Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter"

Transkrypt

1 Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Dariusz Daniluk Warszawa, czerwiec 2006r.

2 Streszczenie Praca zawiera obszerne wprowadzenie do technologii maszyn wirtualnych, które obejmuje ponad czterdziestoletnią historię ich rozwoju oraz charakteryzuje najnowsze rozwiązania stosowane obecnie przez firmę VMware. Nowe technologie stwarzają dla przedsiębiorstw możliwość obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej, a także podnoszą jakość świadczonych usług. Obniżenie kosztów możliwe jest dzięki konsolidacji ośrodków przetwarzania danych. Przedstawione badania dokładnie pokazują, jak firmy postrzegają cały proces, jakich dodatkowych korzyści się spodziewają oraz charakteryzują największe obawy związane z konsolidacją. W dalszej części pracy został zawarty dokładny opis głównych obszarów, których dotyczy konsolidacja. Głębsza analiza metodyk Virtual Infrastructure Methodology (VIM), ALIGN, ALIGN-lite oraz Scorpion pozwoliła na przyjrzenie się poszczególnym fazom trwania projektu. Szczególny nacisk został położony na zastosowanie oprogramowania VMware GSX/ESX oraz VMware VirtualCenter w budowie wirtualnej infrastruktury. Ostatnie rozdziały zostały poświęcone stworzonej aplikacji vclient, której zadaniem jest wspomaganie ostatniego etapu konsolidacji, czyli zarządzania wirtualną infrastrukturą. Program współpracuje z serwerem VMware VirtualCenter i umożliwia zarządzanie serwerami wirtualnymi działającymi w oparciu o VMware GSX/ESX. Praca zawiera opis wymagań, budowę aplikacji oraz szczegółowy przegląd wszystkich dostępnych funkcji. i

3 Spis treści Streszczenie... i Spis treści... ii Spis tabel, rysunków, przykładów kodu oraz wzorów... iv 1. Wstęp Tematyka pracy Cel pracy Zadania cząstkowe Wprowadzenie do wirtualizacji Istota wirtualizacji Wirtualizacja jako kierunek na rynku informatycznym Konsolidacja infrastruktury informatycznej Historia maszyn wirtualnych CTSS IBM System/ IBM System/ Zmierzch technologii maszyn wirtualnych Renesans technologii maszyn wirtualnych Podsumowanie Rozwiązania wspomagające budowę wirtualnej infrastruktury VMware GSX VMware ESX VMware VirtualCenter Budowa klastrów z wykorzystaniem maszyn wirtualnych Wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych Migracja maszyn wirtualnych Podsumowanie Optymalizacja infrastruktury przedsiębiorstwa Wstęp Typy konsolidacji Konsolidacja serwerów Konsolidacja aplikacji Konsolidacja systemów pamięci masowych Konsolidacja usług Konsolidacja sieci Konsolidacja ośrodków przetwarzania danych Konsolidacja zasobów ludzkich oraz procesów Analiza infrastruktury Planowanie Implementacja Zarządzanie Podsumowanie Założenia projektowe Założenia programowe Założenia sprzętowe Koncepcja rozwiązania Aplikacja vclient Budowa aplikacji Opis głównych pakietów oraz klas Logowanie do serwera VirtualCenter Synchronizacja z serwerem VirtualCenter Praca z aplikacją vclient Logowanie oraz obsługa aplikacji Praca z grupami farm serwerów, farmami oraz grupami maszyn wirtualnych Praca z hostami Praca z maszynami wirtualnymi ii

4 Klonowanie maszyn wirtualnych oraz praca z szablonami Śledzenie wykorzystania zasobów Zarządzanie prawami dostępu Weryfikacja działania aplikacji vclient Wnioski oraz plany rozwoju Bibliografia iii

5 Spis tabel, rysunków, przykładów kodu oraz wzorów Rysunek 2.1. Umiejscowienie serwerów wirtualnych... 2 Tabela 2.2. Prowadzone prace nad konsolidacją serwerów - Gartner Group [9]... 7 Tabela 2.3. Zainteresowanie konsolidacją serwerów - Gartner Group [9]... 7 Tabela 2.4. Obszary spodziewanego ograniczenie kosztów - Gartner Group [9]... 8 Tabela 2.5. Ograniczenie kosztów/zasobów ludzkich - Gartner Group [9] Tabela 2.6. Problemy związane z konsolidacją serwerów - Gartner Group [9] Rysunek 3.1. Architektura VMware GSX/VMware Server [1] Rysunek 3.2. Budowa komputera mainframe z systemem VM/370 [1] Rysunek 3.3. Budowa platformy VMware ESX [1] Rysunek 3.4. Komponenty VMware ESX [13] Rysunek 3.5. VMware ESX - wirtualizacja procesorów [10] Rysunek 3.6. VMware ESX - wirtualizacja pamięci operacyjnej [10] Rysunek 3.7. VMware ESX - wirtualizacja dysków oraz sieci [13] Rysunek 3.8. Wirtualna infrastruktura [15] Rysunek 3.9. "Cluster in a Box" - klaster złożony z dwóch węzłów [2] Rysunek "Cluster in a Box" - klaster złożony z dwóch węzłów (szczegóły) [14] Rysunek "Cluster across Boxes" - klaster złożony z czterech węzłów [14] Rysunek Konsolidacja środowisk klastrowych [14] Rysunek Migracja maszyn wirtualnych z wykorzystaniem VMotion [16] Rysunek Migracja maszyn wirtualnych [16] Rysunek 4.1. VMware ESX + xseries 445 [3] Rysunek 4.2. VMware ESX + serwery typu Blade [3] Rysunek 4.3. Metoda "scale-up" i "scale-out" - wady oraz zalety [3] Rysunek 4.4. Konsolidacja systemów pamięci masowej - DAS [5] Rysunek 4.5. Konsolidacja systemów pamięci masowej - środowiska heterogeniczne [5] Rysunek 4.6. Konsolidacja systemów pamięci masowej - SAN [5] Rysunek 4.7. Total Cost of Ownership (TCO) - według Gartner Group [5] Rysunek 4.8. Kandydaci - serwery oraz aplikacje [8] Rysunek 4.9. Wykorzystanie procesora przez potencjalnych kandydatów [8] Wzór Przyszłe wykorzystanie procesora na serwerze VMware ESX [8] Rysunek Przyczyny awarii w ośrodkach data center [5] Przykład 5.1. Modyfikacja pliku vmaconfig.xml Rysunek 5.2. Schemat sieci komputerowej Tabela 5.3. Główne komputery w sieci - specyfikacja Tabela 6.1. Zawartość pakietu data.core Tabela 6.2. Zawartość pozostałych pakietów data.core.* Tabela 6.3. Zawartość pakietów data.gui.* Przykład 6.4. Konstruktor klasy data.starter.start Przykład 6.5. Logowanie do serwera (data.core.connectionvc) Rysunek 6.6. Drzewo obiektów na serwerze VirtualCenter [12] Przykład 6.7. Inicjalizacja głównych obiektów (data.core.inventory) Przykład 6.8. Inicjalizacja pozostałych obiektów (data.core.bufferedcoreitem) Przykład 6.9. Uruchomienie wątku synchronizującego (data.core.connectionvc) Przykład Główna funkcja synchronizująca (data.core.events.virtualcenterupdates) Przykład Delegowanie obiektów zmian (data.core.events.virtualcenterupdates) Rysunek Logowanie do serwera VirtualCenter Rysunek Błędne logowanie do serwera VirtualCenter Rysunek Główny ekran aplikacji vclient Rysunek Menu wyboru operacji Rysunek Dodatkowe moduły aplikacji vclient Rysunek Tworzenie grupy farm serwerów Rysunek Zmiana nazwy grupy farm serwerów Rysunek Kasowanie grupy farm serwerów Rysunek Przeniesienie grupy farm serwerów Rysunek Obsługa panelu grupy farm serwerów iv

6 Rysunek Podłączenie maszyny fizycznej do serwera VirtualCenter (krok 1) Rysunek Podłączenie maszyny fizycznej do serwera VirtualCenter (krok 2) Rysunek Identyfikacja maszyn wirtualnych Rysunek Szczegółowe informacje o maszynie fizycznej Rysunek Menu wyboru operacji dla maszyny fizycznej Rysunek Zmiany stanów maszyn przy odłączaniu oraz usuwaniu hosta z serwera Rysunek Identyfikacja maszyn przy podłączaniu hosta do serwera Rysunek Główne okno maszyny wirtualnej Rysunek Zmiana ilości pamięci operacyjnej dla maszyny wirtualnej Rysunek Menu wyboru operacji dla maszyny wirtualnej Rysunek Klonowanie maszyny wirtualnej Rysunek Tworzenie szablonu maszyny wirtualnej Rysunek Panel śledzenia wykonywanych zadań Rysunek Repozytorium szablonów maszyn wirtualnych Rysunek Wdrożenie szablonu (sposób 1, krok 1) Rysunek Wdrożenie szablonu (sposób 1, krok 2) Rysunek Wdrożenie szablonu (sposób 2) Rysunek Grupa maszyn zawierająca ostatnio wdrożone serwery Rysunek Wykorzystanie zasobów przez maszyny fizyczne Rysunek Wykorzystanie zasobów - panel hosta Rysunek Wykorzystanie zasobów przez serwery wirtualne Rysunek Nadanie uprawnień grupie farm Rysunek Zdefiniowane uprawnienia "Read Only User" Rysunek Zdefiniowane uprawnienia "Virtual Machine Administrator" v

7 1. Wstęp 1.1. Tematyka pracy Praca obejmuje szereg zagadnień związanych z serwerami wirtualnymi oraz korzyściami płynącymi z zastosowania tej technologii w ośrodkach przetwarzania danych. Zasadniczo praca odnosi się do problemu optymalizacji infrastruktury informatycznej i dotyczy zagadnienia konsolidacji serwerów, aplikacji oraz systemów pamięci masowych przy wykorzystaniu maszyn wirtualnych. Głównym powodem powstania tego opracowania jest rosnące zainteresowanie technologią wirtualizacji, która odgrywa obecnie ważną rolę w procesie konsolidacji infrastruktury informatycznej Cel pracy Celem pracy jest przedstawienie technologii maszyn wirtualnych oraz możliwości jej wykorzystania w procesie konsolidacji korporacyjnych ośrodków przetwarzania danych. Efektem realizacji pracy jest aplikacja wspomagająca zarządzanie serwerami wirtualnymi, działającymi pod kontrolą oprogramowania VMware GSX/ESX oraz VMware VirtualCenter Zadania cząstkowe 1. Przegląd technologii maszyn wirtualnych. 2. Analiza wymagań projektowych. 3. Aplikacja wspomagająca zarządzanie serwerami wirtualnymi. 4. Opis zasad korzystania z aplikacji. 5. Weryfikacja działania vclienta. 1

8 2. Wprowadzenie do wirtualizacji 2.1. Istota wirtualizacji Wirtualizacja jest zbiorem metod pozwalających na podział zasobów komputera, mających na celu utworzenie wielu w pełni funkcjonalnych środowisk przy zastosowaniu technik partycjonowania, podziału czasu, symulacji, emulacji, kolejkowania oraz innych dostępnych [18]. Przedstawiona definicja jest jedną z wielu dostępnych, jednak najbardziej odpowiada tematyce pracy. Szukanie jedynego słusznego rozwinięcia, które nie straciłoby na aktualności przez ostatnie dziesięciolecia, może okazać się niemożliwym zadaniem. "Wirtualizacja" jest na tyle szerokim pojęciem, że bezpieczniej jest traktować ją jako paradygmat. W razie wątpliwości można odwołać się do najnowszych produktów i zastosowanych w nich technologii, a na bok odłożyć definicje słownikowe. Z wirtualizacją ściśle związane jest pojęcie "maszyny wirtualnej". Najogólniej mówiąc maszyna wirtualna jest oprogramowaniem znajdującym się pomiędzy użytkownikiem a architekturą komputera, które uniezależnia pisane aplikacje od implementacji, konfiguracji oraz wykorzystywanych zasobów. Obecnie maszyną wirtualną nazywa się w pełni funkcjonalny serwer wirtualny, który posiada własne zasoby, system operacyjny, aplikacje i jest w stanie dostarczyć określonych usług. Na rysunku 2.1 serwer wirtualny tworzy "System operacyjny #1" oraz "Aplikacja 1". Aplikacja 1 Aplikacja 2 System operacyjny #1 System operacyjny #2 Warstwa wirtualizacyjna System operacyjny Architektura Rysunek 2.1. Umiejscowienie serwerów wirtualnych 2

9 Warstwa wirtualizacyjna wprowadza dodatkowy poziom abstrakcji, który uniezależnia maszyny wirtualne od zastosowanego systemu operacyjnego oraz architektury maszyny fizycznej. Dodatkowo zapewnia dostęp do takich zasobów jak procesor, pamięć operacyjna oraz urządzeń wejścia/wyjścia. Opisana warstwa może być ściśle związana z systemem operacyjnym. Takie połączenie przedstawiają rysunki znajdujące się w dalszej części pracy (rysunek 3.2 oraz 3.3). Wirtualizacja została wcześniej przedstawiona jako zbiór metod, które dodatkowo można podzielić na następujące grupy: emulację (ang. emulation, full system simulation), parawirtualizację (ang. paravirtualization), pełną wirtualizację (ang. native virtualization, full virtualization), wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego (ang. OS-level virtualization). Emulacja programowa polega na umożliwieniu działania aplikacji w innym środowisku niż to, pod które została domyślnie napisana. W tym wypadku maszyna wirtualna w pełni symuluje poszczególne zasoby (procesor, pamięć, urządzenia wejścia/wyjścia). Utworzona w ten sposób architektura istnieje tylko w pamięci komputera, ale stwarza możliwość uruchomienia aplikacji przeznaczonych dla innych urządzeń. Przykładem emulatorów są programy symulujące działanie komputerów ZX Spectrum (emulator Z80Stealth), Atari XL/XE (Atari800), IBM Mainframe (Hercules). Emulatory działają na komputerach klasy PC opartych na architekturze x86 (Intel). Parawirtualizacja polega na dostarczeniu interfejsów, dzięki którym maszyna wirtualna może korzystać z dowolnych zasobów maszyny fizycznej. Dzięki wykorzystaniu bibliotek API (ang. Application Programming Interface) nie ma konieczności symulowania sprzętu. Wszystkie odwołania do urządzeń przechwytywane są przez nadzorcę (ang. supervisor, hypervisor), który przydziela wymagane zasoby. Ta metoda wirtualizacji jest trudna w implementacji i wymaga zmodyfikowania jądra systemu. Przykładem tego typu oprogramowania jest Xen, o którym mowa będzie w dalszej części pracy. Wirtualizacja pełna nie wymaga modyfikacji systemu, jednak występuje tu pewne ograniczenie związane zapewnieniem kompatybilności systemu gościa (ang. Guest Operating System). Ograniczenie spowodowane jest tym, że wirtualizacja dotyczy tylko części zasobów np. pamięci operacyjnej i urządzeń wejścia/wyjścia. Natomiast w celu przyspieszenia 3

10 wykonywania operacji, nie obejmuje procesora. We wszystkich przypadkach wykorzystywany jest ten sam fizyczny procesora hosta. Oprogramowanie wykorzystujące ten typ wirtualizacji zostanie przedstawione w dalszej części pracy. Wirtualizacja na poziomie systemu operacyjnego nie jest związana z żadnym rodzajem emulacji. Istotą tej metody jest partycjonowanie, które prowadzi do izolacji poszczególnych maszyn wirtualnych. We wszystkich przypadkach używane jest to samo jądro systemu hosta, natomiast różnice występują w aplikacjach oraz stosowanych bibliotekach. Z punktu widzenia użytkownika każda z maszyn wirtualnych zachowuje się jak oddzielny komputer. Ten typ wirtualizacji wykonywany jest przez podzielenie zasobów hosta na osobne partycje, które nazywane są również wirtualnymi środowiskami (ang. virtual environment), wirtualnymi serwerami (ang. Virtual Private Server, VPS) lub strefami (ang. zone). Przykładem zastosowania partycjonowania zasobów jest LPAR (IBM). Na powyższych przykładach została przedstawiona inna definicja maszyny wirtualnej, w której sama maszyna jest tożsama z serwerem wirtualnym i umożliwia świadczenie tych samych usług co tradycyjne serwery. Wracając do rozwinięcia definicji przedstawionej na samym początku, najbardziej znanym przykładem maszyny wirtualnej jest JVM (ang. Java Virtual Machine) firmy Sun Microsystems. JVM tworzy dodatkowy poziom abstrakcji, który uniezależnia aplikację od platformy. Przy uruchamianiu programu wykonywana jest kompilacja (ang. just-in-time compilation), a następnie interpreter wykonuje uzyskany kod. Przyszłość maszyn wirtualnych wygląda dziś lepiej niż kiedykolwiek. Wirtualizacja stwarza szereg nowych możliwości: zapewnienie uniwersalnego środowiska uruchomieniowego, tworzenie, testowanie i poprawianie wstępnych wersji systemów operacyjnych, uruchomienie wielu serwerów wirtualnych na jednej maszynie pozwala na zaoszczędzenie kosztów związanych ze sprzętem, administracją oraz zarządzeniem całą infrastrukturą, tworzenie specyficznych środowisk, których wirtualne zasoby są większe niż dostępne fizycznie (np. emulacja urządzeń SCSI lub większa ilość pamięci operacyjnej), możliwość uruchomienia starszych programów, które nie są kompatybilne z najnowszymi platformami, duża szybkość wykonywania oraz odtwarzania kopii zapasowych, uruchomienie aplikacji klient-serwer na jednym komputerze, 4

11 możliwość migracji serwerów wirtualnych z jednej maszyny na drugą bez przerywania ich pracy, nowe techniki tworzenia klastrów Wirtualizacja jako kierunek na rynku informatycznym Wirtualizacja staje się powoli kluczowym wymaganiem dla przedsiębiorstw, które chcą "uprzątnąć serwerowy bałagan" w swoich ośrodkach przetwarzania danych. Rozwiązania idące w parze z całym procesem wirtualizacji wymagają długiego okresu przygotowań oraz wielu nakładów finansowych. Pomimo wszystkich wydatków przeznaczonych na projekty tego typu, jednym z kluczowych celów, jaki stawiają sobie organizacje jest zmniejszenie łącznych kosztów utrzymania całej infrastruktury informatycznej. Badania pokazują, że średni koszt utrzymania jednego serwera wynosi około dolarów rocznie [22]. Suma ta zawiera wszelkie nakłady poniesione na licencje, konserwację, administrację a nawet energię elektryczną, czy miejsce w serwerowni. Obecnie większość serwerów wykorzystywana jest w zaledwie % co oznacza, że ich olbrzymi potencjał jest w większości marnowany. Podobnie zresztą jak fundusze ponoszone na wdrożenia oraz utrzymanie infrastruktury. Rozwiązanie narastającego dziś problemu pojawiło się już w 1966 roku w postaci komputera mainframe System 360/67. W tym produkcie po raz pierwszy zastosowano technologię maszyn wirtualnych, która była bardzo zbliżona do używanej dzisiaj. Pomysł zastosowania maszyn wirtualnych i jego implementacje zmieniały się na przestrzeni lat, jednak niezmienna pozostała możliwość lepszego wykorzystania mocy serwerów oraz ich poszczególnych komponentów. Jeśli fizyczna maszyna jest w stanie umożliwić działanie kilku lub kilkunastu serwerów wirtualnych, to koszt utrzymania takiego środowiska jest znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego podejścia. Wirtualizacja wiąże się z dodatkowymi korzyściami, które obejmują tworzenie rozbudowanych środowisk deweloperskich oraz testowych, a także budowanie infrastruktury nastawionej na niezawodność połączoną z wysoką osiągalnością serwisów. Obecnie stosowane rozwiązania ukierunkowane są przede wszystkim na osiągnięcie maksymalnej wydajności, zapewnienie bezpieczeństwa oraz izolację poszczególnych platform. 5

12 Odrodzenie się technologii maszyn wirtualnych, której początki sięgają drugiej połowy lat 60-tych [11] jest wynikiem nałożenia się kilku czynników. Po pierwsze, aplikacje wdrażane w przedsiębiorstwach stały się bardziej rozbudowane. Zazwyczaj są to projekty oparte na wielowarstwowej architekturze działające jako wieloprocesowe programy, których konfiguracja i administracja staje się bardzo złożona. Po drugie, względnie niskie koszty zakupu nowych maszyn opartych na architekturze x86 w naturalny sposób doprowadziły do bałaganu w ośrodkach przetwarzania danych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odizolowania poszczególnych aplikacji, personel IT skłania się ku rozwiązaniu jeden serwer - jedna aplikacja. Taka droga prowadzi do znacznego rozbudowania infrastruktury, która z czasem staje coraz trudniejsza w utrzymaniu i zarządzaniu Konsolidacja infrastruktury informatycznej Konsolidacja infrastruktury jest szerokim pojęciem obejmującym nie tylko zmniejszenie liczby serwerów i zastosowanie wspomnianej wcześniej technologii wirtualizacji. Konsolidacja dotyczy również weryfikacji procesów oraz procedur, które wpływają na optymalne funkcjonowanie i zarządzanie infrastrukturą informatyczną. W kolejnych rozdziałach dokładniej zostaną przedstawione typy oraz kolejne etapy całego procesu. Badania przeprowadzone przez Gartner Group rzucają odrobinę światła na sposób, w jaki firmy postrzegają konsolidację i jakich korzyści spodziewają się po zakończeniu projektu. Uczestnicy 23-ciej corocznej konferencji Data Center, która odbyła się na przełomie listopada i grudnia 2004, wzięli udział w badaniach mających na celu sprawdzenie planów poszczególnych przedsiębiorstw oraz ich oczekiwań związanych z całym procesem konsolidacji. Pomimo tego, że w konferencji uczestniczyło stosunkowo niewiele osób, a odpowiadający nie musieli reprezentować ogółu, to jednak z przedstawionych badań można wyciągnąć szereg istotnych wniosków. 6

13 Czy prowadzony jest aktualnie projekt polegający na konsolidacji serwerów? Brak planów związanych z tego typu projektem 25% 6% 8% 6% 7% 2. Istnieją plany związane z takim projektem 45% 25% 25% 28% 28% 3. Tak, aktualnie wdrażane jest to rozwiązanie 30% 69% 67% 61% 60% 4. Projekt został zakończony i nie ma dalszych planów 5% 5% Ilość odpowiedzi Tabela 2.2. Prowadzone prace nad konsolidacją serwerów - Gartner Group [9] W tabeli 2.2 przedstawiono wyniki pokazujące rosnące zainteresowanie oraz prace nad projektami dotyczącymi konsolidacji serwerów. Od roku 2001 wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na podjęcie starań mających na celu uporządkowanie swoich ośrodków data center. Około % badanych aktualnie pracowało nad wdrożeniem projektu konsolidacji, a dodatkowo % wyraziło chęć i zainteresowanie całym procesem. W sumie wyniki pokazały, że w latach od 88 do 94 procent badanych było w różnych stadiach zaawansowania prac nad projektem. Jedynie 6-7 % nie wyraziło chęci przeprowadzenia u siebie konsolidacji. Kolejne istotne pytanie dotyczyło powodów zainteresowania się konsolidacją serwerów. Dlaczego Państwa organizacja jest zainteresowana konsolidacją serwerów? Jedynym powodem jest ograniczenie kosztów utrzymania (Total Cost of Ownership) 2. Głównym powodem jest ograniczenie kosztów utrzymania, ale spodziewane są też inne korzyści 4. Głównym powodem jest usprawnienie zarządzania systemami (bezpieczeństwo, osiągalność, przywracanie systemów w razie katastrof) 11% 5% 45% 43% 42% 51% 5. Inne 2% 2% Ilość odpowiedzi Tabela 2.3. Zainteresowanie konsolidacją serwerów - Gartner Group [9] 7

14 Wyniki pokazują, że chociaż ograniczenie kosztów utrzymania całej infrastruktury informatycznej jest istotnym czynnikiem wpływającym na wdrożenie projektu (tabela 2.4), to jednak widoczna jest zmiana oczekiwań w roku kolejnym. W 2004 roku dla większości badanych usprawnienie procesu zarządzania systemami stało się kluczowym wymaganiem. Położenie nacisku na budowę uproszczonych ośrodków przetwarzania danych stało się możliwe dzięki rozwinięciu oprogramowania do zarządzania wirtualną infrastrukturą. Gdzie przewidywane są największe oszczędności po przeprowadzonej konsolidacji serwów? Personel IT 42% 36% 31% 2. Sprzęt 27% 38% 40% 3. Oprogramowanie 19% 13% 15% 4. Inne 12% 13% 14% Ilość odpowiedzi Tabela 2.4. Obszary spodziewanego ograniczenie kosztów - Gartner Group [9] Poprzednie badania pokazały, że jednym z głównych powodów wdrażania projektów konsolidacji serwerów jest ograniczenie kosztów utrzymania infrastruktury. W tabeli 2.4 pokazano obszary spodziewanej redukcji kosztów. Widać tutaj jak na przestrzeni lat zmieniały się oczekiwania w stosunku do prowadzonego projektu. Od roku 2002 do 2004 spadła z 42 % do 31 % ilość osób deklarujących chęć zaoszczędzenia na personelu obsługującym infrastrukturę informatyczną. Tendencja spadkowa jest dobrym znakiem dla operatorów oraz administratorów systemów, którzy zdają sobie sprawę, że technologia wirtualizacji teoretycznie może pozbawić ich pracy. W tabeli 2.5 zostaną dokładniej przedstawione kwestie dotyczące redukcji w zatrudnieniu wyżej wymienionych osób. Na przestrzeni dwóch lat całkowicie zmieniło się spojrzenie na oszczędności związane z zakupami i utrzymaniem sprzętu. W 2004 roku już 40 % zapytanych dostrzegło możliwość ograniczenia wydatków na serwery. Przyczyny nagłego zwrotu sytuacji należy przede wszystkim dopatrywać się w ofertach producentów sprzętu komputerowego. Wieloprocesorowe serwery o dużej mocy obliczeniowej dostępne po relatywnie niskich cenach w pełni wykorzystują możliwości oprogramowania przeznaczonego do wirtualizacji. Takie firmy jak VMware, Microsoft, XenSource na przestrzeni kilku ostatnich lat znacznie 8

15 rozbudowały swoje oferty dotyczące oprogramowania. Walka jaka toczy się obecnie w tym sektorze, powoduje, że szybciej niż kiedykolwiek ulepszane są starsze wersje produktów oraz tworzone są zupełnie nowe, z których każdy jest małą rewolucją w tej dziedzinie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w kolejnym podrozdziale poświęconym historii maszyn wirtualnych. W tym miejscu więcej miejsca wypada poświęcić kwestii redukcji kosztów związanych z oprogramowaniem. Przedstawione wyniki pokazują, że w latach zmniejszyły się oczekiwania związane z oszczędnościami w tym obszarze. Wirtualizacja rzeczywiście pozwala znacznie ograniczyć koszty utrzymania serwerów, jednak sama w sobie nie jest receptą na zmniejszenie ilości potrzebnego oprogramowania do obsłużenia wirtualnych platform. Można nawet powiedzieć, że firmy będą potrzebować większej ilości licencji na systemy operacyjne oraz wydadzą więcej na oprogramowanie do obsługi platform np. VMware GSX, ESX czy VirtualCenter. Wirtualizacja serwerów powoduje, że potrzebne jest inne spojrzenie na platformy tego typu. Kolejne rozdziały tej pracy będą pokazywać, że system operacyjny nie jest już bezpośrednio związany z architekturą serwera. Możliwe jest swobodne "przepływanie" całych systemów z jednej maszyny np. z 2 - procesorowej na 4 - procesorową, a moduły SMP umożliwiają dodatkowe zastosowanie wirtualnych procesorów. W tym momencie pojawia się szereg wątpliwości związanych z licencjami na tego typu serwerach. Czy wirtualny serwer działający na maszynie 4-procesorowej opartej dodatkowo na 2 wirtualnych procesorach, potrzebuje licencji na 2, 4 czy 6 procesorów? Co zrobić z systemami przechowanymi w repozytoriach jako szablony utworzone z działających systemów? Odpowiedzi na te pytania ciągle nie są oczywiste i potrzebne są zmiany w sposobie licencjonowania systemów operacyjnych. Jako pierwszy kwestię te poruszył Microsoft, który w październiku 2005 roku wprowadził szereg zmian w swoich ofertach [19]. Od tego czasu klient będzie jedynie musiał zapłacić za maksymalną ilość instancji Windows Server uruchomioną w danym momencie. Z opłat zostaną zwolnione kopie zapasowe całych serwerów oraz szablony przechowywane w repozytoriach. Dodatkowo migracja serwerów z jednej maszyny na drugą może odbywać się bez ograniczeń, pod warunkiem, że obie maszyny posiadają ważne licencje. Kolejnym udogodnieniem są zmiany dotyczące liczby procesorów. Obecnie klient będzie musiał zapłacić za ilość wirtualnych procesorów danego serwera, a nie za fizyczne procesory na danej maszynie. Oprócz tych głównych zmian Microsoft pozwala na przykład na 9

16 uruchomienie 4 wirtualnych instancji jednego Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition bez dodatkowych opłat. Pozytywnym znakiem są obietnice związane z kolejnymi systemami operacyjnymi i możliwością uruchomienia dowolnej liczby wirtualnych serwerów posiadając tylko jedną licencję. Wszystkie zmiany wprowadzane przez Microsoft nie mogą pozostać bez znaczenia dla ich klientów. Być może inne firmy uczynią krok w kierunku zmian w opłatach za swoje produkty i uwzględnią nie tylko systemy operacyjne, ale również inne aplikacje. Odpowiedzi osób aktualnie pracujących nad wdrożeniem projektu konsolidacji serwerów Tak Nie Czy osiągnięto redukcję kosztów? 60% 40% Ilość odpowiedzi 80 Czy zredukowano personel IT? 25% 75% Ilość odpowiedzi 89 Tabela 2.5. Ograniczenie kosztów/zasobów ludzkich - Gartner Group [9] Kolejne badanie dotyczyło osób odpowiedzialnych za wdrożenie projektu konsolidacji serwerów, które jeszcze nie zakończyły całego procesu. Bez względu na etap projektu 60 % pytanych już teraz zauważyło redukcję kosztów związanych z personelem, sprzętem lub oprogramowaniem. Gartner przewiduje, że liczba firm, w których osiągnięta zostanie redukcja kosztów wzrośnie do procent. Natomiast pozostałe nie odnotują korzyści finansowych, jednak to wcale nie musi oznaczać, że projekt nie zakończył się powodzeniem lub jego wdrożenie było bezcelowe. Warto przypomnieć, że konsolidacja infrastruktury w ostatnich latach wykonywana jest w celu osiągnięcia lepszej kontroli nad zarządzanymi systemami (tabela 2.3). Kolejne istotne pytanie dotyczyło redukcji personelu. Proces konsolidacji sprawia, że mniejsza ilość inżynierów jest potrzebna do obsłużenia działających systemów. Nowe technologie podcinają skrzydła informatykom i potrafią skutecznie pozbawić ich pracy. Jednak okazuje się, że w większości przypadków firmy niechętnie zwalniają swoich pracowników. Pomimo tego, że do obsługi systemów nie są potrzebni wszyscy inżynierowie. Po zakończonym projekcie pracownicy często oddelegowani zostają do innych zadań. Czasami może się to wiązać ze zmianą obszaru działalności i przekwalifikowaniem 10

17 personelu. Należy jednak pamiętać, że jest to najbardziej optymistyczny scenariusz dla pracowników i nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące ich przyszłości w danej organizacji. Tabela 2.4 wyraźnie pokazuje zainteresowanie redukcją kosztów utrzymania infrastruktury uzyskane w drodze cięć personelu działającego w tym obszarze. Jakie problemy napotkano realizując projekt konsolidacji serwerów? Wewnętrzna polityka firmy 35% 43% 2. Brak odpowiednich narzędzi wspomagających zarządzanie 15% 9% 3. Brak odpowiednich narzędzi wspomagających proces konsolidacji 9% 5% 4. Zbyt wysokie ceny oprogramowania 7% 6% 5. Brak wsparcia ze strony producentów oprogramowania w skonsolidowanych środowiskach 6. Problemy z oprogramowaniem działającym w nowym środowisku 5% 9% 28% 25% 7. Inne problemy 2% Ilość odpowiedzi Tabela 2.6. Problemy związane z konsolidacją serwerów - Gartner Group [9] W tabeli 2.6 zostały przedstawione typowe problemy, z którymi musiały się uporać firmy wdrażające projekt konsolidacji serwerów. Okazuje się, że przeszkody nie dotyczą wyłącznie technicznych aspektów przedsięwzięcia. Większość ankietowanych osób stwierdziła, że najpoważniejszym problemem była kwestia wewnętrznej polityki firmy. Należy przez to rozumieć wszystkie obawy, jakie wiążą się z utratą kontroli nad systemami, kwestiami bezpieczeństwa czy zapewnieniem wystarczającej wydajności nowych rozwiązań. Problemem, który również zalicza się do tej grupy jest utrzymanie dostępności serwisów na określonym poziomie. Poziom ten może zostać zmniejszony w procesie migracji serwerów. Kwestia ciągle pozostaje nierozwiązana pomimo istnienia wygodnych i szybkich narzędzi umożliwiających tworzenie serwerów wirtualnych na podstawie fizycznych odpowiedników. Ciągle jednak te operacje wiążą się z wyłączeniem maszyn fizycznych z użycia i wykonaniem obrazów partycji wykorzystywanych przez serwery. Wzrost obaw związanych ze zapewnieniem zgodności z polityką wewnętrzną firmy jest widoczny w roku 2004, kiedy dla 11

18 43 % ankietowanych rozwiązanie tych problemów stało się kluczowym czynnikiem w powodzeniu całej operacji. Na drugim miejscu postawiono wszelkie problemy, jakie wiązały się z działaniem aplikacji w nowym środowisku. Często ich rozwiązanie polega na przeprowadzeniu zmian w samym oprogramowaniu. Zmiany obejmują zastosowanie nowych rozwiązań w komunikacji między procesami i przekompilowanie całego kodu. Modyfikacje nie zawsze są możliwe do przeprowadzenia. Dodatkowo mogą również generować duże koszty. Wówczas powodzenie całego procesu konsolidacji staje pod znakiem zapytania. Inną istotną kwestią, która bezpośrednio dotyczy używanego oprogramowania, jest odcięcie od pomocy technicznej. Firmy produkujące oprogramowanie nie zawsze mogą zapewnić pomoc w przypadku, kiedy dana aplikacja uruchomiona jest w innym środowisku niż przewidywane. Najmniej problemów stwarza obecnie oprogramowanie do zarządzania nową infrastrukturą. Dobrym przykładem jest np. VMware VirtualCenter. Produkt jest w stanie ułatwić zarządzanie całymi farmami wirtualnych serwerów. VirtualCenter oraz darmowe biblioteki VMware SDK zostały wykorzystane w tej pracy i na ich podstawie napisano nowy produkt obejmujący większość operacji możliwych do wykonania na maszynach fizycznych czy serwerach wirtualnych. Na uwagę zasługuje złożoność samego procesu konsolidacji obejmującego szereg zagrożeń z nim związanych. W 2003 roku 9 % ankietowanych zwróciło na to uwagę wytykając brak narzędzi wspomagających przeprowadzenie operacji. Obecnie największe możliwości oferuje IBM Corporation udostępniając swoim klientów szereg metodyk ułatwiających konsolidację. Na przykład grupa SCON SWAT Team bazująca na doświadczeniu swoich ekspertów jest w stanie przeanalizować dowolne środowisko i wdrożyć rozwiązanie satysfakcjonujące każdego klienta, opierając się na jednej ze swoich metodyk (ALIGN, ALIGN-lite, Scorpion). Warto również wspomnieć, że metodyki oferowane przez IBM dotyczą nie tylko produktów tej firmy, ale również wspomagają tworzenie rozwiązań opartych na oprogramowaniu lidera w branży serwerów wirtualnych - firmy VMware. Więcej informacji o tych metodykach i oprogramowaniu wspomagającym cały proces znajdzie się dalszej części pracy. 12

19 2.4. Historia maszyn wirtualnych CTSS W 1961 grupa programistów 1 z Massachusetts Institute of Technology w Cambridge pod kierunkiem profesora Fernando Corbató wydała na świat Compatible Time-Sharing System. W CTSS 2 wykorzystano pomysł stworzenia systemu operacyjnego opartego na podziale czasu, w którym zasadniczą funkcję pełnił nadzorca. Nadzorca był programem, odpowiedzialnym za planowanie, przydział i kontrolę zasobów. Od chwili pierwszej oficjalnej prezentacji w listopadzie 1961 roku, CTSS wyznaczał drogę innym programistom. Pokazał w jaki sposób powinien być zaimplementowany podział czasu w systemie. Warto również wspomnieć o ścisłej współpracy firmy IBM oraz MIT 3 przez cały okres prowadzenia badań IBM w tym czasie tworzył kolejne wersje szybszych, bardziej wydajnych procesorów, dostarczając je instytutowi i modyfikując komputery mainframe 4. Dzięki wsparciu ze strony IBM badania postępowały naprzód. Stworzenie systemu z podziałem czasu nie stanowiło już kłopotu. Programiści skupili się na poprawie procesu przydzielania zasobów przez program nadzorcy. Jesienią 1963 roku inżynierowie z MIT zadecydowali o stworzeniu nowego systemu bazującego na prototypie CTSS, ale będącego jego udoskonaloną wersją. Projekt MAC 5, miał na celu stworzenie systemu Multics. Multics stał się później wzorcowym modelem dla przyszłych projektantów systemów operacyjnych IBM System/360 7 kwietnia 1964 IBM pokazał światu System/360, jednak rozwiązania techniczne zaimplementowane w tym produkcie wywołały falę nieporozumień pomiędzy IBM oraz MIT. Twórcy tego komputera doszli do wniosku, że przyszłość nie leży w efektywnym podziale czasu, ale w szybkim przetwarzaniu zadań. Kilka miesięcy później Fernando Corbató opublikował pracę, w której odsłonił wszystkie słabe strony maszyny S/360 raport ten oceniał niewielką przydatność tej platformy do implementacji systemów z podziałem czasu. 1 Wszystkie nazwiska, daty oraz wydarzenia opisane w tym rozdziale pochodzą z opracowania Melindy Varian [11] 2 CTSS Compatible Time-Sharing System 3 MIT Massachusetts Institute of Technology 4 Kolejne wersje: IBM 704, 709, 7090 i Projekt MAC Machine-Aided Cognition, Multiple-Access Computing lub Man and Computer 13

20 IBM otrzymał również wiele niepochlebnych opinii na temat swojego produktu, które pochodziły z innych środowisk zrzeszających programistów. Z czasem IBM zdał sobie jednak sprawę, że będzie potrzebował dobrego system z podziałem czasu i w tym właśnie celu powstał projekt CP Stworzenie takiego systemu stało się nowym wyzwaniem dla programistów, którego trudność potęgowały ograniczenia narzucane przez architekturę komputera S/360. W grudniu 1964 roku inżynierowie, starali się obrać odpowiedni kierunek przy tworzeniu nowego systemu. Ta grupa programistów podjęła wówczas śmiałe i ryzykowne kroki określając wymagania CP-40. Nowy system miał korzystać z pamięci wirtualnej 7 oraz maszyn wirtualnych. Nowa technika miała zwiększyć izolację poszczególnych użytkowników i stworzyć iluzję korzystania z systemu, jakby był to system jednego użytkownika. Control Program miał zarządzać oraz izolować poszczególne maszyny wirtualne w podobny sposób, w jaki robi się to obecnie. Programiści szybko dostrzegli potrzebę stworzenia jeszcze jednego systemu (CMS 8 ), który miał przede wszystkim umożliwić uruchomienie kilku maszyn wirtualnych. Programiści dążyli do maksymalnego uproszczenia swojego projektu i z tego powodu CMS miał stać się nieskomplikowanym systemem przeznaczonym dla jednego użytkownika. W styczniu 1967 roku systemy CP-40 oraz CMS trafiły do seryjnej produkcji i nie obyło się wtedy bez kłopotów użytkownicy zaczęli zauważać błędy w obsłudze pamięci wirtualnej (ang. page trashing), jak się okazało były to te same kłopoty, jakie napotkano przy realizacji systemu Ferranti Atlas. Warto w tym momencie wspomnieć również o poważnych problemach ze stabilnością oraz wydajnością, jakie napotkano w System/360 Model 67 działającym pod kontrolą TSS (ang. Time Sharing System). Mniej lub bardziej udane próby stworzenia nowatorskich systemów operacyjnych dla komputerów typu mainframe wniosły więcej w rozwój maszyn wirtualnych niż można by przypuszczać. Pojawiły się ciekawe pomysły chociaż gorzej było z ich wykonaniem. Prawdopodobnie nikt wtedy nie przypuszczał, że za około 40 lat proporcje zupełnie się odwrócą wykształci się mnóstwo wykwalifikowanych programistów, powstanie wiele użytecznych narzędzi, natomiast zabraknie pomysłów na nowe produkty i technologie. 6 CP-40 Control Program 7 Pamięć wirtualna miała w tym przypadku przyspieszyć przełączanie się pomiędzy programami użytkowników; jedynym systemem, który używał tej techniki był dotychczas Ferranti Atlas (działał z dużymi problemami) 8 CMS początkowo był skrótem od Control Monitor System, potem Cambridge Monitor System, a ostatecznie, kiedy powstał system VM/370 - Conversational Monitor System 14

VMware. Prezentacja na Systemy Operacyjne

VMware. Prezentacja na Systemy Operacyjne VMware Prezentacja na Systemy Operacyjne VMware Workstation Komercyjny produkt tworzony i sprzedawany przez firmę VMware Inc. Można skorzystać z 30-dniowego triala Pozwala na uruchomienie wielu maszyn

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja - Definicja Użycie oprogramowania w celu stworzenia abstrakcji (iluzji) posiadanych zasobów. Historia Pierwsze szerzej znane zastosowanie: komputer

Bardziej szczegółowo

Linux -- u mnie działa!

Linux -- u mnie działa! Linux -- u mnie działa! Wirtualizacja - czyli jak z jednego komputera zrobić 100 Stanisław Kulczycki grung@kce.one.pl Agenda Co to jest wirtualizacja? Zastosowanie Metody wirtualizacji Popularne maszyny

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA. Kamil Frydel, Julia Romanowska, Maciej Sokołowski. 12 listopada 2007 WIRTUALIZACJA. Kamil Frydel, Julia Romanowska, Maciej Sokołowski

WIRTUALIZACJA. Kamil Frydel, Julia Romanowska, Maciej Sokołowski. 12 listopada 2007 WIRTUALIZACJA. Kamil Frydel, Julia Romanowska, Maciej Sokołowski 12 listopada 2007 Spis treści Wirtualizacja - co to? Definicja Sposób podziału zasobów komputera na wiele izolowanych środowisk (partycji). Na jednym fizycznym komputerze/serwerze może być utworzonych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Podstawy zasady Licencje wymagane są dla maksymalnej liczby instancji uruchomionych na serwerze w dowolnym czasie Tworzenie i przechowywanie dowolnej liczby instancji

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Przegląd dostępnych hypervisorów Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Agenda Podział hypervisorów Architektura wybranych rozwiązań Najwięksi gracze na rynku Podział hypervisorów Hypervisor

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski

Wirtualizacja. Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski Wirtualizacja Wirtualizacja Piotr Sikora Tomasz Ziółkowski 1 Plan wykładu Pojęcie wirtualizacji Historia zagadnienia Kryterium realizowalności VM Dlaczego stosować wirtualizację? Rodzaje wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Centrum zarządzania Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W firmach przybywa komputerów coraz trudniej zarządzać użytkownikami na każdym komputerze

Bardziej szczegółowo

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz

CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce. Prezentuje: Kamil Frankowicz CyberGuru Wirtualizacja na platformie Hyper-V w pigułce O czym będziemy mówić? Czym jest wirtualizacja i co ma mi do zaoferowania? Co jest potrzebne do uruchomienia Hyper-V?(Windows 8 i Windows Server

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI korzystania z maszyny wirtualnej Oracle VirtualBox 4 Michał Karbowańczyk, wrzesień 2011 Spis treści 1 Informacje wstępne...4 1.1 Nazewnictwo...4 1.2 Legalność...4 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja jako środek zmniejszenia kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasach kryzysu

Wirtualizacja jako środek zmniejszenia kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasach kryzysu Wirtualizacja jako środek zmniejszenia kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasach kryzysu Marcin Cerkiewnik Promotor: Dr inż. Dariusz Chaładyniak Tytułem wstępu Celem każdej komercyjnej działalności

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 007 Tryb rzeczywisty i chroniony procesora 2 SO i SK/WIN Wszystkie 32-bitowe procesory (386 i nowsze) mogą pracować w kilku trybach. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe III Konferencja MIC Nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

platforma zapewniająca usługi wirtualizacji

platforma zapewniająca usługi wirtualizacji Windows Server 2008 jako uniwersalna platforma zapewniająca usługi wirtualizacji oraz klastrowania Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja w praktyce.

Wirtualizacja w praktyce. Wirtualizacja w praktyce. Autor: Marek Serafin Wirtualizacja - to proste! Poznaj zalety wirtualizacji i sytuacje, w których sprawdza się ona najlepiej Naucz się instalować najpopularniejsze rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe IDC Storage, Virtualization and

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne Wirtualizacja

Systemy Operacyjne Wirtualizacja Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 23 stycznia 2015 Plan 1 2 Symulacja Emulacja 3 4 5 6 jest techniką zarządzania zasobami, która umożliwia ich współdzielenie przez procesy

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Q E M U. http://www.qemu.com/

Q E M U. http://www.qemu.com/ http://www.qemu.com/ Emulator procesora Autor: Fabrice Bellard Obsługiwane platformy: Windows, Solaris, Linux, FreeBSD, Mac OS X Aktualna wersja: 0.9.0 Większość programu oparta na licencji LGPL, a sama

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

System wspomagania zarządzania wirtualizacją

System wspomagania zarządzania wirtualizacją Plan prezentacji: Co to jest wirtualizacja? Przegląd rozwiązań wirtualizacji, plusy i minusy każdego z nich Przegląd gotowych bibliotek które posłużą mi do stworzenia systemu. Interfejs oparty o WWW Co

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin HENRYKOWSKI Nr albumu: 158069 Praca magisterska na kierunku Informatyka Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacje. Opracowali: Piotr Dąbrowiecki Jakub Gołębiowski Winicjusz Szyszka

Wirtualizacje. Opracowali: Piotr Dąbrowiecki Jakub Gołębiowski Winicjusz Szyszka Wirtualizacje Opracowali: Piotr Dąbrowiecki Jakub Gołębiowski Winicjusz Szyszka Co to jest maszyna wirtualna? Rodzaje maszyn wirtualnych Interpretery Kompilatory Emulatory Własności maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów.

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Jakub Młynarczyk Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Hardware RAID polega na zastosowaniu odpowiednich kontrolerów do których

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Przegla d wybranych technik. Magda Michalska Krzysztof Kulewski Andrzej Pacuk. Systemy operacyjne 2006

Wirtualizacja. Przegla d wybranych technik. Magda Michalska Krzysztof Kulewski Andrzej Pacuk. Systemy operacyjne 2006 Przegla d wybranych technik Magda Michalska Krzysztof Kulewski Andrzej Pacuk Systemy operacyjne 2006 Plan 1 Czym jest wirtualizacja? Zastosowanie 2 na poziomie systemu operacyjnego 3 Przegla d oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania Wstęp do Informatyki Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie komputerowe Funkcjonalność komputera jest wynikiem zarówno jego budowy, jak i zainstalowanego oprogramowania Komputer danej klasy znajduje

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZEŃ. Obraz środowiska wirtualnego

OCENA ZABEZPIECZEŃ. Obraz środowiska wirtualnego OCENA ZABEZPIECZEŃ Obraz środowiska wirtualnego Data Center model klasyczny Data Center konsolidacja zasobów Bezpieczne? Data Center Wpływ wirtualizacji na obszar bezpieczeństwa Nieaktualne Obrazy VM Virus

Bardziej szczegółowo

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI Funkcja Partycjonowanie dysku Tworzenie nowej partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Przywracanie usuniętej partycji Przeniesienie/zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss Grzegorz Niezgoda AGENDA: RHEL Nowy RHEL Server Wersje i edycje Zasady wykorzystania w środowisku wirtualnym Moduły dodatkowe Wersje specjalne JBoss

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik PARAGON GPT LOADER Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Użytkownicy Windows XP Rozmiar dysków 3TB nie jest obsługiwany przez szeroko popularny system Windows XP 32- bitowy. Pomimo, że dwie nowe

Bardziej szczegółowo

RHEL 5 wpływ wirtualizacji na koszty

RHEL 5 wpływ wirtualizacji na koszty RHEL 5 wpływ wirtualizacji na koszty Grzegorz Niezgoda B2B Sp. Z o.o. Warszawa 2009.09.09 Copyright B2B Sp. z o.o. 2009 Pełna (wspomagana sprzętowo) & Para-Wirtualizacja Red Hat Enterprise Linux 5 wspiera

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych zdalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, Coraz częściej potrzebujemy dostępu do naszych danych będąc w różnych miejscach na

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

VMware, QEMU, UML. oraz inne wirtualne maszyny. Piotr Findeisen Filip Grządkowski Piotr Kuśka Krzysztof Mroczek

VMware, QEMU, UML. oraz inne wirtualne maszyny. Piotr Findeisen Filip Grządkowski Piotr Kuśka Krzysztof Mroczek VMware, QEMU, UML oraz inne wirtualne maszyny Piotr Findeisen Filip Grządkowski Piotr Kuśka Krzysztof Mroczek Wirtualizacja - technika ukrywania fizycznej charakterystyki zasobów przed systemami, aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Monitor maszyn wirtualnych

Monitor maszyn wirtualnych Monitor maszyn wirtualnych Jest to oprogramowanie nadzorujące działanie systemów gości Może być to oddzielny software lub zintegrowany z systemem operacyjnym System gospodarza Oznaczany zazwyczaj jako

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Sieć klient-serwer Zadaniem serwera w sieci klient-serwer jest: przechowywanie plików i programów systemu operacyjnego; przechowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Autor: inż. Wojciech Zatorski Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Małecki

Autor: inż. Wojciech Zatorski Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Małecki Autor: inż. Wojciech Zatorski Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Małecki Cel Konfiguracja i testowanie serwera WWW Apache w celu optymalizacji wydajności. 2/25 Zakres Konfigurowanie serwera Apache jako wydajnego

Bardziej szczegółowo

HP Matrix Operating Environment Foundations

HP Matrix Operating Environment Foundations Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL972S HP Matrix Operating Environment Foundations Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy, inżynierowie i konsultanci którzy planują i zarządzają rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. kik.pcz.czest.pl/so. (C) KIK PCz 2009. Materiały pomocnicze 1 PROWADZI: PODSTAWOWA LITERATURA: ZAJĘCIA: STRONA

SYSTEMY OPERACYJNE. kik.pcz.czest.pl/so. (C) KIK PCz 2009. Materiały pomocnicze 1 PROWADZI: PODSTAWOWA LITERATURA: ZAJĘCIA: STRONA SYSTEMY OPERACYJNE PROWADZI: dr inż. Jarosław Bilski Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Wykład dla kierunku Informatyka 2 ZAJĘCIA: Obowiązkowe Wykład Laboratorium 2 godziny tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

MIGRATE OS TO SSD. Przewodnik

MIGRATE OS TO SSD. Przewodnik MIGRATE OS TO SSD Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Migrate OS to SSD to podręczne rozwiązanie do transferu systemów opartych na Windows na inny dysk, nawet o mniejszej pojemności. Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC Software Controller siemens.pl/software-controller SIMATIC S7-1500 Software Controller sterownik programowy z serii SIMATIC oparty na komputerach

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Edycje bazy danych Oracle 6 edycji bazy danych Oracle - Enterprise Edition (EE) - Standard Edition (SE) - Standard Edition One (SE1) - Personal Edition

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION WIRTUALIZACJA OBSŁUGIWANE ANAGER 2010 C MANAGER 2010 CORPORATE: Funkcja. Korzyści.

MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION WIRTUALIZACJA OBSŁUGIWANE ANAGER 2010 C MANAGER 2010 CORPORATE: Funkcja. Korzyści. VIRTUALIZATION MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION MANAGER 2010 CORPORATE: ANAGER 2010 C Funkcja Opis Korzyści VM 2010 Professional VM 2010 Corporate WIRTUALIZACJA I MIGRACJE Funkcja Connect

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Home

Backup & Recovery 10 Home PARAGON Backup & Recovery 10 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 10 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

AppSense - wirtualizacja użytkownika

AppSense - wirtualizacja użytkownika AppSense - wirtualizacja użytkownika Zaawansowana personalizacja, zarządzanie polisami: Personalizacja ustawień użytkownika, takich jak preferencje druku czy zasobów sieciowych, personalizacja ustawień

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady licencjonowania Red Hat Enterprise Linux i JBoss Enterprise Middleware. Grzegorz Niezgoda

Nowe zasady licencjonowania Red Hat Enterprise Linux i JBoss Enterprise Middleware. Grzegorz Niezgoda Nowe zasady licencjonowania Red Hat Enterprise Linux i JBoss Enterprise Middleware Grzegorz Niezgoda Dotychczasowa oferta Red Hat Enterprise Linux Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform Red Hat Enterprise

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań zespół PCSS/MIC: Jacek Kochan, Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Bardziej szczegółowo

Emulacja maszyny. Program udaje zupełnie inną architekturę. Musi przetłumaczyć instrukcje emulowane na instrukcje platformy, na której działa

Emulacja maszyny. Program udaje zupełnie inną architekturę. Musi przetłumaczyć instrukcje emulowane na instrukcje platformy, na której działa Emulacja maszyny Program udaje zupełnie inną architekturę Musi przetłumaczyć instrukcje emulowane na instrukcje platformy, na której działa Udaje to znaczy co? To znaczy, że program tworzy wirtualnie:

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy wdrażają i zarządzają rozwiązaniami opartymi o serwery HP ProLiant

Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy wdrażają i zarządzają rozwiązaniami opartymi o serwery HP ProLiant Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL974S HP Insight Control server provisioning Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy wdrażają i zarządzają rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo