Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI

2 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. G. Herlinga-Grudzińskiego Kraków Dziekanat Studiów Europejskich (Integracji Europejskiej) tel fax Dziekanat Współczesnej Dyplomacji i SUM tel Dziekanat Amerykanistyki i Studiów Wschodnich tel fax Dziekanat Handlu Zagranicznego tel fax Dziekanat Turystyki Międzynarodowej tel fax Władze wydziału Dziekan: prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk Prodziekani: doc. dr Małgorzata Czermińska (handel zagraniczny) dr Spasimir Domaradzki (amerykanistyka) doc. dr Tomasz Trafas (studia wschodnie, współczesna dyplomacja) doc. dr Stefan Sacha (turystyka międzynarodowa) doc. dr Jan Staszków (studia europejskie/integracja europejska) 2

3 3. Koordynator wydziałowy ECTS dr Beata Molo Katedra Stosunków Międzynarodowych tel II. Informacje o programach studiów A. Ogólny opis Na Wydziale Stosunków Międzynarodowych prowadzone są studia na kierunku stosunki międzynarodowe. Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających). Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów), zas studia magisterskie uzupełniające stacjonarne i niestacjonarne 2 lata (4 semestry). W ramach kierunku funkcjonuje sześć specjalności: amerykanistyka, handel zagraniczny, studia europejskie (pierwotnie integracja europejska), turystyka międzynarodowa, studia wschodnie oraz współczesna dyplomacja. Studia na amerykanistyce zapewniają szeroką wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych w odniesieniu do USA i Kanady. Umożliwiają poznanie historii, systemu politycznego, polityki gospodarczej i zagranicznej oraz kultury obydwu Ameryk. Z kolei studenci specjalności studia europejskie (pierwotnie integracja europejska) poznają historię integracji europejskiej, prawo wspólnotowe oraz sposoby podejmowania decyzji w UE. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu pisania wniosków i ubiegania się o przyznanie funduszy z programów pomocowych UE. Natomiast studia na specjalności handel zagraniczny przygotowują do prowadzenia działalności w integrującym się świecie, a ponadto uczą analizy rynku, technik negocjacyjnych, sporządzania ofert handlowych, zawierania kontraktów, rozliczania transakcji oraz marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Na specjalności turystyka międzynarodowa studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji handlowych, standardów obsługi klienta, a także public relations i reklamy w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Zaś celem studiów na specjalności studia wschodnie jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dynamiki życia politycznego, gospodarczego i społecznego na obszarze WNP, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz 3

4 północnej Afryki. W programie studiów przewidziane zostały zajęcia z języka angielskiego, chińskiego, japońskiego i arabskiego. Studia na specjalności współczesna dyplomacja przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych po uzupełnieniu różnic programowych (nie dotyczy absolwentów specjalności integracja europejska KSW). W programie studiów przewidziane zostały wykłady m.in. z prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz historii dyplomacji. Programy realizowane na kierunku stosunki międzynarodowe spełniają wymogi określone w standardach nauczania. Na wydziale przyznawane są dyplomy licencjackie i magisterskie. Aby student otrzymał dyplom musi spełnić następujące wymogi: zaliczyć przedmioty przewidziane w programie studiów, odbyć praktykę studencką oraz napisać pracę licencjacką lub magisterską. 1. Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS AMERYKANISTYKA Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne 2008/2009 Rok I, semestr I C Forma zaliczenia 1 Elementy prawa 30 - E 3 2 Mikroekonomia E 5 3 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 4 Historia społeczna i polityczna USA 30 - E 3 5 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 6 Podstawy socjologii 15 - Z 2 7 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 8 Ustrój polityczny USA 30 - E 3 9 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 3 10 Język angielski - 60 Z 3 11 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Suma 33 Punkty ECTS Rok I, semestr II C Forma zaliczenia Punkty ECTS 4

5 1 Makroekonomia E 5 2 Miedzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 4 Filozofia 30 - E 3 5 Demografia 30 - E 3 6 Współczesne społeczeństwo amerykańskie 30 - Z 2 7 Technologia informacyjna Z 2 8 Język angielski - 60 Z 3 9 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Suma /2008 Rok II, semestr III C Forma zaliczenia 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - Z 3 5 Handel międzynarodowy 30 - E 3 6 Podstawy marketingu 20 - E 2 Punkty ECTS 7 Grupy etniczne a lobby polityczne i gospodarcze 30 - Z 2 w USA 8 Wolności i prawa obywatelskie w USA 30 - E 3 9 Wolności religijne w USA 30 - Z 2 10 Język angielski - 60 Z 3 11 II język obcy - 60 Z 2 Dwa przedmioty fakultatywne (do wyboru spośród 60 - Z 2 przedmiotów innych specjalności) Suma 33 Rok II, semestr IV C Forma zaliczenia 1 Prawo Wspólnot Europejskich 30 - E 3 2 Polityka gospodarcza 30 - Z 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Rozwój cywilizacyjny USA 30 - E 4 8 Polityka zagraniczna USA 30 - E 4 9 Język angielski - 60 Z 3 10 II język obcy - 60 Z 2 Punkty ECTS Przedmiot fakultatywny (do wyboru spośród 30 - Z 3 przedmiotów innych specjalności) Suma 33 5

6 2006/2007 Rok III, semestr V C Forma zaliczenia 1 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 2 Prawo traktatów 30 - E 3 3 Międzynarodowy system ochrony praw - 30 człowieka E 3 4 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 - Z 2 5 Polonia amerykańska 20 - Z 2 6 Doktryny militarne XX w Z 3 7 Demokracja a kultura amerykańska 20 - Z 2 8 Wolności i prawa obywatelskie w USA 30 - E 3 Punkty ECTS 9 Polityka USA a Ameryka Łacińska XIX i XX 30 - Z 2 w. 10 Język angielski - 60 E 4 11 II język obcy - 60 Z 3 12 Seminarium licencjackie 30 Z 3 Suma 33 Rok III, semestr VI C Forma zaliczenia 1 Zarządzanie międzynarodowe 30 - Z 3 2 Kultura amerykańska 30 - E 4 3 Budowanie wizerunku firmy - model - 30 amerykański a model światowy Z 3 4 Gospodarka amerykańska 30 - E 4 5 Historia politycznych i gospodarczych 30 - E 4 związków Ameryki Płn. i Europy 6 Amerykańsko-iracki konflikt Z 3 7 Dwa wykłady w języku obcym 40 - E 6 8 II język obcy - 60 Z 3 9 Seminarium licencjackie 30 Z 3 Suma 33 Punkty ECTS Studia niestacjonarne 2008/2009 Rok I, semestr I C Forma zaliczenia 1 Elementy prawa 30 - E 3 2 Mikroekonomia E 5 3 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 4 Historia społeczna i polityczna USA 30 - E 3 5 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 Punkty ECTS 6

7 6 Podstawy socjologii 15 - Z 2 7 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 8 Ustrój polityczny USA 30 - E 3 9 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 3 10 Język angielski - 20 Z 3 Suma 32 Rok I, semestr II C Forma zaliczenia 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 4 Filozofia 30 - E 3 5 Demografia 30 - E 3 6 Współczesne społeczeństwo amerykańskie 20 - Z 2 7 Technologia informacyjna Z 2 8 Język angielski - 25 Z 3 Suma 28 Punkty ECTS 2007/2008 Rok II, semestr III C Forma zaliczeni a Punkty ECTS 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne 30 - Z 3 5 Handel międzynarodowy 20 - E 3 6 Podstawy marketingu 20 - E 2 7 Grupy etniczne a lobby polityczne i 20 - Z 2 gospodarcze w USA 8 Wolności i prawa obywatelskie w USA 20 - E 3 9 Wolności religijne w USA 20 - Z 2 10 Język angielski - 60 Z 3 Dwa przedmioty fakultatywne (do wyboru spośród 60 - Z 2 przedmiotów innych specjalności) Suma 31 II język obcy (fakultatywny) - 60 Z 2 Rok II, semestr IV C Forma zaliczenia 1 Prawo Wspólnot Europejskich 30 - E 3 2 Polityka gospodarcza 30 - Z 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 Punkty ECTS 7

8 5 Elementy statystyki Z 4 6 Komputerowe systemy informacyjne - 20 Z 2 7 Rozwój cywilizacyjny USA 20 - E 4 8 Polityka zagraniczna USA 30 - E 4 9 Język angielski - 25 Z 3 Przedmiot fakultatywny (do wyboru spośród 20 - Z 3 przedmiotów innych specjalności) Suma 31 II język obcy (fakultatywny) - 25 Z /2007 Rok III, semestr V C Forma zaliczenia 1 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 2 Prawo traktatów 30 - E 3 3 Międzynarodowy system ochrony praw - 30 człowieka E 3 4 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 - Z 2 5 Polityka zagraniczna USA 30 - E 3 6 Wolności i prawa obywatelskie w USA 30 - E 3 Punkty ECTS 7 Współpraca regionalna i subregionalna w 20 - Z 3 Ameryce 8 Ameryka Łacińska a UE 20 - Z 3 9 Język angielski - 60 E 4 10 Seminarium licencjackie 20 Z 2 Suma 29 II język obcy (fakultatywny) - 60 Z 3 Rok III, semestr VI C Forma zaliczenia 1 Amerykańsko-iracki konflikt Z 3 2 Polonia amerykańska 20 - E 4 3 Zarządzanie międzynarodowe 20 - Z 3 4 Gospodarka amerykańska 20 - E 4 Punkty ECTS 5 Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki 20 - Z 3 Ludowej w perspektywie Europy 6 Historia politycznych i gospodarczych 30 - E 5 związków Am. Pn. i Europy 7 Historia USA w tekstach źródłowych 30 - E 5 8 Język angielski - 25 Z 4 9 Seminarium licencjackie - 20 Z 2 Suma 33 II język obcy (fakultatywny) - 20 Z /2006 8

9 Rok IV, semestr VII C Forma zaliczenia 1 Kultura amerykańska 20 - Z 3 2 Budowanie wizerunku firmy model 20 - Z 3 amerykański a model światowy 3 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 3 4 Amerykańskie prawo gospodarcze 30 - E 5 5 Polityka USA a Ameryka Łacińska XIX i XX 30 - E 4 w. 6 Cywilizacja USA a procesy globalizacji świata 30 - E 4 7 Język angielski - 20 E 5 8 Seminarium licencjackie 20 Z 2 Suma 29 Punkty ECTS HANDEL ZAGRANICZNY Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne 2008/2009 Rok I, semestr I C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Elementy prawa 30 - E 3 2 Mikroekonomia E 5 3 Podstawy socjologii 15 - Z 2 4 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 5 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 6 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 7 Handel międzynarodowy 30 - E 3 8 Historia gospodarcza 30 - Z 3 9 Język angielski - 60 Z 3 10 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Suma 30 Rok I, semestr II C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 3 Makroekonomia E 5 4 Filozofia 30 - E 3 9

10 5 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 4 6 Podstawy organizacji i zarządzania 30 - Z 2 7 Podstawy rachunkowości E 3 8 Technologia informacyjna Z 2 9 Język angielski - 60 Z 3 10 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Suma /2008 Rok II, semestr III C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne cz. I 30 - Z PKO 5 Międzynarodowa polityka ekonomiczna z 30 - Z 2 elementami ekologii 6 Komputerowe systemy informacji - 20 Z 1 7 Elementy matematyki Z 2 8 Podstawy marketingu 30 - E 2 9 Organizacja i technika handlu zagranicznego E 3 10 Ekonomika handlu zagranicznego E 3 11 Język angielski - 60 Z 3 12 II język obcy - 60 Z 2 Dwa przedmioty fakultatywne (do wyboru spośród 60 - Z 2 przedmiotów innych specjalności) Suma 31 Rok II, semestr IV C Forma zaliczenia 1 Polityka gospodarcza 30 - Z 3 2 Prawo Wspólnot Europejskich 30 - E 3 3 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 4 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 5 Współczesne systemy polityczne cz. II 30 - Z 5 6 Polski system celny 15 - Z 2 7 Elementy statystyki Z 3 8 Techniki kreatywności i negocjacji Z 2 Punkty ECTS 9 Przedmiot do wyboru: Rachunkowość zarządcza, 30 - Z 2 Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 10 Język angielski - 60 Z 3 11 II język obcy - 60 Z 2 Przedmiot fakultatywny (do wyboru spośród 30 - Z 3 przedmiotów innych specjalności) Suma 33 10

11 2006/2007 Rok III, semestr V C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 2 Prawo traktatów 30 - E 3 3 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 - Z 2 4 Europejskie prawo gospodarcze 20 - Z 2 5 Marketing w handlu zagranicznym 30 - E 3 6 Zarządzanie międzynarodowe 30 - E 3 7 Finanse przedsiębiorstw 30 - E 2 8 Doktryny militarne XX wieku 30 - Z 3 9 Język angielski - 60 E 5 10 II język obcy - 60 Z 3 11 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 Suma 32 Rok III, semestr VI C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Dokumentacja w transakcjach handlu Z 2 zagranicznego 2 Transport i spedycja w obrocie 30 - E 3 międzynarodowym 3 Finanse i bankowość 30 - Z 2 4 Międzynarodowy system ochrony praw 30 - E 3 człowieka 5 Polityka zagraniczna III RP 30 - Z 3 6 Polska w UE 30 - E 4 7 Międzynarodowe rynki kapitałowe 30 - E 3 8 Ryzyko w handlu zagranicznym 30 - Z 3 9 Wykład w j. obcym 20 - E 4 10 II język obcy - 60 Z 3 11 Seminarium licencjackie - 30 Z 3 Suma 33 Studia niestacjonarne 2008/2009 Rok I, semestr I C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Elementy prawa 30 - E 3 11

12 2 Mikroekonomia E 5 3 Podstawy socjologii 15 - Z 2 4 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 5 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 6 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 7 Handel międzynarodowy 30 - E 3 8 Historia gospodarcza 30 - Z 3 9 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 3 10 Język angielski - 60 Z 3 Suma 32 Rok I, semestr II C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 3 Makroekonomia E 5 4 Filozofia 30 - E 3 5 Demografia 30 - Z 3 6 Podstawy organizacji i zarządzania 20 - Z 2 7 Podstawy rachunkowości E 3 8 Technologia informacyjna Z 2 9 Język angielski - 25 Z 3 Suma /2008 Rok II, semestr III C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne cz.i 30 - Z PKO 5 Międzynarodowa polityka ekonomiczna z 30 - Z 2 elementami ekologii 6 Komputerowe systemy informacji - 20 Z 2 7 Elementy matematyki Z 3 8 Podstawy marketingu 20 - E 2 9 Organizacja i technika handlu zagranicznego E 3 10 Ekonomika handlu zagranicznego E 3 11 Język angielski - 60 Z 3 Dwa przedmioty fakultatywne (do wyboru spośród 60 - Z 2 przedmiotów innych specjalności) Suma 31 II język obcy (fakultatywny) - 60 Z 2 12

13 Rok II, semestr IV C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Polityka gospodarcza 30 - Z 3 2 Prawo Wspólnot Europejskich 30 - E 3 3 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 4 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 5 Współczesne systemy polityczne cz. II 30 - Z 5 6 Polski system celny 15 - Z 2 7 Elementy statystyki Z 3 8 Techniki kreatywności i negocjacji Z 1 9 Przedmiot do wyboru: Rachunkowość zarządcza, 40 - Z 2 Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 10 Język angielski - 25 Z 3 Przedmiot fakultatywny (do wyboru spośród 20 - Z 3 przedmiotów innych specjalności) Suma 30 II język obcy (fakultatywny) - 60 Z /2007 Rok III, semestr V C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 2 Prawo traktatów 30 - E 3 3 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 - Z 2 4 Polski system celny 20 - Z 3 5 Polityka zagraniczna III RP 20 - Z 3 6 Międzynarodowy system ochrony praw 30 - E 3 człowieka 7 Doktryny militarne XX wieku 30 - Z 3 8 Finanse przedsiębiorstw 20 - E 3 9 Język angielski - 20 Z 4 10 Seminarium licencjackie - 20 Z 2 Suma 29 II język obcy (fakultatywny) - 20 Z 3 Rok III, semestr VI C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Rachunkowość zarządcza 20 - E 4 2 Zarządzanie międzynarodowe 20 - E 5 3 Europejskie prawo gospodarcze 20 - Z 4 4 Marketing w handlu zagranicznym 20 - E 4 5 Techniki kreatywności i negocjacji Z 3 6 Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 20 - E 4 13

14 7 Finanse i bankowość 20 - Z 3 8 Język angielski - 20 Z 4 9 Seminarium licencjackie - 20 Z 2 Suma 33 II język obcy (fakultatywny) - 20 Z /L Rok III, semestr VI C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Rachunkowość zarządcza 20 - Z 3 2 Zarządzanie międzynarodowe 20 - E 4 3 Europejskie prawo gospodarcze 20 - Z 3 4 Marketing w handlu zagranicznym 20 - E 4 5 Techniki kreatywności i negocjacji Z 2 6 Ubezpieczenia w handlu zagranicznym 20 - E 4 7 Finanse i bankowość 20 - Z 3 8 Finanse przedsiębiorstw 20 - E 3 9 Język angielski - 20 Z 4 10 Seminarium licencjackie - 20 Z 2 Suma 32 II język obcy (fakultatywny) - 20 Z 3 Rok IV, semestr VII C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Teorie wojen i pokoju 15 - Z 2 2 Międzynarodowy system ochrony praw 30 - E 3 człowieka 3 Polska w UE 30 - E 4 4 Międzynarodowe rynki kapitałowe 20 - E 3 5 Ryzyko w handlu zagranicznym 20 - E 3 6 Transport i spedycja w obrocie 20 - Z 3 międzynarodowym 7 Dokumentacja w handlu zagranicznym Z 3 8 Język angielski - 20 E 5 9 Seminarium licencjackie - 20 Z 2 Suma 28 II język obcy (fakultatywny) - 20 Z /2006 Rok IV, semestr VII C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Międzynarodowe rynki kapitałowe 20 - E 5 14

15 2 Polska w UE 30 - E 5 3 Ryzyko w handlu zagranicznym 20 - Z 3 4 Transport i spedycja w obrocie 20 - Z 3 międzynarodowym 5 Finanse przedsiębiorstw 20 - E 3 6 Dokumentacja w transakcjach handlu Z 3 zagranicznego 7 Język angielski - 20 E 5 8 Seminarium licencjackie - 20 Z 2 Suma 29 II język obcy (fakultatywny) - 20 Z 3 STUDIA EUROPEJSKIE Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne 2008/2009 Rok I, semestr I l. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 Elementy prawa 30 - E 3 2 Mikroekonomia E 5 3 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 4 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 5 Podstawy socjologii 15 - Z 2 6 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 7 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 3 8 Technologia informacyjna Z 2 9 Język angielski - 60 Z 3 10 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Suma 29 Rok I, semestr II l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 3 Makroekonomia E 5 4 Filozofia 30 - E 3 5 Demografia 30 - E 3 6 Podstawy organizacji i zarządzania 30 - Z 2 7 Integracja gospodarcza w Europie 30 - Z 3 15

16 8 Ewolucja instytucji Wspólnot Europejskich 30 - Z 3 9 Język angielski - 60 Z 3 10 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Suma 33 Studia niestacjonarne 2008/2009 Rok I, semestr I l. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 Elementy prawa 30 - E 3 2 Mikroekonomia E 5 3 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 4 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 5 Podstawy socjologii 15 - Z 2 6 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 7 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 3 8 Podstawy organizacji i zarządzania 20 - Z 3 9 Technologia informacyjna Z 2 10 Język angielski - 60 Z 3 Suma 31 Rok I, semestr II l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 3 Makroekonomia E 5 4 Filozofia 30 - E 3 5 Demografia 30 - E 3 6 Integracja gospodarcza w Europie 30 - Z 4 7 Kolonializm europejski 30 - Z 4 8 Język angielski - 60 Z 3 Suma 33 INTEGRACJA EUROPEJSKA Studia pierwszego stopnia 2007/2008 Rok II, semestr III Studia stacjonarne 16

17 l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne cz. I 30 - Z PKO 5 Handel międzynarodowy 30 - E 3 6 Podstawy marketingu 20 - E 2 7 Międzynarodowa polityka ekonomiczna z 30 - Z 2 elementami ekologii 8 Programy pomocowe UE Z 3 9 Konstrukcje wniosków wspólnotowych Z 3 10 Język angielski - 60 Z 3 11 II język obcy - 60 Z 2 Dwa przedmioty fakultatywne (do wyboru spośród 60 - Z 2 przedmiotów innych specjalności) Suma 31 Rok II, semestr IV l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Polityka gospodarcza 30 - Z 3 2 Prawo Wspólnot Europejskich 30 - E 3 3 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 4 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 5 Współczesne systemy polityczne cz. II 30 - Z 5 6 Elementy statystyki Z 4 7 Mniejszości etniczne i narodowe w Europie 30 - Z 3 8 Polonia w krajach europejskich 30 - Z 3 9 Język angielski - 60 Z 3 10 II język obcy - 60 Z 2 Przedmiot fakultatywny (do wyboru spośród 30 - Z 3 przedmiotów innych specjalności) Suma /2007 Rok III, semestr V l. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 2 Prawo traktatów 30 - E 3 3 Międzynarodowy system ochrony praw człowieka 30 - E 3 4 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 - Z 2 5 Polityka zagraniczna Polski 30 - Z 3 6 Historia gospodarcza 30 - Z 3 7 Stosunki państwo-związki wyznaniowe w UE 30 - Z 3 8 Język angielski - 60 E 5 17

18 9 II język obcy - 60 Z 3 10 Seminarium licencjackie 30 Z 3 Suma 31 Rok III, semestr VI l. godz. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Negocjacje w biznesie międzynarodowym 30 - Z 3 2 Polityka zatrudnieniaw UE 30 - E 3 3 Polska w UE 30 - E 4 4 Komputerowe metody prezentacji Z 3 5 Ameryka Łacinska a UE 30 - Z 3 6 Europejska polityka zdrowotna i systemy opieki 30 - Z 3 zdrowotnej w UE 7 Reforma UE 30 - E 4 8 Wykład w języku obcym 20 - E 4 9 II język obcy - 60 Z 3 10 Seminarium licencjackie 30 Z 3 Suma 33 Studia niestacjonarne 2007/2008 Rok II, semestr III l. C l. godz. Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne cz. I 30 - Z PKO 5 Handel międzynarodowy 30 - E 3 6 Podstawy marketingu 20 - E 2 7 Międzynarodowa polityka ekonomiczna z 30 - Z 2 elementami ekologii 8 Programy pomocowe UE Z 3 9 Konstrukcje wniosków wspólnotowych Z 3 10 Język angielski - 60 Z 3 Dwa przedmioty fakultatywne (do wyboru spośród 60 - Z 4 przedmiotów innych specjalności) Suma 29 II Język obcy (fakultatywny) - 60 Z 2 Rok II, semestr IV l. C l. Forma zaliczenia Punkty ECTS 18

19 godz. godz. 1 Polityka gospodarcza 30 - Z 3 2 Prawo Wspólnot Europejskich 30 - E 3 3 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 4 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 5 Współczesne systemy polityczne cz. II 30 - Z 5 6 Elementy statystyki Z 4 7 Mniejszości etniczne i narodowe w Europie 30 - Z 3 8 Polonia w krajach europejskich 20 - Z 3 9 Język angielski - 25 Z 3 Przedmiot fakultatywny (do wyboru spośród przedmiotów 20 - Z 3 innych specjalności) Suma 32 II Język obcy (fakultatywny) - 60 Z /2007 Rok III, semestr V l. C Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 2 Prawo traktatów 30 - E 3 3 Międzynarodowy system ochrony praw człowieka 30 - E 3 4 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 - Z 2 5 Podstawy protokołu dyplomatycznego i etykiety 30 - E 3 6 Polska w UE 20 - E 3 7 Ameryka Łacińska a UE 30 - Z 3 8 Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej 20 - Z 3 w perspektywie Europy 9 Stosunki państwo-związki wyznaniowe w UE 20 - Z 3 10 Język angielski - 60 Z 4 11 Seminarium licencjackie 30 Z 2 Suma 32 II język obcy (fakultatywny) - 60 Z 3 Rok III, semestr VI l. godz. C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Programy pomocowe UE Z 4 2 Konstrukcje wniosków wspólnotowych Z 3 3 Historia gospodarcza 30 - Z 3 4 Europejska polityka zdrowotna i systemy opieki 30 - Z 3 zdrowotnej w UE 5 Reforma UE 30 - E 4 6 Polonia w krajach europejskich 20 - Z 3 7 Polityka zagraniczna III RP 30 - Z 3 8 Język angielski - 60 E 5 9 Seminarium licencjackie 30 Z 2 19

20 Suma 30 II język obcy (fakultatywny) - 60 Z /2006 Rok IV, semestr VII l. C Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 Doktryny militarne XX wieku 30 - E 3 2 Negocjacje w biznesie międzynarodowym 20 - Z 3 3 Polityka zatrudnienia w UE 20 - E 3 4 Podstawy protokołu dyplomatycznego i etykiety 30 - E 3 5 Mniejszości narodowe i etniczne w Europie 30 - Z 2 6 Cywilizacyjne podstawy integracji europejskiej 30 - E 3 7 Europejskie prawo gospodarcze 30 - Z 2 8 Komputerowe metody prezentacji Z 2 9 Stosunki państwo związki wyznaniowe w UE 30 - Z 3 10 Język angielski - 60 E 5 11 Seminarium licencjackie 30 Z 2 Suma 31 II język obcy (fakultatywny) - 60 Z 3 TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne 2008/2009 Rok I, semestr I l. C Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 Elementy prawa 30 - E 3 2 Mikroekonomia E 5 3 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 4 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 5 Podstawy socjologii 15 - Z 2 6 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 7 Teoria turystyki 30 - E 3 Historia gospodarcza 30 - Z 3 8 Technologia informacyjna Z 2 9 Język angielski - 60 Z 3 10 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Suma 32 20

21 Rok I, semestr II l. godz. C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 3 Makroekonomia E 5 4 Filozofia 30 - E 3 5 Demografia 30 - E 3 6 Koncepcje integracji europejskiej 30 - E 4 7 Geografia turyzmu 30 - Z 3 8 Język angielski - 60 Z 3 9 Wychowanie fizyczne - 30 Z 1 Suma /2008 Rok II, semestr III l. C Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne cz. I 30 - Z PKO 5 Podstawy marketingu 20 - E 2 6 Międzynarodowa polityka ekonomiczna z 30 - Z 2 elementami ekologii 7 Międzynarodowa polityka turystyczna 30 - E 3 8 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 9 Międzynarodowe organizacje turystyczne 15 - Z 1 10 Atrakcje turystyczne Polski 30 - E 2 11 Historia kultury i sztuki 30 - E 2 12 Język angielski - 60 Z 3 13 II język obcy - 60 Z 2 Dwa przedmioty fakultatywne (do wyboru spośród 60 - Z 2 przedmiotów innych specjalności) Suma 33 Rok II, semestr IV l. godz. C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Polityka gospodarcza 30 - Z 3 2 Prawo Wspólnot Europejskich 30 - E 3 3 Międzynarodowe organizacje gospodarcze 30 - Z 2 4 Współczesne systemy polityczne cz. II 30 - Z 5 5 Elementy statystyki Z 3 6 Międzynarodowy rynek turystyczny 30 - E 3 7 Przedmiot do wyboru: Atrakcje turystyczne Europy, 30 - Z 3 21

22 Dziedzictwo a turystyka 8 Systemy informacji i rezerwacji w turystyce Z 2 9 Język angielski - 60 Z 3 10 II język obcy - 60 Z 2 Przedmiot fakultatywny (do wyboru spośród 30 - Z 3 przedmiotów innych specjalności) Suma /2007 Rok III, semestr V l. C Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 ONZ i organizacje wyspecjalizowane 30 - Z 3 2 Prawo traktatów 30 - E 3 3 Międzynarodowe prawo turystyczne 30 - E 3 4 Handel międzynarodowy 30 - E 3 5 Krajowy rynek turystyczny 30 - E 2 6 Atrakcje turystyczne krajów pozaeuropejskich 30 - E 2 7 Rozwój zrównoważony w turystyce 15 - Z 1 8 Planowanie i programowanie turystyki 30 - Z 1 9 Domeny kulturowe świata a turystyka 30 - E 2 10 E-biznes w turystyce Z 1 11 Standardy obsługi klienta - 15 Z 1 12 Język angielski - 60 E 5 13 II język obcy - 60 Z 3 14 Seminarium licencjackie 30 Z 3 Suma 33 Rok III, semestr VI l. godz. C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Prognozowanie i symulacje międzynarodwe 30 - E 2 2 Polityka zagraniczna III RP 30 - Z 3 3 Międzynarodowy system ochrony praw człowieka 30 - E 3 4 Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelem E 3 5 Podstawy hotelarstwa - 15 Z 1 6 Pilotaż wycieczek 20 - Z 2 7 Transport w turystyce 20 - Z 2 8 Marketing turystyczny - 15 Z 2 9 Tworzenie produktu turystycznego - 15 Z 2 10 Przedsiębiorstwo turystyczne - 15 Z 1 11 Organizacja i technika obsługi biurowej - 15 Z 2 12 Wykład w języku obcym 20 - Z 4 13 II język obcy - 60 Z 3 14 Seminarium licencjackie 30 Z 3 Suma 33 22

23 Studia niestacjonarne 2008/L Rok I, semestr II l. C Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 Makroekonomia E 5 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 3 Międzynarodowe stosunki polityczne 30 - E 5 4 Filozofia 30 - E 3 5 Koncepcje integracji europejskiej 20 - E 4 6 Geografia turyzmu 20 - Z 3 7 Demografia 30 - E 3 8 Język angielski - 20 Z 3 Suma 31 Rok II, semestr III l. godz. C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne cz. I 30 - Z PKO 5 Podstawy marketingu 20 - E 2 6 Międzynarodowa polityka ekonomiczna z 30 - Z 2 elementami ekologii 7 Międzynarodowa polityka turystyczna 30 - E 3 8 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 9 Międzynarodowe organizacje turystyczne 15 - Z 2 10 Atrakcje turystyczne Polski 20 - E 3 11 Historia kultury i sztuki 20 - E 3 12 Język angielski - 20 Z 3 Suma 32 II język obcy (fakultatywny) - 20 Z /2009 Rok I, semestr I l. C Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 Elementy prawa 30 - E 3 2 Mikroekonomia E 5 3 Historia stosunków międzynarodowych 30 - E 5 23

24 4 Geografia polityczna i gospodarcza 30 - Z 3 5 Podstawy socjologii 15 - Z 2 6 Socjologia stosunków międzynarodowych 15 - E 2 7 Teoria turystyki 30 - E 3 8 Historia gospodarcza 30 - Z 3 9 Technologia informacyjna Z 2 10 Język angielski - 60 Z 3 Suma 31 Rok I, semestr II l. godz. C Forma zaliczenia Punkty ECTS 1 Międzynarodowe stosunki polityczne E 5 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 - E 5 3 Makroekonomia 30 - E 5 4 Filozofia 30 - E 3 5 Demografia 20 - E 4 6 Koncepcje integracji europejskiej 20 - Z 3 7 Geografia turyzmu 30 - E 3 8 Język angielski - 25 Z 3 Suma /2008 Rok II, semestr III l. C Forma zaliczenia Punkty ECTS godz. 1 Nauka o państwie 30 - E 4 2 Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 - Z 3 3 Prawo międzynarodowe publiczne 30 - E 4 4 Współczesne systemy polityczne cz. I 30 - Z PKO 5 Podstawy marketingu 20 - E 2 6 Międzynarodowa polityka ekonomiczna z 30 - Z 2 elementami ekologii 7 Międzynarodowa polityka turystyczna 20 - E 3 8 Międzynarodowe stosunki finansowe 30 - E 3 9 Międzynarodowe organizacje turystyczne 15 - Z 1 10 Atrakcje turystyczne Polski 20 - E 2 11 Historia kultury i sztuki 20 - E 2 12 Przestrzeń sztuki współczesnej i jej wpływ na 20 - Z 2 charakter turystyki 13 Język angielski - 60 Z 3 Dwa przedmioty fakultatywne (do wyboru spośród 60 - Z 2 przedmiotów pozostałych specjalności) Suma 33 II język obcy (fakultatywny) - 60 Z 2 24

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data Liczba egzemplarzy: Kopia kontrolowana numer: Autor: Zaakceptowana przez: M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania pierwszego 15.09.2010 Nr wydania

Bardziej szczegółowo