Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka Runda RSMDŚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda RSMDŚ"

Transkrypt

1 KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy RALLY MASTERS Sobótka Runda RSMDŚ Klub Sportowy G4 spółka z o.o Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel www. rallymasters.pl 1

2 KOMITET ORGANIZACYJNY Mariusz Woźniczko Ryszard Krawczyk Joanna Mazurowska-Woźniczko Krzysztof Watała Prezes Klubu Sportowego G4 Dyrektor Rajdu Prezes Zarządu G4GARAGE Sp. z o.o. Asystent Dyrektora ds. Bezpieczeństwa SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 3 2. ORGANIZACJA 3 3. ZGŁOSZENIA 4 4. UBEZPIECZENIE 5 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 5 6. REKLAMA 7 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 7 8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ 7 9. BADANIA KONTROLNE OPONY ODPRAWA UCZESTNIKÓW PRZEBIEG IMPREZY PROCEDURA STARTU POMIAR CZASU` META BEZPIECZEŃSTWO IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH NAGRODY PROTESTY KARY POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 Załącznik 1 10 Załącznik 2 11 Załącznik 3 12 Załącznik

3 WSTĘP Rajd Okręgowy Rally Masters zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: 1.Międzynarodowego Kodeksu Sportowego 2015 (wraz z załącznikami), 2.Regulaminu Sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA na 2015 (wraz z załącznikami), 3.Regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski na rok 2015, 4.Regulaminu Rajdów Okręgowych 2015, 5.Niniejszego Regulaminu Uzupełniającego, 6.Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP, 7.Regulaminu ochrony środowiska PZM i niniejszego regulaminu uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach, ogłaszanych przez organizatora lub ZSS. PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń poniedziałek godz Publikacja map rajdu czwartek godz Zamknięcie listy zgłoszeń pierwszy termin czwartek godz Zamknięcie listy zgłoszeń drugi termin poniedziałek godz Termin zamówienia dodatkowej powierzchni serwisowej środa godz Opublikowanie książki drogowej środa godz Opublikowanie listy zgłoszeń środa godz Opublikowanie harmonogramu BK środa godz Wjazd do parku serwisowego piątek godz Odbiór dokumentów do zapoznania z trasą piątek godz Odbiór administracyjny piątek godz Zapoznanie z trasą piątek godz Badania kontrolne BK-1 wg harmonogramu BK piątek godz Pierwsze posiedzenie ZSS piątek godz Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu piątek godz Start sobota godz Meta sobota godz Rozdanie nagród (rampa) sobota godz Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej sobota godz USTALENIA OGÓLNE 1.1 Miejsce i termin imprezy Impreza odbędzie się w dniach r. na trasach powiatu wrocławskiego 1.2 Nazwa i ranga imprezy Rajd Okręgowy RALLY MASTERS jest rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Dolnego Śląska. Zawodnicy zdobywają punkty do licencji R. 1.3 Numer wizy ZO PZM Numer wizy 27/2015 ZO PZM Wrocław Lokalizacja Biura Biuro do dnia znajdować się będzie w siedzibie Klubu Sportowego G4 w Wojkowicach ; tel w dniu Ośrodek Wypoczynkowy "Pielgrzym" ul. Słoneczna 20, Sobótka Tel: (71) godz w dniu Ośrodek Wypoczynkowy "Pielgrzym" ul. Słoneczna 20, Sobótka Tel: (71) godz Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego Start sobota Sobótka, ul. Świętej Anny - wyjazd z serwisu godz. 10:00 Meta sobota - Sobótka, ul. Świętej Anny SERWIS - estrada godz. 16: Charakterystyka Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa się z jednego etapu oraz z 4 sekcji. Na trasie zlokalizowanych będzie 9 prób poprzedzonych PKC. Nawierzchnia trasy i prób: asfalt, szuter. 3

4 Długość trasy: 100,65 km. (w tym 27,81 km prób) Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej. 2. ORGANIZACJA 2.1 Nazwa organizatora Klub Sportowy G4 Spółka z o.o. 2.2 Adres Żórawina, Wojkowice, ul. Rajdowa 4 tel www. rallymasters.pl 2.3 Władze Rajdu Zespół Sędziów Sportowych Przewodniczący Członek Członek Sekretarz ZSS Janusz Szerla Andrzej Skrzypczyński Urszula Tymińska Piotr Plezia Osoby oficjalne Dyrektor Rajdu Asystent dyrektora ds. organizacyjnych Asystent dyrektora ds. sportowych Asystent dyrektora ds. bezpieczeństwa Komisarz ds. ochrony środowiska Odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami Kierownik biura Kierownik komisji obliczeń Kierownik badań kontrolnych Kierownik komasacji Kierownik Parku Serwisowego Kierownik Centrum Kontroli Rajdu Kierownik OS 1,4,7 Kierownik OS 2,5,8 Kierownik OS - 3,6,9 Ryszard Krawczyk Marcin Jankiewicz Wiesław Tymiński Krzysztof Watała Krystyna Iwanowska Justyna Kurowska Aleksandra Krasińska Jerzy Głuśniewski Marcin Luniak Angelika Zubowska Angelika Zubowska Józef Jurek Andrzej Kazimierczak Krzysztof Stolarczyk Katarzyna Tymińska Szybajło 3. ZGŁOSZENIA 3.1 Procedura zgłoszenia Obowiązek przesłania zgłoszenia wraz z załącznikami spoczywa na zawodniku. Zawodnik zamierzający wziąć udział w Rajdzie Okręgowym Rally Masters ma obowiązek prawidłowego wypełnienia zgłoszenia na stronie rajdu oraz przesłania go wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 14 września 2015r. (poniedziałek), do godz. 24:00 Pierwszy termin zgłoszeń do dnia godzina Drugi termin zgłoszeń do dnia godzina Wraz z formularzem zgłoszenia konieczne jest przesłanie ( umieszczenie zeskanowanych): - potwierdzenie przynależności klubowej (pieczątka na formularzu zgłoszeń lub jednorazowa lub stała na cały sezon zgoda macierzystego klubu), - potwierdzenie wpłaty wpisowego oraz zeskanowane w kolorze - licencje zawodnika/kierowcy i pilota, - prawo jazdy obu członków załogi, - dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym przeglądem technicznym, 4

5 - ubezpieczenie pojazdu Opcjonalnie, w miarę potrzeb, również wyłącznie pocztą elektroniczną zawodnik w terminie zgłoszeń przesyła pobrane ze strony rajdu: - druk zamówienia dodatkowej powierzchni w parku serwisowym, - wniosek o wspólne/sąsiednie stanowisko w parku serwisowym Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego Każdy zawodnik, który chce otrzymać fakturę VAT z tytułu opłaty wpisowego oraz opłaty za dodatkową powierzchnię w Parku Serwisowym musi dołączyć do przesłanego zgłoszenia dane do faktury. Po spełnieniu tego warunku, zawodnik otrzyma FV podczas Odbioru Administracyjnego Za niekompletne lub nieczytelne zgłoszenie zawodnik ukarany będzie karą pieniężną w wysokości 100 złotych Podczas Odbioru Administracyjnego zawodnik ma obowiązek dostarczyć oryginał zgłoszenia z podpisami Kierowcy i pilota, zgodę klubu na start w zawodach, pobraną ze strony internetowej rajdu, wypełnioną i wydrukowaną obustronnie kartę Odbioru Administracyjnego i BK-1 (karta OA i BK) oraz musi być przygotowany na okazanie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów. Wydrukowaną i wypełnioną, kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego zawodnicy przedstawiają podczas BK Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych Uczestników 3.2 Liczba załóg i klas Pojemność trasy: 20 załóg W przypadku zgłoszenia więcej niż 20 załóg o przyjęciu będzie decydować kolejność wpływu kompletnego zgłoszenia do Biura imprezy. 3.5 Pojazdy dopuszczone Do udziału w RO dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo-towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe RO wyposażone w klatkę bezpieczeństwa zgodną z załącznikiem J do MKS. 3.6 Klasy Podział na klasy: klasa K1 do 903 cm 3 włącznie klasa K2 powyżej 903 cm 3 do 1300 cm 3 włącznie klasa K3 powyżej 1300 cm 3 do 1600 cm 3 włącznie klasa K4 powyżej 1600 cm 3 do 2000 cm 3 włącznie oraz klasę R samochody R1 i R2 do 1600 cm 3 (samochody R2C nie są dopuszczone) klasę N4-31 powyżej 2000 cm 3 (max. średnica wewnętrzna. wlotu powietrza do sprężarki = 31 mm), OPEN RO samochody niehomologowane do2000 cm 3 włącznie GOŚĆ kierowcy z licencją R, używający samochodów dopuszczonych do RSMP Samochody posiadające silnik z doładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika - z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 - z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1, Ostateczny podział na klasy określa lista startowa, zatwierdzona przez ZSS. 3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego wynosi dla zawodników - w pierwszym terminie - 500, 00 zł z reklamą dodatkową organizatora - w drugim terminie - 600, 00 zł z reklamą dodatkową organizatora 800,00 zł - bez reklamy dodatkowej organizatora niezależnie od terminu zgłoszenia - płatne na konto nr : tytuł przelewu: wpisowe Rally Masters wrzesień 2015 za: Imię i Nazwisko kierowcy Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania rajdu lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. 5

6 3.7.4 W ramach wpisowego każdej załodze zostanie przyznana powierzchnia w parku serwisowym wynosząca 50 m. Na wniosek zawodnika, w miarę dostępności miejsca, organizator będzie mógł przyznać dodatkową powierzchnię po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Opłata za dodatkową powierzchnię w parku serwisowym wynosi - 20,00 złotych/m2 W ramach wpisowego każda załoga otrzyma: - regulamin - 1szt. - książkę drogową - 1 szt. - identyfikator - ZAŁOGA - 2 szt. - identyfikator - MECHANIK - 4 szt. 4. UBEZPIECZENIE 4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW. 4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich lub ich mienia. 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 5.1 Tablice Tablica "rajdowa" musi być umocowana na masce przedniej samochodu. Na samochodzie może być tylko tablica aktualnej imprezy. 5.2 Numery startowe Numery startowe dostarczone przez organizatora w kolorze kontrastującym z barwą samochodu, załoga we własnym zakresie musi umieścić w górnej części przednich drzwi. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje nałożenie kary przez ZSS. Na samochodzie mogą być tylko numery aktualnej imprezy. 5.3 Karta wykroczeń Karty wykroczeń, które uczestnik otrzyma od organizatora występują zarówno podczas zapoznania z trasą jak i w trakcie trwania RO. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania RO ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco: - pierwsze wykroczenie kara finansowa 200zł - drugie wykroczenie kara 5 minut - trzecie wykroczenie wykluczenie z Rajdu 6. REKLAMA 6.1. Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej zostanie opublikowana w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem do niniejszego regulaminu Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczenie wszelkich reklam w biurze RO na Starcie i Mecie RO, na terenie stacji kontroli pojazdów podczas BK, w Parku Serwisowym oraz na całej trasie imprezy. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z Organizatorem. 7.ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 7.1 Miejsce i czas Biuro Rajdu Okręgowego Ośrodek Wypoczynkowy "Pielgrzym" ul. Słoneczna 20, Sobótka w dniu r. sobota w godz Dokumenty do okazania - prawo jazdy kierowcy i pilota, - licencje i certyfikaty kierowcy i pilota, - ubezpieczenia OC i NNW, - dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi, - oryginał zgłoszenia potwierdzony przez klub kierowcy, - pisemna zgoda właścicieli w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota 6

7 8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ 8.1 Zapoznanie z trasą prób odbywać się będzie wyłącznie w dniu (piątek) w godzinach od godz do godz Załogi zgłoszone mają prawo do nie więcej niż trzech przejazdów trasy prób. Zapoznanie odbywać się będzie przy otwartym ruchu drogowym. Zakazany jest trening. Samochody uczestniczące w zapoznaniu z trasą mogą być przygotowane jak do imprezy (oklejone z wyznaczonymi numerami startowymi).w żadnym wypadku uczestnicy podczas zapoznania z próbą, nie mogą poruszać się w kierunku przeciwnym do wyznaczonego pod prąd. Zawodnikom RO zostanie wydana przez organizatora karta drogowa na zapoznanie z trasą. Organizator będzie kontrolował przebieg zapoznania z trasą próby. Na żądanie oznakowanych przedstawicieli organizatora uczestnicy muszą okazać kartę drogową i stosować się do poleceń i instrukcji przez nich wydawanych. Kontrole będą prowadzone również przed okresem przewidzianym dla zapoznania się z trasą próby. Każda stwierdzona obecność członka załogi na trasie prób od 18 sierpnia 2015 do 19 września 2015 uznana będzie za nielegalne zapoznanie z trasą i skutkować będzie wykluczeniem z imprezy. 8.2 Podczas zapoznania z trasą próby uczestnicy muszą zatrzymać się na starcie i mecie próby w celu okazania karty drogowej i uzyskania wiz uprawniających do przejazdu przez trasę próby. 8.3 Każdy stwierdzony przypadek nie przestrzegania przepisów zawartych w punkcie 8.1 zgłaszany będzie przez Dyrektora RO do ZSS, który nałoży karę do wykluczenia włącznie. 9. BADANIA KONTROLNE 9.1 Miejsce i czas Parking w Sobótce, ul. Świętej Anny Park Serwisowy piątek godz Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z RO. 9.2 Wymagania dodatkowe zgodnie z załącznikiem 1 Regulaminu Ramowego RO. 9.3 Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania BK-2 przy wjeździe na Metę. 10. OPONY 10.1 Samochód uczestniczący w Rajdzie może być wyposażony maksymalnie tylko w dwa koła zapasowe Podczas BK wszystkie koła będą oznakowane zgodnie z regulaminem ogumienia Używane na RO obręcze kół muszą być pozbawione wszelkich oznakowań z poprzednich imprez samochodowych. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje nałożenie kary przez ZSS Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon zostanie nałożona na załogę kara wyznaczona przez ZSS. 11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW 11.1 Miejsce i czas Ośrodek Wypoczynkowy "Pielgrzym" ul. Słoneczna 20, Sobótka - SOBOTA 19 LIPIEC 2015 godzina 09: PRZEBIEG IMPREZY 12.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej piątek godz , Oficjalna tablica ogłoszeń Ośrodek Wypoczynkowy "Pielgrzym" ul. Słoneczna 20, Sobótka 12.2 Oficjalny czas podczas trwania RO W czasie trwania Rajdu czasem oficjalnym będzie czas podawany przez stronę Oficjalny start , godz wg listy startowej w odstępach minutowych Wymiana kart drogowych podczas RO Karta drogowa na sekcję 1 wydawana będzie na PKC-0 Kolejne karty drogowe wymieniane będą na poniższych punktach kontroli czasu sekcja 2 : PKC 3B wjazd na serwis sekcja 3: PKC 6B wjazd na serwis 7

8 sekcja 4: PKC 9B wjazd na serwis 12.5 Park Serwisowy Prędkość w parku serwisowym zostaje ograniczona do 20km/h Tankowanie paliwa jest dozwolone wyłącznie na stacji Orlen w Sobótce W trakcie serwisowania pod samochodem musi znajdować się folia ekologiczna. 13. PROCEDURA STARTU 13.1 Samochód będzie ustawiony przed linią startu na tzw. obrys, następnie na ekranie będą wyświetlane sekundy pozostałe do momentu startu: 30, 15, 10, a ostatnie 5 po jednej po czym nastąpi sygnał startu. W tym czasie uczestnik powinien niezwłocznie wystartować Organizator może wprowadzić na próbach start i pomiar czasu z użyciem fotoceli Samochód, który nie będzie mógł wystartować w ciągu 20 sekund po podaniu sygnału startu, zostanie niezwłocznie usunięty w bezpieczne miejsce Start przedwczesny /falstart/ - jest to zarówno start lotny jak i wystartowanie przed sygnałem startera Zabrania się powtórzenia startu 13.5 Czas startu do próby jest jednocześnie czasem startu do następnego odcinka drogowego. 14. POMIAR CZASU Pomiar czasu na mecie lotnej próby będzie wykonywany z dokładnością do 1/10 sekundy Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez ZSS. 15. META 15.1 Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na PKC 8C i 9D bez nakładania kary Po PKC 9D przewiduje się Park Zamknięty. 16.BEZPIECZEŃSTWO 16.1 Warunkiem uczestnictwa jest stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z załącznikiem J do MKS Uczestnicy Rajdu są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na tych drogach zasad i przepisów w szczególności dotyczących ograniczenia prędkości. Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem. 17. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS RAJDU - Kierownik Próby kamizelka koloru czerwonego - Kierownik PKC kamizelka koloru pomarańczowego - Odpowiedzialny za kontakt z uczestnikami kamizelka koloru białego - Sędziowie techniczni kamizelka koloru granatowego - Sędziowie zabezpieczenia kamizelka koloru żółtego 18.NAGRODY 18.1 Rozdanie nagród Park Serwisowy sobota godz: 17: Wykaz nagród: Puchary dla kierowców i pilotów za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych klasach w zależności od frekwencji na starcie OS PROTESTY 8

9 19.1 Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektor RO lub w przypadku jego nieobecności na ręce Odpowiedzialnego za Kontakty z uczestnikami Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS Wszelkie odwołania od decyzji ZSS RO mogą być składane przez zawodnika do OKSS PZM.Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS Kaucja przy zapowiedzi odwołania się od decyzji ZSS do OKSS wynosi 500 zł. Odwołanie od decyzji OKSS do GKSS wynosi 1000 zł. 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania rajdu. Wojkowice 13 sierpień 2015 r. Dyrektor RO Ryszard Krawczyk 9

10 ## Załącznik nr 1 HARMONOGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ 18 wrzesień 2015r. - sobota w godz. 15:30-18:30: OS 1, 4, 7 - Kopalnia od 15:30 do 18:30 OS 2, 5, 8 - Sobótka od 15:30 do 18:30 tylko pieszo z wyłączeniem ul. Świętej Anny i ul. Trzech Dębów OS 3, 6, 9 - Kunów od 15:30 do 18:30 10

11 RO RALLY G4 SOBÓTKA ETAP 1 Sobota, ### PKC Lokalizacja Długość OS Dojazd Długość odcinka drogowego Czas przejazdu Czas odjazdu 1 załogi START Sobótka wyjazd z Serwisu 10:00 1 Strzeblów 5,36 5,36 0:10 10:10 OS -1 Kopalnia SKSM 1 4,46 10:13 2 Kunów 9,10 13,56 0:20 10:33 OS - 2 Kunów 1 3,00 10:36 3 Sobótka 5,73 8,73 0:18 10:54 Sekcja 1 OS - 3 Sobótka 1 1,81 10:57 3A Serwis -wjazd 3,94 5,75 0:15 11:12 Serwis A - Sobótka (9,32) (24,08) (33,40) 0:20 3B Serwis-wyjad 13:00 Tankowanie wszyscy zawodnicy ST-1 Do następnego tankowania (9,32) (24,08) (33,40) 4 Strzeblów 5,36 5,36 0:10 13:10 OS -4 Kopalnia SKSM 2 4,46 13:13 5 Kunów 9,10 13,56 0:20 13:33 OS - 5 Kunów 2 3,00 13:36 Sekcja 2 6 Sobótka 5,73 8,73 0:18 13:54 OS - 6 Sobótka 2 1,81 13:57 6A Serwis -wjazd 3,94 5,75 0:15 14:12 Serwis B - Sobótka (9,32) (24,08) (33,40) 0:20 6B Serwis-wyjad 15:00 ST-2 Tankowanie wszyscy zawodnicy Do następnego tankowania (9,32) (24,08) (33,40) 7 Strzeblów 5,36 5,36 0:10 15:10 OS -7 Kopalnia SKSM 3 4,46 15:13 8 Kunów 9,10 13,56 0:20 15:33 OS - 8 Kunów 3 3,00 15:36 Sekcja 3 9 Sobótka 5,73 8,73 0:18 15:54 OS - 9 Sobótka 3 1,81 15:57 9A Serwis -wjazd 3,94 5,75 0:15 16:12 Serwis C - Sobótka (0,00) (0,45 (0,45) 0:10 9B Serwis-wyjad 16:22 9C Meta Rajdu 0,20 0,20 0:06 16:28 Ceremonia Mety Sekcja 4 9D Parc Ferme - wjazd 0,25 0,25 0:30 16:58 Rajd razem 27,81 72,84 100,65 11

12 Numery startowe i reklama Załącznik nr 3 12

13 Załącznik nr 4 Justyna Kurowska-Ferdek Plan pracy Odpowiedzialnego za kontakty z uczestnikami piątek Godz Godz Godz Biuro zawodów Badanie Kontrolne BK1 Posiedzenie ZSS r sobota Godz Godz Godz Godz Start Serwis I Serwis II Meta zawodów Posiedzenie ZSS Telefon:

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 18-19.09.2015 3 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem Organizator AUTOMOBILKLUB TOMASZOWSKI SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters Klub Sportowy G4 spółka z o.o. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 794314740 www.g4sport.club KOMITET ORGANIZACYJNY Marcin Jankiewicz Ryszard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający KJS 1 Barbórka Wrocławska 6 Runda DMO Wrocław 6.12.2015

Regulamin Uzupełniający KJS 1 Barbórka Wrocławska 6 Runda DMO Wrocław 6.12.2015 Stowarzyszenie Automobilklub Piast Dolnośląski Regulamin Uzupełniający KJS 1 Barbórka Wrocławska 6 Runda DMO Wrocław 6.12.2015 Stowarzyszenie Automobilklub Piast Dolnośląski ul. Strzegomska 55C 53-611

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodem RALLY MASTERS Sobótka 2014.06.08

Regulamin Uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodem RALLY MASTERS Sobótka 2014.06.08 KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodem RALLY MASTERS Sobótka 2014.06.08 Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 316 51 85 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Wersja 11.12.2017 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13.01.2018 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Walentynkowy 15-16 lutego 2014 r. USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2015 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters 9 kwietnia 2016

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters 9 kwietnia 2016 Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters 9 kwietnia 2016 Klub Sportowy G4 spółka z o.o. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 794314740 www.g4sport.club KOMITET ORGANIZACYJNY Marcin Jankiewicz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters Klub Sportowy G4 spółka z o.o. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 794314740 www.g4sport.club KOMITET ORGANIZACYJNY Marcin Jankiewicz Ryszard

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej (KJS) Konkursowa Jazda Samochodem Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RADOM 24.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2012 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA STALOWA WOLA 11.03.2012r. 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem V runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Organizator Automobilklub Włocławski ul. Chopina 10/12 87-800 Włocławek SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014 SPONSOR GŁÓWNY: ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-506 Jelenia Góra Ul. Kolejowa 5a 75 75545 59 klub@ak-karkonoski.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna Organizator Motoretta SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4. UBEZPIECZENIE... 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 2 stycznia 2017 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem SuperOes WOŚP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Toruń 17.05.2015 Organizator: Automobilklub Toruński 87-100 Toruń ul. Ducha Św. 5 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters Organizator: KOMITET ORGANIZACYJNY Marcin Jankiewicz Prezes Klubu Ryszard Krawczyk Dyrektor Rajdu Aleksandra Krasińska Kierownik Biura Zawodów SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem WIOSNA 2015 Katowice 24 Maj 2015 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 3 2. ORGANIZACJA 3

Bardziej szczegółowo

Konkursowa Jazda Samochodem. pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014. II Runda RSPMO. Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Konkursowa Jazda Samochodem. pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014. II Runda RSPMO. Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014 II Runda RSPMO Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB OSTROWSKI KROTOSZYŃSKA 95 63-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem. Kierowca Roku Opolszczyzny KĘDZIERZYN 2013. Kędzierzyn-Koźle

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem. Kierowca Roku Opolszczyzny KĘDZIERZYN 2013. Kędzierzyn-Koźle REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Kierowca Roku Opolszczyzny KĘDZIERZYN 2013 Kędzierzyn-Koźle Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem. III Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 09.03.2013

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem. III Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 09.03.2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem III Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów Łapanów 09.03.2013 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Organizator Automobilklub Włocławski ul. Chopina 10/12 87-800 Włocławek SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 3 2. ORGANIZACJA 3 3. ZGŁOSZENIA 4 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 Rajd Przedwiośnia - Regulamin uzupełniający USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu Sportowego Rajdów

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS CZARNOCIN RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2015 V runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS KJS CZARNOCIN Rajd Niepodległości 11.11.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 Powiatowy Rajd Młodych Kierowców Tarnowskie Góry 5 październik 2014 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Konkursowa Jazda Samochodem

Konkursowa Jazda Samochodem 2. Rajd Walentynkowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Pruszcz Gdański 14.02.2015 Organizator Automobilklub Morski -

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4.

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała 2017 12 sierpnia 2017 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec A U TOMOBILKLUB Z A G Ł Ę B TUROSZOWSKIE IE AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej XVII edycja NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2012 23.06.2012 r. Zgorzelec Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IMPREZY OGÓLNODOSTĘPNEJ Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Auto Koło Centrum 1 runda

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IMPREZY OGÓLNODOSTĘPNEJ Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Auto Koło Centrum 1 runda REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IMPREZY OGÓLNODOSTĘPNEJ Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Auto Koło Centrum 1 runda Spis treści Organizator Koło Automobilklubu Łódzkiego: Auto Koło Centrum Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Powiatowy Rajd Młodych Kierowców Tarnowskie Góry/Krupski Młyn 25 październik 2015 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku

REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku WSTĘP Rajd samochodowy Babski Rajd 2017 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: 1. Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IX RALLY PIASECZNO POD PATRONATEM : BURMISTRZA MIASTA i GMINY PIASECZNO Organizator Koło Automobilklubu Łódzkiego Auto Koło Centrum SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters Organizator: KOMITET ORGANIZACYJNY Marcin Jankiewicz Prezes Klubu Ryszard Krawczyk Dyrektor Rajdu Aleksandra Krasińska Kierownik Biura Zawodów SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Super Sprint Moto Session Pamięci Janusza Kuliga REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Runda Mistrzostw Okręgu Lublin PZM w Super Sprintach Lublin 19.03.2017 Automobilklub Chełmski 22-100 Chełm ul. Strażacka 4

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający KJS MINI MAX 19 lipca 2015r AUTOMOBILKLUB DOLNY ŚLĄSK. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej KJS MINI - MAX

Regulamin Uzupełniający KJS MINI MAX 19 lipca 2015r AUTOMOBILKLUB DOLNY ŚLĄSK. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej KJS MINI - MAX AUTOMOBILKLUB DOLNY ŚLĄSK Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej KJS MINI - MAX 19.07.2015 r. Legnica - Jawor Automobilklub Dolny Śląsk 55-320 Malczyce ul. Sienkiewicza 10a tel. 600 439

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Strona1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator AUTOMOBILKLUB TOMASZOWSKI Strona2 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4. UBEZPIECZENIE... 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE... 6.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów Łapanów 15.03.2014 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT CZARNOCIN II Rajd Niepodległości 12.11.2017 SUPER SPRINT 12 listopada 2017, Czarnocin Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-056 Łódź, Napierskiego 5/10 www.motosportklub.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 10.11.2013r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 10.11.2013r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 10.11.2013r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VIII Rajd Niepodległości doskonalenie techniki jazdy samochodem REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Sopot 11.11.2017 Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski Al.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY XVII RALLY WYSZKÓW POD PATRONATEM : BURMISTRZA WYSZKOWA Organizator Koło Automobilklubu Łódzkiego Auto Koło Centrum SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA...

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem PUCHAR WIOSNY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem PUCHAR WIOSNY 13.04.2014r. Warszawa Organizator Automobilklub Polski ul. Pańska 85 00-834 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 RAJD NAMYSŁOWSKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 3 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2017r. Namysłów 30.04.2017r. Organizator Automobilklub Opolski Ul. Wrocławska 102 45-837 Opole

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters Organizator: KOMITET ORGANIZACYJNY Marcin Jankiewicz Prezes Klubu Ryszard Krawczyk Dyrektor Rajdu Aleksandra Krasińska Kierownik Biura Zawodów SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

Super Sprint SziK - KAZANÓW 2010

Super Sprint SziK - KAZANÓW 2010 Auto Sport Klub 37-700 Przemyśl ul. Lwowska 11a tel/fax: 0-16 6789253 (grzeczn.) mail: auto-sport-klub@wp.pl Regulamin uzupełniający Super Sprint SziK - KAZANÓW 2010 15 maja 2010 r. Wstęp Impreza Super

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters

Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters Regulamin Uzupełniający Super KJS Tarmac Masters Organizator: KOMITET ORGANIZACYJNY Marcin Jankiewicz Prezes Klubu Ryszard Krawczyk Dyrektor Rajdu Aleksandra Krasińska Kierownik Biura Zawodów SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

VI Rajd Bruegmann Polska KJS

VI Rajd Bruegmann Polska KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rajd Bruegmann Polska KJS XIV runda Puchar Polski Automobilklubów i Klubów PZM Włocławek, 12 października 2008 1 WSTĘP Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej Konkursowa Jazda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławka Andrzeja Pałuckiego Organizator Automobilklub Włocławski 87-800 Włocławek ul. Chopina 10/12 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem II runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2017r. Organizator Ul. Wrocławska 102 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA 21-23.10.2016 5 i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Finał Turystycznego Pucharu Polski Finał Nawigacyjnego Pucharu Polski SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

8. Rajd Żarnowiecki. Konkursowa Jazda Samochodem. 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS. Gmina Gniewino / Krokowa

8. Rajd Żarnowiecki. Konkursowa Jazda Samochodem. 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS. Gmina Gniewino / Krokowa 8. Rajd Żarnowiecki REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Gmina Gniewino / Krokowa 10-11.10.2015 Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Piekary Śląskie

REGULAMIN. Piekary Śląskie REGULAMIN PIEKARSKIE KRYTERIUM KIEROWCÓW AMATORÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA Piekary Śląskie 04.04.2009r. Wiza nr: 7/RS/09 I RUNDA PUCHARU DELEGATURY AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO II RUNDA PUCHARU AUTOMOBILKLUBU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MISTRZOSTWA OKRĘGU ŁÓDZKIEGO SUPER SPRINT I runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Super Sprint 1 runda SuperOES Tor Łódź

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MISTRZOSTWA OKRĘGU ŁÓDZKIEGO SUPER SPRINT I runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Super Sprint 1 runda SuperOES Tor Łódź Super Sprint MOTOSPORTKLUB & TOR ŁÓDŹ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MISTRZOSTWA OKRĘGU ŁÓDZKIEGO SUPER SPRINT I runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Super Sprint 1 runda SuperOES Tor Łódź Tor Łódź. Kiełmina, 95-010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters

Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters Regulamin Uzupełniający Rajd Okręgowy Tarmac Masters Organizator: KOMITET ORGANIZACYJNY Marcin Jankiewicz Prezes Klubu Ryszard Krawczyk Dyrektor Rajdu Aleksandra Krasińska Kierownik Biura Zawodów SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2016 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS II. Rajd Żuławski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Cedry Wielkie 11-12.07.2015 Organizator Automobilklub Morski - Klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY TRANS-ZIEM GRAVEL CHALLENGE

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY TRANS-ZIEM GRAVEL CHALLENGE REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY TRANS-ZIEM GRAVEL CHALLENGE Podolany 12.11.2016 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem I runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Toruń 14.05.2017 Organizator: Automobilklub Toruński 87-100 Toruń ul. Ducha Św. 5 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. O PUCHAR ITDESK.pl. I Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Gdańskiego PZM 2012

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. O PUCHAR ITDESK.pl. I Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Gdańskiego PZM 2012 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem O PUCHAR ITDESK.pl I Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Gdańskiego PZM 2012 Sopot, 21.04.2012r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Przemyska Przeprawa III Runda Mistrzostw Podkarpacia Off-Road `2017 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 22.10.2017 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Szczecin 20-21 maja 2017 Konkursowa Jazda Samochodem ORGANIZATOR: Fundacja Baja Poland ul. Migdałowa 1a 72-003 Dobra wiza OKSS PZM:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Przemyska Przeprawa II Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 26.06.2016 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY II RAJD ŻARNOWIECKI KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM (KJS) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gniewino, 18 października 2009 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM KJS KRAPKOWICE 2012

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM KJS KRAPKOWICE 2012 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM KJS KRAPKOWICE 2012 14 października 2012r. KRAPKOWICE ORGANIZATOR: Automobilklub Opolski, ul. Wrocławska 102, 45-837 Opole, tel. 77 47 45 919 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i terminy imprez Impreza odbędzie się w ODTJ WROCŁAW przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach np. Osła 1 J

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa XVIII edycja NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2013 " 29.06.2013 Zgorzelec Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

15 listopada 2009 roku Toruń

15 listopada 2009 roku Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2009 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA VII Runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM 15 listopada 2009 roku Toruń 1 Wstęp Konkursowa Jazda Samochodowa

Bardziej szczegółowo