Z A P R O S Z E N I E. do złożenia oferty cenowej w sprawie dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A P R O S Z E N I E. do złożenia oferty cenowej w sprawie dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku."

Transkrypt

1 Malbork, dnia Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty cenowej w sprawie dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla Jednostki Wojskowej 118 w Malborku. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia formularz oferty cenowej.. Zamówienie składa się z III Zadań: Zadanie nr I dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej oraz akcesoriów ochronnych służba mundurowa; Zadanie nr II dostawa odzieży różnej szytej na miarę dla personelu stołówki służba mundurowa; Zadanie nr III dostawa odzieży ochronnej dla służby infrastruktury lotniskowej. 3. Dostawca we własnym zakresie oraz na własny koszt dokona zdjęcia miary z osób, dla których wykonywana będzie odzież szyta na miarę w m. Malbork i m. Pruszcz Gdański ZADANIE NR II. 4. Przedmiot umowy musi być nowy, dopuszczony do obrotu, dobrej jakości pochodzący z bieżącej produkcji tj. roku 014. Poza tym musi spełniać wymagania zawarte w polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz posiadać trwałe oznaczenie B, CE lub certyfikat zgodności ZADANIE NR I i II. 5. Termin gwarancji zakupionego towaru musi być zgodny z warunkami producenta i musi być nie krótszy niż 1 miesięcy od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do (ZADANIE NR I i II): - złożenia zamówienia z pełnej gamy rozmiarowej oferowanych produktów, - wymiany dostarczonego obuwia w sytuacji niezgodności numerowej na koszt dostawcy. 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: - do r. od dnia podpisania umowy (bez obuwia) ZADANIE NR I - do dnia r. dostawca dostarczy 100% zamówionego obuwia do zamawiającego, ten po dokonaniu przymiarek odeśle celem wymiany obuwie, które nie będzie odpowiednie pod względem numeracji w terminie r. - do dnia r. dostawca dośle ostateczną partię obuwia we wskazanych przez zamawiającego numerach, - w terminie do 7 dni od podpisania umowy wykonawca dokona zdjęcia miary a następnie do dnia r. dostarczy gotowy produkt do zamawiającego (Malbork i Pruszcz Gdański) ZADANIE NR II, - w terminie do r. ZADANIE NR III. 7. Miejsce dostawy: ZADANIE NR I i II Jednostka Wojskowa 118 w Malborku oraz Jednostka Wojskowa 1300 w Pruszczu Gdańskim załącznik nr, ZADANIE NR III

2 - Jednostka Wojskowa 118 w Malborku - Królewo Malborskie (lotnisko). 8. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 1) Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru, ) Tabelę rozmiarów oferowanych produktów: odzieży, obuwia oraz nakryć głowy i rękawic stosowanych przez Wykonawcę (dla zadania nr I i II). 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 4) Karty charakterystyki produktów równoważnych (jeżeli dotyczy). 9. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym: W zaoferowaną cenę należy wliczyć: wartość całkowitą dostawy wraz z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz obowiązujący podatek VAT. 10. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) Formularz ofert cenowej, wraz z dokumentami określonymi w pkt. 8, należy przesłać pocztą elektroniczną, na adres: lub przesłać na adres: Jednostka Wojskowa 118 Kancelaria Jawna, ul. 17 Marca 0, 8 00 Malbork, z dopiskiem: Oferta odzież robocza. 11. Sposób oceny ofert: a) Ocenie podlegają oferty zawierające wszystkie pozycje wymienione w formularzu oferty cenowej. Niedopuszczalna jest zmiana asortymentu czy ilości wymienionych w załączniku nr 1. b) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100% c) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem: cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100% Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena. 1. Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy: a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości: - 10% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, - 10% wartości brutto umowy, gdy Wykonawca nie wykona zamówienia w całości, bądź nawet w jakiejś jego części, - 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w realizacji zamówienia za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w pkt. 6. b) warunki płatności: ZADANIE NR I - I faktura będzie płatna 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego, po dostarczeniu 100% produktów z pominięciem wartości obuwia, - II faktura będzie płatna 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego, po ostatecznym odbiorze 100% obuwia. ZADANIE NR II - 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego. ZADANIE NR III - 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego. 13. Miejsce i termin złożenia rozpoznania cenowego: Formularz oferty cenowej należy złożyć lub przesłać w terminie: do dnia 09 lipca 014 roku, do godz. 10: Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

3 Agnieszka Halama, faks: , Informacje techniczne dot. zamawianych materiałów (ZADANIE NR III): sierż. Tomasz Wanatowski tel Załączniki: 1. formularz oferty cenowej. Miejsce dostawy towaru DOWÓDCA.. Spr. J. Narloch. Wykonano w 1 egz.: Egz. Nr 1 ad acta Wykonała: A. Halama (tel ) Dostęp do dokumentu: sekcja zamówień Publicznych

4 Załącznik nr (pieczęć firmowa) (miejscowość, data) OFERTA CENOWA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę odzieży ochronnej i roboczej dla Jednostki Wojskowej 118 w Malborku: 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: ZADANIE NR I netto:... zł, podatek VAT... %, brutto:... zł, (słownie:...) ZADANIE NR II netto:... zł, podatek VAT... %, brutto:... zł, (słownie:...) (słownie:...) ZADANIE NR III netto:... zł, podatek VAT... %, brutto:... zł, (słownie:...)

5 ZADANIE I LP Nazwa przedmiotu zamówienia ilość 1 Koszula flanelowa wykonana z tkaniny flanelowej przy zachowaniu wszystkich wymagań konstrukcyjnych koszuli. Zapinana z przodu na 7 guzików, z kołn. Na odcinanej stójce. Tył z odcinanym karczkiem. Szwy barkowe skierowane na 130 przody. Krawędzie przodów podwinięte do spodu. Na lewym przedzie naszyta kieszeń. Rękawy długie wykończone mankietami. Rozporki rękawów wykończone lamówką. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony. Równoważna wzór 303R/MON. Kurtka ocieplana z odpinaną podpinką (podpina z polaru g/m), wierzch poliester typu rip-stop (o zwiększonej odporności na rozerwanie), powlekany PU lub PCV wodoodporny 500mm, przepuszczający powietrze (tzw. 8 oddychający z membraną), kurtka zapinana na suwak dwustronny z listwą zapinaną na zatrzaski lub rzepy, rękaw ze ściągaczem wewnątrz i regulacja mankietu na rzepy. Kaptur odpinany ocieplony np. polarem, kol. Beżowy, ciemnozielony, granatowy lub czarny. 3 Fartuch roboczy damski zapinany na guziki lub zatrzaski, wykończony kołnierzem. Z przodu naszyte kieszenie dolne. Rękaw długi, jednoczęściowy, dołem wykończony mankietem regulowanym guzikiem lub zatrzaskiem. W tyle 55 pasek zapinany na guzik lub zatrzask regulujący obwód pasa. Dół fartucha podwinięty i przestębnowany. Kol. Niebieski. Tkanina: 35% bawełna, 65% poliester, gramatura g/m, kurczliwość 1,5-%, temp. Prania 900 st.c. 4 Buty robocze trzewiki obuwie wykonane ze skóry, wodoodporne, gruba, twarda podeszwę nie rysująca posadzki, antypoślizgowa. Odporne na środki 55 chemiczne (soda kaustyczna, kwas solny spożywczy), na przebicie (odłamki szkła), wkładka tkanina wkładkowa, pochłaniająca pot, anatomiczna. 5 Czapka ocieplana skład: poliester 70%, bawełna 30%, chroniąca przed zimnem od -35C 60 o gram. Powyżej 175 g/m. Podszewka o gram g/m. Uszy 0 podpinane do góry, wykończone kożuszkiem o gram g/m, od środka ocieplana kożuszkiem lub polarem. Usztywniony daszek, kol. Czarny lub granatowy. 6 Czapka robocza letnia typu baseball, tkanina: bawełna pow. 80%, gram g/m, usztywniony daszek i przód czapki, rozm. Uniwersalny z możliwością 55 regulacji wielkości, kol. Czarny, granatowy lub ciemnozielony. 7 Buty gumowe damskie stosowane w przemyśle spożywczym, antypoślizgowa podeszwa, zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. Kol. Biały, wierzch i 10 spód: PCV z nitrylem, podeszewka: mat. tekstylny, wysokość butów ok. 5cm. Cena jednostk owa brutto Wartość brutto

6 8 Buty gumowe męskie antypoślizgowa podeszwa, zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. Kol. Czarny, wierzch i spód: guma, podszewka: mat. 30 Tekstylny, wysokość butów ok cm, spełniające normę PN-EN Obuwie operacyjne (typ drewniaki) skórzane obuwie specjalistyczne na lekkim podwyższeniu na przeciwpoślizgowej podeszwie z poliuretanu, pasek na 4 pięte, cholewka gładka, wierzch i wyściółka z naturalnej skóry, kol. Biały, stosowane np. przez personel sł. Zdrowia, pracowników przem. Spożywczego. 10 Buty dekarskie przeznaczone do prac dachowych. Wyściółka: zamsz, wkładka: bardzo miękka wykonana z pianki poliuretanowej, podeszwa: mieszanka poliuretanowo nitrowa, kompozytowa wkładka w podeszwie. Spełniają normy: EN 0344:004, EN 0347:004, EN 1387: Maska przeciwpyłowa maska cało twarzowa, dwa zawory minimalizujące opory wydechowe. Część twarzowa wykonana z hypoalergicznego silikonu. 10 Paski mocujące ułatwiające dopasowanie do twarzy, lekka g. 1 Filtr do maski przeciwpyłowej filtr klasy P3 o maksymalnie wysokim stopniu zatrzymania cząsteczek 99,997% i z aktywną powierzchnią filtrującą 13dcm3, do 10 zamontowania do oferowanej maski przeciwpyłowej. 13 Przeciwodpryskowe okulary ochronne klasa optyczna 1 okulary ochronne o żółtym zabarwieniu, poprawiające kontrast, szerokie ramiona, na końcu ramion 0 małe otwory do których można doczepić np. sznurek, przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, spełniają wymagania normy EN Osłona spawalnicza wymiary filtra: 90x110xmm, możliwość dopasowania do obwodu głowy za pomocą pasków i pokrętła, zapewnia ochronę przed 6 uderzeniami do 45 m/s (F), spełnia normy EN175 oraz EN Osłona spawalnicza do trzymania w ręku wyk. Z polipropylenu, wymiar filtra: 90x110xmm, spełnia wymagania norm EN175 oraz EN Fartuch kwasoodporny chroni przed odpryskami rozcieńczonych 0% kwasów i zasad. Charakteryzuje się trwałością parametrów ochronnych. Fartuch jest 10 zgodny z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu MGPiPS z dn r., przenoszącymi wymagania dyrektywy 89/686/EEC oraz wymaganiami zawartymi w normach: PN-EN 340, PN-P Oznaczenie CE (kat. II). 17 Hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 5-6mm, skorupa wyposażona w daszek więźba posiada sześcioramienne pasy nośne- w części przedniej potnik z włókniny 5 pasek podbródkowy o szer. 0mm wykonany z taśmy bawełnianej zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami oraz uderzeniami głowy, chroni przed porażeniem prądem elektr. O wartości skutecznej napięcia do 440V przystosowany do użytkowania w zakresie temp. Od -0st. C do +50st. C, spełnia wymagania normy EN Rękawice kwasoodporne (neoprenowe) chronią przed odpryskami 10 rozcieńczonych 0% kwasów i zasad, charakteryzują się trwałością parametrów par

7 ochronnych są zgodne z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu MGPiPS z dnia r. przenoszącym wymagania dyrektywy 89/686/EEC oraz wymogami zawartymi w normach: PN-EN 340, PN P 04987, oznaczenie CE (kat. II). 19 Rękawice lateksowe jednorazowe cienkie (pięciopalcowe) 1000 par 0 Rękawice monterskie (pięciopalcowe) ochronne stosowane do ogólnych prac mechanicznych wykonane z wysokiej jakości jasnej skóry świńskiej licowej połączonej z tkaniną. Wierzchnia część rękawicy wykonana ze sterczu, 0 par całodłonicowe, część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. W nadgarstku zapięcie na rzep Velcro. PN-EN Rękawice ochronne stosowane do ogólnych prac mechanicznych wykonane z wysokiej jakości jasnej skóry świńskiej licowej połączonej z tkaniną. Wierzchnia część rękawic wykonana ze sterczu, całodłonicowe, część chwytna rękawicy 300 par wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. W nadgarstku zapięcie na rzep Velcro. PN-EN 388. Rękawice robocze damskie (pięciopalcowe) poliamidowe w części dłoni i palców pokryte pianką poliuretanową (bez silikonu), elastyczny ściągacz nadgarstka, gładka powierzchnia zewnętrzna, wysoki poziom oddychania, 100 par wysoka manualność, precyzyjne dostosowanie do dłoni, bez uciskowy szew, równoważne z rękawicami ULTRANE , spełniające normę PN-EN Rękawice ochronne podgumowane rękawice robocze powłoka lateksowa na stronie chwytnej i końcach palców. 30 para 4 Rękawice ocieplane rękawice robocze wzmacniane licową skórką bydlęcą. Ciemne kolory skóry. Na części chwytnej dodatkowo wzmocnione. Drelich w kol. 50 par Białym ocieplane kożuszkiem. 5 Kombinezon malarski jednorazowy wykonany z 100% polipropylenu, gramatura 40g/m, zapinany na suwak, kaptur wykończony gumką, brzegi 150 rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi, marszczenie w pasie umożliwiające lesze dopasowanie się do sylwetki. 6 Szelki bezpieczeństwa wyposażone w tylną klamrę zaczepową i przedni punkt zaczepowy, regulacja psów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. 4 Zgodne z normą PN-EN 361. Urządzenie z certyfikatem CE. 7 Urządzenie samohamowne z linką bezp. O dł. 10m chroniące przed upadkiem z wysokości zgodne z EN 360:0 przystosowane do współpracy z szelkami 4 bezpieczeństwa zgodnymi z normą PN-EN 361. Materiał: lina galwanizowana, zatrzaśniki zgodne z normą EN36. Urządzenie przystosowane do pracy pod obciążeniem do 150kg. 8 Czepek kucharza damski siatkowy (tiul) w kol. Białym, z płótna 100% bawełna, gramatura g/m z daszkiem, rozm. Uniwersalny z możliwością regulacji 55

8 wielkości. 9 Czapka kucharza męska siatkowa typu bejsbolowa w kol. Białym z regulacją obwodu za pomocą rzepa od 54 6cm, mat. 65% poliester, 35% bawełna, 0-60 g/m, kurczliwość 1,5 % temp. Prania wszystkich kolorów 90st. C. razem wartość netto.. razem podatek VAT.%..zł. 8 RAZEM ZADANIE II odzież szyta na miarę Cena LP Nazwa przedmiotu zamówienia ilość 1 Ubranie kucharza damskie zapinany na zatrzaski, wykończony kołnierzykiem. Z przodu kieszenie dolne wewnętrzne zapinane na zatrzaski, rękaw długi, jednoczęściowy, dołem wykończony mankietem regulowanym zatrzaskiem. W 46 tyle pasek zapinany na zatrzask regulujący obwód pasa. Dół fartucha podwinięty i przestębnowany, tkanina: 35% bawełna, 65% poliester, gramatura g/m, kurczliwość 1,5 % temp. Prania do 90st. C. Ubranie kucharza męskie bluza jednorzędowa ze stójką wykończoną czarną lamówką, zapinana z przodu na 6 zatrzasków, kol. Biały (od 1,5 do cm). Tył bluzy jednoczęściowy. Rękawy krótkie (do łokcia) wykończone 3cm mankietem wykończonym czarną lamówką, wszywane w pachę. Na przodzie bluzy po lewej 11 stronie, na wysokości piersi haft komputerowy z pierwszą literą imienia i nazwiska (czcionka Arial, wys. 10mm, kol. Czarny) lub naszyfka z haftem. Spodnie długie, proste, wszyte w pasek. Pasek zapinany na zatrzaski, po bokach paska wszyta gumka pozwalająca dopasować spodnie do sylwetki. Doły nogawek wykończone obrębem, kieszenie wpuszczane. Rozporek w nogawkach przednich z zapięciem krytym, zapinany na zamek w kol. Białym. W nogawkach (przód i tył0 wykonane zaszewki. Tkania: 35% bawełna, 65% poliester, gram g/m, kurczliwość 1,5-%, temp. Prania do 90 st. C, kol. biały. razem wartość netto.. razem podatek VAT.%..zł. jednostk owa brutto RAZEM Wartość brutto

9 ZADANIE III LP Nazwa przedmiotu zamówienia ilość produkt równoważny* 1 Kurtka i spodnie wodoodporne ostrzegawcze PROS lub równoważne; rozmiar: wzrost 190, obwód klatki piersiowej 105, pas 100 kmpl Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Kurtka i spodnie wodoodporne ostrzegawcze PROS lub równoważne; rozmiar: wzrost 180, obwód klatki piersiowej 115, pas Kamizelka odblaskowa Dedra, pasy L, (BHKMo1L) lub równoważna 4 Rękawice wodoodporne ocieplane Rsnowing Reis lub równoważne roz. L 5 Kask ze słuchawkami Draper i maska D lub równoważne 6 Buty wodoodporne wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne Rozmiar: 46 7 Buty wodoodporne wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne Rozmiar: 43 8 Czapka z daszkiem, odblaskowa pomarańczowa Vizwell VWOT9 (z regulacją) lub równoważna 9 Buty robocze ochronne model S1P FW 60 PORTWEST lub równoważne rozmiar: Buty robocze ochronne model S1P FW 60 PORTWEST lub równoważne rozmiar: 4 11 Kombinezon ognioodporny SKYDDA L. BRADOR 330FR lub równoważne Rozmiar: wzrost 180, obwód klatki piersiowej 115, pas Kombinezon ognioodporny SKYDDA L. BRADOR 330FR lub równoważne Rozmiar: wzrost 170, obwód klatki piersiowej 100, pas Kombinezon malarski o podwyższonych właściwościach z polipropylenu rozmiar XXL, biały, kategoria ochrony I, CE, zapinany na suwak kmpl 50 szt. 4 pary 4 szt. pary pary 0 szt. pary pary kmpl kmpl 50 szt. RAZEM razem wartość netto.. razem podatek VAT.%..zł. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca winien w rubryce produkt równoważny wpisać nazwę zaoferowanego produktu wraz z parametrami oraz dołączyć jego kartę charakterystyki.. W cenę podaną w pkt 1 wliczone są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty załadunku, transportu oraz rozładunku

10 3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zrealizujemy przedmiot zamówienia: ZADANIE NR I - do r. od dnia podpisania umowy (bez obuwia); - do dnia r. dostawca dostarczy 100% zamówionego obuwia do zamawiającego, ten po dokonaniu przymiarek odeśle celem wymiany obuwie, które nie będzie odpowiednie pod względem numeracji w terminie r. - do dnia r. dostawca dośle ostateczną partię obuwia we wskazanych przez zamawiającego numerach, ZADANIE NR II - w terminie do 7 dni od podpisania umowy wykonawca dokona zdjęcia miary a następnie do dnia r. dostarczy gotowy produkt do zamawiającego (Malbork i Pruszcz Gdański); ZADANIE NR III - w terminie do r. po cenach jednostkowych wskazanych powyżej. 4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 5. Oświadczam, że akceptuję inne istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy. 6. Oświadczam, że w terminie 5 dni podpiszę umowę z Zamawiającym, na realizację przedmiotu zamówienia. 7. W załączeniu składam dokumenty.... (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

11 Załącznik nr ZADANIE NR I i II MALBORK LP NAZWA ILOŚĆ 1 Ubranie kucharza damskie (szyte na miarę) 35 Ubranie kucharza męskie (szyte na miarę) 4 PRUSZCZ GDAŃSKI LP NAZWA ILOŚĆ 1 Ubranie kucharza damskie (szyte na miarę) 11 Ubranie kucharza męskie (szyte na miarę) 7 3 Czepek kucharza damski 0 4 Czepek kucharza męski 4 MALBORK LP NAZWA ILOŚĆ 1 Koszula flanelowa 130 Kurtka ocieplana 8 3 Fartuch roboczy damski 55 4 Buty robocze 55 5 Czapka ocieplana 0 6 Czapka robocza letnia 55 7 Buty gumowe damskie 10 8 Buty gumowe męskie 30 9 Obuwie operacyjne (typu drewniaki) 4 10 Buty dekarskie 11 Maska przeciwpyłowa 10 1 Filtr do maski przeciwpyłowej Przeciwodpryskowe okulary ochronne 0 14 Osłona spawalnicza 6 15 Osłona spawalnicza do trzymania w ręku 6 16 Fartuch kwasoochronny Hełm ochronny 5 18 Rękawice kwasoodporne Rękawice gumowe cienkie (pięciopalcowe) Rękawice monterskie (pięciopalcowe) 0 1 Rękawice ochronne 300 Rękawice robocze damskie (pięciopalcowe) Rękawice ochronne podgumowane 30 4 Rękawice ocieplane 50 5 Kombinezon malarski jednorazowy Szelki bezpieczeństwa 4 7 Urządzenie samohamowne z linką bezpieczeństwa o dł. 10m 4 8 Czepek kucharza - damski 33 9 Czapka kucharza - męski 4

12 ZADANIE NR III LP NAZWA ILOŚĆ Kurtka wodoodporna wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne ostrzegawcze PROS lub 1 równoważne; rozmiar: wzrost 190, obwód klatki piersiowej 105, pas 100 Kurtka wodoodporna wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne ostrzegawcze PROS lub równoważne; rozmiar: wzrost 180, obwód klatki piersiowej 115, pas Kamizelka odblaskowa Dedra, pasy L, (BHKMo1L) lub równoważna 4 Rękawice wodoodporne ocieplane Rsnowing Reis lub równoważne roz. L 5 Kask ze słuchawkami Draper i maska D lub równoważne 6 Buty wodoodporne wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne Rozmiar: 46 7 Buty wodoodporne wysokie S5 z PVC, DEMAR 3163 MAXX lub równoważne Rozmiar: 43 8 Czapka z daszkiem, odblaskowa pomarańczowa Vizwell VWOT9 (z regulacją) lub równoważna 9 Buty robocze ochronne model S1P FW 60 PORTWEST lub równoważne rozmiar: Buty robocze ochronne model S1P FW 60 PORTWEST lub równoważne rozmiar: 4 Kombinezon ognioodporny SKYDDA L. BRADOR 330FR lub równoważne 11 Rozmiar: wzrost 180, obwód klatki piersiowej 115, pas Kombinezon ognioodporny SKYDDA L. BRADOR 330FR lub równoważne 1 Rozmiar: wzrost 170, obwód klatki piersiowej 100, pas - 95 Kombinezon malarski o podwyższonych właściwościach z polipropylenu rozmiar XXL, biały, kategoria ochrony I, CE, 13 zapinany na suwak

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Lp. Rodzaj asortymentu 1. Bluza damska z krótkim rękawem, bez kołnierzyka wycięcie pod szyją półokrągłe lub karo,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu. Dobra szkoła w powiecie radziejowskim szansą dla młodzieży na udany start zawodowy

Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu. Dobra szkoła w powiecie radziejowskim szansą dla młodzieży na udany start zawodowy Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego L.p. Nazwa Szt. Specyfikacja Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa (zł) Łączna ilość sztuk

Cena jednostkowa (zł) Łączna ilość sztuk oznaczenie sprawy: ZP/22/2014 FORMULARZ CENOWY CZESĆ I Załącznik nr 2 do SIWZ Lp Nazwa przedmiotu Jm Wymogi techniczne Rozmiar Ilość sztuk Łączna ilość sztuk Cena jednostkowa Wartość netto (kol.7 x kol.8)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej. Jednostkowa cena netto [zł]

Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej. Jednostkowa cena netto [zł] Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej Załącznik nr 1 do Umowy L.p. Asortyment i wymagania Normy i deklaracje 1 BLUZA POLAROWA wykonana z grubego polaru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa ma być zgodna z załącznikiem nr 1 Szczegółową specyfikacją techniczną środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej dla pracowników Oddziału i Rejonów Generalnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 2.2 Rękawice bawełniane wykonane z bawełny, ze ściągaczem.

Szanowni Państwo, 2.2 Rękawice bawełniane wykonane z bawełny, ze ściągaczem. Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/30/1/KR/12 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13 Załącznik nr 1 do siwz S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13 1 Pakiet nr 1 L.p. Opis wyrobu J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/332/15 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/332/15 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/332/15 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r.

Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r. Zintegrowany System Zarządzania Zamówienie na odzież roboczą i ochronną, rękawice robocze i ochronne, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony BHP na 2013 r. L.p. Odzież Wymagania J.m. Ilość 1 Fartuch

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia D25KIP/252/4-7rj/15 GRUPA 1 Odzież robocza medyczna Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych netto

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ

CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Nr procedury: 17/2015 Asortyment CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ 1 FARTUCH 2 DAMSKI FARTUCH MĘSKI 3 SUKIENKA DAMSKA kolor biały Materiał: skład 33-35 Bawełna, 65-67 Poliester,

Bardziej szczegółowo

metalowe zatrzaski; z przodu i z tyłu cięcia od pachy rękawa w dół, cięcia z przodu, krótki rękaw odcinany, dekolt półokrągły, dwie

metalowe zatrzaski; z przodu i z tyłu cięcia od pachy rękawa w dół, cięcia z przodu, krótki rękaw odcinany, dekolt półokrągły, dwie 1. 2. 3. 4. Pakiet nr 1 - OdzieŜ robocza dla personelu medycznego Załącznik nr 1 Nazwa j.m. Ilość Garsonka /Ŝakiet niebieski spódnica biała/ - elanobawełna - Ŝakiet ze spódnicą. śakiet zakrywający pośladki,

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo -cenowy. Cena jednostkowa netto. Szt./kpl

Formularz asortymentowo -cenowy. Cena jednostkowa netto. Szt./kpl Załącznik nr 2 Część nr 1 odzież robocza dla personelu medycznego Formularz asortymentowo -cenowy Lp. Nazwa asortymentu 1 Fartuch biały zapinany na zatrzaski lekarskie Klasyczny fartuch, trzy kieszenie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich

Bardziej szczegółowo

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia... 2006 r. (poz...) Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załącznik nr 1 Ubiór inspektora w bluzie służbowej Ubiór

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. (pieczątka Wykonawcy) .., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15

Załącznik nr 2 do SIWZ. (pieczątka Wykonawcy) .., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15 .. (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ.., dnia. Nr postępowania: ZP/120/055/D/15 dotyczy: sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i

Bardziej szczegółowo

Odzież ostrzegawcza. Odzież dla drwali 186 Odzież do pracy w niskich temperaturach 188 Odzież ochronna. Odzież dla spawaczy 203 Ergonomia pracy 205

Odzież ostrzegawcza. Odzież dla drwali 186 Odzież do pracy w niskich temperaturach 188 Odzież ochronna. Odzież dla spawaczy 203 Ergonomia pracy 205 TECHNICZNA 175 Odzież ostrzegawcza Odzież robocza 176 Kamizelki ocieplane 178 Bluzy 179 Kurtki 180 Odzież przeciwdeszczowa 183 Kamizelki 184 Akcesoria 185 Odzież dla drwali 186 Odzież do pracy w niskich

Bardziej szczegółowo

Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej.

Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej. Odzież biała dla branży: spożywczej, medycznej i chemicznej. LH-CHEFER CZERŃ i BIEL. Bluza kucharska z linii Chef's Kitchen. - 65% poliestru, 35 % bawełny - gramatura 245 g/m2 - odpowiednia do prania przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZAŁĄCZNIK NR 1 Wymagania ZWiK Spółka z o.o. jakie winny spełniać rękawice ochronne oraz odzież robocza i ochronna przeznaczona dla pracowników. CZĘŚĆ NR 1 Rękawice

Bardziej szczegółowo

Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego

Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego Załącznik nr 4 Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego Tab. 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa medycznego *. Lp. Element umundurowania Opis Umundurowanie letnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI BHP DLA PRACOWNIKÓW ZEASIP W GRĘBOCICACH W ROKU 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI BHP DLA PRACOWNIKÓW ZEASIP W GRĘBOCICACH W ROKU 2014 Nr sprawy: ZEASiP/AG/6// Grębocice, dnia..0 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Grębocice Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach, ul. Szkolna /-; 59-50 Grębocice zaprasza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na zakup odzieży i obuwia roboczego

FORMULARZ OFERTOWY na zakup odzieży i obuwia roboczego FORMULARZ OFERTOWY na zakup odzieży i obuwia roboczego Świdnik, dnia 20 października 2015 r. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. 2. Garnitur męski (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym. znak sprawy: EZ/210/2104/2015 1

Załącznik nr 1. 2. Garnitur męski (bluza + spodnie) z elanobawełny o splocie diagonalnym. znak sprawy: EZ/210/2104/2015 1 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu dostawy do zaproszenia NR EZ/210/2104/2015 z dnia 28 maja 2015r. dotyczącego składania ofert na dostawę odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/16/14 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/16/14 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szycie i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY MEDYCZNA ODZIEŻ. Wartość Asortyment opis przedmiotu zamówienia, parametry. Nr katalogowy.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY MEDYCZNA ODZIEŻ. Wartość Asortyment opis przedmiotu zamówienia, parametry. Nr katalogowy. CZĘŚĆ NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY MEDYCZNA ODZIEŻ Nr katalogowy Cena Wartość Lp. Asortyment lub j.m. Ilość jedn. netto % brutto opis przedmiotu zamówienia, parametry oznaczenie* netto (5x6) VAT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego na dostawę odzieży dla Ratownictwa Medycznego Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ DGiHZ DGiHZ ZAŁACZNIK NR DO SIWZ Zapotrzebowanie na zakup odzieży roboczej Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt Uwaga : kolor odzieży jest istotnym elementem zamówienia. p. DZ Wyszczególnienie Rozm. Ilość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na: Dostawę odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Kartuzy Ubranie robocze

Opis przedmiotu zamówienia na: Dostawę odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Kartuzy Ubranie robocze Opis przedmiotu zamówienia na: Dostawę odzieży roboczej i środków czystości dla RDW Kartuzy Ubranie robocze Ubranie winno być z materiału o dużej wyróżnialności dwuczęściowej typu szwedzkiego, tzn. spodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszula męska z długim rękawem Koszula wykonana z tkaniny w kolorze błękitnym wg palety kolorów Pantone Texteiles o składzie surowcowym:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania Nr 1, MK Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1.1 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania Nr 1, MK Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1.1 dla zadania Nr 1, Dostawa ubrań specjalnych (kurtka, spodnie) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 1. Przedmiot zamówienia: - ubranie specjalne (kurtka, spodnie) -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Art. 3091 / 010 / 1080

Art. 3091 / 010 / 1080 www.kegel.com.pl kolekcja męska Art. 3091 / 010 / 1080 Bluza męska krótka zapinana na napy jedna kieszeń wewnętrzna* 1 rękawy wykończone obrębem z regulacją dół wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód

Bardziej szczegółowo

RG 38-08/12 Bydgoszcz, 2012-12-04

RG 38-08/12 Bydgoszcz, 2012-12-04 RG 38-08/12 Bydgoszcz, 2012-12-04 ZAPYTANIE OFERTOWE Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.2. do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 2 zamówienia

Załącznik nr 1.2. do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 2 zamówienia Załącznik nr 1.2. do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 2 zamówienia dla służb technicznych - stanowiąca wyposażenie dla 27 osób. Koszulka ostrzegawcza 2 Komin 1 Okulary ochronne 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A - Wykaz asortymentowy z opisem zamawianych produktów i wymaganiami Pozycja Oferty cenowej Rodzaj produktu Opis Normy, wymagane dokumenty Ilość 1-3 Ubranie robocze (męskie

Bardziej szczegółowo

dostępne rozmiary: 46-62 kolory:

dostępne rozmiary: 46-62 kolory: www.kegel.com.pl Art. 3255 Bluza kucharska Szef zapinana na kucharskie guziki podkrój szyi wykończony stójką cięcia modelujące z boku, oraz środkiem tyłu jedna kieszeń piersiowa rękawy długie, wykończone

Bardziej szczegółowo

Opis odzieży ochronnej Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wymagania ogólne:

Opis odzieży ochronnej Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wymagania ogólne: Opis odzieży ochronnej Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Wymagania ogólne: 1. kolory spełniające wymagania normy PN-EN 471+A1:2008 - granatowy lub czarny, - czerwony lub czerwony o intensywnej widzialności

Bardziej szczegółowo

UMUNDUROWANIE LETNIE 1 Koszula (bluza) szt 132. UMUNDUROWANIE ZIMOWE 4 Kurtka całosezonowa z

UMUNDUROWANIE LETNIE 1 Koszula (bluza) szt 132. UMUNDUROWANIE ZIMOWE 4 Kurtka całosezonowa z załącznik nr 2 do SIWZ nr - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Lp Nazwa towaru Nazwa handlowa produktu oferowanego j.m. Ilość roczna Cena Jednostk Netto Cena Jednostk Brutto UMUNDUROWANIE LETNIE 1

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia roku

Gdynia, dnia roku Gdynia, dnia 18.01.201 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 15. lipca 2013 roku ZC/16/2014 ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA CENY ZA USŁUGĘ W ZAKRESIE SUKCESYWNEJ DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBUWIA OCHRONNEGO MEDYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści I Uwarunkowania...3 II Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia...3 Strona 2 z 8 I Uwarunkowania 1. Dostawca podczas realizacji dostaw wynikających z Umowy musi spełnić poniższe warunki: Środki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W 4 6 2 0 z up. ppłk Zbigniew KUCHARSKI dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (po modyfikacji z dnia 27.06.2013 r. Wszelkie zmiany zostały naniesione

Bardziej szczegółowo

Opis tkaniny: kolor zielony skład: 60% bawełny i 40% poliester ciężar: 280-310g/m 2 gatunek tkaniny pierwszy. Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite

Opis tkaniny: kolor zielony skład: 60% bawełny i 40% poliester ciężar: 280-310g/m 2 gatunek tkaniny pierwszy. Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite Załącznik nr.3- opis przedmiotu zamówienia (ubrania robocze) Lp. Nazwa produktu / norma (bluza + spodnie do pasa) Opis produktu Ilości 500 kpl 1.. Bluza: z kołnierzem; na plecach naszywane logo na białym

Bardziej szczegółowo

Informacja z postępowania. Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego dla pracowników,

Informacja z postępowania. Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, Wronki, dnia 15.04.2014 r. Informacja z postępowania Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro.

OGŁOSZENIE. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro. Nr sprawy: OGŁOSZENIE Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW ODZIEŻ LETNIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW ODZIEŻ LETNIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW Lp. Nazwa asortymentu Uwagi Załącznik 5 ODZIEŻ LETNIA 1 UBRANIE ROBOCZE LETNIE WZMOCNIONE 1) Materiał: bawełna, poliester 2) Gramatura: min. 280 g/ m 2 3)Spodnie do pasa/

Bardziej szczegółowo

Food Ubrania (uŝywane w branŝy Ŝywnościowej)

Food Ubrania (uŝywane w branŝy Ŝywnościowej) UBRANIA ROBOCZE Food Ubrania (uŝywane w branŝy Ŝywnościowej) 70604391_ MORGAT Flexothane Kleen kurtka Kaptur ściągany sznurkiem, zapinanie na zamek błyskawiczny i napy, rękawy ze ściągaczem, wywietrzniki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 1. Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe Kurtka i spodnie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Nowa Wieś Ełcka: Dostawa artykułów tekstylnych Numer ogłoszenia: 255172-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Żakiety str. 2-10. Bluzy damskie/męskie str. 12-13. Sukienki str. 14-17. Fartuchy str. 11, 18-19,23. Odzież męska str.

Spis treści. Żakiety str. 2-10. Bluzy damskie/męskie str. 12-13. Sukienki str. 14-17. Fartuchy str. 11, 18-19,23. Odzież męska str. Spis treści Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny katalog z odzieżą medyczna firmy APOLONIA. Nowa kolekcja jest wynikiem naszych dążeń, aby odzież APOLONIA była synonimem nowoczesności i komfortu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa letniej odzieży ochronnej dla pracowników zespołów wyjazdowych, zespołów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1: Odzież ochronna. 1. Ubranie lekarskie męskie: Spodnie dwie kieszenie, w pasie wszyte gumki po obu stronach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 - Wzór odzieży

Załącznik nr 7 - Wzór odzieży PAKIET 1 Wzory wg których należy uszyć odzież Załącznik nr 7 - Wzór odzieży komplet nr 1: 1 szt spodnie + 1 szt bluza + 1 szt żakiet spodnie: wykonane z elanobawełny, podwyższony stan regulowany gumką

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 10 do SIWZ S.241.1.2016_ Opis sortów BHP

Zał. nr 10 do SIWZ S.241.1.2016_ Opis sortów BHP Bielizna Lp. Stanowisko pracy Poz. 1 2 3 umysłowych z przewagą pracy terenowej: N-czy, Z-ca, Inżynier nadzoru, leśniczy, podleśniczy, spec.ln, straż leśna, brakarz 5. 6. 7. 8. Zał. nr 10 do SIWZ S.242016_

Bardziej szczegółowo

Skład materiałowy: 65 % poliester, 35 % bawełna, gramatura: 280 g/m 2 Odblaskowe naszywki z materiału odblaskowego 3M Soctchlite, srebrne.

Skład materiałowy: 65 % poliester, 35 % bawełna, gramatura: 280 g/m 2 Odblaskowe naszywki z materiału odblaskowego 3M Soctchlite, srebrne. 2 naszyte kieszenie boczne z patką na zatrzask, 1 lewa kieszeń piersiowa z patką i na rzep, prawa podwójna kieszeń piersiowa, w części piersiowej prawa kieszeń na telefon komórkowy, 2 kieszenie na długopis,

Bardziej szczegółowo

Art. 0200 koszulka HARD WORK

Art. 0200 koszulka HARD WORK www.kegel.com.pl Art. 0200 koszulka HARD WORK podkrój szyi wykończony ściągaczem rękawy długie zakończone ściągaczem dół wykończony oręem udowa tkaniny: plaster miodu specjalne strefy (wzorowane na mapie

Bardziej szczegółowo

producent odzieży roboczej i specjalistycznej

producent odzieży roboczej i specjalistycznej producent odzieży roboczej i specjalistycznej wersja letnia/zimowa, możliwoœć naszycia taœm odblaskowych HEŁ 002 CZA 002 CZA 034 S 461 S 442 S 480 do prac w znacznie obniżonych temperaturach /atmosferze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Ilość do zakupu Zadanie nr 1 - środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze:

FORMULARZ CENOWY. Ilość do zakupu Zadanie nr 1 - środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze: .. pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do formularza oferty na dostawę ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA 23. BAZY LOTNICTWA

Bardziej szczegółowo

haftowany, rękawy zebrane w mankiet zdobione haftem. (Strój Lubelski Krzczonowski)

haftowany, rękawy zebrane w mankiet zdobione haftem. (Strój Lubelski Krzczonowski) Załącznik Nr Szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia pn.: Wyposażenie zespołu ludowego Blinowianki OPIS Ilość sztuk. jednostka Bluzka Krój przyramkowy, szyta z płótna 00% bawełna, kołnierz wykładany haftowany,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.P. 1 2 3 ASORTYMENT Kurtka ocieplana z kapturem Mundur polowy 2- częściowy Mundur polowy (letni) 2-częściowy OPIS Kurtka 3/4 ocieplana z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ Lp. Nazwa środków ochrony indywidualnej lub odzieży roboczej i obuwia rocznego. Ubrania letnie (w tym 2 pary spodni) 2. Ubranie ocieplane, tkanina z membraną

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ...

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ... Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ilość i asortyment odzieży roboczej przewidywana do zakupu w 2014r. KOD PCV 331990001 Termin

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków, 11.06.2012 r. Dostawa odzieży ochronnej dla personelu medycznego, odzieży wysokobarierowej CBO, obuwia dla personelu medycznego, odzieży ochronnej i roboczej dla personelu technicznego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawa bielizny pościelowej, chirurgicznej i odzieŝy ochronnej.... (nazwa wykonawcy/ów)...

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawa bielizny pościelowej, chirurgicznej i odzieŝy ochronnej.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawa bielizny

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 tel./fax (041) 311 51 06

Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 tel./fax (041) 311 51 06 AG- 183-1/2015 Bodzentyn, 18.05.15 Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 tel./fax (041) 311 51 06 ogłoszenie o zapytaniu ofertowym Na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pod nazwą: Dostawa kurtek ocieplanych oraz obuwia ocieplanego dla

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pod nazwą: Dostawa kurtek ocieplanych oraz obuwia ocieplanego dla Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pod nazwą: Dostawa kurtek ocieplanych oraz obuwia ocieplanego dla Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych Nr postępowania: PREK 2a-252/57/2010 ZAMAWIAJĄCY (DANE KONTAKTOWE)

Bardziej szczegółowo

W przemyśle spożywczym higiena ma zasadnicze znaczenie. Jesteśmy na to nastawieni. Odzież PLANAM Food. Aasortyment dla przemysłu spożywczego

W przemyśle spożywczym higiena ma zasadnicze znaczenie. Jesteśmy na to nastawieni. Odzież PLANAM Food. Aasortyment dla przemysłu spożywczego Raport Nr SHGO 047178 TESTEX Zürich W przemyśle spożywczym higiena ma zasadnicze znaczenie. Jesteśmy na to nastawieni. Odzież PLANAM Food. N a s z a m a r k a w ś w i e c i e p r a c y t o j a k o ś ć!

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZAPYTANIE OFERTOWE

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZAPYTANIE OFERTOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.deblin.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 Dęblin, dnia 24.03.2015 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn: Dostawa odzieży roboczej dla pracowników - ubrania damskie, męskie i fartuchy SPZOZ w Krotoszynie. Numer ogłoszenia: 54334-2013; data zamieszczenia: 08.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wzór umowy UMOWA Załącznik 3 Zawarta w dniu... w Zawoi, pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym, Zawoja 1403, 34-223 Zawoja, NIP 552-12-67-760 reprezentowanym przez Dyrektora Parku mgr inż. Józefa Omylaka,

Bardziej szczegółowo

SERIA MACH 2 WINTER M2PAW 1 0 S/M/L/XL/XXL/XXXL S/M/L/XL/XXL/XXXL

SERIA MACH 2 WINTER M2PAW 1 0 S/M/L/XL/XXL/XXXL S/M/L/XL/XXL/XXXL SERIA MACH 2 WINTER Drelich: poliester powlekany poliuretanem. Podszewka w górnej części: watowana, siatka poliestrowa. Podszewka w dolnej części: watowana, tafta poliester. NORTHWOOD Bluza z odpinanymi

Bardziej szczegółowo

DOBORZE POMOC W SAFETY WORK

DOBORZE POMOC W SAFETY WORK SAFETYA TWORK 158 POMOC W DOBORZE 160 Kombinezony chroniące przed zagrożeniami chemicznymi 166 Kombinezony - Bluzy - Fartuchy - Czepki 168 Maski - Narękawki - Ochronniki na obuwie ODZIEŻ KRÓTKIEGO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej /wzór wyceny/ - Załącznik Nr 2 3. Wykaz usług /wzór/ - Załącznik Nr 3

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZAPYTANIE OFERTOWE

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZAPYTANIE OFERTOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.deblin.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 Dęblin, dnia 13.03.2015 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku zgodnych ze wzorami określonymi

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94 23 400 Biłgoraj ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA na dostawę ubrań roboczych w ramach projektu Staże

Bardziej szczegółowo

ANTYSTATIC PROTEC ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA FLAME PROTEC ODZIEŻ TRUDNOPALNA I DLA SPAWACZY ACID PROTEC ODZIEŻ KWASOODPORNA

ANTYSTATIC PROTEC ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA FLAME PROTEC ODZIEŻ TRUDNOPALNA I DLA SPAWACZY ACID PROTEC ODZIEŻ KWASOODPORNA www.kegel.com.pl ANTYSTATIC PROTEC ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA Norma 1149 FLAME PROTEC ODZIEŻ TRUDNOPALNA I DLA SPAWACZY Norma ISO 11612 Norma 531 Norma ISO 11611 Norma 470-1 Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 14000 euro dotyczącego zakupu wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego i ochronnego dla Młodzieżowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, 12 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, 12 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór Wykonawcy usługi dot. dostarczenia odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej na potrzeby realizacji projektu Od ucznia do mistrza. Praktyki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 209 14876 Poz. 1382 1382 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA ZSP-III-22/73/204 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Dostawa odzieży roboczej dla stażystów uczestniczących w projekcie pn. VOCATIONAL PLACEMENT. Program stażowy u pracodawców dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Miejsce dostawy / ilości (szt.) Poz. Rodzaj Szczegółowy opis ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Miejsce dostawy / ilości (szt.) Poz. Rodzaj Szczegółowy opis ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Poz. Rodzaj Szczegółowy opis Załącznik nr 1 Miejsce dostawy / ilości (szt.) ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE 1. buty gumowe 2. czapka 3. fartuch 4. koszula flanelowa 1/ wysokość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempińska 2 zapraszają do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempińska 2 zapraszają do złożenia oferty Kościan dnia 17.12.2015 r. Znak sprawy - 6/ZO/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempińska 2 zapraszają do złożenia oferty 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie asortymentu

Wyszczególnienie asortymentu lp. Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej szczegółowy opis asortymentu Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6. LP Nazwa asortymentu z opisem J.m. Liczba

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6. LP Nazwa asortymentu z opisem J.m. Liczba LP Nazwa asortymentu z opisem J.m. Liczba 1 2 Ubranie robocze drelichowe dwuczęściowe typ szwedzki - tkanina drelichowa, bawełna 100% - gramatura od 310 350 g/m 2 - kurczliwość materiału 1% - duża odporność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa odzieży roboczej i ochronnej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa odzieży roboczej i ochronnej. Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W 4 6 2 0 płk Mirosław SOWIŃSKI dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej. CPV: 18100000-0 Odzież

Bardziej szczegółowo

Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości. Kwota należnego podatku VAT (w zł)

Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości. Kwota należnego podatku VAT (w zł) Grupa 1 Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt.) Cena jednostkowa netto Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości Kwota należnego * Nazwa producenta Numery/ symbole katalogowe Załącznik nr 1b do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

RDBOA termoizolacyjne. RGS z tworzyw. RLKpas ze skór licowych. RS spawalnicze. Rdrkol z tkanin

RDBOA termoizolacyjne. RGS z tworzyw. RLKpas ze skór licowych. RS spawalnicze. Rdrkol z tkanin RDBOA termoizolacyjne RĘKAWICE ROBOCZE WZMOCNIONE SKÓRĄ (DWOINA BYDLĘCA W KOLORZE ŻÓŁTYM) OCIEPLANE KOŻUSZKIEM, TKANINA W PASKI - 72 par - 15,50 kg - 6 par RGS z tworzyw RĘKAWICE GUMOWE ROBOCZE POWLEKANE

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 KOD CPV 331990001. ... Pieczęć wykonawcy. Podatek VAT (%) 560 23. Cena jednostkowa netto PLN. Wartość netto PLN

Pakiet nr 1 KOD CPV 331990001. ... Pieczęć wykonawcy. Podatek VAT (%) 560 23. Cena jednostkowa netto PLN. Wartość netto PLN Pakiet nr 1 KOD CPV 331990001 L.p. Nazwa Ilość 1. Fartuch biały damski Tkanina odzieżowa RADUS PRO 150 Skład surowcowy: 65%poliester, 35% bawełna, masa powierzchniowa 175/12g/m², przeznaczona do produkcji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Ubranie robocze zimowe Komplet: bluza i spodnie ogrodniczki Tkanina w kolorze ciemnozielonym, poliestrowo-bawełniana o masie powierzchniowej min. 260g/m², charakteryzująca

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 15310/2016

Postępowanie 15310/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA DLA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA - ASORTYMENT UŻYWANY w EPORE Sp. z o.o. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania NAZWA WYKONAWCY: ADRES: TEL: / FAX / E-MAIL www: http:. Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia, odzieży roboczej i ochronnej, oraz środków ochrony indywidualnej.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia, odzieży roboczej i ochronnej, oraz środków ochrony indywidualnej. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia, odzieży roboczej i ochronnej, oraz środków ochrony indywidualnej. Zadanie nr 1- odzież robocza i ochronna. Zadanie nr 2- obuwie robocze

Bardziej szczegółowo

FOTOJAPONKI DLA DZIECI - CZERWONE FOTOJAPONKI DLA DOROSŁYCH - CZERWONE FOTOJAPONKI DLA DZIECI - POMARAŃCZOWE FOTOJAPONKI DLA DOROSŁYCH - POMARAŃCZOWE

FOTOJAPONKI DLA DZIECI - CZERWONE FOTOJAPONKI DLA DOROSŁYCH - CZERWONE FOTOJAPONKI DLA DZIECI - POMARAŃCZOWE FOTOJAPONKI DLA DOROSŁYCH - POMARAŃCZOWE FOTOJAPONKI DLA DZIECI - CZERWONE Fotojaponki - niezawodne obuwie na lato - doskonałe na wakacje - lekkie, wygodne i zawsze modne. Rozmiar S - ok. 175 x 75 mm Rozmiar M - ok. 190 x 80 mm Rozmiar L - ok.

Bardziej szczegółowo

LH-QUWINTER LH-WEINFELD LH-MOUNTER BOMBER. OFERTA z dnia 8/12/2011. ACTS 29 Sp. z.o.o. ul. Krucza 68/9 53-411 Wrocław NIP: 9512172246 www.acts29.

LH-QUWINTER LH-WEINFELD LH-MOUNTER BOMBER. OFERTA z dnia 8/12/2011. ACTS 29 Sp. z.o.o. ul. Krucza 68/9 53-411 Wrocław NIP: 9512172246 www.acts29. OFERTA z dnia 8/12/2011 Photo / Foto LH-QUWINTER Description / Opis Size / Rozmiar Kurtka ochronna ocieplana. - powłoka 65% poliester, 35% bawełna typu canvas o gramaturze 240 g/m2 - wyściółka 100% poliester

Bardziej szczegółowo

Oferta odzież, obuwie robocze oraz art. BHP

Oferta odzież, obuwie robocze oraz art. BHP Oferta odzież, obuwie robocze oraz art. BHP dla szkół, przedszkoli, przychodni itp. 1 1.FARTUCH DAMSKI bawełniane Tkanina 65% bawełna 35% poliester Gramatura 190g/m2 Zapinany na guziki lub zatrzaski typu

Bardziej szczegółowo