STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI

2 Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, Kraków Kierunek: stosunki międzynarodowe Władze Wydziału rok 2010/11 Dziekan: Prodziekani: międzynarodowa, obsługa celna) współczesna dyplomacja) Koordynator wydziałowy ECTS Kierownik Dziekanatu Zastępca Kierownika prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk doc. dr Małgorzata Czermińska (handel zagraniczny, logistyka dr Spasimir Domaradzki (amerykanistyka) doc. dr Stefan Sacha (turystyka międzynarodowa) doc. dr Jan Staszków (studia europejskie, studia wschodnie, dr Beata Molo ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek C; pok 227; tel ; mgr Anna Cielesta ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A; pok 118; tel ; e -mail: mgr Teresa Perun ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A; pok 118; tel ; e -mail: Dziekanat Amerykanistyki, Studiów Europejskich, Studiów Wschodnich i Współczesnej Dyplomacji bud. A, pok. A 115 tel. (12) , 40 fax: (12) Dziekanat Handlu Zagranicznego, Logistyki międzynarodowej i Obsługi celnej bud. A, pok. A 118a tel. (12) , 31, 32 fax: (12) Dziekanat Turystyki Międzynarodowej bud. A, pok. A 111, A 112 tel. (12) , 52, 53 fax: (12)

3 Informacje o programach studiów Opis programów studiów i przyznawanych dyplomów Na Wydziale Stosunków Międzynarodowych prowadzone są studia na kierunku stosunki międzynarodowe. Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających). Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów), zaś studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i niestacjonarne 2 lata (4 semestry). W ramach kierunku studenci mają do wyboru następujące specjalności: amerykanistyka, handel zagraniczny, studia europejskie (pierwotnie integracja europejska), turystyka międzynarodowa, studia wschodnie, współczesna dyplomacja, logistyka międzynarodowa i obsługa celna. Studia na amerykanistyce zapewniają szeroką wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych w odniesieniu do USA i Kanady. Umożliwiają poznanie historii, systemu politycznego, polityki gospodarczej i zagranicznej oraz kultury obydwu Ameryk. Z kolei studenci specjalności studia europejskie (pierwotnie integracja europejska) poznają historię integracji europejskiej, prawo wspólnotowe oraz sposoby podejmowania decyzji w UE. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu pisania wniosków i ubiegania się o przyznanie funduszy z programów pomocowych UE. Natomiast studia na specjalności handel zagraniczny przygotowują do prowadzenia działalności w integrującym się świecie, a ponadto uczą analizy rynku, technik negocjacyjnych, sporządzania ofert handlowych, zawierania kontraktów, rozliczania transakcji oraz marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Na specjalności turystyka międzynarodowa studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji handlowych, standardów obsługi klienta, a także public relations i reklamy w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Zaś celem studiów na specjalności studia wschodnie jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dynamiki życia politycznego, gospodarczego i społecznego na obszarze WNP, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz północnej Afryki. W programie studiów przewidziane zostały zajęcia z języka angielskiego, chińskiego, japońskiego i arabskiego. Studia na specjalności współczesna dyplomacja przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych po uzupełnieniu różnic programowych (nie dotyczy absolwentów specjalności integracja europejska KA). W programie studiów przewidziane zostały wykłady m.in. z prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz historii dyplomacji. W ramach studiów w zakresie logistyki międzynarodowej student uzyskuje interdyscyplinarną wiedzę o zarządzaniu procesami transportowo-spedycyjno-logistycznymi w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie. Specjalistyczne przedmioty z dziedziny marketingu i planowania strategicznego rozwijają umiejętności przewidywania oraz kształtowania konkurencyjności infrastruktury logistycznej na rynku międzynarodowym. Studenci specjalności otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie międzynarodowych strategii logistycznych, organizacji logistyki międzynarodowej, euro logistyki, funkcjonowania międzynarodowych centrów logistycznych oraz ekologistyki. Absolwenci specjalności obsługa celna są przygotowani do pracy w organach administracji państwowej, zwłaszcza w organach służby celnej współpracującej z partnerami zagranicznymi, jak również do pracy w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową oraz agencjach i składach celnych. Posiadają wiedzę z zakresu wspólnej polityki celnej, funkcjonowania służby celnej w krajach Unii Europejskiej, organizacji przepływu towarów przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, prowadzenia odpraw celnych oraz naliczania podatków pośrednich. Program kształcenia specjalistycznego obejmuje wspólną politykę celną Unii Europejskiej, budowę i zastosowanie unijnej taryfy celnej i innych instrumentów taryfowych, wspólnotowe prawo celne i procedury celne, obsługę celną w przepływie towarów, obsługę ruchu granicznego oraz dokumentację celną. semestr letni Programy realizowane na kierunku stosunki międzynarodowe spełniają wymogi określone w standardach nauczania. Na wydziale przyznawane są dyplomy licencjackie i magisterskie. Aby student otrzymał dyplom musi spełnić następujące wymogi: zaliczyć przedmioty przewidziane w programie studiów, odbyć praktykę studencką oraz napisać pracę licencjacką lub magisterską. 3

4 Struktura programu wraz z liczbą punktów Stosunki Międzynarodowe studia I stopnia rok 2010/11 Studia stacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C Forma zaliczenia 1 Makroekonomia E/Z 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 4 Filozofia 30 - E 3 5 Demografia 30 - E 4 6 Podstawy organizacji i zarządzania 30 - Z 2 7 Kolonializm w świecie 30 - E 2 8 Ewolucja instytucji współpracy miedzynarodowej 30 - Z 2 9 Społeczne konteksty podróży 30 - E 2 10 Język angielski - 60 Z 3 11 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Punkty ECTS Razem 34 4

5 Studia NIEstacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Makroekonomia E/Z 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 4 Filozofia 30 - E 3 5 Demografia 30 - E 4 6 Podstawy organizacji i zarządzania 30 - Z 2 7 Kolonializm w historii świata 20 - E 2 8 Ewolucja instytucji współpracy miedzynarodowej 20 - Z 2 9 Język angielski - 20 Z 3 Razem 31 semestr letni 5

6 Amerykanistyka studia I stopnia Studia stacjonarne rok 2010/11 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE W/K C Forma zaliczenia 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Handel międzynarodowy E 3 6 Elementy statystyki Z 4 7 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 8 Język angielski - 60 E 4 9 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Rozwój cywilizacyjny USA 30 - E 2 10 Polityka zagraniczna USA 30 - E 2 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Rola mediów w polityce międzynarodowej - Prawo dyplomatyczne i konsulrne 30 - Z 2 Razem 33 6

7 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Problematyka równości w USA 30 - Z 2 2 Gospodarka amerykańska 30 - E 3 3 Historia politycznych i gospodarczych związków Ameryki Płn. i Europy 30 - E 3 4 Amerykańskie prawo gospodarcze 20 - E 2 5 Uwarunkowania instytucjonalne w rozwoju gospodarczym USA - wykład w j. angielskim 30 - E 5 6 Civil Liberties and Rights in the USA 20 - Z 4 7 Język obcy - 30 Z 2 8 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Wspólnota Niepodległych Państw - Konfucjanizm współczesny - Problemy demograficzne świata Z+Z 2+2 Razem 28 semestr letni 7

8 Studia niestacjonarne rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 rok 2010/11 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Handel międzynarodowy 30 - E 3 6 Elementy statystyki Z 4 7 Język angielski - 20 Z 3 8 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Rozwój cywilizacyjny USA 20 - E 4 10 Polityka zagraniczna USA 20 - E 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Rola mediów w polityce międzynarodowej - Prawo dyplomatyczne i konularne 20 - Z 2 Razem 33 8

9 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Historia USA w tekstach źródłowych 20 - E 3 2 Gospodarka amerykańska 20 - E 3 3 Bliski Wschód a Stany Zjednoczone 20 - Z Uwarunkowania instytucjonalne w rozwoju gospodarczym USA - wykład w j. angielskim Historia politycznych i gospodarczych związków Ameryki Płn. i Europy 30 - E E 3 6 Język angielski - 20 E 4 7 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Religie Środkowego i Dalekiego Wschodu - Historia Chin -Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich na przykładzie Niemiec w kontekście relacji z Francją, Polską i Ukrainą Z+Z 2+2 Razem 27 Praca dyplomowa 10 semestr letni 9

10 HANDEL ZAGRANICZNY studia I stopnia Studia stacjonarne rok 2010/11 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE W/K C Forma zaliczenia 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Język angielski - 60 E 4 8 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Polski system celny 30 - E 3 10 Techniki kreatywności i negocjacji Z 3 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Rachunkowość zarządcza - Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 30 - Z 2 Razem 32 10

11 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polska w UE 30 - E 4 2 Dokumentacja w handlu zagranicznym Z 3 3 Wykład w j. obcym 30 - Z 5 4 Język obcy - 30 Z 2 5 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów): - Ryzyko w handlu zagranicznym - Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym - Finanse i bankowość Z+Z 2+2 Praca dyplomowa 10 Razem 31 semestr letni 11

12 Studia niestacjonarne rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 rok 2010/11 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Polski system celny 30 - E 4 9 Techniki kreatywności i negocjacji Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Rachunkowość zarządcza - Ubezpieczenia w handlu zagranicznym rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu 20 - Z 3 Razem 31 W/K PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C Forma zaliczenia 1 Polska w UE 30 - E 4 2 Dokumentacja w handlu zagranicznym Z 3 3 Język angielski - 20 E 4 Punkty ECTS 4 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru dwa spośród podanych przedmiotów): - Ryzyko w handlu zagranicznym - Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym -Finanse i bankowość Z+Z 3+3 Praca dyplomowa 10 Razem 30 12

13 Studia stacjonarne STUDIA EUROPEJSKIE studia I stopnia rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE W/K C Forma zaliczenia 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Handel międzynarodowy E 3 8 Język angielski - 60 E 4 9 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 10 Rola mediów w polityce międzynarodowej 30 - Z 2 11 Prawo dyplomatyczne i konsularne 30 - E 2 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Historia Chin - Rozwój cywilizacyjny USA 30 - Z 2 Razem 33 semestr letni 13

14 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polska w UE 30 - E 4 2 Polityka zatrudnienia w UE 30 - E 3 3 Europejska polityka zdrowotna i system opieki zdrowotnej w UE 30 - E 3 rok 2010/11 4 Wykład w j. obcym 30 - Z 5 5 Komputerowe metody prezentacji Z 2 6 Język obcy - 30 Z 2 7 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Problematyka równości w USA - Konfucjanizm współczesny -Wspólnota Niepodległych Państw Z+Z 3+3 Razem 28 Praca dyplomowa 10 14

15 Studia niestacjonarne rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Handel międzynarodowy 30 - E 3 8 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Rola mediów w polityce międzynarodowej 20 - Z 3 10 Prawo dyplomatyczne i konsularne 20 - E 4 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Historia Chin - Rozwój cywilizacyjny USA 20 - Z 2 Razem 33 semestr letni 15

16 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polska w UE 20 - E 4 2 Polityka zatrudnienia w UE 20 - E 3 3 Europejska polityka zdrowotna i system opieki zdrowotnej w UE 20 - E 3 rok 2010/11 4 Komputerowe metody prezentacji Z 2 5 Język angielski - 20 E 4 6 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Historia Chin - Historia USA w tekstach źródłowych -Historia politycznych i gospodarczych związków Ameryki Północnej i Europy Z+Z 2+2 Praca dyplomowa 10 Razem 33 16

17 STUDIA WSCHODNIE studia I stopnia Studia stacjonarne rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C Forma zaliczenia 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Handel międzynarodowy E 3 8 Język angielski - 60 E 4 9 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 10 Historia Chin 30 - E 2 11 Religie Środkowego i Dalekiego Wschodu 30 - E 2 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Polityka zagraniczna USA - Rozwój cywilizacyjny USA 30 - Z 2 Razem 33 semestr letni 17

18 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 2 Konfucjanizm współczesny 30 - Z 2 3 Problemy demograficzne świata 30 - Z 2 rok 2010/11 4 Wspólnota Niepodległych Państw 30 - E 2 5 Wykład w j. obcym 30 - Z 5 6 Komputerowe metody prezentacji Z 2 7 Język obcy 30 Z 2 8 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Problematyka równości w USA - Gospodarka amerykańska -Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich na przykładzie Niemiec w kontekście relacji z Francją, Polską i Ukrainą Z+Z 3+3 Razem 27 Praca dyplomowa 10 18

19 Studia niestacjonarne rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Handel międzynarodowy 30 - E 3 8 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Religie Środkowego i Dalekiego Wschodu 20 - E 3 10 Historia Chin 20 - E 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Polityka zagraniczna USA - Rozwój cywilizacyjny USA 20 - Z 2 Razem 31 semestr letni 19

20 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Religie Środkowego i Dalekiego Wschodu 20 - E 3 2 Historia Chin 20 - E 3 3 Bliski Wschód a Stany Zjednoczone 20 - Z 2 rok 2010/11 4 Komputerowe metody prezentacji Z 2 5 Język angielski - 20 E 4 6 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich na przykładzie Niemiec w kontekście relacji z Francją, Polską i Ukrainą - Historia USA w tekstach źródłowych -Historia politycznych i gospodarczych związków Ameryki Północnej i Europy Z+Z 2+2 Praca dyplomowa 10 Razem 31 20

21 TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA studia I stopnia Studia stacjonarne rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C Forma zaliczenia 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Handel międzynarodowy E 3 7 Język angielski - 60 E 4 8 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Międzynarodowy rynek turystyczny 30 - E 2 10 Atrakcje turystyczne Europy 30 - E 2 11 Systemy informacji i rezerwacji w turystyce Z 2 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Transport w turystyce - Pilotaż wycieczek 30 - Z 2 Razem 33 semestr letni 21

22 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Handel międzynarodowy E 3 2 Międzynarodowe prawo turystyczne 30 - E 3 3 Atrakcje turystyczne krajów pozaeuropejskich 30 - E 2 rok 2010/11 4 Podstawy hotelarstwa 15 - Z 2 5 Wykład w j. obcym 30 - Z 5 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelem E 2 7 Język obcy - 30 Z 2 8 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Tworzenie produktu turystycznego - Przedsiębiorstwo turystyczne 30 - Z 2 Praca dyplomowa 10 Razem 33 22

23 Studia niestacjonarne rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Handel międzynarodowy 30 - E 3 7 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 8 Międzynarodowy rynek turystyczny 20 - E 3 9 Atrakcje turystyczne Europy 20 - E 3 10 Systemy informacji i rezerwacji w turystyce Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Transport w turystyce - Pilotaż wycieczek 20 - Z 2 Razem 33 semestr letni 23

24 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Handel międzynarodowy 30 - E 3 2 Międzynarodowe prawo turystyczne 30 - E 3 3 Atrakcje turystyczne krajów pozaeuropejskich 20 - E 2 rok 2010/11 4 Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelem E 2 5 Podstawy hotelarstwa 15 - Z 2 6 Grafiki komputerowe w turystyce 20 Z 2 7 Język angielski - 20 E 4 8 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Tworzenie produktu turystycznego - Przedsiębiorstwo turystyczne 20 - Z 2 Praca dyplomowa 10 Razem 33 24

25 WSPÓŁCZESNA DYPLOMACJA studia I stopnia Studia stacjonarne rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE W/K C Forma zaliczenia 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Handel międzynarodowy E 3 8 Język angielski - 60 E 4 9 Język obcy - 30 Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 10 Religie Środkowego i Dalekiego Wschodu 30 - Z 2 11 Prawo dyplomatyczne i konsularne 30 - E 2 Punkty ECTS PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Historia Chin - Polityka zagraniczna USA 30 - Z 2 Razem 33 semestr letni 25

26 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polska w UE 30 - E 4 rok 2010/ Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich na przykładzie Niemiec w kontekście relacji z Francją, Polską i Ukrainą Europejska polityka zdrowotna i system opieki zdrowotnej w UE 30 - Z E 3 4 Wspólnota Niepodległych Państw 30 - E 2 5 Wykład w j. obcym 30 - Z 5 6 Komputerowe metody prezentacji Z 2 7 Język obcy - 30 Z 2 8 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Problematyka równości w USA - Konfucjanizm współczesny - Gospodarka amerykańska Z+Z 3+3 Razem 30 Praca dyplomowa 10 26

27 Studia niestacjonarne rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Polityka gospodarcza 30 - E 4 2 Prawo Unii Europejskiej 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Handel międzynarodowy 30 - E 3 8 Język angielski - 20 Z 3 Grupa przedmiotów specjalnościowych: 9 Religie Środkowego i Dalekiego Wschodu 20 - Z 3 10 Prawo dyplomatyczne i konsularne 20 - E 4 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Historia Chin - Polityka zagraniczna USA 20 - Z 2 Razem 33 semestr letni 27

28 rok III semestr VI Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Bliski Wschód a Stany Zjednoczone 20 - Z 2 2 Polska w UE 20 - E 4 rok 2010/ Europejska polityka zdrowotna i system opieki zdrowotnej w UE Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich na przykładzie Niemiec w kontekście relacji z Francją, Polską i Ukrainą 20 - E Z 3 5 Komputerowe metody prezentacji Z 2 6 Język angielski - 20 E 4 7 Seminarium licencjackie - 20 Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Historia Chin - Historia USA w tekstach źródłowych -Historia politycznych i gospodarczych związków Ameryki Północnej i Europy Z+Z 3+3 Razem 27 Praca dyplomowa 10 28

29 Studia stacjonarne AMERYKANISTYKA studia II stopnia rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - Z 3 2 Ekonomia rozwoju 30 - E 5 3 Międzynarodowe rynki finansowe 30 - E 5 4 Globalizm i regionalizm w stosunkach międzynarodowych 30 - Z 3 5 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 6 Prezydenci USA studia przypadków American Conservatism 30 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): Razem - Zarządzanie firmą w UE - Korporacje międzynarodowe - Handel elektroniczny w biznesie międzynarodowym - Sytuacja polityczna w Europie Środkowo- Wschodniej Z+Z+Z semestr letni 29

30 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 2 Rola mediów w polityce międzynarodowej 30 - Z 2 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: rok 2010/11 3 Wybrane współczesne problemy polityczne Kanady 30 - Z 2 4 Trendy w gospodarce światowej 30 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Procesy integracyjne w gospodarce światowej - Fundamentalizm i modernizm we współczesnym świecie - Polityka zagraniczna państw europejskich na przykładzie Niemiec w kontekście relacji z Francją, Polską i Ukrainą Z+Z 2+2 Razem 15 Praca dyplomowa 20 30

31 Studia niestacjonarne rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - Z 3 2 Ekonomia rozwoju 30 - E 5 3 Międzynarodowe rynki finansowe 30 - E 5 4 Globalizm i regionalizm w stosunkach międzynarodowych 20 - Z 3 5 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 6 Prezydenci USA studia przypadków 20 - Z 3 7 American Conservatism 20 - Z 3 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Cywilizacja indyjska - Korporacje międzynarodowe - Świat islamu nowy element ładu międzynarodowego - Sytuacja polityczna w Europie Środkowo- Wschodniej Z+Z+Z Razem 33 semestr letni 31

32 2010/L Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Prawo gospodarcze UE 30 - E 4 2 Międzynarodowe transakcje gospodarcze 30 - Z 3 3 Seminarium magisterskie - 20 Z 5 rok 2010/11 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 6 Historia telewizji i filmu amerykańskiego 20 - Z 3 7 Bliski Wschód a Stany Zjednoczone 20 - Z 4 8 American Conservatism 20 - Z 4 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): -Giełdy towarowe w gospodarce światowej -Wielokulturowość w Europie Środkowo-Wschodniej - Zarządzanie projektami finansowanymi ze srodków europejskich rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu Z+Z 3+3 Razem 29 W/K PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE C Forma zaliczenia 1 Seminarium magisterskie - 20 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 2 Wybrane współczesne problemy polityczne Kanady 20 - Punkty ECTS Z 2 3 Rola mediów w polityce międzynarodowej 20 - Z 2 4 Metropolie i procesy metropolitalne 20 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Procesy integracyjne w gospodarce światowej - Fundamentalizm i modernizm we współczesnym świecie - Protokół dyplomatyczny Z+Z 2+2 Razem 15 Praca dyplomowa 20 32

33 Studia stacjonarne HANDEL ZAGRANICZNY studia ii stopnia rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - Z 3 2 Ekonomia rozwoju 30 - E 5 3 Międzynarodowe rynki finansowe 30 - E 5 4 Globalizm i regionalizm w stosunkach międzynarodowych 3 - Z 3 5 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 6 Korporacje międzynarodowe 30 - E 3 7 Handel elektroniczny w biznesie międzynarodowym 30 - Z 2 8 Polityka pieniężna w Polsce 15 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Zarządzanie firmą w UE - American Conservatism - Sytuacja polityczna w Europie Środkowo- Wschodniej Z+Z 2+2 Razem 32 semestr letni 33

34 rok II semestr IV Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 2 Znakowanie towarów w obrocie międzynarodowym 30 - Z 2 rok 2010/11 3 Procesy integracyjne w gospodarce światowej 30 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Fundamentalizm i modrnizm we współczesnym świecie - Trendy w gospodarce światowej - Polityka zagraniczna państw europejskich na przykładzie Niemiec w kontekście relacji z Francją, Polską i Ukrainą Z+Z 2+2 Razem 13 Praca dyplomowa 20 34

35 Studia niestacjonarne 2011/L Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - Z 3 2 Ekonomia rozwoju 30 - E 5 3 Międzynarodowe rynki finansowe 30 - E 5 4 Globalizm i regionalizm w stosunkach międzynarodowych 20 - Z 3 5 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 6 Ekonomia gospodarki otwartej 20 - E 3 7 Korporacje międzynarodowe 20 - E 3 8 Znakowanie towarów w obrocie międzynarodowym 20 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Zarządzanie firmą w UE - Świat islamu nowy element ładu międzynarodowego - Agroturystyka - Sytuacja polityczna w Europie Środkowo- Wschodniej Z+Z 2+2 Razem 33 semestr letni 35

36 rok I semestr II Lp. Nazwa przedmiotu W/K C Forma zaliczenia Punkty ECTS PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1 Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego 30 - Z 3 2 Ekonomia rozwoju 30 - E 5 3 Międzynarodowe rynki finansowe 30 - E 5 rok 2010/11 4 Globalizm i regionalizm w stosunkach międzynarodowych 20 - Z 3 5 Seminarium magisterskie - 30 Z 5 Grupa przedmiotów specjalnościowych obowiązkowych: 6 Ekonomia gospodarki otwartej 20 - E 3 7 Korporacje międzynarodowe 20 - E 3 8 Znakowanie towarów w obrocie międzynarodowym 20 - Z 2 PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru jeden spośród podanych przedmiotów innych specjalności): - Zarządzanie firmą w UE - Świat islamu nowy element ładu międzynarodowego - Agroturystyka - Sytuacja polityczna w Europie Środkowo- Wschodniej Z+Z 2+2 Razem 33 36

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 semestr letni STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 PRAWO i ADMINISTRACJA www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PRAWO i ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 prawo Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A Kierunek: Administracja tel.(12)

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych Pytania na egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015 Pytania z przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo