Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE MS Word

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE 2010. 1. MS Word"

Transkrypt

1 Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE MS Word Podstawowe informacje o aplikacji MS Word - interfejs - wspólne elementy z programem PowerPoint i Excel: wstąŝka, zakładki, grupy i przyciski, - pasek szybkiego dostępu, przycisk pakietu Office, widoki, - elementy interfejsu typowe dla Worda - menu wyboru tabulatorów i linijka, Podstawowe ćwiczenia w programie Word - wszystko poznawane na praktycznych przykładach - róŝne sposoby zaznaczania elementów czcionki, wyrazów i akapitu - kopiowanie i wklejanie - podstawy formatowania tekstu - róŝnice w formatowaniu czcionki i akapitu - bardziej zaawansowane opcje grupy akapit - wcięcia, odstępy między akapitami oraz interlinia - róŝnice między akapitem a linijką tekstu - pokazywanie znaków, których nie widać np. spacji, znaku enter, itp. - skróty klawiaturowe do tworzenia nowej linii lub nowej strony dokumentu - indeksy dolny i górny, czyli jak napisać m2 lub H2O - formatowanie całej strony - marginesy, orientacja - odstępy między literami Ćwiczenia z uŝyciem tabulatorów - typy tabulatorów - kiedy powinno się uŝywać tabulatorów - tabulator lewy, prawy, środkowy - tabulator dziesiętny Ćwiczenia z listami oraz tabelami - tworzenie wykazu - listy punktowanej lub numerowanej - poziomy listy - zmiana poziomu za pomocą klawiatury lub poleceń na wstąŝce - wstawianie i formatowanie tabel - ćwiczenie na przygotowanie faktury VAT za pomocą tabeli Worda - wstawianie tabel z programu Excel do programu Word Wstawianie i edycja grafiki w programie Word - wstawianie i formatowanie obrazków z dysku twardego - wstawianie ClipArt - rysowanie i formatowanie kształtów oraz pól tekstowych - wstawianie wykresów jako statyczne obrazy lub dynamicznie zagnieŝdŝony program Excel z wykresem - dłuŝsze ćwiczenie na zbudowanie diagramu hierarchii - diagramy SmartArt Tekst i dokument - bardziej zaawansowane ćwiczenia z formatowaniem tekstu - pola tekstowe - dodawanie liter z alfabetu niemieckiego czy czeskiego - WordArt - praca z tekstem w kolumnach - inicjał - tło strony, znaki wodne, obramowanie strony - ćwiczenie z tworzeniem ulotki reklamowej

2 Drukowanie dokumentów oraz proste drukowanie adresów na kopertach - wydruk zakresu stron - wydruk tylko zaznaczonego tekstu - wydruk obustronny - proste wydruki na kopertach Zapisywanie jako szablon - wiczenie zapisu papieru firmowego jako szablon - zapis jako szablon by nazwa szablonu pojawiła się pod przyciskiem pakietu Office Bardziej zaawansowane ćwiczenia - praca z dłuŝszymi dokumentami - wstawianie stopek i nagłówków - wstawianie numeracji strony oraz informacji, ile stron zawiera dokument - wstawianie hiperlinków do stron www, poczty , innych dokumentów, do konkretnej strony dokumentu - umieszczanie zakładek - wykonywanie podpisów ilustracji - wstawianie spisów treści, spisów ilustracji, spisów źródeł, cytatów, itp. 2. Excel Podstawowe informacje o Excelu - skoroszyt i arkusz - zakładki na wstąŝce - otwieranie i zapisywanie plików Excela - zapisywanie do starszych wersji Excela lub do PDF - komórki, kolumny, wiersze Narzędzia główne Excela - więcej o interfejsie - opcje karty Narzędzia główne - scalanie, kierunek tekstu, wyrównywanie, symbol złotówki, procentu - formatowanie komórek - zasady wprowadzania dat - skróty klawiaturowe - opcja znajdź i zastąp - typy kursorów - obramowanie komórek i zasady przy wydruku Zaawansowane ćwiczenia - serie danych, serie danych z ctrl - tworzenie prostych formuł - formuły działające pomiędzy arkuszami - malarz formatów - formatowanie warunkowe - kopiowanie formuł - adresowanie względne, mieszane, bezwzględne - róŝne sposoby wyróŝniania wartości ujemnych - opcja wklej specjalnie - opcja wpasuj - drukowanie - indeks górny, dolny

3 - równe szerokości kolumn - formatowanie specjalne i niestandardowe - podstawowe informacje o zakładce Wstawianie i jej opcjach - specyficzne formuły na udział procentowy - funkcja logiczna JEśELI() z zagnieŝdŝaniem - funkcja SUMA.JEśELI() - funkcja LICZ.JEśELI() Sortowanie i filtrowanie - sortowanie wielopoziomowe - sortowanie miesięcy - autofiltr i filtrowanie podstawowe Wykresy - wykres kolumnowy grupowany 3W oraz jego formatowanie - ykres liniowy ze znacznikami wraz z duŝą ilością formatowania - wykres kołowy z etykietami procentowymi Tabele przestawne - zasady tworzenia tabel przestawnych - wartości, etykiety kolumn, wierszy - zasady przestawiania danych - formatowanie tabel przestawnych - grupy w tabelach przestawnych - sumy częściowe i końcowe - filtry raportu a filtry grupy - odświeŝanie danych w tabelach przestawnych - zmiana funkcji liczącej wartości tabeli przestawnej - dodawanie własnego pola obliczeniowego - filtrowanie tabeli przestawnej i tworzenie wykresu przestawnego 3. PowerPoint Podstawowe informacje o programie - poznanie interfejsu programu - nazwy elementów interfejsu programu : wstąŝka, zakładki, grupy, przyciski, pasek szybkiego dostępu, przycisk pakietu Office, róŝne widoki na prezentację - podstawowe informacje co moŝemy wstawić na slajdy programu PowerPoint - początek tworzenia prezentacji - wstawianie nowych slajdów i terminy związane z programem - układ, szablon, motyw, wzorzec slajdu - zapisywanie pokazu slajdów - zapis do wersji starszej i nowszej, zapis do PDF Wstawianie róŝnych elementów do prezentacji - ćwiczenia wstawiania i formatowania - wstawianie tabel wraz z formatowaniem ich zawartości - wstawianie i edycja obrazów - wstawianie i edycja ClipArtów - przycisk tworzenia albumu fotograficznego - dodawanie i formatowanie prostych kształtów - budowanie i zarządzanie blokiem hierarchi SmartArt - wstawianie wykresów - integracja Powerpointa z programem Excel - wstawianie hiperłączy do adresu , stron www, plików,

4 - wstawianie pól tekstowych, usuwanie pól tekstowych z układu slajdu - ćwiczenia na formatowanie tekstów - praca z czcionką oraz polami tekstowymi - kierunek tekstu, wyrównanie, dopasowanie rozmiaru pola tekstowego do tekstu, wymiary pola tekstowego - dodawanie nagłówków i stopek - bieŝąca data, numer slajdu lub własne napisy w stopce - wstawianie tekstów WordArt - sposoby wstawiania znaków z innego alfabetu np. diaktryczne znaki niemieckie lub czeskie - wstawianie dźwięku do prezentacji - wstawianie filmu do prezentacji pobranego z youtube.com Nadawanie wspólnych cech prezentacji jako całości - motyw slajdu - tło slajdu - sposoby automatycznego tworzenia identycznego tła z koloru, gradientu lub obrazka - wstawianie logotypu za pomocą widoku wzorca slajdów Kształty i ich formatowanie - zaawansowane ćwiczenie na wykonanie całego slajdu kształtami - elementy wykresu tworzone z kształtów - kopiowanie kształtów z uŝyciem skrótów klawiaturowych - linie, koła, kwadraty czy hiperpole i ich zaawansowane formatowanie - lista punktowana - uŝywanie siatki i prowadnic - grupowanie wielu małych kształtów w jeden duŝy - warstwy na slajdzie Dodawanie animacji do prezentacji PowerPoint - przejście pomiędzy slajdami - animacja niestandardowa i jej okno w programie PowerPoint - animacja obiektów wstawionych w poprzednich godzinach kursu - rysowanie własnych ścieŝek ruchu - dodawanie dźwięków do animacji - prezentacja zmieniająca slajdy automatycznie lub ręcznie Animacje a przyciski akcji - zaawansowane ćwiczenie na utworzenie prezentacji w pełni nawigowanej przyciskami akcji Przygotowania do pokazu slajdów - sprawdzanie pisowni - róŝne zapisy prezentacji : PPTX, PPSX, PPT, PPS - róŝne zapisy prezentacji : zapis dla komputerów, które nie posiadają pakietu Office - rozmieszczanie prezentacji na ekranie - dopasowania 4. Outlook - Konfiguracja konta - Wysyłanie/odbieranie/przesyłanie dalej wiadomości - Tworzenie osobistych folderów - UŜywanie kalendarza - UŜywanie dodatku Business Contact Manager - Konfiguracja konta - Planowanie spotkań i śledzenie wykonania zleconych zadań Archiwizacja folderów osobistych

5 Zarządzanie pocztą elektroniczną -Wysyłanie i odbieranie wiadomości -Wykonywanie operacji na plikach wiadomości w Outlook -Tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazw plików lub folderów -Grupowanie wiadomości wg róŝnych kryteriów, filtrowanie, sortowanie -Wyszukiwanie Wiadomości -Zarządzanie wiadomościami pocztowymi, które do ciebie przychodzą -Konfiguracja Widoków Kalendarz - Konfiguracja kalendarza - Pojęcia: Wydarzenie, Termin, Spotkanie - Operacje: Planowanie, Usuwanie, Modyfikacja i akceptacja spotkań, terminów, wydarzeń cyklicznych. Zarządzanie zasobami (czas wolny uczestników, lokalizacja spotkań) Archiwizacja - Dziennik - Rejestrowanie czynności - Rodzaje pozycji dziennika - Dziennik - Automatyczne rejestrowanie operacji na plikach Access, - Excel, Word, wiadomości pocztowych, zleceń zadań, odpowiedzi itd. - Konfigurowanie automatycznej rejestracji róŝnych pozycji dziennika - Zarządzanie pozycjami dziennika - Kontrola czasu wykonywania róŝnych czynności Kontakty - Tworzenie i zarządzanie kontaktami - Zarządzanie pozycjami kontaktów - Zadania - Zlecanie i wykonywanie zadań - Wysyłanie raportów o zadaniach - Zlecanie zadań cyklicznych - Kontrola zadań w toku wykonywania - Współpraca z Dziennikiem i kontrola czasu wykonywania czynności - Grupowanie zadań wg. róŝnych kryteriów Liczba godzin: 40 Zapewniamy: W ramach szkolenia zapewniamy: - materiały szkoleniowe - poczęstunek - certyfikat ukończenia szkolenia Terminarz: PAŹDZIERNIKA 2013 Od 18:00 do 21:00 wtorek,środa i czwartek Terminy spotkań: 22, 23, 24, 29 października, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 listopada

6 Cennik: 350zł - studenci 400zł - pozostałe osoby Osobom, które korzystały wcześniej z oferty Akademii Biznesu przysługuje dodatkowa zniŝka 10% PowyŜsze ceny obejmują: - szkolenie - konsultacje z terenerem - materiały dydaktyczne Zapisy:

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA SZKOLENIA MS EXCEL 2010 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

PROPOZYCJA SZKOLENIA MS EXCEL 2010 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY EXCEL-AKADEMIA.PL PROPOZYCJA SZKOLENIA MS EXCEL 2010 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY POMYSŁ: Pomysł jest prosty zebrać grupę osób zainteresowanych szkoleniem z Excela na poziomie średnio- -zaawansowanym, zebrać

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne SZKOŁA POLICJI w PILE Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia Artur Godlewski Prezentacje multimedialne grudzień 2008 1 Redakcja językowa i korekta Waldemar Hałuja Skład komputerowy Artur Godlewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo