3. REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU"

Transkrypt

1 Zastosowanie Regulatory VAV ( ang. Variable Air Volume ) stosowane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do płynnej regulacji ilości powietrza nawiewnego do pomieszczenia w zakresie pomiędzy ustawioną dolną i górną wartością, w zależności od chwilowego poziomu sygnału sterującego (regulacja ilościowa powietrza w pomieszczeniu). Ten z kolei może być zależny przykładowo od aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Regulując strumień powietrza stwarzamy indywidualny klimat w pomieszczeniu dając przy tym większą wygodę, lepsze warunki pracy i oszczędności w zakresie kosztów dzięki : oszczędnemu i odpowiedniemu do potrzeb nawiewowi do indywidualnego pomieszczenia, wykorzystaniu nierównoczesnego występowania strefowych obciążeń szczytowych, optymalizacji energetycznej i użytkowej centrali wentylacyjnej, niezawodnej kompensacji czynników zewnętrznych. Regulatory VSR-R można stosować w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ze zmiennym przepływem strumienia powietrza do: równoległego sterowania powietrzem nawiewanym i wywiewanym, sterowania powietrzem nawiewanym przy regulacji powietrza wywiewanego, regulacji strefowej powietrza nawiewanego i wywiewanego, instalacji dwukanałowej, miejscowej regulacji temperatury danego pomieszczenia, regulacja ciśnienia w pomieszczeniach.

2 Sposób działania Zasada działania produkowanych przez Frapol regulatorów przepływu opiera się na pomiarze prędkości powietrza. Pomiar ten dokonywany jest za pomocą listwy pomiarowej, która umożliwia pomiar ciśnienia z obu jej stron, co prowadzi do bardzo dokładnego określenia różnicy ciśnień. Jest ona mierzona za pomocą dynamicznego czujnika ciśnienia, w którym wykorzystano precyzyjną termoanemometryczną zasadę pomiaru. Mierzone dzięki niej wartości zostają w elektronicznym regulatorze porównane z wartością zadaną. Jeżeli wartość mierzona jest inna niż zadana, siłownik przepustnicy regulacyjnej ustawia ją w takie położenie, aby nie występowała różnica pomiędzy wartością mierzoną a zadaną. Konstrukcja Korpus oraz przegroda regulatora o przekroju okrągłym VSR-R wykonane są ze stali ocynkowanej. Doszczelniona jest uszczelką gumową. Do pomiaru różnicy ciśnienia dynamicznego służą króćce umieszczone na stalowej listwie pomiarowej. Elementem sterującym jest siłownik Belimo w zależności od wariantu wykonania. Warianty wykonania: Wykonanie standardowe: W wykonaniu standardowym regulator VSR-R wyposażony jest w siłownik VAV Compact, który umożliwia skuteczną regulację warunków w pomieszczeniu przy użyciu jednego urządzenia. Zestaw ten składa się z siłownika, regulatora oraz dynamicznego czujnika ciśnienia ( jako jedna zwarta jednostka typu LMV-D3-MP). :Sposób sterowania regulatorem wyposażonym w siłownik VAV Compact: a) analogowe sterowanie ciągłe siłownik reguluje przepływ powietrza w przedziale pomiędzy zadanymi nastawami V MIN V MAX, według proporcjonalnej zależności ciągłego sygnału sterującego (2 10 V - standard, 0 10 V - opcja) do zaprogramowanego zakresu roboczego; możliwe są również niektóre wymuszone położenia b) analogowe sterowanie wymuszone (dostępne pozycje) : przepustnica w pozycji,,zam zamknięcie przepustnic na doprowadzeniu i odprowadzeniu powietrza do nieużytkowych pomieszczeń pozwala na oszczędzanie energii. Ze względów technicznych sterowanie wymuszone do pozycji,,zam możliwe jest tylko w zakresie roboczym 2 10V, ale generalnie tylko przy nastawie 0% V MIN. Jeżeli, przy zakresie roboczym 2 10V wejście,,w i przyłącze 1 zostaną zwarte, to siłownik steruje przepustnice do pozycji,,zam. przepustnica w pozycji,,otw wspomaganie oddymiania pomieszczeń albo jako pozycja bezpieczna. W tym przypadku następuje całkowite otwarcie przepustnicy.

3 V MIN minimalny przepływ objętościowy, w zależności od potrzeb, można przełączyć poszczególne strefy lub pomieszczenia w stan gotowości. Przy takiej pracy następuje tylko minimalne przewietrzanie pomieszczeń i znaczna redukcja energii. V MAX maksymalny przepływ objętościowy, pojedyncze pomieszczenia lub grupa pomieszczeń muszą być krótkotrwale zasilane maksymalnym strumieniem powietrza. W ten sposób możliwe jest przewietrzanie, wieczorne schładzanie lub poranne szybkie ogrzanie pomieszczenia. V S pozycja pośrednia, zarówno przy ręcznej jak i automatycznej wielostopniowej regulacji strumienia powietrza możliwe jest osiągnięcie-przy średniej wartości pomiędzy minimalną i maksymalna objętością przepływu, bardziej delikatnego stopniowania przepływu np.: przy sterowaniu w - zależności od jakości powietrza. c) cyfrowe sterowanie przy użyciu szyny Belimo MP-Bus, Regulatory VAV firmy Frapol mogą być również wykorzystywane do utrzymania stałego przepływu powietrza (praca jako CAV). Wszystkie regulatory VAV wyposażone są w szynę umożliwiającą komunikację cyfrową za pomocą protokołu MP-Bus. Możliwe jest łączenie regulatorów w grupy do 8 sztuk. Dostępne są regulatory dedykowane do (lub bramki umożliwiające standardowym regulatorom) komunikacji za pomocą protokołów: regulatorem DDC z interfejsem szyny MP systemami LonWorks systemami EIB / Konnex systemami Modbus RTU systemami BACnet MS/TP Wykonanie specjalne : Regulatory VSR-R w wykonaniu specjalnym wymagają zastosowania układu sterującego typu VAV Universal rozwiązania dostosowanego do zadania jakie ma spełnić regulator. Najczęściej stosowane regulatory w wykonaniu specjalnym umożliwiają: 1) szybkie sterowanie przepływem ( zmiana położenia otwórz zamknij w 2,5 s); regulator stosowany w miejscach pracy o szczególnych wymaganiach związanych z silnie zanieczyszczoną atmosferą (np.: w dygestoriach, laboratoriach);w skład takiego układu wchodzą: -regulator VRP-M (umożliwiający sterowanie analogiczne jak VAV Compact), -dynamiczny czujnik ciśnienia VFD3, -siłownik LMQ24A-SRV-ST,. 2) sterowanie różnicą ciśnień; regulator stosowany jest np. do utrzymywania stałego nadciśnienia, względem otoczenia, w pomieszczeniach chronionych w skład takiego układu wchodzą:

4 - regulator VRP STP - statyczny czujnik ciśnienia VFP-100 lub VFP-300 lub VFP-600. Maksymalna różnica ciśnień jaką chcemy sterować to 100 Pa lub 300 Pa lub 600 Pa); - siłownik NM24A-V Ponadto oferujemy inne wykonania specjalne, jak np.: regulator łączący obie powyższe funkcję (wykonanie tylko po wcześniejszej konsultacji z działem technologicznym firmy Frapol). Wyposażenie dodatkowe Każdy regulator zmiennego przepływu może zostać pomalowany proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Możliwe jest również zastosowanie farby epoksydowej lub poliestrowej (standard). Regulatory VAV można wykonać w wersji izolowanej wełną mineralną. Warstwa izolacyjna ma grubość 30 [mm]. Na zewnątrz dodatkowo regulator obudowany jest blachą ocynkowaną. Możliwe jest również zamówienie dowolnego tłumika akustycznego z oferty firmy Frapol dostosowanego wymiarowo do zamówionego regulatora VAV. Dostępne wymiary, maksymalne oraz zakres wydatków przepływu regulatorów VSR-R. Regulatory VSR-R dostępne są w poniższym typoszeregu średnic (Dn [mm] średnica nominalna; L [mm] całkowita długość regulatora): Dn [mm] L [mm] zakres wydatków [m 3 /h] Zakres działania Dobierając regulator VAV należy podać: - przepływ nominalny V NOM [m 3 /h] wynikający z parametrów instalacji; jest to standardowy przepływ na instalacji przy całkowicie otwartym regulatorze; - przepływ maksymalny V MAX [m 3 /h], czyli górną granicę sterowania przepływem - przepływ minimalny V MIN [m 3 /h], czyli dolną granicę sterowania przepływem

5 Przy doborze regulatora VAV należy pamiętać o zakresie wydatków przepływu powietrza w których może pracować regulator o danym wymiarze. Wynika on z zakresu dopuszczalnych prędkości przepływu powietrza przez regulator wynoszącego od 0 do 12 [m/s]. Zaleca się, aby podane V NOM [m 3 /h] odpowiadało prędkości przepływu przez regulator wynoszącej co najmniej 6 [m/s]. Wszystkie parametry przepływu, czyli opory oraz poziomy ciśnienia akustycznego można odczytać z programu doboru firmy Frapol pod adresem Każdy wyprodukowany przez nas elektronicznie sterowany regulator przepływu powietrza jest cechowany na stanowisku pomiarowym VAV dla wartości przepływu nominalnego określonej przez Zamawiającego. Wprowadzane są również podane w zamówieniu wartości. Produkowane przez firmę Frapol regulatory VAV charakteryzuje: wysoka dokładność regulacji przepływu strumienia ( poniżej 3%) bardzo dobra jakość wykonania możliwość wykorzystania regulatora jako elementu odcinającego, łatwa możliwość zastosowania osłony tłumiącej hałas, bezobsługowość wszystkie części są zabezpieczone antykorozyjnie i cechuje je długi czas użytkowania. Element sterujący dla VAV- Compact

6 Zestaw VAV-Compact z siłownikiem LMV-D3 -MP stosowany jest do niezależnej od ciśnienia regulacji aparatów (boxów) VAV. Przy nastawie ciągłej, zestaw sterowany jest sygnałami z nastawnika położenia (pozycjonera), regulatora wiodącego, lub z systemu DDC. Poprzez prostą zmianę oprzewodowania dla sygnałów prądu zmiennego, możliwe są również różne rodzaje pracy, w układzie sterowania wymuszonego. Zestaw LMV-D3-MP posiada czujnik różnicowy ciśnienia dynamicznego oraz część pomiarowo-regulacyjną z mikroprocesorem. Działanie i ustawienie Poprzez wciśnięcie przycisku na obudowie przyrządu, możliwe jest wysprzęglenie przekładni i ręczne przestawienie przepustnicy. Programowanie zakresu roboczego, jak również parametrów roboczych V MIN i V MAX realizowane jest jednym z przyrządów dodatkowych układu komunikacji PP: ZTH-VAV (ZTH-GEN) (dla sprawdzania i ustawiania bezpośrednio na instalacji) ZIP-RS 232(dla ustawienia przez OEM) Zalety systemu komunikacji PP to: możliwość sprawdzenia wartości aktualnej i zdalna zmiana parametrów, prawie absolutne wyeliminowanie możliwości nieprawidłowych manipulacji przez nie posiadający odpowiednich kwalifikacji, lub nieupoważniony personel.

7 Ważna wskazówka Producent regulatorów VAV jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż i właściwe nastawy zestawu LMV-D3-MP, jak również za dokładność regulatora VAV - jako całości. Z tego względu zestawy LMV-D3-MP rozprowadzane są do producentów regulatorów VAV. Wymiary siłownika LMV-D3-MP

8 Dane techniczne LMV-D3-MP Napięcie znamionowe 24V AC, 50/60 Hz 24V DC Zakres roboczy 19,2 28,8V AC 21,6 28,8 V DC Pobór mocy 2W Moc znamionowa 5,5VA Wielkość sygnału wiodącego 0 10V ( Prowadzenie w zakresie V MIN do V MAX ) Oporność wejściowa min. 100kΩ sterowanie wymuszone <ZAM>, V MIN,V S,V MAX i Rodzaje sterowania roboczego <OTW>selektywne oprzewodowanie od napięcia zasilającego Wybieralny zakres roboczy (,,Mode''),,2 10 V''=2 10V w przedziale V MIN V MAX,,0 10 V''=0 10V w przedziale V MIN V MAX DC ,5 ma (Mode 2 10) Sygnał aktualnej wielkości strumienia przepływu U DC ,5 ma (Mode 0 10) Sygnały liniowe, odpowiednio 0 100% V MIN Zakres pomiarowy czujnika Pa Przyłącze Kabel 4x0,75 mm2 Kierunek obrotu wybieralny L/R ( ustala OEM) Klasa ochronności III ( napięcie bezpieczne -niskie) Stopień ochrony IP54 Kąt obrotu max. 95,( przestawialne zderzaki mechaniczne) Moment obrotowy 5Nm Wskaźnik położenia mechaniczny Temperatura otoczenia st C Temperatura składowania st C Sprawdzian wilgotności wg: EN Emit. zakłóc. elektromagnetycznych CE zgodnie z 89/336/\EEC Poziom natężenia dźwięku max. 35dB (A) Obsługa bezobsługowy Masa 500g Dostosowane do użytkownika - praca ciągła i sterowanie wymuszone przy pomocy LMV-D3-MP Dla prawidłowej pracy systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń odpowiadającej wymaganiom użytkowników, konieczne jest nie tylko ciągłe regulowanie strumienia objętości za pomocą sygnałów prądu stałego, ale również praca przy regulowanych stopniowo - stałych przepływach. Za pomocą regulatora VAV-Compact, możliwa jest bezproblemowa realizacja takiego - kombinowanego rodzaju pracy. Wejście w (3), dla parametrów wiodących, reaguje

9 zarówno na sygnały sterowania nastawy ciągłej jak i na sygnały sterowania wymuszonego, wyprowadzane z napięcia prądu zmiennego. Możliwe jest równoległe załączanie kilku aparatów, również w kombinacji z regulatorami VRD2. Ze względów technicznych sterowanie wymuszone do pozycji ZAM możliwe jest tylko w zakresie roboczym V, albo generalnie tylko przy nastawie 0% dla V MIN. Poniższe schematy pokazują standardowe nastawy BELIMO. W razie potrzeby producent - (OEM) może, za pomocą PC przeprogramować i zmienić te nastawy. Schematy możliwych układów sterowania dostępne są w karcie katalogowej siłownika LMV-D3-MP. Montaż regulatorów przepływu Regulator przepływu stanowi jeden z elementów sieci wentylacyjno klimatyzacyjnej i powinien zostać zabudowany zgodnie z zasadami montażu instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej. Kierunek napływu powietrza na listwę pomiarową pokazują strzałki umieszczone na obudowie regulatora przepływu. Po zamontowaniu regulatora należy sprawdzić czy przepustnica nie jest całkowicie zamknięta. Regulator nie powinien być montowany bezpośrednio za kolanami, za odgałęzieniami trójnika i za dyfuzorami lub konfuzorami o kącie wierzchołkowym większym od 15. Minimalna odległość winna wynosić (D średnica hydrauliczna) : 1D od łuków i kolan, 2D 3D od trójników, 1D 2D od dyfuzorów i konfuzorów.

10 Podłączenie elektryczne Podłączenie elektryczne elektronicznego regulatora LMV-D3-MP powinno zostać wykonane zgodnie ze schematem podanym w karcie katalogowej siłownika przez wykwalifikowaną osobę. Przykład zamówienia Uwaga: W przypadku zamawiania regulatorów w wykonaniu specjalnym, lub wyposażonych w niestandardową szynę komunikacyjną, okres realizacji może ulec zmianie. W przypadku zamawiania regulatorów sterujących ciśnieniem zamiast parametrów przepływu należy podać zakres sterowanych ciśnień.

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ M R M 1 2 Regulator mocy biernej www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd elektryczny to zawór regulacyjny z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja zależna od potrzeb

Klimatyzacja zależna od potrzeb Klimatyzacja zależna od potrzeb WISETM Powietrzny system klimatyzacyjny GOLDTM Centrala wentylacyjna - rozwiązanie systemowe CONDUCTORTM Wodny system klimatyzacyjny www.swegon.pl Demand-controlled ventilation

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle denergooszczę VBP aereco niezwykle na new wentylacja 50 % wentylacja VBP HIGRO wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco aereco niezwykle energooszczędna wentylacja % Dlaczego systemy aereco

Bardziej szczegółowo

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne produkt Informacja na temat palników olejowich, gazowych i dwupaliwowych WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne Tradycja i postęp: Nowe palniki

Bardziej szczegółowo

treści 040608111114161920222324252627

treści 040608111114161920222324252627 osuszacze COTES 10 osuszacze COTES Misją KLIMA-THERM S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości, dający pełną satysfakcję Klientom oraz zapewniający

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam.

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011 Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 : kotły o mocy od 190 do 698 kw CA 530 : kotły o mocy od 700 do 2600 kw CA 430 CA 530 Tylko ogrzewanie (wytwarzanie c.w.u. w niezależnym podgrzewaczu)

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat Nowość! Monoblok 24 i 26 HP Ogrzewanie do -250C DVM S to system klimatyzacji 5. generacji charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo