BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY"

Transkrypt

1 BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów-Stalowa Wola,

2 Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program zawodów str Opis rajdu str Organizacja str Zgłoszenia str Ubezpieczenie str Opony str Paliwo str Odbiór administracyjny str Badanie kontrolne, plombowanie, znakowanie str Przebieg rajdu str Końcowe Badanie Kontrolne BK 2 str Protesty i odwołania str Nagrody str Postanowienia końcowe str. 10 Załącznik 1 - Harmonogram Rajdu str. 12 Załącznik 2 - Rozmieszczenie numerów startowych oraz reklam organizatora str. 14 Załącznik 3 - Osoby odpowiedzialne za kontakty z zawodnikami str. 15 2

3 Wprowadzenie Rajd BAJA CARPATHIA 2013 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA na rok 2013 (wraz z załącznikami), Przepisów Ogólnych Rajdów Terenowych FIA 2013, Regulaminu Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych 2013, Regulaminu Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych 2013 (wraz z załącznikami), Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Niniejszego regulaminu uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienie niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą wprowadzane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS. Program zawodów :00 Otwarcie listy zgłoszeń :00 Zakończenie I terminu zgłoszeń :00 Zamknięcie listy zgłoszeń :00 Publikacja listy zgłoszeń :00 12: :00 13: : : : : : : : : : :30 Odbiór administracyjny Biuro zawodów Galeria Nowy Świat Rzeszów, ul. Krakowska 20 Badanie Kontrolne plombowanie, znakowanie, montaż GPS Rzeszów - Galeria Nowy Świat Rzeszów, ul. Krakowska 20 I posiedzenie ZSS Biuro zawodów Galeria Nowy Świat Rzeszów, ul. Krakowska 20 Publikacja załóg dopuszczonych do startu w Etapie 1 Biuro zawodów Galeria Nowy Świat Rzeszów, ul. Krakowska 20 Obowiązkowa odprawa załóg Biuro zawodów Galeria Nowy Świat Rzeszów, ul. Krakowska 20 Start do 1 etapu Rajdu Parking pod Galerią Nowy Świat Rzeszów, ul. Krakowska 20 Re-start 1 etapu Rajdu Park zamknięty Stalowa Wola Publikacja listy startowej do Etapu 2 Biuro zawodów Zajazd Sezam Stalowa Wola, ul. KEN 51 Start do 2 etapu Rajdu Park zamknięty Stalowa Wola Meta Rajdu, Ceremonia wręczenia nagród Park zamknięty Stalowa Wola, Galeria STAL Publikacja klasyfikacji prowizorycznej rajdu Biuro zawodów Zajazd Sezam Stalowa Wola, ul. KEN 51 Publikacja klasyfikacji końcowej rajdu Biuro zawodów Zajazd Sezam Stalowa Wola, ul. KEN 51 3

4 1. Opis rajdu 1.1. Miejsce i nazwa zawodów: Rajd BAJA CARPATHIA 2013 odbędzie się w Rzeszowie, Stalowej Woli, woj. podkarpackie, w dniach czerwca Ranga zawodów: 3 Runda Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych - FIA-CEZ Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych - RMPST 2013, 2 Runda Mistrzostw Czech w Rajdach Terenowych, 1. Runda Pucharu Słowacji w Rajdach Terenowych Wiza zawodów: Wiza ASN: RMPST/1/BSPZM/ Lokalizacja biura zawodów: Do dnia 20 czerwca 2013 Biuro zawodów znajdować się będzie w siedzibie organizatora rajdu pod poniższym adresem: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego Rzeszów tel./fax W dniu 21 czerwca 2013 Biuro zawodów zlokalizowane będzie w: Galerii Nowy Świat w Rzeszowie Ul. Krakowska 20, Rzeszów tel./fax W dniach czerwca 2013 Biuro zawodów zlokalizowane będzie w: Zajeździe SEZAM Ul. KEN 51, Stalowa Wola tel./fax Lokalizacja biura prasowego: Zajazd SEZAM Ul. KEN 51, Stalowa Wola 1.6. Lokalizacja oficjalnej tablicy ogłoszeń/wyników: Galeria Nowy Świat Ul. Krakowska 20, Rzeszów w dniu 21 czerwca 2013 Zajazd SEZAM Ul. KEN 51, Stalowa Wola w dniach czerwca Lokalizacja i termin Badania Kontrolnego BK1: Galeria Nowy Świat w Rzeszowie Ul. Krakowska 20, Rzeszów 21 czerwca 2013 godz. 9:00 13: Lokalizacja i termin Startu Rajdu: Galeria Nowy Świat w Rzeszowie Ul. Krakowska 20, Rzeszów 21 czerwca 2013 godz. 18: Lokalizacja parku serwisowego i parku zamkniętego Rajdu: Galeria STAL Ul. Handlowa, Stalowa Wola 4

5 1.10. Lokalizacja i termin Mety Rajdu: Galeria STAL Ul. Handlowa, Stalowa Wola 23 czerwca 2013 godz. 15:30 2. Organizacja 2.1. Nazwa organizatora: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego Rzeszów tel./fax Współorganizator: Stowarzyszenie "Grupa4x4" ul. Flisaków Nowy Sącz tel./fax Komitet organizacyjny: Przewodniczący: Marek Dobrowolski Członkowie: Zdzisław Grzyb, Marcin Fiejdasz, Andrzej Makaran, Damian Dobrowolski, Jarosław Noworól, Dariusz Krupa, Szczepan Żmuda, Michał Fiejka, Krzysztof Brdej, 2.4. Zespół Sędziów Sportowych: Przewodniczący: Członek: Członek: Sekretarz ZSS: 2.5. Obserwatorzy i delegaci: Obserwator PZM: Delegat Techniczny PZM: 2.6. Kierownictwo zawodów: Dyrektor Rajdu: Wicedyrektor ds. sportowych: Wicedyrektor ds. zabezpieczenia: Wicedyrektor ds. organizacyjnych: Wicedyrektor ds. sędziów: Wicedyrektor ds. Public Relations: Kierownik Biura Rajdu: Kierownik Centrum Kontroli Rajdu: Komisarz Ochrony Środowiska Kierownik Badania Kontrolnego: Osoba odpowiedzialna z kontakty z zawodnikami: Kierownik komisji obliczeń: Lekarz zawodów: Kierownik pomiaru czasu Kierownik łączności: Kierownik parku serwisowego: ARKADIUSZ SĄSARA MAREK CHYTKA DARIUSZ ANDRZEJEWSKI PATRYCJA BEDNAREK DARIUSZ ANDRZEJEWSKI WOJCIECH NOWAK MARCIN FIEJDASZ DAMIAN DOBROWOLSKI ANDRZEJ MAKARAN MAREK RYDZ JAROSŁAW NOWORÓL MICHAŁ FIEJKA JAN JĘDRZEJKO KONRAD RYDOSZ MIROSŁAW JAREMCIO MARIAN BOCZAR TOMASZ BRZEZIŃSKI TOMASZ LISICKI MARIUSZ ORNAT TBA ANDRZEJ BUZIEWICZ SŁAWOMIR JAREMCIO 5

6 3. Zgłoszenia 3.1. Terminy otwarcia i zamknięcia listy zgłoszeń: otwarcie listy zgłoszeń: godz zakończenie I terminu zgłoszeń: godz zamknięcie listy zgłoszeń: godz Procedura zgłoszeń: Obowiązek przesłania zgłoszenia wraz z załącznikami spoczywa na zawodniku. Zawodnik zamierzający wziąć udział w Rajdzie BAJA CARPATHIA 2013 do dnia 12 czerwca 2013r. (środa) termin 1 lub do dnia 14 czerwca 2013r. (piątek) - termin 2 ma obowiązek prawidłowego wypełnienie zgłoszenia. Ponadto zawodnicy z licencją wydaną przez PZM mają obowiązek umieszczenia w serwisie Inside PZM kompletu (wymaganych) aktualnych załączników. Zgłoszenie obejmuje również klasyfikację zespołów sponsorskich oraz klasyfikację producentów Zgłoszenia odbywają się przez stronę inside.pzm.pl gdzie po zalogowaniu należy wybrać zakładkę ZAWODY a następnie każdy zawodnik/kierowca/pilot powinien potwierdzić udział w rajdzie przez wybranie przycisku WEZMĘ UDZIAŁ. Po prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia on-line, dołączeniu potwierdzenia wpłaty wpisowego i zatwierdzeniu, zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane pocztą elektroniczną do Organizatora i do zawodnika na wskazany przez niego w formularzu adres Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie potwierdzenie wpłaty pełnej kwoty wpisowego. Zgłoszenie obejmuje również klasyfikację zespołów sponsorskich Wypełniając poprzez stronę internetową formularz zgłoszenia wraz z załącznikami dodatkowo automatycznie generowane są: - karta Odbioru Administracyjnego i karta Badania Kontrolnego (karta OA i BK 1), - karta Wyposażenia Bezpieczeństwa Osobistego, - druk zamówienia dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym (opcjonalnie), - wniosek o wspólne/sąsiadujące stanowisko w Parku Serwisowym (opcjonalnie) Równocześnie zawodnik- posiadacz licencji wydanej przez PZM zobowiązany jest umieścić w serwisie Inside PZM następujące, zeskanowane obustronnie w kolorze, aktualne dokumenty: licencję zawodnika i licencje obu członków załogi, prawa jazdy obu członków załogi, międzynarodową kartę zdrowia (MKZ) pisemną zgodę macierzystego klubu na starty w zawodach (dopuszcza się wysłanie skanu jednorazowej zgody bezpośrednio do Organizatora), dowód rejestracyjny pojazdu (dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do Organizatora) polisę ubezpieczeniową pojazdu (dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do Organizatora) Dla zawodników legitymujących się licencją wydaną przez ASN inny niż PZM, na stronie organizatora zostanie udostępniony oddzielny formularz zgłoszeniowy Zawodnicy nie legitymujący się licencją wydaną przez PZM mają obowiązek przedstawić w/w dokumenty podczas Odbioru Administracyjnego Podczas Odbioru Administracyjnego zawodnik ma obowiązek dostarczyć oryginał zgłoszenia z podpisami zawodnika i kierowców, zgodę klubu na start w zawodach oraz być przygotowanym na okazanie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów. Wydrukowaną i wypełnioną kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego zawodnicy przedstawiają podczas BK Każdy zawodnik, który chce otrzymać fakturę VAT z tytułu opłaty wpisowego oraz opłaty za dodatkową powierzchnię w Parku Serwisowym musi poprzez zgłoszenie on-line zamieszczone na stronie internetowej inside.pzm.pl. podać dane do faktury. Po spełnieniu tego warunku, zawodnik otrzyma FV podczas Odbioru Administracyjnego Po upływie drugiego terminu zgłoszeń korzystanie ze strony internetowej zgłoszenia on-line na stronie inside.pzm.pl będzie możliwe jedynie w zakresie zmian dotyczących członków załogi i samochodu Liczba przyjętych zgłoszeń i podział na grupy: Maksymalna liczba załóg mogących startować w rajdzie Podział na grupy: Grupa T1 (prototypowe pojazdy terenowe) - pojazdy zgodne z przepisami Art. 285 Zał. J do MKS. Grupy T2 (seryjne pojazdy terenowe) - pojazdy zgodne z przepisami Art. 284 Zał.J do MKS. Grupa T3 (udoskonalone pojazdy terenowe) - pojazdy zgodne z przepisami Art. 286 Zał. J do MKS. 6

7 Grupa TH pojazdy zgodne z załącznikiem nr 2 do Regulamin Ramowego RMPST. Grupa OPEN pojazdy zgodne z załącznikiem nr 3 do Regulamin Ramowego RMPST 3.4. Wpisowe Wysokość wpisowego wynosi: Grupa I termin zgłoszeń II termin zgłoszeń Z reklamą dodatkową organizatora T1, T2, T PLN PLN TH, OPEN PLN PLN Bez reklamy dodatkowej organizatora T1, T2, T PLN PLN TH, OPEN PLN PLN zgłoszenie 1 załogi do klasyfikacji sponsorskiej zgłoszenie 1 załogi do klasyfikacji producentów 500 PLN 500 PLN Każdy zawodnik, który nadeśle zgłoszenie, a następnie nie będzie mógł wziąć udziału w rajdzie, zobowiązany jest nadesłać do organizatora w terminie 1 dnia przed rozpoczęciem BK 1 przekonywującego uzasadnienia z podaniem przyczyn rezygnacji z uczestnictwa. W przypadku braku uzasadnienia nieobecności na imprezie, organizator wystąpi do GKSS o nadanie kary na zawodnika. Wpisowe będzie zwrócone w pełnej wysokości w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora oraz w przypadku odwołania Rajdu. Organizator może zwrócić do 50% kwoty wpisowego tym zawodnikom, którzy złożą na piśmie usprawiedliwienie potwierdzone przez władze macierzystego klubu, że na skutek działania siły wyższej nie będą mogli wystartować w Rajdzie Dane konta bankowego organizatora: Bank: BOŚ S.A. O/Rzeszów Nr konta: PL Kod Swift: EBOSPLPW Ubezpieczenie 4.1. Zgłaszający musi posiadać dokument stwierdzający zawarcie umowy OC właściciela pojazdu, zawartej i ważnej (przez cały czas udziału w rundzie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zaleca się zawodnikom posiadanie ubezpieczenia samochodu w zakresie AC z rozszerzeniem o ryzyko udziału w jazdach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zawodników powstałe podczas udziału w rundzie Każdy zawodnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się zdarzyć podczas rajdu. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych oraz innych zawodników. 5. Opony Zgodnie z art. 12. Przepisów Ogólnych Rajdów Terenowych FIA Paliwo Zgodnie z art. 34. Przepisów Ogólnych Rajdów Terenowych FIA Odbiór administracyjny 7.1. Lokalizacja: Biuro Zawodów Galeria Nowy Świat Rzeszów, ul. Krakowska Termin piątek - godz. 8:00 12:00 wg harmonogramu Harmonogram odbioru administracyjnego zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora w dniu /wtorek/. 7

8 7.3. Dokumenty do okazania: oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z podpisami, Międzynarodowa Karta Zdrowia. Zawodnik musi być również przygotowany na okazanie oryginałów wszystkich dokumentów zamieszczonych na inside.pzm.pl 8. Badanie kontrolne, plombowanie, znakowanie 8.1. Lokalizacja: Rzeszów, Galeria Nowy Świat Ul. Krakowska 20, Rzeszów 8.2. Termin: piątek - godz. 9:00 13:30 wg harmonogramu Harmonogram odbioru administracyjnego zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora w dniu /wtorek/ Dokumenty do okazania: Karta BK 1 karta wyposażenia bezpieczeństwa osobistego, ważny dowód rejestracyjny samochodu, ważny dowód ubezpieczenia samochodu, książka sportowa samochodu, homologacja samochodu na drukach FIA /oryginał/(dot. tylko T2) 8.4. Wymagania: Przed przybyciem na BK 1 samochody muszą spełniać poniższe wymagania: wszystkie naklejki (numery startowe, plakiety reklamowe, tablice rajdowe) muszą być naklejone na samochodzie zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu W czasie BK 1 we wszystkich samochodach plombowane będą turbosprężarki (jeżeli dotyczy) oraz bloki silnika. W przypadku plombowania zespołów w samochodach T2 patrz zał. Nr 2 Przepisów Ogólnych Rajdów Terenowych Samochód do BK 1 musi być przedstawiony z osobno przeciągniętym drutem do plombowania przez powyższe części. Zakończenia drutów muszą być łatwo dostępne dla sędziów technicznych, aby mogli oni plombować części bez żadnych trudności, Wraz z kartą wyposażenia bezpieczeństwa osobistego załoga zobowiązana jest przedstawić kaski, rękawice, kombinezon, bieliznę, obuwie, system FHR. Wyposażenie bezpieczeństwa osobistego musi posiadać aktualną homologację FIA (wyjątki patrz. regulamin techniczny Grupy TH i OPEN). 8.5 Dodatkowe wymagania: Załogi samochodów nie posiadających przednich szyb zobowiązane są do posiadania kasków z typu zamkniętego. Podczas trwania rajdu wszystkie załogi które używają kaski typu otwartego zobowiązane są do posiadania w samochodzie okularów typu motocrossowego (gogle) pozwalających na kontynuowanie jazdy w przypadku rozbicia przedniej szyby. 9. Przebieg rajdu 9.1. Ceremonia startu: Lokalizacja: Parking pod Galerią Nowy Świat Rzeszów, ul. Krakowska Termin: 21 czerwca 2013 piątek - 18: Wręczanie, wymiana i odbiór kart drogowych Wręczanie, wymiana i odbiór kart drogowych odbywać się będzie w następujących punktach: Etap 1 Sekcja 1 PKC 1 Start /wręczanie/ Sekcja 1 PKC 1D Park zamknięty /odbiór/ Sekcja 2 PKC 1E - Park zamknięty /wręczanie/ Sekcja 3 PKC 2C Przegrupowanie wjazd /wymiana/ 8

9 Sekcja 4 PKC 3C Przegrupowanie wjazd /wymiana/ Sekcja 4 PKC 4C Park zamknięty /odbiór/ Etap 2 Sekcja 5 PKC 4D Park zamknięty /wręczanie/ Sekcja 6 PKC 5C Przegrupowanie wjazd /wymiana/ Sekcja 6 PKC 6D Park zamknięty /odbiór/ 9.4. System startu do Odcinka Specjalnego: Na starcie każdego OS znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2 cyfrowy wyświetlacz oraz 2 zielone światła. Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Będzie ona usytuowana w odległości około 40 cm za linią startu. Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w pojeździe stojącym na linii startu. Pojazd z załogą ustawia się na linii startu, a urządzenie startowe, w trybie ciągłym odlicza i wskazuje sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła. Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone światło. Czas świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. W tym czasie załoga powinna wystartować. Pomiar czasu będzie prowadzony z dokładnością do 1 sekundy Park Serwisowy: W czasie trwania Rajdu obowiązywać będzie jeden park serwisowy zlokalizowany w Stalowej Woli, ul. Handlowa okolice Galerii STAL. Teren parku serwisowego otwarty będzie od dnia 21 czerwca 2013, godz do dnia 23 czerwca 2013, godz W parku serwisowym może znajdować się tylko 1 samochód serwisowy dla jednej załogi. W ramach wpisowego każdej załodze przyznana zostanie powierzchnia w parku serwisowym wynosząca 50m 2. Zawodnicy w przypadku wolnej przestrzeni mogą zdecydować się na wykupienie dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym. Koszt jednego m2 dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym wynosi odpowiednio: 10,-PLN za 1m 2 w przypadku złożenia i opłacenia zamówienia dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym w terminie do 14 czerwca 2013, 25,- PLN za 1m 2 w przypadku złożenia i opłacenia zamówienia dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym po 14 czerwca Maksymalny czas przejazdu odcinka specjalnego, kara ryczałtowa: Załogi, które z jakiejkolwiek przyczyny nie ukończyły któregoś z OS podczas Rajdu, mają prawo do powrotu na trasę rajdu wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków: wstawią samochód do parku przegrupowania w teoretycznym czasie wyjazdu 1 załogi z przegrupowania /w trakcie etapu/ wstawią samochód do parku zamkniętego do momentu publikacji wyników prowizorycznych etapu /na koniec etapu/, uzyskają zgodę na kontynuowanie jazdy od Delegata Technicznego po wcześniejszym zgłoszeniu przyczyny nie ukończenia OS. Nie ukończenie OS 1,OS 3, OS 4 lub przekroczenie czasu maksymalnego Nie ukończenie OS 2, lub przekroczenie czasu maksymalnego Nie ukończenie OS 5, OS 6, lub przekroczenie czasu maksymalnego Kara 40 min. Kara 5 godzin Kara 4 godziny Kary te maja zastosowanie wyłącznie dla załóg które spełnią poniższe warunki: wystartują do pierwszego odcinka specjalnego, stawią się na starcie każdego etapu. Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, załoga zostanie wykluczona z rajdu. 9

10 9.7. Wcześniejszy wjazd na koniec etapu. Dozwolony jest wcześniejszy wjazd do Parku Zamkniętego: PKC-1D, PKC-4C oraz PKC-6D Zapoznanie z trasą. Zapoznanie z trasą rajdu jest zabronione. Każdy członek załogi biorący udział lub zamierzający wziąć udział w BAJA CARPATHIA, którego obecność zostanie stwierdzona na trasie OS przed 21 czerwca 2013, będzie uważany za przeprowadzającego niedozwolone zapoznanie się z trasą. Organizator dopuszcza zapoznanie z trasą OS 1 oraz OS 3/4 wyłącznie na piechotę Tankowanie. Na trasie rajdu oraz na terenie Parku Serwisowego zabronione są jakiekolwiek czynności związane z tankowaniem samochodów. Organizator bezpośrednio za parkiem serwisowym wyznaczy strefę tankowania (pomiędzy dwoma PKC). Czas tankowania wynosi 20 minut Karta wykroczeń. Karta wykroczeń, którą zawodnik otrzyma od Organizatora obowiązuje podczas trwania Rajdu. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania Rajdu ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco: 1. pierwsze wykroczenie 10% wpisowego 2. drugie wykroczenie 100% wpisowego 3. trzecie wykroczenie - WYKLUCZENIE z Rajdu. 10. Końcowe Badanie Kontrolne BK Lokalizacja: Stalowa Wola, Opel Samko-Koczwara Ul. Niezłomnych 29, Stalowa Wola Termin: 23 czerwca 2013 sobota Bezzwłocznie po zakończeniu Rajdu (PKC 6D) samochody wyznaczone przez ZSS będą zabrane na Końcowe Badanie Kontrolne po rajdzie (BK2). Załogi wyznaczone do stawienia się na Końcowym Badaniu Kontrolnym są zobowiązane stosować się do wskazówek Organizatora. Zawodnicy obowiązani są zapewnić podczas tego badania co najmniej jednego przedstawiciela zawodnika oraz odpowiednią liczbę mechaników. 11. Protesty i odwołania Wszystkie protesty i odwołania muszą być składane zgodnie z postanowieniami MKS-u oraz Regulaminów Sportowych Wszystkie protesty muszą być składane na piśmie w biurze rajdu wraz z kaucją w wysokości 2 000,- PLN, która nie będzie zwrócona, jeżeli protest nie zostanie uznany Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu części lub zespołów samochodu, oraz dotyczy kontroli rodzaju stosowanego paliwa składający protest musi wnieść depozyt, którego wysokość zostanie określona przez ZSS na wniosek Delegata Technicznego Jeżeli protest nie zostanie uznany, a koszty poniesione w związku z jego rozpatrzeniem przewyższą wartość wpłaconego depozytu, różnica zostanie dopłacona przez protestującego. Natomiast gdy wartość wpłaconego depozytu przewyższy koszty związane z rozpatrzeniem protestu różnica zostanie zwrócona protestującemu W przypadku uznania protestu wszystkie koszty z nim związane zostaną przeniesione na zawodnika, przeciwko któremu został on złożony Wysokość kaucji towarzyszącej zapowiedzi odwołania od decyzji ZSS do GKSS wynosi 2 500,- PLN. 12. Nagrody Rozdanie nagród: 10

11 Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu 23 czerwca 2013, o godz. 15:45, na rampie w rejonie Parku Serwisowego, w Stalowej Woli, ul. Handlowa Nagrody: za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji generalnej po 2 puchary dla załogi, za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji Grupy T1 - po 2 puchary dla załogi, za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji Grupy T2 - po 2 puchary dla załogi, za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji Grupy T3 - w zależności od ilości członków załogi 1 lub 2 puchary za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji Grupy TH - po 2 puchary dla załogi. za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji Grupy Open - po 2 puchary dla załogi. za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji zespołów sponsorskich po 1 pucharze za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji zespołów producenckich po 1 pucharze Nagrody wręczone zostaną wyłącznie w klasyfikacji Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych oraz klasyfikacji Grupy OPEN, zespołów sponsorskich oraz producentów. 13. Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz zmian i uzupełnienie niniejszego regulaminu, jak również całkowitego odwołania zawodów. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia przez cały czas trwania imprezy. Przez podpisanie zgłoszenia, załoga i jej serwis zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, przepisów ppoż. i porządkowych obowiązujących na trasie rajdu jak i w miejscu zakwaterowania. Organizator przypomina o konieczności ubezpieczenia członków załogi oraz posiadania ważnych badań lekarskich i książek pojazdu Podczas Rajdu BAJA CARPATHIA 2013 stosowany będzie system monitoringu pojazdów GPS. system ten będzie rejestrował trasę którą pokonał dany pojazd oraz prędkość z jaką się poruszał podczas trwania rajdu. Dane przekazywane przez system mogą być użyte do weryfikacji przestrzegania przez zawodników oficjalnej trasy rajdu, prędkości w strefach o ograniczonej prędkości. Opłata za korzystanie z systemu monitoringu GPS wynosi: 200 PLN Instrukcja montażu oraz obsługi systemu monitoringu pojazdów GPS zostanie opublikowana na stronie internetowej rajdu. Rzeszów, Dyrektor Rajdu Marcin Fiejdasz 11

12 Załącznik 1 Harmonogram Rajdu Etap 1-21 czerwca 2013 PKC/OS Czas maks. Lokalizacja Przeciętna prędkość Długość OS Dojazd Suma km Czas przejazdu 1 załoga Sekcja 4 Sekcja 3 Sekcja 2 Sekcja 1 1 Ceremonia Startu - Rzeszów :00 OS-1 00:20 OS-1 Nowy Świat 31,20 5,20 18:05 1A Stop OS-1 Nowy Świat 0,20 5,40 18:20 1B Serwis wjazd 69,80 75,20 1:35 19:55 Serwis A - Stalowa Wola 1C Serwis wyjazd 0,38 75,20 0:20 20:15 1D Park zamknięty 0,07 75,27 0:05 20:20 Restart Etap 1-22 czerwca E Park zamknięty 0,00 75,27 8:30 Tankowanie 1F Tankowanie-wyjazd 0,07 75,34 0:20 8:50 2 Przyszów 13,45 88,79 0:25 9:15 OS-2 03:30 OS-2 Bojanów 60,75 121,50 9:20 2A Stop OS-4 Bojanów 0,32 210,61 11:20 2B Serwis wjazd 19,46 230,07 0:30 11:50 Serwis B - Stalowa Wola 2C Serwis-wyjazd 0,38 230,45 2:30 14:20 PRZEGRUPOWANIE - 1 2D Przegrupowanie-wyjazd 0,00 230,45 1:05 15:25 Tankowanie 2E Tankowanie-wyjazd 0,20 230,65 0:20 15:45 3 Stalowa Wola 3,55 234,20 0:10 15:55 OS-3 00:20 OS-3 Błonia 42,90 5,73 16:00 3A Stop OS-3 Błonia 0,44 240,37 16:08 3B Serwis wjazd 2,41 242,78 0:07 16:15 Serwis C - Stalowa Wola 3C Serwis-wyjazd 0,38 243,16 0:20 16:35 PRZEGRUPOWANIE - 2 3D Przegrupowanie-wyjazd 0,00 243,16 0:40 17:15 Tankowanie 3E Tankowanie-wyjazd 0,20 243,36 0:20 17:35 4 Stalowa Wola 3,55 246,91 0:10 17:45 OS-4 00:20 OS-4 Błonia 42,90 5,73 17:50 4A Stop OS-4 Błonia 0,44 253,08 17:58 4B Serwis wjazd 19,46 230,07 0:07 18:05 Serwis D - Stalowa Wola 4C Park zamknięty 0,38 230,45 0:30 18:35 12

13 Sekcja 5 Sekcja 6 Etap 2-23 czerwca 2013 PKC/OS Czas maks. Lokalizacja Przeciętna prędkość Długość OS Dojazd Suma km Czas przejazdu 1 załoga 4D Park zamknięty - wyjazd 0,00 0,00 7:00 Tankowanie 4E Tankowanie-wyjazd 0,20 0,00 0:20 7:20 5 Nowa Dęba 33,80 33,80 0:53 8:13 OS-5 02:30 OS-5 Nowa Dęba 62,25 83,00 8:18 5A Stop OS-5 Nowa Dęba 0,44 117,24 9:38 5B Serwis wjazd 18,31 135,55 0:27 10:05 Serwis E - Stalowa Wola 5C Serwis-wyjazd 0,00 135,55 1:00 11:05 PRZEGRUPOWANIE - 2 5D Przegrupowanie-wyjazd 0,00 135,55 1:00 12:05 Tankowanie 5E Tankowanie-wyjazd 0,20 135,75 0:20 12:25 6 Nowa Dęba 33,80 169,55 0:53 13:18 OS-6 02:30 OS-6 Nowa Dęba 62,25 83,00 13:23 6A Stop OS-6 Nowa Dęba 0,44 252,99 14:43 6B Przegrupowanie wjazd 18,33 271,32 0:27 15:10 PRZEGRUPOWANIE - 3 6C Ceremonia Mety Rajdu 0,38 271,70 0:20 15:30 6D Park zamknięty- wjazd 0,25 271,95 0:15 15:45 Podsumowanie Etap 1 138,16 230,45 60,0% Etap 2 166,00 271,95 61,0% Etap 1+Etap 2 304,16 502,40 60,5% 13

14 Załącznik 2 Rozmieszczenie numerów startowych oraz reklam organizatora 14

15 Załącznik 3 Osoba odpowiedzialna za kontakty z zawodnikami. TOMASZ BRZEZIŃSKI Tel Piątek, 21 czerwca 2013 godz. 9:00 13:30 godz. 14:30 godz. 16:00 godz. 18:00 Badanie Kontrolne, plombowanie, znakowanie, montaż GPS, Rzeszów Pierwsze posiedzenie ZSS Biuro zawodów Galeria Nowy Świat Obowiązkowa odprawa załóg Biuro zawodów Galeria Nowy Świat Start Rajdu Parking pod Galerią Nowy Świat Sobota, 22 czerwca 2013 godz Re-start Etap 1 godz godz godz Park zamknięty Stalowa Wola Serwis B Park Serwisowy, Stalowa Wola Serwis C Park Serwisowy, Stalowa Wola Park zamknięty - wjazd Park Serwisowy, Stalowa Wola Niedziela, 23 czerwca 2013 godz godz godz godz Start 2 Etapu Park zamknięty Stalowa Wola Serwis E Park Serwisowy, Stalowa Wola Park zamknięty wjazd Park Serwisowy, Stalowa Wola Publikacja prowizorycznej klasyfikacji końcowej Biuro Rajdu, Zajazd Sezam, Stalowa Wola 15

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 20-22.09.2013 Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program imprezy str. 3 1. Opis imprezy str.

Bardziej szczegółowo

2. runda PPRB. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym 2. Rundy PPRB.

2. runda PPRB. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym 2. Rundy PPRB. Data: 04.05.2017 Czas: 20:00 Temat: Komunikat Nr 2 Dok. Nr: 1.2 Od: Dyrektora Zawodów Liczba stron: 2+3 Do: Wszystkich zawodników Załączniki: 3 1. Wprowadza się zmiany personalne w Regulaminie Uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

2. runda RPPST. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym.

2. runda RPPST. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym. Data: 04.05.2017 Czas: 20:00 Temat: Komunikat Nr 2 Dok. Nr: 1.2 Od: Dyrektora Imprezy Stron: 2+3 Do: Wszystkich uczestników Załączniki: 3 1. Wprowadza się zmiany personalne w Regulaminie Uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 -

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - Program zawodów: 29.09.2014 PONIEDZIAŁEK Otwarcie Listy Zgłoszeń 17.10.2014 PIĄTEK Zakończenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Inter Cars Master Race 2014 PUCHAR POLSKI W RAJDACH BAJA 4 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 04-05 października 2014-1 - Program zawodów: 10.09.2014 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 26.09.2014 24:00

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 63-300 Pleszew e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA (TIS) CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA 21-23.10.2016 5 i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Finał Turystycznego Pucharu Polski Finał Nawigacyjnego Pucharu Polski SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Żagań, 25-27.10.2013 www.bajazagan.pl Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program imprezy str. 3 1. Opis imprezy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CARPATHIA 2014 PUCHAR POLSKI W RAJDACH BAJA 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Stalowa Wola, 1-3 maja 2014-1 - Program zawodów: 01.04.2014 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 23.04.2014 24:00 Zakończenie I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CEZ FIA CROSS-COUNTRY TROPHY RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY Rzeszów 2-4 lipca 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATORZY: Automobilklub Doliny

Bardziej szczegółowo

8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4

8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4 Data: Temat: Od: Do: 10.11.2015 Komunikat nr 1 Dyrektora Rajdu Wszystkich zawodników / Członków załóg Czas: Dokument nr: Liczba stron: Załączniki: 16:00 1.1 3+5 4 1. Zmiany w Harmonogramie rajdu Z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2

SPIS TREŚCI. Strona 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA... 6 3. ZGŁOSZENIA... 6 4. UBEZPIECZENIE... 8 5. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY... 9 6. BADANIE KONTROLNE-BK1, MONTAŻ GPS...

Bardziej szczegółowo

13 Rajd Hałda III Runda RMPST

13 Rajd Hałda III Runda RMPST REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13 Rajd Hałda III Runda RMPST Organizator: Automobilklub Wałbrzyski ul. ludowa 1c 58-304 Wałbrzych tel.074-8488333 e-mail: halda@ak-wb.netix.pl www.ak-wb.netix.pl -1- REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WPROWADZENIE.........3...3 PROGRAM ZAWODÓW...4

Bardziej szczegółowo

BAJA INTER CARS 2015 8. RUNDA MISTRZOSTW FIA STREFY EUROPY CENTRALNEJ W RAJDACH TERENOWYCH 6. RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

BAJA INTER CARS 2015 8. RUNDA MISTRZOSTW FIA STREFY EUROPY CENTRALNEJ W RAJDACH TERENOWYCH 6. RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH BAJA INTER CARS 2015 8. RUNDA MISTRZOSTW FIA STREFY EUROPY CENTRALNEJ W RAJDACH TERENOWYCH 6. RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 4. RUNDA MISTRZOSTW REPUBLIKI CZESKIEJ W RAJDACH TERENOWYCH

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2012 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA STALOWA WOLA 11.03.2012r. 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Spis treści WPROWADZENIE...3 PROGRAM IMPREZY:...4 1. OPIS IMPREZY...5 2. ORGANIZACJA...6 3. ZGŁOSZENIA...6 4. UBEZPIECZENIE...8 5. OPONY...8 6. PALIWO...8 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY...8 8. BADANIE KONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CROSS-COUNTRY TROPHY OTWARTE RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ CROSS-COUNTRY MISTRZOSTWA LITWY CROSS-COUNTRY BAJA

Bardziej szczegółowo

BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA... 5 3. ZGŁOSZENIA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI r.

REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI r. REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI 22.07.2017 r. 1. Wstęp 1.1 Rally Sprint Rajdy24.pl Cup - Powiat Suski zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 16-17 sierpień 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Rally Sprint Automobilklubu Stomil w Dębicy Brzeziny, 15 lipiec 2017 roku REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Stomil w Dębicy ul. Kochanowskiego 5, 39 200 Dębica wiza: 1/OKSS/RS-RO/2017

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK RAJDOWY RPP

PRZEWODNIK RAJDOWY RPP Polanica Zdrój 17 18 października 2014 8. Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Polski PRZEWODNIK RAJDOWY MAPY i DOJAZDY Przewodnik opracowano w sierpniu 2014 ORGANIZATOR: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy Regulamin uzupełniający 1 Rajd Parkowy II Runda Otwartych Rajdowych Mistrzostw Torunia Sezonu 2015 1 RAJD PARKOWY MODELI RC W SKALI 1:10 29 marca 2015 roku Toruń Wstęp 1 Rajd Parkowy Modeli RC w skali

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magura, dn. 1 czerwiec 2013 r. Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 WSTĘP Testy dla zawodników posiadających licencję sportową, przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PAGE RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY

PAGE RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY 1 RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY EMERGENCY NUMBER TELEFON ALARMOWY +48 601 100 777 PROGRAM RAJDU 01.03.2016 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 24.03.2016 24:00 Zakończenie I terminu zgłoszeń 27.03.2016 24:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID WARSZAWA r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID WARSZAWA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2017 WARSZAWA 27-29.10.2017r. Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Polski Nawigacyjny Puchar Polski 8 i 9 runda Turystyczne Samochodowe Mistrzostwa Polski Turystyczny Puchar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS CZARNOCIN RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2015 V runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS KJS CZARNOCIN Rajd Niepodległości 11.11.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU...

Bardziej szczegółowo

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 2 stycznia 2017 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem SuperOes WOŚP

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią 4. i 5. Rundę Rallycross Cup 2013 2. Niniejsze zawody organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Rzeszów, 23 listopada 2014 Organizator: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Regulamin uzupełniający KJS BorgWarner SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u 3 CZERWCA 2012r. Organizator: Automobilklub Opolski ul. Wrocławska 102 45 837 Opole WSTĘP I Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SOLTRADE PREMIO 1. RAJD CIELĄDZA. Spała, 16-17.10.2015 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SOLTRADE PREMIO 1. RAJD CIELĄDZA. Spała, 16-17.10.2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Soltrade Premio 1. Rajd Cielądza zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2015 (wraz z załącznikami) - Regulaminu Sportowego Rajdowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Wałcz 24-25 maja 2014r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajdziemiwaleckiej.pl start@rajdziemiwaleckiej.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

CARMONT BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2016 1. RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

CARMONT BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2016 1. RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CARMONT BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2016 1. RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DRAWSKO POMORSKIE, 1-2 KWIETNIA 2016 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU...

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOMISJA SPORTOWA Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki 17 listopada 2012r. Tor w Wyrazowie WSTĘP Nocny Wyścig Samochodowy Memoriał Rafała Stodółki zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes

Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 30.09.2017 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK RAJDOWY RSMP

PRZEWODNIK RAJDOWY RSMP Polanica Zdrój 16 18 października 2014 7. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski PRZEWODNIK RAJDOWY MAPY i DOJAZDY Przewodnik opracowano w sierpniu 2014 ORGANIZATOR: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

VI Rajd Bruegmann Polska KJS

VI Rajd Bruegmann Polska KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rajd Bruegmann Polska KJS XIV runda Puchar Polski Automobilklubów i Klubów PZM Włocławek, 12 października 2008 1 WSTĘP Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej Konkursowa Jazda

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry II RUNDA SZUTER CUP (RO) Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Walentynkowy 15-16 lutego 2014 r. USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

BAJA CZARNE 2015 3. RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

BAJA CZARNE 2015 3. RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3. RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Soltrade Premio 1. Rajd Doliny Krzemionki. Spała, 28-29.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Soltrade Premio 1. Rajd Doliny Krzemionki. Spała, 28-29.08.2015 1. WSTĘP 1.1 Soltrade Premio I Rajd Doliny Krzemionki zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami : - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2015 (wraz z załącznikami) - Regulaminu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda PROTO CARS RALLY CHALLENGE 2017 Wleń 05-06 maja 2017r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Karkonoski ul. Kolejowa 5, 58-570 Jelenia Góra wiza: 68/S/2017 1. WSTĘP 1 RUNDA PROTO CARS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i terminy imprez Impreza odbędzie się w ODTJ WROCŁAW przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach np. Osła 1 J

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA INTER CARS 6. RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZPROTAWA, 23-25.10.2015 (Podlega zatwierdzeniu przez GKSM PZM) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SOLTRADE PREMIO 1. RAJD SPALSKI. Spała

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SOLTRADE PREMIO 1. RAJD SPALSKI. Spała 1. WSTĘP 1.1 Soltrade Premio 1. Rajd Spalski zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami : - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2015 (wraz z załącznikami) - Regulaminu Sportowego Rajdowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Przemyska Przeprawa III Runda Mistrzostw Podkarpacia Off-Road `2017 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 22.10.2017 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Harmonogram str. 24. Załącznik Nr 2 Lokalizacja numerów startowych oraz reklamy organizatora str. 25

Załącznik Nr 1 Harmonogram str. 24. Załącznik Nr 2 Lokalizacja numerów startowych oraz reklamy organizatora str. 25 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie str. 3 Program zawodów str. 4 1. Opis rajdu str. 6 2. Organizacja str. 7 3. Zgłoszenia str. 9 4. Ubezpieczenie str. 11 5. Reklama / Numery startowe str. 12 6. Opony str. 12 7.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. Runda Historycznego Rajdowego Pucharu Polski Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: HRPP/3/BSPZM/20160429

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem V runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Organizator Automobilklub Włocławski ul. Chopina 10/12 87-800 Włocławek SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Przemyska Przeprawa II Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 26.06.2016 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

... 3... 4... 5... 5... 6... 8... 8... 9... 9... 9 ... 9... 10... 10... 10... 11... 13... 14... 14... 15... 15... 16 ... 17... 18... 18...

... 3... 4... 5... 5... 6... 8... 8... 9... 9... 9 ... 9... 10... 10... 10... 11... 13... 14... 14... 15... 15... 16 ... 17... 18... 18... BAJA INTER CARS 6. RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 6. RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZPROTAWA, 23-25.10.2015 Spis treści WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2015 WARSZAWA 25-27.09.2015r. Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Polski III i IV runda 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej (KJS) Konkursowa Jazda Samochodem Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RADOM 24.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn tel. 694337171 mail: biuro@akwarminski.pl 24-25

Bardziej szczegółowo

Konkursowa Jazda Samochodem. pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014. II Runda RSPMO. Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Konkursowa Jazda Samochodem. pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014. II Runda RSPMO. Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014 II Runda RSPMO Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB OSTROWSKI KROTOSZYŃSKA 95 63-400

Bardziej szczegółowo

6. runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych

6. runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych BAJA ŻAGAŃ 2014 6. RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 3 1. OPIS RAJDU... 5 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku

REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku WSTĘP Rajd samochodowy Babski Rajd 2017 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: 1. Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Rzeszów 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS Rzeszów 29 marca 2015 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN IMPREZY STALOWA WOLA 05.03.2017r. Organizator Automobilklub Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 28a 37-450 Stalowa Wola 1 PROGRAM IMPREZY Zamknięcie listy zgłoszeń 05.03.2017 godz. 10.30 Publikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Strona1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator AUTOMOBILKLUB TOMASZOWSKI Strona2 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4. UBEZPIECZENIE... 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE... 6.

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY... 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT CZARNOCIN II Rajd Niepodległości 12.11.2017 SUPER SPRINT 12 listopada 2017, Czarnocin Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-056 Łódź, Napierskiego 5/10 www.motosportklub.pl

Bardziej szczegółowo

5. runda Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY OPIS IMPREZY ORGANIZACJA...

5. runda Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY OPIS IMPREZY ORGANIZACJA... BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 3 1. OPIS IMPREZY... 5 2.

Bardziej szczegółowo

4. Rajd Krośnieński REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

4. Rajd Krośnieński REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. Rajd Krośnieński REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem I Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM Organizator: Automobilklub Małopolski Krosno 38-400 Krosno ul. Tadeusza Kościuszki 49

Bardziej szczegółowo

1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia. Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Rzeszów, 21-22 maja 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: 10-M/2016 SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający MASTER RACE 2012

Regulamin uzupełniający MASTER RACE 2012 Regulamin uzupełniający MASTER RACE 2012 1. Postanowienia ogólne: MASTER RACE jest imprezą typu cross country, która przeznaczona jest dla kierowców posiadaczy samochodów terenowych oraz quadów i motocykli,

Bardziej szczegółowo

8. Rajd Żarnowiecki. Konkursowa Jazda Samochodem. 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS. Gmina Gniewino / Krokowa

8. Rajd Żarnowiecki. Konkursowa Jazda Samochodem. 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS. Gmina Gniewino / Krokowa 8. Rajd Żarnowiecki REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Gmina Gniewino / Krokowa 10-11.10.2015 Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2011 OSIECK 30.09-01.10.2011 Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Polski Turystyczne Motorowe Mistrzostwa Polski Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Toruń 17.05.2015 Organizator: Automobilklub Toruński 87-100 Toruń ul. Ducha Św. 5 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 Rajd Przedwiośnia - Regulamin uzupełniający USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu Sportowego Rajdów

Bardziej szczegółowo