MAŁOPOLSKA. powiat. suski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKA. powiat. suski"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKA powiat suski

2 Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski. Po dziesięciu latach obecności w Unii Europejskiej możemy powiedzieć, że się udało i pozytywne zmiany widać na każdym kroku. Od 2007 roku możemy korzystać z Funduszy Europejskich, które są w dyspozycji Małopolski. Za środki te odpowiada Zarząd Województwa Małopolskiego. To niebagatelna kwota, bo łącznie aż 9,2 mld zł do wykorzystania w latach z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze środków tych skorzystały wszystkie powiaty i gminy naszego województwa. Inwestycje i projekty zrealizowane w powiecie suskim także przyczyniły się do dynamicznego rozwoju województwa. W ciągu ostatnich lat oddano do dyspozycji mieszkańców nowe drogi, zmodernizowane oddziały szpitalne, nowoczesne siedziby instytucji kultury czy hale sportowe. Wielkie zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostatniej dekady to zasługa wszystkich samorządów, które dobrze gospodarowały środkami europejskimi. Oddaję w Państwa ręce publikację prezentującą wybrane efekty projektów zrealizowanych w powiecie suskim. Wierzę, że lektura ta stanie się inspiracją do dalszych działań, a fundusze unijne, które Małopolska będzie miała do dyspozycji w latach pozwolą na kontynuowanie rozwoju naszego regionu. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wstęp 1

3 G M I N Y W POWIECIE suskim Dzięki Funduszom Europejskim Małopolska staje się regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki. Samorząd Województwa aktywnie pozyskuje środki na realizację kolejnych inicjatyw i jednocześnie odgrywa istotną rolę w wykorzystywaniu środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje wzmacniające konkurencyjność regionu, rozwój badań naukowych, wsparcie innowacyjnych uczelni, przedsiębiorstw oraz szpitali to tylko niektóre z działań finansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Program Regionalny wspomaga również rozwój oświaty, kultury i edukacji poprzez budowę i modernizację muzeów, teatrów i innych instytucji kultury. W ramach MRPO realizowane są również inwestycje drogowe i komunikacyjne. Jest to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach wdrażany na terenie województwa małopolskiego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) skutecznie wspiera wzrost zatrudnienia i spójności społecznej: umożliwia udział w szkoleniach, seminariach, programach rozwojowych i pracach interwencyjnych. Dzięki POKL możliwa jest realizacja wielu inicjatyw z zakresu edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich jest głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Dzięki rewitalizacji chodników, ulic i parkingów, a także modernizacji gospodarstw rolnych, wsie i małe miejscowości otrzymują nowe oblicze. Powstają również ośrodki kultury i edukacji, centra kulturalno-społeczne, sale gimnastyczne i boiska. zembrzyce sucha beskidzka m. sucha beskidzka stryszawa zawoja budzów m. maków podhalański maków podhalański m. jordanów bystra sidzina wkład PROW (zł) 37 mln wartość projektów (zł) 58 mln jordanów Wykorzystanie środków w powiecie Małopolski Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wkład POKL (zł) 17 mln wkład MRPO (zł) 79 mln wartość projektów (zł) 18 mln wartość projektów (zł) 140 mln Województwo Małopolskie powiat suski powiat suski 2 3

4 Obwodnica Zembrzyc Beneficjent: Województwo Małopolskie Głównym celem projektu było wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Zembrzyc, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa, obniżenie poziomu hałasu oraz zmniejszenie ilości spalin. Dofinansowanie w kwocie 35,3 mln zł z Programu Regionalnego, oprócz budowy obwodnicy, posiadającej szerokie pobocza, chodniki i bariery ochronne, zagwarantowało powstanie mostu na rzece Skawa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła aż 41,5 mln zł. 35' , ,- wkład ze środków MRPO (zł) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 4 5

5 Zielone s c h r o n i s k a w pa ś m i e B e s k i d ó w Gorców - Pienin Beneficjent: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Ujednolicenie standardu i podniesienie jakości świadczonych usług to główne cele projektu, który swoim zasięgiem objął aż 11 schronisk. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 3,8 mln zł z Programu Regionalnego obiekty wyposażono w ogólnodostępne kuchnie turystyczne, punkty naprawy sprzętu, dostęp do multimediów oraz zaplecze, które jest konieczne do udzielania pierwszej pomocy. Realizacja projektu w znaczny sposób przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności oferty turystyki górskiej. Całkowita wartość projektu wyniosła 6,3 mln zł. 3' ,- 6' ,- wkład ze środków MRPO (zł) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 6 7

6 Modernizacja O d d z i a ł u Anestezjologii i I n t e n s y w n e j Terapii, Bloku Operacyjnego o r a z C e n t r a l n e j Sterylizacji Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) Beneficjent: Województwo Małopolskie Nowo powstały system informacji turystycznej stanowi klucz do odkrywania Małopolski. To zintegrowana sieć ponad 30 jednostek zlokalizowanych w najważniejszych miejscowościach i atrakcjach turystycznych województwa. W punktach MSIT można zasięgnąć informacji, która umożliwia zaplanowanie trasy zgodnie z osobistymi oczekiwaniami i zainteresowaniami. Dzięki projektowi, na który przekazano 14 mln zł dotacji, zaplanowanie wycieczki, weekendu czy urlopu stało się znacznie łatwiejsze. Całkowita wartość projektu wyniosła 17,3 mln zł. Dzięki środkom pochodzącym z Programu Regionalnego Oddział Anestezjologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej został wyposażony w specjalistyczny sprzęt - aparaty do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego, aparaty do znieczuleń, kardiomonitory czy ultrasonografy. Blok operacyjny zaopatrzono w nowoczesne stoły operacyjne, specjalistyczne wiertarki oraz aparaty RTG. Modernizacja Centralnej Sterylizacji polegała na zakupie urządzeń do wyjaławiania aparatury oraz narzędzi, a także materiałów opatrunkowych. Dzięki realizacji projektu, wartego 11,2 mln zł odnotowano znaczną poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności. Dotacja wyniosła 5,6 mln zł. wkład ze środków MRPO (zł) wkład ze środków MRPO (zł) 14'000'000,- 17'300'000,- 5'600'000,- 11'200'000,- WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE powiat suski 8 9

7 wkład ze środków MRPO (zł) 1' ,- 1' ,- B u d o wa s a l i g i m n a s t y c z n e j przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej Beneficjent: Powiat Suski Dzięki dotacji w kwocie 1,2 mln zł, otrzymanej z Programu Regionalnego, Zespół Szkół zyskał nowoczesną salę gimnastyczną z boiskiem do piłki koszykowej o wymiarach 20x30 m i łącznej powierzchni użytkowej 600 m2. Z obiektu korzystają zarówno uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego jak i mieszkańcy powiatu uprawiający aktywny wypoczynek poza godzinami lekcyjnymi. Całkowity koszt budowy sali wyniósł 1,8 mln zł. D o z b r o j e n i e S t r e f y Aktywności Gospodarczej w S u c h e j Beskidzkiej Beneficjent: Gmina Sucha Beskidzka Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenu w rejonie ul. Przemysłowej oraz stworzenie w tym miejscu komfortowych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja działania wpłynęła na wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz lepsze wykorzystanie gospodarcze miasta. Przedsiębiorcy zainteresowani założeniem swojej działalności na terenie beskidzkiej strefy mogą liczyć na dogodną komunikację oraz odpowiednio przygotowany, uzbrojony teren. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 383 tys. zł, a dofinansowanie z Programu Regionalnego stanowiło 306 tys. zł. wkład ze środków MRPO (zł) , ,- powiat suski Sucha Beskidzka 10 11

8 P r z e b u d o wa t a r g o w i s k a w Suchej Beskidzkiej Beneficjent: Gmina Sucha Beskidzka W ramach projektu przebudowano plac targowy, w którym położono nową nawierzchnię, wybudowano wewnętrzne drogi asfaltowe oraz chodniki, a także uporządkowano teren pod ką- tem stanowisk handlowych. Dodatkowo teren targowiska zabezpieczono przed zalaniem przez okoliczną rzekę poprzez wykonanie muru przeciwpowodziowego. Dzięki zrealizowanemu projektowi zarówno sprzedawcy jak i kupujący mogą obecnie korzystać z funkcjonalnego placu. Wartość inwestycji wyniosła 2,1 mln zł, z czego niemal połowę stanowiło wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 1' , ,- Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka 12 13

9 wkład ze środków MRPO (zł) ,- 1' ,- P r z e b u d o wa i r o z b u d o wa p r z e d s z k o l a w Sidzinie Beneficjent: Gmina Bystra Sidzina Realizacja projektu objęła rozbudowę istniejącego budynku o skrzydło, w którym zlokalizowano pomieszczenia sanitarne, socjalne oraz klatkę schodową. Istniejąca część została natomiast przystosowana do potrzeb przedszkola. Dzięki zrealizowanej inwestycji, wartej 1,3 mln zł, w Sidzinie polepszyła się jakość oferty edukacyjnej na poziomie przedszkolnym. Wsparcie z Programu Regionalnego wyniosło 686 tys. zł. Odnowa centrum miejscowości Palcza i Bieńkówka Beneficjent: Gmina Budzów Fundusze Europejskie dają możliwość szybszego rozwoju wiejskich miejscowości. Dzięki dotacjom powstaje infrastruktura usprawniająca codzienne życie mieszkańców. Zmodernizowany chodnik i nowe oświetlenie w centrum wsi Palcza (170 tys. zł dotacji), nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową (324 tys. zł) oraz zagospodarowany teren przy budynku Ośrodka Zdrowia w Bieńkówce (62 tys. zł) to efekty projektów zrealizowanych dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. wartość projektów (zł) Środki płynące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiły gminie realizację projektów wpływających na poprawę wizerunku oraz wzrost atrakcyjności turystycznej. W centrum Sidziny powstały ścieżki spacerowe wraz z oświetleniem, urządzono tereny zielone, a także zamontowano ławki, na których mieszkańcy mogą obecnie swobodnie odpocząć (130 tys. zł dotacji). W Bystrej wykonano natomiast scenę koncertową oraz utwardzono plac (124 tys. zł). wartość projektów (zł) 404'000,- Odnowa centrum miejscowości Bystra i Sidzina Beneficjent: Gmina Bystra Sidzina ,- 1' ,- 254'000,- Budzów Bystra Sidzina 14 15

10 wkład ze środków MRPO (zł) 1' ,- 2' ,- 2' ,- 6' ,- Rozbudowa D o m u P o m o c y S p o ł e c z n e j d l a Dzieci i Młodzieży w Jordanowie Beneficjent: Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (PP. Prezentki) Dofinansowanie unijne zagwarantowało budowę dwukondygnacyjnego budynku, zakup wyposażenia do pokoi mieszkalnych oraz sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Wykonano także instalacje solarne, chodnik oraz podjazd dla niepełnosprawnych podopiecznych. Realizacja projektu wartego 2,1 mln zł pozytywnie wpłynęła na podniesienie jakości usług placówki. Dotacja z Programu Regionalnego wyniosła 1,4 mln zł. B u d o wa oczyszczalni ścieków wraz z i n f r a s t r u k t u r ą w Łętowni Beneficjent: Gmina Jordanów Projekt zrealizowany w Łętowni, umożliwił powstanie nowoczesnego obiektu, w którym w sposób mechaniczno biologiczny oczyszcza się ścieki gminne. Wybudowana oczyszczalnia ma własne niezależne zasilanie elektryczne, a także punkt przyjmowania ścieków dowożonych beczkami asenizacyjnymi. Inwestycja, chroniąca środowisko naturalne, kosztowała aż 6,1 mln zł, a wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 2,5 mln zł. O d n o w i o n e c e n t r a w s i w Ł ę t o w n i i Wysokiej wartość projektów (zł) Beneficjent: Gmina Jordanów 381'000,- 621'000,- Dzięki środkom unijnym tereny wiejskie zyskują funkcjonalną infrastrukturę. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwił m. in. budowę nowego parkingu samochodowego w centrum wsi Łętownia (253 tys. zł dotacji) oraz chodnika we wsi Wysoka (128 tys. zł). miasto Jordanów Jordanów 16 17

11 wkład ze środków PROW 25'000,- 40'000,- Budowa boiska s p o r t o w e g o w miejscowości Grzechynia Beneficjent: Gmina Maków Podhalański Nowy obiekt sportowy jest atrakcyjnym miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców lubiących ruch i aktywny wypoczynek. Boisko posiada nawierzchnię naturalno-trawiastą, a pomocniczy obiekt socjalny cztery łazienki, dwie szatnie, magazyn i pomieszczenie dla trenera. Ponadto w projekcie powstały miejsca postojowe, zbiornik na nieczystości ciekłe oraz ogrodzenie wraz z zjazdami. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 849 tys. zł, a dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiła 500 tys. zł. Renowacja figurki Matki Bożej oraz f o n t a n n y n a r y n k u w M a k o w i e Podhalańskim Beneficjent: Gmina Maków Podhalański Zabytkowa, kamienna figurka Matki Bożej i fontanna na Rynku w Makowie Podhalańskim zostały wyremontowane dzięki dotacji o wartości 25 TYS ZŁ, którą pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt realizacji tzw. małego projektu zamknął się w kwocie 40 TYS ZŁ. Podbabiogórskie s z a c h o w i s k a w Kojszówce Beneficjent: Gmina Maków Podhalański Program Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwił remont nawierzchni placu do gry w piłkę siatkową oraz utworzenie strefy rekreacyjno-turystycznej Podbabiogórskie szachowiska dla mieszkańców i turystów przy Szkole Podstawowej w Kojszówce. Całkowita wartość projektu wyniosła 72 tys. zł, a przyznane dofinansowanie 46 tys. zł , , , ,- Maków Podhalański Maków Podhalański 18 19

12 Odnowa wsi w miejscowości Pewelka i Stryszawa Beneficjent: Gmina Stryszawa W celu zapewnienia pieszym bezpiecznej i wygodnej komunikacji przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Pewelce (122 tys. zł) i Stryszawie (283 tys. zł) powstały nowe chodniki. B u d o wa u j ę c i a w o d y w Lachowicach Beneficjent: Gmina Stryszawa W ramach projektu, wartego 1,4 mln zł, wybudowano budynek chloratora, filtru powolnego oraz dwa zbiorniki na wodę. Powstały także nowe chodniki, ogrodzono teren oraz urządzono zieleń otaczającą obiekt. Na projekt, który zwiększył mieszkańcom dostęp do wody pitnej, przeznaczono 888 tys. zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. N o wa i n f r a s t r u k t u r a s p o ł e c z n a Beneficjent: Gmina Stryszawa Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich sprawiły, iż miejscowości Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice i Pewelka zyskały nowe, przyjazne dzieciom, place zabaw (28 tys. zł dotacji). W Stryszawie obok budynku Gimnazjum nr 1 rozbudowano i zmodernizowano zaplecze sportowe (131 tys. zł), a na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji utworzono boisko do piłki ręcznej i kort do tenisa (295 tys. zł). Powstała infrastruktura tworzy komfortowe warunki do spędzania aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i gości odwiedzających gminę. 1'400'000,- wartość projektów (zł) wartość projektów (zł) 888'000, , , , ,- Stryszawa Stryszawa 20 21

13 R o z w ó j s e l e k t y w n e j zbiórki odpadów Beneficjent: Gmina Zawoja Projekt, mający pozytywny wpływ na środowisko, umożliwił segregację śmieci tworzonych w domach mieszkańców. Odpady zbierane są teraz do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów z jakich zostały wyprodukowane. Koszt inwestycji, w ramach której zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki, wyniósł 257 tys. zł, a dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 157 tys. zł. Skate park w centrum Z aw o i Beneficjent: Gmina Zawoja , ,- Dzięki Funduszom Europejskim w Zawoi powstało wspaniałe miejsce do uprawiania różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży. W ramach inwestycji utwardzono teren o wymiarach 18,5 m x 20 m, położono nawierzchnię asfaltową, wykonano chodniki oraz zamontowano 8 urządzeń wielofunkcyjnych. Kompleksowy projekt kosztował 245 tys. zł, a dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 151 tys. zł. wartość całęgo projektu (zł) 157'000,- 257'000,- Zawoja Zawoja 22 23

14 wkład ze środków POKL (zł) 7'900'000,- 7'900'000,- P O K L w s p i e r a p r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Nowy Małopolski Przedsiębiorca Budowa placów z a b aw n a t e r e n i e gminy Zembrzyce Beneficjent: Gmina Zembrzyce Dzięki realizacji projektu najmłodsi mieszkańcy gminy i ich rodzice zyskali nowe miejsca do spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku. Kolorowe, w pełni wyposażone place zabaw powstały w miejscowościach: Zembrzyce, Marcówka, Tarnawa Dolna i Śleszowice. Całkowita wartość projektu to 370 tys. zł, z czego wsparcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiło aż 237 tys. zł. Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwoliły na stworzenie korzystnego klimatu do zakładania i prowadzenia firm. Początkujący przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje na założenie działalności, a także pożyczki ułatwiające rozwój firmy. Powstają nowe miejsca pracy, poprawia się kondycja firm, a dzięki rozwojowi przedsiębiorczości region staje się innowacyjny i konkurencyjny. ponad 180 pożyczek w wysokości od 10 do 50 tys. zł z oprocentowaniem wynoszącym 3,8 % w skali roku 180 Beneficjent: Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej Projekt wart aż 7,9 mln zł polega na udzielaniu preferencyjnych pożyczek dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki środkom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostanie udzielonych łącznie ponad 180 pożyczek w wysokości Otwarte wrota Beneficjent: Powiat suski Staże i praktyki, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to główne elementy projektu z jakich skorzystali mieszkańcy w ramach powiatowego projektu. Inicjatywa objęta została dofinansowaniem pochodzącym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 12,4 mln zł, a całkowita wartość projektu wyniosła 12,9 mln zł. od 10 do 50 tys. zł z oprocentowaniem wynoszącym 3,8 % w skali roku, przy braku dodatkowych kosztów i prowizji. Uczestnicy projektu mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń oraz doradztwa grupowego i indywidualnego zarówno przed jak i po udzieleniu pożyczki. 12'900'000,- wkład ze środków POKL (zł) , ,- 12'400'000,- Zembrzyce POWIAt suski 24 25

15 11'600'000,- 11'600'000,- wkład ze środków POKL (zł) KONSERWATOR Doskonalenie z aw o d o w e nauczycieli Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty oraz władzami małopolskich gmin i powiatów stanowił odpowiedź na zgłaszaną przez nauczycieli potrzebę zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej. Przeprowadzone działania edukacyjne obejmowały wykorzystanie komputera, Internetu i innych multimediów w pracy dydaktycznej. Usystematyzowały wiedzę i rozwinęły kompetencje ponad 7 tys. pedagogów. Na realizację projektu przeznaczono 11,2 mln zł, z czego 9,5 mln stanowiło wsparcie otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. wkład ze środków POKL (zł) Doctus - małopolski fundusz s t y p e n d i a l n y d l a doktorantów Beneficjent: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Dzięki funduszowi stypendialnemu każdego roku wsparcie finansowe otrzymują kolejne grupy doktorantów kształcących się w dziedzinie lub dyscy- wkład ze środków POKL (zł) plinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla rozwoju Małopolski oraz realizujących prace badawcze o szczególnym znaczeniu dla regionu. Inicjatywa, wspierana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczynia się do poprawy współpracy w obszarze Nauka Biznes Administracja i łączy małopolskie środowiska naukowe i biznesowe. Całkowita wartość projektu wynosi 43,1 mln zł, z czego aż 33,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Modernizacja k s z t a ł c e n i a z aw o d o w e g o Beneficjent: Województwo Małopolskie, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Inicjatywa realizowana we współpracy ze wszystkimi małopolskimi powiatami oraz mi i innymi podmio- 135'100'000,- 154'000'000,- wkład ze środków POKL (zł) 33'500'000,- 43'100'000,- 9'500'000,- 11'200'000,- tami prowadzącymi szkoły zawodowe, objęła swoim zasięgiem cały region. To jedno z pierwszych w Polsce tego rodzaju przedsięwzięć zakładające wsparcie zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej placówek zawodowych. Projekt realizuje 256 szkół i 6 centrów kształcenia, które wdrażają programy rozwojowe. Oszacowano, że do końca 2014 r. liczba osób biorących udział w kursach, szkoleniach i zajęciach dodatkowych wyniesie ok. 37 tys., a 194 szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt służący do praktycznej nauki zawodu. Wartość projektu wynosi 154 mln zł, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 135,1 mln zł. Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Projekt, realizowany w formie rocznych edycji, zakłada aktywizację 690 osób, którym przez dłuższy czas nie udało się znaleźć pracy, nie posiadają wystarczających kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego. Uczestnicy projektu mogą korzystać z różnorodnego wsparcia w postaci zatrudnienia subsydiowanego bądź stażu zawodowego, szkoleń oraz pośrednictwa pracy i doradztwa służącego rozpoznaniu ich potrzeb i określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Cały projekt objęty został wsparciem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynoszącym 11,6 mln zł. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 26 27

16 Powiat suski Opracowanie Samorząd Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich, Zespół Centrum Informacyjne FEM Projekt graficzny Radoszek Arts Zdjęcia Konrad Kosecki Jacek Leśniewski Michał Skowronek Archiwum UMWM Archiwum beneficjentów projektów unijnych z powiatu suskiego z wyłączeniem Zdjęcie Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy Andrzej Banaś, Polskapresse Zdjęcie Schroniska w Markowych Szczawinach Tomasz Stawowy Dane liczbowe dotyczące projektów podano w przybliżeniu, zgodnie z wartościami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie, a alokację MRPO, PROW i POKL przeliczono wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Banku Centralny, stan na dzień 31 lipca 2014 r. ISBN: Krakow 2014

17 Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach schematu II Działania informacyjne i promocyjne Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Polska w UE. Bilans dziesięciolecia

Polska w UE. Bilans dziesięciolecia Polska w UE Bilans dziesięciolecia Wstęp Bilans 1 maja 2014 roku przypada dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chyba nikt dekadę temu nie miał wątpliwości, że był to historyczny

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62164-17-2

ISBN 978-83-62164-17-2 ISBN 978-83-62164-17-2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Przykłady zrealizowanych projektów Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo