KLASYFIKACJA PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W IRLANDII PÓŁNOCNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASYFIKACJA PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W IRLANDII PÓŁNOCNEJ"

Transkrypt

1 KLASYFIKACJA PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W IRLANDII PÓŁNOCNEJ Kategorie i inne klasyfikacje pracowników stosowane w celach realizacji płac na podstawie rozporządzenia o płacach dla pracowników rolnictwa definiowane są następująco: Kategoria 1 stawka minimalna Kategoria 2 pracownik zwykły (Standard Worker) Kategoria 3 pracownik wyżej wykwalifikowany (Lead Worker) Kategoria 4 pracownik wyspecjalizowany (Craft Grade) Kategoria 5 pracownik nadzoru ((Supervisory Grade) Kategoria 6 pracownik na stanowisku kierowniczym w gospodarstwie rolnym ((Farm Management Grade) Zaklasyfikowanie indywidualnego pracownika do danej kategorii zależy od umowy o pracę, zakresu odpowiedzialności, kwalifikacji oraz innych czynników wyjaśnionych w załączniku poniżej.

2 Załącznik nr 1 Klasyfikacja pracowników zatrudnionych w rolnictwie Grade 1 Do tej kategorii zalicza się osoby, które rozpoczęły pracę w sektorze rolniczym po 1 kwietnia 2007 roku. Pracownikom kategorii Grade 1 wolno wykonywać wszelkie rodzaje prac z wyjątkiem tych zastrzeżonych dla kategorii 2-6 (Grade 2-6). Po przepracowaniu 40 tygodni pracownik tej kategorii automatycznie przechodzi do kategorii Grade 2. Grade 2 (Standard Worker) Do kategorii Grade 2 zalicza się pracowników, którzy: przepracowali 40 tygodni w sektorze rolniczym; LUB posiadają co najmniej jedną z kwalifikacji zawodowych obowiązujących pracowników kategorii Grade 2, wyszczególnionych w tabeli 1; lub co najmniej jeden certyfikat kompetencji zawodowych (CoC) określonych dla kategorii Grade 2 w zakresie odpowiedniej specjalizacji rolniczej (tabela 4), jeśli w okresie promocji obowiązki pracownicze kandydatów mieszczą się w ramach specjalizacji, której dotyczy posiadany certyfikat, a realizacja tych obowiązków wymaga, nawet w niewielkim zakresie, kompetencji potwierdzonych tym certyfikatem; oraz powiadomili pracodawcę, że spełniają podstawowe kryteria przynależności do kategorii Grade 2; LUB pracują wyłącznie lub głównie bez nadzoru (na stanowisku pracy i przy realizacji obowiązków określonych w umowie o zatrudnieniu) ; lub pracują przy zwierzętach lub obsłudze maszyn; lub pracują przy obsłudze ciągnika rolniczego. Grade 3 (Lead Worker) Do kategorii Grade 3 zalicza się pracowników, którzy: spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków, to jest posiadają jedną z kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników kategorii Grade 3 (tabela 2); lub posiadają cztery certyfikaty kompetencji CoC w zakresie odpowiedniej specjalizacji rolniczej, (w tym kompetencje obowiązkowe) wymagane od pracowników w kategorii Grade 3 (tabela 4), jeśli w okresie promocji obowiązki pracownicze kandydatów mieszczą się w ramach specjalizacji, której dotyczy posiadany certyfikat, ; oraz powiadomili pracodawcę, że spełniają podstawowe kryteria przynależności do kategorii Grade 3; oraz przepracowali w sektorze rolniczym co najmniej dwa lata w okresie ostatnich pięciu, (dopuszczalna praca również w okresie poprzedzającym spełnienie wymogów przynależności do kategorii Grade 3, w dowolnym kraju, w tym

3 także szkolenie i praca nadzorowana, pod warunkiem, że były to przede wszystkim obowiązki praktyczne o charakterze rolniczym); lub po spełnieniu podstawowych warunków przynależności do kategorii Grade 3 przepracowali u tego samego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy. Grade 4 (Craft Grade). Do kategorii Grade 4 zalicza się pracowników, którzy: spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków, to jest posiadają co najmniej jedną z kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników kategorii Grade 4 (tabela 3); lub posiadają cztery certyfikaty kompetencji CoC w zakresie odpowiedniej specjalizacji rolniczej, (w tym kompetencje obowiązkowe) wymagane od pracowników w kategorii Grade 4 (tabela 4), jeśli w okresie promocji obowiązki pracownicze kandydatów mieszczą się w ramach specjalizacji, której dotyczy posiadany certyfikat; co najmniej jeden certyfikat kompetencji można uzyskać drogą zdobycia jednej z równoważnych kwalifikacji wyszczególnionych w tabeli 5; oraz powiadomili pracodawcę, że spełniają podstawowe kryteria przynależności do kategorii Grade 4; oraz przepracowali w sektorze rolniczym co najmniej dwa lata w okresie ostatnich pięciu, (dopuszczalna praca również w okresie poprzedzającym spełnienie wymogów przynależności do kategorii Grade 4, w dowolnym kraju, w tym także szkolenie i praca nadzorowana, pod warunkiem, że były to przede wszystkim obowiązki praktyczne o charakterze rolniczym); lub po spełnieniu podstawowych warunków przynależności do kategorii Grade 4 przepracowali u tego samego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy; oraz nie dotyczą ich kryteria wykluczenia z kategorii wyszczególnione w tabeli 5. Grade 5 (Supervisory Grade) Do kategorii Grade 5 zalicza się pracowników, którzy: dozorują codzienną pracę w gospodarstwie rolnym, lub w jego części, i wprowadzają w życie decyzje kierownictwa 1 ; lub ponoszą odpowiedzialność za instruowanie i nadzór pracowników 2. 1 Decyzje kierownictwa W praktyce na pracowniku kategorii Grade 5 spoczywa odpowiedzialność za nadzór realizacji decyzji właściciela gospodarstwa lub pracownika kategorii Grade 6. Pracownik kategorii Grade 5 ma, w pewnym stopniu, swobodę podejmowania decyzji dotyczących pracy w gospodarstwie, z wyjątkiem decyzji dotyczących zarządzania gospodarstwem jako całością. 2 Obowiązki zadania pracownika kategorii Grade 5 mogą obejmować: codzienne informowanie innych pracowników o zakresie powierzonych im zadań; dopilnowanie właściwej realizacji zadań w gospodarstwie; instruktaż pracowników;

4 decyzje w sprawach dotyczących niskiej jakości pracy; decyzje w sprawach dotyczących nieodpowiedniego zachowania (kompetencje te nie obejmują jednak możliwości zwolnienia pracownika). Grade 6 (Farm Management Grade) Pracownicy na stanowiskach kierowniczych w gospodarstwach rolnych: zarządzają całym gospodarstwem lub jego częścią stanowiącą odrębną jednostkę działalności gospodarczej; lub zatrudniają pracowników i podejmują decyzje w kwestiach dyscyplinarnych, łącznie z uprawnieniami do dokonywania zwolnień pracowników lub informowania pracodawcy o potrzebie takich zwolnień. 3 Obowiązki kierownictwa Właściciel gospodarstwa podejmuje decyzje w zakresie wyboru typu i metod produkcji rolnej jego wybór pada na przykład na produkcję zboża lub owoców miękkich, trzodę chlewną lub drób. Właściciel wybiera również rodzaj owoców, system hodowli świń (w chlewie bądź w systemie

5 pastwiskowym), czy drobiu ( wolnowybiegowo lub w innym systemie). Następnie pracownik kategorii Grade 6 decyduje, jak prowadzić działalność w gospodarstwie, nie jest jednak upoważniony do jego likwidacji. Na porządku dziennym są dyskusje między pracodawcą i pracownikiem kategorii Grade 6 na temat prowadzenia gospodarstwa, ale pod nieobecność pracodawcy pracownik taki ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. Załącznik nr 2 Tabela 1 Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 2 (Standard Worker), które można uzyskać w Irlandii Północnej Instytucja przyznająca kwalifikację Edexcel Nazwa kwalifikacji BTEC First Diploma in Horticulture Dyplom Ogrodnictwa BTEC (Business and Technology Education Coucil - Rada ds. Edukacji w Dziedzinie Biznesu i Technologii) NPTC (National Proficiency Tests Council - Krajowa Rada ds. Egzaminów w zakresie Biegłości w Zawodzie)/City and Guilds NPTC/City and Guilds NVQ Level 2 in Horticulture Kwalifikacje NVQ (National Vocational Qualifications - Narodowe Kwalifikacje Zawodowe) w dziedzinie ogrodnictwa, poziom 2 NVQ Level 2 in Livestock Kwalifikacje NVQ w dziedzinie hodowli inwentarza żywego, poziom 2 National Traineeship in Livestock Praktyka zawodowa w zakresie hodowli żywego inwentarza National Traineeship in Horticulture Praktyka zawodowa w zakresie ogrodnictwa Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 2 (Standard Worker), które można uzyskać w Anglii i Walii Instytucja przyznająca kwalifikację NPTC Nazwa kwalifikacji Certificate in Horticulture Skills (previously titled City and Guilds Horticulture Skills Tests)

6 Certyfikat Umiejętności Ogrodniczych (poprzednio City and Guilds Horticulture Skills Tests) NPTC / City and Guilds Certificate in Land based Studies Certyfikat Studiów Rolniczych NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Agricultural Crop Production Kwalifikacje S/NVQ (Scottish/National Vocational Qualification) - w zakresie produkcji upraw rolnych, poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Livestock Production (Beef) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (bydła opasowego), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Livestock Production (Dairy) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (zwierząt mlecznych), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Livestock Production (Pigs) Kwalifikacje S/NVQ w hodowli inwentarza żywego (trzoda chlewna), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Livestock Production (Poultry) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (drobiu), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Livestock Production (Sheep) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (owiec), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Mixed Farming Kwalifikacje S/NVQ w zakresie gospodarki wielokierunkowej, poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Forestry (Establishment) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie leśnictwa (zakładanie lasu), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Forestry (Harvesting) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie leśnictwa (użytkowanie lasu), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 (Arboriculture)

7 Kwalifikacje S/NVQ w zakresie uprawy drzew, poziom 2 Edexcel BTEC First Diploma Agriculture Dyplom Ogrodnictwa przyznawany przez BTEC Apprenticeship in Trees and Timber (Previously titled Foundation Modern Apprenticeship) Praktyka zawodowa w zakresie uprawy i użytkowania lasu (drewna) uprzednio Foundation Modern Apprenticeship Tabela 2 Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 3 (Lead Worker), które można uzyskać w Irlandii Północnej Instytucja przyznająca kwalifikacje Nazwa kwalifikacji National Certificate in Agriculture Krajowy Certyfikat Ogrodnictwa Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 3 (Lead Worker), które można uzyskać w Anglii i Walii Instytucja przyznająca kwalifikacje Nazwa kwalifikacji National Certificate in Horticulture Krajowy Certyfikat Ogrodnictwa

8 Tabela 3 Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 4 (Craft Worker), które można uzyskać w Irlandii Północnej Instytucja przyznająca kwalifikacje Nazwa kwalifikacji NVQ Level 3 Livestock Production (Beef) Kwalifikacje NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (bydła opasowego), poziom 3 NVQ Level 3 Livestock Production (Sheep) Kwalifikacje NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (owiec), poziom 3 NVQ Level 3 Livestock Production (Dairy) Kwalifikacje NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (zwierząt mlecznych), poziom 3 NVQ Level 3 Livestock Production (Poultry) Kwalifikacje NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (drobiu), poziom 3 Edexcel BTEC National Diploma in Agriculture Dyplom w zakresie nauk rolniczych przyznawany przez BTEC Edexcel BTEC National Certificate in Horticulture Certyfikat kompetencji w zakresie ogrodnictwa przyznawany przez BTEC Edexcel BTEC National Diploma in Horticulture Dyplom w zakresie ogrodnictwa przyznawany przez BTEC Edexcel BTEC Higher National Certificate/Diploma in Agriculture Dyplom/certyfikat w zakresie nauk rolniczych przyznawany przez BTEC Edexcel BTEC Higher National Certificate/Diploma in Horticulture

9 Dyplom/certyfikat w zakresie ogrodnictwa przyznawany przez BTEC Modern Apprenticeship in Agricultural Livestock Praktyka zawodowa w zakresie hodowli inwentarza żywego (zwierząt gospodarskich) Modern Apprenticeship in Horticulture Praktyka zawodowa w zakresie ogrodnictwa Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 4 (Craft Worker), które można uzyskać w Anglii i Walii Instytucja przyznająca kwalifikacje Nazwa kwalifikacji S/NVQ Level 3 Agricultural Crop Production Kwalifikacje S/NVQ w zakresie produkcji upraw rolnych, poziom 3 S/NVQ Level 3 Livestock Production Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego, poziom 3 S/NVQ Level 3 Livestock Production (Pigs) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (trzody chlewnej), poziom 3 S/NVQ Level 3 Livestock Production (Sheep) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (owiec), poziom 3 S/NVQ Level 3 Mixed Farming Kwalifikacje S/NVQ w zakresie gospodarki wielokierunkowej, poziom 3 Advanced National Certificate in Agriculture Certyfikat w zakresie nauk rolniczych, poziom zaawansowany Edexcel BTEC National Certificate in Agriculture Certyfikat wiedzy w zakresie nauk rolniczych wydawany przez BTEC S/NVQ Level 3 Production Horticulture

10 Kwalifikacje S/NVQ w zakresie produkcji ogrodniczej Advanced National Certificate in Horticulture Certyfikat wiedzy w zakresie ogrodnictwa, poziom zaawansowany S/NVQ Level 3 Treework (Forestry Establishment) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie leśnictwa (zakładanie lasu), poziom 3 S/NVQ Level 3 Treework (Forestry Harvesting) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie leśnictwa (użytkowanie lasu), poziom 3 S/NVQ Level 3 Treework (Arboriculture) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie leśnictwa (uprawa drzew), poziom 3 Edexcel BTEC National Diploma in Forestry and Arboriculture Dyplom w zakresie leśnictwa i uprawy drzew wydawany przez BTEC Edexcel BTEC National Certificate in Forestry and Arboriculture Certyfikat wiedzy w zakresie leśnictwa i uprawy drzew wydawany przez BTEC BTEC Higher National Certificate/Diploma in Countryside Management Dyplom/certyfikat studiów w zakresie zarządzania terenami wiejskimi wydawany przez BTEC Uwaga: Rada ds. Płac w Rolnictwie (AWB) honoruje kwalifikacje NVQ przyznawane przez instytucje figurujące w powyższej tabeli oraz szkockie kwalifikacje zawodowe SVQ przyznawane przez Szkocki Urząd ds. Kwalifikacji (Scottish Qualification Authority).

11 Tabela 4 CERTYFIKATY: Grade 2/3/4 Uwaga: M = obowiązkowy O = opcjonalny Specjalizacja Uwaga: Symbol \ oznacza kwalifikacje odpowiadające kategorii Grade 2. Certyfikat kompetencji zawodowych NPTC (tzw. certyfikaty CoC) HODOWLA BYDŁA OPASOWEGO HODOWLA ZWIERZĄT MLECZNYCH HODOWLA OWIEC HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ MASZYNY ROLNICZE PRODUKCJA OGRODNICZA LEŚNICTW Kategoria Ilość certyfikatów CoC wymaganych dla poszczególnych kategorii Tractor driving & Related Operations Obsługa ciągnika \ O O \ O O \ O O \ O O \ M M \ O O \ O Fork lift operations Obsługa wózków widłowych** \ O O \ O O \ O O \ O O \ O M \ O O \ O Safe use of ATVs Bezpieczna obsługa pojazdów terenowych \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O Vertebrate pest control Zwalczanie szkodników kręgowców \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O Safe use of Pesticides PA1, 2 6?? Bezpieczeństwo stosowania pestycydów PA1, 2-6 \ O O \ O O \ O Safe use of sheep dips Zasady bezpiecznego stosowania środków odkażających dla owiec \ O O Sheep shearing (BWMB Blue seal) \ O O

12 Strzyżenie owiec certyfikat BWMB (British Wool Marketing Board, Brytyjska Rada ds. Marketingu Wełny), poziom: Blue seal Sheep shearing (BWMB Bronze seal) Strzyżenie owiec certyfikat BWMB - Bronze seal \ O O Chainsaw and related operations (Maintenance & Fell small trees CS ) Obsługa piły łańcuchowej: konserwacja i ścinka małych drzew certyfikat CS30+31 \ O Chainsaw and related operations (Fell medium trees CS32) Obsługa piły łańcuchowej: konserwacja i ścinka średniej wielkości drzew certyfikat CS32 \ O Chainsaw and related operations (Fell large trees CS33) Obsługa piły łańcuchowej: konserwacja i ścinka dużych drzew certyfikat CS33 \ O Chainsaw and related operations (Sever Windblown stems CS34/35) Obsługa piły łańcuchowej: konserwacja i odcinanie gałęzi nadłamanych w następstwie silnych wiatrów certyfikat CS34/35 \ O Brush Cutting Operations Strzyżenie zarośli \ O O \ O Forest Machine Operations (Harvesting) Obsługa maszyn leśnych (użytkowanie lasu) \ O

13 Forest Machine Operations (Forwarding) Obsługa maszyn leśnych (transport drewna) \ O Certyfikat kompetencji zawodowych NPTC (tzw. HODOWLA HODOWLA HODOWLA certyfikaty CoC) BYDŁA ZWIERZĄT HODOWLA TRZODY PRODUKCJA OPASOWEGO MLECZNYCH OWIEC CHLEWNEJ MASZYNY OGRODNICZA LEŚNICT PRODUKCJA OGRODNICZA Kategoria Ilość certyfikatów CoC wymaganych dla poszczególnych kategorii Forest Machine Operations (Skidding) Obsługa maszyn leśnych (zrywka) \ O Forest Machine Operations (Establishment) Obsługa maszyn leśnych (zakładanie lasu) \ O Inne akredytowane kursy i kwalifikacje (Jakość szkoleń potwierdzona przez instytucje upoważnione do przyznawania kwalifikacji) HODOWLA BYDŁA OPASOWEGO HODOWLA ZWIERZĄT MLECZNYCH HODOWLA OWIEC HODOWLA OGRODNICZA HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ MASZYNY PRODUKCJA OGRODNICZA LEŚNICT Pierwsza pomoc w miejscu pracy (3-4 dniowe szkolenie) \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O ** Obsługa wózków widłowych uznawane kwalifikacje: NPTC Certificate of Competence in Fork Lift Operations (certyfikat kompetencji CoC NPTC w zakresie obsługi wózków widłowych) lub świadectwo odbytego szkolenia wydane przez jedną z instytucji upoważnionych do przyznawania

14 kwalifikacji, wymienionych w kodeksie postępowania operatorów wózków widłowych (Approved Code of Practice for Rider Operated Lift Trucks).

15 Tabela 5 Inne honorowane kwalifikacje Ważne świadectwo kompetencji zawodowych Craft Certificate wydane przed 1 czerwca 1986 roku przez Komitet ds. Płac w Rolnictwie (Agricultural Wages Committee). Ważne świadectwo biegłości w zawodzie Proficiency Test Craft Certificate lub świadectwo kwalifikacji zawodowych Certificate of Qualification wydane po 31 maja 1986 roku przez Krajową Radę ds. Egzaminów w Zakresie Biegłości w Zawodzie (National Proficiency Tests Council, NPTC), potwierdzające, że pracownik uzyskał pozytywny wynik w wymaganej ilości egzaminów NPTC lub kwalifikację NVQ na poziomie 3. Kwalifikacje NPTC potwierdzone egzaminem biegłości zawodowej w określonej specjalizacji uzyskane przed kwietniem 2008 r. (patrz tabele 6-8) uważa się za równoważne certyfikatowi kompetencji CoC w zakresie tej samej specjalizacji rolniczej. Ważne świadectwo odbycia praktyki zawodowej wydane przez Rade ds. Szkolenia w Rolnictwie (Agricultural Training Board). Inne kwalifikacje upoważniające do przynależności do kategorii Craft Grade (grade 4) Ważne świadectwo kompetencji zawodowych Craft Certificate wydane przez Komitet ds. Płac w Rolnictwie na podstawie oświadczenia pracodawcy w sprawie pracownika zatrudnionego w sektorze rolniczym przed 29 maja 1972 r. Z kategorii Craft Grade wyklucza się: pracowników, których kwalifikacje dotyczą wyłącznie specjalizacji leśnych, jeśli ich obowiązki pracownicze nie sprowadzają się wyłącznie do pracy w leśnictwie; pracowników z kwalifikacjami niezwiązanymi z leśnictwem, zatrudnionych przy produkcji drewna lub użytkowaniu gruntu na potrzeby leśne, o ile wyżej wymienione operacje nie wchodzą w zakres działalności pomocniczej na rzecz użytkowania gruntu na potrzeby rolnicze; pracowników, którzy spełnili minimalne wymogi przynależności do kategorii Craft Grade w okresie zatrudnienia przez obecnego pracodawcę, jeśli ich obowiązki nie obejmowały wyłącznie lub głównie pracy w specjalizacji, w której posiadają kwalifikację. Definicja pracy w specjalizacji: Przy ocenie, czy pracownik jest zatrudniony GŁÓWNIE PRZY PRACY W SWOJEJ SPECJALIZACJI, uwzględnia się, co następuje: obecne zatrudnienie pracownika w określonym miejscu pracy traktuje

16 się jako całość praca w specjalizacji obejmuje również związane ze specjalizacją zadania o bardziej ogólnym charakterze okresowe zmiany w zakresie zatrudnienia, trwające nie dłużej niż 3 miesiące, nie są brane pod uwagę. Tabela 6 EGZAMINY BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI PODSTAWA OTRZYMYWANIA PŁAC WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH DLA PRACOWNIKÓW BIEGŁYCH W ZAKRESIE TYCH SPECJALIZACJI (ROLNICTWO) Specjalizacja Kwalifikacje (a) Kwalifikacje Kwalifikacje w ramach poszczególnych specjalizacji, które zastąpiono certyfikatami CoC (b) Obowiązująca ilość posiadanych kwalifikacji ROLNICTWO Hodowla bydła opasowego BF 6 BF (1), (2), Basic Stockmanship and Welfare (Cattle) Podstawowe obowiązki w zakresie opieki nad bydłem opasowym 6 (3), Safe Use of Veterinary Medicines (Cattle) Bezpieczne stosowanie leków podawanych bydłu Livestock Husbandry (Cattle) Hodowla bydła 5, Machine Maintenance and Related Operations Konserwacja maszyn (10), 11, Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) (12), Operations (Unit 4) Obsługa ciągnika (jednostka 4)

17 13 Operation of ATVs Obsługa pojazdów terenowych Transport of Livestock by Road for Drivers and Attendants (Cattle) Zasady transportu drogowego inwentarza żywego (bydła) dla kierowców i ich pomocników Produkcja mleka ML 6 ML (1), Basic Stockmanship and Welfare (Cattle) 6 Podstawowe obowiązki w zakresie opieki nad bydłem opasowym (2), (3), Safe Use of Veterinary Medicines (Cattle) Bezpieczne stosowanie leków podawanych bydłu Livestock Husbandry (Cattle) Hodowla bydła (4), Milking and Dairy Hygiene Higiena udoju i produkcji mleka 5, Machine Maintenance and Related Operations Konserwacja maszyn (10), 11, Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) 13. Operations (Unit 4) Obsługa ciągnika (jednostka 4) Operation of ATVs Obsługa pojazdów terenowych

18 Transport of Livestock by Road for Drivers and Attendants (Cattle) Zasady transportu drogowego inwentarza żywego (bydła) dla kierowców i ich pomocników Hodowla owiec SP 6, 8. SP (1), Basic Stockmanship and Welfare (Sheep) 6 Podstawowe obowiązki w zakresie opieki nad owcami (2), (3), Safe Use of Veterinary Medicines (Sheep) Bezpieczne stosowanie leków podawanych owcom Livestock Husbandry (Sheep) Hodowla owiec 5, Machine Maintenance and Related Operations Konserwacja maszyn 7, Sheep Shearing (BWMB Blue Seal) Strzyżenie owiec (kwalifikacje BWMB, Blue seal) 9, Safe Use of Sheep Dips Bezpieczne stosowanie środków odkażających dla owiec (10), Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2, 3) 11, (12), 13. Operations (Unit 4) Obsługa ciągnika (jednostka 4) Operation of ATVs Obsługa pojazdów terenowych Transport of Livestock by Road for Drivers and

19 Attendants (Sheep) Zasady transportu drogowego inwentarza żywego (owiec) dla kierowców i ich pomocników Hodowla trzody chlewnej PG 6, 7 PG (1), Basic Stockmanship and Welfare (Pigs) Podstawowe obowiązki w zakresie doglądania trzody chlewnej 5 (2), (3), Safe Use of Veterinary Medicines (Pigs) Bezpieczne stosowanie leków podawanych trzodzie chlewnej Pig Husbandry Hodowla trzody chlewnej 5, Machine Maintenance and Related Operations Konserwacja maszyn (10), Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) 11, Tractor Driving and related operations (Unit 4) Obsługa ciągnika (jednostka 4) 13. Transport of Livestock by Road for Drivers and Attendants (Pigs) Zasady transportu drogowego inwentarza żywego (trzody chlewnej) dla kierowców i ich pomocników

20 EGZAMINY BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI PODSTAWA OTRZYMYWANIA PŁAC WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH DLA PRACOWNIKÓW BIEGŁYCH W ZAKRESIE TYCH SPECJALIZACJI (ciąg dalszy) Specjalizacja Kwalifikacje (a) Kwalifikacje Kwalifikacje w ramach poszczególnych specjalizacji, które zastąpiono certyfikatami CoC (b) Obowiązująca ilość posiadanych kwalifikacji (C) EGZAMIN Z ROLNICTWA Obsługa maszyn MO 3, 4, 9, 11, 12, 13. MO (1), (1A), (2), Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) Operations (Unit 4) 6 Obsługa ciągnika (jednostka 4) (5, z wyj. rozprowadzania nawozu - Fert Spread) 5 [Fert spread] 6, Machine Maintenance and Related Operations Konserwacja maszyn Granular Fertiliser Application Nawożenie granulatami (7, z wyj. kosiarek - mowers) 7 [Mowers] Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 8, Safe Use of Mowers Bezpieczna obsługa kosiarek 10, Fork Lift Truck Operations Obsługa wózków widłowych Safe Use of Hedge Trimmers Bezpieczna obsługa nożyc do żywopłotów 14, Chain Saw and Related Operations (CS30 and CS31) Obsługa piły łańcuchowej (certyfikaty CS30 i CS31) 15.

21 Operation of ATVs Obsługa pojazdów terenowych Safe Use of Mowers Bezpieczna obsługa kosiarek Produkcja drobiu (hodowla drobiu, produkcja i sprzedaż jaj lub wyląg) PP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Patrz harmonogram NPTC dotyczący kwalifikacji obowiązujących w różnych specjalizacjach - PP 13 Transport of Livestock by Road for Drivers and Attendants (Poultry) Zasady transportu drogowego inwentarza żywego (drobiu) dla kierowców i ich pomocników 5 NPTC Schedule for Compulsory Activities by Category] Uwagi: (a) nie będą finansowane z budżetu państwa (b) przyznano dofinansowanie z budżetu państwa (Tabela odpowiedników (Equivalence Table) dostępna w NPTC) (c) mogą obejmować kwalifikacje z listy zatwierdzonych kwalifikacji wymaganych do uzyskania certyfikatów CoC i kwalifikacji w ramach poszczególnych specjalizacji (Accredited Certificate of Competence and Category Based Activity lists); muszą obejmować obowiązkowe kwalifikacje (w nawiasach podano numery kodów)

22 Tabela 7 EGZAMINY BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI PODSTAWA OTRZYMYWANIA PŁAC WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH DLA PRACOWNIKÓW BIEGŁYCH W ZAKRESIE TYCH SPECJALIZACJI Specjalizacja Kwalifikacje Kwalifikacje(a) Kwalifikacje w ramach poszczególnych specjalizacji, które zastąpiono certyfikatami CoC (b) Obowiązująca ilość posiadanych kwalifikacji EGZAMINY Z OGRODNICTWA Produkcja cebulek i bulw BC (1 część 1), 2,3,4,6 BC (1 część 2) Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 5 5, Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 7, Pedestrian Controlled Tractors Obsługa ciągnika przez operatora pieszego 8, Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) 9. Fork Lift Truck Operations Obsługa wózków widłowych Produkcja owoców miękkich SF 1,2,3,4, (5) SF (6 część 2), Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 6 (6 części 1 i 3), 7,8,11, 12, 13 9, Safe Use of Pedestrian Controlled Two-Wheel Tractors Bezpieczna obsługa kierowanych przez operatora pieszego ciągników dwukołowych Obsługa ciągnika Fork Lift Truck Operations

23 15 Obsługa wózków widłowych Granular Fertiliser Application Nawożenie granulatami Uprawa drzew owocowych TF (1), 2, (3), (4), 5, TF (7 część 2) Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 6 (6), (7), 11,12,13. 8, (9), Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) Fork Lift Truck Operations (10) Obsługa wózków widłowych Granular Fertiliser Application (10), Nawożenie granulatami Safe Use of Mowers (13). Bezpieczna obsługa kosiarek Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów Uprawa szklarniowa GH (1), (2), (3), (4),(5), GH 8 część 2, Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 8 6, 7, 8 części 1 & 3, 9, , Safe Use of Pedestrian Controlled Two-Wheel Tractor Bezpieczna obsługa ciągnika dwukołowego kierowanego przez operatora pieszego 12, 13. Obsługa ciągnika Fork Lift Truck Operations Obsługa wózków widłowych

24 Uprawa chmielu HP 1,2, (3), 4, (5), 6, 7 część 2, (8), HP 7 część 1, Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 5 9. Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) Szkółki hodowlane NS (1), 2 część 1, (3),4 NS 2 część 2, Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 5 (5), (6), 8, 9, 10, Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3)

25 EGZAMINY BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI PODSTAWA OTRZYMYWANIA PŁAC WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH DLA PRACOWNIKÓW BIEGŁYCH W ZAKRESIE TYCH SPECJALIZACJI (OGRODNICTWO ciąg dalszy) Specjalizacja Kwalifikacje (a) EGZAMINY Z OGRODNICTWA Kwalifikacje Kwalifikacje w zakresie wykonywania poszczególnych operacji zastąpione przez certyfikaty kompetencji CoC (b) Obowiązująca ilość posiadanych kwalifikacji Gruntowa uprawa warzyw OV 1, 2, 3, (4),(5),6,7, (8),(9), (10), (11), (12), 13, OV 16, (17), Fork Lift Truck Operations Obsługa wózków widłowych Safe Use of Pesticides (Units PA1 & either PA6 or PA4) Bezpieczne stosowanie pestycydów (jednostki PA1 oraz PA6 lub PA4) 6 14, 15, 17, 22. (18), 19, 20, Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) Operations (Unit 4) Obsługa ciągnika (jednostka 4) (21), 23. Safe Use of Pedestrian Two-Wheeled Tractors Bezpieczna obsługa ciągnika dwukołowego kierowanego przez operatora pieszego Safe Use of Pesticides (Units PA1 & PA2) Bezpieczne stosowanie pestycydów (jednostki PA1 i PA2) Fork Lift Truck Operations Obsługa wózków widłowych Uprawa rukwi wodnej WC 1,2,3, (4),5,6,(7), 8, WC (10) Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) , Fork Lift Truck Operations

26 12, Obsługa wózków widłowych Safe Use of Hedge Trimmers 13. Bezpieczna obsługa nożyc do żywopłotów Safe Use of Pesticides (Units PA1 & PA2) Bezpieczne stosowanie pestycydów (jednostki PA1 i PA2) Uwagi: (a) nie będą finansowane z budżetu państwa (b) przyznano dofinansowanie z budżetu państwa (Tabela odpowiedników (Equivalence Table) dostępna w NPTC) (c) mogą obejmować kwalifikacje z listy zatwierdzonych kwalifikacji wymaganych do uzyskania certyfikatów CoC i kwalifikacji w ramach poszczególnych specjalizacji (Accredited Certificate of Competence and Category Based Activity lists); muszą obejmować obowiązkowe kwalifikacje (w nawiasach podano numery kodów)

27 Tabela 8 EGZAMINY BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI PODSTAWA OTRZYMYWANIA PŁAC WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH DLA PRACOWNIKÓW BIEGŁYCH W ZAKRESIE TYCH SPECJALIZACJI (LESNICTWO ciąg dalszy) Specjalizacja Kwalifikacje Kwalifikacje(a) Kwalifikacje w ramach poszczególnych specjalizacji, które zastąpiono certyfikatami CoC (b) Obowiązująca ilość posiadanych kwalifikacji EGZAMINY Z LEŚNICTWA Leśnictwo prace przy zakładaniu lasu EF (1), 4,5, 6. EF (2), (3), Brush Cutting Operations Strzyżenie zarośli Chain Saws and Related Operation (Units 30, 31 & 32) 5 Obsługa piły łańcuchowej (jednostki 30, 31 i 32) 7 Operations (Units 1,2,&3) Obsługa ciągnika (jednostki 1,2 i 3) Leśnictwo użytkowanie lasu HF 4,5,6 7. HF (1), (2), Chain Saw and Related Operations (Units 30, 31 & 32) 4 3, Chain Saw and Related Operations (Unit 30.2 prev 36) Obsługa piły łańcuchowej (jednostki 30, 31 i 32) 8, Chain Saw and Related Operations (Unit 35) Obsługa piły łańcuchowej (jednostka 35) 9. Obsługa ciągnika (jednostki 1,2 i 3) Forest Machine Operations (Units FM04)

Typ rolniczy gospodarstw rolnych

Typ rolniczy gospodarstw rolnych Typ rolniczy gospodarstw rolnych Typ rolniczy gospodarstw rolnych określany jest udziałem wartości Standardowej Produkcji z poszczególnych grup działalności rolniczych w całkowitej wartości Standardowej

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020 w latach 2014-2020 Wrzesień 2015 r. Budżet na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW (w mld euro) 2,46 2,50 PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 Maksymalna kwota pomocy (w tys. zł) PROW 2007-2013 300

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej SWPS. Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. 1. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki.

W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki. Hodowla zwierząt w Polsce W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki. BYDŁO - Hodowla bydła jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Stanisław Kowalski Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

X 3. Typ projektu Dochodowy

X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Technikum - informacje

Technikum - informacje Technikum - informacje Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu odpowiednich kwalifikacji, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK Załącznik nr 1 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Pomoc publiczna w ramach Działania 8.1.2. stanowi pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Kocira, Sławomir Kocira Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa wiek: 5 do 11 lat, Szkoła średnia I stopnia wiek: 12 do 16 lat.

Szkoła podstawowa wiek: 5 do 11 lat, Szkoła średnia I stopnia wiek: 12 do 16 lat. Struktura organizacyjna systemu szkolnego Wielkiej Bryta nii nie jest jednolita. Struktury oświatowe Anglii i Walii są podobne, natomiast systemy szkolne Szkocji i Irlandii Północnej regulowane są odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo w Polsce Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo Jest jednym z głównych działów gospodarki, jego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych odbiorcom na danym terenie. Przedmiotem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STAN GLOBALGAP W POLSCE NA TLE DANYCH ŚWIATOWYCH. Dorota Tomala, Bożenna Pałacha Centrum HACCP Doradztwo i Szkolenia Warszawa

STAN GLOBALGAP W POLSCE NA TLE DANYCH ŚWIATOWYCH. Dorota Tomala, Bożenna Pałacha Centrum HACCP Doradztwo i Szkolenia Warszawa STAN GLOBALGAP W POLSCE NA TLE DANYCH ŚWIATOWYCH Dorota Tomala, Bożenna Pałacha Centrum HACCP Doradztwo i Szkolenia Warszawa 1 MISJA Centrum HACCP Centrum HACCP specjalizuje się w zagadnieniach związanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplom potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

Obliczanie zawartości azotu w nawozach wyprodukowanych w gospodarstwie aplikacja komputerowa

Obliczanie zawartości azotu w nawozach wyprodukowanych w gospodarstwie aplikacja komputerowa DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Obliczanie zawartości azotu w nawozach wyprodukowanych w gospodarstwie aplikacja komputerowa Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Linie kredytowe Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania Kredyt z linii RR na inwestycje w rolnictwie może być przeznaczony: Budowa, rozbudowa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział VII Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27.XII.2012r. w

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301.

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301. Wymagania Ścieżka rozwoju Czynności zawodowe Służba Leśna Zadania zawodowe Służby Leśnej Oznaczenia Służby Leśnej W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301. Opis

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zagranicznych systemów edukacji

Prezentacja zagranicznych systemów edukacji Prezentacja zagranicznych systemów edukacji Wielka Brytania Marta Klimaszewska Jeden system? Wielka Brytania to jedno państwo, jednak ze względu na podział administracyjny istnieją tam: 3 oddzielne ogólne

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt

Bardziej szczegółowo

Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt w Polsce

Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt w Polsce Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt w Polsce Jakub Skorupski Federacja Zielonych GAJA IAF SEMINAR, Warszawa, MRiRW, 06.12.2013" Definicje Fermy przemysłowe instalacje wymagające uzyskania POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO,

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Józef Lewandowski Stefan Pawlak Wielkopolska? Substraty pochodzenia rolniczego jaki potencjał? Wielkopolska Podział administracyjny:

Bardziej szczegółowo

Mieszkania według zamieszkania, przeznaczenia i rodzaju podmiotów będących ich właścicielami w 2002 r.

Mieszkania według zamieszkania, przeznaczenia i rodzaju podmiotów będących ich właścicielami w 2002 r. POZNAÑ LUDNOŚĆ Tabl. 1 Tabl. 2 Tabl. 3 Tabl. 4 Tabl. 5 Tabl. 6 Tabl. 7 Tabl. 8 Tabl. 9 Tabl. 10 Tabl. 11 Tabl. 12 Tabl. 13 Tabl. 14 Tabl. 15 Tabl. 16 Tabl. 17 Tabl. 18 Ludność według płci i wieku Ludność

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSACH I EDYCJA

OGŁOSZENIE O KONKURSACH I EDYCJA Znak sprawy: ZFS-710-01-09 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa OGŁOSZENIE O KONKURSACH I EDYCJA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/29/8729/25035 Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR)

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska

Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska Dr hab. prof. nadzw. Barbara Kutkowska (Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa)

Bardziej szczegółowo

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Technik rolnik Semestr II-160 godz. -4 tygodnie Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: przygotować pole do orki, dobrać

Bardziej szczegółowo

Konferencja 19 kwietnia 2013 r.

Konferencja 19 kwietnia 2013 r. Projekt Leonardo da Vinci nr 2011-1-PL1-LEO03-18362 pt. Język biznesu programu Leonardo Da Vinci VETPRO Konferencja 19 kwietnia 2013 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/2015 Senatu SUM z dnia 20 maja 2015 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/2015 Senatu SUM z dnia 25 listopada 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. System płatności ł ś ibezpośrednichś w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Intencją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wykorzystanie środków pochodzących z II-go filaru na rolnictwo aktywne

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(13) 2009, 99-104 INTENSYWNOŚĆ ORGANIZACJI PRODUKCJI A WIELKOŚĆ EKONOMICZNA I TYP ROLNICZY GOSPODARSTW Sławomir Kocira Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie. Siemianowice Śląskie, dnia..

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie. Siemianowice Śląskie, dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie Nr.. (wypełnia pracownik PUP) Siemianowice Śląskie, dnia.. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Styczeń 2004 Nr 2

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Styczeń 2004 Nr 2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - styczeń 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak SYSTEMATYKA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim na rok szkolny 2013/2014

R E G U L A M I N naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim na rok szkolny 2013/2014 Nakło Śląskie, 28.02.2013 r. R E G U L A M I N naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim na rok szkolny 2013/2014 Regulamin został opracowany przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów 1 PROW 2014-2020: 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014-2020) został

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC KONTROLNYCH

TEMATY PRAC KONTROLNYCH TEMATY PRAC KONTROLNYCH rok szkolny 2015/2016 semestr I Kurs R3 Zajęcia edukacyjne: Przepisy ruchu drogowego. Nauczyciel: Grzegorz Wójtowicz Lista tematów: 1. Charakterystyka wybranej grupy znaków drogowych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Pojęcie zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, dystrybuanty i funkcji gęstości. 2. Sposoby weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach indywidualnych w zależności od typu rolniczego

Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach indywidualnych w zależności od typu rolniczego Mirosław Wasilewski, Anna Wasilewska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach indywidualnych

Bardziej szczegółowo

c) zarządzenie nr 110.1.4.2016 wielkopolskiego kuratora oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.

c) zarządzenie nr 110.1.4.2016 wielkopolskiego kuratora oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie na rok szkolny 2016/2017 1 1) Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH jak funkcjonują i jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach PROW

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH jak funkcjonują i jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach PROW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH jak funkcjonują i jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020. Organizowanie się rolników to proces, który w nowych warunkach gospodarki rynkowej Polski trwa

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015

Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015 Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015 I. Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego Strona tytułowa Usunięto tabelę z danymi personalnymi posiadacza

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ 1_Modułowe 2_Modułowe

Załącznik nr 2a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ 1_Modułowe 2_Modułowe MODR /05 Załącznik nr a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ _Modułowe _Modułowe Tematyka dotycząca zagadnień PR OSN Dobre praktyki rolnicze oraz wymogi dla gospodarstw rolnych

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie o wysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazowej (HNV) a ekstensywna gospodarka rolna

Obszary wiejskie o wysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazowej (HNV) a ekstensywna gospodarka rolna Obszary wiejskie o wysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazowej (HNV) a ekstensywna gospodarka rolna dr inż. Grażyna Niewęgłowska mgr inż. Marek Zieliński Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa edukacyjne we Francji

Gospodarstwa edukacyjne we Francji Gospodarstwa edukacyjne we Francji Są przykładem profesjonalnego produktu turystycznego o określonej specjalizacji, który związany jest ściśle z wsią, rolnictwem i turystyką wiejską. Specjalizują się w

Bardziej szczegółowo

Zasoby i nakłady pracy ludzkiej w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji

Zasoby i nakłady pracy ludzkiej w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (IV VI): z. 2 (76) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 27 36 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 03.04.2012 r. Zrecenzowano 04.05.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE ROLNIK

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE ROLNIK Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE ROLNIK Kwalifikacja: R.3. Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń marzec 2015 r.

Harmonogram szkoleń marzec 2015 r. Organizator: Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubartowie ul. Szaniawskiego 62 tel. 81 855 24 10 Harmonogram szkoleń marzec 2015 r. Data Dzień tygodnia Godz. Tytuł szkolenia Miejsce szkolenia Miejscowość Gmina

Bardziej szczegółowo

Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 prezentacja na podstawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM KREDYTOBIORCY ORAZ PLANOWANYCH DOCHODACH I KOSZTACH GOSPODARSTWA ROLNEGO NA ROK... I. DANE OGÓLNE

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM KREDYTOBIORCY ORAZ PLANOWANYCH DOCHODACH I KOSZTACH GOSPODARSTWA ROLNEGO NA ROK... I. DANE OGÓLNE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM KREDYTOBIORCY ORAZ PLANOWANYCH DOCHODACH I KOSZTACH GOSPODARSTWA ROLNEGO NA ROK... I. DANE OGÓLNE Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Stan rodziny Zatrudnienie w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe

XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych www.agro-tech-minikowo.pl Uniwersytet technologiczno-przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy AGRO-TECH

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014 Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej Zofia Kordala, październik 2014 Akty prawne regulujące kwalifikacje nauczycieli do nauczania języków obcych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA OCENA PRODUKCJI JABŁEK W WYBRANYM GOSPODARSTWIE SADOWNICZYM

EKONOMICZNA OCENA PRODUKCJI JABŁEK W WYBRANYM GOSPODARSTWIE SADOWNICZYM Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2008 Józef Kowalczuk, Robert Podgajny Katedra Maszyn i Urządzeń Ogrodniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie EKONOMICZNA OCENA PRODUKCJI JABŁEK W WYBRANYM GOSPODARSTWIE

Bardziej szczegółowo

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł R O L N I C Z Y C H CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w Białymstoku REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Białystok 2016 1 Podstawa prawna: Dziennik Ustaw: art. 70 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Lp. Dotyczy Tekst obecny Tekst proponowany w wersji przesłanej jako załącznik

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom 1. Dane osobowe rolnika i jego małżonka: Numer producenta (gospodarstwa) jeśli Wnioskodawca lub jego małżonek już

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 lipca 1996 r. II UZP 15/96. Przewodniczący SSN: Teresa Romer, Sędziowie SN: Maria Tyszel, Jerzy Kuźniar (sprawozdawca),

Uchwała z dnia 17 lipca 1996 r. II UZP 15/96. Przewodniczący SSN: Teresa Romer, Sędziowie SN: Maria Tyszel, Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Uchwała z dnia 17 lipca 1996 r. II UZP 15/96 Przewodniczący SSN: Teresa Romer, Sędziowie SN: Maria Tyszel, Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Jana Szewczyka, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN.

Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN. Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN. Niniejszy artykuł oparty jest na danych prezentowanych w opracowaniu Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące

Bardziej szczegółowo

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Z roku na rok w gospodarstwie rolnym przybywa dokumentów często mamy z tego powodu sporo kłopotów zwłaszcza, gdy szybko musimy znaleźć jakiś dokument.

Bardziej szczegółowo