I semestr: 98 godzin. 20. Odpowiedzialność za wypadki w sporcie. (4 godz.) 21. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska. (4 godz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I semestr: 98 godzin. 20. Odpowiedzialność za wypadki w sporcie. (4 godz.) 21. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska. (4 godz."

Transkrypt

1 Ramowy plan studiów podyplomowwych Odpowiedzialność odszkodowawcza na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Prawa Cywilnego Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych podzielonych na dwa semestry. Zajęcia będą odbywać się w cyklu weekendowym, w soboty i niedziele przez 13 weekendów, z czego 6 w semestrze zimowym i 7 w semestrze letnim. Zajęcia są planowane w następujących godzinach: sobota (8 godz. dydaktycznych), niedziela (8 godzin dydaktycznych) I semestr: 98 godzin Zagadnienia ogólne (36 godz.) 1. Istota i funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej. Przesłanki i zasady. 2. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność. Znaczenie zgody poszkodowanego (2+2=4) 3. Normalne następstwa zdarzenia. Adekwatny związek przyczynowy. (2 godz.) 4. Wina w odpowiedzialności odszkodowawczej. Pojęcie należytej staranności. Należyta staranność zawodowca. 5. Ostrożność, staranność i rezultat w zobowiązaniach. 6. Szkoda. Obliczanie szkody na mieniu. Redukcja szkód. Przyczynienie się poszkodowanego. Sposoby naprawienia szkody. Ustalenie wysokości odszkodowania. Przedawnienie roszczeń. 7. Szkody na osobie. Dobra osobiste. Zadośćuczynienie za krzywdy. Pojęcie krzywdy kontraktowej. 8. Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa. Odpowiedzialność odszkodowawcza a inne roszczenia. Zbieg roszczeń odszkodowawczych - konkurencja reżimów odpowiedzialności cywilnej. 9. Odpowiedzialność solidarna. Solidarność nieprawidłowa. (2 godz.) 10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Blok I - kontraktowy (20 godzin) 11. Odpowiedzialność przedkontraktowa. Nielojalne negocjowanie. Uchybienia w prowadzeniu procedur przetargowych. Culpa in contrahendo. Listy intencyjne. Skutki prawne umowy o negocjacje. 12. Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej a dodatkowe porozumienia umowne: zadatek, kara umowna, odstępne. Umowne modyfikacje odpowiedzialności kontraktowej. Niedozwolone klauzule umowne. 13. Odszkodowanie z umowy przedwstępnej. 14. Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowach konsumenckich. 15. Kontraktowa odpowiedzialność za osoby trzecie. Blok II - deliktowy (42 godziny) 16. Zdolność deliktowa małoletnich. 17. Odpowiedzialność za produkt. 18. Szkody wyrządzone w Internecie. 19. Odpowiedzialność za niezapewnienie bezpieczeństwa lub za stworzenie stanu niebezpieczeństwa. 20. Odpowiedzialność za wypadki w sporcie. 21. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska. 1

2 22. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Ogrody zoologiczne, rezerwaty przyrody, obrót zwierzętami egzotycznymi, hodowla zwierząt niebezpiecznych. Pszczoły. Piranie w sadzawce centrum handlowego. 23. Odszkodowania za szkody wyrządzone przez ruch pojazdów mechanicznych. Wypadki komunikacyjne. 24. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa. 25. Odpowiedzialność osób prawnych. Personel, uchwały organów kolegialnych, wina anonimowa, organizacyjna. 26. Umowne modyfikacje odpowiedzialności deliktowej. Niedozwolone klauzule modyfikujące odpowiedzialność odszkodowawczą. (2 godz.) II Semestr: 102 godziny Blok III - budowlano - mieszkaniowy (12 godzin) 27. Odpowiedzialność za szkody budowlane. Prawo sąsiedzkie. Zawalenie się budowli lub oderwanie jej części. Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych a odpowiedzialność właścicieli lokali. Balkony, windy i sople lodu. Effusum vel deiectum. Zalanie mieszkania. (4) 28. Odpowiedzialność z umowy deweloperskiej. Spółdzielcza umowa o budowę lokalu. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności. Dodatkowe klauzule umowne o charakterze odszkodowawczym. 29. Umowa o roboty budowlane. Udział stron w sporządzaniu kosztorysu. Dokumentacja budowlana (status prawny). Szkody na terenie budowy. Niebezpieczeństwo zniszczenia lub uszkodzenia obiektu. Podwykonawcy. Odpowiedzialność za wady budowli. Okresowe przeglądy techniczne. Kazus hali katowickiej ; możliwości regresów. Blok IV - medyczny (14 godzin) 30. Lekarz a autonomia pacjenta. Szkody medyczne. Zobowiązania lekarskie. Błąd lekarski. Powikłania pozabiegowe. Uświadomiona (poinformowana) zgoda pacjenta i sprzeciw, również pro futuro. Wybrane zagadnienia dotyczące praw pacjenta. 31. Odpowiedzialność za szkody powstałe przy czynnościach kosmetycznych. Medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, protetyka stomatologiczna, stomatologia. Czynności eksperymentalne. 32. Odszkodowania za wrongful birth, wrongful life, wrongful conception. Odszkodowawcze aspekty zapłodnienia pozaustrojowego. 33. Wpływ orzeczeń sądów karnych i sądów lekarskich na odpowiedzialność odszkodowawczą. (2 godz.) Blok V turystyczno - hotelarski (12 godzin) 34. Odszkodowania za usługi turystyczne. Umowa pakietowa. 35. Odszkodowania w hotelarstwie. Umowa hotelowa. Odpowiedzialność za rzeczy wniesione. 36. Odszkodowania w prawie przewozowym. Czarter. Blok VI Odpowiedzialność organów władzy publicznej (20 godzin) 37. Działalność prawodawcza. 38. Działalność administracyjna. 39. Działalność sądownictwa. 40. Odpowiedzialność za naruszenie prawa wspólnotowego (UE). 41. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za dominium. Wojsko, policja, służba więzienna. (4) 2

3 Blok VII Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze (12 godzin) 42. Komornicy. 43. Notariusze. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Specyficzny standard staranności. Wybrane zagadnienia prawa o notariacie w kontekście odszkodowań. Fałszerstwa aktów notarialnych. 44. Adwokaci i radcowie prawni. Blok VIII Inne rodzaje odpowiedzialności (16 godzin) 45. Odszkodowawcze zagadnienia rynku kapitałowego i papierów wartościowych. Odpowiedzialność brokera. 46. Odszkodowania i obowiązek wydania korzyści w prawie autorskim i wynalazczym. Dozwolony użytek prywatny. 47. Odpowiedzialność za osoby wymagające nadzoru. Nauczyciele, wychowawcy, opieka przedszkolna, żłobki. Odpowiedzialność z umów o naukę i o opiekę przedszkolną. Szczególny charakter żłobków. Niepełnosprawni. 48. Odpowiedzialność odszkodowawcza a stosunki majątkowe między małżonkami. (2 g.) 49. Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie spadkowym. (2 godz.) Blok IX Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody. (16 godzin) 50. Postępowanie przedsądowe (reklamacje). 51. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu sądowym. 52. Alternatywne sposoby dochodzenia roszczeń (sądownictwo polubowne, arbitraż). (4 g.) 53. Zasady i techniki dowodzenia w procesie o odszkodowanie. Ciężar dowodu. Dowód prima facie. Dowód negatywny. Biegli. Jednostki wykładowe: 4 godz. lub 2 godz. Sobota X :00-12:15 Zagadnienia ogólne. Istota i funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej. 12:45-16:00 Zagadnienia ogólne. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność X :00-12:15 Ostrożność, staranność, rezultat w zobowiązaniach. 12:45-16:00 Szkoda. Obliczanie wysokości szkody XI :00-12:15 Blok kontraktowy 12:45-16:00 Blok deliktowy XII :00-12:15 Blok kontraktowy 12:45-16:00 Blok deliktowy 9-10.I :00-12:15 Blok kontraktowy 12:45-16:00 Blok deliktowy I :00-12:15 Blok deliktowy 12:45-16:00 Blok medyczny II :00-12:15 Blok deliktowy 12:45-16:00 Blok medyczny Niedziela 9:00-12:15 Zagadnienia ogólne. Normalne następstwa zdarzenia. Związek przyczynowy. Odpowiedzialność solidarna. 12:45-16:00 Zagadnienia ogólne. Wina w odpowiedzialności odszkodowawczej. 9:00-12:15 Szkody na osobie. Dobra osobiste. 12:45-16:00 Zbieg roszczeń odszkodowawczych. 9:00-12:15 Blok kontraktowy 12:45-16:00 Blok deliktowy 9:00-12:15 Blok kontraktowy 12:45-16:00 Blok deliktowy 9:00-12:15 Blok deliktowy. 12:45-16:00 Blok budowlano - mieszkaniowy 9:00-12:15 Blok deliktowy 12:45-16:00 Blok budowlano - mieszkaniowy 9:00-12:15 Blok deliktowy 12:45-16:00 Blok budowlano - 3

4 13-14.III :00-12:15 Blok deliktowy (2) Blok medyczny (2) 12:45-16:00 Blok medyczny (4) III :00-12:15 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 12:45-16:00 Inne rodzaje odpowiedzialności IV :00-12:15 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 12:45-16:00 Inne rodzaje odpowiedzialności IV :00-12:15 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 12:45-16:00 Inne rodzaje odpowiedzialności V :00-12:15 Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 12:45-16:00 Inne rodzaje odpowiedzialności (2 +2) V :00-12:15 Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody. 12:45-16:00 Dochodzenie roszczeń mieszkaniowy 9:00-12:15 Blok turystyczno - hotelarski 12:45-16:00 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 9:00-12:15 Blok turystyczno - hotelarski 12:45-16:00 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 9:00-12:15 Blok turystyczno - hotelarski 12:45-16:00 Odpowiedzialność organów władzy publicznej 9:00-12:15 Inne rodzaje odpowiedzialności 12:45-16:00 Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 9:00-12:15 Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 12:45-16:00 Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody. 9:00-12:15 Dochodzenie roszczeń 12:45-16:00 Zagadnienia ogólne. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 4

5 Podyplomowe Studia Odpowiedzialności Odszkodowawczej (założenia ogólne) Studia poświęcone będą zagadnieniom szeroko pojmowanego prawa odszkodowawczego. Na bazie klasyki gatunku prawa cywilnego chodzi o rozwinięcie i pogłębienie wiedzy słuchaczy na tematy już to dyskusyjne, już to słabo dotychczas opracowane w doktrynie, już to na tyle nowe, że lektura dostępnych opracowań okazuje się niewystarczająca. Celem Studiów jest uzupełnienie wiadomości słuchaczy o zagadnienia, z którymi mogą się zetknąć i stykają się w praktyce zawodowej, a które nie zostały w sposób dostateczny omówione na studiach magisterskich - albowiem zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego będąca do dyspozycji liczba godzin dydaktycznych jest zdecydowanie zbyt mała, a materiał do nauki wciąż się rozrasta. Studia obejmujące swym zakresem tematykę tak szeroką jak tutaj proponowana dotychczas nie zostały zorganizowane przez Instytut Prawa Cywilnego. Planowane jest zaangażowanie możliwie wielu osób jako wykładowców, ażeby oferta dydaktyczna była jak najbogatsza i jak najbardziej wszechstronna, a jednocześnie by mieściła się w ramach, które mogą zainteresować każdego prawnika związanego z problematyką odszkodowań. Stąd też, obok zagadnień ogólnych prawa odszkodowań, w programie zostały ujęte tematy nieraz bardzo szczegółowe - z pełną świadomością ich praktycznej przydatności. Główny nacisk ma zostać położony na zagadnienia nowe, które jednak pojawiły się jako swoista mutacja tematów klasycznych. Dlatego w projekcie jest bogato reprezentowana np. problematyka prawa medycznego czy zagadnienia turystyki i hotelarstwa, ale też odpowiedzialność przedkontraktowa. Sporo czasu został zaplanowane dla zagadnień zbiegu podstaw odpowiedzialności oraz możliwego zakresu umownych modyfikacji, z uwzględnieniem ochrony konsumenta. W dalszej perspektywie zakłada się, że zorganizowanie Studiów i zgrupowanie wokół niego wybitnych specjalistów z zakresu szeroko rozumianego prawa odszkodowawczego pozwoli stworzyć projekt badawczy o tej tematyce, który zaowocuje wartościowymi i nowoczesnymi publikacjami. Organizatorzy żywią przekonanie, iż w ten sposób ośrodek warszawski ma szanse zostać wnieść trwały wkład w naukę prawa cywilnego. Program Studiów został podzielony na bloki tematyczne, celem ułatwienia orientacji w wykładanej tematyce. 1

6 Formą zaliczenia będzie test sprawdzający na zakończenie obu semestrów. Program Studiów obejmuje 200 godzin zajęć o charakterze wykładowym. Kierownikiem Studiów będzie dr Wojciech Machała. Koordynatorem do spraw programowych będzie prof. dr hab. Adam Zieliński. Realizacja programu Studiów będzie opierać się w przeważającej części na zasobie kadrowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przewidywany jest także dodatkowo udział zaproszonych gości: przedstawicieli praktyki prawniczej raz świata nauki. Studia przeznaczone są dla prawników. Grupę docelową stanowią przede wszystkim adwokaci, radcowie prawni oraz inne osoby związane z reprezentowaniem stron w postępowaniu sądowym. Na drugim miejscu - sędziowie i prokuratorzy zainteresowani pogłębieniem wiedzy o zagadnienia nietypowe i specjalistyczne. Wprawdzie nie byłoby celowym zamykanie dostępu do studiów przedstawicielom innych zawodów, jednak preferowani będą prawnicy, pozostali zaś - w miarę wolnych miejsc. Należy podkreślić, że są to studia prawa cywilnego dla zaawansowanych, nie zaś kurs podstawowy prawa w skrócie. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 50osób. 2

7 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Instytut Prawa Cywilnego Warszawa 2009 r. Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Zgodnie z 15 ust. 2 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim z 12 kwietnia 2006 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przedstawia, jako załącznik do wniosku o utworzenie Podyplomowych Studiów Odpowiedzialności Odszkodowawczej, szczegółowe informacje dotyczące organizowanych Studiów. Kandydat na Kierownika Studiów Podyplomowych ( 15 ust. 2 lit. b Regulaminu): dr Wojciech Machała Nazwa studiów, cel, tryb, zakres tematyczny, czas trwania i sposób oceniania wyników nauczania ( 15 ust. 2 lit. c Regulaminu) Podyplomowe Studia Odpowiedzialności Odszkodowawczej Celem studiów jest uzupełnienie programu studiów magisterskich prowadzonych na wydziałach prawa o zajęcia z zakresu szeroko pojmowanej odpowiedzialności odszkodowawczej. Problematyka ta ma coraz większe znaczenie w praktyce, jednak z braku czasu dydaktycznego nie jest dostatecznie reprezentowana na studiach prawniczych. Celem Studiów jest stworzenie absolwentom możliwości rozwinięcia i pogłębienia wiedzy w tym zakresie. Zakres tematyczny studiów obejmuje różnorodne zagadnienia dotyczące prawa odszkodowań, poczynając od zagadnień ogólnych na poziomie bardziej zaawansowanym po kwestie szczegółowe, nie dość dokładnie opracowane w podręcznikach kursowych - a nawet na tyle nowe, że opracowania się jeszcze nie doczekały. Studia będą prowadzone zaocznie, w trybie zjazdowym, w soboty i niedziele co dwa tygodnie, od października do maja następnego roku. Łącznie obejmować będą 200 godzin dydaktycznych w ramach 13 zjazdów przez dwa semestry. Ocena wyników nauczania będzie dokonywana na podstawie wpisów zaliczeń obecności na zajęciach w Karcie Słuchacza oraz testu sprawdzającego na zakończenie zajęć, obejmującego pytania ze wszystkich przedmiotów wykładanych na Studiach. Szczegółowe warunki rekrutacji na studia ( 15 ust. 2 lit. d Regulaminu) Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Rekrutacja będzie prowadzona od 5 maja każdego roku do wyczerpania limitu miejsc i będzie 1

8 miała charakter otwarty (przy czym rekrutacja na pierwszy rok Studiów rozpocznie się z dniem 20 maja 2009 r.). O przyjęciu decydować będzie kolejność złożenia dokumentów, z zastrzeżeniem preferencji dla kandydatów, o których mowa w punkcie następnym. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia powinny złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia kierowane do Kierownika Studiów, życiorys - kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, zobowiązanie do uiszczenia opłaty za studia w postaci umowy o warunkach odpłatności za studia, trzy zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego, adres do korespondencji. Miejscem składania dokumentów jest Instytut Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Solec 48, Warszawa, pok Wymagania stawiane kandydatom na studia ( 15 ust. 2 lit. e Regulaminu). Kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (II stopnia). Pierwszeństwo mają absolwenci wydziałów prawa uczelni wyższych. Sylwetka absolwenta ( 15 ust. 2 lit. f Regulaminu) Osoba o pogłębionej znajomości tematyki prawa odszkodowawczego, przygotowana do reprezentowania stron oraz do orzekania w sprawach odszkodowawczych. Program studiów, uwzględniający przedmioty nauczania w poszczególnych semestrach, ich wymiar i rozkład, warunki ich zaliczania oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów. ( 15 ust. 2 lit. g Regulaminu). Semestr I 1. Zagadnienia ogólne odpowiedzialności odszkodowawczej - 36 godz. (prof. Adam Zieliński, prof. Marek Safjan, dr Maciej Kaliński, dr Jacek Jastrzębski, zaliczenie na podstawie obecności) 2. Odpowiedzialność deliktowa - 42 godz. (prof. Adam Zieliński, dr Maria Boratyńska, dr. Jacek Jastrzębski, zaliczenie na podstawie obecności) 3. Odpowiedzialność kontraktowa - 20 godz. (doc. Zbigniew Banaszczyk, dr Maciej Kaliński, zaliczenie na podstawie obecności) Semestr II 4. Odszkodowania z zakresu budowlano - mieszkaniowego - 12 godz. (dr Wojciech Machała, zaliczenie na podstawie obecności) 5. Odszkodowania w prawie medycznym - 14 godz. (dr Maria Boratyńska, zaliczenie na podstawie obecności) 6. Turystyka i hotelarstwo - 12 godz. (dr Wojciech Machała, zaliczenie na podstawie obecności) 7. Odpowiedzialność organów władzy publicznej - 20 godz. (dr Beata Janiszewska, zaliczenie na podstawie obecności) 2

9 8. Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze - 12 godz. (doc. Zbigniew Banaszczyk, dr Wojciech Machała, zaliczenie na podstawie obecności) 9. Inne rodzaje odpowiedzialności - 16 godz. (prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki, dr Maria Boratyńska, dr Wojciech Machała, zaliczenie na podstawie obecności) 10. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych - 16 godz. (doc. Zbigniew Banaszczyk, dr Maria Boratyńska, dr Wojciech Machała, zaliczenie na podstawie obecności) Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie z pozytywnym wynikiem testu sprawdzającego. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć ( 15 ust. 2 lit.h Regulaminu) Październik 2009 r. Imienna lista wykładowców wybranych do realizacji programu ( 15 ust. 2 lit. i Regulaminu) Prof. dr hab. Marek Safjan, Prof. dr hab. Adam Zieliński, dr hab. Prof. UW Aleksander Chłopecki, doc. Zbigniew Banaszczyk, dr Maria Boratyńska, dr Beata Janiszewska, dr Jacek Jastrzębski, dr Maciej Kaliński, dr Wojciech Machała Przewidywana liczba słuchaczy lub limit przyjęć ( 15 ust. 2 lit. k Regulaminu) Przewidywana liczba słuchaczy: Uchwała Rady Wydziału w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Odpowiedzialności Odszkodowawczej oraz ich kosztorys zostają przedłożone w odrębnych załącznikach. 3

10 Plan studiów podyplomowych Odpowiedzialność odszkodowawcza Semestr zimowy: 98 godzin Zagadnienia ogólne (36 godz.) 1. Istota i funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej. Przesłanki i zasady. 2. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność. Znaczenie zgody poszkodowanego (2+2=4) 3. Normalne następstwa zdarzenia. Adekwatny związek przyczynowy. (2 godz.) 4. Wina w odpowiedzialności odszkodowawczej. Pojęcie należytej staranności. Należyta staranność zawodowca. 5. Ostrożność, staranność i rezultat w zobowiązaniach. 6. Szkoda. Obliczanie szkody na mieniu. Redukcja szkód. Przyczynienie się poszkodowanego. Sposoby naprawienia szkody. Ustalenie wysokości odszkodowania. Przedawnienie roszczeń. 7. Szkody na osobie. Dobra osobiste. Zadośćuczynienie za krzywdy. Pojęcie krzywdy kontraktowej. 8. Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa. Odpowiedzialność odszkodowawcza a inne roszczenia. Zbieg roszczeń odszkodowawczych - konkurencja reżimów odpowiedzialności cywilnej. 9. Odpowiedzialność solidarna. Solidarność nieprawidłowa. (2 godz.) 10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Blok I - kontraktowy (20 godzin) 11. Odpowiedzialność przedkontraktowa. Nielojalne negocjowanie. Uchybienia w prowadzeniu procedur przetargowych. Culpa in contrahendo. Listy intencyjne. Skutki prawne umowy o negocjacje. 11a Zawieranie umów przez Intenet. Aukcja elektroniczna. Sprzedaż wysyłkowa (4 g.) 12. Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej a dodatkowe porozumienia umowne: zadatek, kara umowna, odstępne. Umowne modyfikacje odpowiedzialności kontraktowej. Niedozwolone klauzule umowne. 13. Odszkodowanie z umowy przedwstępnej. (2 godz.) 14. Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowach konsumenckich. 15. Kontraktowa odpowiedzialność za osoby trzecie. (2 godz.) 1

11 Blok II - deliktowy (42 godziny) 16. Zdolność deliktowa małoletnich. 17. Odpowiedzialność za produkt. 18. Szkody wyrządzone w Internecie. 19. Odpowiedzialność za niezapewnienie bezpieczeństwa lub za stworzenie stanu niebezpieczeństwa. 20. Odpowiedzialność za wypadki w sporcie. 21. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska. 22. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Ogrody zoologiczne, rezerwaty przyrody, obrót zwierzętami egzotycznymi, hodowla zwierząt niebezpiecznych. Pszczoły. Piranie w sadzawce centrum handlowego. 23. Odszkodowania za szkody wyrządzone przez ruch pojazdów mechanicznych. Wypadki komunikacyjne. 24. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa. 25. Odpowiedzialność osób prawnych. Personel, uchwały organów kolegialnych, wina anonimowa, organizacyjna. 26. Umowne modyfikacje odpowiedzialności deliktowej. Niedozwolone klauzule modyfikujące odpowiedzialność odszkodowawczą. (2 godz.) Semestr letni: 102 godziny Blok III - budowlano - mieszkaniowy (12 godzin) 27. Odpowiedzialność za szkody budowlane. Prawo sąsiedzkie. Zawalenie się budowli lub oderwanie jej części. Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych a odpowiedzialność właścicieli lokali. Balkony, windy i sople lodu. Effusum vel deiectum. Zalanie mieszkania. (4) 28. Odpowiedzialność z umowy deweloperskiej. Spółdzielcza umowa o budowę lokalu. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności. Dodatkowe klauzule umowne o charakterze odszkodowawczym. 29. Umowa o roboty budowlane. Udział stron w sporządzaniu kosztorysu. Dokumentacja budowlana (status prawny). Szkody na terenie budowy. Niebezpieczeństwo zniszczenia lub uszkodzenia obiektu. Podwykonawcy. Odpowiedzialność za wady budowli. Okresowe przeglądy techniczne. Kazus hali katowickiej ; możliwości regresów. 2

12 Blok IV - medyczny (14 godzin) 30. Lekarz a autonomia pacjenta. Szkody medyczne. Zobowiązania lekarskie. Błąd lekarski. Powikłania pozabiegowe. Uświadomiona (poinformowana) zgoda pacjenta i sprzeciw, również pro futuro. Wybrane zagadnienia dotyczące praw pacjenta. 31. Odpowiedzialność za szkody powstałe przy czynnościach kosmetycznych. Medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, protetyka stomatologiczna, stomatologia. Czynności eksperymentalne. 32. Odszkodowania za wrongful birth, wrongful life, wrongful conception. Odszkodowawcze aspekty zapłodnienia pozaustrojowego. 33. Wpływ orzeczeń sądów karnych i sądów lekarskich na odpowiedzialność odszkodowawczą. (2 godz.) Blok V turystyczno - hotelarski (12 godzin) 34. Odszkodowania za usługi turystyczne. Umowa pakietowa. 35. Odszkodowania w hotelarstwie. Umowa hotelowa. Odpowiedzialność za rzeczy wniesione. 36. Odszkodowania w prawie przewozowym. Czarter. Blok VI Odpowiedzialność organów władzy publicznej (20 godzin) 37. Działalność prawodawcza. 38. Działalność administracyjna. 39. Działalność sądownictwa. 40. Odpowiedzialność za naruszenie prawa wspólnotowego (UE). 41. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za dominium. Wojsko, policja, służba więzienna. (4) Blok VII Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze (12 godzin) 42. Komornicy. 43. Notariusze. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Specyficzny standard staranności. Wybrane zagadnienia prawa o notariacie w kontekście odszkodowań. Fałszerstwa aktów notarialnych. 3

13 44. Adwokaci i radcowie prawni. Blok VIII Inne rodzaje odpowiedzialności (16 godzin) 45. Odszkodowawcze zagadnienia rynku kapitałowego i papierów wartościowych. Odpowiedzialność brokera. 46. Odszkodowania i obowiązek wydania korzyści w prawie autorskim i wynalazczym. Dozwolony użytek prywatny. 47. Odpowiedzialność za osoby wymagające nadzoru. Nauczyciele, wychowawcy, opieka przedszkolna, żłobki. Odpowiedzialność z umów o naukę i o opiekę przedszkolną. Szczególny charakter żłobków. Niepełnosprawni. 48. Odpowiedzialność odszkodowawcza a stosunki majątkowe między małżonkami. (2 g.) 49. Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie spadkowym. (2 godz.) Blok IX Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody. (16 godzin) 50. Postępowanie przedsądowe (reklamacje). 51. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu sądowym. 52. Alternatywne sposoby dochodzenia roszczeń (sądownictwo polubowne, arbitraż). (4 g.) 53. Zasady i techniki dowodzenia w procesie o odszkodowanie. Ciężar dowodu. Dowód prima facie. Dowód negatywny. Biegli. Jednostki wykładowe: 4 godz. lub 2 godz. 4

14

15 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Kosztorys Podyplomowych Studiów Odpowiedzialności Odszkodowawczej na rok akademicki 2009/2010 Kierownik Studiów Nazwa Studiów dr Wojciech Machała Podyplomowe Studia Odpowiedzialności Odszkodowawczej Przewidywana (minimalna) liczba słuchaczy 50 Czesne za studia Wpływy z tytułu odpłatności za studia (przewidywane) zł zł Koszty związane z organizacją i prowadzeniem Studiów (ilościowe i wartościowe) 1. Dydaktyka a) Wykłady, konwersatoria (200 godz.) zł b) Opracowanie konspektów - c) Przygotowanie i ocena testu sprawdzającego zł Ogółem dydaktyka zł 2. Inne wynagrodzenia a) Kierownik Studiów zł b) Sekretariat Studiów zł c) Finanse Studiów zł d) Inne wynagrodzenia zł (np. wypisywanie świadectw ukończenia studiów, prace techniczne, biblioteczne, inne) Ogółem inne wynagrodzenia zł 3. Koszty rzeczowe a) Sprzątanie sal, ochrona budynku, obsługa szatni zł usługi telekomunikacyjne b) Koszty materiałowe zł 1

16 (faksy, powielanie materiałów, karty słuchacza, dyplomy, druki) Ogółem koszty rzeczowe zł 1. Ogółem wpływy z tytułu odpłatności za studia zł 2. Ogółem koszty zł 3. Narzut na rzecz UW zł 2

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 5. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański,

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XVII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 34 Art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Regulamin Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Podstawę prawną utworzenia Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Organizacja Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej Oferta edukacyjna (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) Rok akademicki 2008/2009 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie I. Tryb powoływania studiów podyplomowych 1. Wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych przedkłada prorektorowi ds. studiów

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego w roku akademickim 2015/2016 Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu we współpracy z Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaprasza do Tarnobrzega na prestiżowe dwusemestralne studia podyplomowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2015 r. Zakończenie marzec 2015 r. W zajęciach może

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia 26.01.2009 r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012 4 SPIS TREŚCI 1. Przepisy ogólne...7 2. Tworzenie i likwidacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy prawa medycznego dla lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87. Senatu UŚ z dnia 22 kwietnia 2008 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law"

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law" Na podstawie 44 pkt. 11 i pkt. 13 w zw. z 43 ust. 2 i ust. 4 Statutu UKSW

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność zawodowa i cywilna lekarza

Odpowiedzialność zawodowa i cywilna lekarza Odpowiedzialność zawodowa i cywilna lekarza Iwona Wrześniewska Wal Kurs Zdrowie Publiczne cz II. 2014 1 Odpowiedzialność cywilna 2 Charakter odpowiedzialności cywilnej 1. Odpowiedzialność cywilna ma charakter

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników szeroko rozumianej administracji

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim uchwalony dnia 12 kwietnia 2006 r.

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim uchwalony dnia 12 kwietnia 2006 r. Załącznik do Uchwały nr 76 Senatu UW z dnia 12 kwietnia 2006 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim uchwalony dnia 12 kwietnia 2006 r. Studia podyplomowe realizują strategię budowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisława Kalus Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2011 r. OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 76 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela).

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela). Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Żywności w roku akademickim 2015/2016 Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2017 rok I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. III. IV. Podział prawa cywilnego. Powszechne

Bardziej szczegółowo

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warszawa, 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 44 Senatu UZ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Umowa o podróż w prawie polskim. Rafał Adamus Masowy rozwój turystyki prowadzi do poddania tej dziedziny aktywności społecznej regulacji prawnej w systemach prawnych różnych państw, a w tym również w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 18 lipca 2011 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta w

Bardziej szczegółowo

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Nazwa studiów podyplomowych: Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych nowoczesnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2015 Zatwierdzony Uchwałą Senatu w dniu 14 lipca 2014 r. 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora KWSPZ z dnia 5.07.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających Na podstawie art.6 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk Załącznik do UCHWAŁY Nr 44 Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi podjętej na posiedzeniu w dniu 13czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU SPIS TREŚCI: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...3 Załącznik 1: PROGRAM STUDIUM PODYPLOMOWEGO...8 Załącznik 2: SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Specjalność - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Kod przedmiotu PWTM Nazwa przedmiotu Prawo w telekomunikacji Wersja przedmiotu 2 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach podyplomowych Szczegółowe Problemy Psychoterapii I rok 2013/2014 II rok 2014/2015

Program kształcenia na studiach podyplomowych Szczegółowe Problemy Psychoterapii I rok 2013/2014 II rok 2014/2015 Program kształcenia na studiach podyplomowych Szczegółowe Problemy Psychoterapii I rok 2013/2014 II rok 2014/2015 Wydział Wydział Lekarski Collegium Medicum Jednostka prowadząca studia podyplomowe Wydział

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Załącznik do uchwały Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia. w sprawie powołania studiów podyplomowych Wykonywanie funkcji administratora

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE. Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI. UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE. Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI. UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie III edycja 2015/2016 Organizator: Katedra Prawa Karnego UKSW

Bardziej szczegółowo

Nabór na VI edycję studiów podyplomowych "Zarządzanie Kosztami Przedsięwzięcia Budowlanego"

Nabór na VI edycję studiów podyplomowych Zarządzanie Kosztami Przedsięwzięcia Budowlanego ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO EDYCJA VII UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE REKRUTACJA NA VII EDYCJĘ STUDIÓW ROZPOCZNIE SIĘ W TERMINIE MARZEC/KWIECIEŃ 2016 R. PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KOLEJNEJ EDYCJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2012 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bankowa we

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów druków niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 7/40/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 września 2011r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym ZAKRES REGULACJI Projektowana ustawa powinna regulować co najmniej następujące zagadnienia: 1. warunki i zasady wykonywania doradztwa, 2. organizacje samorządu doradców zawód doradcy odszkodowawczego NIE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU w roku akademickim 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU w roku akademickim 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU w roku akademickim 2017/2018 Uchwała nr 74 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r. Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG)

Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2015 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku Regulamin uchwalono na podstawie: art. 8 ust. 1 i art. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych nr 7/2016 z dnia r. STANDARD KURSÓW I SZKOLEŃ Z ZAKRESU BADAŃ POLIGRAFICZNYCH

Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych nr 7/2016 z dnia r. STANDARD KURSÓW I SZKOLEŃ Z ZAKRESU BADAŃ POLIGRAFICZNYCH Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych nr 7/2016 z dnia 20.07.2016r. STANDARD KURSÓW I SZKOLEŃ Z ZAKRESU BADAŃ POLIGRAFICZNYCH Rozdział I Rodzaje kursów i szkoleń 1 Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego adzony na mocy Uchwa?y Senatu AM nr 12/2007 z dnia 5 marca 2007 r., ujednolicony Uchwa?? Senatu WUM nr 27/2008 z dnia 12 maja 2008 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu tekst jednolity z dnia 29 grudnia 2015r. 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne.. 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Wysokość opłat ustala Rektor UW.

1. Wysokość opłat ustala Rektor UW. Uchwała nr 16 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wysokości i regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wstęp... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................ 15 Wstęp......................................................... 17 ROZDZIAŁ 1. Podstawy odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

,78-0 ( )*-+9:,0 w Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez:

,78-0 ( )*-+9:,0 w Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez: do zaproszenia ofertowego : w ramach realizacji projektu WyŜszy standard lepsza jakość w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie współfinansowanego z Programu pn. Poprawa jakości usług świadczonych w domach

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach podyplomowych BADANIA KLINICZNE METODOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. Wydział Lekarski

Program kształcenia na studiach podyplomowych BADANIA KLINICZNE METODOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. Wydział Lekarski Program kształcenia na studiach podyplomowych BADANIA KLINICZNE METODOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Wydział Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów Opłata za studia (całość)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. POLITECHNIKA LUBELSKA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Lublin, 2006 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 420 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH

UCHWAŁA NR 420 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH UCHWAŁA NR 420 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie wysokości i regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie (WMSB), zwana dalej Uczelnią, jest

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE. Studia doskonalące, niestacjonarne

Program kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE. Studia doskonalące, niestacjonarne Program kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE Wydział Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów Opłata za studia (całość) Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Program dla studiów podyplomowych. Edukacja dla bezpieczeństwa

Program dla studiów podyplomowych. Edukacja dla bezpieczeństwa Program dla studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa Instytut prowadzący studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów Instytut Politologii Edukacja dla bezpieczeństwa Studia kwalifikacyjne Studia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin studiów podyplomowych opracowany został na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady odbywania studiów podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor. prof. dr hab. Sylwester Czopek

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor. prof. dr hab. Sylwester Czopek Uchwała nr 167/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 54 UCHWAŁA NR 67 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. Na podstawie art. 160a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Jarosław Wyrembak Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk Studia Podyplomowe Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest 1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest bezskuteczna, c. Równolegle z odpowiedzialnością spółki osobowej

Bardziej szczegółowo