CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00"

Transkrypt

1 MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem 2. orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 3. Orzeczenie dla kierowców prowadzących pojazdy amatorsko 4. Orzeczenie dla kierowców ze skierowaniem z Zakładu Pracy Komisja WKL MSW/ wydanie orzeczenia przez WKL MSW w 5. związku z oceną zdolności fizycznej i psychicznej kandydata 90,00 zw. 90,00 do pełnienia służby Komisja WKL MSW/ wydanie orzeczenia przez WKL MSW w związku z oceną zdolności fizycznej i psychicznej 6. funkcjonariusza do dalszej służby lub na zajmowanym stanowisku, w związku z orzekaniem o stopniu uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem lub choroba 7. Komisja OKL MSW/wydanie orzeczenia przez OKL MSW 80, ,40 8. Odwołanie OKL MSW/wydanie orzeczenia przez OKL MSW w trybie odwoławczym 9. Orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu 170,00+cena konsultacji specj ,10 + cena konsultacji specj. 10. Wydanie orzeczenia lekarskiego powypadkowego lub innego stwierdzającego doznane obrażenia ciała 25, ,75 Badanie lekarskie w celu uzyskania licencji pracownika , ,00 ochrony technicznej Badanie lekarskie w celu uzyskania licencji pracownika , ,00 ochrony fizycznej 13. Badanie lekarskie w celu uzyskania pozwolenia na broń 284, , Badanie lekarskie w celu uzyskania licencji detektywa 308, ,00 Badanie lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych w tym: 521, ,83 Badanie psychologiczne Glukoza w surowicy 7, , Mocz - badanie ogólne 9, ,07 Rtg klatki piersiowej 45, ,35 Okulista Otolaryngolog Neurolog Psychiatra 80, ,40 Wydanie orzeczenia przez uprawnionego lekarza 16. Badanie psychologiczne kandydata do służby (PSP, POLICJA, SW) Strona 1

2 Badanie kandydata do służby (PSP, POLICJA, SW) w tym: 725,00 mężczyzna, 775,00 kobieta zw. 725,00 mężczyzna, 775,00 kobieta OB. Mocz - badanie ogólne Cholesterol Poziom glukozy Morfologia Rozmaz krwi obwodowej Przeciwciała anty-hiv Odczyn USR HBS - antygen 19,00 zw. 19, Rtg klatki piersiowej Ekg spoczynkowe Internista Chirurg Neurolog Otolaryngolog Audiometria Dermatolog Psychiatra Stomatolog Okulista Orzeczenie WKL MSW 90,00 zw. 90,00 Ginekolog z cytologią 18. Badanie lekarskie w celu wykonania szczepienia 20,00 zw. 20, Wykonanie szczepienia 20. Szczepionka wg ceny zakupu zw. wg ceny zakupu PORADY SPECJALISTYCZNE 21. Anestezjolog 22. Dermatolog 23. Gastrolog 24. Kardiolog 25. Neurolog 26. Otolaryngolog 27. Okulista 28. Stomatolog 29. Spec. Chorób płuc 30. Chirurg 31. Internista 32. Urolog 33. Nefrolog 34. Diabetolog 35. Ortopeda 36. Ginekolog z cytologią 37. Endokrynolog 38. Lekarz medycyny pracy 39. Psychiatra 40. Psycholog 41. Badanie psychologiczne 42. Odpis badania psychologicznego 35, , Psychotesty/Badanie Psychometryczne/Psychotechniczne 120, ,60 Psycholog (uprawniony do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń, o uzyskanie licencji pracownika ochrony 70, , fizycznej, technicznej, detektywa) INNE BADANIA 45. EEG 46. EKG spoczynkowe 47. EKG wysiłkowe 65,00 zw. 65,00 Strona 2

3 48. EKG metodą Holtera 65,00 zw. 65, Echokardiografia 50. Audiometria 51. Spirometria 52. Badanie dna oka 53. Badanie - pole widzenia statyczne z opisem 54. Pomiar ciśnienia śródgałkowego 15,00 zw. 15, Kał na nosicielstwo 85,00 zw. 85,00 LABORATORIUM 56. AFP 57. Alat transaminaza alaninowa 58. Albuminy 59. ALP alkaliczna fosfataza 60. Amylaza (diastaza) 61. APTT czas kefalinowo kaolinowy 62. ASO 15,00 zw. 15, Aspat transaminaza asparaginowa 64. Białko całkowite 65. Bilirubina całkowita 66. CEA 34,00 zw. 34, Chlorki 68. Cholesterol 69. Cholesterol+trójglicerydy+HDL+LDL obliczany 24,00 zw. 24, CK kinaza fosfokreatynowa 13,00 zw. 13, Czas krwawienia 72. CRP / CRPhs 18,00 zw. 18, Czas protrombinowy, INR 74. D-Dimery 37,00 zw. 37, Fibrynogen 12,00 zw. 12, Fosfor 77. FT3 78. FT4 79. Gazometria 14,00 zw. 14, GGTP 81. Glukoza w surowicy/moczu 82. Glukoza włośniczkowa 83. Grupa krwi 84. Hbs antygen 19,00 zw. 19, Przeciwciała anty-hcv 26,00 zw. 26, HDL cholesterol 87. HDL + LDL 88. Przeciwciała anty-hiv 89. Kał FOB 17,00 zw. 17, Kał pasożyty 91. Kał tłuszcze 92. Kreatynina klirans 14,00 zw. 14, Kreatynina w surowicy/moczu 94. Kwas moczowy 95. LDH dehydrogenaza mleczanowa 96. Magnez 97. Mocz - badanie ogólne 98. Mocz białko z DZM 99. Mocznik 100. Morfologia krwi 8 parametrów 101. Morfologia krwi z rozdziałem leukocytów na 5 frakcji 102. OB. Strona 3

4 103. Odczyn Coombsa 18,00 zw. 18, Odczyn USR 105. Potas 106. Przeciwciała anty-hbs 107. PSA całkowite 108. Retikulocyty 109. Rf czynnik reumatoidalny 11,00 zw. 11, Rozmaz krwi obwodowej 111. Sód 112. Troponina 113. Trójglicerydy 114. TSH 20,00 zw. 20, Wapń 116. Wapń zjonizowany 117. Wymaz w kierunku owsików 118. VDRL 119. Żelazo 120. Żelazo TIBC 11,00 zw. 11, Posiew: plwocina 122. Posiew: mocz 123. Posiew: wymaz z gardła i nosa 124. Posiew: krew i inne płyny ustrojowe 125. Kał na nosicielstwo (3 próbki) 85,00 zw. 85,00 RADIOLOGIA 126. RTG klatki piersiowej 127. Zdjęcie żuchwy p-a lub boczne 128. Zdjęcie żuchwy p-a lub boczne (2 projekcje) 129. Zdjęcie zatok p-a 130. Zdjęcie zatok p-a i bocznie 131. Zdjęcie oczodołów p-a i boczne 132. Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego 133. Zdjęcie kości nosa 134. Zdjęcie potylicy 135. Zdjęcie porównawcze stawów skoroniowo-żuchwowych 136. Zdjęcie czaszki p-a i boczne 137. Zdjęcie uszu (jedną metodą) 138. Zdjęcie siodła tureckiego 139. Zdjęcie twarzoczaszki 140. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego ap i bok 141. Zdjęcie zęba obrotnika 142. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego ap + bok + skosy 143. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego skosy 144. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe 52,00 zw. 52, Zdjęcie kręgosłupa piersiowego ap i bok 146. Zdjecie kręgosłupa piersiowego skośne 147. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego ap i bok+skośne 148. Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego ap i bok 149. Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego ap,bok + celówka L5-S Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego ap, bok + skosy 151. Zdjęcie kręgosłupa L-S czynnościowe 152. Zdjęcie kości krzyżowo-ogonowej ap lub boczne 153. Zdjęcie kości krzyżowo-ogonowej ap i boczne 154. Zdjęcie celowane kręgosłupa 155. Zdjęcie żeber 1 projekcja 156. Zdjecie łopatki 37,00 zw. 37, Zdjęcie mostka 158. Zdjęcie mostka -2 projekcje 159. Zdjęcie obojczyka 160. Zdjęcie klatki piersiowej pa + 1 skos żeber Strona 4

5 161. Zdjęcie klatki piersiowej pa + 2 skosy żeber 162. Zdjęcie klatki piersiowej p-a 163. Zdjęcie klatki piersiowej-podstawy/przepony 164. Zdjęcie tchawicy 165. Zdjęcie miednicy 166. Zdjęcie miednicy małej 167. Zdjęcie przeglądowe nerek i pęcherza/ j.brzusznej 168. Zdjęcie stawu barkowego ap 169. Zdjęcie stawu barkowego osiowe / & 170. Zdjęcie stawu barkowego ap + osiowe 171. Zdjęcie porównawcze stawów barkowych ap 172. Zdjęcie kości ramiennej ap 173. Zdjęcie stawu łokciowego ap + bok 174. Zdjęcie porównawcze stawów łokciowych ap + bok 175. Zdjęcie przedramienia ap + bok 176. Zdjęcie ręki ap + skos 177. Zdjęcie rąk porównawcze ap 178. Zdjęcie rąk porównawcze ap+skośne 179. Zdjęcie nadgarstka ap + bok 180. Zdjęcie nadgarstków porównawcze 181. Zdjęcie palca ap + bok (stopy lub ręki) 182. Zdjęcie stawu biodrowego ap 183. Zdjęcie stawu biodrowego ap + osiowe 184. Zdjęcie porównawcze stawów biodrowych ap 185. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych ap 186. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych skos 187. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych ap+skos 188. Zdjęcie stawu kolanowego ap + bok 189. Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych ap 190. Zdjęcie kości udowej ap 191. Zdjęcie rzepek -osiowe 192. Zdjęcie podudzia ap + bok 193. Zdjęcie stawu skokowego ap+bok 194. Zdjęcie porównawcze stawów skokowych ap+bok 195. Zdjęcie stopy ap + skos 196. Zdjęcie porównawcze stóp ap 197. Zdjęcie porównawcze stóp ap+skos 198. Zdjęcie kości piętowej boczne 199. Zdjęcie kości piętowej boczne + osiowe 200. Zdjęcie porównawcze kości piętowej boczne ostrogi 201. Zdjęcie kręgosłupa w pozycji stojącej ap skolioza 202. Zdjęcie kregosłupa w pozycji stojącej ap + bok Strona 5

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie Cennik świadczeń zdrowotnych I. Laboratorium 1. BADANIA LABORATORYJNE. Badanie 1.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r.

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Cennik badań komercyjnych od 01.01.2015r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 z dn. 01.12.2014r. CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Nazwa badania/zabiegu Cena w PLN Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE Uwaga: Czas oczekiwania na sprawozdanie z badania laboratoryjnego może ulec zmianie z przyczyn technicznych np.: (awaria aparatu, która może skutkować wydłużeniem czasu wydania sprawozdania). Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo