ZNAM SWOJE PRAWA! PROGRAM WYBORCZY KOALICJI WIELKOPOLSKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ. STANISŁAWA NAWROCKA Fundacja Odzew

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZNAM SWOJE PRAWA! PROGRAM WYBORCZY KOALICJI WIELKOPOLSKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ. STANISŁAWA NAWROCKA Fundacja Odzew"

Transkrypt

1 ZNAM SWOJE PRAWA! PROGRAM WYBORCZY KOALICJI WIELKOPOLSKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ Jesteśmy grupą działaczy i działeczek z pasją, których pozycja i doświadczenie pozwala na komfort niezależności i własnego zdania. Nowocześni, z wyobraźnią, niepokorni i wpływowi. Jeśli chcesz silnego trzeciego sektora, głosuj na zdecydowanych ludzi! Głosuj na listę WRK! STANISŁAWA NAWROCKA Fundacja Odzew PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU KRYSTYNA WECHMANN Federacja Amazonek DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MARCIN MAĆKIEWICZ Federacja madeinpoznan.org DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI JAROSŁAW GRESER Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IWONA JANICKA Fundacja Aktywności Lokalnej NAUKA I EDUKACJA JACEK ZATOŃSKI Centrum Promocji Ekorozwoju OCHRONA ŚRODOWISKA MAREK STEFANIAK Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR- MARKOT OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM JUSTYNA K. OCHĘDZAN Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

2 Nie znaleźliśmy się tu przypadkowo! W III Sektorze działamy już wiele lat. Nasz program jest wynikiem wspólnych dyskusji i analiz kondycji Wielkopolskich organizacji pozarządowych. Każdy z nas ma doświadczenie w innym obszarze, dzięki czemu razem tworzymy spójną grupę specjalistek i specjalistów, którzy chcą swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać, aby zmienić istniejące stereotypy i spojrzenie na rolę organizacji w społeczeństwie. 1/ Chcemy walczyć o niezależność finansową organizacji pozarządowych! Jesteśmy za: - powierzaniem zadań publicznych i finansowaniem ich w 100% przez samorządy - kontraktowaniem usług społecznych w gminach/powiatach w wieloletnich programach współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi 2/ Będziemy lepiej kontrolować władze poprzez: - wzmocnienie roli i prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej - czuwanie nad transparentnym podziałem środków w tym środków europejskich na szczeblu regionalnym - animowanie procesów konsultacyjnych w kwestiach ważnych dla III sektora NIC O NAS BEZ NAS! - animowanie powstawania Rad Działalności Pożytku Publicznego w gminach i powiatach 3/ Wzmocnimy rolę III sektora w dialogu społecznym 4/ Ważna jest dla nas etyka w III sektorze, dlatego podkreślać będziemy w dokumentach strategicznych i proceduralnych sytuacje, w których może dojść do nadużyć lub wykorzystania czyichś partykularnych interesów 5/ Propagujemy współpracę i partnerstwa międzysektorowe 6/ Wzmocnimy rolę III sektora jako pracodawcy 7/ Dołożymy starań, aby wyrównywać szanse rozwoju organizacjami z dużych i małych miejscowości 8/ Będziemy popularyzować w szkołach ideę edukacji obywatelskiej Istotny jest dla nas rozwój regionalny, a ten bez aktywnego i świadomego obywatela Wielkopolski nie będzie możliwy - to inwestycja w człowieka i społeczeństwo obywatelskie są dla nas najważniejsze. SAM/A DECYDUJ KTO MA CIĘ REPREZENTOWAĆ! TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE!

3 Poznajcie nas! Marcin Maćkiewicz Producent i animator kultury, studiował na MISH UAM, wiedzy o teatrze UAM oraz organizacji produkcji filmowej PWSFTviT w Łodzi, współtwórca Federacji madeinpoznan.org skupiającej niezależnych twórców i animatorów kultury, jeden z inicjatorów Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury, producent spektakli grupy Movements Factory, w latach prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Teatralnych, redaktor książki Energetyczne nakłucie. 20 lat Festiwalu Malta, laureat Medalu Młodej Sztuki w dziedzinie animacji kultury. Iwona Janicka Od wielu lat zaangażowana w działania na rzecz środowiska organizacji pozarządowych w regionie. Specjalizuje się we współpracy międzysektorowej. Obecnie działa m.in. w Fundacji Aktywności Lokalnej, w której z powodzeniem realizuje szereg projektów edukacyjnych (dla młodzieży, rodziców z małymi dziećmi, społeczności lokalnej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zakresu rozwoju przedsiębiorczości). W 2005 roku z jej inicjatywy powstała grupa robocza przedstawicieli organizacji pozarządowych, która wypracowała szereg zapisów dot. Kapitału ludzkiego. Laureatka wielu wyróżnień i nagród, m.in. podwójnej nagrody EUROLIDER 2010 w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Marek Tadeusz Stefaniak Od 1997 roku dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT. Od 2003roku Dyrektor NZOZ przy W.C.P.B MONAR-MARKOT, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR, certyfikowany terapeuta uzależnień. Wieloletni działacz na rzecz społeczności lokalnej w rozwiązywaniu i zwalczaniu, negatywnych zjawisk społecznych takich jak ubóstwo, przemoc w rodzinie bezdomność, alkoholizm, narkomania. Wielokrotnie wyróżniony za swoją pracę, otrzymał dyplom przyznany przez media pilskie w rankingu Ludzie Roku 2000 w kategorii Oświata i Służba Zdrowia. Prowadzone i założone przez Marka Stefaniaka Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu zostało nagrodzone nagrodą Pro Publico Bono za najlepsza inicjatywę obywatelską. Został również nagrodzony indywidualną nagrodą Polsko Duńskiego Związku Kulturalnego ROSZKOWO za wysoki wkład humanitarnej pracy na rzecz osób potrzebujących a także nagrodą Poznaniak Roku Dobrze zna problemy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4 Stanisława Nawrocka Założycielka i Prezeska Fundacji Odzew w Lesznie od 19 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi, szkoli, doradza, wspiera swoją wiedzą i umiejętnościami. Aktywnie włączyła się w budowanie struktur III sektora Wielkopolski w latach 90 tych: Wielkopolski Sejmik Organizacji Pozarządowych Wielkopolski, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Leszczyńskiego (1994r), uruchomiła Biuro Wspierania Organizacji Pozarządowych (1998r), które zostało przekształcone w Stowarzyszenie PISOP (2002r), zorganizowanie V Regionalnych Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP). Za swoją działalność wyróżniana medalami, nagrodami. Jest laureatką Plebiscytu Radia Merkury Wielkopolanin Roku Otrzymała nominację do nagrody im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w dziedzinie Serce Wielkopolski. Posiada Dyplom Przyjaciela Dziecka i Certyfikat programu Starszy Brat/ Starsza Siostra. Za działania na rzecz pomocy potrzebującym ludziom otrzymała medal Za Serce Sercem. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz Ekonomii Społecznej. Krystyna Wechmann Od 12 lat Prezeska Federacji Stowarzyszeń Amazonki, od 20 lat działaczka Stowarzyszenia Amazonek, zajmującego się chorymi na raka piersi. Posiada duże doświadczenie w zabieganiu o dobrą jakość życia osób niepełnosprawnych. Ponadto, inicjatorka powstania Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. W 2000 roku zostaje Wielkopolanką Roku w Plebiscycie Radia Merkury. W 2003 roku odbiera nagrodę główną Pro Publico Bono za najlepszą inicjatywę obywatelską o zasięgu ogólnopolskim w kategorii: działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej. Uzasadnieniem nagrody była działalność samopomocowa oraz łamanie tabu, jakim przez wiele lat był w Polsce rak piersi. Angażuje się w wiele kampanii profilaktycznych, wspiera również chorych na raka wątroby i kobiety zmagające się z nowotworem szyjki macicy. Jarosław Greser Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM, główny specjalista do spraw prawnych w Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych. Od 7 lat współpracuje w organizacjami pozarządowymi i firmami w zakresie obsługi prawnej w szczególności w obszarze praw autorskich. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się z szkoleniach z zakresu prawa i przedsiębiorczości.

5 Jacek Zatoński Doktorant w Instytucie Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Teledetekcji WNGiG UAM, specjalista ds. ochrony środowiska, działacz organizacji ekologicznych. Prezes Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju. Trener z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zarządzania projektami i informatyki. Był reprezentantem polskich organizacji pozarządowych podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej ONZ. Ukończył znany w Polsce kurs "Wyzwania zrównoważonego rozwoju" Fundacji Sendzimira. Jest organizatorem poznańskich ekospotkań. Posiada duże doświadczenie we współpracy i integrowaniu działań ekologicznych organizacji pozarządowych, przez co cieszy się poparciem wielu z nich. w relacjach z samorządem. Animatorka partnerstw międzyi wewnątrzsektorowych. Poza doradztwem i coachingiem organizacji pozarządowych zajmuje się kształtowaniem młodych umysłów w dziedzinie aktywności społecznej, wolontariatu i zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Posiada łatwość gromadzenia wokół siebie wartościowych ludzi i wydobywania z nich tego co najlepsze. Justyna K. Ochędzan Od 2009 r. dyrektorka i wiceprezeska Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej. Od lat aktywnie walczy o wzmocnienie pozycji trzeciego sektora w Wielkopolsce. Pasji i determinacji w dążeniu do celu uczyła się od najlepszych działaczy w Wielkopolsce. Interesuje się zachodnimi modelami funkcjonowania organizacji pozarządowych i jest zapaloną orędowniczką funkcji trzeciego sektora jako dostarczyciela usług społecznych na zasadach partnerskich

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Stowarzyszenie Projekt Tarnów powstało w 2010 roku. Zrzesza ono młodych liderów zamieszkałych w Tarnowie i Powiecie Tarnowskim.

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Na jakich osiedlach działacie lub chcecie Działamy: Księże, szkoły w kilku innych lokalizacjach we Wrocławiu Chcemy: każde osiedle, które chce podnosić jakość życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Projekt dofinansowany ze rodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu publikację prezentującą sylwetki Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Dziękujemy sponsorom projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo