Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny)

2 str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 1.W formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowe w związku z przedłużeniem dotychczasowych umów dzierżawy: a/ z przeznaczeniem na cele rolne w Orzyszu : - nr dz. 371/2 o pow m 2, - nr dz. 315/13 o pow. 650m 2, - nr dz. 316/7 o pow. 98 m 2, - nr dz. 317/11 o pow. 660 m 2, - nr dz. 92/3 o pow. 150 m 2, - nr dz. 328/6 o pow. 492 m 2, - nr dz. 256/6 o pow. 265 m 2, - nr dz. 305/6 o pow. 930m 2, - nr dz. 322/11 o pow. 120 m 2, - nr dz. 205/18 o pow. 700 m 2, - nr dz. 296/10 o pow. 50 m 2. b/ z przeznaczeniem na cele rolne w Kamieńskich: - nr dz. 4/2 o pow. 650 m 2, c/ z przeznaczeniem pod kiosk w Orzyszu : - nr dz. 89/27 o pow. 12m 2. d/ z przeznaczeniem pod garaż (blaszak) w Orzyszu : - nr dz. 204/30 o pow. 20 m 2. 2.Do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną dz.nr 271/59 o pow.751m2 w Orzyszu przy ul.słonecznej. W dniu r. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w pokoju nr 29 odbędą się następujące przetargi: - o godz na sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 411/41 o pow. 0,9891 ha położonej w Orzyszu z przeznaczeniem na usługi. Wartość działki zł; wadium zł.- o godz na dzierżawę części działki nr 111/43 o pow. 300 m 2, położonej w Orzyszu przy ul. Ełckiej 43 z przeznaczeniem na cele rolne. Czynsz dzierżawy w stosunku rocznym 12,00 zł; wadium 10,00 zł. Termin wpłacenia wadium nie może upłynąć później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu. Sabina Brzozowska W dniu 27 września 2005 r. Rada Miejska w Orzyszu podjęła uchwały: 1. Nr XXVI/567/05 w sprawie nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Orzysz od Nadleśnictwa Giżycko nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w miejscowości Pianki i Zastrużne. 2. Nr XXXVI/566/05 w sprawie nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Orzysz od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej (droga) w miejscowości Ogródek. 3. Nr XXXVI/568/05 w sprawie nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Orzysz od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej w miejscowości Szwejkówko w celu urządzenia boiska wiejskiego. Sabina Brzozowska Posiedzenia Komisji Rady W dniu 5 października 2005r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska Turystyki i Promocji Gminy oraz sołtysami gminy Orzysz. Radni i sołtysi dyskutowali na temat potrzeb poszczególnych sołectw w zakresie świetlic wiejskich, boisk sportowych, terenów rekreacyjnych.sołtysi przedłożyli swoje propozycje na piśmie i gorąco apelowali o budowę świetlic w swoich miejscowościach oraz o budowę boisk sportowych tam gdzie ich brak. Podkreślali, że w niektórych miejscowościach młodzież wiejska odczuwa brak imprez kulturalnych, nie ma miejsc, w których mogłaby się spotykać, gdzie mogłaby grać w piłkę. Na zakończenie ustalono, że z w/w posiedzenia zostaną opracowane propozycje do nowego budżetu gminy na 2006 rok. W dniu 12 października 2005r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej oraz Porządku Publicznego z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Turystyki i Promocji Gminy. Tematem posiedzenia było omówienie remontów dróg krajowych, powiatowych i gminnych na terenie gminy Orzysz oraz rozważenie sposobu zapewnienia bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Giżyckiej i Rynek przy tzw. dużym kościele. Na w/w posiedzeniu zostali zaproszeni dyrektorzy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, kierownicy jej rejonów z Giżycka i Ełku, Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu oraz Komendant Wojewódzki Policji z Olsztyna, Komendant Powiatowy Policji z Pisza i Komendant Komisariatu Policji w Orzyszu. Podczas debaty ustalono, że zaplanowane remonty dróg będą kontynuowane w roku Przyjęte podczas obrad wnioski zostaną przekazane do realizacji zarządom wymienionych dróg. E.A. Zgodnie z ustawą z dnia 03 marca 2005r. (Dz.U.Nr.62, poz.550) informuję, że od dnia 03 maja 2005r. dotychczasowe kompetencje Starosty w zakresie wydawania decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk, zostały przekazane Kierownikom Urzędów Stanu Cywilnego. Informuję, że w okresie 3 kwartałów b.r. wydano ok.1000 dowodów osobistych. Najczęstszymi przyczynami wymiany dowodów były: - wymiana ustawowa, - zmiana danych osobowych lub adresowych, - z powodu utraty lub kradzieży,

3 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) str. 3 - wydanych po raz pierwszy osobom uzyskującym pełnoletność. Uwaga! Jednocześnie przypominam, że do końca br. pozostało już niespełna 3 miesiące i należy przyśpieszyć wymianę starych dowodów tzw. książeczkowych. Zgodnie z obowiązującą ustawą w 2005r. wymieniamy dowody osobiste wydane w latach , a także dowody osobiste z serii AB i WL, które podlegały wymianie w poprzednich latach. L.Cz. W 2005r. urodziło się 85 dzieci, w tym 39 chłopców i 46 dziewczynek. Najczęściej powtarzającymi się imionami były : Maciej, Kacper, Jakub, Szymon, Wiktoria, Natalia, Kinga, Julia, Aleksandra. W gminie Orzysz na pobyt stały zameldowało się 20 rodzin (85 osób). Z pobytu stałego wymeldowało się 101 osób, zmarło 73 osoby a związek małżeński zawarły 84 osoby. M.K. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza do udziału w obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2005 roku. W programie: 15:00-15:45 Msza Święta w Kościele Matki Boskiej Szkaplerznej. 16:00 Ogródek Jordanowski * Apel Poległych * Musztra Paradna * Okolicznościowy program artystyczny, w trakcie: - pokaz sztucznych ogni - grochówka Jan Aleszczyk I N F O R M A C J A PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU Wiesław Wasilewski przyjmuje interesantów w dowolnym czasie po uprzednim kontakcie telefonicznym. Telefony kontaktowe: 1. telefon bezpośredni: telefon Biura Rady: ZMIANA NA STANOWISKU STAROSTY PISKIEGO W związku z uzyskaniem mandatu posła przez Zbigniewa Włodkowskiego, Zarząd Powiatu na dzień 11 października 2005 r. zwołał sesję, na której Zbigniew Włodkowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Starosty Piskiego. Rezygnacja ta została przyjęta. Do wyboru nowego starosty zgłoszono dwie kandydatury: Dariusza Kizlinga zgłoszonego przez ustępującego starostę oraz Jacka Zarzeckiego zgłoszonego przez Tomasza Sulimę. Aby zostać wybranym kandydat na starostę musiał otrzymać co najmniej 10 głosów ( obecnych było 18 radnych). W pierwszym głosowaniu radny D. Kizling otrzymał 8 głosów, zaś J. Zarzecki 9 głosów. W drugiej turze D. Kizling otrzymał 8 głosów, a J. Zarzecki 10 głosów i tym samym został wybrany na Starostę Piskiego. Gratulujemy. W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru v-ce starosty. Do zgłoszenia kandydatury uprawniony jest tylko starosta, który zgłosił na to stanowisko Tomasza Sulimę. Niestety mimo dwukrotnego, tajnego głosowania T. Sulima nie otrzymał wymaganej większości głosów i tym samym nie został wybrany na to stanowisko. Z wyliczeń wynika, że nawet cała koalicja nie zagłosowała na zgłoszoną kandydaturę. red. ZAGROŻENIE PTASIĄ GRYPĄ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu. Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje: 1. W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się zakaz: 1) organizowania targów, wystaw pokazów i konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw; 2) polowań na ptaki łowne; 3) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia zwierząt, o których mowa w pkt 1 i 2, na targowiskach; 4) utrzymywania zwierząt, o których mowa w pkt 1, na otwartej przestrzeni. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

4 str. 4 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Kolekcje archiwalne związane z dziejami Orzysza Konkurs Burmistrz Orzysza zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt.: Kolekcje archiwalne związane z dziejami Orzysza Forma pracy dowolna, może być to tekst, fotografie, widokówki, czy wycinki z gazet. Prace należy dostarczyć do Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej do dnia r. lub przesłać na adres Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 5, Orzysz Szczegółowe informacje zawarte są w podanym niżej regulaminie. REGULAMIN KONKURSU Pt.: Kolekcje archiwalne związane z dziejami Orzysza 1. Organizatorem konkursu Kolekcje archiwalne związane z dziejami Orzysza jest Burmistrz Orzysza. 2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na wartość ówczesnego obrazu miasta, uwiecznionego na kartach pocztowych, fotografiach, artykułach prasowych, opowieściach, wspomnieniach, kronikach, itp. 3. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, zawierającą w środku dane autora (imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu) oraz oświadczenie upoważniające do przetwarzania, wykorzystywania pracy oraz danych osobowych. 4. Prace należy dostarczyć do Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 5 do dnia roku lub przesłać na adres: Centrum Informacji Turystycznej ul. Rynek 5, Orzysz z dopiskiem Kolekcje archiwalne związane z dziejami Orzysza. 5. Prace opublikowane zostaną w Biuletynie Informacyjnym i na stronie internetowej lub innych publikacjach promujących Gminę. 6. Nadesłane prace zostaną ocenione i wyróżnione przez Komisję Konkursową wyznaczoną przez Burmistrza Orzysza w terminie do 20 stycznia 2006 roku. Autorzy 10 najlepszych prac otrzymają nagrody, pozostali zaś upominki ufundowane przez Burmistrza Orzysza. 7. Nadesłane prace zostaną skopiowane i po rozstrzygnięciu konkursu zwrócone właścicielom. 8. Nadesłanie prac, o których mowa wyżej oraz wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęcia. OCIT POSZUKUJEMY INWESTORÓW W dniach września 2005r. we Wrocławiu odbyły się XIII Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Targi inwestycyjne we Wrocławiu to jedyne targi w Polsce, a największe w Europie Środkowej, na których inwestorzy znajdują ofertę rynków lokalnych i międzynarodowych. Wystawcami na targach były: agencje państwowe, agencje nieruchomości, miasta i gminy, instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne nieruchomości oraz inwestorzy zagraniczni. Szczególne miejsce zajmowały oferty terenów i nieruchomości inwestycyjnych prezentowanych przez miasta i gminy. Wystawcą swoich terenów pod inwestycje była również Gmina Orzysz. Tereny zamieszczone w specjalnie wydanym w tym celu folderze inwestycyjnym, przedstawione w formie zdjęć i opisów dały możliwość zaprezentowania zainteresowanym piękna orzyskiej ziemi. Nasze oferty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnictwo w targach dało również możliwość zaprezentowania Gminy Orzysz w katalogu nieruchomości pod inwestycje, wychodzącym poza obszary kraju. Była to znacząca promocja Gminy Orzysz. Sabina Brzozowska AKCJA ODDAWANIA KRWI w dniu r. Dzięki współpracy z władzami samorządowymi naszej gminy, a w szczególności Pana Burmistrza Jana Aleszczyka oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 17 września 2005r. odbyła się akcja oddawania krwi w Orzyszu. Od krwiodawców pobrano 28 jednostek krwi, pozyskując kilkakrotnie więcej ilości niż w normalnym cyklu tj. stacji krwiodactwa. Akcje takie prowadzone są już trzeci rok, obecnie było to piąte zorganizowane działanie w lokalu świetlicy opiekuńczowychowawczej. Kolejna akcja oddawania krwi odbędzie się 18 listopada br. T.B.

5 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) str. 5 REMONTUJEMY BUDYNKI KOMUNALNE Administracja Budynków Komunalnych zarządza 95 budynkami, w tym w Orzyszu 79 szt. oraz 16 szt. na terenie wsi. Budynków wybudowanych w latach 1892 do 1939 posiadamy 79 szt. co stanowi 83 % zasobów przez nas administrowanych. W latach 1940 do 1986 wybudowano 16 budynków. Wszystkie budynki na terenie wsi, którymi zarządzamy wybudowano przed 1939r. Faktem jest, że czym starsze zasoby tym więcej środków finansowych trzeba przeznaczać na ich utrzymanie. W roku 2004 Gmina przeznaczyła na remont budynków 150 tys. złotych dzięki czemu przeprowadzono remont dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Wojska Polskiego 8 i 24. Na rok 2005 zabezpieczono w budżecie Gminy 300 tys. złotych na remont budynków komunalnych. W uzgodnieniu z Burmistrzem Orzysza zaplanowano remont budynków przy ul. Wojska Polskiego 16 i 104 oraz ul. Moniuszki 1 i ul. Ełckiej Budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 104. no opaskę wokół budynku, wykonano w jednym lokalu łazienkę oraz wymieniono stolarkę okienną w całym budynku. Pozostało do wykonania - dokończyć malowanie klatki schodowej. Budynki mieszkalne przy ul. Wojska Polskiego 104 Przewidywany koszt remontu ok. 70 tys. zł. Dotychczas zmieniono pokrycie dachowe z dachówki karpiówki na blachę trapezową, wykonano kominy z cegły klinkierowej, wymieniono rynny i rury spustowe. Pozostało do odnowienia elewacji budynku i wykonanie opaski wokół budynku. 2. Budynek mieszkalny przy ul. Moniuszki 1 Przewidywany koszt remontu ok. 100 tys. zł Dotychczas wymieniono pokrycie dachowe z dachówki karpiówki na blachę trapezową, wykonano kominy z cegły klinkierowej, wymieniono rynny i rury spustowe, odnowiono elewację budynku, wykona- i Moniuszki 1 wyremontowano dzięki staraniom radnego Marka Wysockiego. 3. Budynek mieszkalny przy ul. Ełckiej 3. Przewidywany koszt remontu ok. 20 tys. zł Dotychczas wykonano - wymianę pokrycia dachowego z papy, przeprowadzono remont dachu pokrytego dachówką, pomalowano dwie klatki schodowe, wykonano nakropkę na elewacji. Pozostały do wymiany - drzwi wejściowe do klatek schodowych 4. Budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 16. Przewidywany koszt remontu ok. 30 tys. zł. Dotychczas wykonano - wymianę pokrycia dachowego z papy, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.pozostały do wymiany - drzwi wejściowe do klatek schodowych i wykonanie nakropki na elewacji. Stanisław Kuliś

6 str. 6 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) CO NOWEGO NA DROGACH? W bieżącym roku przeprowadzone zostały prace remontowane na drogach gminnych w następujących sołectwach: Pianki, Czarna, Odoje, Grądy, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Mikosze, Grzegorze, Suchy Róg, Chmielewo, Nowa Wieś, Tuchlin, Góra, Gaudynki, Nowe Guty, Okartowo, Drozdowo-Zastrużne, Ublik, Osiki, Dąbrówka oraz droga nr N do wsi Łysonie. Remonty polegały na cząstkowym uzupełnieniu oraz wyprofilowaniu nawierzchni dróg. Na remont dróg gminnych w sołectwie Mikosze pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dodatkowo prowadzone są bieżące naprawy według zgłoszeń mieszkańców i sołtysów. Dzięki przyjęciu uchwały przez Gminę Orzysz o przekazaniu kwoty 400 tys. zł. na wspólną inwestycję - budowę chodników na terenie naszej gminy, trwają zawansowane prace, prowadzone przez pracowników Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu, polegające na przebudowie chodników przy drogach powiatowych, na ulicach: Kajki, 22-go Lipca, Osiedle Robotnicze, Kolejowa. Jednocześnie remontowane są drogi gminne w Orzyszu: ul. Wojska Polskiego - Osiedle Słoneczne, teren osiedla przy ul. Giżyckiej. Zakład Robót Publicznych przygotowuje płyty pod wiaty przystankowe, które zostaną zamontowane w następujących miejscowościach: Okartowo, Strzelniki, Rostki, Cierzpięty, Wężewo, Sumki. Trwają przygotowania do przebudowy mostu na przesmyku łączącym Jezioro Orzysz z Zatoką Wierzbińską. Prace remontowe rozpoczną się na przełomie października i listopada bieżącego roku. D.S

7 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) str. 7 DBAMY O ŚWIETLICE WIEJSKIE Od kilku tygodni świetlice wiejskie oraz strażnice działające w naszej gminie wzbogacają się o nowe wyposażenie. Do Szwejkówka, Drozdowa, Dąbrówki, Cierzpiąt, Góry, Chmielewa trafiły krzesła, szafy, stoły, stoliki pod komputer oraz szafki, które usprawnią funkcjonowanie oraz prowadzenie wiejskich ośrodków upowszechniania kultury. Wyposażenie do świetlic w Wierzbinach i Strzelnikach zostanie dostarczone po zakończeniu trwających obecnie prac remontowych. W odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby świetlic wiejskich dodatkowo zakupiono: 7 wież stereo, 9 stołów do gry w tenisa stołowego, 100 krzeseł oraz artykuły do zajęć świetlicowych: gry planszowe, gry zręcznościowe, piłki nożne, skakanki, materiały biurowe (kredki, farby, bloki rysunkowe, wycinanki, plastelinę, itp.) na łączną kwotę ,94zł. Dodatkowo w ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Domem Kultury w Orzyszu skierowano osoby bezrobotne do odbycia przygotowania zawodowego na stanowiskach opiekunów świetlic wiejskich w miejscowościach: Cierzpięty, Wierzbiny, Dąbrówka i Góra. Ponadto na podstawie umowy zlecenia zatrudniono opiekunów świetlic wiejskich w Szwejkówku, Drozdowie oraz w Nowych Gutach. I.R i B.Sz TURNIEJ PIŁKI SIATK TKOWEJ W DĄBRÓWCE Z okazji przekazania nowego sprzętu sportowego/ zestawu do gry w siatkówkę i piłki nożnej / na wiejskim boisku w Dąbrówce odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Sołtysa tej miejscowości. W zawodach wzięły udział 4 drużyny z Orzysza, Nowych Gut, Górkła gm. Mikołajki i Dąbrówki. W grach półfinałowych Dąbrówka wygrała z Nowymi Gutami a Orzysz pokonał Górkło. W meczu o 3 miejsce Górkło wygrało z Nowymi Gutami. W meczu finałowym orzyszanie zdecydowanie wygrali z zawodnikami z Dąbrówki i zostali najlepszą drużyną turnieju. Wszystkie drużyny z rąk pani sołtys Magdaleny Żmudy otrzymali puchary i dyplomy. Następnie pani sołtys wszystkich Powstają place zabaw i boiska Burmistrz Orzysza rozpoczął wyposażanie placów zabaw i boisk wiejskich w urządzenia do zabaw i gier. Przed montażem sprzętu dokonano niwelacji terenu pod boiska i place zabaw we wsi Cierzpięty, Grzegorze, Szwejkówko i Gaudynki. Prace te kosztowały zł. Dotychczas zakończono montaż sprzętu / bramki, zestawy do gry w koszykówkę i siatkówkę, huśtawki, koniki, drążki/ wartości zł w sołectwach : Dąbrówka, Drozdowo, Cierzpięty, Grzegorze, Szwejkówko, Gaudynki i Mikosze. W dalszej kolejności będą wyposażane boiska w sołectwach Ogródek, Odoje i Góra. Burmistrz nie zapomniał także o dzieciach i młodzieży w Orzyszu. Na ich potrzeby powstanie boisko sportowe na Osiedlu Słonecznym, przy ulicy Rynek, Wojska Polskiego i Kolejowej. Place zabaw w Orzyszu wyposażono w huśtawki, altanki, stoliki z ławeczkami, drążki gimnastyczne, zjeżdżalnie, koniki bujane, piaskownice, domki dla dzieci. Na wyposażenie plac zabaw i boisk wydano kwotę około zł. I.R zawodników i bardzo licznych kibiców zaprosiła na ognisko przy którym można było posilić się pieczoną kiełbaską. Jan Owczarek

8 str. 8 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) MIGAWKI INWESTYCYJNE Minęły trzy kwartały 2005 roku, które przyniosły następujące efekty w zakresie realizacji inwestycji gminnych. W roku bieżącym woda z miejskiej sieci wodociągowej popłynęła w kranach mieszkańców wsi Nowe Guty, Osiedla TARTAK w Okartowie i Grąd Podmiejskich.Ogółem wybudowano ok.11,5 km sieci wodociągowej. Dynamicznie zabudowywany teren po dawnej jednostce karnej i jednostce żandarmerii wojskowej przy ulicy Wierzbińskiej, skłonił Gminę do zapewnienia warunków dla rozwoju firm lokalizujących się na tym terenie. W roku ubiegłym uzbrojono teren w sieć wodociągową. W roku bieżącym opracowano dokumentację na kanalizację sanitarną i modernizację nawierzchni drogi z oświetleniem ulicznym. Na realizację tego zadania złożono wniosek do ZPORR w celu dofinansowania kosztu projektu który wynosi ok tys. zł. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na końcowym odcinku ulicy Wojska Polskiego, od ul. Moniuszki do granicy miasta w kierunku Pisza. Włączono do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynki kolejowe przy ulicy Kolejowej, tym samym zlikwidowano 30 przydomowych szamb na ścieki komunalne. Podłączając do kanalizacji sanitarnej budynki kolejowe zlikwidowaliśmy odpływ ścieków do jeziora SAJNO. Dla wykonanych przepompowni zainstalowano w oczyszczalni ścieków system monitorujący ich pracę. To nowoczesne rozwiązanie techniczne umożliwi pracownikom oczyszczalni natychmiastową interwencję w razie awarii pomp w przepompowniach ścieków. Koszt budowy 3 przepompowni ścieków wraz z monitoringiem wyniósł 170 tys. zł. Należy przypomnieć, że stało się to dzięki staraniom radnego Marka Wysockiego. Z uwagi na duże potrzeby mieszkaniowe (147 rodzin oczekujących na mieszkania i poprawę warunków mieszkaniowych), podjęto decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu budowy budynków komunalnych.w roku bieżącym wyłoniony zostanie wykonawca pierwszego z zaprojektowanych trzech budynków na terenie dawnego targowiska miejskiego przy ul. Ełckiej. Zaprojektowano budynek dwu klatkowy z czteroma kondygnacjami, całkowicie podpiwniczony. Ostatnia kondygnacja ukryta pod dachem mansardowym. Projekt przewiduje 32 lokale mieszkalne. Ogólny koszt budowy jednego budynku wg kosztorysu inwestorskiego wynosi około ,00zł. Z ostatniej chwili: Wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca. Jest to firma PRIBO-EPB Ełk.

9 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) str. 9 Ważnym aspektem w życiu mieszkańców zwłaszcza dzieci i młodzieży jest kultura fizyczna i sport w związku z tym, po rozpatrzeniu dwóch koncepcji lokalizacji na terenie miasta sali sportowo - widowiskowej, zlecono opracowanie dokumentacji na projekt obiektu przy gimnazjum w Orzyszu. Wykonawca projektu jest Przedsiębiorstwo Inwestycyjno -Projektowe AC-SYSTEM S.C. Suwałki. W 2006r. czynione będą starania o środki zewnętrzne na dofinansowanie budowy sali. Na potrzeby kultury i rozrywki postanowiono zaadoptować teren po dawnym kasynie wojskowym. Powstanie tu amfiteatr, boiska do gier sportowych i obiekty centrum kultury i aktywizacji zawodowej. Na dzień dzisiejszy opracowano dokumentację na rozbudowę głównego budynku po punkcie żywienia kadry z przeznaczeniem na pomieszczenia dla domu kultury. W obiektach towarzyszących znajdą lokalizację kluby sportowe, oraz klub integracji społecznej. Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach Rewitalizacji terenu powojskowego. Ubiegamy się o środki finansowe na realizację projektu z funduszy unijnych przeznaczonych na rewitalizację terenów powojskowych i poprzemysłowych. W złożonym projekcie o dofinansowanie inwestycji na terenach powojskowych i poprzemysłowych umieściliśmy także kontynuację adaptacji budynku po Spółdzielni Krawieckiej MIAREX przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby szkoły. Pierwsza część wewnątrz budynku została wyremontowana ze środków własnych Gminy. Drugą część w której mieściły się hale produkcyjne postanowiono przebudować z udziałem środków pomocowych. W części tej powstanie stołówka i dwie klaso-pracownie. Nie zaniedbujemy dzieci i młodzieży na terenach wiejskich naszej gminy. Odbudowujemy świetlice wiejskie, stwarzając dzieciom i młodzieży możliwość zagospodarowania wolnego czasu. Na remonty świetlic pozyskujemy również środki z funduszy unijnych. W roku bieżącym złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pn. Remont świetlicy wiejskiej oraz modernizacja boiska sportowego w Ogródku. Ponadto aktualnie trwają remonty świetlic wiejskich w Nowych Gutach, Wierzbinach i Strzelnikach. Zakończono remont świetlicy w Górze i Szwejkówku. W roku bieżącym planowane jest również rozpoczęcie remontu świetlic w Dąbrówce i Cierzpiętach. Trwają prace związane z zakupem terenu pod budowę świetlic w Wężewie i Odojach. Podjęto działania w celu zagospodarowania terenu dawnego parku miejskiego przy ul. Leśnej i 1 Maja, zniszczonego przez wichurę w 2002r. oraz terenu obecnej plaży miejskiej w Orzyszu. Burmistrz Orzysza złożył wniosek o dofinansowanie na opracowanie niezbędnej dokumentacji do projektu realizowanego z funduszu INTERREG III A. Wniosek został wysoko oceniony i znajduje się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do przyznania dotacji.w listopadzie br. przeprowadzone zostanie postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy projektu. W roku bieżącym postanowiono znaczące ilości środków z budżetu gminy przeznaczyć na remonty dróg. Podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w sprawie remontu chodników po obu stronach ulicy Wojska Polskiego. W ramach porozumienia opracowaliśmy dokumentację na remont chodników oraz częściowo będziemy współfinansować ich przebudowę. GDDKiA ogłosiła przetarg na przebudowę chodników. Przetarg odbędzie się 24.X.2005r. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych planowane jest zakończenie przebudowy chodników jeszcze w tym roku. Opracowujemy dokumentację na przebudowę i modernizację nawierzchni drogi w Wierzbinach oraz budowę ścieżki pieszo rowerowej Orzysz-Wierzbiny jako elementu drogi krajowej. Przebudowa drogi w miejscowości Wierzbiny w połączeniu z Orzyszem stała się możliwa dzięki staraniom Burmistrza Orzysza Jana Aleszczyka i radnego z tej miejscowości P. Adama Myka w GDDKiA w Warszawie i Oddziale w Olsztynie. Podpisano również porozumienia ze Starostwem

10 str. 10 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Powiatowym w Piszu w sprawie remontu i przebudowy dróg powiatowych. Będziemy partycypować w przebudowie drogi powiatowej Orzysz-Góra- Cierzpięty - Marcinowa Wola. Łączny koszt modernizacji drogi wyniesie ok zł w tym udział Gminy zł. Zawarliśmy porozumienie w sprawie remontu chodników i nawierzchni dróg powiatowych w Orzyszu. Aktualnie prowadzone są prace remontowe na ulicy Osiedle Robotnicze, Kajki, Kanałowej, Kolejowej a w następnej kolejności chodniki w Dąbrówce od Zespołu Szkół do drogi krajowej nr 16. Prace przy remontach chodników wykonują pracownicy Zakładu Robót Publicznych. środki budżetowe Gminy Orzysz wynoszą zł a Starostwa Powiatowego w Piszu zł. Wichura w 2002r zniszczyła nie tylko lasy w naszym regionie i obiekty budowlane. W wyniku usuwania skutków huraganu intensywnie korzystano z dróg gminnych, dojazdowych do lasów i obiektów przewozu i obróbki drewna. W ramach pozyskanych dotacji na odbudowę infrastruktury drogowej w 2004r. wykonaliśmy remont częściowy nawierzchni brukowej wzdłuż rampy kolejowej i składnicy drewna na ul. Kolejowej w Orzyszu, remont dwóch dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzelniki. W roku bieżącym również z pozyskanych z tego samego źródła środków i środków własnych wykonaliśmy nawierzchnię asfaltową we wsi Góra. Koszt remontu dróg wyniósł 630tys.zł W tym środki własne 420 tys. zł, pozyskane środki 210 tys. zł. ciepłowniczej w ulicy Ełckiej, do której planowane jest podłączenie obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Parametry projektowanej sieci umożliwią dalszą jej rozbudowę w miarę potrzeb w kierunku ulicy Leśnej i 1-go Maja. K.Ch.& U.M. Jesienny Rajd Rowerowy Od kilku już tygodni cały kraj hipnotyzuje swym urokiem złota polska jesień, a z przepięknej pogody sprzyjającej spacerom oraz wyprawom rowerowym aury postanowił skorzystać Dom Kultury w Orzyszu, organizując 8 października b.r. Jesienny Rajd Rowerowy. Wśród wycieczkowiczów królowały panie w kwiecie wieku, które udowodniły, że rower i świetna kondycja oraz pragnienie przygód i dobry nastrój to nie tylko domena młodzieży. Rajd podążał malowniczą trasą Szlakiem Jezior Rynnowych, a więc z Orzysza przez Kolonię Grądy Podmiejskie do Pianek, a następnie przez Ublik, Cierzpięty, Matyszczyki i wokół malowniczego jeziora Tyrkło do Wężewa. 22 kilometrowa trasa zakończyła się przy Szkole Podstawowej w Okartowie. Czas odpoczynku i regenerowania sił niezbędnych do powrotu do Orzysza umilały wspólne zabawy i pląsy przy ognisku. DK. W miesiącu październiku zakończona zostanie budowa oświetlenia drogowego na ulicy Wyzwolenia w Orzyszu. Doświetlona zostanie również ulica Mazurska na odcinku od poczty do przejazdu kolejowego. Przewidywany koszt doświetlenia ulic wyniesie ok zł. W związku z wnioskami wspólnot mieszkaniowych o przyłączenie budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej zleciliśmy opracowanie projektu uciepłownienia miasta Orzysza. Trwają prace projektowe związane z budową sieci

11 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) str. 11 PEREGRYNACJA PEREGR OBRAZU OBR JEZUSA MIŁOSIERNEGO 22 lutego 1931 roku, w celi płockiego klasztoru, Siostra Faustyna Kowalska przeżyła prywatne objawienie Jezusa Miłosiernego, w czasie którego Jezus powiedział: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz 47) Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Charakterystyczne dla tego obrazu są dwa promienie - czerwony i blady. Jezus zapytany o ich znaczenie powiedział: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę; blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze, czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz (Dz 299). Odpowiedzią człowieka na te dary miłosierdzia Bożego powinna być postawa zaufania. Dlatego też u stóp Jezusa widnieje napis: Jezu, ufam Tobie. Prosząc o wymalowanie takiego właśnie obrazu Jezus w objawieniu dodał: Dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie (Dz 48). I dalej jeszcze Chrystus wyjaśnia jego sens: Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz 327). Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz (Dz 570). Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w Wilnie, w 1934 roku, w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego, pod kierunkiem Siostry Faustyny. Do publicznej czci został wystawiony po raz pierwszy w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, kwietnia 1935 roku. Później przez wiele lat odbierał cześć w kościele Ducha Świętego w Wilnie, a obecnie został przeniesiony do kościoła Bożego Miłosierdzia w Wilnie. Na całym świecie zasłynął jednak obraz namalowany przez Adolfa Hyłę, który został ofiarowany do kaplicy zakonnej w Krakowie - Łagiewnikach, jako wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych. W ten sposób spełniły się słowa, które Jezus wypowiedział w czasie pierwszego objawienia do Siostry Faustyny: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz 47). Kopia krakowskiego obrazu peregrynuje od 5 lutego do 29 października 2005 rokuw diecezji ełckiej. W dniach od 29 września do 4 października gościliśmy obraz Miłosiernego Jezusa w parafiach naszej gminy. W czwartek, 29 IX, obraz został przywieziony do parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Okartowie, a dzień później do parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu. Stąd w procesji ulicami naszego miasta, w dniu 2 X, został przeniesiony do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Orzyszu, a dzień później do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klusach. Czas obecności Jezusa Miłosiernego w znaku obrazu gromadził rzesze ludzi na wspólnej modlitwie, na refleksji nad zaufaniem Bożemu Miłosierdziu, a także nad wezwaniem każdego z nas do realizacji w życiu ewangelicznego powołanie do czynnej miłości bliźniego. Słowa Jezusa: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7) na nowo zabrzmiały w naszych uszach wskazując, że każdy z nas może dostąpić Bożego Miłosierdzia o tyle, o ile okaże miłosierdzie swoim bliźnim. Ks. Janusz Warych

12 str. 12 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) PROJEKT 400 MIAST Dnia 19 września 2005 rozpoczęła się realizacjprojektu 400 Miast, do którego przystąpiła Gmina Orzysz. Celem tego przedsięwzięcia było wykrycie zaburzeń zdrowotnych, które prowadzą do powstawania chorób układu krążenia. I etap akcji trwał od 19 do 23 września 2005r. Pielęgniarki H. Truszkowska i J.Grad oraz położna E. Berger dokonywały pomiarów ciśnienia tętniczego, wagi ciała, oznaczenia poziomu glukozy oraz poziomu cholesterolu we krwi. Przebadano 253 osoby. Nowo wykryte zaburzenia to: podwyższony poziom glukozy u 24 osób, podwyższony cholesterol u 27 osób oraz podwyższone ciśnienie tętnicze u 49 osób. 40 osób otrzymało skierowania do laboratorium w celu dalszej diagnostyki. Wszystkim osobom z wykrytym zaburzeniem zalecono wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. Ponadto z 40 osobami, u których stwierdzono czynnik ryzyka chorób układu krążenia prowadzona jest edukacja przez piel. J. Grad. Spotkania prowadzone są w kilku grupach i mają na celu uświadomienie pacjentom jak skutecznie zminimalizować istniejące u nich ryzyko choroby. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się dn r. obecny był również lekarz P. Sołyga. Edukacja pacjentów nie kończy się wraz zakończeniem zajęć, ponieważ każdy z uczestników otrzymał poradnik Jak zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia. Jadwiga Grad Przystąpienie Gminy Orzysz do realizacji Polskiego Projektu 400 Miast, to nie tylko tydzień bezpłatnych badań przesiewowych, ale również kolejny etap przedsięwzięcia, jakim jest opracowanie lokalnego programu promującego zdrowie. W celu stworzenia w/w programu, w najbliższych dniach rozpoczynamy akcję ankietyzacji środowiska. W związku z tym prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety i jej zwrot ankieterom. JaG NOWE USŁUGI SPECJALISTYCZNE W OŚRODKU ZDROWIA Od początku października br. w każdy czwartek w Ośrodku Zdrowia w Orzyszu przyjmuje bez skierowań laryngolog. Natomiast w każdy piątek można również dokonać bezpłatnych badań słuchu oraz zaopatrzyć się w aparaty słuchowe najnowszej generacji. Bezpłatna mammografia W związku z realizacją przesiewowego programu wykrywania raka sutka metodą mammografii realizowaną przez naszą jednostkę zwracamy się z prośbą o pomocw wykorzystaniu środków przyznanych na ten cel przez NFZ. Pomimo przekazania informacji, o realizacji programu w prasie, radiu i telewizji zgłaszalność kobiet w przedziale wiekowym lat jest niewielka. Mając na uwadze zagrożenia związane z powszechnością występowania raka sutka wśród tej populacji kobiet z jednej strony, a skutecznością leczenia operacyjnego i chemioterapii z drugiej, prosimy o przekazanie informacji o możliwości wykonania bezpłatnego badania mammograficznego pacjentkom z obszaru gminy Orzysz. Poniżej przedstawiamy warunki i organizację przeprowadzenia badań mammograficznych: 1. W ramach programu wykonywane są badania kobietom od 50 do 69 roku życia, jeśli kandydatka do badania nie miała wykonanego badania mammograficznego w ciągu ostatnich dwóch lat z uwzględnieniem dokładnych dat badania. 2. Badania wykonywane są w Przychodni Specjalistycznej w Ełku przy ul. M. Konopnickiej 1 w gabinecie nr 102 od poniedziałku do piątku w godz (tel , , nowy nr telefonu) 3. Kobiety wytypowane do badania powinny zgłosić się z dowodem osobistym i aktualnym dowodem ubezpieczenia zdrowotnego. Z poważaniem Prezes Zarządu mgr. inż. Andrzej Bujnowski Członek Zarządu Maciej Piotr Wojciechowski Osoby, które nie posiadają możliwości dojazdu na własny koszt mogą skorzystać ze zorganizowanego transportu. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu przy ul. Rynek 5 w terminie do 30 listopada 2005 r. Burmistrz Orzysza BIAŁA NIEDZIELA W DROZDOWIE, BIAŁA SOBOTA W ORZYSZU W dniu 6 listopada 2005r. w Szkole Podstawowej w Drozdowie w godz będą przyjmowali lekarze następujących specjalności: kardiolog, chirurg-urolog, okulista, ortopeda, endokrynolog, internista i pulmonolog /lekarz chorób płuc/. Odbędą się również badania spirometryczne, EKG, pomiar ciśnienia oraz poziomu cukru. Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk serdecznie zaprasza do uczestnictwa w w/w akcji szczególnie mieszkańców terenów wiejskich. Informujemy, że uruchomiony będzie przewóz zainteresowanych osób według rozkładu:

13 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) str. 13 I KURS Suchy Róg; Dziubiele; Dziubiele Male; Chmielewo; Tuchlin - odwiezienie osób nastąpi o godz II KURS Grzegorze; Nowe Guty; Okartowo - skrzyżowanie; Okartowo; Wężewo; Chmielewo - skrzyżowanie - odwiezienie osób nastąpi o godz III KURS Kępa; Dąbrówka; Dąbrówka-kolonia - odwiezienie osób nastąpi o godz IV KURS Cierzpięty - odwiezienie osób nastąpi o godz Ponadto już dziś zapraszamy mieszkańców Orzysza oraz miejscowości niżej wymienionych, do skorzystania z bezpłatnych badań specjalistów, które odbędą się 3 grudnia 2005r. w Gimnazjum w Orzyszu w godz Będą przyjmowali lekarze następujących specjalności: laryngolog, kardiolog, chirurg - urolog, okulista, ortopeda, endokrynolog, internista i pulmonolog. Przewóz zainteresowanych osób odbędzie się wg poniższego rozkładu: I KURS Ogródek; Klusy; Rostki; Strzelniki; Wierzbiny - odwiezienie osób nastąpi o godz II KURS Ublik; Sumki; Czarne; Odoje; Odoje - odwiezienie osób nastąpi o godz III KURS Pianki; Góra; Mikosze - odwiezienie osób nastąpi o godz IV KURS Gaudynki; Szwejkówko odwiezienie osób nastąpi o godz Odbieranie osób odbędzie się w miejscach odbioru dzieci. JaG SZKOLENIE GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAWODOWO SPRAWAMI AMI DOT.. ALKOHOLIZMU I PRZEMOCY DOMOWEJ Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w dniach r. w Domu Św. Rodziny w Orzyszu przy ul. Wierzbińskiej odbyło się szkolenie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób zajmujących się zawodowo sprawami dotyczącymi alkoholizmu i przemocy domowej. Organizatorem szkolenia był Inter S.A. w Olsztynie. Tematyka szkolenia obejmowała: - przemoc w rodzinie, - rola i zadania Gminnej Komisji RPA, -pierwszy kontakt z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, - główne przyczyny pojawiania się problemów związanych z obszarem uzależnień, - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, - tworzenie Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykłady prowadzili: mgr Mirosława Szymecka - specjalista terapii uzależnień i mgr Błażej Gawroński - specjalista zarządzania w administracji publicznej, ekspert PARPA w Warszawie. W szkoleniu uczestniczyły 33 osoby. Byli to przedstawiciele z: Nidzicy, Świętajna, Węgorzewa, Mrągowa, Pisza, Kruklanek i Orzysza. Z terenu naszej gminy udział wzięła cała Gminna Komisja RPA / 10 osób/, dwóch przedstawicieli z MOPS i dwóch funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Orzyszu. W ostatnim dniu szkolenia od Burmistrza Orzysza wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne naszej gminy. B.Konopka

14 str. 14 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Obchody 60- lecia Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu Dnia r. Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu obchodziła uroczyście swoje 60-lecie. Dokładnie r pierwsi uczniowie polskiej szkoły podstawowej rozpoczęli naukę w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 14. Obiekt ten powstał w 1919 r. i już przed II wojną światową pełnił funkcję szkoły. Obchody rozpoczęły się o godzinie 9.00 uroczystym apelem, który swoją obecnością zaszczycili goście w osobach: Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Orzyszu - Ksiądz Lech Gardocki, Proboszcz Parafii w Klusach - Ksiądz Bogusław Kossakowski, Burmistrz Orzysza - p. Jan Aleszczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej - p. Wiesław Wasilewski, Zastępca Burmistrza Orzysza - p. Zdzisław Bosiński, Dowódca 15. Batalionu Saperów w Orzyszu - ppłk Ryszard Wiśniewski, Komendant Powiatowej Policji w Piszu - nadkomisarz Andrzej Borkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piszu - podinspektor Lucjan Dogadalski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku -p. Teresa Piszczek, wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku - p. Barbara Dziuba, Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrówce - p. Elżbieta Włodkowska, Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu - p. Ewa Polkowska - Krupa, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - p. Czesław Pieczyński, Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu -p. Beata Szymankiewicz, Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o w Orzyszu - p. Zbigniew Jankowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Orzyszu - p. Jolanta Rakowska, Kierownik Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Orzyszu- p. Krystyna Rostkowska, właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego Dom w Orzyszu - p. Andrzej Nowak, Przewodniczący Rady Rodziców - p. Jan Wojciechowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców - p. Elżbieta Madej, Sekretarz Rady Rodziców - p. Władysław Pszczółkowski, Skarbnik Rady Rodziców - p. Brygida Smakosz. Następnie serdeczne życzenia następnych udanych jubileuszy złożyli przybyli goście. Apel został uświetniony pokazem musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy 15. Batalionu Saperów. Po apelu wychowawcy klas i uczniowie ruszyli kolorowym pochodem ulicami miasta. Nad ich bezpieczeństwem czuwali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Po powrocie dzieci i dorośli obejrzeli program artystyczny tematycznie związany z Mazurami, przygotowany przez p. Dorotę Paluch, p. Beatę Podgórską, p. Elżbietę Kaniowską - Hawryłyszyn oraz p. Jerzego Koziełło, który czuwał nad oprawą muzyczną spektakl. Były tańce, skecze i piosenki wy- konywane przez młodszych i starszych uczniów naszej szkoły. Następnie wystąpił zespół taneczny Bąble w dynamicznym układzie choreograficznym przygotowanym przez p. Ewę Gumkowską. Piękna scenografia została przygotowana przez p. Ewę Purchę, p. Agatę Wojtowicz, p. Dorotę Śliwińską przy współpracy z pracownikiem Domu Kultury w Orzyszu p. Ewą Kurzelą. Konferansjerką zajął się p. Marek Dancewicz. Sądząc po żywej reakcji licznie zgromadzonej publiczności cały program podobał się zarówno dorosłym jak i dzieciom. Nie był to jednak koniec atrakcji, bo po wrażeniach artystycznych można było skosztować pysznych ciast upieczonych przez przedstawicieli rodziców całej szkoły na specjalnie przygotowanym straganie. Prawdziwy zachwyt wzbudził tort w kształcie szkoły upieczony przez rodziców z klasy Va. Ale i to nie wszystko. Na straganach wystawiono prace plastyczne dzieci oraz wyroby artystyczne nauczycieli. Nie zabrakło też pysznych ciast, chleba ze smalcem i innych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez rodziców i nauczycieli. Goście mogli zwiedzić budynek szkolny i obejrzeć ekspozycje przygotowane przez nauczycieli. Na dolnym korytarzu wystawę zdjęć związanych z historią szkoły oraz ekspozycję poświęconą patronowi szkoły przygotowała p. Małgorzata Stachurka. Tutaj można było też powspominać dzieje szkoły, oglądając wystawę kronik prowadzonych regularnie od 1945 r. po dzień dzisiejszy. Wystawę przygotowały p. Jolanta Słuchocka i p. Sylwia Wrzosek. Dekoracje plastyczne na dolnym korytarzu były dziełem p. Ewy Purchy, p. Doroty Śliwińskiej, p. Agaty Wójtowicz wspieranych przez p. Ewę Kurzela. Na sali gimnastycznej nauczyciele wychowania fizycznego: p. Marek Dancewicz, p. Bogdan Kraszewski i p. Anna Kotuła wyeksponowali trofea sportowe zdobyte przez uczniów naszej szkoły. Wystrój górnego korytarza nawiązywał do tradycji regionu. Można było obejrzeć ekspozycję zatytu-

15 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) str. 15 łowaną Mazurskie Klimaty przygotowaną przez p. Katarzynę Kizling. Znalazły się tam również literackie prace dzieci - wystawa przygotowana przez p. Sylwię Wrzosek i p. Jolantę Słuchocką. Nad wystrojem korytarzy pracowały także p. Aldona Mataj, p.wanda Temczuk - Słodyczka, p. Agata Wojtowicz, p. Alicja Daszkiewicz oraz p. Barbara Łukowska. Napisy do wszystkich ekspozycji były dziełem Joanny i Przemysława Kosiorków. W trakcie imprezy prowadzonej na świeżym powietrzu zbierane były dobrowolne datki, które zostaną przekazane na fundusz Rady Rodziców. Wszystkim darczyńcom dziękujemy serdecznie. Dzień Edukacji acji Narodowej 2005r. Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto pracowników oświaty, a w szczególności święto naszych pedagogów. W tym dniu dziękujemy nauczycielom za ich trud i poświęcenie. W placówkach oświatowych naszej gminy odbywają się uroczyste obchody Święta Edukacji Narodowej. W dniu 13 października 2005 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z nauczycielami nagrodzonymi nagrodą Burmistrz Orzysza - wyróżniającymi się dużym wkładem w podnoszeniu jakości pracy swoich szkół. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierali i pomagali, dzięki którym nasze obchody były naprawdę wspaniałe, a których z przyczyn obiektywnych nie da się wymienić z imienia i nazwiska: osobom noszącym zaszczytne miano Przyjaciół Szkoły, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i całej społeczności lokalnej. Katarzyna Kizling MOKRE LEKCJE W-Fu W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących wprowadzenia czwartej godziny lekcyjnej wychowania fizycznego, uczniowie z naszych szkół dowożoni są na baseny w ramach w/w godzin. Z basenów korzystają: 1/ Szkoła Podstawowa klasy IV - VI uczniów 2/ Gimnazjum w Orzyszu klasy I - III uczniów 3/ Szkoła Podstawowa w Okartowie klasy IV - VI - 47 uczniów 4/ Zespół Szkół w Dąbrówce - klasy IV - VI Szkoły Podstawowej i klasy I - III Gimnazjum -105 uczniów. Całość kosztów związanych z zajęciami na basenie oraz dowożenie finansowane jest w całości z budżetu gminy. Łączny koszt w roku szkolnym 2005/2006 wyniesie ponad 96 tys. zł. K.H. LISTA NAGRODZONYCH NAUCZYCIELI: Szkoła Podstawowa w Orzyszu Dariusz Kizling, Małgorzata Stachurka, Krystyna Kodas, Wioletta Bałdyga Gimnazjum w Orzyszu Ewa Polkowska-Krupa, Teresa Kaca, Mariola Chmielowiec - Wałachowska, Agnieszka Chaberska Przedszkole Miejskie w Orzyszu Bożena Szewczyk, Anna Ambroziak Szkoła Podstawowa w Okartowie Mirosława Majewska, Mariola Krasińska, Bożena Rutkowska, Renata Rainko Zespół Szkół w Dąbrówce Elżbieta Włodkowska,Bożena Podsiad, Anna Zabłocka Wszystkim wyróżnionym nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy. K. H.

16 str. 16 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) UROCZYSTE POSIEDZENIE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLE- MÓW ALKOHOLOWYCH W ORZYSZU Dnia 20 września br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzysz, na którym dokonano uroczystego otwarcia środowiskowej świetlicy opiekuńczowychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9 c w Orzyszu. Na posiedzenie komisji zaproszono: Burmistrza Orzysza - Jana Aleszczyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Orzyszu - Wiesława Wasilewskiego, Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej Orzyszu - ks. Lecha Gardockiego, Dyrektora MOPS w Orzyszu - Jolantę Rakowską, Komendanta Powiatowego Policja - Andrzeja Borkowskiego, kierownika Ref. Promocji UM w Orzyszu Jadwigę Gryncewicz, dyrektorów wszystkich szkół z gminy Orzysz, wychowawców szkolnych świetlic wychowawczo - terapeutycznych oraz osoby zatrudnione w punkcie konsultacyjnym i wychowawczynie środowiskowej świetlicy opiekuńczowychowawczej. Uroczystego otwarcia świetlicy dokonali Burmistrz Orzysza, Przewodniczący Rady Miejskiej i Dyrektor MOPS w Orzyszu. Proboszcz ks. Lech Gardocki odmówił modlitwę i poświęcił wszystkie pomieszczenia należące do świetlicy i punktu konsultacyjnego. Przewodniczący Komisji - Zdzisław Bosiński wręczył gościom zaproszonym podziękowania za dotychczasowe wieloletnie zaangażowanie w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, życząc dalszych sukcesów w pracy, kształceniu i wychowaniu dzieci młodzieży naszego środowiska. Dodatkiem do podziękowań była róża wręczana przez dzieci. Obrady Komisji uświetnił przygotowany program artystyczny w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy. W dalszej części posiedzenia zostały przedstawione następujące informacje: 1. O pracy Gminnej Komisji RPA - Przewodniczący Komisji, 2. Wpływ narkotyków i alkoholu na zachowanie i przestępczość wśród nieletnich - mł. asp. Anna Szypczyńska z KPP w Piszu, 3. Patologia społeczna wśród współczesnej młodzieży - Jacek Foszczyński członek Gminnej Komisji RPA. Wszystkie te informacje zostaną przedstawione w kolejnych wydaniach Biuletynu Informacyjnego. B. Konopka Wpływ narkotyków i alkoholu na zachowanie oraz przestępczość wśród nieletnich SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, A NIE SŁABOŚCI! PUNKT KONSULTACYJNY przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu / na posesji Przedszkola Miejskiego / * Instruktor terapii uzależnień * Pedagog szkolny Wtorek porady i konsultacje indywidualne, Poniedziałek grupa uzależnionych, rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, - wspomagania rodziców dzieci z zaburzeniami grupa współuzależnionych, emocjonalnymi * Psycholog Środa konsultacje psychologiczne, terapia ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem alkoholowym, * Prawnik Czwartek porady prawne w zakresie rodzinnych problemów alkoholowych i ofiar przemocy domowej. Alkohol i narkotyki to obecnie jedne z największych i najpoważniejszych zagrożeń, które dotykają młodych ludzi. Często są przyczyną poważnych problemów, zwiększają ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji, prowadzą niejednokrotnie do uzależnienia młodych osób. Niepokojącym aktualnie zjawiskiem w naszym kraju jest zwiększający się odsetek osób nieletnich spożywających alkohol (mimo, że Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zabrania sprzedaży alkoholu osobom do lat 18) i zażywających środki odurzające. Alkohol towarzyszy człowiekowi już od momentu narodzin, kiedy to toastami czczono nasze przyjście na świat. Gdy skończymy nasze życie praw- * Środowiskowa świetlica opiekuńczo-wychowawcza czynna codziennie /za wyjątkiem poniedziałków/ w godz * Mityngi grupy AA Przystań odbywają się w czwartki o godz / II piętro Dom Kultury w Orzyszu/ PORADY I KONSULTACJE BEZPŁATNE

17 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) str. 17 dopodobnie alkohol będzie spożywany dla uczczenia naszej pamięci przez bliskie nam osoby przy okazji stypy. Między tymi momentami będzie tysiące okazji, w których kufle piwa, lampki wina, czy kieliszki wódki będą wznoszone dla uczczenia różnych okazji. Będą to kolejne urodziny, imieniny, noworoczne toasty, awans w pracy, czy przyjęcie parapetowe w nowym mieszkaniu. Świadkami i wnikliwymi obserwatorami tych sytuacji są dzieci, które w ten sposób uczą się rytuału spożywania alkoholu. Sami dorośli - rodzice, kształtują w dzieciach nawyk świętowania z kieliszkiem wódki czy lampką wina w ręku. Zaczyna się od kupienia przez rodziców szampana bezalkoholowego na piąte czy szóste urodziny dziecka. Niby nic, bo jest to jedynie napój gazowany, zwykła oranżada. Kształtowany jest jednak sam nawyk, który towarzyszy dzieciom w ciągu kolejnych lat życia. Należy mocno podkreślić, ze problem alkoholu i narkotyków to już nie jest jedynie problem tzw. rodzin patologicznych. Jest to częściej problem dzieci z tzw. dobrych domów. Konflikt z prawem zaczyna się najczęściej od alkoholu. To właśnie alkohol toruje drogę do sięgania po narkotyki. Równolegle młoda osoba, często zagubiona emocjonalnie, sięga po narkotyki wkraczając tym samym na drogę przestępstwa. Dochodzi do kradzieży, włamań czy rozbojów dokonywanych przez osoby nieletnie chociażby po to, aby zdobyć pieniądze na kolejne wino, czy kolejną działkę marihuany. Należy postawić sobie pytanie - jakie konsekwencje spożywania przez nieletnich alkoholu czy sięgania po narkotyki? Konsekwencji takiego postępowania jest wiele. Oto niektóre z nich: * wypadki drogowe i wiążące się z nimi kalectwo, a nawet śmierć; * zwiększone prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; * problemy z prawem i czyny chuligańskie; * przedwczesna, często przypadkowa inicjacja seksualna; * sięgając po alkohol zwiększa się ryzyko sięgnięcia po substancje psychoaktywne; * utonięcia i wypadki podczas kąpieli; * zatrucia alkoholowe; * samobójstwa; * większa podatność na stanie się ofiara przestępstwa kradzieży, rozboju, zgwałcenia, zabójstwa czy nadużyć ze strony innych osób. Zjawisko alkoholu i narkotyków wśród nieletnich najlepiej obrazują dane statystyczne przeczytane przez PARPĘ. Pokazują one, iż: - co czwarte zabójstwo dokonane przez młodych ludzi spowodowane było pod wpływem alkoholu; - co piąty młody człowiek w związku z piciem alkoholu brał udział w bójce (20,2%), w kłótni lub w sprzeczce (22,4%); - co dwudziesta 15- latka po spożyciu alkoholu miała niechciane kontakty seksualne; - dynamicznie wzrasta liczba pijących dziewcząt; - w ciągu ostatniego miesiąca upiło się 30,5% piętnastolatków (dziewcząt i chłopców) Z uwagi na rangę problemu, oddziaływanie na młodych ludzi powinno doprowadzić do minimalizowania liczby osób sięgających po alkohol i narkotyki. Wymaga to podejmowania działań tu i teraz, a nie tylko zapobieganie odległym skutkom takiego postępowania. W związku z powyższym, musimy wspólnymi siłami albo maksymalnie odsunąć w czasie inicjację alkoholową dzieci i uniemożliwić im dotarcie do narkotyków, albo na drodze interwencji zatrzymać dostęp do tych uzależniających substancji. Policja podejmuje z własnej inicjatywy oraz przy współpracy szkół (wszystkich szczebli), instytucji poza policyjnych różnego rodzaju inicjatywy mające na celu zapobiegać patologiom wśród dzieci i młodzieży. Realizowane są programy prewencyjne adresowane do różnych grup wiekowych. Na uwagę zasługuje chociażby ogólno wojewódzki program pod nazwą Bezpieczna Warmia i Mazury, czy program NARKOMANIA. Ponadto realizowane są różnorodne wzmożone działania prewencyjne o charakterze doraźnym, kiedy to policjanci sprawdzają parki, klatki schodowe, czy piwnice w blokach zwracając uwagę na zachowanie dzieci i młodzieży. Wreszcie, wspólnie z członkami Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone są kontrole sklepów, barów dyskotek, gdzie spożywany i podawany jest alkohol. Wszystkie te inicjatywy i działania mają jeden wspólny cel - zapobieganie dostępu osób nieletnich do alkoholu i narkotyków. Opracowała: mł. asp. Anna Szypczyńska Komenda Powiatowa Policji w Piszu KONKURS NA NAJLEPSZĄ ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAKOŃCZONY! Do 20 października trwał konkurs pt.: Najlepsza świetlica wiejska i inicjatywa mieszkańców, polegający na ocenie zagospodarowania zewnętrznego świetlicy, wyglądu wewnętrznego oraz zaangażowaniu mieszkańców w funkcjonowaniu wiejskich ośrodków upowszechniania kultury. Chęć udziału w konkursie zgłosiły świetlice z Dąbrówki, Szwejkówka, Góry i Nowych Gut. Spośród tych świetlic, bazując na zdobytych materiałach z ich działalności, specjalnie powołana komisja wyłoni do 10 listopada 2005 roku zdobywców trzech nagradzanych miejsc. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w kolejnym biuletynie. I.R

18 str. 18 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) 65. ROCZNICA ŚMIERCI MICHAŁA KAJKI Michał Kajka urodził się roku w Skomacku. W ostatnich latach swojego życia część utworów pisał anonimowo, ze względu na stałą obserwację nazistów. Nasz mazurski ludowy poeta i współzałożyciel Mazurskiej Partii Ludowej zmarł r. w Ogródku. Zadebiutował w 1884 r. na łamach Mazura. Wiersze w obronie mowy polskiej i artykuły korespondencyjne publikował głównie w Gazecie Ludowej w Ełku. Aktywnie działał na rzecz Polski podczas plebiscytu, a w późniejszych latach w Zjednoczeniu Mazurskim i Związku Polskich Towarzystw Szkolnych. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, natomiast w Orzyszu i Ełku postawiono pomniki ku jego czci. Ponadto w 1968 roku, w 110 rocznicę urodzin poety, w domu, w którym żył ponad pół wieku, otwarto muzeum. Posiada ono dwa działy: Życie i twórczość Michała Kajki oraz Kultura ludowa regionu mazurskiego. Na urządzonej w muzeum wystawie ukazano w sposób chronologiczny koleje życia, działalności i twórczości poety. Wyeksponowano egzemplarze kancjonałów, kalendarzy i czasopism, które Kajka czytał, i w których drukował swoje utwory. Całość wystawy uzupełniają oryginalne meble M. Kajki i eksponaty sztuki ludowej. W budynku gospodarczym można zobaczyć sprzęt, jakim posługiwano się w gospodarstwach mazurskich. Interesującą część stanowią narzędzia ciesielskie będące niegdyś własnością Michała Kajki. Z okazji 65 rocznicy śmierci znakomitego Mazurskiego Poety Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej wyszło z inicjatywą dbania o porządek Gala I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki Jesienią 2004 roku współpraca Domu Kultury w Orzyszu oraz Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z Oddziałem Muzeum im. Michała Kajki w Ogródku zaowocowała koncepcją przypomnienia Polakom poety mazurskieg, silnie związanego z leżącym w Gminie Orzysz Ogródkiem. Tak oto zrodziła się idea I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki. Mecenat nad Konkursem objął Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk. Patronat sprawował Dwumiesięcznik Literacki Topos oraz Gazeta Olsztyńska. Ponieważ była to pierwsza edycja Konkursu, organizatorom towarzyszyły obawy o zainteresowanie wśród poetów. Udało się. Wpłynęło ponad 1200 wierszy. Wieści o Konkursie dotarły do wielu zakątków nie tylko całego kraju, ale i świata: Stanów Zjednoczonych, Grecji, Irlandii, Szwecji, Włoch, Niemiec, Litwy, Czarnogóry. W Konkursie udział wzięli zarówno debiutujący, jak i znani w środowisku twórczym poeci. Wśród nich znaleźli się również Orzyszanie. Jurorzy stanęli przed trudnym zdaniem i czekała ich ciężka praca. Przewodniczącym jury został Krzysztof Kuczkowski, poeta i eseista, redaktor naczelny Dwumiesięcznika Literackiego Topos. W ławach jury zasiedli także Wojciech Gawłowski - krytyk literacki i poeta z Ostrowia Wielkopolskiego, Zbigniew Fałtynowicz - mieszkający w Suwałkach wydawca bibliograf i krytyk literacki, redaktor naczelny kwartalnika Jaćwież oraz Karol Maliszewski, poeta, prozaik i krytyk literacki z Nowej Rudy. Werdykt ustalono podczas obrad, które odbyły się 23 lipca w Ogródku. Przewodniczący jury, na łamach gazety Olsztyńskiej wypowiedział się na temat bardzo wysokiego poziomu Konkursu, o którym świadczy chociażby fakt, iż laureatami zostały osoby znane w środowisku poetów. Uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom odbyła się 16 września b.r. w kawiarni Anna w Orzyszu. Imprezę prowadził znany aktor Piotr Szwedes, i estetykę miejsca spoczynku Michała Kajki na cmentarzu w Ogródku. Uważamy, iż nasz Mazurski Słowik godny jest zarówno naszej pamięci, jak i zadbanego grobu. Inicjatywa ta miała na celu oddanie szacunku M. Kajce, jak również dbanie o dobry wizerunek grobu rodzinnego wobec odwiedzających go licznie turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych. Chcielibyśmy zapewnić w miarę naszych możliwości, utrzymanie dobrego stanu najważniejszych zabytków na terenie całej Gminy Orzysz. Apelujemy, by każdy z nas pielęgnował tego typu miejsca, a nie przyczyniał się do ich dewastacji. OCIT

19 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) str. 19 który przypomniał poezję patrona konkursu, Michała Kajki. Słowa o Michale Kajce wygłosił prof.zbigniew Chojnowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Punktem kulminacyjnym wieczoru było wręczenie nagród przez Mecenasa Konkursu Burmistrza Orzysza Jana Aleszczyka i wysłuchanie recytacji wierszy w wykonaniu samych laureatów: zdobywcy I nagrody Łukasza Jarosza z Olkusza oraz III nagrody - Jarosława M. Gruzli z Elbląga. Wiersze Jacka Dehnela z Warszawy (II nagroda) oraz autorów wyróżnionych w Konkursie: Roberta Króla z Jasła, Bartosza Konstrata z Lublina, Marzeny Orczyk z Dąbrowy Górniczej recytował Wojciech Kass. Galę uświetnił spektakl muzyczny Zanim będziesz u brzegu w wykonaniu Hanny Banaszak i Mirosława Czyżykiewicza w reżyserii Jerzego Satanowskiego. Organizatorzy wybrali ten spektakl ze względu na Jana Kochanowskiego, z którego twórczości tak chętnie czerpał Michał Kajka. Spektakl został przygotowany dla sopockiego Teatru Atelier w 2000r.Od tego czasu był grany z olbrzymim powodzeniem na wielu polskich i zagranicznych scenach. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w organizację i przebieg Konkursu i mają nadzieję, że kolejne jego edycje będą cieszyć się tak dużym zainteresowaniem twórców, jak w tym roku. D.K. Ukryty yty w lesie czekam am aż płomienie zmienią patyki w kupkę żaru, u, w który y można by wrzucać ziemniaki. Z oddali dobiega sygnał Lata ata z Radiem, przenosi w odległe miejsca, między krzaki agrestu, między wypełnione sianem burty stodoły. Przychodzą wspomnienia, ginące gatunki zwierzątząt- razem z bratem do balii nalewamy nagrzaną w szlauchu wodę. Na tafli stawiamy wyrzeźbione w sosnowej kor orze ze łódki, których pasażerami są skorki. Po drugiej stronie drogi zaczyna się sezon wypalania traw.. Ogień przegląda się w ciemnych, nieruchomych oczach owadów. Łukasz Jarosz z Olkusza, zdobywca I nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im.m.kajki Oferta Domu Kultury na rok szkolny 2005/2006: Nauka języków 1. Angielski: grupy dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych (z podziałem na grupy wiekowe) Kurs przygotowawczy do matury Zajęcia Let s English, dotyczące kultury i języka angielskiego (w ramach programu English Teaching Inicjatywy) 2. Niemiecki grupy dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych (z podziałem na grupy wiekowe) 3.Hiszpański, włoski,francuski grupy dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych (z podziałem na grupy wiekowe) Teatr 1. Grupa Tego nie ma w scenariuszu 2. Orzyska Scena Offowa Prze-kornik (młodzież licealna i dorośli, repertuar współczesny) Sztuka 1. koło wokalne 2. koło plastyczne 3. zespół poezji śpiewanej 4. dyskusyjne koło filmowe (cotygodniowe pokazy klasyki kina i filmów nowej fali) 5. nauka gry na instrumentach muzycznych 6. taniec towarzyski, klasyczny i współczesny 7. próby zespołów punkowych i rockowych Sport 1. klub szachowo-warcabowy Zapisy i wszelkie informacje w Domu Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 5 tel , Jesteśmy także otwarci na wszelką inicjatywę i propozycje tak od trenerów i osób chętnych do prowadzenia zajęć, jak i od pasjonatów poszukujących zajęć odpowiednich dla siebie. Orzyszanie odznaczeni W dniu 12 października 2005 roku w Domu Weselnym przy ulicy Warszawskiej w Piszu odbył się Powiatowy Zjazd Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na spotkaniu tym mieszkańcy Orzysza Pan Piotr Głuch oraz Pani Irena Januszko uhonorowani zostali złotymi odznakami za szczególną działalność na rzecz Związku. OCIT

20 str. 20 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu W dniu 7 października 2005 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Zaszczycili nas swoja obecnością: Z-ca Burmistrza Orzysza- Zdzisław Bosiński, Przewodniczący Rady Miejskiej - Wiesław Wasilewski, Ksiądz Proboszcz - Lech Gardocki, Pani Kierownik Referatu Promocji, Planowania i Rozwoju Gminy Orzysz - Jadwiga Grycewicz. Przybyli również rodzice pierwszoklasistów. Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych. E.K. 14 października w Okartowie Dnia 13 października 2005 roku w Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego odbyła się uroczystość poświęcona ślubowaniu klasy pierwszej i Dniu Nauczyciela. Tę niezwykłą uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, stali przyjaciele szkoły oraz rodzice. Pani Dyrektor Mirosława Majewska złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia oraz wręczyła Nagrodę Dyrektora Szkoły p. M. Jackowskiej, p. Z. Piekarskiej, p. K. Konik i p. Z. Makowskiemu. Poinformowała również o Nagrodzie Burmistrza, którą otrzymały p. M. Krasińska, p. R. Rainko i p. B. Rutkowska oraz Nagrodzie Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, którą otrzymała p. D. Sienkiewicz. Następnie uczniowie klasy pierwszej zdali swój pierwszy egzamin, aby móc złożyć uroczyste ślubowanie w Galindii. W dalszej części uroczystości uczniowie klasy szóstej złożyli życzenia i wręczyli kwiaty nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. O godzinie 10-tej uczniowie klasy pierwszej wraz z rodzicami, p. Dyrektor i wychowawczynią p. Z. Piekarską udali się do Galindii. Dostojny wódz wraz z małżonką serdecznie powitał okartowskich wojowników i urocze amazonki. Pobyt w Galindii uświetnił taniec przy ognisku wojownika Tura, taniec pierwszaków z wodzem i jego małżonką ku czci ognia oraz taniec szamana, podczas którego pokazał jak faluje Jezioro Marzeń, trzęsie się ziemia, świszcze wiatr i ogień rozpala uczucie naszych serc. Po tych wspaniałych pokazach nastąpiła uroczysta chwila nadania imion pierwszakom i pasowania ich na dzielnych wojowników. W podziękowaniu rodzice wręczyli wodzowi i jego małżonce dary, a p. Dyrektor uhonorowała wodza tytułem Przyjaciela Szkoły. Wódz był bardzo wzruszony i mile zaskoczony. Następnie pierwszaki i ich rodzice zwiedzili podziemia zamku i skosztowali smaczne ciasta z pysznym sokiem. Ta uroczystość na długo pozostanie w pamięci zarówno pierwszaków, jak i ich rodziców. Z. Piekarska

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 9 (279) listopad 2011 bezpłatne pismo informacyjne Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Kolneńskie uroczystości 3 Maja

Kolneńskie uroczystości 3 Maja MAJ 2015/5 (183) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Kolneńskie uroczystości 3 Maja 1 Wyniki I tury wyborów: WYBORY 2015 WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Zestawienie wyników w mieście

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo