PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O."

Transkrypt

1 PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. Członek NEXIA INTERNATIONAL

2 Szanowni Państwo, Profesjonalizm i rzetelność, otwartość i pragmatyzm to podstawowe wartości, na których opieramy nasze relacje z Klientami. Z wieloma z Nich łączy nas wieloletnia współpraca, co odbieramy jako jeden z dowodów, iż doceniają Oni stosowane przez nas zasady. Naszym atutem jest kompleksowość świadczonych usług, skupienie się na najważniejszych potrzebach naszych Klientów, w sposób, który sprawnie i skutecznie wspiera Ich rozwój i bezpieczeństwo. W zależności od tych potrzeb potrafimy być zarówno profesjonalnym, doświadczonym i zaufanym doradcą jak również rzetelnym i niezależnym audytorem, w każdym przypadku skupionym na korzyściach naszych Klientów. Z każdym Klientem łączą nas indywidualne relacje, dające obustronną satysfakcję i korzyści. Potrafimy dostosować nasze podejście do współpracy, niezależnie od skali Klienta oraz jego charakteru, korzystając z doświadczenia w obsłudze zarówno małych i średnich firm, w tym rodzinnych, jak również globalnych korporacji i największych polskich inwestorów. Przykładowo, z dużą satysfakcją przyjęliśmy zajęcie 8 miejsca w Polsce w rankingu audytorów Rzeczpospolitej pod względem skali badanych jednostek. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem współpracy, z największą przyjemnością przygotujemy propozycję, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Zapraszam serdecznie w imieniu całego Zespołu, Mirosław Kośmider Partner

3 SPIS TREŚCI 1. Informacje o firmie PRO AUDIT 2. Ranking firm audytorskich 3. NEXIA INTERNATIONAL 4. Zakres usług PRO AUDIT 5. Przykładowi klienci 6. Standardy obsługi 7. Podejście do badania 8. Dlaczego my? 9. Zespół

4 OGÓLNE INFORMACJE O FIRMIE Jesteśmy firmą audytorską, księgową i doradczą, uprawnioną również do badania tzw. Jednostek Zainteresowania Publicznego (JZP), w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Dostosowujemy zakres i charakter współpracy do oczekiwań i potrzeb naszych klientów Łącząc swoje najlepsze doświadczenia z największych firm audytorskich z indywidualnym podejściem, dostarczamy naszym klientom usługi o unikalnej jakości Działając od 2002 roku, obsługujemy zarówno krajowe, jak i zagraniczne firmy, w tym spółki notowane na GPW, grupy kapitałowe, największe krajowe i międzynarodowe korporacje, ale też spółki rodzinne, małe i średnie Jesteśmy rzetelnym audytorem i zaufanym doradcą Szereg znaczących w Polsce inwestorów wybrało PRO AUDIT do wsparcia ich firm Posiadamy odpowiednią strukturę organizacyjną, obejmującą partnera, managerów, seniorów i asystentów, dostosowaną do obsługi naszych klientów Stosujemy nowoczesne metody i procedury audytu, z uwzględnieniem analizy ryzyk, w pełni zgodne z krajowymi i międzynarodowymi standardami Stosowana metodologia badania pozwala nam na podzielenie się z naszymi Klientami cennymi często wnioskami, umożliwiającymi im doskonalenie procedur, kontroli wewnętrznej oraz innych obszarów działalności Świadczymy usługi audytorskie i doradcze na terenie całego kraju Od 2006 roku jesteśmy członkiem międzynarodowej sieci NEXIA INTERNATIONAL PRO AUDIT powstała w 2002 roku, a następnie została wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2696 w dniu 10 września 2002 roku.

5 RANKING FIRM AUDYTORSKICH Ranking audytorów opublikowany w 2013 roku przez Rzeczpospolitą plasuje PRO AUDIT na 8 miejscu w Polsce pod względem wielkości badanych spółek (mierzonej średnią wartością ich aktywów) awansowaliśmy o 6 pozycji w roku poprzednim w tej kategorii zajmowaliśmy 14 pozycję w klasyfikacji ogólnej przesunęliśmy się o 15 miejsc do góry

6 RANKING FIRM AUDYTORSKICH Największy w Polsce awans w rankingu pod względem przychodów! W rankingu audytorów opublikowanym przez Rzeczpospolitą w 2013 roku, pod względem przychodów, zanotowaliśmy najwyższy awans wśród firm audytorskich i przesunęliśmy się o 20 pozycji. NEXIA w czołówce firm audytorskich na świecie! W rankingu firm audytorskich na świecie Nexia zajęła 10 miejsce.

7 NEXIA INTERNATIONAL NEXIA INTERNATIONAL - jedna z czołowych sieci firm audytorskich: numer 10 na świecie Od 2006 roku nasza Kancelaria należy do NEXIA INTERNATIONAL międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależnych audytorów, doradców i konsultantów. Do organizacji należą partnerzy, którzy mogą zapewnić klientom najwyższy poziom profesjonalnych usług.. obecna w ponad 100 krajach skupia ponad 580 biur ponad partnerów oraz pracowników merytorycznych oferuje wsparcie merytoryczne członkom zapewnia jednolite, wysokie standardy poprzez kontrolę jakości Zdobywca nagrody IAB Rising Star Network

8 USŁUGI AUDYTORSKIE Realizując pełny zakres usług audytorskich, w szczególności zapewniamy: badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, MSSF, oraz innymi, szczególnymi zasadami rachunkowości grup kapitałowych), badanie i przeglądy pakietów konsolidacyjnych, badanie historycznych danych finansowych, w tym dla jednostek ubiegających się o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu, badanie informacji finansowych zgodnie ze szczególnymi obowiązkami, np. na życzenie banku, usługi atestacyjne dotyczące kontroli w jednostkach trzecich świadczących usługi księgowe (outsourcingowe), badanie realizacji postanowień umów (np. prywatyzacyjnej, innych), audyty dochodzeniowe, badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia, badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej, badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki, opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi. Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wykonujemy pełny zakres usług audytorskich, zgodnie z krajowymi standardami, Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, a także zgodnie ze szczególnymi wymogami innych krajów albo audytorów poszczególnych grup kapitałowych. W szczególności realizujemy badania i przeglądy sprawozdań finansowych, lub innych historycznych danych finansowych. Ponadto specjalizujemy się w realizacji usług atestacyjnych (w tym poświadczających), świadczonych na podstawie Kodeksu spółek handlowych. W sposób unikalny łączymy nowoczesną organizację, technikę i metodologię badania stosowaną w największych międzynarodowych firmach audytorskich, z indywidualnym podejściem do Klienta, pełnym i ciągłym udziałem biegłych rewidentów w badaniu oraz umiejętnością wspierania naszych Klientów w rozwiązywaniu wszelkich napotykanych trudności.

9 USŁUGI KSIĘGOWE Oferujemy pełny zakres usług księgowych oraz szeroko rozumianego outsourcingu, w szczególności obejmujący: bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie wewnętrznych i zewnętrznych raportów okresowych, sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych zasad (polskich, MSSF, innych), przekształcanie polskich ksiąg rachunkowych na pakiety konsolidacyjne (sprawozdania finansowe) zgodne z MSSF, oraz innymi szczególnymi wymogami (np. międzynarodowych grup kapitałowych), pełny zakres obsługi kadrowo-płacowej, opracowywanie i weryfikacja dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości, łącznie z zakładowym planem kont, tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów rachunkowości (a także weryfikacja ich zgodności z ustawą o rachunkowości albo MSSF), opracowywanie i wdrażanie systemów obiegu dokumentów, opracowywanie i wdrażanie systemów i procedur kontroli wewnętrznej, a także innych wewnętrznych dokumentów, dostosowanych do specyfiki jednostki, jak np. instrukcji inwentaryzacyjnej, nadzorowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzanie raportów i analiz dla klientów (rachunkowość zarządcza), dostosowywanie systemów rachunkowych do wymogów grupowych. Sposób realizacji przez nas usług outsourcingowych pozwala naszym Klientom skupić się na ich właściwym biznesie, rozwoju, strategii oraz kluczowych decyzjach. My dostarczamy im odpowiednich i bieżących informacji. Usługi księgowe, w zależności od ich charakteru, są realizowane zarówno poprzez doświadczony dział księgowości, współpracujący i nadzorowany przez biegłych rewidentów, jak też przez wyspecjalizowane zespoły eksperckie, specjalizujące się w sprawozdawczości międzynarodowej, pakietach konsolidacyjnych, kontroli wewnętrznej oraz rachunkowości zarządczej. Ponadto, wspieramy firmy prowadzące rachunkowość we własnym zakresie w doskonaleniu ich systemów rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz wewnętrznych procedur.

10 POŁĄCZENIA, PODZIAŁY, PRZEKSZTAŁCENIA Doradztwo w zakresie rachunkowości, w tym: doradztwo w zakresie polskich przepisów, MSSF, opracowanie i wdrożenie nowych zasad rachunkowości zgodnie z MSSF, w tym: - opracowanie polityki rachunkowości, wg MSSF, - opracowanie wzorów sprawozdań, analiza różnic między polskimi zasadami oraz MSSF, wdrożenie skonsolidowanej sprawozdawczości. Doradztwo transakcyjne, dotyczące w szczególności: pełnej obsługi w zakresie przejęć, połączeń, podziałów i przekształceń jednostek gospodarczych, sporządzania biznes planów, budżetów, prognoz, alokacji ceny nabycia na poszczególne składniki majątkowe. Doradztwo podatkowe w pełnym zakresie, obejmujące między innymi: bieżącą obsługę prawno-podatkową, analizy podatkowe transakcji gospodarczych w tym: fuzji, inkorporacji, długofalowych kontraktów, planowanie podatkowe oraz ulgi i zwolnienia, sporządzanie dokumentacji podatkowej transakcji z jednostkami powiązanymi, tzw. transfer pricing. Doradztwo biznesowe, w tym: szacowanie utraconych korzyści oraz szkód, optymalizacja funkcji audytu wewnętrznego, opracowanie planu audytu wewnętrznego i jego realizacja. Usługi doradcze stanowią najszybciej rozwijający się kierunek działalności PRO AUDIT. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania rynku i dodatkowych potrzeb naszych dotychczasowych Klientów. Jest to również zgodne z polityką firmy oraz jej znacząco rosnącym potencjałem w tym zakresie. Zakres usług doradczych realizowanych przez nas jest bardzo szeroki. Od kilkunastu lat specjalizujemy się w procesach połączeń, podziałów i przekształceń. Braliśmy udział w połączeniach przeprowadzanych w takich międzynarodowych korporacjach, jak ALSTOM, LAFARGE, BP i ARAL, HINES i METROPOLITAN i innych. Ponadto obsługiwaliśmy połączenia np. Spółek Grupy AZOTY, Ster Projekt i ABG, a także podziały spółek, np. firmy OPTIMUS S.A., POLSKA GRUPA DEALERÓW S.A., DALKIA Sp. z o.o., Granosik Hołowiński Sp. z o.o. Uczestniczyliśmy także w obsłudze przekształcenia wielu Spółek, przykładowo LUX-MED. S.A., BP S.A., Emalia Olkusz S.A., CHEMOSERVIS-DWORY S.A., SCANMED S.A., SYNEKTIK S.A., International Paper Kwidzyn S.A., Baterpol S.A. Doświadczenie nabyte podczas realizacji szeregu projektów tego typu wskazuje na fakt, że sukces przedsięwzięcia zależy od współpracy specjalistów różnych dziedzin: w zakresie finansów (dla osiągnięcia możliwie najwyższej efektywności przedsięwzięcia), w zakresie rachunkowości (dla zapewnienia właściwego zaplanowania i rozliczenia transakcji), w zakresie podatków (dla zoptymalizowania skutków podatkowych), wyceny, i wreszcie prawa. Jesteśmy gotowi zapewnić wszechstronna obsługę takich przedsięwzięć.

11 WYCENY ORAZ UZGODNIONE PROCEDURY Specjalizujemy się w przeprowadzaniu wycen, w tym: spółek, udziałów, akcji, przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, know-how, znaków towarowych, innych wartości niematerialnych, aportów, Uzgodnione procedury to otwarty katalog usług, polegających na przeprowadzeniu procedur ściśle określonych i uzgodnionych z klientem, dlatego podajemy jedynie przykładowe tematy, jakie wykonujemy: analizy przed-inwestycyjne, tzw. due diligence (finansowe, podatkowe), prawne zapewniamy poprzez współpracującą firmę prawniczą, analizy i weryfikacje pojedynczego obszaru sprawozdania finansowego (np. należności, zobowiązań, zapasów, bilansu), zgodnie z uzgodnionymi procedurami, analizy i weryfikacje wybranych procedur i systemów (np. gospodarki materiałowej, obiegu gotówki, cyklu zakupów, kontroli wewnętrznej, przegląd wynagrodzeń), wykonanie szczególnych prac np. na zlecenie rady nadzorczej, w ramach wsparcia organów korporacyjnych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się w wycenach wartości przedsiębiorstw, akcji i udziałów spółek, a także zorganizowanych części przedsiębiorstw. Przeprowadzając wycenę dokonujemy wyboru metod, w oparciu o cele wyceny, charakter wycenianej jednostki, dostępność danych oraz inne, szczególne okoliczności. W zależności od zastosowanych metod, stosujemy profesjonalne podejście, instrumenty i bazy danych. Przykładowo, w przypadku metod dochodowych, często stosujemy profesjonalne modele matematyczne z użyciem wybranych atrybutów, wspierając się metodami wskaźnikowymi. W przypadku metod majątkowych, dokonujemy weryfikacji wyceny aktywów i pasywów, ale też, w przypadku metody skorygowanych aktywów netto dokonujemy przeceny majątku rzeczowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Korzystamy również, w uzasadnionych przypadkach z metod dochodowych, np. DCF, dbając o realność przyjmowanych przez jednostkę założeń. Specjalizując się w wycenach, braliśmy udział w szeregu prac, które stanowiły podstawę do określenia ceny kupna/sprzedaży pomiędzy stronami, w tym pomiędzy stronami sporów. Wykonywaliśmy również wyceny na zlecenie sądów. Zakres naszych usług zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Szczególnym rodzajem wykonywanych usług są tzw. uzgodnione procedury, które są wykonywane przez nas w oparciu o precyzyjne uzgodnienie celu, zakresu prac i sposobu wykonania procedur, a także formy raportu.

12 AUDYT PROJEKTÓW UNIJNYCH I SZKOLENIA Specjalizujemy się w szkoleniach w zakresie: obligatoryjnego doskonalenia dla biegłych rewidentów, rachunkowości i sprawozdawczości (w tym MSSF), rewizji finansowej (w tym MSRF), podatków, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru korporacyjnego. Przeprowadzamy audyty (tzw. audyty zewnętrzne) projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w szczególności: środków funduszy europejskich, programów finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, programów wspólnotowych. W organizowanych przez nas szkoleniach skupiamy się na praktycznym zastosowaniu nabywanej wiedzy. Szukamy odpowiedzi na pytania jak, dlaczego, a nie tylko co, np. należy zrobić. Stosujemy zróżnicowane formy szkolenia, w tym warsztaty, z rozwiązywaniem przykładów w grupach oraz dyskusjami moderowanymi przez prowadzącego, które kończą się wyciągnięciem praktycznych wniosków. Posiadamy uprawnienia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do prowadzenia szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Organizujemy szkolenia dla biegłych rewidentów, księgowych, ale również dla członków rad nadzorczych i komitetów audytu. Poza rzetelnym badaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych, z zastosowaniem takich procedur oraz zakresu (w tym parametrów) badania, ażeby osiągnąć wymagany stopień zapewnienia, oferujemy Państwu wsparcie w formie szeroko pojętego doradztwa w zakresie rozliczania i dokumentowania tych projektów.

13 PRZYKŁADOWI KLIENCI PRO AUDIT (1/2) Firmy publiczne oraz inne polskie QUMAK (4 lata) VISTULA GROUP (4 lata) CD PROJEKT SYNEKTIK (4 lata) ABG STER PROJEKT OPTIMUS TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA LOB LERG OPAKOMET GREMI SCAN-MED PAI MEDIA (6 lat) Grupy Kapitałowe GRUPA KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY (3 lata) GRUPA KOPALNIA SOLI WIELICZKA (2 lata) GRUPA MERLIN GRUPA INTERSNACK GRUPA CONTROL PROCESS SPÓŁKI GRUPY KONSALNET (4 lata) SPÓŁKI GRUPY ZAKŁADY AZOTOWE TARNÓW (4 lata) SPÓŁKI GRUPY ZASADA (2 lata) SPÓŁKI GRUPY RMF (3 lata) SPÓŁKI GRUPY IMPEXMETAL (7 lat) SPÓŁKI GRUPY BORYSZEW (7 lat) SPÓŁKI GRUPY KĘTY (4 lata) Firmy międzynarodowe BP ALBIS (3 lata) KRAHN CHEMIE (3 lata) INTERNATIONAL PAPER WIDEX (3 lata) NOSAG (7 lat) TEAMTECHNIK (5 lat) TETENAL (5 lat) POLSNACK LHOIST MYRRA (7 lat) FIS TECHNOLOGY SERVICES (3 lata) CARTAMUNDI POLSKA (5 lat)

14 PRZYKŁADOWI KLIENCI PRO AUDIT (2/2) Firmy MŚP AMAGO (5 lat) L'IDEAL PARISIEN (6 lat) CSI BEATA MARZEC SOFTNET (4 lata) DK DEVELOPMENT BESKIDZKIE FABRYKI MEBLI LYNKA ARIX POLSKA AMEX STATIONERY AFRI PAL INTERNOTEBOOK AMISTAD FUNDACJA MAM MARZENIE KLUB KRAKOWSKI FUNDACJA ROZWOJU KINA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Organizacje NON PROFIT oraz inne instytucje społeczne PWSZ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU BIELSKA WYŻSZA SZKOŁA IM. JÓZEFA TYSZKIEWICZA W BIELSKU BIAŁEJ ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES SZPITALE ZAKONU BONIFRATRÓW W POLSCE CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ OGNISKO

15 STANDARDY OBSŁUGI PRO AUDIT jest firmą audytorską, księgową i doradczą, zapewniającą szeroki zakres usług w celu wspierania naszych klientów, dostosowując szczegółowe rozwiązania do ich indywidulanych potrzeb. Analizujemy te potrzeby oraz pomagamy je doprecyzować. Wsłuchiwanie się w Państwa głosy pomaga nam jak najtrafniej odpowiedzieć na Państwa oczekiwania, zachowując najwyższe standardy i skupiając się na tym, co jest najważniejsze dla Państwa rozwoju i bezpieczeństwa, przy optymalnym nakładzie pracy, a więc i kosztów.

16 PODEJŚCIE DO BADANIA PRO AUDIT w procesie badania sprawozdań finansowych stosuje nowoczesne i analityczne podejście, ukierunkowane na skupianiu się na ryzykach. Zasady stosowane przez naszą Spółkę są w pełni zgodne z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR), a także zgodne z Międzynarodowym Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez IFAC.

17 DLACZEGO MY? CO MOŻEMY ZADEKLAROWAĆ? Fachowość i rzetelność Indywidualne podejście Międzynarodowe doświadczenie Otwartość na oczekiwania klienta Umiejętność stosowania niezawodnych rozwiązań Stabilny skład zespołu PODKREŚLENIA WYMAGA, IŻ RZETELNE I PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO REALIZOWANYCH USŁUG ORAZ STOSOWANE PRZEZ NAS NOWOCZESNE PROCEDURY PROWADZĄ DO ZNACZNEGO OBNIŻENIA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI OBSŁUGIWANEJ SPÓŁKI (GRUPY), A TAKŻE DO PODNIESIENIA JEJ EFEKTYWNOŚCI.

18 ZESPÓŁ Nasza Kancelaria realizuje prace w oparciu o zespół specjalistów oraz strukturę, zapewniającą odpowiedni i jednolity poziom jakości. W ramach tej struktury wchodzą: Partner Managerowie Zespół: - Kluczowi biegli rewidenci - Seniorzy - Asystenci Partner oraz wszyscy managerowie również posiadają tytuł biegłego rewidenta. Udana i terminowa realizacja każdego projektu wymaga zaangażowania pracowników posiadających odpowiednie umiejętności w danej dziedzinie. Konieczna jest również umiejętność zarządzania przedsięwzięciami, ponieważ audyt oraz usługi doradcze wymagają starannego planowania i koordynacji różnych elementów, a także szczegółowego monitorowania działań. Ważne jest również doświadczenie zawodowe i umiejętność pracy w zespole, a także znajomość specyfiki badanych jednostek.

19 ZESPÓŁ Mirosław Kośmider Partner biegły rewident Katarzyna Marzec Manager biegły rewident Założyciel oraz Prezes Zarządu PRO AUDIT. Biegły rewident z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się nadzorem nad największymi pracami audytorskimi i doradczymi, w tym uczestniczy w obsłudze grup notowanych na GPW. Przez 8 lat pracował w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki, gdzie łączył obowiązki audytora z funkcją dyrektora regionalnego biura w Krakowie. Od 27 kwietnia 2006 roku pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej ING Bank Śląski S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu. W okresie od 2002 pełnił funkcję członka, a od 2006 roku Przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do swojego wycofania się w czerwcu 2011 roku. Wykładowca i autor komentarzy i publikacji w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej Poza działalnością audytorską zajmuje się również współtworzeniem w Polsce praktyki nadzoru korporacyjnego. Tytuł biegłego rewidenta uzyskała w lipcu 2009 roku. Doświadczenie w zakresie rewizji finansowej zdobywała biorąc udział w pracach PRO AUDIT od roku Kieruje największymi prowadzonymi przez nas projektami. Uczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich zasad rachunkowości, jak również według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w tym obowiązujących w grupach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także w międzynarodowych grupach kapitałowych. Wykładowca, szkolący zarówno pracowników Kancelarii, jak również biegłych rewidentów uczestniczących w obligatoryjnych szkoleniach. Specjalizuje się także w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

20 ZESPÓŁ Anna Sekulska Manager biegły rewident Uzyskała tytuł biegłego rewidenta w lipcu 2008 roku. Zdobywała doświadczenie w zakresie rachunkowości i audytu biorąc udział w pracach PRO AUDIT od roku Uczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi, jak również międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Specjalizuje się w zakresie wycen wartości spółek, przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w wycenie spółek różnych branż np: ceramicznych, włókienniczych, wydawniczych, usług finansowych, a także w wycenach know-how, aportów, marek. Paulina Bąk Manager biegły rewident Biegły rewident wpisany na listę KIBR. Doświadczenie w zakresie rewizji finansowej zdobywała biorąc udział w pracach PRO AUDIT od roku Kieruje największymi prowadzonymi przez nas projektami. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych według specyficznych wymogów obowiązujących emitentów akcji na GPW, a także według zasad obowiązujących różne międzynarodowe grupy kapitałowe, badając zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. Wcześniej nabyła doświadczenie w zakresie rachunkowości w jednej z globalnych firm outsourcingowych.

21 PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. ul. E. Wasilewskiego Kraków Tel: 12/ Fax: 12/ Tel. kom: Z wyrazami szacunku, Mirosław Kośmider Partner, biegły rewident

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo