8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4"

Transkrypt

1 Data: Temat: Od: Do: Komunikat nr 1 Dyrektora Rajdu Wszystkich zawodników / Członków załóg Czas: Dokument nr: Liczba stron: Załączniki: 16: Zmiany w Harmonogramie rajdu Z przyczyn niezależnych od Organizatora dokonano korekty trasy rajdu. W związku z tym zmianie ulega Harmonogram rajdu. Aktualny Harmonogram Etapu 1 stanowi Załącznik nr 1a, zaś aktualny Harmonogram Etapu 2 stanowi Załącznik nr 1b do niniejszego komunikatu. 2. Zmiany do Regulaminu uzupełniającego: a) Artykuł 1.3 Całkowita długość OS i trasy było: Całkowita długość OS - 125,29 km Całkowita długość trasy - 397,65 km jest: Całkowita długość OS - 121,63 km Całkowita długość trasy - 428,64 km b) Artykuł 2.5 Zespół Sędziów Sportowych było: Patrycja Bednarek jest: Jan Jędrzejko c) Artykuł 3 PROGRAM RAJDU BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTOWANIE URZĄDZEŃ GPS było: 12 listopada 2015r. czwartek, godz. 19:00-23:00 jest: 12 listopada 2015r. czwartek, godz. 19:00-21:00 START ETAPU 2 było: 14 listopada 2015r. sobota, godz. 08:30 jest: 14 listopada 2015r. sobota, godz. 08:15 CEREMONIA METY było: 14 listopada 2015r. sobota, godz. 16:00 jest: 14 listopada 2015r. sobota, godz. 16:15 d) Artykuł 7.3 Na trasie rajdu, przed startem do OS 1/3 Rokietnica oraz OS 6/7/8 Pruchnik, organizator wyznaczy, na wyłączonych z ruchu odcinkach dróg, tzw. strefy grzania opon (wężykowanie, zygzakowanie). Pozostała część artykułu pozostaje bez zmian. e) Artykuł 9.5 Samochody rozpoznania trasy Samochód rozpoznania trasy, oznaczony specjalnymi naklejkami (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu), z numerami odpowiadającymi numerowi zawodnika, którego reprezentuje, będzie mógł wjechać na trasę OS w czasie minut przed czasem startu pierwszej załogi do tego OS (nie dotyczy OS 7 Pruchnik 2 i OS 8 Pruchnik 3, gdzie decyzję o czasie wjazdu na trasę OS podejmie Kierownik Odcinka w porozumieniu z Centrum Kierowania Rajdem. Samochody rozpoznania trasy muszą znajdować się w okolicy startu do OS 7/8 i czekać na dyspozycje Kierownika Odcinka). Nie będzie możliwy wjazd samochodów rozpoznania na trasę OS 7 Pruchnik 2 wykreślono. Pozostała część artykułu pozostaje bez zmian. f) Artykuł 11.2 Harmonogram czasowy 12 listopada 2015r. czwartek, godz. 19:00 21:00 wg harmonogramu g) Artykuł Demontaż systemu GPS odbędzie się przed PKC 9C. h) Artykuł 11.5 Badanie kontrolne dla załóg korzystających z Rally2 Badanie kontrolne dla załóg, które nie ukończą Etapu 1, a chcą wystartować do Etapu 2, zostanie przeprowadzone 14 listopada 2015r. (sobota) o godz. 7:15 w Parku Zamkniętym. Strona 1 z 8

2 i) Artykuł 12.2 Wymiana kart drogowych w czasie rajdu Wręczenie kart drogowych podczas rajdu będzie odbywać się w następujących PKC: Sekcja 1 13 listopada 2015r. PKC 0 Zwrot karty po Sekcji 1 PKC 2B Sekcja 2 13 listopada 2015r. PKC 2B Zwrot karty po Sekcji 2 PKC 4C Park Zamknięty - wjazd Sekcja 3 14 listopada 2015r. PKC 4D Park Zamknięty - wyjazd Zwrot karty po sekcji 3 PKC 6B Sekcja 4 14 listopada 2015r. PKC 6B Zwrot karty po sekcji 4 PKC 7B Sekcja 5 14 listopada 2015r. PKC 7B Zwrot karty po Sekcji 5 PKC 8B Sekcja 6 14 listopada 2015r. PKC 8B Zwrot karty po Sekcji 6 PKC 9C Park Zamknięty wjazd j) Artykuł Na starcie OS 1/3 Rokietnica, OS 5 Huta Brzuska oraz OS 6/7/8 Pruchnik znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2-cyfrowy wyświetlacz oraz 2 zielone światła. k) Artykuł Na starcie OS 2/4 Przemyśl oraz OS 9 Bircza znajdować się będzie sygnalizator wyposażony w światła czerwone i zielone. l) Artykuł 12.4 Wcześniejszy wjazd Dozwolony jest wcześniejszy wjazd bez ponoszenia kary czasowej na PKC 4B (serwis wyjazd) i do Parku Zamkniętego na zakończenie Etapu 1 (PKC 4C) oraz po Mecie Rajdu (PKC 9C). m) Artykuł 12.8 OS 9 Bircza n) Artykuł 15.1 Końcowe Badanie Kontrolne Niezwłocznie po zakończeniu rajdu (PKC 9C), samochody wyznaczone przez ZSS, zostaną zabrane na szczegółowe Badanie Kontrolne BK 2. o) Artykuł 15.4 Odbiór dokumentów po zakończeniu rajdu odbędzie się w Punkcie Kontroli Czasu przy wjeździe do ostatniego Parku Zamkniętego (PKC 9C). 3. Zmiany do Harmonogramu zapoznania z trasą rajdu W związku z korektą trasy rajdu, skutkującą zmianą numeracji odcinków specjalnych, zmianie ulega Harmonogram zapoznania z trasą rajdu. Jego aktualna wersja stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu. 4. Zmiany do Planu pracy Odpowiedzialnego za kontakty z zawodnikami W związku z korektą trasy rajdu, skutkującą zmianą Harmonogramu rajdu, zmianie uległ Plan pracy Odpowiedzialnego za kontakty z zawodnikami. Jego aktualna wersja stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego komunikatu. 5. Strefy Montażu Opon Zgodnie z art. 7.4 Regulaminu uzupełniającego na trasie rajdu zaplanowano dwie Strefy Montażu Opon (SMO). Na ich terenie, na niezadaszonych stanowiskach, przygotowanych na twardym podłożu, będzie można, przeprowadzić czynności związane ze zmianą kół. Czas przeznaczony na te czynności wchodzi w skład czasu wyznaczonego na przejechanie odcinka dojazdowego do kolejnego OS. Zgodnie z zapisami art Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA 2105 w wyznaczonej strefie SMO nie mogą być wykonywane jakiekolwiek prace inne niż wymiana kół, dokonywane przez samą załogę, przy użyciu sprzętu przewożonego w samochodzie. Odpowiedzialność za dowóz opon (kół) do SMO spoczywa na zawodniku. W bezpośrednim sąsiedztwie SMO wyznaczony będzie parking przeznaczony dla samochodów serwisowych przewożących koła. Dla każdej z załóg, dozwolony jest wjazd na ten parking jednego samochodu serwisowego (do 3,5t), oznaczonego tablicą Strona 2 z 8

3 oddalony serwis. Koła mogą być dostarczone na teren SMO wyłącznie przez jedną osobę, członka zespołu danej załogi. Osoba ta po dostarczeniu kół na miejsce musi niezwłocznie opuścić strefę. Po wykonaniu przez załogę czynności związanych ze zmianą kół i po opuszczeniu przez nią strefy, osoba która dostarczyła koła zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia stanowiska i zabrania kół, tak aby możliwe było przekazanie stanowiska kolejnej załodze. Bezpośrednio po wyjeździe ze SMO zlokalizowana będzie strefa znakowania opon. Przejechanie przez SMO i zatrzymanie się w strefie znakowania opon (nawet jeżeli koła nie są wymieniane), jest obowiązkowe dla wszystkich załóg. 6. Personel zespołu i ograniczenia w dziedzinie serwisowania Zgodnie z zapisami art Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA 2015 wszelka obecność personelu zespołu lub wszelkich środków transportu należących do zespołu w promieniu 1 km od swojego samochodu startującego w zawodach jest zabroniona. Dotyczy to również załóg samochodów rozpoznania trasy, które mogą przekazywać informacje załogom uczestniczącym w rajdzie za pomocą telefonu. Ograniczenia opisane w niniejszym punkcie nie mają zastosowania w przypadkach wymienionych w Regulaminie Sportowym Rajdów Regionalnych oraz w Strefach Montażu Opon (SMO) gdzie dozwolone jest również przekazywanie załodze lub przez załogę żywności, napojów, ubiorów i informacji (książki z danymi, książki drogowe itp.) 7. Zapoznanie z trasą OS 2/4 Przemyśl i OS 9 Bircza Zgodnie z art Regulaminu uzupełniającego, każda załoga zgłoszona do rajdu ma prawo do 3 przejazdów trasy każdego odcinka specjalnego. Jeden przejazd w przypadku OS 2/4 Przemyśl i OS 9 Bircza oznacza pokonanie jednego pełnego okrążenia zaplanowanej trasy, a następnie fragmentu prowadzącego do mety OS. Fragment trasy OS 9 Bircza poprowadzony jest drogą, na której obowiązuje zakaz wjazdu (fragment oznaczony na kolor czerwony załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). Zapoznanie z trasą może odbywać się w tym miejscu wyłącznie na piechotę. Mając na uwadze powyżej opisane ograniczenie, w celu ułatwienia przemieszczania się po trasie dopuszcza się przejazd pod prąd trasy OS na fragmencie drogi oznaczonym w Załączniku nr 4 kolorem granatowym. Zalecane jest również wykorzystanie objazdu prowadzącego ul. Szkolną oznaczonego kolorem pomarańczowym. 8. System bezpieczeństwa GPS PZM a) Każda załoga biorąca udział w rajdzie musi, w czasie jego trwania, mieć zamontowane w pojeździe urządzenie GPS PZM (dotyczy także Odcinka Testowego). Brak urządzenia GPS PZM, stwierdzony na starcie do OS, skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w tym OS. b) W samochodach posiadających aktualne Przedsezonowe Badanie Kontrolne, które nie uczestniczą w BK-1, urządzenia GPS PZM zostaną zamontowane bezpośrednio przed startem do Odcinka Testowego. W przypadku nie zamontowania urządzenia GPS przed startem do Odcinka Testowego organizator nałoży karę na załogę w wysokości 500 PLN. Dyrektor Rajdu Zatwierdzono przez GKSS w dniu Przewodniczący GKSS PZM Arkadiusz Sąsara Damian Dobrowolski Strona 3 z 8

4 Sekcja 2 Sekcja 1 8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Załącznik nr 1a HARMONOGRAM ETAP 1 wschód słońca: 06:35 ETAP 1 (Sekcje 1,2) Piątek, 13 listopada 2015 PKC OS Lokalizacja OS długość Dojazd długość Odcinek drogowy Czas przejazdu Czas 1.załogi Park przedstartowy - wjazd 14:30 CEREMONIA STARTU - Przemyśl, Rynek 15:15 0 Start - Przemyśl, Rynek 15:30 1 Tapin 20,42 20,42 0:37 16:07 OS-1 Rokietnica 1 10,40 16:10 STREFA MONTAŻU OPON A - Przemyśl (Stok Narciarski) (10,40) (43,47) (53,87) ST Strefa tankowania - Przemyśl (23,05 km po Meta Stop OS-1) 1 Do następnego tankowania (22,20) (48,43) (70,63) 2 Kopiec Tatarski 25,60 36,00 1:02 17:12 OS-2 Przemyśl 1 11,80 17:15 2A Komasacja - wjazd 2,41 14,21 0:25 17:40 2B Komasacja - wyjazd 0:15 17:55 3 Tapin 20,42 20,42 0:32 18:27 OS-3 Rokietnica 2 10,40 18:30 STREFA MONTAŻU OPON B - Przemyśl (Stok Narciarski) (22,20) (48,43) (70,63) ST Strefa tankowania - Przemyśl (23,05 km po Meta Stop OS-3) 2 Do następnego tankowania (11,80) (36,10) (47,90) 4 Kopiec Tatarski 25,60 36,00 1:02 19:32 OS-4 Przemyśl 2 11,80 19:35 4A Serwis - wjazd 33,15 44,95 1:02 20:37 SERWIS A - Arłamów (Hotel Arłamów) (11,80) (35,70) (47,50) 0:45 4B Serwis - wyjazd 21:22 4C Park Zamknięty - wjazd 0,20 0,20 0:03 21:25 ETAP 1 (Sekcje 1,2) łącznie - 4 OS 44,40 127,80 172,20 zachód słońca: 15:50 Strona 4 z 8

5 Sekcja 6 Sekcja 5 Sekcja 4 Sekcja 3 8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Załącznik nr 1b HARMONOGRAM ETAP 2 wschód słońca: 06:36 ETAP 2 (Sekcje 3,4,5,6) Sobota, 14 listopada 2015 PKC OS Lokalizacja OS długość Dojazd długość Odcinek drogowy Czas przejazdu Czas 1.załogi 4D Park Zamknięty - wyjazd 08:15 4E Serwis - wjazd 0,20 0,20 0:03 08:18 SERWIS B - Arłamów (Hotel Arłamów) (0,00) (0,40) (0,40) 0:15 4F Serwis - wyjazd 08:33 ST Strefa tankowania - Arłamów 3 Do następnego tankowania (27,19) (63,59) (90,78) 5 Korzeniec 29,15 29,15 0:49 09:22 OS-5 Huta Brzuska 1 8,37 09:25 6 Pruchnik 25,90 34,27 0:47 10:12 OS-6 Pruchnik 1 18,82 10:15 6A Komasacja - wjazd 8,10 26,92 0:35 10:50 6B Komasacja - wyjazd 0:15 11:05 STREFA MONTAŻU OPON C - Pruchnik (Targowisko) (27,19) (63,59) (90,78) ST Strefa tankowania - Pruchnik (0,44 km po PKC 6B) 4 Do Parku Zamkniętego (18,82) (26,03) (44,85) 7 Pruchnik 17,49 17,49 0:32 11:37 OS-7 Pruchnik 2 18,82 11:40 7A Komasacja - wjazd 8,10 26,92 0:35 12:15 7B Komasacja - wyjazd 0:15 12:30 STREFA MONTAŻU OPON D - Pruchnik (Targowisko) (18,82) (26,03) (44,85) ST Strefa tankowania - Pruchnik (0,44 km po PKC 7B) 5 Do Parku Zamkniętego (31,22) (90,27) (121,49) 8 Pruchnik 17,49 17,49 0:32 13:02 OS-8 Pruchnik 3 18,82 13:05 8A Komasacja - wjazd 8,10 26,92 0:35 13:40 8B Komasacja - wyjazd 0:15 13:55 9 Bircza 40,28 40,28 0:52 14:47 OS-9 Bircza 1 (Power Stage) 12,40 14:50 9A Przegrupowanie - wjazd 24,00 36,40 0:45 15:35 9B Przegrupowanie - wyjazd / Meta Rajdu 0:40 16:15 CEREMONIA METY - Arłamów, Hotel Arłamów 9C Park Zamknięty - wjazd 0,40 0,40 0:15 16:30 ETAP 2 (Sekcje 3,4,5,6) łącznie - 5 OS 77,23 179,21 256,44 zachód słońca: 15:48 Rajd łącznie OS Dojazd Łącznie % ETAP 1 (Sekcje 1,2) - 4 OS 44,40 127,80 172,20 25,8% ETAP 2 (Sekcje 3,4,5,6) - 5 OS 77,23 179,21 256,44 30,1% ŁĄCZNIE - 9 OS 121,63 307,01 428,64 28,4% Strona 5 z 8

6 Załącznik nr 2 HARMONOGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ RAJDU 12 listopada 2015r. czwartek OS 5 Huta Brzuska OS 9 Bircza godz. 8:00-11:00 OS 6/7/8 Pruchnik OS 1/3 Rokietnica godz. 13:00-18:00 OS 2/4 Przemyśl godz. 18:00-20:00 Strona 6 z 8

7 Załącznik nr 3 PLAN PRACY ODPOWIEDZIALNEGO ZA KONTAKTY Z ZAWODNIKAMI Czwartek, 12 listopada 2015 godz. 19:00-21:00 Badanie Kontrolne BK 1 Parking podziemny Hotelu Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne Piątek, 13 listopada 2015 godz. 12:00 I posiedzenie ZSS Hotel Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne godz. 12:45 Publikacja listy startowej Etap 1 Biuro Rajdu, Hotel Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne godz. 17:40 PKC-2A Komasacja-wjazd Przemyśl, Rynek godz. 21:25 PKC-4C Park zamknięty-wjazd Parking podziemny Hotelu Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne Sobota, 14 listopada 2015 godz. 08:15 PKC-4D Park zamknięty-wyjazd Parking podziemny Hotelu Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne godz. 10:50 PKC-6A Komasacja-wjazd Pruchnik, Rynek Miejski godz. 12:15 PKC-7A Komasacja-wjazd Pruchnik, Rynek Miejski godz. 13:40 PKC-8A Komasacja-wjazd Pruchnik, Rynek Miejski godz. 16:30 PKC-9C Park zamknięty-wjazd Parking podziemny Hotelu Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne godz. 17:15 II posiedzenie ZSS Hotel Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne godz. 18:00 Publikacja prowizorycznej klasyfikacji końcowej Biuro Rajdu, Hotel Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne Andrzej Szkuta Strona 7 z 8

8 Załącznik nr 4 MAPA ZAPOZNANIA Z TRASĄ OS 9 BIRCZA Strona 8 z 8

PAGE RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY

PAGE RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY 1 RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY EMERGENCY NUMBER TELEFON ALARMOWY +48 601 100 777 PROGRAM RAJDU 01.03.2016 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 24.03.2016 24:00 Zakończenie I terminu zgłoszeń 27.03.2016 24:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Arłamów, 12-14 listopada 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: RSMP/8/BSPZM/20151012 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Inter Cars Master Race 2014 PUCHAR POLSKI W RAJDACH BAJA 4 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 04-05 października 2014-1 - Program zawodów: 10.09.2014 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 26.09.2014 24:00

Bardziej szczegółowo

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 -

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - Program zawodów: 29.09.2014 PONIEDZIAŁEK Otwarcie Listy Zgłoszeń 17.10.2014 PIĄTEK Zakończenie

Bardziej szczegółowo

BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów-Stalowa Wola, 21-23.06.2013 Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program zawodów str. 3 1. Opis rajdu str. 4 2. Organizacja str. 5 3. Zgłoszenia str. 5 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3. 1. Odbiór Administracyjny... 3. 2. Badanie kontrolne... 3. 3. Briefing (odprawa z załogami)... 3

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3. 1. Odbiór Administracyjny... 3. 2. Badanie kontrolne... 3. 3. Briefing (odprawa z załogami)... 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. Odbiór Administracyjny... 3 2. Badanie kontrolne... 3 3. Briefing (odprawa z załogami)... 3 4. Oficjalna trasa... 4 5. Karta drogowa... 4 6. Punkt Kontroli Czasu (PKC)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Arłamów, 6-8 marca 2014r. ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: RPP/1/BSPZM/20140203 S p i s t

Bardziej szczegółowo

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 20-22.09.2013 Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program imprezy str. 3 1. Opis imprezy str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5. Runda Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach 4. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Rzeszów, 6-8 sierpnia 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 16-17 sierpień 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup 2. Runda Regional Rally Cup Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR: PZM ZO Wrocław ul. Na Niskich

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego 1. Na ile dni przed KJS należy złożyć do OKSS regulamin szczegółowy celem jego zatwierdzenia? A) 30 dni przed terminem zamknięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 17 18 maja 2014r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 3 2. Organizacja...

Bardziej szczegółowo

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 30-31 maja 2015

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 30-31 maja 2015 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Rzeszów, 30-31 maja 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: 8-M/2015 SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. Runda Historycznego Rajdowego Pucharu Polski Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: HRPP/3/BSPZM/20160429

Bardziej szczegółowo

49 Rajd Dolnośląski Polanica Zdrój 16 18.10.2015

49 Rajd Dolnośląski Polanica Zdrój 16 18.10.2015 49 Rajd Dolnośląski Polanica Zdrój 16 18.10.2015 7 Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Regulamin Uzupełniający ORGANIZATOR Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul: Harcerzy 3a 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: 10-M/2016 SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RPP

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RPP 3. Runda Rajdowego Pucharu Polski Jelenia Góra 30-31 maja 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB KARKONOSKI 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a na zlecenie ZG PZM wiza PZM nr /3/BSPZM/20140424

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza 2. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 1 2 sierpnia 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. Kościuszki 49 38-400

Bardziej szczegółowo

TEST. Weryfikujący wiadomości z zakresu regulaminów sportu samochodowego. Licencja sędziego sportu samochodowego klasy II.

TEST. Weryfikujący wiadomości z zakresu regulaminów sportu samochodowego. Licencja sędziego sportu samochodowego klasy II. Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CEZ FIA CROSS-COUNTRY TROPHY RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY Rzeszów 2-4 lipca 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATORZY: Automobilklub Doliny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda RSMDŚ

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda RSMDŚ KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda RSMDŚ Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3109 51 65 www.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2

SPIS TREŚCI. Strona 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA... 6 3. ZGŁOSZENIA... 6 4. UBEZPIECZENIE... 8 5. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY... 9 6. BADANIE KONTROLNE-BK1, MONTAŻ GPS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią 4. i 5. Rundę Rallycross Cup 2013 2. Niniejsze zawody organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 63-300 Pleszew e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA (TIS) CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

Bardziej szczegółowo

BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA... 5 3. ZGŁOSZENIA...

Bardziej szczegółowo

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40 014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RSMP

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RSMP 2. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WPROWADZENIE.........3...3 PROGRAM ZAWODÓW...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn tel. 694337171 mail: biuro@akwarminski.pl 24-25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Istebna/Wisła REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 Runda LOTOS Rajdowych Samochodowyc Mistrzostw Polski 2015 Organizator Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40-014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM nr RSMP/5/BSPZM/20150731

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Świdnica 25-26 kwietnia 2015r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Sudecki ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UZUPEŁ IAJĄCY I Mazurski Rajd Zimowy Mikołajki, 21.02.2015 r. ORGANIZATORZY: Automobilklub Mazurski 11-730 730 Mikołajki ul. Kolejowa 6 Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

2 RAJD MIKOŁOWSKI 2013

2 RAJD MIKOŁOWSKI 2013 II Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Rajd Okręgowy 2 RAJD MIKOŁOWSKI 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MIKOŁÓW 26-27 Kwiecień 2013 http://rajd.mikolow.pl/ 1 Spis treści: 1 Wstęp.str 2 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Runda Szuter Cup ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Nowowiejskiego 1 10-162 Olsztyn tel. 694337171 mail: biuro@akwarminski.pl 27-28 czerwiec 2015 Olsztyn 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Istebna/Wisła REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40-014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM nr RPP/6/BSPZM/140731 Spis treści 1. WSTĘP 2. ORGANIZACJA I OPIS 3. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

11 Rajd Kaszub Gdańsk Baltic Cup

11 Rajd Kaszub Gdańsk Baltic Cup 3 Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 11 Rajd Kaszub Gdańsk Baltic Cup GDAŃSK 20 21 czerwca 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 30 31 maja 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin www.rajdzamkowy.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CROSS-COUNTRY TROPHY OTWARTE RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ CROSS-COUNTRY MISTRZOSTWA LITWY CROSS-COUNTRY BAJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY (Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 10-11 czerwca 2016r. http:/rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 5 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI 00-834 Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014 SPONSOR GŁÓWNY: ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-506 Jelenia Góra Ul. Kolejowa 5a 75 75545 59 klub@ak-karkonoski.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 12-13 Czerwiec 2015r. http:/ rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława4 40 014 Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY (Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Mikołów Żory, 23-24 kwietnia 2016r. http:/rajd.mikolow.pl ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS CZARNOCIN RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2015 V runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS KJS CZARNOCIN Rajd Niepodległości 11.11.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność

Puchar Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność REGULAMIN Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych ZG PZM WARSZAWA, 2015 1. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem poszczególnych rund Pucharu Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność (zwanych dalej PPPZ)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem WIOSNA 2015 Katowice 24 Maj 2015 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 3 2. ORGANIZACJA 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający

Regulamin Uzupełniający 23 Rajd Dolnośląski Polanica Zdrój 18 19.10.2013 7 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2013 Regulamin Uzupełniający ORGANIZATOR Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul: Harcerzy 3a 57-300 Kłodzko Tel./fax 74 647 47

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający KJS 1 Barbórka Wrocławska 6 Runda DMO Wrocław 6.12.2015

Regulamin Uzupełniający KJS 1 Barbórka Wrocławska 6 Runda DMO Wrocław 6.12.2015 Stowarzyszenie Automobilklub Piast Dolnośląski Regulamin Uzupełniający KJS 1 Barbórka Wrocławska 6 Runda DMO Wrocław 6.12.2015 Stowarzyszenie Automobilklub Piast Dolnośląski ul. Strzegomska 55C 53-611

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

30 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 17 19 PAŹDZIERNIK 2003

30 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 17 19 PAŹDZIERNIK 2003 30 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 17 19 PAŹDZIERNIK 2003 8 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI 00-834 Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG

Bardziej szczegółowo

BAJA INTER CARS 2015 8. RUNDA MISTRZOSTW FIA STREFY EUROPY CENTRALNEJ W RAJDACH TERENOWYCH 6. RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

BAJA INTER CARS 2015 8. RUNDA MISTRZOSTW FIA STREFY EUROPY CENTRALNEJ W RAJDACH TERENOWYCH 6. RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH BAJA INTER CARS 2015 8. RUNDA MISTRZOSTW FIA STREFY EUROPY CENTRALNEJ W RAJDACH TERENOWYCH 6. RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 4. RUNDA MISTRZOSTW REPUBLIKI CZESKIEJ W RAJDACH TERENOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Powiatowy Rajd Młodych Kierowców Tarnowskie Góry/Krupski Młyn 25 październik 2015 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. DOJAZD...3 3. KOMITET ORGANIZACYJNY...3 4. ADRES STAŁEGO BIURA ZAWODÓW...3 5. OSOBY OFICJALNE...4 6. PROGRAM ZAWODÓW...

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. DOJAZD...3 3. KOMITET ORGANIZACYJNY...3 4. ADRES STAŁEGO BIURA ZAWODÓW...3 5. OSOBY OFICJALNE...4 6. PROGRAM ZAWODÓW... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. DOJAZD...3 3. KOMITET ORGANIZACYJNY...3 4. ADRES STAŁEGO BIURA ZAWODÓW...3 5. OSOBY OFICJALNE...4 6. PROGRAM ZAWODÓW...4 7. ZAWODNICY...6 8. PODZIAŁ NA KLASY...7 9. ZNAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Harmonogram str. 24. Załącznik Nr 2 Lokalizacja numerów startowych oraz reklamy organizatora str. 25

Załącznik Nr 1 Harmonogram str. 24. Załącznik Nr 2 Lokalizacja numerów startowych oraz reklamy organizatora str. 25 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie str. 3 Program zawodów str. 4 1. Opis rajdu str. 6 2. Organizacja str. 7 3. Zgłoszenia str. 9 4. Ubezpieczenie str. 11 5. Reklama / Numery startowe str. 12 6. Opony str. 12 7.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super KJS ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Nowowiejskiego 1 10-162 Olsztyn tel. 694337171 mail: biuro@akwarminski.pl 27-28 czerwiec 2015 Olsztyn 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry II RUNDA SZUTER CUP (RO) Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Żagań, 25-27.10.2013 www.bajazagan.pl Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program imprezy str. 3 1. Opis imprezy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Toruń 17.05.2015 Organizator: Automobilklub Toruński 87-100 Toruń ul. Ducha Św. 5 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Olsztyn, 18-19.07.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Motoklub Olsztyn 10 224 Olsztyn Al. Wojska Polskiego 17 SPIS TREŚCI 1. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 38. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 30-31.08.2014 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SOLTRADE PREMIO 1. RAJD CIELĄDZA. Spała, 16-17.10.2015 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SOLTRADE PREMIO 1. RAJD CIELĄDZA. Spała, 16-17.10.2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Soltrade Premio 1. Rajd Cielądza zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2015 (wraz z załącznikami) - Regulaminu Sportowego Rajdowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters 9 kwietnia 2016

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters 9 kwietnia 2016 Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters 9 kwietnia 2016 Klub Sportowy G4 spółka z o.o. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 794314740 www.g4sport.club KOMITET ORGANIZACYJNY Marcin Jankiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Runda Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach 3. Runda Castrol Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2016 ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Cieszyn 21-22 Listopad 2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Cieszyński Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn na zlecenie ZG PZM wiza RPP/9/BSPPZM/20141021

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 5, 6 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Słowacji Rzeszów 6-8 sierpnia 2009r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Super KJS. 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS. Rzeszów, 30-31 maja 2015

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Super KJS. 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS. Rzeszów, 30-31 maja 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super KJS 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS Rzeszów, 30-31 maja 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 Powiatowy Rajd Młodych Kierowców Tarnowskie Góry 5 październik 2014 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

CARMONT BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2016 1. RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

CARMONT BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2016 1. RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CARMONT BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2016 1. RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DRAWSKO POMORSKIE, 1-2 KWIETNIA 2016 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodem RALLY MASTERS Sobótka 2014.06.08

Regulamin Uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodem RALLY MASTERS Sobótka 2014.06.08 KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodem RALLY MASTERS Sobótka 2014.06.08 Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 316 51 85 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

BAJA CZARNE 2015 3. RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

BAJA CZARNE 2015 3. RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3. RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY...

Bardziej szczegółowo

Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY "RAJD PAŃ 2016"

Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY RAJD PAŃ 2016 Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY "RAJD PAŃ 2016" Organizatorem turystyczno-nawigacyjnej imprezy RAJD PAŃ 2016 jest Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Cel imprezy Celem imprezy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem V runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Organizator Automobilklub Włocławski ul. Chopina 10/12 87-800 Włocławek SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

KJS CZECHOWICKI 2009

KJS CZECHOWICKI 2009 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2009 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM KJS CZECHOWICKI 2009 30-08-2009 CZECHOWICE-DZIEDZICE 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 Runda Pucharu Łużyc 2013 Jelenia Góra, 05-06 lipca 2013r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Karkonoski ul. Kolejowa 5a 58-570 Jelenia Góra na zlecenie ZG PZM wiza.. 1 Spis treści 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 53 RAJD BARBÓRKA 2015 OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM ASÓW Warszawa, 11-12 GRUDNIA 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa na zlecenie ZO PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Soltrade Premio 1. Rajd Doliny Krzemionki. Spała, 28-29.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Soltrade Premio 1. Rajd Doliny Krzemionki. Spała, 28-29.08.2015 1. WSTĘP 1.1 Soltrade Premio I Rajd Doliny Krzemionki zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami : - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2015 (wraz z załącznikami) - Regulaminu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Oświęcim, 21-22 sierpień 2015r. http:/ rajdoswiecimski.pl ORGANIZATOR Automobilklub SILESIA, ul. Generała Karola Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy Karlino, 19-20 marca 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Koszaliński ul. Kaszubska 21 75-036 Koszalin SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ORGANIZACJA I OPIS... 3 3. PROGRAM RAJDU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 2016. Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych ZG PZM

REGULAMIN RAMOWY 2016. Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych ZG PZM REGULAMIN RAMOWY 2016 Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych ZG PZM WARSZAWA, 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 1.2 1.3 1.4 Organizatorem poszczególnych rund Pucharu Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Spis treści WPROWADZENIE...3 PROGRAM IMPREZY:...4 1. OPIS IMPREZY...5 2. ORGANIZACJA...6 3. ZGŁOSZENIA...6 4. UBEZPIECZENIE...8 5. OPONY...8 6. PALIWO...8 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY...8 8. BADANIE KONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy II Rajd Żuławski, 11 12 lipca 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Morski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Organizacja 3 3. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

28. Rajd Podkarpacki

28. Rajd Podkarpacki 28. Rajd Podkarpacki Super KJS 3. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS Krosno, 15-16 października 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. T. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Regulamin Uzupełniający KJS 41. Rajd Monte Karlino 1 runda RMPZ 21-22 marca 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Karlino 21-22 marca 2015r. Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo