Strategia rozwoju klastra w Łodzi i efekty jej wdrażania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju klastra w Łodzi i efekty jej wdrażania"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju klastra w Łodzi i efekty jej wdrażania Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

2 1 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

3 STRESZCZENIE DOKUMENTU Cele projektu Liberalizacja handlu tekstyliami z Chinami to nieunikniony spadek zatrudnienia w Łodzi o około 15 tysięcy do 2010r. oraz 20 tysięcy do 2015r. UMŁ wpłynie na utworzenie około 25 tysięcy miejsc pracy do 2010r. a 40 tysięcy do 2015r., znacząco obniżając bezrobocie Analiza branż Branże priorytetowe BPO, logistyka, AGD Branże dodatkowe handel detaliczny oraz obsługa nieruchomości i firm Branże innowacyjne rozwój oprogramowania i biotechnologia Trzy filary strategii Duzi inwestorzy aktywne pozyskiwanie w branżach priorytetowych i profesjonalna obsługa w pozostałych branżach Rozwój przedsiębiorczości Łódź przyjazna przedsiębiorcom Poprawa atrakcyjności miasta faktyczna i postrzegana Kluczowe elementy wdrożenia 7 obszarów, Zespół ponadwydziałowy Wdrożenie zaplanowane na rok, najintensywniejsze pierwsze 6 miesięcy 2

4 3 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

5 W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII MOŻE POWSTAĆ 25 TYS. MIEJSC PRACY W CIĄGU 5 LAT I 40 TYS. W CIĄGU 10 LAT W tysiącach osób Obecna liczba bezrobotnych Oczekiwany spadek bezrobocia w wyniku wdrożenia strategii Potencjalny wzrost bezrobocia w przemyśle tekstylnoodzieżowym Efekt ogólnego wzrostu gospodarczego -? -? Poziom bezrobocia na koniec okresu <47 <37 Źródło: Analiza zespołu 4

6 *Nie uwzględnia obecnie deklarowanych przez obecnych inwestorów, a jeszcze nie zrealizowanych miejsc pracy ** Szacunek, w oparciu o zatrudnienie u obecnych w Łodzi inwestorów zagranicznych na koniec 2004 r. *** Podejście konserwatywne: wartość mnożnika uwzględniająca jedynie miejsca pracy stworzone przez zwiększoną konsumpcję pracowników nowo tworzonych miejsc pracy; większa wartość mnożnika możliwa jest dla branż o dłuższym łańcuchu wartości uwzględniających dodatkowe miejsca pracy stworzone u kooperantów (np. przewoźnicy w branży logistycznej czy handlu detalicznym) Źródło: Analiza zespołu 5 MIEJSCA PRACY POCHODZIĆ BĘDĄ GŁÓWNIE OD DUŻYCH INWESTORÓW A TAKŻE OD UZYSKANEGO EFEKTU MNOŻNIKOWEGO Liczba miejsc pracy w tysiącach SZACUNKOWO Nowe miejsca pracy stworzone bezpośrednio* 2004 r. Do 2010 r. Do 2015 r. Centra BPO Logistyka AGD Inni duzi inwestorzy** 10.0 ~5.0 ~10.0 Efekt mnożnikowy =1.3*** Razem

7 6 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

8 Źródło: Analiza zespołu 7 ANALIZY WSKAZAŁY TRZY BRANŻE KLASTROWE, DWIE DODATKOWE ISTOTNE DLA EFEKTU MNOŻNIKOWEGO, ORAZ DWIE INNOWACYJNE Branże priorytetowe Branże o znacznej obecności inwestorów zagranicznych w Łodzi BPO Logistyka AGD Farmaceutyki Branże o znacznym udziale w gospodarce łódzkiej Włókiennictwo i tekstylia Handel i naprawy Obsługa nieruchomości i firm Inne branże wskazane w rozmowach z liderami biznesu Rozwój oprogramowania startupy Biotechnologia Usługi zdrowotne na eksport Określenie branży Branża klastrowa Branża dodatkowa, wykorzystanie efektu mnożnikowego Branża innowacyjna Kluczowe działań UMŁ Pozyskiwanie dużych inwestorów Jedynie działania defensywne Ogólne ułatwianie rozwoju przedsiębiorstw Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

9 8 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

10 Źródło: Analiza zespołu 9 NOWA STRATEGIA ŁODZI OPIERA SIĘ NA TRZECH FILARACH Kluczowe działania wdrażane w pierwszej kolejności, przynoszące szybkie efekty Duzi inwestorzy Proaktywnie pozyskiwani w branżach priorytetowych BPO AGD Logistyka W innych branżach, profesjonalna obsługa dużych inwestorów napływających do Łodzi Rozwój przedsiębiorczości Poprawa ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej Stymulacja powstawania i rozwoju przedsiębiorstw (w dłuższym okresie) Poprawa atrakcyjności miasta Poprawa wizerunku miasta Skoncentrowanie działań promocyjnych na unikalnych walorach Łodzi Działania wspierające (głównie poprawa infrastruktury komunikacyjnej i noclegowej)

11 * Dedykowany do pozyskiwania i obsługi inwestorów powyżej 200 miejsc pracy oraz wszystkich inwestorów płynących z PAIIZ Źródło: Analiza zespołu 10 DLA OBSŁUGI DUŻYCH INWESTORÓW POWOŁANO NOWY ZESPÓŁ, KTÓRY JEST CENTRALNYM PUNKTEM OBSŁUGI INWESTORÓW W ŁODZI Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Pozostałe Wydziały UMŁ Gminy ościenne Inwestor Zespół Obsługi Inwestorów w UMŁ* Powiatowe Urzędy Pracy w Łodzi Uczelnie Łódzkie Urząd Wojewódzki w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Wiodące agencje nieruchomości Wiodący deweloperzy Wiodące agencje pośrednictwa pracy

12 Źródło: Analiza zespołu 11 ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORÓW W UMŁ REPREZENTUJE NOWĄ JAKOŚĆ W PODEJŚCIU DO INWESTORÓW Priorytetyzacja działań Ciągły rozwój pracowników Opiekunowie Inwestorów dedykowani do branż i inwestorów 100% czasu na proaktywne pozyskiwanie i obsługę inwestorów Segmentacja inwestorów i priorytet dla tych o największym potencjale miejsc pracy Oferta inwestycyjna po polsku i angielsku dla każdej branży priorytetowej Aktywna współpraca robocza z PAIIZ Jasno określone zadania i kwalifikacje Opiekunów (np. biegły angielski) Obecni Opiekunowie przeszli usystematyzowany proces rekrutacyjny Lider i dodatkowi Opiekunowie rekrutowani z biznesu przez firmę Adecco Profesjonalne szkolenia dla Opiekunów Biznesowe podejście do zarządzania pracą Cele nowych miejsc pracy dla Zespołu i każdego Opiekuna Wynagrodzenie Opiekunów zależy od realizacji celów Cykliczna i usystematyzowana ocena Opiekunów

13 NOWA JAKOŚĆ W POZYSKIWANIU I OBSŁUDZE INWESTORÓW TO TAKŻE ZMIANY W OFEROWANIU NIERUCHOMOŚCI INWESTOROM Najważniejsze elementy podejmowanych działań Najlepsza oferta nieruchomości ze wszystkich źródeł Katalog wszystkich dostępnych nieruchomości w Łodzi i okolicach ze wszystkich źródeł, również prywatnych (działki i biura) Współpraca ze wszystkimi źródłami nieruchomości - bieżąca aktualizacja oferty oraz łatwy dostęp dla inwestorów Zwiększenie liczby nieruchomości wysokiej klasy Współpraca z deweloperami budowa powierzchni biurowej wysokiej klasy i przygotowywanie działek dla inwestorów Korzystne warunki sprzedaży działek gminnych dla wybranych deweloperów Korzystne warunki dodatkowej powierzchni biurowej, czynszu i czasu wykonania dla miasta Konsekwencja w realizacji strategii konsolidacji nieruchomości gminnych przez UMŁ Przyspieszenie planów zagospodarowania Wybór najatrakcyjniejszych działek inwestycyjnych w Łodzi i okolicach Priorytet tworzenia planów dla wybranych działek Usprawnienie procesu tworzenia planów dla pozostałych działek Źródło: Analiza zespołu 12

14 Źródło: Analiza zespołu 13 INWESTORZY OTRZYMUJĄ TAKŻE KOMPLEKSOWĄ INFORMACJĘ I ŁATWY DOSTĘP DO ZASOBÓW LUDZKICH Nowa rola UMŁ Zespół Obsługi Inwestorów Jakość zasobów Monitoring rynku zasobów ludzkich Wspieranie wybranych działań szkoleniowych Sugerowanie działań innym instytucjom (np. priorytetyzacja nauczania języków obcych) Informacje o zasobach Gromadzenie kompleksowej informacji o zasobach ludzkich w Łodzi ze wszystkich źródeł Pośredniczenie w dostępie inwestorów do bardziej szczegółowych informacji Proces rekrutacji Działanie porekrutacyjne Poprzez działanie indywidualnego opiekuna inwestora aktywne nawiązywanie kontaktów i uczestniczenie w kontaktach z instytucjami będącymi źródłem zasobów Uczelnie Powiatowe Urzędy Pracy Agencje pośrednictwa pracy Aktywne pozyskiwanie i analizowanie informacji o efektach rekrutacji Sugerowanie niezbędnych zmian w podejściu do rekrutacji Pomoc inwestorowi w dalszych rekrutacjach

15 14 DZIĘKI WPROWADZONYM USPRAWNIENIOM, ŁÓDŹ MA SZANSĘ STAĆ SIĘ NAJBARDZIEJ PRZYJAZNYM MIASTEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Charakterystyka działań COP Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Kluczowe dla początkującego przedsiębiorcy informacje zgromadzone w jednym miejscu - dyżury przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces powstawania firmy (np. ZUS, US, PIP, PIS, UMŁ, ŁARR, PUP) Uproszczenie wybranych procedur w oparciu o pracę Centrum (np. obsługa wybranych elementów przez Internet) System doradztwa i szkoleń Uruchomienie współpracy Urzędu Miasta z wybranymi instytucjami i firmami prywatnymi Informacja o wybranych firmach świadczących usługi doradztwa i szkolenia we wszystkich miejscach związanych z obsługą przedsiębiorców w Łodzi Darmowe sesje doradczo-szkoleniowe prowadzone przez firmy prywatne a organizowane przez Urząd Miasta Łodzi System informacji oparty o Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP) Rozwijanie systemu Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości punktów informacyjnych dla przedsiębiorców zlokalizowanych w Delegaturach Urzędu Miasta Łodzi Strona internetowa LOP rozbudowana o wszystkie praktyczne informacje dla przedsiębiorców Wydawnictwa i publikacje informacyjne dla przedsiębiorców

16 15 URZĄD MIASTA BĘDZIE WSPIERAĆ STYMULOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEZ RADĘ KOORDYNACYJNĄ DS. INNOWACYJNOŚCI Najważniejsze działania Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności Wspieranie istniejących instytucji Skład Rady: Instytucje stymulujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Łodzi Wiodące szkoły wyższe związane z biznesem (UŁ, PŁ, WSHE) Władze Regionalne - Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Organizowanie wsparcia dla łódzkich instytucji stymulujących rozwój przedsiębiorczości Badanie potrzeb przedsiębiorstw - Inicjowanie powstawania nowych instytucji i inicjatyw dla spełnienia konkretnych potrzeb Koordynacja i ukierunkowanie działań Koordynacja działań i bliska współpraca poszczególnych instytucji, zwłaszcza w zakresie realizacji strategii rozwoju klastra Wspólne prowadzenie działań w celu uniknięcia powielania inicjatyw Katalogowanie projektów i osiągnięć naukowobadawczych Utworzenie i bieżące uaktualnianie kompleksowego katalogu nowych pomysłów, patentów i projektów badawczych, opracowywanych w łódzkich firmach, szkołach wyższych i jednostkach naukowo-badawczych Utworzenie kompleksowego katalogu inicjatyw wspierających innowacyjność na podstawie materiałów udostępnionych przez uczestników Rady Zapewnienie kompleksowej informacji dla przedsiębiorstw Wdrożenie mechanizmu udostępniania i promocji katalogu przedsiębiorcom Rada będzie rozpowszechniać informacje o istniejących instytucjach stymulujących przedsiębiorczość i innowacyjność oraz o oferowanym przez nie wsparciu

17 POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI BĘDZIE REALIZOWANA POPRZEZ BUDOWANIE MARKI ŁODZI NA ROZWOJU JEJ UNIKALNYCH WALORÓW Kluczowe elementy Proponowane działania Wizerunek miasta Hasło i materiały promocyjne Komunikacja zalet i unikalności miasta Klub Ambasadora Łodzi Spójne graficznie i merytorycznie materiały promocyjne z jednym przewodnim hasłem promującym Łódź Przejęcie domeny lodz.pl i rozbudowa strony internetowej UMŁ Klub łódzkich liderów biznesu, świata nauki i kultury, promujących Łódź w swoich regularnych działaniach Koncentracja na unikalnych walorach Łodzi Flagowe tematy Unikalny wizerunek miasta wokół dwóch flagowych tematów - Łódź jako tygiel kultur i Łódź filmowa Rozwój innych, stałych atrakcji wokół obydwu tematów (np. wsparcie utworzenia studia filmowego przez Davida Lyncha) Ulica Piotrkowska Dalsze uatrakcyjnianie ulicy poprzez np. renowacja elewacji kamienic Działania wspierające Infrastruktura komunikacyjna Infrastruktura noclegowa Aktywne zapewnienie szybkiej realizacji planów Uruchomienia szybkich połączeń kolejowych z Warszawą Budowy autostrady do Warszawy Rozwoju połączeń lotniczych na lotnisku Lublinek Budowy lotniska międzynarodowego pomiędzy Warszawą a Łodzią Działania na rzecz rozwoju bazy hotelowej Źródło: Analiza zespołu 16

18 17 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

19 PLAN WDROŻENIA STRATEGII KLASTRA SKŁADA SIĘ Z SIEDMIU KLUCZOWYCH ELEMENTÓW Kluczowe działania, które są podjęte w ramach wdrożenia Zespół Obsługi Inwestorów Poprawa oferty nieruchomości Poprawa oferty zasobów ludzkich Rozwój Przedsiębiorczości Poprawa atrakcyjności miasta Zapewnienie finansowania Komunikacja Źródło: Analiza zespołu Finalizacja budowy Zespołu Obsługi Inwestorów, nadanie mu najwyższego priorytetu w UMŁ i wyposażenie w niezbędne narzędzia (pomieszczenia, sprzęt, pakiet wynagrodzeń) Wypracowanie profesjonalnych zasad współpracy z kluczowymi instytucjami (PAIIZ, ŁSSE, Urząd Marszałkowski) Wdrożenie ułatwionego mechanizmu dostępu do niezbędnej dla inwestorów infrastruktury i pozwoleń, począwszy od natychmiastowego wdrożenia wybranych szybkich usprawnień Usprawnienie współpracy ze źródłami nieruchomości (gminy ościenne, agencje nieruchomości), ułatwiającej tworzenie i aktualizację oferty oraz dostęp do niej dla inwestorów; elektroniczna baza nieruchomości Nawiązanie współpracy z deweloperami w zakresie budowy biurowców oraz przygotowania działek inwestycyjnych dla inwestorów Przyspieszenie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w pierwszym rzędzie dla kluczowych nieruchomości inwestycyjnych) oraz konsekwentna realizacja strategii w zakresie konsolidacji działek Wdrożenie nowego modelu informacji oraz dostępu do kluczowych źródeł zasobów, począwszy od natychmiastowego wdrożenia wybranych szybkich usprawnień (np. w zakresie rekrutacji bezrobotnych) Podpisanie umów z kluczowymi uczelniami i agencjami pracy w zakresie przekazywania informacji o kandydatach (np. baza absolwentów), ułatwienia procesu dostępu oraz długoterminowej poprawy jakości kandydatów Uruchomienie działań w zakresie poprawy najważniejszych elementów jakości kandydatów (np. języki obce) Poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Łodzi na styku z administracją publiczną Wspieranie powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez koordynację działań istniejących już inicjatyw/instytucji oraz wybiórcze tworzenie nowych Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności Identyfikacja i uruchomienie najważniejszych działań poprawiających ogólny zewnętrzny wizerunek Łodzi, skoncentrowanych na flagowych magnesach Łodzi, zapewnienie skutecznej realizacji działań wspierających (w szczególności w zakresie infrastruktury komunikacyjnej) Uruchomienie planu szerokiej promocji miasta w Polsce i za granicą, włączywszy Klub Ambasadora Łodzi Weryfikacja możliwości finansowania ze środków zewnętrznych i priorytetyzacja wydatków Pozyskanie finansowania dedykowanego do kluczowych inicjatyw wdrożeniowych Prowadzenie bieżącej komunikacji postępów procesowych projektu (np. podpisanie umowy z uczelniami) oraz kluczowych osiągnięć (np. pozyskanie dużego inwestora zagranicznego) Zapewnienie spójności komunikacyjnej kluczowych decydentów w Łodzi 18

20 OGÓLNY PLAN WDROŻENIA Kluczowe produkty końcowe Zespół Wdrożeniowy Projektu Utworzenie i formalizacja zespołu Zespół Obsługi Inwestorów Finalizacja rekrutacji lidera i rekrutacji Opiekunów Inwestora Poprawa oferty nieruchomości Wdrożenie przyspieszonej ścieżki uzyskiwania pozwoleń w zakresie nieruchomości i infrastruktury dla dużych inwestorów Wdrożenie elektronicznej bazy danych nieruchomości Podpisanie i wdrożenie ramowych umów o współpracę ze źródłami nieruchomości (przekazywanie oferty oraz dostęp do nieruchomości) Podpisanie umów z wybranymi deweloperami (biurowce wysokiej jakości oraz działki inwestycyjne) Poprawa oferty zasobów ludzkich Wdrożenie przyspieszonej i skutecznej ścieżki dostępu do zasobów ludzkich w Powiatowych Urzędów Pracy Uzupełnienie informacji w UMŁ (języki obce, zawody, itp.) Podpisanie ramowych umów o współpracę z uczelniami (intensyfikacja działań Biur Karier, poprawa nauczania języków obcych) i agencjami pracy (rekrutacje dla inwestorów) Wdrożenie działań poprawiających kluczowe elementy jakości zasobów (np. języki obce) Rozwój przedsiębiorczości Uruchomienie Centrów Obsługi Przedsiębiorcy i uproszczenie kilku wybranych procedur obsługi przedsiębiorstw* Rozszerzenie i udoskonalenie funkcjonalności Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości* Uruchomienie systemu nieodpłatnego doradztwa i szkoleń przez prywatne firmy w UMŁ* Uruchomienie Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i skatalogowanie projektów innowacyjnych w Łodzi Poprawa atrakcyjności miasta Opracowanie i wdrożenie spójnych i atrakcyjnych materiałów promocyjnych oraz hasła promocyjnego Odnowienie fasad na ul. Piotrkowskiej Uruchomienie i promocja pierwszych atrakcji wokół koncepcji Łodzi jako tygla kultur i Łodzi filmowej Uruchomienie Klubu Ambasadora Łodzi Zapewnienie finansowania Szczegółowe zaplanowanie wydatków i określenie strategii pozyskania finansowania Opracowanie i złożenie wniosków o finansowanie Końcowe zamknięcie i rozliczenie projektów * Przeprowadzenia badania rynkowego przedsiębiorców będzie wspólne dla tych działań Źródło: Analiza zespołu Bieżąca aktualizacja bazy Monitorowanie współpracy Monitorowanie współpracy Cykliczna aktualizacja Wdrożenie i monitorowanie współpracy Monitorowanie wyników Działanie operacyjne Monitorowanie działania Działanie operacyjne Działanie operacyjne Do 18 miesięcy po zamknięciu danego projektu 19

21 20 SPIS TREŚCI Streszczenie dokumentu Cele projektu Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia Pierwsze efekty

22 ZESPÓŁ PRZEPROWADZIŁ JUŻ ROZMOWY Z 98 INWESTORAMI, Z CZEGO DLA CZĘŚCI SĄ DUŻE SZANSE POZYSKANIA DO ŁODZI Inwestorzy, z którymi zespół przeprowadził rozmowy Inwestorzy o dużych szansach pozyskania do Łodzi BPO AGD 12 7 Logistyka Proaktywnie pozyskiwani Reaktywnie obsługiwani Inne sektory 17 8 Źródło: Zespół Obsługi Inwestorów w UMŁ

23 INWESTORZY POZYSKANI LUB ROZWIJAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ŁODZI Potencjał miejsc pracy BPO 180 AGD 250 Logistyka Inne sektory Źródło: Zespół Obsługi Inwestorów w UMŁ 22

24 23 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności posiedzenie inauguracyjne w dniu 7 lutego 2006 r. Członkowie Rady Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Politechnika Łódzka (Centrum Innowacji i Transferu Technologii) Uniwersytet Łódzki (Akcelerator Technologii i Centrum Innowacji) Uniwersytet Medyczny Wyższa Szkoła Humanistyczno -Ekonomiczna Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) Fundacja Inkubator Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Instytut Nowych Technologii Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Ośrodek Innowacji NOT Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

25 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności posiedzenie inauguracyjne w dniu 7 lutego 2006 r. 24

26 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności posiedzenie inauguracyjne w dniu 7 lutego 2006 r. 25

27 26 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności posiedzenie inauguracyjne w dniu 7 lutego 2006 r. Katalog patentów- pilotaż: W trakcie realizacji jest wersja pilotażowa katalogu patentów, technologii, produktów i projektów wynalazczych, projektów badawczo-rozwojowych, programów komputerowych, usług inżynierskich o charakterze praktycznym oferty dla przedsiębiorstw. Grupa objęta badaniem: 1. Instytuty i katedry Politechniki Łódzkiej; 2. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk w Łodzi; 3. Jednostki badawczo-rozwojowe (JBR) w Łodzi, tj. jednostki, których podstawowym celem/rodzajem działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

28 27 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI System doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - uruchomiony W ramach Systemu Urząd podpisał porozumienia i współpracuje z: BOIE Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. ul. Zielona 15, Łódź tel tel./fax Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 143, Łódź tel fax Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi ul. Wólczańska 51, Łódź tel tel./fax BDB AGOS SP. Z O.O. ul. Wigury 13, Łódź tel fax

29 28 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI System doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - uruchomiony W ramach Systemu Urząd podpisał porozumienia i współpracuje z: BeHaPe Biuro Usług Specjalistycznych ul. Kopernika 62, Łódź tel , , fax Kapital Sp. z o.o. Kancelaria finansowa Biuro rachunkowe Centrum doradztwa europejskiego ul. Sienkiewicza 100, Łódź tel fax STUDIUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SZKOLENIOWO WDROŻENIOWYCH SP. Z O.O. ul. Łąkowa 11, Łódź tel./fax Signa Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 89, Łódź tel fax Mercant Sp. z o.o. Centrum Praktycznej Edukacji "Mercant" ul. Obywatelska 104, Łódź tel fax

30 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI System doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - uruchomiony Najbliższe szkolenia: Nowoczesna promocja firmy i produktu 20 marca 2006 r. mała sala obrad Urzędu Miasta Łodzi przy współpracy z Rachunkowość 21 marca 2006 r. mała sala obrad Urzędu Miasta Łodzi przy współpracy z 29

31 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI COP Centrum obsługi przedsiębiorcy uruchomienie planowane jest na kwiecień 2006 r. Instytucje, które wejdą w skład Centrum: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 30

32 31 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA Hasło i materiały promocyjne wstępne propozycje Opis logo godło oparte na kształcie okręgu - koło jako symbol kompletności, punkt - centrum wydarzeń, zawiera w sobie cztery elementy - miasto czterech kultur, jest nawiązaniem do herbu Miasta: przedstawia łódkę z żaglem i jednocześnie z wiosłem, patrząc na okrąg widzimy uśmiechniętą twarz - dobra obietnica.

33 32 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA Przejęcie domeny

34 33 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA Łódź filmowa, Łódź tygiel kultur strona

35 34 KLUCZOWE ELEMENTY WDROŻONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA Łódź tygiel kultur, Łódź filmowa wstępne propozycje nowych imprez Łódź Tygiel Kultur Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Festiwal Skrzyżowanie Cykl Imprez Poza Horyzont. Pracownia Artystyczna NEO Łódzka Akademia Czterech Kultur Obchody Roku Rosyjskiego Cykl imprez całorocznych Łódź Filmowa Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Czeskie Kino Kino Charcie III Międzynarodowy Festiwal Reanimacja OFF jak gorąco Powiększenie Hocki Klocki Dobranocki ŁDK Festiwal Kino Tańca Warsztaty Laterna Magica

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Projekt usprawnień działania spółek z udziałem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo