Strategia rozwoju klastra w Łodzi i efekty jej wdrażania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju klastra w Łodzi i efekty jej wdrażania"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju klastra w Łodzi i efekty jej wdrażania Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

2 1 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

3 STRESZCZENIE DOKUMENTU Cele projektu Liberalizacja handlu tekstyliami z Chinami to nieunikniony spadek zatrudnienia w Łodzi o około 15 tysięcy do 2010r. oraz 20 tysięcy do 2015r. UMŁ wpłynie na utworzenie około 25 tysięcy miejsc pracy do 2010r. a 40 tysięcy do 2015r., znacząco obniżając bezrobocie Analiza branż Branże priorytetowe BPO, logistyka, AGD Branże dodatkowe handel detaliczny oraz obsługa nieruchomości i firm Branże innowacyjne rozwój oprogramowania i biotechnologia Trzy filary strategii Duzi inwestorzy aktywne pozyskiwanie w branżach priorytetowych i profesjonalna obsługa w pozostałych branżach Rozwój przedsiębiorczości Łódź przyjazna przedsiębiorcom Poprawa atrakcyjności miasta faktyczna i postrzegana Kluczowe elementy wdrożenia 7 obszarów, Zespół ponadwydziałowy Wdrożenie zaplanowane na rok, najintensywniejsze pierwsze 6 miesięcy 2

4 3 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

5 W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII MOŻE POWSTAĆ 25 TYS. MIEJSC PRACY W CIĄGU 5 LAT I 40 TYS. W CIĄGU 10 LAT W tysiącach osób Obecna liczba bezrobotnych Oczekiwany spadek bezrobocia w wyniku wdrożenia strategii Potencjalny wzrost bezrobocia w przemyśle tekstylnoodzieżowym Efekt ogólnego wzrostu gospodarczego -? -? Poziom bezrobocia na koniec okresu <47 <37 Źródło: Analiza zespołu 4

6 *Nie uwzględnia obecnie deklarowanych przez obecnych inwestorów, a jeszcze nie zrealizowanych miejsc pracy ** Szacunek, w oparciu o zatrudnienie u obecnych w Łodzi inwestorów zagranicznych na koniec 2004 r. *** Podejście konserwatywne: wartość mnożnika uwzględniająca jedynie miejsca pracy stworzone przez zwiększoną konsumpcję pracowników nowo tworzonych miejsc pracy; większa wartość mnożnika możliwa jest dla branż o dłuższym łańcuchu wartości uwzględniających dodatkowe miejsca pracy stworzone u kooperantów (np. przewoźnicy w branży logistycznej czy handlu detalicznym) Źródło: Analiza zespołu 5 MIEJSCA PRACY POCHODZIĆ BĘDĄ GŁÓWNIE OD DUŻYCH INWESTORÓW A TAKŻE OD UZYSKANEGO EFEKTU MNOŻNIKOWEGO Liczba miejsc pracy w tysiącach SZACUNKOWO Nowe miejsca pracy stworzone bezpośrednio* 2004 r. Do 2010 r. Do 2015 r. Centra BPO Logistyka AGD Inni duzi inwestorzy** 10.0 ~5.0 ~10.0 Efekt mnożnikowy =1.3*** Razem

7 6 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

8 Źródło: Analiza zespołu 7 ANALIZY WSKAZAŁY TRZY BRANŻE KLASTROWE, DWIE DODATKOWE ISTOTNE DLA EFEKTU MNOŻNIKOWEGO, ORAZ DWIE INNOWACYJNE Branże priorytetowe Branże o znacznej obecności inwestorów zagranicznych w Łodzi BPO Logistyka AGD Farmaceutyki Branże o znacznym udziale w gospodarce łódzkiej Włókiennictwo i tekstylia Handel i naprawy Obsługa nieruchomości i firm Inne branże wskazane w rozmowach z liderami biznesu Rozwój oprogramowania startupy Biotechnologia Usługi zdrowotne na eksport Określenie branży Branża klastrowa Branża dodatkowa, wykorzystanie efektu mnożnikowego Branża innowacyjna Kluczowe działań UMŁ Pozyskiwanie dużych inwestorów Jedynie działania defensywne Ogólne ułatwianie rozwoju przedsiębiorstw Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

9 8 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

10 Źródło: Analiza zespołu 9 NOWA STRATEGIA ŁODZI OPIERA SIĘ NA TRZECH FILARACH Kluczowe działania wdrażane w pierwszej kolejności, przynoszące szybkie efekty Duzi inwestorzy Proaktywnie pozyskiwani w branżach priorytetowych BPO AGD Logistyka W innych branżach, profesjonalna obsługa dużych inwestorów napływających do Łodzi Rozwój przedsiębiorczości Poprawa ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej Stymulacja powstawania i rozwoju przedsiębiorstw (w dłuższym okresie) Poprawa atrakcyjności miasta Poprawa wizerunku miasta Skoncentrowanie działań promocyjnych na unikalnych walorach Łodzi Działania wspierające (głównie poprawa infrastruktury komunikacyjnej i noclegowej)

11 * Dedykowany do pozyskiwania i obsługi inwestorów powyżej 200 miejsc pracy oraz wszystkich inwestorów płynących z PAIIZ Źródło: Analiza zespołu 10 DLA OBSŁUGI DUŻYCH INWESTORÓW POWOŁANO NOWY ZESPÓŁ, KTÓRY JEST CENTRALNYM PUNKTEM OBSŁUGI INWESTORÓW W ŁODZI Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Pozostałe Wydziały UMŁ Gminy ościenne Inwestor Zespół Obsługi Inwestorów w UMŁ* Powiatowe Urzędy Pracy w Łodzi Uczelnie Łódzkie Urząd Wojewódzki w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Wiodące agencje nieruchomości Wiodący deweloperzy Wiodące agencje pośrednictwa pracy

12 Źródło: Analiza zespołu 11 ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORÓW W UMŁ REPREZENTUJE NOWĄ JAKOŚĆ W PODEJŚCIU DO INWESTORÓW Priorytetyzacja działań Ciągły rozwój pracowników Opiekunowie Inwestorów dedykowani do branż i inwestorów 100% czasu na proaktywne pozyskiwanie i obsługę inwestorów Segmentacja inwestorów i priorytet dla tych o największym potencjale miejsc pracy Oferta inwestycyjna po polsku i angielsku dla każdej branży priorytetowej Aktywna współpraca robocza z PAIIZ Jasno określone zadania i kwalifikacje Opiekunów (np. biegły angielski) Obecni Opiekunowie przeszli usystematyzowany proces rekrutacyjny Lider i dodatkowi Opiekunowie rekrutowani z biznesu przez firmę Adecco Profesjonalne szkolenia dla Opiekunów Biznesowe podejście do zarządzania pracą Cele nowych miejsc pracy dla Zespołu i każdego Opiekuna Wynagrodzenie Opiekunów zależy od realizacji celów Cykliczna i usystematyzowana ocena Opiekunów

13 NOWA JAKOŚĆ W POZYSKIWANIU I OBSŁUDZE INWESTORÓW TO TAKŻE ZMIANY W OFEROWANIU NIERUCHOMOŚCI INWESTOROM Najważniejsze elementy podejmowanych działań Najlepsza oferta nieruchomości ze wszystkich źródeł Katalog wszystkich dostępnych nieruchomości w Łodzi i okolicach ze wszystkich źródeł, również prywatnych (działki i biura) Współpraca ze wszystkimi źródłami nieruchomości - bieżąca aktualizacja oferty oraz łatwy dostęp dla inwestorów Zwiększenie liczby nieruchomości wysokiej klasy Współpraca z deweloperami budowa powierzchni biurowej wysokiej klasy i przygotowywanie działek dla inwestorów Korzystne warunki sprzedaży działek gminnych dla wybranych deweloperów Korzystne warunki dodatkowej powierzchni biurowej, czynszu i czasu wykonania dla miasta Konsekwencja w realizacji strategii konsolidacji nieruchomości gminnych przez UMŁ Przyspieszenie planów zagospodarowania Wybór najatrakcyjniejszych działek inwestycyjnych w Łodzi i okolicach Priorytet tworzenia planów dla wybranych działek Usprawnienie procesu tworzenia planów dla pozostałych działek Źródło: Analiza zespołu 12

14 Źródło: Analiza zespołu 13 INWESTORZY OTRZYMUJĄ TAKŻE KOMPLEKSOWĄ INFORMACJĘ I ŁATWY DOSTĘP DO ZASOBÓW LUDZKICH Nowa rola UMŁ Zespół Obsługi Inwestorów Jakość zasobów Monitoring rynku zasobów ludzkich Wspieranie wybranych działań szkoleniowych Sugerowanie działań innym instytucjom (np. priorytetyzacja nauczania języków obcych) Informacje o zasobach Gromadzenie kompleksowej informacji o zasobach ludzkich w Łodzi ze wszystkich źródeł Pośredniczenie w dostępie inwestorów do bardziej szczegółowych informacji Proces rekrutacji Działanie porekrutacyjne Poprzez działanie indywidualnego opiekuna inwestora aktywne nawiązywanie kontaktów i uczestniczenie w kontaktach z instytucjami będącymi źródłem zasobów Uczelnie Powiatowe Urzędy Pracy Agencje pośrednictwa pracy Aktywne pozyskiwanie i analizowanie informacji o efektach rekrutacji Sugerowanie niezbędnych zmian w podejściu do rekrutacji Pomoc inwestorowi w dalszych rekrutacjach

15 14 DZIĘKI WPROWADZONYM USPRAWNIENIOM, ŁÓDŹ MA SZANSĘ STAĆ SIĘ NAJBARDZIEJ PRZYJAZNYM MIASTEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Charakterystyka działań COP Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Kluczowe dla początkującego przedsiębiorcy informacje zgromadzone w jednym miejscu - dyżury przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces powstawania firmy (np. ZUS, US, PIP, PIS, UMŁ, ŁARR, PUP) Uproszczenie wybranych procedur w oparciu o pracę Centrum (np. obsługa wybranych elementów przez Internet) System doradztwa i szkoleń Uruchomienie współpracy Urzędu Miasta z wybranymi instytucjami i firmami prywatnymi Informacja o wybranych firmach świadczących usługi doradztwa i szkolenia we wszystkich miejscach związanych z obsługą przedsiębiorców w Łodzi Darmowe sesje doradczo-szkoleniowe prowadzone przez firmy prywatne a organizowane przez Urząd Miasta Łodzi System informacji oparty o Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP) Rozwijanie systemu Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości punktów informacyjnych dla przedsiębiorców zlokalizowanych w Delegaturach Urzędu Miasta Łodzi Strona internetowa LOP rozbudowana o wszystkie praktyczne informacje dla przedsiębiorców Wydawnictwa i publikacje informacyjne dla przedsiębiorców

16 15 URZĄD MIASTA BĘDZIE WSPIERAĆ STYMULOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEZ RADĘ KOORDYNACYJNĄ DS. INNOWACYJNOŚCI Najważniejsze działania Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności Wspieranie istniejących instytucji Skład Rady: Instytucje stymulujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Łodzi Wiodące szkoły wyższe związane z biznesem (UŁ, PŁ, WSHE) Władze Regionalne - Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Organizowanie wsparcia dla łódzkich instytucji stymulujących rozwój przedsiębiorczości Badanie potrzeb przedsiębiorstw - Inicjowanie powstawania nowych instytucji i inicjatyw dla spełnienia konkretnych potrzeb Koordynacja i ukierunkowanie działań Koordynacja działań i bliska współpraca poszczególnych instytucji, zwłaszcza w zakresie realizacji strategii rozwoju klastra Wspólne prowadzenie działań w celu uniknięcia powielania inicjatyw Katalogowanie projektów i osiągnięć naukowobadawczych Utworzenie i bieżące uaktualnianie kompleksowego katalogu nowych pomysłów, patentów i projektów badawczych, opracowywanych w łódzkich firmach, szkołach wyższych i jednostkach naukowo-badawczych Utworzenie kompleksowego katalogu inicjatyw wspierających innowacyjność na podstawie materiałów udostępnionych przez uczestników Rady Zapewnienie kompleksowej informacji dla przedsiębiorstw Wdrożenie mechanizmu udostępniania i promocji katalogu przedsiębiorcom Rada będzie rozpowszechniać informacje o istniejących instytucjach stymulujących przedsiębiorczość i innowacyjność oraz o oferowanym przez nie wsparciu

17 POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI BĘDZIE REALIZOWANA POPRZEZ BUDOWANIE MARKI ŁODZI NA ROZWOJU JEJ UNIKALNYCH WALORÓW Kluczowe elementy Proponowane działania Wizerunek miasta Hasło i materiały promocyjne Komunikacja zalet i unikalności miasta Klub Ambasadora Łodzi Spójne graficznie i merytorycznie materiały promocyjne z jednym przewodnim hasłem promującym Łódź Przejęcie domeny lodz.pl i rozbudowa strony internetowej UMŁ Klub łódzkich liderów biznesu, świata nauki i kultury, promujących Łódź w swoich regularnych działaniach Koncentracja na unikalnych walorach Łodzi Flagowe tematy Unikalny wizerunek miasta wokół dwóch flagowych tematów - Łódź jako tygiel kultur i Łódź filmowa Rozwój innych, stałych atrakcji wokół obydwu tematów (np. wsparcie utworzenia studia filmowego przez Davida Lyncha) Ulica Piotrkowska Dalsze uatrakcyjnianie ulicy poprzez np. renowacja elewacji kamienic Działania wspierające Infrastruktura komunikacyjna Infrastruktura noclegowa Aktywne zapewnienie szybkiej realizacji planów Uruchomienia szybkich połączeń kolejowych z Warszawą Budowy autostrady do Warszawy Rozwoju połączeń lotniczych na lotnisku Lublinek Budowy lotniska międzynarodowego pomiędzy Warszawą a Łodzią Działania na rzecz rozwoju bazy hotelowej Źródło: Analiza zespołu 16

18 17 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

19 PLAN WDROŻENIA STRATEGII KLASTRA SKŁADA SIĘ Z SIEDMIU KLUCZOWYCH ELEMENTÓW Kluczowe działania, które są podjęte w ramach wdrożenia Zespół Obsługi Inwestorów Poprawa oferty nieruchomości Poprawa oferty zasobów ludzkich Rozwój Przedsiębiorczości Poprawa atrakcyjności miasta Zapewnienie finansowania Komunikacja Źródło: Analiza zespołu Finalizacja budowy Zespołu Obsługi Inwestorów, nadanie mu najwyższego priorytetu w UMŁ i wyposażenie w niezbędne narzędzia (pomieszczenia, sprzęt, pakiet wynagrodzeń) Wypracowanie profesjonalnych zasad współpracy z kluczowymi instytucjami (PAIIZ, ŁSSE, Urząd Marszałkowski) Wdrożenie ułatwionego mechanizmu dostępu do niezbędnej dla inwestorów infrastruktury i pozwoleń, począwszy od natychmiastowego wdrożenia wybranych szybkich usprawnień Usprawnienie współpracy ze źródłami nieruchomości (gminy ościenne, agencje nieruchomości), ułatwiającej tworzenie i aktualizację oferty oraz dostęp do niej dla inwestorów; elektroniczna baza nieruchomości Nawiązanie współpracy z deweloperami w zakresie budowy biurowców oraz przygotowania działek inwestycyjnych dla inwestorów Przyspieszenie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w pierwszym rzędzie dla kluczowych nieruchomości inwestycyjnych) oraz konsekwentna realizacja strategii w zakresie konsolidacji działek Wdrożenie nowego modelu informacji oraz dostępu do kluczowych źródeł zasobów, począwszy od natychmiastowego wdrożenia wybranych szybkich usprawnień (np. w zakresie rekrutacji bezrobotnych) Podpisanie umów z kluczowymi uczelniami i agencjami pracy w zakresie przekazywania informacji o kandydatach (np. baza absolwentów), ułatwienia procesu dostępu oraz długoterminowej poprawy jakości kandydatów Uruchomienie działań w zakresie poprawy najważniejszych elementów jakości kandydatów (np. języki obce) Poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Łodzi na styku z administracją publiczną Wspieranie powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez koordynację działań istniejących już inicjatyw/instytucji oraz wybiórcze tworzenie nowych Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności Identyfikacja i uruchomienie najważniejszych działań poprawiających ogólny zewnętrzny wizerunek Łodzi, skoncentrowanych na flagowych magnesach Łodzi, zapewnienie skutecznej realizacji działań wspierających (w szczególności w zakresie infrastruktury komunikacyjnej) Uruchomienie planu szerokiej promocji miasta w Polsce i za granicą, włączywszy Klub Ambasadora Łodzi Weryfikacja możliwości finansowania ze środków zewnętrznych i priorytetyzacja wydatków Pozyskanie finansowania dedykowanego do kluczowych inicjatyw wdrożeniowych Prowadzenie bieżącej komunikacji postępów procesowych projektu (np. podpisanie umowy z uczelniami) oraz kluczowych osiągnięć (np. pozyskanie dużego inwestora zagranicznego) Zapewnienie spójności komunikacyjnej kluczowych decydentów w Łodzi 18

20 OGÓLNY PLAN WDROŻENIA Kluczowe produkty końcowe Zespół Wdrożeniowy Projektu Utworzenie i formalizacja zespołu Zespół Obsługi Inwestorów Finalizacja rekrutacji lidera i rekrutacji Opiekunów Inwestora Poprawa oferty nieruchomości Wdrożenie przyspieszonej ścieżki uzyskiwania pozwoleń w zakresie nieruchomości i infrastruktury dla dużych inwestorów Wdrożenie elektronicznej bazy danych nieruchomości Podpisanie i wdrożenie ramowych umów o współpracę ze źródłami nieruchomości (przekazywanie oferty oraz dostęp do nieruchomości) Podpisanie umów z wybranymi deweloperami (biurowce wysokiej jakości oraz działki inwestycyjne) Poprawa oferty zasobów ludzkich Wdrożenie przyspieszonej i skutecznej ścieżki dostępu do zasobów ludzkich w Powiatowych Urzędów Pracy Uzupełnienie informacji w UMŁ (języki obce, zawody, itp.) Podpisanie ramowych umów o współpracę z uczelniami (intensyfikacja działań Biur Karier, poprawa nauczania języków obcych) i agencjami pracy (rekrutacje dla inwestorów) Wdrożenie działań poprawiających kluczowe elementy jakości zasobów (np. języki obce) Rozwój przedsiębiorczości Uruchomienie Centrów Obsługi Przedsiębiorcy i uproszczenie kilku wybranych procedur obsługi przedsiębiorstw* Rozszerzenie i udoskonalenie funkcjonalności Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości* Uruchomienie systemu nieodpłatnego doradztwa i szkoleń przez prywatne firmy w UMŁ* Uruchomienie Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i skatalogowanie projektów innowacyjnych w Łodzi Poprawa atrakcyjności miasta Opracowanie i wdrożenie spójnych i atrakcyjnych materiałów promocyjnych oraz hasła promocyjnego Odnowienie fasad na ul. Piotrkowskiej Uruchomienie i promocja pierwszych atrakcji wokół koncepcji Łodzi jako tygla kultur i Łodzi filmowej Uruchomienie Klubu Ambasadora Łodzi Zapewnienie finansowania Szczegółowe zaplanowanie wydatków i określenie strategii pozyskania finansowania Opracowanie i złożenie wniosków o finansowanie Końcowe zamknięcie i rozliczenie projektów * Przeprowadzenia badania rynkowego przedsiębiorców będzie wspólne dla tych działań Źródło: Analiza zespołu Bieżąca aktualizacja bazy Monitorowanie współpracy Monitorowanie współpracy Cykliczna aktualizacja Wdrożenie i monitorowanie współpracy Monitorowanie wyników Działanie operacyjne Monitorowanie działania Działanie operacyjne Działanie operacyjne Do 18 miesięcy po zamknięciu danego projektu 19

21 20 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

22 ZESPÓŁ PRZEPROWADZIŁ JUŻ ROZMOWY Z 98 INWESTORAMI, Z CZEGO DLA CZĘŚCI SĄ DUŻE SZANSE POZYSKANIA DO ŁODZI Inwestorzy, z którymi zespół przeprowadził rozmowy Inwestorzy o dużych szansach pozyskania do Łodzi BPO AGD 12 7 Logistyka Proaktywnie pozyskiwani Reaktywnie obsługiwani Inne sektory 17 8 Źródło: Zespół Obsługi Inwestorów w UMŁ

23 INWESTORZY POZYSKANI LUB ROZWIJAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ŁODZI Potencjał miejsc pracy BPO 180 AGD 250 Logistyka Inne sektory Źródło: Zespół Obsługi Inwestorów w UMŁ 22

24 23 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności posiedzenie inauguracyjne w dniu 7 lutego 2006 r. Członkowie Rady Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Politechnika Łódzka (Centrum Innowacji i Transferu Technologii) Uniwersytet Łódzki (Akcelerator Technologii i Centrum Innowacji) Uniwersytet Medyczny Wyższa Szkoła Humanistyczno -Ekonomiczna Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) Fundacja Inkubator Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Instytut Nowych Technologii Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Ośrodek Innowacji NOT Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

25 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności posiedzenie inauguracyjne w dniu 7 lutego 2006 r. 24

26 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności posiedzenie inauguracyjne w dniu 7 lutego 2006 r. 25

27 26 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności posiedzenie inauguracyjne w dniu 7 lutego 2006 r. Katalog patentów- pilotaż: W trakcie realizacji jest wersja pilotażowa katalogu patentów, technologii, produktów i projektów wynalazczych, projektów badawczo-rozwojowych, programów komputerowych, usług inżynierskich o charakterze praktycznym oferty dla przedsiębiorstw. Grupa objęta badaniem: 1. Instytuty i katedry Politechniki Łódzkiej; 2. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk w Łodzi; 3. Jednostki badawczo-rozwojowe (JBR) w Łodzi, tj. jednostki, których podstawowym celem/rodzajem działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

28 27 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI System doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - uruchomiony W ramach Systemu Urząd podpisał porozumienia i współpracuje z: BOIE Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. ul. Zielona 15, Łódź tel tel./fax Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 143, Łódź tel fax Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi ul. Wólczańska 51, Łódź tel tel./fax BDB AGOS SP. Z O.O. ul. Wigury 13, Łódź tel fax

29 28 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI System doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - uruchomiony W ramach Systemu Urząd podpisał porozumienia i współpracuje z: BeHaPe Biuro Usług Specjalistycznych ul. Kopernika 62, Łódź tel , , fax Kapital Sp. z o.o. Kancelaria finansowa Biuro rachunkowe Centrum doradztwa europejskiego ul. Sienkiewicza 100, Łódź tel fax STUDIUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SZKOLENIOWO WDROŻENIOWYCH SP. Z O.O. ul. Łąkowa 11, Łódź tel./fax Signa Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 89, Łódź tel fax Mercant Sp. z o.o. Centrum Praktycznej Edukacji "Mercant" ul. Obywatelska 104, Łódź tel fax

30 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI System doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - uruchomiony Najbliższe szkolenia: Nowoczesna promocja firmy i produktu 20 marca 2006 r. mała sala obrad Urzędu Miasta Łodzi przy współpracy z Rachunkowość 21 marca 2006 r. mała sala obrad Urzędu Miasta Łodzi przy współpracy z 29

31 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI COP Centrum obsługi przedsiębiorcy uruchomienie planowane jest na kwiecień 2006 r. Instytucje, które wejdą w skład Centrum: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 30

32 31 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA Hasło i materiały promocyjne wstępne propozycje Opis logo godło oparte na kształcie okręgu - koło jako symbol kompletności, punkt - centrum wydarzeń, zawiera w sobie cztery elementy - miasto czterech kultur, jest nawiązaniem do herbu Miasta: przedstawia łódkę z żaglem i jednocześnie z wiosłem, patrząc na okrąg widzimy uśmiechniętą twarz - dobra obietnica.

33 32 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA Przejęcie domeny

34 33 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA Łódź filmowa, Łódź tygiel kultur strona

35 34 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA Łódź tygiel kultur, Łódź filmowa wstępne propozycje nowych imprez Łódź Tygiel Kultur Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Festiwal Skrzyżowanie Cykl Imprez Poza Horyzont. Pracownia Artystyczna NEO Łódzka Akademia Czterech Kultur Obchody Roku Rosyjskiego Cykl imprez całorocznych Łódź Filmowa Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Czeskie Kino Kino Charcie III Międzynarodowy Festiwal Reanimacja OFF jak gorąco Powiększenie Hocki Klocki Dobranocki ŁDK Festiwal Kino Tańca Warsztaty Laterna Magica

Efekty wdrażania strategii rozwoju klastra w Łodzi. Łódź, grudzień 2006 r.

Efekty wdrażania strategii rozwoju klastra w Łodzi. Łódź, grudzień 2006 r. Efekty wdrażania strategii rozwoju klastra w Łodzi Łódź, grudzień 2006 r. SPIS TREŚCI Założenia strategii Efekty wdrażania strategii I Filar Efekty wdrażania strategii II Filar Efekty wdrażania strategii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny COIE, zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania COIE, 2) organizację COIE, 3) zasady funkcjonowania COIE, 4) wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk 2016

Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk 2016 Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk 2016 Dotacyjny rekonesans Szlifowanie projektów Składanie wniosku Realizacja projektu Rozliczenie dotacji Wykaz typów projektów Na co? Kiedy? Ile? Skąd? Rozwój

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy Ułatwienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dynamiczny wzrost sektora usług biznesowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski, w centrum Europy

W centrum Polski, w centrum Europy W centrum Polski, w centrum Europy -Sektory strategiczne, specjalizacje regionalne Łódź, 20 maj 2013 r. Atuty regionu - Nauka Kapitał naukowy: 7 publicznych wyższych uczelni: - Politechnika Łódzka - Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji wsparcia biznesu, we wdrażaniu RSI

Rola instytucji wsparcia biznesu, we wdrażaniu RSI Rola instytucji wsparcia biznesu, we wdrażaniu RSI na przykładzie ŁSSE Łódź dnia, 12 października 2012 r. KOMPLEMENTARNOŚĆ STRATEGII Koncepcja rozwoju SSE /Plan Rozwoju ŁSSE Strategia Rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGION.KULTURA.ROZWÓJ KULTURA, JEST PODSTAWOWYM ŹRÓDŁEM ROZWOJU

REGION.KULTURA.ROZWÓJ KULTURA, JEST PODSTAWOWYM ŹRÓDŁEM ROZWOJU REGION.KULTURA.ROZWÓJ KULTURA, JEST PODSTAWOWYM ŹRÓDŁEM ROZWOJU REGION.KULTURA.ROZWÓJ......to program budowy partnerstwa kreatywnego pomiędzy kulturą a obszarami takimi jak: edukacja, szkolenia, biznes,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania:

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27 28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Bydgoszcz w Polsce i regionie

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy. Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy. Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pomorskie sposoby na nowe miejsca pracy Piotr Ciechowicz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 4 listopada, 2011 1 Obszary działania ARP SA wdrażanie Funduszy Europejskich dla firm oraz instytucji wspierających

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1 Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r 1 Regionalne partnerstwo dla e-rozwoju Wypracowanie realistycznych celów, narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 18 61-713 Poznań. www.innowacyjna-wielkopolska.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 18 61-713 Poznań. www.innowacyjna-wielkopolska.pl Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 18 61-713 Poznań MODELOWE INICJATYWY SUBREGIONALNE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII 24-25 luty 2009 r. --- ROKOSOWO 01 Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 211 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Wiedza dla biznesu nr programu: 18 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Rozwój gospodarki innowacyjnej i podnoszenie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Założenia dokumentów strategicznych wybranych miast w Polsce.

Założenia dokumentów strategicznych wybranych miast w Polsce. Założenia dokumentów strategicznych wybranych miast w Polsce. Urząd Miasta Poznania Wydział Rozwoju Miasta Oddział Strategii Rozwoju Miasta czerwiec 2009 r. Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy

Bardziej szczegółowo

L.p. Nr wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku. Łódź. i przedsiębiorstw województwa łodzkiego

L.p. Nr wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku. Łódź. i przedsiębiorstw województwa łodzkiego Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/I/8.2.1/IN/11 L.p. Nr wniosku Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo