Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY"

Transkrypt

1 MAGAZYN KORPORACYJNY WRZESIEŃ 2013 NR 3 (8) Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 POLSKA STAWIA NA WĘGIEL Premier Donald Tusk odwiedził stoisko Grupy Kapitałowej Węglokoks w trakcie wizyty na targach górniczych w Katowicach. WYDOBYCIE POD DŻOJSTIKIEM Dziś kopalnia ma być nie tylko efektywna, bezpieczna i przyjazna dla otoczenia, ale ma być wręcz inteligentna. LATO INNE NIŻ ZWYKLE Miesiące letnie przynoszą zwykle spadek ilości zawieranych transakcji handlowych. Tym razem było nieco inaczej.

2 HUTA ABÊDY S.A. Oferujemy: stalowe obudowy górnicze akcesoria obudów górniczych obudowy tuneli drogowych kszta³towniki konstrukcyjne (ceowniki dwuteowniki) Kszta³towniki zimnogiête zamkniête: kwadratowe: od 70x70 do 130x130 mm prostok¹tne: od 80x50 do 150x100 mm gruboœæ œcianki: od 3,0 do 6,0 mm d³ugoœci: od 6 do 12 m wykonanie wg PN-EN Ciêcia wzd³u ne blach w krêgach: gruboœæ blachy: od 3,0 do 12,7 mm œrednica zewnêtrzna krêgu: od 800 do 2100 mm szerokoœæ krêgu: od 500 do 2100 mm waga krêgu: do 36t

3 W I T A M Y 3 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy Wygląda na to, że w tym roku, po raz pierwszy od kilku lat, polski eksport węgla będzie zbliżony swoją wielkością do importu tego surowca do Polski. Według wstępnych szacunków eksport z Polski wyniesie ok. 9,5 mln ton, a import nie przekroczy 10 mln ton. Zdecydowaną większość eksportu polskiego węgla zrealizuje Węglokoks S.A. Nasza firma zamierza w tym roku wysłać za granicę ok. 8 mln ton węgla, pozostałe ilości wyeksportują bezpośrednio spółki węglowe głównie Jastrzębska Spółka Węglowa. Jerzy Podsiadło Prezes Zarządu Węglokoks S.A. w jednym z wywiadów zwrócił uwagę na specyfikę obecnie panującej sytuacji na rynku węglowym: To, że w tym roku mamy taką sytuację, wynika między innymi z faktu, że rynek krajowy jest słaby, zmniejszył się radykalnie popyt na węgiel w kraju m.in. poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zmianę w strukturze jej produkcji tj. zwiększenie zużycia węgla brunatnego kosztem zmniejszonego zużycia węgla kamiennego. Efektem tego procesu są naturalne nadwyżki węgla kamiennego w stosunku do potrzeb krajowych. Stąd też za granicę trafia dziś znacznie większa ilość węgla niż w latach ubiegłych. Zwiększona podaż surowca zawsze ma wpływ na cenę korzystną dla odbiorcy, mniej korzystną dla producenta. Obecne ceny węgla, mówiąc bardzo obrazowo, szurają po dnie, są bardzo niskie. Jerzy Galemba, Dyrektor Biura Analiz strategicznych i Rynkowych Węglokoksu zwraca uwagę, w swoim komentarzu eksperckim, (publikujemy go na dalszych stronach), iż z różnych stron świata napływają informacje o sporych zapasach węgla energetycznego zgromadzonego na składach zarówno u producentów, jak i u konsumentów. Szczególnie trudna jest sytuacja w Europie. Na początku lipca br. ceny węgla energetycznego w portach ARA spadły do poziomu nienotowanego od trzech lat, ale w ostatnim czasie obserwujemy niewielki wzrost cen. Niemal dwukrotny wzrost eksportu sprawił, że przed poważnym zadaniem stanęli pracownicy pionu logistycznego Węglokoksu. I dlatego to na ich pracy skupiliśmy uwagę w tym wydaniu Magazynu C. Chcemy pokazać jak złożony jest proces logistyczny eksportu węgla od momentu wpłynięcia zapytania ofertowego aż do fizycznej dostawy towaru. Tegoroczny eksport, przeliczając jedynie na wagony kolejowe, to liczba rzędu 150 tys. wagonów, a każdy jeden to przedmiot rozliczenia, na który składają się listy przewozowe, faktury za usługi przewozowe, przeładunkowe i wiele innych dokumentów, a także setki wydanych dyspozycji i poczynionych interwencji. Chyląc czoła przed służbami logistycznymi, nie tylko z naszej firmy, zapraszam do lektury Magazynu, w którym znajdziecie Państwo ponadto wiele innych ciekawych informacji z naszej firmy, kraju i świata. Marzena Mrozik, Redaktor naczelna Rzecznik Prasowy Węglokoks S.A. C MAGA Z Y N KORPOR AC YJNY GRUPY K APITAŁOWEJ WĘGLOKOKS wydawca: WĘGLOKOKS S.A. ul. Mickiewicza 29, Katowice tel faks redaktor naczelna: Marzena Mrozik tel przygotowanie, projekt graficzny i skład: Press Kontakt Agencja Public Relations Michał Bartłomowicz

4 C Wrzesień ( 8) 4 s p i s t r e ś c i Węglokoks WIADOMOŚCI Z KRAJU ZE ŚWIATA Z GRUPY Nie ma drugiego takiego miejsca Nowe rozdania Wojciech Siudyła oraz Grzegorz Lukas dołączyli do zarządu Huty Łabędy S.A. IMG_1895 W Krynicy ludzie spotykają się nie tylko po to, by prezentować swoje oferty i szukać możliwości współpracy, lecz także by uczestniczyć w debacie najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu. Odznaczenie dla prezesa Węglokoksu Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Węglokoks S.A. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w trakcie tegorocznej XVIII Śląskiej Gali Business Centre Club w Promnicach. Page 18 of 70 w numerze: Metanowy biznes 14 sierpnia 2013 r. Węglokoks S.A. i Kompania Węglowa S.A. zawarły w Katowicach porozumienie w sprawie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła związanego z wykorzystaniem metanu. 13 Dekarbonizacja niczym ideologia Dekarbonizacja, czyli odchodzenie od węgla kamiennego i brunatnego w energetyce na rzecz odnawialnych źródeł energii, to iluzja i strata czasu. Wnioski takie płyną z konferencji Globalny rynek górniczy wizja przyszłości

5 C Wrzesień ( 8) 18 Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni 26 Polska stawia na węgiel Zarządzaniem skomplikowanym procesem logistycznym eksportu polskiego węgla, który w tym roku prawdopodobnie osiągnie poziom ok. 8 mln ton zajmuje się raptem 21 osób. Tylu bowiem pracowników liczy Pion Logistyki firmy Węglokoks. Kilka tysięcy maszyn i rozwiązań technologicznych prezentowanych przez ponad 400 firm z 15 krajów świata. Tak w liczbach można podsumować tegoroczną edycję Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice Wydobycie pod dżojstikiem Dziś kopalnia ma być nie tylko efektywna, bezpieczna i przyjazna dla otoczenia, ale ma być wręcz inteligentna, cokolwiek by to znaczyło Lato inne niż zwykle 32 Prezentujemy ogólną charakterystykę sytuacji na międzynarodowym rynku węglowym w III kwartale 2013 r. Gospodarka wolnorynkowa Innowator na wielkim placu budowy Dyrektor Leopold Bulandra ( ) 34

6 6 w i a d o m o ś c i KOMPANIA WĘGLOWA Zmiany w zarządzie Do poważnych przetasowań kadrowych doszło w zarządzie Kompanii Węglowej. Rada Nadzorcza spółki 16 września 2013 roku przyjęła niespodziewaną rezygnację Joanny Strzelec- -Łobodzińskiej z funkcji Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej. Jednocześnie Rada odwołała Wojciecha Kotlarka ze stanowiska wiceprezesa zarządu spółki (odpowiedzialny za sprzedaż i marketing). Funkcję koordynatora prac Zarządu Kompanii członkowie Rady powierzyli wiceprezesowi Markowi Uszko (dotychczas odpowiedzialny za sprawy produkcyjne). Jak wyjaśnił jej przewodniczący do czasu zakończenia kadencji zarządu (czerwiec przyszłego roku) skład osobowy zarządu spółki nie zostanie poszerzony, a to oznacza, że obecnie zarząd pracuje w czteroosobowym składzie. Kilka dni później Marek Uszko przedstawił działania związane z ograniczaniem kosztów w ostatnim kwartale tego roku oraz założenia programu restrukturyzacji do 2015 roku. Zmuszeni jesteśmy do dostosowywania zdolności produkcyjnych kopalń do zapotrzebowania na węgiel naszych potencjalnych klientów powiedział Marek Uszko. Stąd też propozycja ograniczenia wydobycia o dalsze dwa miliony ton w 2013 roku. W efekcie w porównaniu do roku ubiegłego wydobycie będzie mniejsze o ponad 5 milionów i wyniesie ok. 34 miliony ton. W przygotowywanym programie restrukturyzacji Kompanii Węglowej do 2015 roku założono optymalne wykorzystanie zatrudnionych w spółce pracowników. W tym celu przewidziano ich alokację pomiędzy poszczególnymi kopalniami. Program obejmować będzie również restrukturyzację zatrudnienia w grupie pracowników administracyjnych w centrali Kompanii, kopalniach i zakładach spółki zapowiedział Piotr Rykala, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej. MINISTERSTWO GOSPODARKI Audyt prześwietli spółki Specjaliści z firmy Roland Berger Strategy Consultans przeprowadzają audyt w trzech największych śląskich spółkach węglowych. Do początku grudnia mają postawić diagnozę sytuacji tych firm i zaproponować działania służące jej poprawie. Na podstawie diagnozy sytuacji poszczególnych kopalń i spółek powinny zostać określone konkretne i niezbędne obszary oraz działania do poprawy ich sytuacji ekonomicznej podało Ministerstwo Gospodarki, które zleciło przeprowadzenie audytu. Zamawiający zlecili audytorom wykonanie szczegółowej analizy całego sektora górnictwa węgla kamiennego, z uwzględnieniem czynników wpływających na rynek węgla oraz jego dynamikę i efektywność w Europie i w Polsce. Chodzi np. o ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, nowe technologie, perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto raport obejmował będzie kwestie sprzedaży, efektywności operacyjnej, rekomendacje oraz strategiczne działania, które muszą zostać podjęte w celu poprawy aktualnej sytuacji całego sektora wskazują przedstawiciele resortu gospodarki. Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że propozycja wykonania pogłębionej, wieloaspektowej analizy obecnej sytuacji branży węgla kamiennego była inicjatywą samych spółek węglowych. w i a d o m o ś c i : KRAJ OPOLE II Zaniechana, wznowiona inwestycja Rada nadzorcza spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zgodziła się na wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II, wycofując się tym samym z podjętej w kwietniu decyzji o nierealizowaniu inwestycji. W kwietniu PGE wycofała się z inwestycji w nowe bloki w Elektrowni Opole, jako przyczynę podając ograniczenie opłacalności z powodu m.in. zmian na rynku energii. Kontynuowanie projektu nie przyniosłoby wzrostu wartości dla akcjonariuszy spółki - podawała wówczas PGE. Decyzja ta wywołała liczne protesty społeczne w województwie opolskim. Na początku czerwca premier Donald Tusk ogłosił, że rząd znajdzie środki i sposoby, by nowa elektrownia w Opolu jednak powstała. Pod koniec czerwca PGE i Kompania Węglowa podpisały list intencyjny o współpracy w sprawie projektu budowy bloków w Opolu. Obie firmy zobowiązały się wtedy do przeanalizowania ekonomicznych i prawnych możliwości zawarcia umowy długoterminowej na dostawy węgla do nowych bloków. W efekcie, w połowie sierpnia, obie firmy podpisały umowę na dostawy węgla z KW do Opola w latach Wartość surowca wyniesie ok mld zł, w zależności od jego cen i wielkości dostaw. Szacuje się, że dwa bloki o mocy 900 megawatów każdy, zużyją ok. 6 mln ton węgla rocznie. PGE podała niedawno, że pracuje obecnie nad poprawą efektywności projektu.

7 7 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA Wybrać najlepszą metodę głębienia W poszukiwaniu nowych zasobów węgla Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła prace związane z udostępnieniem nowego złoża węgla koksowego Pawłowice 1, przez jedną ze swoich najbardziej perspektywicznych kopalni Pniówek w Pawłowicach. Obecnie dobiegają końca prace związane z wierceniem otworów badawczych pod szyb VI Kopalni Pniówek. Odwierty badawcze pozwolą na lepsze rozpoznanie złoża, określenie właściwości skał i szczegółowe zbadanie warunków hydrogeologicznych warstw, w których będzie głębiony przyszły szyb, co pozwoli wybrać najlepszą metodę jego głębienia i oszacować koszty. Zasoby operatywne złoża Pawłowice 1 szacowane są na 54,3 mln ton do głębokości 1140 m i na 90 mln ton do głębokości 1300 m. Dzięki nim żywotność kopalni Pniówek zostanie przedłużona do 2051 roku, choć istnieje też możliwość wydłużenia działalności górniczej o kolejnych kilkanaście lat poprzez udostępnienie i zagospodarowania zasobów tego złoża do głębokości 1300 m. Jest to jedno z tych przedsięwzięć, które pozwalają na odtwarzanie bazy zasobowej naszych kopalni. Zasoby udokumentowane w obszarach górniczych kopalni JSW pozwalają na efektywne prowadzenie wydobycia przez kolejnych 40 lat podkreśla Jerzy Borecki, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. NISKA EMISJA Wyeliminować węgiel? Polska jest na przedostatnim miejscu w UE pod względem jakości powietrza. Dlatego do 2020 r. Polacy będą musieli przestać ogrzewać domy węglem. Rząd chce wprowadzić program antysmogowy - informuje Gazeta Wyborcza. Program był już omawiany przez sejmową komisję ochrony środowiska. Zakładamy wprowadzenie dopłat do likwidacji domowych pieców węglowych i zastąpienie ich bardziej ekologicznym ogrzewaniem. Będą też dopłaty do ociepleń domów, by koszty ogrzewania były niższe relacjonuje poseł Stanisław Żelichowski (PSL). Dziennik podkreśla, że dopłaty są potrzebne, bo ogrzewanie gazem jest droższe niż węglem. Średni koszt ogrzewania przez zimę gazem stumetrowego domu w Krakowie to ok. 3 tys. zł. Palenie węglem kosztuje nawet o ponad połowę mniej pisze gazeta. Według szacunków na likwidację wszystkich domowych pieców tego typu w całej Polsce do 2020 r. potrzeba ok. 5 mld zł. LW BOGDANKA Powstanie Elektrownia Wschód? Elektrownia Połaniec SA, należąca do Grupy GDF SUEZ Energia Polska i LW Bogdanka SA podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy projekcie budowy elektrowni węglowej na Lubelszczyźnie. GDF SUEZ zamierza zbudować w bezpośrednim sąsiedztwie LW Bogdanka elektrownię o zakładanej mocy 500 MW, a LW Bogdanka może być kluczowym dostawcą paliwa w postaci węgla kamiennego oraz mułów węglowych i ich mieszanek. GDF SUEZ i LW Bogdanka rozważają podjęcie wspólnych działań mających na celu rozwój oraz realizację projektu budowy elektrowni. INWESTYC JE Australijska ofensywa Australijczycy chcą budować w Polsce dwie kopalnie węgla kamiennego, jedną na zachodzie Polski, drugą na wschodnich jej obrzeżach. Prezes firmy Coal Holding Sp. z o. o. Derek Lenartowicz poinformował, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu 3-4 lat w okolicach Ludwikowic niedaleko Nowej Rudy zostanie na nowo otwarta kopalnia węgla kamiennego. Australijski inwestor otrzymał już koncesję na rozpoznanie znajdującego się tam złoża. Spółka Coal Holding zamierza rozpocząć odwierty jeszcze w tym roku, aby sprawdzić, ile węgla jest pod ziemią. Według wstępnych obliczeń, złoża w okolicach Nowej Rudy pozwolą na wydobycie blisko 100 mln ton węgla. Rocznie spółka mogłaby wydobywać ponad 1,5 mln ton. Jeśli te dane się potwierdzą, za ok. cztery lata w okolicach Ludwikowic powstanie kopalnia. Australijski inwestor zamierza zainwestować w kopalnię blisko 150 mln dolarów. Najpierw jednak czekają go odwierty, których koszt szacowany jest na 5 mln zł. Tymczasem Australijczycy z PDCo dokopali się do węgla w Woli Korybutowej pod Siedliszczem (woj. lubelskie). Najwcześniej za rok może być znana ewentualna lokalizacja kopalni. Australijczycy z PDCo zamierzają wydać aż 170 mln zł w rozpoznanie złóż węgla kamiennego w regionie. Firma prowadzi już dwa odwierty, a chce ich zrobić prawie 30 w gminach Siedliszcze, Cyców, Wierzbica, Sawin i Urszulin. Strony zadeklarowały m.in. wspólne przeprowadzenie jeszcze w 2013 roku niezbędnych analiz ekonomicznych przedsięwzięcia oraz podjęcie przez powołany Zespół ds. Projektu prac dotyczących ustalenia zasad i warunków dalszej współpracy. W przypadku dojścia projektu do skutku, uruchomienie elektrowni przewidziane jest na rok Przypomnijmy, że wcześniej o planach budowy elektrowni węglowej na Lubelszczyźnie wspominali przedstawiciele Kompanii Węglowej. w i a d o m o ś c i : K R A J

8 8 w i a d o m o ś c i UKRAINA Prywatyzacja przesunięta Gabinet Ministrów Ukrainy podjął decyzję o przesunięciu w czasie prywatyzacji szeregu kopalni państwowych. Zaplanowana na 2013 r. prywatyzacja sektora węglowego ma się rozpocząć dopiero w 2014 r. Władze Ukrainy podejmują aktualnie w celu modernizacji ukraińskiego górnictwa, podwyższenia bezpieczeństwa w sektorze górniczym oraz zwiększenia wydobycia węgla na Ukrainie działania na rzecz szerszego pozyskania prywatnych inwestycji do tego sektora gospodarki ukraińskiej. Na chwilę obecną na Ukrainie funkcjonuje 20 holdingów węglowych oraz 145 kopalni, w tym we własności państwa pozostaje około 90 kopalni, z których większa część cechuje się niską rentownością. W roku 2012 poziom wydobycia węgla kamiennego na Ukrainie wyniósł 85,76 mln ton, w tym kopalnie państwowe wydobyły 24,88 mln ton. REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI Kolos przełamany na pół STANY ZJEDNOCZONE Węgiel odzyskuje rynek Zapasy węgla w amerykańskich elektrowniach nadal będą spadać wynika z danych amerykańskiego Urzędu ds. Informacji o Energii (EIA). Wstępne raporty wskazują, iż zapasy w lipcu wynosiły ok. 160 mln ton. Był to najniższy wynik od października 2011, kiedy zapasy wyniosły ok. 156 mln ton. Zapasy węgla były w ostatnich latach wysokie z uwagi na stosunkową umiarkowaną pogodę, a tym samym ograniczone zapotrzebowania na energię, ale także z uwagi na rosnące znaczenie gazu w gospodarce amerykańskiej. Jednak, w ocenie analityków, węgiel powoli odzyskuje udział w rynku. Wielki masowiec bandery panamskiej Smart, z ładunkiem 148 tys. ton węgla przełamał się na pół, po tym jak osiadłemu na mieliźnie statkowi próbowały pomóc holowniki. Zdarzenie miało miejsce 20 sierpnia br. 23-osobowa załoga masowca Smart, w tym jego kapitan, została ewakuowana śmigłowcem na ląd. Nikt z nich nie odniósł obrażeń. Wrak masowca nie zablokował szlaków żeglugowych Oceanu Indyjskiego ani nie zakłócił pracy największego na kontynencie afrykańskim terminala węglowego w Richards Bay. Liczący 230 metrów długości i ton nośności masowiec jest własnością armatora Alpha Marine Corp. Załadowany w Richards Bay węgiel miał być dostarczony do Chin. w i a d o m o ś c i : ŚWIAT CHINY Zużyją mniej węgla Władze Chin przyjęły plan działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Pekinie, Szanghaju i prowincji Guangdong. Porozumienie dotyczy ograniczenia ilości spalanego węgla. Przyjęte porozumienie pomiędzy władzami najbardziej zanieczyszczonych prowincji zakłada obniżenie zużycia węgla tak, by za pięć lat było niższe niż obecnie. Prowincje Pekin, Hebei i Szandong zgodziły się na obniżenie zużycia węgla o 73 mln ton do 2017 r. (czyli o 10 proc. w porównaniu z rokiem 2012). Jeszcze w 2011 roku, prowincje zużywały więcej węgla, niż wynosiła konsumpcja w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo zdecydowano o wprowadzeniu zakazu wydawania nowych pozwoleń na budowę elektrowni węglowych. Chiny nie zamierzają jednak definitywnie odchodzić od węgla. Węgiel jest i pozostanie bardzo ważnym surowcem dla chińskiej energetyki i gospodarki mówi prof. Wang Hongqiao, wiceprezydent China National Coal Association (CNCA). W ubiegłym roku w Chinach zużyto 3,8 mld ton węgla, z czego 570 mln ton był to węgiel koksowy, 3,07 mld ton węgiel energetyczny a 160 mln ton wykorzystano w przemyśle chemicznym. W 2012 r. w Chinach wydobyto 3,65 mld ton węgla (w tym 320 mln ton węgla brunatnego), co stanowiło 48 proc. światowej produkcji tego surowca.

9 9 Fot. OKD SPÓŁKA OKD W DRAMATYCZNEJ SYTUACJI Pomóc czy nie pomóc? Ponad 3 tys. pracowników OKD protestowało we wtorek, 17 września, w Ostrawie przeciwko planom zmniejszenia zatrudnienia i ograniczenia wysokości płac w spółce. Problem OKD stał się już problemem czeskich elit politycznych. Tłum górników oraz sympatyzujących z nimi związkowców innych branży wyruszył z ostrawskich Bazalów w kierunku Placu Prokeša w centrum Ostrawy. Na czele szli górnicy z zielono-czarnymi sztandarami oraz okrytą górniczym sztandarem trumną symbolizującą śmierć spółki węglowej OKD. Uczestnicy wiecu zapełnili cały plac przed ostrawskim ratuszem. Bakalu do dolu! to jedno ze skandowanych przez nich haseł. W przemówieniach działaczy związków zawodowych brzmiały oskarżenia wobec właścicieli kopalń, przede wszystkim Zdeňka Bakali, którzy przez lata czerpali korzyści z zysków, a kiedy sytuacja ekonomiczna się pogorszyła, starają się oszczędzać przede wszystkim na pracownikach. Manifestanci uchwalili rezolucję, w której wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec obniżek płac o 20 proc., zwalnianiu górników z kopalni Paskov oraz ograniczeniom świadczeń socjalnych. Gwiżdżąc i skandując Hovada!, uczestnicy wiecu przeszli do budynku, gdzie do niedawna miała siedzibę dyrekcja generalna OKD. Część z nich wtargnęła do środka, niosąc tam symboliczną trumnę. Posąg górnika, stojący przed gmachem, opasali wstęgą z napisem: Bakala grabarzem OKD. Na miejscu interweniowała jednostka specjalna policji. Z powodu niskiej wydajności i sytuacji na rynku, firma węglowa OKD zastosowała poważne środki oszczędnościowe. Górnikom ograniczono dodatki urlopowe i na Boże Narodzenie (13 i 14 pensje). Pracownikom kontraktowym spółka zmniejszyła płace, zwolniono 250 pracowników administracyjnych i stopniowo zmniejsza się liczbę pracowników dostawczych z 4200 odeszło Firma już sprzedała jeden z zakładów koksowniczych OKK Koksovny. Nie udało się natomiast znaleźć chętnego na wystawioną na sprzedaż kopalnię Paskov, która zatrudnia około 2,5 tys. osób. Zakład ma zostać zamknięty do końca tego roku. Fatalną sytuacją w OKD zainteresował się osobiście prezydent Czech Milos Zeman, który powołał zespół ekspertów złożony w polityków, związkowców i pracodawców. Mają oni ocenić różne warianty działania, które mógłby ewentualnie podjąć rząd w celu ratowania czeskiego górnictwa. W grę wchodzi m.in. utrzymanie kopalni Paskov do 2018 r. z tzw. przyczyn socjalnych. Wówczas Bruksela zezwoliłaby na częściowe dotowanie jej funkcjonowania w celu ostatecznej likwidacji. Z kolei tymczasowy premier, Jiří Rusnok, powiedział, że nie należy oczekiwać od rządu, że będzie ratował upadający przemysł, a szczególnie pomagać prywatnej firmie. Jej właściciele muszą sami zmierzyć się z wyzwaniami kryzysu oznajmił premier, dodając, że rząd może rozważyć jedynie sprawę pomocy socjalnej dla zwalnianych górników. jac w i a d o m o ś c i : ŚWIAT

10 10 w i a d o m o ś c i RUCH CHORZÓW Współpraca na kolejny sezon Grupa Kapitałowa Węglokoks będzie nadal Partnerem Strategicznym klubu z Cichej. Na mocy nowej umowy Węglokoks będzie wspierał czternastokrotnego mistrza Polski w sezonie 2013/2014. Logo Firmy, podobnie jak w poprzednim sezonie, będzie umieszczone na przodzie koszulki, a także na bandach reklamowych na stadionie przy Cichej oraz we wszystkich publikacjach meczowych sygnowanych przez Niebieski klub. Węglokoks S.A. i Ruch Chorzów, w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, skoncentrują się nie tylko na wzajemnej promocji, ale będą wspólnie propagować pozytywny wizerunek piłki nożnej i popularyzować sport wśród mieszkańców Śląska. Fakt, że nasz Partner Strategiczny podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy to dla nas z jednej strony nobilitacja i wyraz zaufania, a z drugiej wyzwanie i dodatkowa motywacja do jeszcze cięższej pracy. Jestem przekonany, że dzięki wsparciu Grupy Kapitałowej Węglokoks będziemy nie tylko z powodzeniem budować zaplecze dla I drużyny, ale i profesjonalnie szkolić młodzież, która w przyszłości otrzyma szansę debiutu na boiskach ekstraklasy. Zrobimy wszystko, aby nie zawieść pokładanych w nas nadziei podkreśla prezes Ruchu Dariusz Smagorowicz. w i a d o m o ś c i : W ĘGL OKOK S ŚLĄSKI AIR SHOW 2013 Każdy mógł znaleźć coś dla siebie sierpnia br. na lotnisku Muchowiec w Katowicach, odbył 17 się Śląski Air Show Grupa Kapitałowa Węglokoks wraz z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. wystąpiła w roli partnera tego wydarzenia. W trakcie pikniku lotniczego można było zobaczyć m.in. pokaz pilotażu myśliwców F-16, akrobacji lotniczych czy też sprzętu wojskowego. Ziemię zdominowały polskie kolosy jak transporter opancerzony Rosomak z Siemianowic Śląskich czy też czołg PT-91 Twardy z Bumaru Łabędy. Nie zabrakło także osławionego helikoptera Black Hawk z zakładów w Mielcu. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Fani historii II wojny światowej mogli zobaczyć rekonstrukcję jednej z jej bitew. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się także skoki spadochronowe w wykonaniu 6 Brygady Powietrzno-desantowej z Krakowa. Organizatorzy wykorzystali imprezę nie tylko dla celów rozrywkowych, ale także dla propagowania roli lotniska Muchowiec w rozwoju miasta i regionu. Współcześnie przedsiębiorstwa starają się aktywnie współuczestniczyć w życiu społeczeństwa oraz NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA otoczenia. W ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupa Kapitałowa Węglokoks wychodzi naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy i uczestniczy w tych inicjatywach, które służą społeczności lokalnej i promocji całego regionu. Odpowiedzialny biznes Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej Węglokoks, w bieżącym roku skutecznie wdrożyła i utrzymuje system zarządzania BHP, w wyniku czego pozytywnie przeszła na początku drugiej dekady lipca certyfikację wg międzynarodowej normy OHSAS 18001:2007. Certyfikat ten jest kolejnym w zakresie systemów zarządzania po ISO 9001:2008 (system zarządzania jakością) i ISO 14001:2004 (system zarządzania środowiskowego). Tym samym spółka deklaruje dalsze doskonalenie w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakością, środowiskowego i BHP) we wszystkich aspektach swojej struktury i działalności, co wyraża w swej polityce (www.nse.com.pl). Polityka spółki jest zgodna również z założeniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Pracodawców RP (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, ang. CSR Corporate Social Responsibility), oznacza dobrowolne przyjęcie przez firmę strategii biznesowych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju). NSE od ubiegłego roku jest jednym z przedsiębiorstw zrzeszonych przez Pracodawców RP w Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.

11 RANKING EUROPA 500 Wyraźny awans Węglokoks S.A. znalazł się na 270 miejscu w prestiżowym rankingu 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej opublikowanym przez magazyn Rzeczpospolita. W porównaniu do 2011 r. Węglokoks awansował o 129 miejsc. Przedsiębiorstwa, które się znalazły w rankingu, zostały uszeregowane według wielkości przychodów w 2012 r. Przy sporządzaniu listy zosta- ło wziętych pod uwagę 955 spółek z 19 krajów. Przychody zostały przeliczone na euro według średniego kursu wymiany dla lat 2011 i To zapewniło ich porównywalność. Opracowaniem danych zajmował się zespół analityków firmy doradczej Deloitte z 14 biur regionalnych, przy współpracy redakcji z kilku krajów. Rzeczpospolita opublikowała listę Europa 500 po raz siódmy. Ogłoszenie wyników rankingu odbyło się podczas jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych Europy Forum Ekonomiczego w Krynicy- Zdrój. 11 DĄBROWA GÓRNICZA Porozumienie z uczelnią Węglokoks S.A. został partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 14 sierpnia 2013 r. Głównym celem porozumienia jest realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz działań zmierzających do promocji przedsiębiorczości poprzez organizację wspólnych inicjatyw, konferencji, seminariów oraz studiów odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy. Jednocześnie zawarte porozumienie obejmuje w swoim zakresie organizowanie przez firmę Węglokoks S.A. praktyk dyplomowych dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzenie przez Uczelnię tematów prac dyplomowych zgodnych z obszarem działalności Firmy. STOWARZYSZENIA W prestiżowym towarzystwie Węglokoks S.A. dołączył do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich), największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce. Powstała ona w listopadzie 1989 roku i reprezentuje ponad 7000 firm: od małych przedsiębiorstw, po największe w skali kraju te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają ok. 3 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich 85 proc. to firmy prywatne. Organizacja reprezentuje pracodawców podczas obrad sejmowych i senackich ko- HUTA ŁABĘDY Przychodnia na sprzedaż Huta Łabędy S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zawadzkiego 45. NZOZ Pro-Med Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie badań profilaktycznoleczniczych wynikających z ustaw o służbie medycyny pracy dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych. Pro-Med świadczy usługi w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej w tym chirurgii, laryngologii i rehabilitacji. Przychodnia posiada liczne poradnie, pracownie i gabinety specjalistyczne, a także dobrze prosperujący Ośrodek Rehabilitacji z salą gimnastyczną wyposażoną w szeroki zestaw przyrządów służący do gimnastyki pourazowej i leczniczej oraz fizykoterapię wykonującą pełny zakres zabiegów leczniczych. Głównymi odbiorcami usług NZOZ PRO-MED są Narodowy Fundusz Zdrowia oraz spółki skupione w ramach Grupy Kapitałowej HUTY ŁABEDY (ZEM, KOL-TRANS- -HUT, Walcownia Metali Niezależnych Łabędy S.A., Ferrostal Sp. z o.o., Autorobot misji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących i monitorujących wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej. Udział w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych zapewnia Pracodawcom RP możliwość wypowiadania się i współdecydowania w najważniejszych kwestiach. Oprócz Pracodawców RP, Węglokoks S.A. jest członkiem następujących stowarzyszeń i organizacji: Central Europe Energy Partners (Bruksela), Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalna Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Business Center Club, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Sp. z o.o., Selgros, BMZ Poland i sama Huta Łabędy S.A.). Pozostała grupa odbiorców to firmy wykonujące badania profilaktyczne wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy oraz Kodeksu Pracy. Huta Łabędy S.A., będąca częścią Grupy Kapitałowej Węglokoks posiada 100% udziałów w NZOZ Pro-Med. Więcej szczegółów na temat oferty znajduje się na stronie internetowej Huta Łabędy w dziale aktualności. w i a d o m o ś c i : W ĘGL OKOK S

12 12 Węglokoks partnerem XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy Nie ma drugiego takiego miejsca W tym roku Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój odwiedziła rekordowa liczba ponad 2600 gości, którzy mogli wybrać spośród 5 sesji plenarnych oraz ponad 160 paneli dyskusyjnych i wydarzeń specjalnych. Partnerem wydarzenia, które odbyło się na początku września była Grupa Kapitałowa Węglokoks. Fundamentem Forum Ekonomicznego jest otwartość na różne sposoby myślenia o państwie i gospodarce. W Krynicy ludzie spotykają się nie tylko po to by prezentować swoje oferty i szukać możliwości współpracy, ale także by uczestniczyć w debacie najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu. Indywidualne kontakty to znakomity wstęp to porozumienia w sprawach, które są naprawdę ważne, a rekordowa liczba gości, która w tym roku odwiedziła Forum gwarantowała wyjątkowo szeroką debatę i wymianę poglądów. Już inauguracyjne wystąpienia premiera Donalda Tuska, Roberta Fico, premiera Słowacji, Valdisa Dombrovskisa, premiera Łotwy i Aleksadnra Wiłkuła, wicepremiera Ukrainy, pokazały jak mocny jest głos płynący z krynickiego spotkania. Tak ważne deklaracje jak słowa premiera Donalda Tuska o końcu kryzysu, na tego rodzaju konferencjach padają rzadko mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i wydaje się, że to było świadomie tu w Krynicy wykreowane przesłanie, do tych którzy decydują o tym w jakim tempie rozwija się gospodarka, przesłanie mówiące, że kryzys się skończył, przesłanie które daje szanse na wzmocnienie zauważalnych już impulsów prorozwojowych. Zdaniem Zygmunta Berdychowskiego, Krynica jest takim miejscem, gdzie przedstawiciele rządu i opozycji są obecni, ponieważ mają uczestnikom tego wydarzenia coś ważnego do zakomunikowania. Nie ma drugiego takiego miejsca w Europie Środkowej, w którym przedstawiciele i rządu i opozycji uznawaliby że być trzeba, być wypada i że trzeba do uczestników Forum skierować ważne przesłanie. Myślę, że to może bardzo pozytywnie wpływać na jakość debaty publicznej w przyszłości, że niezależnie od tego jak bardzo się różnimy to jednak potrafimy z sobą dyskutować mówi przewodniczący Rady Programowej. Europa wie, co robić, żeby przyspieszyć wzrost gospodarczy, nie wie tylko jeszcze, jak to zrobić twierdzą politycy oraz ekonomiści i właśnie wielkie konferencje takie jak Forum Ekonomiczne w Krynicy pomagają w rozwiązaniu tego problemu. Każde bardzo istotne rozwiązane zmieniające zasadniczo działanie gospodarki i społeczeństwa wymaga pewnego konsensusu. Forum Ekonomiczne w Krynicy umożliwia rozpoczęcie i prowadzenie takiego dialogu, który pozwoli wypracować porozumienie, przy uwzględnieniu nieraz początkowej odmienności poglądów stron, które przystąpiły do rozmów. w y d a r z e n i a Fot. Forum Ekonomiczne

13 Globalny rynek górniczy wizja przyszłości Dekarbonizacja niczym ideologia 13 Dekarbonizacja, czyli odchodzenie od węgla kamiennego i brunatnego w energetyce na rzecz odnawialnych źródeł energii to iluzja i strata czasu. Wnioski takie płyną z konferencji Globalny rynek górniczy wizja przyszłości, która odbyła się 10 września, na inaugurację Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice Paweł Smoleń, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal zaznaczył, iż Unia Europejska jest odosobniona w swojej walce o klimat, umownie nazwanej dekarbonizacją. Pojęcie dekarbonizacji miało oznaczać najpierw redukcję emisji dwutlenku węgla, a potem enigmatycznie zaczęło oznaczać likwidację węgla jako paliwa. Mówienie o dekarbonizacji jest iluzją. Powszechność, taniość i masowość występowania węgla stanowią o tym, że nadal będzie on znaczącym paliwem. A zatem, mówiąc o dekarbonizacji, tracimy tylko czas. Powinniśmy przejść do ataku w zakresie rozwoju technologii węglowych. Europa nie tylko produkuje, ale też importuje dwutlenek węgla. Przecież ipad zakupiony z Dalekiego Wschodu oznacza import dwutlenku węgla. Jeżeli Europa zawęzi się do samej siebie, to nic nie wskóra. Cóż z tego, że nie emitujemy dwutlenku węgla, skoro de facto go importujemy. Europa powinna przekonać innych do walki z emisją dwutlenku węgla. Inaczej wyprodukujemy sobie Europę drogiej energetyki. A węgiel i tak pozostanie, bo obroni się sam mówił Smoleń. Fakty, zaprezentowane przez Jerzego Podsiadło, Prezesa Zarządu Węglokoks S.A. potwierdzają tę tezę. W 2012 roku produkcja węgla w świecie przekroczyła 7 mld ton. Największym producentem są Chiny, które wydobyły ponad 3 mld 600 mln ton. W obrocie handlowym znalazło się aż 1 mld 164 mln ton w 2012 roku, z czego ponad 1 mld ton przypadał na handel drogą morską. Największy udział w nim ma Australia, która wyeksportowała 316 mln ton węgla. Coraz większe znaczenie w zakresie handlu międzynarodowego węgla mają jednak Stany Zjednoczone, które są obecnie największym dostawcą węgla na rynek europejski, na którym sprzedały w ubiegłym roku prawie 50 mln ton. Ogółem import węgla do krajów UE w 2012 roku wyniósł 212 mln ton. Przewidujemy stały wzrost zużycia węgla kamiennego do 2050 r. Nie ma żadnej możliwości, by radykalnie odejść od węgla. Zmieniać się będzie struktura jego zużycia, sposób wykorzystania. Do 2040 r. przewidujemy 50-procentowy wzrost obrotów w handlu międzynarodowym węgla. Ceny węgla energetycznego mogą ulegać w najbliższym czasie niewielkim zmianom, jedynie w przypadku węgla koksującego istnieje szansa wzrostu cen poinformował prezes Węglokoksu. O ile w całym świecie węgiel będzie przybierał na znaczeniu, o tyle w Europie jego zużycie może spadać, z uwagi na politykę dekarbonizacji, którą Prezes Podsiadło określił mianem ideologii. Tymczasem świat zmierza w zupełnie innym kierunku niż Europa. Wang Hongqiao, wiceprezydent China National Coal Association podkreślił, że przemysł węglowy odgrywa ogromną rolę w gospodarce Chin. Konkurencyjność sektora węglowego decyduje o jakości całej chińskiej gospodarki. Trzeba zwiększać poziom wydobycia oraz poziom bezpieczeństwa w kopalniach. Przemysł węglowy w Polsce i Chinach powinien zacieśnić współpracę, co będzie z korzyścią dla obu stron podsumował Wang Hongqiao. jac w y d a r z e n i a

14 14 Huta Łabędy uzupełniła skład zarządu Nowe rozdania 23 września 2013 r. Rada Nadzorcza Huty Łabędy S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks, powołała do składu zarządu dwóch wiceprezesów: Wojciecha Siudyłę na stanowisko wiceprezesa ds. Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego oraz Grzegorza Lukasa na stanowisko wiceprezesa ds. Inwestycji. Wojciech Siudyła Grzegorz Lukas k a d r y Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, a także studiów podyplomowych o profilu menedżerskim opartym o strukturę programu MBA (Szkoła Główna Handlowa) oraz z zakresu angielskiego języka biznesu (Uniwersytet Śląski). Od 1997 r. związany z Węglokoks S.A. Do końca 2010 r. sprawował funkcję kierownika Działu Audytu Wewnętrznego. Od 2011 r. pracował na stanowisku dyrektora Biura Zarządu i Prokurenta Spółki. W ostatnim czasie był członkiem wielu zespołów zadaniowych w Spółce powoływanych do prowadzenia działań o charakterze strategicznym (dywersyfikacja i rozwój działalności, budowa Grupy Kapitałowej, działania związane z IPO Spółki). Posiada m.in. uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz certyfikat audytora wewnętrznego z wpisem na krajową listę profesjonalnych audytorów wewnętrznych. Główny cel mojego zaangażowania w pracę dla Huty Łabędy S.A. to aktywne uczestnictwo na rzecz dalszego jej rozwoju. Intensyfikacja działań ma prowadzić przede wszystkim do umocnienia na rynku posiadanej pozycji producenta wysoko przetworzonych wyrobów dla górnictwa, jak i wyjście z poważną ofertą poza ten sektor. Jeśli chodzi o podmioty zależne Huty, istotnym jest kontynuowanie działań restrukturyzacyjnych mających przede wszystkim na celu zwiększenie wsparcia dla działalności strategicznej realizowanej przez Hutę. Z punktu widzenia właścicielskiego ważnym jest, aby działania rozwojowe zmierzały do sytuacji, w której Huta Łabędy stale pełni wiodącą rolę w Grupie Kapitałowej Węglokoks i jest jej najcenniejszym aktywem. Jest absolwentem Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach pracował w Instytucie Metalurgii Stali Politechniki Śląskiej w charakterze nauczyciela akademickiego, od 1985 roku na stanowisku adiunkta. W latach pracował w południowo-afrykańskim koncernie stalowym ISCOR Limited na stanowisku starszego inżyniera procesów metalurgicznych. W latach pracował we włoskim Danieli & C. zajmując się projektowaniem urządzeń do ciągłego odlewania stali. W roku związany z Hutą Katowice S.A. gdzie pracował na stanowisku Głównego Metalurga ds. ZOWB i równolegle pełnił funkcję prezesa spółki HK ZOWB S.A. w organizacji. W latach pracował poza granicami kraju (Azja, Ameryka Północna i Południowa, Europa) jako konsultant ds. uruchomień nowych inwestycji w przemyśle hutniczym, ściśle współpracując z włoską grupą Danieli & C. W latach pracował w ArcelorMittal Poland S.A. na stanowisku Dyrektora Projektów, a następnie Dyrektora Biura Inwestycji, zarządzając największymi inwestycjami w przemyśle hutniczym w Polsce, wykonywanymi w ramach prywatyzacji polskiego sektora stalowego. Od 2012 r. zajmował stanowisko dyrektora ds. Inwestycji w Hucie Łabędy S.A. Kluczowa inwestycja Huty Łabędy, jakim jest budowa nowego zakładu produkcji rur API ma priorytetowe znaczenie nie tylko dla Huty, ale i dla Węglokoksu. Moim zadaniem nie będzie wyłącznie zarządzanie tym ważnym projektem, ale także stworzenie na jego bazie szerszego zespołu oraz wdrożenie metodologii realizacji inwestycji dla potrzeb całej Grupy Kapitałowej Węglokoks.

15 XVIII Śląska Gala Business Centre Club Odznaczenie dla prezesa Węglokoksu 15 Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Węglokoks S.A. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w trakcie tegorocznej XVIII Śląskiej Gali Business Centre Club w Promnicach. Order został ustanowiony w 1921 r. Nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. To wysokie odznaczenie państwowe zostało wręczone Jerzemu Podsiadło przez Jana Lityńskiego, Ministra Kancelarii Prezydenta RP. Śląska Gala BCC, która odbyła się 1 września 2013 roku na terenach Zameczku Myśliwskiego Promnice, jest największym tego typu przedsięwzięciem regionalnym, które gromadzi elity intelektualne, finansowe i polityczne naszego regionu. Uroczystość firmuje Business Centre Club uznany za najbardziej znaną, prestiżową i skuteczną organizację przedsiębiorców w Polsce. Business Centre Club reprezentowali m.in. Marek Goliszewski Prezes BCC i Kanclerz Loży Katowickiej BCC Eugeniusz Budniok. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele władz wojewódzkich, w tym: Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła czy Prezydent Katowic Piotr Uszok. Oprócz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, wybranym przedsiębiorcom zostały również przyznane inne odznaczenia m.in: Cezary Śląskiego Biznesu, Złote Krzyże Zasługi czy Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Co roku nagradzamy i pokazujemy najlepszych przedsiębiorców z naszego regionu. To twardzi, aktywni i z wielkim sercem ludzie powiedział Eugeniusz Budniok, kanclerz Katowickiej Loży BCC. Śląska Gala ma zawsze wyjątkową oprawę muzyczną oraz słynie z licznych atrakcji, takich jak firmowe kawiarenki, pokazy mody, pokazy samochodów oraz biżuterii, wystawy obrazów, pokazy teatrów ulicznych oraz liczne konkursy dla uczestników imprezy. W tym roku uroczyste otwarcie Gali BCC rozpoczęło się od przemarszu Orkiestry Górniczej. jac w y d a r z e n i a

16 16 Nowy projekt biznesowy Węglokoksu S.A. i Kompanii Węglowej Metanowy biznes e n e r g e t y k a 14 sierpnia 2013 r. Węglokoks S.A. i Kompania Węglowa S.A. zawarły w Katowicach porozumienie w sprawie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła związanego z wykorzystaniem metanu. Wspólne przedsięwzięcie stanowi kontynuację współpracy obu firm w dziedzinie energetyki. Projekt, wykorzystania w energetyce i ciepłownictwie metanu pochodzącego z węgla kamiennego, będzie realizowany pod nazwą Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne (WPE). Ten nowy projekt biznesowy to naturalna kontynuacja realizacji założeń Strategii Węglokoksu w zakresie rozwoju jego działalności w sektorze energetycznym i jednoczesnego zaan-

17 glokoks gażowania firmy w innowacyjne projekty w górnictwie i ochronie środowiska. WPE stanowi realizację jednego z istotnych postanowień Porozumienia w Sprawie Strategicznej Współpracy, jakie zawarł Węglokoks z Kompanią Węglową jeszcze w 2011 roku. Jest jednym z szeregu tak zwanych wspólnych przedsięwzięć, jakie konsekwentnie realizują partnerzy porozumienia. Stąd też nazwa, jaką zdecydowaliśmy się nadać spółce dla podkreślenia jej charakteru i roli we wzajemnych relacjach Kompanii Węglowej i Węglokoksu. Energetyka, Innowacje i Ochrona Środowiska są ważkimi elementami naszej strategii. WPE będzie ważnym punktem w programie rozbudowy i wzmocnienia naszej Grupy Kapitałowej podkreśla Sławomir M. Suchoń Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. Spółka ma zostać utworzona na bazie Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej (NSE) z siedzibą w Brzeszczach oraz Zespołu Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia z Rudy Śląskiej. NSE od ubiegłego roku należy już do Węglokoksu, który kupił spółkę od Kompanii, natomiast Carbo-Energia należy do Kompanii. W najbliższych siedmiu latach Kompania zamierza o 70 proc. zwiększyć stopień gospodarczego wykorzystania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń. Ilość gazu ujmowanego w specjalne instalacje ma wzrosnąć o ok. 35 proc. Firma chce znacząco zwiększyć ilość metanu wykorzystywanego do produkcji prądu, ciepła i chłodu. Docelowo, w 2020 roku, Kompania Węglowa chce ujmować systemami odmetanowania ok. 150 mln m 3 tego gazu rocznie, z czego ok. 122 mln m 3 ma być wykorzystane gospodarczo do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dla przyszłości polskiej energetyki metan z kopalnianych pokładów węgla może być ważniejszy niż energia atomowa i gaz łupkowy. Jego udokumentowane zasoby gwarantują Polsce niezależność energetyczną twierdzą naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa. Metan jest gazem pochodzenia organicznego, w naturze jest głównym składnikiem gazu ziemnego (w ponad 90 proc.). W Polsce we wszystkich zagłębiach węglowych metan występuje jako gaz prawie czysty tj. z minimalną ilością innych gazów, jego wartość opałowa wynosi kj/m 3. Na chwilę obecną jego eksploatacja wydaje się być najatrakcyjniejsza w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, w szczególności w jego części centralnej i południowej, gdzie pokłady są silnie i bardzo silnie metanowe. Zasoby geologiczne metanu wynoszą około 250 mld m 3, zasoby bilansowe 95 mld m 3, w tym z obszarów górniczych kopalń czynnych 29,8 mld m 3. Aktualnie w wyniku prowadzonej eksploatacji pokładów węgla jego emisja do atmosfery jest na poziomie 900 mln m 3 rocznie. Metodą drenażu wychwytuje się około 270 mln m 3 metanu, z czego w sposób przemysłowy wykorzystuje się jedynie 55 proc. Nawet tak szacowana ilość metanu, która nie uwzględnia wszystkich pokładów węgla wskazuje, że metan ze złóż węgla kamiennego należy go traktować jako rzeczywisty, dostępny i niezwykle atrakcyjny surowiec energetyczny. Co warto podkreślić, metan jest surowcem zdefiniowanym pod każdym względem tj. znamy jego lokalizację i zasobność, wiemy jakie warunki należy stworzyć aby nastąpiła jego desorpcja. Jest on zatem udokumentowanym surowcem energetycznym, którego eksploatację warunkuje opracowanie technologii wykorzystującej posiadany potencjał maszynowy i wiedzę, a zarazem doświadczenia stosowania profilaktyk metanowych dla różnych stężeń jego występowania uważa prof. Jan Drzewiecki z GIG. Profesor Drzewiecki podkreśla, że rozwinięcie na szeroką skalę energetyki opartej na metanie byłoby wprawdzie w początkowej fazie kosztowne, ale wielokrotnie tańsze niż spodziewane nakłady na rozwój energetyki jądrowej (ponad 50 mld zł), eksploatację gazu z łupków (ok. 220 mld zł) czy wykorzystanie technologii zgazowania węgla w złożu. Jednakże proces pozyskiwania metanu jest znacznie łatwiejszy niż gazu z łupków, w których wielkość oczka jest nawet tysiąc razy mniejsza niż w węglu. Naukowcy z GIG wskazują, że aby Polska mogła w krótkim czasie eksploatować metan na skalę przemysłową, musiałaby m.in. włączyć sieci odmetanowania z kopalń do systemu lokalnych i krajowych gazociągów. jm 17 e n e r g e t y k a

18 18 T a r g i g ó r n i c z e z a n a m i Polska stawia na węgiel Kilka tysięcy maszyn i rozwiązań technologicznych prezentowanych przez ponad 400 firm z 15 krajów świata. Tak w liczbach można podsumować tegoroczną edycję Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice Targi górnicze

19 To niezwykle ważne wydarzenie dla branży górniczej i hutniczej nabrało tego roku jeszcze większej rangi, gdyż imprezę zaszczycił swoją obecnością premier Donald Tusk, który wraz z prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem dokonał uroczystego otwarcia. Polska będzie dalej stawiać na węgiel i inwestować w przemysł wydobywczy tego surowca oświadczył premier Tusk podczas inauguracji katowickich targów. Każde państwo buduje swoją energetyczną suwerenność na swoich zasobach. Polską szansą jest wykorzystanie węgla. Po zakończeniu części oficjalnej Premier Donald Tusk obejrzał kilka ekspozycji, wśród nich stoisko Grupy Kapitałowej Węglokoks, którą reprezentowała Huta Łabędy, czołowy producent obudów górniczych w kraju, będąca aktywnym uczestnikiem targów od 1995 r. W trakcie krótkiej rozmowy z premierem, Jerzy Podsiadło Prezes Zarządu Węglokoks S.A. wskazał, iż priorytetem firmy są przygotowania do debiutu giełdowego. Chcemy być okrętem flagowym polskiej gospodarki zapewnił premiera szef Węglokoksu. Tegoroczne targi zajęły ponad 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni ekspozycyjnej w katowickim Spodku i wokół niego. Wzięło w nich udział ponad 400 wystawców, w tym z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Finlandii, Holandii, Belgii i Republiki Południowej Afryki. W targowej ofercie znalazły się maszyny i urządzenia oraz usługi górnicze. Obecne były także stoiska z propozycjami dla przedsiębiorstw energetycznych i hutniczych. Wśród prezentowanych urządzeń można było zobaczyć zarówno jeden z największych, jak i najmniejszych kombajnów ścianowych na świecie. Ten pierwszy to SL 500 niemieckiej firmy Eickhoff, zdolny do pracy na ścianach, które mają do 5,63 metra wysokości. Drugi zaś to kompleks ścianowy Mikrus polskiej firmy Kopex, który jako jedyny na świcie może w opłacalny sposób wydobywać węgiel z cienkich pokładów (1,0 1,5m). Świat potrzebuje węgla, węgiel zaś potrzebuje innowacji tak najkrócej można byłoby określić przesłanie tegorocznej edycji targów. Impreza w Katowicach była najlepszą odpowiedzią, że właśnie w tym kierunku podąża górnictwo węgla kamiennego. jac 19 Targi górnicze

20 20 Targi górnicze

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne RAPORT ROCZNY 2011 KGHM Polska Miedź S.A. 1997 1998 1999 2000 2001 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaży mln zł 4 089 3 642 4 113 4 983 4 218 Wynik na działalności podstawowej mln

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej?

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej? ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI temat numeru: KGHM Polska Miedź S.A.: Wiemy czego chcemy! rozmowa z prezesem Herbertem Wirthem Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Brakuje apetytu na ryzyko Prof. Marian Noga: Biznesmen ryzykuje własnym majątkiem, a zdolności do ponoszenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej.

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej. Włodzimierz Abkowicz 17 Sobtur 28 Bunge 16 Starmot 12 4 Szczecińskie Towarzystwo Elewator Ewa 24 28,36 Budownictwa Społecznego 17,31 Terminal Promowy Świnoujście Deloitte 10, 16, 29 Unity Line Redaktor

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

WĘGIEL MA PRZYSZŁOŚĆ. Jak ekologię połączono z ekonomią. czytaj str. 14. i 15. Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej.

WĘGIEL MA PRZYSZŁOŚĆ. Jak ekologię połączono z ekonomią. czytaj str. 14. i 15. Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej. nr 93 styczeń/luty 2014 rok X Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 WĘGIEL MA PRZYSZŁOŚĆ Nowoczesna hala Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych Uroczyste otwarcie

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN Spis treści Rada Nadzorcza PKN ORLEN... 5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN... 6 Zarząd PKN ORLEN... 8 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN... 10 Kim jesteśmy... 14 Strategia Grupy ORLEN... 22

Bardziej szczegółowo