Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, pod adresem:, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posługującą się numerem NIP oraz numerem REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, w całości wniesionym, System Kompleksowe wyposażenie (sprzęt, okablowanie i oprogramowanie) serwerowni, renderfarmy, studia telewizyjnego, oraz studia dźwiękowego i stanowiska kolor korekcji, Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, MAM Media Asset Management (zarządzanie zasobami multimedialnymi), Wykonawca podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie realizować przedmiot zamówienia, Urządzenia - wszelkie wyposażenie sprzętowe charakteryzujące się cechami wskazanymi w Specyfikacji, Oprogramowanie wszelkie programy/aplikacje charakteryzujące się cechami wskazanymi w Specyfikacji, Renderfarma Sprzęt serwerowy, oprogramowanie, macierz filmowa oraz stanowisko kolor korekcji wraz z niezbędnymi licencjami niezbędnymi do świadczenia usług renderowania multimediów, CPD Centrum Przetwarzania Danych, UPS System zasilania awaryjnego, LAN lokalna sieć komputerowa, SAN lokalna sieć dyskowa, LTO6 standard taśm na potrzeby backupu i archiwizacji danych biblioteki taśmowej, FC 8Gbps standard sieci podsystemu dyskowego o przepustowości 8Gb/s, SAS 6Gbps standard sieci podsystemu dyskowego o przepustowości 6Gb/s, 10GbE standard przepustowości dla sieci ethernet z medium o prędkości 10Gb/s, GbE standard przepustowości dla sieci ethernet z medium o prędkości 1Gb/s, SSD system składowania danych, NAS (z ang. Network Atach Storage) plikowa przestrzeń dyskowa udostępniana poprzez sieć Ethernet, VLAN wirtualna sieć LAN, Strona 1

2 NLE (z ang. nonlinear editing), 1.2. Ogólny opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Systemu Renderfarmy, CPD, studia telewizyjnego, studia dźwiękowego, laboratorium kolor korekcji, instalacja oraz integracja dostarczonych elementów z infrastrukturą Zamawiającego, kompleksowe uruchomienie oraz szkolenia personelu obsługującego poszczególne systemy w zakresie eksploatacji oferowanego rozwiązania. Przedmiot zamówienia musi być realizowany w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego oraz FIDIC (czerwony). Punkt ten będzie traktowany nadrzędnie w stosunku do wszelkich innych zapisów niniejszej Specyfikacji związanych z realizacją zadania. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 ZADAŃ: 1. System Renderfarmy kompleksowo wdrożony w siedzibie Zamawiającego przeznaczony do użytku klientów zewnętrznych w skład którego wchodzi między innymi: a. Wdrożonym systemem Renderfarm wraz z dokumentacją oraz szkoleniami, b. Multimedialna macierz dyskowa oraz serwery przetwarzające. 2. Przystosowanie pomieszczeń serwerowni wraz z dostawą elementów Centrum Przetwarzania Danych (CPD) zgodne z wymogami certyfikacji TIER III: a. System zasilania awaryjnego wraz z agregatem prądotwórczym, b. System klimatyzacji precyzyjnej sprzętu serwerowo-macierzowego, c. Infrastruktura sieciowa na potrzeby Renderfarmy, d. Infrastruktura serwerowo-macierzowa na potrzeby systemów wewnętrznych oraz na potrzeby outsourcingu usług dla klientów Zmawiającego, e. System wirtualizacji serwerów wraz z oprogramowaniem chmurowym na potrzeby wewnętrzne oraz outsourcingu dla klientów Zamawiającego. 3. Studio telewizyjne pozwalające realizować materiał telewizyjny, składające się następujących elementów: a. System prezentacji, b. Wizja, c. Systemy oświetlenia, d. Greenbox. 4. Studio dźwiękowe zbudowane z następujących elementów: a. Konsoleta miksera, b. System zapisu cyfrowego, c. Konwertery dźwięku, Strona 2

3 d. Mikrofony, e. Przedwzmacniacze, f. Equalizery, g. Wzmacniacze, h. Procesory dźwięku, i. Głośniki i słuchawki. 5. Stanowisko kolor korekcji a. Sprzętowo-programowy system kolor korekcji wraz z panelami kontrolnymi b. Profesjonalny monitor referencyjny 4K wraz z 3 monitorami poglądowymi c. Komputer typu PC lub MAC dedykowany pod potrzeby kolorkorekcji d. Macierz lokalna (robocza) stanowiąca wyposażenie stacji do kolorkorekcji 1.3. Komunikacja Wykonawca musi zagwarantować kompleksowe działanie Systemu, czyli integrację zasobów sprzętowych i programowych w następujących kwestiach: Renderfarma Kompleksowe wdrożenie oprogramowania w podanej liczbie licencji do obliczania renderingu na co najmniej 100 serwerach (render nodach). Kompleksowe zarządzanie wątkami i czasem obliczeń, kolejkowaniem prac i wykorzystaniem użycia wszystkich procesorów. Płynne ustawianie priorytetów procesorów przy użyciu programu do zarządzania renderfarmą typu PipelineFX z wykorzystaniem następujących silników renderujących: Vray for Maya Vray for 3dsmax Mental Ray for Maya Mental Ray for 3dsmax SolidAngle Arnold Maxwell Renderer Materiały obliczone na renderfarmie powinny być gromadzone na macierzy IT lub macierzy postprodukcji w celu dzielenia z pozostałymi stanowiskami laboratoryjnymi (co najmniej 75 stacji roboczych) w trybie real time project share lub gwarantować ich backup na potrzeby obróbki postprodukcyjnej w tle z bezstratnym czasowo przesyłem i wydajnością. Rendernody muszą być podłączone za pomocą łącza ethernet o szybkości minimum 10Gb/s z macierzą oraz archiwum taśmowym typu nearline. Strona 3

4 Studio TV Podłączenie z macierzą multimedialną za pomocą łącza światłowodowego o przepustowości minimum 10 Gb/s. Materiały ze studia tv powinny być dostępne dla zasobów stanowiska kolorkorekcji, stanowiska montażu nieliniowego AVID oraz audytorium i laboratorium 3D (75 stacji roboczych) w trybie real time project share. Oznacza to, że każdy użytkownik ma dostęp do tych samych materiałów i może na nich pracować równocześnie bez straty szybkości podczas przesyłu danych (in <--> out). Studio TV powinno mieć możliwość transmisji sygnału audio wideo do audytorium o rozdzielczości obrazu co najmniej 4K. Studio TV powinno ponadto posiadać dedykowaną macierz na potrzeby montażu nieliniowego audio wideo ze stanowiskiem AVID. Dopuszczamy możliwość podłączenia do macierzy głównej do postprodukcji. Stanowisko kolorkorekcji Podłączenie z macierzą multimedialną za pomocą łącza światłowodowego o przepustowości minimum 10 Gb/s. Materiały ze stanowiska kolorkorekcji powinny być dostępne dla zasobów audytorium w jakości przesyłu obrazu w standardzie 4K. Dodatkowo materiały ze studia kolorkorekcji powinny być dostępne dla pozostałych laboratoriów 3D ( 75 stacji roboczych ) w trybie real time project share. Oznacza to że każdy użytkownik ma dostęp do tych samych materiałów i może na nich pracować równocześnie bez straty szybkości podczas przesyłu danych in <--> out. Stanowisko kolorkorekcji powinno mieć możliwość natywnej pracy na obrazie 4K w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem profesjonalnego monitora referencyjnego wg. Podanej Specyfikacji. Studio dźwiękowe powinno umożliwiać podłączenie z macierzą multimedialną za pomocą łącza Ethernet o przepustowości minimum 1 Gb/s. Dodatkowo materiały ze studia dźwiękowego powinny być dostępne dla pozostałych laboratoriów 3D (75 stacji roboczych) w trybie real time project share. Oznacza to że każdy użytkownik ma dostęp do tych samych materiałów i może na nich pracować równocześnie bez straty szybkości podczas przesyłu danych (in <--> out). Wymagany płynny workflow pracy pomiędzy stanowiskiem montażowym NLE - AVID i bezstratną wymianę plików na bieżąco Wymagania ogólne 1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie moduły rozszerzeń (dla sprzętu aktywnego) były wytworzone przez producenta sprzętu aktywnego lub były przez niego certyfikowane (w tym przypadku należy załączyć oświadczenie producenta sprzętu aktywnego). 2. W Specyfikacji znajduje się wymagana przez Zamawiającego, minimalna liczba urządzeń / oprogramowania. Wykonawca (instytucja, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i realizuje przedmiot zamówienia) może zadecydować, że do prawidłowej realizacji zaleconych funkcji Systemu niezbędna jest większa liczba danych urządzeń / oprogramowania. Zwiększenie liczby urządzeń / oprogramowania nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uwzględnionego w złożonej ofercie. 3. W celu precyzyjnego określenia wszelkich kosztów, zaleca się wizję lokalną na miejscu, w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville. Zamawiający oświadcza, że umożliwi wizję lokalną tak, aby każdy potencjalny zainteresowany mógł zjawić się na miejscu i zebrać potrzebne informacje. Termin możliwej wizji lokalnej zostanie ogłoszony na stronie Strona 4

5 internetowej Zamawiającego. Godziny wizji lokalnej dla danego terminu będą wyznaczone jako 9:00 16: Wszelkie ewentualne pytania potencjalnych Wykonawców, które w sposób bezpośredni będą odnosiły się do wiedzy, którą można nabyć podczas wizji lokalnej, w szczególności: - określenie precyzyjne technicznych aspektów prowadzenia i długości tras okablowania - określenie wszelkich warunków pomieszczeń, w których będzie umiejscowiona architektura sprzętowa - określenie wszelkich aspektów związanych z konstrukcją budynku, użytymi materiałami, ewentualnymi innymi pytaniami związanymi z warunkami budynku Zamawiającego. zostaną przekierowane przez Zamawiającego do wyjaśnienia podczas możliwej wizji lokalnej. 5. Oferta musi zawierać wszelkie niezbędne elementy Systemu w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville do poprawnego działania całości, zgodnie z ujętymi wytycznymi niniejszej Specyfikacji. Jeżeli Zamawiający nie przewidział wybranych niezbędnych elementów Systemu (sprzęt i jego ilość, oprogramowanie, prace budowlane, certyfikaty, licencje, itp.) to należy je uwzględnić tak, aby System działał kompleksowo. 6. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. 7. Wszelkie ewentualne prace, takie jak: - położenie w ścianach / podłodze / suficie okablowania - montaż urządzeń - inne, ewentualne prace muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego 8. Wszelkie koszty prac instalacyjno - połączeniowych muszą być uwzględnione w ofercie, dlatego zaleca się wizję lokalną na miejscu montażu w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville. 9. Należy przewidzieć oprócz kosztów urządzeń i montażu, także koszty wykonania odpowiednich pomiarów powykonawczych. Wykonawca po wykonaniu inwestycji musi przeprowadzić odpowiednie testy, aby udowodnić, że System działa z założonymi parametrami i spełnia zakładane funkcje. 10. Do wszystkich oferowanych urządzeń przy ich dostawie muszą być dołączone instrukcje obsługi oraz dokumentacja techniczna. 11. Zamawiający zaleca ścisłą współpracę z Wykonawcą w kwestii dostarczenia oprogramowania. 12. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumentację wykonawczą i powykonawczą projektu w wersji edytowalnej w języku polskim. Dokumentacja wykonawcza projektu musi być przedstawiona Zamawiającemu w czasie do 20 dni roboczych od momentu podpisania umowy z Wykonawcą i musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed dalszym etapem prac. Dokumentacja powykonawcza musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w czasie nieprzekraczającym terminu realizacji zadania. 13. Projekt powykonawczy (dokumentacja powykonawcza) musi zawierać informacje uwzględnione w projekcie wykonawczym wraz z ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji zadania. 14. Wszelkie punkty niniejszej Specyfikacji, w których pojawia się informacja o akceptacji Zamawiającego oznaczają, że wymagana jest zgoda w formie pisemnej. Wykonawca przedstawia wtedy pisemnie do Strona 5

6 akceptacji proponowane rozwiązanie, które w momencie podpisu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego, uznaje się za zaakceptowane. W przypadku braku akceptacji proponowanego rozwiązania (brak podpisu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego), Wykonawca musi dokonać zmian i ponownie przedstawić rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego. 15. Każdy etap wykonania usługi (uprawniający do otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę) zostanie potwierdzone protokołem odbioru (podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy) bez wzmianki o wadach lub usterkach urządzeń i oprogramowania, błędach w ich montażu lub konfiguracji lub też innych nieprawidłowościach. Dopóki protokół odbioru będzie zawierać jakiekolwiek informacje o nieprawidłowościach, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich wskazanych problemów, a zapłata nie będzie realizowana. Należyte wykonanie usługi (całościowe) musi być potwierdzone w terminie realizacji zadania określonym w umowie. 16. Wraz z wszelkimi urządzeniami / oprogramowaniem muszą zostać dostarczone wszystkie wymagane licencje pozwalające na wykorzystanie wymaganych funkcjonalności oraz pełnej funkcjonalności danego urządzenia / oprogramowania bez dodatkowych opłat (bezterminowo). 17. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wymagane licencje zostały dostarczone na etapie realizacji zamówienia Wymagania gwarancyjne 1. Gwarancja co najmniej 36 miesięcy na wszelkie oprogramowanie i wszystkie urządzenia oraz wszystkie elementy dodatkowe (o ile nie ma osobnego punktu mówiącego o długości gwarancji). 2. Urządzenia i Oprogramowanie muszą być objęte serwisem gwarancyjnym realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Wsparcie telefoniczne i mailowe w zakresie konfiguracji urządzenia oraz do aktualizacji oprogramowania urządzeń w okresie gwarancyjnym. 4. Kontakt telefoniczny i za pomocą a w celu zgłoszenia problemów technicznych, sprzętowych i programowych w trybie 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. 5. Uzyskanie w dowolnej chwili informacji o statusie zgłoszenia. 6. Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania systemowego z prawem do aktualizacji na warunkach licencji Producenta w okresie gwarancyjnym. 7. Dostęp do aktualizacji oprogramowania i aplikacji, dokumentacji technicznej oraz narzędzi serwisowych w okresie gwarancyjnym. 8. W przypadku wymiany części funkcjonalnych sprzętu (lub jego całkowitej wymiany) Wykonawca musi zapewnić pełną konfigurację urządzenia w istniejącej infrastrukturze w okresie gwarancyjnym Strona 6

7 Wymagania szkoleniowe Pozycja SYSTEM RENDERFARMY CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH (CPD) STUDIO TELEWIZYJNE Wytyczne Co najmniej 40 godzinne szkolenie (5 dni x 8 h) Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego Szkolenie na infrastrukturze Zamawiającego (po dostarczeniu sprzętu) Szkolenie dla 5 osób (w szczególnym przypadku może to być mniejsza liczba osób) Szkolenie na terenie budynku Zamawiającego Co najmniej 32 godzinne szkolenie (4 dni x 8 h) Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego Szkolenie na infrastrukturze Zamawiającego (po dostarczeniu sprzętu) Szkolenie dla 5 osób (w szczególnym przypadku może to być mniejsza liczba osób) Szkolenie na terenie budynku Zamawiającego Co najmniej 32 godzinne szkolenie (4 dni x 8 h) Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego Szkolenie na infrastrukturze Zamawiającego (po dostarczeniu sprzętu) Szkolenie dla 5 osób (w szczególnym przypadku może to być mniejsza liczba osób) Szkolenie na terenie budynku Zamawiającego STUDIO DŹWIĘKOWE Co najmniej 32 godzinne szkolenie (4 dni x 8 h) Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego Szkolenie na infrastrukturze Zamawiającego (po dostarczeniu sprzętu) Szkolenie dla 5 osób (w szczególnym przypadku może to być mniejsza liczba osób) Szkolenie na terenie budynku Zamawiającego Strona 7

8 Co najmniej 32 godzinne szkolenie (4 dni x 8 h) Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego STUDIO KOLOR KOREKCJI Szkolenie na infrastrukturze Zamawiającego (po dostarczeniu sprzętu) Szkolenie dla 5 osób (w szczególnym przypadku może to być mniejsza liczba osób) Szkolenie na terenie budynku Zamawiającego 1.6. Infrastruktura Zamawiającego Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze elementy, które wykonawca wykorzysta przy wdrożeniu Systemu: 1. Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia multimedialne do zagospodarowania na potrzeby elementów SYSTEMU. 2. Zamawiający posiada wdrożoną sieć strukturalną budynku. 3. Zamawiający posiada system zasilania budynku o mocy 2 x 1,6 MW Wymagania projektowe ZADANIE 1 (RENDERFARMA) ETAP I Projekt Techniczny 1. Na tym etapie postępowania Wykonawca wyznaczy zespół co najmniej 2 osób, który będzie dostępny do dyspozycji Zamawiającego, a w którego kompetencjach będzie kompleksowe omówienie z Zespołem Projektowym Zamawiającego następujących aspektów Renderfarmy: a. wymagane oprogramowanie b. wymagane zasoby serwerowo-macierzowe, c. wstępny flow pracy Renderfarmy, d. harmonogram szkoleń, Zamawiający udostępni pomieszczenia na potrzeby pracy zespołu projektowego. 2. Wynikiem prac zespołu projektowego będzie dokładne oszacowanie wymaganego do zakupienia asortymentu wchodzącego w skład Renderfarmy oraz projekt techniczny Systemu ETAP II Zakup sprzętu renderującego wraz z oprogramowaniem 1. Na tym etapie Wykonawca dostarcza wcześniej uzgodniony, zgodny z projektem technicznym sprzęt wymagany na potrzeby pracy Renderfarmy. Wykonawca instaluje sprzęt w CPD oraz konfiguruje dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie standardowe i narzędziowe. Wykonawca przeprowadza szkolenia. Strona 8

9 2. Wynikiem prac ETAPU II jest wdrożony system Renderfarmy umożliwiający pracę produkcyjną klientów Zmawiającego oraz posiadanie przez Zamawiającego kompletu dokumentacji ZADANIE 2 (CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH) W ramach Postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia w zakresie budowy centrum przetwarzania danych, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przygotował projekt techniczny Systemu, obejmujący swym zakresem wszystkie elementy infrastruktury w szczególności: a. Elementy związane z dostosowaniem pomieszczeń, (jeżeli wymagane będzie modyfikacja projektu budynku należy ją uwzględnić w ofercie), b. Wykaz asortymentu oraz rozlokowanie w pomieszczeniach serwerowni, c. Podsystem dystrybucji zasilania wraz z opisem systemu podtrzymania zasilania w wyniku awarii zasilania podstawowego, przy użyciu urządzeń UPS oraz agregatu prądotwórczego, d. Przewidywalny bilans mocy zasilania dla CPD, e. Opis podsystemu przeciwpożarowego CPD, f. Opis podsystemu klimatyzacji precyzyjnej oraz klimatyzacji powietrznej pomieszczeń CPD, g. Opis architektury sieci LAN oraz opis sposobu integracji z infrastrukturą sieciową Zamawiającego, h. Architektura systemów składowania danych, i. Architektura Systemu IT obejmująca swoim zakresem: infrastrukturę serwerowo-macierzową, systemu wirtualizacji serwerów, opis sposobu integracji serwerów z Systemem Składowania Danych, j. Opis Architektury systemu backupu i archiwizacji, k. Opis skalowalności elementów systemu takich jak: system klimatyzacji, powierzchnia RACK, serwery, systemy składowania danych, oprogramowanie wirtualizacji serwerów, l. Harmonogram realizacji projektu, W ramach tego etapu Wykonawca przystępuje do realizacji zadania związanego z budową Centrum Przetwarzania danych z przeznaczeniem dla SYSTEMU Renderfarmy. W ramach dostosowania pomieszczeń Wykonawca musi zadbać o uszczelnienie stropu i ściany zewnętrznej od strony gruntu ziemnego od wewnątrz, w technologii: zaprawa cementowo krzemianowa przed przesiąkaniem wód opadowych. Szacunkowy koszt określony przez Zamawiającego w ramach przygotowania pomieszczeń serwerowni został wyznaczony na poziomie zł brutto ZADANIE 3 (STUDIO TELEWIZYJNE) Przygotowanie projektu technicznego dla odpowiednich pomieszczeń. Dostarczenie wyposażenia zgodnie z projektem technicznym. Strona 9

10 ZADANIE 4 (STUDIO DŹWIĘKOWE) Przygotowanie projektu technicznego dla odpowiednich pomieszczeń. Dostarczenie wyposażenia zgodnie z projektem technicznym ZADANIE 5 (STUDIO KOLOR KOREKCJI) Przygotowanie projektu technicznego dla odpowiednich pomieszczeń. Dostarczenie wyposażenia zgodnie z projektem technicznym Realizacja projektu Zamawiający na wykonanie projektu przewidział następujące środki: Pozycja Kwota netto OPIS ZADANIE PLN System Renderfarmy ZADANIE PLN Centrum Przetwarzania Danych (CPD) ZADANIE PLN Studio Telewizyjne ZADANIE PLN Studio Dźwiękowe ZADANIE PLN Studio Kolor Korekcji SUMA PLN Budżet na całość zamówienia 2. Centrum Przetwarzania Danych (CPD) 1. Budowane Centrum przetwarzania danych (CPD) będzie wykorzystywane między innymi na potrzeby: a. udostępniania usług Centrum Przetwarzania Danych (CPD), b. udostępniania powierzchni serwerowej, c. systemów wewnętrznych Zamawiającego, 2. Podstawowymi cechami, którymi powinno charakteryzować się rozwiązanie to: a. Wysoka dostępność Systemu zapewniająca ciągłość działania usług zlokalizowanych w CPD na poziomie 99,99% w skali roku, b. Możliwość rozbudowy Systemu do pracy w trybie wysokiej dostępności w obrębie dwóch centrów przetwarzania danych (CPD), c. Wsparcie dla elementów systemu i gwarancja jakości w okresie 3 lat, d. Skalowalność Systemu na poziomie minimum 100%, Strona 10

11 e. Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze następujące elementy: f. Pomieszczenia serwerowni o łącznych gabarytach 32,5 x 8,2 x 4,5 [m], g. Nadmiarowe przyłącze zasilające o mocy 1,6MW, h. UPS oraz Agregat prądotwórczy na potrzeby budynku, i. Sieć LAN wykonana w standardzie 10GbE, 3. W skład elementów które należy dostarczyć oraz zintegrować z już posiadaną infrastrukturą informatyczną są między innymi: a. System szaf wraz z systemem klimatyzacji precyzyjnej, b. Przyłącze zasilające na potrzeby dystrybucji zasilania w obrębie serwerowni, c. Urządzenia zasilania awaryjnego (UPS), d. Agregat prądotwórczy, e. System gaśniczy serwerowni, f. Elementy wyposażenia serwerowni: instalacje niskoprądowe, czujniki, monitoring, g. System wirtualizacji serwerów, h. Oprogramowanie systemowe, i. Oprogramowanie chmurowe, j. Infrastruktura klucza publicznego, k. System monitoringu infrastruktury IT, l. System backupu i archiwizacji, m. Infrastruktura sieciowa na potrzeby serwerowni, n. System dystrybucji zasilania dla serwerów zainstalowanych w szafach serwerowych, 4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy (na potrzeby projektu) udostępni następujące elementy: a. Projekt techniczny budynku oraz instalacji systemów budynkowych, b. Projekt techniczny sieci LAN zakupionej w odrębnym Postępowaniu, do której zostaną przyłączone elementy Systemu, c. Dostęp do pomieszczeń serwerowni, d. Dostęp do pomieszczeń rozdzielni elektrycznej oraz innych pomieszczeń wymaganych do realizacji projektu, e. Adresację IP dla nowych elementów infrastruktury, f. Integracja SYSTEMU Serwerowni z posiadanym przez Zamawiającego systemem BMS szczegóły integracji do ustalenia w trakcie wizji lokalnej. Strona 11

12 2.1. Dostosowanie pomieszczeń serwerowni Zamawiający udostępni, na potrzeby pomieszczeń serwerowni, powierzchnię ok. 200 m 2 podzieloną ściankami działowymi na kilka pomieszczeń: Pomieszczenie A w którym znajduje się system podtrzymania awaryjnego (UPS) budynku, Pomieszczenie B do wykorzystania, Pomieszczenie sieci LAN w którym obecnie znajdują się szafy z urządzeniami sieci LAN, Pomieszczenie Administratorów, Pomieszczenie C do wykorzystania, Zamawiający udostępni dodatkowe pomieszczenia: Pomieszczenie G dla studia dźwiękowego, Pomieszczenie H dla studia telewizyjnego, Pomieszczenie I dla studia kolor korekcji, Zamawiający dopuszcza wyburzenie lub przesunięcie ścian działowych pomieszczeń serwerowni jak również przesunięcie przez Wykonawcę elementów infrastruktury do innych pomieszczeń serwerowni. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną pomieszczeń. W tym celu Zamawiający wyznaczy terminy wizji lokalnej i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej. Uwaga: Zamawiający udostępni plany budynku z wyszczególnionymi pomieszczeniami tylko i wyłącznie na mailową prośbę potencjalnego Wykonawcy Pomieszczenie LAN Zamawiający wymaga dostosowania pomieszczenia LAN: Dostarczenie klimatyzacji pomieszczenia LAN o mocy min 10kW, Wykonanie sufitu podwieszanego oraz instalacja oświetlenia, malowanie pomieszczenia, Zamurowanie okna w pomieszczeniu LAN, Wykonanie przepustów na okablowanie LAN oraz zasilające, Doprowadzenie korespondencji z szafy krosowej pomieszczenia serwerowni do szafy pomieszczenia LAN lub Pomieszczenie Administratorów(do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania), Sieć LAN jest krytycznym elementem infrastruktury, dlatego Zamawiający dopuszcza krótkie przerwy w działaniu sieci LAN wyłącznie w dni ustawowo wolne od pracy Pomieszczenie Administratorów Zamawiający wymaga dostosowania pomieszczenia Administratorów: Dostarczenie klimatyzacji pomieszczenia o mocy min 10kW, Strona 12

13 Wykonanie podłogi technicznej (Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi antystatycznej i systemu korytarzy zamkniętych z szafami RACK i klimatyzacją rzędową w pomieszczeniu administratorów), Zamurowanie okna w pomieszczeniu Administratorów i w pomieszczeniu LAN, Wykonanie sufitu podwieszanego oraz instalacja oświetlenia, malowanie pomieszczenia, Wykonanie przepustów na okablowanie LAN oraz zasilające, Doprowadzenie korespondencji z szafy krosowej pomieszczenia serwerowni do szafy pomieszczenia LAN lub Pomieszczenie Administratorów(do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania), Sieć LAN jest krytycznym elementem infrastruktury, dlatego Zamawiający dopuszcza krótkie przerwy w działaniu sieci LAN wyłącznie w dni ustawowo wolne od pracy Pomieszczenia Serwerowni W ramach dostosowania pomieszczenia serwerowni Zamawiający wymaga wykonania następujących prac: Wykonanie podłogi technicznej (Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi antystatycznej i systemu korytarzy zamkniętych z szafami RACK i klimatyzacją rzędową w pomieszczeniu serwerowni) o obciążalności minimum 1000kg/m 2 (stosowna obciążalność podłogi do przewidzianego systemu szaf serwerowych powinna być dobrana przez Wykonawcę), Wykonanie przepustów kablowych umiejscowionych pod podłogą techniczną lub przy suficie pomieszczenia w metalowych koszach, Instalacja klimatyzacji precyzyjnej wraz z szafami serwerowymi, Instalacja PDU Systemu dystrybucji zasilania gwarantowanego oraz niegwarantowanego o wydajności nie mniejszej niż wydajność systemu klimatyzacji dla pojedynczej szafy serwerowej, Integracja z posiadanym przez Zamawiającego Systemem BMS Magistrale zasilania oraz infrastruktura sieciowa Zamawiający wymaga wykonania magistrali zasilania oraz infrastruktury sieciowej LAN w obrębie pomieszczeń serwerowni (korytka na okablowanie). Zamawiający dopuszcza usytuowanie magistrali sieci infrastrukturalnej zlokalizowanej pod sufitem serwerowni lub pod podłogą techniczną. Zamawiający za połączenie światłowodowe między pomieszczeniami lub szafami RACK uznaje połączenie zakończone na panelu krosownicy w szafach RACK na obu końcach łącza. W przypadku konieczności przeciągnięcia okablowania strukturalnego pomiędzy pomieszczeniami serwerowni należy wykorzystać korytka magistrali Instalacje niskoprądowe oraz monitorujące Zamawiający wymaga aby Wykonawca zainstalował w obrębie serwerowni następujące elementy: Czujniki temperatury, wilgoci oraz zalania, Instalacje sieci WiFi na potrzeby dostępu do zarządzania urządzeń znajdujących się w serwerowni, Strona 13

14 Czujniki antywłamaniowe, Uziemienie serwerowni Na potrzeby instalacji urządzeń w pomieszczeniach serwerowni wymagana jest analiza oraz wykonanie odpowiedniego systemu uziemienia. W pomieszczeniu A Zamawiający posiada wyprowadzone szyny uziemienia SSD na potrzeby wirtualizacji systemów wewnętrznych Na potrzeby systemu wirtualizacji serwerów wymagane jest wysokodostępny blokowy system składowania danych (np. macierz dyskowa klasy enterprise) przyłączony do serwerów systemu wirtualizacji serwerów nadmiarowym złączem FC 8Gbps. Maskowanie wolumenów (ukrywanie) powinno być realizowane na urządzeniach dyskowych względnie przełącznikach sieciowych. Zamawiający nie dopuści rozwiązania jako zgodnego ze Specyfikacją, w którym maskowanie wolumenów odbywać się będzie pod systemem operacyjnym Szafy serwerowe Zamawiający wymaga dostarczenia szaf serwerowych o minimalnych wymiarach 48U powierzchni użytkowej dla serwerów. Zamawiający wymaga aby każda z szaf serwerowych wyposażona została w następujące elementy:korespondencja między szafowa miedziana z szafą krosową o minimalnej liczbie portów 24 szt. w standardzie S/FTP kat. 7, zajmująca nie więcej niż 1U, Korespondencja między szafowa światłowodowa z szafą krosową o minimalnej liczbie portów 24 szt., zajmująca nie więcej niż 1U, Okablowanie strukturalne (miedziane i światłowodowe) Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na okres co najmniej 25 lat. System dystrybucji zasilania gwarantowanego i niegwarantowanego o jednakowej liczbie złącz, Czujnik temperatury, zalania oraz wilgoci zlokalizowany w dolnej części szafy. Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej 22 szaf. Zamawiający dopuszcza szafy minimum 42U z przestrzenią użytkową 48U z której część zlokalizowana jest np. w bocznej części szafy. Zamawiający wymaga korespondencji miedzianej pomiędzy szafą krosową a szafą LAN znajdującą się w pomieszczeniu LAN lub pomieszczeniu Administratorów (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania) o minimalnej liczbie portów 24 szt. w standardzie S/FTP kat. 7, zajmująca nie więcej niż 1U. Zamawiający wymaga korespondencji światłowodowej pomiędzy szafą krosową a szafą LAN znajdującą się w pomieszczeniu LAN lub pomieszczeniu Administratorów (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania) o minimalnej liczbie portów 24 szt., zajmująca nie więcej niż 1U, Strona 14

15 2.4. System wirtualizacji Zamawiający wymaga, aby wszystkie serwery pracowały przy użyciu systemu wirtualizacji serwerów pozwalając tym samym na elastyczne zarządzanie zasobami serwerowo-macierzowymi. Zamawiający wymaga, aby w ofercie zostały uwzględnione następujące elementy: System wirtualizacji serwerów dla serwerów maszyn wirtualnych na potrzeby systemów zarządzających, System wirtualizacji serwerów na potrzeby systemów wewnętrznych (serwery maszyn wirtualnych systemów wewnętrznych współdzielone z serwerami maszyn wirtualnych systemów zarządzających, System zarządzania wirtualizacją serwerów, System zarządzania wirtualizacją sieci LAN (np. openstack), Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie wirtualizacji było zaoferowane zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania. Jeżeli oprogramowanie wirtualizacji wymaga dodatkowych elementów, takich jak baza danych, usługa katalogowa lub systemy operacyjne serwerów zarządzających, należy uwzględnić je w ofercie. Zamawiający nie dopuści rozwiązania systemu wirtualizacji, jako spełniającego Specyfikację, którego komponenty składowe nie są zgodne z wytycznymi producenta oprogramowania System Wirtualizacji Serwerów Zamawiający wymaga aby dostarczony system wirtualizacji serwerów posiadał niezależny system zarządzający pracujący w trybie wysokiej dostępności na dedykowanych serwerach zarządzających. Do systemu zarządzającego wirtualizacją podłączone zostaną następujące elementy: System wirtualizacji serwerów przetwarzających (Renderfarma), System wirtualizacji serwerów ogólnego przeznaczenia (systemy zarządzające, systemy wewnętrzne), Zamawiający nie wymaga jednego rozwiązania dla powyższych elementów systemu wirtualizacji. Dopuszczalne jest rozwiązanie, w którym jeden system zarządza wirtualizacją serwerów, natomiast drugi system zarządza wirtualizacją stacji roboczych. Do systemu wirtualizacji należy przyłączyć przestrzeń dyskową: Zasoby dysków, Zasoby dyskowe na potrzeby wirtualizacji ogólnego przeznaczenia o pojemności 56TB brutto oraz 14TB brutto, System Chmury Zamawiający wymaga dostawy i wdrożenia oprogramowania chmurowego (np. openstack) którego zadaniem będzie między innymi: Możliwość budowania aplikacji typu SaaS (software-as-a-service), Możliwość przechowywania danych w chmurze self-service storage, Przechowywanie danych w chmurze w postaci obiektów lub bloków, Strona 15

16 Cechami, którymi powinno charakteryzować rozwiązanie będzie: Graficzna konsola zarządzająca, Możliwość zarządzania środowiskami wirtualnymi, Integracja z dostarczonym oprogramowaniem wirtualizacji serwerów, 2.5. System backupu i archiwizacji Zamawiający wymaga, aby cała infrastruktura została objęta systemem wykonywania kopii zapasowych zapewniających ochronę danych w wyniku awarii sprzętowych. System backupu powinien bazować na architekturze zcentralizowanej posiadającej centralny system backupu wraz z urządzeniami przechowywującymi dane (biblioteki taśmowe) oraz aplikacje agent zainstalowaną w systemach operacyjnych chronionych systemów pozwalającą na komunikację z centralnym systemem backupu poprzez dedykowaną sieć LAN odpowiedzialną za backup. Wymagane jest wdrożenie systemu backupu z zachowaniem następujących funkcjonalności: Projekt systemu backupu uwzględniający czas utraty danych oraz okres odzyskania danych, Wydzielenie dedykowanej sieci backupowej, Określenie minimalnego okna backupowego oraz dostosowanie ilości urządzeń taśmowych (napędy taśmowe) do czasu trwania okna backupowego, Wykonanie kalendarza backupu obejmującego backup pełny przynajmniej dwa razy w miesiącu oraz backupy przyrostowe przynajmniej codziennie, Opracowanie mechanizmu przechowywania danych wrażliwych (wynikających najczęściej z ustawy o ochronie danych osobowych), Testy odtwarzania wykonywane przynajmniej raz na kwartał, Monitorowanie wykonania backupu powinno być uwzględnione w ofercie, Zamawiający przewiduje konieczność archiwizacji wybranych danych obrazowych, dlatego niezbędne jest, aby system backupu wspierał wykonywanie kopii danych archiwalnych na tasiemki WORM (lub zgodne). Wymagana licencja na co najmniej 1PB pojemności backupowych systemów Polityka bezpieczeństwa System bezpieczeństwa IT w infrastrukturze będzie oparty na kilku połączonych elementach zapewniając współpracę infrastruktury z systemami przetwarzającymi dane osobowe, w szczególności dane osobowe wrażliwe. Elementami systemu bezpieczeństwa są: Segmentacja sieci zapewnia odizolowanie od siebie wybranych elementów infrastruktury, Zapora bezpieczeństwa sieciowego zapewniająca separacje stref bezpieczeństwa, Usługa katalogowa zapewnia usługi uwierzytelniania AAA autoryzacja, autentykacja, logowanie, Strona 16

17 Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) zapewnia możliwość pracy systemu z danymi osobowymi w myśl Polskiego ustawodawstwa (rozliczalność, niezaprzeczalność, poufność oraz integralność), Serwer aktualizacji oprogramowania standardowego, Ochrona antywirusowa, Dokumentacja bezpieczeństwa, Usługa katalogowa Usługa katalogowa systemu wewnętrznego Zamawiającego jest częścią sytemu bezpieczeństwa zapewniającą następujące funkcjonalności: Usługi uwierzytelniania AAA dla Systemu wewnętrznego Zamawiającego, Group Policy Object (GPO) polityki bezpieczeństwa domenowego, Wsparcie dla dostarczonej Infrastruktury Klucza Publicznego, Funkcjonalność SSO jedno logowanie dla wielu aplikacji, Wsparcie dla logowania przy użyciu kart inteligentnych z ważnym certyfikatem osobowym, Access Control List (ACL) dla zasobów dyskowych, Szyfrowanie danych przy użyciu Encrypted File System (EFS) lub zgodnego, Infrastruktura Klucza Publicznego Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) jest częścią systemu bezpieczeństwa, przy pomocy której System ma możliwość przetwarzania danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych. Infrastruktura Klucza Publicznego będzie złożona z następujących elementów: Główny Urząd Certyfikacji (rootca), Podrzędny Urząd Certyfikacji (subca) na potrzeby wewnętrznej usługi katalogowej Zamawiającego, Podrzędny Urząd Certyfikacji (netca) na potrzeby certyfikacji urządzeń sieciowych, Repozytorium Certyfikatów, Stacja Personalizacji Kart, Karty inteligentne oraz czytniki kart inteligentnych, Usługa katalogowa, Dokumentacja bezpieczeństwa. Wykonawca wykona następujące prace wdrożeniowe: Instalacja PKI, Certyfikacja systemów Zamawiającego, Strona 17

18 Przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa Systemy wspomagające Zamawiający wymaga doposażenia infrastruktury wewnętrznej o centralny serwer współdzielenia i bezpiecznej edycji treści (np. MS Sharepoint Server) z licencjami dla 40 użytkowników infrastruktury. W skład usługi wchodzą następujące elementy: Część serwerowa usługi współdzielenia i bezpiecznej edycji treści, Baza danych, Usługa katalogowa, Oprogramowanie MS Office dla użytkowników wewnętrznych, Głównymi cechami, którymi powinno charakteryzować się rozwiązanie będzie: Możliwość edycji dokumentów w używanym przez Zamawiającego edytorze MS Word bezpośrednio z serwera, bez konieczności ściągania dokumentu, Możliwość edycji dokumentu w tym samym czasie przez kilku użytkowników, Wsparcie dla dostarczonej usługi katalogowej na potrzeby systemów wewnętrznych (klienci Zamawiającego nie będą posiadali dostępu do infrastruktury systemów wewnętrznych), Możliwość zdefiniowania elektronicznego obiegu dokumentów, Możliwość zdefiniowania prostego systemu typu HelpDesk, System antywirusowy Wymagane jest dostarczenie systemów antywirusowych dla wszystkich stacji klienckich. Oprogramowanie antywirusowe powinno posiadać centralny serwer, z którego klient oprogramowania będzie mógł ściągać aktualizacje System aktualizacji oprogramowanie systemowego Wymagane jest dostarczenie i wdrożenie oprogramowania na potrzeby Centralnego Serwera aktualizacji oprogramowania systemowego opartego o oprogramowanie z rodziny Windows oraz oprogramowanie z rodziny Linux (zgodne z Red Hat Enterprise Linux) System gaśniczy Wymagany jest system gaśniczy w pomieszczeniach serwerowni zapewniający ochronę przeciwpożarową zgodną z normą PN EN oraz ISO/DIS w przypadku aerozolowego środka gaśniczego. W skład systemu gaśniczego muszą wchodzić następujące elementy oraz muszą zostać wykonane następujące prace wdrożeniowe: Butle z gazem gaśniczym lub aerozolowe (Zamawiający preferuje system gaśniczy aerozolowy), Strona 18

19 Klapy wentylacyjne (jeżeli wymagane), Uszczelnienie chronionych pomieszczeń, Montaż urządzeń, doprowadzenia okablowania, uziemienia, Instalacja centralnego sterownia gaszeniem (preferowana centrala zgodna z IGNIS 1520M), Instalacja mechanizmu wentylacji pomieszczeń po akcji gaśniczej (jeżeli wymagana), Instalacja systemów zamykających drzwi chronionego pomieszczenia, 2.8. Monitoring infrastruktury W ramach monitoringu Zamawiający wymaga dostarczenia systemu monitorowania infrastruktury IT posiadający następujące funkcjonalności: Monitorowanie infrastruktury przy użyciu SNMP, Wyświetlanie wykresów monitorowanych zasobów (np. utylizacja zasobów serwerowych), Zbieranie danych archiwalnych, Wysyłanie powiadomień mailowych o awariach, Korelacja zdarzeń. 3. Tabele parametrów technicznych 3.1. Wymagania ogólne 1. Sprzęt powinien być fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty. 2. Urządzenia systemu powinny zostać objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu instalacji sprzętu, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Do urządzeń należy dostarczyć dokumentację w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w tabelach za pomocą norm, aprobat, certyfikatów, atestów, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (o których mowa w szczególności w art. 30 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych) Wymagania szczegółowe Serwery Renderfarmy co najmniej 100 sztuk (ZADANIE1) Strona 19

20 Lp. Wymagane parametry Minimalna ilość serwerów zapewniająca wydajność minimum 60TFLPS w operacjach zmiennoprzecinkowych 1. podwójnej precyzji (niedozwolone jest wliczanie akceleratorów CPU oraz MIC) Dopuszczalne są rozwiązania RACK oraz obudowy BLADE mieszczące po kilka węzłów obliczeniowych (minimum 4 serwery). Wszystkie serwery powinny mieć zapewnione redundantne zasilanie (możliwość pracy wszystkich 2. węzłów przy pełnym obciążeniu przy awarii jednego zasilacza w obudowie) posiadające certyfikat efektywności energetycznej 80%+ Gold (lub równoważny). Maksymalna wysokość urządzeń 10U. Zainstalowane dwa procesory osiągające w teście SPECint_rate_base2006 (zestawienie z I kwartału 2015) wynik 3. minimum 780 punktów. Wymagana jest publikacja wyników testów potwierdzających wydajność oferowanego serwera na stronie Pamięć minimum 128GB ECC Registred 1600MHz. Zainstalowana pamięć musi być równomiernie rozłożona na 4. wszystkich kanałach procesora. Płyta główna dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, zawierająca sprzętowy kontroler RAID 5. obsługujący RAID-10, RAID-5, RAID-1, RAID-0, obsługa funkcji Hot Swap Jedno złącze PCIe 3.0 x8 lub w standardzie producenta umożliwiające montaż dodatkowych kart (Infiniband, 6. GbE, 10GbE). Złącze musi być wolne pod dalszą rozbudowę serwera. 7. minimum 2 porty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 RJ45. minimum 2 porty sieciowe 10GbE sfp+ obsadzone wkładką światłowodową na potrzeby przyłączenia do 8. systemu składowania danych. 9. Zintegrowana karta graficzna. 10. Dwa dyski twarde minimum 80GB SSD klasy korporacyjnej do pracy ciągłej na potrzeby systemu operacyjnego minimum 2 porty USB (W przypadku zastosowania technologii BLADE Zamawiający dopuszcza 11. rozwiązanie posiadające jeden port fizyczny USB oraz jeden port wirtualny USB) Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii a także ustawienie jego ograniczenia, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego 12. stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną i z dedykowanym portem RJ45 niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych. Certyfikat CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO dla producenta sprzętu lub równoważny. Zamawiający zastrzega 13. sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). Zamawiający dopuści adapter z portami 2x10GbE/2xFC/2xGbE jako spełniający Specyfikację w zakresie wymaganych portów 10GbE, GbE, FC w punkcie Serwery Renderfarmy 100 szt.. Porty GbE powinny służyć jako porty połączenia klastrowego dla systemu wirtualizacji serwerów. Zamawiający dopuszcza jako zgodne ze Specyfikacją rozwiązanie polegające na zastosowaniu przełączników i złącz 10GbE lub 40GbE z pominięciem złącz 1GbE przewidzianych jako sieć klastrowa (na potrzeby klastra systemu wirtualizacji). Jednocześnie Zamawiający informuje iż na Wykonawcy spoczywa prawidłowa realizacja wdrożenia systemu wirtualizacji serwerów i w przypadku nieprawidłowego działania systemu wirtualizacji powinien on zastosować odpowiednie mechanizmy zabezpieczające VLAN przed przeciążeniem odpowiednim mechanizmem QOS. W przypadku zastosowania serwerów blade Zamawiający dopuszcza użycie dwóch interfejsów 10GbE z pominięciem interfejsów GbE jako spełniające Specyfikację. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby w Strona 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania

Bardziej szczegółowo