Kurs Komputerowy. Program Kursu. Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut. Microsoft Word Zaawansowany. Microsoft Excel Podstawowy 10 h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs Komputerowy. Program Kursu. Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut. Microsoft Word Zaawansowany. Microsoft Excel Podstawowy 10 h"

Transkrypt

1 Kurs Komputerowy Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut Microsoft Word Podstawowy 10 h Zaawansowany 10 h Microsoft Excel Podstawowy 10 h Zaawansowany 10 h Microsoft PowerPoint Całośd 10 h Microsoft Outlook Całośd 10 h Program Kursu Microsoft Word Podstawowy Microsoft Word Zaawansowany Nauka prostych układów tekstowych np. listów, faksów, oświadczeń, Tworzenie nowego formatu plików Przydatne skróty klawiaturowe Możliwości zaznaczania myszą i klawiaturą Przeglądanie dokumentu i widoki Szablony Zapisywanie Drukowanie Linijka Tabulatory Malarz formatów Opcje grupy czcionka i akapit Listy punktowane i numerowane Wcięcia akapitów Znajdowanie i zamienianie Wstawianie nagłówków i stopek i umieszczanie w nich tekstów Wstawianie hiperłącza Wstawianie zakładek Wstawianie tabel Formatowanie tabel Różne sposoby zaznaczania komórek tabeli Wstawianie tzw. inicjałów - czyli zaczynanie akapitu powiększona literą Wstawianie obrazków z pliku na dysku Wstawianie obiektów clipart Wstawianie SmartArt Wstawianie kształtów Wstawianie wykresów i edycja ich danych dołączanym plikiem Excel Wstawianie symboli Wstawianie i aktualizacja spisu treści Wstawianie spisu ilustracji Wstawianie przypisów dolnych lub końcowych Tezaurus Tłumaczenia Ustawienia strony Marginesy Kolumny Automatyzowanie czynności wykonywanych standardowo długo i nieefektywnie, opanowanie korespondencji seryjnej

2 Microsoft Excel Podstawowy Drukowanie kopert Drukowanie etykiet Korespondencja seryjna Tezaurus Tłumaczenia Sprawdzanie pisowni, gramatyki, stylu Lokalizacja słownika tworzonego przez użytkownika Dodawanie nowego słownika Autokorekta Motywy Ustawienia strony Marginesy Kolumny Tworzenie sekcji w dokumencie świadomie lub nieświadomie Wprowadzanie numeracji wierszy Ustalanie reguł dzielenia wyrazów - łącznik opcjonalny a łącznik nierozdzielający Znak wodny jako tło strony Kolory i obramowania strony Włączanie zakładki deweloper by tworzyć makra Visual Nauczyć się wykonywać obliczenia w Ms Excel. Wykonywać kalkulacje w przykładowych listach, bazach danych obliczanie marży, vat, itp. Przygotowanie podstawowych tabel, wykresów Podstawy : co to jest arkusz kalkulacyjny, pojęcia skoroszyt i arkusz, pojęcia komórka, wiersz, kolumna, pojęcia wstążka, zakładki, otwieranie, zapisywanie, ukrywanie. Odkrywanie Excela : więcej o interfejsie, przegląd opcji Excela, formatowanie komórek, wypełnianie serią, skróty klawiaturowe, zasady wprowadzania rekordów, tryb zastępowania i dopisywania, typy kursorów i zaznaczeń, operatory, interpretacja literałów, daty i godziny, zaznaczanie dużych tabel. Operacje bardziej zaawansowane : blokowanie komórek - adresowanie względne, bezwzględne i mieszane, formatowanie warunkowe, pisanie do wielu arkuszy, operacje na wielu arkuszach, proste zastosowanie funkcji JEŻELI(), pliki o tych samych nazwach, opcja wklej specjalnie, podstawy formatowania niestandardowego, znajdowanie i zamienianie, wstawianie nad arkusz, proste sortowanie i filtrowanie, zastosowanie funkcji SUMA.JEŻELI(), ochrona arkusza. Wykresy : kolumnowy grupowany 3W, liniowy ze znacznikami, skumulowany kolumnowy z efektem 3W, słupkowy grupowany z efektem 3W,

3 Microsoft Excel Zaawansowany kołowy rozsunięty z efektem 3W. Cel Kursu Podstawy i przypomnienie z kursu podstawowego: wstęp, na czym polega nowy format xlsx - rozbicie skoroszytu na pliczki xml, co to takiego skoroszyt binarny. Formatowanie niestandardowe : przypomnienie, jak po liczbie dopisać "szt", "kg", itp., składnia trzech średników. Istotne, zaawansowane opcje programu : tworzenie komentarzy do komórek, tworzenie nazw komórek i zarządzanie nazewnictwem, import do Excela z plików tekstowych, import do Excela ze stron internetowych, rozbijanie tekstu wpisanego w jednej kolumnie na wiele kolumn, inspekcja wprowadzonych formuł, opcje arkusza przydatne w dostosowaniu do wydruku, zaawansowane operacje na komórkach - przyrównywanie, suma rosnącego zakresu, zasady związane z datami, zaawansowane opcje wklejania specjalnego : przemnóż, szerokość kolumn, transpozycja, wklejanie łącza, wstawianie nad arkusz dokumentu MS WORD oraz wzorów matematycznych ( Microsoft Equation 3.0 ), wstawianie tabeli i jej właściwości, znajdowanie i zamiana formatowania. Kontrola arkusza, widoczności, wydruku, danych z wielu arkuszy : karta dane - poprawność danych, konsolidacja, grupowanie komórek, suma częściowa, śledzenie zmian, karta widok - widoki przydatne przy wydruku, blokada przewijania. Zaawansowane operacje na skoroszycie, arkuszu i funkcjach : rejestracja makra, operowanie funkcją na wielu arkuszach, zagnieżdżanie funkcji w innej funkcji na przykładzie funkcji JEŻELI - dwa praktyczne zadania. Funkcje tablicowe - zwracające tablicę liczb : zasady tworzenia formuły z funkcją tablicową. Funkcje matematyczne : funkcja matematyczna SUMA, funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI, funkcja matematyczna ŚREDNIA.JEŻELI, funkcje matematyczne od wersji 2007, funkcja matematyczna ZAOKR, funkcja matematyczna MROUND, funkcje odcinające część ułamkową, funkcja matematyczna ILOCZYN. Funkcje statystyczne : funkcje statystyczne MIN, MAX, MIN.A, MAX.A, funkcja statystyczna MAX.K, funkcja statystyczna POZYCJA, funkcje statystyczne ŚREDNIA, ŚREDNIA.A, funkcja statystyczna MEDIANA, funkcja statystyczna LICZ.JEŻELI, funkcja statystyczna ILE.NIEPUSTYCH, funkcja statystyczna LICZ.PUSTE, funkcja statystyczna ILE.LICZB, funkcja statystyczna WYST.NAJCZĘŚCIEJ,

4 funkcja statystyczna PERCENTYL, funkcja statystyczna CZĘSTOŚĆ - funkcja tablicowa. Funkcje daty i czasu : funkcja daty i czasu NETWORKDAYS, funkcje daty i czasu DZIŚ, ROK, TERAZ, DATA, funkcja daty i czasu CZAS, funkcja daty i czasu DZIEŃ.TYG, funkcje przekształcające daty w numer seryjny, funkcja daty i czasu DNI.360, funkcja daty i czasu EDATE, funkcja daty i czasu YEARFRAC, funkcja daty i czasu EOMONTH, funkcja daty i czasu WORKDAY, funkcja daty i czasu WEEKNUM. Funkcje tekstowe : łączenie ciągów znakowych w Excelu, funkcja tekstowa TEKST, funkcja tekstowa ZŁĄCZ.TEKSTY, funkcje tekstowe LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, funkcja tekstowa DŁ, funkcja tekstowa ZNAJDŹ, funkcja tekstowa SZUKAJ.TEKST, funkcje tekstowe zmieniające wielkości liter, funkcje tekstowe usuwające białe znaki, funkcja tekstowa PODSTAW. Funkcje logiczne : funkcja logiczna JEŻELI, funkcja logiczna JEŻELI i ORAZ. Funkcje bazodanowe : specyficzne postępowanie dla funkcji bazodanowych, funkcja bazodanowa BD.SUMA, funkcja bazodanowa BD.ŚREDNIA, funkcja bazodanowa BD.ILE.REKORDÓW, funkcja bazodanowa BD.POLE. Funkcje finansowe : specyficzne argumenty funkcji finansowych, funkcja finansowa PMT - obliczanie wysokości raty kredytu, funkcja finansowa PPMT i IPMT - tworzenie harmonogramu spłaty kredytu, funkcja finansowa FV - wyliczanie wyników inwestycji, funkcja finansowa PV - wyliczanie ile trzeba zainwestować, by uzyskać konkretną wartość lub na jaką wysokość kredytu nas stać, funkcja finansowa NPER - ustalenie liczby miesięcy potrzebnych do uzbierania konkretnej kwoty lub spłacenia kredytu, funkcja finansowa RATE - ustalenie korzystnego oprocentowania przy inwestycji lub kredycie, funkcje finansowe na amortyzację, funkcja finansowa NPV, funkcja finansowa IRR. Funkcje wyszukań i odwołań : funkcja wyszukań i odwołań WYSZUKAJ.PIONOWO, umiejętność stosowania formantów i ich współpracy z funkcjami Excela, funkcja wyszukań i odwołań PODAJ.POZYCJE, funkcja wyszukań i odwołań INDEKS, wyszukiwanie w lewo, wyszukiwanie w wielowymiarowym zakresie, kreator odnośników - dodatek do Excela tworzący formuły funkcji wyszukiwawczych, funkcja wyszukań i odwołań PRZESUNIECIE, liczenie i numeracja kolumn, wierszy, funkcje wyszukań i odwołań ADRES i ADRES.POŚR, funkcja wyszukań i odwołań TRANSPONUJ - funkcja tablicowa.

5 Microsoft PowerPoint Całośd Microsoft Outlook Całośd Funkcje informacyjne : funkcja informacyjna CZY.LICZBA, funkcje informacyjne CZY.BŁĄD, JEŻELI.BŁĄD, funkcja informacyjna INFO, funkcja informacyjna KOMÓRKA. Analiza danych : tabele przestawne, sortowanie wielopoziomowe, złożone filtrowanie, analiza symulacji - tabela danych. Podstawy interfejsu, pracy z programem oraz informacje co można wstawiać do slajdów. Omówienie niektórych zmian w stosunku do poprzednich wersji programu. Formaty zapisu - ćwiczenie zapisu jako PDF. Nazewnictwo elementów interfejsu - wstążka, karty, grupy, przyciski - opcje związane z interfejsem. Widoki. Pierwszy pokaz slajdów i omówienie karty odpowiadającej za pokaz. Karta narzędzia główne. Układy, szablony, motywy i wzorzec - omówienie, ćwiczenia, rozróżnianie tych zagadnień. Edycja motywu konkretnego slajdu - ćwiczenia. Tworzenie własnego wzorca slajdów z logo swojej firmy - ćwiczenia. Wstawianie i edycja tabel - ćwiczenia. Wstawianie i edycja wyglądu i danych wykresów - ćwiczenia. Wstawianie i edycja grafiki SmartArt - ćwiczenia. Wstawianie i edycja obrazów graficznych z dysku - ćwiczenia. Wstawianie i edycja Clipartów - ćwiczenia. Wstawianie i edycja klipów multimedialnych a precyzyjnie mówiąc dowiązań do nich - ćwiczenia. Wstawianie i edycja własnych pól tekstowych - ćwiczenia. Wstawianie i edycja WordArt - ćwiczenia. Wstawianie stopki. Wstawianie i edycja kształtów - ćwiczenia. Wstawianie dźwięku lub dowiązań do niego - ćwiczenia. Tworzenie osobnej prezentacji ze zdjęciami - tzw. albumu fotograficznego. Grupowanie obiektów i warstwowość slajdu. Wyrównywanie obiektów, siatki, prowadnice, rozkład obiektów - ćwiczenia. Animacje przejść slajdów. Animacje konkretnych obiektów na slajdach - efekty animacyjne, ćwiczenia. Ścieżki ruchów - ćwiczenia. Porady dotyczące przygotowania ciekawej prezentacji. Zapoznanie się z wszystkimi modułami tego programu począwszy od modułu pocztowego, gdzie uczymy się zarządzać wiadomościami pocztowymi, przez kalendarz (doskonałe narzędzie do planowania czasu), zadania, dziennik. Udostępnianie kalendarze w sieci, planowanie spotkań, śledzenie, realizacja zleconych zadań. Archiwizacji folderów osobistych. Książki adresowe, i metody zarządzania kontaktami Zarządzanie pocztą elektroniczną Wysyłanie i odbieranie wiadomości Tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazw plików lub folderów Grupowanie wiadomości wg różnych kryteriów,

6 filtrowanie, sortowanie Wyszukiwanie Wiadomości Zarządzanie odebranymi wiadomościami pocztowymi, Konfiguracja Widoków Kalendarz Konfiguracja kalendarza Planowanie, Usuwanie, Modyfikacja i akceptacja spotkań, terminów, wydarzeń cyklicznych. Zarządzanie dostępnymi zasobami (czas wolny uczestników, lokalizacja spotkań) Kontakty Tworzenie i zarządzanie kontaktami Zarządzanie pozycjami kontaktów Zadania Notatki Zlecanie i wykonywanie zadań Wysyłanie raportów o zadaniach Zlecanie zadań cyklicznych Kontrola zadań w toku wykonywania Grupowanie zadań wg. Określonych kryteriów Wprowadzanie notatek, komentarzy

Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE 2010. 1. MS Word

Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE 2010. 1. MS Word Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE 2010 1. MS Word Podstawowe informacje o aplikacji MS Word - interfejs - wspólne elementy z programem PowerPoint i Excel: wstąŝka, zakładki, grupy i przyciski, - pasek

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. Tytuł oryginału: Excel 2013 Bible Tłumaczenie: Piotr Cieślak z wykorzystaniem fragmentów Excel 2010 PL. Biblia w tłumaczeniu Daniela Kaczmarka ISBN: 978-83-246-7864-8 Copyright 2013 by John Wiley & Sons,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy 1. Ilość osób 9 2. Ilość godzin 40 3. Termin realizacji : sierpień 2012r 4. Zakres szkolenia: Część I: Program kursu Windows Poziom: podstawowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Finansowo - Księgowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia II stopnia, rok 1 Sylabus modułu: Moduł specjalistyczny Kod modułu: 03-MO2N-12-MSpe Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Seria praktyk

Office 2010 PL. Seria praktyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ECDL

PROGRAM NAUCZANIA ECDL PROGRAM NAUCZANIA ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

PROGRAM SZKOLENIA. w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa PROGRAM SZKOLENIA w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC 1. Moduł:

Bardziej szczegółowo

Blok 4. Obsługa edytora tekstów Word - podstawy

Blok 4. Obsługa edytora tekstów Word - podstawy Program merytoryczny szkolenia składa się niżej wymienionych bloków. Blok 1. Umiejętności podstawowe sprawdzenie poziomu sprawności i wiedzy z zakresu podstaw użytkowania komputera oraz posługiwania się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem)

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem) PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA (zwany dalej Programem) Nazwa szkolenia: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Czas trwania i sposób organizacji

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 80 MODUŁ: UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW System Operacyjny w tym: pierwsze kroki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne

Program szkolenia. EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne Program szkolenia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy (aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo