MICRO 868. instrukcja montażu i obsługi INFORMACJE OGÓLNE DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICRO 868. instrukcja montażu i obsługi INFORMACJE OGÓLNE DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE"

Transkrypt

1 MICRO 868 D W U K A N A ŁO W Y O D B I O R N I K R A D I O W Y instrukcja montażu i obsługi v.. INFORMACJE OGÓLNE Odbiornik radiowy MICRO 868 należy do grupy urządzeń zdalnego sterowania radiowego, w której do komunikacji wykorzystany jest zupełnie nowy, autorski protokół z kodowaniem IRS 0 bitowym, stworzony w laboratorium firmy DTM System. W tej nowej serii urządzeń oznaczonej nazwą DTM868MHz, dodatkowo zastosowano częstotliwość sygnału radiowego 868MHz, co zwiększa pewność zasięgu w miejscach o dużym natężeniu zakłóceń oraz w większych skupiskach urządzeń pracujących w powszechnie używanym paśmie MHz. Zastosowana modulacja FSK wraz z inteligentnym algorytmem adaptacji obwodów radiowych nadajnika i odbiornika, zapewnia jeszcze lepszą odporność na zakłócenia w paśmie 868MHz. Użyte rozwiązania są gwarantem na brak zauważalnego pogorszenia parametrów radiowych związanych z zakłóceniami z telefonów komórkowych oraz stacji przekaźnikowych GSM. Odbiornik MICRO 868 to dwukanałowe urządzenie przeznaczone do współpracy z elementami automatyki bramowej, budynkowej itp., czyli tam gdzie wymagane jest podanie sygnału sterującego na odległość. Dzięki odbiornikowi MICRO 868, w prosty i tani sposób można poszerzyć funkcjonalność instalacji automatyki bramowej i innych, o funkcję zdalnego sterownia, a różne możliwe tryby pracy kanałów wyjściowych dają ogromną elastyczność i pozwalają na dopasowanie do warunków większości instalacji. Odbiornik współpracuje z pilotami serii DTM868MHz, których w pamięci urządzenia zmieści się 00, również z pilotami wieloprzyciskowymi (np. EcoVICTORY 868 MOTION+, EcoVICTORY 868 HEX). DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE h Zasilanie odbiornika: V AC/DC; h Maksymalny pobór prądu: 65mA; h Pamięć odbiornika mieści w sobie do 00 pilotów z serii DTM868MHz w wersji, i wielo przyciskowej; h Temperatura pracy odbiornika od -0 C do +55 C; h Gabaryty zewnętrzne obudowy: 80(plus 0 uchwyt)x70x0mm; h Gabaryty zewnętrzne płytki odbiornika: 6x50x9mm; h Stopień szczelności IP-5, bryzgoszczelna obudowa plastikowa; h Waga g h Dwa odseparowane, przekaźnikowe wyjścia odbiornika typu NO lub NC, o dopuszczalnym obciążeniu A/V AC/DC; h Tryb pracy: monostabilny(0,5s / od do 7s co s / od do 7min. co min.), bistabilny lub chwilowy; h Odbiornik cyfrowy, superheterodynowy z inteligentną adaptacją do warunków radiowych, częstotliwość pracy 868MHz z modulacją FSK; h Kod dynamicznie zmienny 0-bit IRS; h Impedancja anteny 50Ω h Bardzo przejrzysty i prosty interfejs użytkownika, oparty na pięciu diodach LED i dwóch przyciskach; h Możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku; h Możliwość zdalnego wpisywania pilotów, bez konieczności używania przycisku odbiornika; h Możliwość kasowania całej pamięci odbiornika i pojedynczego pilota (konieczność posiadania usuwanego pilota); h Możliwość sprawdzenia liczby dopisanych pilotów.

2 . Instalacja odbiornika.. Opis urządzenia W skład odbiornika wchodzi płyta główna wraz z bryzgoszczelną obudową natynkową z anteną prętową. Płyta główna (rys. ) posiada mikroprocesorowy układ sterujący z diodami LED i przyciskami, układ wykonawczy zrealizowany na dwóch przekaźnikach oraz złącza śrubowe do przyłączenia napięcia zasilania, anteny zewnętrznej oraz sterowanych urządzeń... Sposób instalowania Sterowane urządzenie należy przyłączyć do zacisków wybranego wyjścia odbiornika. Jeżeli urządzenie wymaga sterowania normalnie otwartego (NO), wówczas należy podłączyć je do zacisków NO i C. W przypadku konieczności zastosowania sterowania normalnie zamkniętego (NC), urządzenie należy podłączyć do zacisków NC i C. Do kostki antenowej (równorzędnej z wejściem anteny), w fabrycznie nowym odbiorniku, podłączona jest antena prętowa o długości 70mm. W celu zwiększenia zasięgu radiowego zdalnego sterowania, można zastosować antenę zewnętrzną, używając do połączenia kabla koncentrycznego o impedancji 50Ω. Kabel koncentryczny anteny podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem (środkowa żyła kabla) i do zacisku oznaczonego symbolem GND (ekran kabla do masy układu). Podłączenie zasilania V AC/DC sygnalizowane jest zaświeceniem diody PWR. W czasie pracy urządzenia, każde załączenie kanału wyjściowego C/C sygnalizowane jest zapaleniem diody C/C. Obudowa odbiornika o szczelności IP-5 pozwala na dużą dowolność w wyborze miejsca montażu. Odbiornik można umieścić bezpośrednio pod pokrywą napędu bramy jak również bezpośrednio na słupku ogrodzeniowym czy ścianie zewnętrznej budynku. Przy wyborze miejsca montażu, celem osiągnięcia optymalnego zasięgu radiowego, warto pamiętać o: h negatywnym wpływie sąsiedztwa anteny odbiornika z urządzeniami elektroenergetycznymi i przedmiotami metalowymi h negatywnym wpływie zakłóceń radiowych z innych źródeł niż pilot h negatywnym wpływie gęstej zabudowy, wilgotnych lub żelbetonowych ścian h zmniejszeniu zasięgu przy zużytej baterii pilota h wzroście zasięgu przy zwiększeniu wysokości lokalizacji anteny odbiornika PRZYCISK C PRZYCISK C ZŁĄCZE KOMUNIKACYJNE ANTENA (GND) ANTENA ( ) GND (MASA) ZASILANIA NO C NC C NO C NC C ZASILANIE V AC/DC WSPÓLNY C WSPÓLNY C Rys.. Widok płyty głównej odbiornika radiowego MICRO 868 z opisem wyprowadzeń.

3 >. Programowanie odbiornika Odbiornik MICRO posiada możliwość programowania parametrów jego pracy. Przed rozpoczęciem programowania, należy zapoznać się z rysunkiem numer przedstawiającym widok płytki odbiornika w celu zlokalizowania przycisków programowania kanałów wyjściowych C i C oraz diod LED sygnalizujących świeceniem wybrany kanał i tryb jego pracy. Obok każdej diody LED umieszczony jest krótki opis sygnalizowanej funkcji. Kanały wyjściowe odbiornika są sterowane zaprogramowanymi przyciskami pilotów... Ustawienia fabryczne odbiornika h tryb pracy wyjść - monostabilny o czasie załączenia o,5 sekundy h zdalne dopisywanie pilotów - odblokowane h pamięć pilotów - pusta, brak zaprogramowanych pilotów.. Wpisywanie pilota do pamięci odbiornika Wpisanie pilota do pamięci odbiornika polega na oddzielnym przydzieleniu każdego jego przycisku, do wybranego wyjścia odbiornika, którym ma sterować. Możliwe jest przy tym, przypisanie kilku przycisków pilota do tego samego kanału oraz jednego przycisku pilota do obydwu kanałów. W przypadku pilotów wielokanałowych można zaprogramować maksymalnie 0 zestawień przycisk-kanał dla każdego pilota. W przypadku potrzeby usunięcia przypisania przycisku pilota do kanału odbiornika, należy usunąć wybranego pilota z pamięci odbiornika (patrz punkt.) a następnie dopisać jego przyciski ponownie w pożądanej konfiguracji.... Procedura wpisanie przycisku pilota Będąc w trybie pracy odbiornika, wcisnąć i trzymać wciśnięty przycisk programujący wybranego kanału wyjściowego (C/C), a następnie nacisnąć wybrany przycisk pilota, który ma tym kanałem sterować. Dioda LED C/C zamigocze. Przypadkowe zwolnienie przycisku C/C, zanim wciśnięty zostanie przycisk pilota, spowoduje przejście do programowania trybu pracy wybranego kanału (patrz punkty.5 i.6). Należy wówczas wycofać się ze zmian trybu pracy tego kanału, naciskając krótko przycisk sąsiedniego kanału. C/C WCISNĄĆ I TRZYMAĆ PRZYCISK C / C ZAŚWIECI DIODA C / C PRZYCISNĄĆ ODPOWIEDNI PRZYCISK PILOTA DIODA C / C ZAMIGOCZE - DOPISANIE UDANE Rys.. Programowanie przycisku pilota w odbiorniku MICRO 868 do kanału pierwszego (C) lub drugiego (C). W celu sprawdzenia liczby pilotów wpisanych do pamięci odbiornika, należy po operacji wpisania przycisku pilota lub usunięcia pilota, przytrzymać wciśnięty przycisk w odbiorniku jeszcze przez około 5 sekund. Kontrolka zacznie pulsować, wskazując liczbę zaprogramowanych pilotów. Więcej o funkcji w punkcie.9... Zdalne wpisywanie pilota do pamięci odbiornika Jest to bardzo użyteczna funkcja, pozwalająca na dopisywanie nowych pilotów, bez konieczności fizycznego dostępu do odbiornika. Warunkiem powodzenia jest konieczność znajdowania się w zasięgu radiowym odbiornika oraz posiadanie wcześniej wpisanego pilota tego samego typu co wpisywany pilot (HEX, MOTION+ lub standard). Oznacza to, że nie można wpisywać np. pilota typu HEX przy użycieu pilota MOTION+, pilota standardowego przy użyciu pilota HEX, itd., z uwagi na różnice w funkcjonalnościach tych pilotów. Funkcja zdalnego wpisywania pilota jest niedostępna w przypadku: skonfigurowania przynajmniej jednego z kanałów odbiornika do pracy w trybie chwilowym, włączonej blokady zdalnego dopisywania pilotów. Więcej o tej funkcji w punkcie.7.

4 .. Procedura zdalnego dopisania Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sek. dowolny przycisk wcześniej wpisanego pilota, W czasie nie dłuższym niż sek. od puszczenia przycisku pilota, nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sek. dowolny h przycisk pilota, który ma zostać dopisany, h Pilot został dopisany z konfiguracją przycisków identyczną z pilotem wcześniej zaprogramowanym, użytym w tej procedurze. Nieudane dopisanie pilota może być spowodowane: słabą baterią któregoś z pilotów, przez co nie wytrzymuje on długiej transmisji, lub zakłóceniami radiowymi, które mogły pojawić się w trakcie trwania procedury zdalnego wpisywania., włączonej blokady zdalnego dopisywania pilotów. Więcej o tej funkcji w punkcie.7, wykorzystaniem podczas wpisywania pilotów różnego typu, patrz punkt.. h PILOT W ZASIĘGU ODBIORNIKA PILOT W ZASIĘGU ODBIORNIKA WCISNĄĆ NA 5s PRZYCISK "STAREGO" PILOTA PO MAKSYMALNIE SEKUNDACH WCISNĄĆ NA 5s PRZYCISK "NOWEGO" PILOTA Rys.. Zdalne programowanie pilota w odbiorniku MICRO Usuwanie pojedynczego pilota z pamięci odbiornika Usunięcie pojedynczego pilota z pamięci odbiornika odbywa się przez jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie obydwu przycisków programowania kanałów (C i C) oraz wciśnięcie dowolnego z przycisków usuwanego pilota. Zbyt długie przytrzymanie przycisków C i C (powyżej 5 sekund) doprowadzi do sformatowania całej pamięci odbiornika. W celu sprawdzenia liczby pilotów wpisanych do pamięci odbiornika, należy po operacji usunięcia pilota lub wpisania przycisku pilota, przytrzymać wciśnięty przycisk w odbiorniku jeszcze przez około 5 sekund. Kontrolka zacznie pulsować, wskazując liczbę zaprogramowanych pilotów. Więcej o funkcji w punkcie.9. MAX. 0s C+C WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ PRZYCISKI C I C ZACZNĄ MRUGAĆ WSZYSTKIE DIODY C, C, MOM, MONO, BIST PRZYCISNĄĆ DOWOLNY PRZYCISK USUWANEGO PILOTA DIODY ZGASNĄ - PILOT USUNIĘTY Rys.. Usuwanie pilota z pamięci odbiornika.

5 .5. Zmiana trybu pracy kanału wyjściowego (C/C) na monostabilny Dla zmiany trybu pracy kanału C lub C na monostabilny (podobnie jak przy zmianie na tryb bistabilny lub chwilowy) należy nacisnąć i zwolnić odpowiedni przycisk (C/C), zaświeci się czerwona dioda LED (C/C) oraz żółta dioda LED sygnalizująca aktualnie ustawiony tryb pracy kanału. Naciskając przycisk edytowanego kanału (C/C) należy ustawić tryb pracy monostabilnej, sygnalizowany przez żółtą diodę LED z opisem MONO. Dla zatwierdzenia, nacisnąć ponownie i przytrzymać przycisk edytowanego kanału (C/C). Dioda LED z opisem MONO zgaśnie i po chwili rozpocznie pulsowanie. Cały czas trzymając wciśnięty przycisk edytowanego kanału (C/C) należy odliczyć żądaną liczbę mrugnięć, po czym zwolnić przycisk (C/C). Odliczona liczba impulsów diody LED oznacza czas załączenia kanału w sekundach (lub w minutach gdy po zwolnieniu przycisku szybko na chwilę naciśnięty zostanie ponownie przycisk edytowanego kanału C/C). Dla ustawienia czasu załączenia 0,5s należy zwolnić przycisk C/C jeszcze przed pierwszym impulsem żółtej diody LED z opisem MONO. 5 C / C C / C C / C PRZYCISNĄĆ PRZYCISK C / C NA CHWILĘ ZGAŚNIE DIODA MONO... ZAŚWIECĄ SIĘ DIODY C / C + MOM / MONO / BIST PRZYCISKAJĄC C / C ZAŚWIECIĆ DIODĘ MONO 6...PO CZYM ZACZNIE PULSOWAĆ ODLICZAJĄC LICZBĘ SEKUND / MINUT 7 PO ODLICZENIU ŻĄDANEGO CZASU PUSZCZAMY PRZYCISK C / C 8 DIODA MONO ZACZNIE SZYBKO PULSOWAĆ PRZEZ OKOŁO 5 SEKUND NACISNĄĆ PONOWNIE I PRZYTRZYMAĆ PRZYCISK C / C To=0,5s 5a PUSZCZENIE PRZYCISKU C / C W TYM MOMENCIE ZAPROGRAMUJE CZAS 0,5s 9 NASTĘPNIE ZAMIGOCZE DIODA C / C - KONIEC PROGRAMOWANIA SEK. x60 Rys. 6. Zmiana trybu pracy odbiornika - tryby monostabilny. 8a PRZYCIŚNIĘCIE PRZYCISKU C / C ZAPROGRAMUJE CZAS W MINUTACH 5

6 .6. Zmiana trybu pracy kanału wyjściowego (C/C) na bistabilny lub chwilowy W celu zmiany trybu pracy kanału C lub C, należy nacisnąć i zwolnić odpowiedni przycisk (C/C), zaświeci się czerwona dioda LED (C/C) oraz żółta dioda LED sygnalizująca aktualnie ustawiony tryb pracy kanału. Naciskając wielokrotnie przycisk wybranego kanału można ustawić żądany tryb pracy. Żółta dioda LED z opisem MOM ustali tryb chwilowy, dioda z opisem BIST - tryb bistabilny, a z opisem MONO - tryb monostabilny. Dla zatwierdzenia wybranego trybu pracy należy nacisnąć ponownie i przytrzymać przycisk edytowanego kanału (C/C). Czerwona dioda LED sygnalizująca edytowany kanał zamigocze i zgaśnie. Tryb pracy został zapamiętany. C / C C / C PRZYCISNĄĆ PRZYCISK C / C ZAŚWIECĄ SIĘ DIODY C / C + MOM / MONO / BIST PRZYCISKAJĄC C / C ZAŚWIECIĆ DIODĘ MOM / BIST 5 NASTĘPNIE ZAMIGOCZE DIODA C / C - KONIEC PROGRAMOWANIA C / C NACISNĄĆ PONOWNIE I PRZYTRZYMAĆ PRZYCISK C / C Rys. 5. Zmiana trybu pracy odbiornika - tryby bistabilny i chwilowy..7. Zablokowanie / odblokowanie zdalnego wpisywania pilotów W celu zabezpieczenia urządzenia przed nieuprawnionym zdalnym dopisaniem pilota (szczególnie istotne w obszarach o chronionym dostępie użytkowników), zaleca się zablokowanie funkcji zdalnego wpisywania pilotów. Dla zablokowania funkcji, naciskamy i zwalniamy przycisk C lub C, zaświeci się czerwona dioda LED C lub C oraz C C PRZYCISNĄĆ PRZYCISK C LUB C ZAŚWIECĄ SIĘ DIODY C + MOM / MONO / BIST NACISNĄĆ PONOWNIE I PRZYTRZYMAĆ SĄSIEDNI PRZYCISK C LUB C DIODY C I C ŚWIECĄ NA PRZEMIAN 5 PUSZCZAMY PRZYCISK GDY ŚWIECI C - BLOKADA, ŚWIECI C - BEZ BLOKADY 6 DIODA C ZAMRUGA POTWIERDZAJĄC ZMIANY Rys. 7. Blokowanie / odblokowanie funkcji zdalnego dopisywania pilotów. 6

7 żółta dioda LED sygnalizująca aktualnie ustawiony tryb pracy kanału. Następnie naciskamy sąsiedni przycisk (C lub C) i trzymamy go, nie puszczając. Po sekundach zapali się dioda C (oznacza to, że aktualnie funkcja zdalnego wpisywania pilotów jest aktywna), przycisk trzymamy dalej. Po kolejnych sekundach trzymania przycisku, zapali się dioda C (oznacza to, że funkcja zdalnego wpisywania pilotów jest zablokowana), gdy zwolnimy trzymany przycisk, odbiornik zapamięta ustawienia i zablokuje zdalne wpisywanie pilota. Tak samo przebiega procedura odblokowywania, tylko wówczas zwalniamy przycisk, gdy zapali się dioda C. W ustawieniach fabrycznych (po formatowaniu), zdalne wpisywanie pilota jest odblokowane (patrz punkt.)..8. Formatowanie pamięci odbiornika W celu sformatowania pamięci odbiornika należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski C i C. Wszystkie diody LED (z wyjątkiem zielonej) zaczną pulsować. Przyciski należy zwolnić dopiero gdy diody LED przestaną pulsować (po około 5 sekundach). Pamięć została sformatowana. Proces formatowania pamięci odbiornika powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich pilotów oraz przejście do ustawień fabrycznych (patrz punkt.). > 5s C+C WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ PRZYCISKI C I C ZACZNĄ MRUGAĆ WSZYSTKIE DIODY C, C, MOM, MONO, BIST PO OKOŁO 5 SEKUNDACH DIODY ZGASNĄ - KONIEC PROCESU KASOWANIA Rys. 8. Formatowanie pamięci odbiornika..9. Kontrola liczby wpisanych pilotów w odbiorniku W celu sprawdzenia liczby pilotów wpisanych do pamięci odbiornika, należy po operacji wpisania przycisku pilota lub usunięcia pilota, przytrzymać wciśnięty przycisk w odbiorniku jeszcze przez ok. 5 sek. Kontrolka zacznie pulsować, wskazując liczbę zaprogramowanych pilotów. Kolejno pokazywana jest liczba dziesiątek (od 0 do 0 długich impulsów) następnie cyfra jedności (od 0 do 9 krótkich impulsów). Przykład z rysunku 9 pokazuje stan pamięci odbiornika, w której wpisanych jest 6 pilotów. X 0 X Przykład: LICZBA DZIESIĄTEK - x 0 Przykład: LICZBA JEDNOSTEK - 6 Rys. 9. Kontrola liczby wpisanych pilotów w odbiorniku MICRO

8 DTM System niniejszym oświadcza, że odbiornik radiowy jest zgodny z dyrektywą 0/5/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym:

MICRO 868 D W U K A N A ŁO W Y O D B I O R N I K R A D I O W Y

MICRO 868 D W U K A N A ŁO W Y O D B I O R N I K R A D I O W Y MICRO 868 D W U K A N A ŁO W Y O D B I O R N I K R A D I O W Y i n s t r u kc j a m o n t a ż u i o b s ł u g i v..0 INFORMACJE OGÓLNE Odbiornik radiowy MICRO 868 należy do grupy urządzeń zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

miniuvr868 J E D N O K A N A ŁO W Y O D B I O R N I K R A D I O W Y Zasilanie odbiornika:

miniuvr868 J E D N O K A N A ŁO W Y O D B I O R N I K R A D I O W Y Zasilanie odbiornika: miniuvr868 J E D N O K A N A ŁO W Y O D B I O R N I K R A D I O W Y G A L A C T I C i n s t r u k c j a m o n t a ż u i o b s ł u g i v. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE Odbiornik radiowy miniuvr868 to jednokanałowy

Bardziej szczegółowo

v1.1 TRX868 karta radiowa do sterowników SWIFT Instrukcja obsługi A B

v1.1 TRX868 karta radiowa do sterowników SWIFT Instrukcja obsługi A B TRX868 karta radiowa do sterowników SWIFT Instrukcja obsługi v.. Informacje ogólne Karta radiowa TRX868 przeznaczona jest do realizacji sterowania radiowego na płycie głównej central bramowych firmy DTM

Bardziej szczegółowo

eldrim el3v5q Jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz; zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Rev.1.

eldrim el3v5q Jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz; zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Rev.1. eldrim el3v5q Jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz; zgodny ze standardem transmisji KEELOQ 1 Rev.1.2 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE UWAGI 2.1.0 Wersja el3v5q WPROWADZENIE Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

eldrim Uniwersalny odbiornik radiowy zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Basic Pulse Element Rev.1.2

eldrim Uniwersalny odbiornik radiowy zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Basic Pulse Element Rev.1.2 eldrim el3v5h Uniwersalny odbiornik radiowy zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Basic Pulse Element 400µs 1 Rev.1.2 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE 2.2.0 3:7.0.1/2.0.0 3.7.0.1/2.1.0 WPROWADZENIE Wersja el3v5h

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 868.3MHz INSTRUKCJA OBSŁUGI. elr2-868h/elr2-868s. elr2-868/i Rev. 1.0

Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 868.3MHz INSTRUKCJA OBSŁUGI. elr2-868h/elr2-868s. elr2-868/i Rev. 1.0 Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 868.3MHz INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2-868h/elr2-868s elr2-868/i Rev. 1.0 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE R2:2.1.2/2.0.0 Wersja elr2-868h R2:2.1.2/3.0.0 Wersja

Bardziej szczegółowo

eldrim el3v5ct Jednokanałowy odbiornik radiowy z samouczącym dekoderem pracujący na częstotliwości AM 433,92MHz; Rev.1.2

eldrim el3v5ct Jednokanałowy odbiornik radiowy z samouczącym dekoderem pracujący na częstotliwości AM 433,92MHz; Rev.1.2 eldrim el3v5ct Jednokanałowy odbiornik radiowy z samouczącym dekoderem pracujący na częstotliwości AM 433,92MHz; 1 Rev.1.2 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE UWAGI 2.3.0 Wersja el3v5ct WPROWADZENIE Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK RADIOWY RXH-1K

STEROWNIK RADIOWY RXH-1K STEROWNIK RADIOWY RXH-1K rxh1k_pl 07/14 Sterownik radiowy RXH-1K umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi przy pomocy nadajników radiowych (pilotów). Może współpracować maksymalnie z 40 pilotami.

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18) Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu 6045 2200

Instrukcja systemu 6045 2200 Instrukcja systemu 6045 2200 Odbiornik radiowy dla napędów G-RAIL serii 6000 współpracujący ze sterowaniami NICE Elektryczne systemy karniszowe (G-RAIL) serii 6000, mogą być sterowane za pomocą radiowych

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

WS VAC 3 KANAŁOWY BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK. z zasilaniem 230 V/AC OGÓLNY OPIS DO ZAŁĄCZANIA I CZASOWEGO STEROWANIA ODBIORNIKÓW EL.

WS VAC 3 KANAŁOWY BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK. z zasilaniem 230 V/AC OGÓLNY OPIS DO ZAŁĄCZANIA I CZASOWEGO STEROWANIA ODBIORNIKÓW EL. WS304-3-230VAC 3 KANAŁOWY BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK DO ZAŁĄCZANIA I CZASOWEGO STEROWANIA ODBIORNIKÓW EL. DO 16A z zasilaniem 230 V/AC OGÓLNY OPIS SMA, gniazdo anteny 433,92 MHz bezpiecznik F1A/250V wejście

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002 BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) INSTRUKCJA OBSŁUGI ASTOR SP. Z O.O. ul. Smoleńsk 29 31-112 Kraków tel. 12 428 63 00 info@comodis.pl comodis.pl DO CZEGO SŁUŻY? Bezprzewodowe wyjścia

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA U2HS. STEROWNIK ODBIORNIK 2 kanałowy U2HS z 2 pilotami do zdalnego otwierania przy pomocy pilota.

RADIOLINIA U2HS. STEROWNIK ODBIORNIK 2 kanałowy U2HS z 2 pilotami do zdalnego otwierania przy pomocy pilota. ZESTAWY ZDALNEGO OTWIERANIA www.rozam.pl www.elektrozaczep.pl 1 RADIOLINIA U2HS STEROWNIK ODBIORNIK 2 kanałowy U2HS z 2 pilotami do zdalnego otwierania przy pomocy pilota U2HS - radiolinia dwukanałowa

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h elr2v2/i Rev. 1.4 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE UWAGI 1.2.0-H-NO R2:2.1.1/2.0.0

Bardziej szczegółowo

FW-RC4-AC Nadajnik do puszki podtynkowej Ø60

FW-RC4-AC Nadajnik do puszki podtynkowej Ø60 F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-RC4-AC Nadajnik do puszki

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

inteo Centralis Receiver RTS

inteo Centralis Receiver RTS Odbiornik RTS 9.3.5 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Receiver RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS!

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS! Radiowa automatyka wiatrowa Eolis RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Eolis RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC1 DO MARKIZ I ROLET MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC1 DO MARKIZ I ROLET MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC1 MODEL RX INSTRUKCJA 2 PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA WYJAŚNIENIE SYMBOLI Silnik potwierdza przyjęcie polecenia wykonując dwa krótkie ruchy w przeciwnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYKI. STEROWNIK NAPĘDÓW ROLET Instrukcja instalacji i obsługi

SYSTEMY AUTOMATYKI. STEROWNIK NAPĘDÓW ROLET Instrukcja instalacji i obsługi SYSTEMY AUTOMATYKI STEROWNIK NAPĘDÓW ROLET Instrukcja instalacji i obsługi R230 wydanie 3.02 VARIA DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

FW-R2P Podwójny przekaźnik bistabilny

FW-R2P Podwójny przekaźnik bistabilny F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-R2P Podwójny przekaźnik

Bardziej szczegółowo

FW-RC4 Pilot 4-przyciskowy

FW-RC4 Pilot 4-przyciskowy F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: fif@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-RC4 Pilot 4-przyciskowy

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA PILOTEM. Sterownik napędów rolet ZSP-4 VARIA R230. Wersja 3.

SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA PILOTEM. Sterownik napędów rolet ZSP-4 VARIA R230. Wersja 3. SYSTEM ZDALNEGO ZDALNEGO STEROWANIA STEROWANIA PILOTEM PILOTEM MADE IN POLAND Sterownik napędów rolet ZSP-4 VARIA R30 Wersja 3.0 I. Wprowadzenie Sterownik VARIA R30 umożliwia zarówno zdalne, jak i ręczne

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ściemniacz LED RF 12V 16A + pilot dotykowy R203. Parametry techniczne: Kontroler

Instrukcja obsługi. Ściemniacz LED RF 12V 16A + pilot dotykowy R203. Parametry techniczne: Kontroler www.ledmasters.pl Instrukcja obsługi S t r o n a 1 Ściemniacz LED RF 12V 16A + pilot dotykowy R203 2.4G Kontroler LED (ściemniacz) sterowny radiowo pilotem dotykowym. Pilot dotykowy w technologii pojemnościowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB...

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB... Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD Praca autonomiczna Spis treści: 1. Informacja ogólne 1.1. Moduł sterujący SAB... 2 1.2. Moduł wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca ZR 24. Opis centrali. Moc sterowanego siłownika nie może przekroczyć 500W. Całkowita moc akcesoriów na 24V nie może przekroczyć 5W.

Centrala sterująca ZR 24. Opis centrali. Moc sterowanego siłownika nie może przekroczyć 500W. Całkowita moc akcesoriów na 24V nie może przekroczyć 5W. Seria Z Centrala sterująca ZR 24 Dokumentacja techniczna T07 ver 0.1 03/2002 Opis centrali Płyta sterująca do siłowników 230V. Zaprojektowana i skonstruowany przez CAME, odpowiada obowiązującym normom

Bardziej szczegółowo

Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy

Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy Wymiary: Rodzaj pilota / komunikacji: Wymiary pilota: Moc: 120 x 62 x 24 mm dotykowy, radiowy RF 115 x 55 x 20 mm 192W ~ 384W Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY ODBIORNIK RADIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. elr4000q elr4000h. elr4000v1/i Rev1.1

4-KANAŁOWY ODBIORNIK RADIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. elr4000q elr4000h. elr4000v1/i Rev1.1 4-KANAŁOWY ODBIORNIK RADIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI elr4000q elr4000h elr4000v1/i Rev1.1 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE 1.0.0-EW-NO Wersja elr4000q 1.0.0-H-NO Wersja elr4000h UWAGI Przed montażem i pierwszym użyciem

Bardziej szczegółowo

FW-RC5 Nadajnik 5-przyciskowy do puszki podtynkowej Ø60

FW-RC5 Nadajnik 5-przyciskowy do puszki podtynkowej Ø60 F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-RC5 Nadajnik 5-przyciskowy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. 10-/20- kanałowy pilot FS20S20 służy wyłącznie do zdalnego sterowania różnymi komponentami systemu przyłączeniowego FS20.

Zastosowanie. 10-/20- kanałowy pilot FS20S20 służy wyłącznie do zdalnego sterowania różnymi komponentami systemu przyłączeniowego FS20. Pilot radiowy FS20 S20 Nr art. 617224 Zastosowanie. 10-/20- kanałowy pilot FS20S20 służy wyłącznie do zdalnego sterowania różnymi komponentami systemu przyłączeniowego FS20. Właściwości i dane techniczne.

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWEGO jest ignorowane - siła kodu zmiennego. t Przekaźnik nadajnika posiada dwa tryby pracy:

SYSTEMOWEGO jest ignorowane - siła kodu zmiennego. t Przekaźnik nadajnika posiada dwa tryby pracy: Sterownik ONW może pracować tylko jako Odbiornik albo tylko jako Nadajnik. Aby wybrać tryb pracy sterownika, należy nacisnąć przycisk na sterowniku i trzymając go, włączyć zasilanie urządzenia. Po 3s trzymania

Bardziej szczegółowo

FW-RC10 Pilot 10-przyciskowy

FW-RC10 Pilot 10-przyciskowy F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-RC10 Pilot 10-przyciskowy

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Sterownik jest kompatybilny zmiennokodowy z jednym i tylko jednym systemem sterowania bramami wiodących producentów - zapytaj o dostępne systemy,

Sterownik jest kompatybilny zmiennokodowy z jednym i tylko jednym systemem sterowania bramami wiodących producentów - zapytaj o dostępne systemy, PILOTY SYSTEMOWE Sterownik jest kompatybilny zmiennokodowy z jednym i tylko jednym systemem sterowania bramami wiodących producentów - zapytaj o dostępne systemy, PILOTY NIESYSTEMOWE Można tak skonfigurować

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK RADIOWY RE-4K

STEROWNIK RADIOWY RE-4K STEROWNIK RADIOWY RE-4K re4k_pl 07/06 Czterokanałowy sterownik radiowy RE-4K umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi przy pomocy nadajników radiowych (pilotów). Sterownik może współpracować

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym WSTĘP Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego regulatora temperatury Euroster 3202 i dziękujemy za zaufanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTÓW ASA Go-6T (6 kanałowy) Piloty działają na częstotliwości 433 MHz Dane techniczne : Zasilanie: 2x bateria AAA (LR3) Częstotliwość pracy: 433 MHz Stopień ochrony: IP 20 Temperatura

Bardziej szczegółowo

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego RADIO: MTR2000ER 5454451 2000W Moduł przekaźnika czasowego Funkcje Niniejszy moduł może być stosowany w trybie transmisji bezprzewodowej oraz z jednoczesnym wykorzystaniem jednego lub kilku dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50 napęd do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, układ rozpoznawania przeszkody z wyłącznikiem przeciążeniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

FW-LED2D Dwukanałowy sterownik LED 12 V DC

FW-LED2D Dwukanałowy sterownik LED 12 V DC F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: fif@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-LED2D Dwukanałowy sterownik

Bardziej szczegółowo

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting INSTRUKCJA OBSŁUGI SPC-1A - 12V STEROWNIK PASKÓW CYFROWYCH

Bardziej szczegółowo

SUPERHETERODYNA. Najważniejsze zalety:

SUPERHETERODYNA. Najważniejsze zalety: Sterownik Radiowy PROXIMA PRX 2-34 Dwuprzyciskowy pilot radiowy w module odbiorczym steruje dwoma przekaźnikami oraz wyjściem sygnalizacyjnym. Zasilanie 12V. SUPERHETERODYNA Najważniejsze zalety: t bardzo

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI RADIOWE. Wszystkie nadajniki YOKIS są kompatybilne z odbiornikami YOKIS (przekaźniki, ściemniacze, moduły żaluzji okiennych).

NADAJNIKI RADIOWE. Wszystkie nadajniki YOKIS są kompatybilne z odbiornikami YOKIS (przekaźniki, ściemniacze, moduły żaluzji okiennych). NADAJNIKI RADIOWE E2BP 5454402 2-kanałowy nadajnik podtynkowy E2BPX 5454408 2-kanałowy nadajnik podtynkowy z anteną zewnętrzną TLC2C 5454401 2-przyciskowy pilot zdalnego sterowania TLC8C 5454403 8-przyciskowy

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

FW-STR1P Sterownik rolet 230 V AC

FW-STR1P Sterownik rolet 230 V AC F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-STR1P Sterownik rolet

Bardziej szczegółowo

elr2qt elr2ht elr2t OPROGRAMOWANIE

elr2qt elr2ht elr2t OPROGRAMOWANIE Radiowy sterownik rolet pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2qt elr2ht elr2t OPROGRAMOWANIE PCBV2/I Rev. 1.3 OZNACZENIE 1.1.0-H-NO R2:2.1.3/5.0.0

Bardziej szczegółowo

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

KONTROLER AUTONOMICZNY K601-UK-KR

KONTROLER AUTONOMICZNY K601-UK-KR KONTROLER AUTONOMICZNY K601-UK-KR 1. Funkcje urządzenia a. Obsługa dzwonka b. Obsługa przycisku wyjścia c. Obsługa anty-sabotażu d. Obsługa otwierania drzwi e. Pamięć do 200 kodów f. Obsługa maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO.

rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPU-2 STEROWNIK DMX-512 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE 2

Bardziej szczegółowo

elr2qtk elr2htk INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiowy sterownik rolet pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2qtk elr2htk INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiowy sterownik rolet pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Radiowy sterownik rolet pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2qtk elr2htk elr2tk PCBV2/I Rev. 1.1 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE UWAGI 1.1.0-H-NO

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK STANU BRAMY Instrukcja obsługi i montażu. v.1.2

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK STANU BRAMY Instrukcja obsługi i montażu. v.1.2 BEZPRZEWODOWY CZUJNIK STANU BRAMY Instrukcja obsługi i montażu v.1.2 UWAGA!!! W skład zestawu wchodzi magnes neodymowy wytwarzający bardzo silne pole magnetyczne. Magnesów neodymowych ze względu na ich

Bardziej szczegółowo

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 PL Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWP15...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: System sterowania napędami PORTOS

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: System sterowania napędami PORTOS R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Montaż w skrzynce roletowej przy użyciu fabrycznie dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej

Wskazówki montażowe. Montaż w skrzynce roletowej przy użyciu fabrycznie dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej Art. nr 1 810 315 Odbiornik radiowy do wbudowania w skrzynkę rolety, Możliwość współpracy z dowolnymi nadajnikami RTS oraz czujnikiem Soliris Sensor RTS (automatyka słoneczna), Programowane położenia komfortowe,

Bardziej szczegółowo

RX-2K RX-4K STEROWNIK RADIOWY rx24k_pl 04/18

RX-2K RX-4K STEROWNIK RADIOWY rx24k_pl 04/18 RX-2K RX-4K STEROWNIK RADIOWY rx24k_pl 04/18 Sterownik RX-2K / RX-4K umożliwia sterowanie przy pomocy pilotów urządzeniami podłączonymi do wyjść przekaźnikowych. Zaprojektowany został do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

FORZA 7 rev4c. Instrukcja montażu i obsługi sterownika bram przesuwnych

FORZA 7 rev4c. Instrukcja montażu i obsługi sterownika bram przesuwnych FORZA 7 rev4c Instrukcja montażu i obsługi sterownika bram przesuwnych Centrala FORZA 7 spełnia wymagania: Dyrektywa 89/392CE ze zmianami; Dyrektywa CE 89/336/CE (D.Lgs 615/96); Dyrektywa BT 73/23/CE i

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK RADIOWY RXH-2K/RXH-4K

STEROWNIK RADIOWY RXH-2K/RXH-4K STEROWNIK RADIOWY RXH-2K/RXH-4K rxh24k_pl 03/12 Sterownik radiowy RXH-2K/RXH-4K umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi przy pomocy nadajników radiowych (pilotów). Może współpracować maksymalnie

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW

INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW typ RDC 400 ver. 1 Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

FW-D1D Ściemniacz uniwersalny 230 V AC

FW-D1D Ściemniacz uniwersalny 230 V AC F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-D1D Ściemniacz uniwersalny

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu KN Sachnr. 701222_PL/03 02/2006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

i dwa tryby bistabilne), - zgrabne zmiennokodowe piloty o nowoczesnym wyglądzie,

i dwa tryby bistabilne), - zgrabne zmiennokodowe piloty o nowoczesnym wyglądzie, Sterownik Radiowy PROXIMA PRX 2-34 Dwuprzyciskowy pilot radiowy w module odbiorczym steruje dwoma przekaźnikami, oraz wyjściem sygnalizacyjnym. Zasilanie 12V. A N Y ROD E T E H PER SU Najważniejsze zalety:

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

AKTUATOR DO SYSTEMU DUO Q

AKTUATOR DO SYSTEMU DUO Q AKTUATOR DO SYSTEMU DUO ----- 2281Q Aktuator 2281Q, przeznaczony do systemu DUO, umożliwia sterowanie funkcjami automatyki domowej lub aktywacji funkcji dodatkowych, takich jak otwieranie elektrozaczepu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

rh-ao3 LR Moduł wyjść analogowych 0 10 V systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

rh-ao3 LR Moduł wyjść analogowych 0 10 V systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-ao3 LR Moduł wyjść analogowych 0 10 V systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice,

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

PRN1 / PRN 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN 1 PRN 2 !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN1 / PRN 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN 1 PRN 2 !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN1 / PRN 2 Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Zestaw HomeCar. 1. Pilot HomeCar. Znak i ikona HomeLink są własnością GENTEX Co.

Zestaw HomeCar. 1. Pilot HomeCar. Znak i ikona HomeLink są własnością GENTEX Co. ZESTAW HomeCar USA i EU kompatybilny z Wiele modeli samochodów jest wyposażonych w trzyprzyciskowy pilot zdalnego sterowania z ikoną Home- Link, który umożliwia wygodne sterowanie bramą garażową, bramą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zewnętrznego modułu MOBILUS C-SW.

Instrukcja obsługi zewnętrznego modułu MOBILUS C-SW. Instrukcja obsługi zewnętrznego modułu MOBILUS C-SW www.mobilus.pl 1. INFORMACJE OGÓLNE Włącznik przekaźnikowy MOBILUS C-SW jest zdalnie sterowanym modułem firmy MOBILUS pracującym w systemie COSMO / COSMO

Bardziej szczegółowo

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY PocketHome antena SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS R10 R9 R8 R7 wejście +5V prz.del do mazania

Bardziej szczegółowo

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo