PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O."

Transkrypt

1 PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. Członek NEXIA INTERNATIONAL

2 Szanowni Państwo, Profesjonalizm i rzetelność, otwartość i pragmatyzm to podstawowe wartości, na których opieramy nasze relacje z Klientami. Z wieloma z Nich łączy nas wieloletnia współpraca, co odbieramy jako jeden z dowodów, iż doceniają Oni stosowane przez nas zasady. Naszym atutem jest kompleksowość świadczonych usług, skupienie się na najważniejszych potrzebach naszych Klientów, w sposób, który sprawnie i skutecznie wspiera Ich rozwój i bezpieczeństwo. W zależności od tych potrzeb potrafimy być zarówno profesjonalnym, doświadczonym i zaufanym doradcą jak również rzetelnym i niezależnym audytorem, w każdym przypadku skupionym na korzyściach naszych Klientów. Z każdym Klientem łączą nas indywidualne relacje, dające obustronną satysfakcję i korzyści. Potrafimy dostosować nasze podejście do współpracy, niezależnie od skali Klienta oraz jego charakteru, korzystając z doświadczenia w obsłudze zarówno małych i średnich firm, w tym rodzinnych, jak również globalnych korporacji i największych polskich inwestorów. Przykładowo, z dużą satysfakcją przyjęliśmy zajęcie 8 miejsca w Polsce w rankingu audytorów Rzeczpospolitej pod względem skali badanych jednostek. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem współpracy, z największą przyjemnością przygotujemy propozycję, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Zapraszam serdecznie w imieniu całego Zespołu, Mirosław Kośmider Partner

3 SPIS TREŚCI 1. Informacje o firmie PRO AUDIT 2. Ranking firm audytorskich 3. NEXIA INTERNATIONAL 4. Zakres usług PRO AUDIT 5. Przykładowi klienci 6. Standardy obsługi 7. Podejście do badania 8. Dlaczego my? 9. Zespół

4 OGÓLNE INFORMACJE O FIRMIE Jesteśmy firmą audytorską, księgową i doradczą, uprawnioną również do badania tzw. Jednostek Zainteresowania Publicznego (JZP), w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Dostosowujemy zakres i charakter współpracy do oczekiwań i potrzeb naszych klientów Łącząc swoje najlepsze doświadczenia z największych firm audytorskich z indywidualnym podejściem, dostarczamy naszym klientom usługi o unikalnej jakości Działając od 2002 roku, obsługujemy zarówno krajowe, jak i zagraniczne firmy, w tym spółki notowane na GPW, grupy kapitałowe, największe krajowe i międzynarodowe korporacje, ale też spółki rodzinne, małe i średnie Jesteśmy rzetelnym audytorem i zaufanym doradcą Szereg znaczących w Polsce inwestorów wybrało PRO AUDIT do wsparcia ich firm Posiadamy odpowiednią strukturę organizacyjną, obejmującą partnera, managerów, seniorów i asystentów, dostosowaną do obsługi naszych klientów Stosujemy nowoczesne metody i procedury audytu, z uwzględnieniem analizy ryzyk, w pełni zgodne z krajowymi i międzynarodowymi standardami Stosowana metodologia badania pozwala nam na podzielenie się z naszymi Klientami cennymi często wnioskami, umożliwiającymi im doskonalenie procedur, kontroli wewnętrznej oraz innych obszarów działalności Świadczymy usługi audytorskie i doradcze na terenie całego kraju Od 2006 roku jesteśmy członkiem międzynarodowej sieci NEXIA INTERNATIONAL PRO AUDIT powstała w 2002 roku, a następnie została wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2696 w dniu 10 września 2002 roku.

5 RANKING FIRM AUDYTORSKICH Ranking audytorów opublikowany w 2013 roku przez Rzeczpospolitą plasuje PRO AUDIT na 8 miejscu w Polsce pod względem wielkości badanych spółek (mierzonej średnią wartością ich aktywów) awansowaliśmy o 6 pozycji w roku poprzednim w tej kategorii zajmowaliśmy 14 pozycję w klasyfikacji ogólnej przesunęliśmy się o 15 miejsc do góry

6 RANKING FIRM AUDYTORSKICH Największy w Polsce awans w rankingu pod względem przychodów! W rankingu audytorów opublikowanym przez Rzeczpospolitą w 2013 roku, pod względem przychodów, zanotowaliśmy najwyższy awans wśród firm audytorskich i przesunęliśmy się o 20 pozycji. NEXIA w czołówce firm audytorskich na świecie! W rankingu firm audytorskich na świecie Nexia zajęła 10 miejsce.

7 NEXIA INTERNATIONAL NEXIA INTERNATIONAL - jedna z czołowych sieci firm audytorskich: numer 10 na świecie Od 2006 roku nasza Kancelaria należy do NEXIA INTERNATIONAL międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależnych audytorów, doradców i konsultantów. Do organizacji należą partnerzy, którzy mogą zapewnić klientom najwyższy poziom profesjonalnych usług.. obecna w ponad 100 krajach skupia ponad 580 biur ponad partnerów oraz pracowników merytorycznych oferuje wsparcie merytoryczne członkom zapewnia jednolite, wysokie standardy poprzez kontrolę jakości Zdobywca nagrody IAB Rising Star Network

8 USŁUGI AUDYTORSKIE Realizując pełny zakres usług audytorskich, w szczególności zapewniamy: badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, MSSF, oraz innymi, szczególnymi zasadami rachunkowości grup kapitałowych), badanie i przeglądy pakietów konsolidacyjnych, badanie historycznych danych finansowych, w tym dla jednostek ubiegających się o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu, badanie informacji finansowych zgodnie ze szczególnymi obowiązkami, np. na życzenie banku, usługi atestacyjne dotyczące kontroli w jednostkach trzecich świadczących usługi księgowe (outsourcingowe), badanie realizacji postanowień umów (np. prywatyzacyjnej, innych), audyty dochodzeniowe, badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia, badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej, badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki, opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi. Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wykonujemy pełny zakres usług audytorskich, zgodnie z krajowymi standardami, Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, a także zgodnie ze szczególnymi wymogami innych krajów albo audytorów poszczególnych grup kapitałowych. W szczególności realizujemy badania i przeglądy sprawozdań finansowych, lub innych historycznych danych finansowych. Ponadto specjalizujemy się w realizacji usług atestacyjnych (w tym poświadczających), świadczonych na podstawie Kodeksu spółek handlowych. W sposób unikalny łączymy nowoczesną organizację, technikę i metodologię badania stosowaną w największych międzynarodowych firmach audytorskich, z indywidualnym podejściem do Klienta, pełnym i ciągłym udziałem biegłych rewidentów w badaniu oraz umiejętnością wspierania naszych Klientów w rozwiązywaniu wszelkich napotykanych trudności.

9 USŁUGI KSIĘGOWE Oferujemy pełny zakres usług księgowych oraz szeroko rozumianego outsourcingu, w szczególności obejmujący: bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie wewnętrznych i zewnętrznych raportów okresowych, sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych zasad (polskich, MSSF, innych), przekształcanie polskich ksiąg rachunkowych na pakiety konsolidacyjne (sprawozdania finansowe) zgodne z MSSF, oraz innymi szczególnymi wymogami (np. międzynarodowych grup kapitałowych), pełny zakres obsługi kadrowo-płacowej, opracowywanie i weryfikacja dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości, łącznie z zakładowym planem kont, tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów rachunkowości (a także weryfikacja ich zgodności z ustawą o rachunkowości albo MSSF), opracowywanie i wdrażanie systemów obiegu dokumentów, opracowywanie i wdrażanie systemów i procedur kontroli wewnętrznej, a także innych wewnętrznych dokumentów, dostosowanych do specyfiki jednostki, jak np. instrukcji inwentaryzacyjnej, nadzorowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzanie raportów i analiz dla klientów (rachunkowość zarządcza), dostosowywanie systemów rachunkowych do wymogów grupowych. Sposób realizacji przez nas usług outsourcingowych pozwala naszym Klientom skupić się na ich właściwym biznesie, rozwoju, strategii oraz kluczowych decyzjach. My dostarczamy im odpowiednich i bieżących informacji. Usługi księgowe, w zależności od ich charakteru, są realizowane zarówno poprzez doświadczony dział księgowości, współpracujący i nadzorowany przez biegłych rewidentów, jak też przez wyspecjalizowane zespoły eksperckie, specjalizujące się w sprawozdawczości międzynarodowej, pakietach konsolidacyjnych, kontroli wewnętrznej oraz rachunkowości zarządczej. Ponadto, wspieramy firmy prowadzące rachunkowość we własnym zakresie w doskonaleniu ich systemów rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz wewnętrznych procedur.

10 POŁĄCZENIA, PODZIAŁY, PRZEKSZTAŁCENIA Doradztwo w zakresie rachunkowości, w tym: doradztwo w zakresie polskich przepisów, MSSF, opracowanie i wdrożenie nowych zasad rachunkowości zgodnie z MSSF, w tym: - opracowanie polityki rachunkowości, wg MSSF, - opracowanie wzorów sprawozdań, analiza różnic między polskimi zasadami oraz MSSF, wdrożenie skonsolidowanej sprawozdawczości. Doradztwo transakcyjne, dotyczące w szczególności: pełnej obsługi w zakresie przejęć, połączeń, podziałów i przekształceń jednostek gospodarczych, sporządzania biznes planów, budżetów, prognoz, alokacji ceny nabycia na poszczególne składniki majątkowe. Doradztwo podatkowe w pełnym zakresie, obejmujące między innymi: bieżącą obsługę prawno-podatkową, analizy podatkowe transakcji gospodarczych w tym: fuzji, inkorporacji, długofalowych kontraktów, planowanie podatkowe oraz ulgi i zwolnienia, sporządzanie dokumentacji podatkowej transakcji z jednostkami powiązanymi, tzw. transfer pricing. Doradztwo biznesowe, w tym: szacowanie utraconych korzyści oraz szkód, optymalizacja funkcji audytu wewnętrznego, opracowanie planu audytu wewnętrznego i jego realizacja. Usługi doradcze stanowią najszybciej rozwijający się kierunek działalności PRO AUDIT. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania rynku i dodatkowych potrzeb naszych dotychczasowych Klientów. Jest to również zgodne z polityką firmy oraz jej znacząco rosnącym potencjałem w tym zakresie. Zakres usług doradczych realizowanych przez nas jest bardzo szeroki. Od kilkunastu lat specjalizujemy się w procesach połączeń, podziałów i przekształceń. Braliśmy udział w połączeniach przeprowadzanych w takich międzynarodowych korporacjach, jak ALSTOM, LAFARGE, BP i ARAL, HINES i METROPOLITAN i innych. Ponadto obsługiwaliśmy połączenia np. Spółek Grupy AZOTY, Ster Projekt i ABG, a także podziały spółek, np. firmy OPTIMUS S.A., POLSKA GRUPA DEALERÓW S.A., DALKIA Sp. z o.o., Granosik Hołowiński Sp. z o.o. Uczestniczyliśmy także w obsłudze przekształcenia wielu Spółek, przykładowo LUX-MED. S.A., BP S.A., Emalia Olkusz S.A., CHEMOSERVIS-DWORY S.A., SCANMED S.A., SYNEKTIK S.A., International Paper Kwidzyn S.A., Baterpol S.A. Doświadczenie nabyte podczas realizacji szeregu projektów tego typu wskazuje na fakt, że sukces przedsięwzięcia zależy od współpracy specjalistów różnych dziedzin: w zakresie finansów (dla osiągnięcia możliwie najwyższej efektywności przedsięwzięcia), w zakresie rachunkowości (dla zapewnienia właściwego zaplanowania i rozliczenia transakcji), w zakresie podatków (dla zoptymalizowania skutków podatkowych), wyceny, i wreszcie prawa. Jesteśmy gotowi zapewnić wszechstronna obsługę takich przedsięwzięć.

11 WYCENY ORAZ UZGODNIONE PROCEDURY Specjalizujemy się w przeprowadzaniu wycen, w tym: spółek, udziałów, akcji, przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, know-how, znaków towarowych, innych wartości niematerialnych, aportów, Uzgodnione procedury to otwarty katalog usług, polegających na przeprowadzeniu procedur ściśle określonych i uzgodnionych z klientem, dlatego podajemy jedynie przykładowe tematy, jakie wykonujemy: analizy przed-inwestycyjne, tzw. due diligence (finansowe, podatkowe), prawne zapewniamy poprzez współpracującą firmę prawniczą, analizy i weryfikacje pojedynczego obszaru sprawozdania finansowego (np. należności, zobowiązań, zapasów, bilansu), zgodnie z uzgodnionymi procedurami, analizy i weryfikacje wybranych procedur i systemów (np. gospodarki materiałowej, obiegu gotówki, cyklu zakupów, kontroli wewnętrznej, przegląd wynagrodzeń), wykonanie szczególnych prac np. na zlecenie rady nadzorczej, w ramach wsparcia organów korporacyjnych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się w wycenach wartości przedsiębiorstw, akcji i udziałów spółek, a także zorganizowanych części przedsiębiorstw. Przeprowadzając wycenę dokonujemy wyboru metod, w oparciu o cele wyceny, charakter wycenianej jednostki, dostępność danych oraz inne, szczególne okoliczności. W zależności od zastosowanych metod, stosujemy profesjonalne podejście, instrumenty i bazy danych. Przykładowo, w przypadku metod dochodowych, często stosujemy profesjonalne modele matematyczne z użyciem wybranych atrybutów, wspierając się metodami wskaźnikowymi. W przypadku metod majątkowych, dokonujemy weryfikacji wyceny aktywów i pasywów, ale też, w przypadku metody skorygowanych aktywów netto dokonujemy przeceny majątku rzeczowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Korzystamy również, w uzasadnionych przypadkach z metod dochodowych, np. DCF, dbając o realność przyjmowanych przez jednostkę założeń. Specjalizując się w wycenach, braliśmy udział w szeregu prac, które stanowiły podstawę do określenia ceny kupna/sprzedaży pomiędzy stronami, w tym pomiędzy stronami sporów. Wykonywaliśmy również wyceny na zlecenie sądów. Zakres naszych usług zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Szczególnym rodzajem wykonywanych usług są tzw. uzgodnione procedury, które są wykonywane przez nas w oparciu o precyzyjne uzgodnienie celu, zakresu prac i sposobu wykonania procedur, a także formy raportu.

12 AUDYT PROJEKTÓW UNIJNYCH I SZKOLENIA Specjalizujemy się w szkoleniach w zakresie: obligatoryjnego doskonalenia dla biegłych rewidentów, rachunkowości i sprawozdawczości (w tym MSSF), rewizji finansowej (w tym MSRF), podatków, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru korporacyjnego. Przeprowadzamy audyty (tzw. audyty zewnętrzne) projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w szczególności: środków funduszy europejskich, programów finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, programów wspólnotowych. W organizowanych przez nas szkoleniach skupiamy się na praktycznym zastosowaniu nabywanej wiedzy. Szukamy odpowiedzi na pytania jak, dlaczego, a nie tylko co, np. należy zrobić. Stosujemy zróżnicowane formy szkolenia, w tym warsztaty, z rozwiązywaniem przykładów w grupach oraz dyskusjami moderowanymi przez prowadzącego, które kończą się wyciągnięciem praktycznych wniosków. Posiadamy uprawnienia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do prowadzenia szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Organizujemy szkolenia dla biegłych rewidentów, księgowych, ale również dla członków rad nadzorczych i komitetów audytu. Poza rzetelnym badaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych, z zastosowaniem takich procedur oraz zakresu (w tym parametrów) badania, ażeby osiągnąć wymagany stopień zapewnienia, oferujemy Państwu wsparcie w formie szeroko pojętego doradztwa w zakresie rozliczania i dokumentowania tych projektów.

13 PRZYKŁADOWI KLIENCI PRO AUDIT (1/2) Firmy publiczne oraz inne polskie QUMAK (4 lata) VISTULA GROUP (4 lata) CD PROJEKT SYNEKTIK (4 lata) ABG STER PROJEKT OPTIMUS TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA LOB LERG OPAKOMET GREMI SCAN-MED PAI MEDIA (6 lat) Grupy Kapitałowe GRUPA KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY (3 lata) GRUPA KOPALNIA SOLI WIELICZKA (2 lata) GRUPA MERLIN GRUPA INTERSNACK GRUPA CONTROL PROCESS SPÓŁKI GRUPY KONSALNET (4 lata) SPÓŁKI GRUPY ZAKŁADY AZOTOWE TARNÓW (4 lata) SPÓŁKI GRUPY ZASADA (2 lata) SPÓŁKI GRUPY RMF (3 lata) SPÓŁKI GRUPY IMPEXMETAL (7 lat) SPÓŁKI GRUPY BORYSZEW (7 lat) SPÓŁKI GRUPY KĘTY (4 lata) Firmy międzynarodowe BP ALBIS (3 lata) KRAHN CHEMIE (3 lata) INTERNATIONAL PAPER WIDEX (3 lata) NOSAG (7 lat) TEAMTECHNIK (5 lat) TETENAL (5 lat) POLSNACK LHOIST MYRRA (7 lat) FIS TECHNOLOGY SERVICES (3 lata) CARTAMUNDI POLSKA (5 lat)

14 PRZYKŁADOWI KLIENCI PRO AUDIT (2/2) Firmy MŚP AMAGO (5 lat) L'IDEAL PARISIEN (6 lat) CSI BEATA MARZEC SOFTNET (4 lata) DK DEVELOPMENT BESKIDZKIE FABRYKI MEBLI LYNKA ARIX POLSKA AMEX STATIONERY AFRI PAL INTERNOTEBOOK AMISTAD FUNDACJA MAM MARZENIE KLUB KRAKOWSKI FUNDACJA ROZWOJU KINA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Organizacje NON PROFIT oraz inne instytucje społeczne PWSZ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU BIELSKA WYŻSZA SZKOŁA IM. JÓZEFA TYSZKIEWICZA W BIELSKU BIAŁEJ ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES SZPITALE ZAKONU BONIFRATRÓW W POLSCE CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ OGNISKO

15 STANDARDY OBSŁUGI PRO AUDIT jest firmą audytorską, księgową i doradczą, zapewniającą szeroki zakres usług w celu wspierania naszych klientów, dostosowując szczegółowe rozwiązania do ich indywidulanych potrzeb. Analizujemy te potrzeby oraz pomagamy je doprecyzować. Wsłuchiwanie się w Państwa głosy pomaga nam jak najtrafniej odpowiedzieć na Państwa oczekiwania, zachowując najwyższe standardy i skupiając się na tym, co jest najważniejsze dla Państwa rozwoju i bezpieczeństwa, przy optymalnym nakładzie pracy, a więc i kosztów.

16 PODEJŚCIE DO BADANIA PRO AUDIT w procesie badania sprawozdań finansowych stosuje nowoczesne i analityczne podejście, ukierunkowane na skupianiu się na ryzykach. Zasady stosowane przez naszą Spółkę są w pełni zgodne z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR), a także zgodne z Międzynarodowym Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez IFAC.

17 DLACZEGO MY? CO MOŻEMY ZADEKLAROWAĆ? Fachowość i rzetelność Indywidualne podejście Międzynarodowe doświadczenie Otwartość na oczekiwania klienta Umiejętność stosowania niezawodnych rozwiązań Stabilny skład zespołu PODKREŚLENIA WYMAGA, IŻ RZETELNE I PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO REALIZOWANYCH USŁUG ORAZ STOSOWANE PRZEZ NAS NOWOCZESNE PROCEDURY PROWADZĄ DO ZNACZNEGO OBNIŻENIA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI OBSŁUGIWANEJ SPÓŁKI (GRUPY), A TAKŻE DO PODNIESIENIA JEJ EFEKTYWNOŚCI.

18 ZESPÓŁ Nasza Kancelaria realizuje prace w oparciu o zespół specjalistów oraz strukturę, zapewniającą odpowiedni i jednolity poziom jakości. W ramach tej struktury wchodzą: Partner Managerowie Zespół: - Kluczowi biegli rewidenci - Seniorzy - Asystenci Partner oraz wszyscy managerowie również posiadają tytuł biegłego rewidenta. Udana i terminowa realizacja każdego projektu wymaga zaangażowania pracowników posiadających odpowiednie umiejętności w danej dziedzinie. Konieczna jest również umiejętność zarządzania przedsięwzięciami, ponieważ audyt oraz usługi doradcze wymagają starannego planowania i koordynacji różnych elementów, a także szczegółowego monitorowania działań. Ważne jest również doświadczenie zawodowe i umiejętność pracy w zespole, a także znajomość specyfiki badanych jednostek.

19 ZESPÓŁ Mirosław Kośmider Partner biegły rewident Katarzyna Marzec Manager biegły rewident Założyciel oraz Prezes Zarządu PRO AUDIT. Biegły rewident z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się nadzorem nad największymi pracami audytorskimi i doradczymi, w tym uczestniczy w obsłudze grup notowanych na GPW. Przez 8 lat pracował w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki, gdzie łączył obowiązki audytora z funkcją dyrektora regionalnego biura w Krakowie. Od 27 kwietnia 2006 roku pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej ING Bank Śląski S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu. W okresie od 2002 pełnił funkcję członka, a od 2006 roku Przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do swojego wycofania się w czerwcu 2011 roku. Wykładowca i autor komentarzy i publikacji w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej Poza działalnością audytorską zajmuje się również współtworzeniem w Polsce praktyki nadzoru korporacyjnego. Tytuł biegłego rewidenta uzyskała w lipcu 2009 roku. Doświadczenie w zakresie rewizji finansowej zdobywała biorąc udział w pracach PRO AUDIT od roku Kieruje największymi prowadzonymi przez nas projektami. Uczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich zasad rachunkowości, jak również według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w tym obowiązujących w grupach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także w międzynarodowych grupach kapitałowych. Wykładowca, szkolący zarówno pracowników Kancelarii, jak również biegłych rewidentów uczestniczących w obligatoryjnych szkoleniach. Specjalizuje się także w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

20 ZESPÓŁ Anna Sekulska Manager biegły rewident Uzyskała tytuł biegłego rewidenta w lipcu 2008 roku. Zdobywała doświadczenie w zakresie rachunkowości i audytu biorąc udział w pracach PRO AUDIT od roku Uczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi, jak również międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Specjalizuje się w zakresie wycen wartości spółek, przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w wycenie spółek różnych branż np: ceramicznych, włókienniczych, wydawniczych, usług finansowych, a także w wycenach know-how, aportów, marek. Paulina Bąk Manager biegły rewident Biegły rewident wpisany na listę KIBR. Doświadczenie w zakresie rewizji finansowej zdobywała biorąc udział w pracach PRO AUDIT od roku Kieruje największymi prowadzonymi przez nas projektami. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych według specyficznych wymogów obowiązujących emitentów akcji na GPW, a także według zasad obowiązujących różne międzynarodowe grupy kapitałowe, badając zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. Wcześniej nabyła doświadczenie w zakresie rachunkowości w jednej z globalnych firm outsourcingowych.

21 PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. ul. E. Wasilewskiego Kraków Tel: 12/ Fax: 12/ Tel. kom: Z wyrazami szacunku, Mirosław Kośmider Partner, biegły rewident

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group Szanowni Państwo W imieniu spółek wchodzących w skład Audit & Business Consulting Group mamy przyjemność przestawić Państwu ofertę naszych usług i zaprosić do współpracy. Audit & Business Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2014 R. 31.07.2015 R.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2014 R. 31.07.2015 R. Morison Finansista Audit sp. z o.o. Morison Finansista grupa spółek doradczych SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2014 R. 31.07.2015 R. Spis treści Wprowadzenie... 2 Forma organizacyjno-prawna,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R. Morison Finansista Audit sp. z o.o. Morison Finansista grupa spółek doradczych SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R. Spis treści Wprowadzenie... 2 Forma organizacyjno-prawna,

Bardziej szczegółowo

BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania

BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Rok obrotowy od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku 1. Wprowadzenie Zgodnie art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 o

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

D o r a d z t w o P o d a t k o w e

D o r a d z t w o P o d a t k o w e D o r a d z t w o P o d a t k o w e N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y O Kancelarii A U DY T P O DAT KOW Y D O R A D Z T WO P O DAT KOW E O B S Ł U G A P Ł AC M E N E D E RÓW C E N Y T R A N S F E

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Rzeszów, 28 luty 2013 roku Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2009 R. 31.07.2010 R.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2009 R. 31.07.2010 R. Morison Finansista Audit sp. z o.o. Morison Finansista grupa spółek doradczych SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2009 R. 31.07.2010 R. Spis treści Wprowadzenie... Błąd! Nie

Bardziej szczegółowo

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O.

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. 2012-2013 Al. 3 Maja 9 30-062 Kraków Tel: 12/632-80-32 Fax: 12/632-80-64 www.proaudit.pl e-mail proaudit@proaudit.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta. na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO. za rok obrotowy 2014

Oferta. na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO. za rok obrotowy 2014 Oferta na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO za rok obrotowy 2014 Strona 1 z 5 Warszawa, dnia 04.07.2014 Polski Związek Tenisa Stołowego ul.

Bardziej szczegółowo

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r.

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warsaw; T: +48 22 378 17 10; E: office@advicero.eu; www.advicero.eu Podatkowe due diligence projektów

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA USŁUGI KSIĘGOWO-FINANSOWE ORAZ KADROWO-PŁACOWYCH

OFERTA NA USŁUGI KSIĘGOWO-FINANSOWE ORAZ KADROWO-PŁACOWYCH OFERTA NA USŁUGI KSIĘGOWO-FINANSOWE ORAZ KADROWO-PŁACOWYCH Gdańsk, 06.02.2014 rok Szanowni Państwo, Pragniemy zaoferować Państwu obsługę księgową oraz kadrowo-płacową. Każdy, kto prowadzi przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3 Spis treści Usługi przez nas świadczone...2 Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3 Opis sieci, do której należy ISP-Audyt...3 Opis struktury zarządzania ISP-Audyt...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 Warszawa, 30 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI I. Forma prawna i struktura własnościowa 4 II. Przynależność do sieci 4 III. Opis struktury

Bardziej szczegółowo

www.dmstax.com Spółka Doradztwa Podatkowego DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE

www.dmstax.com Spółka Doradztwa Podatkowego DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE www.dmstax.com DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE Słowo wstępne Szanowni Państwo Mamy zaszczyt przedstawić Państwu firmę DMS TAX, firmę której misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Justyna Górniak Biegły Rewident (nr 12238)

Justyna Górniak Biegły Rewident (nr 12238) Kim jesteśmy? Joanna Bielewicz Doradca Podatkowy (nr wpisu 09520) Z doradztwem podatkowym związana jest od 1993 r. Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Opolu, a po uzyskaniu w 1998

Bardziej szczegółowo

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O.

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIAŁANIA PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. 2010-2011 Al. 3 Maja 9 30-062 Kraków tel. 0-12 632-80-32, tel/fax 0-12 632-80-64 e-mail proaudit@proaudit.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z tą Ustawą kontroli podlega:

Zgodnie z tą Ustawą kontroli podlega: Świadczone usługi doradcze i ścisła współpraca z jednostką nie mogą naruszać niezależności i obiektywności biegłego rewidenta jako bezstronnego i niezależnego opiniodawcy. Zgodnie z Ustawą z 7 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2015 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2015 31.12.2015 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Audyt doradztwo podatki księgowość

Audyt doradztwo podatki księgowość Audyt doradztwo podatki księgowość Nasze usługi Audyt Doradztwo podatkowe Księgowość i płace Corporate finance Doradztwo gospodarcze Szkolenia Moore Stephens International Moore Stephens na świecie Moore

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA 4 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Finanse dla menedżerów

Szkolenie Finanse dla menedżerów Szkolenie Finanse dla menedżerów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 O FIRMIE... 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA... 3 DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA... 3 CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA... 4 CEL SZKOLENIA... 4 DLA KOGO DEDYKOWANE

Bardziej szczegółowo

MDDP Podstawowe informacje o firmie

MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP informacje ogólne Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadcząca kompleksowe usługi. 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych oferujących wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA motoryzacyjna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA motoryzacyjna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA motoryzacyjna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Spis treści: 1. Wstęp; 2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Raport z przejrzystości działania za 2012 rok.

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Raport z przejrzystości działania za 2012 rok. WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Raport z przejrzystości działania za 2012 rok. 31 marca 2013 roku Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Struktura prawna, własnościowa i struktury zarządzania... 3 3. Opis

Bardziej szczegółowo

USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ

USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ Spis treści: Kim jesteśmy... 3 Czym się zajmujemy... 4 Korzyści ze współpracy z FIN-CON... 5

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013 (o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

JAK AUDYTOR MOŻE WSPIERAĆ DYREKTORA FINANSOWEGO.

JAK AUDYTOR MOŻE WSPIERAĆ DYREKTORA FINANSOWEGO. Konferencja dla Dyrektorów Finansowych Jak finanse pomagają konkurować na rynku. 5 listopada 2013 r. JAK AUDYTOR MOŻE WSPIERAĆ DYREKTORA FINANSOWEGO. Ewa Jakubczyk Cały Biegły rewident Prezes Zarządu PKF

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Polska. Podatki Prawo Audyt

Polska. Podatki Prawo Audyt Polska Podatki Prawo Audyt ETL 40 lat doświadczenia Ponad 800 kancelariach w Niemczech i Europie Ponad 120 000 Klientów zyskuje dzięki współpracy z interdyscyplinarną siecią kancelarii ETL Polska Podatki

Bardziej szczegółowo

POLINVEST doradztwo gospodarcze

POLINVEST doradztwo gospodarcze POLINVEST doradztwo gospodarcze POLlNVEST Sp. Z 0.0. należy do grona najbardziej doświadczonych polskich firm realizujących usługi doradztwa gospodarczego. Od 1989 r. aktywnie wspiera Klientów w wyznaczaniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO ZA 2011 ROK ForBiznes Audyt Libsz Kępka Zielińska biegli rewidenci Spółka partnerska SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO ZA 2011 ROK Niniejsze sprawozdanie sporządzono w związku z zapisami Art. 88 ustawy z 7 maja 2009

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o. Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata UHY SAVJETOVANJE d.o.o. We will either find a way or make one! UHY HB EKONOM Sp. z. o.o. i UHY Savjetovanje Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, 24 LISTOPADA 2015 kpmg.pl T: +48 22 528 10 88 K: +48 508 018 331 E: mdymek@kpmg.pl Marcin Dymek

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2011 31.12.2011 (o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSPÓLNEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSPÓLNEGO Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSPÓLNEGO Wybór podmiotu uprawnionego do badania statutowych sprawozdań finansowych oraz do przeprowadzenia innych usług atestacyjnych Przedmiotem wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku Wprowadzenie Reprezentując PREMIUM AUDYT sp. z o.o. (Spółka, Jednostka), zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Forma organizacyjno-prawna, struktura własnościowa oraz przynależność do sieci... 4 4 Opis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Audyt Piątka Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania Audyt Piątka Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania Audyt Piątka Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Spis treści: 1. Wstęp; 2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Branża reklamowa

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Branża reklamowa Russell Oferta usług Branża reklamowa Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy. Zespół BT&A

Kim jesteśmy. Zespół BT&A www.btagroup.pl Kim jesteśmy BT&A to Grupa stworzona przez profesjonalistów, którzy przez ponad dekadę zdobywali doświadczenie i wiedzę w największych globalnych firmach doradczych. Dewizą założycieli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. za rok 2011

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. za rok 2011 Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. za rok 2011 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Forma organizacyjno-prawna, struktura własnościowa oraz przynależność do grupy...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok Polska Grupa Audytorska. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Polska Grupa Audytorska

Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok Polska Grupa Audytorska. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Polska Grupa Audytorska Polska Grupa Audytorska Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Warszawa, marzec 2016 biuro@pga-audyt.pl www.pga-audyt.pl Wstęp od Kierownika Jednostki marca 2016 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia OPTANT Accounting Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia Rozumiemy potrzeby klientów OPTANT Accounting świadczy kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu usług księgowych oraz administracji kadr

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

LondonSAM, Kraków 2013

LondonSAM, Kraków 2013 c MSSF aktualizacja 2013 LondonSAM, Kraków 2013 LondonSAM Polska www.londonsam.pl LondonSAM Polska (London School of Accountancy and Management) to nowoczesna, międzynarodowa firma szkoleniowa działająca

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna maj 2016

Informacja ogólna maj 2016 INFORMACJA OGÓLNA Oferta 1 Audyt. Księgowość Podatki. Consulting. IT. Informacja ogólna maj 2016 SWGK is a member of HLB International. A worldwide network of independent accounting firms and business

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2014 31.12.2014 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z O.O. Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy od 01 lipiec 2009 do 30 czerwiec

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Efektywność Efektywna i prawidłowo prowadzona księgowość jest warunkiem sukcesu każdej firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga od księgowych ciągłego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31 marca 2014 roku

Warszawa, 31 marca 2014 roku Advantim Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ W JEDNOSTCE ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO Warszawa, 7 czerwca 2016 r. MDDP linie biznesowe Eksperci łączą międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy z praktyczną wiedzą w zakresie polskich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści:

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści: AKADEMIA WIEDZY Zamknięcie roku 2011 Cel: Omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku 2011, biorąc pod uwagę zarówno aspekt rachunkowy jak i podatkowy. W pierwszym dniu szkolenia skupimy się na części

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Firmy za rok 2009

Sprawozdanie z przejrzystości działania Firmy za rok 2009 Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych "AUDIT-DOR" 85-087 BYDGOSZCZ, Gajowa 34 tel.: (052) 342-91-97 tel./ fax. 345-31-63

Bardziej szczegółowo