Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uŝytkownika v.1.1"

Transkrypt

1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N Rejestrator H.264 0

2 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia na deszcz lub wilgoć. Podłącz te urządzenie do zasilania zgodnego z wskazanym na etykiecie. Firma nie odpowiada za wszelkie uszkodzenia związane z niewłaściwym uŝytkowaniem, jeŝeli będzie podejrzenie moŝliwości takiego uszkodzenia. Znak ten informuje o występowaniu wewnątrz urządzenia wysokiego napięcia, które moŝe spowodować poraŝenie. Nie naleŝy otwierać obudowy urządzenia, znajdującego się pod napięciem. Ten symbol informuje uŝytkownika o konieczności uŝywania i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia. Wszystkie produkty oferowane są w technologii bezołowiowej przez producenta i są zgodne z dyrektywami ROHS Unii Europejskiej ROHS dotyczącymi szkodliwych materiałów i substancji uŝywanych do produkcji urządzeń Ten znak informuje o sposobie utylizacji urządzeń elektronicznych, dla których zakończył się okres eksploatacji. Symbol ten, znajdujący się na produkcie lub opakowaniu informuje, Ŝe produkt ten nie powinien być traktowany ja typowe śmieci domowe, zgodnie z zarządzeniem 2002/96/EC. Powinien natomiast trafić do specjalnego punktu zajmującego się utylizacją urządzeń elektronicznych, w celu prawidłowej degradacji produktu i pewności, Ŝe prawidłowa utylizacja nie wpłynie negatywnie na zdrowie i środowisko człowieka, które mogłoby mieć miejsce w przypadku wyrzucenia urządzenia do tradycyjnych śmieci. Urządzenie to jest zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1. Urządzenie to nie moŝe powodować szkodliwych wpływów 2. Urządzenie to musi przyjmować kaŝdą doznawaną interferencję, włączając w to interferencję, która moŝe doprowadzić do niepoŝądanej operacji. Uwagi Gwarancyjne Vidicon Sp. z o.o. gwarantuje, Ŝe ten produkt jest wolny od wad materiałowych oraz wad wykonania podczas typowego uŝytkowania przez okres 24 miesięcy. Jako, Ŝe Vidicon Sp. z o.o. nie instaluje produktu bezpośrednio oraz z uwagi na fakt, Ŝe moŝe on być instalowany z innymi produktami nie zaakceptowanymi przez naszą firmę to towar moŝe ulec utracie jakości, pogorszeniu jego właściwości lub nawet ulec uszkodzeniu jeśli nie będą uŝywane produkty, części oraz produkty wymienne (zastępcze) wykonane lub rekomendowane przez Vidicon Sp. z o.o. W przypadku stosowania produktów niezaaprobowanych przez naszą firmę nastąpi ograniczenie gwarancji do napraw lub wymiany na koszt Kupującego. Vidicon Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie, niezaleŝnie czy pośrednio czy bezpośrednio, przypadkowo czy konsekwentnie, utratę profitów, skradzionych dóbr lub innych przypadków powodowanych przez uszkodzone produkty, niewłaściwą lub nieprawidłową instalację naszego produktu. Gwarancja dotyczy wyłącznie uszkodzonych części oraz normalnej pracy urządzenia i nie obejmuje: -Uszkodzeń powstałych w skutek niewłaściwej obsługi czy zaniedbań -Uszkodzeń spowodowanych przez poŝar, powódź, wiatr lub burze -Aktów wandalizmu Niewłaściwe uŝycie lub w celu niezgodnym z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji powoduje wykluczenie z gwarancji. Skontaktuj się za naszym autoryzowanym przedstawicielem lub zajrzyj na naszą stronę 1

3 www w celu uzyskania większej ilości szczegółów. Ograniczenia gwarancji Vidicon Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia z powodu niewłaściwego przechowywania lub transportowania. Instalacja produktu musi odbywać się przez wykwalifikowany personel techniczny posiadający autoryzację firmy Vidicon Sp. z o.o.. Instalacja produktu musi być wykonana zgodnie z naszymi zaleceniami opisanymi we właściwej instrukcji. Informacje zawarte w tej instrukcji stanowią własność Vidicon Sp. z o.o. śadna część nie moŝe zostać skopiowana bez pisemnej zgody Vidicon Sp. z o.o.. Vidicon Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji technicznej tego produktu bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Uziemienie To jest produkt bezpieczeństwa Klasy 1 (dostarczony z przewodem z uziemieniem zabezpieczającym). Wtyczka zasilająca moŝe być włączana tylko do gniazdka z bolcem uziemiającym. Jakiekolwiek przerwanie obwodu zabezpieczającego wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia moŝe spowodować niebezpieczeństwo. Celowe przerwanie jest zabronione Woda i Wilgotność Nie wystawiaj tego urządzenia na deszcz, wilgoć lub strumienie wody. Podczas montowania pamiętaj o odpowiednim obiegu powietrza, aby urządzenie działało prawidłowo. Licencja MPEG4 TEN PRODUKT UZYWA LICENCJONOWANOWANEJ KOMPRESJI MPEG4. DLA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ODWIEDŹ STRONĘ LICENCJA GPL Ten produkt zawiera kodeki dostarczone przez firmę Third-Party-Companies której to podlega licencja GNU General Public License ( GPL ) lub GNU Lesser Public License ( LGPL ). Kodeki GPL uŝyte w tym urządzeniu nie podlegają gwarancji i są przedmiotem praw autorskich odpowiedniego autora Więcej informacji o kodekach uŝytych przez licencje GPL są dostępne na Ŝyczenie Jesteśmy otwarci do wprowadzania modyfikacji do systemu Linux, jak tylko nowe komendy i inne narzędzia będą dostępne w kodzie. Kody są dostarczane z serwerów FTP i zachęcamy do ich pobierania lub proszę skontaktować się z dystrybutorem. 2

4 Spis Treści Spis Treści UWAGI PRZED UśYCIEM TEGO DVR Zawartość opakowania Panel Przedni Panel Tylni PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA Instalacja Dysku Twardego SATA Podłączenie kamery Podłączenie zasilania do Rejestratora Ustawienie Daty i Czasu Wyczyszczenie Danych z Dysku Ustawienie Hasła GRAFICZNE MENU I STEROWANIE ZA POMOCĄ MYSZKI Podłączenie myszki USB Pasek menu Podręcznego Menu Główne PODSTAWOWA OBSŁUGA Podgląd na śywo Ikona Nagrywania Odtwarzanie Przełączenie poziomu uŝytkownika Przełączenie wyjścia Video CZĘSTO UśYWANE FUNKCJE Szybkie Wyszukiwanie Nagrywanie Ustawienia Harmonogramu Ustawienia detekcji Ustawienia kamer PTZ Ustawienia Systemu Sieć PODGLĄD ZDALNY Licencjonowane Oprogramowanie

5 6.2 Przeglądarka Internet Explorer ZAŁĄCZNIK 1 Specyfikacja...51 ZAŁĄCZNIK 2 Lista kompatybilnych pamięci USB...55 ZAŁĄCZNIK 3 Lista Kompatybilnych Dysków Twardych...56 ZAŁĄCZNIK 4 Struktura Menu...57 ZAŁĄCZNIK 5 Wymiana Baterii...59 ZAŁĄCZNIK 6 Konfiguracja złącza...60 ZAŁĄCZNIK 7 Instalacja Nagrywarki DVD

6 1. UWAGI PRZED UśYCIEM TEGO DVR 1.1 Zawartość opakowania Model 16 Kanałów / 8 Kanałów DVR Pilot IR CD Zasilacz z Przewodem 25 Pinowe złącze DSUB Śruby do Dysku HDD Myszka USB 4 Kanałowy Model DVR Pilot IR CD Śruby do Dysku HDD Zasilacz z Przewodem 1.2 Panel Przedni 1) Wskazania diod LED Dysk HDD nagrywa lub czyta dane. Naruszony jest alarm. Włączone nagrywanie z kalendarza DVR Podczas odtwarzania DVR jest załączony. 2) ( ) / ( ) / ( ) / ( ) Naciśnij / / /, aby przesunąć w górę/dół/prawo/lewo Podczas trybu odtwarzania: Naciśnij aby włączyć pauzę. Naciśnij aby zatrzymać. Naciśnij aby szybko przewijać do przodu. Naciśnij aby szybko przewijać do tyłu. 3) MENU Naciśnij MENU aby wejść do głównego Menu. 4) ENTER Naciśnij ENTER aby zaakceptować zmiany. 5) LISTA (Szukanie listy zdarzeń) Naciśnij, aby szybko przeszukać nagrania przez 4 listy zdarzeń: LISTA NAGRAŃ/LISTA DETEKCJI/LISTA ALARMÓW/LISTA CZASU lub WSZYSTKO, aby zobaczyć wszystkie logi zdarzeń. 5

7 Aby szybko wyszukać nagrania według czasu wybierz SZYBKIE SZUKANIE. Wprowadź zakres daty i czasu, który Cię interesuje i naciśnij START, aby odtworzyć nagranie z określonego czasu 6) PLAY Naciśnij, aby odtworzyć najnowsze nagrania. 7) SLOW Podczas odtwarzania naciśnij SLOW, aby oglądać w zwolnionym tempie. 8) ZOOM Naciśnij ten przycisk, aby powiększyć obraz wybranego kanału. 9) SEQ Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlać w sekwencji (na przemian) wszystkie kanały w trybie pełnoekranowym zaczynając od kanału 1. JeŜeli ostatni kanał wyświetlony nastąpi ponowne powtórzenie wyświetlania od kanału 1. Aby wyjść z tej opcji wybierz ponownie SEQ. 10) Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić kanały w podziale 4 okien. 11) CH1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4 Naciśnij klawisz numeru kanału, aby wyświetlić dany numer kanału. 12) SEARCH Naciśnij SEARCH, aby wejść do menu wyszukiwania według czasu. Ustaw wymagany zakres czasu i wybierz START, aby odtworzyć nagranie od wybranego czasu. 6

8 13) AUDIO (SLOW + ZOOM) Naciśnij SLOW + ZOOM, aby wybrać odtwarzanie audio na Ŝywo lub z nagrania z kanałów audio 1~4. Dźwięk na Ŝywo z kanałów 1~4 (podświetlone na biało) Kanały Audio nie są wybrane Dźwięk z nagrań z kanałów 1~4 (podświetlone na Ŝółto) 14) P.T.Z. ( + SEQ) Naciśnij + SEQ w tym samym czasie, aby wejść / wyjść z trybu sterowania kamer PTZ 15) USB port Są dostępne 2 porty USB na przednim panelu. Jeden do podłączenia myszki USB, a drugi do podłączenia pamięci USB do kopiowania nagrań. UWAGA: Nie dopuszcza się do podłączenia do panela czołowego w tym samym czasie dwóch myszek USB lub dwóch pamięci USB. Aby zapoznać się z listą sprawdzonych i kompatybilnych pamięci USB proszę zajrzeć do ZAŁĄCZNIK 2 Lista kompatybilnych pamięci USB na stronie ) (Tylko dla wybranych modeli) Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć tackę nagrywarki DVD 1.3 Panel Tylni 1) 75Ω / HI-IMPEDANCE (Tylko dla wybranych modeli) JeŜeli uŝywana jest funkcja przelotu obrazu z kamery (LOOP) naleŝy wybrać przełącznik HI-IMPEDANCE. JeŜeli nie uŝywasz funkcji LOOP ustaw przełącznik na 75Ω. 2) VIDEO IN (1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4): Podłącz do tego złącza video z kamery. VIDEO LOOP (1 ~ 16 / 1 ~ 8): Złącza wyjść Video LOOP. (Tylko dla wybranych modeli) UWAGA: Rejestrator automatycznie wykryje system video kamery PAL / NTSC. Upewnij się, Ŝe kamery są prawidłowo podłączone do rejestratora i czy maja podłączone zasilanie przed włączeniem rejestratora 3) AUDIO IN (1 ~ 4) Podłącz do tego złącza źródło dźwięku. MoŜe to być źródło dźwięku z wyjścia kamery, jeŝeli takie ona posiada. UWAGA: Aby zgrać materiał (BACKUP) razem z audio upewnij się czy kamera i audio są podłączone do wejść AUDIO i VIDEO. Dla przykładu nagrania audio z kanału 1 będą nagrywane z video kanału 1. 7

9 UWAGI PRZED UśYCIEM TEGO DVR 4) AUDIO OUT Podłącz głośnik do jednego wyjścia audio (mono) UWAGA: Aby się dowiedzieć ile wyjść audio obsługuje Twój rejestrator proszę zapoznać się z specyfikacją. 5) MONITOR Podłącz monitor do wyjścia video. UWAGA: JeŜeli podłączone są dwa monitory (VGA i BNC), naciśnij przycisk na panelu przednim podczas uruchamiania rejestratora, aby skierować wyjście video do monitora BNC. Więcej szczegółów znajdziesz w Więcej szczegółów znajdziesz w 4.5 Przełączenie wyjścia Video na stronie 24 6) CALL (Tylko dla wybranych modeli) Podłącz to tego wyjścia monitor w celu wyświetlania obrazu w sekwencji 7) VGA Bezpośrednie podłączenie monitora z wyjściem VGA UWAGA: JeŜeli podłączone są dwa monitory (VGA i BNC), naciśnij przycisk na panelu przednim podczas uruchamiania rejestratora, aby skierować wyjście video do monitora VGA. Więcej szczegółów znajdziesz w 4.5 Przełączenie wyjścia Video na stronie 24 8) IR (Tylko dla wybranych modeli) Podłącz dodatkowy odbiornik IR do zdalnej kontroli. 9) Złącze I/O Ten port jest uŝyty do podłączenia urządzeń zewnętrznych (jak kamery obrotowe, centrala alarmowa lub inne) Więcej szczegółów dotyczących portów I/O i konfiguracji pinów znajdziesz w ZAŁĄCZNIK 6 Konfiguracja złącza na stronie ) LAN Podłączenie do Internetu przez kabel LAN. 11) DC 19V Złącze do podłączenia zasilacza. 12) Włącznik zasilania Naciśnij I, aby włączyć zasilanie, lub, aby wyłączyć zasilanie. 8

10 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA 2. PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA Przed załączeniem urządzenia upewnij się, Ŝe zainstalowałeś dysk twardy i Ŝe podłączyłeś wszystkie kamery. Więcej szczegółów znajdziesz w tym rozdziale. UWAGA: Rejestrator automatycznie wykryje system video kamery PAL / NTSC. Upewnij się, czy kamery są prawidłowo podłączone do rejestratora i czy maja podłączone zasilanie przed włączeniem tego urządzenia. 2.1 Instalacja Dysku Twardego SATA Dysk SATA musi zostać zainstalowany przed włączeniem zasilania. UWAGA: Zalecamy wyczyścić wszystkie dane na twardym dysku, podczas gdy urządzenie jest juŝ uruchomione i czas oraz godzina są juŝ poprawnie ustawione. Zabezpieczy to przed pomieszaniem z innymi poprzednio wykonanymi nagraniami na tym samym dysku. Więcej szczegółów znajdziesz w Wyczyszczenie wszystkich danych z Dysku Twardego na stronie 34 Dla Modeli 16 lub 8 Kanałowych Krok1: Odkręć śruby od górnej pokrywy i ją zdemontuj. UWAGA: Pokrywa jest wykonana z metalu. NaleŜy zwrócić na ostre krawędzie podczas jej demontaŝu. Krok2: W zaleŝności od modelu są dostępne uchwyty na jeden lub więcej dysków twardych. 2-1 Instalacja Dysku Umieść kompatybilny Dysk w uchwyt i przykręć 4-ma śrubami. Dysk umieść płytą elektroniczną do góry. Podłącz złącze zasilania i danych do dysku. 9

11 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA 2-2 Instalacja drugiego Dysku Podłącz złącze zasilania i danych do dysku. Podczas podłączania przeprowadź kable obok przewodów od nagrywarki DVD. Zapobiegnie to kolizji przewodów z wentylatorem. UWAGA: W celu instalacji nagrywarki DVD zapoznaj się z ZAŁĄCZNIK 7 Instalacja Nagrywarki DVD na stronie 63. Krok3: Zamknij górna pokrywę rejestratora i przykręć wszystkie śruby, które odkręciłeś w Kroku1. Dla modeli 4 Kanałowych Krok1: Odkręć śruby od górnej pokrywy rejestratora i ją zdemontuj. Zlokalizuj uchwyty do Dysku Twardego. Krok2: Weź kompatybilny Dysk Twardy i podłącz złącze zasilania i danych do niego. Krok3: Upewnij się czy dysk jest umieszczony płytą elektroniczna do góry i włóŝ go pomiędzy uchwyty, tak jak jest poniŝej pokazane. Upewnij się, czy dolna strona dysku twardego ma kontakt z obudową rejestratora dla poprawy chłodzenia dysku.. 10

12 Krok4: Przykręć śruby mocujące dysk we wszystkich uchwytach jak jest pokazane poniŝej. Krok5: Zamknij górną pokrywę rejestratora i przykręć wszystkie śruby, które odkręciłeś w kroku Podłączenie kamery Upewnij się, czy kamery są prawidłowo podłączone do rejestratora i czy maja podłączone zasilanie przed włączeniem tego urządzenia. Podłącz zalecane zasilanie do kamer a następnie podłącz wyjście video kamery do wejścia video rejestratora za pomocą przewodu koncentrycznego lub RCA z końcówkami BNC. UWAGA: Więcej szczegółów o wejściach video znajdziesz w 1.3 Panel Tylni na stronie Podłączenie Kamer UWAGA: Szczegóły instalacji kamer i ich podłączeń znajdziesz w instrukcjach kamer. 1) Podłączenie do rejestratora sygnału video Podłącz wyjście video kamery do wejścia video rejestratora za pomocą przewodu koncentrycznego lub RCA z końcówkami BNC. 2) Podłączenie do rejestratora sygnału audio (opcjonalnie) Podłącz wyjście audio kamery lub mikrofonu do wejścia audio rejestratora za pomocą przewodu RCA z końcówkami typu cinch 3) Podłączenie zasilania Podłącz kamery do odpowiedniego źródła zasilania i upewnij się czy są one zasilone Podłączenie kamer sterowanych PTZ PoniŜszy opis dotyczy kamer PTZ przykładowej marki jako przykład. Zapoznaj się z ustawieniami rejestratora do sterowania kamerami obrotowymi PTZ. Szczegóły znajdziesz w rozdziale 5.5 Ustawienia kamer PTZ na stronie

13 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA Szczegółowe informacje na temat sterowania kamerami obrotowymi PTZ znajdziesz w instrukcjach od tych kamer. Kabel RJ11 RS485-A: Przewód czerwony RS485-B: Przewód zielony Przewód RJ11 nie jest dostarczany ze sprzętem. KROK 1: Pobierz przewód RJ11 o odpowiedniej długości twojego połączenia. Innego rodzaju złącza mogą inaczej wyglądać, więc mogą się róŝnić z tym na rysunku. JeŜeli nie moŝesz sterować kamerą po podłączeniu spróbuj zamienić przewody RS485-A z B. KROK 2: Usuń izolacje z końcówek przewodu RJ11. Usuń z końcówek przewodów izolacje i rozpoznaj przewód RS485-A i RS485-B i pozostaw je dla późniejszego podłączenia. KROK 3: Skręć przewody RS485-A i RS485-B złącza RJ11 i kamery obrotowej razem ze sobą. Skręć przewód RS485-A (czerwony) i RS485-B (zielony) złącza RJ11 razem z przewodami RS485-A (brązowy) i RS485-B (pomarańczowy) od złącza kamery obrotowej. W celu zabezpieczenia odizolowanych przewodów uŝyj izolacji. KROK 4: Podłączenie złącza RJ11 do rejestratora. Przylutuj przewody RS485-A (czerwony) i RS485-B (zielony) złącza RJ11 do odpowiednich pinów złącza D-Sub. 12

14 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA Dla zapoznania z konfiguracją pinów złącza D-SUB proszę zapoznać się z rozdziałem ZAŁĄCZNIK 6 Konfiguracja złącza na stronie 60. Szczegóły połączenia skonsultuj z Twoim instalatorem. KROK 5: Ustawienia parametrów kamery obrotowej w rejestratorze. Idź do ZAAWANSOWANE STEROW. PTZ, aby wybrać ustawienia kamery obrotowej. a) W zakładce URZADZENIA wybierz opcje PTZ. b) Wybierz w zakładce ADRES numer ID kamery który musi być taki sam jak ustawiony na kamerze. Domyślnie ten adres jest ustawiony na 000. c) Wybierz protokół zgody z ustawionym na kamerze. Np.: Normal lub PELCO. d) Ustaw SZYBKOŚĆ zgodną z ustawioną na kamerze. Domyślnie jest to 2400 ZAAWANSOWANE KAMERA CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 DETEKCJA URZĄDZENIE PTZ SYG. DŹWIĘK ADRES 000 ŚIEĆ PROTOKÓŁ NORMAL SNTP SZYBKOŚĆ 2400 WYŚWIETLANIE NAGRYWANIE STEROW. PTZ EXIT 2.3 Podłączenie zasilania do Rejestratora Te urządzenie moŝe pracować tylko z typem zasilania oznaczonym na etykiecie producenta. Podłącz wtyczkę zasilacza do rejestratora a drugą wtyczkę do odpowiedniego źródła zasilania. Dioda zasilania powinna się zaświecić. UWAGA: Przed włączeniem rejestratora, upewnij się czy kamery są prawidłowo podłączone do rejestratora i czy maja podłączone zasilanie oraz czy poprawny jest system video. UWAGA: Dla zapewnienia poprawnej i stabilnej pracy zalecamy uŝycie UPS lub nieprzerywalnego źródła zasilania. Zapewni to takŝe ciągłość nagrań. 13

15 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA 2.4 Ustawienie Daty i Czasu Przed przystąpieniem do pracy i konfiguracji proszę ustawić najpierw datę i czas. UWAGA: Zalecamy NIE ZMIENIAĆ daty i czasu po tym jak zostanie uruchomione nagrywanie. W przeciwnym wypadku nagrania, które zostały wcześniej wykonane mogą zostać nadpisane i nie będzie ich moŝna odnaleźć. JeŜeli zostanie zmieniona data i czas zalecamy wyczyścić dane z dysku i rozpocząć nagrywanie od nowa. UWAGA: Po pierwszym uruchomieniu rejestratora zalecamy utrzymać go przy zasilaniu, co najmniej 48 godzin po tym jak data i czas zostaną ustawione poprawnie. Zapobiegnie to zresetowaniu czasu po rozłączeniu rejestratora od zasilania. JeŜeli data i czas resetuje się po wyłączeniu i ponownym włączeniu rejestratora to moŝe to być przyczyną rozładowania baterii. NaleŜy ja wymienić jak opisane jest to w rozdziale ZAŁĄCZNIK 5 Wymiana Baterii na stronie 59. Kliknij prawym przyciskiem myszki i wprowadź hasło rejestratora. Domyślne hasło administratora to Status wyświetlanych ikon zmieni się z (zablokowane) na (administrator). Następnie kliknij ponownie prawym przyciskiem myszki, aby wyświetlić menu główne i wybierz: SZYBKI START USTAWIENIE CZASU. Ustaw czas i datę. SZYBKI START OGÓLN. UST. DATA 2010/ MAR / 17 USTAW CZAS CZAS 15 : 35 : 53 WYJSCIE 2.5 Wyczyszczenie Danych z Dysku Zalecamy wyczyścić wszystkie dane na twardym dysku, jeŝeli jest on uŝyty pierwszy raz dla danego rejestratora i gdy czas i godzina są juŝ poprawnie ustawione. Zabezpieczy to przed pomieszaniem z innymi poprzednio wykonanymi nagraniami na tym samym dysku Kliknij prawym przyciskiem myszki do wybrania menu głównego i wybierz SYSTEM INFO SYSTEM OCZYŚC HDD. Rejestrator po wykonaniu tej czynności ponownie się uruchomi. 14

16 PODŁĄCZENIE I USTAWIENIA SYSTEM NARZĘDZIA SZYBKOSC TRANSMISJI 2400 INFO SYSTEM ADRES URZADZ. 000 ARCHIW USB R.E.T.R 5 ARCHIW DVD AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE NEVER OCZYŚĆ HDD HDD-0 USTAWIENIA DOMYŚLNE SUBMIT IDENTYFIKATOR STEROWANIA ID 000 PORT SZEREGOWY WYJŚCIE FORMAT VIDEO RS485 NTSC VERSJA Ustawienie Hasła Kliknij prawym przyciskiem myszki do wybrania menu głównego i wybierz SYSTEM NARZĘDZIA, aby zmienić hasła. Są 2 poziomy uŝytkownika: ADMIN i OPERATOR. Więcej szczegółów znajdziesz w 4.4 Przełączenie poziomu uŝytkownika na stronie 23. SYSTEM NARZĘDZIA JĘZYK POSKI INFO SYSTEM HASŁO ADMINISTRATORA USTAW ARCHIW USB HASŁO OPERATORA USTAW ARCHIW DVD AKTUALIZACJA ZŁÓś WYJŚĆIE 15

17 Graficzne Menu sterowanie myszką 3. GRAFICZNE MENU I STEROWANIE ZA POMOCĄ MYSZKI 3.1 Podłączenie myszki USB Podłącz myszkę USB do jednego z gniazd USB znajdujących się na panelu przednim rejestratora i sprawdź czy wyświetlana jest ikona ( prawidłowym rozpoznaniu urządzenia. ) na monitorze informująca o Porusz myszką i wprowadź hasło rejestratora za pomocą wyświetlanej klawiatury. Domyślne hasło administratora to Status systemu zostanie zmieniony z (administrator). Zostanie wyświetlony pasek Podręcznego menu z lewej strony ekranu. UWAGA: Są 2 poziomy uŝytkownika, które mogą zostać ustawione w menu głównym SYSTEM NARZĘDZIA. Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale 4.4 Przełączenie poziomu uŝytkownika na stronie 23 na Wprowadzanie hasła Podręczne Menu: Zamknięte 3.2 Pasek menu Podręcznego Przesuń myszkę w lewą stronę ekranu na ikonę strzałki, aby uzyskać dostęp do menu podręcznego, na którym jest umieszczonych 5 funkcji jak poniŝej 16

18 Graficzne Menu sterowanie myszką Podręczne Menu: Otwarte Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić panel kontrolny i wybierz kanał lub typ podziału, który potrzebujesz wyświetlić. Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale Panel Kontrolny na stronie 17. Kliknij ten przycisk, aby odtworzyć najnowsze nagrania lub kliknij na, aby wejść do opcji wyszukiwania z listy. Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale 4.3 Odtwarzanie na stronie 21. Wybierz numer kanału, który potrzebujesz i kliknij na, aby wejść do trybu powiększenia obrazu. W tym trybie kliknij na obszar zaznaczony czerwoną ramką i przesuń ją w wymaganym kierunku, aby powiększyć wybrany obszar obrazu. Naciśnij, aby wyjść z tego trybu. Kliknij ten przycisk, aby wybrać numer kanału audio. W trybie na Ŝywo przełączane będą kanały odtwarzane na Ŝywo. W trybie odtwarzania archiwum mogą zostać przełączane kanały audio z nagrań. Kliknij ten przycisk, aby wejść do trybu sterowania kamer PTZ. Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale Panel Sterowania kamer PTZ na stronie Panel Kontrolny Kliknij na na pasku menu podręcznego, aby wyświetlić Panel kontrolny jak na rysunku poniŝej. UWAGA: Dostępne są przyciski w zaleŝności od posiadanego modelu. 17

19 Graficzne Menu sterowanie myszką 1~16 Numer kanału video Wyświetlanie Sekwencji Podział na 4 okna w Naciśnij na numer kanału, który chcesz wyświetlić w trybie pełnoekranowym. Kliknij, aby wyświetlić wszystkie kanały w trybie pełnoekranowym w sekwencji od kanały nr.1. Gdy ostatni kanał zostanie wyświetlony rozpocznie się ponowne wyświetlanie od nr. 1. JeŜeli ta funkcja jest załączona, na pasku ze statusem systemu. ta ikona będzie wyświetlona Naciśnij, aby wyświetlić tryb z podziałem na 4 kanały. Podział na 9 okien Naciśnij, aby wyświetlić tryb z podziałem na 9 kanałów. Podział na 16 okien Naciśnij, aby wyświetlić tryb z podziałem na 16 kanałów Panel Sterowania kamer PTZ Kliknij na na pasku menu podręcznego, aby wyświetlić panel to sterowania kamerami PTZ jak poniŝej: Menu Kamery Enter / / / Góra / Dół / Lewo / Prawo Wybierz Ŝeby wejść do menu głównego kamery Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi danej kamery. Naciśnij Ŝeby potwierdzić wybór lub wejść do danego menu. Naciśnij, aby poruszać kamerą w Góra / Dół / Lewo / Prawo lub zmieniać ustawienia / PrzybliŜenie/oddalenie Naciśnij, aby przybliŝyć lub oddalić obraz. / Zoom + / - / Ostrość Blisko/Daleko Ręczna regulacja ostrości Tryb Auto Naciśnij, aby maksymalnie przybliŝyć obraz lub powrócić do stanu oryginalnego (bazowy) Aktywacja trybu auto. Przed jej uŝyciem musi być zdefiniowana specyficzna funkcja załączana przez AUTO. Dla więcej szczegółów trzeba się odwołać do instrukcji kamery Presety Wybór punktu Preset, który chcemy zobaczyć. 18

20 Graficzne Menu sterowanie myszką 3.3 Menu Główne Naciśnij prawym przyciskiem myszki w jakimkolwiek połoŝeniu kursora na ekranie. Zostanie wyświetlone MENU GŁÓWNE jak jest pokazane na rysunku. Naciśnij ponownie, aby wyjść z menu. Więcej szczegółów dotyczących struktury znajdziesz w rozdziale o ZAŁĄCZNIK 4 Struktura Menu na stronie 57. Menu Główne Szybki Start Ustawienie Daty SYSTEM Informacje o Wydarzeniu Zaawansowane Harmonogram Wybierz, aby wybrać ustawienia ogólne wyświetlania i nagrywania oraz daty i czasu. Wybierz, aby wybrać format daty i czasu letniego. Wybierz, aby wybrać konfiguracje systemu. Wybierz, aby wybrać menu wyszukiwania. Wybierz, aby ustawić opcje KAMERA, DETEKCJA, SYG.DŹWIĘK, SIEĆ, SNTP, WYŚWIETLANIE, NAGRYWANIE oraz STEROWANIE PTZ Wybierz, aby wybrać harmonogram nagrywania i detekcji 19

21 BASIC OPERATION 4. PODSTAWOWA OBSŁUGA 4.1 Podgląd na śywo Czas Systemowy Status UŜycie Dysku Nagrywanie Nazwa Kamery Detekcja Ikona Funkcja Ikona Funkcja Ikona Funkcja Kanały Audio na śywo (1~4) Cyfrowy zoom włączony Kanały Audio Odtwarzanie (1~4) Cyfrowy zoom wyłączony Kanały Audio wyłączone Nagrywanie z Harmonogramu Sieć rozłączona Internet podłączony Połączenie przez LAN Myszka USB podłączona USB pamięć / urządzenie podłączone Niepodłączone USB Klawiatura zablokowana Tryb PTZ włączony Nadpisywanie HDD Administrator Operator Sekwencja Detekcja Nagrywanie Alarm 4.2 Ikona Nagrywania 1) Nagrywanie Ręczne Domyślnie nagrywanie ręczne jest włączone ( dysku. ) po włączeniu rejestratora i zainstalowaniu 2) Nagrywanie Zdarzeń JeŜeli zostanie włączona funkcja detekcji ruchu lub alarmu to zostanie wyświetlona ikona detekcji ruchu ( ) lub alarmu ( ) na ekranie dla kaŝdego zdarzenia 3) Nagrywanie z harmonogramu JeŜeli nagrywanie z harmonogramu jest włączone to wyświetlona zostanie ikona ekranie. na 4) Nadpisywanie dysku Domyślnie funkcja nadpisywania jest włączona i będzie wyświetlona ikona na ekranie. 20

22 BASIC OPERATION 4.3 Odtwarzanie Naciśnij na na menu podręcznym, aby wyświetlić panel kontroli odtwarzania i naciśnij na, aby odtwarzać ostatnio nagrany materiał lub wybierz aby wejść do listy wyszukiwania Pasek Postępu Zamknij Informacje Przyciski Odtwarzania Szukanie Zdarzeń UWAGA: Musi być, co najmniej 8192 nagranych klatek, aby odtwarzanie zadziałało poprawnie. JeŜeli tak nie jest zostanie ono zatrzymane. Na przykład jeŝeli ilość nagrywanych klatek IPS jest ustawiona na 30 to czas nagrania musi być co najmniej 273 sekund (8192 klatek / 30 IPS ) UWAGA: Podczas odtwarzania rozdzielczość obrazu (FRAME, FIELD lub CIF będzie pokazana na ekranie Panel kontroli Odtwarzania Przewijanie do Przodu Przewijanie do Tyłu Zwiększenie prędkości odtwarzania. Naciśnij raz do zwiększenia 4x, dwa razy do zwiększenia 8x i tak dalej aŝ do uzyskania maksymalnej prędkości 32x Zwiększenie prędkości przewijania do tyłu. Naciśnij raz do zwiększenia 4x, dwa razy do zwiększenia 8x i tak dalej aŝ do uzyskania maksymalnej prędkości 32x Naciśnij, aby odtworzyć ostatnie wykonane nagrania (najnowsze). Ponownie naciśnij, aby zatrzymać / Start / Pauza Podczas pauzy naciśnij jednorazowo, aby odtwarzać klatka po klatce lub, aby odtwarzać klatka po klatce do tyłu Stop Zatrzymanie odtwarzania 21

23 / Zwolnione Odtwarzanie Poprzednia / Następna godzina BASIC OPERATION Naciśnij raz, aby odtwarzać z prędkością 1/4X, lub ponownie naciśnij, aby odtwarzać z prędkością 1/8X Naciśnij, aby przeskoczyć do następnej / poprzedniej godziny, np.: z 11:00 na 12:00 i aby rozpocząć odtwarzanie najwcześniejsze nagrane z zdarzenia dla tej całej godziny. 22

24 BASIC OPERATION Wyszukiwanie Zdarzeń Naciśnij w celu uruchomienia szybkiego wyszukiwania nagrań poprzez 4 typy list: LISTA NAGRAŃ / LISTA DETEKCJI / LASTA ALARMÓW / LISTA CZASU lub wybierz WSZYSTKO, aby wyświetlić wszystkie zdarzenia. Do wybrania szybkiego wyszukania wg czasy wybierz SZYBKIE SZUKANIE. Wybierz zakres wymaganego czasu i naciśnij START, aby odtworzyć nagrania od określonego czasu Odtwarzanie Audio W trybie odtwarzania naciśnij na menu podręcznym tyle razy w zaleŝności, który kanał audio chcesz odsłuchać. W trybie podglądu na Ŝywo odsłuchiwane kanały audio zmienia się w analogiczny sposób. Kanały Audio na śywo (1~4) (podświetlone na biało). Kanały Audio nieaktywne Kanały Audio Odtwarzanie (1~4) (podświetlone na Ŝółto). UWAGA: Do wykonania backup video i audio, upewnij się, Ŝe podłączony jest sygnał video i audio do odpowiednich wejść rejestratora. Kanał audio z kanału 1 będzie nagrywany z kanałem 1 video. 4.4 Przełączenie poziomu uŝytkownika W trybie zablokowania ( ), porusz myszką USB, aby wyświetliła się wirtualna klawiatura wprowadzania hasła. Istnieją 2 poziomy uŝytkowników: Administrator ( Operator ( ). ) i JeŜeli wprowadzone zostanie hasło administratora, wyświetlone zostanie na pasku statusu i wszystkie operacje są moŝliwe do wykonania. Domyślne hasło administratora to JeŜeli wprowadzone zostanie hasło operatora, wyświetlone zostanie na pasku statusu i operacje z głównego menu NIE są moŝliwe do wykonania. Poziom operatora musi być ustawiony w SYSTEM NARZĘDZIA. W celu przełączenia pomiędzy uŝytkownikami, naciśnij na ikonę obecnie zalogowanego uŝytkownika, aby się wylogować. Następnie porusz myszką i wyświetli się klawiatura do wprowadzenia hasła uŝytkownika, do którego chcesz się zalogowac. 23

25 BASIC OPERATION 4.5 Przełączenie wyjścia Video Nie jest moŝliwe wyświetlanie obrazu jednocześnie przy uŝyciu wyjścia BNC MONITOR oraz wyjścia VGA. Domyślnie ustawienie wyjścia video jest AUTO, co oznacza automatyczną detekcje wyjścia video. JeŜeli do obu wyjść SA podłączone monitory to monitorem domyślnym jest ten podłączony do VGA. Ręczna zmiana wyjścia video: Przekierowanie wyjścia video na wyjście BNC MONITOR, Naciśnij klawisz na przednim panelu rejestratora aŝ do sygnalizacji dźwiękowej brzęczyka zaraz po włączeniu zasilania. Przekierowanie wyjścia video na wyjście VGA Naciśnij klawisz na przednim panelu rejestratora aŝ do sygnalizacji dźwiękowej brzęczyka zaraz po włączeniu zasilania., LUB: Po włączeniu zasilania i inicjalizacji rejestratora naciśnij prawy przycisk myszki do wyświetlenia menu głównego i następnie wybierz ustawienia ZAAWANSOWANE WYŚWIETLANIE WYŚWIETL SCIEśKĘ WYJŚCIA. Wybierz VGA to przełączenia wyświetlania video na monitor z wejściem VGA, lub COMPOSITE dla monitora z wejściem kompozytowym BNC. Rejestrator po zmianie będzie się restartował, aby zastosować zmiany. ZAAWANSOWANE KAMERA PRZEPLOT (Tylko dla wybranych modeli) OFF DETEKCJA TRWANIE PEŁNEGO EKRANU 03 SYG. DŹWIĘK WYJŚCIE VGA 1024 X 768 SIEĆ WYŚWIETLANIE UKRYTE WYŁ SNTP WYŚWIETLANIE HDD ROZMIAR HDD WYŚWIETLANIE WYŚWIETL SCIEśKĘ WYJŚCIA AUTO NAGRYWANIE MIKSER ALFA 200 STEROWANIE PTZ WYJŚCIE 24

26 FREQUENTLY-USED FUNCTIONS 5. CZĘSTO UśYWANE FUNKCJE 5.1 Szybkie Wyszukiwanie Naciśnij SEARCH na przednim panelu rejestratora, aby wejść do wyszukiwania według czasu jak poniŝej: LISTA DATA 2010/MAR/18 CZAS 15:17:57 DYSK TWARDY WSZYST. HDD SZUKAJ START 1) DATA / CZAS Wybierz datę i czas, według którego chcesz wyszukać nagrania. 2) DYSK TWARDY Wybierz Dysk Twardy zawierający nagrania, które chcesz wyszukać lub wybierz WSZYSTKIE. HDD 3) SZUKAJ Naciśnij SZUKAJ w celu wyszukania i odtworzenia nagrań video. 5.2 Nagrywanie Ustawienia nagrywania - podstawowe Naciśnij prawy przycisk myszki do wyświetlenia menu głównego i wybierz SZYBKI START OGÓLN. USTAWIENIA SZYBKI START OGÓLN. UST. OPISY KAMER ZAŁ USTAW. CZASU WYŚW. ZDARZEŃ ZAŁ WYŚW. DATY ZAŁ ROZDZIELCZOŚĆ CIF JAKOŚĆ NAGRAŃ SUPER NAJLEPSZA ILOŚĆ kl / sek 25 WYJŚCIE 25

27 FREQUENTLY-USED FUNCTIONS 1) ROZDZIELCZOŚĆ Wybierz rozdzielczość, z jaką ma być nagrywany obraz: CIF, POLE (połowa D1), RAMKA (D1) 2) JAKOŚĆ NAGRAŃ Wybierz jedną z 4 opcji jakości: SUPER NAJLEPSZA, NAJLEPSZA, WYSOKA i NORMALNA 3) ILOŚĆ KL / SEK Wybierz ilość nagrywanych klatek na sekundę dla nagrywania ciągłego.. 26

28 FREQUENTLY-USED FUNCTIONS Ustawienia nagrywania - szczegółowe Naciśnij prawy przycisk myszki do wyświetlenia menu głównego i wybierz ZAAWANSOWANE NAGRYWANIE. UWAGA: Nie zmieniaj czasu i daty, jeŝeli nagrywanie zostało juŝ rozpoczęte. W przeciwnym wypadku nagrania zostaną pomieszane, co będzie objawiało się niemoŝliwością ich prawidłowego wyszukiwania i odtwarzania. JeŜeli data lub godzina zostanie zmieniona, zalecane jest skasowanie danych na dysku i rozpoczęcie nagrywania od początku. ZAAWANSOWANE KAMERA NAGRYWANIE RĘCZNE ZAŁ DETEKCJA NAGRYWANIE ALARMOWE ZAŁ SYG. DŹWIĘK NAGRYWANIE Z TIMERA ZAŁ SIEĆ NAGRYWANIE ALARMOWE (KL/S) 120 SNTP NAGRYWANIE Z TIMERA (KL/S) 120 WYŚWIETLANIE FUNKCJA PRE-ALARM ZAŁ NAGRYWANIE NADPISYWANIE ZAŁ STEROWANIE PTZ NAGRYW. ALARMOWE WSZ. KAN. WYŁ LIMIT PRZETRZYM. DANYCH WYŁ WYJŚCIE 1) NAGRYWANIE RĘCZNE Ustawienie nagrywania ręcznego - zał/wył 2) NAGRYWANIE ALARMOWE Nagrywanie po naruszeniu wejść alarmowych alarmowego lub detekcji - zał/wył 3) NAGRYWANIE Z TIMERA Nagrywanie zgodne z ustawieniami w timerze (harmonogramie) - zał/wył 4) NAGRYWANIE ALARMOWE (KL/S) Ilość rejestrowanych klatek na sekundę dla nagrywania po naruszeniu wejść alarmowych alarmowego lub detekcji 5) NAGRYWANIE Z TIMERA (KL/S) Ilość rejestrowanych klatek na sekundę dla nagrywania z timera (Nagrywanie jest aktywne w zaleŝności od ustawień timera) 6) FUNKCJA PRE-ALARM Wybór czy, rejestrator ma buforować około 8 MB nagrania, które będzie dołączane na początku kaŝdego nagrania alarmowego. Pozwala to uzyskać kilka sekund nagrania przed wystąpieniem zdarzenia. 27

29 FREQUENTLY-USED FUNCTIONS 7) NADPISYWANIE Wybierz ZAŁ a po zapełnieniu się dysku twardego w rejestratorze, nastąpi jego ciągłe nadpisywanie poprzez usuwanie najstarszych nagrań. Zostanie wykasowanych około 8 GB najstarszych nagrań i zapisywanie nowych 8) NAGRYW. ALARMOWE WSZ. KAN. Wybór czy po wystąpieniu zdarzenia alarmowego mają być nagrywane wszystkie kanały czy tylko te z zdarzeniem. 9) LIMIT PRZETRZYM. DANYCH Przypisz maksymalna ilość dni od 01 do 31, dla których chcesz mieć dostępne nagrania. Po upływie tego czasu zostaną one nadpisane. Wybierz WYŁ, aby wyłączyć tą funkcję. 5.3 Ustawienia Harmonogramu Naciśnij prawy przycisk myszki do wyświetlenia menu głównego i wybierz USTAWIENIA HARMONOGRAMU Harmonogram Nagrywania Wybierz REKORD w USTAWIENIACH HARMONOGRAMU. Wybierz ZAŁ, aby aktywować nagrywanie według harmonogramu i wybierz dni i czas dla tej funkcji. USTAWIENIA HARMONOGRAMU REKORD TERMINARZ ZAŁ. DETEKCJA SUN MON TUE WED THU FRI SAT WYJŚCIE Oś X Oś Y 0 ~ 24 godziny. KaŜda kratka to 30 min. Niedziela ~Sobota. 28

30 FREQUENTLY-USED FUNCTIONS Harmonogram Detekcji Wybierz DETEKCJA w USTAWIENIACH HARMONOGRAMU. Wybierz ZAŁ, aby aktywować tą funkcję a następnie dni i czas dla tej funkcji USTAWIENIA HARMONOGRAMU REKORD TIMER DETEKCJI ZAŁ DETEKCJA SUN MON TUE WED THU FRI SAT WYJŚCIE Oś X Oś Y 0 ~ 24 godziny. KaŜda kratka to 30 min. Niedziela ~Sobota. 5.4 Ustawienia detekcji Naciśnij prawy przycisk myszki do wyświetlenia menu głównego i wybierz ZAAWANSOWANE DETEKCJA. ZAAWANSOWANE KAMERA CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 DETEKCJA LS 07 SYG. DŹWIĘK SS 03 SIEĆ TS 02 SNTP DET WYŁ WYŚWIETLANIE ALARM WYŁ NAGRYWANIE OBSZAR EDYCJA STEROWANIE PTZ WYJŚCIE 1) LS (czułość) LS słuŝy do ustawienia czułości w porównywaniu dwóch róŝnych obrazów. NiŜsza wartość oznacza wyŝszą czułość detekcji. NajwyŜszy poziom detekcji jest dla 00 a najniŝszy dla wartości 15. Domyślnie wynosi 07. 2) SS (rozmiar detekcji) SS jest czułością detekcji w zaleŝności od rozmiaru poruszającego się obiektu (ilość zajmowanych siatek).na monitorze. NiŜsza wartość to wyŝsza czułość dla detekcji. NajwyŜszy poziom detekcji jest dla 00 a najniŝszy dla wartości 15. Domyślnie wynosi

31 FREQUENTLY-USED FUNCTIONS UWAGA: Domyślnie wynosi ona 03, co oznacza, Ŝe obiekt zostanie zobaczony, jeŝeli będzie miał rozmiar większy niŝ 3 siatki. Dlatego więc wartość SS musi być mniejsza niŝ liczba zajmowanych siatek przez obiekt, aby ustawić detekcje. 3) TS (Czas) TS słuŝy do ustawienia czułości w zaleŝności jak długo obiekt pozostaje w obszarze detekcji. NiŜsza wartość to wyŝsza czułość dla detekcji. NajwyŜszy poziom detekcji jest dla 00 a najniŝszy dla wartości 15. Domyślnie wynosi 02. 4) DET Wybierz czy chcesz aktywować detekcje ruchu dla danego kanału - zał/wył 5) ALARM Wybierz N.C./ N.O w zaleŝności od potrzeby instalacyjnej. Domyślnie wynosi WYŁ. 6) OBSZAR Wybierz EDYCJA, aby ustawić obszar detekcji ruchu. Jest tu po siatek dla kaŝdej kamery. RóŜowe siatki oznaczają obszar, dla którego nie będzie aktywna detekcja. Bloki przezroczyste są aktywna na detekcje ruchu. 5.5 Ustawienia kamer PTZ Naciśnij prawy przycisk myszki do wyświetlenia menu głównego i wybierz ZAAWANSOWANE STEROWANIE PTZ. ZAAWANSOWANE KAMERA CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 DETEKCJA URZĄDZ PTZ SYG. DŹWIĘK ADRES 001 SIEĆ PROTOKÓŁ PELCO-D SNTP SZYBKOŚĆ 2400 WYŚWIETLANIE NAGRYWANIE STEROWANIE PTZ WYJŚCIE 1) URZĄDZENIE Dla kamer PTZ wybierz PTZ. 2) ADRES Ustaw aktualną nazwę ID kamery PTZ, jeŝeli została taka podłączona (0 ~ 255) Upewnij się, Ŝe ID ustawione w kamerze jest takie same jak ustawiasz tutaj. Inaczej DVR nie będzie w stanie sterować taką kamerą. 30

32 FREQUENTLY-USED FUNCTIONS UWAGA: Aby zapoznać się z ustawieniami ID w kamerze zapoznaj się z instrukcją kamery. 3) PROTOKÓŁ Wybierz protokół: NORMAL, P-D (PELCO-D) lub P-P (PELCO-P). 4) SZYBKOŚĆ Wybierz prędkość dla podłączonej kamery PTZ (2400 / 4800 / 9600 / / / ). Upewnij się, Ŝe prędkość ustawiona w kamerze jest taka sama jak ustawiasz tutaj. Inaczej DVR nie będzie w stanie sterować taką kamerą. UWAGA: Aby zapoznać się z ustawieniami prędkości (baud rate) w kamerze zapoznaj się z instrukcją kamery 5.6 Ustawienia Systemu Ustawienie Hasła Naciśnij prawy przycisk myszki do wyświetlenia menu głównego i wybierz SYSTEM NARZEDZIA. SYSTEM NARZEDZIA JĘZYK POLSKI INFO SYS HASŁO ADMINISTRATORA USTAW ARCHIW. USB HASŁO OPERATORA USTAW ARCHIW DVD AKTUALIZACJA ZŁÓś WYJŚCIE 1) HASŁO ADMIN Wybierz USTAW, aby zmienić hasło administratora. Domyślnie to JeŜeli zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła DVR, wprowadź hasło administratora i zostanie wyświetlona ikona na pasku zadań. Wszystkie ustawienia są dozwolone 2) HASŁO OPERATORA Wybierz USTAW, aby zmienić hasło operatora. JeŜeli zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła DVR, wprowadź hasło administratora i zostanie wyświetlona ikona na pasku zadań. Dostęp do menu głównego nie jest dozwolony z tego poziomu 31

33 FREQUENTLY-USED FUNCTIONS Aktualizacja Systemu UWAGA: Aktualizacja systemu moŝe spowodować, Ŝe wszystkie dane z dysku twardego zostaną skasowane, jeŝeli obecna wersja systemu jest zbyt stara w porównaniu z nową. Dlatego teŝ przed aktualizacją systemu skontaktuj się z instalatorem lub dystrybutorem i zrób archiwizacje danych, jeśli to konieczne. Naciśnij prawy przycisk myszki do wyświetlenia menu głównego i wybierz SYSTEM NARZEDZIA AKTUALIZACJA. Zapisz pliki z aktualizacją otrzymaną od instalatora lub dystrybutora na kompatybilnej pamięci USB i umieść go w porcie USB na przednim panelu rejestratora. Następnie wybierz ZŁÓś, aby rozpocząć aktualizację UWAGA: Przed uŝyciem pamięci USB naleŝy najpierw skorzystać z komputera, aby sformatować pamięć USB i wybrać format FAT32. Lista wszystkich kompatybilnych pamięci USB znajduje się w ZAŁĄCZNIK 2 Lista kompatybilnych pamięci USB na stronie Video Backup Naciśnij prawy przycisk myszki do wyświetlenia menu głównego i wybierz SYSTEM -> ARCHIW. USB lub ARCHIW. DVD. UWAGA: ARCHIWIZACJA DVD jest dostępna tylko dla wybranych modeli. Sprawdź specyfikacje urządzenia dla uzyskania więcej szczegółów Umieść pamięć USB w porcie na przednim panelu rejestratora lub naciśnij otworzyć tackę nagrywarki DVD i umieść na niej płytę DVD-R lub CD-R, aby UWAGA: Przed uŝyciem pamięci USB naleŝy najpierw skorzystać z komputera, aby sformatować pamięć USB i wybrać format FAT32. Lista wszystkich kompatybilnych pamięci USB znajduje się w ZAŁĄCZNIK 2 Lista kompatybilnych pamięci USB na stronie

34 FREQUENTLY-USED FUNCTIONS SYSTEM NARZEDZIA DATA POCZĄTKOWA 2009/NOV/19 INFO SYS POCZĄTEK 08:30:21 ARCHIW. USB DATA KOŃCOWA 2009/NOV/19 ARCHIW DVD KONIEC 17:59:29 KANAŁ DYSK TWARDY ALL HDD ARCHIWIZACJA ZŁÓś WYMAGANY ROZMIAR:54MB ZŁÓś WYJŚCIE Dostępne miejsce: 940.0MB 1) DATA POCZĄTKOWA / POCZĄTEK Wybierz datę początkową i czas. 2) DATA KOŃCOWA / KONIEC Wybierz datę końcową i czas. 3) KANAŁ Wybierz kanał (-ły). 4) DYSK TWARDY Wybierz Dysk Twardy zawierający nagrania, które potrzebujesz lub wybierz WSZYSTKIE HDD. 5) ARCHIWIZACJA Wybierz ZŁÓś, aby rozpocząć archiwizacje. 6) WYMAGANY ROZMIAR W celu sprawdzenia szacowanego rozmiaru plików przed ich archiwizacją wybierz ZŁÓś, aby wykonać kalkulację. Odtwarzacz plików archiwizacji Podczas wykonywania archiwizacji zostanie dodany program instalacyjny PLAYER.EXE na USB lub CD/DVD i zostanie wyświetlona informacja SPRAWDŹ ODTWARZACZ na ekranie. UWAGA: Maksymalna ilość płyt CD-R lub DVD-R do nagrania archiwum to 41. Umieść pamięć USB do gniazda komputera lub CD/DVD do odtwarzacza płyt i zainstaluj oprogramowanie PLAYER.EXE. Kliknij dwa razy na plik archiwum, aby odtworzyć bezpośrednio nagranie i sprawdzić poprawność jego wykonania. UWAGA: Obsługiwane są systemy Windows 7, Vista, XP &

35 FREQUENTLY-USED FUNCTIONS Wyczyszczenie wszystkich danych z Dysku Twardego Naciśnij prawy przycisk myszki do wyświetlenia menu głównego i wybierz SYSTEM INFO SYS OCZYŚĆ HDD. SYSTEM NARZEDZIA SZYBKOŚC TRANSM INFO SYS ADRES URZĄDZ. 000 ARCHIW. USB AUTOMATYCZNE NIGDY BLOKOWANIE ARCHIW DVD OCZYŚĆ HDD HDD-0 USTAWIENIA DOMYŚLNE ZŁÓś IDENTYFIKATOR 000 STEROWANIA PORT SZEREGOWY FORMAT VIDEO RS485 PAL WERSJA EXIT Wybierz Dysk, z którego chcesz skasować dane i potwierdź TAK lub NIE, aby zrezygnować. Zalecamy wyczyszczenie danych z dysku twardego w przypadku: Jest to pierwszy raz uruchomienia rejestratora, aby upewnić się, Ŝe nagrania nie zostaną pomieszane z innymi wcześniej wykonanymi nagraniami na tym samym dysku. Czas i data zostały znacznie zmienione podczas włączonej funkcji nagrywania. W przeciwnym wypadku nagrania mogą zostać utracone i nie będzie moŝliwości ich odzyskania i wyszukania. 5.7 Sieć PoniŜszy opis jest tylko dla statycznego typu sieci STAT. Dla PPPOE i ustawień DHCP, naleŝy ustawiać z programu Video Viewer. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji od programu Video Viewer STATYCZNA ZAAWANSOWANE KAMERA TYP SIECI STAT DETEKCJA ADRES IP SYG. DŹWIĘK BRAMA SIECIOWA SIEĆ MASKA PODSIECI SNTP PIERWSZY DNS WYŚWIETLANIE DRUGI DNS NAGRYWANIE PORT 0080 STEROWANIE PTZ ZAPISZ USTAWIENIA SIECI ZASTOSUJ WYJSCIE 34

36 FREQUENTLY-USED FUNCTIONS 1) TYP Wybierz typ sieci na STAT i ustaw wszystkie potrzebne informacje 3) INFORMACJE O SIECI (IP / BRAMKA / MASKA) Wprowadź wszystkie informacje sieciowe otrzymane od dostawcy sieci internetowej. 4) DNS (PIERWSZY DNS / DRUGI DNS) Wprowadź adres IP otrzymany od dostawcy sieci internetowej. 5) PORT Obsługiwany zakres portów jest od 1 to Domyślnie to 80. Typowo port TCP uŝywany przez http to 80. JednakŜe w niektórych przypadkach jest lepiej zmienić ten port dla uzyskania lepszego bezpieczeństwa i elastyczności instalacji. 6) ZAPISZ USTAWIENIA SIECI Wybierz ZASTOSUJ, aby potwierdzić zmiany 35

37 OBSŁUGA ZDALNA 6. PODGLĄD ZDALNY Jest moŝliwy zdalny dostęp do rejestratora za pomocą licencjonowanego oprogramowania Video Viewer a takŝe za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer oraz oprogramowania QuickTime 6.1 Licencjonowane Oprogramowanie W tym rozdziale będą opisane najczęściej uŝywane funkcje programu Video Viewer Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji od programu Video Viewer Instalacja i Połączenie Sieciowe 1) Instalacja programu Krok1: Umieść płytę CD do napędu CD-ROM lub DVD-ROM w Twoim komputerze. Program automatycznie się uruchomi. Krok2: Naciśnij na Download The Latest Version pod Licensed Software AP w celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania Video Viewer z Internetu Krok3: PodąŜaj za poleceniami podczas instalacji, aby ja zakończyć. Jeśli ona się zakończy ikona skrótu pojawi się na twoim pulpicie. 2) Podłączenie sieci Połączenie lokalne (LAN) LAN jest uŝywane, jeŝeli konfigurowane jest połączenie sieciowe z DVR pierwszy raz i konieczne jest skonfigurowanie sieci w DVR w oparciu o typie sieci. a) Podłącz DVR do komputera przez kabel sieciowy RJ45. Domyślne ustawienia sieciowe są jak poniŝej: Nazwa Domyślna wartość Adres IP Nazwa admin uŝytkownika Hasło admin Port 80 b) Ustaw w komputerze adres IP jak XXX (1~255, oprócz 10) w celu ustawienia pracy DVR i komputera w tej samej domenie. c) Kliknij 2x na ikonę znajdującą się na pulpicie Ŝeby otworzyć panel 36

38 OBSŁUGA ZDALNA sterowania. Domyślnie ksiąŝka adresowa Address Book od panela będzie wyświetlana z prawej strony panela kontroli d) Naciśnij na w celu wprowadzenia ustawień sieciowych jak adres IP, nazwa uŝytkownika, hasło i numer portu rejestratora, do którego chcesz się podłączyć. LUB Naciśnij na w celu wyszukania dostępnego (-nych) adresu IP innych rejestratorów pracujących w tej samej domenie co Twój komputer. Znalezione adresy będą wyświetlone i mogą zostać dodane do ksiąŝki adresowej poprzez naciśnięcie na. e) Kliknij 2x na adres IP, który chcesz dodać do ksiąŝki w celu jej zalogowania. Połączenie zdalne (przez Internet) JeŜeli ustawienia sieciowe Twojego DVR zostały ukończone, moŝesz połączyć się z nim zdalnie przez Internet. a) Kliknij 2x na ikone znajdujacą się na pulpicie Ŝeby otworzyć panel sterowania. Domyślnie ksiąŝka adresowa Address Book od panela będzie wyświetlana z prawej strony panela kontroli b) Naciśnij na w celu wprowadzenia ustawień sieciowych jak adres IP, nazwa uŝytkownika, hasło i numer portu rejestratora, do którego chcesz się podłączyć. LUB Naciśnij na w celu wyszukania dostępnego (-nych) adresu IP innych rejestratorów pracujących w tej samej domenie co Twój komputer. Znalezione adresy będą wyświetlone i mogą zostać dodane do ksiąŝki adresowej poprzez naciśnięcie na. c) Kliknij 2x na adres IP, który chcesz dodać do ksiąŝki w celu jej zalogowania. 37

39 OBSŁUGA ZDALNA Panel Kontrolny Są dostępne dwa rodzaje Paneli Kontrolnych i mogą być one przełączane w zaleŝności od Twoich upodobań. Wersja Prosta (Domyślna) 38

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy. Aper seria PDR-S

Rejestrator cyfrowy. Aper seria PDR-S Instrukcja obsługi Aper seria 1004 2004 2008 2016 wersja 1.0 PL ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE NIE DEMONTOWAĆ SAMODZIELNIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA, GDYŻ GROZI TO PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM. DO WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

DRE-S0931, DRE-S1631

DRE-S0931, DRE-S1631 Instrukcja obsługi Cyfrowych rejestratorów 16 i 9 kanałowych serii: DRE-S0931, DRE-S1631 Dystrybutor: ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; i Zgodność CE OSTRZEŻENIE DLA INSTALATORÓW: UPOWAŻNIENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup naszego rejestratora HDCVI!

Dziękujemy za zakup naszego rejestratora HDCVI! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora HDCVI! Niniejszy podręcznik użytkownika stworzono, by stanowił pomoc w instalacji urządzenia. Proszę zachować ten podręcznik na wypadek przyszłych potrzeb. Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC 1/52 Spis treści I. PRZEDMOWA... 4 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 A. WYMAGANIA MINIMALNE... 4 B. SUGEROWANY SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo