Kursy złożone i lektoraty językowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kursy złożone i lektoraty językowe"

Transkrypt

1 statnia aktualizacja: r. Kursy złożone i lektoraty językowe W przypadku przedmiotów realizowanych w ciągu II semestrów, które kończą się egzaminem w drugim do średniej ważonej zalicza się punkty z obu semestrów. W przypadku przedmiotów Poetyka z elementami teorii literatury, Historia literatury polskiej , Historia literatury polskiej do średniej ważonej będą wliczane punkty po zakończonym kursie. tj. po zdanym egzaminie. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 2/IX/2014/2015) przedmiot Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski została podzielona na dwa odrębne kursy: Literatura pozytywizmu ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w I ) oraz Literatura Młodej Polski ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w II ). Każdy z kursów zakończony egzaminem. Zmiany dotyczą studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 oznacza to, że po raz pierwszy kurs w nowym kształcie zostanie zrealizowany w roku akademickim 2017/2018. Wyjątek stanowić będą studenci Edytorstwa, których zmiana ta obejmie rok później, to jest w roku 2018/2019. Studia I stopnia Lektoraty na studiach I i II stopnia Język obcy - kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. Polonistyka-Komparatystyka Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120 z egzaminem na poziomie przynajmniej B Język obcy 2 - Drugi język obcy nowożytny w wymiarze 120 z egzaminem na poziomie przynajmniej A Studia II stopnia Język obcy- zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ Uwaga!!! Egzamin licencjacki i egzamin magisterski- w systemie USS zaliczenie na po II. Egzamin licencjacki i magisterski nie jest wliczany do średniej ocen za studia. 1

2 Programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: forma dydaktycznych * zaliczenia *** Literatura staropolska 1 Wykład + Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Poetyka z elementami teorii literatury 1 Ćwiczenia zaliczenie na po II I semestr: liczba punkty Gramatyka opisowa języka polskiego 1 Wykład + Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Nauki pomocnicze Ćwiczenia zaliczenie na Język łaciński 1 Lektorat zaliczenia na egzamin po II Historia Polski Wykład Egzamin 30 4 Pedagogika 1 Wykład+ Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Psychologia 1 Wykład+ Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Elementy diagnozy psychologicznepedagogicznej Ćwiczenia zaliczenie na Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 435 Łączna liczba punktów : 29 * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 1 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 2

3 Forma dydaktycznych * zaliczenia *** Literatura staropolska 2 Wykład+ Ćwiczenia Egzamin ustny II semestr: liczba punkty Historia literatury polskiej Wykład+ Ćwiczenia zaliczenie (wyk) zaliczenie na (ćw.) Poetyka z elementami teorii literatury 2 Ćwiczenia zaliczenie na Gramatyka opisowa języka polskiego 2 Wykład+ Ćwiczenia Egzamin Język staro -cerkiewnosłowiański Ćwiczenia zaliczenie na Język łaciński 2 Lektorat Egzamin Kultura języka Ćwiczenia zaliczenie na Pedagogika 2 Ćwiczenia Egzamin Psychologia 2 Ćwiczenia Egzamin Emisja głosu Ćwiczenia zaliczenie na 1 Warsztaty pedagogicznopsychologiczne Warsztat zaliczenie na Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 420 Łączna liczba punktów : 31 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 3/IX/2012/2013) została zwiększona liczba (ćwiczeń) z przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego w II. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Kultura języka i Język staro- cerkiewno- słowiański, będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 2/X/2012/2013) przedmiot Warsztaty pedagogiczno-psychologiczne zostały przeniesione na II semestr. 3

4 II RK STUDIÓW: III semestr: Literatura oświecenia i romantyzmu 1 Historia literatury polskiej dydaktycznych * Dwa wykłady i ćwiczenia Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie (wyk.)zalicze nie na (ćw.) egz. ustny po IV Egzamin ustny liczba punkty Literatura powszechna 1 Wykład F zaliczenie na egz. ustny po IV Poetyka z elementami teorii literatury 3 Ćwiczenia zaliczenie na, egzamin po IV 5. Gramatyka historyczna języka polskiego 1 Wykład i Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.), egzamin po IV Dialektologia i socjolingwistyka Ćwiczenia zaliczenie na 7. Retoryka wystąpień publicznych Ćwiczenia Egzamin 8. Język obcy 1 Lektorat F zaliczenie na 9. Podstawy dydaktyki Wykład zaliczenia na 10. Dydaktyka języka i literatury w szkole podstawowej 1 Ćwiczenia zaliczenie na po IV 1 Literatura dla dzieci i młodzieży 1 Wykład zaliczenie na po IV Łączna liczba : 450 Łączna liczba punktów : 32 4

5 IV semestr: Literatura oświecenia i romantyzmu 2 forma dydaktycznych * zaliczenia *** Wykład i ćwiczenia Egzamin ustny liczba punkty Historia literatury polskiej Wykład i ćwiczenia zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.) Literatura powszechna 2 Wykład F Egzamin 30 5 Analiza dzieła literackiego Ćwiczenia zaliczenie razem z egz. z Poetyki Gramatyka historyczna języka polskiego 2 Wykład i ćwiczenia Egzamin Język obcy 2 Lektorat F zaliczenie na 7. Dydaktyka języka i literatury w szkole podstawowej 2 Ćwiczenia zaliczenie na 8. Literatura dla dzieci i młodzieży 2 Ćwiczenia zaliczenie na 9. Historia filozofii Wykład zaliczenie na Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazw przedmiotów: z Literatura polska do 1945 na Historia literatury polskiej z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej Łączna liczba : 430 Łączna liczba punktów : 28 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Retoryka wystąpień publicznych i Dialektologia i socjolingwistyka będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzja Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/VI/2014/2015) przedmiot Literatura dla dzieci i młodzieży (zmiana z 60h wykładu na 30h wykładu w I i 30h ćwiczeń w II ) Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. 5

6 Program obowiązujący w roku 2015/2016 RK III V semestr: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski 1 Historia literatury polskiej dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. ustny po VI Egzamin ustny liczba punkty Leksykologia i leksykografia Ćwiczenia zaliczenie na 4. chrona własności intelektualnej Wykład zaliczenie na Seminarium licencjackie 1 Seminarium F zaliczenie na egz. lic.(ustny) po VI Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Wykład zaliczenie na Historia filozofii Wykład Egzamin pcja 1 Wykład F zaliczenie na, egzamin po VI 9. Język obcy 1 Lektorat F zaliczenia na, egzamin po VI 10. Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej Praktyka F zaliczenie wraz z modułem Pragmatyka zawodu nauczyciela Ćwiczenia Egz. cały moduł metod. +3 za egzamin Łączna liczba : 395 Łączna liczba punktów : 33 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

7 Literatura pozytywizmu i Młodej Polski 2 dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia ** VI Semestr: forma punkty liczba zaliczenia *** Egzamin Historia języka Ćwiczenia zaliczenie na Seminarium licencjackie 2 Seminarium F Egz. lic. (ustny)* pcja 2 Wykład F Egzamin Wykład monograficzny Wykład F zaliczenie na Język obcy 2 Lektorat F Egzamin Technologia informacyjna w pracy polonisty Ćwiczenia zaliczenie na Łączna liczba : 240 Łączna liczba punktów : 27 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Leksykologia i leksykografia oraz Historia języka będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. 7

8 Program obowiązujący w roku 2017/2018 RK III V semestr: Literatura pozytywizmu Historia literatury polskiej dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. ustny po V Egzamin ustny liczba punkty Leksykologia i leksykografia Ćwiczenia zaliczenie na 15. chrona własności intelektualnej Wykład zaliczenie na Seminarium licencjackie 1 Seminarium F zaliczenie na egz. lic.(ustny) po VI Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Wykład zaliczenie na Historia filozofii Wykład Egzamin pcja 1 Wykład F zaliczenie na, egzamin po VI 20. Język obcy 1 Lektorat F zaliczenia na, egzamin po VI 2 Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej Praktyka F zaliczenie wraz z modułem Pragmatyka zawodu nauczyciela Ćwiczenia Egz. cały moduł metod. +3 za egzamin Łączna liczba : 395 Łączna liczba punktów : 33 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

9 Literatura Młodej Polski dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. ustny po VI VI Semestr: liczba punkty Historia języka Ćwiczenia zaliczenie na Seminarium licencjackie 2 Seminarium F Egz. lic. (ustny)* pcja 2 Wykład F Egzamin Wykład monograficzny Wykład F zaliczenie na Język obcy 2 Lektorat F Egzamin Technologia informacyjna w pracy polonisty Ćwiczenia zaliczenie na Łączna liczba : 240 Łączna liczba punktów : 27 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Leksykologia i leksykografia oraz Historia języka będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 2/IX/2014/2015) przedmiot Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski została podzielona na dwa odrębne kursy: Literatura pozytywizmu ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w I ) oraz Literatura Młodej Polski ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w II ).Każdy z kursów zakończony egzaminem. 9

10 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW: 3. Forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 1 Seminarium F zaliczenie na Teoria literatury 1 Wykład i ćwiczenia zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. po II Teoria języka 1 Wykład i ćwiczenia zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. po II I semestr: liczba punkty Literatura obca 1 Wykład F zaliczenie na egz. po II 5. Warsztaty krytyczne 1 Ćwiczenia zaliczenie na 6. Literatura polska po 1989 roku Wykład i ćwiczenia Egzamin ustny Język obcy 1 Lektorat F zaliczenie na, egzamin po II Podstawy dydaktyki języka i literatury w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Ćwiczenia zaliczenie na 9. Pedagogika Wykład zaliczenie na 10. Psychologia Wykład zaliczenie na Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 30 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/III/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Najnowsza polska literatura współczesna na Literatura polska po 1989 roku * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 2 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 10

11 forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 2 Seminarium F zaliczenie na II semestr: liczba punkty Teoria literatury 2 Wykład i ćwiczenia Egzamin Teoria języka 2 Wykład i ćwiczenia Egzamin Literatura obca 2 Wykład F Egzamin Warsztaty krytyczne 2 Ćwiczenia zaliczenie na 6. Teoria kultury Wykład zaliczenie na 7. Język obcy 2 Lektorat F egzamin 8. Dydaktyka języka i literatury w gimnazjum Ćwiczenia zaliczenie na 9. Rozwijanie kompetencji społecznych nauczyciela Warsztaty zaliczenie na Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 30 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Seminarium magisterskie, Warsztaty krytyczne będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ 11

12 II RK STUDIÓW: forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 1 Seminarium F zaliczenie na Egzamin po IV III semestr: liczba punkty 2 pcja literacka/językoznawcza 1 Wykład F Egzamin po IV 3. pcja literacka/ językoznawcza 1 Wykład F Egzamin po IV pcja filozoficzna 1 Wykład F Egzamin po IV Wykład monograficzny Wykład F zaliczenie na Kurs w języku obcym Ćwiczenia F Egzamin Dydaktyka jęz. i lit. w szk. ponadgimnazjalnej 1 Praktyka pedagogiczna ciągła w gimnazjum Ćwiczenia zaliczenie na Praktyka F zaliczenie na 60 2 Łączna liczba : 240 Łączna liczba punktów : 30 12

13 IV semestr: forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 2 Seminarium F Egzamin magisterski* liczba punkty 4 3. pcja literacka/ językoznawcza 2 pcja literacka/ językoznawcza 2 Wykład F Egzamin Wykład F Egzamin 4. pcja filozoficzna 2 Wykład F Egzamin 5. Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole ponadgimnazjalnej Praktyka F zaliczenie na Pragmatyka zawodu nauczyciela Ćwiczenia Egz. z modułem met. +3 za egzamin Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 30 * opcja literacka lub językoznawcza (do wyboru po uzgodnieniu z promotorem); zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) STUDIA KŃCZĄ SIĘ P ABSLUTRIUM PRZYJĘCIEM I BRNĄ PRACY MAGISTERSKIEJ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. *Egzamin magisterski w systemie USS zaliczenie na po II. Egzamin magisterski nie jest wliczany do średniej ocen za studia 13

14 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: Program obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 I SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej 1 wykład zaliczenie (egzamin*) Trening asertywności ćwiczenia zaliczenie na 3. Teoria retoryki wykład +ćwiczenia Gramatyka opisowa języka polskiego z elementami kultury języka Język polski w Europie i w świecie egzamin+ zaliczenie na wykład + ćwiczenia zaliczenie na wykład egzamin Komunikacja międzykulturowa wykład egzamin 7. Literatura współczesna Wykład + ćwiczenia 0 zaliczenie na Stylistyka praktyczna ćwiczenia 0 zaliczenie na 9. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze wykład egzamin 10. Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na 1 Wychowanie fizyczne 1 inne zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 360 Łączna liczba punktów : 29 14

15 II SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Historia filozofii wykład egzamin Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej 2 ćwiczenia egzamin 3. Semiotyka praktyczna wykład egzamin 4. Gramatyka opisowa języka polskiego z elementami kultury języka wykład +ćwiczenia 0 zaliczenie na +egzamin Warsztaty pisania 1 ćwiczenia zaliczenie na 6. Wielojęzyczność i wielokulturowość wykład egzamin 7. Literatura współczesna wykład + ćwiczenia zaliczenie na +egzamin Wstęp do neurolingwistyki / Podstawy logopedii*** chrona własności intelektualnej ćwiczenia/ ćwiczenia F zaliczenie na wykład zaliczenie na Język obcy nowożytny 2 lektorat F zaliczenia na 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład zaliczenie na Wychowanie fizyczne 2 inne zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 349 Łączna liczba punktów : 31 Decyzją Rady Wydziału z dnia r.( Uchwała nr 4/VII/2013/2014) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 3/VII/2013/2014) przedmiot Wstęp do neurolingwistyki został przekształcony z wykładu na ćwiczenia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 51/IX/2013/2014) zmiana nazwy przedmiotu z Wstęp do wiedzy o kulturze na Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -przeniesienie lektoratu z j. obcego z III roku na I -zmiana nazwy przedmioty Historia retoryki (wykład) na Teoria retoryki (wykład + ćwiczenia) -wprowadzenie dodatkowych 30 h z Gramatyki opisowej języka polskiego i zmiana nazwy przedmiotu na Gramatyka opisowa języka polskiego z elementami kultury języka ( II semestr) -wprowadzenie dodatkowych 30h z przedmiotu Literatura współczesna ( I semestr) -przeniesienie przedmiotu Stylistyka praktyczna z III na I semestr -zmiana liczby z 60 na 30 z przedmiotu Historia filozofii (II semestr) 15

16 Program obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 II RK STUDIÓW: III SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Wstęp do teorii komunikacji 1 Nowoczesne technologie i media społecznościowe Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych wykład zaliczenie (egzamin*) ćwiczenia zaliczenie na 15 1 ćwiczenia zaliczenie na 4. Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie na 5. Teoria języka 1 wykład + ćwiczenia zaliczenie na Warsztat edycji tekstu e-learning 0 zaliczenie na Psychologia procesów poznawczych wykład egzamin 8. Warsztaty pisania 2 ćwiczenia 0 zaliczenie na 9. pcja**1 wykład F zaliczenie na 10. Warsztat redaktora i organizacja pracy w wydawnictwie / Budowa komunikatu reklamowego*** ćwiczenia F zaliczenie na 1 Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów : 28 16

17 IV SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Wstęp do teorii komunikacji 2 wykład egzamin Komunikacja medialna wykład + ćwiczenia 3. Teoria języka 2 wykład + ćwiczenia zaliczenie na + egzamin zaliczenie na + egzamin Historia języka polskiego wykład 0 egzamin 5. Wprowadzenie do badań międzykulturowych 1 wykład zaliczenie na 6. Kultury pozaeuropejskie wykład egzamin 7. pcja** 2 wykład F egzamin 8. Dwujęzyczność twórców literatury polskiej / Kultura tekstu, kultura przekładu*** wykład F zaliczenie na 9. Język obcy nowożytny 2 lektorat F egzamin Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r.( Uchwała nr 4/VII/2013/2014) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -zmiana nazwy przedmiotu Retoryka wystąpień publicznych na Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych ( III semestr) -zmniejszenie liczby z 30 n a15 z przedmiotu Warsztat edycji tekstów i przeniesienie zajęć z II na III semestr -zmniejszenie liczby z przedmiotu Nowoczesne technologie i media społecznościowe (III semestr z 30h na 15h) -przeniesienie przedmiotu Warsztat pisania z I na III semestr -przeniesienie przedmiotu Historia języka polskiego z II na IV semestr 17

18 Program obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 III RK STUDIÓW: V SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Psychologia twórczego myślenia Przemiany społecznokomunikacyjne w Polsce XX i XXI wieku. Dyskurs publiczny dyskurs prywatny konwersatorium zaliczenie na wykład 0 zaliczenie na wykład egzamin 4. Językowe obrazy świata konwersatorium zaliczenie na Wprowadzenie do badań międzykulturowych 2 Wielokulturowość a współczesne literatura polska wykład 0 egzamin wykład egzamin 7. pcja**1 wykład F zaliczenie na 8. pcja** 1 wykład F zaliczenie na 9. Bariery w komunikacji interpersonalnej i publicznej / Strategie użycia języka*** konwersatorium/ ćwiczenia F zaliczenie na 10. Seminarium licencjackie 1 seminarium F zaliczenie na 30 8 Łączna liczba : 300 Łączna liczba punktów : 30 18

19 VI SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Polska z perspektywy etniczno-kulturowej wykład egzamin Trening międzykulturowy ćwiczenia 0 zaliczenie na 3. pcja** 2 wykład F egzamin 4. pcja** 2 wykład F egzamin 5. Sztuka argumentacji / Semiotyka ciała*** ćwiczenia / wykład F zaliczenie na 6. Seminarium licencjackie 2 seminarium F zaliczenie na Egzamin dyplomowy 8 *przedmioty trwające 60 godz. (cały rok), egzamin po całym kursie Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 30 ** przedmioty do wyboru spośród modułów udostępnianych corocznie do wyboru na Wydziale Polonistyki, treści poszerzające wiedzę ogólną i kierunkową *** przedmioty alternatywne, do wyboru jeden z dwóch Decyzją Rady Wydziału z dnia r.( Uchwała nr 4/VII/2013/2014) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -przeniesienie przedmiotu Trening międzykulturowy z IV na VI semestr -przeniesienie przedmiotu Wprowadzenie do badań międzykulturowych z III na V semestr Łączna liczba :1849 Łączna liczba punktów :

20 Program obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 II RK STUDIÓW: III SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Wstęp do teorii komunikacji 1 Nowoczesne technologie i media społecznościowe Retoryka wystąpień publicznych wykład zaliczenie (egzamin*) ćwiczenia zaliczenie na ćwiczenia zaliczenie na 4. Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie na 5. Teoria języka 1 wykład + ćwiczenia zaliczenie na Psychologia procesów poznawczych wykład egzamin 7. Wprowadzenie do badań międzykulturowych 1 wykład zaliczenie (egzamin*) 8. Stylistyka praktyczna ćwiczenia zaliczenie na 9. pcja**1 wykład F zaliczenie na 10. Warsztat redaktora i organizacja pracy w wydawnictwie / Budowa komunikatu reklamowego*** ćwiczenia F zaliczenie na 1 Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 360 Łączna liczba punktów : 30 20

21 IV SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Wstęp do teorii komunikacji 2 wykład egzamin Komunikacja medialna wykład + ćwiczenia 3. Teoria języka 2 wykład + ćwiczenia zaliczenie na + egzamin zaliczenie na +egzamin Wprowadzenie do badań międzykulturowych 2 wykład egzamin 5. Trening międzykulturowy ćwiczenia zaliczenie na 6. Kultury pozaeuropejskie wykład egzamin 7. pcja** 2 wykład F egzamin 8. Dwujęzyczność twórców literatury polskiej / Kultura tekstu, kultura przekładu*** wykład F zaliczenie na 9. Język obcy nowożytny 2 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów : 30 21

22 Program obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 III RK STUDIÓW: V SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Psychologia twórczego myślenia Przemiany społecznokomunikacyjne w Polsce XX i XXI wieku. Dyskurs publiczny dyskurs prywatny konwersatorium zaliczenie na wykład 0 zaliczenie na wykład egzamin 4. Językowe obrazy świata konwersatorium zaliczenie na 5. Wielokulturowość a współczesne literatura polska wykład egzamin 6. pcja**1 wykład F zaliczenie na 7 pcja** 1 wykład F zaliczenie na 8. Bariery w komunikacji interpersonalnej i publicznej / Strategie użycia języka*** konwersatorium/ ćwiczenia F zaliczenie na 9. Seminarium licencjackie 1 seminarium F zaliczenie na Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 300 Łączna liczba punktów : 30 22

23 VI SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Polska z perspektywy etniczno-kulturowej wykład egzamin pcja** 2 wykład F egzamin 3. pcja** 2 wykład F egzamin 4. Sztuka argumentacji / Semiotyka ciała*** ćwiczenia / wykład F zaliczenie na 5. Seminarium licencjackie 2 seminarium F zaliczenie na 6 6. Język obcy nowożytny 2 lektorat F egzamin *przedmioty trwające 60 godz. (cały rok), egzamin po całym kursie Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 30 ** przedmioty do wyboru spośród modułów udostępnianych corocznie do wyboru na Wydziale Polonistyki, treści poszerzające wiedzę ogólną i kierunkową *** przedmioty alternatywne, do wyboru jeden z dwóch 23

24 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego studia drugiego stopnia dwuletnie Program obowiązujący w roku akademickim: 2015/2016 I RK STUDIÓW I SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 1 seminarium F zaliczenie na Wstęp do teorii akwizycji języków wykład egzamin Wprowadzenie do glottodydaktyki polonistycznej Psychologiczne i pedagogiczne podstawy dydaktyki języków obcych Gramatyka opisowa języka polskiego jako obcego Rozwijanie kompetencji uczących się: podsystemy języka Rozwijanie kompetencji uczących się: działania językowe 1 8. BLK do wyboru 1 wykład egzamin wykład egzamin wykład zaliczenie wykład wykład wykład /konwersatorium zaliczenie na zaliczenie na F egzamin pcja językoznawcza wykład F egzamin 10. Język obcy nowożytny 1 lektorat F Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów: 28 zaliczenie na 24

25 II SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 2 seminarium F 3. Teoria języka z metodologia badań nad językiem Gramatyka opisowa języka polskiego jako obcego zaliczenie na 30 4 wykład egzamin ćwiczenia zaliczenie na + egzamin 4. Metodologia badań glottodydaktycznych konwersatorium egzamin Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego dzieci i młodzieży Wprowadzenie do glottopedagogiki międzykulturowej Rozwijanie kompetencji uczących się: podsystemy języka 2 Rozwijanie kompetencji uczących się: działania językowe 2 9. BLK do wyboru BLK do wyboru 3 konwersatorium egzamin wykład egzamin wykład i ćwiczenia ćwiczenia wykład wykład + ćwiczenia Wykład/ wykład + ćwiczenia 1 Język obcy nowożytny 2 lektorat F F F zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin egzamin / zal. na + egzamin egzamin / zal. na + egzamin egzamin Praktyki inne F zaliczenie 20 1 Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów: 32 Język obcy- zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -wprowadzenie dodatkowych 30h Gramatyki opisowej języka polskiego jako obcego w miejsce Wprowadzenie do dydaktyki języka polskiego jako drugiego (I semestr) -przeniesienie przedmiotu Wstęp do teorii aktywizacji języków z II na I semestr - przeniesienie przedmiotu Metodologia badań glottodydaktycznych z I na II semestr -wprowadzenie 30h z przedmiotu Teoria języka z metodologią badań nad językiem (II semestr) 25

26 II RK STUDIÓW Program obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 III SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 1 seminarium F Nauczanie kultury polskiej konwersatorium Dydaktyka wielojęzyczności i wielokulturowości cenianie i testowanie w kształceniu językowym Kształcenie literackie w glottodydaktyce Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych Mikronauczanie z planowaniem i ewaluacją 8. BLK do wyboru 4 9. BLK do wyboru 5 wykład i ćwiczenia wykład i ćwiczenia konwersatorium Wykład +ćwiczenia ćwiczenia konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład + ćwiczenia 10. Praktyki 1 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 29 F F zaliczenie na zaliczenie na zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na + egzamin zaliczenie na egzamin / zal. na + egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na

27 IV SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Seminarium magisterskie 2 seminarium F Forma zaliczenia zaliczenie na liczba Punkty +12 Kurs w języku obcym ** wykład F egzamin 3. Język polski na tle języków europejskich i pozaeuropejskich wykład egzamin 4. Problemy współczesnego języka polskiego 5. BLK do wyboru 6 6. pcja literacka* wykład egzamin konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład F egzamin / zal. na + egzamin F egzamin 4 7. Praktyki 2 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 32 zaliczenie na 20 2 Student ma obowiązek zaliczyć dwie opcje w toku studiów: opcję językoznawczą (na I roku studiów) i literacką (na II roku studiów). W ramach opcji ma do wyboru przedmioty proponowane na kierunku Język polski w komunikacji społecznej ( Wstęp do teorii komunikacji / Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu ) lub inne przedmioty prowadzone na kierunku Filologia Polska, zakończone egzaminem i liczące 3 punkty ** Przedmiot w języku obcym - do wyboru (za zgodą prowadzącego) spośród przedmiotów proponowanych na Wydziale Polonistyki UJ lub Wydziale Filologicznym UJ, zakończony egzaminem i liczący 3 punkty. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -zmniejszenie liczby z 60 na 30 w przedmiocie Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych (III semestr) -zmiana rodzaju zajęć przedmiotu Kształcenie literackie w glottodydaktyce z wykładu/ćwiczeń na konwersatorium 27

28 II RK STUDIÓW Program obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 III SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 1 seminarium F Nauczanie kultury polskiej konwersatorium Dydaktyka wielojęzyczności i wielokulturowości cenianie i testowanie w kształceniu językowym Kształcenie literackie w glottodydaktyce Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych Mikronauczanie z planowaniem i ewaluacją 8. BLK do wyboru 4 9. BLK do wyboru 5 wykład i ćwiczenia wykład i ćwiczenia wykład i ćwiczenia zaliczenie na zaliczenie na zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin wykład egzamin konwersatorium konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład + ćwiczenia 10. Praktyki 1 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 28 F F zaliczenie na egzamin / zal. na + egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na

29 IV SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Seminarium magisterskie 2 seminarium F Forma zaliczenia zaliczenie na liczba Punkty +12 Kurs w języku obcym ** wykład F egzamin Język polski na tle języków europejskich i pozaeuropejskich Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych Problemy współczesnego języka polskiego 6. BLK do wyboru 6 7. pcja literacka* (Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu) wykład egzamin ćwiczenia prezentacja rezultatów projektów wykład egzamin konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład 8. Praktyki 2 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 32 F egzamin / zal. na + egzamin F egzamin zaliczenie na Student ma obowiązek zaliczyć dwie opcje w toku studiów: opcję językoznawczą (na I roku studiów) i literacką (na II roku studiów). W ramach opcji ma do wyboru przedmioty proponowane na kierunku Język polski w komunikacji społecznej ( Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej / Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu ) lub inne przedmioty prowadzone na kierunku Filologia Polska, zakończone egzaminem i liczące 3 punkty ** Przedmiot w języku obcym - do wyboru (za zgodą prowadzącego) spośród przedmiotów proponowanych na Wydziale Polonistyki UJ lub Wydziale Filologicznym UJ, zakończony egzaminem i liczący 3 punkty. Rada Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VII/2013/2014) zatwierdziła przedmioty wliczane do średniej za studia wg poniższego wykazu. - Seminarium magisterskie ( po II ) - Nauczanie kultury polskiej - Dydaktyka wielojęzyczności i wielokulturowości - cenianie i testowanie w kształceniu językowym - Kształcenie literackie w glottodydaktyce - Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych - BLK do wyboru 4 - BLK do wyboru 5 - Kurs w języku obcym - Język polski na tle języków europejskich i pozaeuropejskich - Problemy współczesnego języka polskiego - BLK do wyboru 6 - pcja literacka* (Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu) - Praktyki ( po II ) 29

30 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW: I semestr: Nazwa przedmiotu forma zajęć 1 ** forma zaliczenia Seminarium magisterskie 1 seminarium F zaliczenie na liczba 30 8 punkty Historia krytyki literackiej w Polsce 1 wykład egzamin po II 3. Literatura polska po 1989 roku wykład i ćwiczenia egzamin Warsztaty krytycznoredakcyjne 1 ćwiczenia zaliczenie na po II 5. Współczesne życie literackie 1 ćwiczenia zaliczenie na po II Język obcy 1 lektorat F zaliczenie na, egzamin po II 7. Poetyka i interpretacja ćwiczenia zaliczenie na 8. pcja lit.1 wykład F zaliczenie na, egzamin po II 9. pcja wykład F egzamin Łączna liczba : 300 Łączna liczna punktów : 30 30

31 II semestr: Nazwa przedmiotu forma zajęć* ** forma zaliczenia Seminarium magisterskie 2 seminarium F zaliczenie na liczba 0 punkty Historia krytyki literackiej w Polsce 2 wykład egzamin 3. Teoria kultury wykład egzamin 4. Współczesne życie literackie 2 ćwiczenia zaliczenie na 5. Język obcy 2 lektorat F egzamin 6. pcja wykład F egzamin 7. pcja lit. 2 wykład F egzamin 8. Nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku 9. Nurty i strategie krytyczne XX i XXI w. Analiza dyskursu krytycznego 10. Warsztaty krytycznoredakcyjne 2 wykład egzamin po III ćwiczenia zaliczenie na. (koniec kursu po III ) ćwiczenia zaliczenie na. (koniec kursu po III ) Łączna liczba :300 Łączna liczba punktów : 30 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/III/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Najnowsza polska literatura współczesna na Literatura polska po 1989 roku Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 2/IX/2012/2013) zostały wprowadzone następujące zmiany: - zmiana przedmiotu Analiza dyskursu krytycznego na ćwiczenia uzupełniające/poszerzające wykład: Nurty i strategie XX i XXI wieku Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Seminarium magisterskie, Warsztaty krytyczno-redakcyjne będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VI/2014/2015) -wprowadzenie przedmiotu Poetyka i interpretacja na I roku w I w miejsce przedmiotu Sztuka interpretacji w II -przeniesienie jednej opcji warsztatowej na I roku (30h) z I na II semestr Język obcy zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ 31

32 II RK STUDIÓW: III semestr: Nazwa przedmiotu forma zajęć* ** forma zaliczenia liczba Seminarium magisterskie 1 seminarium F zaliczenie na 2, egzamin magisterski po IV Punkty Nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku wykład egzamin Współczesna literatura światowa 4. Nurty i strategie krytyczne XX i XXI w. Analiza dyskursu krytycznego ćwiczenia zaliczenie na ćwiczenia zaliczenie na Warsztaty krytycznoredakcyjne ćwiczenia zaliczenie na (ocena końcowa) 6. pcja wykład F Egzamin 7. pcja wykład F Egzamin Łączna liczba : 210 Łączna liczba punktów : 34 32

33 Nazwa przedmiotu forma zajęć* ** forma zaliczenia Seminarium magisterskie 1 seminarium F Egzamin magisterski* IV semestr: liczba 4 pcja lit. wykład F Egzamin punkty 3. Retoryka mediów ćwiczenia zaliczenie na 4. pcja lit. wykład F Egzamin 5. Kurs w języku obcym ćwiczenia F Egzamin Łączna liczba : 170 Łączna liczba punktów : 26 PCJE :Na I roku i na II roku do zrealizowania po 120, w tym jedna opcja z wybranych zagadnień krytyki do zrealizowania na każdym roku: Wybrane zagadnienia krytyki muzycznej (30 ) Wybrane zagadnienia krytyki teatralnej (30 ) 3.Wybrane zagadnienia krytyki filmowej (30 ) 4.Wybrane zagadnienia krytyki plastycznej (30 ) Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 2/IX/2012/2013) do programu zostały wprowadzone Praktyki w Lokalnych Instytucjach Kultury, Wydawnictwach, Redakcjach Czasopism - (20 do zrealizowania do końca II roku studiów). Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Warsztaty krytyczno-redakcyjne oraz Retoryka mediów będą wliczane do średniej ocen za studia. *Egzamin magisterski- w systemie USS zaliczenie na po II. Egzamin magisterski nie jest wliczany do średniej ocen za studia. 1 wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne** - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F - przedmiot fakultatywny (do wyboru). 33

34 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: I semestr: dydaktycznych * 3 forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA STARPLSKA 1 GRAMATYKA PISWA JĘZYKA PLSKIEG 1 WYKŁAD/ ĆWICZENIA WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.), egzamin po II zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.), egzamin po II PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 4. WPRWADZENIE D WIEDZY KULTURZE WYKŁAD EGZAMIN 5. INTERPRETACJA DZIEŁA TEATRALNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 6. LITERATURA PWSZECHNA (ANTYK/BIBLIA W KULTURZE) 1 WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po II 7. HISTRIA FILZFII WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN WSPÓŁCZESNE ŻYCIE LITERACKIE I INSTYTUCJE KULTURY ĆWICZENIA zaliczenie na JĘZYK ŁACIŃSKI 1 LEKTRAT zaliczenie na WYCHWANIE FIZYCZNE 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 29 * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 3 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 34

35 II semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA STARPLSKA 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN GRAMATYKA PISWA JĘZYKA PLSKIEG 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk),zalicze nie na (ćw.) PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 5. LITERATURA MNIEJSZŚCI NARDWYCH ĆWICZENIA EGZAMIN LITERATURA W PERSPEKTYWIE ANTRPLGII KULTURY ĆWICZENIA zaliczenie na 7. INTERPRETACJA DZIEŁA TEATRALNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 8. LITERATURA PWSZECHNA (ANTYK/BIBLIA W KULTURZE) 2 WYKŁAD EGZAMIN JĘZYK ŁACIŃSKI 2 LEKTRAT EGZAMIN KULTURA JĘZYKA ĆWICZENIA zaliczenie na 1 WYCHWANIE FIZYCZNE 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 420 Łączna liczba punktów : 31 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu: z Literatura polska do 1945 na Historia literatury polskiej Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Wprowadzenie do wiedzy o kulturze będą wliczane do średniej ocen za studia. 35

36 II RK STUDIÓW: III semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA ŚWIECENIA I RMANTYZMU 1 WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.) egzamin po IV TERIA JEZYKA Z ELEM. HISTRII JĘZYKA 1 WYKŁAD zaliczenie na egzamin po IV 3. PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 4. HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN LITERATURA W PERSPEKTYWIE ETNLGICZNEJ 1 ĆWICZENIA zaliczenie na egzamin po IV 6. LITERATURA W PERSPEKTYWIE ANTRPLGII KULTURY ĆWICZENIA EGZAMIN 7. INTERPRETACJA DZIEŁA PLASTYCZNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 8. LITERATURA PWSZECHNA (NWŻYTNA) 1 WYKŁAD zaliczenie na PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na egzamin po IV 10. JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 28 36

37 IV semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA ŚWIECENIA I RMANTYZMU 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN TERIA JEZYKA Z ELEM. HISTRII JĘZYKA 2 WYKŁAD EGZAMIN 3. GRAMATYKA HISTRYCZNA ĆWICZENIA zaliczenie na 4. PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 5. HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) LITERATURA W PERSPEKTYWIE ETNLGICZNEJ 2 ĆWICZENIA EGZAMIN 7. ESTETYCZNE KATEGRIE LITERATURY ĆWICZENIA zaliczenie na 8. INTERPRETACJE DZIEŁA PLASTYCZNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 9. LITERATURA PWSZECHNA (NWŻYTNA) 2 WYKŁAD zaliczenie na PCJA 2 WYKŁAD F EGZAMIN 1 JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F zaliczenie na * zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazw przedmiotów: z Literatura polska do 1945 na Historia literatury polskiej : z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej ; Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze, na poziomie B2 lub wyższym. 37

38 Program obowiązujący w roku 2015/2016 III RK STUDIÓW: V semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA PZYTYWIZMU I MŁDEJ PLSKI 1 WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.), zaliczenie na (ćw.) egzamin po VI HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN ESTETYCZNE KATEGRIE LITERATURY ĆWICZENIA EGZAMIN 5. INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 1 WYKŁAD zaliczenie na egzamin po VI SEMIANRIUM LICENCJACKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na, egzamin po VI 30 4 HISTRIA PLSKI WYKŁAD EGZAMIN ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 10. JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na 1 PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na, egzamin po VI 1 CHRNA WŁASNŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 15 1 Łączna liczba : 405 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

39 VI semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA PZYTYWIZMU I MŁDEJ PLSKI 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 2 WYKŁAD EGZAMIN SEMIANRIUM LICENCJACKIE 2 SEMINARIUM F EGZAMIN LICENCJACKI* 0 5. ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ ĆWICZENIA zaliczenie na JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F EGZAMIN PCJA 2 WYKŁAD F EGZAMIN 8. PRAKTYKI PRAKTYKI F zaliczenie na Łączna liczba : PRAKTYK=420 Łączna liczba punktów : 28 zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) STUDIA KŃCZĄ SIĘ PRZYJĘCIEM I BRNĄ PRACY MAGISTERSKIEJ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 3/X/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu Wprowadzenie do teorii komunikacji na Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VI/2013/2014) wykład z przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej został przeniesiony na I semestr. Decyzja Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/VIII/2014/2015) zmiany dotyczące przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej zostają podtrzymane. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze, na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. 39

40 Program obowiązujący w roku 2017/2018 III RK STUDIÓW: V semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA PZYTYWIZMU WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.), zaliczenie na (ćw.) egzamin po V HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN ESTETYCZNE KATEGRIE LITERATURY ĆWICZENIA EGZAMIN 5. INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 1 WYKŁAD zaliczenie na egzamin po VI SEMIANRIUM LICENCJACKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na, egzamin po VI HISTRIA PLSKI WYKŁAD EGZAMIN ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 10. JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na 1 PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na, egzamin po VI 1 CHRNA WŁASNŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 15 1 Łączna liczba : 405 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

41 VI semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA MŁDEJ PLSKI WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.), zaliczenie na (ćw.) egzamin po VI INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 2 WYKŁAD EGZAMIN SEMIANRIUM LICENCJACKIE 2 SEMINARIUM F EGZAMIN LICENCJACKI* ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ ĆWICZENIA zaliczenie na JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F EGZAMIN PCJA 2 WYKŁAD F EGZAMIN 8. PRAKTYKI PRAKTYKI F zaliczenie na Łączna liczba : PRAKTYK=420 Łączna liczba punktów : 28 zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) STUDIA KŃCZĄ SIĘ PRZYJĘCIEM I BRNĄ PRACY MAGISTERSKIEJ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 3/X/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu Wprowadzenie do teorii komunikacji na Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VI/2013/2014) wykład z przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej został przeniesiony na I semestr. Decyzja Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/VIII/2014/2015) zmiany dotyczące przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej zostają podtrzymane. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze, na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 2/IX/2014/2015) przedmiot Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski została podzielona na dwa odrębne kursy: Literatura pozytywizmu ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w I ) oraz Literatura Młodej Polski ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w II ).Każdy z kursów zakończony egzaminem. 41

42 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW: I semestr: dydaktycznych * 4 forma zaliczenia *** liczba punkty GRY I RYTUAŁY KMUNIKACYJNE 1 WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po II INTERPRETACJA DZIEŁA FILMWEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 3. WPRWADZENIE D STUDIÓW NAD KULTURĄ WIZUALNĄ WYKŁAD 0 zaliczenie na EGAZMIN po II 4. ANTRPLGICZNE PRBLEMY EURPEJSKIEG MDERNIZMU ĆWICZENIA Egzamin 5. GŁWNE PRBLEMY ESTETYKI WSPÓŁCZESNEJ WYKŁAD EGZAMIN 6. SEMIANRIUM MAGISTERSKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na LITERATURA PWSZECHNA (ZAGADNIENIA KMPARATYSTYKI) 1 WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po II 8. LITERATURA PLSKA P 1989 RKU WYKŁAD/ĆWICZENI A EGZAMIN JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na, egzamin po II Łączna liczba : 270 Łączna liczba punktów : 28 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/III/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Najnowsza polska literatura współczesna na Literatura polska po 1989 roku Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 8/VII/2013/2014) liczba z przedmiotu Antropologiczne problemy europejskiego modernizmu zostaje zmniejszona do 30 w I. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/VIII/2014/2015) zmiany dotyczące przedmiotu Antropologiczne problemy europejskiego modernizmu zostają podtrzymane. * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 4 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 42

43 II semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba Punkty 3. KULTURWA TERIA LITERATURY GRY I RYTUAŁY KMUNIKACYJNE 2 WPRWADZENIE D STUDIÓW NAD KULTURĄ WIZUALNĄ WYKŁAD/ĆWICZENIA EGZAMIN ĆWICZENIA EGZAMIN ĆWICZENIA 0 EGAZMIN 4. INTERPRETACJA DZIEŁA FILMWEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 5. WARSZTATY KRYTYCZNE ĆWICZENIA zaliczenie na 6. SEMIANRIUM MAGISTERSKIE 2 SEMINARIUM F zaliczenie na 0 7. LITERATURA PWSZECHNA (ZAGADNIENIA KMPARATYSTYKI) 2 WYKŁAD EGZAMIN JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F Egzamin 8. Łączna liczba : 270 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z przedmiotów: Seminarium magisterskie, Gry i rytuały komunikacyjne, będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ 43

44 II RK STUDIÓW: III semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba Punkty SEMINARIUM MAGISTERSKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na, egzamin po IV 2 ANTRPLGIA SŁWA WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po IV FILZFICZNE KNTEKSTY WIEDZY LITERATURZE WYKŁAD EGZAMIN PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na, egzamin po IV PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na egzamin po IV PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na egzamin po IV Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 29 44

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 1002016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 110.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: O/F

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 202018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 16.09.2016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: Filologia polska nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 002019 r. I RK STUDIÓW: /F Literatura staropolska

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 104.2018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w 2019/2020

Program studiów obowiązujący w 2019/2020 Kierunek: Filologia Polska ostatnia aktualizacja: 10.02019 Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie II RK STUDIÓW: Program studiów obowiązujący w 2019/2020 III semestr: Literatura

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 204.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 202017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW I SEMESTR Program studiów obowiązujący w roku akademickim 20192020 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie Lp. Nazwa modułu Rodzaj zajęć 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 102018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW: I semestr:

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 30.02019 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW: I semestr:

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 12.02016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 002018 r. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: I semestr: /F 1 LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 002017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW: I semestr:

Bardziej szczegółowo

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 002017 r. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 ostatnia aktualizacja: 30.02019 r. Kierunek: Filologia polska nauczycielska studia drugiego stopnia dwuletnie Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 I ROK STUDIÓW: Forma zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 00206 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 206/207 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 22.04.02016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: Polonistyka antropologiczno-kulturowa ostatnia aktualizacja: 202019 studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 I semestr: 1

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 12.04.2018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 20207 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 207/208 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: polonistyka komparatystyka studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 17.09.2018 r. I RK STUDIÓW I semestr: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: polonistyka komparatystyka studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 08.04.2019 r. I RK STUDIÓW I semestr: Literatura

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: EDYTORSTWO studia pierwszego stopnia trzyletnie

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: EDYTORSTWO studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 30.04.2019 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW I semestr: Lp. Nazwa modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: polonistyka komparatystyka studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 9.09.2016 r. I RK STUDIÓW I semestr: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych. Wykład + ćwiczenia. 2. Historia Polski Wykład F Egzamin ustny Poetyka 1 Ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2

Rodzaj zajęć dydaktycznych. Wykład + ćwiczenia. 2. Historia Polski Wykład F Egzamin ustny Poetyka 1 Ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2 ostatnia aktualizacja: 4.08.2016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW I semestr: 1. Literatura świecenia i Romantyzmu

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 9.03.2018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW I semestr: 1. Literatura świecenia i Romantyzmu

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 102018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Teksty kultury studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: I semestr:

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 ostatnia aktualizacja:02 07 2019 r. Kierunek: Kulturoznawstwo - teksty kultury studia pierwszego stopnia trzyletnie Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 I ROK STUDIÓW: I semestr: Kultura

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EDYTORSTWO. studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I ROK STUDIÓW. I semestr: Nazwa modułu kształcenia.

Kierunek: EDYTORSTWO. studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I ROK STUDIÓW. I semestr: Nazwa modułu kształcenia. Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I RK STUDIÓW I semestr: Literatura świecenia i Romantyzmu Wykład + ćwiczenia 60+30 2+3 2 Historia Polski Wykład F Egzamin ustny 30 4

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Teksty kultury studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: I semestr: Kultura dawna ( do XVIII w.)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 BHP 15 15 z/o 1 2 Ochrona własności intelektualnej 15 15 z/o 1 3 Literatura

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wiedza o Teatrze specjalność performatyka przedstawień studia drugiego stopnia dwuletnie

Kierunek: Wiedza o Teatrze specjalność performatyka przedstawień studia drugiego stopnia dwuletnie ostatnia aktualizacja: 7.03.2018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Wiedza o Teatrze specjalność performatyka przedstawień studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 109.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Teksty kultury studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: I

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 06.208 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 208/209 Kierunek: Kulturoznawstwo specjalność Teksty kultury studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW: I semestr:

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 2 0207 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 207/208 Kierunek: Kulturoznawstwo specjalność Teksty kultury studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW: I semestr:

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

Kursy złożone i lektoraty językowe

Kursy złożone i lektoraty językowe Kursy złożone i lektoraty językowe W przypadku przedmiotów realizowanych w ciągu II semestrów, które kończą się egzaminem w drugim do średniej ważonej zalicza się z obu semestrów. W przypadku przedmiotów

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW I SEMESTR. Rodzaj zajęć dydaktycz. 2. Warsztaty dziennikarskie ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 3

I ROK STUDIÓW I SEMESTR. Rodzaj zajęć dydaktycz. 2. Warsztaty dziennikarskie ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 3 ostatnia aktualizacja: 17.09.2018 r. PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Kierunek studiów: JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Specjalność: retoryka stosowana studia stacjonarne drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/ /2020

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/ /2020 Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/2018-2019/2020 Kierunek: filologia polska, st. stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W - wykład CAU - ćwiczenia audytoryjne

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018 Z E - zaliczenie - egzamin I rok 09.0 Seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 Kultura literacka 30 Z 3 09.2 Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: Kulturoznawstwo - teksty kultury Studia drugiego stopnia dwuletnie ostatnia aktualizacja: 102019r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 I ROK STUDIÓW: I semestr: Muzea w

Bardziej szczegółowo

II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć

II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Przedmioty wspólne 1 Łacina z elementami kultury antycznej ĆW 40+20* Z 6 2 Historia Polski W 15+15* E 3 3

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W - wykład CAU - ćwiczenia audytoryjne

Bardziej szczegółowo

2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie na ocenę Teatr najnowszy 1 ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2

2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie na ocenę Teatr najnowszy 1 ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2 Kierunek: Wiedza o Teatrze studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: 1 2 3 I semestr: 1. Teatr i dramat europejski 1 Wykład, O zal., (w) 30 (w), 30 4 (w),3 2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 20. 05.02016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Kulturoznawstwo specjalność Teksty kultury studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW: I

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 05.0017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 017/018 Kierunek: EDYTRSTW studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW I semestr: /F. magisterskie 1 Literatura polska

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Specjalizacja: logopedia ogólna Legenda:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydakt.

Rodzaj zajęć dydakt. Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I RK STUDIÓW I semestr: Literatura świecenia i Romantyzmu Wykład + ćwiczenia 60+30 2+3 2 Historia Polski Wykład F Egzamin ustny 30 4

Bardziej szczegółowo

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n 2016-2019 kierunek: filologia polska, st. Stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W. wykład Ćw. ćwiczenia S. seminarium dyplomowe zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 106.2018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: EDYTRSTW studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW I semestr: /F Forma zaliczenia Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia germańska, studia stacjonarne

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia germańska, studia stacjonarne Plan studiów na studiach stacjonarnych I stopnia kierunek: filologia germańska (od roku akademickiego 2019/2020) O przedmiot obligatoryjny przedmiot fakultatywny G/ grupa przedmiotów ograniczonego wyboru:

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/ Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.201 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin Forma zalicz. praktyczne. Seminaria Zajęcia. Zo/1 E/ Teoria literatury E/

Rozkład godzin Forma zalicz. praktyczne. Seminaria Zajęcia. Zo/1 E/ Teoria literatury E/ UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2019 r. Kierunek: Filologia polska Studia pierwszego stopnia Liczba godzin Rozkład

Bardziej szczegółowo

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego realizowane dodatkowo 2019/2020

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego realizowane dodatkowo 2019/2020 ostatnia aktualizacja: 16.10.2019 r. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego realizowane dodatkowo 2019/2020 (poza programem danego kierunku i specjalności) przez studentów specjalności antropologiczno

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019. I rok 7 grup

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019. I rok 7 grup FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019 I rok 7 grup Z E - zaliczenie - egzamin 09.2 Wybrane zagadnienia literatury polskiej do 15 Z 30 Z 6 - - - r. 1918 09.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Wiedza o teatrze Specjalność: teatrologiczna studia drugiego stopnia dwuletnie ostatnia aktualizacja: 08.03.2018 r. I ROK STUDIÓW: 1

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu A. Przedmioty podstawowe / kierunkowe: rok I, semestr I Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020 Kierunek: filologia rosyjska I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020 SEMESTR ZIMOWY (1) Nauka języka rosyjskiego I (wariant 0 I) Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

MISH-S PLAN STUDIÓW. filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018. kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku:

MISH-S PLAN STUDIÓW. filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018. kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku: MISH-S PLAN STUDIÓW MODUŁ I: KIERUNEK PODSTAWOWY kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku: filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018 PRZEDMIOTY, KTÓRE MUSZĄ BYĆ REALIZOWANE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: N - liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S - liczba godzin samodzielnej pracy studenta

Oznaczenia: N - liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S - liczba godzin samodzielnej pracy studenta Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/2018-2019/2020 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nienauczycielska Specjalność: dziennikarstwo i nowe media

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 08.12016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: EDYTORSTWO studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW I semestr: O/F Forma zaliczenia Liczba

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia terenowe. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia terenowe. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe Zajęcia terenowe Seminarium Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 5 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 3 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 0 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Kierunek: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie

Kierunek: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie Kierunek: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie ostatnia aktualizacja: 01.08.2019 r. I ROK STUDIÓW Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 I SEMESTR Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć liczba godzin W K S Ć 90 (150) 4 4 0,5 zaliczenie ,5 zaliczenie

Forma zajęć liczba godzin W K S Ć 90 (150) 4 4 0,5 zaliczenie ,5 zaliczenie I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 018/019 SEMESTR ZIMOWY (1) Praktyczna nauka języka rosyjskiego I (wariant 0 I) Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego I Historia literatury

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 2. semestr 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 0 3 Literatura oświeceniowa W 30 E 3 4 Literatura oświeceniowa ĆW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. II rok. 2 semestr 3 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. II rok. 2 semestr 3 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Laboratoria. Seminarium. ćwiczenia. wykład Ćwicz.\konw. ECTS. audytoryjne

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Laboratoria. Seminarium. ćwiczenia. wykład Ćwicz.\konw. ECTS. audytoryjne Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Laboratoria Seminarium PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 0/01 Siatka przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia polska Specjalność: Nauczycielska Tryb: Stacjonarne studia I stopnia trzyletnie (licencjat)

Kierunek: Filologia polska Specjalność: Nauczycielska Tryb: Stacjonarne studia I stopnia trzyletnie (licencjat) Kierunek: Filologia polska Specjalność: Nauczycielska Tryb: Stacjonarne studia I stopnia trzyletnie (licencjat) Limit przyjęć: 175 osób 7 grup Literatura staropolska 30 2 30 3 30 2 30 3 2 10 Literatura

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) od naboru 2016/17 Specjalność nauczyciel języka niemieckiego I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2013/2014

PLAN STUDIÓW I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2013/2014 Forma zajęć Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, Lp. 1... 4. 5. 6. 7. I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 01/014 NAZWA PRZEDMIOTU semestr Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

II rok kultury antycznej Historia myśli humanistycznej 2 1,

II rok kultury antycznej Historia myśli humanistycznej 2 1, Lp. Załącznik nr 6 (wymagany do wniosku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o przedstawiony program kształcenia) PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wiedza o Teatrze Specjalność: teatrologiczna studia drugiego stopnia dwuletnie

Kierunek: Wiedza o Teatrze Specjalność: teatrologiczna studia drugiego stopnia dwuletnie ostatnia aktualizacja: 04.10.2016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Wiedza o Teatrze Specjalność: teatrologiczna studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW: I

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RUSYCYSTYKI FILOLOGIA ROSYJSKA PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad.

INSTYTUT RUSYCYSTYKI FILOLOGIA ROSYJSKA PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad. I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad. 01/01) Lp. 1... 4. 5. 6. 7. NAZWA PRZEDMIOTU semestr Praktyczna nauka języka rosyjskiego I /Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

3 sem. ćw.lab./ćw.prow. w jęz. obcym/ semin.dypl. ECTS w. ćw. ćw. A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego

3 sem. ćw.lab./ćw.prow. w jęz. obcym/ semin.dypl. ECTS w. ćw. ćw. A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia ć lab./ćprow jęz.obcym / semin.dypl. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w j. obcym/ sem.dypl. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w

Bardziej szczegółowo

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 3 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

A. Moduły kierunkowe

A. Moduły kierunkowe sem. PLAN STUDIÓW I STOPNIA studia stacjonarne FILOLOGIA POLSKA specjalności: język polski z logopedią, komunikacja społeczna i praca wydawnicza, kształcenie językowe dla urzędów i firm z elementami glottodydaktyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 1

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 1 Łączna liczba : 3060 0 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć O/F

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. rok akademicki 01/01 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Konwersatoria Seminarium (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 0/05 (MODUŁ IX: FILOLOGICZNY) Siatka przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności i specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: EDYTORSTWO studia drugiego stopnia dwuletnie

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: EDYTORSTWO studia drugiego stopnia dwuletnie Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: EDYTRSTW studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW ostatnia aktualizacja: 30.04.2019 r. I semestr: Nazwa modułu orma / zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 04.10.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Wiedza o teatrze studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW 1 I semestr: 2 3 1. TEATR I

Bardziej szczegółowo

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego. B. Moduły przedmiotowe kierunkowe

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego. B. Moduły przedmiotowe kierunkowe PLAN STUDIÓW I STOPNIA studia stacjonarne FILOLOGIA POLSKA specjalności: język polski z logopedią, komunikacja społeczna i praca wydawnicza, Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu Obowązuje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nienauczycielska Specjalność: dziennikarstwo i nowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia polska Specjalność: Nauczycielska Liczba grup: 7 Tryb: Stacjonarne studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat)

Kierunek: Filologia polska Specjalność: Nauczycielska Liczba grup: 7 Tryb: Stacjonarne studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) Kierunek: Filologia polska Limit przyjęć: 175 osób Specjalność: Nauczycielska Liczba grup: 7 Tryb: Stacjonarne studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) SEMESTR 1 SEMESTR 2 EGZ PO PKT. Literatura

Bardziej szczegółowo

Zestawienie modułów/przedmiotów do planu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na lata 2017/ /2019

Zestawienie modułów/przedmiotów do planu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na lata 2017/ /2019 Zestawienie modułów/przedmiotów do planu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na lata 2017/2018-2018/2019 Kierunek: filologia polska studia drugiego stopnia (SDS) Specjalizacja: nauczycielska Legenda:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 17.06.02016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Wiedza o Teatrze, studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW I semestr: L.p. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo