KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Świerże-Panki - Świerże-Kiełcze w lokalizacji ,39

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Świerże-Panki - Świerże-Kiełcze w lokalizacji ,39"

Transkrypt

1 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Przebudowa drogi ginnej Świerże-Panki - Świerże-Kiełcze w lokalizacji ,39 Adres inwestycji: wieś Świerże-Panki, Świerże-Kiełcze, g. Zaręby Kościelne Zaawiający: Gina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, Zareby Kościelne Wartość kosztorysu Raze Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene Roboty w zakresie budowy dróg Roboty w zakresie nawierzchni dróg inż. Krzysztof Święcki Sporządził kosztorys Dokuent opracowano przy poocy prograu KOSZT_KD

2 Przebudowa drogi ginnej Świerże-Panki - Świerże-Kiełcze w lokalizacji ,39 Kosztorys ofertowy Eleent nr 1. Roboty poiarowe Opis J.. Ilość Cena Wartość 1. KNNR 1W [D ] Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych (drogi). Trasa dróg w terenie równinny. Wytyczenie trasy. 2. KNNR [GG ] Analogia - Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych (drogi). Trasa dróg w terenie równinny. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Raze wartość eleentu nr 1 k trasy k trasy 0,5704 0,5704 Eleent nr 2. Roboty rozbiórkowe [CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene] 3. KNR [D ] Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60c 4. KNR [D ] Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40c 5. KNR [D ] Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy echaniczny załadowaniu i ręczny wyładowaniu. Transport gruzu saochode ciężarowy na odległość 1k Raze wartość eleentu nr 2 34, ,0000 9,1000 Eleent nr 3. Roboty ziene [CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene] 6. KNNR [D ] Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) za poocą spycharek. Grubość warstwy do 15c 7. KNNR [D ] Wykopy wykonywane spycharkai. Spycharką gąsienicową 55kW w gruncie kat. I-III 8. KNNR [D ] Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi, z transporte urobku saochodai saowyładowczyi na odległość do 1k. Koparką o pojeności łyżki 0,60 w gruncie kat. I-II transport saochodai 5-10t Pozycja uwzględnia wykopy rowów Pozycja uwzględnia zakup kruszywa w ilości 819, ,51 = 1714,85 9. KNNR [D ] Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi, z transporte urobku saochodai saowyładowczyi na odległość do 1k. Koparką o pojeności łyżki 0,60 w gruncie kat. III-IV; transport saochodai 10-15t 10. KNNR [D ] Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1k odległości transportu ponad 1k, saochodai saowyładowczyi 5-10t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV 5130, , , ,

3 Opis J.. Ilość Cena Wartość 11. KNNR [D ] Forowanie i zagęszczanie nasypów spycharkai. Nasypy wysokości do 3,0 z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW 12. KNNR [D ] Zagęszczenie nasypów walcai. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcaistatycznyi saojezdnyi 4-6t 13. KNNR [D ] Huusowanie i obsianie skarp. Obsianie skarp w ziei urodzajnej 14. KNNR [D ] Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych A58PS na kablach podzienych Raze wartość eleentu nr , ,0000 Eleent nr 4. Odwodnienie powierzchniowe [CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg] 15. KNNR [D ] Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi, z transporte urobku saochodai saowyładowczyi na odległość do 1k. Koparką o pojeności łyżki 0,15 w gruncie kat. I-II; transport saochodai do 5t 16. KNR [D ] Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur HDPE o śred.60 c. ława z pospółki 17. KNR [D ] Obudowy wlotów (wylotów) pref.przepustów drogowych rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy, roztwór asfaltowy 18. KNR [D ] Obrukowania skarp i stożków z kostki kaiennej o wys c na wylotach przepustów. 19. KNR [D ] Obrukowanie skarp, rowów i stożków na wylotach przepustów. Dodatek za zalanie bruku zaprawąceentową 20. KNNR [D ] Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. kat. IV Raze wartość eleentu nr 4 115, ,0000 9, ,5600 Eleent nr 5. Nawierzchnia jezdni 21. KNNR [D ] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 c kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - saojezdne 22. KNNR [D ] Podbudowy zasadnicza z ieszanki niezwiązanej z kruszywe C50/30, 0/31,5. Warstwa grubości 25 c 23. KNR AT [D ] nawierzchni, betonowej lub bituicznej, eulsją asfaltową na zino; zużycie eulsji asfaltowej 0,5kg/ 4046, , ,

4 Opis J.. Ilość Cena Wartość 24. KNNR [D B] Nawierzchnie z ieszanek ineralno-bituicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 c. Mieszanka ineralno-asfaltowa, standard II, saochód saowyładowczy 5-10t 25. KNR AT [D ] nawierzchni, betonowej lub bituicznej, eulsją asfaltową na zino; zużycie eulsji asfaltowej 0,5kg/ 26. KNNR [D a] Nawierzchnie z ieszanek ineralno-bituicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 c. Mieszanka ineralno-asfaltowa, standard II, saochód saowyładowczy 5-10 t Raze wartość eleentu nr , , ,0700 Eleent nr 6. Nawierzchnie poboczy 27. KNNR [D ] Nawierzchnie żwirowe poboczy. Warstwa grubości 9,0 c Raze wartość eleentu nr ,7800 Eleent nr 7. Zjazdy gospodarcze 28. KNNR [D ] Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,15; głębokość wykopu do 3,00 w gruncie kat. I-III 29. KNNR [D ] Przepusty rurowe pod zjazdai. Eleenty:ławy fundaentowe żwirowe 30. KNNR [D ] Przepusty rurowe pod zjazdai. Eleenty:rury HDPE # 40 c 31. KNR [D ] Obrukowania skarp i stożków z kostki kaiennej o wys c na wylotach przepustów 32. KNR [D ] Obrukowanie skarp, rowów i stożków na wylotach przepustów. Dodatek za zalanie bruku zaprawąceentową 33. KNNR [D ] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 30 c kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - saojezdne 34. KNNR [D ] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane echanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny saojezdny) 35. KNNR [D ] Podbudowy zasadnicza z ieszanki niezwiązanej z kruszywe C50/30, 0/31,5. Warstwa grubości 25 c 36. KNR AT [D ] nawierzchni, betonowej lub bituicznej, eulsją asfaltową na zino; zużycie eulsji asfaltowej 0,5kg/ 37. KNNR [D B] Nawierzchnie z ieszanek ineralno-bituicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po 64, , , , , , , ,

5 Opis J.. Ilość Cena Wartość zagęszczeniu 4 c. Mieszanka ineralno-asfaltowa, standard II, saochód saowyładowczy do 5 t 38. KNR AT [D ] nawierzchni, betonowej lub bituicznej, eulsją asfaltową na zino; zużycie eulsji asfaltowej 0,5kg/ 39. KNNR [D a] Nawierzchnie z ieszanek ineralno-bituicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 c. Mieszanka ineralno-asfaltowa, standard II, saochód saowyładowczy do 5 t 40. KNNR [D ] Nawierzchnie żwirowe poboczy. Warstwa gr. 12 c Raze wartość eleentu nr 7 502, , ,0000 Eleent nr 8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu [CPV: Oznakowanie drogowe] 41. KNNR [D ] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # KNNR [D ] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i inforacyjne o pow.ponad KNNR [D ] Bariery ochronne stalowe. Bariery jednostronne - asa 1 barier 39.0 kg Raze wartość eleentu nr 8 szt szt 9,0000 9, ,0000 Wyniki kosztorysu Raze wartość pozycji kosztorysu - 4 -

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej Świerże-Panki - Świerże-Kiełcze w lokalizacji ,39

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej Świerże-Panki - Świerże-Kiełcze w lokalizacji ,39 inż. Krzysztof Święcki ul. Włókiennicza, 8-00 Łoża tel. 60 9 6 Data opracowania: 08-0-09 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Przebudowa drogi ginnej Świerże-Panki - Świerże-Kiełcze w lokalizacji 0+000-0+570,9

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 07-0- Przebudowa drogi powiatowej nr 000B Sędziwuje - Krajewo Borowe w lokalizacji k 0+000 - +0,00 Tabela robót Dział nr. Roboty poiarowe [CPV: 0- Roboty w zakresie budowy dróg] KNNR W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez miejscowość Łeszczyn. Gmina Złoczew. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez miejscowość Łeszczyn. Gmina Złoczew. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 206-02-23 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Adres inwestycji: Łeszczyn Zaawiający: Gina Złoczew, 98-270 Złoczew ul. Szeroka 7 Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zaówień 45200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi ginnej 0887B - ul. Kurpiowska w Miastkowie Tabela przediaru robót przediaru Nuer J.. j.. Dział nr. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNNR 0-000 Roboty poiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej - Ogroble Gm. Wierzchlas. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej - Ogroble Gm. Wierzchlas. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień F.P.R.U.H. "GROSIK" oś. Stare Sady 6/2 Data opracowania: 206-04-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Przebudowa drogi ginnej - Ogroble G. Wierzchlas Adres inwestycji: Ogroble dz. nr 237/5, 56/, 63/, 237/6,

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gostkowo Tabela przedmiaru robót Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kod pozycji przedmiaru

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Opis J.m. Ilość Cena Wartość. Element nr 1. Roboty pomiarowe [CPV: ]

Kosztorys. Opis J.m. Ilość Cena Wartość. Element nr 1. Roboty pomiarowe [CPV: ] Reont drogi powiatowej nr 1952B - odc. II Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode w k 0+015,00-1+230,00, cz I - roboty z dofinasowanie w raach klęski żywiołowej Koorys Eleent nr 1. Roboty poiarowe [CPV:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km 0+007, ,10 odc.

Kosztorys. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km 0+007, ,10 odc. Przebudowa i rozbudowa drogi ginnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w k 0+007,60-2+702,10 odc. I, Koorys Eleent nr 1. Roboty poiarowe [CPV: 45111290-7 ] 1. KNNR 1W 0111-0100

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szyański 8-00 Zabrów Aleja Wojska Polskiego 7A lok. 00 Data utworzenia: 08-0- Rozbudowa drogi powiatowej 007B Rutki - Mężenin - Szlasy - Mieszki Tabela robót Dział

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230, ,51 oraz w km 9+891,02 do km ,28

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230, ,51 oraz w km 9+891,02 do km ,28 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230,00-8+489,51 oraz w km 9+891,02 do km 11+160,28 PRZEDMIAR ROBÓT Opis robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa 2 od Krótkiej do DW 679

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa 2 od Krótkiej do DW 679 Gina Łoża ul. M. Skłodowskiej-Curie a 8-00 Łoża Identyfikator: KL Data opracowania: 0-09- PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Budowa drogi ginnej nr 0 B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa od Krótkiej do

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Budowa drogi ginnej 090B w.janowo Tabela przediaru robót przediaru Nuer J.. j.. Dział nr. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] KNNR 0-000 D-0.0.0 a Roboty poiarowe

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Biuro Usług Projektowo-Inwestycyjnych Leszek Piątkowski 07- Rzekuń, Ławy 7 c Data utworzenia: 09-07- Przebudowa drogi ginnej nr 0 79 B ulica Dworna we wsi Stare Kupiski Tabela robót Dział nr. Roboty poiarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej nr B Mikołajki - Boguszyce - PRZEZ WIEŚ MIKOŁAJKI

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej nr B Mikołajki - Boguszyce - PRZEZ WIEŚ MIKOŁAJKI gr inż. Izabela Kiernozek Data opracowania: 8-- PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Przebudowa drogi ginnej nr 9 B Mikołajki - Boguszyce - PRZEZ WIEŚ MIKOŁAJKI Adres obiektu budowlanego: Mikołajki, g. Łoża

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B

Kosztorys ofertowy. Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B Przebudowa ostu na przepust przez rzekę Wągroda w.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B Kosztorys ofertowy Opis J.. Ilość Cena Wartość Eleent nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów poiarowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Podgórze od km do km 0+240

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Podgórze od km do km 0+240 Biuro Usług Projektowo-Inwestycyjnych, Leszek Piątkowski 07-411 Rzekuń Ławy 76C Data opracowania: 2011-06-30 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Przebudowa drogi ginnej nr 105 796 B - ulica Polna we wsi Podgórze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Krystian Gajda. Prądzew 70A, Rusiec

PRZEDMIAR. Krystian Gajda. Prądzew 70A, Rusiec Krystian Gajda Prądzew 70A, 97-438 Rusiec PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont drogi gminnej nr W Helenowo - Gostkowo w lokalizacji km ,10

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont drogi gminnej nr W Helenowo - Gostkowo w lokalizacji km ,10 Data opracowania: 2014-08-25 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont drogi gminnej nr 260945W Helenowo - Gostkowo w lokalizacji km 0+000-2+280,10 Adres inwestycji: Zamawiającyr: wieś; JHelenowo i Gostkowo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oznakowanie Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT Oznakowanie Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty drogowe Gina Łoża inż. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data opracowania: 0-09- PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: budowa drogi ginnej NR 00 B ulica Krótka we wsi Zawady Adres inwestycji: Zawady ul. Krótka -

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi ginnej 07B Sieburczyn - Rutkowskie - trasa k 0+, - 0+88, Tabela robót Dział nr. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] KNNR 0-000 Roboty

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szyański 8-00 Zabrów Aleja Wojska Polskiego 7A lok. 00 Data utworzenia: 08-09- Przebudowa drogi ginnej nr 0B Kalinowo - Kalinowo Kolonia do drogi krajowej, na odcinku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Grójec Grójec ul. Piłsudskiego 47

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Grójec Grójec ul. Piłsudskiego 47 Gina Grójec 05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 47 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi ginnej nr 160522W w iejscowości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Giny Szeud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inż Franciszek Dobruk Chełm, ul. Wołyńska 63/20

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inż Franciszek Dobruk Chełm, ul. Wołyńska 63/20 Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inż Franciszek Dobruk 22-100 Cheł, ul. Wołyńska 63/20 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - odernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w iejscowości

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Gina Łoża 8- Łoża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie A Data utworzenia: -- przebudowa drogi ginnej nr 77 B ulica Łąkowa we wsi Stare Kupiski od k +, do k +, Tabela robót Dział nr. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNNR

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017r. Stawka roboczogodziny : aktualne : aktualny

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017r. Stawka roboczogodziny : aktualne : aktualny Urząd Giny Szeud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45220000-5 Roboty inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Giny Szeud ul. Kartuska 13, 84-217 Szeud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez miejscowość Łeszczyn. Gmina Złoczew

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez miejscowość Łeszczyn. Gmina Złoczew Data opracowania: 2016-02-23 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez miejscowość Łeszczyn. Gmina Złoczew Adres inwestycji: Łeszczyn Zamawiający: Gmina Złoczew, 98-270

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym km trasy

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym km trasy Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Reont drogi powiatowej nr 1917B na odc. DK64 - Wyrzyki w k 0+000,00-0+930,00 1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa korpusu drogi ginnej do osiedla Kozerów w Nawojowej w k 0+0-0+86 ADRES

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Gajda (Drogowa) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Gajda (Drogowa) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Krystian Gajda Prądzew 70A, 97-438 Rusiec Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 2 d.2 _zał. "wykaz drzew " 1 szt. 1,00

PRZEDMIAR ROBÓT. 2 d.2 _zał. wykaz drzew  1 szt. 1,00 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 D-01.01.01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny k d.1 _ w k 4+162,00-5+188,10 1,0261 k 1,026 RAZEM 1,026 2 KARCZOWANIE DRZEW D-01.02.01

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Droga przy DS2 ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Traugutta INWESTOR : POLITECHNIKA GDAŃSKA ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 11/12 80-223 GDANSK SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inż Franciszek Dobruk Chełm, ul. Wołyńska 63/20

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inż Franciszek Dobruk Chełm, ul. Wołyńska 63/20 Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inż Franciszek Dobruk 22-100 Cheł, ul. Wołyńska 63/20 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - odernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w iejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KD BARBARA-MIKOŁÓW- UTWARDZENIE TERENU, GIG- ŁAZISKA GÓRNE PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: GIG - UTWARDZENIE

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 00- Roboty rozbiórkowe 0- Roboty w zakresie budowy dróg 0- Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Artur Basiak NAZWA INWESTYCJI:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Artur Basiak NAZWA INWESTYCJI: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Przebudowa drogi ginnej publicznej (długości ok. 1,4 k) wraz z budową chodnika w iejscowości Bartoszów (dz. nr 422/2;

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych URZĄD GMINY SZEMUD ul. Kartuska 13, 84-217 Szeud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz DATA OPRACOWANIA : SPORZĄDZIŁ : SPRAWDZIŁ : Data sprawdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz DATA OPRACOWANIA : SPORZĄDZIŁ : SPRAWDZIŁ : Data sprawdzenia. Data opracowania Powiat Hrubieszowski ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233320-8 Fundaentowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi ginnej o długości 298,0 ETAP I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: Sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: Sporządził: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi ginnej w iejscowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Adam Szwed,... zam.ul.poniatowskiego 57b/41, Stalowa Wola, ...

Przedmiar robót Adam Szwed,... zam.ul.poniatowskiego 57b/41, Stalowa Wola, ... Przediar robót Nazwa zaówienia: Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid: 1907, 405/21, 405/19, 405/18, 405/17, 405/16, 405/15, 405/14, 405/13, 405/12, 405/11, 405/10, 405/9 w. Rudnik nad Sane ( ul.

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Wyszków Kubice I kw 207 v4 Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Prace budowlano-ontażowe(branża drogowa). PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ.. Roboty poiarowe d... 0.0.0 ; 0.0.0 2 Roboty poiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowy drogi gminnej Nr W w m. Sośninka, gm. Łaskarzew w km ,5

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowy drogi gminnej Nr W w m. Sośninka, gm. Łaskarzew w km ,5 PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowy drogi ginnej Nr 130606W w. Sośninka, g. Łaskarzew w k 0+000 1+573,5 L.p. Kod Nr poz. Opis robót J. Wyliczenie Ilość SST cen.. 1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45232452-5 Roboty odwadniające PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont przepustu i drogi ginnej w stronę Działów Dolnych w iejscowości

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi ginnej na dz. nr 30 obręb Węgorzewo G. Kiszkowo pow. Gniezno INWESTOR : Gina Kiszkowo ADRES INWESTORA : ul. Szkolna; 6-80 Kiszkowo Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Zamawiającyr: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Kosztorys ofertowy HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski Izabelin ul. Sobieskiego 13

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski Izabelin ul. Sobieskiego 13 Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski 05-080 Izabelin ul. Sobieskiego 13 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45112710-5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa zespołu urządzeń osadnik-separator oczyszvczających ścieki deszczowe - wylot A33 do cieku Bogdanka - wykonanie zjazdu

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa zespołu urządzeń osadnik-separator oczyszvczających ścieki deszczowe - wylot A33 do cieku Bogdanka - wykonanie zjazdu Data opracowania: 208-06-20 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Adres obiektu budowlanego: ul. Małopolska w Poznaniu - kanalizacja deszczowa z wylote A33 do cieku Bogdanka CPV 4523300-8 Zaawiający: Miasto

Bardziej szczegółowo

A PRZEDMIAR ROBÓT

A PRZEDMIAR ROBÓT A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576K

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego /66 01-493 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 4511100-0 453330-8 45330-7 Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Augen Consulting Group Sp. J. ul. Wrocławska 5a, 65-7 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 5100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 533000-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze Jawor, ul. Wrocławska 26 PRZEDMIAR

Starostwo Powiatowe w Jaworze Jawor, ul. Wrocławska 26 PRZEDMIAR Starostwo Powiatowe w Jaworze 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS : E:\NORMA PRO\Kosztorysy\DP1520 rozprza.kst : Poziom cen :

Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS : E:\NORMA PRO\Kosztorysy\DP1520 rozprza.kst : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 50 E od k 4+850 do k 9+60 ADRES INWESTYCJI : GMINA ROZPRZA ODCINEK ROZPRZA - STRASZÓW INWESTOR : ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo Tabela robót Dział nr. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV...00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE [CPV: 90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku ETAP II

PRZEDMIAR. Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku ETAP II GMINA KŁOBUCK ul. 11 Listopada 6 4-100 Kłobuck Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku Adres: ETAP II działki ew. nr 1459, 1461, 1685, 40/1, 1086, 1090,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 416 w Żabiej Woli na odcinku 303 m Droga wewnętrzna na działce nr 416 w Żabiej Woli

Przedmiar robót. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 416 w Żabiej Woli na odcinku 303 m Droga wewnętrzna na działce nr 416 w Żabiej Woli Przediar robót Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe Inwestycja Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr w Żabiej Woli na odcinku 0 Droga wewnętrzna na działce nr w Żabiej Woli Adres: y CPV: 0- - Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 Przedmiar robót etap I od km 0+000 do km 0+930,58 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM 0+000 DO KM 0+930,58 Opis J.m. Ilość Cena Wartość Element nr 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej przez wieś Supy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień mgr inż. Izabela Kiernozek Data opracowania: 07-0-0 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Gmina Łomża Zamawiający: Gmina Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej,8-00 Łomża Rodzaje robót według

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : lipiec Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : lipiec Stawka roboczogodziny : ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - BUDOWLANY UL. SZKOLNA-KILIŃSKIEGO

PRZEDMIAR - BUDOWLANY UL. SZKOLNA-KILIŃSKIEGO Gina Korfantów Rynek 4, 48-317 Korfantów PRZEDMIAR - BUDOWLANY UL. SZKOLNA-KILIŃSKIEGO NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulic Szkolna-Kilińskiego-Piastowska wraz odwodnienie i oświetlenie uliczny w iejscowści

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Przebudowa dróg osiedlowych na Osiedlu Marysin w Piaskach Droga główna k 0+000-0+208. Roboty przygotowawcze D.0.00.00 d.. KNNR 0-0 2 KNR AT-0 d.. 00-0 KNNR d.. 0802-0 KNR 2- d.. 080-0 5 KNR -0 d.. 0-0

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. widna dr 130221 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Nr spec.techn. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ul. Widna w Płocku 1 D.01.01.01. Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Projektowania Dróg i Mostów "TWZI" Częstochowa ul. Lechonia 3/36

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI Częstochowa ul. Lechonia 3/36 Zakład Projektowania Dróg i Mostów "TWZI" Częstochowa ul. Lechonia 3/36 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233223-8 Wyiana nawierzchni drogowej NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTY KWALIFIKOWALNE

PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTY KWALIFIKOWALNE USŁUGI PROJEKTOWE gr inż. Elzbieta Kurzewska 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Goździków 45 PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTY KWALIFIKOWALNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty przygotowawcze 1 d.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty przygotowawcze 1 d.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie Załącznik nr 1 do ziany SIWZ Przediar robót Załącznik nr 11 1 Roboty przygotowawcze 1 d.1 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny k KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Franciszek Soliło. Jednostka ewidencyjna Adamówka, obręb Cieplice, nr ew. dz. 1579, 1293/5

Franciszek Soliło. Jednostka ewidencyjna Adamówka, obręb Cieplice, nr ew. dz. 1579, 1293/5 Usługi Drogowe Projektowe - Nadzór Franciszek Soliło ul. Łokietka, 7-00 Jarosław Telefon 0 80, NIP 79- -0 0- INWESTOR: ZAMIERZENIE BUDOWLANE: GMINA ADAMÓKA 7- ADAMÓWKA 97 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0R

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego /66-9 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 100-1 100-0 710-100-8 0-8 0-7 Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA JaROAD KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wraz z iejscai postojowyi przy ul.szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach ADRES INWESTYCJI : Czechowice-Dziedzice, ul. Szkolna INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót ZPI "LAZAR" Ada Łazarski 8-00 Łoża, ul. Kierzkowa 8a Identyfikator: AŁ Data utworzenia: 0-0-8 przebudowa z rozbudową drogi ginnej nr 0 87 B ulica Elektryczna we wsi Podgórze Tabela robót Dział nr. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Górczewska 8 lok. 507, 459 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000 457 4508 4507 45908 4540006 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2023B Laskowiec Stary - Laskowiec Nowy w lokalizacji ,00.

KOSZTORYS OFERTOWY. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2023B Laskowiec Stary - Laskowiec Nowy w lokalizacji ,00. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2023B Laskowiec Stary - Laskowiec Nowy w lokalizacji 0+000-0+493,00 KOSZTORYS OFERTOWY Strona 1 1. Roboty przygotowawcze 1.KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

BIPROWOD WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa ul. Broniewskiego 3 PRZEDMIAR

BIPROWOD WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa ul. Broniewskiego 3 PRZEDMIAR BIPROWOD WARSZAWA Sp. z o.o. 01-785 Warszawa ul. Broniewskiego 3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45233000-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. "MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz. ul. Krótka 7B lok. 13, Otwock

PRZEDMIAR. MM - Projekt Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz. ul. Krótka 7B lok. 13, Otwock "MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz ul. Krótka 7B lok. 13, 05-400 Otwock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Frosztęga DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Frosztęga DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45262300-4 Betonowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew.

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew. Data opracowania: 2012-02-24 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew. Adres inwestycji: Emilianów gmina Złoczew Zamawiający: Gmina Złoczew,

Bardziej szczegółowo

KAWDROG inŝ. FRANCISZEK KAWALEC ZAMOŚĆ, ul. PRZECHODNIA 15, NIP PRZEDMIAR

KAWDROG inŝ. FRANCISZEK KAWALEC ZAMOŚĆ, ul. PRZECHODNIA 15, NIP PRZEDMIAR KAWDROG inŝ. FRANCISZEK KAWALEC 22-400 ZAMOŚĆ, ul. PRZECHODNIA 1, NIP 22-114-7-3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4111000- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 4112000- Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Krystian Gajda. Prądzew 70A, Rusiec

Krystian Gajda. Prądzew 70A, Rusiec Krystian Gajda Prądzew 70A, 97-438 Rusiec Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233200-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DB CONSTRUCT SP. Z O.O. ul. 1 Maja 87, Łódź

PRZEDMIAR DB CONSTRUCT SP. Z O.O. ul. 1 Maja 87, Łódź DB CONSTRUCT SP. Z O.O. ul. 1 Maja 87, 90-7 Łódź PRZEDMIAR 100000-8 00000-9 0000-3000-6 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: ADRES WYKONAWCY: BRANŻE: Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ŚWIERCZE_KANALIZACJA_10_12_2012_II ETAP. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: GMINA ŚWIERCZE Zamawiający: GMINA ŚWIERCZE, POW.

PRZEDMIAR ROBÓT ŚWIERCZE_KANALIZACJA_10_12_2012_II ETAP. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: GMINA ŚWIERCZE Zamawiający: GMINA ŚWIERCZE, POW. PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: ŚWIERCZE_KANALIZACJA_0_2_202_II ETAP Adres inwestycji: GMINA ŚWIERCZE Zaawiający: GMINA ŚWIERCZE, POW. PUŁTUSK Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zaówień 45200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko Łącko tel (18) FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko Łącko tel (18) FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron Łącko 870 33-390 Łącko tel. 606-194-138 (18) 444-61-34 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45220000-5 Roboty inŝynieryjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 43P w. Czerin od k 0+000 do k 0+68,3 ADRES INWESTYCJI : Powiat

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o długości 180,0m ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR. Nr spec. techn. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 1.1 Organizacja budowy

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR. Nr spec. techn. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 1.1 Organizacja budowy PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR Lp. Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Organizacja budowy 1 d.1.1 00.00.00 Wyagania ogólne ryczałt 1 ryczałt 1 RAZEM 1 2 d.1.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM Poznań, ul. Promienista 9

PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM Poznań, ul. Promienista 9 PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM 60-288 Poznań, ul. Proienista 9 Koorysowanie FORTE 7.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY SZKÓŁKARSKIEJ w. Suchy Las (odcinek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) Studio Budowa Toasz Kubiak ul. Szenica, 6-00 Pleszew KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Budowa, przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej nr w. Brudzewek ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski,

Bardziej szczegółowo

w km , km 7.900

w km , km 7.900 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KSNR 1 d.1 0104-03 Roboty poiarowe przy robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny k w k+800-9+700, 10+700-12+700 7.900 k 7.900 2 KSNR 1 d.1 0102-05 Mechaniczne karczowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Grzegorz Durczyński DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Grzegorz Durczyński DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Fira "ABS - Ochrona Środowiska" sp z oo ul Wierzbowa 1, 0-169 Katowice Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 52120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 5111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II Usługi Projektowe Elżbieta Kurzewska ul. Goździków 45, 47-224 Kędzierzyn-Koźle ROBÓT ETAP II Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

0.25 km RAZEM KSNR 1

0.25 km RAZEM KSNR 1 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45113000-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 d.1 0111-01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny. k 0.25 k 0.250

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKOINŻYNIERIA Wojciech Tomków. ul. Głowackiego 23A/ Mirsk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRZEDMIAR. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKOINŻYNIERIA Wojciech Tomków. ul. Głowackiego 23A/ Mirsk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: PRACOWNIA PROJEKTOWA EKOINŻYNIERIA Wojciech Toków ul. Głowackiego 23A/2 59-630 Mirsk PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Reont zewnętrznej instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I Usługi Projektowe Elżbieta Kurzewska ul. Goździków 45, 47-224 Kędzierzyn-Koźle ROBÓT ETAP I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo