STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI

2 Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, Kraków Kierunek: stosunki międzynarodowe Władze Wydziału rok 2010/11 Dziekan: Prodziekani: międzynarodowa, obsługa celna) współczesna dyplomacja) Koordynator wydziałowy ECTS Kierownik Dziekanatu Zastępca Kierownika prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk doc. dr Małgorzata Czermińska (handel zagraniczny, logistyka dr Spasimir Domaradzki (amerykanistyka) doc. dr Stefan Sacha (turystyka międzynarodowa) doc. dr Jan Staszków (studia europejskie, studia wschodnie, dr Beata Molo ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek C; pok 227; tel ; mgr Anna Cielesta ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A; pok 118; tel ; e -mail: mgr Teresa Perun ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A; pok 118; tel ; e -mail: Dziekanat Amerykanistyki, Studiów Europejskich, Studiów Wschodnich i Współczesnej Dyplomacji bud. A, pok. A 115 tel. (12) , 40 fax: (12) Dziekanat Handlu Zagranicznego, Logistyki międzynarodowej i Obsługi celnej bud. A, pok. A 118a tel. (12) , 31, 32 fax: (12) Dziekanat Turystyki Międzynarodowej bud. A, pok. A 111, A 112 tel. (12) , 52, 53 fax: (12)

3 Informacje o programach studiów Opis programów studiów i przyznawanych dyplomów Na Wydziale Stosunków Międzynarodowych prowadzone są studia na kierunku stosunki międzynarodowe. Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających). Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów), zaś studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i niestacjonarne 2 lata (4 semestry). W ramach kierunku studenci mają do wyboru następujące specjalności: amerykanistyka, handel zagraniczny, studia europejskie (pierwotnie integracja europejska), turystyka międzynarodowa, studia wschodnie, współczesna dyplomacja, logistyka międzynarodowa i obsługa celna. Studia na amerykanistyce zapewniają szeroką wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych w odniesieniu do USA i Kanady. Umożliwiają poznanie historii, systemu politycznego, polityki gospodarczej i zagranicznej oraz kultury obydwu Ameryk. Z kolei studenci specjalności studia europejskie (pierwotnie integracja europejska) poznają historię integracji europejskiej, prawo wspólnotowe oraz sposoby podejmowania decyzji w UE. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu pisania wniosków i ubiegania się o przyznanie funduszy z programów pomocowych UE. Natomiast studia na specjalności handel zagraniczny przygotowują do prowadzenia działalności w integrującym się świecie, a ponadto uczą analizy rynku, technik negocjacyjnych, sporządzania ofert handlowych, zawierania kontraktów, rozliczania transakcji oraz marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Na specjalności turystyka międzynarodowa studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji handlowych, standardów obsługi klienta, a także public relations i reklamy w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Zaś celem studiów na specjalności studia wschodnie jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dynamiki życia politycznego, gospodarczego i społecznego na obszarze WNP, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz północnej Afryki. W programie studiów przewidziane zostały zajęcia z języka angielskiego, chińskiego, japońskiego i arabskiego. Studia na specjalności współczesna dyplomacja przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych po uzupełnieniu różnic programowych (nie dotyczy absolwentów specjalności integracja europejska KA). W programie studiów przewidziane zostały wykłady m.in. z prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz historii dyplomacji. W ramach studiów w zakresie logistyki międzynarodowej student uzyskuje interdyscyplinarną wiedzę o zarządzaniu procesami transportowo-spedycyjno-logistycznymi w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie. Specjalistyczne przedmioty z dziedziny marketingu i planowania strategicznego rozwijają umiejętności przewidywania oraz kształtowania konkurencyjności infrastruktury logistycznej na rynku międzynarodowym. Studenci specjalności otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie międzynarodowych strategii logistycznych, organizacji logistyki międzynarodowej, euro logistyki, funkcjonowania międzynarodowych centrów logistycznych oraz ekologistyki. Absolwenci specjalności obsługa celna są przygotowani do pracy w organach administracji państwowej, zwłaszcza w organach służby celnej współpracującej z partnerami zagranicznymi, jak również do pracy w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową oraz agencjach i składach celnych. Posiadają wiedzę z zakresu wspólnej polityki celnej, funkcjonowania służby celnej w krajach Unii Europejskiej, organizacji przepływu towarów przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, prowadzenia odpraw celnych oraz naliczania podatków pośrednich. Program kształcenia specjalistycznego obejmuje wspólną politykę celną Unii Europejskiej, budowę i zastosowanie unijnej taryfy celnej i innych instrumentów taryfowych, wspólnotowe prawo celne i procedury celne, obsługę celną w przepływie towarów, obsługę ruchu granicznego oraz dokumentację celną. semestr zimowy Programy realizowane na kierunku stosunki międzynarodowe spełniają wymogi określone w standardach nauczania. Na wydziale przyznawane są dyplomy licencjackie i magisterskie. Aby student otrzymał dyplom musi spełnić następujące wymogi: zaliczyć przedmioty przewidziane w programie studiów, odbyć praktykę studencką oraz napisać pracę licencjacką lub magisterską. 3

4 Struktura programu wraz z liczbą punktów Stosunki Międzynarodowe studia I stopnia Studia stacjonarne rok 2010/11 rok I semestr I Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C l. godz. Forma zaliczenia 1 Mikroekonomia E/Z 5 2 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 3 Elementy prawa 30 - E 3 4 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 5 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 6 Podstawy socjologii 15 - Z 2 7 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 3 8 Handel międzynarodowy 30 - E 3 9 Teoria turystyki 30 - E 2 10 Technologia informacyjna Z 2 11 Język angielski - 60 Z 3 12 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Punkty ECTS Razem 34 4

5 Studia niestacjonarne rok I semestr I Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C l. godz Forma zaliczenia 1 Elementy prawa 30 - E 3 2 Mikroekonomia E/Z 5 3 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 4 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 5 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 6 Podstawy socjologii 15 - Z 2 7 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 3 8 Handel międzynarodowy 30 - E 3 9 Teoria turystki 30 - E 2 10 Technologia informacyjna Z/Z 2 11 Język angielski - 20 Z 3 Punkty ECTS Razem 33 semestr zimowy 5

6 Amerykanistyka studia I stopnia Studia stacjonarne rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS rok 2010/11 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 30 - E 2 6 Język angielski - 60 Z 3 7 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Wolności religijne w USA 20 - Z 3 8 Wolności i prawa obywatelskie w USA 30 - E 4 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Religie Bliskiego Wschodu Historia dyplomacji Globalizacja a rozwój regionu Z 2+2 Razem 32 6

7 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 2 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - E 3 3 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 4 Prawo traktatów 30 - E 3 5 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 6 Podstawy marketingu 30 - E 2 7 Komputerowe systemy prezentacji - 20 Z 2 8 Język obcy - 30 Z 2 9 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 10 Społeczne podstawy kultury amerykańskiej 30 - Z 2 11 Polityka USA a Ameryka Łacińska w XIX i XX w Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Negocjacje w biznesie międzynarodowym Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej Maghreb (Afryka Północna) i jego problemy Z 2+2 Razem 33 semestr zimowy 7

8 Studia niestacjonarne rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Nauka o państwie 30 - E 4 rok 2010/11 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 20 - E 2 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Wolności religijne w USA 20 - Z 3 8 Wolności i prawa obywatelskie w USA 20 - E 4 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Religie Bliskiego Wschodu Historia dyplomacji Globalizacja a rozwój regionu Z 2+2 Razem 30 8

9 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 20 - Z 2 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 20 - E 3 3 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 4 Prawo traktatów 20 - E 3 5 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 6 Język angielski - 20 Z 3 7 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Społeczne podstawy kultury amerykańskiej 20 - Z 2 9 Polityka USA a Ameryka Łacińska w XIX i XX w Z 2 10 Współpraca regionalna i subregionalna w Ameryce 20 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Negocjacje w biznesie międzynarodowym Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej Doktryny polityczne i ruchy społeczne Dalekiego Wschodu Z 2+2 Razem 31 semestr zimowy 9

10 HANDEL ZAGRANICZNY studia I stopnia Studia stacjonarne rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS rok 2010/11 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 30 - E 2 6 Język angielski - 60 Z 3 7 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Elementy matematyki Z/Z 2 9 Ekonomika handlu zagranicznego E/Z 3 10 Organizacja i technika handlu zagranicznego E/Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Globalizacja a rozwój regionu Historia kultury i sztuki Historia dyplomacji Z 2+2 Razem 33 10

11 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 2 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - E 3 3 Finanse przedsiębiorstw 30 - E 4 4 Prawo traktatów 30 - E 3 5 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 6 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 7 Język obcy - 30 Z 2 8 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 9 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru trzy spośród podanych przedmiotów): Marketing w handlu zagranicznym Zarządzanie międzynarodowe Atrakcje turystyczne Europy Negocjacje w biznesie międzynarodowym E Razem 33 semestr zimowy 11

12 Studia niestacjonarne rok I semestr II (2010/L) Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Elementy prawa 30 - E 3 rok 2010/11 2 Mikroekonomia E/Z 5 3 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 4 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 5 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 6 Podstawy socjologii 15 - Z 2 7 Handel międzynarodowy 30 - E 3 8 Teoria turystki 30 - E 2 9 Technologia informacyjna Z/Z 2 10 Język angielski - 20 Z 3 Razem 30 12

13 rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 20 - E 2 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Elementy matematyki Z/Z 2 8 Ekonomika handlu zagranicznego E/Z 3 9 Organizacja i technika handlu zagranicznego E/Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Programy pomocowe UE Historia dyplomacji Konstrukcje wniosków wspólnotowych Z 2+2 Razem 31 semestr zimowy 13

14 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 20 - Z 2 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 20 - E 3 3 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 rok 2010/11 4 Prawo traktatów 20 - E 3 5 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 6 Finanse przedsiębiorstw 20 - E 3 7 Język angielski - 25 Z 3 8 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 9 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów): Marketing w handlu zagranicznym Zarządzanie międzynarodowe Atrakcje turystyczne Europy E 3+3 Razem 30 14

15 STUDIA EUROPEJSKIE studia I stopnia Studia stacjonarne rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C l. godz Forma zaliczenia 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 30 - E 2 6 Język angielski - 60 Z 3 7 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Programy pomocowe UE Z/Z 3 9 Konstrukcje wniosków wspólnotowych Z/Z 3 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Historia kultury i sztuki Geografia Japonii z elementami kultury i historii Historia dyplomacji Z 2+2 Razem 31 semestr zimowy 15

16 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 2 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - E 3 3 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 rok 2010/11 4 Prawo traktatów 30 - E 3 5 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 6 Język obcy - 30 Z 2 7 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Negocjacje w biznesie międzynarodowym 30 - Z 3 10 Polityki wspólnotowe UE 30 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Społeczne podstawy kultury amerykańskiej Protokół dyplomatyczny Służba zagraniczna RP i Unii Europejskiej Z 2+2 Razem 30 16

17 Studia niestacjonarne rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C l. godz Forma zaliczenia 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 20 - E 2 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Programy pomocowe UE Z/Z 3 8 Konstrukcje wniosków wspólnotowych Z/Z 3 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Globalizacja a rozwój regionu Geografia Japonii z elementami kultury i historii Historia dyplomacji Z 2+2 Razem 29 semestr zimowy 17

18 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 20 - Z 2 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 20 - E 3 3 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 rok 2010/11 4 Prawo traktatów 20 - E 3 5 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 6 Język angielski - 20 Z 3 7 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Negocjacje w biznesie międzynarodowym 20 - Z 3 9 Polityki wspólnotowe UE 20 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej Doktryny polityczne i ruchy społeczne Dalekiego Wschodu Służba zagraniczna RP i Unii Europejskiej Z 2+2 Razem 31 18

19 STUDIA WSCHODNIE studia I stopnia Studia stacjonarne rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu Wl. godz. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C l. godz Forma zaliczenia 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 30 - E 2 6 Język angielski - 60 Z 3 7 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Geografia Japonii z elementami kultury i historii 30 - Z 2 8 Religie Bliskiego Wschodu 30 - E 2 9 Globalizacja a rozwój regionu (Bliskiego i Dalekiego Wschodu) Punkty ECTS 30 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Wolności i prawa obywatelskie w USA Historia dyplomacji Historia kultury i sztuki Z 2+2 Razem 32 semestr zimowy 19

20 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 2 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - E 3 3 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 rok 2010/11 4 Podstawy marketingu 30 - E 2 5 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 6 Prawo traktatów 30 - E 3 7 Język obcy - 30 Z 2 8 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej 30 - E 2 9 Doktryny polityczne i ruchy społeczne Dalekiego Wschodu 30 - E 2 10 Maghreb (Afryka Północna) i jego problemy 30 - E 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Społeczne podstawy kultury amerykańskiej Polityki wspólnotowe UE Z 2+2 Protokół dyplomatyczny Razem 33 20

21 Studia niestacjonarne rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C l. godz Forma zaliczenia 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 20 - E 2 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Religie Bliskiego Wschodu 20 - E 3 8 Globalizacja a rozwój regionu 20 - Z 2 9 Geografia Japonii z elementami kultury i historii 20 - Z 2 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności) Wolności religijne w USA Wolności i prawa obywatelskie w USA Historia dyplomacji Z 2+2 Razem 30 semestr zimowy 21

22 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 20 - Z 2 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 20 - E 3 3 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 rok 2010/11 4 Podstawy marketingu 20 - E 2 5 Prawo traktatów 20 - E 3 6 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 7 Język angielski - 20 Z 3 8 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 9 Grupa przedmiotów specjalnościowych: Doktryny polityczne i ruchy społeczne Dalekiego Wschodu 20 - E 2 10 Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej 20 - E 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Społeczne podstawy integracji europejskiej Polityka USA a Ameryka Łacińska w XIX i XX w Z 2+2 Polityki wspólnotowe UE Razem 31 22

23 TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA studia I stopnia Studia stacjonarne rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C l. godz Forma zaliczenia 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 30 - E 2 6 Język angielski - 60 Z 3 7 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Międzynarodowe organizacje turystyczne 15 - Z 2 9 Atrakcje turystyczne Polski 30 - E 2 10 Historia kultury i sztuki 30 - E 2 11 Międzynarodowa polityka turystyczna 30 - E 2 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Geografia Japonii z elementami kultury i historii Religie Bliskiego Wschodu Globalizacja a rozwój regionu Z 2+2 Razem 33 semestr zimowy 23

24 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 2 2 Prawo traktatów 30 - E 3 3 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 rok 2010/11 4 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 5 Krajowy rynek turystyczny 30 - E 2 6 Atrakcje turystyczne Europy 30 - E 2 7 E-biznes w turystyce Z/Z 2 8 Planowanie i programowanie turystyki 30 - Z 2 9 Grafiki komputerowe w turystyce - 20 Z 2 10 Organizacja i technika obsługi biurowej - 15 Z 2 11 Język obcy - 30 Z 2 12 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów): Rozwój zrównoważony w turystyce Standardy obsługi klienta Domeny kulturowe świata Język migowy Z 2+2 Razem 33 24

25 Studia niestacjonarne rok I semestr II (2010/L) Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C l. godz Forma zaliczenia 1 Elementy prawa 30 - E 3 2 Mikroekonomia E/Z 5 3 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 4 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 5 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 6 Podstawy socjologii 15 - Z 2 7 Handel międzynarodowy 30 - E 3 8 Teoria turystki 30 - E 2 9 Technologia informacyjna Z/Z 2 10 Język angielski - 20 Z 3 Punkty ECTS Razem 30 semestr zimowy 25

26 rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 rok 2010/11 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 20 - E 2 6 Międzynarodowe organizacje turystyczne 15 - Z 2 7 Historia kultury i sztuki 20 - E 2 8 Atrakcje turystyczne Polski 20 - E 3 9 Międzynarodowa polityka turystyczna 20 - E 3 10 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów): Religie Bliskiego Wschodu Globalizacja a rozwój regionu Geografia Japonii z elementami kultury i historii Z 2+2 Razem 33 26

27 rok III semestr VI (nabór lutowy 2008/2009) Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 2 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 3 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 4 Atrakcje turystyczne Europy 20 - E 3 5 Międzynarodowy rynek turystyczny 20 - E 3 6 Systemy informacji i rezerwacji w turystyce Z/Z 2 7 Elementy statystyki Z/Z 3 8 Język angielski - 25 E 4 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 Razem 27 semestr zimowy 27

28 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 20 - Z 2 2 Prawo traktatów 20 - E 3 3 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 rok 2010/11 4 Krajowy rynek turystyczny 20 - E 2 5 Atrakcje turystyczne Europy 20 - E 2 6 E-biznes w turystyce Z/Z 2 7 Planowanie i programowanie turystyki 20 - Z 2 8 Organizacja i technika obsługi biurowej - 15 Z 2 9 Język angielski - 20 Z 3 10 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów): Rozwój zrównoważony w turystyce Standardy obsługi klienta Domeny kulturowe świata Z 2+2 Razem 28 28

29 WSPÓŁCZESNA DYPLOMACJA studia I stopnia Studia stacjonarne rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 30 - E 2 6 Język angielski - 60 Z 3 7 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Historia dyplomacji 30 - E 4 9 Religie Bliskiego Wschodu 30 - E 2 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Geografia Japonii z elementami kultury i historii Wolności i prawa obywatelskie w USA Historia kultury i sztuki Z 2+2 Razem 31 semestr zimowy 29

30 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 2 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - E 3 3 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 rok 2010/11 4 Prawo traktatów 30 - E 3 5 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 6 Język obcy - 30 Z 2 7 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Negocjacje w biznesie międzynarodowym 30 - Z 3 10 Protokół dyplomatyczny 30 - Z 2 11 Służba zagraniczna RP i Unii Europejskiej 30 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej Doktryny polityczne i ruchy społeczne Dalekiego Wschodu Polityki wspólnotowe UE Z 2+2 Razem 31 30

31 Studia niestacjonarne rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C l. godz Forma zaliczenia 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - E 3 5 Podstawy marketingu 20 - E 2 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Historia dyplomacji 20 - E 4 9 Religie Bliskiego Wschodu 20 - Z 3 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Wolności i prawa obywatelskie w USA Wolności religijne w USA Geografia Japonii z elementami kultury i historii Z 2+2 Razem 30 semestr zimowy 31

32 rok III semestr V Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Ochrona własności intelektualnej 20 - Z 2 2 Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego 20 - E 3 3 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 rok 2010/11 4 Prawo traktatów 20 - E 3 5 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 6 Język angielski - 20 Z 3 7 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Negocjacje w biznesie międzynarodowym 20 - Z 2 9 Służba zagraniczna RP i Unii Europejskiej 20 - Z 3 10 Protokół dyplomatyczny 20 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej Polityki wspólnotowe UE Społeczne podstawy kultury amerykańskiej Z 2+2 Razem 33 32

33 AMERYKANISTYKA studia II stopnia Studia stacjonarne rok I semestr I Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C l. godz Forma zaliczenia 1 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska 30 - E 4 2 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego Punkty ECTS 30 - E 4 3 Międzynarodowa polityka społeczna 15 - Z 2 4 Teoria stosunków międzynarodowych 30 - E 4 5 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 5 Stosunki rasowe i etniczne w USA 30 - Z 3 6 Stosunki polsko-amerykańskie historia i współczesność 30 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru trzy spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Protokół dyplomatyczny Analiza rynków zagranicznych Procesy integracyjne państw bałkańskich Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE Z Razem 31 semestr zimowy 33

34 rok II semestr III Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Międzynarodowy system ochrony praw człowieka 30 - E 4 2 Międzynarodowe transakcje gospodarcze 30 - Z 3 3 Prawo gospodarcze UE 30 - Z 4 rok 2010/11 4 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 5 Historia telewizji i filmu amerykańskiego 30 - Z 2 6 Bliski Wschód a Stany Zjednoczone 30 - Z 3 7 Problematyka równości w USA 30 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Polityka zagraniczna Rosji Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej Dialog międzyreligijny w kontekście wielości kultur Z 3+3 Razem 29 34

35 Studia niestacjonarne rok I semestr I Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C l. godz Forma zaliczenia 1 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska 30 - E 4 2 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego Punkty ECTS 30 - E 4 3 Międzynarodowa polityka społeczna 15 - Z 2 4 Teoria stosunków międzynarodowych 30 - E 4 5 Seminarium magisterskie - 20 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 5 Stosunki rasowe i etniczne w USA 20 - Z 3 6 Stosunki polsko-amerykańskie historia i współczesność 20 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru trzy spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Organizacja kongresów i konferencji Imigranci muzułmańscy w Europie Procesy integracyjne państw bałkańskich Z 3+3 Razem 31 semestr zimowy 35

36 2010/L Lp. Nazwa przedmiotu W/K l. godz.. C l. godz Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - Z 3 2 Ekonomia rozwoju 30 - E 5 rok 2010/11 3 Międzynarodowe rynki finansowe 30 - E 5 4 Globalizm-regionalizm w stosunkach międzynarodowych 20 - Z 3 5 Seminarium magisterskie - 20 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 6 Prezydenci USA: studium przypadków 20 - Z 3 7 Ameryka Łacińska we współczesnym świecie 20 - E 4 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Sytuacja polityczna w Europie Środkowo- -Wschodniej Handel elektroniczny w biznesie międzynarodowym Procesy integracyjne w gospodarce światowej Z 2+2 Razem 32 36

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 semestr letni STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010 kompendium Warszawa 2011 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo