Efekty wdrażania strategii rozwoju klastra w Łodzi. Łódź, grudzień 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekty wdrażania strategii rozwoju klastra w Łodzi. Łódź, grudzień 2006 r."

Transkrypt

1 Efekty wdrażania strategii rozwoju klastra w Łodzi Łódź, grudzień 2006 r.

2 SPIS TREŚCI Założenia strategii Efekty wdrażania strategii I Filar Efekty wdrażania strategii II Filar Efekty wdrażania strategii III Filar

3 WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII MOŻE POWSTAĆ 5 TYS. MIEJSC PRACY W CIĄGU 5 LAT I 40 TYS. W CIĄGU 10 LAT tysiącach osób Obecna liczba bezrobotnych Oczekiwany spadek bezrobocia w wyniku wdrożenia strategii Potencjalny wzrost bezrobocia w przemyśle tekstylnoodzieżowym Efekt ogólnego wzrostu gospodarczego -? -? Poziom bezrobocia na koniec okresu <47 <37

4 NALIZY WSKAZAŁY TRZY BRANŻE KLASTROWE, DWIE DODATKOWE STOTNE DLA EFEKTU MNOŻNIKOWEGO, ORAZ DWIE INNOWACYJNE Branże priorytetowe Branże o znacznej obecności inwestorów zagranicznych w Łodzi BPO Logistyka AGD Farmaceutyki Branże o znacznym udziale w gospodarce łódzkiej Włókiennictwo i tekstylia Handel i naprawy Obsługa nieruchomości i firm Inne branże wskazane w rozmowach z liderami biznesu Rozwój oprogramowania startupy Biotechnologia Usługi zdrowotne na eksport Określenie branży Branża klastrowa Branża dodatkowa, wykorzystanie efektu mnożnikowego Branża innowacyjna Kluczowe działań UMŁ Pozyskiwanie dużych inwestorów Jedynie działania defensywne Ogólne ułatwianie rozwoju przedsiębiorstw Wspieranie rozwoju przedsiębiorczoś

5 IEJSCA PRACY POCHODZIĆ BĘDĄ GŁÓWNIE OD DUŻYCH INWESTORÓW TAKŻE OD UZYSKANEGO EFEKTU MNOŻNIKOWEGO iczba miejsc pracy w tysiącach SZACUNKOWO Nowe miejsca pracy stworzone bezpośrednio* 2004 r. Do 2010 r. Do 2015 r. entra BPO ogistyka GD nni duzi westorzy** 10.0 ~5.0 ~10.0 fekt mnożnikowy 1.3*** azem *Nie uwzględnia obecnie deklarowanych przez obecnych inwestorów, a jeszcze nie zrealizowanych miejsc pracy ** Szacunek, w oparciu o zatrudnienie u obecnych w Łodzi inwestorów zagranicznych na koniec 2004 r. *** Podejście konserwatywne: wartość mnożnika uwzględniająca jedynie miejsca pracy stworzone przez zwiększoną konsumpcję pracowników nowo tworzonych miejsc pracy; większa wartość mnożnika możliwa jest dla branż o dłuższym łańcuchu wartości uwzględniających dodatkowe miejsca pracy stworzone u kooperantów (np.

6 OWA STRATEGIA ŁODZI OPIERA SIĘ NA TRZECH FILARACH Kluczowe działania wdrażane w pierwszej kolejności, przynoszące szybkie efekty Duzi inwestorzy Proaktywnie pozyskiwani w branżach priorytetowych BPO AGD Logistyka W innych branżach, profesjonalna obsługa dużych inwestorów napływających do Łodzi Rozwój przedsiębiorczości Poprawa ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej Stymulacja powstawania i rozwoju przedsiębiorstw (w dłuższym okresie) Poprawa atrakcyjności miasta Poprawa wizerunku miasta Skoncentrowanie działań promocyjnych na unikalnych walorach Łodzi Działania wspierające (głównie poprawa infrastruktury komunikacyjnej i noclegowej)

7 LA OBSŁUGI DUŻYCH INWESTORÓW POWOŁANO NOWY ZESPÓŁ, TÓRY JEST CENTRALNYM PUNKTEM OBSŁUGI INWESTORÓW W ŁODZI Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Pozostałe Wydziały UMŁ Gminy ościenne Inwestor Zespół Obsługi Inwestorów w UMŁ* Powiatowe Urzędy Pracy w Łodzi Uczelnie Łódzkie Urząd Wojewódzki w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Wiodące agencje nieruchomości Wiodący deweloperzy Wiodące agencje pośrednictwa pracy

8 ESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORÓW W UMŁ REPREZENTUJE NOWĄ AKOŚĆ W PODEJŚCIU DO INWESTORÓW Priorytetyzacja działań Ciągły rozwój pracowników Opiekunowie Inwestorów dedykowani do branż i inwestorów 100% czasu na proaktywne pozyskiwanie i obsługę inwestorów Segmentacja inwestorów i priorytet dla tych o największym potencjale miejsc pracy Oferta inwestycyjna po polsku i angielsku dla każdej branży priorytetowej Aktywna współpraca robocza z PAIIZ Jasno określone zadania i kwalifikacje Opiekunów (np. biegły angielski) Obecni Opiekunowie przeszli usystematyzowany proces rekrutacyjny Profesjonalne szkolenia dla Opiekunów Biznesowe podejście do zarządzania pracą Cele nowych miejsc pracy dla Zespołu i każdego Opiekuna Wynagrodzenie Opiekunów zależy od realizacji celów Cykliczna i usystematyzowana ocena Opiekunów

9 OWA JAKOŚĆ W POZYSKIWANIU I OBSŁUDZE INWESTORÓW TO AKŻE ZMIANY W OFEROWANIU NIERUCHOMOŚCI INWESTOROM Najważniejsze elementy podejmowanych działań Najlepsza oferta nieruchomości ze wszystkich źródeł Katalog wszystkich dostępnych nieruchomości w Łodzi i okolicach ze wszystkich źródeł, również prywatnych (działki i biura) Współpraca ze wszystkimi źródłami nieruchomości - bieżąca aktualizacja oferty oraz łatwy dostęp dla inwestorów Zwiększenie liczby nieruchomości wysokiej klasy Współpraca z deweloperami budowa powierzchni biurowej wysokiej klasy i przygotowywanie działek dla inwestorów Korzystne warunki sprzedaży działek gminnych dla wybranych deweloperów Korzystne warunki dodatkowej powierzchni biurowej, czynszu i czasu wykonania dla miasta Konsekwencja w realizacji strategii konsolidacji nieruchomości gminnych przez UMŁ Przyspieszenie planów zagospodarowania Wybór najatrakcyjniejszych działek inwestycyjnych w Łodzi i okolicach Priorytet tworzenia planów dla wybranych działek Usprawnienie procesu tworzenia planów dla pozostałych działek

10 NWESTORZY OTRZYMUJĄ TAKŻE KOMPLEKSOWĄ NFORMACJĘ I ŁATWY DOSTĘP DO ZASOBÓW LUDZKICH Zespół Obsług Inwestorów Nowa rola UMŁ Jakość zasobów Monitoring rynku zasobów ludzkich Wspieranie wybranych działań szkoleniowych Sugerowanie działań innym instytucjom (np. priorytetyzacja nauczania języków obcych) Informacje o zasobach Gromadzenie kompleksowej informacji o zasobach ludzkich w Łodzi ze wszystkich źródeł Pośredniczenie w dostępie inwestorów do bardziej szczegółowych informacji Proces rekrutacji Działanie porekrutacyjne Poprzez działanie indywidualnego opiekuna inwestora aktywne nawiązywanie kontaktów i uczestniczenie w kontaktach z instytucjami będącymi źródłem zasobów Uczelnie Powiatowe Urzędy Pracy Agencje pośrednictwa pracy Aktywne pozyskiwanie i analizowanie informacji o efektach rekrutacji Sugerowanie niezbędnych zmian w podejściu do rekrutacji Pomoc inwestorowi w dalszych rekrutacjach

11 ZIĘKI WPROWADZONYM USPRAWNIENIOM, ŁÓDŹ MA SZANSĘ STAĆ IĘ NAJBARDZIEJ PRZYJAZNYM MIASTEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Charakterystyka działań COP Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Kluczowe dla początkującego przedsiębiorcy informacje zgromadzone w jednym miejscu - dyżury przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces powstawania firmy (np. ZUS, US, PIP, PIS, UMŁ, ŁARR, PUP) Uproszczenie wybranych procedur w oparciu o pracę Centrum (np. obsługa wybranych elementów przez Internet) System doradztwa i szkoleń Uruchomienie współpracy Urzędu Miasta z wybranymi instytucjami i firmami prywatnymi Informacja o wybranych firmach świadczących usługi doradztwa i szkolenia we wszystkich miejscach związanych z obsługą przedsiębiorców w Łodzi Darmowe sesje doradczo-szkoleniowe prowadzone prze firmy prywatne a organizowane przez Urząd Miasta Łodzi System informacji oparty o Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP) Rozwijanie systemu Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości punktów informacyjnych dla przedsiębiorców zlokalizowanych w Delegaturach Urzędu Miasta Łodzi Strona internetowa LOP rozbudowana o wszystkie praktyczne informacje dla przedsiębiorców Wydawnictwa i publikacje informacyjne dla przedsiębiorców

12 RZĄD MIASTA BĘDZIE WSPIERAĆ STYMULOWANIE RZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEZ RADĘ KOORDYNACYJNĄ S. INNOWACYJNOŚCI Najważniejsze działania Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności Wspieranie istniejących instytucji Skład Rady: Instytucje stymulujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Łodzi Wiodące szkoły wyższe związane z biznesem (UŁ, PŁ, WSHE) Władze Regionalne - Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Organizowanie wsparcia dla łódzkich instytucji stymulujących rozwój przedsiębiorczości Badanie potrzeb przedsiębiorstw - Inicjowanie powstawania nowych instytucji i inicjatyw dla spełnienia konkretnych potrzeb Koordynacja i ukierunkowanie działań Koordynacja działań i bliska współpraca poszczególnych instytucji, zwłaszcza w zakresie realizacji strategii rozwoju klastra Wspólne prowadzenie działań w celu uniknięcia powielania inicjatyw Katalogowanie projektów i osiągnięć naukowobadawczych Utworzenie i bieżące uaktualnianie kompleksowego katalogu nowych pomysłów, patentów i projektów badawczych, opracowywanych w łódzkich firmach, szkołach wyższych i jednostkach naukowo-badawczych Utworzenie kompleksowego katalogu inicjatyw wspierających innowacyjność na podstawie materiałów udostępnionych przez uczestników Rady Zapewnienie kompleksowej informacji dla przedsiębiorstw Wdrożenie mechanizmu udostępniania i promocji katalogu przedsiębiorcom Rada będzie rozpowszechniać informacje o istniejących instytucjach stymulujących przedsiębiorczość i innowacyjność oraz o oferowanym przez nie wsparciu

13 PRAWA ATRAKCYJNOŚCI BĘDZIE REALIZOWANIA POPRZEZ UDOWANIE MARKI ŁODZI NA ROZWOJU JEJ UNIKALNYCH WALORÓW Kluczowe elementy Proponowane działania Wizerunek miasta Hasło i materiały promocyjne Komunikacja zalet i unikalności miasta Klub Ambasadora Łodzi Spójne graficznie i merytorycznie materiały promocyjne z jednym przewodnim hasłem promującym Łódź Przejęcie domeny lodz.pl i rozbudowa strony internetowej UMŁ Klub łódzkich liderów biznesu, świata nauki i kultury, promujących Łódź w swoich regularnych działaniach Koncentracja na unikalnych walorach Łodzi Flagowe tematy Unikalny wizerunek miasta wokół dwóch flagowych tematów - Łódź jako tygiel kultur i Łódź filmowa Rozwój innych, stałych atrakcji wokół obydwu tematów (np. wsparcie utworzenia studia filmowego przez Davida Lyncha) Ulica Piotrkowska Dalsze uatrakcyjnianie ulicy poprzez np. renowacja elewacji kamienic Działania wspierające Infrastruktura komunikacyjna Infrastruktura noclegowa Aktywne zapewnienie szybkiej realizacji planów Uruchomienia szybkich połączeń kolejowych z Warszawą Budowy autostrady do Warszawy Rozwoju połączeń lotniczych na lotnisku Lublinek Budowy lotniska międzynarodowego pomiędzy Warszawą a Łodzią Działania na rzecz rozwoju bazy hotelowej

14 PIS TREŚCI Założenia strategii Efekty wdrażania strategii I Filar Efekty wdrażania strategii II Filar Efekty wdrażania strategii III Filar

15 ESPÓŁ PRZEPROWADZIŁ JUŻ ROZMOWY Z PONAD 145 INWESTORAMI, CZEGO DLA CZĘŚCI SĄ DUŻE SZANSE POZYSKANIA DO ŁODZI Inwestorzy, z którymi zespół przeprowadził rozmowy Inwestorzy pozyskani lub rozwijający działalność Inwestorzy o dużych szansach pozyskania do Łodzi BPO roaktynie ozyskiani AGD Logistyka eaktynie bsługiani Inne sektory

16 NWESTORZY POZYSKANI LUB ROZWIJAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ ŁODZI Potencjał miejsc pracy BPO AGD 650 Logistyka Inne sektory

17 PIS TREŚCI Założenia strategii Efekty wdrażania strategii I Filar Efekty wdrażania strategii II Filar Efekty wdrażania strategii III Filar

18 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy przy współpracy z Delegaturami UMŁ uruchomiło punkty informacyjne dla przedsiębiorców tzw. Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP), których zadaniem jest: informowanie o obowiązkach przedsiębiorcy związanych z podjęciem działalności gospodarczej, udzielanie informacji na temat lokalnego systemu pomocy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, udzielanie podstawowych informacji dot. finansowania MŚP z programów unijnych i krajowych inne działania

19 Zrealizowane działania: Został założony jednolity system poczty elektronicznej dla pracowników UMŁ wytypowanych do prowadzenia LOP w Delegaturach i w tut. Biurze: itp. umożliwiający udzielanie informacji zainteresowanym przedsiębiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Utworzony został internetowy portal informacyjny dla przedsiębiorców i osób zakładających własną działalność gospodarczą: stanowiący podstawowe narzędzie pracowników LOP-u oraz źródło kompleksowej informacji dla przedsiębiorców i planujących własny biznes.

20 Instytucje, które wchodzą w skład Centrum: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz punkt bezpłatnego dostępu do internetu dla MŚP i bezrobotnych uruchomiono 29 czerwca 2006 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

21 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz punkt bezpłatnego dostępu do internetu dla MŚP i bezrobotnych uruchomiono 29 czerwca 2006 COP udziela informacji osobom, które zamierzają prowadzić własny biznes w zakresie procedury zgłoszenia oraz podstawowych wymogów stawianych przyszłym przedsiębiorcom pracodawcom w zakresie : rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Łodzi, ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia obowiązku podatkowego do urzędów skarbowych, spraw sanitarno- epidemiologicznych, rejestracji przedsiębiorców w Państwowej Inspekcji Pracy, narzędzi wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. o możliwości uzyskania pomocy z Unii Europejskiej, narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców z funduszu pracy.

22 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz punkt bezpłatnego dostępu do internetu dla MŚP i bezrobotnych uruchomiono 29 czerwca 2006 Instytucje współpracujące pełnią dyżur w siedzibie COP w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach Dotychczas odbyło się 11 dyżurów COP, podczas których z usług zebranych instytucji skorzystało ok. 160 osób. Punkt bezpłatnego dostępu do internetu odwiedza średnio 5-10 osób dziennie.

23 System doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej Usługi doradcze świadczone są przez wykwalifikowanych konsultantów dla przedsiębiorców przy odpłatności według preferencyjnej stawki godzinowej w ramach ustalonych limitów rocznych. Natomiast dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą pierwsza godzina doradztwa świadczona jest gratis. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestników w/w szkoleń jednoznacznie wskazują, iż w opinii przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej szkolenia takie są niezwykle potrzebne a uczestnictwo w nich bardzo pomaga przy prowadzeniu własnej firmy. Dotychczas odbyło się 20 bezpłatnych szkoleń, w których łącznie udział wzięło ok osób.

24 System doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej W ramach Systemu Urząd podpisał porozumienia i współpracuje z: STUDIUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SZKOLENIOWO WDROŻENIOWYCH SP. Z O.O. BeHaPe Biuro Usług Specjalistycznych Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

25 System doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej Dotychczas odbyły się szkolenia o następującej tematyce: Nowoczesna promocja firmy i produktu Rachunkowość Jak napisać biznesplan? wykład oraz warsztaty dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Tworzenie i zastosowanie biznesplanu dla rozwoju firmy Praktyczne metody aplikowania o fundusze europejskie Realizacja projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich na postawie konkretnych projektów Prowadzenie działalności w Unii Europejskiej Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

26 System doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej Dotychczas odbyły się szkolenia o następującej tematyce: Wprowadzania i zarządzanie innowacjami w krajowych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP Prawo własności przemysłowej Zakładanie i prowadzenie własnej firmy Rachunkowość w małej firmie

27 Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności Posiedzenie inauguracyjne odbyło się 7 lutego br. Dotychczas odbyły się dwa spotkania Rady. Główne zadania Rady: Koordynacja i wspieranie lokalnych instytucji i inicjatyw rozwijających innowacyjność. Utworzenie platformy innowacyjnej, która zawierała będzie informacje na temat istniejących katalogów pomysłów, patentów i projektów badawczych przygotowanych i opracowanych w łódzkich firmach, szkołach wyższych i jednostkach naukowo badawczych.

28 PIS TREŚCI Założenia strategii Efekty wdrażania strategii I Filar Efekty wdrażania strategii II Filar Efekty wdrażania strategii III Filar

29 Łódź jako tygiel kultur Rozbudowa tematów flagowych Filmowa Łódź Ulica Piotrkowska Festiwal Dialogu Czterech Kultur Festiwal Skrzyżowanie Cykl Imprez Poza Horyzont Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych Łódzkie Spotkania Teatralne Camerimage, Powiększenie Festiwal Reanimacja Hocki Klocki-Dobranocki Mediaschool, Festiwal Muzyki Filmowej, Forum Kina Europejskiego, Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu Dalsze uatrakcyjnianie reprezentacyjnej ulicy Miasta poprzez np. renowację kamienic Rozbudowa infrastruktury Rozbudowa infrastruktury Budowa szybkiej trasy kolejowej Warszawa - Łódź Budowa Autostrad Rozbudowa Lotniska im. Władysława Reymonta (dawny Lublinek) Nowe lotnisko międzynarodowe między Łodzią a Warszawą Rozbudowa Bazy hotelowej (w szczególności hoteli pięciogwiazdkowych)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo