MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKA powiat bocheński

2 Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski. Po dziesięciu latach obecności w Unii Europejskiej możemy powiedzieć, że się udało i pozytywne zmiany widać na każdym kroku. Od 2007 roku możemy korzystać z Funduszy Europejskich, które są w dyspozycji Małopolski. Za środki te odpowiada Zarząd Województwa Małopolskiego. To niebagatelna kwota, bo łącznie aż 9,2 mld zł do wykorzystania w latach z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze środków tych skorzystały wszystkie powiaty i gminy naszego województwa. Inwestycje i projekty zrealizowane w powiecie bocheńskim także przyczyniły się do dynamicznego rozwoju województwa. W ciągu ostatnich lat oddano do dyspozycji mieszkańców nowe drogi, zmodernizowane oddziały szpitalne, nowoczesne siedziby instytucji kultury czy hale sportowe. Wielkie zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostatniej dekady to zasługa wszystkich samorządów, które dobrze gospodarowały środkami europejskimi. Oddaję w Państwa ręce publikację prezentującą wybrane efekty projektów zrealizowanych w powiecie bocheńskim. Wierzę, że lektura ta stanie się inspiracją do dalszych działań, a fundusze unijne, które Małopolska będzie miała do dyspozycji w latach pozwolą na kontynuowanie rozwoju naszego regionu. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wstęp 1

3 G M I N Y W P O W I E C I E bocheńskim drwinia Dzięki Funduszom Europejskim Małopolska staje się regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki. Samorząd Województwa aktywnie pozyskuje środki na realizację kolejnych inicjatyw i jednocześnie odgrywa istotną rolę w wykorzystywaniu środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje wzmacniające konkurencyjność regionu, rozwój badań naukowych, wsparcie innowacyjnych uczelni, przedsiębiorstw oraz szpitali to tylko niektóre z działań finansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Program Regionalny wspomaga również rozwój oświaty, kultury i edukacji poprzez budowę i modernizację muzeów, teatrów i innych instytucji kultury. W ramach MRPO realizowane są również inwestycje drogowe i komunikacyjne. Jest to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach wdrażany na terenie województwa małopolskiego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) skutecznie wspiera wzrost zatrudnienia i spójności społecznej: umożliwia udział w szkoleniach, seminariach, programach rozwojowych i pracach interwencyjnych. Dzięki POKL możliwa jest realizacja wielu inicjatyw z zakresu edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich jest głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Dzięki rewitalizacji chodników, ulic i parkingów, a także modernizacji gospodarstw rolnych, wsie i małe miejscowości otrzymują nowe oblicze. Powstają również ośrodki kultury i edukacji, centra kulturalno-społeczne, sale gimnastyczne i boiska. m. bochnia bochnia rzezawa wkład PROW (zł) 34 mln wartość projektów (zł) 64 mln nowy wiśnicz Wykorzystanie środków w powiecie wkład POKL (zł) wartość projektów (zł) łapanów trzciana l i p n i c a murowana Małopolski Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 30 mln 32 mln żegocina Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wkład MRPO (zł) 130 mln wartość projektów (zł) 282 mln Województwo Małopolskie powiat bocheński powiat bocheński 2 3

4 Zakupy taboru kolejowego Beneficjent: Województwo Małopolskie W wyniku realizacji projektu, wspartego środkami Programu Regionalnego, na małopolskie tory wyjechało pięć nowoczesnych, w pełni klimatyzowanych pociągów Acatus-2. Pojazdy obsługują regionalne przewozy kolejowe na trasach do Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy, Zakopanego, Oświęcimia i Wieliczki. Podczas podróży oprócz aktualnej daty czy imienin specjalna tablica informuje o prędkości, z jaką pociąg aktualnie się porusza. Acatus-2 mieści do 350 osób, w tym 180 miejsc siedzących. Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, warta 91,2 mln zł, poprzez podniesienie komfortu podróżowania i skrócenie czasu przejazdów przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Małopolski. Dofinansowanie wyniosło aż 62,2 mln zł. Dodatkowo dzięki kolejnym inicjatywom Samorządu Województwa do końca 2014 na małopolskich torach pojawi się 16 nowych pociągów. 91'200'000,- 62'200'000,- województwo małopolskie województwo małopolskie 4 5

5 16' ,- 18'000'000,- 21'200'000,- 7' ,- B u d o wa z i n t e g r o wa n y c h s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h d o z a r z ą d z a n i a i m o n i t o r i n g u satelitarnego Beneficjent: Województwo Małopolskie Inwestycja umożliwiła pełne wyposażenie centrów dyspozytorskich, miejsc stacjonowania zespołów ra- townictwa medycznego oraz zespołów ratunkowych i karetek w prawie całej Małopolsce. System zapewniający bezpieczeństwo opiera się na sprawdzonych i niezawodnych protokołach komunikacyjnych, a otwarta architektura powoduje, iż może integrować się z innymi systemami dyspozytorskimi (np. straży pożarnej, policji) oraz ze szpitalnymi systemami informatycznymi i rozliczeniowymi. Całkowita wartość projektu wyniosła 21,2 MLN ZŁ, a dofinansowanie aż 18 MLN ZŁ. D o s t o s o wa n i e O d d z i a ł ó w G i n e k o l o g i i, P o ł o ż n i c t wa i Neonatologii Szpitala P o w i a t o w e g o d o p r z e p i s ó w p r awa i potrzeb pacjentów Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Bochni Dzięki wsparciu unijnemu bocheńska placówka zakupiła specjalistyczny sprzęt diagnostyczno-zabiegowy oraz urządzenia przeznaczone do intensywnej opieki nad noworodkami. Szpital zyskał możliwość wdrożenia innowacyjnych technologii medycznych oraz metod diagnostyki i leczenia, co wpłynęło na podniesienie standardu świadczonych usług. Całkowita wartość projektu wyniosła 16,6 mln zł, z czego 7,8 mln zł pochodziło ze środków Programu Regionalnego. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE powiat bocheński 6 7

6 Modernizacja budynku Z e s p o ł u S z k ó ł im. Jana Pawła II w Ł a pa n o w i e Beneficjent: Powiat Bocheński Dzięki dotacji o wartości 2,9 MLN ZŁ, pochodzącej z Programu Regionalnego, w obiekcie zmodernizowano wszystkie sale dydaktyczne, a wejście do budynku dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstały nowe pracownie językowe, a także sala matematyczna, chemiczna, przysposobienia obronnego oraz aula 2' ,- 6' ,- konferencyjna. Inwestycja objęła także budowę wielofunkcyjnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Na nowoczesnym boisku mogą być rozgrywane mecze piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, tenisa, badmintona i mini footballu. W dwukondygnacyjnym budynku powstało również zaplecze techniczne i szatniowo-sanitarne, a także pokój trenerów, zaplecze sanitarne dla widzów i magazyn sprzętu sportowego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 6,5 MLN ZŁ. Budowa sztucznego l o d o w i s k a w Proszówkach i d o p o s a ż e n i e k r y t e j pływalni Beneficjent: Gmina Bochnia 418'000,- 1'000'000,- Dzięki zrealizowanej inwestycji mieszkańcy gminy mogą swobodnie korzystać z dobrodziejstw wody oraz aktywnego wypoczynku. Basen wykorzystywany jest do zajęć dydaktycznych, w których bezpłatnie uczestniczą dzieci z pobliskich szkół i świetlic. Lodowisko, które zostało usytuowane pod namiotem, umożliwia użytkowanie go nawet podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Koszt projektu wyniósł 1 mln zł, a 418 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. U t w o r z e n i e i n n o wa c yj n e j w skali Europy Środkowej ekspozycji multimedialnej i transportowania soli. Uwagę zwiedzających przykuwają także holograficzne i interaktywne inscenizacje oraz przestrzenne słuchowiska. Wartość projektu wyniosła 2,8 mln zł, a 807 tys. zł zostało przekazane z Programu Regionalnego. Z a g o s p o d a r o wa n i e centrum wsi Łapanów Beneficjent: Powiat Bocheński Siedem ogrodów tematycznych, nowe alejki spacerowe i miejsca postojowe, odnowiona elewacja w budynkach Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz Domu Kultury w Łapanowie, a także nowe pokrycie dachowe i stolarka okienna w budynku starej szkoły to efekty prac, jakie uzyskano dzięki dotacji w kwocie 1,4 mln zł z Programu Regionalnego. Całkowita wartość kompleksowej inwestycji wyniosła aż 1,9 mln zł. 1'400'000,- 1'900'000,- Beneficjent: Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. 200 metrów pod ziemią, najstarsza polska kopalnia soli w Bochni kusi unikalną w skali światowej podziemną ekspozycją multimedialną, która prezentuje historię górnictwa solnego w Polsce. Przemierzając trasę poznajemy zawody górnicze, podziemne żywioły oraz dawne techniki wydobywania ,- 2' ,- powiat bocheński Bochnia 8 9

7 Budowa hali widowiskowosportowej w Bochni Beneficjent: Miasto Bochnia Nowoczesna hala widowiskowosportowa, o powierzchni użytkowej 2528,80 m², pełni rolę centrum sportowo-rekreacyjnego gminy i dzięki bogatej ofercie jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców. W obiekcie mieści się wielofunkcyjna sala do gier sportowych wraz z trybunami dla widzów, szatnie z natryskami, pokoje trenerskie i sędziowskie, a także kawiarnia, siłownia oraz sala fitness i gabinet odnowy biologicznej. Obiekt jest w pełni klimatyzowany i całodobowo monitorowany. Całkowita wartość budowy hali wyniosła 14,4 mln zł, a ze środków Programu Regionalnego przekazano 3 mln zł dofinansowania. 3'000'000,- 14'400'000,- miasto Bochnia miasto Bochnia 10 11

8 244'000,- 437'000,- I n w e s t y c j e n a t e r e n i e miejscowości Z i e l o n a, D r w i n i a i Grobla Beneficjent: Gmina Drwinia Fundusze pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiły także poprawę jakości codziennego życia mieszkańców poprzez budowę Domu Spotkań Wiejskich w Zielonej (212 tys. zł dotacji) oraz modernizację obiektów sportowych w Drwini i Grobli (142 tys. zł). K o m p l e k s o w e z a g o s p o d a r o wa n i e centrum wsi Drwinia Beneficjent: Gmina Drwinia Centrum miejscowości, poddane gruntownemu remontowi, zyskało nowy wygląd. Dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mieszkańcy mogą korzystać z nowych parkingów, chodników oraz zatoki autobusowej. Dodatkowo w projekcie zamontowano nowe ławki oraz zaprojektowano zegar słoneczny, który uatrakcyjnia wypoczynek w słoneczne dni zarówno mieszkańcom gminy jak i turystom. Koszt inwestycji wyniósł 437 tys. zł, a wsparcie unijne stanowiło 244 tys. zł. wartość projektów (zł) 354'000,- 643'000,- Drwinia Drwinia 12 13

9 6'100'000,- 1' ,- 2' ,- B u d o wa p r z y d o m o w y c h oczyszczalni ś c i e k ó w n a t e r e n i e Gminy Lipnica Murowana Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Budowa przydomowych oczyszczalni, która możliwa była dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich, ograniczyła ilości ścieków odprowadzanych do gruntów. Osoby korzystające z efektów inwestycji nie muszą już pamiętać o systematycznym wywożeniu ścieków, a co za tym idzie, zmniejszyły swoje wydatki. Rozbudowa kanalizacji pozwoliła na dotarcie do wszystkich zabudowań, nawet najbardziej rozproszonych, co w znacznym stopniu poprawiło jakość życia mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł blisko 188 tys. zł, a wsparcie z funduszy unijnych wyniosło 115 tys. zł. Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana W ramach inwestycji sprzyjającej środowisku, dofinansowanej z Programu Regionalnego, stworzono budynek techniczny wraz z trzema budynkami reaktorów biologicznych, silosem wapna i placem manewrowym. Powstał również podręczny magazyn, garaż i zbiornik osadu nadmiernego. Dzięki projektowi mieszkańcy miejscowości Lipnica Dolna, Lipnica Murowana i Lipnica Górna zyskali sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości 2670 m. Środki przeznaczone na tę inwestycję to ponad 6,1 mln zł, z czego prawie 3,5 mln zł pochodziło z Funduszy Europejskich. 115'000,- 188'000,- 3'500'000,- R o z b u d o wa oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej i budowa kanalizacji s a n i t a r n e j d l a Lipnicy Górnej, Lipnicy Dolnej oraz Lipnicy Murowanej etap I Małe projekty w L i p n i c y d o l n e j i Lipnicy Murowanej Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Program Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwia realizację tzw. małych projektów aktywizujących lokalne społeczności. Ze środków dotacji powstały dzięki temu dwa place zabaw w Lipnicy Murowanej (47 tys. zł) i Lipnicy Dolnej (25 tys. zł), a także sfinansowano zakup 24 kompletów strojów Rewitalizacja i r e m o n t k o ś c i o ł a parafialnego Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła Dotacja unijna umożliwiła odrestaurowanie zabytkowego XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Pozyskane wsparcie zostało przeznaczone na odnowienie zewnętrznej fasady oraz 17 ruchomych zabytków kultury, znajdujących się we wnętrzu kościoła, w tym nieczynnych organów, którym przywrócono dawną sprawność techniczną i brzmieniową. Podjęto także prace zapobiegające postępującemu niszczeniu polichromii ściennej oraz dokonano renowacji marmurowej posadzki. Koszt projektu wyniósł 2,1 mln zł, a ze środków Programu Regionalnego pochodziło 1,4 mln zł. krakowskich i przeprowadzono spotkania muzyczno-taneczne doskonalące umiejętności poprawnego śpiewania i tańca ludowego (24 tys. zł). wartość projektów (zł) 96'000,- 265'000,- Lipnica Murowana Lipnica Murowana 14 15

10 Z a g o s p o d a r o wa n i e przestrzeni wokół z a b y t k o w e g o Kościoła w Ł a pa n o w i e i konserwacja dachu Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Bartłomieja AP. w Łapanowie Konserwacja dachu i zagospodarowanie terenu przy kościele św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie pozwoliło na uporządkowanie okolicy świątyni, ułatwiło też zwiedzanie kościoła i udział w uroczystościach religijnych. 191 tys. zł dofinansowania przekazano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całość inwestycji kosztowała 254 tys. zł. Budowa sali gimnastycznej o r a z b o i s k a s p o r t o w e g o p r z y S z k o l e P o d s t aw o w e j w Grabiu Beneficjent: Gmina Łapanów Środki płynące z Unii Europejskiej umożliwiły budowę sali gimnastycznej w Grabiu wraz z pomieszczeniami do ćwiczeń korekcyjnych oraz z niezbędnym zapleczem i widownią. Przy szkole powstało także ogólnodostępne boisko sportowe z bieżnią, ogrodzeniem i parkingiem. Z wybudowanych obiektów infrastruktury sportowej uczniowie korzystają podczas zajęć szkolnych, a w godzinach popołudniowych organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci i młodzieży. Wartość projektu wyniosła prawie 2 mln zł, a wsparcie z Programu Regionalnego stanowiło 1,4 mln zł. 191'000,- 254'000,- 1'400'000,- 2'000'000,- Łapanów Łapanów 16 17

11 wartość projektów (zł) 243'000,- 756'000,- 1'200'000,- 151'000,- O d n o w i o n a i n f r a s t r u k t u r a sportowa w Leksandrowej i Muchówce Beneficjent: Gmina Nowy Wiśnicz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wspiera odnowę i rozwój infrastruktury sportowej wiejskich miejscowości. Realizacja projektów na terenie gminy umożliwiła m. in. remont i zakup wyposażenia do odkrytej pływalni w Leksandrowej (62 tys. zł dotacji), a także zakup wyposażenia do sali gimnastycznej i budowę boiska wielofunkcyjnego w Muchówce (89 tys. zł). R o z b u d o wa i m o d e r n i z a c j a g m i n n e j oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu Beneficjent: Gmina Nowy Wiśnicz Dzięki środkom unijnym kolejne obszary gminy zyskały możliwość skanalizowania. Rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia wpływa na wzrost jakości oczyszczania ścieków, a zastosowana technologia w sposób istotny poprawia stan środowiska naturalnego. Poprawa infrastruktury technicznej bez wątpienia polepsza warunki życia mieszkańców. Na realizację projektu wykorzystano 4 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a całkowita wartość projektu wyniosła 7,3 mln zł. Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką w M u c h ó w c e Beneficjent: Gmina Nowy Wiśnicz Dzięki inwestycji dofinansowanej z Programu Regionalnego w Muchówce powstała nowa sala gimnastyczna wzbogacona o wyposażenie oraz przewiązkę z przekładkami kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obiekt dobudowany został do szkoły i częściowo podłączony do jej instalacji wewnętrznych. W projekcie utworzono m. in. hol wejściowy, magazyn sprzętu sportowego i porządkowego, a także kantorek i sanitariat nauczyciela, a dla dziewcząt i chłopców zaprojektowano nowoczesne szatnie. Zastosowano również rozwiązania umożliwiające korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Koszt projektu wyniósł 1,2 mln zł, a wkład środków unijnych stanowił 756 tys. zł. 4'000'000,- 7'300'000,- Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz 18 19

12 Dzięki dofinansowaniu unijnemu w Kamionnej powstał nowy obiekt sportowy, w którym oprócz zajęć lekcyjnych organizowane są również imprezy sportowe. Nowoczesna, słoneczna i wyposażona w profesjonalny sprzęt sala gimnastyczna w znacznym stopniu przyczynia się do integracji społecznej mieszkańców gminy. Co więcej, oprócz wydarzeń sportowych w hali można organizować różnorodne imprezy integracyjno-kulturalne. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 798 tys. zł, a wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 491 tys. zł. B u d o wa o g ó l n o d o s t ę p n e j s a l i g i m n a s t y c z n e j p r z y S z k o l e w Kamionnej Beneficjent: Gmina Trzciana I n w e s t y c j a w s p o r t - Borek, Bratucice, Łazy i Rzezawa Odnowa centrum wsi Rzezawa etap I Beneficjent: Gmina Rzezawa Poprzez realizację projektu niezagospodarowane dotąd tereny uzyskały nowe życie - powstały atrakcyjne miejsca spędzania wolnego czasu, urządzono tereny zielone i odnowiono chodniki. Zadbano także o wygląd budynku wiejskiego, w którym wyremontowano dach, ocieplenie i elewację. W Parku Wiejskim powstał plac zabaw, wyposażony w elementy zabawowo-gimnastyczne, huśtawki i karuzele, a mieszkańcy zyskali możliwość gry w szachy w plenerze. Dodatkowo całość terenu została oświetlona. Na projekt przeznaczono 2,1 mln zł, a środki Programu Regionalnego stanowiły 1,4 mln zł. Beneficjent: Gmina Rzezawa Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wspomagają projekty pobudzające mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. W gminie Rzezawa dotacje przekazano m. in. na budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Borku (236 tys. zł), terenu sportowo-rekreacyjnego w Bratucicach (198 tys. zł), strefy aktywnego wypoczynku w Łazach (41 tys. zł), a także rozbudowę budynku sportowego w Rzezawie (167 tys. zł). wartość projektów (zł) 1'167'000,- 491'000,- 798'000,- 1'400'000,- 2'100'000,- 642'000,- Rzezawa Trzciana 20 21

13 Odnowa wsi w T r z c i a n i e i Leszczynie Beneficjent: Gmina Trzciana Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich sprawiają, że centra małych miejscowości szybciej się rozwijają. W Trzcianie powstał przyjazny mieszkańcom park z placem zabaw (253 tys. zł dotacji), a także wyremontowano budynek wiejski i chodniki (134 tys. zł). Mieszkańcy Leszczyny mogą natomiast korzystać ze świeżo zmodernizowanego boiska sportowego (106 tys. zł), zlokalizowanego przy Zespole Szkół. Budowa stacji u z d a t n i a n i a w o d y i kanalizacji w Ł ą k c i e Górnej oraz rozbudowa sieci w o d o c i ą g o w e j w B y t o m s k u i Ż e g o c i n i e Beneficjent: Gmina Żegocina Kompleksowy projekt, pozytywnie oddziałujący na środowisko, uzyskał dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego realizacja w znaczny sposób przyczyniła się do poprawy życia mieszkańców - nowa woda zabezpiecza sprzęt AGD przed zanieczyszczeniem i wzrostem zużytej energii. Koszt inwestycji wyniósł 5,1 mln zł, z czego dofinansowanie stanowiło 2,1 mln zł. wartość projektów (zł) 493'000,- 866'000,- 2'100'000,- 5'100'000,- Trzciana Żegocina 22 23

14 wkład ze środków POKL (zł) 22'300'000,- 23'400'000,- Odnowa centrum wsi Żegocina Beneficjent: Gmina Żegocina Zabezpieczenie centrum przed szkodami powodziowymi ze strony Potoku Saneckiego, remont parkingu, zakup i montaż ozdobnego oświetlenia ulicznego drogi i wykonanie chodnika do Gminnego Ośrodka Zdrowia, Apteki i Leśniczówki, a także budowa boiska sportowego i punktu widokowego to zadania jakie zrealizowano w ramach unijnego projektu. Polepszył on warunki wypoczynku dla przebywających w Żegocinie i turystów oraz zwiększył funkcjonalność i estetykę centrum. Na realizację projektu uzyskała 543 tys. zł wsparcia z Programu Regionalnego, a całkowita wartość kompleksowej inwestycji wyniosła 816 tys. zł. O d n o w i o n a i n f r a s t r u k t u r a w Łąkcie Górnej, Tarnawie i Żegocinie Beneficjent: Gmina Żegocina oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Tarnawie Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierają projekty aktywizujące lokalne społeczności i chronią zabytki kultury. W gminie Żegocina dotacja w wysokości 283 tys. zł pozwoliła m. in. na wykonanie remontu basenu kąpielowego wraz z drogą dojazdową i parkingiem w Łąkcie Górnej, a także zmodernizowanie stadionu piłkarskiego oraz pomieszczeń Izby Regionalnej znajdującej się w budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki. W Tarnawie wierni i turyści mogą natomiast korzystać ze zmodernizowanego otoczenia kościoła parafialnego (463 tys. zł dotacji). POKL wspiera aktywność wśród kobiet Wpowiecie bocheńskim 60 proc. osób korzystających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowią kobiety. Dotychczas pomoc otrzymały matki samotnie wychowujące dzieci oraz kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy. Udział w projektach dał im szanse na wyjście z trudnej sytuacji, obudził wiarę we własne możliwości oraz stanowił impuls do działania % beneficjentów to kobiety Wiatr w żagle Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni Blisko 1700 bezrobotnych kobiet otrzymało szansę by złapać wiatr w żagle. Beneficjentki projektu skorzystały ze szkoleń, staży, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Wybrane uczestniczki otrzymały także jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektu wyniosła 23,4 MLN ZŁ, a wsparcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki aż 22,3 MLN ZŁ. Czas na aktywność w gminie Łapanów Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie Z kolei Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie objął wsparciem 23 kobiety znajdujące się w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej. Uczestniczki projektu miały możliwość skorzystać z treningu umiejętności społecznych. Ponadto brały udział w zajęciach z aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, określania celów zawodowych, elastycznych form zatrudnienia oraz podstaw przedsiębiorczości. Zwiększenie motywacji oraz poprawa zdolności komunikacyjnych i kwalifikacji umożliwia im ponowne wejście na rynek pracy. Projekt kosztował 275 TYS. ZŁ, a dotacja wyniosła 239 TYS. ZŁ. 816'000,- %+ 275'000,- wartość projektów (zł) wkład ze środków POKL (zł) 543'000,- 746'000,- 1'311'000,- 239'000,- Żegocina powiat bocheński 24 25

15 11'600'000,- 11'600'000,- wkład ze środków POKL (zł) KONSERWATOR Doskonalenie z aw o d o w e nauczycieli Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty oraz władzami małopolskich gmin i powiatów stanowił odpowiedź na zgłaszaną przez nauczycieli potrzebę zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej. Przeprowadzone działania edukacyjne obejmowały wykorzystanie komputera, Internetu i innych multimediów w pracy dydaktycznej. Usystematyzowały wiedzę i rozwinęły kompetencje ponad 7 tys. pedagogów. Na realizację projektu przeznaczono 11,2 mln zł, z czego 9,5 mln stanowiło wsparcie otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9'500'000,- 11'200'000,- wkład ze środków POKL (zł) 43'100'000,- Doctus - małopolski fundusz s t y p e n d i a l n y d l a doktorantów Beneficjent: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Dzięki funduszowi stypendialnemu każdego roku wsparcie finansowe otrzymują kolejne grupy doktorantów kształcących się w dziedzinie lub dyscy- wkład ze środków POKL (zł) plinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla rozwoju Małopolski oraz realizujących prace badawcze o szczególnym znaczeniu dla regionu. Inicjatywa, wspierana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczynia się do poprawy współpracy w obszarze Nauka Biznes Administracja i łączy małopolskie środowiska naukowe i biznesowe. Całkowita wartość projektu wynosi 43,1 mln zł, z czego aż 33,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. 33'500'000,- Modernizacja k s z t a ł c e n i a z aw o d o w e g o Beneficjent: Województwo Małopolskie, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Inicjatywa realizowana we współpracy ze wszystkimi małopolskimi powiatami oraz mi i innymi podmio- 135'100'000,- 154'000'000,- wkład ze środków POKL (zł) tami prowadzącymi szkoły zawodowe, objęła swoim zasięgiem cały region. To jedno z pierwszych w Polsce tego rodzaju przedsięwzięć zakładające wsparcie zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej placówek zawodowych. Projekt realizuje 256 szkół i 6 centrów kształcenia, które wdrażają programy rozwojowe. Oszacowano, że do końca 2014 r. liczba osób biorących udział w kursach, szkoleniach i zajęciach dodatkowych wyniesie ok. 37 tys., a 194 szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt służący do praktycznej nauki zawodu. Wartość projektu wynosi 154 mln zł, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 135,1 mln zł. Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Projekt, realizowany w formie rocznych edycji, zakłada aktywizację 690 osób, którym przez dłuższy czas nie udało się znaleźć pracy, nie posiadają wystarczających kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego. Uczestnicy projektu mogą korzystać z różnorodnego wsparcia w postaci zatrudnienia subsydiowanego bądź stażu zawodowego, szkoleń oraz pośrednictwa pracy i doradztwa służącego rozpoznaniu ich potrzeb i określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Cały projekt objęty został wsparciem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynoszącym 11,6 mln zł. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 26 27

16 Powiat bocheński Opracowanie Samorząd Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich, Zespół Centrum Informacyjne FEM Projekt graficzny Radoszek Arts Zdjęcia Jacek Leśniewski Michał Skowronek Konrad Kosecki Archiwum UMWM Archiwum beneficjentów projektów unijnych powiatu bocheńskiego z wyłączeniem Zdjęcie Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy Andrzej Banaś, Polskapresse Dane liczbowe dotyczące projektów podano w przybliżeniu, zgodnie z wartościami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie, a alokację MRPO, PROW i POKL przeliczono wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Banku Centralny, stan na dzień 31 lipca 2014 r. ISBN: Krakow 2014

17 Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach schematu II Działania informacyjne i promocyjne Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Polska w UE. Bilans dziesięciolecia

Polska w UE. Bilans dziesięciolecia Polska w UE Bilans dziesięciolecia Wstęp Bilans 1 maja 2014 roku przypada dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chyba nikt dekadę temu nie miał wątpliwości, że był to historyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Załącznik 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013 PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Projekt 1 Tytuł projektu: Instytucja realizująca projekt:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Kultura i edukacja w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim

Kultura i edukacja w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim Kultura i edukacja w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim 1. Pasaż Kulturalny "ANDROMEDA" w Tychach projekt zakończony. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu został zaadaptowany niezagospodarowany

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62164-17-2

ISBN 978-83-62164-17-2 ISBN 978-83-62164-17-2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Przykłady zrealizowanych projektów Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo