Artykuł REGULAMIN TECHNICZNY FORMUŁY WOLNEJ (GRUPA E)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł REGULAMIN TECHNICZNY FORMUŁY WOLNEJ (GRUPA E)"

Transkrypt

1 Artykuł REGULAMIN TECHNICZNY FORMUŁY WOLNEJ (GRUPA E) ARTYKUŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zezwala się na organizowanie otwartych zawodów sportowych przeznaczonych dla samochodów innych niż te zdefiniowane w jednej z grup Załącznika J. Wszystkie przepisy dotyczące samochodów, a w szczególności ograniczenie pojemności skokowej silnika leżą w gestii organizatorów i do nich należy wyraźne ich zaznaczenie w Regulaminie Uzupełniającym zawodów, który musi być zawsze zaaprobowany przez Narodową Władzę Sportową (ASN) odpowiedzialną wobec FIA. Pojemność skokowa silnika: Pojemność skokowa silnika jest obliczana zgodnie z definicją podaną w Artykule Dla silników doładowanych, nominalna pojemność skokowa cylindrów jest pomnożona zgodnie z postanowieniami Artykułu Formuła równoważności pomiędzy silnikami tłokowymi i rotacyjnymi, silnikami turbinowymi lub nowymi rodzajami silników określona jest w Artykułach od do Definicja / Przyporządkowanie: Samochody porównywalne z Kategorią I (patrz Artykuł ) muszą spełniać kryteria homologacji jednego z regulaminów homologacyjnych FIA, mieć przynajmniej 4 fotele (z wyłączeniem 2+2*) oraz ich oryginalna budowa (podwozie / nadwozie) musi pozostawać identyfikowalna w każdej chwili. Samochody porównywalne z Kategorią II są zaklasyfikowane w następujący sposób: SH: Samochody typu sylwetkowego (Silhouette) (Samochody mające wygląd samochodu masowej produkcji z 4 miejscami, włączając 2+2*) SC: Samochody sportowe (2-miejscowe samochody wyczynowe, otwarte lub zamknięte, zbudowane specjalnie do współzawodnictwa wyczynowego) SS: Samochody 1 miejscowe typu torowego, Formuły Międzynarodowej lub Formuły Wolnej. (*) Samochód typu 2+2: Każdy samochód 4-miejscowy, który nie spełniają kryteriów dot. wymiarów kokpitu, opisanych w regulaminach homologacyjnych dla samochodów Grupy A. ARTYKUŁ 2 BEZPIECZEŃSTWO Pojazdy ze względów bezpieczeństwa muszą odpowiadać przepisom następujących artykułów w zależności od tego czy są porównywalne z pojazdami kategorii I, II lub III (patrz Artykuł ): POJAZDY PORÓWNYWALNE Z KATEGORIĄ I: - Bezpieczeństwo układ hamowania: Wyłącznik prądu: Bezpieczny zbiornik: Przewody paliwowe, pompy i filtry: i Otwory wlewowe i korki: Paliwo: Zbiornik zbierający olej: Pasy bezpieczeństwa: Wzdłużne umiejscowienie układu olejowego (z wyjątkiem samochodów z silnikiem umieszczonym z tyłu): Bieg wsteczny: Wahacz zawieszenia: i Materiały kół: Gaśnice: Lusterka wsteczne: Światła tylne: Zagłówki: Ucho holownicze: Przegroda przeciwpożarowa: Str. 1

2 - Fotele: Przednia szyba: Obowiązkowa jest działająca wycieraczka przedniej szyby. Obowiązkowy jest efektywny system przeciw zaparowywaniu przedniej szyby. - Prześwit Akumulator (y) Każdy akumulator musi być bezpiecznie zamocowany i zabudowany w celu uniknięcia jakiegokolwiek zwarcia lub przecieków. POJAZDY PORÓWNYWALNE Z KATEGORIĄ II-SH i II-SC: - Bezpieczeństwo układ hamowania: Wyłącznik prądu: Bezpieczny zbiornik: Przypadki ogólne Dla samochodów typu GT Zbiornik 257A-6.3 Odpowietrzenie Obowiązkowe automatyczne odcięcie paliwa (wyłącznie dla samochodów typu GT) Przewody paliwowe, pompy i filtry: i dla (SH) dla (SC) - Otwory wlewowe i korki: Paliwo: Zbiornik zbierający olej: Pasy bezpieczeństwa: Wzdłużne umiejscowienie układu olejowego (z wyjątkiem samochodów z silnikiem umieszczonym z tyłu): Bieg wsteczny: Wahacz zawieszenia: i Materiały kół: Gaśnice: dla (SH) dla (SC) - Lusterka wsteczne: dla (SH) dla (SC) - Światła tylne: Zagłówki: (SC) - Ucho holownicze: Przegroda przeciwpożarowa: Fotele: (SH) - Przednia szyba: (SH) (SC) Obowiązkowa jest działająca wycieraczka przedniej szyby. Obowiązkowy jest efektywny system przeciw zaparowywaniu przedniej szyby. - Prześwit Akumulator (y) Każdy akumulator musi być bezpiecznie zamocowany i zabudowany, w celu uniknięcia jakiegokolwiek zwarcia lub przecieków (SH). POJAZDY PORÓWNYWALNE Z KATEGORIĄ II-SS: Wskazanie * dot. tylko pojazdów zbudowanych po Bezpieczeństwo układu hamowania: Główny wyłącznik prądu: Bezpieczny zbiornik: * Str. 2

3 - Przewody paliwowe, pompy i filtry: Otwory wlewowe i korki: Paliwo: Zbiornik zbierający olej: Pasy bezpieczeństwa Wzdłużne umiejscowienie układu olejowego: Bieg wsteczny: Wahacz zawieszenia: i * i 10.3* ( *) - Materiały kół: Otwór w kokpicie: * - System gaśniczy: Lusterka wsteczne:: Światła tylne: Zagłówki: Mocowanie i usuwanie foteli*: * - Kolumna kierownicy: * - wzmocnienie/zabezpieczenie kabiny/ kokpitu przed deformacją w strefie mocowania zawieszeń*: patrz ochrona boczna poniżej* - Pozycja pedałów * POJAZDY PORÓWNYWALNE Z KATEGORIĄ III: - Bezpieczeństwo układu hamowania: Wyłącznik prądu: Bezpieczny zbiornik: Przewody paliwowe, pompy i filtry: Otwory wlewowe i korki: Paliwo: Zbiornik zbierający olej: Pasy bezpieczeństwa: Wzdłużne umiejscowienie układu olejowego: Bieg wsteczny: Wahacz zawieszenia: i Materiały kół: Gaśnice: Lusterka wsteczne: Światła tylne: Ucho holownicze: Przegroda przeciwpożarowa: Fotele: KONSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA POJAZDÓW ZBUDOWANYCH PRZED Pojazdy porównywalne z Kategorią I muszą spełniać warunki Artykułu 253-8, a porównywalne z kategorią III muszą spełniać warunki Artykułu Pojazdy porównywalne z Kategorią II, w zależności od ich typu, muszą spełniać warunki następujących artykułów: - Typu Terenowego: Artykuł Typu Pojazdu Torowego posiadające więcej niż 1 miejsce: Artykuł dla SH Artykuł dla SC zbudowanych przed Artykuł dla SC zbudowanych po Typu Jednomiejscowego samochodu torowego: muszą posiadać co najmniej dwie konstrukcje zabezpieczające (w razie wywrócenia). Str. 3

4 Wymiary i umieszczenie dla typu jednomiejscowego samochodu torowego: Druga konstrukcja musi znajdować się przed kołem kierownicy, nie więcej niż 25 cm od wierzchołka koła kierownicy i na wysokości co najmniej równej temu wierzchołkowi. Główna konstrukcja musi znajdować się w odległości co najmniej 500 mm za pierwszą i być wystarczająco wysoka by prosta wyprowadzona od wierzchołka tej konstrukcji do wierzchołka pierwszej konstrukcji przechodziła 50 mm ponad kaskiem kierowcy, który normalnie siedzi w samochodzie i ma założony na głowie kask oraz zapięte pasy bezpieczeństwa. Minimalna wysokości tej głównej konstrukcji zabezpieczającej musi wynosić co najmniej 920 mm, przy pomiarze wzdłuż linii prostej prowadzącej wzdłuż kręgosłupa kierowcy, od metalowej skorupy fotela do wierzchołka pałąka. Szerokość musi wynosić co najmniej 380 mm, przy pomiarze wewnątrz pałąka pomiędzy dwoma słupkami poziomymi tworzącymi boki. Musi być mierzona 600 mm ponad metalową skorupą fotela wzdłuż prostopadłej do lini prostej przebiegającej wzdłuż kręgosłupa kierowcy. Wytrzymałość: W celu otrzymania wystarczającej wytrzymałości pałąka, pozostawia się producentowi dwie możliwości do wyboru: a) Pałąk o całkowicie dowolnej koncepcji strukturalnej musi wytrzymać przyłożenie minimalnych sił podanych w Artykule Załącznika J Musi to być certyfikowany na formularzu zatwierdzonym przez ASN i podpisanym przez uprawnioną osobę. b) Rury i poprzeczka (-czki) musi (-szą) mieć średnicę co najmniej 3.5 cm i grubość ścianek co najmniej 2 mm. Materiałem jest chromo-molibden SAE 4130 lub SAE 4125 (lub równoważny w NF, DIN itp.). Co najmniej jedna poprzeczka musi znajdować się w górnej części pałąka i być skierowana do tyłu, nie przekraczając kąta 60 w stosunku do poziomu. Średnica i materiał poprzeczki muszą być takie same, jak właściwego pałąka. W przypadku dwóch poprzeczek, średnica każdej z nich może być zmniejszona do 20x26 mm (wewnętrzna x zewnętrzna). Połączenie rozłączalne pomiędzy pałąkiem głównym a poprzeczką musi być zgodne z Rysunkami od do Dopuszcza się podpory czołowe. Samochody porównywalne z Kategorią II, typu jednomiejscowego samochodu torowego z nadwoziem z włókna węglowego, przeznaczone do Międzynarodowych Seriach lub zawodach zatwierdzonych przez FIA, muszą być co najmniej zgodne z Artykułami i Załącznika J KONSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POJAZDÓW BUDOWANYCH PO Pojazdy porównywalne z Kategorią I: Muszą spełniać warunki Artykułu Pojazdy porównywalne z Kategorią II: W zależności od typu, muszą spełniać warunki następujących artykułów: - Typu Terenowego: Artykuł Typu Pojazdu Torowego posiadające więcej niż 1 miejsce: Artykuł 8 dla SH, dla SC. - Typu Jednomiejscowego samochodu torowego: Zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami podanymi poniżej (Artykuł 2.2.1). Pojazdy porównywalne z Kategorią III: Muszą spełniać warunki Artykułu lub Konstrukcji bezpieczeństwa dla jednomiejscowych samochodów torowych: Wymiary i umieszczenie konstrukcji bezpieczeństwa (w razie wywrócenia): Wszystkie samochody muszą posiadać dwie konstrukcje bezpieczeństwa (przeciw w razie wywrócenia). Główna konstrukcja musi być umiejscowiona za kierowcą. Druga konstrukcja musi znajdować się przed kołem kierownicy, ale nie więcej niż 250 mm w przód od wierzchołka koła kierownicy, w każdej pozycji. Obydwie konstrukcje muszą być wystarczająco wysokie aby zapewnić by kask kierowcy i jego koło kierownicy, w każdej chwili, znajdowały się odpowiednio co najmniej 70 mm i 50 mm Str. 4

5 poniżej linii wyznaczonej pomiędzy ich najwyższymi punktami. Minimalna wysokości głównej konstrukcji zabezpieczającej musi wynosić co najmniej 920 mm, przy pomiarze wzdłuż linii prostej prowadzącej wzdłuż kręgosłupa kierowcy, od metalowej skorupy fotela do wierzchołka pałąka. Szerokość musi wynosić co najmniej 380 mm, przy pomiarze wewnątrz pałąka pomiędzy dwoma słupkami poziomymi tworzącymi boki. Musi być mierzona na wysokości 600 mm ponad metalową skorupą fotela wzdłuż prostopadłej do linii prostej przebiegającej wzdłuż kręgosłupa kierowcy Samochód wykonany w technologii przestrzennej ramy wielorurowej a. Konstrukcja bezpieczeństwa w razie wywrócenia Dwa konstrukcje pałąków muszą przejść testy obciążenia statycznego opisanego poniżej. Konstrukcja pałąka głównego musi być poddana obciążeniu równoważnemu 12kN na bok, 45kN wzdłużnie do tyłu i 60kN pionowo. Obciążenie musi być przyłożone do góry konstrukcji poprzez sztywną płaską płytkę o średnicy 200 mm i prostopadłą do osi obciążenia. Podczas próby, konstrukcja bezpieczeństwa musi być przymocowana do strefy przeżycia, która jest podtrzymywana od spodu płaską płytą przytwierdzoną do strefy przy pomocy mocowań silnika do niej i zamocowaną bocznie, ale nie w sposób zwiększający wytrzymałość badanej konstrukcji. Pod obciążeniem, odkształcenie musi być mniejsze niż 50 mm, przy pomiarze wzdłuż osi obciążenia, a każde uszkodzenie strukturalne musi być ograniczone do 100 mm powyżej wierzchołka konstrukcji bezpieczeństwa, przy pomiarze pionowym. Druga konstrukcja pałąka musi być poddana obciążeniu pionowemu wynoszącemu 75 kn. Obciążenie musi być przyłożone do wierzchołka konstrukcji poprzez sztywną płaską płytkę o średnicy 100 mm i prostopadle do osi obciążenia. Podczas próby, konstrukcja bezpieczeństwa musi być przymocowana do strefy przeżycia, która jest podtrzymywana od spodu płaską płytą przytwierdzoną do strefy przy pomocy mocowań silnika do niej i zamocowaną bocznie, ale nie w sposób zwiększający wytrzymałość badanej konstrukcji. Pod obciążeniem, odkształcenie musi być mniejsze niż 50 mm, przy pomiarze wzdłuż osi obciążenia, a każde uszkodzenie strukturalne musi być ograniczone do 100 mm powyżej wierzchołka konstrukcji bezpieczeństwa w razie wywrócenia, przy pomiarze pionowym. Próby te muszą być przeprowadzone w obecność Delegata Technicznego FIA / ASN i z użyciem urządzeń pomiarowych sprawdzonych przez FIA / ASN. Ponadto, każdy producent musi przedstawić szczegółowe obliczenia wskazujące jednoznacznie, że główna konstrukcja jest w stanie wytrzymać to samo obciążenie gdy składowa podłużna jest zastosowana do przodu. Alternatywnie, i wyłącznie na wniosek producenta, główna konstrukcja bezpieczeństwa w razie wywrócenie może być poddana badaniu dodatkowego obciążenia statycznego z wykorzystaniem wyżej wymienionej procedury, ale wykonanej do przodu. Koncepcja projektu głównej i drugiej konstrukcji bezpieczeństwa w razie wywrócenia jest dowolna. Niemniej jednak, główna konstrukcji bezpieczeństwa musi mieć minimalną sekcję konstrukcyjną, w rzucie poziomym, mm² w płaszczyźnie poziomej przechodzącej 50 mm powyżej jej najwyższego punktu. b. Ochrona czołowa Konstrukcja absorbująca uderzenia musi być zamontowana przed ramą wielorurową. Konstrukcja ta musi być do niej solidnie zamocowana. Konstrukcja ta musi być homologowana przez FIA lub przejść poddane poniżej próby. Rama wielorurowa musi wytrzymać próbę uderzenia czołowego. Dla potrzeb badania całkowita masa wózka i badanej konstrukcji musi wynosić 560 kg, a prędkość uderzenia co najmniej 12 m/s. Wytrzymałość badanej konstrukcji musi być taka, aby podczas uderzenia średnie opóźnienie wózka nie przekraczało 25 g. Ponadto, wszystkie uszkodzenia strukturalne muszą ograniczać się do konstrukcji absorbującej uderzenia czołowe. Próba ta musi być przeprowadzona w obecność Delegata Technicznego FIA / ASN w zatwierdzonym ośrodku badań. Do przetestowania mocowań konstrukcji absorbującej uderzenia czołowe do konstrukcji ramy wielorurowej, próba bocznego obciążenia statycznego musi być przeprowadzona w płaszczyźnie pionowej znajdującej się 400 mm przed osią kół przednich. Str. 5

6 Stałe poprzeczne poziome obciążenie o wartości 30 kn musi być zastosowane na jeden bok konstrukcji absorbującej uderzenia czołowe, przy użyciu płytki o długości 100 mm i wysokości 300 mm. Środek powierzchni płytki musi przechodzić przez wyżej wymienioną płaszczyznę i punkt środkowy wysokości konstrukcji w tej sekcji. Po 30 sekundowym działaniu obciążenia, nie może być żadnego uszkodzenia konstrukcji lub jakiegokolwiek połączenia konstrukcji z ramą wielorurową. Jeżeli stosowana jest konstrukcja absorbująca uderzenia czołowe homologowana przez FIA to wraz z nią musi być badana całość podwozia. c. Wytrzymałość przestrzennej ramy wielorurowej Ponadto, rama wielorurowa musi być poddana trzem oddzielnym próbom bocznego obciążenia statycznego: 1) w strefie kabiny, w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez środek mocowania pasa biodrowego pasów bezpieczeństwa. 2) W strefie zbiornika paliwa, w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez środek powierzchni tego zbiornika w rzucie bocznym. 3) W płaszczyźnie pionowej przechodzącej w połowie odległości pomiędzy osią kół przednich i wierzchołkiem drugiej konstrukcji bezpieczeństwa w razie wywrócenia. Do wyżej opisanych prób, płytka o długości 100 mm i wysokości 300 mm, z maksymalnie zaokrąglonymi o 3 mm wszystkim kątami, dostosowana do kształtu ramy wielorurowej, musi zostać umieszczona na najbardziej oddalonych bokach ramy wielorurowej, tak aby dolna krawędź płytki znajdowała się w najbardziej dolnej części ramy wielorurowej w tej sekcji. Pomiędzy płytkami a ramą wielorurową może być umieszczona guma o grubości 3 mm. Stałe poprzeczne obciążenie poziome o wartości 20 kn, musi być w czasie mniejszym niż 3 minut, zastosowane poprzez przegub kulowy na środek powierzchni płytek i być utrzymane przez co najmniej 30 sekund W tych warunkach obciążenia, nie może wystąpić żadne uszkodzenie strukturalne powierzchni ramy wielorurowej; po 1 minucie po odjęciu obciążenia każda stała deformacja musi być mniejsza niż 1 mm. Deformacja jest mierzona na wierzchołku płyt na wewnętrznych powierzchniach. W badaniu 1, odchylenie na wewnętrznych powierzchniach ramy wielorurowej nie może przekraczać 20 mm. Podczas badania, rama wielorurowa musi spoczywać na płaskiej płycie i być solidnie przymocowana, ale nie w sposób mogący zwiększyć wytrzymałość badanych stref. Inne badanie obciążenia statycznego musi być wykonane na ramie wielorurowej poniżej zbiornika paliwa. Płytka o średnicy 200 mm musi być umieszczona na środku zbiornika paliwa, a pionowe skierowane w górę obciążenie 10 KN, musi być zastosowane poprzez przegub kulowy w czasie mniej niż 3 minut. Obciążenie musi być utrzymane przez co najmniej 30 sekund. W tych warunkach obciążenia, nie może wystąpić żadne uszkodzenie strukturalne ramy wielorurowej; po 1 minucie po odjęciu obciążenia każda stała deformacja musi być mniejsza niż 0,5 mm. Pomiar dokonywany jest na środku powierzchni płytki. Dwie inne próby obciążenia statycznego muszą być przeprowadzone na ramie wielorurowej z każdego boku otworu kabiny. Płytka o średnicy 100 mm musi być umieszczona swoją górną krawędzią na wysokości kabiny, a jej środek 200 mm przed tylną krawędzią obrysu otworu kabiny, przy pomiarze podłużnym. Stałe poprzeczne obciążenie poziome w wysokości 10 kn, musi być zastosowane poprzez przegub kulowy pod kątem 90º do osi podłużnej samochodu w czasie mniejszym niż 3 minuty. Obciążenie to musi być utrzymane przez co najmniej 30 sekund. W tych warunkach obciążenia, nie może wystąpić żadne uszkodzenie strukturalne ramy wielorurowej; całkowite odchylenie może wynosi maksimum 10 mm, a po 1 minucie po odjęciu obciążenia każda stała deformacja musi być mniejsza niż 0,5 mm. Pomiar dokonywany jest na środku powierzchni płytki. d. Ochrona boczna W celu wzmocnienia ochrony bocznej kierowcy w razie uderzenia bocznego, do ramy wielorurowej musi być zamocowany homologowany przez FIA panel o jednorodnej konstrukcji. Panel musi rozciągać się od przedniej konstrukcji bezpieczeństwa w razie wywrócenia do najbardziej wysuniętego do tyłu punktu zbiornika paliwa. Str. 6

7 Panel ten musi także zakrywać ramę wielorurową od spodu / rur podłużnych podłogi podwozia do rur podłużnych otworu kabiny. d1. Pojazdy zbudowane przed Specyfikacja panelu: DYOLEN o minimalnej grubości 10 mm, solidnie zamocowany do konstrukcji głównej ramy wielorurowej, w wymaganej strefie, w następującej sposób: w krańcowych narożnikach, w krawędziach górnych, dolnych, przednich i tylnych, na środku narożników i w środku każdej rury przekątnej. Mocowanie musi być wykonane przy pomocy śruby 8 mm w kształcie U i aluminiowej płytki o grubości 3 mm, o szerokości 20 mm i o 12 mm dłuższej niż rozpiętość śruby w kształcie U. d2. Pojazdy zbudowane po (zalecane także dla samochodów zbudowanych przed ta datą). Specyfikacja tego panelu i jego mocowań jest zawarta w liście technicznej Nr 42. W celu uniknięcia przeniknięcia elementów zawieszenia do strefy przeżycia podczas bocznego uderzenia, każda część każdego elementu przedniego zawieszenia, mająca dwa wewnętrzne skierowane ku środkowi punkty kotwiczenia, musi być przymocowane do strefy przeżycia tak blisko jak to jest praktycznie możliwe. Łączenie tych, musi być okrągłe o średnicy minimum 10 mm, a każdy przegub kulisty musi być zamocowany śrubą lub kołkiem oraz znajdować w środku rozpiętości. e. Ochrona tylna Konstrukcja absorbująca uderzenia musi być zamontowana za skrzynią biegów, symetrycznie w stosunku do osi podłużnej samochodu, w punkcie najdalej wysuniętym do tyłu znajdującym się pomiędzy 550 i 620 mm za osią tylnych kół. Konstrukcja musi mieć także sekcję zewnętrzną, w rzucie poziomym, co najmniej 9000 mm² w punkcie znajdującym się 50 mm przed jej punktem najbardziej wysuniętym do tyłu. Do obliczenia tej powierzchni, uwzględnione mogą być wyłącznie elementy znajdujące się mniej niż 100 mm od osi podłużnej samochodu, a sekcja ta nie może się zmniejszać z przodu tego punktu. Konstrukcja musi przejść próbę uderzenia i być zbudowana z materiałów, które nie będą znacząco poddawać się temperaturom w jakich może być używana. Konstrukcja i skrzynia biegów musi być solidnie przymocowana do podłoża, a przedmiot o masie 560 kg, musi być zrzucony na tę konstrukcję z prędkością 10 m/s. Przedmiot użyty do testu musi być płaski, szeroki na 450 mm, wysoki na 550 mm i może być zaokrąglony w promieniu 10 mm na wszystkich krawędziach. Jego dolna krawędź musi znajdować się na tym samym poziomie co najniższy punkt ramy wielorurowej i musi się to odbyć w ten sposób by uderzył konstrukcję pionowo pod kątem 90º od osi podłużnej samochodu. Podczas próby, rzucony przedmiot nie może obracać się wokół żadnej osi, a konstrukcja będąca przedmiotem próby może być podtrzymywana w jakikolwiek sposób, pod warunkiem, że nie zwiększania wytrzymałości na uderzenie badanych części. Wytrzymałość badanej konstrukcji podczas uderzenia musi być taka, aby: - średnie opóźnienie przedmiotu nie przekraczało 35 g. - maksymalne opóźnienie, mierzone wyłącznie w kierunku uderzenia, nie przekraczało 60 g w ciągu skumulowania ponad 3 ms. Ponadto, wszystkie uszkodzenia strukturalne muszą ograniczać się do konstrukcji absorbującej tylne uderzenia. Jeżeli stosowana jest homologowana przez FIA konstrukcja absorbująca tylne uderzenia, to całość zespołu skrzyni biegów musi być badana wraz tą konstrukcją Samochody ze strefą przeżycia z włókna węglowego Jednomiejscowe samochody typu torowego, ze strefą przeżycia z włókna węglowego, przeznaczone do użycia w zatwierdzonych przez FIA międzynarodowych seriach lub zawodach, muszą być co najmniej zgodne z Artykułami , , i Regulaminu Technicznego F3 z roku 2008, jeżeli ich osiągi są porównywalne lub słabsze od samochodów F3. Wszystkie samochody ze strefą przeżycia z włókna węglowego, mające osiągi wyższe niż samochody F3 przeznaczone do użycia w zatwierdzonych przez FIA międzynarodowych seriach lub zawodach, muszą być co najmniej zgodne z wymogami bezpieczeństwa Regulaminu Technicznego Formuły 1 FIA z roku Str. 7

8 ARTYKUŁ 3 - MASA MINIMALNA Jest to masa rzeczywista, bez załogi i bez jej wyposażenia. Jeżeli stosuje się balast to musi on być zgodny z Artykułem Załącznika J. W żadnym momencie zawodów pojazd nie może ważyć mniej niż następująca masa minimalna: Pojazdy porównywalne z Kategorią I: Do 1000 cm³ 500 kg Pomiędzy 1000 cm³ i 1400 cm³ 550 kg Pomiędzy 1400 cm³ i 1600 cm³ 580 kg Pomiędzy 1600 cm³ i 2000 cm³ 620 kg Pomiędzy 2000 cm³i 3000 cm³ 700 kg Pomiędzy 3000 cm³ i 4000 cm³ 780 kg Pomiędzy 4000 cm³ i 5000 cm³ 860 kg Pomiędzy 5000 cm³ i 6500 cm³ 960 kg Pojazdy porównywalne z Kategorią II-SH: Do 1000 cm³ 500 kg Pomiędzy 1000 cm³ i 1400 cm³ 550 kg Pomiędzy 1400 cm³ i 1600 cm³ 580 kg Pomiędzy 1600 cm³ i 2000 cm³ 620 kg Pomiędzy 2000 cm³i 3000 cm³ 700 kg Pomiędzy 3000 cm³ i 4000 cm³ 780 kg Pomiędzy 4000 cm³ i 5000 cm³ 860 kg Pomiędzy 5000 cm³ i 6500 cm³ 960 kg Pojazdy porównywalne z Kategorią II-SC: Do 1150 cm³ 360 kg Pomiędzy 1150 cm³ i 1400 cm³ 420 kg Pomiędzy 1400 cm³ i 1600 cm³ 450 kg Pomiędzy 1600 cm³ i 2000 cm³ 470 kg Pomiędzy 2000 cm³ i 3000 cm³ 560 kg Pomiędzy 3000 cm³ i 4000 cm³ 700 kg Pomiędzy 4000 cm³ i 5000 cm³ 765 kg Pomiędzy 5000 cm³ i 6000 cm³ 810 kg Ponad 6000 cm³ 850 kg Pojazdy porównywalne z Kategorią II-SS: Do 1150 cm³ 360 kg Pomiędzy 1150 cm³ i 1400 cm³ 420 kg Pomiędzy 1400 cm³ i 1600 cm³ 450 kg Pomiędzy 1600 cm³ i 2000 cm³ 470 kg Pomiędzy 2000 cm³ i 3000 cm³ 560 kg Pomiędzy 3000 cm³ i 4000 cm³ 700 kg Pomiędzy 4000 cm³ i 5000 cm³ 765 kg Pomiędzy 5000 cm³ i 6000 cm³ 810 kg Ponad 6000 cm³ 850 kg ARTYKUŁ 4 NADWOZIE / KABINA Pojazdy porównywalne z Kategorią I: Każdy pojazd z zamkniętym nadwoziem uznany przez stosowną ASN jako nowy począwszy od , musi posiadać co najmniej jeden otwór z każdego boku aby umożliwić dostęp do kabiny i osób zajmujących w niej miejsce. Kabina musi być tak wykonana aby kierowca siedzący w samochodzie w normalnej pozycji gotowości do jazdy, mógł ją opuścić w czasie 7 sekund drzwiami od strony kierowcy i w czasie 9 sekund drzwiami od strony pasażera. - Nadwozie: Gdy koła są wyprostowane do jazdy na wprost, każda część kompletnego koła i jego mocowań powyżej płaszczyzny przechodzącej przez linię środkową osi, nie może być widoczna od góry, ani od tyłu Str. 8

9 Pojazdy porównywalne z Kategorią II-SH: - Szyba przednia: Kształt przedniej szyby musi odpowiadać kształtowi przedniej szybie z pojazdu odniesienia. - Nadwozie: Gdy koła są wyprostowane do jazdy na wprost, każda część kompletnego koła i jego mocowań powyżej płaszczyzny przechodzącej przez linię środkową osi, nie może być widoczna od góry, ani od tyłu. Pojazdy porównywalne z Kategorią II-SC: - Nadwozie: Zgodnie z pierwszym paragrafem Artykułu i z Artykułem Załącznika J. Pojemność strukturalna kabiny musi być symetryczna w stosunku do osi podłużnej samochodu. Pojazdy z zamkniętym nadwoziem muszą posiadać przednią szybę i dwoje drzwi (z każdego boku kabiny). Nadwozie musi zakrywać wszystkie zespoły mechaniczne; Jedynie rury wydechowe i wlotowe jak również góra silnika mogą wystawać. Nadwozie musi wystawać za koła w sposób zakrywający skutecznie co najmniej 1/3 ich obwodu i co najmniej całą szerokość opony. Za kołami tylnymi, nadwozie musi opadać poniżej osi tylnych kół. - Zwis tylny: Żadna część pojazdu nie może znajdować więcej niż 800 mm za osią tylnych kół. - Wysokość: Żaden element struktury aerodynamicznej nie może znajdować się 900 mm ponad gruntem. Pojazdy porównywalne z kategorią II-SS: - Nadwozie od spodu Wszystkie zawieszone części samochodu widoczne od spodu, pomiędzy tylną krawędzią kompletnych przednich kół i przednią krawędzią kompletnych tylnych kół, umieszczone poprzecznie o więcej niż 500 mm od osi podłużnej samochodu, nie mogą znajdować się mniej niż 40 mm od gruntu, w każdych okolicznościach i z kierowcą w samochodzie. - Zwis tylny: Żadna część pojazdu nie może znajdować więcej niż 800 mm za osią tylnych kół. - Wysokość: Żaden element struktury aerodynamicznej nie może znajdować się 900 mm ponad gruntem. ARTYKUŁ 5 - ELEMENTY AERODYNAMICZNE: Dla pojazdów budowanych począwszy od : Końcowe płytki tylnego spoilera mogą mieć kontakt z nadwoziem, lecz nie mogą przenosić na nie żadnej siły. Tylny spoiler musi być sztywno zamontowany do głównej konstrukcji, a nie tylko do nadwozia. Str. 9

Artykuł REGULAMIN TECHNICZNY FORMUŁY WOLNEJ (GRUPA E)

Artykuł REGULAMIN TECHNICZNY FORMUŁY WOLNEJ (GRUPA E) Tłumaczenie na dzień 30.09.2016 Artykuł 277 2016 REGULAMIN TECHNICZNY FORMUŁY WOLNEJ (GRUPA E) ART. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zezwala się na organizowanie otwartych zawodów sportowych przeznaczonych dla samochodów

Bardziej szczegółowo

Artykuł REGULAMIN TECHNICZNY FORMUŁY WOLNEJ (GRUPA E)

Artykuł REGULAMIN TECHNICZNY FORMUŁY WOLNEJ (GRUPA E) Artykuł 277 2012 REGULAMIN TECHNICZNY FORMUŁY WOLNEJ (GRUPA E) ARTYKUŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zezwala się na organizowanie otwartych zawodów sportowych przeznaczonych dla samochodów innych niż zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Siły i ruchy. Definicje. Nadwozie podatne skrętnie PGRT

Siły i ruchy. Definicje. Nadwozie podatne skrętnie PGRT Definicje Definicje Prawidłowe przymocowanie zabudowy jest bardzo ważne, gdyż nieprawidłowe przymocowanie może spowodować uszkodzenie zabudowy, elementów mocujących i ramy podwozia. Nadwozie podatne skrętnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia Opis Opis Rama, rama pomocnicza i wzmocnienia współpracują z sobą, zapewniając wytrzymałość na wszelkie rodzaje naprężeń mogących powstać w czasie eksploatacji. Wymiary i konstrukcja ramy, mocowania oraz

Bardziej szczegółowo

Drift Masters Grand Prix 2016

Drift Masters Grand Prix 2016 Drift Masters Grand Prix 2016 REGULAMIN TECHNICZNY Drift Masters Grand Prix 2016 ART. 1. DOPUSZCZONE SAMOCHODY 1. Do udziału w DMGP dopuszcza się: o wyłącznie samochody osobowe posiadające napęd na tylne

Bardziej szczegółowo

FIA Institute. Instrukcja użycia Systemu HANS w Międzynarodowym Sporcie Samochodowym. Wydanie oryginalne: 01/07/2007. Tłumaczenie Robert Czylkowski.

FIA Institute. Instrukcja użycia Systemu HANS w Międzynarodowym Sporcie Samochodowym. Wydanie oryginalne: 01/07/2007. Tłumaczenie Robert Czylkowski. FIA Institute Instrukcja użycia Systemu HANS w Międzynarodowym Sporcie Samochodowym. Wydanie oryginalne: 01/07/2007. Tłumaczenie Robert Czylkowski. 2011-2-15 1. Wybór HANS Kołnierze HANS mają nie tylko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SAMOCHODU 1

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SAMOCHODU 1 (zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy) Załącznik nr 4 OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SAMOCHODU 1 Lp. Minimalne wymagania zamawiającego Dane potwierdzające spełnienie warunków 1 2 3 1. Bezpieczeństwo a)

Bardziej szczegółowo

Cysterny Informacje ogólne na temat samochodów cystern

Cysterny Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Cysterny służą do przewożenia cieczy takich jak produkty naftowe, chemikalia w płynie i mleko. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu

Bardziej szczegółowo

Terenowe Imprezy Samochodowe 2013 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM Str. 17 Załącznik nr 1

Terenowe Imprezy Samochodowe 2013 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM Str. 17 Załącznik nr 1 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM Str. 17 Załącznik nr 1 Regulamin techniczny pojazdów terenowych udoskonalonych (PTU) Grupy 1 1. Przepisy ogólne dla Grupy 1 1.1. Do Grupy 1 dopuszczone będą samochody

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Amarok Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 291/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.11.2010 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1003/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja (mm) ,5 R11 R11

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja (mm) ,5 R11 R11 Ramy podwozia firmy Scania Ramy podwozia firmy Scania Asortyment ram podwozia obejmuje następujące typy ram: Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja (mm) 766 +1 768 +1 771 +1 768

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Artykuł 259 2012 REGULAMIN TECHNICZNY DLA SAMOCHODÓW SPORTOWYCH PRODUKCYJNYCH (GRUPA CN)

Artykuł 259 2012 REGULAMIN TECHNICZNY DLA SAMOCHODÓW SPORTOWYCH PRODUKCYJNYCH (GRUPA CN) 1. DEFINICJE Artykuł 259 2012 REGULAMIN TECHNICZNY DLA SAMOCHODÓW SPORTOWYCH PRODUKCYJNYCH (GRUPA CN) 1.1 Samochód sportowy produkcyjny Samochód wyczynowy 2-miejscowy, otwarty lub zamknięty, zbudowany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn FIA nr 426 Grudzień 2009 Luty 2010*

Biuletyn FIA nr 426 Grudzień 2009 Luty 2010* Strona 0 z 5 Biuletyn FIA nr 426 Grudzień 2009 Luty 2010* Polski Związek Motorowy * - Tłumaczenie wybranych fragmentów oryginały w Biurze Sportu ZG PZM.W przypadku różnic interpretacji Biuletynu FIA teksty

Bardziej szczegółowo

Interaktywna rama pomocnicza. Opis PGRT

Interaktywna rama pomocnicza. Opis PGRT Opis Opis to konstrukcja, której mocowanie sprawia, że dołączone do niej ramy współpracują niczym pojedyncza rama podwozia, a nie dwie osobne ramy. wykazuje znacznie większą odporność na ugięcie niż nieinteraktywna

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation ODDZIAŁ W KROŚNIE 38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 31 Tel./fax 13/432-30-12 e-mail :

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy

Polski Związek Motorowy Strona 0 z 14 Biuletyn FIA nr 428 Czerwiec Sierpień 2010* Polski Związek Motorowy * - Tłumaczenie wybranych fragmentów oryginały w Biurze Sportu ZG PZM.W przypadku różnic interpretacji Biuletynu FIA teksty

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA Tolerancje wymiarowe SAPA zapewniają powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie

Bardziej szczegółowo

Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr.../.. z dnia [ ] r.

Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr.../.. z dnia [ ] r. KOMISJA EUROPEJSKA PROJEKT Wersja 4.0 z 31 marca 2010 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr.../.. z dnia [ ] r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu osłon kół pojazdów silnikowych oraz w

Bardziej szczegółowo

Zespoły holownicze PGRT

Zespoły holownicze PGRT Ogólne informacje o jednostkach holowniczych Ogólne informacje o jednostkach holowniczych Zespół holowniczy to określenie ogólne dla jednego lub kilku podzespołów, w jakie pojazd musi być wyposażony, aby

Bardziej szczegółowo

Artykuł 253-2012 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA (GRUPY N, A, B, SP)

Artykuł 253-2012 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA (GRUPY N, A, B, SP) Artykuł 1: Artykuł 253-2012 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA (GRUPY N, A, B, SP) Samochód, którego konstrukcja pozwala sądzić, że mogłaby zagrażać bezpieczeństwu, może być wykluczony przez Zespół Sędziów Sportowych.

Bardziej szczegółowo

Zmiana tylnego zwisu ramy. Informacje ogólne dotyczące zmiany tylnego zwisu ramy. Przystosowanie fabryczne. Części zamienne

Zmiana tylnego zwisu ramy. Informacje ogólne dotyczące zmiany tylnego zwisu ramy. Przystosowanie fabryczne. Części zamienne Informacje ogólne dotyczące zmiany tylnego zwisu ramy Informacje ogólne dotyczące zmiany tylnego zwisu ramy Przystosowanie fabryczne Zwis ramy z tyłu można zamówić w odstępach długości co 10 mm. Części

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/59/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/59/WE 30.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 198/9 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/59/WE z dnia 13 lipca 2009 r. odnosząca się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego dostawczo-osobowego Marka.(proszę podać nazwę marki samochodów), Nazwa modelu (proszę

Bardziej szczegółowo

Ramy pojazdów samochodowych

Ramy pojazdów samochodowych Ramy pojazdów samochodowych opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk - 2018 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Typy konstrukcji bryły pojazdu Nadwozie ramowe nieniosące Oparte jest na sztywnej ramie,

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Opinia numer: z dnia: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment Leasing Polska

Bardziej szczegółowo

1.5 Diesel 88 kw (120 KM) Parametry silników Pojemność (cm³)

1.5 Diesel 88 kw (120 KM) Parametry silników Pojemność (cm³) Dane techniczne, 31 maja 2019 Dane techniczne 75 kw (102 KM) 88 kw (120 KM) 110 kw (150 KM) 130 kw (177 KM) Parametry silników Pojemność (cm³) 1 499 1 499 1 997 1 997 Moc kw (KM) 75 88 110 130 Moc maksymalna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Załącznik nr 5 AUTOBUSU: MARKA;...; TYP:... O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM VIN:...

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Załącznik nr 5 AUTOBUSU: MARKA;...; TYP:... O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM VIN:... I. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Załącznik nr 5 AUTOBUSU: MARKA;...; TYP:... O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM VIN:... WARUNKI TECHNICZNE SPEŁNIA NIE SPEŁNIA UWAGI! 1. Podstawowe wymiary 1.1. Wymiary zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. z dnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. z dnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 2016 r.)

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 8932-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7004-2015 data 12.01.2015 r.

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 253-2014 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA (GRUPY N, A, R-GT)

ARTYKUŁ 253-2014 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA (GRUPY N, A, R-GT) ARTYKUŁ 1 ARTYKUŁ 253-2014 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA (GRUPY N, A, R-GT) Samochód, którego konstrukcja pozwala sądzić, że mogłaby zagrażać bezpieczeństwu, może być wykluczony przez Zespół Sędziów Sportowych.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI

ZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.2.2018 C(2018) 863 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/208

Bardziej szczegółowo

NPR85 P Série Bleu

NPR85 P Série Bleu 3.0 Série Bleu - 7,5 t NPR85 3.0 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy P75 H P75 K P75 M Wymiary (mm) Rozstaw osi X 3365 3815 4475 D min. 650 Długość całkowita K 6040 6690 7870 Zwis

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr na: Zakup samochodu osobowego klasy wyższej E (premium). Parametry techniczne samochodu osobowego klasy wyższej E (premium) Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DODATEK II: Kontrola wyposażenia

DODATEK II: Kontrola wyposażenia 1. Wymogi bezpieczeństwa kajaki 1.1. Wszystkie profile i krzywe muszą pozostawać w zgodzie z poniższymi przepisami. 1.2. We wszystkich kajakach (zarówno kompozytowych jak i plastikowych) zastosowane metalowe

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodów na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz niektórych instytucji kultury

Dostawa samochodów na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz niektórych instytucji kultury SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa samochodów na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz niektórych instytucji kultury Parametry techniczne samochodów dla poszczególnych części zostały opisane:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pojazdów:

Specyfikacja pojazdów: Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna: Samochody ciężarowe - 4 szt.: Specyfikacja pojazdów: Lp Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania Oferowane parametry* 1 2 3 1 Rodzaj pojazdu Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 13 lipca 2009 r. (OR. fr) 2007/0081 (COD) LEX 922 PE-CONS 3635/2/08 REV 2 CODIF 63 ENT 87 CODEC 531 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ODNOSZĄCA

Bardziej szczegółowo

Ramy pojazdów samochodowych

Ramy pojazdów samochodowych Ramy pojazdów samochodowych Opracował: Robert Urtbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Nadwozie ramowe- nieniosące Nadwozie ramowe (nieniosące) oparte jest na sztywnej ramie, która przenosi całość obciążeń

Bardziej szczegółowo

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja Profil ramy, U 9,5 R11 R11

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja Profil ramy, U 9,5 R11 R11 Ramy podwozia firmy Scania Ramy podwozia firmy Scania Asortyment ram podwozia obejmuje następujące typy ram: Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja 770-3 770-1 770 +2 770-1 770 +1-5

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania danych do obliczenia Pf na stronie FIA performancefactor.fia.com

Instrukcja wypełniania danych do obliczenia Pf na stronie FIA performancefactor.fia.com Instrukcja wypełniania danych do obliczenia Pf na stronie FIA performancefactor.fia.com Race Weight waga wyścigowa W oknie wybierz wagę samochodu gotowego do wyścigu z kierowcą i paliwem Engine silnik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Komunikat Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 2/2018 z dnia

Komunikat Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 2/2018 z dnia Komunikat Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 2/2018 z dnia 09.02.2018 1. ERRATA nr 1/2018 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM podjęła decyzję o wydaniu erraty nr 1/2018 wprowadzającej zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt z dnia 26 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Artykuł 283-2014 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA DLA SAMOCHODÓW TERENOWYCH

Artykuł 283-2014 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA DLA SAMOCHODÓW TERENOWYCH ARTYKUŁ 1 Artykuł 283-2014 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA DLA SAMOCHODÓW TERENOWYCH Samochód, którego konstrukcja pozwala sądzić, że mogłaby zagrażać bezpieczeństwu, może być wykluczony przez Zespół Sędziów

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/28/15 Załącznik nr 1

ZGOK.ZAM/28/15 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest leasing z dostawą (leasing operacyjny) dwóch używanych kompletnych samochodów ciężarowych

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik J - MKS FIA

Załącznik J - MKS FIA Artykuł 285-2014 PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA ZMODYFIKOWANYCH SAMOCHODÓW TERENOWYCH (GRUPA T1) Napędzane mechanicznie z własnego źródła energii pojazdy lądowe, wyposażone w jeden silnik, posiadające od 4 do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 291/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.11.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1005/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU Lp. 1 Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Rok produkcji 2012 lub 2013, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych

Bardziej szczegółowo

3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku

3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku 3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku 38 EN-1366-1 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych Część 1: Kanały wentylacyjne Kanał wentylacyjny: Norma Wyprodukowany zgodnie z EN 1505

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rowery, motorowery, czterokołowce Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rower Rower: pojazd o szerokości nie przekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może

Bardziej szczegółowo

Drift Masters Grand Prix 2017

Drift Masters Grand Prix 2017 Drift Masters Grand Prix 2017 REGULAMIN TECHNICZNY Drift Masters Grand Prix 2017 1. Do udziału w DMGP dopuszcza się: ART. 1. DOPUSZCZONE SAMOCHODY - wyłącznie samochody osobowe posiadające napęd na tylne

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

1.5 Diesel 88 kw (120 KM)

1.5 Diesel 88 kw (120 KM) Dane techniczne, 31 maja 2019 Dane techniczne 75 kw (102 KM) 88 kw (120 KM) 90 kw (122 KM) 110 kw 130 kw (177 KM) Parametry silników Pojemność (cm³) 1 499 1 499 1 997 1 997 1 997 Moc kw (KM) 75 (102) 88

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może:

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może: Parametry techniczne świateł cofania Światła cofania jedno lub dwa - są obowiązkowym elementem wyposażenia we wszystkich pojazdach osobowych, ciągnikach rolnych i pojazdach wolnobieżnych wyposażonych we

Bardziej szczegółowo

Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem wysokim

Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem wysokim maks. 2700 (pomiar przy podłodze) 1350 1520 3250 5261 2600 (pomiar przy ściance działowej) 1040 3250 5261 2600 (pomiar przy ściance działowej) Dopuszczalna masa całkowita [t] H ok. 55/6901 1040 1993 2426

Bardziej szczegółowo

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od Crafter Podwozie Rok modelowy 016 Ważny od 1.05.015 Samochody Użytkowe 1 Modele bazowe rozstaw osi [mm] rodzaj kabiny silnik moc [kw/km] norma emisji spalin* układ siedzeń cena PLN bez VAT cena PLN z VAT

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie na SKP. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła

Sprawdzanie na SKP. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła Sprawdzanie na SKP Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła 1) drogowe - pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w ust. 1 pkt 1; 2) przeciwmgłowe przednie - pojazdu samochodowego; 3)

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)Rp.346 (21) Nume r zgłoszenia: 1841 3 (51) Klasyfikacja : 21-01 (22) Dat a zgłoszenia: 23.07.199 9 (54) Zabawk a w postaci składanego samochodu - stra

Bardziej szczegółowo

Kod Twojej konfiguracji. ŠKODA OCTAVIA COMBI Active 1.0 TSI 85 kw (115 KM) 6-biegowa manualna

Kod Twojej konfiguracji. ŠKODA OCTAVIA COMBI Active 1.0 TSI 85 kw (115 KM) 6-biegowa manualna TWOJA KONFIGURACJA ŠKODA OCTAVIA COMBI ŠKODA OCTAVIA COMBI Active 1.0 TSI 85 kw (115 KM) 6-biegowa manualna ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.0 TSI 85 kw (115 KM) 6-biegowa manualna Kolor: Srebrny Brilliant Metalizowany

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Nadarzyn, 30 kwietnia 2009 r. Nowe pojazdy w ofercie Scania: P 360 i P 400 Euro 5 Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Dzięki dostępności rozwijających duży moment obrotowy,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI "SAM" Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI SAM Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR... nazwisko i imię (nazwa) wnioskodawcy adres (siedziba) wnioskodawcy WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI "SAM" Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

1. DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU TERENOWEGO (FABRYCZNIE NOWEGO, ROK PRODUKCJI NIE STARSZY NIŻ 2012 ROK) Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ TYPU PICK-UP.

1. DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU TERENOWEGO (FABRYCZNIE NOWEGO, ROK PRODUKCJI NIE STARSZY NIŻ 2012 ROK) Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ TYPU PICK-UP. 1 z 6 2013-10-14 12:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/jednostki/?zm=22 Częstochowa: 1. DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

Bryła sztywna Zadanie domowe

Bryła sztywna Zadanie domowe Bryła sztywna Zadanie domowe 1. Podczas ruszania samochodu, w pewnej chwili prędkość środka przedniego koła wynosiła. Sprawdź, czy pomiędzy kołem a podłożem występował poślizg, jeżeli średnica tego koła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu:

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu: Załącznik nr 3 Parametry techniczno jakościowe oferowanego 9 cio (8+1) osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Marka samochodu: Nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.103.1085 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.

Bardziej szczegółowo

N SERIES 3.5 t. EURO 6b-1

N SERIES 3.5 t. EURO 6b-1 EURO 6b-1 N SERIES 3.5 t 2 M21 Spis treści POJEDYNCZE KOŁA Strona 4-5 WERSJA ADAPTOR Strona 6-7 WERSJA SPRING Strona 8-9 WERSJA HEAVY Strona 10-11 WERSJA GROUND Strona 12-13 PODWÓJNA KABINA Strona 14-15

Bardziej szczegółowo

Załącznik J - MKS FIA. Art Wyposażenie bezpieczeństwa (Grupa N, A, R-GT) Tłumaczenie na dzień

Załącznik J - MKS FIA. Art Wyposażenie bezpieczeństwa (Grupa N, A, R-GT) Tłumaczenie na dzień Tłumaczenie na dzień 08.12.2016 ARTYKUŁ 253-2017 WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA (GRUPY N, A, R-GT) ART. 1 Samochód, którego konstrukcja pozwala sądzić, że mogłaby zagrażać bezpieczeństwu, może być wykluczony

Bardziej szczegółowo

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 Kąty Ustawienia Kół Technologie stosowane w pomiarach zmieniają się, powstają coraz to nowe urządzenia ułatwiające zarówno regulowanie

Bardziej szczegółowo

30A. WIADOMOŚCI OGÓLNE Wysokość punktów pomiarowych 30A-14 PUNKTY POMIAROWE. Wymiar (R2) jest mierzony między podłożem a osią. koła przedniego.

30A. WIADOMOŚCI OGÓLNE Wysokość punktów pomiarowych 30A-14 PUNKTY POMIAROWE. Wymiar (R2) jest mierzony między podłożem a osią. koła przedniego. Wysokość punktów pomiarowych PUNKTY POMIAROWE W2 R1 R2 109317 Wymiar (R1) jest mierzony między podłożem a osią koła przedniego. Wymiar (R2) jest mierzony między podłożem a osią koła tylnego. 108937 Wymiar

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) SPECYFIAKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy (art. 11 ust. 8) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie. Tylny zwis ramy. Belka końcowa WAŻNE! Belki końcowe należy montować w samochodach ciężarowych bez montowanej centralnie belki do zaczepu.

Wzmocnienie. Tylny zwis ramy. Belka końcowa WAŻNE! Belki końcowe należy montować w samochodach ciężarowych bez montowanej centralnie belki do zaczepu. Belka końcowa WAŻNE! Belki końcowe należy montować w samochodach ciężarowych bez montowanej centralnie belki do zaczepu. Samochód ciężarowy z częściowo lub całkowicie podwieszoną belką do zaczepu lub bez

Bardziej szczegółowo

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYP A 19 SZTUK Samochód marki:., model. za cenę za sztukę: netto: złotych brutto:.. złotych L.p. 1. Dane ogólne Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 Minimalne wymagania

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Opinia numer: z dnia: 2016/11/29 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

DANE EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE SAMOCHÓD TERENOWY, 5-CIO MIEJSCOWY, TYP NADWOZIA PICK-UP

DANE EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE SAMOCHÓD TERENOWY, 5-CIO MIEJSCOWY, TYP NADWOZIA PICK-UP Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia.... DANE EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE SAMOCHÓD TERENOWY, 5-CIO MIEJSCOWY, TYP NADWOZIA PICK-UP MARKA/MODEL/WERSJA SAMOCHODU:... ( podać markę, model/wersję

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTY INGK.Dr.7031.2.2017 PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU Lp Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) Spełnienie kryterium 1 Przeznaczenie, rok produkcji, przebieg

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Opinia numer: z dnia: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment Leasing Polska

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 11/13. ANTOS ADAM, Wilcza, PL WUP 06/14. ADAM ANTOS, Wilcza, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 11/13. ANTOS ADAM, Wilcza, PL WUP 06/14. ADAM ANTOS, Wilcza, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 67222 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120518 (22) Data zgłoszenia: 21.11.2011 (19) PL (11) 67222 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

SmartPuller ZESTAW DO NAPRAWY PANELI ZEWNĘTRZNYCH KAROSERII

SmartPuller ZESTAW DO NAPRAWY PANELI ZEWNĘTRZNYCH KAROSERII SmartPuller ZESTAW DO NAPRAWY PANELI ZEWNĘTRZNYCH KAROSERII WYCIĄGANIE WGNIECEŃ PRZODU POJAZDU Regulowane gumowe wsporniki (C), osadzone na belce (B) zestawu SmartPuller, umożliwiają pewne podparcie w

Bardziej szczegółowo