REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY"

Transkrypt

1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UZUPEŁ IAJĄCY I Mazurski Rajd Zimowy Mikołajki, r. ORGANIZATORZY: Automobilklub Mazurski Mikołajki ul. Kolejowa 6 Olsztyński Klub Rajdowy Olsztyn ul. Artyleryjska 3F

2 SPIS TREŚCI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I MAZURSKI RAJD ZIMOWY 1. PROGRAM RAJDU USTALENIA OGÓLNE ORGANIZACJA ZGŁOSZENIA UBEZPIECZENIE REKLAMA I NUMERY IDENTYFIKACYJNE ZAPOZNANIE Z TRASĄ ODBIÓR ADMINISTRACYJNY BADANIE KONTROLNE BK 1, PLOMBOWANIE I ZNAKOWANIE SERWISOWANIE PALIWO OPONY PRZEBIEG RAJDU KLASYFIKACJE I NAGRODY BADANIE KOŃCOWE PROTESTY INNE POSTANOWIENIA Załącznik Nr 1 - Harmonogram Rajdu Załącznik Nr 2 - Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami Załącznik Nr 3 - Rozmieszczenie numerów startowych i reklam Strona 2

3 1. PROGRAM RAJDU OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ 04 lutego 2015r. środa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I MAZURSKI RAJD ZIMOWY ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ Termin 1 do 16 lutego 2015r. do godz Termin 2 obowiązuje od dnia 17 lutego 2015r. do 18 lutego 2015r. do godz TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM 19 lutego 2015r. czwartek do godz OPUBLIKOWANIE HARMONOGRAMÓW ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO I BK 1 Data: 20 lutego 2015r. piątek, godz. 19:00 Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń Biuro Rajdu, Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki Internet: lub TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA 21 lutego 2015r. sobota do czasu odbioru administracyjnego ODBIÓR DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ / ODBIÓR ADMINISTRACYJNY Data: 21 lutego 2015r. sobota, od godz. 06:30 do godz. 08:30 Miejsce: Biuro Rajdu, Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki Alternatywnie: Data: 20 lutego 2015r. piątek, od godz. 19:00 do godz. 21:00 Miejsce: Biuro Rajdu, Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ 21 lutego 2015r. sobota, od godz. 08:00 do 10:00 BADANIE KONTROLNE BK 1 Data: 21 lutego 2015r. sobota, od godz. 07:00 09:00, wg harmonogramu Miejsce: Tor Mikołajki OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO Data: 21 lutego 2015r. sobota, wjazd od godz. 06:30 Miejsce: Tor Mikołajki PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS Data: 21 lutego 2015r. sobota, godz. 10:15 Miejsce: Biuro Rajdu, Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ Data: 21 lutego 2015r. sobota, godz. 10:30 Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń Biuro Rajdu, Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki Internet: lub NIEOFICJALNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA Data: 21 lutego 2015r. sobota, godz. 17:00 Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń Biuro Rajdu, Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki Internet: lub ROZDANIE NAGRÓD Data: 21 lutego 2015r. sobota, godz. 17:30 Miejsce: Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki Strona 3

4 2. USTALENIA OGÓLNE I Mazurski Rajd Zimowy zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA (wraz z załącznikami), Regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015r., Regulaminu Rajdów Okręgowych, Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych, Ustawy Prawo o ruchu drogowym RP, niniejszego Regulaminu Uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora i/lub ZSS MIEJSCE i DATA RAJDU Obszar administracyjny gminy Mikołajki, powiat mrągowski. Termin: 21 lutego 2015r. (sobota) 2.2. NAZWA ZAWODÓW I Mazurski Rajd Zimowy NUMER WIZY 1/2015 wydana przez OKSS ZO PZM w Olsztynie w dniu r LOKALIZACJA BIURA RAJDU Biuro znajdować się będzie pod adresem: Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki Data: 20 lutego 2015 r. piątek w godz. 19:00 21:00 21 lutego 2015 r. sobota w godz. 06:30 18: LOKALIZACJA STARTU, METY Start Etap 1 Tor Mikołajki Meta Tor Mikołajki 2.6. CHARAKTERYSTYKA I Mazurski Rajd Zimowy składa się z 1 Etapu i 3 sekcji oraz przeprowadzony zostanie w ciągu 1 dnia. Na trasie zlokalizowano 5 odcinków specjalnych poprzedzonych PKC. Nawierzchnia trasy: lód, śnieg Długość trasy 43,90 km w tym 21 km OS. Jest to Rajd dla kierowców posiadających licencję stopnia RN, oraz pilotów posiadających licencję stopnia RN, R co-driver, R i B,C. Kierowcy posiadający licencję R mogą brać udział w tym rajdzie samochodami, które muszą spełniać wymagania Zał. J do MKS FIA i będą klasyfikowani wyłącznie w klasie GOŚĆ TRASA ZAWODÓW została opisana w książce drogowej i jest obowiązkowa LOKALIZACJA CENTRUM KIEROWANIA RAJDEM Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki 2.9. LOKALIZACJA PARKU ZAMKNIĘTEGO Nie przewiduje się. Strona 4

5 3. ORGANIZACJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I MAZURSKI RAJD ZIMOWY 3.1. NAZWA ORGANIZATORA, ADRES I DANE: Automobilklub Mazurski ul. Kolejowa Mikołajki Internet: WSPÓŁORGANIZATOR: Olsztyński Klub Rajdowy ul. Artyleryjska 3F Olsztyn tel: internet: KOMITET ORGANIZACYJNY Tomasz Bartoś Prezes Automobilklubu Mazurskiego Tomasz Olbryś Członek Zarządu Automobilklubu Mazurskiego Marcin Jastrzębski Członek Zarządu Automobilklubu Mazurskiego Edyta Żuchowska Dyrektor Rajdu Juliusz Orszewski Asystent Dyrektora ds. Zabezpieczenia 3.3. WŁADZE RAJDU ZESPÓŁ SĘDZIÓW SPORTOWYCH Przewodniczący Krzysztof Szeszko Członek Grzegorz Olech Członek Maciej Szewczyk Sekretarz Ewa Gotman OBSERWATORZY I DELEGACI Delegat Techniczny ZO PZM Zbigniew Stasiak GŁÓWNE OSOBY OFICJALNE Dyrektor Rajdu Edyta Żuchowska Wicedyrektor ds. Organizacyjnych Tomasz Olbryś Asystent Dyrektora ds. Sędziów Jarosław Olbryś Asystent Dyrektora ds. Zabezpieczenia Juliusz Orszewski Delegat ds. ochrony środowiska TBA Odpowiedzialna za kontakty z zawodnikami Marta Malewska KIEROWNICY SŁUŻB Kierownik Badania Kontrolnego Kierownik Biura Rajdu Łączność Pomiar czasu, Komisja Obliczeń Kierownik Parku Serwisowego Marek Opolski Marek Wilkowski Piotr Czarnecki Paweł Juszczyk TBA Strona 5

6 4. ZGŁOSZENIA 4.1. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I MAZURSKI RAJD ZIMOWY Zawodnik zamierzający wziąć udział w Rajdzie musi przed upływem terminu zgłoszeń, tj. do dnia 18 lutego 2015r. (środa) przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres : wypełniony formularz zgłoszenia (do pobrania na stronie potwierdzenie wpłaty wpisowego oraz zeskanowane w kolorze: licencje zawodnika i licencje kierowców, prawa jazdy kierowców, dowód rejestracyjny pojazdu, ubezpieczenie pojazdu Opcjonalnie w miarę własnych potrzeb, również wyłącznie pocztą elektroniczną na adres organizatora Rajdu: zawodnik w terminie zgłoszeń przesyła pobrane ze strony Automobilklubu Mazurskiego: druk zamówienia dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym, wniosek o wspólne/sąsiadujące stanowisko w Parku Serwisowym, potwierdzenie Klubu / zgoda na start / Jedyne dokumenty organizatora, które zawodnik ma obowiązek dostarczyć podczas Odbioru Administracyjnego aby otrzymać dokumenty do Zapoznania z Trasą to: oryginał formularza zgłoszenia z podpisami zawodnika i kierowców wraz ze zgodą na start wydaną przez Automobilklub Zawodnika wypełniona i wydrukowana obustronnie karta Odbioru Administracyjnego i BK 1 (karta OA i BK) Zawodnik podczas OA musi być przygotowany na okazanie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów (licencja zawodnika, licencje kierowców, prawa jazdy kierowców). Wydrukowaną i wypełnioną kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego zawodnicy przedstawiają podczas BK Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego oraz zgoda na start wystawiona przez klub zawodnika (warunki określa pkt Regulaminu RSMP 2015r Za niekompletne lub nieczytelne zgłoszenie zawodnik ukarany będzie karą pieniężną w wysokości 100 zł Każdy zawodnik, który chce otrzymać Fakturę VAT z tytułu opłaty wpisowego oraz opłaty za dodatkową powierzchnię w Parku Serwisowym musi dołączyć do oryginału zgłoszenia dane do faktury. Po spełnieniu tego warunku, zawodnik otrzyma FV podczas Odbioru Administracyjnego LICZBA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ I PODZIAŁ NA KLASY Pojemność trasy w Rajdzie 25 załóg Podział na klasy Startujące samochody homologowane będą podzielone na klasy w zależności od pojemności skokowej silnika, bez podziału na grupę A i N: Strona 6

7 Klasa K 1 K 2 K 3 K 4 R Pojazdy do 903 cm³ włącznie powyżej 903 cm³ I do 1400 cm³ włącznie powyżej 1400 cm³ i do 1600 cm³ włącznie powyżej 1600 cm³ i do 2000 cm³ włącznie samochody R1 i R2 do 1600 cm³ (samochody R2C nie są dopuszczone) N4-31 powyżej 2000 cm³ (max śred. wew. wlotu powietrza do sprężarki = 31mm) OPEN RO Gość samochody niehomologowane do 2000 cm³ włącznie Kierowcy z licencją stopnia R (bez względu na pojemność silnika) Zawodnicy z licencją R mogą brać udział w rajdzie samochodami dopuszczonymi w RSMP, które muszą spełniać wymagania Załącznika J Zawodnicy klasy GOŚĆ, OPEN RO i N4-31 będą klasyfikowani wyłącznie w swojej klasie WPISOWE W Rajdzie obowiązują dwa terminy opłaty wpisowego: Termin 1 do 16 lutego 2015r. do godz Wpisowe w terminie 1 wynosi odpowiednio: Z reklamą dodatkową Organizatora dla zawodników posiadających licencję stopnia RN dla zawodników posiadających licencję stopnia R Bez reklamy dodatkowej Organizatora dla zawodników posiadających licencję stopnia RN dla zawodników posiadających licencję stopnia R 400 PLN 500 PLN 800 PLN PLN Termin 2 obowiązuje od dnia 17 lutego 2015r. do 18 lutego 2015r. do godz Wpisowe w terminie 2 wynosi: Z reklamą dodatkową Organizatora dla zawodników posiadających licencję stopnia RN dla zawodników posiadających licencję stopnia R Bez reklamy dodatkowej Organizatora dla zawodników posiadających licencję stopnia RN dla zawodników posiadających licencję stopnia R Dla zawodników/osób prawnych powyższe kwoty powiększone są o 200 PLN. 500 PLN 600 PLN PLN PLN W ramach wpisowego każdej załodze zostanie przyznana powierzchnia w Parku Serwisowym wynosząca: 50 m 2. Na prośbę zawodnika, w miarę dostępności miejsca, organizator będzie mógł przyznać dodatkową powierzchnię po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Opłata za dodatkową powierzchnię w Parku Serwisowym wynosi - 20 PLN/m 2 Strona 7

8 4.4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT OPŁAT. Wpłaty wpisowego powinny być dokonywane na rachunek: Automobilklub Mazurski Ul. Kolejowa 6; Mikołajki ALIOR BANK o/węgorzewo numer konta: UWAGA: o dniu dokonania wpłaty decyduje data realizacji płatności (nie złożenia) na potwierdzeniu przelewu ZWROTY % wpisowego będzie zwrócone w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora oraz w przypadku odwołania Rajdu ogłoszonego przed datą Odbioru Administracyjnego Organizator może zwrócić do 50% kwoty wpisowego tym zawodnikom, którzy złożą na piśmie usprawiedliwienie potwierdzone przez władze macierzystego klubu, że na skutek działania siły wyższej nie będą mogli wystartować w Rajdzie WPISOWE NIE ZAWIERA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ POKRYWAJĄCEJ OC ZAWODNIKA WOBEC OSÓB TRZECICH 5. UBEZPIECZENIE 5.1. Każdy zawodnik i/lub kierowca bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierowca musi posiadać dokument stwierdzający zawarcie umowy OC właściciela lub użytkownika pojazdu zgodnie z przepisami RP. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty zawodników powstałe podczas rajdu Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik i/lub kierowca zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się zdarzyć podczas rajdu. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych oraz innych zawodników i/lub kierowców. 6. REKLAMA I NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6.1. Reklama musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w Polsce Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej Rajdu zostanie opublikowana na stronie internetowej w dniu 20 lutego 2015r. Naklejki reklamowe dostarczone zawodnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem Nr 3 niniejszego regulaminu. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem Nr 3 traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z pkt niniejszego regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze Rajdu, na Starcie i Mecie Rajdu, podczas BK 1, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z Organizatorem START - META Podczas Mety Rajdu załogom mogą towarzyszyć członkowie serwisów. Używanie materiałów reklamowych, takich jak flagi, parasolki oraz dystrybuowanie materiałów reklamowych jest dozwolone. Strona 8

9 6.5. PARK SERWISOWY W Parku Serwisowym, umieszczanie reklam przez zawodnika poza granicami przyznanej powierzchni serwisowej zgodnie niniejszego regulaminu może nastąpić tylko po uzgodnieniu z Organizatorem i wyrażeniu pisemnej zgody. Stwierdzone przez kierownika Parku Serwisowego przypadki nieprzestrzegania ww. wymogu karane będą karą pieniężną w wysokości 200 PLN NUMERY STARTOWE Numery startowe dostarczone przez Organizatora muszą znajdować się po obu stronach samochodu na przednich drzwiach oraz na szybie tylnej i dwóch tylnych bocznych szybach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego Regulaminu, przez cały czas trwania Rajdu. Jeżeli w dowolnym momencie Rajdu zostanie stwierdzony brak numeru startowego lub tablicy rajdowej, pociągnie to za sobą karę pieniężną do uznania przez ZSS. Brak dwóch numerów startowych lub tablicy rajdowej może spowodować wykluczenie samochodu z Rajdu przez ZSS. 7. ZAPOZNANIE Z TRASĄ 7.1. PROCEDURA ZGŁOSZENIA W dniu 21 lutego 2015r. sobota od godz. 06:30 do godz. 08:30 w Biurze Rajdu w Mikołajkach Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki zawodnikom zgłoszonym do I Rajdu Mazurskiego wydawane będą dokumenty do zapoznania z trasą Rajdu.Załogom wydane będą między innymi: książka drogowa / schemat dojazdów regulamin imprezy karta wykroczeń, numery na samochód rajdowy 7.2. Zapoznanie z trasą Rajdu odbywać się będzie w dniu 21 lutego 2015 r. (sobota) w godzinach od 08:00 do 10:00. Sędziowie na starcie i na mecie stop będą odnotowywać ilość wykonanych przez załogę przejazdów zapoznawczych Ze względu na ograniczenia czasowe Organizator zezwala na odbycie przejazdów zapoznawczych samochodem rajdowym OPONY NA CZAS ZAPOZNANIA Organizator dopuszcza stosowanie tylko i wyłącznie opon handlowych, posiadających znak homologacji E (nie dotyczy klas GOŚĆ, N4-31). Zabrania się stosowania opon kolcowanych SZCZEGÓLNE OGRANICZENIA Załogi zgłoszone do rajdu mają prawo do nie więcej niż 2 przejazdów zapoznawczych trasy odcinków specjalnych Dwa przejazdy zapoznawcze z Super Oesem Mikołajki oznaczają 1 x przejazd zapoznawczy startując z toru zewnętrznego + 1 x przejazd zapoznawczy startując z toru wewnętrznego Kierowca i pilot chcący dokonać przejazdu zapoznawczego samochodem rajdowym, muszą mieć założone i zapięte kaski. Obecność kasków i ich zapięcie będzie sprawdzane przez sędziów na starcie oraz może być sprawdzane w każdym punkcie odcinka specjalnego W żadnym wypadku Załogi nie mogą poruszać się na odcinkach w kierunku przeciwnym do wyznaczonego harmonogramem ( pod prąd ). Organizator będzie kontrolował przebieg zapoznania z trasą. Na żądanie oznakowanych przedstawicieli Organizatora i Policji zawodnicy muszą okazywać odpowiednie dokumenty i stosować się do poleceń i instrukcji przez nich wydawanych. Kontrole będą prowadzone również przed okresem przewidzianym dla zapoznania się z trasą. Każdy członek załogi biorący udział lub zamierzający wziąć udział w I Rajdzie Mazurskim, którego obecność Strona 9

10 zostanie stwierdzona na trasie OS przed 21 lutego 2015r., będzie uważany za przeprowadzającego niedozwolone zapoznanie z trasą Podczas zapoznania z trasą, załogi muszą zatrzymać się na starcie i mecie każdego odcinka specjalnego w celu odnotowania przez sędziego w stosownym protokole przejazdu zapoznawczego załogi Załogi mogą odbyć zapoznanie z trasą samochodem rajdowym, jednakże należy pamiętać, że samochody zapoznawcze zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym RP, jako uczestniczące w normalnym ruchu drogowym, muszą być ubezpieczone zgodnie z prawem i żadna odpowiedzialność nie może być przeniesiona na Organizatora Każda załoga, która wykonuje zapoznanie z trasą odcinka specjalnego z naruszeniem ustaleń zawartych w pkt. 8.5 niniejszego regulaminu uzupełniającego zostanie ukarana karą, niezależnie od kar administracyjnych, tj.: pierwsze wykroczenie kara pieniężna 500 PLN, drugie wykroczenie kara pieniężna PLN, Obie kary nakładane będą niezależnie od kar administracyjnych wystawionych przez Policję lub inne władze i podlegają uiszczeniu w kasie Organizatora Rajdu. trzecie wykroczenie niedopuszczenie do Rajdu Każdy pierwszy przypadek jazdy w przeciwnym kierunku do wyznaczonego oficjalnym harmonogramem, podczas zapoznania z trasą odcinka specjalnego będzie karany karą wysokości do PLN. Drugie takie wykroczenie spowoduje niedopuszczenie do startu. Powyższe nie wyklucza możliwości nałożenia przez GKSS, na wniosek Organizatora, dalszych kar W czasie zapoznawania się z trasą załogi muszą ściśle przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce, w tym m.in. używać pasów bezpieczeństwa, przestrzegać dozwolonych prędkości: 50km/h w terenie zabudowanym o ile znaki nie wskazują inaczej, 90km/h poza terenem zabudowanym o ile znaki nie wskazują inaczej. Zakazane są urządzenia wykrywające radar ROZMIESZCZENIE SYSTEMÓW KONTROLI PRĘDKOŚCI. Podczas zapoznania z trasą na poszczególnych odcinkach specjalnych i trasie dojazdowej rozlokowane będą patrole Policji z urządzeniami do pomiaru prędkości, współpracujące z Kierownikami OS nadzorującymi ilość przejazdów i prawidłowość zapoznania z trasą Rajdu. 8. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8.1. LOKALIZACJA Data: 21 lutego 2015r. sobota, od godz. 06:30 do godz. 08:30 Miejsce: Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki Alternatywnie: Data: 20 lutego 2015r. piątek, od godz. 19:00 do godz. 21:00 Miejsce: Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki 8.2. DOKUMENTY DO OKAZANIA W BIURZE RAJDU: oryginał formularza zgłoszenia z podpisami zawodnika i kierowców, licencja zawodnika oraz licencje zawodnika i pilota, sportowe książeczki zdrowia, prawo jazdy kierowcy i pilota, Strona 10

11 karta odbioru administracyjnego i BK 1, którą należy pobrać ze strony internetowej organizatora i wydrukować obustronnie. 9. BADANIE KONTROLNE BK 1, PLOMBOWANIE I ZNAKOWANIE 9.1. LOKALIZACJA Badanie Kontrolne BK 1, plombowanie oraz znakowanie odbędzie się: Data: 21 lutego 2015r. sobota, od godz. 07:00 09:00, wg harmonogramu Miejsce: Tor Mikołajki 9.2. DOKUMENTY DO OKAZANIA NA BK 1: wydrukowana i wypełniona Karta wyposażenia bezpieczeństwa osobistego dowód rejestracyjny samochodu, dowód ubezpieczenia samochodu, książka sportowa samochodu, homologacja samochodu na drukach FIA (oryginał), karta OA/BK 1, 9.3. HARMONOGRAM CZASOWY Każda załoga powinna zgłosić się na Badanie Kontrolne BK 1 w wyznaczonym dla niej czasie, który będzie podany na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń Data: 20 lutego 2015r. sobota, godz. 19:00 Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń Biuro Rajdu, Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki oraz w internecie na stronie INNE WYMAGANIA Za stwierdzone spóźnienie w punkcie kontroli wjazdu na Badanie Kontrolne BK 1 w stosunku do harmonogramu czasowego, na załogę nałożona będzie kara pieniężna w wysokości 50% wpłaconego wpisowego dla zgłoszonej załogi W przypadkach szczególnie uzasadnionych na wniosek Zawodnika, Organizator może wyznaczyć nowy czas badania kontrolnego poza wyznaczonym limitem czasowym po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł wpłaconej do Organizatora Dopuszcza się stosowanie folii przyciemniającej na szybie tylnej oraz na szybach bocznych samochodu, zgodnie z art Załącznika J. Folie posrebrzane są zabronione. Folia przyciemniana na szybach przednich drzwi musi być dopuszczona do ruchu drogowego [przepuszczalność światła co najmniej 70%] W czasie badań kontrolnych, wszystkie osoby znajdujące się w ich strefie muszą uwidocznić identyfikator Rajdu upoważniający ich do przebywania na tym obszarze Kontrola wyposażenia bezpieczeństwa osobistego załóg odbędzie się w trakcie BK 1 oraz w każdym momencie trwania zawodów Brak kompletnego wyposażenia lub niezgodność z homologacją skutkuje nałożeniem przez ZSS kary do wycofania załogi z Rajdu włącznie. 10. SERWISOWANIE PARK SERWISOWY W czasie trwania Rajdu obowiązywać będzie jeden Park Serwisowy teren Toru Mikołajki, GPS N E Strona 11

12 Wjazd pojazdów uprawnionych, oznaczonych tablicą serwisową z numerem startowym załogi, którą serwisują, będzie możliwy najpóźniej 30 minut przed planowanym czasem wyjazdu pierwszej załogi z Parku Serwisowego w dn r. (tj. sobota) W Parku Serwisowym może znajdować się tylko 1 samochód serwisowy dla jednej załogi, z uwzględnieniem zaleceń art. 13 Regulaminu RSMP 2014r. oraz pkt niniejszego regulaminu Kontroler techniczny w Parku Serwisowym będzie dostępny pod numerem telefonu: Zamówienie dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym i wspólnego stanowiska serwisowego. Pisemne wnioski (druk do pobrania ze strony internetowej organizatora) dotyczące dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym powinny być składane w Biurze Rajdu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2015r. do godz. 24: Organizator zezwala Zawodnikom na dodatkowy zjazd do Parku Serwisowego (oprócz wyznaczonego harmonogramem) w celu dokonania serwisowania, za każdym razem kiedy Zawodnik będzie przejeżdżać obok Parku Serwisowego (pokonując odcinek drogi Meta Stop PKC przed OS Lubiewo - Sady) Załoga korzystająca z dodatkowego serwisowania, zobowiązana jest przestrzegać limitu czasu wyznaczonego harmonogramem (a wskazanego w Karcie drogowej) na dojazd do kolejnego Punktu Kontroli Czasu. Spóźnienie na PKC skutkować będzie nałożeniem stosownej kary. 11. PALIWO Wszyscy Zawodnicy zobowiązani są używać wyłącznie paliwa (benzyna, olej napędowy) odpowiadającego wymogom Załącznika J (art ). Maksymalna dopuszczalna zawartość ołowiu w paliwie wynosi w Polsce 0,005 g/litr Tankowanie może odbywać się tylko w strefach tankowania wyznaczonych w Książce Drogowej. Podczas tankowania dopuszcza się obecność w strefie tankowania maksymalnie 2 osób na każdą załogę. Odpowiedzialność wynikająca z czynności tankowania ciąży wyłącznie na zawodniku. 12. OPONY Wszystkie opony używane przez załogę w trakcie trwania Rajdu muszą odpowiadać Regulaminowi Sportowemu Rajdów Regionalnych FIA na rok 2015 (wraz z załącznikami). Podczas Rajdu wszystkie używane opony będą sprawdzane i znakowane zgodnie z regulaminem ogumienia. Opony, które nie posiadają znaku homologacji E muszą być zgodne z regulaminem ogumienia Opony używane podczas zapoznania z trasą muszą posiadać znak homologacji E (nie dotyczy klasy GOŚĆ i N4-31). Nie jest dozwolone stosowanie opon wyposażonych w kolce REGULAMIN OPON KOLCOWANYCH Organizator dopuszcza stosowanie opon kolcowanych zgodnych z poniższymi zapisami Dla Zawodników posiadających licencję stopnia RN dozwolone są opony wyposażone wyłącznie w cylindryczne kolce z jednym wierzchołkiem, montowane od zewnętrznej strony opony. Zabronione są kolce przechodzące przez oponę. Wszystkie kolce muszą spełniać następujące warunki: maksymalna średnica korpusu: 6,5 mm wraz z osadzeniem masa: 2 g. wystawanie kolca ponad powierzchnię nowej opony: maksimum 2 mm Strona 12

13 całkowita wysokość kolca wraz z wierzchołkiem : 15 mm z tolerancją max. 0,5 mm. GĘSTOŚĆ OKOLCOWANIA: ilość kolców nie może przekraczać 12 na każde 10 cm obwodu koła Dla Załóg startujących w klasie GOŚĆ i w klasie N4-31 dozwolone są opony kolcowane opisane wyżej oraz cylindryczne kolce z jednym wierzchołkiem, montowane od zewnętrznej strony opony. Zabronione są kolce przechodzące przez oponę. Wszystkie kolce muszą spełniać następujące warunki: maksymalna średnica korpusu: 9 mm wraz z osadzeniem masa: 4 g wystawanie kolca ponad powierzchnię nowej opony: maksimum 20 mm całkowita wysokość kolca wraz z wierzchołkiem : 20mm z tolerancją max. 0,5 mm GĘSTOŚĆ OKOLCOWANIA: ilość kolców nie może przekraczać 12 na każde 10 cm obwodu koła 13. PRZEBIEG RAJDU Każdy samochód na trasie Odcinka Specjalnego musi poruszać się z włączonymi światłami mijania i musi mieć zamknięte szyby Pomiar czasu na odcinkach specjalnych będzie wykonywany przy pomocy elektronicznego autorskiego programu pomiaru czasu z dokładnością do 1/10 sekundy IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS RAJDU: Kierownik OS - kamizelka koloru czerwonego Kierownik PKC - kamizelka koloru pomarańczowego Kierownik zabezpieczenia OS - kamizelka koloru żółtego SAFETY Sędziowie zabezpieczenia trasy - kamizelka koloru cytrynowego i żółtego Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami - kamizelka koloru białego Kontroler techniczny - kamizelka koloru czarnego START OFICJALNY Data: 21 lutego 2015r. sobota, godz. 11:00 Miejsce: Tor Mikołajki, wyjazd z Parku Serwisowego / wg Listy startowej WYDAWANIE I WYMIANA KART DROGOWYCH W CZASIE RAJDU Wręczenie kart drogowych podczas Rajdu będzie odbywać się: sekcja I r. sobota w PKC 0 sekcja II r. sobota w PKC 2A sekcja III r. sobota w PKC 4A Dopuszcza się wcześniejszy wjazd na PKC: 2A, 4A, 5A KOLEJNOŚĆ STARTU Kolejność startu do Rajdu będzie określona porządkiem nadanych przez organizatora numerów startowych. Organizator przydzieli zawodnikom numery startowe z zachowaniem następujących zasad: klasa GOŚĆ, klasa K4, klasa K3, klasa K2, klasa K1. Numery startowe dla zawodników klas R, OPEN RO i N4-31 zostaną przydzielone indywidualnie przez organizatora. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, według posiadanego rozeznania klas, samochodów i/lub kierowców, Organizator będzie mógł zmienić kolejność załóg i / lub zwiększyć odstępy czasowe pomiędzy zawodnikami tłumacząc to względami bezpieczeństwa PROCEDURA STARTU Strona 13

14 SYSTEM STARTU ELEKTRONICZNEGO do odcinka specjalnego będzie następujący: Na starcie każdego odcinka specjalnego znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2-cyfrowy wyświetlacz oraz 3 zielone światła. Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Będzie ona usytuowana w odległości około 40 cm za linią startu. Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w samochodzie stojącym na linii startu. Samochód z załogą ustawia się na linii startu, a urządzenie startowe, w trybie ciągłym odlicza i wskazuje sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła. Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone światło. Czas świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. W tym czasie załoga powinna wystartować (zgodnie z art Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA 2015) PROCEDURA STARTU DAWANEGO RĘCZNIE Jeśli z przyczyn technicznych trzeba będzie zastosować procedurę startu dawanego ręcznie, obowiązywać będzie następująca procedura: Start do OS jest startem zatrzymanym, a samochód tzw. obrys przedni musi znajdować się przed linią startu. Po oddaniu karty drogowej załodze, sędzia będzie odliczał głośno sekundy pozostałe do momentu startu: 30, 15, 10, a ostatnie pięć sekund Po upływie ostatnich 5 sekund, nastąpi sygnał startu. Po podaniu sygnału do startu zawodnik musi niezwłocznie wystartować META RAJDU Meta STOP Super Oes Mikołajki jest jednocześnie Metą Rajdu (PKC 5A). Spóźnienie Załogi powyżej 5 minut na Metę Rajdu spowoduje usunięcie danego Zawodnika z klasyfikacji OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI NA DROGACH DOJAZDOWYCH W trakcie trwania Rajdu, wszystkie Załogi są zobowiązane do przestrzegania ograniczenia prędkości do 30 km/h na odcinkach drogi dojazdowej pomiędzy wyjazdem z Parku Serwisowego a PKC przed OS Lubiewo Sady, Metą STOP OS Lubiewo Sady a Parkiem Serwisowym. Powyższe ograniczenie będzie bezwzględnie egzekwowane KARTA WYKROCZEŃ Zawodnik otrzyma od Organizatora kartę wykroczeń obowiązującą w trakcie trwania Rajdu. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania Rajdu ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco: pierwsze wykroczenie kara pieniężna w wysokości 500 PLN drugie wykroczenie kara czasowa 5 minut, trzecie wykroczenie wykluczenie z Rajdu. 14. KLASYFIKACJE I NAGRODY W I Mazurskim Rajdzie Zimowym prowadzone będą następujące klasyfikacje: generalna w klasach klubowa Zawodnicy klasy GOŚĆ, R, OPEN RO i N4-31 klasyfikowani będą wyłącznie w swojej klasie W klasyfikacji klubowej będą liczone punkty 3 najlepszych zawodników zespołu z klasyfikacji w klasach. Zespół stanowią wszyscy kierowcy z danego klubu z wyłączeniem zgłoszonych do klasy GOŚĆ, R, OPEN RO i N4-31. Strona 14

15 Ceremonia rozdania nagród odbędzie się w sobotę 21 lutego 2015r., godz. 17:30 w Hotelu Amax, Al. Spacerowa 7, Mikołajki Nagrody w I Mazurskim Rajdzie Zimowym: za 1., 2. i 3. miejsce w klasyfikacji generalnej po 2 puchary za 1. miejsce w klasie liczącej 3-4 załogi po 2 puchary za 1., 2. miejsce w klasie liczącej 5 załóg po 2 puchary za 1., 2. i 3. miejsce w klasie liczącej 6 i więcej załóg po 2 puchary za 1., 2. i 3. miejsce w klasyfikacji klubowej po 1 pucharze Lista pozostałych nagród, o ile takie wystąpią, zostanie podana do wiadomości na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w dniu 21 lutego 2015r. do godz. 10: BADANIE KOŃCOWE Organizator nie przewiduje obowiązkowego BK PROTESTY Wszystkie protesty muszą być składane zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (art. 13 i następne) Wszystkie protesty muszą być składane na piśmie i muszą być wręczone Dyrektorowi Rajdu wraz z kaucją 100% wpłaconego wpisowego, która nie będzie zwrócona, jeżeli protest nie zostanie uznany Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu części lub zespołów samochodu składający protest musi wnieść dodatkowo opłatę w wysokości: 200% wpłaconego wpisowego, jeżeli protest dotyczy określonych części lub zespołów samochodu (silnik, układ przeniesienia napędu, układ kierowniczy, układ hamulcowy, instalacja elektryczna, nadwozie itp.), 500% wpłaconego wpisowego, jeżeli protest dotyczy kontroli rodzaju stosowanego paliwa Wysokość kaucji towarzyszącej zapowiedzi odwołania od decyzji ZSS do OKSS wynosi 500 PLN Odwołanie od decyzji OKSS do GKSS wynosi PLN. 17. INNE POSTANOWIENIA Stosownie do pkt Regulaminu RO na 2015r., niezwłocznie po zakończeniu Rajdu załoga lub upoważniony pisemnie przedstawiciel zobowiązany jest do odbioru wszystkich dokumentów zdeponowanych w Biurze Rajdu. Zwrot dokumentów w innym terminie nastąpi po otrzymaniu przez Organizatora, potwierdzonego przelewu w wysokości 100 PLN na jego rzecz Zawodników posiadających licencję stopnia RN startujących w Rajdzie obowiązuje Regulamin Rajdów Okręgowych. Dyrektor Rajdu Edyta Żuchowska Zaakceptowała: Marta Malewska Sekretarz OKSS ZO PZM Olsztyn Strona 15

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 39. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 29-30.08.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40 014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Cieszyn 21-22 Listopad 2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Cieszyński Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn na zlecenie ZG PZM wiza RPP/9/BSPPZM/20141021

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 12-13 Czerwiec 2015r. http:/ rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława4 40 014 Katowice

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza 2. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 1 2 sierpnia 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. Kościuszki 49 38-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 30 31 maja 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin www.rajdzamkowy.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy II Rajd Żuławski, 11 12 lipca 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Morski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Organizacja 3 3. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 Runda Pucharu Łużyc 2013 Jelenia Góra, 05-06 lipca 2013r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Karkonoski ul. Kolejowa 5a 58-570 Jelenia Góra na zlecenie ZG PZM wiza.. 1 Spis treści 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Świdnica 25-26 kwietnia 2015r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Sudecki ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup 2. Runda Regional Rally Cup Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR: PZM ZO Wrocław ul. Na Niskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Mikołów, 18-19 Kwiecieo 2015r. http://rajd.mikolow.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Ziemi Tyskiej ul. Budowlanych 90 43-100 Tychy

Bardziej szczegółowo

8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup

8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup 1 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup 17 19 lutego 2012 GDAŃSK REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 5 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI 00-834 Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IMPREZA SAMOCHODOWA RAJD BARBÓRKA LEGEND 2014 Warszawa, 6 GRUDNIA 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa na zlecenie ZO PZM w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CEZ FIA CROSS-COUNTRY TROPHY RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY Rzeszów 2-4 lipca 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATORZY: Automobilklub Doliny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Spis treści WPROWADZENIE...3 PROGRAM IMPREZY:...4 1. OPIS IMPREZY...5 2. ORGANIZACJA...6 3. ZGŁOSZENIA...6 4. UBEZPIECZENIE...8 5. OPONY...8 6. PALIWO...8 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY...8 8. BADANIE KONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY... 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r.

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r. REGULAMIN KJS 1 KJS Rajdy24 Cup KRAKÓW, CZERNICHÓW 23.05.2015 r. 1 KJS Rajdy24 Cup jest imprezą ogólnodostępną o charakterze KJS i zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo