Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok nazwa kod

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok nazwa kod"

Transkrypt

1 jednostki ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ UDZIELANE W RAMACH GRUPOWEJ KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PROFILAKTYKI FLUORKOWEJ KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ 10 ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTY PATRONAŻOWE/WIZYTY W OPIECE NAD 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA KOBIETĄ PO ROZWIĄZANIU CIĄŻY - WADA LETALNA PŁODU 24 ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - ŚWIADCZENIA W EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ - 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA WADA LETALNA PŁODU 78 ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - STANY ZACHOROWAŃ - NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W OPIECE POOPERACYJNEJ NAD KOBIETAMI 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PO OPERACJACH GINEKOLOGICZNYCH I ONKOLOGICZNO- GINEKOLOGICZNYCH KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA PATRONAŻOWA KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA POŁOZNEJ POZ - STANY NAGŁYCH ZACHOROWAŃ - RT.2 UST.1 PKT 2-4 USTAWY ORAZ ART 54 USTAWY, LUB WYŁ. ART 12 PKT 6 I 9 USTAWY, UBEZPIECZONY OBCOKRAJOWIEC ZATRUDNIONY CZASOWO NA TER. RP 0 23 ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW, ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ - STANY ZACHOROWAŃ - NA PODSTAWIE 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ - STANY NAGŁYCH ZACHOROWAŃ - RT.2 UST.1 PKT 2-4 USTAWY ORAZ ART 54 USTAWY, LUB WYŁ. ART 12 PKT 6 I 9 USTAWY, UBEZPIECZONY OBCOKRAJOWIEC ZATRUDNIONY CZASOWO NA TER. RP KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI GRUŹLICY KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO TRANSPORT SANITARNY " DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA POWYŻEJ 400 KM 0 14 TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA KM KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSPORT SANITARNY W POZ Strona 1 z 28

2 jednostki KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH KWALIFIKACJI DO REALIZACJI TRANSPORTU 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA "DALEKIEGO" W POZ KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY NAGŁYCH ZACHOROWAŃ - RT.2 UST.1 PKT 2-4 USTAWY ORAZ ART 54 USTAWY, LUB WYŁ. ART 12 PKT 6 I 9 USTAWY, UBEZPIECZONY OBCOKRAJOWIEC ZATRUDNIONY CZASOWO NA TER. RP KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW, ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA LEKARZA W POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI CHUK KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM 48 6 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM 12 4 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM 12 2 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 TYS. 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM 12 3 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 TYS. 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 01 PODWYŻKI PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII DZIECIĘCEJ ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM Strona 2 z 28

3 jednostki KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ -ZAKRES 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA SKOJARZONY Z KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-ŚWIADCZENIA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA POZA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z Strona 3 z 28

4 jednostki KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY-ŚWIADCZENIA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY- 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA DZIECI -ZAKRES SKOJARZONY Z ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA DZIECI ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU- 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ZAKRES SKOJARZONY Z KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZN KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DLA DZIECI ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-DIAGNOSTYKA POZA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ-DIAGNOSTYKA POZA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA Strona 4 z 28

5 jednostki ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLOGII DLA DZIEWCZĄT-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLOGII DLA DZIEWCZĄT ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI- 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA POZA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PIERWSZORAZOWE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Strona 5 z 28

6 jednostki 114 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-ŚWIADCZENIA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PIERWSZORAZOWE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA Strona 6 z 28

7 jednostki KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ-ŚWIADCZENIA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA POZA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PIERWSZORAZOWE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA Strona 7 z 28

8 jednostki KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII DLA DZIECI KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA CUKRZYCĄ KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH-ŚWIADCZENIA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PIERWSZORAZOWE KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 02 PODWYŻKI AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 02 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 002 REZERWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE IZBA PRZYJĘĆ KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE PRZESZCZEPIENIE WĄTROBY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA G30,L94,L KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE UROLOGIA - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE PAKIETEM ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE C07G, C07H, C07I KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA PLANOWA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA 0 Strona 8 z 28

9 jednostki 576 OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE C07I KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OTORYNOLARYNGOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 0 PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO Z POWIKŁANIAMI I 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ - 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA-HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA 567 WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO 10 Z POWIKŁANIAMI I CHOROBAMI 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA-HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ >=18 LAT-HOSPITALIZACJA DO 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO Z IZW OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ >=18 LAT-HOSPITALIZACJA DO 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ >=18 LAT KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA -ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18, B KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18, B KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18, B KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI (ŚWIADCZENIA SPRAWOZDAWANE W RYCZAŁCIE PSZ) 0 ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE PAKIETEM ONKOLOGICZNYM ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H Strona 9 z 28

10 jednostki KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - A KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - A KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA PLASTYCZNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA NACZYNIOWA HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - Q01, Q52, 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE , KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA NACZYNIOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - D01,D KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA OGÓLNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA Strona 10 z 28

11 jednostki KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - PAKIET 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNY POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - PAKIET 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE N02, N03, N09, N11, N13, N POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE N02, N03, N KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (WYŁĄCZNIE 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE GINEKOLOGIA) KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA) 0 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE GINEKOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE N24, N25, N NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE N KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE REUMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI II POZIOM REFERENCYJNY - 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA 0 Strona 11 z 28

12 jednostki ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA 0 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEFROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ANGIOLOGIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ) KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G,E KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE IMMUNOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE IMMUNOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE PAKIETEM ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - S21,S22,S KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - S21,S22,S KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE GERIATRIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE GASTROENTEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ONKOLOGICZNYM KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY KUJAWSKO - POMORSKIE 03 LECZENIE SZPITALNE ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA 0 Strona 12 z 28

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96 2 11 Pomorski

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4010.031.02

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: POMORSKI Plan na rok: 2018 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna 01.0000.160.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4011.030.02

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: POMORSKI Plan na rok: 2018 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna 01.0000.160.16

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2017

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2017 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 1 09 Podkarpacki 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 01.0000.155.16 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY RYCZAŁT MIESIĘCZNY 48 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96,00 2 11 Pomorski 01 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: POMORSKI Plan na rok: 2018 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna 01.0000.160.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Zachodniopomorskiego Plan na rok: 2015 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 349 185 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

uwagi rozliczeniowy

uwagi rozliczeniowy jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 437661 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: 12 - w Katowicach jednostki ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 1 12 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA ryczałt miesięczny 156,00 DO

Bardziej szczegółowo

plan zakupu B2 CZĘŚD B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2011

plan zakupu B2 CZĘŚD B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2011 kod nazwa kod nazwa kod nazwa Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału WojewódŁódzkiego Plan na ro 2011 L.P Oddział wojewódzki plan zakupu B2 CZĘŚD B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r.

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. Projekt 07 06 17 RCL R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego

Bardziej szczegółowo

nazwa ecznych na listach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 03 LUBELSKI 301 POZ 01.0000.155.16

nazwa ecznych na listach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 03 LUBELSKI 301 POZ 01.0000.155.16 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Lubelskiego Plan na rok: 2016 jednostki rozliczeniowej rozliczeniowych/podopi 1 03 LUBELSKI 301 POZ 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2013 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zd 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zd 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2

Bardziej szczegółowo

nazwa OOW 0402 AOS KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH-ZAKRES SKOJARZONY PUNKT ROZLICZENIOWY 150

nazwa OOW 0402 AOS KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH-ZAKRES SKOJARZONY PUNKT ROZLICZENIOWY 150 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Opolski Plan na rok: 2014 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki rozliczeniowej 1 08 OOW 0401 POZ 01.0000.155.16

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego:Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach Plan na rok: 2013 jednostki 1 12 Śląski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11 Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2140.026.04 Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2141.026.04 ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

08R/10002/03/01/SZP/2016

08R/10002/03/01/SZP/2016 Rok Rodzaj świadczenia Rodzaj świadczenia Opis Kod św-cy Kod umowy Nazwa świadczeniodawcy Miasto Ulica Produkt Wyróż nik 2016 0403 LECZENIE SZPITALNE 08R/10002 08R/10002/03/01/SZP/2016 Szpital w Białej

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 czerwca 2017 r.

Opole, dnia 27 czerwca 2017 r. Opole, dnia 27 czerwca 2017 r. Na podstawie przepisu art. 2 ust 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Zakres-kod Zakres-nazwa Cena 03.0000.103.02 teleradioterapia 03.0000.104.02 brachyterapia 03.0000.105.02 terapia izotopowa 03.3300.008.03 świadczenia w szpitalnym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdr 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZA RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdr 01.0000.156.16

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz. 2423 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok Strona 1

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok Strona 1 Tabela nr 2-zmiana cennika jednostek rozliczeniowych od 1 października 2017 r. Lp. RODZAJ KOD PRODUKTU NAZWA PRODUKTU JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA Cena oczekiwana w zł obowiązująca od 01.10.2017 do 31.12.2017

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

RYCZAŁT 1 468 764,0 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE 16 ZOW NFZ 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 01.0000.156.

RYCZAŁT 1 468 764,0 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE 16 ZOW NFZ 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 01.0000.156. Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Plan na rok:2016 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Gdzie się leczyć w Powiecie Słupeckim w 2011 roku.

Gdzie się leczyć w Powiecie Słupeckim w 2011 roku. Gdzie się leczyć w Powiecie Słupeckim w 2011 roku. Dane na dzień: 2011-10-19 Informator Gdzie się Leczyć 1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 12 ŚLĄSKI 01 2 12 ŚLĄSKI 01 3 12 ŚLĄSKI 01 4 12 ŚLĄSKI 01 5 12 ŚLĄSKI 01 6 12 ŚLĄSKI 01 7 12 ŚLĄSKI 01 8 12 ŚLĄSKI 01 9 12 ŚLĄSKI 01 10 12 ŚLĄSKI 01 11 12 ŚLĄSKI 01 12 12 ŚLĄSKI 01 13 12 ŚLĄSKI 01 14

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1 SKN PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE BIOCHEMII 230 6 38,30 2 SKN PRZY KLINICE DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: WIELKOPOLSKIEGO Plan na rok: 2018 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety.

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. L.p. Nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 671 2 Klinika Onkologii Ginekologicznej

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR1 ul. Derdowskiego 23; Nr certyfikatu: 485478 Ważność załącznika jest zgodna z ważnością certyfikatu. - pracownia badań

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Informacja na Prezydium OPZZ 4 lipca 2017r. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Nazwa kom. org. Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Adres kom. org.

Nazwa kom. org. Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Adres kom. org. Klinika Alergologii i Pneumonologii - Oddział Alergologii ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk (058)349 16 25 ODDZIAŁ ALERGOLOGII I CHORÓB PŁUC ALERGOLOGIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r.

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Wprowadzenie Prezentowany materiał ma na celu pokazanie wpływu

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ 3.5. Świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej) 3.6. Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 3.7. świadczenia udzielane

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul.

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul. Lista Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w których lekarze mogą odbywać specjalizację w systemie dotychczasowym i modułowym obowiązującym od 1.10.2014 r. Wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr. /2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr. /2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2017 r. Projekt 27.07.2017 r. ZARZĄDZENIE Nr. /2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji

Instrukcja. Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji 1. Okresy finansowania dla poszczególnych pozycji umów przedstawione w planach rzeczowo-finansowych obowiązują w następujących okresach: Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKI Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

Bardziej szczegółowo

Liczba osób objętych opieką zdrowotną

Liczba osób objętych opieką zdrowotną Porównanie zasobów lecznictwa ambulatoryjnego w Krakowie do zasobów Województwa Małopolskiego Minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji Łódzki Oddział Wojewódzki zaakceptuje przesłane propozycje przygotowane wg poniższych zasad: Brak możliwości wprowadzenia zmian w przekazanej

Bardziej szczegółowo