Z A P R O S Z E N I E. do złożenia oferty cenowej w sprawie dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A P R O S Z E N I E. do złożenia oferty cenowej w sprawie dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku."

Transkrypt

1 Malbork, dnia Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty cenowej w sprawie dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla Jednostki Wojskowej 118 w Malborku. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia formularz oferty cenowej.. Zamówienie składa się z III Zadań: Zadanie nr I dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej oraz akcesoriów ochronnych służba mundurowa; Zadanie nr II dostawa odzieży różnej szytej na miarę dla personelu stołówki służba mundurowa; Zadanie nr III dostawa odzieży ochronnej dla służby infrastruktury lotniskowej. 3. Dostawca we własnym zakresie oraz na własny koszt dokona zdjęcia miary z osób, dla których wykonywana będzie odzież szyta na miarę w m. Malbork i m. Pruszcz Gdański ZADANIE NR II. 4. Przedmiot umowy musi być nowy, dopuszczony do obrotu, dobrej jakości pochodzący z bieżącej produkcji tj. roku 014. Poza tym musi spełniać wymagania zawarte w polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz posiadać trwałe oznaczenie B, CE lub certyfikat zgodności ZADANIE NR I i II. 5. Termin gwarancji zakupionego towaru musi być zgodny z warunkami producenta i musi być nie krótszy niż 1 miesięcy od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do (ZADANIE NR I i II): - złożenia zamówienia z pełnej gamy rozmiarowej oferowanych produktów, - wymiany dostarczonego obuwia w sytuacji niezgodności numerowej na koszt dostawcy. 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: - do r. od dnia podpisania umowy (bez obuwia) ZADANIE NR I - do dnia r. dostawca dostarczy 100% zamówionego obuwia do zamawiającego, ten po dokonaniu przymiarek odeśle celem wymiany obuwie, które nie będzie odpowiednie pod względem numeracji w terminie r. - do dnia r. dostawca dośle ostateczną partię obuwia we wskazanych przez zamawiającego numerach, - w terminie do 7 dni od podpisania umowy wykonawca dokona zdjęcia miary a następnie do dnia r. dostarczy gotowy produkt do zamawiającego (Malbork i Pruszcz Gdański) ZADANIE NR II, - w terminie do r. ZADANIE NR III. 7. Miejsce dostawy: ZADANIE NR I i II Jednostka Wojskowa 118 w Malborku oraz Jednostka Wojskowa 1300 w Pruszczu Gdańskim załącznik nr, ZADANIE NR III

2 - Jednostka Wojskowa 118 w Malborku - Królewo Malborskie (lotnisko). 8. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 1) Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru, ) Tabelę rozmiarów oferowanych produktów: odzieży, obuwia oraz nakryć głowy i rękawic stosowanych przez Wykonawcę (dla zadania nr I i II). 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 4) Karty charakterystyki produktów równoważnych (jeżeli dotyczy). 9. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym: W zaoferowaną cenę należy wliczyć: wartość całkowitą dostawy wraz z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz obowiązujący podatek VAT. 10. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) Formularz ofert cenowej, wraz z dokumentami określonymi w pkt. 8, należy przesłać pocztą elektroniczną, na adres: lub przesłać na adres: Jednostka Wojskowa 118 Kancelaria Jawna, ul. 17 Marca 0, 8 00 Malbork, z dopiskiem: Oferta odzież robocza. 11. Sposób oceny ofert: a) Ocenie podlegają oferty zawierające wszystkie pozycje wymienione w formularzu oferty cenowej. Niedopuszczalna jest zmiana asortymentu czy ilości wymienionych w załączniku nr 1. b) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100% c) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem: cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100% Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena. 1. Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy: a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości: - 10% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, - 10% wartości brutto umowy, gdy Wykonawca nie wykona zamówienia w całości, bądź nawet w jakiejś jego części, - 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w realizacji zamówienia za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w pkt. 6. b) warunki płatności: ZADANIE NR I - I faktura będzie płatna 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego, po dostarczeniu 100% produktów z pominięciem wartości obuwia, - II faktura będzie płatna 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego, po ostatecznym odbiorze 100% obuwia. ZADANIE NR II - 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego. ZADANIE NR III - 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego. 13. Miejsce i termin złożenia rozpoznania cenowego: Formularz oferty cenowej należy złożyć lub przesłać w terminie: do dnia 09 lipca 014 roku, do godz. 10: Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

3 Agnieszka Halama, faks: , Informacje techniczne dot. zamawianych materiałów (ZADANIE NR III): sierż. Tomasz Wanatowski tel Załączniki: 1. formularz oferty cenowej. Miejsce dostawy towaru DOWÓDCA.. Spr. J. Narloch. Wykonano w 1 egz.: Egz. Nr 1 ad acta Wykonała: A. Halama (tel ) Dostęp do dokumentu: sekcja zamówień Publicznych

4 Załącznik nr (pieczęć firmowa) (miejscowość, data) OFERTA CENOWA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę odzieży ochronnej i roboczej dla Jednostki Wojskowej 118 w Malborku: 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: ZADANIE NR I netto:... zł, podatek VAT... %, brutto:... zł, (słownie:...) ZADANIE NR II netto:... zł, podatek VAT... %, brutto:... zł, (słownie:...) (słownie:...) ZADANIE NR III netto:... zł, podatek VAT... %, brutto:... zł, (słownie:...)

5 ZADANIE I LP Nazwa przedmiotu zamówienia ilość 1 Koszula flanelowa wykonana z tkaniny flanelowej przy zachowaniu wszystkich wymagań konstrukcyjnych koszuli. Zapinana z przodu na 7 guzików, z kołn. Na odcinanej stójce. Tył z odcinanym karczkiem. Szwy barkowe skierowane na 130 przody. Krawędzie przodów podwinięte do spodu. Na lewym przedzie naszyta kieszeń. Rękawy długie wykończone mankietami. Rozporki rękawów wykończone lamówką. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony. Równoważna wzór 303R/MON. Kurtka ocieplana z odpinaną podpinką (podpina z polaru g/m), wierzch poliester typu rip-stop (o zwiększonej odporności na rozerwanie), powlekany PU lub PCV wodoodporny 500mm, przepuszczający powietrze (tzw. 8 oddychający z membraną), kurtka zapinana na suwak dwustronny z listwą zapinaną na zatrzaski lub rzepy, rękaw ze ściągaczem wewnątrz i regulacja mankietu na rzepy. Kaptur odpinany ocieplony np. polarem, kol. Beżowy, ciemnozielony, granatowy lub czarny. 3 Fartuch roboczy damski zapinany na guziki lub zatrzaski, wykończony kołnierzem. Z przodu naszyte kieszenie dolne. Rękaw długi, jednoczęściowy, dołem wykończony mankietem regulowanym guzikiem lub zatrzaskiem. W tyle 55 pasek zapinany na guzik lub zatrzask regulujący obwód pasa. Dół fartucha podwinięty i przestębnowany. Kol. Niebieski. Tkanina: 35% bawełna, 65% poliester, gramatura g/m, kurczliwość 1,5-%, temp. Prania 900 st.c. 4 Buty robocze trzewiki obuwie wykonane ze skóry, wodoodporne, gruba, twarda podeszwę nie rysująca posadzki, antypoślizgowa. Odporne na środki 55 chemiczne (soda kaustyczna, kwas solny spożywczy), na przebicie (odłamki szkła), wkładka tkanina wkładkowa, pochłaniająca pot, anatomiczna. 5 Czapka ocieplana skład: poliester 70%, bawełna 30%, chroniąca przed zimnem od -35C 60 o gram. Powyżej 175 g/m. Podszewka o gram g/m. Uszy 0 podpinane do góry, wykończone kożuszkiem o gram g/m, od środka ocieplana kożuszkiem lub polarem. Usztywniony daszek, kol. Czarny lub granatowy. 6 Czapka robocza letnia typu baseball, tkanina: bawełna pow. 80%, gram g/m, usztywniony daszek i przód czapki, rozm. Uniwersalny z możliwością 55 regulacji wielkości, kol. Czarny, granatowy lub ciemnozielony. 7 Buty gumowe damskie stosowane w przemyśle spożywczym, antypoślizgowa podeszwa, zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. Kol. Biały, wierzch i 10 spód: PCV z nitrylem, podeszewka: mat. tekstylny, wysokość butów ok. 5cm. Cena jednostk owa brutto Wartość brutto

6 8 Buty gumowe męskie antypoślizgowa podeszwa, zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. Kol. Czarny, wierzch i spód: guma, podszewka: mat. 30 Tekstylny, wysokość butów ok cm, spełniające normę PN-EN Obuwie operacyjne (typ drewniaki) skórzane obuwie specjalistyczne na lekkim podwyższeniu na przeciwpoślizgowej podeszwie z poliuretanu, pasek na 4 pięte, cholewka gładka, wierzch i wyściółka z naturalnej skóry, kol. Biały, stosowane np. przez personel sł. Zdrowia, pracowników przem. Spożywczego. 10 Buty dekarskie przeznaczone do prac dachowych. Wyściółka: zamsz, wkładka: bardzo miękka wykonana z pianki poliuretanowej, podeszwa: mieszanka poliuretanowo nitrowa, kompozytowa wkładka w podeszwie. Spełniają normy: EN 0344:004, EN 0347:004, EN 1387: Maska przeciwpyłowa maska cało twarzowa, dwa zawory minimalizujące opory wydechowe. Część twarzowa wykonana z hypoalergicznego silikonu. 10 Paski mocujące ułatwiające dopasowanie do twarzy, lekka g. 1 Filtr do maski przeciwpyłowej filtr klasy P3 o maksymalnie wysokim stopniu zatrzymania cząsteczek 99,997% i z aktywną powierzchnią filtrującą 13dcm3, do 10 zamontowania do oferowanej maski przeciwpyłowej. 13 Przeciwodpryskowe okulary ochronne klasa optyczna 1 okulary ochronne o żółtym zabarwieniu, poprawiające kontrast, szerokie ramiona, na końcu ramion 0 małe otwory do których można doczepić np. sznurek, przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, spełniają wymagania normy EN Osłona spawalnicza wymiary filtra: 90x110xmm, możliwość dopasowania do obwodu głowy za pomocą pasków i pokrętła, zapewnia ochronę przed 6 uderzeniami do 45 m/s (F), spełnia normy EN175 oraz EN Osłona spawalnicza do trzymania w ręku wyk. Z polipropylenu, wymiar filtra: 90x110xmm, spełnia wymagania norm EN175 oraz EN Fartuch kwasoodporny chroni przed odpryskami rozcieńczonych 0% kwasów i zasad. Charakteryzuje się trwałością parametrów ochronnych. Fartuch jest 10 zgodny z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu MGPiPS z dn r., przenoszącymi wymagania dyrektywy 89/686/EEC oraz wymaganiami zawartymi w normach: PN-EN 340, PN-P Oznaczenie CE (kat. II). 17 Hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 5-6mm, skorupa wyposażona w daszek więźba posiada sześcioramienne pasy nośne- w części przedniej potnik z włókniny 5 pasek podbródkowy o szer. 0mm wykonany z taśmy bawełnianej zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami oraz uderzeniami głowy, chroni przed porażeniem prądem elektr. O wartości skutecznej napięcia do 440V przystosowany do użytkowania w zakresie temp. Od -0st. C do +50st. C, spełnia wymagania normy EN Rękawice kwasoodporne (neoprenowe) chronią przed odpryskami 10 rozcieńczonych 0% kwasów i zasad, charakteryzują się trwałością parametrów par

7 ochronnych są zgodne z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu MGPiPS z dnia r. przenoszącym wymagania dyrektywy 89/686/EEC oraz wymogami zawartymi w normach: PN-EN 340, PN P 04987, oznaczenie CE (kat. II). 19 Rękawice lateksowe jednorazowe cienkie (pięciopalcowe) 1000 par 0 Rękawice monterskie (pięciopalcowe) ochronne stosowane do ogólnych prac mechanicznych wykonane z wysokiej jakości jasnej skóry świńskiej licowej połączonej z tkaniną. Wierzchnia część rękawicy wykonana ze sterczu, 0 par całodłonicowe, część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. W nadgarstku zapięcie na rzep Velcro. PN-EN Rękawice ochronne stosowane do ogólnych prac mechanicznych wykonane z wysokiej jakości jasnej skóry świńskiej licowej połączonej z tkaniną. Wierzchnia część rękawic wykonana ze sterczu, całodłonicowe, część chwytna rękawicy 300 par wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. W nadgarstku zapięcie na rzep Velcro. PN-EN 388. Rękawice robocze damskie (pięciopalcowe) poliamidowe w części dłoni i palców pokryte pianką poliuretanową (bez silikonu), elastyczny ściągacz nadgarstka, gładka powierzchnia zewnętrzna, wysoki poziom oddychania, 100 par wysoka manualność, precyzyjne dostosowanie do dłoni, bez uciskowy szew, równoważne z rękawicami ULTRANE , spełniające normę PN-EN Rękawice ochronne podgumowane rękawice robocze powłoka lateksowa na stronie chwytnej i końcach palców. 30 para 4 Rękawice ocieplane rękawice robocze wzmacniane licową skórką bydlęcą. Ciemne kolory skóry. Na części chwytnej dodatkowo wzmocnione. Drelich w kol. 50 par Białym ocieplane kożuszkiem. 5 Kombinezon malarski jednorazowy wykonany z 100% polipropylenu, gramatura 40g/m, zapinany na suwak, kaptur wykończony gumką, brzegi 150 rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi, marszczenie w pasie umożliwiające lesze dopasowanie się do sylwetki. 6 Szelki bezpieczeństwa wyposażone w tylną klamrę zaczepową i przedni punkt zaczepowy, regulacja psów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. 4 Zgodne z normą PN-EN 361. Urządzenie z certyfikatem CE. 7 Urządzenie samohamowne z linką bezp. O dł. 10m chroniące przed upadkiem z wysokości zgodne z EN 360:0 przystosowane do współpracy z szelkami 4 bezpieczeństwa zgodnymi z normą PN-EN 361. Materiał: lina galwanizowana, zatrzaśniki zgodne z normą EN36. Urządzenie przystosowane do pracy pod obciążeniem do 150kg. 8 Czepek kucharza damski siatkowy (tiul) w kol. Białym, z płótna 100% bawełna, gramatura g/m z daszkiem, rozm. Uniwersalny z możliwością regulacji 55

8 wielkości. 9 Czapka kucharza męska siatkowa typu bejsbolowa w kol. Białym z regulacją obwodu za pomocą rzepa od 54 6cm, mat. 65% poliester, 35% bawełna, 0-60 g/m, kurczliwość 1,5 % temp. Prania wszystkich kolorów 90st. C. razem wartość netto.. razem podatek VAT.%..zł. 8 RAZEM ZADANIE II odzież szyta na miarę Cena LP Nazwa przedmiotu zamówienia ilość 1 Ubranie kucharza damskie zapinany na zatrzaski, wykończony kołnierzykiem. Z przodu kieszenie dolne wewnętrzne zapinane na zatrzaski, rękaw długi, jednoczęściowy, dołem wykończony mankietem regulowanym zatrzaskiem. W 46 tyle pasek zapinany na zatrzask regulujący obwód pasa. Dół fartucha podwinięty i przestębnowany, tkanina: 35% bawełna, 65% poliester, gramatura g/m, kurczliwość 1,5 % temp. Prania do 90st. C. Ubranie kucharza męskie bluza jednorzędowa ze stójką wykończoną czarną lamówką, zapinana z przodu na 6 zatrzasków, kol. Biały (od 1,5 do cm). Tył bluzy jednoczęściowy. Rękawy krótkie (do łokcia) wykończone 3cm mankietem wykończonym czarną lamówką, wszywane w pachę. Na przodzie bluzy po lewej 11 stronie, na wysokości piersi haft komputerowy z pierwszą literą imienia i nazwiska (czcionka Arial, wys. 10mm, kol. Czarny) lub naszyfka z haftem. Spodnie długie, proste, wszyte w pasek. Pasek zapinany na zatrzaski, po bokach paska wszyta gumka pozwalająca dopasować spodnie do sylwetki. Doły nogawek wykończone obrębem, kieszenie wpuszczane. Rozporek w nogawkach przednich z zapięciem krytym, zapinany na zamek w kol. Białym. W nogawkach (przód i tył0 wykonane zaszewki. Tkania: 35% bawełna, 65% poliester, gram g/m, kurczliwość 1,5-%, temp. Prania do 90 st. C, kol. biały. razem wartość netto.. razem podatek VAT.%..zł. jednostk owa brutto RAZEM Wartość brutto

9 ZADANIE III LP Nazwa przedmiotu zamówienia ilość produkt równoważny* 1 Kurtka i spodnie wodoodporne ostrzegawcze PROS lub równoważne; rozmiar: wzrost 190, obwód klatki piersiowej 105, pas 100 kmpl Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Kurtka i spodnie wodoodporne ostrzegawcze PROS lub równoważne; rozmiar: wzrost 180, obwód klatki piersiowej 115, pas Kamizelka odblaskowa Dedra, pasy L, (BHKMo1L) lub równoważna 4 Rękawice wodoodporne ocieplane Rsnowing Reis lub równoważne roz. L 5 Kask ze słuchawkami Draper i maska D lub równoważne 6 Buty wodoodporne wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne Rozmiar: 46 7 Buty wodoodporne wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne Rozmiar: 43 8 Czapka z daszkiem, odblaskowa pomarańczowa Vizwell VWOT9 (z regulacją) lub równoważna 9 Buty robocze ochronne model S1P FW 60 PORTWEST lub równoważne rozmiar: Buty robocze ochronne model S1P FW 60 PORTWEST lub równoważne rozmiar: 4 11 Kombinezon ognioodporny SKYDDA L. BRADOR 330FR lub równoważne Rozmiar: wzrost 180, obwód klatki piersiowej 115, pas Kombinezon ognioodporny SKYDDA L. BRADOR 330FR lub równoważne Rozmiar: wzrost 170, obwód klatki piersiowej 100, pas Kombinezon malarski o podwyższonych właściwościach z polipropylenu rozmiar XXL, biały, kategoria ochrony I, CE, zapinany na suwak kmpl 50 szt. 4 pary 4 szt. pary pary 0 szt. pary pary kmpl kmpl 50 szt. RAZEM razem wartość netto.. razem podatek VAT.%..zł. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca winien w rubryce produkt równoważny wpisać nazwę zaoferowanego produktu wraz z parametrami oraz dołączyć jego kartę charakterystyki.. W cenę podaną w pkt 1 wliczone są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty załadunku, transportu oraz rozładunku

10 3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zrealizujemy przedmiot zamówienia: ZADANIE NR I - do r. od dnia podpisania umowy (bez obuwia); - do dnia r. dostawca dostarczy 100% zamówionego obuwia do zamawiającego, ten po dokonaniu przymiarek odeśle celem wymiany obuwie, które nie będzie odpowiednie pod względem numeracji w terminie r. - do dnia r. dostawca dośle ostateczną partię obuwia we wskazanych przez zamawiającego numerach, ZADANIE NR II - w terminie do 7 dni od podpisania umowy wykonawca dokona zdjęcia miary a następnie do dnia r. dostarczy gotowy produkt do zamawiającego (Malbork i Pruszcz Gdański); ZADANIE NR III - w terminie do r. po cenach jednostkowych wskazanych powyżej. 4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 5. Oświadczam, że akceptuję inne istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy. 6. Oświadczam, że w terminie 5 dni podpiszę umowę z Zamawiającym, na realizację przedmiotu zamówienia. 7. W załączeniu składam dokumenty.... (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

11 Załącznik nr ZADANIE NR I i II MALBORK LP NAZWA ILOŚĆ 1 Ubranie kucharza damskie (szyte na miarę) 35 Ubranie kucharza męskie (szyte na miarę) 4 PRUSZCZ GDAŃSKI LP NAZWA ILOŚĆ 1 Ubranie kucharza damskie (szyte na miarę) 11 Ubranie kucharza męskie (szyte na miarę) 7 3 Czepek kucharza damski 0 4 Czepek kucharza męski 4 MALBORK LP NAZWA ILOŚĆ 1 Koszula flanelowa 130 Kurtka ocieplana 8 3 Fartuch roboczy damski 55 4 Buty robocze 55 5 Czapka ocieplana 0 6 Czapka robocza letnia 55 7 Buty gumowe damskie 10 8 Buty gumowe męskie 30 9 Obuwie operacyjne (typu drewniaki) 4 10 Buty dekarskie 11 Maska przeciwpyłowa 10 1 Filtr do maski przeciwpyłowej Przeciwodpryskowe okulary ochronne 0 14 Osłona spawalnicza 6 15 Osłona spawalnicza do trzymania w ręku 6 16 Fartuch kwasoochronny Hełm ochronny 5 18 Rękawice kwasoodporne Rękawice gumowe cienkie (pięciopalcowe) Rękawice monterskie (pięciopalcowe) 0 1 Rękawice ochronne 300 Rękawice robocze damskie (pięciopalcowe) Rękawice ochronne podgumowane 30 4 Rękawice ocieplane 50 5 Kombinezon malarski jednorazowy Szelki bezpieczeństwa 4 7 Urządzenie samohamowne z linką bezpieczeństwa o dł. 10m 4 8 Czepek kucharza - damski 33 9 Czapka kucharza - męski 4

12 ZADANIE NR III LP NAZWA ILOŚĆ Kurtka wodoodporna wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne ostrzegawcze PROS lub 1 równoważne; rozmiar: wzrost 190, obwód klatki piersiowej 105, pas 100 Kurtka wodoodporna wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne ostrzegawcze PROS lub równoważne; rozmiar: wzrost 180, obwód klatki piersiowej 115, pas Kamizelka odblaskowa Dedra, pasy L, (BHKMo1L) lub równoważna 4 Rękawice wodoodporne ocieplane Rsnowing Reis lub równoważne roz. L 5 Kask ze słuchawkami Draper i maska D lub równoważne 6 Buty wodoodporne wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne Rozmiar: 46 7 Buty wodoodporne wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne Rozmiar: 43 8 Czapka z daszkiem, odblaskowa pomarańczowa Vizwell VWOT9 (z regulacją) lub równoważna 9 Buty robocze ochronne model S1P FW 60 PORTWEST lub równoważne rozmiar: Buty robocze ochronne model S1P FW 60 PORTWEST lub równoważne rozmiar: 4 Kombinezon ognioodporny SKYDDA L. BRADOR 330FR lub równoważne 11 Rozmiar: wzrost 180, obwód klatki piersiowej 115, pas Kombinezon ognioodporny SKYDDA L. BRADOR 330FR lub równoważne 1 Rozmiar: wzrost 170, obwód klatki piersiowej 100, pas - 95 Kombinezon malarski o podwyższonych właściwościach z polipropylenu rozmiar XXL, biały, kategoria ochrony I, CE, 13 zapinany na suwak

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Malbork, dnia 21.07.2014 Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty cenowej w sprawie dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku. ZP/107/VII/2014/AH 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a, SIWZ 50/PN/2017 stanowiący jednocześnie załącznik do umowy LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA J.M. ILOŚĆ ZADANIE NR 2 UBRANIA KUCHARSKIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY UBRAŃ ROBOCZYCH w 2016 roku. szt 50

FORMULARZ ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY UBRAŃ ROBOCZYCH w 2016 roku. szt 50 FORMULARZ ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY UBRAŃ ROBOCZYCH w 2016 roku Załącznik nr 1 Lp Nazwa przedmiotu Jm Ilość Cena jedn. netto 1 Ubrania robocze letnie drelichowe typu MORO szt 9 Wartość netto Vat Wartość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II WZ Przetarg na dostawę odzieży roboczej w 2017 roku: ZESTAWIENIE RODZAJÓW l.p Nazwa Jednostka 1. Kurtka ocieplana męska szt 17 Kurtka męska wyjściowa, ocieplana, długość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 Nr procedury : 41/2013

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 Nr procedury : 41/2013 FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 Nr procedury : 41/2013 CZĘŚĆ I. ODZIEŻ MEDYCZNA Lp. Nazwa Wymagane parametry oferowany * Ilość J.m. Cena jedn. netto pozycji Netto (kol. 5x kol.6) V A T %

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z S Z C Z E G Ó Ł O W Y O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP /15

F O R M U L A R Z S Z C Z E G Ó Ł O W Y O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP /15 Załącznik nr 1 do siwz F O R M U L A R Z S Z C Z E G Ó Ł O W Y O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-74/15 1 Pakiet nr 1 L.p. Opis wyrobu J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

ilość nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

ilość nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19615/1963/11 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary Zadanie 1 fartuchy laboratoryjne ilość nr katalogowy/ okres gwarancji cena

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Lp. Rodzaj asortymentu 1. Bluza damska z krótkim rękawem, bez kołnierzyka wycięcie pod szyją półokrągłe lub karo,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY OFERTY. długość okresu gwarancji. ilość. netto. 50 par

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY OFERTY. długość okresu gwarancji. ilość. netto. 50 par Załącznik nr 1 do SIWZ DG-2501/20342/1393/09 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY OFERTY l.p. Opis produktu oferowany nr kat. produktu/opis produktu oferowanego 1 Obuwie robocze Stalowy podnosek

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/22430/2484/12 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/22430/2484/12 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/22430/2484/12 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści SIWZ. 3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: Brutto :..złotych (słownie:...

Zmiana treści SIWZ. 3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: Brutto :..złotych (słownie:... Kraśnik, dnia 05.03.2014 r. Zmiana treści SIWZ dotyczy: postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży roboczej oraz obuwia dla stażystów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu. Dobra szkoła w powiecie radziejowskim szansą dla młodzieży na udany start zawodowy

Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu. Dobra szkoła w powiecie radziejowskim szansą dla młodzieży na udany start zawodowy Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego L.p. Nazwa Szt. Specyfikacja Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa (zł) Łączna ilość sztuk

Cena jednostkowa (zł) Łączna ilość sztuk oznaczenie sprawy: ZP/22/2014 FORMULARZ CENOWY CZESĆ I Załącznik nr 2 do SIWZ Lp Nazwa przedmiotu Jm Wymogi techniczne Rozmiar Ilość sztuk Łączna ilość sztuk Cena jednostkowa Wartość netto (kol.7 x kol.8)

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/399/16 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa opis jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/399/16 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa opis jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/399/16 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa opis jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto stawka VAT cena jedn.brutto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej. Jednostkowa cena netto [zł]

Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej. Jednostkowa cena netto [zł] Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej Załącznik nr 1 do Umowy L.p. Asortyment i wymagania Normy i deklaracje 1 BLUZA POLAROWA wykonana z grubego polaru

Bardziej szczegółowo

Bluza Top zapinana na zatrzaski karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej

Bluza Top zapinana na zatrzaski karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej www.kegel.com.pl Art. 3300 Bluza Top zapinana na zatrzaski karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej dwie kieszenie piersiowe kryte patkami zapinanymi na rzepy, lewa z dodatkową przegródką na długopis

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla pracowników produkcji, gospodarczych oraz ochrony. Rozmiar wg zapotrzebowania

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla pracowników produkcji, gospodarczych oraz ochrony. Rozmiar wg zapotrzebowania Załącznik nr 1c Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla pracowników produkcji, gospodarczych oraz ochrony. Rozmiar wg zapotrzebowania l.p. Asortyment (opis przedmiotu zamówienia)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa ma być zgodna z załącznikiem nr 1 Szczegółową specyfikacją techniczną środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej dla pracowników Oddziału i Rejonów Generalnej

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/332/15 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/332/15 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/332/15 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13 Załącznik nr 1 do siwz S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13 1 Pakiet nr 1 L.p. Opis wyrobu J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 2.2 Rękawice bawełniane wykonane z bawełny, ze ściągaczem.

Szanowni Państwo, 2.2 Rękawice bawełniane wykonane z bawełny, ze ściągaczem. Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/30/1/KR/12 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE

WYKAZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE WYKAZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE 1. BUTY OCIEPLANE TYPU TRZEWIK Materiał wierzchni, wyściółka i podszewka ze skóry naturalnej -

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ( dotyczy dostawy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na rok 2013)

Zapytanie ofertowe ( dotyczy dostawy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na rok 2013) Międzyzdroje, dn. 03.12.2012 r. Zakład Ochrony Środowiska ul. Nowomyśliwska 86 72-500 Międzyzdroje Tel. 91 3280873, Fax: 91 3282186 kontakt@zosmiedzyzdroje.pl www.zosmiedzyzdroje.pl Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r.

Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r. Zintegrowany System Zarządzania Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r. L.p. Odzież Wymagania J.m. Ilość 1 Fartuch

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Odzież, obuwie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej BHP FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY WYKONAWCY

Załącznik 1A Odzież, obuwie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej BHP FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik A Odzież, obuwie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej BHP FORUARZ CENOWO-OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa i adres:....... Numer telefonu:... Numer faksu:... REGON:... NIP:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1- Wzór formularza oferowanego

Załącznik 1- Wzór formularza oferowanego Załącznik 1- Wzór formularza oferowanego OFERTA dotycząca wykonania dostawy odzieży roboczej i/lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej dla stażystów-uczestników projektu Nowoczesna szkoła

Bardziej szczegółowo

nr faksu lub Załącznik Nr 1 do zaproszenia 17/2012/ZDZO /pieczęć oferenta/ Stawka podatku Wartość ogółem (całości) [zł/szt.

nr faksu lub Załącznik Nr 1 do zaproszenia 17/2012/ZDZO /pieczęć oferenta/ Stawka podatku Wartość ogółem (całości) [zł/szt. ... Załącznik Nr 1 do zaproszenia 17/2012/ZDZO /pieczęć oferenta/ nr faksu lub e-mail... OFERTA Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 My

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia D25KIP/252/4-7rj/15 GRUPA 1 Odzież robocza medyczna Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych netto

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji ofertowej

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji ofertowej Malbork, dnia 10.2017 r. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) ZAPROSZENIE do złożenia propozycji ofertowej Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej, specjalnej, obuwia, akcesoriów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania cenowego Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, właściwości produktu 1. Ubranie kucharskie damskie ze spodniami koloru czarnego (szyte na miarę dla 37

Bardziej szczegółowo

Art dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym odszyciem

Art dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym odszyciem www.kegel.com.pl Art. 4550 Fartuch długi w środkowej części przodów i tyłu tkanina w paski dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym odszyciem rękawy krótkie wykończone kontrastowym mankietem pasek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ

CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Nr procedury: 17/2015 Asortyment CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ 1 FARTUCH 2 DAMSKI FARTUCH MĘSKI 3 SUKIENKA DAMSKA kolor biały Materiał: skład 33-35 Bawełna, 65-67 Poliester,

Bardziej szczegółowo

Pary 839 antybakteryjne. wierzch i wyściółka ze skóry naturalnej, spody płaskie Pary 148 antybakteryjne. RAZEM

Pary 839 antybakteryjne. wierzch i wyściółka ze skóry naturalnej, spody płaskie Pary 148 antybakteryjne. RAZEM Część 1 Obuwie robocze L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Obuwie damskie robocze Obuwie medyczne damskie z zakrytymi palcami w rozmiarach od 35 do 41 1 Wierzch i wyściółka ze skóry naturalnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania nr 2/NB/2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE RODZAJÓW l.p Nazwa Jednostka 1. Kurtka ocieplana męska szt. 2 kolor dominujący niebieski, nieprzemakalna,

Bardziej szczegółowo

lub nr faksu Załącznik Nr 1z (zmieniony) do zaproszenia 7/2013/ZDZO /pieczęć oferenta/ VAT

lub nr faksu Załącznik Nr 1z (zmieniony) do zaproszenia 7/2013/ZDZO /pieczęć oferenta/ VAT ... Załącznik Nr 1z (zmieniony) do zaproszenia 7/2013/ZDZO /pieczęć oferenta/ e-mail lub nr faksu... OFERTA Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

OPIS ODZIEŻY Załącznik nr 4

OPIS ODZIEŻY Załącznik nr 4 OPIS ODZIEŻY Załącznik nr 4 L.P NAZWA ILOŚĆ W CIĄGU TRWANIA UMOWY 1 2 3 1. ODZIEŻ i OBUWIE 1.1 Rodzaj odzieży roboczej Bluza robocza ocieplana dwukolorowa procesowi tkania, z typowym przeznaczeniem za

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13 Gryfice, dnia 22 maja 2015 r. Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Najlepszy w zawodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pełny numer katalogow y/symbol/ jeżeli dotyczy j.m. Ilość. Cena jednostko wa netto. Wartość podatku Wartość brutto

Pełny numer katalogow y/symbol/ jeżeli dotyczy j.m. Ilość. Cena jednostko wa netto. Wartość podatku Wartość brutto grupa Pełny numer katalogow y/symbol/ jednostko wa podatku podatku brutto Fartuchy białe lekarskie zapinane na zatrzaski. Klasyczny fartuch zapinany na napy, trzy kieszenie, dekolt wykończony wykładanym

Bardziej szczegółowo

metalowe zatrzaski; z przodu i z tyłu cięcia od pachy rękawa w dół, cięcia z przodu, krótki rękaw odcinany, dekolt półokrągły, dwie

metalowe zatrzaski; z przodu i z tyłu cięcia od pachy rękawa w dół, cięcia z przodu, krótki rękaw odcinany, dekolt półokrągły, dwie 1. 2. 3. 4. Pakiet nr 1 - OdzieŜ robocza dla personelu medycznego Załącznik nr 1 Nazwa j.m. Ilość Garsonka /Ŝakiet niebieski spódnica biała/ - elanobawełna - Ŝakiet ze spódnicą. śakiet zakrywający pośladki,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na zakup odzieży i sprzętu ochronnego na potrzeby Urzędu Gminy w Sławnie

Zapytanie ofertowe. na zakup odzieży i sprzętu ochronnego na potrzeby Urzędu Gminy w Sławnie Sławno, 2013.02.28 OśZP 2151.9.2013 Zapytanie ofertowe na zakup odzieży i sprzętu ochronnego na potrzeby Urzędu Gminy w Sławnie Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji ofertowej

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji ofertowej Malbork, dnia 01.08.2016 Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) ZAPROSZENIE do złożenia propozycji ofertowej 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA ODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13 Gryfice, dnia 22 maja 2015 r. Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Najlepszy w zawodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawca :

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawca : Znak sprawy: Załącznik Nr 1. WSZ.XIII.2511/ 96/10/14 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice FORMULARZ OFERTOWY Dostawca :... Pakiet I...... lp.

Bardziej szczegółowo

BLUZA Schmidt B BLUZA ECO. SPODNIE DO PASA Schmidt B SPODNIE DO PASA ECO

BLUZA Schmidt B BLUZA ECO. SPODNIE DO PASA Schmidt B SPODNIE DO PASA ECO Schmidt B BLUZA Schmidt B art.: 3902 - zapinana na zamek - na barkach wszyta tkanina odporna na ścieranie - dwie kieszenie piersiowe, prawa na telefon - lewa kieszeń dwukolorowa, kryta patką zapinaną na

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo -cenowy. Cena jednostkowa netto. Szt./kpl

Formularz asortymentowo -cenowy. Cena jednostkowa netto. Szt./kpl Załącznik nr 2 Część nr 1 odzież robocza dla personelu medycznego Formularz asortymentowo -cenowy Lp. Nazwa asortymentu 1 Fartuch biały zapinany na zatrzaski lekarskie Klasyczny fartuch, trzy kieszenie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Liczba porządkowa przypisana artykułowi w formularzu cenowym odpowiada liczbie porządkowej w opisie przedmiotu zamówienia.

FORMULARZ CENOWY Liczba porządkowa przypisana artykułowi w formularzu cenowym odpowiada liczbie porządkowej w opisie przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR ZP 02/2018 FORMULARZ CENOWY Liczba porządkowa przypisana artykułowi w formularzu cenowym odpowiada liczbie porządkowej w opisie przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 147/SU/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 147/SU/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 147/SU/2016 Warszawa, 31.10.2016 r Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie: 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Otwock, dn Cena jednostkowa netto

Załącznik nr 1 Otwock, dn Cena jednostkowa netto Załącznik nr 1 Otwock, dn. 18-02-2016 L.p. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ SZTUK/ PARY Cena jednostkowa netto VAT Cena jednostkowa brutto Cena netto (3x4) Cena brutto (3x6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Koszula męska flanelowa

Bardziej szczegółowo

Część nr 1 - Odzież robocza L.p Asortyment wg specyfikacji ilość Jedn. miary

Część nr 1 - Odzież robocza L.p Asortyment wg specyfikacji ilość Jedn. miary Oznaczenie Wykonawcy Formularz specyfikacji cenowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Część nr 1 - Odzież robocza 1. Ubranie robocze ogrodniczki + bluza w kolorze granatowym, bawełna 100 %,możliwością prania w temp.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz specyfikacji cenowej. Parametry oferowanego asortymentu Producent/Wytwórca

Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz specyfikacji cenowej. Parametry oferowanego asortymentu Producent/Wytwórca Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 Odzież robocza L.p Asortyment wg specyfikacji ilość Jedn. miar y Parametry oferowanego asortymentu Producent/Wytwórca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich

Bardziej szczegółowo

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia... 2006 r. (poz...) Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załącznik nr 1 Ubiór inspektora w bluzie służbowej Ubiór

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. (pieczątka Wykonawcy) .., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15

Załącznik nr 2 do SIWZ. (pieczątka Wykonawcy) .., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15 .. (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ.., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15 dotyczy: sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZAŁĄCZNIK NR 1 Wymagania ZWiK Spółka z o.o. jakie winny spełniać rękawice ochronne oraz odzież robocza i ochronna przeznaczona dla pracowników. CZĘŚĆ NR 1 Rękawice

Bardziej szczegółowo

Odzież ostrzegawcza. Odzież dla drwali 186 Odzież do pracy w niskich temperaturach 188 Odzież ochronna. Odzież dla spawaczy 203 Ergonomia pracy 205

Odzież ostrzegawcza. Odzież dla drwali 186 Odzież do pracy w niskich temperaturach 188 Odzież ochronna. Odzież dla spawaczy 203 Ergonomia pracy 205 TECHNICZNA 175 Odzież ostrzegawcza Odzież robocza 176 Kamizelki ocieplane 178 Bluzy 179 Kurtki 180 Odzież przeciwdeszczowa 183 Kamizelki 184 Akcesoria 185 Odzież dla drwali 186 Odzież do pracy w niskich

Bardziej szczegółowo

Umundurowanie letnie i zimowe dla członków zespołów ratownictwa medycznego

Umundurowanie letnie i zimowe dla członków zespołów ratownictwa medycznego Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Pakiet nr 1 Umundurowanie letnie i zimowe dla członków zespołów ratownictwa medycznego Lp. Nazwa asortymentu Numer katologowy lub numer wzoru Producent Jm. Ilość Cena

Bardziej szczegółowo

Odzież robocza. Kombinezon roboczy z wieloma kieszeniami. Spodnie robocze na szelkach z wieloma kieszeniami. Kurtka robocza.

Odzież robocza. Kombinezon roboczy z wieloma kieszeniami. Spodnie robocze na szelkach z wieloma kieszeniami. Kurtka robocza. Odzież robocza Kombinezon roboczy z wieloma kieszeniami Wykonany z płótna T/C, 65% poliestru, Wzmocnienia z Cordury na kolanach i łokciach Zapinany na zamek YKK z podwójnym cięgnem, kryty listwą z zapięciem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 471906-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 460842-2012 data 20.11.2012

Bardziej szczegółowo

Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej.

Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej. Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej. LH-CHEFER CZERŃ i BIEL. Bluza kucharska z linii Chef's Kitchen. - 65% poliestru, 35 % bawełny - gramatura 245 g/m2 - odpowiednia do prania przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI BHP DLA PRACOWNIKÓW ZEASIP W GRĘBOCICACH W ROKU 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI BHP DLA PRACOWNIKÓW ZEASIP W GRĘBOCICACH W ROKU 2014 Nr sprawy: ZEASiP/AG/6// Grębocice, dnia..0 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Grębocice Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach, ul. Szkolna /-; 59-50 Grębocice zaprasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Pakiet nr 1

Załącznik nr 2. Pakiet nr 1 Pakiet nr 1 KOD CPV 331990001 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017r. L.p. Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

EZKS Opole Lubelskie, 6 lipca 2017 r.

EZKS Opole Lubelskie, 6 lipca 2017 r. EZKS. 042. 15.2017 Opole Lubelskie, 6 lipca 2017 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dostawy do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej i/lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej dla

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

O F E R T A. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 1 do SIWZ nr e-mail lub faks... O F E R T A Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 My/Ja/ niżej podpisani/y/...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZAŁĄCZNIK NR 1 Wymagania ZWiK Spółka z o.o. jakie winny spełniać rękawice ochronne oraz odzież robocza i ochronną przeznaczona dla pracowników. ZADANIE NR 1 RĘKAWICE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Zamówienia (UMOWY) zadanie Nr 6 Ubranie dla Zespołów Ratownictwa Medycznego damskie i męskie

Przedmiot Zamówienia (UMOWY) zadanie Nr 6 Ubranie dla Zespołów Ratownictwa Medycznego damskie i męskie Wykonawca:... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach... Al. gen. Wł. Sikorskiego 10 tel.:/fax:... 26-900 Kozienice tel.:/fax: (48) 614 82 34/ 948) 614 81 39 załącznik

Bardziej szczegółowo

Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego

Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego Załącznik nr 4 Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego Tab. 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa medycznego *. Lp. Element umundurowania Opis Umundurowanie letnie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/8 - Odzież/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP/8 - Odzież/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: ZP/8 - Odzież/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie Nr 1 dostawa odzieży ochronnej L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jedn. netto 1. 1. Spodnie zimowe : *barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania : OFZ-226-07-D/15 Przedmiot postępowania: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej 1. Koszula flanelowa. Szacunkowa ilość : 2250 szt. Koszula flanelowa z długim rękawem, wykonana z tkaniny

Bardziej szczegółowo

65/PNP/SW/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza asortymentowo cenowego

65/PNP/SW/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza asortymentowo cenowego Część nr - Obuwie robocze Wartość VAT % Wartość brutto Numer katalogowy/ Producent Obuwie damskie robocze Obuwie medyczne damskie z zakrytymi palcami w rozmiarach od 33 do 50 Wierzch i wyściółka ze skóry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZAŁĄCZNIK NR 1 Wymagania ZWiK Spółka z o.o. jakie winny spełniać rękawice ochronne oraz odzież robocza i ochronną przeznaczona dla pracowników. ZADANIE NR 1 RĘKAWICE

Bardziej szczegółowo

ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA 600 D PE

ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA 600 D PE ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA 3676 MERTONPLUS Bluza monterska, 280g/m² wzmocniona 600 D PE 3677 MERTONPLUS Kamizelka monterska, 280g/m² wzmocniona 600 D PE 3679 MERTONPLUS Spodnie na pasek, 280g/m² wzmocniona

Bardziej szczegółowo

barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO A1:2013

barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO A1:2013 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odzież letnia: Koszulka T- shirt: lub norma ją zastępującą, wstawki w kolorze czarnym materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej euro.

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej euro. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej 14.000 euro. Płock, dnia 21.01.2014 r. W celu realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku projektów współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Załącznik do zaproszenia do składania ofert: Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Załącznik do zaproszenia do składania ofert: Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Materiał: - 65% poliester, 35% bawełna, gramatura minimum 190 g/m², tkanina przeznaczona do prania przemysłowego.

2. Materiał: - 65% poliester, 35% bawełna, gramatura minimum 190 g/m², tkanina przeznaczona do prania przemysłowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego PAKIET I I Ubranie robocze spodnie i bluza (dwa komplety) 1. Materiał: - 65% poliester, 35% bawełna, wysoka gramatura 280-290

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na zakup odzieży i obuwia roboczego

FORMULARZ OFERTOWY na zakup odzieży i obuwia roboczego FORMULARZ OFERTOWY na zakup odzieży i obuwia roboczego Świdnik, dnia 20 października 2015 r. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/26/15 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/26/15 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szycie i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników PK Wronki

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników PK Wronki Wronki, dnia 1 czerwiec 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników PK Wronki Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY MEDYCZNA ODZIEŻ. Wartość Asortyment opis przedmiotu zamówienia, parametry. Nr katalogowy.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY MEDYCZNA ODZIEŻ. Wartość Asortyment opis przedmiotu zamówienia, parametry. Nr katalogowy. CZĘŚĆ NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY MEDYCZNA ODZIEŻ Nr katalogowy Cena Wartość Lp. Asortyment lub j.m. Ilość jedn. netto % brutto opis przedmiotu zamówienia, parametry oznaczenie* netto (5x6) VAT

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA Egz. Nr... Malbork,...10.2017 Wszyscy uczestnicy postępowania (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/126/X/2017/NJ Nazwa zadania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ DGiHZ DGiHZ ZAŁACZNIK NR DO SIWZ Zapotrzebowanie na zakup odzieży roboczej Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt Uwaga : kolor odzieży jest istotnym elementem zamówienia. p. DZ Wyszczególnienie Rozm. Ilość

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY BHP ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA MERTONPLUS 600 D PE

ARTYKUŁY BHP ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA MERTONPLUS 600 D PE ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA 3676 MERTONPLUS Bluza monterska, 280g/m² wzmocniona 600 D PE 3677 MERTONPLUS Kamizelka monterska, 3679 MERTONPLUS 280g/m² wzmocniona 600 D PE Spodnie na pasek, 280g/m² wzmocniona

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na: Dostawę odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Kartuzy Ubranie robocze

Opis przedmiotu zamówienia na: Dostawę odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Kartuzy Ubranie robocze Opis przedmiotu zamówienia na: Dostawę odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Kartuzy Ubranie robocze Ubranie winno być z materiału o dużej wyróżnialności dwuczęściowej typu szwedzkiego, tzn. spodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. 2. Garnitur męski (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym. znak sprawy: EZ/210/2104/2015 1

Załącznik nr 1. 2. Garnitur męski (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym. znak sprawy: EZ/210/2104/2015 1 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu dostawy do zaproszenia NR EZ/210/2104/2015 z dnia 28 maja 2015r. dotyczącego składania ofert na dostawę odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/16/14 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/16/14 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szycie i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 2 do siwz

załącznik Nr 2 do siwz załącznik Nr 2 do siwz Wykonawca:... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach... Al. gen. Wł. Sikorskiego 10 tel./fax:... 26-900 Kozienice tel.:/fax: (48) 614 82 34/ 948)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego na dostawę odzieży dla Ratownictwa Medycznego Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie

Bardziej szczegółowo

UMOWA / PROJEKT. Nr... na Dostawę odzieży ochronnej roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej

UMOWA / PROJEKT. Nr... na Dostawę odzieży ochronnej roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej Załącznik nr 4 UMOWA / PROJEKT Nr... na Dostawę odzieży ochronnej roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia dla: Dostawa odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Gdańsk w 2015 roku.

Przedmiot zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia dla: Dostawa odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Gdańsk w 2015 roku. Załącznik do Wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Przedmiot zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia dla:

Bardziej szczegółowo

Ubrania kwasoochronne letnie wykonane z tkanin : Anilana, Indestructible II Hydrofil, Tytan

Ubrania kwasoochronne letnie wykonane z tkanin : Anilana, Indestructible II Hydrofil, Tytan Ubrania kwasoochronne letnie wykonane z tkanin : Anilana, Indestructible II Hydrofil, Tytan Certyfikat oceny typu WE Wyroby spełniają wymagania norm zharmonizowanych: PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 1 BLUZA MEDYCZNA DAMSKA - wykonana z elanobawełny: 67-65% poliester,33-35% bawełna, - kolor pastelowy: do wyboru kolory typu malina, fuksja, koral, (bluza

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty cenowej na ubrania ochronne

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty cenowej na ubrania ochronne Załącznik nr 1 do REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, w których nie ma obowiązku stosowania przepisów i zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Z A P R O S

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY CZĘŚĆ I. UMUNDUROWANIE LETNIE I ZIMOWE UBRANIE ZIMOWE

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY CZĘŚĆ I. UMUNDUROWANIE LETNIE I ZIMOWE UBRANIE ZIMOWE Lp ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na : DOSTAWĘ UMUNDUROWANIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Art / 010 / 1080

Art / 010 / 1080 www.kegel.com.pl kolekcja męska Art. 3091 / 010 / 1080 Bluza męska krótka zapinana na kryte napy podkrój szyi wykończony wykładanym wykładanym kołnierzem na dwie napy* 1 rękawy wykończone obrębem z podwójną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia L.P NAZWA ILOŚĆ W CIĄGU TRWANIA UMOWY BLUZY

Opis Przedmiotu Zamówienia L.P NAZWA ILOŚĆ W CIĄGU TRWANIA UMOWY BLUZY Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 L.P NAZWA ILOŚĆ W CIĄGU TRWANIA UMOWY 1 2 3 1. BLUZY 1.1 Rodzaj odzież roboczej Bluza robocza LETNIA dwukolorowa Kolor Szaro-zielony Opis Bluza robocza koloru

Bardziej szczegółowo