XML stan obecny i trendy rozwojowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XML stan obecny i trendy rozwojowe"

Transkrypt

1 XML stan obecny i trendy rozwojowe XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Czym dziś jest XML? Stan obecny technologii XML Podsumowanie Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej 2 Co to jest XML? Extensible Markup Language Metajęzyk umożliwia definiowanie języków znakowania służy do zapisu różnorodnych dokumentów i struktur danych przeznaczony m.in. do użycia w WWW Geneza XML Podzbiór SGML (Standard Generalised Markup Language) Uproszczony przez usunięcie trudnych i niekoniecznych konstrukcji Dostosowany do przetwarzania w WWW Czym jest XML? Sposobem reprezentowania informacji informacji semistrukturalnej danych o dobrze określonej strukturze Reprezentacja ta służyć ma do wymiany informacji niekiedy także do jej składowania Czym nie jest XML? Nowym modelem danych, mogącym wyprzeć np. model relacyjny czy obiektowy odpowiada modelowi hierarchicznemu Konkurencją dla modeli stosowanych współcześnie w bazach danych (choć może uzupełniać ich możliwości) 3 4

2 Reprezentacja informacji choć tekstowa umożliwia bezstratne odczytanie informacji, dokładną weryfikację poprawności i łatwe dalsze przetwarzanie. XML pozwala zapisać wszelkie informacje, które mogą być wyrażone tekstowo, w sposób całkowicie niezależny od platformy sprzętowej i programowej. 5 6 Za pomocą XML można zapisać nawet bardzo złożone struktury informacji. Struktura informacji jest łatwa do rozszerzania i dostosowywania, z możliwością wykorzystania struktur wcześniej zdefiniowanych. 7 8

3 Dzięki zastosowaniu arkuszy stylistycznych ten sam dokument może być różnorodnie prezentowany w zależności od potrzeb i możliwości. Osiągnięta dzięki prostej i regularnej składni oraz ustandaryzowanym narzędziom Dokumenty XML są zrozumiałe dla człowieka, każdy dokument niesie bowiem metainformację w postaci znaczników sam się Dostosowanie do specyfiki przetwarzania opisuje. Ułatwia w sieci to posługiwanie Web się dokumentami, uruchamianie oprogramowania itd. Szczegółowe rozwiązania XML są dostosowane do przetwarzania w Sieci. Popularne narzędzia internetowe (przeglądarki, serwery aplikacyjne itd.) wyposażono w rozwiązania (parsery, procesory XSL itp.) ułatwiające użycie XML

4 W XML można używać wielu różnych stron kodowych, a przetwarzanie XML odbywa się wewnętrznie z użyciem UTF-8. Jest to standard otwarty, nie wymagający licencji. Do przetwarzania i prezentacji dokumentów XML można użyć standardowego (często darmowego) oprogramowania. Można zatem tworzyć rozwiązania bazujące na XML nie ponosząc wielkich nakładów Idea języków znakowania jest powszechnie znana, a nawet zaawansowane rozwiązania są stosunkowo łatwe do zrozumienia. Główne wady XML Ograniczenia wynikające z hierarchicznej struktury danych Rozwlekłość zapisu Ograniczona wydajność przetwarzania Niedostatki implementacji standardów XML-owych 15 16

5 Główne wady XML Ograniczenia wynikające z hierarchicznej struktury danych Rozwlekłość zapisu Ograniczona wydajność przetwarzania Niedostatki implementacji standardów XML-owych W strukturach hierarchicznych w naturalny sposób przedstawić można jedynie jeden typ powiązań pomiędzy dwoma typami obiektów. Jeśli niezbędne jest zapisanie w XML większej różnorodności powiązań, to trzeba stosować identyfikatory elementów i odesłania do nich. Główne wady XML Ograniczenia wynikające z hierarchicznej struktury danych Rozwlekłość zapisu Decyduje o niej znaczny narzut na znaczniki niosące metainformację. Nie jest to na ogół wadą istotną, np. przy Ograniczona wydajność przetwarzania przesyłaniu informacji stosować można kompresję, która jest Niedostatki implementacji zwykle standardów bardzo XML-owych efektywna Główne wady XML Główne wady XML Ograniczenia wynikające z hierarchicznej struktury danych Rozwlekłość zapisu Ograniczenia wynikające z hierarchicznej struktury danych Rozwlekłość zapisu Ograniczona wydajność przetwarzania Wynika zarówno z rozwlekłości plików jak ze stosowania uniwersalnych narzędzi. Niedostatki implementacji standardów XML-owych Dla małych dokumentów ograniczenia wydajności zwykle nie stanowią problemu, dla dokumentów większych stosowanie parserów typu SAX daje na ogół wydajność dostatecznie dobrą. Ograniczona wydajność przetwarzania Niedostatki implementacji standardów XML-owych Zwłaszcza niepełna implementacja standardów w przeglądarkach WWW powoduje, że XML nie może wciąż jeszcze być stosowany jako podstawowy język wymiany informacji w sieci Web

6 Przyczyny popularności XML Typowe zastosowania XML Podłoże popularności XML Szeroka akceptacja dla koncepcji języków znakowania SGML ma długą tradycję HTML jest powszechnie znany Rozwój koncepcji e-business można nawet mówić o rodzaju mody Silnie odczuwana potrzeba środków sformalizowanej wymiany informacji w Sieci HTML nie spełnia tej potrzeby w stosunku do informacji, która ma być dalej przetwarzana automatycznie Dodatkowe przyczyny popularności Podanie starych koncepcji w nowym, atrakcyjnym opakowaniu Pojawienie się w odpowiednim momencie Wsparcie ze strony głównych wytwórców oprogramowania Dobra standaryzacja Tworzenie stron internetowych Zastosowania specjalistyczne (e-biznes) Systemy mobilne: WML Przyszłość: XHTML Opis zasobów Deskryptory zasobów sieciowych, oprogramowania itp. umożliwienie efektywnego wyszukiwania zasobów w Sieci Przykłady RDF (Resource Description Framework) OWL (Web Ontology Language) WSDL (Web Services Description Language) Reprezentacja informacji semistrukturalnej Informacje o strukturze zmiennej, słabo ustalonej, częściowo nieistotnej itp. Typowe zastosowania XML zapis złożonych dokumentów tekstowych zapis informacji semistrukturalnej w bazach danych Multimedia Grafika wektorowa SVG (Scalable Vector Graphics) Sterowanie przetwarzaniem informacji multimedialnej SMIL, Voice-ML Specjalistyczne struktury danych Informacje naukowe, ekonomiczne itp. specjalistyczne dialekty struktury ad-hoc Przykłady: MathML, CML Typowe zastosowania XML Elektroniczna wymiana danych (EDI) Wymiana danych (zwykle przez Internet) między systemami informacyjnymi e-biznes B2B integracja systemów heterogenicznych Koncepcja XML/EDI zachowanie dorobku standaryzacyjnego (np. EDIFACT) zawarcie semantyki wcześniej ustandaryzowanych komunikatów w składni XML Komunikacja w sferze publicznej Wymiana informacji między obywatelem a urzędem zastosowanie otwartego standardu XML likwiduje przewagę, którą uzyskują firmy tworzące oprogramowanie dla urzędów przymusowe związanie obywateli z określonym dostawcą oprogramowania jawnie kłóci się z zasadami wolności gospodarczej w XML informacje wymieniać może nawet podmiot nie dysponujący specjalistycznym oprogramowaniem Konfiguracja oprogramowania Pliki konfiguracyjne oprogramowania czytelne łatwe w interpretacji Przykład: EJB, XSQL Protokoły komunikacyjne Protokoły wymiany komunikatów, zdalnego wywoływania procedur itp. czytelne przetwarzane za pomocą standardowych parserów Przykłady: SOAP, XML-RPC, Web-DAV Czym dziś jest XML? Stan obecny technologii XML Podsumowanie 23 24

7 Standaryzacja XML Ważniejsze elementy rodziny XML Prace W3C Standaryzacją XML zajmuje się World Wide Web Consortium (W3C) Stadia prac nad standardami working draft proposed (candidate) recommendation recommendation Stan standaryzacji Zatwierdzone rekomendacje: XML 1.0, XML Base, XML Namespaces 1.0, XLink 1.0, XML Schema, XPath 1.0, XSLT 1.0, XSL 1.0, DOM Levels 1&2, XML-Signature, XML-Encryption, XHTML 1.1 Prawie zatwierdzone rekomendacje: XML Namespaces 1.1, XForms Prace na wcześniejszym etapie: XPointer, XPath 2.0, XSLT 2.0, DOM Level 3, XHTML 2.0 XML i DTD XML 1.0 obowiązujący standard metajęzyka DTD (Document Type Definition) przestarzały sposób deklarowania składni tworzonych w XML dialektów wciąż jedyny sposób definiowania encji Adresy sieciowe URI (Unified Resource Identifiers) URL (ew. z zapytaniem) lub URN (Unified Resource Name) Standard XML Base atrybut xml:base ustala adres bazowy dla adresowania względnego odpowiednik elementu <base> HTML Przestrzeń nazw (XML Namespace) Motywacja powstaje wiele słowników dziedzinowych autorzy dokumentów powinni móc korzystać z wielu słowników i dodawać własne powstaje ryzyko konfliktów nazw Rozwiązanie nazwy elementów poprzedzane prefiksem przestrzeni nazw przestrzeń nazw definiowana przez podanie URI domeny która zarządza danym słownikiem prefiks definiowany przez podanie specjalnego atrybutu xmlns:prefiks_przestrzeni wartością tego atrybutu jest URI określające przestrzeń nazw W dokumencie można użyć wielu przestrzeni nazw Ważniejsze elementy rodziny XML Ważniejsze elementy rodziny XML Schematy XML (XML Schema) Schemat definicja składni dokumentu XML stosowana zamiast (lub obok) DTD zapisana w XML, z użyciem przestrzeni nazw Główne zalety schematów precyzyjne deklarowanie typów danych (z możliwością definiowania własnych typów) wielokrotne użycie definicji możliwość deklarowania kluczy i referencji możliwość deklarowania różnych elementów o takiej samej nazwie kontrolowane rozszerzanie i uszczegóławianie modeli dokumentów możliwość wykorzystania wielu schematów w jednym dokumencie pełne uwzględnienie przestrzeni nazw Wady schematów skomplikowana składnia brak możliwości definiowania encji brak możliwości tworzenia bardziej złożonych ograniczeń wartości Rola schematów zdjęcie z programisty konieczności sprawdzania poprawności składni dokumentu Arkusze stylu i transformacje XSLT XML nie zawiera żadnych informacji o formatowaniu znakowanie znaczeniowe Informacja o formatowaniu musi być zawarta w arkuszach stylistycznych Arkusze stylistyczne dokonują transformacji dokumentu wejściowego na dokument opisujący sposób prezentacji w HTML (+ CSS) w XML Formatting Objects Idea działania XSLT przekształcanie drzewa wejściowego w drzewo reprezentujące dokument wyjściowy szablony rekurencyjne dopasowywanie wzorców wykonywanie treści szablonów na dopasowanych elementach Wyszukiwanie wzorców XPath Przetwarzanie w XSLT bazuje na dopasowywaniu wzorców XPath opisuje takie wzorce rodzaj języka zapytań do struktur hierarchicznych wzorce zapisywane w postaci ścieżek Ścieżka XPath zawiera współrzędne: położenie wyszukiwanego elementu względem bieżącego kontekstu predykaty: dodatkowe warunki test węzła: określenie co ma być wynikiem wyszukania Zastosowanie XPath XSLT XPointer XQuery 27 28

8 Ważniejsze elementy rodziny XML Przetwarzanie XML Obiekty formatujące XSL-FO Wynik transformacji przez arkusz stylistyczny ma opisywać wygląd (prezentację) dokumentu XSL-FO dialekt XML opisujący sposób prezentacji Cechy XSL-FO złożone stronicowanie środki do składu wydawnictw książkowych (żywa pagina, elementy ruchome, odsyłacze itp.) środki właściwe dla profesjonalnej poligrafii (np. sterowanie separacją barw) środki do prezentacji interaktywnych i głosowych Implementacje brak implementacji w przeglądarkach istnieją implementacje server-side Łączniki (XLink, XPointer) W XML nie ma predefiniowanych elementów oznaczających łączniki XLink element staje się łącznikiem gdy otrzyma atrybuty z przestrzeni nazw XLink możliwości łączników są znacznie większe niż w HTML ograniczone implementacje tylko w niektórych przeglądarkach (np. Mozilla) XPointer umożliwia adresowanie w łączniku punktu lub fragmentu dokumentu bez umieszczania w nim kotwic na podstawie kontekstu bazuje na XPath standard wciąż daleki od ustalenia Standardy przetwarzania XML Standardy standardowe API dla parserów XML gotowe parsery (często darmowe) Znaczenie standaryzacji przetwarzania programista nie musi pisać parsera może zająć się od razu istotą problemu Parsery walidujące programista nie musi rozważać przypadków nieprawidłowej składni dokumentu parser sam sprawdza zgodność składni ze schematem lub DTD Transformacje za pomocą XSLT można przekształcić dokument przed lub po przetwarzaniu do/z postaci dogodnej do przetwarzania procesory XSLT są zintegrowane z parserami XML DOM Dokument XML reprezentowany jako drzewo obiektów Standard określa API do manipulacji na tym drzewie Cechy rozwiązania zasobochłonne, ograniczona wydajność umożliwia manipulacje na dokumencie SAX Dokument reprezentowany jako ciąg zdarzeń Standard określa API umożliwiające obsługę tych zdarzeń Cechy rozwiązania małe zużycie zasobów, duża wydajność nie umożliwia manipulacji na dokumencie JAXP Standardy DOM i SAX określają interfejsy API, ale nie definiują szczegółów implementacji Programy nie są więc przenośne między implementacjami DOM i SAX JAXP ustala przenośny interfejs do DOM, SAX oraz procesorów XSLT z języka Java Ważniejsze implementacje Rozwiązania wbudowane w przeglądarki Niezależne narzędzia do XML MSIE Parsery. procesory XSLT, procesory FO itp. parsery DOM i SAX dostępne np. z JScript walidacja (DTD i XML Schema) Produkty komercyjne Czym dziś jest XML? procesor XSLT formatowanie także za pomocą CSS Oracle XDK Microsoft XML Core Services Stan obecny technologii XML wyspy danych XML Mozilla edytor XML Spy (Altova) procesor FO XEP (RenderX) parser DOM (bez walidacji) częściowa implementacja XLink Produkty open-source Apache Podsumowanie procesor XSLT (w Netscape) Xerces rodzina parserów Xalan procesor XSLT FOP procesor FO Source Forge SAX parser Saxon procesor XSLT 31 32

9 Poprawianie standardów z rodziny XML XML Namespaces 1.1 Możliwość odwołania deklaracji prefiksu Zastosowanie IRI (Internationalized Resource Identifiers) jako identyfikatorów przestrzeni nazw XPath 2.0 Nowe określenie typu wyniku wyszukiwania: sekwencja uporządkowany ciąg węzłów lub wartości atomowych Możliwość powiązania węzłów z typami prostymi XML Schema i przetwarzania odpowiedniego do typu wyrażenia for...return do operowania na elementach sekwencji wyrażenia warunkowe if...then...else kwantyfikatory some...satisfies oraz every...satisfies operacje przecięcia i różnicy teoriomnogościowej XSLT 2.0 Dostosowanie do XPath 2.0 Drzewa tymczasowe przechowywane w zmiennych Możliwość walidacji drzew tymczasowych i drzewa wynikowego za pomocą schematu Możliwość specyfikowania typów zmiennych i parametrów Grupowanie węzłów i iteracyjne przetwarzanie grup for-each-group Możliwość definiowania funkcji, które mogą być użyte w XPath Tworzenie wielu dokumentów wynikowych przez jeden arkusz (instrukcja resultdocument) Przeszukiwanie tekstu w użyciem wyrażeń regularnych (instrukcja analyze-string) do przetwarzania danych w tradycyjnych formatach, np. CSV Nowy format wyjściowy XHTML Poprawione sortowanie możliwość zapamiętania wzorców sortowania ustalenia kolejności znaków XQuery Język zapytań do dokumentów XML Rozszerzenie XPath 2.0 Wynikiem zapytania jest sekwencja Składnia języka nie jest dialektem XML podobna raczej do SQL lub OQL istnieje dialekt XML XQueryX reprezentujący XQuery w XML Zapytanie w XQuery: wyrażenie FLWOR (for-let-where-order by-return) for...in definiuje wyrażenie XPath i zmienną przebiegającą sekwencję wynikową let pozwala dokonać podstawień (wyliczeń) dodatkowych zmiennych where służy do określania warunków order by ustala kolejność wyników return służy do formułowania postaci wyniku (z użyciem zmiennych) Możliwości XQuery łączenie wielu klauzul for i let (także zagnieżdżanie) użycie wyrażeń warunkowych if-then-else budowanie odpowiedników złączeń za pomocą warunków where użycie kwantyfikatorów every-insatisfies oraz some-in-satisfies Stan prac standard jeszcze nie ustabilizowany pojawiają się pierwsze implementacje (np. w Oracle 9i rel. 2) XML Signature W EDI i e-biznesie ważna jest wiarygodność dokumentów potrzebna możliwość podpisywania dokumentów Standard XML Signature umożliwia umieszczenie podpisu elektronicznego wewnątrz dokumentu gwarantuje autentyczność dokumentu Element Signature zawiera certyfikat podpisującego wraz z jego kluczem publicznym skrót podpisywanego dokumentu wartość podpisu: skrót zaszyfrowany kluczem prywatnym Możliwości standardu umieszczanie podpisu w osobnym dokumencie podpisy wielokrotne z możliwością modyfikacji dokumentu przed każdym podpisaniem użycie różnych metod szyfrowania i tworzenia skrótów XML Encryption W EDI i e-biznesie ważna bywa także poufność dokumentów szyfrowanie całości zmusza do przesyłania informacji jawnych osobno potrzebna możliwość szyfrowania fragmentów dokumentów Standard XML Encryption określa sposób zapisu zaszyfrowanych fragmentów przy zachowaniu poprawności dokumentu XML Element EncryptedData zawiera zaszyfrowany fragment wartość klucza symetrycznego zaszyfrowaną kluczem publicznym odbiorcy (lub kilku odbiorców) XHTML Nowa wersja standardu HTML reguły składni XML zastosowane do HTML język modularny: można go rozszerzać przez zanurzanie w nim dialektów XML XHTML umożliwi zastosowanie narzędzi XML-owych do przetwarzania stron WWW XForms Moduł XHTML do definiowania formularzy Znacznie większe możliwości od elementu <form> z HTML więcej typów elementów możliwe oddzielenie logiki formularza od określenia sposobu prezentacji Kontrola wprowadzanych danych po stronie przeglądarki typy pól (użycie typów XML Schema) kontrola opcjonalności pól możliwość zadeklarowania obowiązkowych zależności między polami elementy pojawiające się warunkowo wyzwalacze odpowiadające na zdarzenia 35 36

10 Nowe modele przetwarzania XML Przetwarzanie strumieniowe Przetwarzanie w modelu SAX odbywa się na zasadzie push parsing parser napędza przetwarzanie Przetwarzanie strumieniowe: na zasadzie pull parsing Zalety program steruje przetwarzaniem możliwość przerwania analizy przed końcem dokumentu łatwiejsze pisanie programów bardziej intuicyjny styl programowania Implementacje mniej problemów z pamiętaniem stanu między obsługą kolejnych zdarzeń Microsoft.NET BEA XML binding DOM dostarcza ogólnego abstrakcyjnego modelu dokumentu Przetwarzanie za pomocą API DOM nie jest w pełni zgodne z postulatami programowania obiektowego obiekty reprezentują abstrakcje struktury hierarchicznej obiekty w programie nie odpowiadają rzeczywistym obiektom opisywanego świata XML binding generuje się klasy odpowiadające pojęciom z dziedziny problemowej klasy te odwzorowują pojęcia problemowe na elementy XML programista korzysta z obiektów odpowiadających obiektom w świecie programy są łatwiejsze do zrozumienia i utrzymania Implementacje generator klas w Oracle XDK standard JAXB (Java Architecture for XML Binding) Czym dziś jest XML? Stan obecny technologii XML Podsumowanie Podsumowanie Stan technologii XML Technologia XML osiągnęła już dojrzałość znalazła liczne ważne zastosowania XML stale się rozwija standardy są udoskonalane i rozbudowywane powstają nowe idee i propozycje standaryzacji Implementacje standardów XML Nie nadążają za pracami standaryzacyjnymi Są tworzone przez komercyjnych producentów oprogramowania (w tym Oracle) główne organizacje tworzące oprogramowanie open-source Zapewnia to zdrową równowagę żaden producent nie ma wyraźnej przewagi na rynku co zmusza producentów do przestrzegania standardów Rola XML Istotne zalety XML zostały docenione XML znalazł stałe miejsce wśród najważniejszych technologii współczesnej informatyki Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję 39 40

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

Model semistrukturalny

Model semistrukturalny Model semistrukturalny standaryzacja danych z różnych źródeł realizacja złożonej struktury zależności, wielokrotne zagnieżdżania zobrazowane przez grafy skierowane model samoopisujący się wielkości i typy

Bardziej szczegółowo

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko Rodzina języków XML Przemysław Kazienko Rok 2001 przyniósł kilka ważnych wydarzeń związanych z językiem XML. Można powiedzieć, że ukończony został drugi etap jego rozwoju (pierwszym było opublikowanie

Bardziej szczegółowo

XML w bazach danych i bezpieczeństwie

XML w bazach danych i bezpieczeństwie XML w bazach danych i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Klasyfikacja wsparcia dla XML-a w bazach danych (Relacyjna) baza danych

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Część rodziny języków XSL. Standard: W3C XSLT razem XPath 1.0 XSLT Trwają prace nad XSLT 3.0

Słowem wstępu. Część rodziny języków XSL. Standard: W3C XSLT razem XPath 1.0 XSLT Trwają prace nad XSLT 3.0 Słowem wstępu Część rodziny języków XSL Standard: W3C XSLT 1.0-1999 razem XPath 1.0 XSLT 2.0-2007 Trwają prace nad XSLT 3.0 Problem Zakładane przez XML usunięcie danych dotyczących prezentacji pociąga

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Marek Wojciechowski marek@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~marek/ Formatowanie dokumentów XML Język XML opisuje strukturę i

Bardziej szczegółowo

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML Plan dzisiejszego wykładu Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Wprowadzenie do XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 16. kwietnia

Bardziej szczegółowo

XML w bazach danych i bezpieczeństwie

XML w bazach danych i bezpieczeństwie XML w bazach danych i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 12 bazy danych, bezpieczeństwo XML 2007/08 1

Bardziej szczegółowo

Język XQuery jako narzędzie do integracji danych Oracle XML Data Synthesis

Język XQuery jako narzędzie do integracji danych Oracle XML Data Synthesis Język XQuery jako narzędzie do integracji danych Język XQuery jako narzędzie do integracji danych Oracle XML Data Synthesis Tomasz Traczyk Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Nazwa modułu: Elektroniczna wymiana danych w przemyśle Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-2-306-IN-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

XPath XML Path Language. XPath. XSLT część 1. XPath data model. Wyrażenia XPath. Location paths. Osie (axes)

XPath XML Path Language. XPath. XSLT część 1. XPath data model. Wyrażenia XPath. Location paths. Osie (axes) XPath XML Path Language XPath. XSLT część 1. Problem: jednoznaczne adresowanie fragmentów struktury dokumentu XML. Rozwiązanie: drzewiasty model struktury dokumentu, normalizacja zawartości dokumentu (ten

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią Egzamin, 7 lutego 2014 r. Imię i nazwisko: Czas: 90 minut. Maksymalna suma punktów: 50. Pytania testowe są wielokrotnego wyboru, można przyjąć że co najmniej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy dokument XML

Przykładowy dokument XML Język XML XML (extensible Markup Language, czyli rozszerzalny język znaczników) to specyfikacja dotycząca przechowywania informacji. Jest to również specyfikacja opisujaca strukturę tych informacji. XML

Bardziej szczegółowo

Obiektowy model dokumentu. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Obiektowy model dokumentu. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 14 października 2005 roku Wstęp DOM Document Object Model zapewnia: Zbiór obiektów reprezentujących dokumenty XML i HTML. Model łączenia obiektów.

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 6 października 2005 roku 1 Informacje organizacyjne Omówienie przedmiotu 2 vs HTML Struktura 3 Struktura Informacje o przedmiocie Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić korzyści dla firm wynikające ze stosowania EDI przedstawić dotychczasowe standardy EDI oraz zaprezentować nowe tendencje: XML i ebxml omówić tło

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

Rodzaje przetwarzania XSLT (1)

Rodzaje przetwarzania XSLT (1) XSLT część 2 Rodzaje przetwarzania XSLT (1) Przetwarzanie sterowane strukturą dokumentu źródłowego (ang. push): przechodzimy po strukturze dokumentu źródłowego, generujemy fragmenty struktury dokumentu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Język XML Query. Czym jest XML Query? Po co XML Query? Tomasz Traczyk. Czym jest XML Query? Wprowadzenie do składni języka.

Język XML Query. Czym jest XML Query? Po co XML Query? Tomasz Traczyk. Czym jest XML Query? Wprowadzenie do składni języka. Język XML Query Język XML Query Tomasz Traczyk ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3. XQuery XQuery XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.org/tr/xquery/ Język programowania funkcyjnego (podobnie jak Lisp) Język zapytań do danych

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language 7

XML extensible Markup Language 7 XML extensible Markup Language 7 XQuery Co to jest XQuery? XQuery to język zapytań dla XML. XQuery jest dla XML tym czym SQL dla baz danych, a SPARQL dla RDF. XQuery wykorzystuje wyrażenia XPath. XQuery

Bardziej szczegółowo

Języki formatowania dokumentów strukturalnych. XSL przekształcenia XML-a. XSL a XSLT. XSL części składowe. Zasada działania przekształcenia XSLT

Języki formatowania dokumentów strukturalnych. XSL przekształcenia XML-a. XSL a XSLT. XSL części składowe. Zasada działania przekształcenia XSLT Języki formatowania dokumentów strukturalnych XSL przekształcenia XML-a SGML: FOSI (Formatting Output Specification Instance): specyfikacja MIL-PRF-28001, zbyt małe możliwości dla ogólnych zastosowań.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część II Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie posługiwać się taksonomiami XBRL wygenerować sprawozdanie finansowe w XBRL odczytać i zmodyfikować sprawozdanie finansowe zapisane w XBRL rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej.

Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej. Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej. Opiekun pracy: Konsultant pracy: prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski dr inż. Jacek Rumiński Cel: Opracowanie sytemu umożliwiającego zdalną komunikację

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura

Plan prezentacji. Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura XSLT Dariusz Dudek Plan prezentacji Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura Cechy XML a Rozszerzalny język znaczników Stworzony

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. System Szablonów

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. System Szablonów System Szablonów System szablonów System szablonów to biblioteka, która pozwala oddzielić warstwę prezentacji od warstwy logicznej. Aplikacja WWW najpierw pobiera wszystkie dane, przetwarza je i umieszcza

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych a XML

Relacyjne bazy danych a XML Relacyjne bazy danych a XML Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl Internet, SQLiXMLwbiznesie Internet nieoceniony sposób komunikacji z klientami, pracownikami i partnerami handlowymi przyspiesza transakcje finansowe

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektronicznej wymiany danych. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Podstawy elektronicznej wymiany danych. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Podstawy elektronicznej wymiany danych Cel zajęć Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić korzyści dla firm wynikające ze stosowania EDI przedstawić dotychczasowe standardy EDI oraz zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Język XML w aplikacjach z bazami danych - po roku

Język XML w aplikacjach z bazami danych - po roku V Konferencja PLOUG Zakopane Październik 1999 Język XML w aplikacjach z bazami danych - po roku dr inż. Tomasz Traczyk ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Instytut Automatyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Rodzaje przetwarzania XSLT (1) XSLT część 2. Inne standardy związane z XML-em. Rodzaje przetwarzania XSLT (2) Zmienne. Zaawansowane możliwości XSLT

Rodzaje przetwarzania XSLT (1) XSLT część 2. Inne standardy związane z XML-em. Rodzaje przetwarzania XSLT (2) Zmienne. Zaawansowane możliwości XSLT Rodzaje przetwarzania XSLT (1) XSLT część 2. Inne standardy związane z XML-em Przetwarzanie sterowane strukturą dokumentu źródłowego: przechodzimy po strukturze dokumentu źródłowego, generujemy fragmenty

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl Zaliczenie przedmiotu (3 punkty ECTS) Obecność na 7 pierwszych zajęciach 15 punktów Sprawozdania z 7 pierwszych zajęć 15 punktów Projekt podstawowy 50

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

DSL w środowisku Eclipse. Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A.

DSL w środowisku Eclipse. Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A. DSL w środowisku Eclipse Grzegorz Białek Architekt techniczny, Sygnity S.A. Agenda Wstęp do tematu (10 min) Sens tworzenia języków biznesowych UML jako język biznesu? Zintegrowane środowisko deweloperskie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT 1. Wstęp XML (Extensible Markup Language Rozszerzalny Język Znaczników) to język formalny przeznaczony do reprezentowania danych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Perl a XML. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. Generowanie danych XML - Przykład. Generowanie danych XML. Perl - Przetwarzanie XML

Perl a XML. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. Generowanie danych XML - Przykład. Generowanie danych XML. Perl - Przetwarzanie XML Perl a XML Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Przetwarzanie XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 31 modułów w CPAN zawiera w

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Język XQuery jako narzędzie do integracji danych Oracle XML Data Synthesis

Język XQuery jako narzędzie do integracji danych Oracle XML Data Synthesis Język XQuery jako narzędzie do integracji danych Oracle XML Data Synthesis Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska e mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl Abstrakt. Referat stanowi kontynuację tematyki prezentowanej

Bardziej szczegółowo

EDI, XML i ochrona danych Przemysław Kazienko

EDI, XML i ochrona danych Przemysław Kazienko EDI, XML i ochrona danych Przemysław Kazienko Zakład Systemów Informacyjnych, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska kazienko@pwr.wroc.pl http://www.pwr.wroc.pl/~kazienko EDI Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dokumentów XML

Prezentacja dokumentów XML Prezentacja dokumentów XML Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2011/12 Patryk Czarnik 06 Prezentacja XML 2011/12 1 / 64 1 Arkusze stylu Rozdzielenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa V 1 SQL - podstawowe konstrukcje 1 Streszczenie 1 1.1 Bazy danych 1 1.2 Relacyjny model danych 2 1.3 Historia języka SQL 5 1.4 Definiowanie danych 7 1.5 Wprowadzanie zmian w tabelach

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HTML5/ANG Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla programistów

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Technologie zarządzania treścią 2/43 Technologie

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH

INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH mgr inż. Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl Anna Pankowska - I&E 1 Plan wykładu Integracja danych - Dane semistrukturalne i język XML jako standard składowania i wymiany danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do multimedialnych baz danych. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

Wprowadzenie do multimedialnych baz danych. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie do multimedialnych baz danych Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie bazy danych Multimedialne bazy danych to takie bazy danych, w których danymi mogą być tekst, zdjęcia, grafika,

Bardziej szczegółowo

Extensible Markup Language III

Extensible Markup Language III KIiMK 2010 Plan XSLT-transformacje dokumentów 1 XSLT-transformacjedokumentów Informacje o XSLT Przykład transformacji 2 3 Informacje o XSLT Przykład transformacji Informacje o XSLT Przykład transformacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym opracowany na podstawie podręcznika, MIGRA 2013 Autor: Grażyna Koba W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII. II Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych

WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII. II Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII Klasy IV VI I Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów 1) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje,

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Język XML Query. Tomasz Traczyk. Politechnika Warszawska e mail:

Język XML Query. Tomasz Traczyk. Politechnika Warszawska e mail: X Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2004 Język XML Query Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska e mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl Abstrakt Kolejny referat z cyklu prezentującego technologię XML przedstawia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura Dlaczego GML? Gdańsk 13.03.2017r. Karol Stachura Zanim o GML najpierw o XML Dlaczego stosuje się pliki XML: Tekstowe Samoopisujące się Elastyczne Łatwe do zmiany bez zaawansowanego oprogramowania Posiadające

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Schematy XML Tomasz Traczyk ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Plan prezentacji Dlaczego schematy? Przykład schematu XML Schema nieco szczegółów Rola schematów XML Problemy z DTD

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Język XSLT. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XSLT. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język XSLT Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Dokonać przekształcenia zawartości dokumentu XML do formatu HTML oraz TXT Realizować przetwarzanie warunkowe dokumentu XML Formatować wartości

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Spis wzorców. Działania użytkownika Strona 147 Obsługa większości Działań użytkownika za pomocą kodu JavaScript przy użyciu metod obsługi zdarzeń.

Spis wzorców. Działania użytkownika Strona 147 Obsługa większości Działań użytkownika za pomocą kodu JavaScript przy użyciu metod obsługi zdarzeń. Spis wzorców Aplikacja Ajax Strona 73 Tworzenie Aplikacji Ajax złożonych aplikacji, które można uruchomić w dowolnej współczesnej przeglądarce internetowej. Bezpośrednie logowanie Strona 509 Uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Środowisko publikacyjne oparte na XML-u. Szymon Zioło 1 maja 2004

Środowisko publikacyjne oparte na XML-u. Szymon Zioło 1 maja 2004 Środowisko publikacyjne oparte na XML-u Szymon Zioło 1 maja 2004 Przygotowywanie serwisu internetowego Role biznesowe: redakcja treści (autor), styl, redakcja graficzna (grafik), organizacja witryny (redaktor).

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Architektura nowoczesnych aplikacji internetowych

Architektura nowoczesnych aplikacji internetowych Architektura nowoczesnych aplikacji internetowych Lech Madeyski Michał Stochmiałek Wydziałowy Zakład Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Krajowa Konferencja Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne Technologie informacyjne Cele kursu: umożliwienie studentom uaktualnienia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności z zakresu technologii informacyjnych; przegląd podstawowych pojęć i problemów związanych

Bardziej szczegółowo

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magisterskie Studia Uzupełniające METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Ćwiczenie 1: Budowa i rozbiór gramatyczny dokumentów XML Instrukcja

Bardziej szczegółowo

XML DTD XML Schema CSS

XML DTD XML Schema CSS XML XML czyli Extensible Markup Language (rozszerzalny język znaczników) można traktować jak stosunkowo prosty i elastyczny format tekstowy wywodzący się z SGML. Pierwotnie został zaprojektowany aby umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki. (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia)

Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki. (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia) Program szkolenia: Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia) Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Grzegorz Kawka PHU TELSAT Sesja nr 4: Interoperacyjność systemów ITS cz. I Podstawą działania systemów ITS jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

GS2TelCOMM. Rozszerzenie do TelCOMM 2.0. Opracował: Michał Siatkowski Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO

GS2TelCOMM. Rozszerzenie do TelCOMM 2.0. Opracował: Michał Siatkowski Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO GS2TelCOMM Rozszerzenie do TelCOMM 2.0 Opracował: Michał Siatkowski 29-03-2017 Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO DATA TEL-STER 2017 Spis treści Wprowadzenie... 3 Architektura... 3 Instalacja... 3 Współpraca

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Prowadzący Katedra Systemów Multimedialnych dr inż. Piotr Suchomski (e-mail: pietka@sound.eti.pg.gda.pl) (pok. 730) dr inż. Andrzej Leśnicki

Bardziej szczegółowo

Cechy języka XQUERY. o na wejściu dokument lub fragment względnie kolekcja dokumentów lub fragmentów o na wyjściu dokument lub fragment.

Cechy języka XQUERY. o na wejściu dokument lub fragment względnie kolekcja dokumentów lub fragmentów o na wyjściu dokument lub fragment. Cechy języka XQUERY Język funkcyjny o wszystkie konstrukcje języka są wyrażeniami zwracającymi wartość o można je zagnieżdżać o wartości zwracane przez wyrażenia są tzw. sekwencjami ( w sensie XPath 2.0)

Bardziej szczegółowo