CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*"

Transkrypt

1 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: POMORSKI Plan na rok: 2018 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM RYCZAŁT MIESIĘCZNY 159, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM RYCZAŁT MIESIĘCZNY 240, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA , Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA LEKARZA W POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI ChUK PORADA 5 227, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW, ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW PORADA , Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY NAGŁYCH ZACHOROWAŃ - RT.2 UST.1 PKT 2-4 USTAWY ORAZ ART 54 USTAWY, LUB WYŁ. ART 12 PKT 6 I 9 USTAWY, UBEZPIECZONY OBCOKRAJOWIEC ZATRUDNIONY CZASOWO NA TER. RP PORADA 1 484, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH KWALIFIKACJI DO REALIZACJI TRANSPORTU "DALEKIEGO" W POZ PORADA 15, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - STANY ZACHOROWAŃ - OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) PORADA , Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna TRANSPORT SANITARNY W POZ KAPITACJA , Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) KM RYCZAŁT ZA PRZEWÓZ 100, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna TRANSPORT SANITARNY " DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM RYCZAŁT ZA KAŻDY KM PRZEWOZU 8 111, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ W RAMACH WCZESNEJ DIAGNOSTYKI LECZENIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I CUKRZYCY ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ - PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO PORADA 0,00 PORADA 6 061, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ KAPITACJA , Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI GRUŹLICY PORADA 8 000, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW PORADA 4 747, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ - STANY NAGŁYCH ZACHOROWAŃ - RT.2 UST.1 PKT 2-4 USTAWY ORAZ ART 54 USTAWY, LUB WYŁ. ART 12 PKT 6 I 9 USTAWY, UBEZPIECZONY OBCOKRAJOWIEC ZATRUDNIONY CZASOWO NA TER. RP PORADA 59, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ - STANY ZACHOROWAŃ - NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) PORADA 297, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ KAPITACJA , Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW, ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW PORADA 3, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA POŁOZNEJ POZ - STANY NAGŁYCH ZACHOROWAŃ - RT.2 UST.1 PKT 2-4 USTAWY ORAZ ART 54 USTAWY, LUB WYŁ. ART 12 PKT 6 I 9 USTAWY, UBEZPIECZONY OBCOKRAJOWIEC ZATRUDNIONY CZASOWO NA TER. RP PORADA 3, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ WIZYTA , Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA PATRONAŻOWA WIZYTA , Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W OPIECE POOPERACYJNEJ NAD KOBIETAMI PO OPERACJACH GINEKOLOGICZNYCH I ONKOLOGICZNO- GINEKOLOGICZNYCH WIZYTA 481, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - STANY ZACHOROWAŃ - NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT) PORADA 4, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - ŚWIADCZENIA W EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ - WADA LETALNA PŁODU WIZYTA 0, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTY PATRONAŻOWE/WIZYTY W OPIECE NAD KOBIETĄ PO ROZWIĄZANIU CIĄŻY - WADA LETALNA PŁODU WIZYTA 0,00 11 POW NFZ PLAN ZAKUPU 2018 v.1.6 1/31

2 jednostki Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ WIZYTA 12, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY PORADA 393, Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ KAPITACJA , Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ UDZIELANE W RAMACH GRUPOWEJ PROFILAKTYKI FLUORKOWEJ KAPITACJA , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE RZADKICH WRODZONYCH WAD METABOLIZMU U DZIECI Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE RZADKICH WRODZONYCH WAD METABOLIZMU U DZIECI- ŚWIADCZENIA Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ PUNKT ROZLICZENIOWY 7 855, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 39, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY 2 056, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY 8 949, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY ,00 11 POW NFZ PLAN ZAKUPU 2018 v.1.6 2/31

3 jednostki Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 2 025, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY 1 376, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH - ZAKRES SKOJARZONY DO NEFROLOGII DLA DZIECI PUNKT ROZLICZENIOWY 744, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 36, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TOKSYKOLOGII Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TOKSYKOLOGII-ŚWIADCZENIA Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY ,00 PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI- ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY 9 753, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 879,00 11 POW NFZ PLAN ZAKUPU 2018 v.1.6 3/31

4 jednostki Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY ,00 PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI- ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY 75,00 PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV, LECZONYM LEKAMI ANTYRETROWIRUSOWYMI (ARV) Pomorski 2 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY ,00 PUNKT ROZLICZENIOWY ,00 PUNKT ROZLICZENIOWY ,00 PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLOGII DLA DZIEWCZĄT PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLOGII DLA DZIEWCZĄT-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 72, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z PUNKT ROZLICZENIOWY ,00 11 POW NFZ PLAN ZAKUPU 2018 v.1.6 4/31

5 jednostki Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 4 126, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY 1 844, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W PROKTOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 1 337, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 8 985, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 5 230, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DLA DZIECI Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 7 427, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY 6 581, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI -ZAKRES SKOJARZONY Z PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY- ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY-ŚWIADCZENIA Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 6 912, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY 4 263,00 11 POW NFZ PLAN ZAKUPU 2018 v.1.6 5/31

6 jednostki Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 108, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA - ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 35, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 69, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-ŚWIADCZENIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY 2 183, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY 2 007, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM PUNKT ROZLICZENIOWY 385, Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA Ryczałt 11 POW NFZ PLAN ZAKUPU 2018 v.1.6 6/31

7 jednostki Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII DLA DZIECI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH - ZAKRES SKOJARZONY DO NEFROLOGII DLA DZIECI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII Ryczałt 11 POW NFZ PLAN ZAKUPU 2018 v.1.6 7/31

8 jednostki Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI- ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA MUKOWISCYDOZY Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA MUKOWISCYDOZY-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII DLA DZIECI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA AIDS Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA AIDS-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne Pomorski 03 Leczenie szpitalne POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z Ryczałt Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII Ryczałt 11 POW NFZ PLAN ZAKUPU 2018 v.1.6 8/31

9 jednostki Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA - ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-ŚWIADCZENIA Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII DZIECIĘCEJ Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA RYCZAŁT 120,00 Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne RYCZAŁT PSZ - SZPITAL II STOPNIA RYCZAŁT 48,00 Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA RYCZAŁT 48,00 Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne RYCZAŁT PSZ - SZPITAL ONKOLOGICZNY RYCZAŁT 0, Pomorski 03 Leczenie szpitalne RYCZAŁT PSZ - SZPITAL PULMONOLOGICZNY RYCZAŁT 12,00 Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne RYCZAŁT PSZ - SZPITAL PEDIATRYCZNY RYCZAŁT 12,00 Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI RYCZAŁT 60,00 Ryczałt Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ punkt rozliczeniowy 59, Pomorski 03 Leczenie szpitalne TELERADIOTERAPIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 03 Leczenie szpitalne BRACHYTERAPIA PUNKT ROZLICZENIOWY , Pomorski 03 Leczenie szpitalne TERAPIA IZOTOPOWA Pomorski 03 Leczenie szpitalne TERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU Pomorski 03 Leczenie szpitalne CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne CHEMIOTERAPIA Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA HORMONEM WZROSTU ORAZ INSULINOPODOBNYM CZYNNIKIEM WZROSTU Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA BIOLOGICZNEGO W CHOROBACH REUMATYCZNYCH Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA CHORÓB ULTRARZADKICH Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA W PROGRAMIE ZAPOBIEGANIA KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B 11 POW NFZ PLAN ZAKUPU 2018 v.1.6 9/31

10 jednostki Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA DO LECZENIA NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA DO LECZENIA AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA DO LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM Pomorski 03 Leczenie szpitalne KWALIFIKACJA DO LECZENIA ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA (ICD-10 G.20) Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA PIERSI punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA NERKI punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1 punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII punkt rozliczeniowy 12, Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY POMPEGO punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY HURLER punkt rozliczeniowy 12, Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA) Pomorski 03 Leczenie szpitalne Pomorski 03 Leczenie szpitalne Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX? LAMY) PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY punkt rozliczeniowy 9 952,00 punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC) punkt rozliczeniowy , Pomorski 03 Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM punkt rozliczeniowy ,00 11 POW NFZ PLAN ZAKUPU 2018 v /31

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: POMORSKI Plan na rok: 2018 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna 01.0000.160.16

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: POMORSKI Plan na rok: 2018 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa Opieka zdrowotna 01.0000.160.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok nazwa kod

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok nazwa kod jednostki ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ UDZIELANE W RAMACH GRUPOWEJ 34 02 KUJAWSKO - POMORSKIE 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 01.0041.140.01 PROFILAKTYKI FLUORKOWEJ 112 936 33 02 KUJAWSKO - POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

nazwa ecznych na listach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 03 LUBELSKI 301 POZ 01.0000.155.16

nazwa ecznych na listach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 03 LUBELSKI 301 POZ 01.0000.155.16 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Lubelskiego Plan na rok: 2016 jednostki rozliczeniowej rozliczeniowych/podopi 1 03 LUBELSKI 301 POZ 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego:Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach Plan na rok: 2013 jednostki 1 12 Śląski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Zakres-kod Zakres-nazwa Cena 03.0000.103.02 teleradioterapia 03.0000.104.02 brachyterapia 03.0000.105.02 terapia izotopowa 03.3300.008.03 świadczenia w szpitalnym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: WIELKOPOLSKIEGO Plan na rok: 2018 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96 2 11 Pomorski

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11 Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2140.026.04 Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2141.026.04 ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

ecznych na listach LUBELSKI 301 POZ

ecznych na listach LUBELSKI 301 POZ Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Lubelskiego Plan na rok: 2017 jednostki rozliczeniowej rozliczeniowych/podopi 1 03 LUBELSKI 301 POZ 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96,00 2 11 Pomorski 01 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2017

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2017 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 1 09 Podkarpacki 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 01.0000.155.16 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY RYCZAŁT MIESIĘCZNY 48 2

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Zachodniopomorskiego Plan na rok: 2015 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 czerwca 2017 r.

Opole, dnia 27 czerwca 2017 r. Opole, dnia 27 czerwca 2017 r. Na podstawie przepisu art. 2 ust 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY

ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Łódzkiego Plan na rok: 2012 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki rozliczeniowej rozliczeniowych 1 5 Łódzki 01 0112

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

uwagi rozliczeniowy

uwagi rozliczeniowy jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 437661 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 349 185 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: 12 - w Katowicach jednostki ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 1 12 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA ryczałt miesięczny 156,00 DO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

RYCZAŁT 1 468 764,0 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE 16 ZOW NFZ 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 01.0000.156.

RYCZAŁT 1 468 764,0 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE 16 ZOW NFZ 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 01.0000.156. Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Plan na rok:2016 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon

Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha odpowidzialnością Jana Pawła II 50

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: Szpitale I stopnia SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ.

Tabela 1: Szpitale I stopnia SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ. Kielce, 27 czerwca 2017 r. Na podstawie przepisu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Miasto Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Świadczenie Gdańsk Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Miasto Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Świadczenie Gdańsk Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miasto Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Świadczenie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jana Pawła II 50 (58)768 40 00 PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ Dębinki 7 (58)349

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok 2013

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok 2013 Cennik jednostek rozliczeniowych na rok 2013 Lp. Rodzaj Kod Nazwa Jednostka Stawka Cena oczekiwana 2013 rozliczeniowa miesięczna 1 POZ 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ Stawka kapitacyjna 96,00 zł

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Gdańsk. PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA Dębinki 7 (58)

Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Gdańsk. PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA Dębinki 7 (58) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki UniwersyteckieCentrum Kliniczne Dębinki 7 (58)349 22 22 Szpital Morski im. PCK Wojewódzkie Centrum Onkologii M.Skłodowskiej-Curie 2 (58)732 48 0, 345 2 99 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r.

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. Projekt 07 06 17 RCL R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: lecznictwo szpitalne programy lekowe na rok SUBSTANCJE CZYNNE W PT LECZENIA GLEJAKÓW MÓZGU 10,00

Ceny oczekiwane w rodzaju: lecznictwo szpitalne programy lekowe na rok SUBSTANCJE CZYNNE W PT LECZENIA GLEJAKÓW MÓZGU 10,00 Ceny oczekiwane w rodzaju: lecznictwo szpitalne programy lekowe na rok 2012 Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0001.052.02 SUBSTANCJE CZYNNE W PT LECZENIA GLEJAKÓW MÓZGU 10,00 03.0000.053.02

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2018

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2018 u Wojewódzkiego: Śląski OW NFZ w Katowicach jednostki 1 12 ŚLĄSKI 01 2 12 ŚLĄSKI 01 3 12 ŚLĄSKI 01 4 12 ŚLĄSKI 01 5 12 ŚLĄSKI 01 6 12 ŚLĄSKI 01 7 12 ŚLĄSKI 01 8 12 ŚLĄSKI 01 9 12 ŚLĄSKI 01 10 12 ŚLĄSKI

Bardziej szczegółowo

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok Strona 1

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok Strona 1 Tabela nr 2-zmiana cennika jednostek rozliczeniowych od 1 października 2017 r. Lp. RODZAJ KOD PRODUKTU NAZWA PRODUKTU JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA Cena oczekiwana w zł obowiązująca od 01.10.2017 do 31.12.2017

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW 12.2971.033.09 KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O REFUNDACJI

ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW 12.2971.033.09 KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O REFUNDACJI jednostki rozliczeniowej 13 ŚWIĘTOKRZYSKI OW NFZ 12 ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE ORAZ ICH NAPRAWA, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O REFUNDACJI 12.2970.033.09 ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE KWOTA 9730598,06

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2013

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2013 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego:Świętokrzyski Plan na rok: CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki rozliczeniowej ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

plan zakupu B2 CZĘŚD B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2011

plan zakupu B2 CZĘŚD B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2011 kod nazwa kod nazwa kod nazwa Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału WojewódŁódzkiego Plan na ro 2011 L.P Oddział wojewódzki plan zakupu B2 CZĘŚD B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

Bardziej szczegółowo

nazwa OOW 0402 AOS KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH-ZAKRES SKOJARZONY PUNKT ROZLICZENIOWY 150

nazwa OOW 0402 AOS KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH-ZAKRES SKOJARZONY PUNKT ROZLICZENIOWY 150 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Opolski Plan na rok: 2014 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki rozliczeniowej 1 08 OOW 0401 POZ 01.0000.155.16

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2013 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zd 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia*** Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: Plan na rok:2016 L.P jednostki 1 08 OOW 0401 POZ 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE RYCZAŁT ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zd 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2

Bardziej szczegółowo

R. liczba jednostek rozliczeniowych/po. nazwa kod

R. liczba jednostek rozliczeniowych/po. nazwa kod Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: ZOW NFZ Plan na rok: 2017 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: Szpitale I stopnia Księga rejestrowa RPWDL Oznaczenie organu: W PRZEDSIĘBIORSTWO OPIEKI SZPITALNEJ

Tabela 1: Szpitale I stopnia Księga rejestrowa RPWDL Oznaczenie organu: W PRZEDSIĘBIORSTWO OPIEKI SZPITALNEJ Załącznik nr 1 Białystok 2017-06-27 (miejscowość, data) Na podstawie przepisu art. 2 ust 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ 3.5. Świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej) 3.6. Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 3.7. świadczenia udzielane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* zakres świadczeń (kontraktowany)

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* zakres świadczeń (kontraktowany) kod nazwa kod nazwa kod nazwa Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach Plan na rok: 2014 Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4010.031.02

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4011.030.02

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja. Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2016

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja. Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2016 jednostki 1 12 Śląski OW NFZ 01 2 12 Śląski OW NFZ 01 3 12 Śląski OW NFZ 01 01.0000.155.16 01.0000.156.16 01.0000.157.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 26 czerwca 2017 roku

Gdańsk, 26 czerwca 2017 roku Gdańsk, 26 czerwca 2017 roku Na podstawie przepisu art. 2 ust 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z przepisem art. 2 ust 5 ww. ustawy, Wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Gdańsk, 29 czerwca 2017 roku

Zgodnie z przepisem art. 2 ust 5 ww. ustawy, Wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Gdańsk, 29 czerwca 2017 roku Gdańsk, 29 czerwca 2017 roku Na podstawie przepisu art. 2 ust 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

Miasto Nazwa świadczeniodawcy Świadczenie Ulica Telefon Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha Spółka z ograniczoną

Miasto Nazwa świadczeniodawcy Świadczenie Ulica Telefon Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha Spółka z ograniczoną Miasto Nazwa świadczeniodawcy Świadczenie Ulica Telefon Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha Spółka z ograniczoną PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA odpowidzialnością CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: Szpitale I stopnia

Tabela 1: Szpitale I stopnia Kraków dnia 27 czerwca 2017 r. Na podstawie przepisu art. 2 ust 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

Balewskiego 1 (58)774 96 11 (58)562 30 31

Balewskiego 1 (58)774 96 11 (58)562 30 31 MIASTO TELEFON DO NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ TELEFON DO REJESTRACJI Szpital Specjalistyczny im.j.k.łukowicza W INFORMACJI Chojnice Chojnicach Szpital Specjalistyczny Im.J.K.Łukowicza

Bardziej szczegółowo

Krosno Odrzańskie/Krosno Odrzańskie-miasto, , ul. Piastów 3

Krosno Odrzańskie/Krosno Odrzańskie-miasto, , ul. Piastów 3 Zielona Góra, 27 czerwca 2017r. Na podstawie przepisu art. 2 ust 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. Wawelska 15B, Warszawa, Polska

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. Wawelska 15B, Warszawa, Polska C ertyfikat N r: 2 5 8 756-2018-AQ-POL-RvA Data pierws zej c ertyfikacji: 0 6 kwietnia 2 012 Ważnoś ć c ertyfikatu: 2 7 maja 2 0 1 9-0 5 kwietnia 2 021 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: Szpitale I stopnia POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI. Strona 1 z Dane ogólne:

Tabela 1: Szpitale I stopnia POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI. Strona 1 z Dane ogólne: Wrocław, 27 czerwca 2017 r. Na podstawie przepisu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

08R/10002/03/01/SZP/2016

08R/10002/03/01/SZP/2016 Rok Rodzaj świadczenia Rodzaj świadczenia Opis Kod św-cy Kod umowy Nazwa świadczeniodawcy Miasto Ulica Produkt Wyróż nik 2016 0403 LECZENIE SZPITALNE 08R/10002 08R/10002/03/01/SZP/2016 Szpital w Białej

Bardziej szczegółowo

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok Cena oczekiwana w zł obowiązująca od do POZ/NPL

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok Cena oczekiwana w zł obowiązująca od do POZ/NPL Lp. RODZAJ KOD PRODUKTU NAZWA PRODUKTU JEDNOSTKA ROZLICZENIO WA Cena oczekiwana w zł obowiązująca od 01.01.2017 do 30.06.2017 Cena oczekiwana w zł obowiązująca od 01.07.2017 do 31.12.2017 1 POZ/NPL 01.0000.155.16

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY LEKOWE NIEONKOLOGICZNE:

PROGRAMY LEKOWE NIEONKOLOGICZNE: Załącznik nr 4 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach programów lekowych Tabela nr. Leczenie

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Klinika Endokrynologii I Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk Gdańsk 80-952 Gdańsk Ul. Dębinki 7 (58)349 28 40

Klinika Endokrynologii I Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk Gdańsk 80-952 Gdańsk Ul. Dębinki 7 (58)349 28 40 RODZAJ nazwa zakresu świadczeń KOMÓRKA ORGANIZACYJNA NAZWA Zakresem Klinika I Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk Gdańsk 80-952 Gdańsk Ul. Dębinki 7 (58)349 28 40 Oddział Dzienny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdr 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZA RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdr 01.0000.156.16

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MACIEJA Z MIECHOWA W ŁASINIE

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MACIEJA Z MIECHOWA W ŁASINIE Bydgoszcz, 27 czerwca 2017 r. Na podstawie przepisu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 12 ŚLĄSKI 01 2 12 ŚLĄSKI 01 3 12 ŚLĄSKI 01 4 12 ŚLĄSKI 01 5 12 ŚLĄSKI 01 6 12 ŚLĄSKI 01 7 12 ŚLĄSKI 01 8 12 ŚLĄSKI 01 9 12 ŚLĄSKI 01 10 12 ŚLĄSKI 01 11 12 ŚLĄSKI 01 12 12 ŚLĄSKI 01 13 12 ŚLĄSKI 01 14

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.10.2017 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: Szpitale I stopnia POZYCJA NR 1

Tabela 1: Szpitale I stopnia POZYCJA NR 1 Szczecin dnia 27 czerwca 2017 roku Załącznik nr 1 Na podstawie przepisu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23-03-2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

Załącznik nr 14 ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESACH PROGRAMÓW LEKOWYCH Załącznik nr 4 WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESACH PROGRAMÓW LEKOWYCH Tabela nr LECZENIE

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Informacja na Prezydium OPZZ 4 lipca 2017r. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji

Instrukcja. Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji 1. Okresy finansowania dla poszczególnych pozycji umów przedstawione w planach rzeczowo-finansowych obowiązują w następujących okresach: Okres

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WYDATKI Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu finansowania programów terapeutycznych w roku 2009 Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ Sporządzono na podstawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.10.2017 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR1 ul. Derdowskiego 23; Nr certyfikatu: 485478 Ważność załącznika jest zgodna z ważnością certyfikatu. - pracownia badań

Bardziej szczegółowo

Jesienna dogrywka. Kto jeszcze ma szanse na kontrakt? raport

Jesienna dogrywka. Kto jeszcze ma szanse na kontrakt? raport raport Kto jeszcze ma szanse na kontrakt? Jesienna dogrywka Fot. istockphoto.com Po zakwalifikowaniu szpitali do sieci pojawiają się pytania o los placówek, które do niej nie weszły. Wiadomo też, że wiele

Bardziej szczegółowo

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok 2013

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok 2013 Cennik jednostek rozliczeniowych na rok 2013 Lp. Rodzaj Kod Nazwa Jednostka Stawka Cena oczekiwana 2013 rozliczeniowa miesięczna 1 POZ 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ Stawka kapitacyjna 96,00 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr. /2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr. /2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2017 r. Projekt 27.07.2017 r. ZARZĄDZENIE Nr. /2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz. 2423 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych)

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych) Wykaz programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe Lp. KOD NUMER ZAŁĄCZNIKA z Obw. MZ ROZPOZNANIE KLINICZNE ICD-10 NAZWA PROGRAMU SUBSTANCJE CZYNNE 1 2 3 4 5 6 1 03.0000.301.02 B.1. B 18.1

Bardziej szczegółowo

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety.

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. L.p. Nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 671 2 Klinika Onkologii Ginekologicznej

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo