Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 200 000 euro"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej euro PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA W KOBYŁCE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KOBYŁKA Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą. Gmina Kobyłka 1/29

2 DZIAŁ A. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opis części zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego 1 Nazwa zamawiającego: Gmina Kobyłka Ulica: Wołomińska 1 Kod: , miejscowość: Kobyłka Telefon: (022) , faks (022) Strona www: Rodzaj zamawiającego administracja samorządowa Dni i godziny urzędowania: poniedziałek , wtorek czwartek: , piątek: Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa na rzecz i w imieniu Zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawieraniu umowy, a następnie będzie ją wykonywał. II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817). III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Część I Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce. Zakres zamówienia obejmuje: a) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo: ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy, ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy, Gmina Kobyłka 2/29

3 ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego. b) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, c) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców i teściów, d) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka, e) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka, f) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka, g) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka, h) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, i) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, j) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego, k) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego, l) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego, m) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, n) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo: - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy, - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego, - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy. 2. Część II Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników jednostek oświatowych Gminy Kobyłka. Zakres zamówienia obejmuje: a) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo: ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy, ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy, ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, b) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, c) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców i teściów, d) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka, Gmina Kobyłka 3/29

4 e) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka, f) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka, g) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka, h) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy, i) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, j) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego k) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego, l) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego, m) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, n) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo: - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy, - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego, - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy. o) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków. Część III Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce. Zakres zamówienia obejmuje: a) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo: ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy, ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy, ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego. b) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, c) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców i teściów, d) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka, e) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka, f) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy, g) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, Gmina Kobyłka 4/29

5 h) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, i) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego, j) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego, k) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, l) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo: - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy, - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego, - ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce, Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników jednostek oświatowych Gminy Kobyłka, Załącznik nr 1b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (usługi ubezpieczeń na życie), (usługi ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków), (usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego), (usługi ubezpieczenia medycznego). Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzyć podwykonawcom. IV. Termin wykonania zamówienia 1. Okres wykonania zamówienia Zamówienie publiczne należy realizować w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę z wyłonionym Wykonawcą. 2. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy na cały okres zamówienia. Gmina Kobyłka 5/29

6 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003r., Nr 124, poz z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia Posiadania wiedzy i doświadczenia Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, publicznych wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 a do niniejszej specyfikacji Aktualnego odpisu właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2. składa dokument wystawiony w kraju, w Gmina Kobyłka 6/29

7 którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1.2, 2.1. i 2.2. niniejszego rozdziału, a wspólnie oświadczenie, o którym mowa w pkt niniejszego rozdziału. Przepisy punktów stosuje się odpowiednio. 5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 5.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie albo faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią. 4. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia. Przepis art. 40 ust. 6 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. Gmina Kobyłka 7/29

8 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem 9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego, podany w rozdz. I SIWZ. 11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio. 12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Wojciech Reutt - Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, tel. (022) w. 207, fax.: (022) (poniedziałek: 08:00 17:00, wtorek - czwartek: 8:00 16:00, piątek 8:00-15:00) z Urzędu Miasta Kobyłka, przy współpracy z: Radosławem Kwiatos, Inter Broker Sp. z o.o., tel. (056) , tel. kom. (0) , (poniedziałek piątek: 8:00 16:00). VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. Gmina Kobyłka 8/29

9 IX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Przygotowanie oferty: 1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia 1.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt i powinno być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane bez pełnomocnika Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załączniki zawierające informacje Gmina Kobyłka 9/29

10 zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: Załączniki zastrzeżone. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 2.1. Oferta musi być zaadresowana na zamawiającego: Gmina Kobyłka, ul. Wołomińska 1 Kod: Miejscowość: Kobyłka 2.2. Ofertę należy oznakować następująco: Przetarg Ubezpieczenie Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta w Kobyłce oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kobyłka nie otwierać do dnia r. do godz XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, Kobyłka, pok. Nr 14 lub za pośrednictwem poczty. 2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia o godz. 13:00 3. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie. 4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w Rozdz. X pkt 2 specyfikacji oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji (Oferta) hasłem ZMIANA Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane poprzez złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć w opakowaniach/kopertach zamkniętych i opisanych w sposób określony w Rozdz. X pkt 2, z dodatkowa informacją WYCOFANIE. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, Kobyłka, pokój nr 1 (sala konferencyjna) w dniu o godz. 13: Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. Informacje, o których mowa w pkt i 6.2. przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę oferty, łączną za poszczególne zakresy ubezpieczenia należy określić w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2, do SIWZ). 2. Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia. Gmina Kobyłka 10/29

11 3. Przy obliczaniu ceny oferty należy przyjąć min. 50% partycypację ubezpieczonych w ogólnej liczbie pracowników. 4. Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamawiający będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami: 1.1. Część I zamówienia: 1) cena oferty - 20 % 2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane - 40 % 3) wysokości świadczeń - 40 % 1.2. Część II zamówienia: 1) cena oferty - 20 % 2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane - 40 % 3) wysokości świadczeń - 40 % 1.3. Część III zamówienia: 1) cena oferty - 20 % 2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane - 40 % 3) wysokości świadczeń - 40 % 1.Opis kryteriów: 2.1. Część I zamówienia Cena oferty 20 pkt.: Maksymalną ilość punktów (20 pkt.) za kryterium Cena oferty otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium Cena oferty zostanie określona zgodnie z wzorem: Cmin Cn = x 20 pkt C gdzie: Cn łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową, za kryterium Cena Gmina Kobyłka 11/29

12 oferty C cena badanej oferty Cmin najniższa cena spośród badanych ofert Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane 40 pkt Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane na podstawie załącznika nr 2, przyznając danej ofercie małe punkty (określone przy poszczególnych klauzulach podanych w punkcie , zgodnie z poniższym wykazem). Punkty małe za warunki pośrednie nie będą przyznawane. Maksymalną ilość małych punktów (100 pkt.), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane zostanie określona zgodnie z wzorem: Imp Pp = x 40 pkt 100 pkt gdzie: Pp - ilość punktów przyznana ofercie przez Komisję przetargową za kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Imp - ilość małych punktów otrzymanych przez badaną ofertę za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne Klauzula dodatkowa obniżenia karencji 6 punktów lub klauzula dodatkowa zniesienia karencji 12 punktów; Definicja zawału serca 4 punktów; Klauzula dodatkowa trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy 10 punktów Klauzula dodatkowa rozszerzająca poważne zachorowania Ubezpieczonego 8 punktów; Klauzula dodatkowa maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu 10 punktów; Klauzula dodatkowa minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu 9 punktów Klauzula dodatkowa minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 punktów; Klauzula dodatkowa zwrotu kosztów zakupu leków Grupa nr 1 10 punktów, Grupa nr 2-10 punktów Klauzula dodatkowa systemu informatycznego do obsługi ubezpieczenia 8 punktów Klauzula dodatkowa opieki medycznej 9 punktów Gmina Kobyłka 12/29

13 UWAGA: Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych oznaczają zgodę na ich definicje które opisane zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ pkt Wysokość świadczeń 40 pkt. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium Wysokość świadczeń na podstawie załącznika nr 2, przyznając danej ofercie w obu grupach za każde wymienione poniżej świadczenie punkty wyliczane według wzoru: Dla Grupy nr 1: UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0. gdzie: n nr pozycji z pkt od 1 do 28 Min. wś(n) minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie z załącznikiem Nr 2 Pwś (n) ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n) w kryterium Wysokość świadczeń Pkt ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium wysokość świadczeń wyszczególniona w pkt od 1 do 28. Dla Grupy nr 2: UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0. gdzie: n nr pozycji z pkt od 1 do 28 Min. wś(n) minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie z załącznikiem Nr 2 Gmina Kobyłka 13/29

14 Pwś (n) ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n) w kryterium Wysokość świadczeń Pkt ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium wysokość świadczeń wyszczególniona w pkt od 1 do Rodzaje świadczeń 1. Śmierć Ubezpieczonego 5 pkt. 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 3 pkt. 3. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 1 pkt. 4. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 1 pkt. 5. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 0,5 pkt. 6. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 1,5 pkt. 7. Śmierć współmałżonka 2,5 pkt. 8. Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 0,5 pkt. 9. Śmierć rodziców i teściów 4 pkt. 10. Śmierć dziecka 0,5 pkt. 11. Urodzenie się dziecka 4 pkt. 12. Urodzenie martwego dziecka 0,5 pkt. 13. Osierocenie dziecka 0,5 pkt. 14. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 4 pkt. 15. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 4 pkt 16. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 2,5 pkt. 17. Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 1,5 pkt 18. Specjalistyczne leczenie szpitalne 1,5 pkt 19. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 1 pkt. 20. Rekonwalescencja Ubezpieczonego 0,5 pkt Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni 21. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 2 pkt. 22. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 1 pkt. 23. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2 pkt. 24. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy 1 pkt. 25. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 1 pkt. 26. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 0,5 pkt. Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni 27. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 1,5 pkt. Gmina Kobyłka 14/29

15 28. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1,5 pkt Rodzaje świadczeń 1. Śmierć Ubezpieczonego 4,5 pkt. 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2,5 pkt. 3. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 1 pkt. 4. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 1 pkt. 5. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 0,5 pkt. 6. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 1,5 pkt. 7. Śmierć współmałżonka 2,5 pkt. 8. Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 0,5 pkt. 9. Śmierć rodziców i teściów 3 pkt. 10. Śmierć dziecka 0,5 pkt. 11. Urodzenie się dziecka 3 pkt. 12. Urodzenie martwego dziecka 0,5 pkt. 13. Osierocenie dziecka 0,5 pkt. 14. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 4,5 pkt. 15. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 4 pkt 16. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 2 pkt. 17. Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 2 pkt 18. Specjalistyczne leczenie szpitalne 1,5 pkt 19. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 1 pkt. 20. Rekonwalescencja Ubezpieczonego 0,5 pkt Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni 21. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 3,5 pkt. 22. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 1 pkt. 23. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2 pkt. 24. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy 1 pkt. 25. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 1 pkt. 26. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 0,5 pkt. Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni 27. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 2 pkt. 28. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2 pkt. Gmina Kobyłka 15/29

16 Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium Wysokość świadczeń stanowić będzie sumę punktów wyliczonych z poszczególnych pozycji dla obu grup według wzoru: Pwś = Pwś(n)1 + Pwś(n) Część II zamówienia Cena oferty 20pkt: Maksymalną ilość punktów za kryterium Cena oferty otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium Cena oferty zostanie określona zgodnie z wzorem: Cmin Cn = x 20 pkt C gdzie: Cn łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową, za kryterium Cena oferty C cena badanej oferty Cmin najniższa cena spośród badanych ofert Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane 40 pkt. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane na podstawie załącznika nr 2, przyznając danej ofercie małe punkty (określone przy poszczególnych klauzulach podanych w punkcie , zgodnie z poniższym wykazem). Punkty małe za warunki pośrednie nie będą przyznawane. Maksymalną ilość małych punktów (100 pkt.), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane zostanie określona zgodnie z wzorem: Imp Pp = x 40 pkt 100 pkt gdzie: Pp - ilość punktów przyznana ofercie przez Komisję przetargową za kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Imp - ilość małych punktów otrzymanych przez badaną ofertę za przyjęte klauzule dodatkowe i Gmina Kobyłka 16/29

17 inne postanowienia szczególne preferowane Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne Klauzula dodatkowa obniżenia karencji 7 punktów lub klauzula dodatkowa zniesienia karencji 14 punktów; Definicja zawału serca 8 punktów; Klauzula dodatkowa rozszerzająca poważne zachorowania Ubezpieczonego 15 punktów; Klauzula dodatkowa maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu 8 punktów; Klauzula dodatkowa minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby 8 punktów; Klauzula dodatkowa minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 7 punkty Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych Ubezpieczonego Grupa nr 1 5 punktów, Grupa nr 2 4 punkty; Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zastosowania leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego - Grupa nr 2 4 punktów, Grupa nr 3 4 punkty, Grupa nr 4 3 punkty, Klauzula dodatkowa zwrotu kosztów zakupu leków Grupa nr 1 4 punkty, Grupa nr 2 3 punkty, Grupa nr 3 3 punkty, Klauzula dodatkowa systemu informatycznego do obsługi ubezpieczenia 5 punktów Klauzula opieki medycznej 5 punktów Wysokość świadczeń 40 pkt. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium Wysokość świadczeń na podstawie załącznika nr 2, przyznając danej ofercie za każde wymienione poniżej świadczenie punkty wyliczane według wzoru: Dla Grupy nr 1: UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0. gdzie: n nr pozycji z pkt od 1 do 14 Min. wś(n) minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie z załącznikiem Nr 2 Pwś (n) ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n) w kryterium Gmina Kobyłka 17/29

18 Wysokość świadczeń Pkt ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium wysokość świadczeń wyszczególniona w pkt od 1 do 14. Dla Grupy nr 2: UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0. gdzie: n nr pozycji z pkt od 1 do 14 Min. wś(n) minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie z załącznikiem Nr 2 Pwś (n) ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n) w kryterium Wysokość świadczeń Pkt ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium wysokość świadczeń wyszczególniona w pkt od 1 do 14. Dla Grupy nr 3: UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0. gdzie: n nr pozycji z pkt od 1 do 15 Min. wś(n) minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie z załącznikiem Nr 2 Pwś (n) ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n) w kryterium Wysokość świadczeń Pkt ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium wysokość świadczeń wyszczególniona w pkt od 1 do 15. Gmina Kobyłka 18/29

19 Dla Grupy nr 4: UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0. gdzie: n nr pozycji z pkt od 1 do 15 Min. wś(n) minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie z załącznikiem Nr 2 Pwś (n) ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n) w kryterium Wysokość świadczeń Pkt ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium wysokość świadczeń wyszczególniona w pkt od 1 do Rodzaje świadczeń 1. Śmierć Ubezpieczonego 3,5 pkt. 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2 pkt. 3. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 1 pkt. 4. Śmierć współmałżonka 3 pkt. 5. Śmierć rodziców i teściów 2 pkt. 6. Urodzenie się dziecka 0,5 pkt. 7. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 2,5 pkt. 8. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 1 pkt 9. Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 0,5 pkt 10. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 3 pkt. Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni 11. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 2,5 pkt. 12. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1,5 pkt. Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni 13. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 1 pkt. 14. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1 pkt. Gmina Kobyłka 19/29

20 Rodzaje świadczeń 1. Śmierć Ubezpieczonego 2,5 pkt. 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1,5 pkt. 3. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 1 pkt. 4. Śmierć współmałżonka 3 pkt. 5. Śmierć rodziców i teściów 2 pkt. 6. Urodzenie się dziecka 0,5 pkt. 7. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 2,5 pkt. 8. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 1 pkt 9. Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 0,5 pkt 10. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 2,5 pkt. Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni 11. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 3,5 pkt. 12. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2 pkt. Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni 13. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 1,5 pkt. 14. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1 pkt Rodzaje świadczeń 1. Śmierć Ubezpieczonego 2,5 pkt. 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1,5 pkt. 3. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 1 pkt. 4. Śmierć współmałżonka 3 pkt. 5. Śmierć rodziców i teściów 2 pkt. 6. Urodzenie się dziecka 0,5 pkt. 7. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 2,5 pkt. 8. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 1 pkt 9. Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 0,5 pkt 10. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 2 pkt. 11. Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 2 pkt Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni 12. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 3 pkt. 13. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1,5 pkt. Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni 14. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 1 pkt. Gmina Kobyłka 20/29

21 15. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1 pkt Rodzaje świadczeń 1. Śmierć Ubezpieczonego 2,5 pkt. 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1,5 pkt. 3. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 1 pkt. 4. Śmierć współmałżonka 3 pkt. 5. Śmierć rodziców i teściów 2 pkt. 6. Urodzenie się dziecka 0,5 pkt. 7. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 2,5 pkt. 8. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 1 pkt 9. Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 0,5 pkt 10. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 2 pkt. 11. Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 1 pkt Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni 12. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 3,5 pkt. 13. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2 pkt. Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni 14. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 1 pkt. 15. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1 pkt. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium Wysokość świadczeń stanowić będzie sumę punktów wyliczonych z poszczególnych pozycji dla obu grup według wzoru: Pwś = Pwś(n)1 + Pwś(n)2 + Pwś(n)3 + Pwś(n) Część III zamówienia Cena oferty 20 pkt.: Maksymalną ilość punktów (20 pkt.) za kryterium Cena oferty otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium Cena oferty zostanie określona zgodnie z wzorem: Gmina Kobyłka 21/29

22 Cmin Cn = x 20 pkt C gdzie: Cn łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową, za kryterium Cena oferty C cena badanej oferty Cmin najniższa cena spośród badanych ofert Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane 40 pkt Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane na podstawie załącznika nr 2, przyznając danej ofercie małe punkty (określone przy poszczególnych klauzulach podanych w punkcie , zgodnie z poniższym wykazem). Punkty małe za warunki pośrednie nie będą przyznawane. Maksymalną ilość małych punktów (100 pkt.), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane zostanie określona zgodnie z wzorem: Imp Pp = x 40 pkt 100 pkt gdzie: Pp - ilość punktów przyznana ofercie przez Komisję przetargową za kryterium Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Imp - ilość małych punktów otrzymanych przez badaną ofertę za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne Klauzula dodatkowa obniżenia karencji 6 punktów lub klauzula dodatkowa zniesienia karencji 12 punktów; Definicja zawału serca 4 punktów; Klauzula dodatkowa trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy 5 punktów Klauzula dodatkowa rozszerzająca poważne zachorowania Ubezpieczonego 8 punktów; Klauzula dodatkowa maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu 10 punktów; Gmina Kobyłka 22/29

23 Klauzula dodatkowa minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby 9 punktów Klauzula dodatkowa minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 punktów; Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zastosowania specjalistycznego leczenia szpitalnego 5 punktów Klauzula dodatkowa zwrotu kosztów zakupu leków 27 punktów Klauzula dodatkowa systemu informatycznego do obsługi ubezpieczenia 5 punktów Kluzula opieki medycznej 5 punktów UWAGA: Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych oznaczają zgodę na ich definicje które opisane zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ pkt Wysokość świadczeń 40 pkt. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium Wysokość świadczeń na podstawie załącznika nr 2, przyznając danej ofercie w obu grupach za każde wymienione poniżej świadczenie punkty wyliczane według wzoru: UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0. gdzie: n nr pozycji z pkt od 1 do 27 Min. wś(n) minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie z załącznikiem Nr 2 Pwś (n) ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n) w kryterium Wysokość świadczeń Pkt ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium wysokość świadczeń wyszczególniona w pkt od 1 do Rodzaje świadczeń 1. Śmierć Ubezpieczonego 12 pkt. 2. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 6 pkt 3. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 2 pkt 4. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 2 pkt 5. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 1 pkt 6. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 3 pkt Gmina Kobyłka 23/29

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Część II: 10) 11) 12) 13) 14) 15)

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Część II: 10) 11) 12) 13) 14) 15) 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Gmina Miasta Rypin reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko - pomorskie NIP: 892-10-00-795, REGON: 910866710

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Starachowice: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Tyrowo 104, Ostróda,

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Tyrowo 104, Ostróda, Ostróda: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Opole Lubelskie Strona 1 z 82 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4 24-300 Opole Lubelskie NIP: 774-17-33-612 REGON: 431020026 Tel.: 81 827-72-01 Faks: 81

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: ZP.272.6.2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: ZP.271.13.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-15 08:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 200 000 euro

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 200 000 euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 200 000 euro PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l... 1 z 6 2013-09-19 08:29 Mińsk Mazowiecki: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: GMINA MI ASTO ZGIE R Z Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz tel. 042 716-28-54, fax 714-31-14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umz.zgierz.pl/przetargi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/index.php?pid=112&mode=news&group=13&news=395&p= Biała

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości równej lub przekraczającej 193 000 euro

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości równej lub przekraczającej 193 000 euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości równej lub przekraczającej 193 000 euro PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 193 000 euro

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 193 000 euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 193 000 euro PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: RP.272.11.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 3.2. Załącznik nr

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 3.2. Załącznik nr 1 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego z siedzibą przy ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie NIP: 768-178-92-38, REGON:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl Ułęż: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W STARACHOWICACH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU STARACHOWICKIEGO SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży, woj. lubelskie, tel. 015 8731879, faks 015 8731821.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży, woj. lubelskie, tel. 015 8731879, faks 015 8731821. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Trzydnik Duży: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZUCZYNIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla usług - zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla usług - zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach. Nr postępowania: Fn.271.1.2013 UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY TRZYDNIK DUŻY ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY TRZYDNIK DUŻY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W CIECHANOWIE

UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W CIECHANOWIE UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W CIECHANOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla usług - zamówienie o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa. Toruń: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ SP. Z O.O. W TORUNIU Numer ogłoszenia: 106070-2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK.271.5.2013 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie - Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz służb powiatowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa produktu farmaceutycznego Imatinib i Infliximab Numer

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Nr ewidencyjny NIP: 576-157-58-40, Regon: 532463350, reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCEGO Numer ogłoszenia: 177722-2011; data zamieszczenia: 29.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ZAMAWIAJĄCEGO Numer ogłoszenia: 177722-2011; data zamieszczenia: 29.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-06-29 21:28 Wąpielsk: GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁśONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO Numer ogłoszenia: 177722-2011; data zamieszczenia: 29.06.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Miasto Kalisz Urząd Miejski w Kaliszu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia r. pl. Zwycięstwa Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia r. pl. Zwycięstwa Słupsk Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia 29.09. 2017 r. pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk RZP.271.1.30.2017 Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E RT na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Zakup powierzchni reklamowej w Internecie na potrzeby ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Województwa Śląskiego - Sezon na Śląskie Numer ogłoszenia: 213893-2012; data zamieszczenia: 08.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

,,Prace konserwatorskie i budowlane na terenie Ruin Zamku w Rytrze

,,Prace konserwatorskie i budowlane na terenie Ruin Zamku w Rytrze Nr postępowania: FE.271.1.2017 Rytro, 1 września 2017r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:,,prace konserwatorskie i budowlane na terenie Ruin Zamku w Rytrze Gmina

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Znak sprawy: BIZ.27.3.207 Gmina Miejska Słupca 62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 2 województwo wielkopolskie, powiat słupecki telefon: (63) 277-27-27, faks: (63) 277-26-69 REGON: 309355, NIP: 667-73-93-85

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/? 1 z 6 2015-11-04 11:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=151611 Świdwin: Ubezpieczenie majątku i innych

Bardziej szczegółowo