Wpływ umiędzynarodowienia na wyniki firmy*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ umiędzynarodowienia na wyniki firmy*"

Transkrypt

1 Mieczysław Grudziński Zakład Finansów Strategicznych, Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wpływ umiędzynarodowienia na wyniki firmy* Prezentacja wystąpienia na seminarium Katedry Finansów Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Copyright 2013 by Mieczysław Grudziński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez względu na powód ani całość ani żadna część prezentacji nie może być powielana, kopiowana lub reprodukowana w jakiejkolwiek formie lub postaci, przy zastosowaniu jakichkolwiek metod, ani też zapisywana, przechowywana, przetwarzana lub transmitowana w postaci zbioru informacji bez pisemnej zgody autora i właściciela praw autorskich. Informacje zawarte w prezentowanym materiale zostały starannie dobrane i sprawdzone przez autora, jakkolwiek nie ponosi on odpowiedzialności za ich aktualność, kompletność lub adekwatność. Wybór informacji ma charakter autorski i wymaga odpowiedniego komentarza; został dokonany wyłącznie w celach dydaktycznych i nie stanowi ani oferty ani rekomendacji inwestycyjnej i nie powinien być traktowany jako jej podstawa. Zanim jakakolwiek ewentualna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta, należy zasięgnąć profesjonalnej porady i wziąć pod uwagę indywidualne cele, sytuację finansową, potrzeby i preferencje danej osoby lub instytucji. Autor nie może wziąć i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania informacji zawartych w prezentowanym materiale. Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku *Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Uwarunkowania i efekty strategii umiędzynarodowienia M. działalności Grudziński, przez Wpływ polskie umiędzynarodowienia spółki giełdowe o numerze na wyniki rejestracyjnym firmy, 2013 N , kierowanego przez prof. K. Obłoja w latach

2 Zwrot na głównych indeksach GPW w Warszawie i na obligacjach skarbowych w relacji do ryzyka w latach Lata: Roczny zwrot na głównych indeksach GPW w Warszawie oraz na obligacjach skarbowych RP w latach w relacji do ryzyka (volatility). Ryzyko oszacowano na podstawie miesięcznych zmian indeksów giełdowych i rentowności obligacji. Średni roczny zwrot [%] WIG WIG20 mwig40 swig80 Obligacje 10-letnie 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% Ryzyko (Volatility) [%] Źródło danych: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPWInfoStrefa; Eurostat. 2

3 Zwrot na głównych indeksach GPW w Warszawie i na obligacjach skarbowych w relacji do ryzyka w latach Lata: Roczny zwrot na głównych indeksach GPW w Warszawie oraz na obligacjach skarbowych RP w latach w relacji do ryzyka (volatility). Ryzyko oszacowano na podstawie miesięcznych zmian indeksów giełdowych i rentowności obligacji. KONKLUZJA: Rynek nieefektywny; wyniki pomiarów nakazują dużą ostrożność w interpretacji i wnioskowaniu. Średni roczny zwrot [%] WIG WIG20 mwig40 swig80 Obligacje 10-letnie 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% Ryzyko (Volatility) [%] Źródło danych: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPWInfoStrefa; Eurostat. 3

4 Ryzyko i koszt kapitału firm międzynarodowych pochodzących z Polski zależnie od wartości ich zagranicznych inwestycji Hipoteza 1 Ryzyko i koszt kapitału przedsiębiorstw międzynarodowych pochodzących z Polski jest wyższe niż przedsiębiorstw działających lokalnie i rośnie wraz ze skalą ich zagranicznych inwestycji kapitałowych. Zależność ma słaby, logarytmiczny charakter. Badanie wykonano na panelu polskich spółek giełdowych (spoza sektora finansowego) umiędzynarodawiających swoją działalność poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne; wartość tych inwestycji ustalono według kursu USD z końca roku. Ryzyko mierzono za pomocą trzech parametrów: bety, bety odlewarowanej i bety odlewarowanej skorygowanej o gotówkę. Koszt kapitału ustalono w oparciu o średni ważony koszt kapitału (WACC) notowanych spółek. Badania wykonano w okresie kryzysu finansowego i objęto okres 2009 i 2010 roku. Próba objęła łącznie 37 przypadków firm niefinansowych i ich inwestycji zagranicznych, notowanych na GPW w Warszawie (17 przypadków z 2009 r. i 20 przypadków z 2010 r.). 4

5 Ryzyko systematyczne (beta firm) w relacji do inwestycji zagranicznych dla spółek spoza sektora finansowego notowanych na GPW w Warszawie w 2009 i 2010 r. 1,8 1,6 1,4 1,2 Ryzyko systematyczne (beta firm) w relacji do inwestycji zagranicznych w 2009 i 2010 r. Beta 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Firmy MNC, średnio: beta 2009 = 0,76 beta 2010 = 0,88 Firmy lokalne, średnio: beta 2009 = 0,65 beta 2010 = 0, Inwestycje zagraniczne [mln USD] Źródło danych: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPWInfoStrefa; Polish multinationals go beyond Europe, Report IBRKK-VCC, June 14, 2012; Survey on Polish multinationals finds geographic concentration and industrial diversity, Report IBRKK-VCC, March 31,

6 Ryzyko aktywów (beta aktywów, odlewarowana) w relacji do inwestycji zagranicznych dla spółek spoza sektora finansowego notowanych na GPW w Warszawie w 2009 i 2010 r. Ryzyko aktywów (beta aktywów, odlewarowana) w relacji do inwestycji zagranicznych w 2009 i 2010 r. Beta odlewarowana 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 Firmy MNC średnio: beta 2009 = 0,57 beta 2010 = 0,69 Firmy lokalne średnio: beta 2009 = 0,51 beta 2010 = 0,60 0,4 0, Inwestycje zagraniczne [mln USD] Źródło danych: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPWInfoStrefa; Polish multinationals go beyond Europe, Report IBRKK-VCC, June 14, 2012; Survey on Polish multinationals finds geographic concentration and industrial diversity, Report IBRKK-VCC, March 31,

7 Ryzyko aktywów (beta aktywów, odlewarowana, skorygowana o gotówkę) w relacji do inwestycji zagranicznych dla firm spoza sektora finansowego notowanych na GPW w Warszawie w 2009 i 2010 r. Beta odlewarowana, skorygowana o gotówkę 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Ryzyko (beta aktywów) w relacji do inwestycji zagranicznych w 2009 i 2010 r. Firmy MNC, średnio: beta 2009 = 0,66 beta 2010 = 0,76 Firmy lokalne, średnio: beta 2009 = 0,56 beta 2010 = 0, Inwestycje zagraniczne [mln USD] Źródło danych: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPWInfoStrefa; Polish multinationals go beyond Europe, Report IBRKK-VCC, June 14, 2012; Survey on Polish multinationals finds geographic concentration and industrial diversity, Report IBRKK-VCC, March 31,

8 Średni ważony koszt kapitału (WACC) w relacji do inwestycji zagranicznych firm spoza sektora finansowego notowanych na GPW w Warszawie w 2009 i 2010 r. Koszt kapitału w relacji do inwestycji zagranicznych w 2009 i 2010 r. 20% 18% 16% Firmy MNC, średnio: WACC2009 = 9,2% WACC2010 = 9,9% Firmy lokalne, średnio: WACC2009 = 8,8% WACC2010 = 9,0% 14% WACC [%] 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Inwestycje zagraniczne [mln USD] Źródło danych: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPWInfoStrefa; Eurostat; Polish multinationals go beyond Europe, Report IBRKK- VCC, June 14, 2012; Survey on Polish multinationals finds geographic concentration and industrial diversity, Report IBRKK-VCC, March 31,

9 Efektywność działalności firm międzynarodowych pochodzących z Polski zależnie od wartości ich zagranicznych inwestycji Hipoteza 2 Efektywność przedsiębiorstw międzynarodowych pochodzących z Polski jest wyższa niż przedsiębiorstw działających lokalnie, jakkolwiek maleje wraz ze skalą ich zagranicznych inwestycji kapitałowych. Zależność ma słaby, logarytmiczny charakter. Badanie wykonano na panelu polskich spółek giełdowych (spoza sektora finansowego) umiędzynarodawiających swoją działalność poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne; wartość tych inwestycji ustalono według kursu USD z końca roku. Efektywność zmierzono za pomocą ekonomicznej wartości dodanej w stosunku do kapitału własnego tych firm (EVA / KW). Badania wykonano w okresie kryzysu finansowego i objęto okres 2009 i 2010 roku. Próba objęła łącznie 37 przypadków firm niefinansowych i ich inwestycji zagranicznych, notowanych na GPW w Warszawie (17 przypadków z 2009 r. i 20 przypadków z 2010 r.). 9

10 Ekonomiczna wartość dodana w stosunku do kapitału wlasnego (EVA / KW) w relacji do inwestycji zagranicznych firm spoza sektora finansowego notowanych na GPW w Warszawie w 2009 i 2010 r. 20% 10% EVA w stosunku do kapitału własnego w relacji do inwestycji zagranicznych w 2009 i 2010 r. EVA / Kapitał własny [%] 0% -10% -20% -30% -40% -50% Firmy MNC, średnio: EVA/KW2009 = -5,6% EVA/KW2010 = -1,7% Firmy lokalne, średnio: EVA/KW2009 = -8,0% EVA/KW2010 = -7,2% -60% Inwestycje zagraniczne [mln USD] Źródło danych: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPWInfoStrefa; Eurostat; Polish multinationals go beyond Europe, Report IBRKK- VCC, June 14, 2012; Survey on Polish multinationals finds geographic concentration and industrial diversity, Report IBRKK-VCC, March 31,

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) * W związku z opublikowaniem danych za 2013, Ventus Asset Management przeprowadził aktualizację wyceny Spółki. Zastrzeżenia Niniejszym przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym AGNIESZKA PARLIŃSKA Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym W niniejszym artykule autorka zaprezentowała rolę i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce. Przedstawiony został rozmiar

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

T: Zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie (asset management)

T: Zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie (asset management) T: Zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie (asset management) 1. Wprowadzenie 1.1. Wstęp Wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych rosną ich możliwości inwestycyjne. Wiele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa.

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, a debiut PGE na GPW Debiut giełdowy akcji spółki PGE zbliża się wielkimi krokami. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRUKTURY INWESTORÓW NA WARSZAWSKIM PARKIECIE W ASPEKCIE FLUKTUACJI INDEKSU WIG20

ANALIZA STRUKTURY INWESTORÓW NA WARSZAWSKIM PARKIECIE W ASPEKCIE FLUKTUACJI INDEKSU WIG20 ANALIZA STRUKTURY INWESTORÓW NA WARSZAWSKIM PARKIECIE W ASPEKCIE FLUKTUACJI INDEKSU WIG2 Maria Czech 1 Streszczenie Celem artykułu jest ocena nastrojów inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie?

Jak zacząć inwestować na giełdzie? BIBLIOTECZKA INWESTORA Jak zacząć inwestować na giełdzie? Poradnik przygotowany przez ekspertów INVISTA Dom Maklerski SA Jak zacząć inwestować na giełdzie? Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Dysponując danymi z 4 lat przedwyborczych (1999, 2003, 2007, 2011 roku) przekonujemy się, że faktycznie tak jest.

Dysponując danymi z 4 lat przedwyborczych (1999, 2003, 2007, 2011 roku) przekonujemy się, że faktycznie tak jest. Eksperyment,,Cykl prezydencki Podsumowanie według stanu na 30 kwietnia 2015 roku Rok bezpośrednio poprzedzający rok wyborów prezydenta USA (zwany po prostu rokiem przedwyborczym) jest zazwyczaj pomyślny

Bardziej szczegółowo

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Piotr Adamczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Wstęp Zakup papierów wartościowych, obok lokat bankowych, walut, nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo