KLASYFIKACJA PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W IRLANDII PÓŁNOCNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASYFIKACJA PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W IRLANDII PÓŁNOCNEJ"

Transkrypt

1 KLASYFIKACJA PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W IRLANDII PÓŁNOCNEJ Kategorie i inne klasyfikacje pracowników stosowane w celach realizacji płac na podstawie rozporządzenia o płacach dla pracowników rolnictwa definiowane są następująco: Kategoria 1 stawka minimalna Kategoria 2 pracownik zwykły (Standard Worker) Kategoria 3 pracownik wyżej wykwalifikowany (Lead Worker) Kategoria 4 pracownik wyspecjalizowany (Craft Grade) Kategoria 5 pracownik nadzoru ((Supervisory Grade) Kategoria 6 pracownik na stanowisku kierowniczym w gospodarstwie rolnym ((Farm Management Grade) Zaklasyfikowanie indywidualnego pracownika do danej kategorii zależy od umowy o pracę, zakresu odpowiedzialności, kwalifikacji oraz innych czynników wyjaśnionych w załączniku poniżej.

2 Załącznik nr 1 Klasyfikacja pracowników zatrudnionych w rolnictwie Grade 1 Do tej kategorii zalicza się osoby, które rozpoczęły pracę w sektorze rolniczym po 1 kwietnia 2007 roku. Pracownikom kategorii Grade 1 wolno wykonywać wszelkie rodzaje prac z wyjątkiem tych zastrzeżonych dla kategorii 2-6 (Grade 2-6). Po przepracowaniu 40 tygodni pracownik tej kategorii automatycznie przechodzi do kategorii Grade 2. Grade 2 (Standard Worker) Do kategorii Grade 2 zalicza się pracowników, którzy: przepracowali 40 tygodni w sektorze rolniczym; LUB posiadają co najmniej jedną z kwalifikacji zawodowych obowiązujących pracowników kategorii Grade 2, wyszczególnionych w tabeli 1; lub co najmniej jeden certyfikat kompetencji zawodowych (CoC) określonych dla kategorii Grade 2 w zakresie odpowiedniej specjalizacji rolniczej (tabela 4), jeśli w okresie promocji obowiązki pracownicze kandydatów mieszczą się w ramach specjalizacji, której dotyczy posiadany certyfikat, a realizacja tych obowiązków wymaga, nawet w niewielkim zakresie, kompetencji potwierdzonych tym certyfikatem; oraz powiadomili pracodawcę, że spełniają podstawowe kryteria przynależności do kategorii Grade 2; LUB pracują wyłącznie lub głównie bez nadzoru (na stanowisku pracy i przy realizacji obowiązków określonych w umowie o zatrudnieniu) ; lub pracują przy zwierzętach lub obsłudze maszyn; lub pracują przy obsłudze ciągnika rolniczego. Grade 3 (Lead Worker) Do kategorii Grade 3 zalicza się pracowników, którzy: spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków, to jest posiadają jedną z kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników kategorii Grade 3 (tabela 2); lub posiadają cztery certyfikaty kompetencji CoC w zakresie odpowiedniej specjalizacji rolniczej, (w tym kompetencje obowiązkowe) wymagane od pracowników w kategorii Grade 3 (tabela 4), jeśli w okresie promocji obowiązki pracownicze kandydatów mieszczą się w ramach specjalizacji, której dotyczy posiadany certyfikat, ; oraz powiadomili pracodawcę, że spełniają podstawowe kryteria przynależności do kategorii Grade 3; oraz przepracowali w sektorze rolniczym co najmniej dwa lata w okresie ostatnich pięciu, (dopuszczalna praca również w okresie poprzedzającym spełnienie wymogów przynależności do kategorii Grade 3, w dowolnym kraju, w tym

3 także szkolenie i praca nadzorowana, pod warunkiem, że były to przede wszystkim obowiązki praktyczne o charakterze rolniczym); lub po spełnieniu podstawowych warunków przynależności do kategorii Grade 3 przepracowali u tego samego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy. Grade 4 (Craft Grade). Do kategorii Grade 4 zalicza się pracowników, którzy: spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków, to jest posiadają co najmniej jedną z kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników kategorii Grade 4 (tabela 3); lub posiadają cztery certyfikaty kompetencji CoC w zakresie odpowiedniej specjalizacji rolniczej, (w tym kompetencje obowiązkowe) wymagane od pracowników w kategorii Grade 4 (tabela 4), jeśli w okresie promocji obowiązki pracownicze kandydatów mieszczą się w ramach specjalizacji, której dotyczy posiadany certyfikat; co najmniej jeden certyfikat kompetencji można uzyskać drogą zdobycia jednej z równoważnych kwalifikacji wyszczególnionych w tabeli 5; oraz powiadomili pracodawcę, że spełniają podstawowe kryteria przynależności do kategorii Grade 4; oraz przepracowali w sektorze rolniczym co najmniej dwa lata w okresie ostatnich pięciu, (dopuszczalna praca również w okresie poprzedzającym spełnienie wymogów przynależności do kategorii Grade 4, w dowolnym kraju, w tym także szkolenie i praca nadzorowana, pod warunkiem, że były to przede wszystkim obowiązki praktyczne o charakterze rolniczym); lub po spełnieniu podstawowych warunków przynależności do kategorii Grade 4 przepracowali u tego samego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy; oraz nie dotyczą ich kryteria wykluczenia z kategorii wyszczególnione w tabeli 5. Grade 5 (Supervisory Grade) Do kategorii Grade 5 zalicza się pracowników, którzy: dozorują codzienną pracę w gospodarstwie rolnym, lub w jego części, i wprowadzają w życie decyzje kierownictwa 1 ; lub ponoszą odpowiedzialność za instruowanie i nadzór pracowników 2. 1 Decyzje kierownictwa W praktyce na pracowniku kategorii Grade 5 spoczywa odpowiedzialność za nadzór realizacji decyzji właściciela gospodarstwa lub pracownika kategorii Grade 6. Pracownik kategorii Grade 5 ma, w pewnym stopniu, swobodę podejmowania decyzji dotyczących pracy w gospodarstwie, z wyjątkiem decyzji dotyczących zarządzania gospodarstwem jako całością. 2 Obowiązki zadania pracownika kategorii Grade 5 mogą obejmować: codzienne informowanie innych pracowników o zakresie powierzonych im zadań; dopilnowanie właściwej realizacji zadań w gospodarstwie; instruktaż pracowników;

4 decyzje w sprawach dotyczących niskiej jakości pracy; decyzje w sprawach dotyczących nieodpowiedniego zachowania (kompetencje te nie obejmują jednak możliwości zwolnienia pracownika). Grade 6 (Farm Management Grade) Pracownicy na stanowiskach kierowniczych w gospodarstwach rolnych: zarządzają całym gospodarstwem lub jego częścią stanowiącą odrębną jednostkę działalności gospodarczej; lub zatrudniają pracowników i podejmują decyzje w kwestiach dyscyplinarnych, łącznie z uprawnieniami do dokonywania zwolnień pracowników lub informowania pracodawcy o potrzebie takich zwolnień. 3 Obowiązki kierownictwa Właściciel gospodarstwa podejmuje decyzje w zakresie wyboru typu i metod produkcji rolnej jego wybór pada na przykład na produkcję zboża lub owoców miękkich, trzodę chlewną lub drób. Właściciel wybiera również rodzaj owoców, system hodowli świń (w chlewie bądź w systemie

5 pastwiskowym), czy drobiu ( wolnowybiegowo lub w innym systemie). Następnie pracownik kategorii Grade 6 decyduje, jak prowadzić działalność w gospodarstwie, nie jest jednak upoważniony do jego likwidacji. Na porządku dziennym są dyskusje między pracodawcą i pracownikiem kategorii Grade 6 na temat prowadzenia gospodarstwa, ale pod nieobecność pracodawcy pracownik taki ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. Załącznik nr 2 Tabela 1 Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 2 (Standard Worker), które można uzyskać w Irlandii Północnej Instytucja przyznająca kwalifikację Edexcel Nazwa kwalifikacji BTEC First Diploma in Horticulture Dyplom Ogrodnictwa BTEC (Business and Technology Education Coucil - Rada ds. Edukacji w Dziedzinie Biznesu i Technologii) NPTC (National Proficiency Tests Council - Krajowa Rada ds. Egzaminów w zakresie Biegłości w Zawodzie)/City and Guilds NPTC/City and Guilds NVQ Level 2 in Horticulture Kwalifikacje NVQ (National Vocational Qualifications - Narodowe Kwalifikacje Zawodowe) w dziedzinie ogrodnictwa, poziom 2 NVQ Level 2 in Livestock Kwalifikacje NVQ w dziedzinie hodowli inwentarza żywego, poziom 2 National Traineeship in Livestock Praktyka zawodowa w zakresie hodowli żywego inwentarza National Traineeship in Horticulture Praktyka zawodowa w zakresie ogrodnictwa Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 2 (Standard Worker), które można uzyskać w Anglii i Walii Instytucja przyznająca kwalifikację NPTC Nazwa kwalifikacji Certificate in Horticulture Skills (previously titled City and Guilds Horticulture Skills Tests)

6 Certyfikat Umiejętności Ogrodniczych (poprzednio City and Guilds Horticulture Skills Tests) NPTC / City and Guilds Certificate in Land based Studies Certyfikat Studiów Rolniczych NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Agricultural Crop Production Kwalifikacje S/NVQ (Scottish/National Vocational Qualification) - w zakresie produkcji upraw rolnych, poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Livestock Production (Beef) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (bydła opasowego), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Livestock Production (Dairy) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (zwierząt mlecznych), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Livestock Production (Pigs) Kwalifikacje S/NVQ w hodowli inwentarza żywego (trzoda chlewna), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Livestock Production (Poultry) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (drobiu), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Livestock Production (Sheep) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (owiec), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Mixed Farming Kwalifikacje S/NVQ w zakresie gospodarki wielokierunkowej, poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Forestry (Establishment) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie leśnictwa (zakładanie lasu), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 Forestry (Harvesting) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie leśnictwa (użytkowanie lasu), poziom 2 NPTC / City and Guilds S/NVQ Level 2 (Arboriculture)

7 Kwalifikacje S/NVQ w zakresie uprawy drzew, poziom 2 Edexcel BTEC First Diploma Agriculture Dyplom Ogrodnictwa przyznawany przez BTEC Apprenticeship in Trees and Timber (Previously titled Foundation Modern Apprenticeship) Praktyka zawodowa w zakresie uprawy i użytkowania lasu (drewna) uprzednio Foundation Modern Apprenticeship Tabela 2 Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 3 (Lead Worker), które można uzyskać w Irlandii Północnej Instytucja przyznająca kwalifikacje Nazwa kwalifikacji National Certificate in Agriculture Krajowy Certyfikat Ogrodnictwa Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 3 (Lead Worker), które można uzyskać w Anglii i Walii Instytucja przyznająca kwalifikacje Nazwa kwalifikacji National Certificate in Horticulture Krajowy Certyfikat Ogrodnictwa

8 Tabela 3 Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 4 (Craft Worker), które można uzyskać w Irlandii Północnej Instytucja przyznająca kwalifikacje Nazwa kwalifikacji NVQ Level 3 Livestock Production (Beef) Kwalifikacje NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (bydła opasowego), poziom 3 NVQ Level 3 Livestock Production (Sheep) Kwalifikacje NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (owiec), poziom 3 NVQ Level 3 Livestock Production (Dairy) Kwalifikacje NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (zwierząt mlecznych), poziom 3 NVQ Level 3 Livestock Production (Poultry) Kwalifikacje NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (drobiu), poziom 3 Edexcel BTEC National Diploma in Agriculture Dyplom w zakresie nauk rolniczych przyznawany przez BTEC Edexcel BTEC National Certificate in Horticulture Certyfikat kompetencji w zakresie ogrodnictwa przyznawany przez BTEC Edexcel BTEC National Diploma in Horticulture Dyplom w zakresie ogrodnictwa przyznawany przez BTEC Edexcel BTEC Higher National Certificate/Diploma in Agriculture Dyplom/certyfikat w zakresie nauk rolniczych przyznawany przez BTEC Edexcel BTEC Higher National Certificate/Diploma in Horticulture

9 Dyplom/certyfikat w zakresie ogrodnictwa przyznawany przez BTEC Modern Apprenticeship in Agricultural Livestock Praktyka zawodowa w zakresie hodowli inwentarza żywego (zwierząt gospodarskich) Modern Apprenticeship in Horticulture Praktyka zawodowa w zakresie ogrodnictwa Kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników kategorii Grade 4 (Craft Worker), które można uzyskać w Anglii i Walii Instytucja przyznająca kwalifikacje Nazwa kwalifikacji S/NVQ Level 3 Agricultural Crop Production Kwalifikacje S/NVQ w zakresie produkcji upraw rolnych, poziom 3 S/NVQ Level 3 Livestock Production Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego, poziom 3 S/NVQ Level 3 Livestock Production (Pigs) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (trzody chlewnej), poziom 3 S/NVQ Level 3 Livestock Production (Sheep) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie hodowli inwentarza żywego (owiec), poziom 3 S/NVQ Level 3 Mixed Farming Kwalifikacje S/NVQ w zakresie gospodarki wielokierunkowej, poziom 3 Advanced National Certificate in Agriculture Certyfikat w zakresie nauk rolniczych, poziom zaawansowany Edexcel BTEC National Certificate in Agriculture Certyfikat wiedzy w zakresie nauk rolniczych wydawany przez BTEC S/NVQ Level 3 Production Horticulture

10 Kwalifikacje S/NVQ w zakresie produkcji ogrodniczej Advanced National Certificate in Horticulture Certyfikat wiedzy w zakresie ogrodnictwa, poziom zaawansowany S/NVQ Level 3 Treework (Forestry Establishment) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie leśnictwa (zakładanie lasu), poziom 3 S/NVQ Level 3 Treework (Forestry Harvesting) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie leśnictwa (użytkowanie lasu), poziom 3 S/NVQ Level 3 Treework (Arboriculture) Kwalifikacje S/NVQ w zakresie leśnictwa (uprawa drzew), poziom 3 Edexcel BTEC National Diploma in Forestry and Arboriculture Dyplom w zakresie leśnictwa i uprawy drzew wydawany przez BTEC Edexcel BTEC National Certificate in Forestry and Arboriculture Certyfikat wiedzy w zakresie leśnictwa i uprawy drzew wydawany przez BTEC BTEC Higher National Certificate/Diploma in Countryside Management Dyplom/certyfikat studiów w zakresie zarządzania terenami wiejskimi wydawany przez BTEC Uwaga: Rada ds. Płac w Rolnictwie (AWB) honoruje kwalifikacje NVQ przyznawane przez instytucje figurujące w powyższej tabeli oraz szkockie kwalifikacje zawodowe SVQ przyznawane przez Szkocki Urząd ds. Kwalifikacji (Scottish Qualification Authority).

11 Tabela 4 CERTYFIKATY: Grade 2/3/4 Uwaga: M = obowiązkowy O = opcjonalny Specjalizacja Uwaga: Symbol \ oznacza kwalifikacje odpowiadające kategorii Grade 2. Certyfikat kompetencji zawodowych NPTC (tzw. certyfikaty CoC) HODOWLA BYDŁA OPASOWEGO HODOWLA ZWIERZĄT MLECZNYCH HODOWLA OWIEC HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ MASZYNY ROLNICZE PRODUKCJA OGRODNICZA LEŚNICTW Kategoria Ilość certyfikatów CoC wymaganych dla poszczególnych kategorii Tractor driving & Related Operations Obsługa ciągnika \ O O \ O O \ O O \ O O \ M M \ O O \ O Fork lift operations Obsługa wózków widłowych** \ O O \ O O \ O O \ O O \ O M \ O O \ O Safe use of ATVs Bezpieczna obsługa pojazdów terenowych \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O Vertebrate pest control Zwalczanie szkodników kręgowców \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O Safe use of Pesticides PA1, 2 6?? Bezpieczeństwo stosowania pestycydów PA1, 2-6 \ O O \ O O \ O Safe use of sheep dips Zasady bezpiecznego stosowania środków odkażających dla owiec \ O O Sheep shearing (BWMB Blue seal) \ O O

12 Strzyżenie owiec certyfikat BWMB (British Wool Marketing Board, Brytyjska Rada ds. Marketingu Wełny), poziom: Blue seal Sheep shearing (BWMB Bronze seal) Strzyżenie owiec certyfikat BWMB - Bronze seal \ O O Chainsaw and related operations (Maintenance & Fell small trees CS ) Obsługa piły łańcuchowej: konserwacja i ścinka małych drzew certyfikat CS30+31 \ O Chainsaw and related operations (Fell medium trees CS32) Obsługa piły łańcuchowej: konserwacja i ścinka średniej wielkości drzew certyfikat CS32 \ O Chainsaw and related operations (Fell large trees CS33) Obsługa piły łańcuchowej: konserwacja i ścinka dużych drzew certyfikat CS33 \ O Chainsaw and related operations (Sever Windblown stems CS34/35) Obsługa piły łańcuchowej: konserwacja i odcinanie gałęzi nadłamanych w następstwie silnych wiatrów certyfikat CS34/35 \ O Brush Cutting Operations Strzyżenie zarośli \ O O \ O Forest Machine Operations (Harvesting) Obsługa maszyn leśnych (użytkowanie lasu) \ O

13 Forest Machine Operations (Forwarding) Obsługa maszyn leśnych (transport drewna) \ O Certyfikat kompetencji zawodowych NPTC (tzw. HODOWLA HODOWLA HODOWLA certyfikaty CoC) BYDŁA ZWIERZĄT HODOWLA TRZODY PRODUKCJA OPASOWEGO MLECZNYCH OWIEC CHLEWNEJ MASZYNY OGRODNICZA LEŚNICT PRODUKCJA OGRODNICZA Kategoria Ilość certyfikatów CoC wymaganych dla poszczególnych kategorii Forest Machine Operations (Skidding) Obsługa maszyn leśnych (zrywka) \ O Forest Machine Operations (Establishment) Obsługa maszyn leśnych (zakładanie lasu) \ O Inne akredytowane kursy i kwalifikacje (Jakość szkoleń potwierdzona przez instytucje upoważnione do przyznawania kwalifikacji) HODOWLA BYDŁA OPASOWEGO HODOWLA ZWIERZĄT MLECZNYCH HODOWLA OWIEC HODOWLA OGRODNICZA HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ MASZYNY PRODUKCJA OGRODNICZA LEŚNICT Pierwsza pomoc w miejscu pracy (3-4 dniowe szkolenie) \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O O \ O ** Obsługa wózków widłowych uznawane kwalifikacje: NPTC Certificate of Competence in Fork Lift Operations (certyfikat kompetencji CoC NPTC w zakresie obsługi wózków widłowych) lub świadectwo odbytego szkolenia wydane przez jedną z instytucji upoważnionych do przyznawania

14 kwalifikacji, wymienionych w kodeksie postępowania operatorów wózków widłowych (Approved Code of Practice for Rider Operated Lift Trucks).

15 Tabela 5 Inne honorowane kwalifikacje Ważne świadectwo kompetencji zawodowych Craft Certificate wydane przed 1 czerwca 1986 roku przez Komitet ds. Płac w Rolnictwie (Agricultural Wages Committee). Ważne świadectwo biegłości w zawodzie Proficiency Test Craft Certificate lub świadectwo kwalifikacji zawodowych Certificate of Qualification wydane po 31 maja 1986 roku przez Krajową Radę ds. Egzaminów w Zakresie Biegłości w Zawodzie (National Proficiency Tests Council, NPTC), potwierdzające, że pracownik uzyskał pozytywny wynik w wymaganej ilości egzaminów NPTC lub kwalifikację NVQ na poziomie 3. Kwalifikacje NPTC potwierdzone egzaminem biegłości zawodowej w określonej specjalizacji uzyskane przed kwietniem 2008 r. (patrz tabele 6-8) uważa się za równoważne certyfikatowi kompetencji CoC w zakresie tej samej specjalizacji rolniczej. Ważne świadectwo odbycia praktyki zawodowej wydane przez Rade ds. Szkolenia w Rolnictwie (Agricultural Training Board). Inne kwalifikacje upoważniające do przynależności do kategorii Craft Grade (grade 4) Ważne świadectwo kompetencji zawodowych Craft Certificate wydane przez Komitet ds. Płac w Rolnictwie na podstawie oświadczenia pracodawcy w sprawie pracownika zatrudnionego w sektorze rolniczym przed 29 maja 1972 r. Z kategorii Craft Grade wyklucza się: pracowników, których kwalifikacje dotyczą wyłącznie specjalizacji leśnych, jeśli ich obowiązki pracownicze nie sprowadzają się wyłącznie do pracy w leśnictwie; pracowników z kwalifikacjami niezwiązanymi z leśnictwem, zatrudnionych przy produkcji drewna lub użytkowaniu gruntu na potrzeby leśne, o ile wyżej wymienione operacje nie wchodzą w zakres działalności pomocniczej na rzecz użytkowania gruntu na potrzeby rolnicze; pracowników, którzy spełnili minimalne wymogi przynależności do kategorii Craft Grade w okresie zatrudnienia przez obecnego pracodawcę, jeśli ich obowiązki nie obejmowały wyłącznie lub głównie pracy w specjalizacji, w której posiadają kwalifikację. Definicja pracy w specjalizacji: Przy ocenie, czy pracownik jest zatrudniony GŁÓWNIE PRZY PRACY W SWOJEJ SPECJALIZACJI, uwzględnia się, co następuje: obecne zatrudnienie pracownika w określonym miejscu pracy traktuje

16 się jako całość praca w specjalizacji obejmuje również związane ze specjalizacją zadania o bardziej ogólnym charakterze okresowe zmiany w zakresie zatrudnienia, trwające nie dłużej niż 3 miesiące, nie są brane pod uwagę. Tabela 6 EGZAMINY BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI PODSTAWA OTRZYMYWANIA PŁAC WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH DLA PRACOWNIKÓW BIEGŁYCH W ZAKRESIE TYCH SPECJALIZACJI (ROLNICTWO) Specjalizacja Kwalifikacje (a) Kwalifikacje Kwalifikacje w ramach poszczególnych specjalizacji, które zastąpiono certyfikatami CoC (b) Obowiązująca ilość posiadanych kwalifikacji ROLNICTWO Hodowla bydła opasowego BF 6 BF (1), (2), Basic Stockmanship and Welfare (Cattle) Podstawowe obowiązki w zakresie opieki nad bydłem opasowym 6 (3), Safe Use of Veterinary Medicines (Cattle) Bezpieczne stosowanie leków podawanych bydłu Livestock Husbandry (Cattle) Hodowla bydła 5, Machine Maintenance and Related Operations Konserwacja maszyn (10), 11, Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) (12), Operations (Unit 4) Obsługa ciągnika (jednostka 4)

17 13 Operation of ATVs Obsługa pojazdów terenowych Transport of Livestock by Road for Drivers and Attendants (Cattle) Zasady transportu drogowego inwentarza żywego (bydła) dla kierowców i ich pomocników Produkcja mleka ML 6 ML (1), Basic Stockmanship and Welfare (Cattle) 6 Podstawowe obowiązki w zakresie opieki nad bydłem opasowym (2), (3), Safe Use of Veterinary Medicines (Cattle) Bezpieczne stosowanie leków podawanych bydłu Livestock Husbandry (Cattle) Hodowla bydła (4), Milking and Dairy Hygiene Higiena udoju i produkcji mleka 5, Machine Maintenance and Related Operations Konserwacja maszyn (10), 11, Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) 13. Operations (Unit 4) Obsługa ciągnika (jednostka 4) Operation of ATVs Obsługa pojazdów terenowych

18 Transport of Livestock by Road for Drivers and Attendants (Cattle) Zasady transportu drogowego inwentarza żywego (bydła) dla kierowców i ich pomocników Hodowla owiec SP 6, 8. SP (1), Basic Stockmanship and Welfare (Sheep) 6 Podstawowe obowiązki w zakresie opieki nad owcami (2), (3), Safe Use of Veterinary Medicines (Sheep) Bezpieczne stosowanie leków podawanych owcom Livestock Husbandry (Sheep) Hodowla owiec 5, Machine Maintenance and Related Operations Konserwacja maszyn 7, Sheep Shearing (BWMB Blue Seal) Strzyżenie owiec (kwalifikacje BWMB, Blue seal) 9, Safe Use of Sheep Dips Bezpieczne stosowanie środków odkażających dla owiec (10), Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2, 3) 11, (12), 13. Operations (Unit 4) Obsługa ciągnika (jednostka 4) Operation of ATVs Obsługa pojazdów terenowych Transport of Livestock by Road for Drivers and

19 Attendants (Sheep) Zasady transportu drogowego inwentarza żywego (owiec) dla kierowców i ich pomocników Hodowla trzody chlewnej PG 6, 7 PG (1), Basic Stockmanship and Welfare (Pigs) Podstawowe obowiązki w zakresie doglądania trzody chlewnej 5 (2), (3), Safe Use of Veterinary Medicines (Pigs) Bezpieczne stosowanie leków podawanych trzodzie chlewnej Pig Husbandry Hodowla trzody chlewnej 5, Machine Maintenance and Related Operations Konserwacja maszyn (10), Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) 11, Tractor Driving and related operations (Unit 4) Obsługa ciągnika (jednostka 4) 13. Transport of Livestock by Road for Drivers and Attendants (Pigs) Zasady transportu drogowego inwentarza żywego (trzody chlewnej) dla kierowców i ich pomocników

20 EGZAMINY BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI PODSTAWA OTRZYMYWANIA PŁAC WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH DLA PRACOWNIKÓW BIEGŁYCH W ZAKRESIE TYCH SPECJALIZACJI (ciąg dalszy) Specjalizacja Kwalifikacje (a) Kwalifikacje Kwalifikacje w ramach poszczególnych specjalizacji, które zastąpiono certyfikatami CoC (b) Obowiązująca ilość posiadanych kwalifikacji (C) EGZAMIN Z ROLNICTWA Obsługa maszyn MO 3, 4, 9, 11, 12, 13. MO (1), (1A), (2), Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) Operations (Unit 4) 6 Obsługa ciągnika (jednostka 4) (5, z wyj. rozprowadzania nawozu - Fert Spread) 5 [Fert spread] 6, Machine Maintenance and Related Operations Konserwacja maszyn Granular Fertiliser Application Nawożenie granulatami (7, z wyj. kosiarek - mowers) 7 [Mowers] Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 8, Safe Use of Mowers Bezpieczna obsługa kosiarek 10, Fork Lift Truck Operations Obsługa wózków widłowych Safe Use of Hedge Trimmers Bezpieczna obsługa nożyc do żywopłotów 14, Chain Saw and Related Operations (CS30 and CS31) Obsługa piły łańcuchowej (certyfikaty CS30 i CS31) 15.

21 Operation of ATVs Obsługa pojazdów terenowych Safe Use of Mowers Bezpieczna obsługa kosiarek Produkcja drobiu (hodowla drobiu, produkcja i sprzedaż jaj lub wyląg) PP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Patrz harmonogram NPTC dotyczący kwalifikacji obowiązujących w różnych specjalizacjach - PP 13 Transport of Livestock by Road for Drivers and Attendants (Poultry) Zasady transportu drogowego inwentarza żywego (drobiu) dla kierowców i ich pomocników 5 NPTC Schedule for Compulsory Activities by Category] Uwagi: (a) nie będą finansowane z budżetu państwa (b) przyznano dofinansowanie z budżetu państwa (Tabela odpowiedników (Equivalence Table) dostępna w NPTC) (c) mogą obejmować kwalifikacje z listy zatwierdzonych kwalifikacji wymaganych do uzyskania certyfikatów CoC i kwalifikacji w ramach poszczególnych specjalizacji (Accredited Certificate of Competence and Category Based Activity lists); muszą obejmować obowiązkowe kwalifikacje (w nawiasach podano numery kodów)

22 Tabela 7 EGZAMINY BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI PODSTAWA OTRZYMYWANIA PŁAC WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH DLA PRACOWNIKÓW BIEGŁYCH W ZAKRESIE TYCH SPECJALIZACJI Specjalizacja Kwalifikacje Kwalifikacje(a) Kwalifikacje w ramach poszczególnych specjalizacji, które zastąpiono certyfikatami CoC (b) Obowiązująca ilość posiadanych kwalifikacji EGZAMINY Z OGRODNICTWA Produkcja cebulek i bulw BC (1 część 1), 2,3,4,6 BC (1 część 2) Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 5 5, Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 7, Pedestrian Controlled Tractors Obsługa ciągnika przez operatora pieszego 8, Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) 9. Fork Lift Truck Operations Obsługa wózków widłowych Produkcja owoców miękkich SF 1,2,3,4, (5) SF (6 część 2), Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 6 (6 części 1 i 3), 7,8,11, 12, 13 9, Safe Use of Pedestrian Controlled Two-Wheel Tractors Bezpieczna obsługa kierowanych przez operatora pieszego ciągników dwukołowych Obsługa ciągnika Fork Lift Truck Operations

23 15 Obsługa wózków widłowych Granular Fertiliser Application Nawożenie granulatami Uprawa drzew owocowych TF (1), 2, (3), (4), 5, TF (7 część 2) Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 6 (6), (7), 11,12,13. 8, (9), Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) Fork Lift Truck Operations (10) Obsługa wózków widłowych Granular Fertiliser Application (10), Nawożenie granulatami Safe Use of Mowers (13). Bezpieczna obsługa kosiarek Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów Uprawa szklarniowa GH (1), (2), (3), (4),(5), GH 8 część 2, Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 8 6, 7, 8 części 1 & 3, 9, , Safe Use of Pedestrian Controlled Two-Wheel Tractor Bezpieczna obsługa ciągnika dwukołowego kierowanego przez operatora pieszego 12, 13. Obsługa ciągnika Fork Lift Truck Operations Obsługa wózków widłowych

24 Uprawa chmielu HP 1,2, (3), 4, (5), 6, 7 część 2, (8), HP 7 część 1, Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 5 9. Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) Szkółki hodowlane NS (1), 2 część 1, (3),4 NS 2 część 2, Safe Use of Pesticides Bezpieczne stosowanie pestycydów 5 (5), (6), 8, 9, 10, Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3)

25 EGZAMINY BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI PODSTAWA OTRZYMYWANIA PŁAC WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH DLA PRACOWNIKÓW BIEGŁYCH W ZAKRESIE TYCH SPECJALIZACJI (OGRODNICTWO ciąg dalszy) Specjalizacja Kwalifikacje (a) EGZAMINY Z OGRODNICTWA Kwalifikacje Kwalifikacje w zakresie wykonywania poszczególnych operacji zastąpione przez certyfikaty kompetencji CoC (b) Obowiązująca ilość posiadanych kwalifikacji Gruntowa uprawa warzyw OV 1, 2, 3, (4),(5),6,7, (8),(9), (10), (11), (12), 13, OV 16, (17), Fork Lift Truck Operations Obsługa wózków widłowych Safe Use of Pesticides (Units PA1 & either PA6 or PA4) Bezpieczne stosowanie pestycydów (jednostki PA1 oraz PA6 lub PA4) 6 14, 15, 17, 22. (18), 19, 20, Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) Operations (Unit 4) Obsługa ciągnika (jednostka 4) (21), 23. Safe Use of Pedestrian Two-Wheeled Tractors Bezpieczna obsługa ciągnika dwukołowego kierowanego przez operatora pieszego Safe Use of Pesticides (Units PA1 & PA2) Bezpieczne stosowanie pestycydów (jednostki PA1 i PA2) Fork Lift Truck Operations Obsługa wózków widłowych Uprawa rukwi wodnej WC 1,2,3, (4),5,6,(7), 8, WC (10) Obsługa ciągnika (jednostki 1, 2 i 3) , Fork Lift Truck Operations

26 12, Obsługa wózków widłowych Safe Use of Hedge Trimmers 13. Bezpieczna obsługa nożyc do żywopłotów Safe Use of Pesticides (Units PA1 & PA2) Bezpieczne stosowanie pestycydów (jednostki PA1 i PA2) Uwagi: (a) nie będą finansowane z budżetu państwa (b) przyznano dofinansowanie z budżetu państwa (Tabela odpowiedników (Equivalence Table) dostępna w NPTC) (c) mogą obejmować kwalifikacje z listy zatwierdzonych kwalifikacji wymaganych do uzyskania certyfikatów CoC i kwalifikacji w ramach poszczególnych specjalizacji (Accredited Certificate of Competence and Category Based Activity lists); muszą obejmować obowiązkowe kwalifikacje (w nawiasach podano numery kodów)

27 Tabela 8 EGZAMINY BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI PODSTAWA OTRZYMYWANIA PŁAC WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH DLA PRACOWNIKÓW BIEGŁYCH W ZAKRESIE TYCH SPECJALIZACJI (LESNICTWO ciąg dalszy) Specjalizacja Kwalifikacje Kwalifikacje(a) Kwalifikacje w ramach poszczególnych specjalizacji, które zastąpiono certyfikatami CoC (b) Obowiązująca ilość posiadanych kwalifikacji EGZAMINY Z LEŚNICTWA Leśnictwo prace przy zakładaniu lasu EF (1), 4,5, 6. EF (2), (3), Brush Cutting Operations Strzyżenie zarośli Chain Saws and Related Operation (Units 30, 31 & 32) 5 Obsługa piły łańcuchowej (jednostki 30, 31 i 32) 7 Operations (Units 1,2,&3) Obsługa ciągnika (jednostki 1,2 i 3) Leśnictwo użytkowanie lasu HF 4,5,6 7. HF (1), (2), Chain Saw and Related Operations (Units 30, 31 & 32) 4 3, Chain Saw and Related Operations (Unit 30.2 prev 36) Obsługa piły łańcuchowej (jednostki 30, 31 i 32) 8, Chain Saw and Related Operations (Unit 35) Obsługa piły łańcuchowej (jednostka 35) 9. Obsługa ciągnika (jednostki 1,2 i 3) Forest Machine Operations (Units FM04)

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 31.7.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 227/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu

Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu Strona 2 z 27 Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/10 System KZR INiG /10 Krakóww, Listopad 2013

Bardziej szczegółowo

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO УДК 339.92:339.7 B. Milewski, J. Skudlarski, S. Zając FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Celem podjętych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo