OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie nr 1 i nr 2 w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich Zakres Przedmiotu zamówienia: 1) W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający gwarantuję wykonanie usług utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie nr 2, od września 2014 do końca umowy. 2) Zamawiający przewiduje prawo opcji dla: a) wykonania usług utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie nr 1, oraz b) dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz elementów urządzeń i instalacji niezbędnych do usuwania awarii. 3. Terminy realizacji: Dla urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie nr 1, od dnia wejścia w życie umowy przez okres 48 miesięcy. Dla urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie nr 2, od września 2014 do końca umowy wg ustępu powyższego. 4. Wykaz urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie z przypisaniem do poszczególnych pomieszczeń oraz zakres czynności serwisowych, konserwacyjnych, itp: I. WYKAZ INSTALACJI I URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ZAMONTOWANYCH W SERWEROWNIACH ORAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH I KONSERWACYJNYCH OBJĘTYCH REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA SERWEROWNIA NR 1 Szafa Klimatyzacji precyzyjnej LENNOX Model DHADR0401, data produkcji 2006r. 2szt (pomieszczenie serwerowni I piętro) Skraplacz dla szafy klimatyzacji precyzyjnej LENNOX Model DHADR0401 2szt (dach średni budynku) Szafa Klimatyzacji precyzyjnej EMICON Model EDA 451D, data produkcji 2007r.- 1szt (pomieszczenie serwerowni I piętro) Skraplacz dla szafy klimatyzacji precyzyjnej EMICON Model EDA 451D 1szt (patio centralne budynku) Klimatyzator ścienny MITSIBUSHI Model PKA-RP71 FAL 1szt, (pomieszczenie UPS-ów poziom -1 budynku) Jednostka zewnętrzna MITSUBISHI 1szt. (patio wschodnie) Klimatyzator stojący MITSIBUSHI Model PSA-RP71GA 1szt, (pomieszczenie UPS-ów poziom -1 budynku) Jednostka zewnętrzna MITSUBISHI 1szt. (patio wschodnie) UPS nr 1GALAXY PW kVA firmy MGE Systems - szt 2 (pomieszczenie UPS-ów poziom -1 budynku) Zasilenie nawilżacza przyłączem wodociągowym Instalacja odprowadzenia skroplin Instalacja rolet okiennych z napędem elektrycznym 6 szt. (pomieszczenie serwerowni - 1 piętro) Systemowa podłoga podniesiona (pomieszczenie serwerowni I piętro)

2 Kanały nawiewne (grawitacja) pomiędzy oknami wraz z filtrami szt. 2 (pomieszczenie serwerowni 1 piętro) Agregat prądotwórczy nr 1 firmy Leroy Somer o mocy S=230kVA typ LSA 46.1L6C6/4 z r. (pomieszczenie agregatu w północnej części budynku na poziomie -1) wraz z instalacją paliwową, spalinową, wyrzutem i czerpnią powietrza oraz linią kablową łączącą z SZR System stałej instalacji gaśniczej wraz z systemem wczesnego ostrzegania o pożarze System detekcji wody dla serwerowni 1 i 2 kpl 1 (pomieszczenia serwerowni - 1 piętro) Instalacje elektryczne w pomieszczeniach Rozdzielnia agregatu RTT zasilanie rezerwowe klimatyzacji serwerowni 1 i 2 Rozdzielnia napięcia gwarantowanego RK D-G zasilanie szaf Rack Rozdzielnia SPZK1 zasilanie klimatyzacji serwerowni Przełączniki zasilania rezerwowego 2 szt. (pomieszczenie rozdzielni głównej RG1,2 w północnej części budynku na poziomie -1) SERWEROWNIA NR 2 Szafa Klimatyzacji precyzyjnej UNIFLAIR Model TDAV1822A data produkcji 2011r. 2szt. (pomieszczenie serwerowni I piętro) Skraplacz dla szafy klimatyzacji precyzyjnej UNIFLAIR Model SHVN 79V, moc 2050W/230V 2szt (dach łącznika niskiego w części wschodniej) Klimatyzator ścienny DAIKIN Model FAQ71-2szt (jednostka wewnętrzna) (pomieszczenie UPSów poziom -1 budynku) Skraplacze RZQ71 dla urządzeń DAIKIN 2 szt.(jednostki zewnętrzne, Moc chłod.7,1kw, Moc elektr. 2,2kW/230W) (patio wschodnie 1 szt., patio centralne budynku 1 szt.) UPS nr 2 modułowy DPA MX 2x40kVA w szafie typu MX250 firmy Fast Group (pomieszczenie UPS-ów poziom -1 budynku) Centrala wentylacyjna SYSTEMAIR Model TA 450EL 3kW 230V, Wydatek V=150m 3 /h, moc went. P=0,13kW/230W, Spręż 160Pa (pomieszczenie serwerowni I piętro) Zasilenie nawilżacza przyłączem wodociągowym Instalacja odprowadzenia skroplin Systemowa podłoga podniesiona (pomieszczenie serwerowni I piętro) Klapy p.poż. MERCOR montowane w kanałach wentylacyjnych przy centrali wentylacyjnej oraz na instalacji wyciągowej (pomieszczenie serwerowni 1 piętro) Agregat prądotwórczy nr 2 firmy Siltec o mocy S=250kVA typ P-250HE2 (pomieszczenie agregatu w południowej części budynku na poziomie -2) wraz z instalacją paliwową, spalinową, wyrzutem i czerpnią powietrza oraz linią kablową łączącą z SZR System stałej instalacji gaśniczej wraz z systemem wczesnego ostrzegania o pożarze Instalacje elektryczne Rozdzielnia agregatu RTT2 Rozdzielnia układu SZR ATI400 Rozdzielnia napięcia gwarantowanego RKL2 - zasilanie szaf Rack Rozdzielnia klimatyzacji SPZK2 - zasilanie klimatyzacji serwerowni Realizacją zamówienia objęte są poniższe lokalizacje wraz z powiązaniami instalacyjnymi pomiędzy nimi: 2 pomieszczenia serwerowni (serwerownia nr 1 i nr 2 na poziomie +1); 2 pomieszczenia agregatów (agregat prądotwórczy nr 1 i nr 2 na poziomach -1 i -2); 2 pomieszczenia UPS (UPS nr 1 i nr 2 na poziomie -1) 1 pomieszczenie korytarz przed serwerowniami nr 1 i nr 2 (na poziomie +1) 2 patia budynku (centralne i wschodnie) Dach łącznika niskiego (od strony wschodniej) Dach średni budynku Piony i poziomy instalacyjne pomiędzy powyższymi lokalizacjami

3 INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE. Instalacje elektryczne Kontrola modułów awaryjnych opraw; Sprawdzenie działania aparatów; Kontrola zacisków łączeniowych; Kontrola oświetlenia, awaryjnego i ewakuacyjnego; Kontrola połączeń wyrównawczych i instalacji piorunochronnej; Wymiana materiałów eksploatacyjnych; Sprawdzanie tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych z usuwaniem i wymianą na nowe przepalonych bezpieczników oraz usuwanie przyczyn przegrzewania się bezpieczników; Wymiana przepalonych źródeł światła; Wymiana uszkodzonego osprzętu instalacyjnego; Kontrola systemu ochrony przeciwporażeniowej System wczesnego ostrzegania pożaru Sprawdzenie pracy systemu; Czyszczenie, regulacja i kalibracja; Kontrola progów alarmowych; Wizualna kontrola instalacji; Wymiana materiałów eksploatacyjnych; Sprawdzanie i pomiar napięć w liniach dozorowych; Sprawdzanie napięcia i pojemności akumulatorów i napięcia ładowania; Sprawdzenia czasu zwłoki od alarmu wyzwolenia; Sprawdzenie przekazywania sygnałów do centrali SAP w budynku; Wymiana uszkodzonego osprzętu; Sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji instalacji i upewnić się, że podjęto odpowiednie działania eliminujące wszystkie nieprawidłowości wpisane do książki, względnie podjęto działania poprawiające stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu; Sprawdzić, czy nadzorowanie uszkodzeń centralki systemu lub czujek funkcjonuje prawidłowo; Sprawdzić łączność z centrum monitorowania oraz tam, gdzie jest to możliwe ze strażą pożarną; Wszystkie zauważone nieprawidłowości muszą być zapisane w książce eksploatacji. System detekcji wody sprawdzenie pracy systemu i optyczna kontrola instalacji; Kontrola sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej; czyszczenie; regulacja i kalibracja detektorów; wymiana uszkodzonego osprzętu; sprawdzenie poprawności przesłania sygnału elektrycznego; alarmowe uruchomienie automatyczne systemu poprzez czujkę detekcji wody; spowodować zadziałanie co najmniej jednej czujki w każdej strefie w celu sprawdzenia, czy centralka systemu prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny i optyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe; sprawdzić, czy nadzorowanie uszkodzeń centralki systemu lub czujek funkcjonuje prawidłowo; sprawdzić łączność z centrum monitorowania; wszystkie zauważone nieprawidłowości muszą być zapisane w książce eksploatacji; sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji instalacji i upewnić się, że podjęto odpowiednie działania eliminujące wszystkie nieprawidłowości wpisane do książki, względnie podjęto działania poprawiające stan zabezpieczenia przed zalaniem pomieszczeń; System stałej instalacji gaśniczej Sprawdzenie prawidłowości połączeń oraz stanu zamocowania butli i rurociągów, Sprawdzenie stanu dysz rozprężnych i stanu zaworów w butlach, Sprawdzenie stanu przewodów elastycznych wylotowych,

4 Sprawdzenie ciśnienia w butlach i stanu manometrów na zaworach butli, Sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania 230V oraz 24 V DC, Sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne, Sprawdzenie działania przycisków START i STOP, Sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń obwodów presostatów i obwodów siłowników elektromagnetycznych na zaworach butli, Sprawdzenie funkcjonowania sygnalizacji ostrzegawczej, kompletności instrukcji, napisów, Sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych na panelu centrali, Symulacja odpalania siłowników elektromagnetycznych zaworów butli w koincydencji z czujkami sygnalizacji pożaru oraz sprawdzenie obwodów siłowników elektromagnetycznych, Konserwacja przewodów i elementów gumowych, Sprawdzenie koincydencji czujek dymu, Sprawdzenie obwodów siłowników elektromagnetycznych, Wymiana uszkodzonego osprzętu; Instalacja rolet okiennych z napędem elektrycznym Kontrola modułów napędowych rolet Kontrola elementów sterujących Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych rolet Kontrola zacisków łączeniowych Kontrola elementów mechanicznych rolet Wymiana uszkodzonych elementów Sprawdzanie tablic bezpiecznikowych zasilających instalacje rolet Agregaty 1. Agregat prądotwórczy firmy Siltec o mocy S=250kVA typ P-250HE2 2. Agregat prądotwórczy firmy Leroy Somer o mocy S=230kVA typ LSA 46.1L6C6/4 z r. Czynności konserwacyjne urządzeń: 1) Dokonania przeglądów wymienionych w DTR niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń; 2) Awaryjna wymiana uszkodzonych części i urządzeń; 3) Sprawdzenie stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia przez ściany pomieszczeń z serwisowanymi urządzeniami; 4) j.w. w stosunku do instalacji paliwowej, spalinowej, wyrzutu i czerpni powietrza oraz linii kablowych Urządzenia UPS: 1. UPS modułowy DPA MX 2x40kVA w szafie typu MX250 firmy Fast Group. 2. GALAXY PW kVA firmy MGE Systems - szt 2 Czynności konserwacyjne: 1) Kontrola baterii według zaleceń producenta. 2) Sprawdzenie pojemności baterii 1 raz w roku. 3) Test elektroniki według zaleceń producenta. 4) W przypadku konieczności wymiany baterii w UPS przed ich instalacją Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający zgodność oferowanych baterii z normą EUROBAT o projektowanej żywotności nie krótszej niż 6 lat i praktycznym średnim okresem eksploatacji nie krótszym niż 5 lat; Rozdzielnie: 1. Rozdzielnia agregatu RTT i RTT2 wraz z linią zasilającą 2. Rozdzielnia układu SZR ATI400 wraz z linią zasilającą

5 3. Rozdzielnia RK D-G wraz z linią zasilającą 4. Rozdzielnia SPZK1 wraz z linią zasilającą 5. Rozdzielnia napięcia gwarantowanego RKL2 oraz wszystkie rozdzielnie powiązane z agregatami lub UPS-ami wraz z liniami zasilającymi. 6. Rozdzielnia klimatyzacji SPZK2 wraz z linią zasilającą. Czynności konserwacyjne: 1) Sprawdzanie tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych z usuwaniem i wymianą na nowe przepalonych bezpieczników 2) Usuwanie przyczyn przegrzewania się bezpieczników 3) Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych. INSTALACJE I URZĄDZENIA INSTALACJI SANITARNYCH. Wykaz urządzeń sanitarnych i czynności konserwacyjnych Instalacja i urządzenia wodno kanalizacyjne 1. Zasilenie nawilżacza przyłączem wodociągowym dn20 z rur polipropylenowych Kontrola szczelności połączeń rurociągu Kontrola szczelności i zadziałania zaworów odcinających 2. Instalacja odprowadzenia skroplin 1) Kontrola szczelności rurociągów PVC 2) Kontrola drożności instalacji Instalacja wentylacji mechanicznej. 1. Centrala wentylacyjna SYSTEMAIR Model TA 450EL 3kW 230V, Wydatek V=150m 3 /h, moc went. P=0,13kW/230W, Spręż 160Pa, 1) Sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali, 2) Sprawdzenie i regulacja wypoziomowania centrali, 3) Sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin, 4) Sprawdzenie zamocowania centrali 5) Sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów 6) Sprawdzenie i regulacja działania przepustnic wielopłaszczyznowych, 7) Sprawdzenie stanu i osadzenia filtra 8) Sprawdzenie i konserwacja silników elektrycznych, 9) Sprawdzenie ustawienia i zamocowania silnika elektrycznego, 10) Sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie, 11) Sprawdzenie zabrudzenia łopatek wentylatora, wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia, 12) Sprawdzenie stanu zaworów odcinających, regulacyjnych czynnika grzewczego 13) Smarowanie punktów smarowniczych, 14) Wymiana materiałów eksploatacyjnych tj. filtry itp. 15) Uruchomienie centrali wentylacyjnej, 16) Kontrola pracy układu wentylacyjnego, 17) Wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę. Instalacja wentylacji pożarowej. 1. Klapy p.poż. montowane w kanałach wentylacyjnych przy centrali wentylacyjnej oraz na instalacji wyciągowej w pomieszczeniach serwerowni 1) Kontrola zadziałania klap p.poz.

6 2) Kontrola sygnału sterowania klap p.poz. Instalacja klimatyzacyjna. 1. Szafa Klimatyzacji precyzyjnej LENNOX Model DHADR0401, data produkcji 2006r. 2szt 2. Szafa Klimatyzacji precyzyjnej EMICON Model EDA 451D, data produkcji 2007r.- 1szt 3. Szafa Klimatyzacji precyzyjnej UNIFLAIR Model TDAV1822A data produkcji 2011r. 2szt. 4. Skraplacz dla szafy klimatyzacji precyzyjnej UNIFLAIR Model SHVN 79V, moc 2050W/230V 2szt 5. Klimatyzator ścienny DAIKIN Model FAQ71-2szt (jednostka wewnętrzna), RZQ71 (jednostka zewnętrzna, Moc chłod.7,1kw, Moc elektr. 2,2kW/230W) 6. Klimatyzator ścienny MITSIBUSHI Model PKA-RP71 FAL 1szt, jednostka zewnętrzna MITSUBISHI 1szt. 7. Klimatyzator stojący MITSIBUSHI Model PSA-RP71GA 1szt, jednostka zewnętrzna MITSUBISHI 1szt. Zakres czynności konserwacyjnych przy urządzeniach klimatyzacyjnych 1) Kontrola poprzez oględziny urządzeń podczas ruchu 2) Sprawdzenie i regulacja ciśnienia freonu - uzupełnienie 3) Sprawdzenie i czyszczenie parownika 4) Sprawdzenie i czyszczenie skraplacza 5) Sprawdzenie i czyszczenie tacy ociekowej 6) Sprawdzenie i czyszczenie filtrów klimatyzatorów i szaf klimatyzacyjnych 7) Kontrola i pomiar sprawności elektrycznej 8) Sprawdzenie i pomiar wydajności chłodniczej 9) Smarowanie podzespołów głównych 10) Sprawdzanie szczelności układu - strona ssąca 11) Sprawdzanie szczelności układu - strona tłoczna 12) Sprawdzanie szczelności instalacji odprowadzenia kondensatu 13) Sprawdzenie poprawności działania pompek kondensatu 14) Test pracy urządzenia - pomiary temperatury 15) Regulacja i korekta regulatora 16) Kontrola pracy wentylatorów 17) Kontrola pracy nagrzewnicy 18) Kontrola pracy nawilżaczy 19) Sprawdzenie i kontrola działania systemu sterowania 20) Wymiana materiałów eksploatacyjnych tj, filtry, elektrody/cylindry w nawilżaczach jeżeli występują itp; INNE ELEMENTY PODLEGAJACE SERWISOWANINU I KONSERWACJI. Wykaz elementów i czynności konserwacyjnych. Systemowa podłoga podniesiona Kontrola elementów konstrukcji nośnej podłogi Kontrola stanu technicznego płyt podłogowych Sprawdzenie poprawności ułożenia płyt Uzupełnianie elementów regulacyjnych i dystansowych podłogi (regulacje ułożenia płyt) Kontrola elementów elektrycznych podłogi (połączenia wyrównawcze, uziemienie) Wymiana uszkodzonych elementów Utrzymywanie czystości elementów podłogowych regularna konserwacja powierzchni podłogi Utrzymywanie czystości pod powierzchnią podłogi

7 Utrzymanie porządku w pomieszczeniach technicznych Utrzymywanie w czystości powierzchni podłogi wraz z jej konserwacja odpowiednimi do nawierzchni środkami czystości Odkurzanie urządzeń i ścian Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz przegród aluminiowo szklanych (wraz z myciem powierzchni szklanych) Realizacja powyższych prac przez odpowiednio przeszkolonych pracowników przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa w celu zapobieżenia przypadkowej awarii przy pracach porządkowych. II. ZAKRES SERWISU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SYSTEMÓW TECHNICZNYCH 1. Wymagania względem Wykonawcy. Czynności konserwacyjne: Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania urządzeń i instalacji oraz systemów we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjna obsługę i bezpieczną eksploatacje zgodnie z wymogami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR oraz BHP, a w szczególności wykonanie następujących czynności: Wykonawca zapewni przez 24h, 7 dni w tygodniu Pogotowie Awaryjne (wymóg całodobowej obecności w zakresie stałej obsługi przynajmniej jednej osoby lub dla zapewnienia szybkiej reakcji korzystanie z systemu zdalnego monitorowania wykonanego we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy). Wykonawca zapewni wykonywanie konserwacji i usuwanie awarii przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie urządzenia oraz materiały dostarczone i zastosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy spełniają parametry określone w DTR urządzeń lub wytwórcę oraz, że są fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do innych celów; W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt odbioru oraz utylizacji zużytych części zamiennych, zużytych materiałów eksploatacyjnych i dodatkowych oraz innych wymagających tego elementów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach (będzie przechowywał protokoły z utylizacji do wglądu Zamawiającego), a także będzie na bieżąco usuwał z terenu wykonywania prac odpady i śmieci powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej usługi. Wykonawca powinien dysponować urządzeniem zastępczym na okres naprawy, które powinno zapewniać parametry pracy (wydajność) nie gorsze niż urządzenie które uległo awarii, (dopuszcza się możliwość instalacji kilku urządzeń, których suma wydajności zapewni paramenty pracy urządzenia które uległo awarii; W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie dokonywał regulacji urządzeń lub ich części; W zakres serwisu i konserwacji wchodzi także: usunięcie zauważonych uszkodzeń linii (pętli) dozorowanych, sygnałowych i zasilających itp. powstałych w trakcie ich normalnej eksploatacji; uzupełnienie linek mocujących, uchwytów, mocowań itp.; wymiana części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne, otulin/izolacji instalacji zewnętrznych itp.); oczyszczenie urządzeń w tym jednostek zewnętrznych klimatyzacyjnych wraz z zabezpieczeniem konstrukcji środkami antykorozyjnymi, czyszczenie czujek i opraw oświetleniowych z osadów i brudu itp; ustawienie poprawnych parametrów pracy urządzeń i systemów.

8 Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oddzielnym (w dodatkowym) protokole wszystkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas serwisu i konserwacji wraz z przyczynami ich wystąpienia. Pierwszy przegląd urządzeń i instalacji wraz z inwentaryzacją zostanie wykonany w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Dla urządzeń, których serwisowanie rozpocznie się od terminu późniejszego od daty wejścia w życie umowy, pierwszy przegląd wykonywany będzie w terminie do 30 dni od dnia włączenia danego urządzenia w zakres Umowy. Zakres serwisu i konserwacji obejmuje również prace, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać w przypadku wystąpienia awarii w/w instalacji i systemów. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektów, będącą w posiadaniu Zamawiającego, a także stosować się do wymagań producentów. Awarie: W przypadku wystąpienia awarii lub jej zgłoszenia przez pracownika Banku, Wykonawca jest zobowiązany podjąć natychmiastowe działania polegające na: a) Przyjęciu zgłoszenia o awarii od uprawnionych pracowników Banku; b) Bezpośrednim podjęciu w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii, czynności ograniczających skutki awarii, o ile pracownik Zamawiającego uzna podjęcie działań za konieczne; c) Wymianie w ciągu 24 godzin niesprawnego urządzenia na zapasowe, na czas wykonania naprawy lub w przypadku awarii szaf klimatyzacji precyzyjnej zapewnienie przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych tymczasowych, które obniżą temperaturę pomieszczenia do wysokości bezpiecznej dla urządzeń zamontowanych w serwerowniach, na czas wykonywania naprawy; d) Udzielaniu przez telefon pracownikom Zamawiającego wszelkich informacji związanych z ograniczeniem i usunięciem awarii. Informacje o których mowa w zdaniu powyżej Wykonawca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną ( ); e) Określeniu pisemnie przyczyn awarii oraz zakresu prac naprawczych w terminie wskazanym przez Zamawiającego; f) Weryfikacji uszkodzeń spowodowanych awarią; g) Przesłaniu wraz z zakresem prac naprawczych szacunkowych kosztów (materiałów) ich wykonania. W ramach kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik do zakresu prac naprawczych Wykonawca przedstawi koszt materiałów użytych do usunięcia awarii będzie rozliczany wg cen średnich notowań SEKOCENBUD-u lub cenników producentów. W przypadku braku notowań, po wstępnej akceptacji kosztów przez Zamawiającego wg faktur zakupu. h) Usunięcie awarii powinno być zrealizowane przez Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później w terminie do 24 godzin licząc od momentu przystąpienia do naprawy odnotowanego w Protokole zgłoszenia awarii / usterki Ponadto: Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z określeniem przyczyny awarii, podaniem zakresu prac naprawczych i określeniem szacunkowych kosztów ich wykonania, a także dokonuje sprawdzenia sieci i urządzeń (wysyła na swój koszt uszkodzone urządzenia na specjalistyczne ekspertyzy u producenta lub autoryzowanego serwisu). Zamawiający na prośbę Wykonawcy może wydłużyć termin określenia przyczyn awarii oraz zakresu i terminu prac naprawczych. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić raport z przeprowadzonych działań w danym miesiącu (o ile występowały przypadki awarii) i dostarczyć go Zamawiającemu przed podpisaniem miesięcznego protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia. w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że serwisowane urządzenie nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji, zobowiązany jest na własny koszt zapewnić urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach na czas zakupu przez Zamawiającego urządzenia docelowego, lecz nie dłużej niż 3 miesiące od daty stwierdzenia niezdatności do naprawy urządzenia wyeksploatowanego.

9 Wymienione (zużyte) części muszą być przekazywane Zamawiającemu, a na jego żądanie Wykonawca będzie zobowiązany do ich utylizacji na swój koszt. 2. Wykaz elementów zapasowych do konserwacji i naprawy. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zakupić i posiadać na stanie urządzenia i materiały eksploatacyjne w celu ich ewentualnej wymiany. Wykonawca przez okres sprawowania serwisu będzie utrzymywał magazyn niezbędnych części w celu sprawnej i terminowej realizacji napraw serwisowanych urządzeń. Lista części zostanie przedstawiona Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności magazynu z zaakceptowaną listą o dowolnej porze w czasie trwania umowy serwisowej. III. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC SERWISOWYCH I KONSERWACYJNYCH. Prace serwisowe i konserwacyjne Wykonawca ma realizować zgodnie z zapisami DTR dla urządzeń i instalacji z nimi powiązanych objętych Przedmiotem Zamówienia, lecz nie rzadziej, niż co kwartał, szczegółowe terminy praz serwisowych i konserwacyjnych zostaną ustalone na podstawie harmonogramu prac serwisowych i konserwacyjnych, który Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od podpisania umowy. Pierwszy taki przegląd zostanie wykonany w 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Dla urządzeń, których serwisowanie rozpocznie się od terminu późniejszego od daty wejścia w życie umowy, pierwszy przegląd wykonywany będzie w terminie do 30 dni od dnia włączenia danego urządzenia w zakres Umowy. Wykonawca musi utrzymać urządzenia i instalacje we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjna obsługę i bezpieczną eksploatację zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR oraz przepisami BHP. IV. WYMAGANIA DODATKOWE WZGLĘDEM WYKONAWCY. Dodatkowo w ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: opracowania książek kontrolnych urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia (książka kontrolna powinna zawierać DTR urządzenia, graficzną lokalizację urządzenia, kartę urządzenia z podstawowymi parametrami technicznymi oraz na bieżąco uzupełniane o karty kontrolne, Protokoły z wykonania czynności serwisowych / przeglądu okresowego, instalacji / urządzenia, protokoły usunięcia awarii itp sporządzenia spisu z natury wszystkich urządzeń oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych będących w dyspozycji Zamawiającego. Spis winien zawierać co najmniej następujące informację: nazwa producenta, typ/model urządzenia, numer seryjny, lokalizacja, moc elektryczna i miejsce montażu. Spis należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej oraz elektronicznej w terminie do 7 dni po przeprowadzeniu pierwszego przeglądu wszystkich urządzeń. Opracowania szczegółowe harmonogramu prac serwisowych i konserwacyjnych zawierającego terminy poszczególnych przeglądów cyklicznych, w którym szczegółowo określi terminy wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych, jakie będzie wykonywał danego dnia w obiekcie. Harmonogram należy dostarczyć do akceptacji do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej oraz elektronicznej w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy. Pomocy eksperckiej przy planowaniu zakupów nowych urządzeń, ocenie istniejących, doradztwie w sprawie optymalizacji wykorzystania posiadanych urządzeń energetycznych, klimatyzacyjnych i wentylujących, itp. Wynagrodzenie za opracowanie książek kontrolnych, wykonanie spisu urządzeń i instalacji oraz pomocy eksperckiej i doradztwa, Wykonawca winien wliczyć w koszt usługi obsługi serwisowej i konserwacyjnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania prac będących przedmiotem umowy oraz za uszkodzenie sprzętu Zmawiającego powstałe podczas wykonywania czynności serwisowych.

10 V. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PROWADZENIA KSIĄŻEK KONTROLNYCH PRZEPROWADZONYCH PRAC SERWISOWYCH I KONSERWACYJNYCH. a) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych jest zobowiązany dokonać wpisu w książkę kontrolną z podaniem dokładnej daty i godziny rozpoczęcia prac serwisowych i konserwacyjnych. b) Wykonawca po zakończeniu wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych jest zobowiązany dokonać szczegółowego wpisu w książkę kontrolną z podaniem zakresu prac serwisowych i konserwacyjnych jakie wykonywał w danym terminie oraz podania dokładnej daty i godziny zakończenia prac serwisowych i konserwacyjnych, wykonanie prac serwisowych i konserwacyjnych należy potwierdzić czytelnym podpisem pracownika wykonującego te prace. c) Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia, w każdym z pomieszczeń podlegających serwisowi, książek kontrolnych przeprowadzonych prac serwisowych i konserwacyjnych, w których Wykonawca umieszcza zapisy dotyczące wykonywania wszelkich prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Książki kontrolne dla każdego urządzenia będą przechowywane u Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. VI. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PROWADZENIA KSIĄŻEK KONTROLNYCH PRZEPROWADZONYCH PRAC AWARYJNYCH. a) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac awaryjnych jest zobowiązany dokonać wpisu w książkę kontrolną z podaniem dokładnej daty i godziny rozpoczęcia prac awaryjnych. b) Wykonawca po zakończeniu wykonywania prac awaryjnych jest zobowiązany dokonać szczegółowego wpisu (np. awaria jednostki sterującej należy podać dokładny model/typ urządzenia oraz nazwę producenta, znajdującej się należy podać dokładną lokalizację urządzenia) w książkę kontrolną z podaniem czynności, jakie wykonywał w danym terminie oraz podania dokładnej daty i godziny zakończenia prac awaryjnych. Wykonanie prac awaryjnych należy potwierdzić czytelnym podpisem pracownika wykonującego prace. c) Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia książek kontrolnych przeprowadzonych prac awaryjnych, w których będą umieszczone wszelkie zapisy dotyczące wykonywania prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Książki kontrolne dla każdego urządzenia będą przechowywane przez Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH

CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH 2015 Cennik przeglądów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych L.p. Nazwa Cena netto 1 Przegląd central o wydajności do 5.000 m3/h (bez

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do zaproszenia- opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zakres przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych: 1. Wykonawca, o ile zalecenia producenta urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/163/2014 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Usługa przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług utrzymania, i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji na wybranych dworcach Zarządzanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaproszenie do udziału w konkursie ofert Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-06-17. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna Raport okresowy z czynności serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Nazwa zespołu (urządzenia) Miesiąc styczeń Uwagi N1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 ZAKRES USŁUG EKSPLOATACYJNO - KONSERWACYJNYCH L.p. ZAKRES USŁUG OBEJMUJE: Nr. Centrala telefoniczna AASTRA MATRA NEXSPAN 3L wraz z aparatami telefonicznymi oraz dedykowanym okablowaniem telefonicznym Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: prowadzenia okresowych przeglądów i badań instalacji, urządzeń użytkowych i zabezpieczających będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA Firma tsystem powstała z myślą świadczenia profesjonalnych usług serwisowych w branży systemów grzewczo-wentylacyjnych. Aktualnie firma realizuje długoterminową umowę serwisową sieci niemieckich marketów

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia BO-ZP.2610.11.2016.IZ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni CODGiK

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM ZAŁĄCZNIK NR 1 - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM OPIS ELEMENTÓW OPIS ROBÓT KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH Lp. OBIEKT: B-Budynek, P-Parking LOKALIZACJA ELEMENT (Nazwa zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /16. zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /16. zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy: UMOWA Nr /16 zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, NIP 526 128 16 38, REGON: 000063880, reprezentowanym przez...., zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja n/w urządzeń dźwigowych od 01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. Nazwa urządzenia Typ Producent Miejsce użytkowania DŹWIG OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PZ/54/2015 Busko Zdrój, dnia 28 lipca 2015 roku ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zarząd Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Usługę konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku ZAPYTANIE OFERTOWE na: Usługę konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku Bobrek, 15.12.2015 r. 1 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta.

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta. WARUNKI GWARANCJI 1. Clima Produkt zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urządzenia, pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnej z warunkami określonymi w DTR i na warunkach określonych poniżej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:../2014. a., zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, reprezentowana przez:

UMOWA NR:../2014. a., zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, reprezentowana przez: UMOWA NR:../2014 Załącznik nr 2 Wzór umowy zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L 31-864 Kraków, NIP 675-11-57-834,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji Strona 1 z 5 Poznań: Kompleksowa konserwacja sieci teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożaru. Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Świdnik, dnia 01 grudnia 2014 r. FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 02.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 02.04.2014 Pacanów, 02.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zwraca się z zapytaniem dotyczącym wyceny usług związanych z prowadzeniem bieżących konserwacji i przeglądów

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK Osoba(y) 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej GZ-50. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Zakres kompleksowej obsługi serwisowej obejmuje: 1. Zapewnienie jakości wydruków i kserokopii zgodnie z dokumentacja techniczną Urządzeń; 2. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA precyzyjnej wraz z wentylacją w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 65 Strona z 7 Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie:

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie: AZZ/713-1/128/2015 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie: konserwacja systemu alarmu pożaru (SAP), dźwiękowego systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji serwerowni CODGiK Strona 1 5 1 SŁOWNIK... 3 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych Załącznik nr 5 do ZDR Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych 1) Centrale wentylacyjne i aparaty grzewczo wentylacyjne przepustnice

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej, ciepła

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ms.agh.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ms.agh.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ms.agh.edu.pl Kraków: Naprawa i konserwacja instalacji klimatyzacyjnych w obiektach Miasteczka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania : Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego kompaktowych urządzeń schładzających - zapewniających normatywne temperatury

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą:

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na kompleksową obsługę serwisową urządzeń drukujących eksploatowanych w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 d - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM - branża Teletechniczna

ZADANIE 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 d - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM - branża Teletechniczna ZADANIE 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 d - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I OWYCH DLA OBIEKTU NFM - branża Teletechniczna OPIS ÓW BRANŻA TELETECHNICZNA A. DACH B. DACH - POMIESZCZENIA TECHNICZNE T-01 B Poz. +5, +6

Bardziej szczegółowo

Budynek Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17

Budynek Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17 Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) (Załącznik Nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwis, naprawa i konserwacja systemów pożarowego, dozorowego, włamania i napadu oraz rozgłaszania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

PROTOKÓŁ POKONTROLNY PROTOKÓŁ POKONTROLNY Przegląd Instalacji Wentylacji Mechanicznej Hotel Mikołajki***** Budynek Apartamentowy 21.10.2014 06.11.2014 ALPRO Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1. Centrala NW01... 3 1.1. Awaria RPC... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik 5 a do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU MODERNIZACJI SERWEROWNI MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE CZĘŚĆ I (SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia na usługi oddymiania klatek schodowych przeglądów technicznych drzwi ppoż, monitoring i konserwacja systemów instalacji ppoż w budynkach UR w latach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ, ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Nazwa elementu Ilość Charakterystyka

WYKAZ URZĄDZEŃ, ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Nazwa elementu Ilość Charakterystyka Nr el. WYKAZ URZĄDZEŃ, ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Nazwa elementu Ilość Charakterystyka Uwagi elementu 1 2 3 4 5 KLIMATYZACJA PRECYZYJNA ISTNIEJĄCA 1 Przewód z blachy stalowej spiro udział

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek zawarta w dniu... 2014 r. w Łodzi, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: ZP/67/2014 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie, eksploatacja i bieżąca konserwacja prewencyjnych systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA (projekt) na przeglądy, konserwację i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych

UMOWA SERWISOWA (projekt) na przeglądy, konserwację i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych ... / nr ewidencyjny umowy/ UMOWA SERWISOWA (projekt) na przeglądy, konserwację i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych zawarta w dniu...w Staszowie pomiędzy: Powiatem Staszowskim - Starostwem Powiatowym w

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014

Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014 Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014 Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu I. WPROWADZENIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 08.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 08.04.2015 Pacanów, 08.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza postępowanie na świadczenie usług związanych z prowadzeniem bieżących konserwacji i przeglądów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Serwisowanie i naprawa urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków Lublin, (2015) Strona 1 z 8 Zawartość

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata)

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Okładka Prawa, str. 1 z 8 Lewa, str. 2 z 8 Z E S T A W I E N I E U R Z Ą D Z E Ń NAZWA SPRZETU: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki: Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Sprawa nr AZP-26/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OBIEKT OPIS 1. 2. 3. 4. 5. Centrala wentylacyjna CKV4-P-O-O - wydatek 1000-2500 m 3 /h Budynek Dydaktyczny AWF ul. Witelona 25,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE Data opracowania: czerwiec 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE OBIEKT: INWESTOR: S.S.Z.O.Z. NAD MATKĄ I DZIECKIEM ul. REYMONYA 8 45-018

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kancelarii, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA P - 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego Geografii Wojskowej Zadanie nr 1 - Maszyna Offsetowa Heidelberg Speedmaster

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. WZÓR (dla zadania nr 1)

UMOWA nr.. WZÓR (dla zadania nr 1) Postępowanie nr BZP.2421.2.2012.AB Załącznik nr 6a do SIWZ UMOWA nr.. WZÓR (dla zadania nr 1) sporządzona we Wrocławiu w dniu.. Stronami umowy są: Uniwersytet Wrocławski, Dział MłodzieŜowy z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PPNT.400.25.2014 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi technicznej poniższych instalacji oraz wszystkich urządzeń wchodzących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiot zamówienia

Opis przedmiot zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ Opis przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przedmiotem umowy jest konserwacja/serwis i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej poniżej określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 03-833 Warszawa tel. 22 277 08 20

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza do składania ofert na: Stałą konserwację i utrzymanie w stanie sprawności

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo