OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie nr 1 i nr 2 w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich Zakres Przedmiotu zamówienia: 1) W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający gwarantuję wykonanie usług utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie nr 2, od września 2014 do końca umowy. 2) Zamawiający przewiduje prawo opcji dla: a) wykonania usług utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie nr 1, oraz b) dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz elementów urządzeń i instalacji niezbędnych do usuwania awarii. 3. Terminy realizacji: Dla urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie nr 1, od dnia wejścia w życie umowy przez okres 48 miesięcy. Dla urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie nr 2, od września 2014 do końca umowy wg ustępu powyższego. 4. Wykaz urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie z przypisaniem do poszczególnych pomieszczeń oraz zakres czynności serwisowych, konserwacyjnych, itp: I. WYKAZ INSTALACJI I URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ZAMONTOWANYCH W SERWEROWNIACH ORAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH I KONSERWACYJNYCH OBJĘTYCH REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA SERWEROWNIA NR 1 Szafa Klimatyzacji precyzyjnej LENNOX Model DHADR0401, data produkcji 2006r. 2szt (pomieszczenie serwerowni I piętro) Skraplacz dla szafy klimatyzacji precyzyjnej LENNOX Model DHADR0401 2szt (dach średni budynku) Szafa Klimatyzacji precyzyjnej EMICON Model EDA 451D, data produkcji 2007r.- 1szt (pomieszczenie serwerowni I piętro) Skraplacz dla szafy klimatyzacji precyzyjnej EMICON Model EDA 451D 1szt (patio centralne budynku) Klimatyzator ścienny MITSIBUSHI Model PKA-RP71 FAL 1szt, (pomieszczenie UPS-ów poziom -1 budynku) Jednostka zewnętrzna MITSUBISHI 1szt. (patio wschodnie) Klimatyzator stojący MITSIBUSHI Model PSA-RP71GA 1szt, (pomieszczenie UPS-ów poziom -1 budynku) Jednostka zewnętrzna MITSUBISHI 1szt. (patio wschodnie) UPS nr 1GALAXY PW kVA firmy MGE Systems - szt 2 (pomieszczenie UPS-ów poziom -1 budynku) Zasilenie nawilżacza przyłączem wodociągowym Instalacja odprowadzenia skroplin Instalacja rolet okiennych z napędem elektrycznym 6 szt. (pomieszczenie serwerowni - 1 piętro) Systemowa podłoga podniesiona (pomieszczenie serwerowni I piętro)

2 Kanały nawiewne (grawitacja) pomiędzy oknami wraz z filtrami szt. 2 (pomieszczenie serwerowni 1 piętro) Agregat prądotwórczy nr 1 firmy Leroy Somer o mocy S=230kVA typ LSA 46.1L6C6/4 z r. (pomieszczenie agregatu w północnej części budynku na poziomie -1) wraz z instalacją paliwową, spalinową, wyrzutem i czerpnią powietrza oraz linią kablową łączącą z SZR System stałej instalacji gaśniczej wraz z systemem wczesnego ostrzegania o pożarze System detekcji wody dla serwerowni 1 i 2 kpl 1 (pomieszczenia serwerowni - 1 piętro) Instalacje elektryczne w pomieszczeniach Rozdzielnia agregatu RTT zasilanie rezerwowe klimatyzacji serwerowni 1 i 2 Rozdzielnia napięcia gwarantowanego RK D-G zasilanie szaf Rack Rozdzielnia SPZK1 zasilanie klimatyzacji serwerowni Przełączniki zasilania rezerwowego 2 szt. (pomieszczenie rozdzielni głównej RG1,2 w północnej części budynku na poziomie -1) SERWEROWNIA NR 2 Szafa Klimatyzacji precyzyjnej UNIFLAIR Model TDAV1822A data produkcji 2011r. 2szt. (pomieszczenie serwerowni I piętro) Skraplacz dla szafy klimatyzacji precyzyjnej UNIFLAIR Model SHVN 79V, moc 2050W/230V 2szt (dach łącznika niskiego w części wschodniej) Klimatyzator ścienny DAIKIN Model FAQ71-2szt (jednostka wewnętrzna) (pomieszczenie UPSów poziom -1 budynku) Skraplacze RZQ71 dla urządzeń DAIKIN 2 szt.(jednostki zewnętrzne, Moc chłod.7,1kw, Moc elektr. 2,2kW/230W) (patio wschodnie 1 szt., patio centralne budynku 1 szt.) UPS nr 2 modułowy DPA MX 2x40kVA w szafie typu MX250 firmy Fast Group (pomieszczenie UPS-ów poziom -1 budynku) Centrala wentylacyjna SYSTEMAIR Model TA 450EL 3kW 230V, Wydatek V=150m 3 /h, moc went. P=0,13kW/230W, Spręż 160Pa (pomieszczenie serwerowni I piętro) Zasilenie nawilżacza przyłączem wodociągowym Instalacja odprowadzenia skroplin Systemowa podłoga podniesiona (pomieszczenie serwerowni I piętro) Klapy p.poż. MERCOR montowane w kanałach wentylacyjnych przy centrali wentylacyjnej oraz na instalacji wyciągowej (pomieszczenie serwerowni 1 piętro) Agregat prądotwórczy nr 2 firmy Siltec o mocy S=250kVA typ P-250HE2 (pomieszczenie agregatu w południowej części budynku na poziomie -2) wraz z instalacją paliwową, spalinową, wyrzutem i czerpnią powietrza oraz linią kablową łączącą z SZR System stałej instalacji gaśniczej wraz z systemem wczesnego ostrzegania o pożarze Instalacje elektryczne Rozdzielnia agregatu RTT2 Rozdzielnia układu SZR ATI400 Rozdzielnia napięcia gwarantowanego RKL2 - zasilanie szaf Rack Rozdzielnia klimatyzacji SPZK2 - zasilanie klimatyzacji serwerowni Realizacją zamówienia objęte są poniższe lokalizacje wraz z powiązaniami instalacyjnymi pomiędzy nimi: 2 pomieszczenia serwerowni (serwerownia nr 1 i nr 2 na poziomie +1); 2 pomieszczenia agregatów (agregat prądotwórczy nr 1 i nr 2 na poziomach -1 i -2); 2 pomieszczenia UPS (UPS nr 1 i nr 2 na poziomie -1) 1 pomieszczenie korytarz przed serwerowniami nr 1 i nr 2 (na poziomie +1) 2 patia budynku (centralne i wschodnie) Dach łącznika niskiego (od strony wschodniej) Dach średni budynku Piony i poziomy instalacyjne pomiędzy powyższymi lokalizacjami

3 INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE. Instalacje elektryczne Kontrola modułów awaryjnych opraw; Sprawdzenie działania aparatów; Kontrola zacisków łączeniowych; Kontrola oświetlenia, awaryjnego i ewakuacyjnego; Kontrola połączeń wyrównawczych i instalacji piorunochronnej; Wymiana materiałów eksploatacyjnych; Sprawdzanie tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych z usuwaniem i wymianą na nowe przepalonych bezpieczników oraz usuwanie przyczyn przegrzewania się bezpieczników; Wymiana przepalonych źródeł światła; Wymiana uszkodzonego osprzętu instalacyjnego; Kontrola systemu ochrony przeciwporażeniowej System wczesnego ostrzegania pożaru Sprawdzenie pracy systemu; Czyszczenie, regulacja i kalibracja; Kontrola progów alarmowych; Wizualna kontrola instalacji; Wymiana materiałów eksploatacyjnych; Sprawdzanie i pomiar napięć w liniach dozorowych; Sprawdzanie napięcia i pojemności akumulatorów i napięcia ładowania; Sprawdzenia czasu zwłoki od alarmu wyzwolenia; Sprawdzenie przekazywania sygnałów do centrali SAP w budynku; Wymiana uszkodzonego osprzętu; Sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji instalacji i upewnić się, że podjęto odpowiednie działania eliminujące wszystkie nieprawidłowości wpisane do książki, względnie podjęto działania poprawiające stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu; Sprawdzić, czy nadzorowanie uszkodzeń centralki systemu lub czujek funkcjonuje prawidłowo; Sprawdzić łączność z centrum monitorowania oraz tam, gdzie jest to możliwe ze strażą pożarną; Wszystkie zauważone nieprawidłowości muszą być zapisane w książce eksploatacji. System detekcji wody sprawdzenie pracy systemu i optyczna kontrola instalacji; Kontrola sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej; czyszczenie; regulacja i kalibracja detektorów; wymiana uszkodzonego osprzętu; sprawdzenie poprawności przesłania sygnału elektrycznego; alarmowe uruchomienie automatyczne systemu poprzez czujkę detekcji wody; spowodować zadziałanie co najmniej jednej czujki w każdej strefie w celu sprawdzenia, czy centralka systemu prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny i optyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe; sprawdzić, czy nadzorowanie uszkodzeń centralki systemu lub czujek funkcjonuje prawidłowo; sprawdzić łączność z centrum monitorowania; wszystkie zauważone nieprawidłowości muszą być zapisane w książce eksploatacji; sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji instalacji i upewnić się, że podjęto odpowiednie działania eliminujące wszystkie nieprawidłowości wpisane do książki, względnie podjęto działania poprawiające stan zabezpieczenia przed zalaniem pomieszczeń; System stałej instalacji gaśniczej Sprawdzenie prawidłowości połączeń oraz stanu zamocowania butli i rurociągów, Sprawdzenie stanu dysz rozprężnych i stanu zaworów w butlach, Sprawdzenie stanu przewodów elastycznych wylotowych,

4 Sprawdzenie ciśnienia w butlach i stanu manometrów na zaworach butli, Sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania 230V oraz 24 V DC, Sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne, Sprawdzenie działania przycisków START i STOP, Sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń obwodów presostatów i obwodów siłowników elektromagnetycznych na zaworach butli, Sprawdzenie funkcjonowania sygnalizacji ostrzegawczej, kompletności instrukcji, napisów, Sprawdzenie lampek sygnalizacyjnych na panelu centrali, Symulacja odpalania siłowników elektromagnetycznych zaworów butli w koincydencji z czujkami sygnalizacji pożaru oraz sprawdzenie obwodów siłowników elektromagnetycznych, Konserwacja przewodów i elementów gumowych, Sprawdzenie koincydencji czujek dymu, Sprawdzenie obwodów siłowników elektromagnetycznych, Wymiana uszkodzonego osprzętu; Instalacja rolet okiennych z napędem elektrycznym Kontrola modułów napędowych rolet Kontrola elementów sterujących Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych rolet Kontrola zacisków łączeniowych Kontrola elementów mechanicznych rolet Wymiana uszkodzonych elementów Sprawdzanie tablic bezpiecznikowych zasilających instalacje rolet Agregaty 1. Agregat prądotwórczy firmy Siltec o mocy S=250kVA typ P-250HE2 2. Agregat prądotwórczy firmy Leroy Somer o mocy S=230kVA typ LSA 46.1L6C6/4 z r. Czynności konserwacyjne urządzeń: 1) Dokonania przeglądów wymienionych w DTR niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń; 2) Awaryjna wymiana uszkodzonych części i urządzeń; 3) Sprawdzenie stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia przez ściany pomieszczeń z serwisowanymi urządzeniami; 4) j.w. w stosunku do instalacji paliwowej, spalinowej, wyrzutu i czerpni powietrza oraz linii kablowych Urządzenia UPS: 1. UPS modułowy DPA MX 2x40kVA w szafie typu MX250 firmy Fast Group. 2. GALAXY PW kVA firmy MGE Systems - szt 2 Czynności konserwacyjne: 1) Kontrola baterii według zaleceń producenta. 2) Sprawdzenie pojemności baterii 1 raz w roku. 3) Test elektroniki według zaleceń producenta. 4) W przypadku konieczności wymiany baterii w UPS przed ich instalacją Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający zgodność oferowanych baterii z normą EUROBAT o projektowanej żywotności nie krótszej niż 6 lat i praktycznym średnim okresem eksploatacji nie krótszym niż 5 lat; Rozdzielnie: 1. Rozdzielnia agregatu RTT i RTT2 wraz z linią zasilającą 2. Rozdzielnia układu SZR ATI400 wraz z linią zasilającą

5 3. Rozdzielnia RK D-G wraz z linią zasilającą 4. Rozdzielnia SPZK1 wraz z linią zasilającą 5. Rozdzielnia napięcia gwarantowanego RKL2 oraz wszystkie rozdzielnie powiązane z agregatami lub UPS-ami wraz z liniami zasilającymi. 6. Rozdzielnia klimatyzacji SPZK2 wraz z linią zasilającą. Czynności konserwacyjne: 1) Sprawdzanie tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych z usuwaniem i wymianą na nowe przepalonych bezpieczników 2) Usuwanie przyczyn przegrzewania się bezpieczników 3) Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych. INSTALACJE I URZĄDZENIA INSTALACJI SANITARNYCH. Wykaz urządzeń sanitarnych i czynności konserwacyjnych Instalacja i urządzenia wodno kanalizacyjne 1. Zasilenie nawilżacza przyłączem wodociągowym dn20 z rur polipropylenowych Kontrola szczelności połączeń rurociągu Kontrola szczelności i zadziałania zaworów odcinających 2. Instalacja odprowadzenia skroplin 1) Kontrola szczelności rurociągów PVC 2) Kontrola drożności instalacji Instalacja wentylacji mechanicznej. 1. Centrala wentylacyjna SYSTEMAIR Model TA 450EL 3kW 230V, Wydatek V=150m 3 /h, moc went. P=0,13kW/230W, Spręż 160Pa, 1) Sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali, 2) Sprawdzenie i regulacja wypoziomowania centrali, 3) Sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin, 4) Sprawdzenie zamocowania centrali 5) Sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów 6) Sprawdzenie i regulacja działania przepustnic wielopłaszczyznowych, 7) Sprawdzenie stanu i osadzenia filtra 8) Sprawdzenie i konserwacja silników elektrycznych, 9) Sprawdzenie ustawienia i zamocowania silnika elektrycznego, 10) Sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie, 11) Sprawdzenie zabrudzenia łopatek wentylatora, wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia, 12) Sprawdzenie stanu zaworów odcinających, regulacyjnych czynnika grzewczego 13) Smarowanie punktów smarowniczych, 14) Wymiana materiałów eksploatacyjnych tj. filtry itp. 15) Uruchomienie centrali wentylacyjnej, 16) Kontrola pracy układu wentylacyjnego, 17) Wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę. Instalacja wentylacji pożarowej. 1. Klapy p.poż. montowane w kanałach wentylacyjnych przy centrali wentylacyjnej oraz na instalacji wyciągowej w pomieszczeniach serwerowni 1) Kontrola zadziałania klap p.poz.

6 2) Kontrola sygnału sterowania klap p.poz. Instalacja klimatyzacyjna. 1. Szafa Klimatyzacji precyzyjnej LENNOX Model DHADR0401, data produkcji 2006r. 2szt 2. Szafa Klimatyzacji precyzyjnej EMICON Model EDA 451D, data produkcji 2007r.- 1szt 3. Szafa Klimatyzacji precyzyjnej UNIFLAIR Model TDAV1822A data produkcji 2011r. 2szt. 4. Skraplacz dla szafy klimatyzacji precyzyjnej UNIFLAIR Model SHVN 79V, moc 2050W/230V 2szt 5. Klimatyzator ścienny DAIKIN Model FAQ71-2szt (jednostka wewnętrzna), RZQ71 (jednostka zewnętrzna, Moc chłod.7,1kw, Moc elektr. 2,2kW/230W) 6. Klimatyzator ścienny MITSIBUSHI Model PKA-RP71 FAL 1szt, jednostka zewnętrzna MITSUBISHI 1szt. 7. Klimatyzator stojący MITSIBUSHI Model PSA-RP71GA 1szt, jednostka zewnętrzna MITSUBISHI 1szt. Zakres czynności konserwacyjnych przy urządzeniach klimatyzacyjnych 1) Kontrola poprzez oględziny urządzeń podczas ruchu 2) Sprawdzenie i regulacja ciśnienia freonu - uzupełnienie 3) Sprawdzenie i czyszczenie parownika 4) Sprawdzenie i czyszczenie skraplacza 5) Sprawdzenie i czyszczenie tacy ociekowej 6) Sprawdzenie i czyszczenie filtrów klimatyzatorów i szaf klimatyzacyjnych 7) Kontrola i pomiar sprawności elektrycznej 8) Sprawdzenie i pomiar wydajności chłodniczej 9) Smarowanie podzespołów głównych 10) Sprawdzanie szczelności układu - strona ssąca 11) Sprawdzanie szczelności układu - strona tłoczna 12) Sprawdzanie szczelności instalacji odprowadzenia kondensatu 13) Sprawdzenie poprawności działania pompek kondensatu 14) Test pracy urządzenia - pomiary temperatury 15) Regulacja i korekta regulatora 16) Kontrola pracy wentylatorów 17) Kontrola pracy nagrzewnicy 18) Kontrola pracy nawilżaczy 19) Sprawdzenie i kontrola działania systemu sterowania 20) Wymiana materiałów eksploatacyjnych tj, filtry, elektrody/cylindry w nawilżaczach jeżeli występują itp; INNE ELEMENTY PODLEGAJACE SERWISOWANINU I KONSERWACJI. Wykaz elementów i czynności konserwacyjnych. Systemowa podłoga podniesiona Kontrola elementów konstrukcji nośnej podłogi Kontrola stanu technicznego płyt podłogowych Sprawdzenie poprawności ułożenia płyt Uzupełnianie elementów regulacyjnych i dystansowych podłogi (regulacje ułożenia płyt) Kontrola elementów elektrycznych podłogi (połączenia wyrównawcze, uziemienie) Wymiana uszkodzonych elementów Utrzymywanie czystości elementów podłogowych regularna konserwacja powierzchni podłogi Utrzymywanie czystości pod powierzchnią podłogi

7 Utrzymanie porządku w pomieszczeniach technicznych Utrzymywanie w czystości powierzchni podłogi wraz z jej konserwacja odpowiednimi do nawierzchni środkami czystości Odkurzanie urządzeń i ścian Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz przegród aluminiowo szklanych (wraz z myciem powierzchni szklanych) Realizacja powyższych prac przez odpowiednio przeszkolonych pracowników przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa w celu zapobieżenia przypadkowej awarii przy pracach porządkowych. II. ZAKRES SERWISU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SYSTEMÓW TECHNICZNYCH 1. Wymagania względem Wykonawcy. Czynności konserwacyjne: Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania urządzeń i instalacji oraz systemów we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjna obsługę i bezpieczną eksploatacje zgodnie z wymogami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR oraz BHP, a w szczególności wykonanie następujących czynności: Wykonawca zapewni przez 24h, 7 dni w tygodniu Pogotowie Awaryjne (wymóg całodobowej obecności w zakresie stałej obsługi przynajmniej jednej osoby lub dla zapewnienia szybkiej reakcji korzystanie z systemu zdalnego monitorowania wykonanego we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy). Wykonawca zapewni wykonywanie konserwacji i usuwanie awarii przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie urządzenia oraz materiały dostarczone i zastosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy spełniają parametry określone w DTR urządzeń lub wytwórcę oraz, że są fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do innych celów; W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt odbioru oraz utylizacji zużytych części zamiennych, zużytych materiałów eksploatacyjnych i dodatkowych oraz innych wymagających tego elementów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach (będzie przechowywał protokoły z utylizacji do wglądu Zamawiającego), a także będzie na bieżąco usuwał z terenu wykonywania prac odpady i śmieci powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej usługi. Wykonawca powinien dysponować urządzeniem zastępczym na okres naprawy, które powinno zapewniać parametry pracy (wydajność) nie gorsze niż urządzenie które uległo awarii, (dopuszcza się możliwość instalacji kilku urządzeń, których suma wydajności zapewni paramenty pracy urządzenia które uległo awarii; W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie dokonywał regulacji urządzeń lub ich części; W zakres serwisu i konserwacji wchodzi także: usunięcie zauważonych uszkodzeń linii (pętli) dozorowanych, sygnałowych i zasilających itp. powstałych w trakcie ich normalnej eksploatacji; uzupełnienie linek mocujących, uchwytów, mocowań itp.; wymiana części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne, otulin/izolacji instalacji zewnętrznych itp.); oczyszczenie urządzeń w tym jednostek zewnętrznych klimatyzacyjnych wraz z zabezpieczeniem konstrukcji środkami antykorozyjnymi, czyszczenie czujek i opraw oświetleniowych z osadów i brudu itp; ustawienie poprawnych parametrów pracy urządzeń i systemów.

8 Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oddzielnym (w dodatkowym) protokole wszystkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas serwisu i konserwacji wraz z przyczynami ich wystąpienia. Pierwszy przegląd urządzeń i instalacji wraz z inwentaryzacją zostanie wykonany w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Dla urządzeń, których serwisowanie rozpocznie się od terminu późniejszego od daty wejścia w życie umowy, pierwszy przegląd wykonywany będzie w terminie do 30 dni od dnia włączenia danego urządzenia w zakres Umowy. Zakres serwisu i konserwacji obejmuje również prace, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać w przypadku wystąpienia awarii w/w instalacji i systemów. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektów, będącą w posiadaniu Zamawiającego, a także stosować się do wymagań producentów. Awarie: W przypadku wystąpienia awarii lub jej zgłoszenia przez pracownika Banku, Wykonawca jest zobowiązany podjąć natychmiastowe działania polegające na: a) Przyjęciu zgłoszenia o awarii od uprawnionych pracowników Banku; b) Bezpośrednim podjęciu w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii, czynności ograniczających skutki awarii, o ile pracownik Zamawiającego uzna podjęcie działań za konieczne; c) Wymianie w ciągu 24 godzin niesprawnego urządzenia na zapasowe, na czas wykonania naprawy lub w przypadku awarii szaf klimatyzacji precyzyjnej zapewnienie przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych tymczasowych, które obniżą temperaturę pomieszczenia do wysokości bezpiecznej dla urządzeń zamontowanych w serwerowniach, na czas wykonywania naprawy; d) Udzielaniu przez telefon pracownikom Zamawiającego wszelkich informacji związanych z ograniczeniem i usunięciem awarii. Informacje o których mowa w zdaniu powyżej Wykonawca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną ( ); e) Określeniu pisemnie przyczyn awarii oraz zakresu prac naprawczych w terminie wskazanym przez Zamawiającego; f) Weryfikacji uszkodzeń spowodowanych awarią; g) Przesłaniu wraz z zakresem prac naprawczych szacunkowych kosztów (materiałów) ich wykonania. W ramach kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik do zakresu prac naprawczych Wykonawca przedstawi koszt materiałów użytych do usunięcia awarii będzie rozliczany wg cen średnich notowań SEKOCENBUD-u lub cenników producentów. W przypadku braku notowań, po wstępnej akceptacji kosztów przez Zamawiającego wg faktur zakupu. h) Usunięcie awarii powinno być zrealizowane przez Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później w terminie do 24 godzin licząc od momentu przystąpienia do naprawy odnotowanego w Protokole zgłoszenia awarii / usterki Ponadto: Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z określeniem przyczyny awarii, podaniem zakresu prac naprawczych i określeniem szacunkowych kosztów ich wykonania, a także dokonuje sprawdzenia sieci i urządzeń (wysyła na swój koszt uszkodzone urządzenia na specjalistyczne ekspertyzy u producenta lub autoryzowanego serwisu). Zamawiający na prośbę Wykonawcy może wydłużyć termin określenia przyczyn awarii oraz zakresu i terminu prac naprawczych. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić raport z przeprowadzonych działań w danym miesiącu (o ile występowały przypadki awarii) i dostarczyć go Zamawiającemu przed podpisaniem miesięcznego protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia. w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że serwisowane urządzenie nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji, zobowiązany jest na własny koszt zapewnić urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach na czas zakupu przez Zamawiającego urządzenia docelowego, lecz nie dłużej niż 3 miesiące od daty stwierdzenia niezdatności do naprawy urządzenia wyeksploatowanego.

9 Wymienione (zużyte) części muszą być przekazywane Zamawiającemu, a na jego żądanie Wykonawca będzie zobowiązany do ich utylizacji na swój koszt. 2. Wykaz elementów zapasowych do konserwacji i naprawy. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zakupić i posiadać na stanie urządzenia i materiały eksploatacyjne w celu ich ewentualnej wymiany. Wykonawca przez okres sprawowania serwisu będzie utrzymywał magazyn niezbędnych części w celu sprawnej i terminowej realizacji napraw serwisowanych urządzeń. Lista części zostanie przedstawiona Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności magazynu z zaakceptowaną listą o dowolnej porze w czasie trwania umowy serwisowej. III. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC SERWISOWYCH I KONSERWACYJNYCH. Prace serwisowe i konserwacyjne Wykonawca ma realizować zgodnie z zapisami DTR dla urządzeń i instalacji z nimi powiązanych objętych Przedmiotem Zamówienia, lecz nie rzadziej, niż co kwartał, szczegółowe terminy praz serwisowych i konserwacyjnych zostaną ustalone na podstawie harmonogramu prac serwisowych i konserwacyjnych, który Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od podpisania umowy. Pierwszy taki przegląd zostanie wykonany w 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Dla urządzeń, których serwisowanie rozpocznie się od terminu późniejszego od daty wejścia w życie umowy, pierwszy przegląd wykonywany będzie w terminie do 30 dni od dnia włączenia danego urządzenia w zakres Umowy. Wykonawca musi utrzymać urządzenia i instalacje we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjna obsługę i bezpieczną eksploatację zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR oraz przepisami BHP. IV. WYMAGANIA DODATKOWE WZGLĘDEM WYKONAWCY. Dodatkowo w ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: opracowania książek kontrolnych urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia (książka kontrolna powinna zawierać DTR urządzenia, graficzną lokalizację urządzenia, kartę urządzenia z podstawowymi parametrami technicznymi oraz na bieżąco uzupełniane o karty kontrolne, Protokoły z wykonania czynności serwisowych / przeglądu okresowego, instalacji / urządzenia, protokoły usunięcia awarii itp sporządzenia spisu z natury wszystkich urządzeń oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych będących w dyspozycji Zamawiającego. Spis winien zawierać co najmniej następujące informację: nazwa producenta, typ/model urządzenia, numer seryjny, lokalizacja, moc elektryczna i miejsce montażu. Spis należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej oraz elektronicznej w terminie do 7 dni po przeprowadzeniu pierwszego przeglądu wszystkich urządzeń. Opracowania szczegółowe harmonogramu prac serwisowych i konserwacyjnych zawierającego terminy poszczególnych przeglądów cyklicznych, w którym szczegółowo określi terminy wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych, jakie będzie wykonywał danego dnia w obiekcie. Harmonogram należy dostarczyć do akceptacji do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej oraz elektronicznej w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy. Pomocy eksperckiej przy planowaniu zakupów nowych urządzeń, ocenie istniejących, doradztwie w sprawie optymalizacji wykorzystania posiadanych urządzeń energetycznych, klimatyzacyjnych i wentylujących, itp. Wynagrodzenie za opracowanie książek kontrolnych, wykonanie spisu urządzeń i instalacji oraz pomocy eksperckiej i doradztwa, Wykonawca winien wliczyć w koszt usługi obsługi serwisowej i konserwacyjnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania prac będących przedmiotem umowy oraz za uszkodzenie sprzętu Zmawiającego powstałe podczas wykonywania czynności serwisowych.

10 V. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PROWADZENIA KSIĄŻEK KONTROLNYCH PRZEPROWADZONYCH PRAC SERWISOWYCH I KONSERWACYJNYCH. a) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych jest zobowiązany dokonać wpisu w książkę kontrolną z podaniem dokładnej daty i godziny rozpoczęcia prac serwisowych i konserwacyjnych. b) Wykonawca po zakończeniu wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych jest zobowiązany dokonać szczegółowego wpisu w książkę kontrolną z podaniem zakresu prac serwisowych i konserwacyjnych jakie wykonywał w danym terminie oraz podania dokładnej daty i godziny zakończenia prac serwisowych i konserwacyjnych, wykonanie prac serwisowych i konserwacyjnych należy potwierdzić czytelnym podpisem pracownika wykonującego te prace. c) Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia, w każdym z pomieszczeń podlegających serwisowi, książek kontrolnych przeprowadzonych prac serwisowych i konserwacyjnych, w których Wykonawca umieszcza zapisy dotyczące wykonywania wszelkich prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Książki kontrolne dla każdego urządzenia będą przechowywane u Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. VI. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PROWADZENIA KSIĄŻEK KONTROLNYCH PRZEPROWADZONYCH PRAC AWARYJNYCH. a) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac awaryjnych jest zobowiązany dokonać wpisu w książkę kontrolną z podaniem dokładnej daty i godziny rozpoczęcia prac awaryjnych. b) Wykonawca po zakończeniu wykonywania prac awaryjnych jest zobowiązany dokonać szczegółowego wpisu (np. awaria jednostki sterującej należy podać dokładny model/typ urządzenia oraz nazwę producenta, znajdującej się należy podać dokładną lokalizację urządzenia) w książkę kontrolną z podaniem czynności, jakie wykonywał w danym terminie oraz podania dokładnej daty i godziny zakończenia prac awaryjnych. Wykonanie prac awaryjnych należy potwierdzić czytelnym podpisem pracownika wykonującego prace. c) Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia książek kontrolnych przeprowadzonych prac awaryjnych, w których będą umieszczone wszelkie zapisy dotyczące wykonywania prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Książki kontrolne dla każdego urządzenia będą przechowywane przez Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo