Dystrybucje Linuxa. M.Barczy«ski, W.Bederski, M.Startek. Systemy Operacyjne 2005/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dystrybucje Linuxa. M.Barczy«ski, W.Bederski, M.Startek. Systemy Operacyjne 2005/2006"

Transkrypt

1 M.Barczy«ski W.Bederski M.Startek Systemy Operacyjne 2005/2006

2 Plan prezentacji 1 2 Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 3 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 4

3 Co to jest dystrybucja? Jak podaje Wikipedia: dystrybucja (... ) systemu operacyjnego Linux to zestaw programów rozpowszechnianych ª cznie i daj cy po zainstalowaniu gotowy do u»ycia system.

4 Plan prezentacji 1 2 Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 3 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 4

5 GNU GNU's Not UNIX Richard Stallman 27 wrze±nia 1983 roku ogªasza manifest GNU...ale prace zaczynaj si dopiero 5 stycznia celem jest stworzenie otwartego systemu operacyjnego. Do 1990 GNU miaªo ju»: Emacs'a, gcc, TEX, XWindowSystem 1, i praktycznie wszystkie niezb dne biblioteki......brakowaªo tylko sko«czonego Trix'a, Mach'a, Hurd'a itd. wtedy pojawia si... 1 TE Xi X'y nie byªy napisane przez grup GNU, lecz powstaªy wcze±niej

6 GNU GNU's Not UNIX Richard Stallman 27 wrze±nia 1983 roku ogªasza manifest GNU...ale prace zaczynaj si dopiero 5 stycznia celem jest stworzenie otwartego systemu operacyjnego. Do 1990 GNU miaªo ju»: Emacs'a, gcc, TEX, XWindowSystem 1, i praktycznie wszystkie niezb dne biblioteki......brakowaªo tylko sko«czonego Trix'a, Mach'a, Hurd'a itd. wtedy pojawia si... 1 TE Xi X'y nie byªy napisane przez grup GNU, lecz powstaªy wcze±niej

7 GNU GNU's Not UNIX Richard Stallman 27 wrze±nia 1983 roku ogªasza manifest GNU...ale prace zaczynaj si dopiero 5 stycznia celem jest stworzenie otwartego systemu operacyjnego. Do 1990 GNU miaªo ju»: Emacs'a, gcc, TEX, XWindowSystem 1, i praktycznie wszystkie niezb dne biblioteki......brakowaªo tylko sko«czonego Trix'a, Mach'a, Hurd'a itd. wtedy pojawia si... 1 TE Xi X'y nie byªy napisane przez grup GNU, lecz powstaªy wcze±niej

8 GNU GNU's Not UNIX Richard Stallman 27 wrze±nia 1983 roku ogªasza manifest GNU...ale prace zaczynaj si dopiero 5 stycznia celem jest stworzenie otwartego systemu operacyjnego. Do 1990 GNU miaªo ju»: Emacs'a, gcc, TEX, XWindowSystem 1, i praktycznie wszystkie niezb dne biblioteki......brakowaªo tylko sko«czonego Trix'a, Mach'a, Hurd'a itd. wtedy pojawia si... 1 TE Xi X'y nie byªy napisane przez grup GNU, lecz powstaªy wcze±niej

9 GNU GNU's Not UNIX Richard Stallman 27 wrze±nia 1983 roku ogªasza manifest GNU...ale prace zaczynaj si dopiero 5 stycznia celem jest stworzenie otwartego systemu operacyjnego. Do 1990 GNU miaªo ju»: Emacs'a, gcc, TEX, XWindowSystem 1, i praktycznie wszystkie niezb dne biblioteki......brakowaªo tylko sko«czonego Trix'a, Mach'a, Hurd'a itd. wtedy pojawia si... 1 TE Xi X'y nie byªy napisane przez grup GNU, lecz powstaªy wcze±niej

10 GNU GNU's Not UNIX Richard Stallman 27 wrze±nia 1983 roku ogªasza manifest GNU...ale prace zaczynaj si dopiero 5 stycznia celem jest stworzenie otwartego systemu operacyjnego. Do 1990 GNU miaªo ju»: Emacs'a, gcc, TEX, XWindowSystem 1, i praktycznie wszystkie niezb dne biblioteki......brakowaªo tylko sko«czonego Trix'a, Mach'a, Hurd'a itd. wtedy pojawia si... 1 TE Xi X'y nie byªy napisane przez grup GNU, lecz powstaªy wcze±niej

11 Linux 17 wrze±nia 1991 Linus Torvalds zamieszcza pierwsz wersj Linuxa w sieci. Hobby: poznanie architektury PC i j zyka C Terminal tty sªu» cy gªównie do marnowania czasu na news'ach. Niezadowolenie z Minixa i rozszerzanie terminala do systemu Unixopodobnego

12 Linux 17 wrze±nia 1991 Linus Torvalds zamieszcza pierwsz wersj Linuxa w sieci. Hobby: poznanie architektury PC i j zyka C Terminal tty sªu» cy gªównie do marnowania czasu na news'ach. Niezadowolenie z Minixa i rozszerzanie terminala do systemu Unixopodobnego

13 Linux 17 wrze±nia 1991 Linus Torvalds zamieszcza pierwsz wersj Linuxa w sieci. Hobby: poznanie architektury PC i j zyka C Terminal tty sªu» cy gªównie do marnowania czasu na news'ach. Niezadowolenie z Minixa i rozszerzanie terminala do systemu Unixopodobnego

14 Linux 17 wrze±nia 1991 Linus Torvalds zamieszcza pierwsz wersj Linuxa w sieci. Hobby: poznanie architektury PC i j zyka C Terminal tty sªu» cy gªównie do marnowania czasu na news'ach. Niezadowolenie z Minixa i rozszerzanie terminala do systemu Unixopodobnego

15 Linux 17 wrze±nia 1991 Linus Torvalds zamieszcza pierwsz wersj Linuxa w sieci. Hobby: poznanie architektury PC i j zyka C Terminal tty sªu» cy gªównie do marnowania czasu na news'ach. Niezadowolenie z Minixa i rozszerzanie terminala do systemu Unixopodobnego

16 GNU/Linux Linus od pocz tku u»ywaª narz dzi GNU (bash, gcc) Dziaªaj ce, aktywnie rozwijane j dro byªo tym czego FSF brakowaªo. GNU Linux czy GNU/Linux czy Linux? GNU/Hurd dzisiaj

17 GNU/Linux Linus od pocz tku u»ywaª narz dzi GNU (bash, gcc) Dziaªaj ce, aktywnie rozwijane j dro byªo tym czego FSF brakowaªo. GNU Linux czy GNU/Linux czy Linux? GNU/Hurd dzisiaj

18 GNU/Linux Linus od pocz tku u»ywaª narz dzi GNU (bash, gcc) Dziaªaj ce, aktywnie rozwijane j dro byªo tym czego FSF brakowaªo. GNU Linux czy GNU/Linux czy Linux? GNU/Hurd dzisiaj

19 GNU/Linux Linus od pocz tku u»ywaª narz dzi GNU (bash, gcc) Dziaªaj ce, aktywnie rozwijane j dro byªo tym czego FSF brakowaªo. GNU Linux czy GNU/Linux czy Linux? GNU/Hurd dzisiaj

20 GNU/Linux Linus od pocz tku u»ywaª narz dzi GNU (bash, gcc) Dziaªaj ce, aktywnie rozwijane j dro byªo tym czego FSF brakowaªo. GNU Linux czy GNU/Linux czy Linux? GNU/Hurd dzisiaj

21 Plan prezentacji 1 2 Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 3 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 4

22 Pierwsze dystrybucje MCC Interim Linux - Uniwersytet w Manchester (luty 1992) MJ - Martin Junius (lipiec 1992) TAMU - Uniwersytet TAMU w Teksasie (lipiec 1992) SLS - Softlanding Linux System (sierpie«1992)

23 SLS Najbardziej zbli»ona do dzisiejszych Pakiety z oprogramowaniem do wyboru: podstawowy system dodatki (man, emacs) X-Window kompilator gcc TEX ¹ródªa

24 Powstanie dzisiejszych dystrybucji Slackware - Peter MacDonald (1993) na bazie SLS Debian - Ian Murdock (1993) comp.os.linux.development na bazie SLS RedHat - Marc Ewing (1994) komercyjna

25 Dystrybucje dzisiaj Typowy skªad J dro systemu Oprogramowanie open source i/lub zamkni te Dokumentacja Multimedia

26 Dystrybucje dzisiaj ródªa czy pakiety binarne binarki - wi kszo± dystrybucje typu self-hosting ¹ródªa (np. Gentoo)

27 Dystrybucje dzisiaj Oprogramowanie i konguracja zarz dzanie pakietami z góry ustalona konguracja ewentualnie ró»ne warianty (Workstation, Server, Desktop) administracja jest wymagana

28 Plan prezentacji Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 1 2 Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 3 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 4

29 Wybór dystrybucji Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami

30 Pozorna kl ska urodzaju Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami Niewiele oryginalnych dystrybucji na rynku. Wi kszo± to pochodne jednej z gªównych gaª zi. 129 dystrybucji bazowanych na Debianie 63 dystrybuche bazowane na FC 50 bazowanych na Knoppixie 28 niezale»nych dystrybucji: ALT Linux Arch Linux Ark Linux CCux Linux CRUX Debian GNU/Linux dyne:bolic Fedora Core Freepia Gentoo Linux GoboLinux Linux From Scratch Litrix Mandrakelinux Momonga Linux Nitix Autonomic Linux Octoz GNU/Linux Onebase Linux Peanut Linux Project dev Puppy Linux QiLinux ROCK Linux Server optimized Linux Slackware Linux Sorcerer Specix Linux SUSE LINUX UHU-Linux 28 bazowanych na Slackware 14 na RH i Mandrake 12 na Gentoo

31 Plan prezentacji Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 1 2 Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 3 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 4

32 Ogólnie Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami Linux, Unix == maªe, wyspecjalizowane narz dzia Du»e aplikacje == wiele niewielkich, kooperuj cych programów Mnogo± wersji, zale»no±ci, ró»nice w konguracjach, niechciane pliki i inne problemy systemu bez pakietów. Werykacja pakietu Prosta instalacja, usuni cie, aktualizowanie pakietu ledzenie zale»no±ci mi dzy pakietami Wprowadzanie poprawek bezpiecze«stwa, uaktualnianie caªego systemu. Grupowanie pakietów w kategorie.

33 dpkg Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami dpkg to podstawowy systemem zarz dzania pakietami dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux Debian Zaprojektowaª i stworzyª go Ian Jackson w 1993 roku. Narz dzie niskiego poziomu operuj ce na pakietach

34 dpkg-apt Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami APT (czyli Advanced Packaging Tool) APT nie jest programem samym w sobie. Jest bibliotek j zyka C++ u»ywan przez oddzielne programy apt-get install php4, apt-get update, apt-get upgrade ±ci ganie pakietu (z Internetu, sieci lokalnej lub pªyty CD-ROM) konguracj, ewentualn kompilacj i instalacj dowolna liczba repozytoriów mo»e by wpisana do /etc/apt/sources.list automatycznie zajmuje si zale»no±ciami danej instalacji, proponuje zalecane pakiety, uaktualnia zaistalowane, informuje o miejscu jakie zostanie zaj te itd. itp. nakªadki: aptitude, synaptic package manager

35 src/portage/emerge Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami system zarz dzania pakietami napisany w pythonie wzorowany na portach z FreeBSD znacz co ró»ny od dpkg czy rpm ebuild - plik tekstowy okre±laj cy co nale»y popra, skompilowa i zainstalowa aby dany pakiet znalazª si w systemie emerge-sync - synchronizacja z ocjalnym drzewem Portage agi USE - konguracja instalacji, kompilacji itd. Wpªywaj na zale»no±ci..tbz2 - prekompilowane pakiety dla Portage. np. KDE

36 rpm Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami RPM (RPM Package Manager, dawniej Red Hat Package Manager skompresowane bzipem2 archiwum tar z plikiem.spec ujednolicenie nazw - plik-wersja-wersjapakietu.architektura.rpm

37 rpm-urpmi Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami urpmi jest to system zarz dzania pakietami stworzony na potrzeby dystrybucji linuksa Mandrake Linux (przemianowanej pó¹niej na Mandrakelinux, a obecnie Mandriva), a stworzony przez rm MandrakeSoft. System urpmi wykorzystuje pakiety RPM (Red Hat Package Manager). W skªad narz dzi urpmi wchodz : urpme - deinstaluje wybrane pakiety wraz z zale»no±ciami urpmf - wyszukuje pakiety o zadanej zawarto±ci urpmi - instaluje wybrane pakiety urpmq - pozwala na wy±wietlenie zawarto±ci bazy pakietów urpmi.(addmedia,removemedia) - pozwala dodawa /usuwa ¹ródªa pakietów urpmi.update - aktualizuje wybrane pakiety

38 rpm-yum Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami Yellow Dog Updater, Modied (Fedora Core, Yellow Dog Linux) mniejszy od apt-rpm'a wolniejsze dziaªanie obci»enie ª cza internetowego brak ocjalnego GUI (wczesne prace nad pup)

39 rpm-poldek Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami program Pawªa Gajdy (cz ± instalatora PLD) nie przywi zany do jednego repozytorium (jak apt) ªatwo decydowa kiedy ma by uaktualniana lista pakietów (w przeciwie«stwie do yum'a) ukrywanie pakietów mo»liwo± ªatwej wymiany programów sªu» cych do pobierania pakietów (np. wget'a) tryb wsadowy i interaktywny rozwi zywanie zale»no±ci maªo znany

40 tgz Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami minimalistyczne podej±cie do zarz dzania pakietami brak ±ledzenia zale»no±ci tgz rozpakowany w katalogu root umieszcza pliki tam gdzie by powinny skrypt doinst.sh jako zaawansowane narz dzie instalacyjne ;) nakªadki: slapt-get - udaje apt-geta, maªo popularny stratdate: uªatwia pobieranie przy pomocy rsync gaª dzi current slacka swaret: zarz dzanie zale»no±ciami - ldd, not fount, libraries-version, slaptpkg: skrypt basha, instalowanie i uaktualnianie pakietów z Internetu, sieci lokalnej

41 LSB Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami brak standardu pakietów rpm zamiast deb nie wprowadzone pomysªy z portage, Debian podnosi r kawic

42 Popularno± Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami DEB dystrybucji (Debian, Knoppix, Ubuntu...) RPM dystrybucji (Fedora Core, PLD, Mandriva, SUSE...) TGZ - 39 (Slackware i pochodne) SRC/Portage - 10/10 (Gentoo)

43 Plan prezentacji SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 1 2 Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 3 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 4

44 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji wzorcowe API dla UNIX'ów opracowane w 1985 przez IEEE (IEEE 1003) wysokie opªady, brak zgody na publikacj -> SUS drogie testy PCTS (ang. Posix Conformance Test Suite) (dalej aktualne) zgodno± Windows z cz ±ciami 'a + Cygwin Open Posix Test Suite

45 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji.1, System bazowy Tworzenie i zarz dzanie procesami Sygnaªy Wyj tki operacji zmiennopozycyjnych Naruszenie segmentacji Niepoprawne instrukcje Bª dy magistrali Operacje na plikach i katalogach Potoki Standardowa biblioteka C Interfejsy We/Wy i ich zarz dzanie

46 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji.1b, System czasu rzeczywistego Szeregowanie z priorytetami Sygnaªy czasu rzeczywistego Zegary i wyzwalacze Semafory Wymiana komunikatów Pami dzielona Synchroniczne i asynchroniczne We/Wy Blokady pami ci

47 Plan prezentacji SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 1 2 Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 3 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 4

48 Single Unix Specication SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji Common API Specication -> Spec > Single UNIX Specication. Sun Microsystems, IBM, Hewlett-Packard, Novell/USL i OSF. Denicje Interfejsu Systemowego, Interfejsy Systemowe i Nagªówki, Polecenia i Narz dzia, Usªugi Sieciowe, X/Open Curses Uzasadnienie bash, awk, echo, ed do przej±cia testów nie jest niezb dny otwarty kod ¹rodªowy. brak certykatów dla Linux'ów - zbyt cz st zmiany w dytrybucjach FreeBSD mocno zgodny ale nie certykatowany

49 Plan prezentacji SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 1 2 Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 3 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 4

50 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji realizowany w ramach The Free Standard Group wspierany mi dzy innymi przez: RedHat, Novell, Adobe, Intel oparty na Single Unix Specication inne (otwarte standardy)

51 Cele SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji rozwijanie i promowanie zbioru standardów zwi kszaj cych kompatybilno± pomi dzy dystrybucjami Linuxa koordynowanie dziaªa«zach caj cych rmy do pisania produktów dla Linuxa

52 Zakres SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji Executable and Linking Format (ELF) Podstawowe biblioteki Biblioteki narz dziowe Polecenia i narz dzia rodowisko wykonywania Inicjalizacja systemu U»ytkownicy i grupy Format pakietów z oprogramowaniem

53 rodowisko wykonywania SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji dystrybucja musi by zgodna z FHS wymogi dla aplikacji (prawa do zapisu i odczytu niektórych plików i katalogów)

54 Inicjalizaca systemu SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji usªugi skrypty inicjalizacyjne run-levele Run-level Opis 0 Wyª czenie komputera 1 Tryb pojedynczego u»ytkownika 2 Wielu u»ytkowników bez sieci 3 Wielu u»ytkowników z sieci 4 To samo co 3 5 To samo co 3, cz sto tryb graczny 6 Zrestartowanie komputera

55 Format pakietów oprogramowania SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji dystrybucja musi obsªugiwa pakiety RPM dystrybucja nie musi u»ywa RPM dla wªasnych pakietów dystrybucja nie musi u»ywa programu rpm

56 Certykaty SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji proces certykacji przez The Open Group we wspóªpracy z The Free Standard Group bª dnie napisane testy + niespójna polityka zwalniania z testów

57 Plan prezentacji SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 1 2 Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 3 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 4

58 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji pocz tek procesu standaryzacji (tylko Linux) 1993 Linux Filesystem Structure Standard 1994 i pó¹niej kolejne wersje FHS - tak»e inne systemy unixowe

59 Cele SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji umo»liwienie oprogramowaniu oraz u»ytkownikom przewidywania poªo»enia zainstalowanych plików oraz katalogów. ograniczony zakres lokalne poªo»enie lokalnych plików to sprawa lokalna wskazanie sytuacji, w których poªo»enie plików musi by skoordynowane pomi dzy wieloma stronami jak lokalne sieci, dystrybucje, aplikacje, dokumentacja itp.

60 Podstawowy podziaª plików SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji wspóªdzielone nie wspóªdzielone statyczne /usr, /opt /etc, /boot dynamiczne /var/mail, /var/spool/news /var/run, /var/lock

61 Gªówny system plików SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji zawarto± gªównego systemu plików musi pozwala na: uruchomienie systemu naprawienie systemu przywrócenie systemu powinien by jak najmniejszy

62 Wymagane katalogi SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji bin - pliki wykonywalne podstawowych komend boot - statyczne pliki bootloadera dev - pliki urz dze«etc - pliki konguracyjne specyczne dla hosta lib - gªówne wspóªdzielone biblioteki i moduªy j dra media - punkt montowania dysków wyjmowalnych mnt - tymczasowy punkt montowania dla systemów plików opt - dodatkowe aplikacje sbin - podstawowe z punktu widzenia systemu pliki binarne srv - dane dla usªug dostarczanych przez system (np. WWW, FTP) tmp - pliki tymczasowe usr - drugi oprócz gªównego najwa»niejszy system plików var - dynamiczne (zmieniaj ce si ) dane

63 Plan prezentacji SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 1 2 Osioªkowi w»ªoby dano, czyli co dla kogo. Systemy zarz dzania pakietami 3 SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji 4

64 Zgodno± z i SUS SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji Wbrew pozorom spora ale bez certykatów. Wspomniany Open Posix Test Suite.

65 Zgodno± z LSB SUS LSB FHS Zgodno± dystrybucji Kontrowersyjna ze wzgl du na bª dne testy i ró»ne do nich podej±cia ze strony programistów (zmiana systemu pod bª dny test b d¹ ignorowanie testu). Zgodne: Aurox, Debian, Fedora Core, Knoppix, Mandriva, PLD, Slackware, SUSE, Ubuntu i inne. Niezgodne: Gentoo, Arch

66 Absoltune minimum czyli czego Linuxowi do»ycia potrzeba faza inicjalizacji j dra faza uruchamiania programów (/sbin/init)

67 Podstawowe pakiety SysVinit Bash Bzip2 Coreutils Diutils Findutils Gawk Grep Gzip NCurses Patch Sed Tar Util-linux Vim

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Alternatywne

Oprogramowanie Alternatywne Oprogramowanie Alternatywne Linux Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Historia przed 1960: jeden komputer = jeden system 1969: UNIX pierwszy, otwarty i ogólnie dostępny system operacyjny 1975: UNIX jest rozprowadzany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Linuksa Slackware

Podstawy Linuksa Slackware Podstawy Linuksa Slackware Spis treści Alan Hicks Chris Lumens David Cantrell Logan Johnson Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. 1-57176-338-4 Podstawy Linuksa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Moczarski Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4.1. Historia Unixa i Linuxa, instalacja systemu. Historia UNIX a rozpoczyna się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku od MULTICSa wielkiego systemu

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

PLD Linux Distribution. Podręcznik użytkownika, administratora i twórcy

PLD Linux Distribution. Podręcznik użytkownika, administratora i twórcy PLD Linux Distribution Podręcznik użytkownika, administratora i twórcy PLD Linux Distribution: Podręcznik użytkownika, administratora i twórcy Podręcznik użytkownika, administratora systemu i twórcy PLD

Bardziej szczegółowo

PLD Linux Distribution. Podręcznik użytkownika, administratora i twórcy

PLD Linux Distribution. Podręcznik użytkownika, administratora i twórcy PLD Linux Distribution Podręcznik użytkownika, administratora i twórcy PLD Linux Distribution: Podręcznik użytkownika, administratora i twórcy Podręcznik użytkownika, administratora systemu i twórcy PLD

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2. Małgorzata Kołaczkowska

Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2. Małgorzata Kołaczkowska Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2 Małgorzata Kołaczkowska . Spis treści 1 Sieć komputerowa Instytutu Matematycznego 5 1.1 Topologia sieci........................... 5 1.2 Adresy sieciowe..........................

Bardziej szczegółowo

Ubuntu. Oficjalny podrêcznik

Ubuntu. Oficjalny podrêcznik Ubuntu. Oficjalny podrêcznik Autorzy: Benjamin Mako Hill, Jono Bacon, Corey Burger, Jonathan Jesse, Ivan Krstiæ T³umaczenie: Adam B¹k, Przemys³aw Szeremiota ISBN: 978-83-246-0846-1 Tytu³ orygina³u: The

Bardziej szczegółowo

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Promotor: Mgr inż. Antoni Kuźniar Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Administracja Systemem Linux/Unix

Administracja Systemem Linux/Unix Administracja Systemem Linux/Unix Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Administracja Systemem Linux/Unix Bogdan Księżopolski, Damian Rusinek

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Slackware Linux Essentials

Slackware Linux Essentials 1 z 135 Slackware Linux Essentials Alan Hicks Chris Lumens David Cantrell Logan Johnson Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. Slackware Linux is a registered trademark

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/)

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) 9 listopada 2014 Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

LINUX UBUNTU V. 10.04

LINUX UBUNTU V. 10.04 www.slow7.pl 1 LINUX UBUNTU V. 10.04 Czyli jak wygląda nowy Lśniący Lamparcik www.slow7.pl 2 Lśniący Lamparcik Lśniący Lamparcik to pierwszy remiks stworzony przez użytkowników forum Ubuntu.pl tym razem

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki.

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki. System operacyjny Unix/Linux Wykład 5 Zarzadzanie systemem GNU/Linux Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl Laboratorium Informatyki Autormatyki Akademia Górniczo-Hutnicza May 22, 2010 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Ryznar - Systemy operacyjne (v.6e)

Zygmunt Ryznar - Systemy operacyjne (v.6e) 1 z 5 2015-08-06 16:09 Zygmunt Ryznar - Systemy operacyjne (v.6e) Wiadomo, i komputer sk ada si nie tylko z urz dze i programów aplikacyjnych, lecz i systemu operacyjnego, ktory nimi rz dzi (tak mo na

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo