MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKA powiat bocheński

2 Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski. Po dziesięciu latach obecności w Unii Europejskiej możemy powiedzieć, że się udało i pozytywne zmiany widać na każdym kroku. Od 2007 roku możemy korzystać z Funduszy Europejskich, które są w dyspozycji Małopolski. Za środki te odpowiada Zarząd Województwa Małopolskiego. To niebagatelna kwota, bo łącznie aż 9,2 mld zł do wykorzystania w latach z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze środków tych skorzystały wszystkie powiaty i gminy naszego województwa. Inwestycje i projekty zrealizowane w powiecie bocheńskim także przyczyniły się do dynamicznego rozwoju województwa. W ciągu ostatnich lat oddano do dyspozycji mieszkańców nowe drogi, zmodernizowane oddziały szpitalne, nowoczesne siedziby instytucji kultury czy hale sportowe. Wielkie zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostatniej dekady to zasługa wszystkich samorządów, które dobrze gospodarowały środkami europejskimi. Oddaję w Państwa ręce publikację prezentującą wybrane efekty projektów zrealizowanych w powiecie bocheńskim. Wierzę, że lektura ta stanie się inspiracją do dalszych działań, a fundusze unijne, które Małopolska będzie miała do dyspozycji w latach pozwolą na kontynuowanie rozwoju naszego regionu. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wstęp 1

3 G M I N Y W P O W I E C I E bocheńskim drwinia Dzięki Funduszom Europejskim Małopolska staje się regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki. Samorząd Województwa aktywnie pozyskuje środki na realizację kolejnych inicjatyw i jednocześnie odgrywa istotną rolę w wykorzystywaniu środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje wzmacniające konkurencyjność regionu, rozwój badań naukowych, wsparcie innowacyjnych uczelni, przedsiębiorstw oraz szpitali to tylko niektóre z działań finansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Program Regionalny wspomaga również rozwój oświaty, kultury i edukacji poprzez budowę i modernizację muzeów, teatrów i innych instytucji kultury. W ramach MRPO realizowane są również inwestycje drogowe i komunikacyjne. Jest to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach wdrażany na terenie województwa małopolskiego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) skutecznie wspiera wzrost zatrudnienia i spójności społecznej: umożliwia udział w szkoleniach, seminariach, programach rozwojowych i pracach interwencyjnych. Dzięki POKL możliwa jest realizacja wielu inicjatyw z zakresu edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich jest głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Dzięki rewitalizacji chodników, ulic i parkingów, a także modernizacji gospodarstw rolnych, wsie i małe miejscowości otrzymują nowe oblicze. Powstają również ośrodki kultury i edukacji, centra kulturalno-społeczne, sale gimnastyczne i boiska. m. bochnia bochnia rzezawa wkład PROW (zł) 34 mln wartość projektów (zł) 64 mln nowy wiśnicz Wykorzystanie środków w powiecie wkład POKL (zł) wartość projektów (zł) łapanów trzciana l i p n i c a murowana Małopolski Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 30 mln 32 mln żegocina Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wkład MRPO (zł) 130 mln wartość projektów (zł) 282 mln Województwo Małopolskie powiat bocheński powiat bocheński 2 3

4 Zakupy taboru kolejowego Beneficjent: Województwo Małopolskie W wyniku realizacji projektu, wspartego środkami Programu Regionalnego, na małopolskie tory wyjechało pięć nowoczesnych, w pełni klimatyzowanych pociągów Acatus-2. Pojazdy obsługują regionalne przewozy kolejowe na trasach do Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy, Zakopanego, Oświęcimia i Wieliczki. Podczas podróży oprócz aktualnej daty czy imienin specjalna tablica informuje o prędkości, z jaką pociąg aktualnie się porusza. Acatus-2 mieści do 350 osób, w tym 180 miejsc siedzących. Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, warta 91,2 mln zł, poprzez podniesienie komfortu podróżowania i skrócenie czasu przejazdów przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Małopolski. Dofinansowanie wyniosło aż 62,2 mln zł. Dodatkowo dzięki kolejnym inicjatywom Samorządu Województwa do końca 2014 na małopolskich torach pojawi się 16 nowych pociągów. 91'200'000,- 62'200'000,- województwo małopolskie województwo małopolskie 4 5

5 16' ,- 18'000'000,- 21'200'000,- 7' ,- B u d o wa z i n t e g r o wa n y c h s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h d o z a r z ą d z a n i a i m o n i t o r i n g u satelitarnego Beneficjent: Województwo Małopolskie Inwestycja umożliwiła pełne wyposażenie centrów dyspozytorskich, miejsc stacjonowania zespołów ra- townictwa medycznego oraz zespołów ratunkowych i karetek w prawie całej Małopolsce. System zapewniający bezpieczeństwo opiera się na sprawdzonych i niezawodnych protokołach komunikacyjnych, a otwarta architektura powoduje, iż może integrować się z innymi systemami dyspozytorskimi (np. straży pożarnej, policji) oraz ze szpitalnymi systemami informatycznymi i rozliczeniowymi. Całkowita wartość projektu wyniosła 21,2 MLN ZŁ, a dofinansowanie aż 18 MLN ZŁ. D o s t o s o wa n i e O d d z i a ł ó w G i n e k o l o g i i, P o ł o ż n i c t wa i Neonatologii Szpitala P o w i a t o w e g o d o p r z e p i s ó w p r awa i potrzeb pacjentów Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Bochni Dzięki wsparciu unijnemu bocheńska placówka zakupiła specjalistyczny sprzęt diagnostyczno-zabiegowy oraz urządzenia przeznaczone do intensywnej opieki nad noworodkami. Szpital zyskał możliwość wdrożenia innowacyjnych technologii medycznych oraz metod diagnostyki i leczenia, co wpłynęło na podniesienie standardu świadczonych usług. Całkowita wartość projektu wyniosła 16,6 mln zł, z czego 7,8 mln zł pochodziło ze środków Programu Regionalnego. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE powiat bocheński 6 7

6 Modernizacja budynku Z e s p o ł u S z k ó ł im. Jana Pawła II w Ł a pa n o w i e Beneficjent: Powiat Bocheński Dzięki dotacji o wartości 2,9 MLN ZŁ, pochodzącej z Programu Regionalnego, w obiekcie zmodernizowano wszystkie sale dydaktyczne, a wejście do budynku dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstały nowe pracownie językowe, a także sala matematyczna, chemiczna, przysposobienia obronnego oraz aula 2' ,- 6' ,- konferencyjna. Inwestycja objęła także budowę wielofunkcyjnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Na nowoczesnym boisku mogą być rozgrywane mecze piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, tenisa, badmintona i mini footballu. W dwukondygnacyjnym budynku powstało również zaplecze techniczne i szatniowo-sanitarne, a także pokój trenerów, zaplecze sanitarne dla widzów i magazyn sprzętu sportowego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 6,5 MLN ZŁ. Budowa sztucznego l o d o w i s k a w Proszówkach i d o p o s a ż e n i e k r y t e j pływalni Beneficjent: Gmina Bochnia 418'000,- 1'000'000,- Dzięki zrealizowanej inwestycji mieszkańcy gminy mogą swobodnie korzystać z dobrodziejstw wody oraz aktywnego wypoczynku. Basen wykorzystywany jest do zajęć dydaktycznych, w których bezpłatnie uczestniczą dzieci z pobliskich szkół i świetlic. Lodowisko, które zostało usytuowane pod namiotem, umożliwia użytkowanie go nawet podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Koszt projektu wyniósł 1 mln zł, a 418 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. U t w o r z e n i e i n n o wa c yj n e j w skali Europy Środkowej ekspozycji multimedialnej i transportowania soli. Uwagę zwiedzających przykuwają także holograficzne i interaktywne inscenizacje oraz przestrzenne słuchowiska. Wartość projektu wyniosła 2,8 mln zł, a 807 tys. zł zostało przekazane z Programu Regionalnego. Z a g o s p o d a r o wa n i e centrum wsi Łapanów Beneficjent: Powiat Bocheński Siedem ogrodów tematycznych, nowe alejki spacerowe i miejsca postojowe, odnowiona elewacja w budynkach Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz Domu Kultury w Łapanowie, a także nowe pokrycie dachowe i stolarka okienna w budynku starej szkoły to efekty prac, jakie uzyskano dzięki dotacji w kwocie 1,4 mln zł z Programu Regionalnego. Całkowita wartość kompleksowej inwestycji wyniosła aż 1,9 mln zł. 1'400'000,- 1'900'000,- Beneficjent: Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. 200 metrów pod ziemią, najstarsza polska kopalnia soli w Bochni kusi unikalną w skali światowej podziemną ekspozycją multimedialną, która prezentuje historię górnictwa solnego w Polsce. Przemierzając trasę poznajemy zawody górnicze, podziemne żywioły oraz dawne techniki wydobywania ,- 2' ,- powiat bocheński Bochnia 8 9

7 Budowa hali widowiskowosportowej w Bochni Beneficjent: Miasto Bochnia Nowoczesna hala widowiskowosportowa, o powierzchni użytkowej 2528,80 m², pełni rolę centrum sportowo-rekreacyjnego gminy i dzięki bogatej ofercie jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców. W obiekcie mieści się wielofunkcyjna sala do gier sportowych wraz z trybunami dla widzów, szatnie z natryskami, pokoje trenerskie i sędziowskie, a także kawiarnia, siłownia oraz sala fitness i gabinet odnowy biologicznej. Obiekt jest w pełni klimatyzowany i całodobowo monitorowany. Całkowita wartość budowy hali wyniosła 14,4 mln zł, a ze środków Programu Regionalnego przekazano 3 mln zł dofinansowania. 3'000'000,- 14'400'000,- miasto Bochnia miasto Bochnia 10 11

8 244'000,- 437'000,- I n w e s t y c j e n a t e r e n i e miejscowości Z i e l o n a, D r w i n i a i Grobla Beneficjent: Gmina Drwinia Fundusze pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiły także poprawę jakości codziennego życia mieszkańców poprzez budowę Domu Spotkań Wiejskich w Zielonej (212 tys. zł dotacji) oraz modernizację obiektów sportowych w Drwini i Grobli (142 tys. zł). K o m p l e k s o w e z a g o s p o d a r o wa n i e centrum wsi Drwinia Beneficjent: Gmina Drwinia Centrum miejscowości, poddane gruntownemu remontowi, zyskało nowy wygląd. Dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mieszkańcy mogą korzystać z nowych parkingów, chodników oraz zatoki autobusowej. Dodatkowo w projekcie zamontowano nowe ławki oraz zaprojektowano zegar słoneczny, który uatrakcyjnia wypoczynek w słoneczne dni zarówno mieszkańcom gminy jak i turystom. Koszt inwestycji wyniósł 437 tys. zł, a wsparcie unijne stanowiło 244 tys. zł. wartość projektów (zł) 354'000,- 643'000,- Drwinia Drwinia 12 13

9 6'100'000,- 1' ,- 2' ,- B u d o wa p r z y d o m o w y c h oczyszczalni ś c i e k ó w n a t e r e n i e Gminy Lipnica Murowana Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Budowa przydomowych oczyszczalni, która możliwa była dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich, ograniczyła ilości ścieków odprowadzanych do gruntów. Osoby korzystające z efektów inwestycji nie muszą już pamiętać o systematycznym wywożeniu ścieków, a co za tym idzie, zmniejszyły swoje wydatki. Rozbudowa kanalizacji pozwoliła na dotarcie do wszystkich zabudowań, nawet najbardziej rozproszonych, co w znacznym stopniu poprawiło jakość życia mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł blisko 188 tys. zł, a wsparcie z funduszy unijnych wyniosło 115 tys. zł. Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana W ramach inwestycji sprzyjającej środowisku, dofinansowanej z Programu Regionalnego, stworzono budynek techniczny wraz z trzema budynkami reaktorów biologicznych, silosem wapna i placem manewrowym. Powstał również podręczny magazyn, garaż i zbiornik osadu nadmiernego. Dzięki projektowi mieszkańcy miejscowości Lipnica Dolna, Lipnica Murowana i Lipnica Górna zyskali sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości 2670 m. Środki przeznaczone na tę inwestycję to ponad 6,1 mln zł, z czego prawie 3,5 mln zł pochodziło z Funduszy Europejskich. 115'000,- 188'000,- 3'500'000,- R o z b u d o wa oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej i budowa kanalizacji s a n i t a r n e j d l a Lipnicy Górnej, Lipnicy Dolnej oraz Lipnicy Murowanej etap I Małe projekty w L i p n i c y d o l n e j i Lipnicy Murowanej Beneficjent: Gmina Lipnica Murowana Program Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwia realizację tzw. małych projektów aktywizujących lokalne społeczności. Ze środków dotacji powstały dzięki temu dwa place zabaw w Lipnicy Murowanej (47 tys. zł) i Lipnicy Dolnej (25 tys. zł), a także sfinansowano zakup 24 kompletów strojów Rewitalizacja i r e m o n t k o ś c i o ł a parafialnego Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła Dotacja unijna umożliwiła odrestaurowanie zabytkowego XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Pozyskane wsparcie zostało przeznaczone na odnowienie zewnętrznej fasady oraz 17 ruchomych zabytków kultury, znajdujących się we wnętrzu kościoła, w tym nieczynnych organów, którym przywrócono dawną sprawność techniczną i brzmieniową. Podjęto także prace zapobiegające postępującemu niszczeniu polichromii ściennej oraz dokonano renowacji marmurowej posadzki. Koszt projektu wyniósł 2,1 mln zł, a ze środków Programu Regionalnego pochodziło 1,4 mln zł. krakowskich i przeprowadzono spotkania muzyczno-taneczne doskonalące umiejętności poprawnego śpiewania i tańca ludowego (24 tys. zł). wartość projektów (zł) 96'000,- 265'000,- Lipnica Murowana Lipnica Murowana 14 15

10 Z a g o s p o d a r o wa n i e przestrzeni wokół z a b y t k o w e g o Kościoła w Ł a pa n o w i e i konserwacja dachu Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Bartłomieja AP. w Łapanowie Konserwacja dachu i zagospodarowanie terenu przy kościele św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie pozwoliło na uporządkowanie okolicy świątyni, ułatwiło też zwiedzanie kościoła i udział w uroczystościach religijnych. 191 tys. zł dofinansowania przekazano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całość inwestycji kosztowała 254 tys. zł. Budowa sali gimnastycznej o r a z b o i s k a s p o r t o w e g o p r z y S z k o l e P o d s t aw o w e j w Grabiu Beneficjent: Gmina Łapanów Środki płynące z Unii Europejskiej umożliwiły budowę sali gimnastycznej w Grabiu wraz z pomieszczeniami do ćwiczeń korekcyjnych oraz z niezbędnym zapleczem i widownią. Przy szkole powstało także ogólnodostępne boisko sportowe z bieżnią, ogrodzeniem i parkingiem. Z wybudowanych obiektów infrastruktury sportowej uczniowie korzystają podczas zajęć szkolnych, a w godzinach popołudniowych organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci i młodzieży. Wartość projektu wyniosła prawie 2 mln zł, a wsparcie z Programu Regionalnego stanowiło 1,4 mln zł. 191'000,- 254'000,- 1'400'000,- 2'000'000,- Łapanów Łapanów 16 17

11 wartość projektów (zł) 243'000,- 756'000,- 1'200'000,- 151'000,- O d n o w i o n a i n f r a s t r u k t u r a sportowa w Leksandrowej i Muchówce Beneficjent: Gmina Nowy Wiśnicz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wspiera odnowę i rozwój infrastruktury sportowej wiejskich miejscowości. Realizacja projektów na terenie gminy umożliwiła m. in. remont i zakup wyposażenia do odkrytej pływalni w Leksandrowej (62 tys. zł dotacji), a także zakup wyposażenia do sali gimnastycznej i budowę boiska wielofunkcyjnego w Muchówce (89 tys. zł). R o z b u d o wa i m o d e r n i z a c j a g m i n n e j oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu Beneficjent: Gmina Nowy Wiśnicz Dzięki środkom unijnym kolejne obszary gminy zyskały możliwość skanalizowania. Rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia wpływa na wzrost jakości oczyszczania ścieków, a zastosowana technologia w sposób istotny poprawia stan środowiska naturalnego. Poprawa infrastruktury technicznej bez wątpienia polepsza warunki życia mieszkańców. Na realizację projektu wykorzystano 4 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a całkowita wartość projektu wyniosła 7,3 mln zł. Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką w M u c h ó w c e Beneficjent: Gmina Nowy Wiśnicz Dzięki inwestycji dofinansowanej z Programu Regionalnego w Muchówce powstała nowa sala gimnastyczna wzbogacona o wyposażenie oraz przewiązkę z przekładkami kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obiekt dobudowany został do szkoły i częściowo podłączony do jej instalacji wewnętrznych. W projekcie utworzono m. in. hol wejściowy, magazyn sprzętu sportowego i porządkowego, a także kantorek i sanitariat nauczyciela, a dla dziewcząt i chłopców zaprojektowano nowoczesne szatnie. Zastosowano również rozwiązania umożliwiające korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Koszt projektu wyniósł 1,2 mln zł, a wkład środków unijnych stanowił 756 tys. zł. 4'000'000,- 7'300'000,- Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz 18 19

12 Dzięki dofinansowaniu unijnemu w Kamionnej powstał nowy obiekt sportowy, w którym oprócz zajęć lekcyjnych organizowane są również imprezy sportowe. Nowoczesna, słoneczna i wyposażona w profesjonalny sprzęt sala gimnastyczna w znacznym stopniu przyczynia się do integracji społecznej mieszkańców gminy. Co więcej, oprócz wydarzeń sportowych w hali można organizować różnorodne imprezy integracyjno-kulturalne. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 798 tys. zł, a wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 491 tys. zł. B u d o wa o g ó l n o d o s t ę p n e j s a l i g i m n a s t y c z n e j p r z y S z k o l e w Kamionnej Beneficjent: Gmina Trzciana I n w e s t y c j a w s p o r t - Borek, Bratucice, Łazy i Rzezawa Odnowa centrum wsi Rzezawa etap I Beneficjent: Gmina Rzezawa Poprzez realizację projektu niezagospodarowane dotąd tereny uzyskały nowe życie - powstały atrakcyjne miejsca spędzania wolnego czasu, urządzono tereny zielone i odnowiono chodniki. Zadbano także o wygląd budynku wiejskiego, w którym wyremontowano dach, ocieplenie i elewację. W Parku Wiejskim powstał plac zabaw, wyposażony w elementy zabawowo-gimnastyczne, huśtawki i karuzele, a mieszkańcy zyskali możliwość gry w szachy w plenerze. Dodatkowo całość terenu została oświetlona. Na projekt przeznaczono 2,1 mln zł, a środki Programu Regionalnego stanowiły 1,4 mln zł. Beneficjent: Gmina Rzezawa Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wspomagają projekty pobudzające mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. W gminie Rzezawa dotacje przekazano m. in. na budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Borku (236 tys. zł), terenu sportowo-rekreacyjnego w Bratucicach (198 tys. zł), strefy aktywnego wypoczynku w Łazach (41 tys. zł), a także rozbudowę budynku sportowego w Rzezawie (167 tys. zł). wartość projektów (zł) 1'167'000,- 491'000,- 798'000,- 1'400'000,- 2'100'000,- 642'000,- Rzezawa Trzciana 20 21

13 Odnowa wsi w T r z c i a n i e i Leszczynie Beneficjent: Gmina Trzciana Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich sprawiają, że centra małych miejscowości szybciej się rozwijają. W Trzcianie powstał przyjazny mieszkańcom park z placem zabaw (253 tys. zł dotacji), a także wyremontowano budynek wiejski i chodniki (134 tys. zł). Mieszkańcy Leszczyny mogą natomiast korzystać ze świeżo zmodernizowanego boiska sportowego (106 tys. zł), zlokalizowanego przy Zespole Szkół. Budowa stacji u z d a t n i a n i a w o d y i kanalizacji w Ł ą k c i e Górnej oraz rozbudowa sieci w o d o c i ą g o w e j w B y t o m s k u i Ż e g o c i n i e Beneficjent: Gmina Żegocina Kompleksowy projekt, pozytywnie oddziałujący na środowisko, uzyskał dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego realizacja w znaczny sposób przyczyniła się do poprawy życia mieszkańców - nowa woda zabezpiecza sprzęt AGD przed zanieczyszczeniem i wzrostem zużytej energii. Koszt inwestycji wyniósł 5,1 mln zł, z czego dofinansowanie stanowiło 2,1 mln zł. wartość projektów (zł) 493'000,- 866'000,- 2'100'000,- 5'100'000,- Trzciana Żegocina 22 23

14 wkład ze środków POKL (zł) 22'300'000,- 23'400'000,- Odnowa centrum wsi Żegocina Beneficjent: Gmina Żegocina Zabezpieczenie centrum przed szkodami powodziowymi ze strony Potoku Saneckiego, remont parkingu, zakup i montaż ozdobnego oświetlenia ulicznego drogi i wykonanie chodnika do Gminnego Ośrodka Zdrowia, Apteki i Leśniczówki, a także budowa boiska sportowego i punktu widokowego to zadania jakie zrealizowano w ramach unijnego projektu. Polepszył on warunki wypoczynku dla przebywających w Żegocinie i turystów oraz zwiększył funkcjonalność i estetykę centrum. Na realizację projektu uzyskała 543 tys. zł wsparcia z Programu Regionalnego, a całkowita wartość kompleksowej inwestycji wyniosła 816 tys. zł. O d n o w i o n a i n f r a s t r u k t u r a w Łąkcie Górnej, Tarnawie i Żegocinie Beneficjent: Gmina Żegocina oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Tarnawie Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierają projekty aktywizujące lokalne społeczności i chronią zabytki kultury. W gminie Żegocina dotacja w wysokości 283 tys. zł pozwoliła m. in. na wykonanie remontu basenu kąpielowego wraz z drogą dojazdową i parkingiem w Łąkcie Górnej, a także zmodernizowanie stadionu piłkarskiego oraz pomieszczeń Izby Regionalnej znajdującej się w budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki. W Tarnawie wierni i turyści mogą natomiast korzystać ze zmodernizowanego otoczenia kościoła parafialnego (463 tys. zł dotacji). POKL wspiera aktywność wśród kobiet Wpowiecie bocheńskim 60 proc. osób korzystających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowią kobiety. Dotychczas pomoc otrzymały matki samotnie wychowujące dzieci oraz kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy. Udział w projektach dał im szanse na wyjście z trudnej sytuacji, obudził wiarę we własne możliwości oraz stanowił impuls do działania % beneficjentów to kobiety Wiatr w żagle Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni Blisko 1700 bezrobotnych kobiet otrzymało szansę by złapać wiatr w żagle. Beneficjentki projektu skorzystały ze szkoleń, staży, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Wybrane uczestniczki otrzymały także jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektu wyniosła 23,4 MLN ZŁ, a wsparcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki aż 22,3 MLN ZŁ. Czas na aktywność w gminie Łapanów Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie Z kolei Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie objął wsparciem 23 kobiety znajdujące się w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej. Uczestniczki projektu miały możliwość skorzystać z treningu umiejętności społecznych. Ponadto brały udział w zajęciach z aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, określania celów zawodowych, elastycznych form zatrudnienia oraz podstaw przedsiębiorczości. Zwiększenie motywacji oraz poprawa zdolności komunikacyjnych i kwalifikacji umożliwia im ponowne wejście na rynek pracy. Projekt kosztował 275 TYS. ZŁ, a dotacja wyniosła 239 TYS. ZŁ. 816'000,- %+ 275'000,- wartość projektów (zł) wkład ze środków POKL (zł) 543'000,- 746'000,- 1'311'000,- 239'000,- Żegocina powiat bocheński 24 25

15 11'600'000,- 11'600'000,- wkład ze środków POKL (zł) KONSERWATOR Doskonalenie z aw o d o w e nauczycieli Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty oraz władzami małopolskich gmin i powiatów stanowił odpowiedź na zgłaszaną przez nauczycieli potrzebę zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej. Przeprowadzone działania edukacyjne obejmowały wykorzystanie komputera, Internetu i innych multimediów w pracy dydaktycznej. Usystematyzowały wiedzę i rozwinęły kompetencje ponad 7 tys. pedagogów. Na realizację projektu przeznaczono 11,2 mln zł, z czego 9,5 mln stanowiło wsparcie otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9'500'000,- 11'200'000,- wkład ze środków POKL (zł) 43'100'000,- Doctus - małopolski fundusz s t y p e n d i a l n y d l a doktorantów Beneficjent: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Dzięki funduszowi stypendialnemu każdego roku wsparcie finansowe otrzymują kolejne grupy doktorantów kształcących się w dziedzinie lub dyscy- wkład ze środków POKL (zł) plinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla rozwoju Małopolski oraz realizujących prace badawcze o szczególnym znaczeniu dla regionu. Inicjatywa, wspierana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczynia się do poprawy współpracy w obszarze Nauka Biznes Administracja i łączy małopolskie środowiska naukowe i biznesowe. Całkowita wartość projektu wynosi 43,1 mln zł, z czego aż 33,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. 33'500'000,- Modernizacja k s z t a ł c e n i a z aw o d o w e g o Beneficjent: Województwo Małopolskie, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Inicjatywa realizowana we współpracy ze wszystkimi małopolskimi powiatami oraz mi i innymi podmio- 135'100'000,- 154'000'000,- wkład ze środków POKL (zł) tami prowadzącymi szkoły zawodowe, objęła swoim zasięgiem cały region. To jedno z pierwszych w Polsce tego rodzaju przedsięwzięć zakładające wsparcie zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej placówek zawodowych. Projekt realizuje 256 szkół i 6 centrów kształcenia, które wdrażają programy rozwojowe. Oszacowano, że do końca 2014 r. liczba osób biorących udział w kursach, szkoleniach i zajęciach dodatkowych wyniesie ok. 37 tys., a 194 szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt służący do praktycznej nauki zawodu. Wartość projektu wynosi 154 mln zł, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 135,1 mln zł. Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Projekt, realizowany w formie rocznych edycji, zakłada aktywizację 690 osób, którym przez dłuższy czas nie udało się znaleźć pracy, nie posiadają wystarczających kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego. Uczestnicy projektu mogą korzystać z różnorodnego wsparcia w postaci zatrudnienia subsydiowanego bądź stażu zawodowego, szkoleń oraz pośrednictwa pracy i doradztwa służącego rozpoznaniu ich potrzeb i określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Cały projekt objęty został wsparciem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynoszącym 11,6 mln zł. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 26 27

16 Powiat bocheński Opracowanie Samorząd Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich, Zespół Centrum Informacyjne FEM Projekt graficzny Radoszek Arts Zdjęcia Jacek Leśniewski Michał Skowronek Konrad Kosecki Archiwum UMWM Archiwum beneficjentów projektów unijnych powiatu bocheńskiego z wyłączeniem Zdjęcie Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy Andrzej Banaś, Polskapresse Dane liczbowe dotyczące projektów podano w przybliżeniu, zgodnie z wartościami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie, a alokację MRPO, PROW i POKL przeliczono wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Banku Centralny, stan na dzień 31 lipca 2014 r. ISBN: Krakow 2014

17 Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach schematu II Działania informacyjne i promocyjne Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. proszowicki

MAŁOPOLSKA. powiat. proszowicki MAŁOPOLSKA powiat proszowicki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego

Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego Projekt Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat CHRZANOWSKI

MAŁOPOLSKA. powiat CHRZANOWSKI MAŁOPOLSKA powiat CHRZANOWSKI Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. myślenicki

MAŁOPOLSKA. powiat. myślenicki MAŁOPOLSKA powiat myślenicki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. miechowski

MAŁOPOLSKA. powiat. miechowski MAŁOPOLSKA powiat miechowski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. brzeski

MAŁOPOLSKA. powiat. brzeski MAŁOPOLSKA powiat brzeski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI SKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. dąbrowski

MAŁOPOLSKA. powiat. dąbrowski MAŁOPOLSKA powiat dąbrowski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk W ciągu kilku ostatnich lat w Gminie Wyrzysk położono nacisk na rozwój i remont istniejącej infrastruktury sportowej z myślą o najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx Załącznik nr 3 do Uchwały nr 917/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM w sprawie zmian w Uszczegółowieniu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej XLIII Plenarne Posiedzenie Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący, Dobiega końca kadencja Rady Gminy Miastków Kościelny i Wójta Gminy i jak zawsze w takiej chwili napływają pytania: jakie były te cztery lata, co przyniosły, jakimi efektami możemy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. oświęcimski

MAŁOPOLSKA. powiat. oświęcimski MAŁOPOLSKA powiat oświęcimski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015 NAKŁADY OGÓŁEM NAKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU W ZŁOTYCH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lp NAZWA ZADANIA OGÓŁEM ŚRODKI B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW ŚR.B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 TRANSGRANICZNY REZERWAT BIOSFERY ROZTOCZE SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONU Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 dr Marcin Kozieł Zakład

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Podsumowanie wdrażania ania działania ania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona

Bardziej szczegółowo

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu jest nowoczesnym, przestronnym, dwukondygnacyjnym obiektem usytuowanym na osiedlu Krzyki Partynice, w otoczonej zielenią, spokojnej części Wrocławia. Placówka zajmuje

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego Od wielu lat Województwo Lubuskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz rozwój inwestycji sportowych, angażując się w sprawę budowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REMONT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ

REMONT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ REMONT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ AWNEJ P.W. ŚW. JERZEGO W ŁOSINCE BENEFICJENT PARAFIA PRAWOSŁAWNA AWNA P.W. ŚW. APOSTOŁA A JAKUBA S. ALFEUSZA W ŁOSINCE GMINA NAREW, WOJ. PODLASKIE ks. prot. Jerzy Kos Teresin,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 27 marca 2015 r.

Zielona Góra, 27 marca 2015 r. Zielona Góra, 27 marca 2015 r. RPO Lubuskie 2020 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 906 929 693,00 Finansowanie z EFRR 651 814 747,00 Finansowanie z EFS 255 114 946,00 OP1.

Bardziej szczegółowo

Małopolska. widać zmiany! 2010-2014

Małopolska. widać zmiany! 2010-2014 Małopolska widać zmiany! 2010-2014 2010-2014 Co zrobiliśmy nasze osiągnięcia Podsumowanie działań Samorządu Województwa Małopolskiego Małopolska Jesteśmy wspólnotą dynamicznego rozwoju i wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie NOTATKA PRASOWA Pierwsi w Europie Od początku lipca br. Bank Ochrony Środowiska S.A. podpisał trzy nowe umowy na realizację projektów miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo