8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4"

Transkrypt

1 Data: Temat: Od: Do: Komunikat nr 1 Dyrektora Rajdu Wszystkich zawodników / Członków załóg Czas: Dokument nr: Liczba stron: Załączniki: 16: Zmiany w Harmonogramie rajdu Z przyczyn niezależnych od Organizatora dokonano korekty trasy rajdu. W związku z tym zmianie ulega Harmonogram rajdu. Aktualny Harmonogram Etapu 1 stanowi Załącznik nr 1a, zaś aktualny Harmonogram Etapu 2 stanowi Załącznik nr 1b do niniejszego komunikatu. 2. Zmiany do Regulaminu uzupełniającego: a) Artykuł 1.3 Całkowita długość OS i trasy było: Całkowita długość OS - 125,29 km Całkowita długość trasy - 397,65 km jest: Całkowita długość OS - 121,63 km Całkowita długość trasy - 428,64 km b) Artykuł 2.5 Zespół Sędziów Sportowych było: Patrycja Bednarek jest: Jan Jędrzejko c) Artykuł 3 PROGRAM RAJDU BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTOWANIE URZĄDZEŃ GPS było: 12 listopada 2015r. czwartek, godz. 19:00-23:00 jest: 12 listopada 2015r. czwartek, godz. 19:00-21:00 START ETAPU 2 było: 14 listopada 2015r. sobota, godz. 08:30 jest: 14 listopada 2015r. sobota, godz. 08:15 CEREMONIA METY było: 14 listopada 2015r. sobota, godz. 16:00 jest: 14 listopada 2015r. sobota, godz. 16:15 d) Artykuł 7.3 Na trasie rajdu, przed startem do OS 1/3 Rokietnica oraz OS 6/7/8 Pruchnik, organizator wyznaczy, na wyłączonych z ruchu odcinkach dróg, tzw. strefy grzania opon (wężykowanie, zygzakowanie). Pozostała część artykułu pozostaje bez zmian. e) Artykuł 9.5 Samochody rozpoznania trasy Samochód rozpoznania trasy, oznaczony specjalnymi naklejkami (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu), z numerami odpowiadającymi numerowi zawodnika, którego reprezentuje, będzie mógł wjechać na trasę OS w czasie minut przed czasem startu pierwszej załogi do tego OS (nie dotyczy OS 7 Pruchnik 2 i OS 8 Pruchnik 3, gdzie decyzję o czasie wjazdu na trasę OS podejmie Kierownik Odcinka w porozumieniu z Centrum Kierowania Rajdem. Samochody rozpoznania trasy muszą znajdować się w okolicy startu do OS 7/8 i czekać na dyspozycje Kierownika Odcinka). Nie będzie możliwy wjazd samochodów rozpoznania na trasę OS 7 Pruchnik 2 wykreślono. Pozostała część artykułu pozostaje bez zmian. f) Artykuł 11.2 Harmonogram czasowy 12 listopada 2015r. czwartek, godz. 19:00 21:00 wg harmonogramu g) Artykuł Demontaż systemu GPS odbędzie się przed PKC 9C. h) Artykuł 11.5 Badanie kontrolne dla załóg korzystających z Rally2 Badanie kontrolne dla załóg, które nie ukończą Etapu 1, a chcą wystartować do Etapu 2, zostanie przeprowadzone 14 listopada 2015r. (sobota) o godz. 7:15 w Parku Zamkniętym. Strona 1 z 8

2 i) Artykuł 12.2 Wymiana kart drogowych w czasie rajdu Wręczenie kart drogowych podczas rajdu będzie odbywać się w następujących PKC: Sekcja 1 13 listopada 2015r. PKC 0 Zwrot karty po Sekcji 1 PKC 2B Sekcja 2 13 listopada 2015r. PKC 2B Zwrot karty po Sekcji 2 PKC 4C Park Zamknięty - wjazd Sekcja 3 14 listopada 2015r. PKC 4D Park Zamknięty - wyjazd Zwrot karty po sekcji 3 PKC 6B Sekcja 4 14 listopada 2015r. PKC 6B Zwrot karty po sekcji 4 PKC 7B Sekcja 5 14 listopada 2015r. PKC 7B Zwrot karty po Sekcji 5 PKC 8B Sekcja 6 14 listopada 2015r. PKC 8B Zwrot karty po Sekcji 6 PKC 9C Park Zamknięty wjazd j) Artykuł Na starcie OS 1/3 Rokietnica, OS 5 Huta Brzuska oraz OS 6/7/8 Pruchnik znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2-cyfrowy wyświetlacz oraz 2 zielone światła. k) Artykuł Na starcie OS 2/4 Przemyśl oraz OS 9 Bircza znajdować się będzie sygnalizator wyposażony w światła czerwone i zielone. l) Artykuł 12.4 Wcześniejszy wjazd Dozwolony jest wcześniejszy wjazd bez ponoszenia kary czasowej na PKC 4B (serwis wyjazd) i do Parku Zamkniętego na zakończenie Etapu 1 (PKC 4C) oraz po Mecie Rajdu (PKC 9C). m) Artykuł 12.8 OS 9 Bircza n) Artykuł 15.1 Końcowe Badanie Kontrolne Niezwłocznie po zakończeniu rajdu (PKC 9C), samochody wyznaczone przez ZSS, zostaną zabrane na szczegółowe Badanie Kontrolne BK 2. o) Artykuł 15.4 Odbiór dokumentów po zakończeniu rajdu odbędzie się w Punkcie Kontroli Czasu przy wjeździe do ostatniego Parku Zamkniętego (PKC 9C). 3. Zmiany do Harmonogramu zapoznania z trasą rajdu W związku z korektą trasy rajdu, skutkującą zmianą numeracji odcinków specjalnych, zmianie ulega Harmonogram zapoznania z trasą rajdu. Jego aktualna wersja stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu. 4. Zmiany do Planu pracy Odpowiedzialnego za kontakty z zawodnikami W związku z korektą trasy rajdu, skutkującą zmianą Harmonogramu rajdu, zmianie uległ Plan pracy Odpowiedzialnego za kontakty z zawodnikami. Jego aktualna wersja stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego komunikatu. 5. Strefy Montażu Opon Zgodnie z art. 7.4 Regulaminu uzupełniającego na trasie rajdu zaplanowano dwie Strefy Montażu Opon (SMO). Na ich terenie, na niezadaszonych stanowiskach, przygotowanych na twardym podłożu, będzie można, przeprowadzić czynności związane ze zmianą kół. Czas przeznaczony na te czynności wchodzi w skład czasu wyznaczonego na przejechanie odcinka dojazdowego do kolejnego OS. Zgodnie z zapisami art Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA 2105 w wyznaczonej strefie SMO nie mogą być wykonywane jakiekolwiek prace inne niż wymiana kół, dokonywane przez samą załogę, przy użyciu sprzętu przewożonego w samochodzie. Odpowiedzialność za dowóz opon (kół) do SMO spoczywa na zawodniku. W bezpośrednim sąsiedztwie SMO wyznaczony będzie parking przeznaczony dla samochodów serwisowych przewożących koła. Dla każdej z załóg, dozwolony jest wjazd na ten parking jednego samochodu serwisowego (do 3,5t), oznaczonego tablicą Strona 2 z 8

3 oddalony serwis. Koła mogą być dostarczone na teren SMO wyłącznie przez jedną osobę, członka zespołu danej załogi. Osoba ta po dostarczeniu kół na miejsce musi niezwłocznie opuścić strefę. Po wykonaniu przez załogę czynności związanych ze zmianą kół i po opuszczeniu przez nią strefy, osoba która dostarczyła koła zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia stanowiska i zabrania kół, tak aby możliwe było przekazanie stanowiska kolejnej załodze. Bezpośrednio po wyjeździe ze SMO zlokalizowana będzie strefa znakowania opon. Przejechanie przez SMO i zatrzymanie się w strefie znakowania opon (nawet jeżeli koła nie są wymieniane), jest obowiązkowe dla wszystkich załóg. 6. Personel zespołu i ograniczenia w dziedzinie serwisowania Zgodnie z zapisami art Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA 2015 wszelka obecność personelu zespołu lub wszelkich środków transportu należących do zespołu w promieniu 1 km od swojego samochodu startującego w zawodach jest zabroniona. Dotyczy to również załóg samochodów rozpoznania trasy, które mogą przekazywać informacje załogom uczestniczącym w rajdzie za pomocą telefonu. Ograniczenia opisane w niniejszym punkcie nie mają zastosowania w przypadkach wymienionych w Regulaminie Sportowym Rajdów Regionalnych oraz w Strefach Montażu Opon (SMO) gdzie dozwolone jest również przekazywanie załodze lub przez załogę żywności, napojów, ubiorów i informacji (książki z danymi, książki drogowe itp.) 7. Zapoznanie z trasą OS 2/4 Przemyśl i OS 9 Bircza Zgodnie z art Regulaminu uzupełniającego, każda załoga zgłoszona do rajdu ma prawo do 3 przejazdów trasy każdego odcinka specjalnego. Jeden przejazd w przypadku OS 2/4 Przemyśl i OS 9 Bircza oznacza pokonanie jednego pełnego okrążenia zaplanowanej trasy, a następnie fragmentu prowadzącego do mety OS. Fragment trasy OS 9 Bircza poprowadzony jest drogą, na której obowiązuje zakaz wjazdu (fragment oznaczony na kolor czerwony załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). Zapoznanie z trasą może odbywać się w tym miejscu wyłącznie na piechotę. Mając na uwadze powyżej opisane ograniczenie, w celu ułatwienia przemieszczania się po trasie dopuszcza się przejazd pod prąd trasy OS na fragmencie drogi oznaczonym w Załączniku nr 4 kolorem granatowym. Zalecane jest również wykorzystanie objazdu prowadzącego ul. Szkolną oznaczonego kolorem pomarańczowym. 8. System bezpieczeństwa GPS PZM a) Każda załoga biorąca udział w rajdzie musi, w czasie jego trwania, mieć zamontowane w pojeździe urządzenie GPS PZM (dotyczy także Odcinka Testowego). Brak urządzenia GPS PZM, stwierdzony na starcie do OS, skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w tym OS. b) W samochodach posiadających aktualne Przedsezonowe Badanie Kontrolne, które nie uczestniczą w BK-1, urządzenia GPS PZM zostaną zamontowane bezpośrednio przed startem do Odcinka Testowego. W przypadku nie zamontowania urządzenia GPS przed startem do Odcinka Testowego organizator nałoży karę na załogę w wysokości 500 PLN. Dyrektor Rajdu Zatwierdzono przez GKSS w dniu Przewodniczący GKSS PZM Arkadiusz Sąsara Damian Dobrowolski Strona 3 z 8

4 Sekcja 2 Sekcja 1 8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Załącznik nr 1a HARMONOGRAM ETAP 1 wschód słońca: 06:35 ETAP 1 (Sekcje 1,2) Piątek, 13 listopada 2015 PKC OS Lokalizacja OS długość Dojazd długość Odcinek drogowy Czas przejazdu Czas 1.załogi Park przedstartowy - wjazd 14:30 CEREMONIA STARTU - Przemyśl, Rynek 15:15 0 Start - Przemyśl, Rynek 15:30 1 Tapin 20,42 20,42 0:37 16:07 OS-1 Rokietnica 1 10,40 16:10 STREFA MONTAŻU OPON A - Przemyśl (Stok Narciarski) (10,40) (43,47) (53,87) ST Strefa tankowania - Przemyśl (23,05 km po Meta Stop OS-1) 1 Do następnego tankowania (22,20) (48,43) (70,63) 2 Kopiec Tatarski 25,60 36,00 1:02 17:12 OS-2 Przemyśl 1 11,80 17:15 2A Komasacja - wjazd 2,41 14,21 0:25 17:40 2B Komasacja - wyjazd 0:15 17:55 3 Tapin 20,42 20,42 0:32 18:27 OS-3 Rokietnica 2 10,40 18:30 STREFA MONTAŻU OPON B - Przemyśl (Stok Narciarski) (22,20) (48,43) (70,63) ST Strefa tankowania - Przemyśl (23,05 km po Meta Stop OS-3) 2 Do następnego tankowania (11,80) (36,10) (47,90) 4 Kopiec Tatarski 25,60 36,00 1:02 19:32 OS-4 Przemyśl 2 11,80 19:35 4A Serwis - wjazd 33,15 44,95 1:02 20:37 SERWIS A - Arłamów (Hotel Arłamów) (11,80) (35,70) (47,50) 0:45 4B Serwis - wyjazd 21:22 4C Park Zamknięty - wjazd 0,20 0,20 0:03 21:25 ETAP 1 (Sekcje 1,2) łącznie - 4 OS 44,40 127,80 172,20 zachód słońca: 15:50 Strona 4 z 8

5 Sekcja 6 Sekcja 5 Sekcja 4 Sekcja 3 8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Załącznik nr 1b HARMONOGRAM ETAP 2 wschód słońca: 06:36 ETAP 2 (Sekcje 3,4,5,6) Sobota, 14 listopada 2015 PKC OS Lokalizacja OS długość Dojazd długość Odcinek drogowy Czas przejazdu Czas 1.załogi 4D Park Zamknięty - wyjazd 08:15 4E Serwis - wjazd 0,20 0,20 0:03 08:18 SERWIS B - Arłamów (Hotel Arłamów) (0,00) (0,40) (0,40) 0:15 4F Serwis - wyjazd 08:33 ST Strefa tankowania - Arłamów 3 Do następnego tankowania (27,19) (63,59) (90,78) 5 Korzeniec 29,15 29,15 0:49 09:22 OS-5 Huta Brzuska 1 8,37 09:25 6 Pruchnik 25,90 34,27 0:47 10:12 OS-6 Pruchnik 1 18,82 10:15 6A Komasacja - wjazd 8,10 26,92 0:35 10:50 6B Komasacja - wyjazd 0:15 11:05 STREFA MONTAŻU OPON C - Pruchnik (Targowisko) (27,19) (63,59) (90,78) ST Strefa tankowania - Pruchnik (0,44 km po PKC 6B) 4 Do Parku Zamkniętego (18,82) (26,03) (44,85) 7 Pruchnik 17,49 17,49 0:32 11:37 OS-7 Pruchnik 2 18,82 11:40 7A Komasacja - wjazd 8,10 26,92 0:35 12:15 7B Komasacja - wyjazd 0:15 12:30 STREFA MONTAŻU OPON D - Pruchnik (Targowisko) (18,82) (26,03) (44,85) ST Strefa tankowania - Pruchnik (0,44 km po PKC 7B) 5 Do Parku Zamkniętego (31,22) (90,27) (121,49) 8 Pruchnik 17,49 17,49 0:32 13:02 OS-8 Pruchnik 3 18,82 13:05 8A Komasacja - wjazd 8,10 26,92 0:35 13:40 8B Komasacja - wyjazd 0:15 13:55 9 Bircza 40,28 40,28 0:52 14:47 OS-9 Bircza 1 (Power Stage) 12,40 14:50 9A Przegrupowanie - wjazd 24,00 36,40 0:45 15:35 9B Przegrupowanie - wyjazd / Meta Rajdu 0:40 16:15 CEREMONIA METY - Arłamów, Hotel Arłamów 9C Park Zamknięty - wjazd 0,40 0,40 0:15 16:30 ETAP 2 (Sekcje 3,4,5,6) łącznie - 5 OS 77,23 179,21 256,44 zachód słońca: 15:48 Rajd łącznie OS Dojazd Łącznie % ETAP 1 (Sekcje 1,2) - 4 OS 44,40 127,80 172,20 25,8% ETAP 2 (Sekcje 3,4,5,6) - 5 OS 77,23 179,21 256,44 30,1% ŁĄCZNIE - 9 OS 121,63 307,01 428,64 28,4% Strona 5 z 8

6 Załącznik nr 2 HARMONOGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ RAJDU 12 listopada 2015r. czwartek OS 5 Huta Brzuska OS 9 Bircza godz. 8:00-11:00 OS 6/7/8 Pruchnik OS 1/3 Rokietnica godz. 13:00-18:00 OS 2/4 Przemyśl godz. 18:00-20:00 Strona 6 z 8

7 Załącznik nr 3 PLAN PRACY ODPOWIEDZIALNEGO ZA KONTAKTY Z ZAWODNIKAMI Czwartek, 12 listopada 2015 godz. 19:00-21:00 Badanie Kontrolne BK 1 Parking podziemny Hotelu Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne Piątek, 13 listopada 2015 godz. 12:00 I posiedzenie ZSS Hotel Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne godz. 12:45 Publikacja listy startowej Etap 1 Biuro Rajdu, Hotel Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne godz. 17:40 PKC-2A Komasacja-wjazd Przemyśl, Rynek godz. 21:25 PKC-4C Park zamknięty-wjazd Parking podziemny Hotelu Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne Sobota, 14 listopada 2015 godz. 08:15 PKC-4D Park zamknięty-wyjazd Parking podziemny Hotelu Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne godz. 10:50 PKC-6A Komasacja-wjazd Pruchnik, Rynek Miejski godz. 12:15 PKC-7A Komasacja-wjazd Pruchnik, Rynek Miejski godz. 13:40 PKC-8A Komasacja-wjazd Pruchnik, Rynek Miejski godz. 16:30 PKC-9C Park zamknięty-wjazd Parking podziemny Hotelu Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne godz. 17:15 II posiedzenie ZSS Hotel Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne godz. 18:00 Publikacja prowizorycznej klasyfikacji końcowej Biuro Rajdu, Hotel Arłamów - Arłamów, Ustrzyki Dolne Andrzej Szkuta Strona 7 z 8

8 Załącznik nr 4 MAPA ZAPOZNANIA Z TRASĄ OS 9 BIRCZA Strona 8 z 8

2. runda PPRB. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym 2. Rundy PPRB.

2. runda PPRB. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym 2. Rundy PPRB. Data: 04.05.2017 Czas: 20:00 Temat: Komunikat Nr 2 Dok. Nr: 1.2 Od: Dyrektora Zawodów Liczba stron: 2+3 Do: Wszystkich zawodników Załączniki: 3 1. Wprowadza się zmiany personalne w Regulaminie Uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK RAJDOWY RSMP

PRZEWODNIK RAJDOWY RSMP Polanica Zdrój 16 18 października 2014 7. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski PRZEWODNIK RAJDOWY MAPY i DOJAZDY Przewodnik opracowano w sierpniu 2014 ORGANIZATOR: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK RAJDOWY RPP

PRZEWODNIK RAJDOWY RPP Polanica Zdrój 17 18 października 2014 8. Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Polski PRZEWODNIK RAJDOWY MAPY i DOJAZDY Przewodnik opracowano w sierpniu 2014 ORGANIZATOR: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

2. runda RPPST. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym.

2. runda RPPST. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym. Data: 04.05.2017 Czas: 20:00 Temat: Komunikat Nr 2 Dok. Nr: 1.2 Od: Dyrektora Imprezy Stron: 2+3 Do: Wszystkich uczestników Załączniki: 3 1. Wprowadza się zmiany personalne w Regulaminie Uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

PAGE RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY

PAGE RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY 1 RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY EMERGENCY NUMBER TELEFON ALARMOWY +48 601 100 777 PROGRAM RAJDU 01.03.2016 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 24.03.2016 24:00 Zakończenie I terminu zgłoszeń 27.03.2016 24:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Arłamów, 12-14 listopada 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: RSMP/8/BSPZM/20151012 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

3. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Jelenia Góra 30 maja - 1 czerwca 2014 r.

3. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Jelenia Góra 30 maja - 1 czerwca 2014 r. 3. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Jelenia Góra 30 maja - 1 czerwca 2014 r. 3. Runda Rajdowego Pucharu Polski Jelenia Góra 30-31 maja 2014 PRZEWODNIK RAJDOWY Przewodnik opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Inter Cars Master Race 2014 PUCHAR POLSKI W RAJDACH BAJA 4 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 04-05 października 2014-1 - Program zawodów: 10.09.2014 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 26.09.2014 24:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów-Stalowa Wola, 21-23.06.2013 Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program zawodów str. 3 1. Opis rajdu str. 4 2. Organizacja str. 5 3. Zgłoszenia str. 5 4.

Bardziej szczegółowo

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 -

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - Program zawodów: 29.09.2014 PONIEDZIAŁEK Otwarcie Listy Zgłoszeń 17.10.2014 PIĄTEK Zakończenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Runda Castrol Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2016 ARŁAMÓW, 3-5 LISTOPADA 2016 ORGANIZATOR Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM nr RSMP/6/BSPZM/20161003

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3. 1. Odbiór Administracyjny... 3. 2. Badanie kontrolne... 3. 3. Briefing (odprawa z załogami)... 3

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3. 1. Odbiór Administracyjny... 3. 2. Badanie kontrolne... 3. 3. Briefing (odprawa z załogami)... 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. Odbiór Administracyjny... 3 2. Badanie kontrolne... 3 3. Briefing (odprawa z załogami)... 3 4. Oficjalna trasa... 4 5. Karta drogowa... 4 6. Punkt Kontroli Czasu (PKC)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy Regulamin uzupełniający 1 Rajd Parkowy II Runda Otwartych Rajdowych Mistrzostw Torunia Sezonu 2015 1 RAJD PARKOWY MODELI RC W SKALI 1:10 29 marca 2015 roku Toruń Wstęp 1 Rajd Parkowy Modeli RC w skali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Arłamów, 6-8 marca 2014r. ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: RPP/1/BSPZM/20140203 S p i s t

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER KJS

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER KJS 5 Runda Samochodowych Mistrzostw Pomorza 3 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI r.

REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI r. REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI 22.07.2017 r. 1. Wstęp 1.1 Rally Sprint Rajdy24.pl Cup - Powiat Suski zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 20-22.09.2013 Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program imprezy str. 3 1. Opis imprezy str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU - PROLOGU O Puchar Prezydenta Olsztyna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU - PROLOGU O Puchar Prezydenta Olsztyna RALLY SPRINT PROLOG 18 RAJD WARMIŃSKI 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU - PROLOGU O Puchar Prezydenta Olsztyna Pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński

Bardziej szczegółowo

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 30-31 maja 2015

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 30-31 maja 2015 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Rzeszów, 30-31 maja 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: 8-M/2015 SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Rally Sprint Automobilklubu Stomil w Dębicy Brzeziny, 15 lipiec 2017 roku REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Stomil w Dębicy ul. Kochanowskiego 5, 39 200 Dębica wiza: 1/OKSS/RS-RO/2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5. Runda Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach 4. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Rzeszów, 6-8 sierpnia 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda PROTO CARS RALLY CHALLENGE 2017 Wleń 05-06 maja 2017r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Karkonoski ul. Kolejowa 5, 58-570 Jelenia Góra wiza: 68/S/2017 1. WSTĘP 1 RUNDA PROTO CARS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. Runda Historycznego Rajdowego Pucharu Polski Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: HRPP/3/BSPZM/20160429

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Wałcz 24-25 maja 2014r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajdziemiwaleckiej.pl start@rajdziemiwaleckiej.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego 1. Na ile dni przed KJS należy złożyć do OKSS regulamin szczegółowy celem jego zatwierdzenia? A) 30 dni przed terminem zamknięcia

Bardziej szczegółowo

49 Rajd Dolnośląski Polanica Zdrój 16 18.10.2015

49 Rajd Dolnośląski Polanica Zdrój 16 18.10.2015 49 Rajd Dolnośląski Polanica Zdrój 16 18.10.2015 7 Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Regulamin Uzupełniający ORGANIZATOR Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul: Harcerzy 3a 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 16-17 sierpień 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CARPATHIA 2014 PUCHAR POLSKI W RAJDACH BAJA 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Stalowa Wola, 1-3 maja 2014-1 - Program zawodów: 01.04.2014 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 23.04.2014 24:00 Zakończenie I

Bardziej szczegółowo

1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: 10-M/2016 SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. SUPER SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. SUPER SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna SUPER SPRINT PROLOG - 20 RAJD WARMIŃSKI - TOYOTA 2017 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna Pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup 2. Runda Regional Rally Cup Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR: PZM ZO Wrocław ul. Na Niskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna RALLY SPRINT PROLOG - 19 RAJD WARMIŃSKI 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna Pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 17 18 maja 2014r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 3 2. Organizacja...

Bardziej szczegółowo

BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA... 5 3. ZGŁOSZENIA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RPP

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RPP 3. Runda Rajdowego Pucharu Polski Jelenia Góra 30-31 maja 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB KARKONOSKI 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a na zlecenie ZG PZM wiza PZM nr /3/BSPZM/20140424

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda RSMDŚ

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda RSMDŚ KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda RSMDŚ Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3109 51 65 www.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CEZ FIA CROSS-COUNTRY TROPHY RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY Rzeszów 2-4 lipca 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATORZY: Automobilklub Doliny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia 2016 ARŁAMÓW, 3-5 LISTOPADA 2016 ORGANIZATOR Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza ZO PZM nr 27-M/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią 4. i 5. Rundę Rallycross Cup 2013 2. Niniejsze zawody organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający. 4 Runda Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Rajd Dolnośląski Duszniki Zdrój

Regulamin Uzupełniający. 4 Runda Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Rajd Dolnośląski Duszniki Zdrój 51 Rajd Dolnośląski Duszniki Zdrój 07 09.09.2017 4 Runda Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2017 Regulamin Uzupełniający ORGANIZATOR Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul: Harcerzy 3a 57-300

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA Szanowni Państwo! Serdecznie witam wszystkich uczestników i kibiców 24. Rajdu Dolnośląskiego. W tym roku kultowy klasyk, rozgrywany na Ziemi Kłodzkiej jest ostatnią, 7. rundą LOTOS Rajdowych Samochodowych

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza 2. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 1 2 sierpnia 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. Kościuszki 49 38-400

Bardziej szczegółowo

51 Rajd Dolnośląski Duszniki Zdrój Runda MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2017

51 Rajd Dolnośląski Duszniki Zdrój Runda MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2017 51 Rajd Dolnośląski Duszniki Zdrój 07 09.09.2017 4 Runda MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2017 Regulamin Uzupełniający ORGANIZATOR Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul: Harcerzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WPROWADZENIE.........3...3 PROGRAM ZAWODÓW...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn tel. 694337171 mail: biuro@akwarminski.pl 24-25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY - 16 RAJD WARMIŃSKI SZUTER CUP 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Szuter Cup

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY - 16 RAJD WARMIŃSKI SZUTER CUP 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Szuter Cup REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Szuter Cup ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Nowowiejskiego 1 10-162 Olsztyn tel. 089 527 97 41 mail: biuro@akwarminski.pl 06-07 wrzesień 2013 Olsztyn 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2

SPIS TREŚCI. Strona 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA... 6 3. ZGŁOSZENIA... 6 4. UBEZPIECZENIE... 8 5. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY... 9 6. BADANIE KONTROLNE-BK1, MONTAŻ GPS...

Bardziej szczegółowo

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40 014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RSMP

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RSMP 2. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Istebna/Wisła REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 Runda LOTOS Rajdowych Samochodowyc Mistrzostw Polski 2015 Organizator Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40-014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM nr RSMP/5/BSPZM/20150731

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający KJS 1 Barbórka Wrocławska 6 Runda DMO Wrocław 6.12.2015

Regulamin Uzupełniający KJS 1 Barbórka Wrocławska 6 Runda DMO Wrocław 6.12.2015 Stowarzyszenie Automobilklub Piast Dolnośląski Regulamin Uzupełniający KJS 1 Barbórka Wrocławska 6 Runda DMO Wrocław 6.12.2015 Stowarzyszenie Automobilklub Piast Dolnośląski ul. Strzegomska 55C 53-611

Bardziej szczegółowo

1. Rajd Grodzki. 3. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Biecz Moszczenica Gorlice 9-10 października 2015

1. Rajd Grodzki. 3. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Biecz Moszczenica Gorlice 9-10 października 2015 3. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Biecz Moszczenica Gorlice 9-10 października 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Biecki ul. Kazimierza Wielkiego 31 38-340 Biecz

Bardziej szczegółowo

13 Rajd Hałda III Runda RMPST

13 Rajd Hałda III Runda RMPST REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13 Rajd Hałda III Runda RMPST Organizator: Automobilklub Wałbrzyski ul. ludowa 1c 58-304 Wałbrzych tel.074-8488333 e-mail: halda@ak-wb.netix.pl www.ak-wb.netix.pl -1- REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Świdnica 25-26 kwietnia 2015r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Sudecki ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

28. Rajd Podkarpacki Rajd Okręgowy 3. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia

28. Rajd Podkarpacki Rajd Okręgowy 3. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia 28. Rajd Podkarpacki Rajd Okręgowy 3. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 15-16 października 2016 ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. T. Kościuszki 49 38-400 KROSNO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. Runda DISLA POLSKA Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno-Wojaszówka, 9-10 grudnia 2017 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. T. Kościuszki 49, 38-400

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 63-300 Pleszew e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA (TIS) CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER KJS

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER KJS XX Rajd Nowomiejski-Nowomiejskie Szutry 10-11 czerwca 2017r. Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Runda Szuter Cup ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Nowowiejskiego 1 10-162 Olsztyn tel. 694337171 mail: biuro@akwarminski.pl 27-28 czerwiec 2015 Olsztyn 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA MOTUL KRÓLEWSKI WINTER CUP 3 RUNDA

PLAN ZABEZPIECZENIA MOTUL KRÓLEWSKI WINTER CUP 3 RUNDA PLAN ZABEZPIECZENIA MOTUL KRÓLEWSKI WINTER CUP 3 RUNDA 26 Luty 2017 OPRACOWANIE: Rafał Jeromin Dyrektor 3 rundy 1 SZEF ZABEZPIECZENIA Iwona Nowakowska +48 693 707 655 Kierownik zabezpieczenia podczas 3

Bardziej szczegółowo

TEST. Weryfikujący wiadomości z zakresu regulaminów sportu samochodowego. Licencja sędziego sportu samochodowego klasy II.

TEST. Weryfikujący wiadomości z zakresu regulaminów sportu samochodowego. Licencja sędziego sportu samochodowego klasy II. Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

11 Rajd Kaszub Gdańsk Baltic Cup

11 Rajd Kaszub Gdańsk Baltic Cup 3 Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 11 Rajd Kaszub Gdańsk Baltic Cup GDAŃSK 20 21 czerwca 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Szczecin 20-21 maja 2017 Konkursowa Jazda Samochodem ORGANIZATOR: Fundacja Baja Poland ul. Migdałowa 1a 72-003 Dobra wiza OKSS PZM:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Stan prawny na dzień 19.02.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Runda MISTRZOSTW OKRĘGU BYDGOSKIEGO PZM 22.03.2015r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią I Rundę Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. Runda MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Rzeszów, 20-21 maja 2017 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UZUPEŁ IAJĄCY I Mazurski Rajd Zimowy Mikołajki, 21.02.2015 r. ORGANIZATORZY: Automobilklub Mazurski 11-730 730 Mikołajki ul. Kolejowa 6 Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 30 31 maja 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin www.rajdzamkowy.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Istebna/Wisła REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40-014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM nr RPP/6/BSPZM/140731 Spis treści 1. WSTĘP 2. ORGANIZACJA I OPIS 3. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RAJD OKRĘGOWY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RAJD OKRĘGOWY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RAJD OKRĘGOWY 5 Runda Samochodowych Mistrzostw Pomorza 3 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Bardziej szczegółowo

BAJA INTER CARS 2015 8. RUNDA MISTRZOSTW FIA STREFY EUROPY CENTRALNEJ W RAJDACH TERENOWYCH 6. RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

BAJA INTER CARS 2015 8. RUNDA MISTRZOSTW FIA STREFY EUROPY CENTRALNEJ W RAJDACH TERENOWYCH 6. RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH BAJA INTER CARS 2015 8. RUNDA MISTRZOSTW FIA STREFY EUROPY CENTRALNEJ W RAJDACH TERENOWYCH 6. RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 4. RUNDA MISTRZOSTW REPUBLIKI CZESKIEJ W RAJDACH TERENOWYCH

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters 9 kwietnia 2016

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters 9 kwietnia 2016 Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters 9 kwietnia 2016 Klub Sportowy G4 spółka z o.o. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 794314740 www.g4sport.club KOMITET ORGANIZACYJNY Marcin Jankiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 Runda Pucharu Automobilklubów i Klubów 2 Runda Szuter Cup ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Nowowiejskiego 1 10-162 Olsztyn tel. 089 527 97 41 mail: biuro@akwarminski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania

Bardziej szczegółowo

2 RAJD MIKOŁOWSKI 2013

2 RAJD MIKOŁOWSKI 2013 II Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Rajd Okręgowy 2 RAJD MIKOŁOWSKI 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MIKOŁÓW 26-27 Kwiecień 2013 http://rajd.mikolow.pl/ 1 Spis treści: 1 Wstęp.str 2 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY (Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 10-11 czerwca 2016r. http:/rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 12-13 Czerwiec 2015r. http:/ rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława4 40 014 Katowice

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność

Puchar Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność REGULAMIN Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych ZG PZM WARSZAWA, 2015 1. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem poszczególnych rund Pucharu Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność (zwanych dalej PPPZ)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY (Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Mikołów Żory, 23-24 kwietnia 2016r. http:/rajd.mikolow.pl ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RAJD OKRĘGOWY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RAJD OKRĘGOWY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RAJD OKRĘGOWY XX Rajd Nowomiejski-Nowomiejskie Szutry 10-11 czerwca 2017r. Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów

Bardziej szczegółowo

28. Rajd Podkarpacki Rajd Okręgowy Impreza Klubowa

28. Rajd Podkarpacki Rajd Okręgowy Impreza Klubowa 28. Rajd Podkarpacki Rajd Okręgowy Impreza Klubowa Krosno - Wojaszówka, 11 grudnia 2016 ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. T. Kościuszki 49 38-400 KROSNO wiza OKSS PZM: 29/2016 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 5 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI 00-834 Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CROSS-COUNTRY TROPHY OTWARTE RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ CROSS-COUNTRY MISTRZOSTWA LITWY CROSS-COUNTRY BAJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. runda Pucharu Automobilklubów i Klubów. Mosina października 2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. runda Pucharu Automobilklubów i Klubów. Mosina października 2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 11-12 października 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Super KJS. 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS. Rzeszów, 30-31 maja 2015

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Super KJS. 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS. Rzeszów, 30-31 maja 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super KJS 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS Rzeszów, 30-31 maja 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS CZARNOCIN RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2015 V runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS KJS CZARNOCIN Rajd Niepodległości 11.11.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

30 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 17 19 PAŹDZIERNIK 2003

30 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 17 19 PAŹDZIERNIK 2003 30 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 17 19 PAŹDZIERNIK 2003 8 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI 00-834 Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodem RALLY MASTERS Sobótka 2014.06.08

Regulamin Uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodem RALLY MASTERS Sobótka 2014.06.08 KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodem RALLY MASTERS Sobótka 2014.06.08 Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 316 51 85 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOMISJA SPORTOWA Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki 17 listopada 2012r. Tor w Wyrazowie WSTĘP Nocny Wyścig Samochodowy Memoriał Rafała Stodółki zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR ŁUŻYC

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR ŁUŻYC 2. Runda Pucharu Łużyc Jelenia Góra 1-2 czerwca 2012 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR ŁUŻYC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB KARKONOSKI 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a wiza ZO PZM NR: 13/2012 z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU...

Bardziej szczegółowo