INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY TYP SMT-01 SMT-02 SMT-03. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY TYP SMT-01 SMT-02 SMT-03. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKYJNO HANDLOWE INSTRUKJA REGULATOR TEMPERATURY TYP SMT-1 SMT-2 SMT-3 v KRAKÓW ul. Przewóz 34/34 Tel Regulatory temperatury serii SMT są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami temperatury przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka oraz wszelkiego rodzaju suszarniach. Obudowa tych regulatorów przystosowana jest do montażu tablicowego. W skład serii wchodzą regulatory : - SMT-1 - SMT-2 - SMT-3 Poszczególne typy różnią się między sobą sposobem wyprowadzenia wejść i wyjść sterowniczych. FUNKJE REGULATORA Regulatory serii SMT posiadają cały szereg funkcji. Niektóre z tych funkcji można aktywować lub dezaktywować dokonując odpowiednich ustawień w pracy regulatora. 1. Funkcja sterowania układem chłodniczym (agregatem) w zależności od mierzonej temperatury; 2. Funkcja sterowania układem grzejnym w zależności od mierzonej temperatury; 3. Funkcja sterowania mieszadłem lub wentylatorem umożliwiająca realizację następujących wariantów tego sterowania ( w zależności od dokonanych ustawień): Praca automatyczna cykliczna praca mieszadła (wentylatora), niezależna od stanu pracy agregatu (układu grzejnego); mieszadło pracuje w sposób ciągły w czasie pracy agregatu, w momencie wyłączenia się pracy agregatu mieszadło przechodzi do pracy cyklicznej; mieszadło (wentylator) pracuje jedynie w momencie włączenia pracy agregatu (układu grzejnego) wyłączona praca mieszadła (wentylatora). Praca wyzwalana ręcznie włączenie ciągłej pracy mieszadła (wentylatora) włączenie pracy mieszadła (wentylatora) na ściśle określony czas. 4. Funkcja blokowania pracy mieszadła (wentylatora) oraz agregatu (układu grzejnego) w momencie otwarcia klapy zbiornika schładzalnika mleka (zadziałania wyłącznika krańcowego); 5. Funkcja nadzoru pracy agregatu polegająca na możliwości ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu pracy agregatu jak i minimalnego czasu postoju agregatu; 6. Funkcja pamięci wartości temperatur maksymalnych i minimalnych w całym cyklu pracy regulatora. Funkcja ta połączona jest z możliwością opóźnienia czasowego zapisywania danych temperaturowych do pamięci regulatora od momentu jego włączenia; 7. Funkcja sygnalizacji alarmowej wizualna i dźwiękowa, przekroczenia zadanego przedziału temperatur. Funkcja ta połączona jest z możliwością opóźnienia czasowego włączenia systemu alarmowego regulatora od momentu jego włączenia. 8. Funkcja nadzoru i sygnalizacji uszkodzenia czujnika pomiarowego Regulator wyposażany jest w : przycisk wyłączający pracę regulatora; przycisk wyłączający automatyczną pracę mieszadła (wentylatora); przycisk włączający ręczną pracę mieszadła (wentylatora); cyfrowy miernik temperatury pozwalający na bieżącą kontrolę temperatury wewnątrz urządzenia; w sygnalizację świetlną obrazującą aktualny stan pracy urządzenia chłodniczego (grzejnego) i mieszadła (wentylatora). wejście do podłączenia wyłącznika krańcowego. WYJŚIA STEROWNIZE REGULATORA - wyjście sterowania agregatem (układem grzejnym); - wyjście sterowania mieszadłem (wentylatorem) DANE TEHNIZNE zakres pomiarowy temperatury -4,...98,5 O zakres temperatur sterowania -4, 98, O rozdzielczość pomiarowa miernika temperatury 1 O poniżej -9,9 O (rozdzielczość nastaw temperatur sterowania),2 O w zakresie -9,9 6, O,5 O powyżej 6,

2 histereza sterowania - parametr programowany O czas pracy mieszadła (wentylatora) - parametr programowany min czas postoju mieszadła (wentylatora) - parametr programowany min czas pracy chwilowej mieszadła (wentylatora) - parametr programowany min długość czujników pomiarowych 5m typ czujnika temperatury termistorowy NT rodzaj miernika temperatury cyfrowy LED obciążalność styków przekaźnika sterującego agregatem (układem grzejnym) 3A 25V A obciążalność styków przekaźnika sterującego mieszadłem (wentylatorem) 1A 25V A zasilanie 23 V A 5 Hz stopień ochrony IP3 klasa bezpieczeństwa B SMT-2 Wejścia i wyjścia wyprowadzone przy użyciu podłączonych na stałe przewodów. Wyłącznik krańcowy podłączany przy użyciu rozłącznego złącza. BUDOWA Regulator SMT umieszczony jest w jednolitej, zwartej obudowie zawierającej wszystkie elementy sterujące i wykonawcze: SMT-3 Wejścia i wyjścia wyprowadzone poprze złącza przykręcane. SMT-1 Wejścia i wyjścia wyprowadzone przy użyciu rozłącznych złącz PROGRAMOWANIE W celu zapewnienia właściwego cyklu pracy regulatora należy dokonać odpowiedniego zaprogramowania parametrów pracy regulatora. Regulator fabrycznie jest zaprogramowany dla standartowych warunków pracy z przeznaczeniem do sterowania schładzalnikiem mleka. W celu zmiany fabrycznego zaprogramowania należy wejść w tryb nastaw. Dokonuje się tego poprzez długotrwałe ( 17 s) przyciśniecie przycisku oznaczonego symbolem S Po wejściu w tryb nastaw regulatora pojawia się na wyświetlaczu napis UO. Kolejne przyciśnięcie przycisku S powoduje potwierdzenie. Następnie należy przyciskiem wpisać kod dostępu i potwierdzić przyciskiem S Po prawidłowym wejściu w tryb nastaw przyciskami, wybiera się symbol żądanego parametru. Wejście do nastaw parametru dokonuje się poprzez przyciśnięcie przycisku S. Zmianę wartości dokonuje się przyciskami,. Aby zmiana została zapisana należy potwierdzić przyciskiem S. Wyjście z trybu nastaw dokonuje przez ustawienie parametru EE i potwierdzenie przyciskiem S, albo automatycznie po upływie 17 sek. bezczynności. Poniższy rysunek obrazuje procedurę programowania:

3 11 zas postoju mieszadła ei min co 1 min zas pracy mieszadła E min co 1 min 2 13 Praca ręczna mieszadła cp praca ciągła min co 1 min 14 Opóźnienie funkcji max/min oraz alarmu aa.24 h co.1h.3 temperaturowego po włączeniu pracy 15 Górna temperatura alarmu A O 8 16 Dolna temperatura alarmu A O 2 17 Alarm dźwiękowy he 1 wyłączony 2 włączony napięciowy 3 włączony temperaturowy 4 włączony napięciowy + temperaturowy 4 18 Skalowanie czujnika sterowania ** cu co,1 O wartość skalowana 19 Wyjście z trybu programowania ee ** ustawione w fazie produkcji ( bez wyraźnej potrzeby nie zmieniać) Tabela nastaw Opis funkcji Symbol Zakres nastaw Nastawa fabryczna 1 Wejście w tryb nastaw Uc Kod dostępu Tryb pracy regulatora 9 - chłodniczy 1 - grzejny 3 Ograniczenie dolnego zakresu b , O 2 temperatury sterowania co 1, O 4 Ograniczenie górnego zakresu b O 1 temperatury sterowania co 1, O 5 Histereza sterowania HI O 1 6 Minimalny czas pracy agregatu ca brak funkcji 1, 6. min co 1 min. 7 Maksymalny czas pracy agregatu cc brak funkcji,5 9,5 h co,5 h 8 Minimalny czas postoju agregatu cf brak funkcji 1, 6. min co 1 min. 9 zas po którym następuje wyłączenie af brak funkcji,1 agregatu po otwarciu klapy min co,1 min 1 Tryb pracy mieszadła F wg czasów E1 i E2, niezależna od pracy agregatu 1 ciągła podczas pracy agregatu, w czasie postoju agregatu wg czasów E1 i E2 2 jak w nastawie 1, wyłączenie przyciskiem pracy mieszadła powoduje pracę tylko w czasie pracy agregatu. 3 jak w nastawie 1, przycisk wyłączający pracę mieszadła nieaktywny. 1 OPIS YKLU PRAY REGULATORA W momencie podłączenia regulatora do sieci i włączenia jego pracy, regulator po zwłoce wynoszącej 5 sek., przechodzi do fazy sterowania. Regulator steruje dwoma obwodami sterowniczymi: 1. obwód sterowania agregatem chłodniczym lub obwodem grzejnym 2. obwód sterowania silnikiem mieszadła lub wentylatora. Poniżej omówiona zostanie praca dla ustawień sterowania układem chłodniczym. STEROWANIE AGREGATEM HŁODNIZYM Sterowanie agregatem w fazie chłodzenia następuje w zależności od temperatury występującej w komorze chłodniczej. Regulator może sterować temperaturą chłodzenia w zakresie 4 do +98 O. W celu ograniczenia zakresu sterowania tak aby uniemożliwić użytkownikowi urządzenia chłodniczego ustawienie temperatury z poza tego zakresu, należy ustawić we właściwych zakresach parametry: Ograniczenie dolnego zakresu temperatury sterowania b1, Ograniczenie górnego zakresu temperatury sterowania b2 cały zakres sterowania -4 O ograniczony zakres sterowania 99 O dolny zakres górny zakres sterowania sterowania Ważne jest również właściwe ustawienie histerezy sterowania symbol w tabeli HI. Histereza sterowania jest to parametr, który wyznacza różnicę temperatury przy której następuje wyłączenie a następnie włączenie sprężarki, np. jeżeli temperatura sterowania ustawiona jest na wartość 4 O, histereza 2 O, to wyłączenie sprężarki nastąpi po osiągnięciu 4 O, a ponowne włączenie po wzroście temperatury do 4+2 = 6 O. Regulator umożliwia ustawienie histerezy sterowania w zakresie od 1 do 1 O. UWAGA agregat wyłączony histereza 2 O 6 O O 4 - wartość nastawiona agregat włączony

4 1. Ustawiona wartość histerezy automatycznie ogranicza skrajne wartości zakresu sterowania, tak aby nie nastąpiło przekroczenie zakresu pracy regulatora. Dla regulatora ustawionego jako chłodniczy minimalna temperatura sterowania będzie wynosiła -4 O powiększona o wartość histerezy. Dla regulatora ustawionego jako grzejny maksymalna temperatura sterowania będzie wynosiła 98 O pomniejszona o wartość histerezy 2. Jeżeli regulator jest ustawiony jako grzejny to występuje odwrotne działanie histerezy tzn. wyłączenie układu grzejnego następuje przy ustawionej wartości temperatury, natomiast ponowne włączenie następuje po obniżeniu się temperatury poniżej nastawionej wartości z uwzględnieniem wartości zaprogramowanej histerezy. Wartość temperatury sterowania z wcześniej zaprogramowanego zakresu ustawia się przyciskając przyciski oznaczone symbolami,. Przy czym krótkotrwałe przyciśnięcie któregokolwiek z tych przycisków powoduje wyświetlenie aktualnie nastawionej wartości, a kolejne przyciśnięcie zmianę tej wartości. Przejście na wyświetlaczu z odczytu mierzonej temperatury na odczyt nastaw temperatur sterowania sygnalizowany jest poprzez przerywane świecenie wyświetlanych cyfr. Regulator wyposażony jest w funkcje zabezpieczające sprężarkę takie jak : Minimalny czas postoju agregatu - F, Minimalny czas pracy agregatu - A oraz Maksymalny czas pracy agregatu -. Należy zwrócić uwagę, że ustawienie tych parametrów może również wpływać na rzeczywiste wahania temperatury w komorze chłodniczej. Jeżeli np. minimalny czas pracy sprężarki ustawiony został na 5 min. natomiast temperatura sterownia została osiągnięta po 3 min, to sprężarka nie zostanie wyłączona wcześniej niż po upływie 5 min. To samo dotyczy minimalnego czasu postoju agregatu. W takim przypadku wahania temperatury w komorze chłodniczej będą większe niż wynikałoby to w ustawionej histerezy. Stan włączenia i wyłączenia agregatu sygnalizowany jest sygnalizacją świetlną umieszczoną na ściance czołowej regulatora [9]. W dowolnym momencie pracy regulatora można go wyłączyć (wyłączenie agregatu oraz pracującego w cyklu automatycznym mieszadła) przyciskając przycisk wyłączająco włączający. Stan wyłączenia regulatora ( przyciskiem) sygnalizowany jest wygaszeniem cyfr w polu wyświetlacza, świeci jedynie kropka. STEROWANIE SILNIKIEM MIESZADŁA Stan pracy mieszadła sygnalizowany jest dwoma punktami świetlnymi. - sygnalizacja włączenia pracy automatycznej lub ręcznej [7]; - sygnalizacja włączenia silnika mieszadła [8] Regulator posiada dwie możliwości sterowania pracą mieszadła: 1. PRAA AUTOMATYZNA W cyklu tym, w zależności od dokonanych ustawień w programowaniu regulatora (parametr F, E1, E2), sterowanie mieszadłem może być powiązanie z pracą agregatu lub całkowicie niezależne od pracy agregatu. a) Parametr F= - mieszadło pracuje niezależnie od agregatu w rytm praca postój praca.. zasy pracy i postoju mieszadła określają parametry E2 i E1; b) Parametr F=1 - mieszadło pracuje w sposób ciągły w czasie pracy agregatu. Natomiast w momencie wyłączenia się pracy agregatu mieszadło pracuje jeszcze przez czas określony parametrem E2 i następnie przechodzi do pracy cyklicznej w rytm czasów określonych przez parametry E2 oraz E1; c) Parametr F=2 mieszadło pracuje podobnie jak przy ustawieniu parametru F=1 ( patrz punkt b) przy czym w momencie wyłączenia pracy mieszadła przyciskiem wyłączającym [2], mieszadło pracuje tylko łącznie z pracą agregatu. zyli w tym wypadku przycisk [2] dezaktywuje cykliczną pracę mieszadła na czas postoju agregatu nie wyłączając przy tym pracy mieszadła w przypadku pracy agregatu. d) Parametr F=3 - mieszadło pracuje podobnie jak przy ustawieniu parametru F=1 ( patrz punkt b), przycisk wyłączający pracę mieszadła jest nieaktywny. Przy tym ustawieniu jest nie możliwe wyłączenie pracy mieszadła. Pracę mieszadła można w każdym momencie wyłączyć przyciskając przycisk wyłączający mieszadło [2] za wyjątkiem kiedy jest zaprogramowany parametr F=2 (patrz punkt c) oraz F=3 (patrz punkt d). Wyłączenie regulatora przyciskiem wyłączającym [1], powoduje również wyłączenie pracy mieszadła. Ustawienie pracy mieszadła w cyklu automatycznym sygnalizowane jest poprzez ciągłe świecenie sygnalizacji świetlnej pracy mieszadła [7]. 2. PRAA WYZWALANA RĘZNIE Pracę ręczną mieszadła wyzwala się przyciskając przycisk oznaczony symbolem [3]. W tym momencie następuje przerwanie automatycznej pracy mieszadła i przejście na pracę ręczną. Praca ręczna mieszadła może przebiegać w dwóch wariantach w zależności od dokonanych ustawień parametru P. a) P = ciągła praca mieszadła; b) P > mieszadło pracuje przez czas równy ustawionej liczbie wyrażonej w minutach. Po upływie tego czasu, mieszadło przechodzi do pracy automatycznej. Funkcja ręcznej pracy mieszadła działa również przy wyłączonej pracy regulatora przyciskiem wyłączającym [1] lub wyłączonej pracy mieszadła [2]. Ręczną pracę mieszadła można w dowolnym momencie przerwać przyciskając ponownie przycisk oznaczony symbolem. Praca mieszadła wyzwalana ręcznie nie ulega przerwaniu w momencie ręcznego wyłączenia regulatora przyciskiem wyłączającym[1]. Ustawienie pracy mieszadła w cyklu ręcznym sygnalizowane jest poprzez migające świecenie sygnalizacji świetlnej pracy mieszadła [7].

5 UWAGA: Brak świecenia sygnalizacji świetlnej mieszadła [8], [7] oznacza, że dokonano wyłączenia automatycznej pracy mieszadła jednocześnie nie włączono pracy ręcznej. WYŁĄZNIK KRAŃOWY KLAPY Regulatory wyposażone są w możliwość podłączenia zewnętrznego wyłącznika krańcowego klapy zbiornika. Zasada działania tego wejścia polega na natychmiastowym wyłączaniu pracy mieszadła w momencie zwarcia tego wejścia dokonanego przez podłączony wyłącznik krańcowy klapy. Równocześnie, w zależności od dokonanych ustawień w regulatorze parametr AF, istnieje możliwość wyłączenia pracy agregatu. Wyłączenie pracy agregatu następuje z zadanym opóźnieniem w stosunku do sygnału otwarcia klapy, tak aby chwilowe otwarcie nie powodowało natychmiastowego przerwania pracy agregatu. Powrót do ponownej pracy agregatu następuje po zaniku sygnału otwarcia klapy z uwzględnieniem zaprogramowanego minimalnego czasu postoju agregatu. Powrót pracy mieszadła (wg przerwanego cyklu) następuje po zaniku sygnału otwarcia klapy z opóźnieniem 5 sekundowym. UWAGA W przypadku braku wpisów wartości maksymalnych i minimalnych temperatury w pamięci regulatora ukazuje się symbol --- Kasowanie pamięci wartości maksymalnych i minimalnych następuje automatycznie po wyłączeniu regulatora przyciskiem wyłączającym. Zanik napięcia zasilania powoduje również kasowanie pamięci. W dowolnej chwili można również dokonać ręcznego skasowania dotychczasowych wartości maksymalnych i minimalnych. Poniższy rysunek obrazuje ręczne kasowanie pamięci UWAGA: 1. Standardowo sygnałem otwarcia klapy jest zwarcie odpowiednich wejść regulatora przez zewnętrzny wyłącznik krańcowy. Możliwe jest również wykonanie regulatora z odwrotnym działaniem wejścia FUNKJA PAMIĘI WARTOŚI TEMPERATUR MAKSIMUM I MINIMUM Regulator posiada funkcję rejestrowania w wewnętrznej pamięci wartości temperatur maksymalnych i minimalnych, które występują w całym cyklu pracy regulatora. Funkcja ta umożliwia kontrolę czy towar jest przechowywany w prawidłowych warunkach temperaturowych. W momencie włączenia urządzenia do pracy po upływie zaprogramowanego opóźnienia (parametr AApatrz tabela) następuje zapisywanie do pamięci wartości minimalnych i maksymalnych temperatur. Programowalny czas opóźnienia włączenia się tej funkcji pozwala na wstępne schłodzenie świeżego towaru i tym samym nie uwzględnianie maksymalnej temperatury w momencie uruchomienia urządzenia. zas ten należ dobrać do rzeczywistych warunków pracy urządzenia. Nastawa fabryczne wynosi 18 min. W dowolnym momencie można dokonać odczytu występujących dotychczas wartości maksymalnych i minimalnych. Poniższy rysunek obrazuje dokonywanie odczytu: FUNKJA SYGNALIZAJI ALARMOWEJ PRZEKROZENIA PRAWIDŁOWEGO ZAKRESU TEMPERATUR Regulator SMT wyposażony jest w funkcję sygnalizacji przekroczenia zadanego zakresu temperatur. Aby funkcja działała prawidłowo, w pierwszej kolejności należy zaprogramować zakres prawidłowych temperatur parametr A1 (temperatura poniżej której będzie wzbudzany alarm) oraz A2 (temperatura powyżej której będzie wzbudzany alarm) (patrz tabela nastaw). Drugim parametrem, który należy określić to opóźnienie czasowe włączenia funkcji alarmowej od momentu włączenia regulatora do pracy - parametr AA. Opóźnienie to eliminuje wzbudzanie alarmu w początkowej fazie chłodzenia. Parametr ten jest wspólny z opóźnieniem w funkcji pamięci maksymalnych i minimalnych wartości temperatur. Stan przekroczenia zadanego zakresu temperatury sygnalizowany jest optycznie i dźwiękowo. W przypadku stanu alarmowego wzbudzany jest sygnalizator dźwiękowy cyklicznie na 5 sek co 1 minutę. Równocześnie na wyświetlaczu pokazują się na przemian PPP, wartość temperatury. Alarm dźwiękowy można wyłączyć dokonując odpowiedniego zaprogramowania parametru HE.

6 SYGNALIZAJA USZKODZENIA ZUJNIKA W przypadku wykrycia przez regulator uszkodzenia czujnika sterującego, na wyświetlaczu pojawia się symbol AU jednocześnie ulega włączeniu dźwiękowa sygnalizacja alarmowa praca agregatu i mieszadła zostaje przerwana do czasu usunięcia awarii. UWAGA Sygnalizacja uszkodzenia czujnika pojawia się również w przypadku przekroczenia zakresu mierzonych przez regulator temperatur. PODŁĄZENIE REGULATORA DO URZĄDZENIA HŁODNIZEGO W celu podłączenia regulatora do urządzenia chłodniczego należy dokonać następujących czynności: 1. Przygotować otwór w urządzeniu chłodniczym do wmontowania regulatora 2. Umieścić regulator w przygotowany otworze i przykręcić go blachowkrętami 3. zujnik sterujący umieścić wewnątrz komory chłodniczej w miejscu najdogodniejszym do pomiaru temperatury, a jednocześnie osłoniętym przed przypadkowym uszkodzeniem 4. Dokonać podłączeń regulatora do wyjść znajdujących się na tylnej ściance regulatora

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-04. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul. Przewóz 34/304 tel

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-04. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul. Przewóz 34/304 tel Regulatory temperatury serii SMT-4 są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami temperatury przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka oraz wszelkiego rodzaju suszarniach. Obudowa tych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05M PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul. Przewóz 34/304 tel

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05M PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul. Przewóz 34/304 tel Regulatory temperatury SMT-5M są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami temperatury przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka. Obudowa tych regulatorów jest hermetyczna, przystosowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMR-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMR-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax Regulatory temperatury SMR-5 są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami temperatury przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka połączonych z procesem udoju. Regulatory te przystosowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-02

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE.  INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-02 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-2 3-695 KRAKÓW tel/fax 12 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury typu SCH-2 są uniwersalnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H 30-716 KRAKÓW ul.przewóz 34/304 tel 012 657 91 44 Sterowniki seria UMS-02H są uniwersalnymi programowalnymi sterownikami czasowymi.

Bardziej szczegółowo

Technologia przyszłości

Technologia przyszłości Technologia przyszłości 2 www.emiloo.pl Spis treści O nas 4 Regulatory do urządzeń chłodniczych oraz grzejnych 6 MRT-1/C 8 MRT-1/CW 9 MRT-1/D 10 MRT-5/C 11 MRT-5/CW 12 MRT-6 13 MRT-7 14 MRT-8 15 Regulatory

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY SERIA SCH-04. v.3

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE.  INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY SERIA SCH-04. v.3 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY SERIA SCH-4 v.3 3-695 KRAKÓW tel/fax 12 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury serii SCH-4 są uniwersalnymi

Bardziej szczegółowo

MRT-5/CW INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA KARTA GWARANCYJNA ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ R

MRT-5/CW INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA KARTA GWARANCYJNA ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ R KARTA GWARANCYJNA ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ R Zakład Elektromechaniki Chłodniczej * IGLOO*, udziela na zasadach ogólnych, gwarancji na sprawne działanie regulatora typu MRT-5/CW na okres 12-tu

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-04

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-04 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-04 30-716 KRAKÓW ul.przewóz 34/304 tel 012 657 91 44 Sterowniki seria UMS-04 są uniwersalnymi programowalnymi sterownikami czasowymi.

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax

INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Regulator temperatury SCH-5 jest uniwersalnym sterownikiem przeznaczonym do sterowania oraz regulacji w urządzeniach chłodniczych oraz chłodniczo-grzejnych o róŝnym

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 LGSA-02 - + Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA

POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA 30-695 KRAKÓW ul. Schweitzera 1/11 tel./fax (012) 657-91-44 tel.kom. 694 100 858; 608 815 473 e-mail: makot_firma@op.pl www.makot.com.pl

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) , , Fax:

Sp. z o.o Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) , , Fax: Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 020, 021, 022 R Sp z oo 41-250 Czeladź ul Wojkowicka 21 Tel (0-32) 265 70 97, 265 76 41, 763-77-77 Fax: 763 75-94 wwwmiksterpl mikster@miksterpl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku.

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku. 2 tory pomiaru temperatury - temperatura kotła (c.o.) - temperatura zasobnika (c.w.u.) 4 kanały wyjściowe - sterowanie silnika podajnika - sterowanie wentylatora nadmuchu - sterowanie pompy obiegu wody

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU

Bardziej szczegółowo

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych Dane techniczne Sterownik IBT230AC jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 80/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 80/2013 ST-104 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 80/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-104

Bardziej szczegółowo

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW 42-583 Bobrowniki ul. Sienkiewicza 63 Tel. (032) 287-41-70 Fax.(032) 381-17-00 www.phu-jatex.pl biuro@phu-jatex.pl 1. DANE TECHNICZNE... 3 2. PRZEZNACZENIE... 4 3. PULPIT

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ESD REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . DANE TECHNICZNE Wejście: Zakres pomiarowy: 5...+5 Dokładność pomiaru: ±,5% Okres próbkowania: Rozdzielczość wskazań: Rozdzielczość nastawy: Wyświetlacz:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK201/211 Proste termostaty cyfrowe do stacjonarnych urządzeń chłodniczych 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

S10. Instrukcja Obsługi. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Instrukcja Obsługi.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.pl S10 Instrukcja Obsługi dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Sterownik Zaworu Trójdrożnego AURATON S10 to sterownik przeznaczony do sterowania zaworem trójdrożnym. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810. MR-elektronika Warszawa 2012

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810. MR-elektronika Warszawa 2012 MR - elektronika Instrukcja obsługi Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810 MR-elektronika Warszawa 2012 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77, tel. 22

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU TT-5

INSTRUKCJA TERMOSTATU TT-5 INSTRUKCJA TERMOSTATU TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością co 0,1 C. Elementem wykonawczym jest przekaźnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu PJ32C: Najbardziej kompleksowy sterownik do sterowania układem chłodniczym. Jest idealnym rozwiązaniem dla układów w których parowniki

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 inteligentna elektronika przemysłowa UNIWERSALNY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800

Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800 25-551 Kielce; ul. Warszawska 229 tel. (+48 41) 368-59-59, 331-62-89 www.argenta.pl argenta@argenta.pl Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800 Kielce 2005 Data utworzenia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA AUTOMATYKA. Herbaciana Reguły PL. tel: fax:

LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA AUTOMATYKA. Herbaciana Reguły PL. tel: fax: ELEKTRONIKA LABORATORYJNA AUTOMATYKA Herbaciana 9 05-816 Reguły PL tel: +48 22 7536130 fax: +48 22 7536135 www: www.label.pl email: info@label.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LB-762 Wydanie2 30 marca 2009 Copyright

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-206-P00 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja programu 01

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-206-P00 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja programu 01 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU

Bardziej szczegółowo

Zespół grzejny z mikroprocesorowym regulatorem temperatury TR 01 wersja 1.3

Zespół grzejny z mikroprocesorowym regulatorem temperatury TR 01 wersja 1.3 Zespół grzejny z mikroprocesorowym regulatorem temperatury TR 01 wersja 1.3 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI - 1 - Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie Państwu instalację zespołu grzejnego i sterownika

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v2.1 Instrukcja obsługi luty 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-02-01 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w

Bardziej szczegółowo

Sterownik mcc10 instrukcja obsługi

Sterownik mcc10 instrukcja obsługi Sterownik mcc10 instrukcja obsługi Cechy mcc10: pobieranie wody na poziom lub czas; możliwość stosowania jednocześnie wody zimnej i gorącej; możliwość naprzemiennego stosowania detergentów zasadowych i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32Y0EL00 -dokumentacja dla serwisu

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32Y0EL00 -dokumentacja dla serwisu Plug-In sterownik Carel typu: PJ32Y0EL00 -dokumentacja dla serwisu PJ32Y Idealne rozwiązanie dla nadzorowania instalacji chłodniczej wtedy kiedy istnieje potrzeba aktywnego odszraniania ( rezystancyjnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DC-20D PODWÓJNY REGULATOR TEMPERATURY

INSTRUKCJA OBSŁUGI DC-20D PODWÓJNY REGULATOR TEMPERATURY INSTRUKCJA OBSŁUGI DCD PODWÓJNY REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . OPIS. DC to dwa REGULATORY temperatury umieszczone w jednej obudowie z możliwością dowolnej konfiguracji wejśćwyjść i powiązania obu reguatorów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 Gliwice 01.05.2008 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl Fax./tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 1. Przeznaczenie 2. Budowa. 3. Zasada

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI PELTRON TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Sp. z o.o. ul. Turystyczna 4, 05-462 Wiązowna TEL. (22) 615-63-56, 615-25-70, FAX (022) 615-70-78, www.peltron.home.pl e - m a i l : peltron@home.pl REGULATOR PROGOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo