Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, pod adresem:, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posługującą się numerem NIP oraz numerem REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, w całości wniesionym, System Kompleksowe wyposażenie (sprzęt, okablowanie i oprogramowanie) serwerowni, renderfarmy, studia telewizyjnego, oraz studia dźwiękowego i stanowiska kolor korekcji, Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, MAM Media Asset Management (zarządzanie zasobami multimedialnymi), Wykonawca podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie realizować przedmiot zamówienia, Urządzenia - wszelkie wyposażenie sprzętowe charakteryzujące się cechami wskazanymi w Specyfikacji, Oprogramowanie wszelkie programy/aplikacje charakteryzujące się cechami wskazanymi w Specyfikacji, Renderfarma Sprzęt serwerowy, oprogramowanie, macierz filmowa oraz stanowisko kolor korekcji wraz z niezbędnymi licencjami niezbędnymi do świadczenia usług renderowania multimediów, CPD Centrum Przetwarzania Danych, UPS System zasilania awaryjnego, LAN lokalna sieć komputerowa, SAN lokalna sieć dyskowa, LTO6 standard taśm na potrzeby backupu i archiwizacji danych biblioteki taśmowej, FC 8Gbps standard sieci podsystemu dyskowego o przepustowości 8Gb/s, SAS 6Gbps standard sieci podsystemu dyskowego o przepustowości 6Gb/s, 10GbE standard przepustowości dla sieci ethernet z medium o prędkości 10Gb/s, GbE standard przepustowości dla sieci ethernet z medium o prędkości 1Gb/s, SSD system składowania danych, NAS (z ang. Network Atach Storage) plikowa przestrzeń dyskowa udostępniana poprzez sieć Ethernet, VLAN wirtualna sieć LAN, Strona 1

2 NLE (z ang. nonlinear editing), 1.2. Ogólny opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Systemu Renderfarmy, CPD, studia telewizyjnego, studia dźwiękowego, laboratorium kolor korekcji, instalacja oraz integracja dostarczonych elementów z infrastrukturą Zamawiającego, kompleksowe uruchomienie oraz szkolenia personelu obsługującego poszczególne systemy w zakresie eksploatacji oferowanego rozwiązania. Przedmiot zamówienia musi być realizowany w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego oraz FIDIC (czerwony). Punkt ten będzie traktowany nadrzędnie w stosunku do wszelkich innych zapisów niniejszej Specyfikacji związanych z realizacją zadania. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 ZADANIA: 1. System Renderfarmy kompleksowo wdrożony w siedzibie Zamawiającego przeznaczony do użytku klientów zewnętrznych w skład którego wchodzi między innymi: a. Wdrożonym systemem Renderfarm wraz z dokumentacją oraz szkoleniami, b. Multimedialna macierz dyskowa oraz serwery przetwarzające. 2. Przystosowanie pomieszczeń serwerowni wraz z dostawą elementów Centrum Przetwarzania Danych (CPD) zgodne z wymogami certyfikacji TIER III: a. System zasilania awaryjnego wraz z agregatem prądotwórczym, b. System klimatyzacji precyzyjnej sprzętu serwerowo-macierzowego, c. Infrastruktura sieciowa na potrzeby Renderfarmy, d. Infrastruktura serwerowo-macierzowa na potrzeby systemów wewnętrznych oraz na potrzeby outsourcingu usług dla klientów Zmawiającego, e. System wirtualizacji serwerów wraz z oprogramowaniem chmurowym na potrzeby wewnętrzne oraz outsourcingu dla klientów Zamawiającego Komunikacja Wykonawca musi zagwarantować kompleksowe działanie Systemu, czyli integrację zasobów sprzętowych i programowych w następujących kwestiach: Renderfarma Kompleksowe wdrożenie oprogramowania w podanej liczbie licencji do obliczania renderingu na co najmniej 100 serwerach (render nodach). Kompleksowe zarządzanie wątkami i czasem obliczeń, kolejkowaniem prac i wykorzystaniem użycia wszystkich procesorów. Płynne ustawianie priorytetów procesorów przy użyciu programu do zarządzania renderfarmą typu PipelineFX z wykorzystaniem następujących silników renderujących: Strona 2

3 Vray for Maya Vray for 3dsmax Mental Ray for Maya Mental Ray for 3dsmax SolidAngle Arnold Maxwell Renderer Materiały obliczone na renderfarmie powinny być gromadzone na macierzy IT lub macierzy postprodukcji w celu dzielenia z pozostałymi stanowiskami laboratoryjnymi (co najmniej 75 stacji roboczych) w trybie real time project share lub gwarantować ich backup na potrzeby obróbki postprodukcyjnej w tle z bezstratnym czasowo przesyłem i wydajnością. Rendernody muszą być podłączone za pomocą łącza ethernet o szybkości minimum 10Gb/s z macierzą oraz archiwum taśmowym typu nearline. Studio TV Podłączenie z macierzą multimedialną za pomocą łącza światłowodowego o przepustowości minimum 10 Gb/s. Materiały ze studia tv powinny być dostępne dla zasobów stanowiska kolorkorekcji, stanowiska montażu nieliniowego AVID oraz audytorium i laboratorium 3D (75 stacji roboczych) w trybie real time project share. Oznacza to, że każdy użytkownik ma dostęp do tych samych materiałów i może na nich pracować równocześnie bez straty szybkości podczas przesyłu danych (in <--> out). Studio TV powinno mieć możliwość transmisji sygnału audio wideo do audytorium o rozdzielczości obrazu co najmniej 4K. Studio TV powinno ponadto posiadać dedykowaną macierz na potrzeby montażu nieliniowego audio wideo ze stanowiskiem AVID. Dopuszczamy możliwość podłączenia do macierzy głównej do postprodukcji. Stanowisko kolorkorekcji Podłączenie z macierzą multimedialną za pomocą łącza światłowodowego o przepustowości minimum 10 Gb/s. Materiały ze stanowiska kolorkorekcji powinny być dostępne dla zasobów audytorium w jakości przesyłu obrazu w standardzie 4K. Dodatkowo materiały ze studia kolorkorekcji powinny być dostępne dla pozostałych laboratoriów 3D (75 stacji roboczych) w trybie real time project share. Oznacza to że każdy użytkownik ma dostęp do tych samych materiałów i może na nich pracować równocześnie bez straty szybkości podczas przesyłu danych in <--> out. Stanowisko kolorkorekcji powinno mieć możliwość natywnej pracy na obrazie 4K w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem profesjonalnego monitora referencyjnego wg. Podanej Specyfikacji. Studio dźwiękowe powinno umożliwiać podłączenie z macierzą multimedialną za pomocą łącza Ethernet o przepustowości minimum 1 Gb/s. Dodatkowo materiały ze studia dźwiękowego powinny być dostępne dla pozostałych laboratoriów 3D (75 stacji roboczych) w trybie real time project share. Oznacza to że każdy użytkownik ma dostęp do tych samych materiałów i może na nich pracować równocześnie bez straty szybkości podczas przesyłu danych (in <--> out). Wymagany płynny workflow pracy pomiędzy stanowiskiem montażowym NLE - AVID i bezstratną wymianę plików na bieżąco. Strona 3

4 1.4. Wymagania ogólne 1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie moduły rozszerzeń (dla sprzętu aktywnego) były wytworzone przez producenta sprzętu aktywnego lub były przez niego certyfikowane (w tym przypadku należy załączyć oświadczenie producenta sprzętu aktywnego). 2. W Specyfikacji znajduje się wymagana przez Zamawiającego, minimalna liczba urządzeń / oprogramowania. Wykonawca (instytucja, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i realizuje przedmiot zamówienia) może zadecydować, że do prawidłowej realizacji zaleconych funkcji Systemu niezbędna jest większa liczba danych urządzeń / oprogramowania. Zwiększenie liczby urządzeń / oprogramowania nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uwzględnionego w złożonej ofercie. 3. W celu precyzyjnego określenia wszelkich kosztów, zaleca się wizję lokalną na miejscu, w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville. Zamawiający oświadcza, że umożliwi wizję lokalną tak, aby każdy potencjalny zainteresowany mógł zjawić się na miejscu i zebrać potrzebne informacje. Termin możliwej wizji lokalnej zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego. Godziny wizji lokalnej dla danego terminu będą wyznaczone jako 9:00 16: Wszelkie ewentualne pytania potencjalnych Wykonawców, które w sposób bezpośredni będą odnosiły się do wiedzy, którą można nabyć podczas wizji lokalnej, w szczególności: - określenie precyzyjne technicznych aspektów prowadzenia i długości tras okablowania - określenie wszelkich warunków pomieszczeń, w których będzie umiejscowiona architektura sprzętowa - określenie wszelkich aspektów związanych z konstrukcją budynku, użytymi materiałami, ewentualnymi innymi pytaniami związanymi z warunkami budynku Zamawiającego. zostaną przekierowane przez Zamawiającego do wyjaśnienia podczas możliwej wizji lokalnej. 5. Oferta musi zawierać wszelkie niezbędne elementy Systemu w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville do poprawnego działania całości, zgodnie z ujętymi wytycznymi niniejszej Specyfikacji. Jeżeli Zamawiający nie przewidział wybranych niezbędnych elementów Systemu (sprzęt i jego ilość, oprogramowanie, prace budowlane, certyfikaty, licencje, itp.) to należy je uwzględnić tak, aby System działał kompleksowo. 6. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. 7. Wszelkie ewentualne prace, takie jak: - położenie w ścianach / podłodze / suficie okablowania - montaż urządzeń - inne, ewentualne prace muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego 8. Wszelkie koszty prac instalacyjno - połączeniowych muszą być uwzględnione w ofercie, dlatego zaleca się wizję lokalną na miejscu montażu w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville. 9. Należy przewidzieć oprócz kosztów urządzeń i montażu, także koszty wykonania odpowiednich pomiarów powykonawczych. Wykonawca po wykonaniu inwestycji musi przeprowadzić odpowiednie testy, aby udowodnić, że System działa z założonymi parametrami i spełnia zakładane funkcje. Strona 4

5 10. Do wszystkich oferowanych urządzeń przy ich dostawie muszą być dołączone instrukcje obsługi oraz dokumentacja techniczna. 11. Zamawiający zaleca ścisłą współpracę z Wykonawcą w kwestii dostarczenia oprogramowania. 12. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumentację wykonawczą i powykonawczą projektu w wersji edytowalnej w języku polskim. Dokumentacja wykonawcza projektu musi być przedstawiona Zamawiającemu w czasie do 20 dni roboczych od momentu podpisania umowy z Wykonawcą i musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed dalszym etapem prac. Dokumentacja powykonawcza musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w czasie nieprzekraczającym terminu realizacji zadania. 13. Projekt powykonawczy (dokumentacja powykonawcza) musi zawierać informacje uwzględnione w projekcie wykonawczym wraz z ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji zadania. 14. Wszelkie punkty niniejszej Specyfikacji, w których pojawia się informacja o akceptacji Zamawiającego oznaczają, że wymagana jest zgoda w formie pisemnej. Wykonawca przedstawia wtedy pisemnie do akceptacji proponowane rozwiązanie, które w momencie podpisu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego, uznaje się za zaakceptowane. W przypadku braku akceptacji proponowanego rozwiązania (brak podpisu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego), Wykonawca musi dokonać zmian i ponownie przedstawić rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego. 15. Każdy etap wykonania usługi (uprawniający do otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę) zostanie potwierdzone protokołem odbioru (podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy) bez wzmianki o wadach lub usterkach urządzeń i oprogramowania, błędach w ich montażu lub konfiguracji lub też innych nieprawidłowościach. Dopóki protokół odbioru będzie zawierać jakiekolwiek informacje o nieprawidłowościach, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich wskazanych problemów, a zapłata nie będzie realizowana. Należyte wykonanie usługi (całościowe) musi być potwierdzone w terminie realizacji zadania określonym w umowie. 16. Wraz z wszelkimi urządzeniami / oprogramowaniem muszą zostać dostarczone wszystkie wymagane licencje pozwalające na wykorzystanie wymaganych funkcjonalności oraz pełnej funkcjonalności danego urządzenia / oprogramowania bez dodatkowych opłat (bezterminowo). 17. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wymagane licencje zostały dostarczone na etapie realizacji zamówienia Wymagania gwarancyjne 1. Gwarancja co najmniej 36 miesięcy na wszelkie oprogramowanie i wszystkie urządzenia oraz wszystkie elementy dodatkowe (o ile nie ma osobnego punktu mówiącego o długości gwarancji). 2. Urządzenia i Oprogramowanie muszą być objęte serwisem gwarancyjnym realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Wsparcie telefoniczne i mailowe w zakresie konfiguracji urządzenia oraz do aktualizacji oprogramowania urządzeń w okresie gwarancyjnym. Strona 5

6 4. Kontakt telefoniczny i za pomocą a w celu zgłoszenia problemów technicznych, sprzętowych i programowych w trybie 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. 5. Uzyskanie w dowolnej chwili informacji o statusie zgłoszenia. 6. Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania systemowego z prawem do aktualizacji na warunkach licencji Producenta w okresie gwarancyjnym. 7. Dostęp do aktualizacji oprogramowania i aplikacji, dokumentacji technicznej oraz narzędzi serwisowych w okresie gwarancyjnym. 8. W przypadku wymiany części funkcjonalnych sprzętu (lub jego całkowitej wymiany) Wykonawca musi zapewnić pełną konfigurację urządzenia w istniejącej infrastrukturze w okresie gwarancyjnym Wymagania szkoleniowe Pozycja Wytyczne Co najmniej 40 godzinne szkolenie (5 dni x 8 h) Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego SYSTEM RENDERFARMY Szkolenie na infrastrukturze Zamawiającego (po dostarczeniu sprzętu) Szkolenie dla 5 osób (w szczególnym przypadku może to być mniejsza liczba osób) Szkolenie na terenie budynku Zamawiającego Co najmniej 32 godzinne szkolenie (4 dni x 8 h) Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH (CPD) Szkolenie na infrastrukturze Zamawiającego (po dostarczeniu sprzętu) Szkolenie dla 5 osób (w szczególnym przypadku może to być mniejsza liczba osób) Szkolenie na terenie budynku Zamawiającego 1.6. Infrastruktura Zamawiającego Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze elementy, które wykonawca wykorzysta przy wdrożeniu Systemu: 1. Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia multimedialne do zagospodarowania na potrzeby elementów SYSTEMU. Strona 6

7 2. Zamawiający posiada wdrożoną sieć strukturalną budynku. 3. Zamawiający posiada system zasilania budynku o mocy 2 x 1,6 MW Wymagania projektowe ZADANIE 1 (RENDERFARMA) ETAP I Projekt Techniczny 1. Na tym etapie postępowania Wykonawca wyznaczy zespół co najmniej 2 osób, który będzie dostępny do dyspozycji Zamawiającego, a w którego kompetencjach będzie kompleksowe omówienie z Zespołem Projektowym Zamawiającego następujących aspektów Renderfarmy: a. wymagane oprogramowanie b. wymagane zasoby serwerowo-macierzowe, c. wstępny flow pracy Renderfarmy, d. harmonogram szkoleń, Zamawiający udostępni pomieszczenia na potrzeby pracy zespołu projektowego. 2. Wynikiem prac zespołu projektowego będzie dokładne oszacowanie wymaganego do zakupienia asortymentu wchodzącego w skład Renderfarmy oraz projekt techniczny Systemu ETAP II Zakup sprzętu renderującego wraz z oprogramowaniem 1. Na tym etapie Wykonawca dostarcza wcześniej uzgodniony, zgodny z projektem technicznym sprzęt wymagany na potrzeby pracy Renderfarmy. Wykonawca instaluje sprzęt w CPD oraz konfiguruje dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie standardowe i narzędziowe. Wykonawca przeprowadza szkolenia. 2. Wynikiem prac ETAPU II jest wdrożony system Renderfarmy umożliwiający pracę produkcyjną klientów Zmawiającego oraz posiadanie przez Zamawiającego kompletu dokumentacji ZADANIE 2 (CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH) W ramach Postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia w zakresie budowy centrum przetwarzania danych, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przygotował projekt techniczny Systemu, obejmujący swym zakresem wszystkie elementy infrastruktury w szczególności: a. Elementy związane z dostosowaniem pomieszczeń, (jeżeli wymagane będzie modyfikacja projektu budynku należy ją uwzględnić w ofercie), b. Wykaz asortymentu oraz rozlokowanie w pomieszczeniach serwerowni, c. Podsystem dystrybucji zasilania wraz z opisem systemu podtrzymania zasilania w wyniku awarii zasilania podstawowego, przy użyciu urządzeń UPS oraz agregatu prądotwórczego, Strona 7

8 d. Przewidywalny bilans mocy zasilania dla CPD, e. Opis podsystemu przeciwpożarowego CPD, f. Opis podsystemu klimatyzacji precyzyjnej oraz klimatyzacji powietrznej pomieszczeń CPD, g. Opis architektury sieci LAN oraz opis sposobu integracji z infrastrukturą sieciową Zamawiającego, h. Architektura systemów składowania danych, i. Architektura Systemu IT obejmująca swoim zakresem: infrastrukturę serwerowo-macierzową, systemu wirtualizacji serwerów, opis sposobu integracji serwerów z Systemem Składowania Danych, j. Opis Architektury systemu backupu i archiwizacji, k. Opis skalowalności elementów systemu takich jak: system klimatyzacji, powierzchnia RACK, serwery, systemy składowania danych, oprogramowanie wirtualizacji serwerów, l. Harmonogram realizacji projektu, W ramach tego etapu Wykonawca przystępuje do realizacji zadania związanego z budową Centrum Przetwarzania danych z przeznaczeniem dla SYSTEMU Renderfarmy. W ramach dostosowania pomieszczeń Wykonawca musi zadbać o uszczelnienie stropu i ściany zewnętrznej od strony gruntu ziemnego od wewnątrz, w technologii: zaprawa cementowo krzemianowa przed przesiąkaniem wód opadowych. Szacunkowy koszt określony przez Zamawiającego w ramach przygotowania pomieszczeń serwerowni został wyznaczony na poziomie zł brutto Realizacja projektu Zamawiający na wykonanie projektu przewidział następujące środki: Pozycja Kwota netto OPIS ZADANIE PLN System Renderfarmy ZADANIE PLN Centrum Przetwarzania Danych (CPD) SUMA PLN Budżet na całość zamówienia 2. Centrum Przetwarzania Danych (CPD) 1. Budowane Centrum przetwarzania danych (CPD) będzie wykorzystywane między innymi na potrzeby: a. udostępniania usług Centrum Przetwarzania Danych (CPD), b. udostępniania powierzchni serwerowej, c. systemów wewnętrznych Zamawiającego, 2. Podstawowymi cechami, którymi powinno charakteryzować się rozwiązanie to: Strona 8

9 a. Wysoka dostępność Systemu zapewniająca ciągłość działania usług zlokalizowanych w CPD na poziomie 99,99% w skali roku, b. Możliwość rozbudowy Systemu do pracy w trybie wysokiej dostępności w obrębie dwóch centrów przetwarzania danych (CPD), c. Wsparcie dla elementów systemu i gwarancja jakości w okresie 3 lat, d. Skalowalność Systemu na poziomie minimum 100%, e. Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze następujące elementy: f. Pomieszczenia serwerowni o łącznych gabarytach 32,5 x 8,2 x 4,5 [m], g. Nadmiarowe przyłącze zasilające o mocy 1,6MW, h. UPS oraz Agregat prądotwórczy na potrzeby budynku, i. Sieć LAN wykonana w standardzie 10GbE, 3. W skład elementów które należy dostarczyć oraz zintegrować z już posiadaną infrastrukturą informatyczną są między innymi: a. System szaf wraz z systemem klimatyzacji precyzyjnej, b. Przyłącze zasilające na potrzeby dystrybucji zasilania w obrębie serwerowni, c. Urządzenia zasilania awaryjnego (UPS), d. Agregat prądotwórczy, e. System gaśniczy serwerowni, f. Elementy wyposażenia serwerowni: instalacje niskoprądowe, czujniki, monitoring, g. System wirtualizacji serwerów, h. Oprogramowanie systemowe, i. Oprogramowanie chmurowe, j. Infrastruktura klucza publicznego, k. System monitoringu infrastruktury IT, l. System backupu i archiwizacji, m. Infrastruktura sieciowa na potrzeby serwerowni, n. System dystrybucji zasilania dla serwerów zainstalowanych w szafach serwerowych, 4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy (na potrzeby projektu) udostępni następujące elementy: a. Projekt techniczny budynku oraz instalacji systemów budynkowych, b. Projekt techniczny sieci LAN zakupionej w odrębnym Postępowaniu, do której zostaną przyłączone elementy Systemu, c. Dostęp do pomieszczeń serwerowni, Strona 9

10 d. Dostęp do pomieszczeń rozdzielni elektrycznej oraz innych pomieszczeń wymaganych do realizacji projektu, e. Adresację IP dla nowych elementów infrastruktury, f. Integracja SYSTEMU Serwerowni z posiadanym przez Zamawiającego systemem BMS szczegóły integracji do ustalenia w trakcie wizji lokalnej Dostosowanie pomieszczeń serwerowni Zamawiający udostępni, na potrzeby pomieszczeń serwerowni, powierzchnię ok. 200 m 2 podzieloną ściankami działowymi na kilka pomieszczeń: Pomieszczenie A w którym znajduje się system podtrzymania awaryjnego (UPS) budynku, Pomieszczenie B do wykorzystania, Pomieszczenie sieci LAN w którym obecnie znajdują się szafy z urządzeniami sieci LAN, Pomieszczenie Administratorów, Pomieszczenie C do wykorzystania, Zamawiający dopuszcza wyburzenie lub przesunięcie ścian działowych pomieszczeń serwerowni jak również przesunięcie przez Wykonawcę elementów infrastruktury do innych pomieszczeń serwerowni. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną pomieszczeń. W tym celu Zamawiający wyznaczy terminy wizji lokalnej i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej. Uwaga: Zamawiający udostępni plany budynku z wyszczególnionymi pomieszczeniami tylko i wyłącznie na mailową prośbę potencjalnego Wykonawcy Pomieszczenie LAN Zamawiający wymaga dostosowania pomieszczenia LAN: Dostarczenie klimatyzacji pomieszczenia LAN o mocy min 10kW, Wykonanie sufitu podwieszanego oraz instalacja oświetlenia, malowanie pomieszczenia, Zamurowanie okna w pomieszczeniu LAN, Wykonanie przepustów na okablowanie LAN oraz zasilające, Doprowadzenie korespondencji z szafy krosowej pomieszczenia serwerowni do szafy pomieszczenia LAN lub Pomieszczenie Administratorów(do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania), Sieć LAN jest krytycznym elementem infrastruktury, dlatego Zamawiający dopuszcza krótkie przerwy w działaniu sieci LAN wyłącznie w dni ustawowo wolne od pracy Pomieszczenie Administratorów Zamawiający wymaga dostosowania pomieszczenia Administratorów: Strona 10

11 Dostarczenie klimatyzacji pomieszczenia o mocy min 10kW, Wykonanie podłogi technicznej (Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi antystatycznej i systemu korytarzy zamkniętych z szafami RACK i klimatyzacją rzędową w pomieszczeniu administratorów), Zamurowanie okna w pomieszczeniu Administratorów i w pomieszczeniu LAN, Wykonanie sufitu podwieszanego oraz instalacja oświetlenia, malowanie pomieszczenia, Wykonanie przepustów na okablowanie LAN oraz zasilające, Doprowadzenie korespondencji z szafy krosowej pomieszczenia serwerowni do szafy pomieszczenia LAN lub Pomieszczenie Administratorów(do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania), Sieć LAN jest krytycznym elementem infrastruktury, dlatego Zamawiający dopuszcza krótkie przerwy w działaniu sieci LAN wyłącznie w dni ustawowo wolne od pracy Pomieszczenia Serwerowni W ramach dostosowania pomieszczenia serwerowni Zamawiający wymaga wykonania następujących prac: Wykonanie podłogi technicznej (Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi antystatycznej i systemu korytarzy zamkniętych z szafami RACK i klimatyzacją rzędową w pomieszczeniu serwerowni) o obciążalności minimum 1000kg/m 2 (stosowna obciążalność podłogi do przewidzianego systemu szaf serwerowych powinna być dobrana przez Wykonawcę), Wykonanie przepustów kablowych umiejscowionych pod podłogą techniczną lub przy suficie pomieszczenia w metalowych koszach, Instalacja klimatyzacji precyzyjnej wraz z szafami serwerowymi, Instalacja PDU Systemu dystrybucji zasilania gwarantowanego oraz niegwarantowanego o wydajności nie mniejszej niż wydajność systemu klimatyzacji dla pojedynczej szafy serwerowej, Integracja z posiadanym przez Zamawiającego Systemem BMS Magistrale zasilania oraz infrastruktura sieciowa Zamawiający wymaga wykonania magistrali zasilania oraz infrastruktury sieciowej LAN w obrębie pomieszczeń serwerowni (korytka na okablowanie). Zamawiający dopuszcza usytuowanie magistrali sieci infrastrukturalnej zlokalizowanej pod sufitem serwerowni lub pod podłogą techniczną. Zamawiający za połączenie światłowodowe między pomieszczeniami lub szafami RACK uznaje połączenie zakończone na panelu krosownicy w szafach RACK na obu końcach łącza. W przypadku konieczności przeciągnięcia okablowania strukturalnego pomiędzy pomieszczeniami serwerowni należy wykorzystać korytka magistrali Instalacje niskoprądowe oraz monitorujące Zamawiający wymaga aby Wykonawca zainstalował w obrębie serwerowni następujące elementy: Czujniki temperatury, wilgoci oraz zalania, Strona 11

12 Instalacje sieci WiFi na potrzeby dostępu do zarządzania urządzeń znajdujących się w serwerowni, Czujniki antywłamaniowe, Uziemienie serwerowni Na potrzeby instalacji urządzeń w pomieszczeniach serwerowni wymagana jest analiza oraz wykonanie odpowiedniego systemu uziemienia. W pomieszczeniu A Zamawiający posiada wyprowadzone szyny uziemienia SSD na potrzeby wirtualizacji systemów wewnętrznych Na potrzeby systemu wirtualizacji serwerów wymagane jest wysokodostępny blokowy system składowania danych (np. macierz dyskowa klasy enterprise) przyłączony do serwerów systemu wirtualizacji serwerów nadmiarowym złączem FC 8Gbps. Maskowanie wolumenów (ukrywanie) powinno być realizowane na urządzeniach dyskowych względnie przełącznikach sieciowych. Zamawiający nie dopuści rozwiązania jako zgodnego ze Specyfikacją, w którym maskowanie wolumenów odbywać się będzie pod systemem operacyjnym Szafy serwerowe Zamawiający wymaga dostarczenia szaf serwerowych o minimalnych wymiarach 48U powierzchni użytkowej dla serwerów. Zamawiający wymaga aby każda z szaf serwerowych wyposażona została w następujące elementy: Korespondencja między szafowa miedziana z szafą krosową o minimalnej liczbie portów 24 szt. w standardzie S/FTP kat. 7, zajmująca nie więcej niż 1U, Korespondencja między szafowa światłowodowa z szafą krosową o minimalnej liczbie portów 24 szt., zajmująca nie więcej niż 1U, Okablowanie strukturalne (miedziane i światłowodowe) Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na okres co najmniej 25 lat. System dystrybucji zasilania gwarantowanego i niegwarantowanego o jednakowej liczbie złącz, Czujnik temperatury, zalania oraz wilgoci zlokalizowany w dolnej części szafy. Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej 22 szaf 48U. Zamawiający dopuszcza szafy minimum 42U pod warunkiem spełnienia całościowo ilości przestrzeni U zgodnej z wyliczeniem 22 x 48U. Zamawiający wymaga korespondencji miedzianej pomiędzy szafą krosową a szafą LAN znajdującą się w pomieszczeniu LAN lub pomieszczeniu Administratorów (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania) o minimalnej liczbie portów 24 szt. w standardzie S/FTP kat. 7, zajmująca nie więcej niż 1U. Zamawiający wymaga korespondencji światłowodowej pomiędzy szafą krosową a szafą LAN znajdującą się w pomieszczeniu LAN lub pomieszczeniu Administratorów (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania) o minimalnej liczbie portów 24 szt., zajmująca nie więcej niż 1U, Strona 12

13 2.4. System wirtualizacji Zamawiający wymaga, aby wszystkie serwery pracowały przy użyciu systemu wirtualizacji serwerów pozwalając tym samym na elastyczne zarządzanie zasobami serwerowo-macierzowymi. Zamawiający wymaga, aby w ofercie zostały uwzględnione następujące elementy: System wirtualizacji serwerów dla serwerów maszyn wirtualnych na potrzeby systemów zarządzających, System wirtualizacji serwerów na potrzeby systemów wewnętrznych (serwery maszyn wirtualnych systemów wewnętrznych współdzielone z serwerami maszyn wirtualnych systemów zarządzających, System zarządzania wirtualizacją serwerów, System zarządzania wirtualizacją sieci LAN (np. openstack), Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie wirtualizacji było zaoferowane zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania. Jeżeli oprogramowanie wirtualizacji wymaga dodatkowych elementów, takich jak baza danych, usługa katalogowa lub systemy operacyjne serwerów zarządzających, należy uwzględnić je w ofercie. Zamawiający nie dopuści rozwiązania systemu wirtualizacji, jako spełniającego Specyfikację, którego komponenty składowe nie są zgodne z wytycznymi producenta oprogramowania System Wirtualizacji Serwerów Zamawiający wymaga aby dostarczony system wirtualizacji serwerów posiadał niezależny system zarządzający pracujący w trybie wysokiej dostępności na dedykowanych serwerach zarządzających. Do systemu zarządzającego wirtualizacją podłączone zostaną następujące elementy: System wirtualizacji serwerów przetwarzających (Renderfarma), System wirtualizacji serwerów ogólnego przeznaczenia (systemy zarządzające, systemy wewnętrzne), Zamawiający nie wymaga jednego rozwiązania dla powyższych elementów systemu wirtualizacji. Dopuszczalne jest rozwiązanie, w którym jeden system zarządza wirtualizacją serwerów, natomiast drugi system zarządza wirtualizacją stacji roboczych. Do systemu wirtualizacji należy przyłączyć przestrzeń dyskową: Zasoby dysków, Zasoby dyskowe na potrzeby wirtualizacji ogólnego przeznaczenia o pojemności 56TB brutto oraz 14TB brutto, System Chmury Zamawiający wymaga dostawy i wdrożenia oprogramowania chmurowego (np. openstack) którego zadaniem będzie między innymi: Możliwość budowania aplikacji typu SaaS (software-as-a-service), Możliwość przechowywania danych w chmurze self-service storage, Przechowywanie danych w chmurze w postaci obiektów lub bloków, Strona 13

14 Cechami, którymi powinno charakteryzować rozwiązanie będzie: Graficzna konsola zarządzająca, Możliwość zarządzania środowiskami wirtualnymi, Integracja z dostarczonym oprogramowaniem wirtualizacji serwerów, 2.5. System backupu i archiwizacji Zamawiający wymaga, aby cała infrastruktura została objęta systemem wykonywania kopii zapasowych zapewniających ochronę danych w wyniku awarii sprzętowych. System backupu powinien bazować na architekturze zcentralizowanej posiadającej centralny system backupu wraz z urządzeniami przechowywującymi dane (biblioteki taśmowe) oraz aplikacje agent zainstalowaną w systemach operacyjnych chronionych systemów pozwalającą na komunikację z centralnym systemem backupu poprzez dedykowaną sieć LAN odpowiedzialną za backup. Wymagane jest wdrożenie systemu backupu z zachowaniem następujących funkcjonalności: Projekt systemu backupu uwzględniający czas utraty danych oraz okres odzyskania danych, Wydzielenie dedykowanej sieci backupowej, Określenie minimalnego okna backupowego oraz dostosowanie ilości urządzeń taśmowych (napędy taśmowe) do czasu trwania okna backupowego, Wykonanie kalendarza backupu obejmującego backup pełny przynajmniej dwa razy w miesiącu oraz backupy przyrostowe przynajmniej codziennie, Opracowanie mechanizmu przechowywania danych wrażliwych (wynikających najczęściej z ustawy o ochronie danych osobowych), Testy odtwarzania wykonywane przynajmniej raz na kwartał, Monitorowanie wykonania backupu powinno być uwzględnione w ofercie, Zamawiający przewiduje konieczność archiwizacji wybranych danych obrazowych, dlatego niezbędne jest, aby system backupu wspierał wykonywanie kopii danych archiwalnych na tasiemki WORM (lub zgodne). Wymagana licencja na co najmniej 1PB pojemności backupowych systemów Polityka bezpieczeństwa System bezpieczeństwa IT w infrastrukturze będzie oparty na kilku połączonych elementach zapewniając współpracę infrastruktury z systemami przetwarzającymi dane osobowe, w szczególności dane osobowe wrażliwe. Elementami systemu bezpieczeństwa są: Segmentacja sieci zapewnia odizolowanie od siebie wybranych elementów infrastruktury, Zapora bezpieczeństwa sieciowego zapewniająca separacje stref bezpieczeństwa, Usługa katalogowa zapewnia usługi uwierzytelniania AAA autoryzacja, autentykacja, logowanie, Strona 14

15 Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) zapewnia możliwość pracy systemu z danymi osobowymi w myśl Polskiego ustawodawstwa (rozliczalność, niezaprzeczalność, poufność oraz integralność), Serwer aktualizacji oprogramowania standardowego, Ochrona antywirusowa, Dokumentacja bezpieczeństwa, Usługa katalogowa Usługa katalogowa systemu wewnętrznego Zamawiającego jest częścią sytemu bezpieczeństwa zapewniającą następujące funkcjonalności: Usługi uwierzytelniania AAA dla Systemu wewnętrznego Zamawiającego, Group Policy Object (GPO) polityki bezpieczeństwa domenowego, Wsparcie dla dostarczonej Infrastruktury Klucza Publicznego, Funkcjonalność SSO jedno logowanie dla wielu aplikacji, Wsparcie dla logowania przy użyciu kart inteligentnych z ważnym certyfikatem osobowym, Access Control List (ACL) dla zasobów dyskowych, Szyfrowanie danych przy użyciu Encrypted File System (EFS) lub zgodnego, Infrastruktura Klucza Publicznego Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) jest częścią systemu bezpieczeństwa, przy pomocy której System ma możliwość przetwarzania danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych. Infrastruktura Klucza Publicznego będzie złożona z następujących elementów: Główny Urząd Certyfikacji (rootca), Podrzędny Urząd Certyfikacji (subca) na potrzeby wewnętrznej usługi katalogowej Zamawiającego, Podrzędny Urząd Certyfikacji (netca) na potrzeby certyfikacji urządzeń sieciowych, Repozytorium Certyfikatów, Stacja Personalizacji Kart, Karty inteligentne oraz czytniki kart inteligentnych, Usługa katalogowa, Dokumentacja bezpieczeństwa. Wykonawca wykona następujące prace wdrożeniowe: Instalacja PKI, Certyfikacja systemów Zamawiającego, Strona 15

16 Przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa Systemy wspomagające Zamawiający wymaga doposażenia infrastruktury wewnętrznej o centralny serwer współdzielenia i bezpiecznej edycji treści (np. MS Sharepoint Server) z licencjami dla 40 użytkowników infrastruktury. W skład usługi wchodzą następujące elementy: Część serwerowa usługi współdzielenia i bezpiecznej edycji treści, Baza danych, Usługa katalogowa, Oprogramowanie MS Office dla użytkowników wewnętrznych, Głównymi cechami, którymi powinno charakteryzować się rozwiązanie będzie: Możliwość edycji dokumentów w używanym przez Zamawiającego edytorze MS Word bezpośrednio z serwera, bez konieczności ściągania dokumentu, Możliwość edycji dokumentu w tym samym czasie przez kilku użytkowników, Wsparcie dla dostarczonej usługi katalogowej na potrzeby systemów wewnętrznych (klienci Zamawiającego nie będą posiadali dostępu do infrastruktury systemów wewnętrznych), Możliwość zdefiniowania elektronicznego obiegu dokumentów, Możliwość zdefiniowania prostego systemu typu HelpDesk, System antywirusowy Wymagane jest dostarczenie systemów antywirusowych dla wszystkich stacji klienckich. Oprogramowanie antywirusowe powinno posiadać centralny serwer, z którego klient oprogramowania będzie mógł ściągać aktualizacje System aktualizacji oprogramowanie systemowego Wymagane jest dostarczenie i wdrożenie oprogramowania na potrzeby Centralnego Serwera aktualizacji oprogramowania systemowego opartego o oprogramowanie z rodziny Windows oraz oprogramowanie z rodziny Linux (zgodne z Red Hat Enterprise Linux) System gaśniczy Wymagany jest system gaśniczy w pomieszczeniach serwerowni zapewniający ochronę przeciwpożarową zgodną z normą PN EN oraz ISO/DIS w przypadku aerozolowego środka gaśniczego. W skład systemu gaśniczego muszą wchodzić następujące elementy oraz muszą zostać wykonane następujące prace wdrożeniowe: Butle z gazem gaśniczym lub aerozolowe (Zamawiający preferuje system gaśniczy aerozolowy), Strona 16

17 Klapy wentylacyjne (jeżeli wymagane), Uszczelnienie chronionych pomieszczeń, Montaż urządzeń, doprowadzenia okablowania, uziemienia, Instalacja centralnego sterownia gaszeniem (preferowana centrala zgodna z IGNIS 1520M), Instalacja mechanizmu wentylacji pomieszczeń po akcji gaśniczej (jeżeli wymagana), Instalacja systemów zamykających drzwi chronionego pomieszczenia, 2.8. Monitoring infrastruktury W ramach monitoringu Zamawiający wymaga dostarczenia systemu monitorowania infrastruktury IT posiadający następujące funkcjonalności: Monitorowanie infrastruktury przy użyciu SNMP, Wyświetlanie wykresów monitorowanych zasobów (np. utylizacja zasobów serwerowych), Zbieranie danych archiwalnych, Wysyłanie powiadomień mailowych o awariach, Korelacja zdarzeń. 3. Tabele parametrów technicznych 3.1. Wymagania ogólne 1. Sprzęt powinien być fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty. 2. Urządzenia systemu powinny zostać objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu instalacji sprzętu, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Do urządzeń należy dostarczyć dokumentację w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w tabelach za pomocą norm, aprobat, certyfikatów, atestów, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (o których mowa w szczególności w art. 30 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych) Wymagania szczegółowe 1. Dostarczane serwery renderfarmy oraz serwery systemu wirtualizacji muszą pochodzić od tego samego producenta Strona 17

18 Serwery Renderfarmy co najmniej 100 sztuk (ZADANIE1) Minimalna ilość serwerów zapewniająca wydajność minimum 60TFLPS w operacjach 1. zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji (niedozwolone jest wliczanie akceleratorów CPU oraz MIC) Dopuszczalne są rozwiązania RACK oraz obudowy BLADE mieszczące po kilka węzłów obliczeniowych 2. (minimum 4 serwery). Wszystkie serwery powinny mieć zapewnione redundantne zasilanie (możliwość pracy wszystkich węzłów przy pełnym obciążeniu przy awarii jednego zasilacza w obudowie). Maksymalna wysokość urządzeń 12U. Zainstalowane dwa procesory osiągające w teście SPECint_rate_base2006 (zestawienie z I kwartału ) wynik minimum 780 punktów. Wymagana jest publikacja wyników testów potwierdzających wydajność oferowanego serwera na stronie 4. Pamięć minimum 128GB ECC Registred 1600MHz. Zainstalowana pamięć musi być równomiernie rozłożona na wszystkich kanałach procesora. 5. Płyta główna dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, zawierająca sprzętowy kontroler RAID obsługujący RAID-1, RAID-0, obsługa funkcji Hot Swap 6. Jedno złącze PCIe 3.0 x8 lub w standardzie producenta umożliwiające montaż dodatkowych kart (Infiniband, GbE, 10GbE). Złącze musi być wolne pod dalszą rozbudowę serwera. 7. minimum 2 porty sieciowe 10GbE sfp+ obsadzone wkładką światłowodową na potrzeby przyłączenia do systemu składowania danych. 8. Dwa dyski twarde minimum 80GB SSD klasy korporacyjnej do pracy ciągłej na potrzeby systemu operacyjnego 9. minimum 1 port USB Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii a także ustawienie jego ograniczenia, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). 10. Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub obudową serwerów blade i z dedykowanym portem LAN niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych. Certyfikat CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO dla producenta sprzętu lub równoważny. Zamawiający 11. zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb) Serwery Renderfarmy komplet wymaganego oprogramowania (ZADANIE1) Rodzaj oprogramowania Liczba licencji 1. Autodesk MAYA 2015 with Softimage NLM ELD 1 2. Autodesk 3dsmax 2015 NLM ELD Maxwell Render Suite V3 - Floating 1 Strona 18

19 4. Maxwell Render Suite V3 - Rendernode packs 2 x 50 render pack 5. Blender NVIDIA Mental Ray Standalone 100 Zarządzanie Renderfarmą Rodzaj oprogramowania Liczba licencji 1. PipelineFX QUBE server 1 2. PipelineFX QUBE rendernode license rendercows Serwery systemu wirtualizacji co najmniej 50 szt. (ZADANIE2) Dopuszczalne są rozwiązania RACK oraz obudowy BLADE mieszczące po kilka węzłów obliczeniowych (minimum 4 serwery). Wszystkie serwery powinny mieć zapewnione redundantne zasilanie (możliwość pracy wszystkich węzłów przy pełnym obciążeniu przy awarii jednego zasilacza w obudowie). Maksymalna wysokość urządzeń 12U. Zainstalowane dwa procesory osiągające w teście SPECint_rate_base2006 (zestawienie z I kwartału 2015) wynik minimum 780 punktów. Wymagana jest publikacja wyników testów potwierdzających wydajność oferowanego serwera na stronie minimum 256GB ECC Registred 1600MHz. Zainstalowana pamięć musi być równomiernie rozłożona na wszystkich kanałach procesora. Płyta główna dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, zawierająca sprzętowy kontroler RAID obsługujący RAID-1, RAID-0, obsługa funkcji Hot Swap minimum 2 porty sieciowe 10GbE sfp+ obsadzone wkładką światłowodową na potrzeby przyłączenia do systemu składowania danych 6. minimum 2 porty FC 8Gbps na potrzeby przyłączenia blokowego systemu składowania danych 7. Dwa dyski twarde minimum 80GB SSD klasy korporacyjnej do pracy ciągłej na potrzeby systemu operacyjnego 8. minimum 1 port USB Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii a także ustawienie jego ograniczenia, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub obudową serwerów blade i z dedykowanym portem LAN niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych. Certyfikat CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO dla producenta sprzętu lub równoważny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). Rozbudowa wyłącznie o elementy udostępniane przez producenta u autoryzowanego dostawcy. Strona 19

20 Serwer backupu 1 szt. (ZADANIE2) 1. Obudowa do szafy RACK 19 o wysokości nie większej jak 2U, nadmiarowe zasilanie oraz chłodzenie, 2. Zainstalowane dwa procesory sześciordzeniowe, 3. minimum 32GB ECC Registred 1333MHz. Zainstalowane 2 dyski twarde SSD minimum 80GB klasy korporacyjnej przeznaczone do pracy ciągłej na 4. potrzeby system operacyjnego oraz min 4 dyski mechaniczne klasy korporacyjnej przeznaczone do pracy ciągłej w RAID na potrzeby przechowywania ostatnich kopi zapasowych o pojemności całkowitej min 2TB, Płyta główna, dedykowana do pracy w serwerach, zawierająca sprzętowy kontroler RAID obsługujący RAID-10, 5. RAID-5, RAID-1, RAID-0, obsługa funkcji Hot Swap 6. minimum 4 porty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 RJ Serwer musi posiadać jeden port 10GbE 8. Zintegrowana karta graficzna. 9. minimum 2 porty USB Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii a także ustawienie jego ograniczenia, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego 10. stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną i z dedykowanym portem RJ45 niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych Biblioteka taśmowa 1 szt. (ZADANIE2) 1. Bibliotek taśmowa z napędami SAS lub FC w ilości 4 szt. w technologii nie gorszej niż LTO tasiemki czyszczące, 46 tasiemek na potrzeby backupu danych w technologii nie gorszej niż LTO6, 3. 2 mail sloty 4. 2 zasilacze nadmiarowe, 5. Wyświetlacz i prosta klawiatura pozwalający na sterowanie biblioteką oraz system zarządzania poprzez złącze RJ45 6. Wsparcie producenta sprzętu przez okres 3 lat, Główny przełącznik Serwerowy lub fabryka co najmniej 12 przełączników pracujących, z punktu widzenia logicznego jako jedno urządzenie (odporność na awarie) (ZADANIE2) 1. Możliwość instalacji min. 400 portów 10 Gigabit Ethernet SFP+ 2. Możliwość instalacji min. 100 portów 40 Gigabit Ethernet QSFP+ 3. Architektura przygotowana na instalację portów 100 Gigabit Ethernet Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 20 Tb/s 4. lub rozproszona architektura 19,52Tbps ( 2x2,56Tbps + 10x1,44Tbps) Strona 20

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 26.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2. Do wszystkich wykonawców

Kraków, dnia 26.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2. Do wszystkich wykonawców Strona 1 Kraków, dnia 26.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 2 Do wszystkich wykonawców I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty):

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty): Załącznik I Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby systemu IT w PSE S.A. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.>

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

I. Obudowa serwerów kasetowych

I. Obudowa serwerów kasetowych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Zadanie 1 Zamówienie obejmuje dostarczenie wraz z usługą montażu w CPD Zamawiającego jednej obudowy serwerów kasetowych wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo