BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY: ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY: ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:"

Transkrypt

1 BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY: ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: Zajęcia aktywizacyjne są to 1-dniowe spotkania grupowe, których celem jest nabycie wybranych umiejętności potrzebnych do samodzielnego poszukiwania pracy. Zajęcia kierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Prowadzone są w formie warsztatowej dla grup liczących do 16 osób przez wykwalifikowanego Lidera Klubu Pracy. Cel zajęć aktywizacyjnych: - zapoznanie się z technikami aktywnego poszukiwania pracy; - nauka poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych ( CV życiorys, list motywacyjny); - nabycie umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami; - określenie swoich słabych i mocnych stron; - poznanie zasad analizowania ofert pracy; - poznanie zasad asertywności i jej znaczenia w codziennym życiu i w poszukiwaniu pracy; - określenie swoich predyspozycji i kompetencji zawodowych; - poznanie technik radzenia sobie ze stresem i kreatywnego rozwiązywania problemów; - poznanie znaczenia mowy ciała i skutecznej komunikacji;

2 Czas trwania zajęć aktywizacyjnych i sposób organizacji: Warsztaty jednodniowe - trwające 4-5 godzin dydaktycznych, odbywają się w PUP w Radomiu w Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Ks. Łukasika 3 ( I piętro ), pok.220 i 221 (Klub Pracy). Realizowane są zajęcia aktywizacyjne: 1. ABC poszukiwania pracy, 2. "Techniki aktywnego poszukiwania pracy" - EFS NOWA SZANSA. 3. Sztuka autoprezentacji - EFS MOBILNY RADOM Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w warsztatach w dogodnym dla siebie terminie. Warsztaty odbywają się w PUP w Radomiu w Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Ks. Łukasika 3 ( I piętro ), pok.220 i 221 (Klub Pracy). Wymagania wstępne dla uczestników zajęć aktywizacyjnych: Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, zainteresowane tematem zajęć aktywizacyjnych lub skierowane do udziału w zajęciach aktywizacyjnych przez doradcę zawodowego.

3 Wykaz literatury oraz materiałów dydaktycznych wykorzystanych do ułożenia scenariuszy i prowadzenia zajęć aktywizacyjnych znajduje się w Spisie literatury (na końcu banku programów). SZKOLENIE SZUKAM PRACY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY: Klub Pracy to zajęcia szkoleniowe, w ramach których osoby zarejestrowane w PUP przez dwa tygodnie uczą się, a następnie przez tydzień praktycznie stosują nabyte umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy. Cel szkolenia w Klubie Pracy: 1.Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy i mechanizmów, które nimi rządzą. 2. Określenie i zanalizowanie lokalnego rynku pracy. 3. Wyposażenie uczestników w umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy. 4. Wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętność oceny własnych cech i predyspozycji zawodowych. 5. Wyposażenie uczestników w umiejętność opracowywania planu działania. 6. Przekazanie uczestnikom wiedzy o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. 7. Wyposażenie uczestników w umiejętność autoprezentacji. 8. Zastosowanie różnorodnych metod i technik poszukiwania

4 pracy, takie jak: - napisanie życiorysu i listu motywacyjnego, - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, - wykorzystanie telefonu podczas poszukiwania pracy, - budowanie i wykorzystanie siatki kontaktów. 9. Nabycie przez uczestników umiejętności szukania ofert pracy. Czas trwania Klubu Pracy i sposób organizacji: Uczestnicy przez dwa tygodnie (40 godzin) uczą się, a następnie przez tydzień (40 godzin) praktycznie stosują nabyte umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy. Szkolenie odbywa się w PUP w Radomiu w Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Ks. Łukasika 3 ( I piętro), pok.220 i 221 ( Klub Pracy ). Do kogo jest skierowane to szkolenie? Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są przeznaczone dla bezrobotnych lub poszukujących pracy, w tym w szczególności dla osób, które: - nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, - utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym nie powodzeniem w jej poszukiwaniu, - chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

5 Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, zainteresowane szkoleniem lub skierowane do udziału w warsztatach przez doradcę zawodowego. Program szkolenia w Klubie Pracy: 1. Metody nauki stosowane podczas szkolenia. 2. Reakcje w trudnych sytuacjach. 3. Kompetencje i predyspozycje zawodowe. 4. Bariery na drodze do zatrudnienia. 5. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia. 6. Formy zatrudnienia. 7. Wizytówka zawodowa - dokumenty aplikacyjne. 8. Sztuka mówienia i prezentacji. 9. Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy. 10. Oferty na rynku pracy. 11. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą. 12. Rozmowa kwalifikacyjna. 13. Edukacja dla rynku pracy. 14. Plan poszukiwania pracy. 15. Podjęcie zatrudnienia; oraz wiele innych i ciekawych zagadnień dotyczących aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy.

6 Literatura: Szkolenie odbywa się na podstawie podręcznika Szukam pracy. Program szkolenia w klubie pracy autorstwa Elżbiety Liwosz, Małgorzaty Nowak i Katarzyny Pankiewicz, rekomendowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowy program i konspekty zajęć znajdują się w Klubie Pracy w pok.220,221.

7 SPIS LITERATURY znajdującej się w Klubie Pracy 1. Przewodniki po zawodach Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008; Tomy: II- 1 szt., IV-2 szt., V- 2 szt., VI- 2szt., VII- 2 szt., Aneks- Tom I. 2. Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy Tomów. 3. Kształcenie ustawiczne dorosłych P. Błędowski, M. Nowakowska, Warszawa szt. 4. Indywidualny plan działania. Podręcznik metodyczny Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Warszawa szt. 5. Kapitalne możliwości- Jak znaleźć pracę z pomocą Funduszy Unijnych Prace nagrodzone w I edycji konkursu na najciekawszy komiks Pt.: Człowiek- najlepsza inwestycja Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie szt. 6. Kapitalne możliwości 2- Jak znaleźć pracę z pomocą Funduszy Unijnych Prace nagrodzone w II edycji konkursu na najciekawszy komiks Pt.: Człowiek- najlepsza inwestycja Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie szt. 7. Tak dla pracy- dobre praktyki EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie szt. 8. Umiejętności Lidera Klubu Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa szt. 9. Program Klubu Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1997 (dla osób niewidomych) 2 szt. 10. Program Klubu Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 1 szt. 11. Klub Pracy- Program szkolenia Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa szt. 12. Szukam Pracy- Program Szkolenia w Klubie Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa szt. 13. Program szkolenia z zakresu obsługi klienta Val Gee, Jean Gee, Kraków szt. 14. Gry szkoleniowe- materiały dla trenerów Andy Kirby Zestaw 1, Kraków szt. Zestaw 2, Kraków szt. Zestaw 3, Kraków szt.

8 15. Zarządzanie stresem- zbiór technik i narzędzi dla doradców oraz prowadzących szkolenia Roy Bailey, Kraków szt. 16. Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, Raport końcowy Czesław Szmidt, Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa szt. 17. Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i Wyskokofunkcjonujacych osób z Autyzmem, Fundacja SYNAPSIS Warszawa szt. + CD Zatrudnij asa 18. Społecznie czy ekonomicznie- poradnik, M. Świerczewska, M. Korczyk-Waszak, D. Związek, A. Rubaj, K. Nowak, P. Przednówek, Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi szt. 19. Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych, Zeszyty metodyczne- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej departament Rynku pracy segregatorów. 20. Zarządzanie zmianą jako stały element polityki ekonomicznej firmy, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Łódź szt. 21. Orientacja i poradnictwo zawodowe Materiały informacyjno-metodyczne, R. Parzęcki, K. Symela, B. Zawadzki, ITE Radom szt. 22. Pedagogika pracy 23 MCNEMT szt. 23. Pedagogika pracy 25 ITE Radom szt. 24. Edukacja dorosłych (kwartalnik) 5/94, MCENT szt. 25. Edukacja dorosłych (kwartalnik) 1/96, ITE Radom szt. 26. System szkolnictwa, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy Wielka Brytania Zeszyty informacyjno- metodyczne doradcy zawodowego nr 13, ITE Radom- 1 szt. 27. Zeszyty informacyjno- metodyczne doradcy zawodowego zeszyt 3, ITE Radom szt. 28. Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego. Rekomendacje opracowane w ramach projektu Praca zbiorowa, PRITPAP Łódź 1 szt. 29. Kobiety na ryku pracy województw mazowieckiego. Poradnik dla kobiet, Praca zbiorowa, Piktor Łódź- 1 szt. 30. Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu, Praca zbiorowa, PRINTPAP Łódź- 1 szt nawyków skutecznego działania - Stephen Covey R.,Wyd. Rebis Dom Wydawniczy 2006r.- 1 szt.

9 32. Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych Grażyna Spytek- Bandurska, Oficyna Wydawnicza ASPRA JR 2011r.- 1 szt. 33. Aktywne ćwiczenia szkoleniowe - Silberman Mel. Wyd. Wolters Kluwer 2011r. -1 szt. 34. Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi - Agnieszka Wróbel, Wyd. Edgard 2011r.- 1 szt. 35. Ćwicz Swój Umysł - Allen Bragdon, David Gamon, Wyd. K.E. Liber 2008r.- 1 szt. 36. Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania Agata Szydlik-Leszczyńska, Wyd. Difin Centrum Doradztwa i Informacji szt. 37. Gry i Zabawy Umysłowe - Vera Birkenbihl, Wyd KOS Wydawnictwo szt. 38. Jak się rozwijać by rozwinąć skrzydła, czyli jak zastosować techniki PR na rynku pracy - Iwona Burzyńska, Wyd. Difin Centrum Doradztwa i Informacji szt. 39. Jak znaleźć pracę i nie zgubić po drodze siebie - Ewa Pióro, Paweł Burdzy, Wyd. Świat Książki szt. 40. Łamigłówki rysunkowe - Russell Ken, Carter Philips, Wyd. GWO 2010r.- 1 szt. 41. Mowa ciała - Navarro Joe, Wyd. G+J Gruner & Jahr 2011r.- 1 szt. 42. Najlepsze odpowiedzi na 201 najczęściej zadawanych pytań w rozmowie kwalifikacyjnej - DeLuca Matthew J., DeLuca Nanette, Wyd. McGraw Hill 2012r.- 1 szt. 43. Praca. Jak Szukać Zmieniać Utrzymać - Joanna Rozmiarek, Wyd. Książka i Wiedza 2010r.- 1 szt. 44. Psychologia Sukcesu - Denis Waitley, Wyd. Wolters Kluwer 2011r.- 1 szt. 45. Twoje IQ. 506 Zagadek Matematycznych, Wizualnych, Logicznych - Joe Cameron, Wyd. K.E. Liber 2010r.- 1 szt. 46. Zarządzanie czasem czyli jak efektywnie planować i realizować zadania - Mike Clayton, Wyd. Edgard 2011r.- 1 szt. 47. Budowanie zespołów Książka Budowanie zespołów. Małgorzata Kossowska, Iwona Sołtysińska, Wolters Kluwer Polska, 2011r.- 1 szt. 48. W co grają ludzie.psychologia stosunków międzyludzkich, Eric Berne Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012r.- 1 szt. 49. Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste. Maja Wilczyńska, Małgorzata Nowak, Jolanta Kućka, Joanna

10 Sawicka,Katarzyna Sztajerwald, Wyd. Helion Wydawnictwo 2011r.- 1 szt. 50. Metody aktywizujące w szkoleniach. Mel Silberman, Wyd. Oficyna Ekonomiczna 2004r.- 1 szt. 51. Psychologia Coachingu. Law Ho, Sara Ireland, Zulfi Hussain, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010r.- 1 szt. Spis filmów szkoleniowych CD SYNERGIA: 1. Zarządzanie czasem 2. Profesjonalna sprzedaż 3. Profesjonalna obsługa klienta 2szt. 4. Techniki negocjacji 2szt. 5. Wystąpienia publiczne 2szt. 6. Poczucie własnej wartości 2szt. 7. Rozmowa kwalifikacyjna 2szt. 8. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 2szt. 9. Gdzie i jak szukać pracy 2szt. 10. Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód 11. Jak pokonać stres 12. Asertywność 2szt. 13. Autoprezentacja cz.i Savoir vivre w pracy 14. Autoprezentacja cz.ii Jak wywrzeć dobre wrażenie na innych 15. Autoprezentacja cz.iii Mowa ciała w praktyce 2szt. 16. Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele 2szt. 17. Nie daj się bezrobociu 2szt. 18. Zakładam firmę 19. Biznes w praktyce 2szt. 20. Czy nadaję się na przedsiębiorcę 2 szt. 21. Moja Firma Moja przyszłość. Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program: 1. VADEMECUM. Formy i możliwości podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Skład i łamanie: anatta.pl

Skład i łamanie: anatta.pl 2012 SKiTZ MATRIK. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK and individual authors, Kraków 2012. SKiTZ MATRIK ul. Pawlikowskiego 6/7, 31-127 Kraków

Bardziej szczegółowo

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Badanie zrealizowane w ramach projektu pt: Wszechnica Skierniewicka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

KURS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji

KURS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji PROGRAM KURSU KURS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Włocławek wrzesień

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Listopad 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Listopad 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie Listopad 2012 5-9.11 KURS INSPIRACJI 8.11 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 8.11 KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIE POSZUKIWANIA PRACY

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo