1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (03) (XSPAS24A03; XSPAS24B03; XSPAS36A03; XSPAS36B03) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna oferta dla firm w Sklepie Internetowym ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ) na okres 24 lub 36 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ) stając się Abonentami 2 sieci Plus. 2. Promocja dostępna jest wyłącznie w przypadku zawierania Umowy bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonu, telefaxu, Internetu, poczty elektronicznej, drukowanych lub elektronicznych formularzy zamówienia. 3. Promocja trwa od r. do odwołania. 4. Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą m.in.: a) uruchamiać automatycznie transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, b) inicjować połączenia o podwyższonej opłacie, c) w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta, d) przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego aparatu telefonicznego. Polkomtel zachęca więc do szczegółowego zapoznania się z treścią instrukcji obsługi nabywanego w promocji aparatu telefonicznego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów aparatów telefonicznych. 5. Polkomtel informuje, że aparaty telefoniczne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple iphone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone mogą łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanych aparatów za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej 6. Polkomtel informuje, że korzystanie z portalu mobilnego wap.plus.pl i m.plus.pl za pomocą przeglądarki Opera jest płatne z uwagi na techniczne rozwiązania zastosowane w tej przeglądarce. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA Aparat telefoniczny/konsola 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) kupuje aparat telefoniczny/konsolę po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne/konsole nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych/konsoli jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). Polkomtel informuje, że konsole sprzedawane w ramach Promocji nie współpracują z kartą SIM udostępnianą wraz z zawarciem Umowy, a tym samym za pośrednictwem konsoli nie jest możliwe korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel. 2. Abonent może wybrać w Promocji jeden z promocyjnych planów cenowych: Progres Plus 139+, Progres Plus 169+, Progres Plus 209+ lub Progres Plus 359+ zgodnie z poniższą specyfikacją: Progres Progres Progres Progres Promocyjny plan cenowy Plus 139+ Plus 169+ Plus 209+ Plus 359+ Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury Abonament dla Abonentów aktywujących e-fakturę 139 zł (170, zł (158, zł (207, zł (195, zł (257, zł (244, zł (441, zł (429,27 Liczba minut wliczonych w abonament Bez limitu Bezpłatny Pakiet Non Stop (ilość wysłanych i odebranych danych, po przetransmitowaniu których w jednym okresie rozliczeniowym może nastąpić 3GB zmiana parametrów technicznych pakietowej transmisji danych) Jednorazowy bezpłatny pakiet internetowy w roamingu ( Pakiet Internet w roamingu ) 1 GB 3 GB Stawka za połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych 3 i stacjonarnych 4 0 zł Stawka za SMS/MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 5 0 zł Stawka za głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym odebrane w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie ( Odebrane w UE ) 0 zł Bezpłatny pakiet minut na połączenia międzynarodowe w ramach Usługi Wybrany 300 minut 400 minut 500 minut Bez limitu 1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy zł. 2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów. 3 Z wyłączeniem połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń, połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 4 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 5 Z wyłączeniem SMS/MMS na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu.

2 Kierunek Międzynarodowy (Europa, Australia, Japonia, Kanada, USA) ( Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. ) Bezpłatny pakiet minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet minut w UE ) Opłata za pakiet TV internetowej ipla ( Pakiet ipla PLUS ) 300 minut 400 minut 500 minut minut 0 zł do , potem 5 zł (6,15 miesięcznie Opłata za usługę Czasoumilacz ( Czasoumilacz ) 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 miesięcznie 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem opłaty za usługi telekomunikacyjne naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryf Progres W ramach Promocji Abonent uzyskuje prawo do korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel na specjalnych warunkach promocyjnych określonych w Regulaminie przez cały okres świadczenia usług 6, chyba że z treści Regulaminu wynika inny termin. Promocyjna opłata aktywacyjna 5. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów zawartych w ramach Promocji wynosi 1 zł (1,23 i jest płatna z pierwszą fakturą za usługi telekomunikacyjne. E-Faktura 6. Abonent, który w ramach Promocji aktywuje elektroniczną fakturę na zasadach określonych w Regulaminie wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej (e-faktur) ( e-faktura ) otrzyma 10 zł (12,30 upustu na abonament ( Upust ). Upust będzie przydzielany odrębnie na każdy okres rozliczeniowy przez cały czas posiadania aktywnej e-faktury. O przyznaniu Upustu na dany okres rozliczeniowy decyduje posiadanie aktywnej e-faktury w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego. Upust będzie przydzielany do czasu dezaktywacji e-faktury. Ponowna aktywacja e-faktury wznowi przyznawanie Upustu od następnego okresu rozliczeniowego po ponownej aktywacji e-faktury. Pakiet Non Stop - bezpłatny 7. Abonent w ramach Promocji otrzyma Pakiet internetowy 3 GB Non Stop ( Pakiet Non Stop ), który będzie dostępny za 0 zł przez cały okres świadczenia usług 7. Abonent nie ma możliwości zmiany ani rezygnacji z Pakietu Non Stop przypisanego do wybranego promocyjnego planu cenowego. 8. W ramach Pakietu Non Stop Abonent otrzymuje nieograniczony dostęp do następujących usług: dostęp do Internetu przez połączenia z APN plus, Internet, wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii LTE, HSPA+, HSPA, 3G, EDGE i GPRS. Pakiet Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów, Video streaming oraz w roamingu międzynarodowym, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem właściwym dla promocyjnego planu cenowego, z którego korzysta Abonent bądź zgodnie z regulaminem promocyjnych usług: Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming, Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej. 9. Korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE jest możliwe w ramach Promocji przy pomocy karty USIM LTE, będącej własnością Polkomtel, sprzętu obsługującego transmisję danych LTE oraz w zasięgu technologii LTE. 10. Korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych LTE jest uzależnione od udostępnienia takiej możliwości przez producenta sprzętu. Polkomtel informuje, iż działania lub zaniechania producenta sprzętu mogą ograniczać lub uniemożliwiać korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych LTE. 11. W przypadku zmiany oprogramowania danego sprzętu przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta sprzętu Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w szczególności dotyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w sieci Plus. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych LTE. 12. Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietu Non Stop, po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym 3GB ilości przesłanych i odebranych danych. 13. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop liczone są do 512kB. 14. Część Pakietu Non Stop niewykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, a niewykorzystane jednostki nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 15. Aktywacja Pakietu Non Stop jest bezpłatna. Abonent nie może zrezygnować z Pakietu Non Stop w czasie oznaczonym Umowy. 16. Istnieje możliwość przywrócenia pełnych parametrów technicznych poprzez włączenie jednego z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązującą promocją Plus Internet extra dostępną na stronach Odebrane w roamingu za 0 zł - usługa bezpłatna 17. Abonent w ramach Promocji otrzyma automatycznie aktywowaną usługę, w ramach której będzie mógł odbierać połączenia głosowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w cenie 0 zł za każdą rozpoczętą sekundę ( Odebrane w UE ). Usługa nie obejmuje połączeń odebranych w sieciach morskich, samolotowych i satelitarnych. 18. Jeśli Abonent aktywuje jedną z promocyjnych usług: Wszędzie w Unii, Wszędzie w Unii dla Stałych Klientów Tani Roaming UE!, opłaty za połączenia przychodzące naliczane będą zgodnie z regulaminami tych Usług, a bezpłatne połączenia Odebrane w UE nie będą dostępne. Pakiet minut na połączenia międzynarodowe i Usługa Wybrany Kierunek Międzynarodowy - bezpłatny 19. Abonent w ramach Promocji otrzyma automatycznie aktywowany pakiet minut 8 na wykonywane z Polski głosowe połączenia międzynarodowe ( Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. ) w ramach promocyjnej usługi Wybrany Kierunek Międzynarodowy ( Usługa ), którego wielkość zależy od wybranego promocyjnego planu cenowego zgodnie z tabelą powyżej. 6 Okres ten liczony jest od dnia aktywacji karty SIM. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej może spowodować utratę prawa do korzystania z usług i pakietów określonych w Regulaminie. 7 Okres ten liczony jest od dnia aktywacji karty SIM. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej może spowodować utratę prawa do korzystania z Pakietu.

3 20. W ramach Usługi Abonent może wybrać maksymalnie 5 numerów kierunkowych do krajów dostępnych w Usłudze, na połączenia z którymi może wykorzystać co miesiąc Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. (łącznie na wszystkie wybrane numery). W Usłudze dostępne są kraje z pierwszej strefy taryfowej połączeń międzynarodowych, prezentowanej w tabeli opłat za połączenia międzynarodowe: Europa (w tym Turcja, Rosja), Australia, Japonia, Kraje lub terytoria dostępne w Usłudze Kanada, USA Aktywacja/zdefiniowanie listy numeru/numerów kierunkowych bezpłatnie Opłata miesięczna za Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. bezpłatnie Opłata miesięczna za każdy wybrany numer kierunkowy bezpłatnie Opłata za zmianę listy krajów Opłata za sprawdzenie wybranych numerów kierunkowych 5 zł (6,15 bezpłatnie Stawka za minutę połączenia z numerem zagranicznej sieci stacjonarnej po 0,40 (0,49 /min wykorzystaniu Pakietu na poł. z Wyb. Kier. Mn. w ramach Usługi Stawka za minutę połączenia z numerem zagranicznej sieci komórkowej po 0,80 (0,99 /min wykorzystaniu Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w ramach Usługi Opłata za dezaktywację Usługi bezpłatnie 21. Aktywacja Usługi polega na zdefiniowaniu wybranego numeru lub listy numerów kierunkowych. Zlecenie zdefiniowania numerów kierunkowych można złożyć poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem Abonent w każdym momencie może sprawdzić, zmienić i dezaktywować wybrane numery kierunkowe w Usłudze poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem Aktywacja/dezaktywacja Usługi zgodnie z dyspozycją Abonenta następuje następnego dnia po złożeniu zlecenia aktywacji/dezaktywacji Usługi przez Abonenta. 24. Uruchomienie Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. nastąpi w dniu aktywacji karty SIM. Liczba minut w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pomiędzy datą aktywacji a końcem tego okresu. Minuty niewykorzystane w ramach Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 25. Jeśli Abonent nie aktywuje Usługi przez zdefiniowanie wybranego numeru kierunkowego lub listy numerów kierunkowych, opłaty za połączenia międzynarodowe naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy Progres 399. Pakiet minut w UE bezpłatny 26. Abonent w ramach Promocji otrzyma co miesiąc bezpłatny pakiet minut na połączenia głosowe w roamingu - wykonywane wewnątrz Unii Europejskiej (poza Polską), Norwegii, Islandii i Liechtensteinu ( Pakiet minut w UE ). Połączenia wykonywane w ramach Pakietu minut w UE nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament. Pakiet obejmuje połączenia rozpoczynane i zakańczane na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, nie obejmuje połączeń wykonanych do sieci morskich, samolotowych i satelitarnych. Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym minuty z Pakietu minut w UE nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. 27. Aktywacja Pakietu jest bezpłatna. Abonent nie może zrezygnować z Pakietu minut w UE. Pakiet Internet w roamingu - bezpłatny 28. Abonent w ramach Promocji otrzyma automatycznie aktywowany jednorazowy pakiet internetowy (przyznawany na czas oznaczony Umowy), którego wielkość zależy od wybranego promocyjnego planu cenowego zgodnie z tabelą w pkt. 2 powyżej ( Pakiet Internet w roamingu ). Pakiet Internet w roamingu może być wykorzystywany przez Abonenta od dnia aktywacji karty SIM przez kolejne 24 lub 36 pełnych okresów rozliczeniowych. Po tym okresie niewykorzystana liczba GB przepada i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. 29. Pakiet Internet w roamingu umożliwia korzystanie z transmisji danych w technologii LTE, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE lub GPRS wyłącznie w ramach roamingu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) za 0 zł w czasie oznaczonym Umowy. Z Pakietu Internet w roamingu korzystać można w sieciach partnerów roamingowych, u których dostępna jest pakietowa transmisja danych (lista tych partnerów roamingowych dostępna jest na stronie internetowej Abonent nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty za aktywowanie Pakietu. 31. Abonent może w ramach Pakietu Internet w roamingu korzystać z następujących usług w ramach roamingu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (Norwegia, Islandia, Lichtenstein): a) dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN: internet, optimizer, plus, b) dostępu do WAP poprzez połączenia z APN: wap, wap.plusgsm.pl, plus, c) pakietowej transmisji danych w urządzeniach Blackberry poprzez połączenia z APN: blackberry.net, d) innych poprzez połączenia z APN: <nazwa>.plusnet.pl, m2m, m2m.plusgsm.pl, pro, pro.plusgsm.pl, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii LTE, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE lub GPRS. Dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej urządzenia (modemu zewnętrznego lub wewnętrznego, routera, lub telefonu) oraz sieci partnera roamingowego. W ramach Pakietu Abonent nie ma możliwości korzystania z wiadomości multimedialnych MMS. 32. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Internet w roamingu naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Transmisja danych w Pakiecie jest rozliczana zgodnie z inkrementem obowiązującym dla danego APN-u. W przypadku APN-ów publicznych dla transmisji danych w ramach roamingu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) jest to 1KB. 33. Po wykorzystaniu liczby GB w ramach uruchomionego Pakietu Internet w roamingu opłaty za transmisję danych naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy Progres Abonent może sprawdzić liczbę danych pozostałych do końca okresu rozliczeniowego w Pakiecie Internet w roamingu poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 2580, wpisując w treści: P (opłata zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy Progres 399). O liczbie danych pozostałych do końca okresu rozliczeniowego w ramach Pakietu Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 8 Z wyłączeniem połączeń do serwisów rozrywkowych i informacyjnych. 9 Jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem pod numerem 2601 wynosi 1,60 zł (1,97

4 35. Każdemu Abonentowi korzystającemu z transmisji danych w roamingu międzynarodowym włączana jest automatycznie usługa Limiter DATA. W ramach usługi wysyłane są powiadomienia SMS, informujące o wykorzystaniu limitu na usługi pakietowej transmisji danych w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). Po przekroczeniu limitu (250 MB, co dla Cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy Progres 399 w przybliżeniu odpowiada wartości 250 zł z VAT) w danym okresie rozliczeniowym transmisja danych zostanie zablokowana, o ile Abonent nie zdecyduje inaczej. Szczegółowe informacje o działaniu oraz możliwości wyłączenia usługi Limiter DATA zawiera Regulamin Usługi "Limiter DATA w roamingu" w sieci Plus dostępny na stronie Pakiet ipla PLUS płatny po okresie bezpłatnym 36. Abonent w ramach Promocji otrzyma w ciągu 7 dni od dnia aktywacji karty SIM automatycznie aktywowany Pakiet ipla dla Klientów Plusa ( Pakiet ipla PLUS ), którego dostawcą jest Cyfrowy Polsat S.A. 10, w ramach usługi o podwyższonej opłacie świadczonej przez Polkomtel. 37. Opłata za korzystanie z Pakietu ipla PLUS w każdym 30 - dniowym okresie rozliczeniowym wyniesie 5 zł (6, W ramach Promocji do dnia 31 marca 2015 r. opłata, o której mowa pkt. 38 jest wliczona w abonament. 39. Każdy Abonnent korzystający w ramach Promocji z Pakietu ipla PLUS zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS o zbliżającym się zakończeniu bezpłatnego okresu korzystania z Pakietu ipla PLUS, o sposobie jego dezaktywacji oraz o automatycznym przedłużeniu Pakietu ipla PLUS na kolejne płatne 30 - dniowe okresy rozliczeniowe w przypadku braku dezaktywacji Pakietu ipla PLUS. 40. W celu dezaktywacji Pakietu ipla PLUS Abonent musi wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści STOP IPLAPLUS na numer Szczegółowe warunki promocji, sposoby aktywacji i dezaktywacji Pakietu ipla PLUS zostały opisane w Regulaminie promocji Pakiet ipla PLUS dostępnym na ( Czasoumilacz usługa płatna po okresie bezpłatnym 42. Abonent w ramach Promocji otrzyma w dniu aktywacji karty SIM automatycznie aktywowaną usługę Czasoumilacz ( Czasoumilacz ), którą świadczy Polkomtel. 43. Korzystanie z Czasoumilacza od dnia aktywacji karty SIM do zakończenia pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego jest bezpłatne. Jeśli przed upływem bezpłatnego okresu korzystania z Czasoumilacza Abonent nie dezaktywuje Czasoumilacza, usługa Czasoumilacz zostanie automatycznie przedłużona na kolejne płatne okresy rozliczeniowe. Opłata za korzystanie z usługi Czasoumilacz w każdym okresie rozliczeniowym wyniesie 1,64 zł (2, W celu dezaktywacji Czasoumilacza Abonent musi wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści DEZAKTYWACJA na numer Szczegółowe warunki, sposoby aktywacji i dezaktywacji usługi Czasoumilacz zostały opisane w Regulaminie Usługi Czasoumilacz dostępnym na czasoumilacz.pl 3 WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana wybranego pierwotnie promocyjnego planu cenowego na inny promocyjny plan cenowy wymieniony w 2 pkt. 2 nie powoduje dezaktywacji Pakietu Non Stop, Pakietu Internet w roamingu Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn., Pakietu minut w UE, Upustu oraz usług Wybrany Kierunek Międzynarodowy, Odebrane w UE, Czasoumilacz pod warunkiem, że wymienione Pakiety i Usługi są dostępne w nowo wybranych promocyjnych planach cenowych i nie wchodzą w kolizję z Pakietami/Usługami przypisanymi do nowych promocyjnych planów cenowych. Pakiet ipla PLUS zostanie ponownie aktywowany w ciągu 7 dni od dnia zmiany pierwotnie wybranego promocyjnego planu cenowego na inny promocyjny plan cenowy wymieniony w 2 pkt Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanego limitu danych z Pakietu Non Stop z danego okresu rozliczeniowego. 3. Przeniesienie przez Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz transfer numeru telefonicznego na inne konto tego samego Abonenta nie powoduje dezaktywacji aktywnych Usług i Pakietów przypisanych dla danej taryfy/promocyjnego planu cenowego. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O ile w Umowie nie zostanie ustalone inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności ruchu: - ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta lub - ruchu, którego głównym celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uzyskanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi; b. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczna dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; c. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne). 3. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w 4 pkt Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w 4 pkt 2 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Polkomtel przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 10 Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy wynosi: ,44 złotych wpłacony w całości, NIP , REGON

5 5..Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Nowa profesjonalna oferta dla firm w Sklepie Internetowym (03) (XNPAS24A03; XNPAS24B03) ( XNPAS36A03; XNPAS36B03) Cena promocyjna sprzętu przy zawarciu umowy na 24 miesiące Lp. Model aparatu telefonicznego/kosoli Progres Plus 139+ Progres Plus 169+ Progres Plus 209+ Progres Plus 359+ Cena oferowana na warunkach ogólnych 1 Apple iphone 5 16GB 719 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 698,37 zł z VAT 884,37 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 2 Apple iphone 5S 719 zł 289 zł 39 zł 3 zł 2 917,89 zł z VAT 884,37 zł 355,47 zł 47,97 zł 3,69 zł zł 3 Apple iphone 6 LTE zł zł 439 zł 299 zł 3 901,63 zł z VAT 1 868,37 zł 1 400,97 zł 539,97 zł 367,77 zł zł 4 HTC Desire zł 3 zł 3 zł 3 zł 722,76 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 888,99 zł 5 HTC Desire 610 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 503,25 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 6 HTC One 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 202,44 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 7 HTC One (M8) LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 007,32 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 8 Huawei Ascend G526 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 9 Huawei Ascend G6 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 10 Huawei Ascend G620 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 877,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 079,01 zł 11 Huawei Ascend Mate 7 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 348,78 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 12 Huawei Ascend P7 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 974,80 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 13 Huawei Ascend Y530 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 649,59 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 799 zł 14 Huawei Ascend Y550 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 584,55 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 719 zł 15 Kazam Life R5 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 239 zł 16 Kazam Thunder3 4.5 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 527,64 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 649 zł 17 Kazam TV zł 3 zł 3 zł 3 zł 462,60 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 569 zł 18 LG L50 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 478,86 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 589 zł 19 LG F60 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 592,68 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 729 zł 20 LG F70 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 698,37 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 859 zł 21 LG G Flex 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 503,25 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 22 LG G2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 023,58 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 23 LG G2 mini LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 226,83 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 24 LG G3 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 056,10 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 25 LG G3s LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 381,30 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 26 LG L Bello 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 763,41 zł

7 z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 938,99 zł 27 LG L Fino 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 608,94 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 749 zł 28 LG L70 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 641,46 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 789 zł 29 LG L90 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 909,76 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 30 MaxCom MM720 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 121,14 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 149 zł 31 Microsoft Xbox 360 Kinect + FIFA 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 462,60 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 32 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 324,39 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 399 zł 33 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 560,16 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 689 zł 34 Nokia Lumia 1320 LTE 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 430,08 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 35 Nokia Lumia 1320 LTE + ładowarka 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 430,08 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 36 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 730,89 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3 358,99 zł 37 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 600,81 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 739 zł 38 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 421,95 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 519 zł 39 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 950,41 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 40 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 665,85 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 819 zł 41 Nokia Lumia 635 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 730,89 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 898,99 zł 42 Nokia Lumia 735 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 121,14 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 43 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 665,85 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 44 Nokia Lumia 930 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 243,09 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 45 Samsung C zł 3 zł 3 zł 3 zł 259,35 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 319 zł 46 Samsung Galaxy Ace 4 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 795,93 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 978,99 zł 47 Samsung Galaxy Core Plus 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 771,54 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 948,99 zł 48 Samsung Galaxy Grand 2 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 584,55 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 49 Samsung Galaxy Note 3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 999,19 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 50 Samsung Galaxy Note 4 LTE 779 zł 379 zł 3 zł 3 zł 3 023,58 zł z VAT 958,17 zł 466,17 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 51 Samsung Galaxy S4 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 698,37 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 52 Samsung Galaxy S4 mini 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 600,81 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 53 Samsung Galaxy S5 LTE 389 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 885,37 zł z VAT 478,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3 549,01 zł 54 Samsung Galaxy S5 mini LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 820,33 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 2 239,01 zł 55 Samsung Galaxy Trend Plus 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 592,68 zł

8 z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 729 zł 56 Samsung Galaxy Xcover 2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 966,67 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 57 Samsung S zł 3 zł 3 zł 3 zł 300 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 369 zł 58 Samsung Solid B zł 3 zł 3 zł 3 zł 421,95 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 519 zł 59 Sony Xperia E1 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 600,81 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 739 zł 60 Sony Xperia E3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 820,33 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 009,01 zł 61 Sony Xperia L 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 966,67 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 62 Sony Xperia M 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 877,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 079,01 zł 63 Sony Xperia M2 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 137,40 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 64 Sony Xperia SP 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 552,03 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 65 Sony Xperia T3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 584,55 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 66 Sony Xperia Z2 LTE 299 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 950,41 zł z VAT 367,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 67 Sony Xperia Z3 Compact LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 226,83 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 68 Sony Xperia Z3 LTE 509 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 934,15 zł z VAT 626,07 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 69 Telefunken Crusoe 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 218,70 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 269 zł 70 Zestaw LG G2 mini + LG G Pad 8.0 4G 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 877,23 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 2 308,99 zł 71 Zestaw Samsung Galaxy Ace 4 LTE + Activity Tracker 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 869,10 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 068,99 zł 72 Zestaw Samsung Galaxy S4 + Galaxy Tab LTE 189 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 877,23 zł z VAT 232,47 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3 538,99 zł 73 Zestaw Samsung Galaxy S5 LTE + Gear Fit 549 zł 1 zł 1 zł 1 zł 3 495,12 zł z VAT 675,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 74 Zestaw Samsung Galaxy S5 mini LTE + ładowarka + uchwyt 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 584,55 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 75 ZTE KIS III 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 316,26 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 389 zł Cena promocyjna sprzętu przy zawarciu umowy na 36 miesięcy Cena Lp. Model aparatu telefonicznego/tabletu ogólnych Progres Progres Progres Progres oferowana na Plus 139+ Plus 169+ Plus 209+ Plus 359+ warunkach 1 Apple iphone 5 16GB 429 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 698,37 zł z VAT 527,67 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 2 Apple iphone 5S 429 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 917,89 zł z VAT 527,67 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 3 Apple iphone 6 LTE zł 769 zł 149 zł 3 zł 3 901,63 zł z VAT 1 511,67 zł 945,87 zł 183,27 zł 3,69 zł zł 4 HTC Desire zł 3 zł 3 zł 3 zł 722,76 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 888,99 zł 5 HTC Desire 610 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 503,25 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 6 HTC One 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 202,44 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 7 HTC One (M8) LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 007,32 zł

9 z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 8 Huawei Ascend G526 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 9 Huawei Ascend G6 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 10 Huawei Ascend G620 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 877,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 079,01 zł 11 Huawei Ascend Mate 7 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 348,78 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 12 Huawei Ascend P7 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 974,80 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 13 Huawei Ascend Y530 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 649,59 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 799 zł 14 Huawei Ascend Y550 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 584,55 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 719 zł 15 Kazam Life R5 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 239 zł 16 Kazam Thunder3 4.5 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 527,64 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 649 zł 17 Kazam TV zł 3 zł 3 zł 3 zł 462,60 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 569 zł 18 LG L50 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 478,86 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 589 zł 19 LG F60 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 592,68 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 729 zł 20 LG F70 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 698,37 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 859 zł 21 LG G Flex 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 503,25 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 22 LG G2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 023,58 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 23 LG G2 mini LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 226,83 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 24 LG G3 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 056,10 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 25 LG G3s LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 381,30 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 26 LG L Bello 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 763,41 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 938,99 zł 27 LG L Fino 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 608,94 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 749 zł 28 LG L70 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 641,46 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 789 zł 29 LG L90 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 909,76 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 30 MaxCom MM720 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 121,14 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 149 zł 31 Microsoft Xbox 360 Kinect + FIFA 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 462,60 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 32 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 324,39 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 399 zł 33 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 560,16 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 689 zł 34 Nokia Lumia 1320 LTE 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 430,08 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 35 Nokia Lumia 1320 LTE + ładowarka 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 430,08 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 36 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 730,89 zł

10 z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3 358,99 zł 37 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 600,81 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 739 zł 38 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 421,95 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 519 zł 39 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 950,41 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 40 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 665,85 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 819 zł 41 Nokia Lumia 635 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 730,89 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 898,99 zł 42 Nokia Lumia 735 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 121,14 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 43 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 665,85 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 44 Nokia Lumia 930 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 243,09 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 45 Samsung C zł 3 zł 3 zł 3 zł 259,35 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 319 zł 46 Samsung Galaxy Ace 4 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 795,93 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 978,99 zł 47 Samsung Galaxy Core Plus 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 771,54 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 948,99 zł 48 Samsung Galaxy Grand 2 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 584,55 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 49 Samsung Galaxy Note 3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 999,19 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 50 Samsung Galaxy Note 4 LTE 489 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 023,58 zł z VAT 601,47 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 51 Samsung Galaxy S4 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 698,37 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 52 Samsung Galaxy S4 mini 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 600,81 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 53 Samsung Galaxy S5 LTE 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 885,37 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 3 549,01 zł 54 Samsung Galaxy S5 mini LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 820,33 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 2 239,01 zł 55 Samsung Galaxy Trend Plus 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 592,68 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 729 zł 56 Samsung Galaxy Xcover 2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 966,67 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 57 Samsung S zł 3 zł 3 zł 3 zł 300 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 369 zł 58 Samsung Solid B zł 3 zł 3 zł 3 zł 421,95 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 519 zł 59 Sony Xperia E1 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 600,81 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 739 zł 60 Sony Xperia E3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 820,33 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 009,01 zł 61 Sony Xperia L 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 966,67 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 62 Sony Xperia M 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 877,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 079,01 zł 63 Sony Xperia M2 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 137,40 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 64 Sony Xperia SP 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 552,03 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 65 Sony Xperia T3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 584,55 zł

11 z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 66 Sony Xperia Z2 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 950,41 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 67 Sony Xperia Z3 Compact LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 226,83 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 68 Sony Xperia Z3 LTE 219 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 934,15 zł z VAT 269,37 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 69 Telefunken Crusoe 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 218,70 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 269 zł 70 Zestaw LG G2 mini + LG G Pad 8.0 4G 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 877,23 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 2 308,99 zł 71 Zestaw Samsung Galaxy Ace 4 LTE + Activity Tracker 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 869,10 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 068,99 zł 72 Zestaw Samsung Galaxy S4 + Galaxy Tab LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 877,23 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3 538,99 zł 73 Zestaw Samsung Galaxy S5 LTE + Gear Fit 259 zł 1 zł 1 zł 1 zł 3 495,12 zł z VAT 318,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 74 Zestaw Samsung Galaxy S5 mini LTE + ładowarka + uchwyt 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 584,55 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 75 ZTE KIS III 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 316,26 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 389 zł Ceny detaliczne aparatów telefonicznych i in. oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień r.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI SMARTFIRMA: NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (FNPAS24A01; FNPAS24B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja SMARTFIRMA: NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM ( Promocja ) organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMY DO PLUSA (01) (XSPPS24A01; XSPPS24B01; XSPPS36A01; XSPPS36B01)

REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMY DO PLUSA (01) (XSPPS24A01; XSPPS24B01; XSPPS36A01; XSPPS36B01) REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMY DO PLUSA (01) (XSPPS24A01; XSPPS24B01; XSPPS36A01; XSPPS36B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XNPAS24A01; XNPAS24B01; XNPAS36A01; XNPAS36B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna oferta dla firm ( Promocja ) organizowana

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (NOWY: SIMFA24A01; SIMFA24B01; SIMFA24C01) (MNP: SIMFP24A04; SIMFP24B04; SIMFP24C04) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+

Bardziej szczegółowo

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 zł z VAT) miesięcznie. 0,02 zł (0,02 zł z VAT) - za 1MB 6

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 zł z VAT) miesięcznie. 0,02 zł (0,02 zł z VAT) - za 1MB 6 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (04) ( REGULAMIN PROMOCJI ) NOWY: SSPAT24A04; SSPAS24B04; SSPAS24C04; SSPAS24D04; MNP: SSPPT24A04; SSPPS24B04; SSPPS24C04; SSPPS24D04

Bardziej szczegółowo

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy. miesiąc, potem 10 zł (12,30 zł z VAT) miesięcznie. za 1MB 6 -

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy. miesiąc, potem 10 zł (12,30 zł z VAT) miesięcznie. za 1MB 6 - REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) NOWY: SSPAT24A01; SSPAS24B01; SSPAS24C01; SSPAS24D01; MNP: SSPPT24A01; SSPPS24B01; SSPPS24C01; SSPPS24D01 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01)

REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01) REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Profesjonalna oferta dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop )

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO UDZIAŁU W PROMOCJI ANZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ANZ Nowa profesjonalna oferta dla firm dla stałych klientów

Bardziej szczegółowo

Progres Bez limitu 349 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury (po okresie obowiązywania Rabatu MNP)

Progres Bez limitu 349 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury (po okresie obowiązywania Rabatu MNP) REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM ZAPRASZAMY DO PLUSA (MNP) (04) (XPRPS24A04; XPRPS24B04; XPRPS36A04; XPRPS36B04) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Profesjonalna oferta dla Firm - zapraszamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMY DO PLUSA (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPPS24A06; XSPPS24B06; XSPPS36A06; XSPPS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

129 zł. (146,37 zł z VAT) (183,27 zł z VAT) (232,47 zł z VAT) (416,97 zł z VAT) 119 zł

129 zł. (146,37 zł z VAT) (183,27 zł z VAT) (232,47 zł z VAT) (416,97 zł z VAT) 119 zł Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla przedsiębiorców Regulamin Promocji Nowa profesjonalna oferta dla firm dla stałych klientów ( Regulamin Promocji

Bardziej szczegółowo

Progres. Progres Promocyjny plan cenowy Plus 39. Plus 49. 5 zł (6,15 zł z VAT) miesięcznie Usługa opcjonalna

Progres. Progres Promocyjny plan cenowy Plus 39. Plus 49. 5 zł (6,15 zł z VAT) miesięcznie Usługa opcjonalna REGULAMIN PROMOCJI NOWA EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMYDO PLUSA (02) (XSEPT24A02; XSEPT24B02; XSEPS24C02) (XSEPT36A02; XSEPT36B02; XSEPS36C02) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE )

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE ) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM DLA KLIENTÓW PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SATUR18A01, SATUR18B01) WERSJA Z 23.10.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma bez końca Tylko

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT)

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY APARATÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY APARATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowa ekonomiczna oferta dla

Bardziej szczegółowo

Progres Plus zł (84,87 zł z VAT) Progres Plus zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) VAT)

Progres Plus zł (84,87 zł z VAT) Progres Plus zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) VAT) REGULAMIN PROMOCJI NOWA EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM (01) (XNEAT24A01; XNEAT24B01; XNEAS24C01) (XNEAT36A01; XNEAT36B01; XNEAS36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa ekonomiczna oferta dla firm (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

49 zł (60,27 zł z VAT) 59 zł (72,57 zł z VAT) 0,5 GB Pakiet Non Stop

49 zł (60,27 zł z VAT) 59 zł (72,57 zł z VAT) 0,5 GB Pakiet Non Stop Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla przedsiębiorców Regulamin Promocji JA+ Firma ekonomiczna bez końca - dla stałych klientów ( Regulamin Promocji

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT)

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY APARATÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY APARATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowa ekonomiczna oferta dla

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta S-Klasa Premium ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XAAFT24A01; XAAFS24B01; XAAFS24C01; XAAFS24D01; XAAFT36A01; XAAFS36B01; XAAFS36C01; XAAFS36D01) (MNP: XAPFT24A01; XAPFS24B01, XAPFS24C01;

Bardziej szczegółowo

109 zł (134,07 zł z VAT) (158,67 zł z VAT) (195,57 zł z VAT) (257,07 zł z VAT)

109 zł (134,07 zł z VAT) (158,67 zł z VAT) (195,57 zł z VAT) (257,07 zł z VAT) Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla przedsiębiorców Regulamin Promocji JA+ Moja Firma profesjonalna - dla stałych klientów ( Regulamin Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

JA+ Firma JA+ Firma JA+ Firma 199 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury (po okresie obowiązywania Rabatu MNP)

JA+ Firma JA+ Firma JA+ Firma 199 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury (po okresie obowiązywania Rabatu MNP) REGULAMIN PROMOCJI SMARTFIRMA: JA+ FIRMA PROFESJONALNA BEZ KOŃCA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMY DO PLUSA ( REGULAMIN PROMOCJI ) WERSJA Z 30.11.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja SMARTFIRMA: JA+

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin )

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

0,19 zł (0,23 zł z VAT

0,19 zł (0,23 zł z VAT REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE Z RABATEM NA INTERNET PRZEZ 24 MIESIACE (XL24S24A05; XL24S24B05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie z rabatem na internet przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy

Promocyjny Plan Cenowy Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł. ( Regulamin ) Wersja 1 z dnia 19.03.2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e- Faktury. 49 zł (60,27 zł z VAT) 99 zł (121,77 zł z VAT) Abonament dla Abonentów aktywujących e- Fakturę

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e- Faktury. 49 zł (60,27 zł z VAT) 99 zł (121,77 zł z VAT) Abonament dla Abonentów aktywujących e- Fakturę REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA EKONOMICZNA BEZ KOŃCA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMY DO PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XJESP24A01; XJESP24B01; XJESPS24C01; XJESPS24D01) (XJESP36A01; XJESP36B01; XJESPS36C01;

Bardziej szczegółowo

1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca IV - Tylko SIM (SPECJALNA OFERTA ELASTYCZNA dla klientów PREPAID) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca IV - Tylko SIM (SPECJALNA OFERTA ELASTYCZNA dla klientów PREPAID) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca IV - Tylko SIM (SPECJALNA OFERTA ELASTYCZNA dla klientów PREPAID) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 15/06/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SMARTFIRMA: JA+ FIRMA EKONOMICZNA BEZ KOŃCA ZAPRASZAMY DO PLUSA (05) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (FJEFP24A05; FJEFP24B05)

REGULAMIN PROMOCJI SMARTFIRMA: JA+ FIRMA EKONOMICZNA BEZ KOŃCA ZAPRASZAMY DO PLUSA (05) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (FJEFP24A05; FJEFP24B05) REGULAMIN PROMOCJI SMARTFIRMA: JA+ FIRMA EKONOMICZNA BEZ KOŃCA ZAPRASZAMY DO PLUSA (05) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (FJEFP24A05; FJEFP24B05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja SMARTFIRMA: ekonomiczna bez końca

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy JA+ 39,00/68,00. Abonament przez pierwsze 12 m-cy czasu oznaczonego Umowy po opuście za włączenie e-faktury

Promocyjny Plan Cenowy JA+ 39,00/68,00. Abonament przez pierwsze 12 m-cy czasu oznaczonego Umowy po opuście za włączenie e-faktury Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca II - Tylko SIM (SPECJALNA OFERTA ELASTYCZNA - KONWERSJA Z PREPAID) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 15/09/2016r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+

Bardziej szczegółowo

0 zł Stawka za SMS/MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 5

0 zł Stawka za SMS/MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 5 REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA PROFESJONALNA BEZ KOŃCA W SKLEPIE INTERNETOWYM (05) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XJPSA24A05; XJPSA24B05; XJPSA24C05; XJPSA36A05; XJPSA36B05; XJPSA36C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja GADASZ - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

0 zł Stawka za SMS/MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 5

0 zł Stawka za SMS/MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 5 REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA PROFESJONALNA BEZ KOŃCA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMY DO PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XJPSP24A01; XJPSP24B01; XJPSP24C01; XJPSA36P01; XJPSP36B01; XJPSP36C01) 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - GADASZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

JA+ FIRMA zł (97,17 zł z VAT) 39,50 zł (48,59 zł z VAT) 69 zł (84,87 zł z VAT) 34,50 zł (42,44 zł z VAT)

JA+ FIRMA zł (97,17 zł z VAT) 39,50 zł (48,59 zł z VAT) 69 zł (84,87 zł z VAT) 34,50 zł (42,44 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI JA+ AGROFIRMA (03) ( REGULAMIN PROMOCJI ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ AGROFIRMA ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do rolników

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI JA+ RODZINA TYLKO SIM ( REGULAMIN PROMOCJI ) WERSJA Z DNIA 07.10.2015 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ja + Rodzina Tylko SIM ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp.

Bardziej szczegółowo

0 zł Stawka za SMS/MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 5

0 zł Stawka za SMS/MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 5 REGULAMIN PROMOCJI SMARTFIRMA: JA+FIRMA PROFESJONALNA BEZ KOŃCA W SKLEPIE INTERNETOWYM (02) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (FJPSA24A02; FJPSA24B02; FJPSA24C02) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja SMARTFIRMA: JA+

Bardziej szczegółowo

2 UPRAWNIENIA ABONENTA

2 UPRAWNIENIA ABONENTA Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji ANZ dla osób fizycznych Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy dla Stałych Klientów ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (14) (NOWY NUMER: XAAFT24A14; XAAFS24B14; XAAFS24C14; XAAFS24D14; XAAFT36A14; XAAFS36B14; XAAFS36C14; XAAFS36D14) (MNP: XAPFT24A14; XAPFS24B14, XAPFS24C14;

Bardziej szczegółowo

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT)

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (05) (NOWY NUMER: XAAFT24A05; XAAFS24B05; XAAFS24C05; XAAFS24D05; XAAFT36A05; XAAFS36B05; XAAFS36C05; XAAFS36D05) (MNP: XAPFT24A05; XAPFS24B05, XAPFS24C05;

Bardziej szczegółowo

2 UPRAWNIENIA ABONENTA

2 UPRAWNIENIA ABONENTA Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla osób fizycznych Regulamin Promocji Smartfon - Taryfy dla Stałych Klientów ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia

Bardziej szczegółowo

JA+ Firma. - 0 zł 0 zł UE ) Bezpłatny pakiet minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii,

JA+ Firma. - 0 zł 0 zł UE ) Bezpłatny pakiet minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, REGULAMIN PROMOCJI SMARTFIRMA: JA+ FIRMA EKONOMICZNA BEZ KOŃCA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMYDO PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (FJESP24A01; FJESP24B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja SMARTFIRMA:

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM 300 ( REGULAMIN ) (USVIP3) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Do usług dla Firm 300 ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy PLUSH ABO L+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą

Promocyjny Plan Cenowy PLUSH ABO L+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą Regulamin Promocji Plush ABO 24 mies. Tylko SIM (SKLEP INTERNETOWY) 2 ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 01/08/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush ABO 24 mies. Tylko SIM (SKLEP INTERNETOWY)

Bardziej szczegółowo

1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca V - Tylko SIM (SPECJALNA OFERTA ELASTYCZNA dla klientów PREPAID) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca V - Tylko SIM (SPECJALNA OFERTA ELASTYCZNA dla klientów PREPAID) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca V - Tylko SIM (SPECJALNA OFERTA ELASTYCZNA dla klientów PREPAID) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 01/09/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. a i b)

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. a i b) Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca V - Tylko SIM (z nielimitowane SMS/MMS SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 01/08/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Tylko SIM (PARTNERSKA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 12/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Tylko SIM (PARTNERSKA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 12/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Tylko SIM (PARTNERSKA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 12/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Tylko SIM (PARTNERSKA)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. a i b)

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. a i b) Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Tylko SIM (z nielimitowane SMS/MMS SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 15/06/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

JA+ JA+ Firma 49+ Firma 89+ Firma 109+ Abonament dla Abonentów nieaktywujących e- Faktury. Firma zł (72,57 zł z VAT)

JA+ JA+ Firma 49+ Firma 89+ Firma 109+ Abonament dla Abonentów nieaktywujących e- Faktury. Firma zł (72,57 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA EKONOMICZNA BEZ KOŃCA W SKLEPIE INTERNETOWYM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XJESA24A01; XJESA24B01; XJESA24C01; XJESA24D01) (XJESA36A01; XJESA36B01; XJESA36C01; XJESA36D01) 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix LTE (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT)

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (16) ( REGULAMIN ) XEEFS24A16; XEEFS24B16 XEEFS36A16; XEEFS36B16 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie w Sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy LTE 39,99+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy LTE 39,99+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 15/06/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość IV (MNP) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość IV (MNP) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość IV (MNP) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość IV (MNP) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r.

Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r. Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tylko SIM - Taryfy LTE z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mix20 Oferta Elastyczna (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT)

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI OSZCZĘDZASZ W FIRMIE TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN ) (SSKFT12A01; SSKFT12B01;) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz w Firmie tylko SIM ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 39,99 slte 59,99 slte 79,99 slte 89,99

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 39,99 slte 59,99 slte 79,99 slte 89,99 Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ 12) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 31/03/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tylko SIM - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z Internetem na stałe w Plusie Mix (Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana opcja z Internetem + Smartfony ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet Non Stop Stawka za połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych 3 i stacjonarnych 4

Pakiet Non Stop Stawka za połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych 3 i stacjonarnych 4 REGULAMIN PROMOCJI JA+ MOJA FIRMA PROFESJONALNA W SKLEPIE INTERNETOWYM (14) ( REGULAMIN PROMOCJI ) WERSJA Z 23.08.2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ MOJA FIRMA PROFESJONALNA W SKLEPIE INTERNETOWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11)

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix (Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE II. Kino Letnie ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE II. Kino Letnie ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy II. Kino Letnie ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy II. Kino Letnie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Tylko SIM (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Tylko SIM (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Tylko SIM (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Tylko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4)

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo