Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 semestr letni STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

2 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, Kraków Kierunek: stosunki międzynarodowe Władze Wydziału Dziekan: Prodziekani: prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk doc. dr Małgorzata Czermińska (handel zagraniczny) dr Spasimir Domaradzki (amerykanistyka, studia wschodnie) doc. dr Stefan Sacha (turystyka międzynarodowa) doc. dr Jan Staszków (studia europejskie, współczesna dyplomacja) Koordynator wydziałowy ECTS dr Beata Molo ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek C; pok 227; tel ; Kierownik Dziekanatu Anna Cielesta Zastępca Kierownika Teresa Perun ul.gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A; pok 118; tel ; ; e -mail: Dziekanat Studiów Europejskich (Integracji Europejskiej) tel fax Dziekanat Współczesnej Dyplomacji i SUM tel Dziekanat Amerykanistyki i Studiów Wschodnich tel ; fax Dziekanat Handlu Zagranicznego tel ; fax Dziekanat Turystyki Międzynarodowej tel ; ; fax

3 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni Informacje o programach studiów Opis programów studiów i przyznawanych dyplomów Na Wydziale Stosunków Międzynarodowych prowadzone są studia na kierunku stosunki międzynarodowe. Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających). Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów), zaś studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i niestacjonarne 2 lata (4 semestry). W ramach kierunku studenci mają do wyboru nastepujące specjalności: amerykanistyka, handel zagraniczny, studia europejskie (pierwotnie integracja europejska), turystyka międzynarodowa, studia wschodnie oraz współczesna dyplomacja. Studia na amerykanistyce zapewniają szeroką wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych w odniesieniu do USA i Kanady. Umożliwiają poznanie historii, systemu politycznego, polityki gospodarczej i zagranicznej oraz kultury obydwu Ameryk. Z kolei studenci specjalności studia europejskie (pierwotnie integracja europejska) poznają historię integracji europejskiej, prawo wspólnotowe oraz sposoby podejmowania decyzji w UE. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu pisania wniosków i ubiegania się o przyznanie funduszy z programów pomocowych UE. Natomiast studia na specjalności handel zagraniczny przygotowują do prowadzenia działalności w integrującym się świecie, a ponadto uczą analizy rynku, technik negocjacyjnych, sporządzania ofert handlowych, zawierania kontraktów, rozliczania transakcji oraz marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Na specjalności turystyka międzynarodowa studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji handlowych, standardów obsługi klienta, a także public relations i reklamy w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Zaś celem studiów na specjalności studia wschodnie jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dynamiki życia politycznego, gospodarczego i społecznego na obszarze WNP, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz północnej Afryki. W programie studiów przewidziane zostały zajęcia z języka angielskiego, chińskiego, japońskiego i arabskiego. Studia na specjalności współczesna dyplomacja przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych po uzupełnieniu różnic programowych (nie dotyczy absolwentów specjalności integracja europejska KA). W programie studiów przewidziane zostały wykłady m.in. z prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz historii dyplomacji. Programy realizowane na kierunku stosunki międzynarodowe spełniają wymogi określone w standardach nauczania. Na wydziale przyznawane są dyplomy licencjackie i magisterskie. Aby student otrzymał dyplom musi spełnić następujące wymogi: zaliczyć przedmioty przewidziane w programie studiów, odbyć praktykę studencką oraz napisać pracę licencjacką lub magisterską. 3

4 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Struktura programu wraz z liczbą punktów Amerykanistyka studia I stopnia Studia stacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 4 Filozofia 30 - E 2 5 Demografia 30 - E 4 6 Elementy prawa 30 - E 3 7 Język angielski - 60 Z 3 8 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 9 Współczesne społeczeństwo amerykańskie 30 - Z 2 Razem 31 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Handel międzynarodowy 30 - E 3 6 Elementy statystyki Z 3 7 Język angielski - 60 E 4 4

5 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni 8 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Rozwój cywilizacyjny USA 30 - E 2 10 Polityka zagraniczna USA 30 - E 2 11 Wolności i prawa obywatelskie w USA 30 - E 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Rola mediów w polityce międzynarodowej - Mniejszości etniczne i narodowe w Europie 30 - Z 2 Razem 32 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Zarządzanie międzynarodowe 20 Z Język obcy - 60 Z 2 3 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 4 Civil Liberties and Rights in the USA 30 - Z 3 5 Wykład w j. obcym 30 - Z 4 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 5 Problematyka równości w USA 30 - Z 2 6 Gospodarka amerykańska 30 - E 3 7 Historia politycznych i gospodarczych związków Ameryki Płn. i Europy 30 - E 3 8 Amerykańskie prawo gospodarcze 30 - E 3 9 Uwarunkowania instytucjonalne w rozwoju gospodarczym USA 30 - E 3 10 Amerykańsko-iracki konflikt Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Unia Europejska a Daleki Wschód - Problemy demograficzne świata 30 - Z 2 Razem 33 5

6 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego II. Studia niestacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 4 Filozofia 30 - E 2 5 Demografia 30 - E 4 6 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 4 7 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 8 Współczesne społeczeństwo amerykańskie 30 - Z 2 Razem 29 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Rozwój cywilizacyjny USA 20 - E 4 8 Wolności i prawa obywatelskie w USA 20 - E 4 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Mniejszości narodowe i etniczne w Europie - Rola mediów w polityce międzynarodowej 20 - Z 3 Razem 31 6

7 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Zarządzanie międzynarodowe 20 Z Język angielski - 25 E 4 3 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 4 Amerykańskie prawo gospodarcze 20 - E 4 6 Gospodarka amerykańska 20 - E 4 7 Historia politycznych i gospodarczych związków Ameryki Płn. i Europy 30 - E 4 8 Amerykańsko-iracki konflikt Z 2 9 Historia USA w tekstach źródłowych 20 - E 4 10 Historia TV i filmu amerykańskiego 20 - Z 2 11 Polityka zagraniczna ChRL w perspektywie Europy 20 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Problemy demograficzne świata - Maghreb (Afryka Północna) i jego problemy 20 - Z 2 Razem 33 HANDEL ZAGRANICZNY studia i stopnia studia stacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 7

8 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4 Filozofia 30 - E 2 5 Podstawy organizacji i zarządzania 30 - Z 2 6 Elementy prawa 30 - E 3 7 Demografia 30 - E 4 8 Język angielski - 60 Z 3 9 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 10 Podstawy rachunkowości E 2 Razem 33 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Komputerowe systemy informacyjne Z 2 6 Elementy statystyki Z 3 7 Demografia 30 - E 4 8 Język angielski - 60 E 4 9 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 10 Polski system celny 15 - Z 2 11 Techniki kreatywności i negocjacji Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Rachunkowość zarządcza - Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 30 - Z 2 Razem 33 8

9 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 2 Język obcy - 60 Z 2 3 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 4 Wykład w j. obcym 30 - Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 5 Dokumentacja w handlu zagranicznym Z 3 6 Polska w UE 30 - E 4 Grupa przedmiotów specjalnościowych fakultatywnych (do wyboru trzy spośród podanych przedmiotów): - Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym - Finanse i bankowość - Ryzyko w handlu zagranicznym - Negocjacje w biznesie międzynarodowym Z Razem 30 Studia niestacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 4 Filozofia 30 - E 2 5 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 4 6 Demografia 30 - E 4 7 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 8 Podstawy rachunkowości E 3 Razem 30 9

10 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 6 Elementy statystyki Z 4 7 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 8 Polski system celny 15 - Z 2 9 Techniki kreatywności i negocjacji Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych fakultatywnych (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Rachunkowość zarządcza - Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 20 - Z 3 Razem 29 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 2 Język angielski - 25 E 4 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 3 Dokumentacja w handlu zagranicznym Z 3 4 Polska w UE 30 - E 4 5 Finanse przedsiębiorstw 20 E 4 Grupa przedmiotów specjalnościowych fakultatywnych (do wyboru trzy spośród podanych przedmiotów): 10

11 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni 7 - Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym - Finanse i bankowość - Ryzyko w handlu zagranicznym - Negocjacje w biznesie międzynarodowym Z Razem 27 STUDIA EUROPEJSKIE studia i stopnia I. Studia stacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 4 Filozofia 30 - E 2 5 Demografia 30 - E 4 6 Elementy prawa 30 - E 3 7 Podstawy organizacji i zarządzania 30 - Z 2 8 Język angielski - 60 Z 3 9 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 10 Kolonializm europejski 30 - E 2 11 Ewolucja instytucji Wspólnot Europejskich 30 - Z 2 Razem 33 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS 11

12 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 3 6 Handel międzynarodowy 30 - E 3 7 Język angielski - 60 E 4 8 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Mniejszości narodowe i etniczne w Europie 30 - Z 3 10 Rola mediów w polityce międzynarodowej 30 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Prawo dyplomatyczne i konsularne - Komunikowanie w dyplomacji 30 - Z 2 Razem 31 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Komputerowe metody prezentacji Z 2 2 Wykład w j. obcym 30 - Z 5 3 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 4 Język obcy - 60 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 5 Reforma UE 30 - E 4 6 Polska w UE 30 - E 4 7 Polityka zatrudnienia w UE 30 - E 3 8 Europejska polityka zdrowotna i system opieki zdrowotnej w UE 30 - Z 2 9 Ameryka Łacińska a Unia Eeuropejska 30 - Z 2 12

13 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni 10 Współpraca gospodarcza i polityczna UE z krajami WNP 30 - Z 2 Przedmioty fakultatywne (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Unia Europejska a Daleki Wschód - Historia politycznych i gospodarczych związków Ameryki Płn. i Europy 30 - Z 2 Razem 31 II. Studia niestacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 4 Filozofia 30 - E 2 5 Demografia 30 - E 4 6 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 4 7 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 8 Kolonializm europejski 20 - E 3 9 Ewolucja instytucji Wspólnot Europejskich 20 - Z 3 Razem 33 13

14 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Mniejszości narodowe i etniczne w Europie 20 - Z 3 8 Rola mediów w polityce międzynarodowej 20 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Komunikowanie w dyplomacji - Prawo dyplomatyczne i konsularne 20 - Z 3 Razem 28 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Komputerowe metody prezentacji Z 2 2 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 3 Język angielski - 25 E 4 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 4 Reforma UE 20 - E 4 5 Polska w UE 20 - E 4 6 Polityka zatrudnienia w UE 20 - E 3 7 Europejska polityka zdrowotna i system opieki zdrowotnej w UE 20 - Z 2 8 Ameryka Łacińska a UE 20 - Z 2 9 Polityka zagraniczna ChRL w perspektywie Europy 20 - Z 2 14

15 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni 10 Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej 20 - E 3 Przedmioty fakultatywne (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Maghreb (Afryka Północna) i jego problemy - Problemy demograficzne świata 20 - Z 2 Razem 31 STUDIA WSCHODNIE studia i stopnia I. Studia stacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 4 Filozofia 30 - E 2 5 Podstawy organizacji i zarządzania 30 - Z 2 6 Demografia 30 - E 4 7 Elementy prawa 30 - Z 3 8 Język angielski - 60 Z 3 9 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 10 Kolonializm europejski 30 - E 4 Razem 33 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 15

16 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 3 Handel międzynarodowy 30 - E 3 4 Elementy statystyki Z 3 5 Język angielski - 60 E 4 6 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Religie Środkowego i Dalekiego Wschodu 30 - E 3 8 Fundamentalizm i modernizm we współczesnym świecie 30 - E 2 9 Historia Chin 30 - E 3 10 Reforma gospodarcza w Chinach 30 - E 2 11 Procesy urbanizacji i suburbanizacji świata 30 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Mniejszości narodowe i etniczne w Europie - Komunikowanie w dyplomacji 30 - Z 2 Razem 32 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Handel międzynarodowy 30 - E 3 2 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 3 Język obcy - 60 Z 2 4 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 5 Wykład w j. obcym 30 - Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 6 Unia Europejska a Daleki Wschód 30 - E 3 7 Historia polityczna i gospodarcza Japonii w XIX i XX w E 3 8 Problemy demograficzne świata 30 - Z 3 Przedmioty fakultatywne (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Amerykańsko-iracki konflikt Historia politycznych i gospodarczych związków Ameryki Pn. i Europy 30 - Z 2 Razem 27 16

17 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni II. Studia niestacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 4 Filozofia 30 - E 2 5 Demografia 30 - E 4 6 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 4 7 Język angielski - 60 Z 3 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 8 Kolonializm europejski 20 - E 3 9 Ewolucja instytucji Wspólnot Europejskich 20 - Z 3 Razem 33 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 3 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 4 Elementy statystyki Z 4 5 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 7 Maghreb (Afryka Północna) i jego problemy 20 - E 4 8 Fundamentalizm i modernizm we współczesnym świecie 20 - E 4 17

18 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Przedmioty fakultatywne (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Rozwój cywilizacyjny USA - Mniejszości narodowe i etniczne w Europie 20 - Z 3 Razem 30 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Handel międzynarodowy 30 - E 3 2 Język angielski - 25 E 4 3 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 4 Maghreb (Afryka Północna) i jego problemy 20 - E 3 5 Historia polityczna i gospodarcza Japonii w XIX i XX w E 3 6 WNP i jej problemy 20 - E 3 7 Problemy demograficzne świata 20 - Z 2 8 Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej 20 - E 3 9 Polityka zagraniczna ChRL w perspektywie Europy 20 - Z 2 Przedmioty fakultatywne (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Amerykańsko-iracki konflikt Historia politycznych i gospodarczych związków Ameryki Pn. i Europy 20 - Z 2 Razem 28 18

19 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA studia i stopnia I. Studia stacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 4 Filozofia 30 - E 2 5 Demografia 30 - E 4 6 Elementy prawa 30 - E 3 7 Język angielski - 60 Z 3 8 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 9 Psychospołeczne konteksty podróży 30 - E 3 Razem 30 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 3 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 4 Elementy statystyki Z 3 5 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 6 Język angielski - 60 E 4 7 Język obcy - 30 Z 2 19

20 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 7 Międzynarodowe organizacje turystyczne 15 - Z 2 8 Międzynarodowy rynek turystyczny 30 - E 3 9 Systemy informacji i rezerwacji w turystyce Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Transport w turystyce - Pilotaż wycieczek 20 - Z 2 Razem 31 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Handel międzynarodowy 30 - E 3 2 Polityka zagraniczna Polski 30 - E 4 3 Język obcy - 60 Z 2 4 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 5 Wykład w j. obcym 20 - Z 5 6 Międzynarodowe prawo turystyczne 30 - E 3 7 Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelem E 3 8 Marketing turystyczny 15 - Z 2 Przedmioty fakultatywne (do wyboru cztery spośród podanych przedmiotów): - Pilotaż wycieczek - Podstawy hotelarstwa - Transport w turystyce - Tworzenie produktu turystycznego - Przedsiębiorstwo turystyczne 30/20/15 - Z Razem 33 II. Studia NIEstacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 20

21 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 4 Filozofia 30 - E 2 5 Demografia 30 - E 4 6 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 4 7 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 8 E-biznes w turystyce Z 3 Razem 30 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 3 Polska polityka zagraniczna 30 - E 4 4 Elementy statystyki Z 4 5 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 7 Międzynarodowy rynek turystyczny 20 - E 4 8 Systemy informacji i rezerwacji w turystyce Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów): - Transport w turystyce - Pilotaż wycieczek 20 - Z 3 Razem 30 21

22 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rok III semestr V (nabór lutowy 2008/2009) Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Prawo gospodarcze 30 - E 4 2 Polityka gospodarcza 30 - E 4 3 Język angielski - 25 Z 3 4 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 5 Międzynarodowe prawo turystyczne 20 - E 3 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelem E 3 7 Marketing turystyczny 10 - Z 2 Przedmioty fakultatywne (do wyboru pięć spośród podanych przedmiotów): 8 - Pilotaż wycieczek - Podstawy hotelarstwa - Transport w turystyce - Tworzenie produktu turystycznego - Przedsiębiorstwo turystyczne - Standardy obsługi klienta 5x20 - Z Razem 31 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Prawo gospodarcze 30 - E 3 2 Polityka gospodarcza 30 - E 4 3 Język angielski - 25 E 4 4 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 5 Międzynarodowe prawo turystyczne 20 - E 3 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelem E 3 7 Marketing turystyczny 10 - Z 2 Przedmioty fakultatywne (do wyboru pięć spośród podanych przedmiotów): - Pilotaż wycieczek - Podstawy hotelarstwa - Transport w turystyce - Tworzenie produktu turystycznego - Przedsiębiorstwo turystyczne - Standardy obsługi klienta 5x20 - Z Razem 32 22

23 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni WSPÓŁCZESNA DYPLOMACJA studia i stopnia I. Studia stacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 4 Filozofia 30 - E 2 5 Demografia 30 - E 4 6 Podstawy organizacji i zarządzania 30 - Z 2 7 Elementy prawa 30 - E 3 8 Język angielski - 60 Z 3 9 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 10 Kolonializm europejski 30 - E 2 11 Ewolucja instytucji Wspólnot Europejskich 30 - Z 2 Razem 33 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Handel międzynarodowy 30 - E 3 6 Elementy statystyki Z 3 7 Język angielski - 60 E 4 23

24 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Prawo dyplomatyczne i konsularne 30 - E 3 10 Komunikowanie w dyplomacji 20 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Polityka zagraniczna USA - Fundamentalizm i modernizm we współczesnym świecie 30 - Z 2 Razem 31 II. Studia NIEstacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 4 4 Filozofia 30 - E 2 5 Demografia 30 - E 4 6 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 4 7 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów obowiązkowych specjalnościowych: 8 Kolonializm europejski 20 - E 3 9 Ewolucja instytucji Wspólnot Europejskich 20 - Z 3 Razem 33 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 24

25 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 3 6 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 7 Prawo dyplomatyczne i konsularne 20 - E 4 8 Komunikowanie w dyplomacji 20 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Procesy urbanizacji i suburbanizacji świata - Fundamentalizm i modernizm we współczesnym świecie 20 - Z 3 Razem 28 AMERYKANISTYKA studia ii stopnia I. Studia stacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - Z 3 2 Ekonomia rozwoju 30 - E 5 3 Międzynarodowe rynki finansowe 30 - E 5 4 Globalizm i regionalizm w stosunkach międzynarodowych 20 - Z 3 5 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 6 Prezydenci USA studium przypadków 30 - Z 3 7 American Conservatism 30 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru trzy spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Zarządzanie firmą w UE - Organizacja turystyki i rekreacji - Socjologia władzy - Sytuacja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej 3x30 - Z Razem 33 25

26 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka bezpieczeństwa Polski 30 - Z 3 2 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 3 Amerykańsko-iracki konflikt Z 3 4 Stosunki amerykańsko-chińskie w XX wieku 30 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Procesy integracyjne w gospodarce światowej - Polityka zagraniczna państw europejskich na przykładzie Niemiec w kontekście relacji z Francją, Polską i Ukrainą 30 - Z 3 Razem 17 Praca dyplomowa 20 II. Studia NIEstacjonarne Rok I semestr I (nabór lutowy 2010) Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska 30 - E 5 2 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - E 5 3 Międzynarodowa polityka społeczna 15 - Z 2 4 Seminarium magisterskie - 20 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 5 Stosunki etniczne i rasowe w USA 20 - Z 3 6 Stosunki polsko-amerykańskie historia i współczesność 20 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru trzy spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Protokół dyplomatyczny - Procesy integracyjne państw bałkańskich - Analiza rynków zagranicznych - Organizacja kongresów i konferencji - Z Razem 32 26

27 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE semestr letni rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Międzynarodowe transakcje gospodarcze 30 - Z 4 2 Prawo gospodarcze UE 30 - E 5 3 Seminarium magisterskie - 20 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 4 Trendy w gospodarce światowej 20 - E 4 5 Problematyka równości w USA 20 - Z 3 6 Bliski Wschód a Stany Zjednoczone 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE - Imigranci muzułmańscy w Europie - Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej Z 3+3 Razem 30 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Międzynarodowe transakcje gospodarcze 30 - Z 4 2 Prawo gospodarcze UE 30 - E 5 3 Seminarium magisterskie - 20 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 4 Trendy w gospodarce światowej 20 - E 4 5 Problematyka równości w USA 20 - Z 3 6 Bliski Wschód a USA 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Wielokulturowość w Europie Środkowo-Wschodniej - Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków europejskich - Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej Z 3+3 Razem 30 27

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo