Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY"

Transkrypt

1 MAGAZYN KORPORACYJNY WRZESIEŃ 2013 NR 3 (8) Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 POLSKA STAWIA NA WĘGIEL Premier Donald Tusk odwiedził stoisko Grupy Kapitałowej Węglokoks w trakcie wizyty na targach górniczych w Katowicach. WYDOBYCIE POD DŻOJSTIKIEM Dziś kopalnia ma być nie tylko efektywna, bezpieczna i przyjazna dla otoczenia, ale ma być wręcz inteligentna. LATO INNE NIŻ ZWYKLE Miesiące letnie przynoszą zwykle spadek ilości zawieranych transakcji handlowych. Tym razem było nieco inaczej.

2 HUTA ABÊDY S.A. Oferujemy: stalowe obudowy górnicze akcesoria obudów górniczych obudowy tuneli drogowych kszta³towniki konstrukcyjne (ceowniki dwuteowniki) Kszta³towniki zimnogiête zamkniête: kwadratowe: od 70x70 do 130x130 mm prostok¹tne: od 80x50 do 150x100 mm gruboœæ œcianki: od 3,0 do 6,0 mm d³ugoœci: od 6 do 12 m wykonanie wg PN-EN Ciêcia wzd³u ne blach w krêgach: gruboœæ blachy: od 3,0 do 12,7 mm œrednica zewnêtrzna krêgu: od 800 do 2100 mm szerokoœæ krêgu: od 500 do 2100 mm waga krêgu: do 36t

3 W I T A M Y 3 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy Wygląda na to, że w tym roku, po raz pierwszy od kilku lat, polski eksport węgla będzie zbliżony swoją wielkością do importu tego surowca do Polski. Według wstępnych szacunków eksport z Polski wyniesie ok. 9,5 mln ton, a import nie przekroczy 10 mln ton. Zdecydowaną większość eksportu polskiego węgla zrealizuje Węglokoks S.A. Nasza firma zamierza w tym roku wysłać za granicę ok. 8 mln ton węgla, pozostałe ilości wyeksportują bezpośrednio spółki węglowe głównie Jastrzębska Spółka Węglowa. Jerzy Podsiadło Prezes Zarządu Węglokoks S.A. w jednym z wywiadów zwrócił uwagę na specyfikę obecnie panującej sytuacji na rynku węglowym: To, że w tym roku mamy taką sytuację, wynika między innymi z faktu, że rynek krajowy jest słaby, zmniejszył się radykalnie popyt na węgiel w kraju m.in. poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zmianę w strukturze jej produkcji tj. zwiększenie zużycia węgla brunatnego kosztem zmniejszonego zużycia węgla kamiennego. Efektem tego procesu są naturalne nadwyżki węgla kamiennego w stosunku do potrzeb krajowych. Stąd też za granicę trafia dziś znacznie większa ilość węgla niż w latach ubiegłych. Zwiększona podaż surowca zawsze ma wpływ na cenę korzystną dla odbiorcy, mniej korzystną dla producenta. Obecne ceny węgla, mówiąc bardzo obrazowo, szurają po dnie, są bardzo niskie. Jerzy Galemba, Dyrektor Biura Analiz strategicznych i Rynkowych Węglokoksu zwraca uwagę, w swoim komentarzu eksperckim, (publikujemy go na dalszych stronach), iż z różnych stron świata napływają informacje o sporych zapasach węgla energetycznego zgromadzonego na składach zarówno u producentów, jak i u konsumentów. Szczególnie trudna jest sytuacja w Europie. Na początku lipca br. ceny węgla energetycznego w portach ARA spadły do poziomu nienotowanego od trzech lat, ale w ostatnim czasie obserwujemy niewielki wzrost cen. Niemal dwukrotny wzrost eksportu sprawił, że przed poważnym zadaniem stanęli pracownicy pionu logistycznego Węglokoksu. I dlatego to na ich pracy skupiliśmy uwagę w tym wydaniu Magazynu C. Chcemy pokazać jak złożony jest proces logistyczny eksportu węgla od momentu wpłynięcia zapytania ofertowego aż do fizycznej dostawy towaru. Tegoroczny eksport, przeliczając jedynie na wagony kolejowe, to liczba rzędu 150 tys. wagonów, a każdy jeden to przedmiot rozliczenia, na który składają się listy przewozowe, faktury za usługi przewozowe, przeładunkowe i wiele innych dokumentów, a także setki wydanych dyspozycji i poczynionych interwencji. Chyląc czoła przed służbami logistycznymi, nie tylko z naszej firmy, zapraszam do lektury Magazynu, w którym znajdziecie Państwo ponadto wiele innych ciekawych informacji z naszej firmy, kraju i świata. Marzena Mrozik, Redaktor naczelna Rzecznik Prasowy Węglokoks S.A. C MAGA Z Y N KORPOR AC YJNY GRUPY K APITAŁOWEJ WĘGLOKOKS wydawca: WĘGLOKOKS S.A. ul. Mickiewicza 29, Katowice tel faks redaktor naczelna: Marzena Mrozik tel przygotowanie, projekt graficzny i skład: Press Kontakt Agencja Public Relations Michał Bartłomowicz

4 C Wrzesień ( 8) 4 s p i s t r e ś c i Węglokoks WIADOMOŚCI Z KRAJU ZE ŚWIATA Z GRUPY Nie ma drugiego takiego miejsca Nowe rozdania Wojciech Siudyła oraz Grzegorz Lukas dołączyli do zarządu Huty Łabędy S.A. IMG_1895 W Krynicy ludzie spotykają się nie tylko po to, by prezentować swoje oferty i szukać możliwości współpracy, lecz także by uczestniczyć w debacie najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu. Odznaczenie dla prezesa Węglokoksu Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Węglokoks S.A. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w trakcie tegorocznej XVIII Śląskiej Gali Business Centre Club w Promnicach. Page 18 of 70 w numerze: Metanowy biznes 14 sierpnia 2013 r. Węglokoks S.A. i Kompania Węglowa S.A. zawarły w Katowicach porozumienie w sprawie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła związanego z wykorzystaniem metanu. 13 Dekarbonizacja niczym ideologia Dekarbonizacja, czyli odchodzenie od węgla kamiennego i brunatnego w energetyce na rzecz odnawialnych źródeł energii, to iluzja i strata czasu. Wnioski takie płyną z konferencji Globalny rynek górniczy wizja przyszłości

5 C Wrzesień ( 8) 18 Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni 26 Polska stawia na węgiel Zarządzaniem skomplikowanym procesem logistycznym eksportu polskiego węgla, który w tym roku prawdopodobnie osiągnie poziom ok. 8 mln ton zajmuje się raptem 21 osób. Tylu bowiem pracowników liczy Pion Logistyki firmy Węglokoks. Kilka tysięcy maszyn i rozwiązań technologicznych prezentowanych przez ponad 400 firm z 15 krajów świata. Tak w liczbach można podsumować tegoroczną edycję Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice Wydobycie pod dżojstikiem Dziś kopalnia ma być nie tylko efektywna, bezpieczna i przyjazna dla otoczenia, ale ma być wręcz inteligentna, cokolwiek by to znaczyło Lato inne niż zwykle 32 Prezentujemy ogólną charakterystykę sytuacji na międzynarodowym rynku węglowym w III kwartale 2013 r. Gospodarka wolnorynkowa Innowator na wielkim placu budowy Dyrektor Leopold Bulandra ( ) 34

6 6 w i a d o m o ś c i KOMPANIA WĘGLOWA Zmiany w zarządzie Do poważnych przetasowań kadrowych doszło w zarządzie Kompanii Węglowej. Rada Nadzorcza spółki 16 września 2013 roku przyjęła niespodziewaną rezygnację Joanny Strzelec- -Łobodzińskiej z funkcji Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej. Jednocześnie Rada odwołała Wojciecha Kotlarka ze stanowiska wiceprezesa zarządu spółki (odpowiedzialny za sprzedaż i marketing). Funkcję koordynatora prac Zarządu Kompanii członkowie Rady powierzyli wiceprezesowi Markowi Uszko (dotychczas odpowiedzialny za sprawy produkcyjne). Jak wyjaśnił jej przewodniczący do czasu zakończenia kadencji zarządu (czerwiec przyszłego roku) skład osobowy zarządu spółki nie zostanie poszerzony, a to oznacza, że obecnie zarząd pracuje w czteroosobowym składzie. Kilka dni później Marek Uszko przedstawił działania związane z ograniczaniem kosztów w ostatnim kwartale tego roku oraz założenia programu restrukturyzacji do 2015 roku. Zmuszeni jesteśmy do dostosowywania zdolności produkcyjnych kopalń do zapotrzebowania na węgiel naszych potencjalnych klientów powiedział Marek Uszko. Stąd też propozycja ograniczenia wydobycia o dalsze dwa miliony ton w 2013 roku. W efekcie w porównaniu do roku ubiegłego wydobycie będzie mniejsze o ponad 5 milionów i wyniesie ok. 34 miliony ton. W przygotowywanym programie restrukturyzacji Kompanii Węglowej do 2015 roku założono optymalne wykorzystanie zatrudnionych w spółce pracowników. W tym celu przewidziano ich alokację pomiędzy poszczególnymi kopalniami. Program obejmować będzie również restrukturyzację zatrudnienia w grupie pracowników administracyjnych w centrali Kompanii, kopalniach i zakładach spółki zapowiedział Piotr Rykala, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej. MINISTERSTWO GOSPODARKI Audyt prześwietli spółki Specjaliści z firmy Roland Berger Strategy Consultans przeprowadzają audyt w trzech największych śląskich spółkach węglowych. Do początku grudnia mają postawić diagnozę sytuacji tych firm i zaproponować działania służące jej poprawie. Na podstawie diagnozy sytuacji poszczególnych kopalń i spółek powinny zostać określone konkretne i niezbędne obszary oraz działania do poprawy ich sytuacji ekonomicznej podało Ministerstwo Gospodarki, które zleciło przeprowadzenie audytu. Zamawiający zlecili audytorom wykonanie szczegółowej analizy całego sektora górnictwa węgla kamiennego, z uwzględnieniem czynników wpływających na rynek węgla oraz jego dynamikę i efektywność w Europie i w Polsce. Chodzi np. o ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, nowe technologie, perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto raport obejmował będzie kwestie sprzedaży, efektywności operacyjnej, rekomendacje oraz strategiczne działania, które muszą zostać podjęte w celu poprawy aktualnej sytuacji całego sektora wskazują przedstawiciele resortu gospodarki. Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że propozycja wykonania pogłębionej, wieloaspektowej analizy obecnej sytuacji branży węgla kamiennego była inicjatywą samych spółek węglowych. w i a d o m o ś c i : KRAJ OPOLE II Zaniechana, wznowiona inwestycja Rada nadzorcza spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zgodziła się na wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II, wycofując się tym samym z podjętej w kwietniu decyzji o nierealizowaniu inwestycji. W kwietniu PGE wycofała się z inwestycji w nowe bloki w Elektrowni Opole, jako przyczynę podając ograniczenie opłacalności z powodu m.in. zmian na rynku energii. Kontynuowanie projektu nie przyniosłoby wzrostu wartości dla akcjonariuszy spółki - podawała wówczas PGE. Decyzja ta wywołała liczne protesty społeczne w województwie opolskim. Na początku czerwca premier Donald Tusk ogłosił, że rząd znajdzie środki i sposoby, by nowa elektrownia w Opolu jednak powstała. Pod koniec czerwca PGE i Kompania Węglowa podpisały list intencyjny o współpracy w sprawie projektu budowy bloków w Opolu. Obie firmy zobowiązały się wtedy do przeanalizowania ekonomicznych i prawnych możliwości zawarcia umowy długoterminowej na dostawy węgla do nowych bloków. W efekcie, w połowie sierpnia, obie firmy podpisały umowę na dostawy węgla z KW do Opola w latach Wartość surowca wyniesie ok mld zł, w zależności od jego cen i wielkości dostaw. Szacuje się, że dwa bloki o mocy 900 megawatów każdy, zużyją ok. 6 mln ton węgla rocznie. PGE podała niedawno, że pracuje obecnie nad poprawą efektywności projektu.

7 7 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA Wybrać najlepszą metodę głębienia W poszukiwaniu nowych zasobów węgla Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła prace związane z udostępnieniem nowego złoża węgla koksowego Pawłowice 1, przez jedną ze swoich najbardziej perspektywicznych kopalni Pniówek w Pawłowicach. Obecnie dobiegają końca prace związane z wierceniem otworów badawczych pod szyb VI Kopalni Pniówek. Odwierty badawcze pozwolą na lepsze rozpoznanie złoża, określenie właściwości skał i szczegółowe zbadanie warunków hydrogeologicznych warstw, w których będzie głębiony przyszły szyb, co pozwoli wybrać najlepszą metodę jego głębienia i oszacować koszty. Zasoby operatywne złoża Pawłowice 1 szacowane są na 54,3 mln ton do głębokości 1140 m i na 90 mln ton do głębokości 1300 m. Dzięki nim żywotność kopalni Pniówek zostanie przedłużona do 2051 roku, choć istnieje też możliwość wydłużenia działalności górniczej o kolejnych kilkanaście lat poprzez udostępnienie i zagospodarowania zasobów tego złoża do głębokości 1300 m. Jest to jedno z tych przedsięwzięć, które pozwalają na odtwarzanie bazy zasobowej naszych kopalni. Zasoby udokumentowane w obszarach górniczych kopalni JSW pozwalają na efektywne prowadzenie wydobycia przez kolejnych 40 lat podkreśla Jerzy Borecki, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. NISKA EMISJA Wyeliminować węgiel? Polska jest na przedostatnim miejscu w UE pod względem jakości powietrza. Dlatego do 2020 r. Polacy będą musieli przestać ogrzewać domy węglem. Rząd chce wprowadzić program antysmogowy - informuje Gazeta Wyborcza. Program był już omawiany przez sejmową komisję ochrony środowiska. Zakładamy wprowadzenie dopłat do likwidacji domowych pieców węglowych i zastąpienie ich bardziej ekologicznym ogrzewaniem. Będą też dopłaty do ociepleń domów, by koszty ogrzewania były niższe relacjonuje poseł Stanisław Żelichowski (PSL). Dziennik podkreśla, że dopłaty są potrzebne, bo ogrzewanie gazem jest droższe niż węglem. Średni koszt ogrzewania przez zimę gazem stumetrowego domu w Krakowie to ok. 3 tys. zł. Palenie węglem kosztuje nawet o ponad połowę mniej pisze gazeta. Według szacunków na likwidację wszystkich domowych pieców tego typu w całej Polsce do 2020 r. potrzeba ok. 5 mld zł. LW BOGDANKA Powstanie Elektrownia Wschód? Elektrownia Połaniec SA, należąca do Grupy GDF SUEZ Energia Polska i LW Bogdanka SA podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy projekcie budowy elektrowni węglowej na Lubelszczyźnie. GDF SUEZ zamierza zbudować w bezpośrednim sąsiedztwie LW Bogdanka elektrownię o zakładanej mocy 500 MW, a LW Bogdanka może być kluczowym dostawcą paliwa w postaci węgla kamiennego oraz mułów węglowych i ich mieszanek. GDF SUEZ i LW Bogdanka rozważają podjęcie wspólnych działań mających na celu rozwój oraz realizację projektu budowy elektrowni. INWESTYC JE Australijska ofensywa Australijczycy chcą budować w Polsce dwie kopalnie węgla kamiennego, jedną na zachodzie Polski, drugą na wschodnich jej obrzeżach. Prezes firmy Coal Holding Sp. z o. o. Derek Lenartowicz poinformował, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu 3-4 lat w okolicach Ludwikowic niedaleko Nowej Rudy zostanie na nowo otwarta kopalnia węgla kamiennego. Australijski inwestor otrzymał już koncesję na rozpoznanie znajdującego się tam złoża. Spółka Coal Holding zamierza rozpocząć odwierty jeszcze w tym roku, aby sprawdzić, ile węgla jest pod ziemią. Według wstępnych obliczeń, złoża w okolicach Nowej Rudy pozwolą na wydobycie blisko 100 mln ton węgla. Rocznie spółka mogłaby wydobywać ponad 1,5 mln ton. Jeśli te dane się potwierdzą, za ok. cztery lata w okolicach Ludwikowic powstanie kopalnia. Australijski inwestor zamierza zainwestować w kopalnię blisko 150 mln dolarów. Najpierw jednak czekają go odwierty, których koszt szacowany jest na 5 mln zł. Tymczasem Australijczycy z PDCo dokopali się do węgla w Woli Korybutowej pod Siedliszczem (woj. lubelskie). Najwcześniej za rok może być znana ewentualna lokalizacja kopalni. Australijczycy z PDCo zamierzają wydać aż 170 mln zł w rozpoznanie złóż węgla kamiennego w regionie. Firma prowadzi już dwa odwierty, a chce ich zrobić prawie 30 w gminach Siedliszcze, Cyców, Wierzbica, Sawin i Urszulin. Strony zadeklarowały m.in. wspólne przeprowadzenie jeszcze w 2013 roku niezbędnych analiz ekonomicznych przedsięwzięcia oraz podjęcie przez powołany Zespół ds. Projektu prac dotyczących ustalenia zasad i warunków dalszej współpracy. W przypadku dojścia projektu do skutku, uruchomienie elektrowni przewidziane jest na rok Przypomnijmy, że wcześniej o planach budowy elektrowni węglowej na Lubelszczyźnie wspominali przedstawiciele Kompanii Węglowej. w i a d o m o ś c i : K R A J

8 8 w i a d o m o ś c i UKRAINA Prywatyzacja przesunięta Gabinet Ministrów Ukrainy podjął decyzję o przesunięciu w czasie prywatyzacji szeregu kopalni państwowych. Zaplanowana na 2013 r. prywatyzacja sektora węglowego ma się rozpocząć dopiero w 2014 r. Władze Ukrainy podejmują aktualnie w celu modernizacji ukraińskiego górnictwa, podwyższenia bezpieczeństwa w sektorze górniczym oraz zwiększenia wydobycia węgla na Ukrainie działania na rzecz szerszego pozyskania prywatnych inwestycji do tego sektora gospodarki ukraińskiej. Na chwilę obecną na Ukrainie funkcjonuje 20 holdingów węglowych oraz 145 kopalni, w tym we własności państwa pozostaje około 90 kopalni, z których większa część cechuje się niską rentownością. W roku 2012 poziom wydobycia węgla kamiennego na Ukrainie wyniósł 85,76 mln ton, w tym kopalnie państwowe wydobyły 24,88 mln ton. REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI Kolos przełamany na pół STANY ZJEDNOCZONE Węgiel odzyskuje rynek Zapasy węgla w amerykańskich elektrowniach nadal będą spadać wynika z danych amerykańskiego Urzędu ds. Informacji o Energii (EIA). Wstępne raporty wskazują, iż zapasy w lipcu wynosiły ok. 160 mln ton. Był to najniższy wynik od października 2011, kiedy zapasy wyniosły ok. 156 mln ton. Zapasy węgla były w ostatnich latach wysokie z uwagi na stosunkową umiarkowaną pogodę, a tym samym ograniczone zapotrzebowania na energię, ale także z uwagi na rosnące znaczenie gazu w gospodarce amerykańskiej. Jednak, w ocenie analityków, węgiel powoli odzyskuje udział w rynku. Wielki masowiec bandery panamskiej Smart, z ładunkiem 148 tys. ton węgla przełamał się na pół, po tym jak osiadłemu na mieliźnie statkowi próbowały pomóc holowniki. Zdarzenie miało miejsce 20 sierpnia br. 23-osobowa załoga masowca Smart, w tym jego kapitan, została ewakuowana śmigłowcem na ląd. Nikt z nich nie odniósł obrażeń. Wrak masowca nie zablokował szlaków żeglugowych Oceanu Indyjskiego ani nie zakłócił pracy największego na kontynencie afrykańskim terminala węglowego w Richards Bay. Liczący 230 metrów długości i ton nośności masowiec jest własnością armatora Alpha Marine Corp. Załadowany w Richards Bay węgiel miał być dostarczony do Chin. w i a d o m o ś c i : ŚWIAT CHINY Zużyją mniej węgla Władze Chin przyjęły plan działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Pekinie, Szanghaju i prowincji Guangdong. Porozumienie dotyczy ograniczenia ilości spalanego węgla. Przyjęte porozumienie pomiędzy władzami najbardziej zanieczyszczonych prowincji zakłada obniżenie zużycia węgla tak, by za pięć lat było niższe niż obecnie. Prowincje Pekin, Hebei i Szandong zgodziły się na obniżenie zużycia węgla o 73 mln ton do 2017 r. (czyli o 10 proc. w porównaniu z rokiem 2012). Jeszcze w 2011 roku, prowincje zużywały więcej węgla, niż wynosiła konsumpcja w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo zdecydowano o wprowadzeniu zakazu wydawania nowych pozwoleń na budowę elektrowni węglowych. Chiny nie zamierzają jednak definitywnie odchodzić od węgla. Węgiel jest i pozostanie bardzo ważnym surowcem dla chińskiej energetyki i gospodarki mówi prof. Wang Hongqiao, wiceprezydent China National Coal Association (CNCA). W ubiegłym roku w Chinach zużyto 3,8 mld ton węgla, z czego 570 mln ton był to węgiel koksowy, 3,07 mld ton węgiel energetyczny a 160 mln ton wykorzystano w przemyśle chemicznym. W 2012 r. w Chinach wydobyto 3,65 mld ton węgla (w tym 320 mln ton węgla brunatnego), co stanowiło 48 proc. światowej produkcji tego surowca.

9 9 Fot. OKD SPÓŁKA OKD W DRAMATYCZNEJ SYTUACJI Pomóc czy nie pomóc? Ponad 3 tys. pracowników OKD protestowało we wtorek, 17 września, w Ostrawie przeciwko planom zmniejszenia zatrudnienia i ograniczenia wysokości płac w spółce. Problem OKD stał się już problemem czeskich elit politycznych. Tłum górników oraz sympatyzujących z nimi związkowców innych branży wyruszył z ostrawskich Bazalów w kierunku Placu Prokeša w centrum Ostrawy. Na czele szli górnicy z zielono-czarnymi sztandarami oraz okrytą górniczym sztandarem trumną symbolizującą śmierć spółki węglowej OKD. Uczestnicy wiecu zapełnili cały plac przed ostrawskim ratuszem. Bakalu do dolu! to jedno ze skandowanych przez nich haseł. W przemówieniach działaczy związków zawodowych brzmiały oskarżenia wobec właścicieli kopalń, przede wszystkim Zdeňka Bakali, którzy przez lata czerpali korzyści z zysków, a kiedy sytuacja ekonomiczna się pogorszyła, starają się oszczędzać przede wszystkim na pracownikach. Manifestanci uchwalili rezolucję, w której wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec obniżek płac o 20 proc., zwalnianiu górników z kopalni Paskov oraz ograniczeniom świadczeń socjalnych. Gwiżdżąc i skandując Hovada!, uczestnicy wiecu przeszli do budynku, gdzie do niedawna miała siedzibę dyrekcja generalna OKD. Część z nich wtargnęła do środka, niosąc tam symboliczną trumnę. Posąg górnika, stojący przed gmachem, opasali wstęgą z napisem: Bakala grabarzem OKD. Na miejscu interweniowała jednostka specjalna policji. Z powodu niskiej wydajności i sytuacji na rynku, firma węglowa OKD zastosowała poważne środki oszczędnościowe. Górnikom ograniczono dodatki urlopowe i na Boże Narodzenie (13 i 14 pensje). Pracownikom kontraktowym spółka zmniejszyła płace, zwolniono 250 pracowników administracyjnych i stopniowo zmniejsza się liczbę pracowników dostawczych z 4200 odeszło Firma już sprzedała jeden z zakładów koksowniczych OKK Koksovny. Nie udało się natomiast znaleźć chętnego na wystawioną na sprzedaż kopalnię Paskov, która zatrudnia około 2,5 tys. osób. Zakład ma zostać zamknięty do końca tego roku. Fatalną sytuacją w OKD zainteresował się osobiście prezydent Czech Milos Zeman, który powołał zespół ekspertów złożony w polityków, związkowców i pracodawców. Mają oni ocenić różne warianty działania, które mógłby ewentualnie podjąć rząd w celu ratowania czeskiego górnictwa. W grę wchodzi m.in. utrzymanie kopalni Paskov do 2018 r. z tzw. przyczyn socjalnych. Wówczas Bruksela zezwoliłaby na częściowe dotowanie jej funkcjonowania w celu ostatecznej likwidacji. Z kolei tymczasowy premier, Jiří Rusnok, powiedział, że nie należy oczekiwać od rządu, że będzie ratował upadający przemysł, a szczególnie pomagać prywatnej firmie. Jej właściciele muszą sami zmierzyć się z wyzwaniami kryzysu oznajmił premier, dodając, że rząd może rozważyć jedynie sprawę pomocy socjalnej dla zwalnianych górników. jac w i a d o m o ś c i : ŚWIAT

10 10 w i a d o m o ś c i RUCH CHORZÓW Współpraca na kolejny sezon Grupa Kapitałowa Węglokoks będzie nadal Partnerem Strategicznym klubu z Cichej. Na mocy nowej umowy Węglokoks będzie wspierał czternastokrotnego mistrza Polski w sezonie 2013/2014. Logo Firmy, podobnie jak w poprzednim sezonie, będzie umieszczone na przodzie koszulki, a także na bandach reklamowych na stadionie przy Cichej oraz we wszystkich publikacjach meczowych sygnowanych przez Niebieski klub. Węglokoks S.A. i Ruch Chorzów, w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, skoncentrują się nie tylko na wzajemnej promocji, ale będą wspólnie propagować pozytywny wizerunek piłki nożnej i popularyzować sport wśród mieszkańców Śląska. Fakt, że nasz Partner Strategiczny podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy to dla nas z jednej strony nobilitacja i wyraz zaufania, a z drugiej wyzwanie i dodatkowa motywacja do jeszcze cięższej pracy. Jestem przekonany, że dzięki wsparciu Grupy Kapitałowej Węglokoks będziemy nie tylko z powodzeniem budować zaplecze dla I drużyny, ale i profesjonalnie szkolić młodzież, która w przyszłości otrzyma szansę debiutu na boiskach ekstraklasy. Zrobimy wszystko, aby nie zawieść pokładanych w nas nadziei podkreśla prezes Ruchu Dariusz Smagorowicz. w i a d o m o ś c i : W ĘGL OKOK S ŚLĄSKI AIR SHOW 2013 Każdy mógł znaleźć coś dla siebie sierpnia br. na lotnisku Muchowiec w Katowicach, odbył 17 się Śląski Air Show Grupa Kapitałowa Węglokoks wraz z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. wystąpiła w roli partnera tego wydarzenia. W trakcie pikniku lotniczego można było zobaczyć m.in. pokaz pilotażu myśliwców F-16, akrobacji lotniczych czy też sprzętu wojskowego. Ziemię zdominowały polskie kolosy jak transporter opancerzony Rosomak z Siemianowic Śląskich czy też czołg PT-91 Twardy z Bumaru Łabędy. Nie zabrakło także osławionego helikoptera Black Hawk z zakładów w Mielcu. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Fani historii II wojny światowej mogli zobaczyć rekonstrukcję jednej z jej bitew. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się także skoki spadochronowe w wykonaniu 6 Brygady Powietrzno-desantowej z Krakowa. Organizatorzy wykorzystali imprezę nie tylko dla celów rozrywkowych, ale także dla propagowania roli lotniska Muchowiec w rozwoju miasta i regionu. Współcześnie przedsiębiorstwa starają się aktywnie współuczestniczyć w życiu społeczeństwa oraz NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA otoczenia. W ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupa Kapitałowa Węglokoks wychodzi naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy i uczestniczy w tych inicjatywach, które służą społeczności lokalnej i promocji całego regionu. Odpowiedzialny biznes Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej Węglokoks, w bieżącym roku skutecznie wdrożyła i utrzymuje system zarządzania BHP, w wyniku czego pozytywnie przeszła na początku drugiej dekady lipca certyfikację wg międzynarodowej normy OHSAS 18001:2007. Certyfikat ten jest kolejnym w zakresie systemów zarządzania po ISO 9001:2008 (system zarządzania jakością) i ISO 14001:2004 (system zarządzania środowiskowego). Tym samym spółka deklaruje dalsze doskonalenie w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakością, środowiskowego i BHP) we wszystkich aspektach swojej struktury i działalności, co wyraża w swej polityce (www.nse.com.pl). Polityka spółki jest zgodna również z założeniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Pracodawców RP (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, ang. CSR Corporate Social Responsibility), oznacza dobrowolne przyjęcie przez firmę strategii biznesowych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju). NSE od ubiegłego roku jest jednym z przedsiębiorstw zrzeszonych przez Pracodawców RP w Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.

11 RANKING EUROPA 500 Wyraźny awans Węglokoks S.A. znalazł się na 270 miejscu w prestiżowym rankingu 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej opublikowanym przez magazyn Rzeczpospolita. W porównaniu do 2011 r. Węglokoks awansował o 129 miejsc. Przedsiębiorstwa, które się znalazły w rankingu, zostały uszeregowane według wielkości przychodów w 2012 r. Przy sporządzaniu listy zosta- ło wziętych pod uwagę 955 spółek z 19 krajów. Przychody zostały przeliczone na euro według średniego kursu wymiany dla lat 2011 i To zapewniło ich porównywalność. Opracowaniem danych zajmował się zespół analityków firmy doradczej Deloitte z 14 biur regionalnych, przy współpracy redakcji z kilku krajów. Rzeczpospolita opublikowała listę Europa 500 po raz siódmy. Ogłoszenie wyników rankingu odbyło się podczas jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych Europy Forum Ekonomiczego w Krynicy- Zdrój. 11 DĄBROWA GÓRNICZA Porozumienie z uczelnią Węglokoks S.A. został partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 14 sierpnia 2013 r. Głównym celem porozumienia jest realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz działań zmierzających do promocji przedsiębiorczości poprzez organizację wspólnych inicjatyw, konferencji, seminariów oraz studiów odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy. Jednocześnie zawarte porozumienie obejmuje w swoim zakresie organizowanie przez firmę Węglokoks S.A. praktyk dyplomowych dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzenie przez Uczelnię tematów prac dyplomowych zgodnych z obszarem działalności Firmy. STOWARZYSZENIA W prestiżowym towarzystwie Węglokoks S.A. dołączył do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich), największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce. Powstała ona w listopadzie 1989 roku i reprezentuje ponad 7000 firm: od małych przedsiębiorstw, po największe w skali kraju te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają ok. 3 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich 85 proc. to firmy prywatne. Organizacja reprezentuje pracodawców podczas obrad sejmowych i senackich ko- HUTA ŁABĘDY Przychodnia na sprzedaż Huta Łabędy S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zawadzkiego 45. NZOZ Pro-Med Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie badań profilaktycznoleczniczych wynikających z ustaw o służbie medycyny pracy dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych. Pro-Med świadczy usługi w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej w tym chirurgii, laryngologii i rehabilitacji. Przychodnia posiada liczne poradnie, pracownie i gabinety specjalistyczne, a także dobrze prosperujący Ośrodek Rehabilitacji z salą gimnastyczną wyposażoną w szeroki zestaw przyrządów służący do gimnastyki pourazowej i leczniczej oraz fizykoterapię wykonującą pełny zakres zabiegów leczniczych. Głównymi odbiorcami usług NZOZ PRO-MED są Narodowy Fundusz Zdrowia oraz spółki skupione w ramach Grupy Kapitałowej HUTY ŁABEDY (ZEM, KOL-TRANS- -HUT, Walcownia Metali Niezależnych Łabędy S.A., Ferrostal Sp. z o.o., Autorobot misji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących i monitorujących wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej. Udział w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych zapewnia Pracodawcom RP możliwość wypowiadania się i współdecydowania w najważniejszych kwestiach. Oprócz Pracodawców RP, Węglokoks S.A. jest członkiem następujących stowarzyszeń i organizacji: Central Europe Energy Partners (Bruksela), Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalna Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Business Center Club, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Sp. z o.o., Selgros, BMZ Poland i sama Huta Łabędy S.A.). Pozostała grupa odbiorców to firmy wykonujące badania profilaktyczne wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy oraz Kodeksu Pracy. Huta Łabędy S.A., będąca częścią Grupy Kapitałowej Węglokoks posiada 100% udziałów w NZOZ Pro-Med. Więcej szczegółów na temat oferty znajduje się na stronie internetowej Huta Łabędy w dziale aktualności. w i a d o m o ś c i : W ĘGL OKOK S

12 12 Węglokoks partnerem XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy Nie ma drugiego takiego miejsca W tym roku Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój odwiedziła rekordowa liczba ponad 2600 gości, którzy mogli wybrać spośród 5 sesji plenarnych oraz ponad 160 paneli dyskusyjnych i wydarzeń specjalnych. Partnerem wydarzenia, które odbyło się na początku września była Grupa Kapitałowa Węglokoks. Fundamentem Forum Ekonomicznego jest otwartość na różne sposoby myślenia o państwie i gospodarce. W Krynicy ludzie spotykają się nie tylko po to by prezentować swoje oferty i szukać możliwości współpracy, ale także by uczestniczyć w debacie najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu. Indywidualne kontakty to znakomity wstęp to porozumienia w sprawach, które są naprawdę ważne, a rekordowa liczba gości, która w tym roku odwiedziła Forum gwarantowała wyjątkowo szeroką debatę i wymianę poglądów. Już inauguracyjne wystąpienia premiera Donalda Tuska, Roberta Fico, premiera Słowacji, Valdisa Dombrovskisa, premiera Łotwy i Aleksadnra Wiłkuła, wicepremiera Ukrainy, pokazały jak mocny jest głos płynący z krynickiego spotkania. Tak ważne deklaracje jak słowa premiera Donalda Tuska o końcu kryzysu, na tego rodzaju konferencjach padają rzadko mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i wydaje się, że to było świadomie tu w Krynicy wykreowane przesłanie, do tych którzy decydują o tym w jakim tempie rozwija się gospodarka, przesłanie mówiące, że kryzys się skończył, przesłanie które daje szanse na wzmocnienie zauważalnych już impulsów prorozwojowych. Zdaniem Zygmunta Berdychowskiego, Krynica jest takim miejscem, gdzie przedstawiciele rządu i opozycji są obecni, ponieważ mają uczestnikom tego wydarzenia coś ważnego do zakomunikowania. Nie ma drugiego takiego miejsca w Europie Środkowej, w którym przedstawiciele i rządu i opozycji uznawaliby że być trzeba, być wypada i że trzeba do uczestników Forum skierować ważne przesłanie. Myślę, że to może bardzo pozytywnie wpływać na jakość debaty publicznej w przyszłości, że niezależnie od tego jak bardzo się różnimy to jednak potrafimy z sobą dyskutować mówi przewodniczący Rady Programowej. Europa wie, co robić, żeby przyspieszyć wzrost gospodarczy, nie wie tylko jeszcze, jak to zrobić twierdzą politycy oraz ekonomiści i właśnie wielkie konferencje takie jak Forum Ekonomiczne w Krynicy pomagają w rozwiązaniu tego problemu. Każde bardzo istotne rozwiązane zmieniające zasadniczo działanie gospodarki i społeczeństwa wymaga pewnego konsensusu. Forum Ekonomiczne w Krynicy umożliwia rozpoczęcie i prowadzenie takiego dialogu, który pozwoli wypracować porozumienie, przy uwzględnieniu nieraz początkowej odmienności poglądów stron, które przystąpiły do rozmów. w y d a r z e n i a Fot. Forum Ekonomiczne

13 Globalny rynek górniczy wizja przyszłości Dekarbonizacja niczym ideologia 13 Dekarbonizacja, czyli odchodzenie od węgla kamiennego i brunatnego w energetyce na rzecz odnawialnych źródeł energii to iluzja i strata czasu. Wnioski takie płyną z konferencji Globalny rynek górniczy wizja przyszłości, która odbyła się 10 września, na inaugurację Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice Paweł Smoleń, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal zaznaczył, iż Unia Europejska jest odosobniona w swojej walce o klimat, umownie nazwanej dekarbonizacją. Pojęcie dekarbonizacji miało oznaczać najpierw redukcję emisji dwutlenku węgla, a potem enigmatycznie zaczęło oznaczać likwidację węgla jako paliwa. Mówienie o dekarbonizacji jest iluzją. Powszechność, taniość i masowość występowania węgla stanowią o tym, że nadal będzie on znaczącym paliwem. A zatem, mówiąc o dekarbonizacji, tracimy tylko czas. Powinniśmy przejść do ataku w zakresie rozwoju technologii węglowych. Europa nie tylko produkuje, ale też importuje dwutlenek węgla. Przecież ipad zakupiony z Dalekiego Wschodu oznacza import dwutlenku węgla. Jeżeli Europa zawęzi się do samej siebie, to nic nie wskóra. Cóż z tego, że nie emitujemy dwutlenku węgla, skoro de facto go importujemy. Europa powinna przekonać innych do walki z emisją dwutlenku węgla. Inaczej wyprodukujemy sobie Europę drogiej energetyki. A węgiel i tak pozostanie, bo obroni się sam mówił Smoleń. Fakty, zaprezentowane przez Jerzego Podsiadło, Prezesa Zarządu Węglokoks S.A. potwierdzają tę tezę. W 2012 roku produkcja węgla w świecie przekroczyła 7 mld ton. Największym producentem są Chiny, które wydobyły ponad 3 mld 600 mln ton. W obrocie handlowym znalazło się aż 1 mld 164 mln ton w 2012 roku, z czego ponad 1 mld ton przypadał na handel drogą morską. Największy udział w nim ma Australia, która wyeksportowała 316 mln ton węgla. Coraz większe znaczenie w zakresie handlu międzynarodowego węgla mają jednak Stany Zjednoczone, które są obecnie największym dostawcą węgla na rynek europejski, na którym sprzedały w ubiegłym roku prawie 50 mln ton. Ogółem import węgla do krajów UE w 2012 roku wyniósł 212 mln ton. Przewidujemy stały wzrost zużycia węgla kamiennego do 2050 r. Nie ma żadnej możliwości, by radykalnie odejść od węgla. Zmieniać się będzie struktura jego zużycia, sposób wykorzystania. Do 2040 r. przewidujemy 50-procentowy wzrost obrotów w handlu międzynarodowym węgla. Ceny węgla energetycznego mogą ulegać w najbliższym czasie niewielkim zmianom, jedynie w przypadku węgla koksującego istnieje szansa wzrostu cen poinformował prezes Węglokoksu. O ile w całym świecie węgiel będzie przybierał na znaczeniu, o tyle w Europie jego zużycie może spadać, z uwagi na politykę dekarbonizacji, którą Prezes Podsiadło określił mianem ideologii. Tymczasem świat zmierza w zupełnie innym kierunku niż Europa. Wang Hongqiao, wiceprezydent China National Coal Association podkreślił, że przemysł węglowy odgrywa ogromną rolę w gospodarce Chin. Konkurencyjność sektora węglowego decyduje o jakości całej chińskiej gospodarki. Trzeba zwiększać poziom wydobycia oraz poziom bezpieczeństwa w kopalniach. Przemysł węglowy w Polsce i Chinach powinien zacieśnić współpracę, co będzie z korzyścią dla obu stron podsumował Wang Hongqiao. jac w y d a r z e n i a

14 14 Huta Łabędy uzupełniła skład zarządu Nowe rozdania 23 września 2013 r. Rada Nadzorcza Huty Łabędy S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks, powołała do składu zarządu dwóch wiceprezesów: Wojciecha Siudyłę na stanowisko wiceprezesa ds. Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego oraz Grzegorza Lukasa na stanowisko wiceprezesa ds. Inwestycji. Wojciech Siudyła Grzegorz Lukas k a d r y Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, a także studiów podyplomowych o profilu menedżerskim opartym o strukturę programu MBA (Szkoła Główna Handlowa) oraz z zakresu angielskiego języka biznesu (Uniwersytet Śląski). Od 1997 r. związany z Węglokoks S.A. Do końca 2010 r. sprawował funkcję kierownika Działu Audytu Wewnętrznego. Od 2011 r. pracował na stanowisku dyrektora Biura Zarządu i Prokurenta Spółki. W ostatnim czasie był członkiem wielu zespołów zadaniowych w Spółce powoływanych do prowadzenia działań o charakterze strategicznym (dywersyfikacja i rozwój działalności, budowa Grupy Kapitałowej, działania związane z IPO Spółki). Posiada m.in. uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz certyfikat audytora wewnętrznego z wpisem na krajową listę profesjonalnych audytorów wewnętrznych. Główny cel mojego zaangażowania w pracę dla Huty Łabędy S.A. to aktywne uczestnictwo na rzecz dalszego jej rozwoju. Intensyfikacja działań ma prowadzić przede wszystkim do umocnienia na rynku posiadanej pozycji producenta wysoko przetworzonych wyrobów dla górnictwa, jak i wyjście z poważną ofertą poza ten sektor. Jeśli chodzi o podmioty zależne Huty, istotnym jest kontynuowanie działań restrukturyzacyjnych mających przede wszystkim na celu zwiększenie wsparcia dla działalności strategicznej realizowanej przez Hutę. Z punktu widzenia właścicielskiego ważnym jest, aby działania rozwojowe zmierzały do sytuacji, w której Huta Łabędy stale pełni wiodącą rolę w Grupie Kapitałowej Węglokoks i jest jej najcenniejszym aktywem. Jest absolwentem Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach pracował w Instytucie Metalurgii Stali Politechniki Śląskiej w charakterze nauczyciela akademickiego, od 1985 roku na stanowisku adiunkta. W latach pracował w południowo-afrykańskim koncernie stalowym ISCOR Limited na stanowisku starszego inżyniera procesów metalurgicznych. W latach pracował we włoskim Danieli & C. zajmując się projektowaniem urządzeń do ciągłego odlewania stali. W roku związany z Hutą Katowice S.A. gdzie pracował na stanowisku Głównego Metalurga ds. ZOWB i równolegle pełnił funkcję prezesa spółki HK ZOWB S.A. w organizacji. W latach pracował poza granicami kraju (Azja, Ameryka Północna i Południowa, Europa) jako konsultant ds. uruchomień nowych inwestycji w przemyśle hutniczym, ściśle współpracując z włoską grupą Danieli & C. W latach pracował w ArcelorMittal Poland S.A. na stanowisku Dyrektora Projektów, a następnie Dyrektora Biura Inwestycji, zarządzając największymi inwestycjami w przemyśle hutniczym w Polsce, wykonywanymi w ramach prywatyzacji polskiego sektora stalowego. Od 2012 r. zajmował stanowisko dyrektora ds. Inwestycji w Hucie Łabędy S.A. Kluczowa inwestycja Huty Łabędy, jakim jest budowa nowego zakładu produkcji rur API ma priorytetowe znaczenie nie tylko dla Huty, ale i dla Węglokoksu. Moim zadaniem nie będzie wyłącznie zarządzanie tym ważnym projektem, ale także stworzenie na jego bazie szerszego zespołu oraz wdrożenie metodologii realizacji inwestycji dla potrzeb całej Grupy Kapitałowej Węglokoks.

15 XVIII Śląska Gala Business Centre Club Odznaczenie dla prezesa Węglokoksu 15 Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Węglokoks S.A. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w trakcie tegorocznej XVIII Śląskiej Gali Business Centre Club w Promnicach. Order został ustanowiony w 1921 r. Nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. To wysokie odznaczenie państwowe zostało wręczone Jerzemu Podsiadło przez Jana Lityńskiego, Ministra Kancelarii Prezydenta RP. Śląska Gala BCC, która odbyła się 1 września 2013 roku na terenach Zameczku Myśliwskiego Promnice, jest największym tego typu przedsięwzięciem regionalnym, które gromadzi elity intelektualne, finansowe i polityczne naszego regionu. Uroczystość firmuje Business Centre Club uznany za najbardziej znaną, prestiżową i skuteczną organizację przedsiębiorców w Polsce. Business Centre Club reprezentowali m.in. Marek Goliszewski Prezes BCC i Kanclerz Loży Katowickiej BCC Eugeniusz Budniok. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele władz wojewódzkich, w tym: Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła czy Prezydent Katowic Piotr Uszok. Oprócz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, wybranym przedsiębiorcom zostały również przyznane inne odznaczenia m.in: Cezary Śląskiego Biznesu, Złote Krzyże Zasługi czy Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Co roku nagradzamy i pokazujemy najlepszych przedsiębiorców z naszego regionu. To twardzi, aktywni i z wielkim sercem ludzie powiedział Eugeniusz Budniok, kanclerz Katowickiej Loży BCC. Śląska Gala ma zawsze wyjątkową oprawę muzyczną oraz słynie z licznych atrakcji, takich jak firmowe kawiarenki, pokazy mody, pokazy samochodów oraz biżuterii, wystawy obrazów, pokazy teatrów ulicznych oraz liczne konkursy dla uczestników imprezy. W tym roku uroczyste otwarcie Gali BCC rozpoczęło się od przemarszu Orkiestry Górniczej. jac w y d a r z e n i a

16 16 Nowy projekt biznesowy Węglokoksu S.A. i Kompanii Węglowej Metanowy biznes e n e r g e t y k a 14 sierpnia 2013 r. Węglokoks S.A. i Kompania Węglowa S.A. zawarły w Katowicach porozumienie w sprawie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła związanego z wykorzystaniem metanu. Wspólne przedsięwzięcie stanowi kontynuację współpracy obu firm w dziedzinie energetyki. Projekt, wykorzystania w energetyce i ciepłownictwie metanu pochodzącego z węgla kamiennego, będzie realizowany pod nazwą Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne (WPE). Ten nowy projekt biznesowy to naturalna kontynuacja realizacji założeń Strategii Węglokoksu w zakresie rozwoju jego działalności w sektorze energetycznym i jednoczesnego zaan-

17 glokoks gażowania firmy w innowacyjne projekty w górnictwie i ochronie środowiska. WPE stanowi realizację jednego z istotnych postanowień Porozumienia w Sprawie Strategicznej Współpracy, jakie zawarł Węglokoks z Kompanią Węglową jeszcze w 2011 roku. Jest jednym z szeregu tak zwanych wspólnych przedsięwzięć, jakie konsekwentnie realizują partnerzy porozumienia. Stąd też nazwa, jaką zdecydowaliśmy się nadać spółce dla podkreślenia jej charakteru i roli we wzajemnych relacjach Kompanii Węglowej i Węglokoksu. Energetyka, Innowacje i Ochrona Środowiska są ważkimi elementami naszej strategii. WPE będzie ważnym punktem w programie rozbudowy i wzmocnienia naszej Grupy Kapitałowej podkreśla Sławomir M. Suchoń Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. Spółka ma zostać utworzona na bazie Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej (NSE) z siedzibą w Brzeszczach oraz Zespołu Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia z Rudy Śląskiej. NSE od ubiegłego roku należy już do Węglokoksu, który kupił spółkę od Kompanii, natomiast Carbo-Energia należy do Kompanii. W najbliższych siedmiu latach Kompania zamierza o 70 proc. zwiększyć stopień gospodarczego wykorzystania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń. Ilość gazu ujmowanego w specjalne instalacje ma wzrosnąć o ok. 35 proc. Firma chce znacząco zwiększyć ilość metanu wykorzystywanego do produkcji prądu, ciepła i chłodu. Docelowo, w 2020 roku, Kompania Węglowa chce ujmować systemami odmetanowania ok. 150 mln m 3 tego gazu rocznie, z czego ok. 122 mln m 3 ma być wykorzystane gospodarczo do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dla przyszłości polskiej energetyki metan z kopalnianych pokładów węgla może być ważniejszy niż energia atomowa i gaz łupkowy. Jego udokumentowane zasoby gwarantują Polsce niezależność energetyczną twierdzą naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa. Metan jest gazem pochodzenia organicznego, w naturze jest głównym składnikiem gazu ziemnego (w ponad 90 proc.). W Polsce we wszystkich zagłębiach węglowych metan występuje jako gaz prawie czysty tj. z minimalną ilością innych gazów, jego wartość opałowa wynosi kj/m 3. Na chwilę obecną jego eksploatacja wydaje się być najatrakcyjniejsza w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, w szczególności w jego części centralnej i południowej, gdzie pokłady są silnie i bardzo silnie metanowe. Zasoby geologiczne metanu wynoszą około 250 mld m 3, zasoby bilansowe 95 mld m 3, w tym z obszarów górniczych kopalń czynnych 29,8 mld m 3. Aktualnie w wyniku prowadzonej eksploatacji pokładów węgla jego emisja do atmosfery jest na poziomie 900 mln m 3 rocznie. Metodą drenażu wychwytuje się około 270 mln m 3 metanu, z czego w sposób przemysłowy wykorzystuje się jedynie 55 proc. Nawet tak szacowana ilość metanu, która nie uwzględnia wszystkich pokładów węgla wskazuje, że metan ze złóż węgla kamiennego należy go traktować jako rzeczywisty, dostępny i niezwykle atrakcyjny surowiec energetyczny. Co warto podkreślić, metan jest surowcem zdefiniowanym pod każdym względem tj. znamy jego lokalizację i zasobność, wiemy jakie warunki należy stworzyć aby nastąpiła jego desorpcja. Jest on zatem udokumentowanym surowcem energetycznym, którego eksploatację warunkuje opracowanie technologii wykorzystującej posiadany potencjał maszynowy i wiedzę, a zarazem doświadczenia stosowania profilaktyk metanowych dla różnych stężeń jego występowania uważa prof. Jan Drzewiecki z GIG. Profesor Drzewiecki podkreśla, że rozwinięcie na szeroką skalę energetyki opartej na metanie byłoby wprawdzie w początkowej fazie kosztowne, ale wielokrotnie tańsze niż spodziewane nakłady na rozwój energetyki jądrowej (ponad 50 mld zł), eksploatację gazu z łupków (ok. 220 mld zł) czy wykorzystanie technologii zgazowania węgla w złożu. Jednakże proces pozyskiwania metanu jest znacznie łatwiejszy niż gazu z łupków, w których wielkość oczka jest nawet tysiąc razy mniejsza niż w węglu. Naukowcy z GIG wskazują, że aby Polska mogła w krótkim czasie eksploatować metan na skalę przemysłową, musiałaby m.in. włączyć sieci odmetanowania z kopalń do systemu lokalnych i krajowych gazociągów. jm 17 e n e r g e t y k a

18 18 T a r g i g ó r n i c z e z a n a m i Polska stawia na węgiel Kilka tysięcy maszyn i rozwiązań technologicznych prezentowanych przez ponad 400 firm z 15 krajów świata. Tak w liczbach można podsumować tegoroczną edycję Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice Targi górnicze

19 To niezwykle ważne wydarzenie dla branży górniczej i hutniczej nabrało tego roku jeszcze większej rangi, gdyż imprezę zaszczycił swoją obecnością premier Donald Tusk, który wraz z prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem dokonał uroczystego otwarcia. Polska będzie dalej stawiać na węgiel i inwestować w przemysł wydobywczy tego surowca oświadczył premier Tusk podczas inauguracji katowickich targów. Każde państwo buduje swoją energetyczną suwerenność na swoich zasobach. Polską szansą jest wykorzystanie węgla. Po zakończeniu części oficjalnej Premier Donald Tusk obejrzał kilka ekspozycji, wśród nich stoisko Grupy Kapitałowej Węglokoks, którą reprezentowała Huta Łabędy, czołowy producent obudów górniczych w kraju, będąca aktywnym uczestnikiem targów od 1995 r. W trakcie krótkiej rozmowy z premierem, Jerzy Podsiadło Prezes Zarządu Węglokoks S.A. wskazał, iż priorytetem firmy są przygotowania do debiutu giełdowego. Chcemy być okrętem flagowym polskiej gospodarki zapewnił premiera szef Węglokoksu. Tegoroczne targi zajęły ponad 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni ekspozycyjnej w katowickim Spodku i wokół niego. Wzięło w nich udział ponad 400 wystawców, w tym z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Finlandii, Holandii, Belgii i Republiki Południowej Afryki. W targowej ofercie znalazły się maszyny i urządzenia oraz usługi górnicze. Obecne były także stoiska z propozycjami dla przedsiębiorstw energetycznych i hutniczych. Wśród prezentowanych urządzeń można było zobaczyć zarówno jeden z największych, jak i najmniejszych kombajnów ścianowych na świecie. Ten pierwszy to SL 500 niemieckiej firmy Eickhoff, zdolny do pracy na ścianach, które mają do 5,63 metra wysokości. Drugi zaś to kompleks ścianowy Mikrus polskiej firmy Kopex, który jako jedyny na świcie może w opłacalny sposób wydobywać węgiel z cienkich pokładów (1,0 1,5m). Świat potrzebuje węgla, węgiel zaś potrzebuje innowacji tak najkrócej można byłoby określić przesłanie tegorocznej edycji targów. Impreza w Katowicach była najlepszą odpowiedzią, że właśnie w tym kierunku podąża górnictwo węgla kamiennego. jac 19 Targi górnicze

20 20 Targi górnicze

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Daniel BORSUCKI DYREKTOR Zespołu Zarządzania Mediami KHW S.A. Katowice

Daniel BORSUCKI DYREKTOR Zespołu Zarządzania Mediami KHW S.A. Katowice NFOŚiGW Forum XLII Energia - Efekt Środowisko Nowe technologie pozyskania oraz zagospodarowania węgla kamiennego i metanu gwarantem bezpieczeństwa energetycznego UE i sporego efektu ekologicznego Daniel

Bardziej szczegółowo

Wstępne studium wykonalności potwierdza rekordowo niskie koszty produkcji węgla dla planowanej kopalni Jan Karski

Wstępne studium wykonalności potwierdza rekordowo niskie koszty produkcji węgla dla planowanej kopalni Jan Karski Warszawa, 8.03.2016 Wstępne studium wykonalności potwierdza rekordowo niskie koszty produkcji węgla dla planowanej kopalni Jan Karski Prairie Mining Limited (Prairie) publikuje wyniki Wstępnego Studium

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI PW obliczu kończenia się tak dotychczasowo stymulujących środków europejskich w roku 2020, potrzebne jest świadome kształtowanie zmian strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. Wiodący europejski producent węgla energetycznego Opracowali: Roman Łój, Daniel Borsucki SENAT RP, Warszawa 6 listopad 2012 rok 2 KATOWICKA GRUPA KAPITAŁOWA OBSZAR GÓRNICZY

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek Zwiedzanie kopalni Guido Przygotował Piotr Tomanek Dnia 15.12.2013 r. razem z grupą udaliśmy się w ramach praktyk modelowych do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu celem zwiedzenia, towarzyszył nam wykładowca,

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski.

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Wierzy Pan, że Skarb Państwa, kontrolujący 42 proc. akcji KGHM, zrezygnuje z dywidendy z ubiegłorocznego zarobku, szacowanego na

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna Broszura informacyjna Nr 4/2016 Teść ulotki można przeczytać w najbliższym wydaniu Trybuny Górniczej (czwartek, 18 lutego 2016) Szanowni Państwo, Drodzy Górnicy Miniony rok był bardzo trudny dla Kompanii

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze!

Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze! Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze! To dla mnie niezwykła przyjemność móc, po raz pierwszy od momentu objęcia w lipcu 2012 roku stanowiska prezesa zarządu Kopex SA, przedstawić Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Nowe projekty górnicze szansą na restrukturyzację sektora węglowego w Polsce

Nowe projekty górnicze szansą na restrukturyzację sektora węglowego w Polsce Nowe projekty górnicze szansą na restrukturyzację sektora węglowego w Polsce Czy węgiel jest przeżytkiem? Jesteśmy węglową Arabią Saudyjską. Więc do licha powinniśmy pożytkować nasze zasoby! - Stephen

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Informacje na temat Forum Cel Forum Wypracowanie Forum ekologiczne kierunków to miejsce kształtowania spotkań przedstawicieli przyszłej polityki świata Unii nauki, Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego.

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. Czy szczelinowanie zanieczyszcza wody gruntowe? Warstwy wodonośne chronione są w ten sposób,

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Grudziński. Ceny węgla energetycznego w imporcie do Europy SZANSA DLA POLSKI

Zbigniew Grudziński. Ceny węgla energetycznego w imporcie do Europy SZANSA DLA POLSKI marzec kwiecień 4. Wyd. GIPH, Katowice, s. 6 7. Biuletyn Górniczy nr 3 4 (15 16) marzec kwiecień 4. Wyd. GIPH, Katowice, s. 6 7. Zbigniew Grudziński Ceny węgla energetycznego w imporcie do Europy SZANSA

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin

PLAN DZIAŁANIA KT 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin STRESZCZENIE Obszarem działalności normalizacyjnej KT 125 są kapitalne wyrobiska górnicze pionowego i poziomego udostępnienia

Bardziej szczegółowo

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną,

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną, 2016-01-12 13:37 KOPEX SA Powołanie osób zarządzających. Raport bieżący 6/2016 Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza "KOPEX" S.A.

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA?

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA? Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA? WARSZAWA, 4 czerwiec 2013r. Henryk PASZCZA ARP SA Agencja Rozwoju Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE STRON PROJEKTU PT.: INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH

POROZUMIENIE STRON PROJEKTU PT.: INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH POROZUMIENIE STRON PROJEKTU PT.: INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH zawarte w dniu 8 lutego 2006 r. w Katowicach pomiędzy: 1. Głównym Instytutem Górnictwa z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej

Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej Na terytorium Republiki Czeskiej znajdują się łożyska węgla kamiennego zarówno koksującego jak i energetycznego. Znaczenie dla czeskiego wydobycia ma obecnie

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach

Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.1.215 r. ISBN 978-83-62922-51-2 Waldemar Beuch*, Robert Marzec* Rynek węgla energetycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015 za miesiąc lipiec 2015 3 11 sierpnia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO Gminazjum 67 maj 2014 Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO 1. Jakie możliwości daje nam 3Rewolucja Przemysłowa? 2. Jaka jest rola sieci społecznościowych? 3. Jak to robią inni? 4. Jaki jest

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. Uchwała nr.. Załącznik nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego JSW S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r.

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r. RM 110-64-11 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa Bartłomiej Lewandowski Koordynator Go Africa Department Promocji Gospodarczej Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Janusz Piechociński Minister Gospodarki, Wiceprezes Rady Ministrów Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jestem przekonany, że wydarzenie to pozwoli na wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjnej podziemnej kopalni węgla kamiennego

Projekt innowacyjnej podziemnej kopalni węgla kamiennego Projekt innowacyjnej podziemnej kopalni węgla kamiennego w granicach zatwierdzonej dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Oświęcim-Polanka 1 KOPEX GROUP KOPEX-EX-COAL Warszawa 24 czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gliwice, czerwiec 2013 r. Strona 1 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1 Dane spółki Nazwa firmy: KCSP

Bardziej szczegółowo

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Koszyce (Słowacja) Wprowadzenie W styczniu 2009 roku w Koszycach został utworzony miejski wydział ds. energii.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo