Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441, zł (257, zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195, zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna oferta dla firm w Sklepie Internetowym ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) na okres 24 lub 36 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ) stając się Abonentami Promocja trwa od r. do odwołania. 3. Użyte w Regulaminie Promocji określenia pisane z wielkiej litery, o ile nie zdefiniowano ich inaczej w Regulaminie Promocji, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel. sp. o.o. Abonament ( Regulamin ). 2 PAKIETY TARFOWE I INNE UPRAWNIENIA ABONENTA 1. Klient zawierający Umowę może wybrać w ramach Promocji ( Abonent ) jeden z promocyjnych planów cenowych: Progres Plus 139+, Progres Plus 169+, Progres Plus 209+ lub Progres Plus 359+ ( Promocyjny Plan Cenowy ). Liczbę minut wliczonych w Opłatę abonamentową oraz dodatkowe opcje usług w poszczególnych Promocyjnych Planach Cenowych przedstawia tabela poniżej: Progres Progres Progres Progres Promocyjny Plan Cenowy Plus 139+ Plus 169+ Plus 209+ Plus 359+ Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury Abonament dla Abonentów aktywujących e-fakturę Liczba minut wliczonych w abonament Pakiet internetowy Non Stop Jednorazowy bezpłatny pakiet internetowy w roamingu ( Pakiet Internet w roamingu ) Stawka za połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych 3 i stacjonarnych 4 Stawka za SMS/MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 5 Stawka za głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym odebrane w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie ( Odebrane w UE ) Bezpłatny pakiet minut na połączenia międzynarodowe w ramach Usługi Wybrany Kierunek Międzynarodowy (Europa, Australia, Japonia, Kanada, USA) ( Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. ) Bezpłatny pakiet minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet minut w UE ) Opłata za usługę Czasoumilacz ( Czasoumilacz ) 139 zł (170, zł (158, zł (207, zł (195,57 Bez limitu 3GB 209 zł (257, zł (244, zł (441, zł (429,27 1 GB 3 GB 0 zł 0 zł 0 zł 300 minut 400 minut 500 minut Bez limitu 300 minut 400 minut 500 minut minut 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 miesięcznie Opłata za usługę PR z usługą NaviExpert 0 zł za pierwsze 30 dni, potem 10 zł (12,30 miesięcznie 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji opłaty za Usługi naliczane będą zgodnie z Cennikiem właściwym dla Taryfy Progres W ramach Promocji Abonent uzyskuje prawo do korzystania z Usług na specjalnych warunkach promocyjnych określonych w Regulaminie Promocji przez cały okres świadczenia Usług 6, chyba że z treści Regulaminu Promocji wynika inny termin. Urządzenie telekomunikacyjne/inny towar 4. Polkomtel umożliwia Abonentowi zakup od Polkomtel/Partnera Plus Urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów po promocyjnej cenie, wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji. Urządzenia telekomunikacyjne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. 5. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli Urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów w Promocji uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel/Partnera Plus. 6. Polkomtel informuje, że tablety bez gniazda na Kartę SIM, konsole, opaski monitorujące, zegarki sprzedawane w ramach Promocji nie współpracują z Kartą SIM, udostępnianą wraz z zawarciem Umowy, a tym samym za ich pośrednictwem nie jest możliwe korzystanie z Usług. 7. Polkomtel informuje, iż w przypadku zakupu Urządzenia telekomunikacyjnego/innego towaru, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupione Urządzenie telekomunikacyjne/inny towar bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedane Urządzenie telekomunikacyjne/inny towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Urządzenia telekomunikacyjnego/innego towaru. 8. W przypadku, gdy na zakupione Urządzenie telekomunikacyjne/inny towar producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu przez Abonenta Urządzenia 1 Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy zł. Dział Obsługi Klienta tel , fax (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent) lub 2601 (jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem - 1,97, 2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. - Abonament. 3 Z wyłączeniem połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń, połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 4 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 5 Z wyłączeniem SMS/MMS na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 6 Okres ten liczony jest od dnia aktywacji Karty SIM. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej może spowodować utratę prawa do korzystania z usług i pakietów określonych w Regulaminie.

2 telekomunikacyjnego/innego towaru. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się z dowodem zakupu i dokumentem gwarancyjnym Urządzenia telekomunikacyjnego/innego towaru, jeśli został wydany, do podmiotu świadczącego usługi serwisowe w imieniu producenta. Informacja o podmiotach świadczących usługi serwisowe Urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów dostępnych w ofercie Polkomtel oraz informacje o sposobie kontaktowania się z tymi podmiotami dostępne są w Punktach sprzedaży (obsługi). Informacji o kosztach usług serwisowych Urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów udzielają podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim. 9. Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre Urządzenia telekomunikacyjne zawierają aplikacje, które mogą m.in.: a) uruchamiać automatycznie transfer danych poprzez funkcje łączenia się Urządzenia telekomunikacyjnego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, b) inicjować połączenia o podwyższonej opłacie, c) w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych Urządzeń dane osobowe Abonenta, d) przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. 10. Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego Urządzenia telekomunikacyjnego. Polkomtel zachęca więc do szczegółowego zapoznania się z treścią instrukcji obsługi nabywanego w Promocji Urządzenia telekomunikacyjnego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów Urządzeń telefonicznych 11. Polkomtel informuje, że Urządzenia telekomunikacyjne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple iphone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone mogą łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego Planu Cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanych Urządzeń za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego Planu Cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej Polkomtel informuje, że korzystanie z portalu mobilnego wap.plus.pl i m.plus.pl za pomocą przeglądarki Opera jest płatne z uwagi na techniczne rozwiązania zastosowane w tej przeglądarce. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego Planu Cenowego. Promocyjna opłata aktywacyjna 13. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów zawartych w ramach Promocji wynosi 1 zł (1,23 i jest płatna z pierwszym Rachunkiem telefonicznym. E-Faktura 14. Abonent, który w ramach Promocji aktywuje elektroniczną fakturę na zasadach określonych w Regulaminie wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej (e-faktur) ( e-faktura ) otrzyma 10 zł (12,30 upustu na abonament ( Upust ). Upust będzie przydzielany odrębnie na każdy Okres rozliczeniowy przez cały czas posiadania aktywnej e-faktury. O przyznaniu Upustu na dany Okres rozliczeniowy decyduje posiadanie aktywnej e-faktury w ostatnim dniu poprzedniego Okresu rozliczeniowego. Upust będzie przydzielany do czasu dezaktywacji e-faktury. Ponowna aktywacja e-faktury wznowi przyznawanie Upustu od następnego Okresu rozliczeniowego po ponownej aktywacji e-faktury. Pakiet Non Stop - bezpłatny 15. Abonent w ramach Promocji otrzyma Pakiet internetowy 3 GB Non Stop ( Pakiet Non Stop ), który będzie dostępny za 0 zł przez cały okres świadczenia Usług 7. Abonent nie ma możliwości zmiany ani rezygnacji z Pakietu Non Stop przypisanego do wybranego Promocyjnego Planu Cenowego. 16. Aktywacja Pakietu Non Stop jest bezpłatna i nastąpi w dniu aktywacji Karty SIM na podstawie Umowy. Pakiet Non Stop będzie dostępny w każdym Okresie rozliczeniowym. 17. W ramach Pakietu Non Stop Abonent otrzymuje nieograniczony dostęp do następujących usług: dostęp do Internetu przez połączenia z APN plus, Internet, wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii LTE, HSPA+, HSPA, 3G, EDGE i GPRS. Pakiet Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów, Video streaming oraz w roamingu międzynarodowym, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem właściwym dla Promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent bądź zgodnie z regulaminem promocyjnych usług: Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming, Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej. 18. Możliwość korzystania wysyłania i odbierania danych w technologii LTE nie jest dostępna w ramach roamingu międzynarodowego. 19. Korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE jest możliwe w ramach Promocji przy pomocy Karty USIM LTE, będącej własnością Polkomtel, Urządzenia telekomunikacyjnego obsługującego transmisję danych LTE oraz w zasięgu technologii LTE. 20. Korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE przy pomocy Urządzenia telekomunikacyjnego obsługującego transmisję danych LTE jest uzależnione od udostępnienia takiej możliwości przez producenta Urządzenia telekomunikacyjnego. Polkomtel informuje, iż działania lub zaniechania producenta Urządzenia telekomunikacyjnego mogą ograniczać lub uniemożliwiać korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE przy pomocy Urządzenia telekomunikacyjnego obsługującego transmisję danych LTE. 21. W przypadku zmiany oprogramowania danego Urządzenia telekomunikacyjnego przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta Urządzenia telekomunikacyjnego Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w szczególności dotyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w sieci Plus. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta Urządzenia telekomunikacyjnego, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii LTE przy pomocy Urządzenia telekomunikacyjnego obsługującego transmisję danych LTE. 7 Okres ten liczony jest od dnia aktywacji Karty SIM. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej może spowodować utratę prawa do korzystania z Pakietu.

3 22. Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietu Non Stop, po przekroczeniu w jednym Okresie rozliczeniowym 3GB ilości przesłanych i odebranych danych. 23. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop liczone są do 512kB. 24. Część Pakietu Non Stop niewykorzystana w danym Okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny Okres rozliczeniowy, a niewykorzystane jednostki nie są zwracane w jakiejkolwiek formie Istnieje możliwość przywrócenia pełnych parametrów technicznych poprzez włączenie jednego z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązującą promocją Plus Internet extra dostępną na stronach Odebrane w UE - usługa bezpłatna 26. Abonent w ramach Promocji otrzyma automatycznie aktywowaną usługę, w ramach której będzie mógł odbierać połączenia głosowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w cenie 0 zł za każdą rozpoczętą sekundę ( Odebrane w UE ). Usługa nie obejmuje połączeń odebranych w sieciach morskich, samolotowych i satelitarnych. 27. Jeśli Abonent aktywuje jedną z promocyjnych usług: Wszędzie w Unii, Wszędzie w Unii dla Stałych Klientów Tani Roaming UE!, opłaty za połączenia przychodzące naliczane będą zgodnie z regulaminami tych Usług, a bezpłatne połączenia Odebrane w UE nie będą dostępne. Pakiet minut na połączenia międzynarodowe i Usługa Wybrany Kierunek Międzynarodowy - bezpłatny 28. Abonent w ramach Promocji otrzyma automatycznie aktywowany pakiet minut na wykonywane z Polski głosowe połączenia międzynarodowe ( Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. ) w ramach promocyjnej usługi Wybrany Kierunek Międzynarodowy ( Usługa ), którego wielkość zależy od wybranego Promocyjnego Planu Cenowego zgodnie z tabelą powyżej. Usługa nie obejmuje międzynarodowych numerów informacyjnych, specjalnych i rozrywkowych oraz połączeń wykonywanych w roamingu. 29. W ramach Usługi Abonent może wybrać maksymalnie 5 numerów kierunkowych do krajów dostępnych w Usłudze, na połączenia z którymi może wykorzystać co miesiąc Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. (łącznie na wszystkie wybrane numery). W Usłudze dostępne są kraje z pierwszej strefy taryfowej połączeń międzynarodowych, prezentowanej w tabeli opłat za połączenia międzynarodowe: Europa (w tym Turcja, Rosja), Australia, Japonia, Kraje lub terytoria dostępne w Usłudze Kanada, USA Aktywacja/zdefiniowanie listy numeru/numerów kierunkowych bezpłatnie Opłata miesięczna za Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. bezpłatnie Opłata miesięczna za każdy wybrany numer kierunkowy bezpłatnie Opłata za zmianę listy krajów Opłata za sprawdzenie wybranych numerów kierunkowych 5 zł (6,15 bezpłatnie Stawka za minutę połączenia z numerem zagranicznej sieci stacjonarnej po 0,40 (0,49 /min wykorzystaniu Pakietu na poł. z Wyb. Kier. Mn. w ramach Usługi Stawka za minutę połączenia z numerem zagranicznej sieci komórkowej po 0,80 (0,99 /min wykorzystaniu Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w ramach Usługi Opłata za dezaktywację Usługi bezpłatnie 30. Aktywacja Usługi polega na zdefiniowaniu przez Abonenta wybranego numeru lub listy numerów kierunkowych. Zlecenie zdefiniowania numerów kierunkowych można złożyć poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem lub Abonent w każdym momencie może sprawdzić, zmienić i dezaktywować wybrane numery kierunkowe w Usłudze poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem lub Aktywacja/dezaktywacja Usługi zgodnie z dyspozycją Abonenta następuje następnego dnia po złożeniu zlecenia aktywacji/dezaktywacji Usługi przez Abonenta. 33. Uruchomienie Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. nastąpi w dniu aktywacji Karty SIM. Liczba minut w pierwszym Okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pomiędzy datą aktywacji a końcem tego Okresu. Minuty niewykorzystane w ramach Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w Okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejny Okres rozliczeniowy i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 34. Jeśli Abonent nie aktywuje Usługi przez zdefiniowanie wybranego numeru kierunkowego lub listy numerów kierunkowych, opłaty za połączenia międzynarodowe naliczane będą zgodnie z Cennikiem właściwym dla Taryfy Progres 399. Pakiet minut w UE bezpłatny 35. Abonent w ramach Promocji otrzyma co miesiąc bezpłatny pakiet minut na połączenia głosowe w roamingu - wykonywane wewnątrz Unii Europejskiej (poza Polską), Norwegii, Islandii i Liechtensteinu ( Pakiet minut w UE ). Połączenia wykonywane w ramach Pakietu minut w UE nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament. Pakiet minut w UE obejmuje połączenia rozpoczynane i zakańczane na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, nie obejmuje połączeń wykonanych do sieci morskich, samolotowych i satelitarnych. Niewykorzystane w danym Okresie rozliczeniowym minuty z Pakietu minut w UE nie przechodzą na kolejny Okres rozliczeniowy. 36. Aktywacja Pakietu minut w UE jest bezpłatna. Abonent nie może zrezygnować z Pakietu minut w UE. Pakiet Internet w roamingu - bezpłatny 37. Abonent w ramach Promocji otrzyma automatycznie aktywowany jednorazowy pakiet internetowy na czas oznaczony Umowy, którego wielkość zależy od wybranego Promocyjnego Planu Cenowego zgodnie z tabelą w pkt. 1 powyżej ( Pakiet Internet w roamingu ). Pakiet Internet w roamingu może być wykorzystywany przez Abonenta od dnia aktywacji Karty SIM przez kolejne 24 lub 36 pełnych Okresów rozliczeniowych. Po tym Okresie niewykorzystana liczba GB przepada i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. 38. Aktywacja Pakietu Non Stop jest bezpłatna i nastąpi w dniu aktywacji Karty SIM na podstawie Umowy. Abonent nie może zrezygnować z Pakietu Internet w roamingu. 8 Połączenie z Działem Obsługi Klienta: pod nr opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent; pod nr jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem 1,60 zł (1,97

4 39. Pakiet Internet w roamingu umożliwia korzystanie z transmisji danych w technologii LTE, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE lub GPRS wyłącznie w ramach roamingu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) za 0 zł w czasie oznaczonym Umowy. Z Pakietu Internet w roamingu korzystać można w sieciach partnerów roamingowych, u których dostępna jest pakietowa transmisja danych (lista tych partnerów roamingowych dostępna jest na stronie internetowej Abonent może w ramach Pakietu Internet w roamingu korzystać z następujących usług w ramach roamingu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (Norwegia, Islandia, Lichtenstein): a) dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN: internet, optimizer, plus, b) dostępu do WAP poprzez połączenia z APN: wap, wap.plusgsm.pl, plus, c) pakietowej transmisji danych w urządzeniach Blackberry poprzez połączenia z APN: blackberry.net, d) innych poprzez połączenia z APN: <nazwa>.plusnet.pl, m2m, m2m.plusgsm.pl, pro, pro.plusgsm.pl, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii LTE, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE lub GPRS. Dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej Urządzenia telekomunikacyjnego (modemu zewnętrznego lub wewnętrznego, routera, lub telefonu) oraz sieci partnera roamingowego. W ramach Pakietu Internet w roamingu Abonent nie ma możliwości korzystania z wiadomości multimedialnych MMS. 41. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Internet w roamingu naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Transmisja danych w Pakiecie Internet w roamingu jest rozliczana zgodnie z inkrementem obowiązującym dla danego APN-u. W przypadku APNów publicznych dla transmisji danych w ramach roamingu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) jest to 1KB. 42. Po wykorzystaniu liczby GB w ramach uruchomionego Pakietu Internet w roamingu opłaty za transmisję danych naliczane będą zgodnie z Cennikiem właściwym dla Taryfy Progres Abonent może sprawdzić liczbę danych pozostałych do końca Okresu rozliczeniowego w Pakiecie Internet w roamingu poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 2580, wpisując w treści: P (opłata zgodnie z Cennikiem właściwym dla Taryfy Progres 399). O liczbie danych pozostałych do końca Okresu rozliczeniowego w ramach Pakietu Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 44. Każdemu Abonentowi korzystającemu z transmisji danych w roamingu międzynarodowym włączana jest automatycznie usługa Limiter DATA w roamingu ( Limiter DATA w roamingu ). W ramach usługi Limiter DATA w roamingu wysyłane są powiadomienia SMS, informujące o wykorzystaniu limitu na usługi pakietowej transmisji danych w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). Po przekroczeniu limitu (250 MB, co dla Cennika właściwego dla Taryfy Progres 399 w przybliżeniu odpowiada wartości 250 w danym Okresie rozliczeniowym transmisja danych zostanie zablokowana, o ile Abonent nie zdecyduje inaczej. Szczegółowe informacje o działaniu usługi Limiter DATA w roamingu oraz możliwości jej wyłączenia określa Regulamin Usługi "Limiter DATA w roamingu" dostępny na stronie Czasoumilacz usługa płatna po okresie bezpłatnym 1. Abonent w ramach Promocji zleca aktywację usługi Czasoumilacz ( Czasoumilacz ), którą świadczy Polkomtel w ramach usługi o podwyższonej opłacie. 2. Czasoumilacz umożliwia Abonentowi zmianę standardowego sygnału odgrywanego podczas oczekiwania na połączenie na inny. 3. Aktywacja Czasoumilacza polega na ustawieniu Abonentowi utworu wybranego przez Polkomtel jako sygnału odgrywanego podczas oczekiwania na połączenie. Abonent może w każdej chwili zmienić ustawiony Utwór zgodnie z Regulaminem Usługi Czasoumilacz dostępnym na czasoumilacz.pl. 4. Aktywacja Czasoumilacza nastąpi w ciągu 7 dni od daty aktywacji Karty SIM na podstawie Umowy. 5. Abonent w powitalnej wiadomości SMS otrzyma informację o długości bezpłatnego okresu korzystania z Czasoumilacza. 6. Abonent w kolejnych wiadomościach SMS otrzyma informację o sposobie korzystania z Czasoumilacza oraz o sposobie jego dezaktywacji. 7. W ramach Promocji korzystanie z Czasoumilacza przez okres 30 dni od jego aktywacji jest bezpłatne. Jeśli przed upływem 30-dniowego bezpłatnego Okresu korzystania z Czasoumilacza, Abonent nie dezaktywuje Czasoumilacza, Czasoumilacz zostanie automatycznie przedłużony na kolejne płatne 30-dniowe Okresy rozliczeniowe. Opłata za korzystanie z Czasoumilacza w każdym 30-dniowym Okresie rozliczeniowym wyniesie 1,64 zł (2, W celu dezaktywacji Czasoumilacza Abonent musi wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści DEZAKTYWACJA na numer Abonent zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS o zbliżającym się zakończeniu bezpłatnego okresu korzystania z Czasoumilacza, o sposobie dezaktywacji Czasoumilacza oraz o automatycznym przedłużeniu Czasoumilacza na kolejne płatne Okresy rozliczeniowe. 10. Szczegółowe informacje na temat Czasoumilacza zostały opisane w Regulaminie Usługi Czasoumilacz dostępnym na czasoumilacz.pl NaviExpert Plus płatny po okresie bezpłatnym 11. W ramach Promocji Abonent zleca aktywację usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie posiadającej status Usługi Zwrotny SMS Premium ( Usługa PR ), w której świadczeniem dodatkowym jest usługa nawigacji Naviexpert Plus, która jest realizowana przez NaviExpert Sp. z o.o Usługa PR z usługą NaviExpert Plus zostanie Abonentowi automatycznie włączona w ciągu 7 dni od aktywacji Karty SIM w sieci Plus na podstawie Umowy. 13. Za moment aktywacji Usługi PR z usługą NaviExpert Plus uznaje się czas, w którym Polkomtel wysłał do Abonenta wiadomość SMS potwierdzającą aktywację Usługi PR z usługą NaviExpert Plus ( SMS powitalny ). Moment wysłania wiadomości SMS z dokładnością do minuty wysyłki można sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS, potwierdzającej aktywację usługi NaviExpert Plus. 14. Użytkownik Promocji w SMS powitalnym otrzyma: link do pobrania Aplikacji NaviExpert Plus ( Aplikacja ), informacje o długości bezpłatnego okresu korzystania z usługi NaviExpert Plus oraz o sposobie jej dezaktywacji. 15. Warunkiem skorzystania z Promocji jest pobranie i uruchomienie aplikacji dopiero po otrzymaniu SMS powitalnego. Wcześniejsze uruchomienie w Aplikacji innej usługi spowoduje zablokowanie możliwości skorzystania z Promocji. 16. Korzystanie z Usługi PR z usługą NaviExpert Plus przez okres 30 dni od jej aktywacji jest bezpłatne na terenie Polski. Przez 30 dni rozumie się okres 720 godzin (30 dni razy 24 godziny). 17. Jeśli przed upływem 30-dniowego bezpłatnego okresu korzystania z Usługi PR z usługą NaviExpert Plus, Użytkownik Promocji nie dezaktywuje Usługi PR z usługą NaviExpert Plus, Usługa PR z usługą NaviExpert Plus będzie automatycznie przedłużana na kolejne płatne 30-dniowe Okresy rozliczeniowe. Opłata za korzystanie z Usługi PR z usługą NaviExpert Plus w każdym 30-dniowym Okresie rozliczeniowym wyniesie 10 zł (12,30 zł z VAT).

5 18. W celu dezaktywacji Usługi PR z usługą NaviExpert Plus Abonent musi wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści STOP NAVI30 na numer Szczegółowe warunki promocji Usługi PR z usługą NaviExpert Plus zostały opisane w Regulaminie promocji Bezpłatne pierwsze 30 dni nawigacji NaviExpert Plus dostępnym na plus.pl/naviexpert. 3 WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana wybranego pierwotnie Promocyjnego Planu Cenowego na inny Promocyjny Plan Cenowy wymieniony w 2 pkt. 2 nie powoduje dezaktywacji Pakietu Non Stop, Pakietu Internet w roamingu, Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn., Pakietu minut w UE, Upustu oraz usług Wybrany Kierunek Międzynarodowy, Odebrane w UE, Czasoumilacz pod warunkiem, że wymienione Pakiety i Usługi są dostępne w nowo wybranych Promocyjnych Planach Cenowych i nie kolidują z Pakietami/Usługami przypisanymi do nowych Promocyjnych Planów Cenowych 2. Przypisanie Umowy (numeru telefonicznego) do innego konta Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanego limitu danych z Pakietu Non Stop z danego Okresu rozliczeniowego. 3. Przypisanie Umowy (numeru telefonicznego) do innego konta Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy nie powoduje dezaktywacji aktywnych usług i pakietów przypisanych dla danego Promocyjnego Planu Cenowego. 4 LIMIT KREDYTOWY I KAUCJA 1. Limit kredytowy wynosi 244 zł. 2. Polkomtel jest uprawniony do żądania od Abonenta Kaucji według następujących zasad: a. w przypadku określonym w 11 ust. 1 lit. g Regulaminu zł, b. w przypadkach określonych w 11 ust. 1 lit. c, lit. d, lit. f, lub w 6 ust. 12 Regulaminu zł, c. w przypadku określonym w 11 ust. 1 lit. h Regulaminu zł, d. w przypadkach określonych w 11 ust. 1 lit. a, lit. b Regulaminu zł, e. w przypadkach określonych w 11 ust. 1 lit. e Regulaminu w stopniu: niski 400 zł, średni 1500 zł, wysoki 7600 zł. 3. Kaucja podlega zwrotowi po terminowym opłaceniu przez Abonenta należności wynikających z: a. 3 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadku Kaucji w kwocie 380 zł lub 400 zł, b. 6 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadkach Kaucji w kwocie 1500 zł, c. 12 kolejnych Rachunków telefonicznych - w przypadku Kaucji w kwocie 3800 zł lub 7600 zł.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Nowa profesjonalna oferta dla firm w Sklepie Internetowym (06) (XNPAS24A06; XNPAS24B06) ( XNPAS36A06; XNPAS36B06) Cena promocyjna Urządzenia telekomunikacyjnego/innego towaru przy zawarciu umowy na 24 miesiące Lp. Model urządzenia telekomunikacyjnego/innego towaru Progres Plus 139+ Progres Plus 169+ Progres Plus 209+ Progres Plus 359+ Cena oferowana na warunkach ogólnych 1 Apple iphone 5 16GB 419 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 698,37 zł z VAT 515,37 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 2 Apple iphone 5S 619 zł 189 zł 3 zł 3 zł 2 698,37 zł z VAT 761,37 zł 232,47 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 3 Apple iphone 6 LTE 16GB zł zł 439 zł 299 zł 3 470,73 zł z VAT 1 868,37 zł 1 400,97 zł 539,97 zł 367,77 zł zł 4 Apple iphone 6 LTE 64GB zł zł 659 zł 519 zł 3 901,63 zł z VAT 2 138,97 zł 1 671,57 zł 810,57 zł 638,37 zł zł 5 HTC Desire zł 3 zł 3 zł 3 zł 543,90 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 669 zł 6 HTC Desire 610 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 503,25 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 7 HTC One 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 202,44 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 8 HTC One (M8) LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 698,37 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 9 Huawei Ascend G526 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 10 Huawei Ascend G6 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 11 Huawei Ascend G620 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 877,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 079,01 zł 12 Huawei Ascend Mate 7 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 348,78 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 13 Huawei Ascend P7 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 486,99 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 14 Huawei Ascend Y530 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 649,59 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 799 zł 15 Huawei Ascend Y550 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 584,55 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 719 zł 16 Kazam Life R5 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 239 zł 17 Kazam Thunder3 4.5 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 527,64 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 649 zł 18 Kazam TV zł 3 zł 3 zł 3 zł 462,60 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 569 zł 19 LG L50 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 478,86 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 589 zł 20 LG F60 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 592,68 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 729 zł 21 LG F70 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 657,72 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 809 zł 22 LG G Flex 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 373,17 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 23 LG G2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 698,37 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 24 LG G2 mini LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 885,36 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 088,99 zł 25 LG G3 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 771,54 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2 178,99 zł 26 LG G3s LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 291,87 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł

7 27 LG L Bello 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 763,41 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 938,99 zł 28 LG L Fino 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 552,03 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 679 zł 29 LG L65 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 486,99 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 599 zł 30 LG L70 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 568,29 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 699 zł 31 LG L90 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 860,98 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 059,01 zł 32 MaxCom MM720 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 121,14 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 149 zł 33 Microsoft Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 495,12 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 609 zł 34 Microsoft Xbox 360 Kinect + FIFA 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 462,60 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 35 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 275,61 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 339 zł 36 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 486,99 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 599 zł 37 Nokia Lumia 1320 LTE 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 38 Nokia Lumia 1320 LTE + ładowarka 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 39 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 730,89 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3 358,99 zł 40 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 600,81 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 739 zł 41 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 421,95 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 519 zł 42 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 877,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 079,01 zł 43 Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 543,90 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 669 zł 44 Nokia Lumia 635 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 682,11 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 839 zł 45 Nokia Lumia 735 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 121,14 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 46 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 430,08 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 47 Nokia Lumia 930 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 991,05 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 2 448,99 zł 48 Samsung C zł 3 zł 3 zł 3 zł 259,35 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 319 zł 49 Samsung C3520i 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 259,35 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 319 zł 50 Samsung Galaxy Ace 4 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 722,76 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 888,99 zł 51 Samsung Galaxy Core Plus 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 682,11 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 839 zł 52 Samsung Galaxy Grand 2 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 53 Samsung Galaxy Note 3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 999,19 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 54 Samsung Galaxy Note 4 LTE 619 zł 279 zł 3 zł 3 zł 3 023,58 zł z VAT 761,37 zł 343,17 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 55 Samsung Galaxy S4 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 698,37 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł

8 56 Samsung Galaxy S4 mini 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 023,58 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 57 Samsung Galaxy S4 (I9515) 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 698,37 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 58 Samsung Galaxy S5 LTE 389 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 397,56 zł z VAT 478,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 59 Samsung Galaxy S5 mini LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 495,12 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 60 Samsung Galaxy Trend Plus 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 592,68 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 729 zł 61 Samsung Galaxy Xcover 2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 747,15 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 918,99 zł 62 Samsung S zł 3 zł 3 zł 3 zł 300 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 369 zł 63 Samsung Solid B zł 3 zł 3 zł 3 zł 421,95 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 519 zł 64 Sony Xperia E1 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 486,99 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 599 zł 65 Sony Xperia E3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 820,33 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 009,01 zł 66 Sony Xperia L 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 698,37 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 859 zł 67 Sony Xperia M 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 877,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 079,01 zł 68 Sony Xperia M2 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 999,19 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 69 Sony Xperia SP 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 348,78 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 70 Sony Xperia T3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 446,34 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 71 Sony Xperia Z2 LTE 219 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 056,10 zł z VAT 269,37 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 72 Sony Xperia Z3 Compact LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 226,83 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 73 Sony Xperia Z3 LTE 509 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 934,15 zł z VAT 626,07 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 74 Telefunken Crusoe 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 218,70 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 269 zł 75 Zestaw LG G2 mini + LG G Pad 8.0 4G 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 877,23 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 2 308,99 zł 76 Zestaw Sam. Galaxy S5 mini LTE + ładowarka + uchwyt 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 495,12 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 77 Zestaw Samsung Galaxy Ace 4 LTE + Activity Tracker 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 869,10 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 068,99 zł 78 Zestaw Samsung Galaxy S4 + Galaxy Tab LTE 189 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 877,23 zł z VAT 232,47 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3 538,99 zł 79 Zestaw Samsung Galaxy S5 LTE + Gear Fit 549 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 625,20 zł z VAT 675,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 80 Zestaw Sony Xperia E3 LTE + Smartband 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 072,36 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 81 Zestaw Sony Xperia E3 LTE + SmartWatch 2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 356,91 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 82 Zestaw Sony Xperia L + PlayStation 3 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 316,26 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 83 Zestaw Sony Xperia L + PlayStation zł 359 zł 3 zł 3 zł 3 113,01 zł z VAT 859,77 zł 441,57 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 84 Zestaw Sony Xperia L + Smart Watch2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 503,25 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł

9 85 ZTE KIS III 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 316,26 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 389 zł Cena promocyjna Urządzenia telekomunikacyjnego/innego towaru przy zawarciu umowy na 36 miesięcy Lp. Model urządzenia telekomunikacyjnego/innego towaru Cena ogólnych Progres Progres Progres Progres oferowana na Plus 139+ Plus 169+ Plus 209+ Plus 359+ warunkach 1 Apple iphone 5 16GB 129 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 698,37 zł z VAT 158,67 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 2 Apple iphone 5S 329 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 698,37 zł z VAT 404,67 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 3 Apple iphone 6 LTE 16GB zł 769 zł 149 zł 3 zł 3 470,73 zł z VAT 1 511,67 zł 945,87 zł 183,27 zł 3,69 zł zł 4 Apple iphone 6 LTE 64GB zł 989 zł 369 zł 219 zł 3 901,63 zł z VAT 1 782,27 zł 1 216,47 zł 453,87 zł 269,37 zł zł 5 HTC Desire zł 3 zł 3 zł 3 zł 543,90 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 669 zł 6 HTC Desire 610 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 503,25 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 7 HTC One 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 202,44 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 8 HTC One (M8) LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 698,37 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 9 Huawei Ascend G526 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 10 Huawei Ascend G6 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 11 Huawei Ascend G620 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 877,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 079,01 zł 12 Huawei Ascend Mate 7 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 348,78 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 13 Huawei Ascend P7 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 486,99 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 14 Huawei Ascend Y530 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 649,59 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 799 zł 15 Huawei Ascend Y550 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 584,55 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 719 zł 16 Kazam Life R5 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 239 zł 17 Kazam Thunder3 4.5 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 527,64 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 649 zł 18 Kazam TV zł 3 zł 3 zł 3 zł 462,60 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 569 zł 19 LG L50 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 478,86 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 589 zł 20 LG F60 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 592,68 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 729 zł 21 LG F70 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 657,72 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 809 zł 22 LG G Flex 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 373,17 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 23 LG G2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 698,37 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 24 LG G2 mini LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 885,36 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 088,99 zł 25 LG G3 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 771,54 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 2 178,99 zł 26 LG G3s LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 291,87 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł

10 27 LG L Bello 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 763,41 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 938,99 zł 28 LG L Fino 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 552,03 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 679 zł 29 LG L65 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 486,99 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 599 zł 30 LG L70 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 568,29 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 699 zł 31 LG L90 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 860,98 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 059,01 zł 32 MaxCom MM720 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 121,14 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 149 zł 33 Microsoft Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 495,12 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 609 zł 34 Microsoft Xbox 360 Kinect + FIFA 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 462,60 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 35 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 275,61 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 339 zł 36 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 486,99 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 599 zł 37 Nokia Lumia 1320 LTE 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 38 Nokia Lumia 1320 LTE + ładowarka 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 39 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 730,89 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3 358,99 zł 40 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 600,81 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 739 zł 41 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 421,95 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 519 zł 42 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 877,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 079,01 zł 43 Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 543,90 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 669 zł 44 Nokia Lumia 635 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 682,11 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 839 zł 45 Nokia Lumia 735 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 121,14 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 46 Nokia Lumia zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 430,08 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 47 Nokia Lumia 930 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 991,05 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 2 448,99 zł 48 Samsung C zł 3 zł 3 zł 3 zł 259,35 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 319 zł 49 Samsung C3520i 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 259,35 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 319 zł 50 Samsung Galaxy Ace 4 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 722,76 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 888,99 zł 51 Samsung Galaxy Core Plus 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 682,11 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 839 zł 52 Samsung Galaxy Grand 2 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 53 Samsung Galaxy Note 3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 999,19 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 54 Samsung Galaxy Note 4 LTE 329 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 023,58 zł z VAT 404,67 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 55 Samsung Galaxy S4 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 698,37 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł

11 56 Samsung Galaxy S4 mini 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 023,58 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 57 Samsung Galaxy S4 (I9515) 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 698,37 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 58 Samsung Galaxy S5 LTE 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 397,56 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 59 Samsung Galaxy S5 mini LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 495,12 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 60 Samsung Galaxy Trend Plus 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 592,68 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 729 zł 61 Samsung Galaxy Xcover 2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 747,15 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 918,99 zł 62 Samsung S zł 3 zł 3 zł 3 zł 300 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 369 zł 63 Samsung Solid B zł 3 zł 3 zł 3 zł 421,95 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 519 zł 64 Sony Xperia E1 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 486,99 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 599 zł 65 Sony Xperia E3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 820,33 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 009,01 zł 66 Sony Xperia L 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 698,37 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 859 zł 67 Sony Xperia M 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 877,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 079,01 zł 68 Sony Xperia M2 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 999,19 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 69 Sony Xperia SP 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 348,78 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 70 Sony Xperia T3 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 446,34 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 71 Sony Xperia Z2 LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 056,10 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 72 Sony Xperia Z3 Compact LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 226,83 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 73 Sony Xperia Z3 LTE 219 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 934,15 zł z VAT 269,37 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 74 Telefunken Crusoe 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 218,70 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 269 zł 75 Zestaw LG G2 mini + LG G Pad 8.0 4G 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 877,23 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 2 308,99 zł 76 Zestaw Sam. Galaxy S5 mini LTE + ładowarka + uchwyt 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 495,12 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 77 Zestaw Samsung Galaxy Ace 4 LTE + Activity Tracker 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 869,10 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1 068,99 zł 78 Zestaw Samsung Galaxy S4 + Galaxy Tab LTE 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 877,23 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3 538,99 zł 79 Zestaw Samsung Galaxy S5 LTE + Gear Fit 259 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 625,20 zł z VAT 318,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 80 Zestaw Sony Xperia E3 LTE + Smartband 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 072,36 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 81 Zestaw Sony Xperia E3 LTE + SmartWatch 2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 356,91 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 82 Zestaw Sony Xperia L + PlayStation 3 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 316,26 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 83 Zestaw Sony Xperia L + PlayStation zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 113,01 zł z VAT 503,07 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł 84 Zestaw Sony Xperia L + Smart Watch2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1 503,25 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł zł

12 85 ZTE KIS III 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 316,26 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 389 zł Ceny detaliczne Urządzeń telekomunikacyjnych/innego towaru oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień r.

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 19 zł z telefonem obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy 19 zł

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy Regulamin Oferty Promocyjnej 4.0 iphone1 6 m-cy obowiązuje od 2L września 2012 r( do odwołania( (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK. 1 [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK. 1 [Postanowienia ogólne] REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin usługi Informatyk ( Regulamin ) określa warunki i zakres świadczenia przez Polkomtel Sp. z o.o. usługi o nazwie Informatyk ( Usługa ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Pakiet 15 zł za 10zł. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo