Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH POZA MEDYCYNĄ PRACY VAT 23 W ZOZ MSWiA w Lublinie LP. RODZAJ I ZAKRES BADANIA Cena badania w PLN UWAGI 1. Badanie i wydanie orzeczenia dla prawa jazdy (z wydaniem orzeczenia dla wydziału komunikacji) bez psychologa. 148,00 zł 2. Badanie i wydanie orzeczenia dla prawa jazdy lub wydanie orzeczenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych (z wydaniem orzeczenia dla wydziału komunikacji) z badaniem psychologicznym. 246,00 zł 3. Badanie lekarskie i wydanie orzeczenia dla kandydata do objęcia urzędu sędziego, asesora, kuratora sądowego /Podana cena obejmuje koszt badań podstawowych tj. OB., morfologia, analiza moczu, glukoza, cholesterol, RTG klp, EKG/ 99,00 zł plus (koszt badań dodatkowych wg zaleceń lekarza uprawnionego zgodnie z załącznikiem do niniejszego cennika) Ceny jednostkowe badań dodatkowych i specjalistyczny ch wg zał. do niniejszego cennika 4. Badanie psychologiczne i wydanie orzeczenia dla kandydata do objęcia urzędu sędziego, asesora, kuratora sądowego 123,00 zł 5. Badanie lekarskie oraz wydanie orzeczenia lekarskiego dla osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej I lub II 230,00 zł * 6. Badanie psychologiczne oraz wydanie orzeczenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej I lub II 120,00 zł * 7. Badanie i wydanie orzeczenia lekarskiego dla osób ubiegających się o wydanie licencji ochrony fizycznej II (dotyczy osób, które wykonywały badania do licencji pracownika ochrony fizycznej I w naszej placówce, a wyznaczony termin ponownego badania jeszcze nie upłynął) 150,00 zł*

2 8. Badanie psychologiczne oraz wydanie orzeczenia do prawa jazdy zatrzymanego za przekroczoną liczbę punktów, alkohol lub po wypadku komunikacyjnym. 100,00 zł 9. Badanie lekarskie i wydanie orzeczenia dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa 120,00** 10. Badanie psychologiczne oraz wydanie orzeczenia dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa 240,00** Badanie lekarskie i wydanie orzeczenia dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do 11. wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Badanie psychologiczne i wydanie orzeczenia dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do 12. wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 13. Badanie lekarskie osób ubiegających się o pozwolenie na broń - ogólna ocena stanu zdrowia przeprowadzona przez lekarza upoważnionego - badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza upoważnionego - wydanie orzeczenia przez lekarza upoważnionego 14. Badanie psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń 180,00 zł*** 180,00 zł*** 15. Badanie lekarskie osób posiadających pozwolenie na broń - ogólna ocena stanu zdrowia przeprowadzona przez lekarza upoważnionego - badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza upoważnionego - wydanie orzeczenia przez lekarza upoważnionego 16. Badanie psychologiczne osób posiadających pozwolenie na broń 17. Badanie lekarskie osób posiadających pozwolenie na broń w trybie określonym w art. 15 ust.5 ustawy - ogólna ocena stanu zdrowia przeprowadzona przez lekarza upoważnionego - badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza upoważnionego

3 - wydanie orzeczenia przez lekarza upoważnionego 18. Badanie psychologiczne osób posiadających pozwolenie na broń w trybie określonym w art. 15 ust.5 ustawy Opłata za badania lekarskie i psychologiczne podlega uiszczeniu przed przystąpieniem do badań. Opłatę za badania lekarskie i psychologiczne ponosi osoba badana. Opłatę za badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzone na wniosek pracodawcy w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej i psychicznej, ponosi pracodawca * opłata za badania ustalana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. Nr 30, poz.299) ** opłata za badania ustalona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 160, poz. 1563) *** opłata za badania ustalona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 150, poz. 1246) ZAŁĄCZNIK DO CENNIKA BADAŃ VAT 23 1.BADANIA WYKONYWANE PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW: L.p. 1. Alergologa 2. Chirurga 3. Pulmunologa 4. Dermatologa 5. Gastrologa 6. Ginekologa 7. Internisty 8. Kardiologa 9. Laryngologa 10. Neurologa 11. Okulisty 12. Onkologa Cena (zł) 49,00 zł

4 13. Urologa 14. Psychiatry 15. Stomatologa 16. Ortopedy 17. Diabetologa 18. Endokrynologa 19. Psychologa 20. Reumatologa 62,00 zł 2. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ANALITYKA OGÓLNA Lp. RODZAJ BADANIA CENA (zł) Mocz 1. MOCZ-BADANIE OGÓLNE 9,00 zł 2. MOCZ- GLUKOZA I ACETON 9,00 zł 3. BADANIE MOCZU NA LICZBĘ ADDISA 10,00 zł 4. MOCZ-STĘŻENIE BIAŁKA 9,00 zł KAŁ 1. BADANIE NA STOPIEŃ STRAWIENIA 12,00 zł 2. BADANIE KAŁU NA KREW UTAJONĄ 15,00 zł 3. WYMAZ NA JAJA OWSIKÓW 9,00 zł 4. BADANIE KAŁU NA OBECNOŚĆ PASOŻYTÓW 10,00 zł INNE 1. PŁYN M-R BADANIE OGÓLNE 27,00 zł 2. NASIENIE-BADANIE OGÓLNE 27,00 zł 3. TREŚĆ ŻOŁĄDKOWA-KWASOTA 12,00 zł 4. BADANIE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA 27,00 zł BIOCHEMIA ALBUMINY 16,00 zł 2 ASO / MIANO ANTYSTREPTOLIZYN - ILOŚCIOWO 16,00 zł 3 CZYNNIK REUMATOIDALNY RF- ILOŚCIOWO 20,00 zł ELEKTROLITY 1. SÓD, POTAS, CHLORKI (CAŁOŚĆ) 20,00 zł 2. FOSFORANY NIEORGANICZNE 9,00 zł 3. MAGNEZ 11,00 zł 4. WAPŃ CAŁKOWITY 9,00 zł ENZYMY 1. AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINOWA 10,00 zł 2. AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA 10,00 zł 3. AMYLAZY 15,00 zł

5 4. DEHYDROGENAZA LDH 10,00 zł 5. FOSFATAZA ALKALICZNA 10,00 zł 6. GAMA - GLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA 10,00 zł 7. KINAZA KREATYNOWA 10,00 zł 8. LIPAZA 15,00 zł 9. TROPONINA T 21,00 zł SUBSTRATY 1. BIAŁKO CAŁKOWITE 9,00 zł 2. BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA 9,00 zł 3. BILIRUBINA CAŁKOWITA 9,00 zł 4. CHOLESTEROL CAŁKOWITY 10,00 zł 5. CHOLESTEROL HDL 12,00 zł 6. CHOLESTEROL LDL 5,00 zł 7. GLUKOZA 9,00 zł 8. KREATYNINA 9,00 zł 9. KWAS MOCZOWY 9,00 zł 10. MOCZNIK 9,00 zł 11. ŻELAZO 9,00 zł 12. TRÓJGLICERYDY 9,00 zł INNE 1. GAZOMETRIA 25,00 zł 2. KRZYWA CUKROWA 25,00 zł 3. PSA 4. Ca ,00 zł IMMUNOLOGIA 1. HBS 21,00 zł 2. B-HCG 37,00 zł 3. HCV 33,00 zł 4. HIV 31,00 zł HORMONY TARCZYCY 1. TSH 22,00 zł 2. FT 3 22,00 zł 3. FT 4 22,00 zł HORMONY PŁCIOWE 1. FSH 25,00 zł 2. ESTRADIOL 25,00 zł 3. PROGESTERON 25,00 zł 4. PROLAKTYNA 25,00 zł 5. TESTOSTERON 25,00 zł 6. LH 25,00 zł BAKTERIOLOGIA 1. ANTYBIOTYKOWRAŻLIWOŚĆ 25,00 zł 2. BADANIE MYKOLOGICZNE BEZ IDENTYFIKACJI 25,00 zł 3. KONTROLA JAŁOWOŚCI 15,00 zł 4. ODCZYN WALREGO-ROSEGO 18,00 zł

6 5. POSIEW MOCZU ILOŚCIOWY Z IDENTYFIKACJĄ 33,00 zł 6 POSIEWY BAKTERIOLOGICZNE Z 33,00 zł IDENTYFIKACJĄ 7. POSIEW BAKTERIOLOGICZNY KONTROLA 27,00 zł CZYSTOŚCI 8. ROZMAZ NA STOPIEŃ CZYSTOŚCI POCHWY 12,00 zł HEMATOLOGIA 1. CZAS KRWAWIENIA 5,00 zł 2. CZAS KRZEPNIĘCIA 5,00 zł 3. KOMÓRKI LE 21,00 zł 4. LEUKOCYTOZA 6,00 zł 5 MORFOLOGIA KRWI BADANIE KOMPUTEROWE 11,00 zł 3 DIFF 6 OB 6,00 zł 7 OPORNOŚĆ OSMOTYCZNA ERYTROCYTÓW 12,00 zł 8 PŁYTKI KRWI 5,00 zł 9 RETIKULOCYTY 12,00 zł 10 ROZMAZ KRWI OBWODOWEJ ( MET. 5,00 zł MANUALNA) 11 WYMAZ Z NOSA NA KOMÓRKI KWASOCHŁONNE 6,00 zł SEROLOGIA 1. CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY 10,00 zł 2. CZAS PROTROMBINOWY 10,00 zł 3. CZAS TROMBINOWY 10,00 zł 4. D-DIMERY 22,00 zł 5. FIBRYNOGEN 16,00 zł 6. GRUPA KRWI + PRZECIWCIAŁA NIEREGULARNE 31,00 zł 7. LATEX TEST VDRL (WR) 9,00 zł 8. PRÓBA ZGODNOŚCI SEROLOGICZNEJ 25,00 zł 9. UKŁAD KRZEPNIĘCIA 37,00 zł 10 POBRANIE MATERIAŁU 5,00 zł 3. CENNIK USŁUG PRACOWNI RTG Cennik usług Pracowni RTG Lp. Rodzaj badania Cena 1. Zdjęcie klatki piersiowej P-A 31 zł 2. Zdjęcie klp P-A i boczne 43 zł 3. Zdjęcie boczne klatki piersiowej z zakontrastowanym przełykiem 25 zł 4. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 31 zł 5. Zdjęcie czaszki (2 projekcje) 37 zł

7 6. Zdjęcie siodełka tureckiego 25 zł 7. Zdjęcie oczodołu 25 zł 8. Zdjęcie zatok (1 projekcja) 25 zł 9. Zdjęcie żuchwy (2 projekcje) 37 zł 10. Zdjęcie stawu skroniowo- żuchwowego (2 projekcje) 43 zł 11. Zdjęcie twarzoczaszki 25 zł 12. Zdjęcie kości nosowej (2 projekcje) 25 zł 13. Zdjęcie uszu m. Schüllera 43 zł 14. Zdjęcie piramidy k. skroniowej m. Stenwersa 43 zł 15. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego (2 projekcje) 43 zł 16. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego (2 projekcje) 49 zł 17. Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego (2 projekcje) 49 zł 18. Zdjęcie kręgosłupa (1 projekcja) 31 zł 19. Zdjęcie złącza szczytowo-potylicznego 25 zł 20. Zdjęcie miednicy 37 zł 21. Zdjęcie kości krzyżowej i ogonowej 37 zł 22. Zdjęcie stawu biodrowego (2 projekcje) 43 zł 23. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych 25 zł 24. Zdjęcie żeber (2 projekcje) 43 zł 25. Zdjęcie mostka (2 projekcje) 37 zł 26. Zdjęcie obojczyka (1 projekcja) 25 zł 27. Zdjęcie stawu barkowego (1 projekcja) 25 zł 28. Zdjęcie kości ramieniowej (2 projekcje) 31 zł 29. Zdjęcie stawu łokciowego (2 projekcje) 31 zł 30. Zdjęcie przedramienia (2 projekcje) 25 zł 31. Zdjęcie nadgarstka (2 projekcje) 31 zł 32. Zdjęcie stóp lub dłoni (1 projekcja) 18 zł 33. Zdjęcie palca (2 projekcje) 25 zł 34. Zdjęcie łopatki (2 projekcje) 37 zł 35. Zdjęcie kości udowej (2 projekcje) 31 zł 36. Zdjęcie stawu kolanowego (2 projekcje) 43 zł 37. Zdjęcie goleni (2 projekcje) 31 zł 38. Zdjęcie stawu skokowego (2 projekcje) 31 zł

8 39. Zdjęcie kości piętowej (2 projekcje) 25 zł 40. Skopia przełyku (ze zdjęciami) 62 zł 41. Skopia żołądka i XII-cy z przełykiem 123 zł 42. Pasaż przewodu pokarmowego 221 zł 43. Wlew doodbytniczy (ze zdjęciami) 246 zł 44. Urografia dożylna z niejonowym środkiem 271 zł kontrastowym 45. Usg jamy brzusznej 55 zł 4. INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE: L.p Rodzaj badania Cena (zł) 1. Echokardiografia 98,00 zł 2. EKG z opisem 31,00 zł 3. EKG bez opisu 18,00 zł 4. Holter 98,00 zł 5. Próba wysiłkowa 111,00 zł 6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi bezpłatnie 7. EEG 74,00 zł 8. Badanie na widzenie zmierzchowe i wrażliwość na 31,00 zł olśnienie 9. Badanie słuchu (audiometr) 21,00 zł 10. Badanie spirometryczne 31,00 zł 11. Badanie gruczołu krokowego 25,00 zł

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00 MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej LP RODZAJ BADANIA CENA Zakład Diagnostyki Obrazowej 1. RTG zęba 8 zł 2. RTG klatki piersiowej a-p 21 zł 3. RTG boczne klatki piersiowej 21 zł 4. RTG boczne klatki piersiowej z barytem 21 zł 5. RTG czaszki

Bardziej szczegółowo

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r.

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Obowiązujący od 01.07.2013r. Kod kasy

Bardziej szczegółowo

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG OFERTA Program dla klientów TU ZDROWIE S.A. str. 1 z 17 Zakres usług zakresu : 1. stały bezpośredni kontakt z Konsultantem Medycznym TU ZDROWIE S.A. 2. niezbędne konsultacje specjalistyczne 3. laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE S t r o n a 1 CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE obowiązuje od 15 października 2010 roku S t r o n a 2 I. IZBA PRZYJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna

Załącznik nr 2 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna Ubezpieczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I I N W E S T Y C J E I B A N K O W O Ś Ć Cennik gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG obowiązujący od 01.12.2014 r.

CENNIK USŁUG obowiązujący od 01.12.2014 r. Internista Dworcowa Internista Narutowicza Internista Toruńska Laryngolog Laryngolog dziecięcy Alergolog Ortopeda dr A. Szumlański (wizyta+usg) 170,00 zł 14 dr K. Piechocki (wizyta+usg) 150,00 zł 15 dr

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.edmunda Biernackiego w Opocznie CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ RODZAJ BADANIA CENA HEMATOLOGIA, KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych oraz innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów L p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE SENIOR" - ZAKRES USŁUG

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ ZDROWIE SENIOR - ZAKRES USŁUG Poniżej wymienione usługi udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. HOT LINE MEDICOVER Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). POGOTOWIE RATUNKOWE Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w

Bardziej szczegółowo

Program Opieki Medycznej ilife PLUS

Program Opieki Medycznej ilife PLUS W ramach programu ilife Plus przysługują następujące usługi: I. HOT LINE Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). II. OPIEKA LEKARZA PROWADZĄCEGO W ramach programu Pacjent w Centrum Opieki, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Czerwiec 2014 Lp. Nazwa badania / usługi Cena brutto w zł CZĘŚĆ A. BADANIA LABORATORYJNE 1. Morfologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto Lp. Kod Usługa Cena netto I Koszty hotelowe jednego osobodnia w oddziale szpitalnym 1 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 4500 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie Cennik świadczeń zdrowotnych I. Laboratorium 1. BADANIA LABORATORYJNE. Badanie 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.działdowska 1 tel.: 52-27-380 tel/fax : 621-41-55 e-mail: szpital@litewska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

Badania Rentgenowskie

Badania Rentgenowskie Badania Rentgenowskie Cena badania obejmuje: wykonanie badania, opis badania, płytkę CD Lp Rodzaj usługi Cena 1. Zdjęcie płuc PA 30,00 2. Zdjęcie płuc PA /dzieci do lat 6/ 25,00 3. Zdjęcie płuc boczne

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr14/2015 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 11.03.2015r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo