A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr"

Transkrypt

1 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

2 Klucz do numeracji aplikacji IRC Układ System - Zastosowanie - Numer -> I R C - V A V - IRC Zastosowanie ze zmiennym przepływem (VAV) I R C - V A V System IRC VAV wariant I R C - V A V pod-wariant Klucz System - Zastosowanie - Numer -> System Zastosowanie I R C - A I R - IRC Do przepustnic I R C - V A C - IRC VAV I R C - W A T - IRC Do instalacji wodnych I R C - C L C - IRC Do belek klimatyzacyjnych / ogrzewania sufitowego I R C - V A R - IRC Różne 2

3 Przegląd zastosowań systemów IRC Biblioteka zastosowań zawiera przykłady aplikacji opartych na sprawdzonych w praktyce siłownikach Belimo do przepustnic lub zaworów oraz nowych regulatora pomieszczeniowych z serii CR24. Zastosowania podzielono ze względu na typ systemu. Biblioteka jest regularnie aktualizowana, najnowsze wydanie jest udostępniane na naszych stronach internetowych: Systemy wentylacji z przepływem zależnym od ciśnienia Zastosowanie Opis Typ regulatora CR24 IRC-AIR Sterowanie przepustnicą w systemie jednokanałowym, chłodzenie regulowane w zależności od temperatury w pomieszczeniu CR24-B1 IRC-AIR Sterowanie przepustnicą w systemie jednokanałowym, z funkcją przełączania CR24-B1 Systemy VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia Zastosowanie Opis Typ regulatora CR24 IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, regulacja w zależności od temperatury w pomieszczeniu CR24-B1 IRC-VAV IRC-VAV IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, z opcją Boost: regulacja w zależności od temperatury Jednokanałowy system VAV, temperatura w pomieszczeniu regulowana zaworem nagrzewnicy wtórnej sterowanym napięciem V Jednokanałowy system VAV, temperatura w pomieszczeniu regulowana zaworem nagrzewnicy wtórnej sterowanym 3-punktowo CR24-B3 CR24-B3 CR24-B2 IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, z belką chłodniczą CR24-B3 Zastosowania w instalacjach wodnych Zastosowanie Opis Typ regulatora CR24 IRC-WAT system 2-rururowy z zaworem nagrzewnicy wtórnej sterowanym 3- punktowo, regulacja w zależności od temperatury w pomieszczeniu CR24-B2 IRC-WAT rurowy system wymiennika ciepła, z funkcją przełączania CR24-B1 Systemy z belką chłodniczą / ogrzewaniem sufitowym Zastosowanie Opis Typ regulatora CR24 IRC-CLC Belka chłodnicza system 2-rurowy, regulacja w zależności od temperatury w pomieszczeniu CR24-B3 IRC-CLC rurowy system belki chłodniczej/ogrzewania sufitowego, z funkcją przełączania CR24-B3 Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. 3

4 Przegląd zastosowań systemów IRC Systemy powietrzne z przepływem zależnym od ciśnienia Zastosowanie Opis Typ regulatora CR24 IRC-AIR Sterowanie przepustnicą w systemie jednokanałowym, chłodzenie regulowane w zależności od temperatury w pomieszczeniu CR24-B1 IRC-AIR Sterowanie przepustnicą w systemie jednokanałowym, z funkcją przełączania CR24-B1 4

5 Systemy wentylacji z przepływem zależnym od ciśnienia IRC-AIR Sterowanie przepustnicą w systemie jednokanałowym, chłodzenie regulowane w zależności od temperatury w pomieszczeniu Schemat połączeń CR24-B1 zewnętrzny czujnik NTC zdalne modyfikowanie CR24-B1 Powietrze nawiewane Powietrze wywiewane Sterowanie przepustnicą z przepływem zależnym od ciśnienia. Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana w zależności od sygnału nastawczego siłowników przepustnicy. Sterowanie siłownikiem: V - ai/di1 / czujnik zewnętrzny* - di2 - ai2 Zdalne modyfikowanie * - ao1 Wyjście systemowe (0)2 10 V Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Wskazówki Sterowanie przepustnicą: V Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B1 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 di2: - przełączanie di2 oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy, np. czujka ruchu zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima Zakres regulacji WH: CR24-A1 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B1 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 5

6 Systemy wentylacji z przepływem zależnym od ciśnienia IRC-AIR Sterowanie przepustnicą w systemie jednokanałowym, z funkcją przełączania ogrzewanie/chłodzenie Schemat połączeń CR24-B1 zewnętrzny czujnik NTC zdalne modyfikowanie Przełączanie Przełączanie CR24-B1 Wejście di2: chłodzenie ogrzewanie Przełączanie V Sterowanie przepustnicą w systemie jednokanałowym z przepływem zależnym od ciśnienia, z funkcją przełączania ogrzewanie / chłodzenie. Przełączanie ogrzewanie <-> chłodzenie jest realizowane przy użyciu zestyku bezpotencjałowego, np. w zależności od temperatury powietrza nawiewanego. - ai/di1 / czujnik zewnętrzny* - di2 Przełączanie - ai2 Zdalne modyfikowanie * ogrzewanie chłodzenie - ao1 Przełączanie siłownika V Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Wskazówka Sterowanie siłownikiem: V Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B1 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 di2: - przełączanie oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima Zakres regulacji WH: Obsługa CR24-A1 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B1 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 6

7 Przegląd zastosowań systemów IRC Systemy VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia Zastosowanie Opis Typ regulatora CR24 IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, regulacja w zależności od temperatury w pomieszczeniu CR24-B1 IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, z opcją Boost: regulacja w zależności od temperatury CR24-B3 IRC-VAV Dwukanałowy system VAV, z pomieszczeniowym regulatorem temperatury nowość CR24-B1 IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, temperatura w pomieszczeniu regulowana zaworem nagrzewnicy wtórnej sterowanym napięciem V CR24-B3 IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, temperatura w pomieszczeniu regulowana zaworem nagrzewnicy wtórnej sterowanym 3-punktowo CR24-B2 IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, temperatura w pomieszczeniu regulowana 1-stopniową elektryczną nagrzewnicą wtórną nowość CR24-B2E IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, temperatura w pomieszczeniu regulowana 2-stopniową elektryczną nagrzewnicą wtórną nowość CR24-B2E IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, temperatura w pomieszczeniu regulowana zaworem Zamknij/Otwórz nagrzewnicy wodnej nowość CR24-B2E IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, z kasetą klimatyzacyjną CR24-B3 7

8 System VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, regulacja w zależności od temperatury w pomieszczeniu Schemat połączeń CR24-B1 zewnętrzny czujnik NTC zdalne modyfikowanie Sterowanie regulatorem VAV: 2..0,10V 1) Urządzenie nadrzędne - podrzędne lub 2) Urządzenia pracujące równolegle Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana w zależności od sygnału nastawczego boksów (regulatorów) VAV. Wartości krańcowe zakresu zmian przepływu objętościowego V min...v max są równe: - V min wymiana powietrza wymagana ze względów higienicznych - V max żądanie maksymalnego chłodzenia. - ai/di1 / czujnik zewnętrzny* - di2 - ai2 Zdalne modyfikowanie * - ao1 Wyjście systemowe VAV (0)2 10 V Przepływ objętościowy Zamknięte Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Wskazówki Zastosowanie wymaga sterowania regulatorem VAV: V Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B1 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 di2: - przełączanie Zakres regulacji WH: di2 oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy, np. czujka ruchu zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima CR24-A1 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B1 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 8

9 System VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia IRC-VAV Jednokanałowy system VAV, z opcją Boost regulacja w zależności od temperatury Schemat połączeń CR24-B3 Zewnętrzny czujnik temperatury modyfikowanie * Boost Boost Sterowanie regulatorem VAV: V 1) Urządzenie nadrzędne - podrzędne lub 2) Urządzenia pracujące równolegle Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana w zależności od sygnału nastawczego boksów (regulatorów) VAV. Wartości krańcowe zakresu zmian przepływu objętościowego V min...v max odpowiadają: wymianie powietrza wymaganej ze względów higienicznych... żądaniu maksymalnego chłodzenia. Wstępne klimatyzowanie pomieszczenia może być włączane za pośrednictwem wejścia Boost di3, np. przez zewnętrzny wyłącznik czasowy, czy system automatyki budynku. Funkcja Boost regulacja w zależności od temperatury - włączona: wejście di3 aktywne -> wyjście VAV ao1 10V (V max) - wyłączona: wejście di3 nieaktywne lub -> praca automatyczna osiągnięta wartość komfort -> praca automatyczna - ai/di1 / czujnik zewnętrzny* - di2 - di3 Boost - ai2 Zdalne modyfikowanie * Przepływ objętościowy - ao1 Wyjście systemowe VAV Funkcja Boost regulacja w zależności od temperatury Zamknięte Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Wskazówki Zastosowanie wymaga sterowania regulatorem VAV: V Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B3 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 V max ogrzewanie: wyłączone - 80% 3 ao2: przełączanie ogrzewanie - chłodzenie 4 di3: przełączanie Boost - punkt rosy 5 Boost : Temp. - V max 6 regulator PI - P Zakres regulacji W H : di2 oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy, np. czujka ruchu zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima CR24-A3 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B3 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 9

10 System VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia IRC-VAV Dwukanałowy system VAV z pomieszczeniowym regulatorem temperatury Schemat połączeń CR24-B1 zewnętrzny czujnik NTC zdalne modyfikowanie gorące powietrze Odcinanie kanału zimnego powietrza zimne powietrze Mieszacz dwukanałowy Sterowanie regulatorem VAV: V - ai/di1 Czujnik zewn. * / odcinanie kanału zimnego powietrza* - di2 * - ai2 Zdalne modyfikowanie * - ao1 Wyjście systemowe VAV (0)2 10 V VAV - regulator mieszania zimnego powietrza CAV regulator gorącego powietrza Zimne oraz gorące powietrze dostarczane przed system dwukanałowy jest mieszane przez regulatory przepływu odpowiednio do sygnału nastawczego z pomieszczenia. W trybie ogrzewania regulator stałego przepływu powietrza (CAV) umożliwia dostarczanie odpowiedniej ilości gorącego powietrza. Przy zapotrzebowaniu na chłodzenie, regulator VAV dodaje zimne powietrze odpowiednio do sygnału z pomieszczeniowego regulatora temperatury CR24. Gdy udział zimnego powietrza będzie większy od udziału powietrza gorącego, następuje zamknięcie przepustnicy powietrza gorącego i do systemu jest dostarczane tylko zimne powietrze. Opcja: Kanał zimnego powietrza może być zamykany przy użyciu zestyku podłączonego do wejścia di1. Powietrze nawiewane ogrzewanie obszar mieszania chłodzenie Przepływ objętościowy ogrzewanie chłodzenie Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. gorące powietrze zimne powietrze tpomieszczenia Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Wskazówki chłodzenie proporcjonalne Zastosowanie wymaga sterowania regulatorem VAV: V Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B1 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 di2: - przełączanie d1 di2 Odcinanie kanału zimnego powietrza, np. przy użyciu zewnętrznego wyłącznika czasowego, np. czujka ruchu zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/ zima Zakres regulacji W H : CR24-A1 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B1 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 10

11 System VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia IRC-VAV Jednokanałowy system VAV z zaworem nagrzewnicy wtórnej sterowanym napięciem V Schemat połączeń CR24-B3 zewnętrzny czujnik NTC zdalne modyfikowanie Boost Boost ogrzewanie V Wskazówka - sterowanie regulatorem VAV: V 1) Urządzenie nadrzędne - podrzędne lub 2) Urządzenia pracujące równolegle - ai/di1 / czujnik zewnętrzny* - di2 - di3 Boost * - ai2 Zdalne modyfikowanie * - ao1 Wyjście systemowe VAV - ao3 Wyjście ogrzewania 3-punktowe Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana w zależności od sygnału nastawczego boksów (regulatorów) VAV. Wartości krańcowe zakresu zmian przepływu objętościowego V min...v max są równe: - V min wymiana powietrza wymagana ze względów higienicznych, - V max żądanie maksymalnego chłodzenia. Przy żądaniu ogrzewania praca nagrzewnicy wtórnej jest regulowana za pośrednictwem zaworu sterowanego sygnałem V. Wówczas, w celu zapewnienia wymaganego przepływu powietrza przez nagrzewnicę wtórną, przepływ objętościowy jest regulowany w zakresie V min... 80% V max. Opcja: Wejście di3, na które jest podany sygnał Boost umożliwia wstępne klimatyzowanie pomieszczenia. Funkcja Boost może być używana w dwóch trybach: - Boost regulacja w zależności od temperatury: szybkie nagrzewanie lub schładzanie pomieszczenia; - Boost V max: przewietrzanie pomieszczenia, możliwość oddymiania Przepływ objętościowy powietrza Funkcja Boost regulacja w zależności od temperatury Boost V max: zamknięte Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B3 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 V max ogrzewanie: wyłączone - 80% 3 ao2: przełączanie ogrzewanie - chłodzenie 4 di3: przełączanie Boost - punkt rosy 5 Boost : Temp. - V max 6 regulator PI - P Zakres regulacji W H : Wskazówki - Zastosowanie wymaga sterowania regulatorem VAV: V - Wyjście ogrzewania ao2: V di2 di3 oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy, np. czujka ruchu Boost, np. system BMS, wyłącznik czasowy zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima CR24-A3 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B3 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 11

12 System VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia IRC-VAV Jednokanałowy system VAV z zaworem nagrzewnicy wtórnej sterowanym 3-punktowo Schemat połączeń CR24-B2 zewnętrzny czujnik NTC zdalne modyfikowanie Przewietrzanie Przewietrzanie ogrzewanie 3-punktowe Wskazówka - Sterowanie regulatorem VAV: V 1) Urządzenie nadrzędne - podrzędne lub 2) Urządzenia pracujące równolegle - ai/di1 / czujnik zewnętrzny* - di2 - di3 Przewietrzanie* - ai2 Zdalne modyfikowanie * Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana w zależności od sygnału nastawczego boksów (regulatorów) VAV. Wartości krańcowe zakresu zmian przepływu objętościowego powietrza V min...v max są równe: - V min wymiana powietrza wymagana ze względów higienicznych, - V max żądanie maksymalnego chłodzenia. Przy żądaniu ogrzewania praca nagrzewnicy wtórnej jest regulowana za pośrednictwem zaworu sterowanego 3-punktowo. Wówczas, w celu zapewnienia wymaganego przepływu powietrza przez nagrzewnicę wtórną, przepływ objętościowy jest regulowany w zakresie V min... 80% V max. Opcja: Wejście binarne di3 umożliwia wymuszenie pracy aplikacji VAV. Typowym zastosowaniem jest przewietrzanie przy użyciu niezależnej pętli sterowania jakością powietrza, oddymianie, itp. Wymuszone przewietrzanie nie wpływa na wyjście ogrzewania. - ao1 Wyjście systemowe VAV - ao3 Wyjście ogrzewania 3-punktowe Przewietrzanie Przepływ objętościowy powietrza zamknięte Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B2 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 V max ogrzewanie: wyłączone - 80% Zakres regulacji WH: Wskazówki - Zastosowanie wymaga sterowania regulatorem VAV: V - Wyjście ogrzewania ao3: siłownik 3-punktowy, zoptymalizowane dla czasu działania 150 s di2 di3 oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy, np. czujka ruchu Przewietrzanie, np. system kontroli jakości powietrza, zewnętrzny wyłącznik czasowy zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima CR24-A2 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B2 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 12

13 System VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia IRC-VAV Jednokanałowy system VAV z 1-stopniową elektryczną nagrzewnicą wtórną Schemat połączeń CR24-B2E temp. powietrza nawiewanego NTC 5 K zdalne modyfikowanie : Obwód bezpieczeństwa oraz instalacja muszą być wykonane zgodnie z krajowymi przepisami i normami! Elektryczna nagrzewnica wtórna VAV 1 (opcjonalnie) VAV 2 Boost a) połączenie równoległe b) połączenie urządzenie nadrzędne - podrzędne - ai/di1 Ograniczenie nawiewu powietrza * / oszczędzanie energii * - di2 * - di3 Boost * - ai2 Zdalne modyfikowanie * Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana w zależności od sygnału nastawczego boksów (regulatorów) VAV. Wartości krańcowe zakresu zmian przepływu objętościowego powietrza: V min...v max: - V min wymiana powietrza wymagana ze względów higienicznych, - V max żądanie maksymalnego chłodzenia. Przy żądaniu ogrzewania nagrzewnica wtórna jest sterowana przez dwustanowe wyjście triaka. Aby zapewnić przenoszenie ciepła, przepływ objętościowy jest zwiększany do % V max. : Przy zastosowaniu zewnętrznego czujnika montowanego w kanale nawiewnym można ograniczyć maksymalną temperaturę powietrza nawiewanego do około 50 C. - ao1 Wyjście systemowe VAV (0)2 10 V - do3/1 Wyjście ogrzewania 24 VAC dwustanowe Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie oraz karcie katalogowej CR24-B2E. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B2E 1 Stopnie: 1 lub 2 - binarne 2 V max ogrzewanie: wyłączone - 80% Wskazówki - Zastosowanie wymaga sterowania regulatorem VAV: V di2 di3 oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy, np. czujka ruchu Boost, np. system BMS, wyłącznik czasowy Ograniczenie temperatury powietrza nawiewanego, czujnik NTC 5 K zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima Zakres regulacji WH: CR24-A2E bez interfejsu użytkownika CR24-B2E z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO Tryb: AUTO - ECO - MAX 13

14 System VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia IRC-VAV Jednokanałowy system VAV z 2-stopniową elektryczną nagrzewnicą wtórną Schemat połączeń CR24-B2E temp. powietrza nawiewanego NTC 5 K zdalne modyfikowanie : Obwód bezpieczeństwa oraz instalacja muszą być wykonane zgodnie z krajowymi przepisami i normami! Stopień I Stopień II Elektryczna nagrzewnica wtórna VAV 1 (opcjonalnie) VAV 2 Boost a) połączenie równoległe b) połączenie urządzenie nadrzędne - podrzędne - ai/di1 ograniczenie nawiewu powietrza * / oszczędzanie energii * - di2 * - di3 Boost * - ai2 Zdalne modyfikowanie * Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana w zależności od sygnału nastawczego boksów (regulatorów) VAV. Wartości krańcowe zakresu zmian przepływu objętościowego powietrza: V min...v max: - V min wymiana powietrza wymagana ze względów higienicznych, - V max żądanie maksymalnego chłodzenia. Przy żądaniu ogrzewania 2-stopniowa nagrzewnica wtórna jest sterowana przez dwustanowe wyjście triaka w trybie binarnym, dzięki czemu uzyskuje się sterowanie zbliżone do analogowego. Aby zapewnić przenoszenie ciepła, przepływ objętościowy jest zwiększany do ,80% V max. : Przy zastosowaniu zewnętrznego czujnika montowanego w kanale nawiewnym można ograniczyć maksymalną temperaturę powietrza nawiewanego do około 50 C. - ao1 Wyjście systemowe VAV (0)2 10 V - do3/1 Wyjście ogrzewania I 24 V AC dwustanowe - do3/2 Wyjście ogrzewania II 24 V AC dwustanowe Boost Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie oraz karcie katalogowej CR24-B2E. Wskazówki - Zastosowanie wymaga sterowania regulatorem VAV: V Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B2E 1 Stopnie: 1 lub 2 - binarne 2 V max ogrzewanie: wyłączone - 80% di2 di3 oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy, np. czujka ruchu Boost, np. system BMS, wyłącznik czasowy Ograniczenie temperatury powietrza nawiewanego, czujnik NTC 5 K Zakres regulacji WH: zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima CR24-A2E bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B2E z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 14

15 System VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia IRC-VAV Jednokanałowy system VAV z nagrzewnicą wodną sterowaną zaworem Zamknij/Otwórz Schemat połączeń CR24-B2E zdalne modyfikowanie Boost Boost Zawór nagrzewnicy wodnej 24 V AC Zamknij/Otwórz VAV 1 (opcjonalnie) VAV 2 a) połączenie równoległe b) połączenie urządzenie nadrzędne - podrzędne Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana w zależności od sygnału nastawczego boksów (regulatorów) VAV. Wartości krańcowe zakresu zmian przepływu objętościowego powietrza: V min...v max: - V min wymiana powietrza wymagana ze względów higienicznych, - V max żądanie maksymalnego chłodzenia. Przy żądaniu ogrzewania zawór Zamknij/Otwórz nagrzewnicy wodnej jest sterowany przez wyjście triaka regulatora CR24. - di1 * - di2 * - di3 Boost * - ai2 Zdalne modyfikowanie * Boost - ao1 Wyjście systemowe VAV (0)2 10 V - do3/1 Wyjście ogrzewania 24 V AC dwustanowe Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie oraz karcie katalogowej CR24-B2E. Wskazówki - Zastosowanie wymaga sterowania regulatorem VAV: V Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B2E 1 Stopnie: 1 lub 2 - binarne 2 V max ogrzewanie: wyłączone - 80% di2 di3 oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy, np. czujka ruchu Boost, np. system BMS, wyłącznik czasowy zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima Zakres regulacji WH: CR24-A2E bez interfejsu użytkownika CR24-B2E z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO Tryb: AUTO - ECO - MAX

16 System VAV z przepływem niezależnym od ciśnienia IRC-VAV Jednokanałowy system VAV z belką chłodniczą Schemat połączeń CR24-B3 zewnętrzny czujnik NTC modyfikowanie Punkt rosy Sterowanie regulatorem VAV: V a) chłodzenie V a) 1) Urządzenie nadrzędne - podrzędne lub 2) Urządzenia pracujące równolegle a) W przypadku sekwencyjnej pracy urządzeń trzeba odpowiednio sparametryzować wejście sygnału sterującego. Monitorowanie punktu rosy: chłodzenie Temperatura poniżej punktu rosy Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana w zależności od sygnału nastawczego boksów (regulatorów) VAV oraz kasety klimatyzacyjnej. Wartości krańcowe zakresu zmian przepływu objętościowego powietrza V min...v max są równe: wymianie powietrza wymaganej ze względów higienicznych... żądaniu maksymalnego chłodzenia. Opcja sekwencyjnego sterowania urządzeniami: W sekwencji sterowania mogą też być używane dwa urządzenia chłodzące: Urządzenie 1 kaseta klimatyzacyjna: 0 5 V (siłownik MFT) Urządzenie 2 VAV: 5 10 V (regulator MFT. Np. NMV-D2M) - ai/di1 / czujnik zewnętrzny* - di2 - di3 Monitorowanie punktu rosy - ai2 Zdalne modyfikowanie * - ao1 Wyjście systemowe VAV (0)2 10 V - ao3 Wyjście chłodzenia V Przepływ objętościowy ao2 kaseta klimatyzacyjna zamknięte Opcja sekwencyjnego sterowania urządzeniami ao2 kaseta klimatyzacyjna Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B3 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 V max ogrzewanie: wyłączone - 80% 3 ao2: przełączanie ogrzewanie - chłodzenie 4 di3: przełączanie Boost - punkt rosy 5 Boost : Temp. - V max 6 regulator PI - P Zakres regulacji WH: Wskazówki - Zastosowanie wymaga sterowania regulatorem VAV: V - Wyjście chłodzenia V W przypadku sekwencyjnego sterowania urządzeniami, wejście sygnału sterującego siłownikami MFT trzeba odpowiednio sparametryzować (przy użyciu oprogramowania PC-TOOL lub przyrządu MFT-H). di2 oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy, np. czujka ruchu zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima CR24-A3 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B3 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 16

17 Przegląd zastosowań systemów IRC Zastosowania w instalacjach wodnych Zastosowanie Opis Typ regulatora CR24 IRC-WAT system 2-rururowy z zaworem nagrzewnicy wtórnej sterowanym 3- punktowo, regulacja w zależności od temperatury w pomieszczeniu CR24-B2 IRC-WAT rurowy system wymiennika ciepła, z funkcją przełączania CR24-B1 17

18 Zastosowanie w instalacjach wodnych IRC-WAT System nagrzewnicy wtórnej z zaworem sterowanym 3-punktowo, regulacja w zależności od temperatury w pomieszczeniu Schemat połączeń CR24-B2 Zewnętrzny czujnik NTC Modyfikowanie ogrzewanie 3-punktowe Aplikacja z nagrzewnicą wtórną sterowaną w zależności od zapotrzebowania na energię, odpowiednio do temperatury w pomieszczeniu. - ai/di1 / czujnik zewnętrzny* - di2 - ai2 Zdalne modyfikowanie * - ao1 Zawór ogrzewania 3-punktowy Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Wskazówka Wyjście ogrzewania ao3: siłownik 3-punktowy, zoptymalizowane dla czasu działania 150 s Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B2 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 V max ogrzewanie: wyłączone - 80% Zakres regulacji WH: oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima CR24-A2 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B2 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 18

19 Zastosowanie w instalacjach wodnych IRC-WAT rurowy wymiennik ciepła z funkcją przełączania Schemat połączeń CR24-B1 Zewnętrzny czujnik NTC Modyfikowanie Przełączanie Przełączanie Przełączanie V Zastosowanie w systemie 2-rurowym, regulowanym zgodnie z zapotrzebowaniem, z funkcją przełączania. Przełączanie ogrzewanie <- > chłodzenie jest realizowane przy użyciu zestyku bezpotencjałowego, np. w zależności od temperatury w systemie zasilania. - ai/di1 / czujnik zewnętrzny* - di2 Sygnał przełączania - ai2 Zdalne modyfikowanie * ogrzewanie chłodzenie - ao1 Przełączanie siłownika V Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Wskazówka Ustawianie siłownika: V Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B1 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 di2: - przełączanie oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima Zakres regulacji WH: CR24-A1 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B1 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 19

20 Przegląd zastosowań systemów IRC Systemy z belką chłodniczą / ogrzewaniem sufitowym Zastosowanie Opis Typ regulatora CR24 IRC-CLC Belka chłodnicza system 2-rurowy, regulacja w zależności od temperatury w pomieszczeniu CR24-B3 IRC-CLC rurowy system belki chłodniczej/ogrzewania sufitowego, z funkcją przełączania CR24-B3 20

21 Systemy z belką chłodniczą / ogrzewaniem sufitowym IRC-CLC Kaseta klimatyzacyjna system 2-rurowy, regulacja w zależności od temperatury w pomieszczeniu Schemat połączeń CR24-B3 zewnętrzny czujnik NTC zdalne modyfikowanie Ogranicznik punktu rosy zdalne modyfikowanie chłodzenie V System z belką chłodniczą składający się pomieszczeniowego regulatora temperatury oraz zaworu chłodzenia sterowanego napięciem V. Ogranicznik punktu rosy zabezpiecza przed skraplaniem się pary wodnej wyłączając chłodzenie sygnałem 2-punktowym. Ograniczenie punktu rosy: chłodzenie poniżej punktu rosy - ai/di1 / czujnik zewnętrzny* - di2 - di3 Ogranicznik punktu rosy - ai2 Zdalne modyfikowanie * - ao2 Wyjście chłodzenia V ogranicznik punktu rosy Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Wskazówka - Wyjście chłodzenia ao2: V Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B3 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 V max ogrzewanie: wyłączone - 80% 3 ao2: przełączanie ogrzewanie - chłodzenie 4 di3: przełączanie Boost - punkt rosy 5 Boost : Temp. - V max 6 regulator PI - P Zakres regulacji WH: di2 oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy, np. czujka ruchu zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima CR24-A3 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B3 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 21

22 Systemy z belką chłodniczą / ogrzewaniem sufitowym IRC-CLC rurowy system kasety klimatyzacyjnej z funkcją przełączania Schemat połączeń CR24-B3 Zewnętrzny czujnik NTC Modyfikowanie Przełączanie Przełączanie Punkt rosy Funkcja wejścia di2: ogrzewanie / chłodzenie V chłodzenie temperatura poniżej punktu rosy lub ogrzewanie Pomieszczeniowy regulator temperatury jest wyposażony w funkcję przełączania ogrzewanie/chłodzenie, sterującą wspólnym zaworem sygnałem V, wodny system sufitowy może być używany do ogrzewania oraz chłodzenia. Funkcja przełączania jest włączana zewnętrznym poleceniem, doprowadzonym do wejścia binarnego di3. Ogranicznik punktu rosy zabezpiecza przed skraplaniem się pary wodnej wyłączając chłodzenie sygnałem 2-punktowym. - ai/di1 / czujnik zewnętrzny* - di2 - di3 Ogranicznik punktu rosy / przełączanie - ai2 Zdalne modyfikowanie * - ao2 ogrzewanie / chłodzenie V ao2 ogrzewanie Przełączanie ao2 chłodzenie Temperatura poniżej punktu rosy Numeracja styków odpowiada oznaczeniom zacisków połączeniowych siłownika Belimo. Szczegółowy opis działania oraz dane techniczne regulatora CR24 zamieszczono w Informacjach o wyrobie. Konfiguracja, ustawienia regulatora CR24-B3 1 Zakres proporcjonalności: standardowy - szeroki 2 V max ogrzewanie: wyłączone - 80% 3 ao2: przełączanie ogrzewanie - chłodzenie 4 di3: przełączanie Boost - punkt rosy 5 Boost : Temp. - V max 6 regulator PI - P Zakres regulacji WH: Wskazówka - Wyjście chłodzenia ao2: V di2 oszczędzanie, np. przełącznik okienny, zewnętrzny wyłącznik czasowy, np. czujka ruchu zewnętrzny czujnik temperatury kanał wywiewny zewnętrzne modyfikowanie, np. kompensacja lato/zima CR24-A3 bez interfejsu użytkownika Tryb: AUTO CR24-B3 z interfejsem użytkownika Tryb: AUTO - ECO - MAX 22

23 23

24 Pełna oferta 5 lat gwarancji Przedstawicielstwa na całym wiecie Pełny asortyment z jednego źródła Sprawdzona jako Krótki czas dostawy Kompleksowa obsługa Polska BELIMO Silowniki S.A. ul. Zagadkl Warszawa Tel Tel Tel Telefax Firma Belimo na świecie:

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Arkusz informacyjny Regulator ECL Comfort 30, panele zdalnego sterowania ECA 30/3 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis ECL Comfort 30 ECL Comfort 30 jest to elektroniczny regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

3. REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

3. REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU Zastosowanie Regulatory VAV ( ang. Variable Air Volume ) stosowane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do płynnej regulacji ilości powietrza nawiewnego do pomieszczenia w zakresie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis Regulator ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 jest to elektroniczny regulator temperatury z

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis Regulator ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 jest to elektroniczny regulator temperatury z

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08. Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.2015) APP_UPC_v100 Sterownicę wykonano zgodnie z Normą Europejską IEC/EN 60439-1 + AC Rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

AIRFLOWCONTROL. Poradnik projektowania. Elementy systemów regulacji rozdziału powietrza

AIRFLOWCONTROL. Poradnik projektowania. Elementy systemów regulacji rozdziału powietrza AIRFLOWCONTROL Poradnik projektowania Elementy systemów regulacji rozdziału powietrza Poradnik projektowania Elementy systemów rozdziału powietrza Doświadczenie i innowacje Spis treści Doświadczenie i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL lennoxemeia.com SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 ROOFTOP INSTRUKCJA STEROWNIKA Ref : CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja zależna od potrzeb

Klimatyzacja zależna od potrzeb Klimatyzacja zależna od potrzeb WISETM Powietrzny system klimatyzacyjny GOLDTM Centrala wentylacyjna - rozwiązanie systemowe CONDUCTORTM Wodny system klimatyzacyjny www.swegon.pl Demand-controlled ventilation

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012 A-TL1 Numer umowy : PSSE/2678 TEMAT / OBIEKT / : Gdański Park Naukowo Technologiczny Etap III, Budynek A dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, OPRACOWANIE : NAZWA I KOD GRUP ROBÓT : dz. Nr 693, 692 i

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla sterowania oświetleniem i żaluzjami. Open to Wireless TM rozwiązania i urządzenia bezprzewodowe

Rozwiązania dla sterowania oświetleniem i żaluzjami. Open to Wireless TM rozwiązania i urządzenia bezprzewodowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA EKOLOGICZNYCH BUDYNKÓW Przegląd produktów EC Net AX Integracja i zarządzanie instalacjami oparty o technologię Web i HVAC: BACnet i LONWORKS Jakość powietrza i komfort Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Instrukcja montażu Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Zatrzymaj podręcznik do przyszłego korzystania www.ekoklima.com.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny Centrale typu HCV i HCH Energooszczędna wentylacja domów i mieszkań

Katalog Techniczny Centrale typu HCV i HCH Energooszczędna wentylacja domów i mieszkań Katalog Techniczny Centrale typu HCV i HCH Energooszczędna wentylacja domów i mieszkań Opis urządzeń HCV i HCH Dane techniczne Akcesoria Centrale wentylacyjne domowe typu HC 1 Opis urządzeń HCV i HCH 3

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. www.systemair.pl

Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. www.systemair.pl ane techniczne Topvex entrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym www.systemair.pl Topvex Topvex SR, TR, SX i TX to seria energooszczędnych central wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR-CG ACX36-ver.3.0 (06.2007) Sterownicę

Bardziej szczegółowo

Przegląd produktów. SE7000 Seria regulatorów pomieszczeniowych. Kontrola Wydajność Oszczędność energetyczna. Kompleksowe zarządzanie budynkiem

Przegląd produktów. SE7000 Seria regulatorów pomieszczeniowych. Kontrola Wydajność Oszczędność energetyczna. Kompleksowe zarządzanie budynkiem Przegląd produktów SE7000 Seria regulatorów pomieszczeniowych Kontrola Wydajność Oszczędność energetyczna Kompleksowe zarządzanie budynkiem Seria regulatorów pomieszczeniowych SE7000 Schneider Electric

Bardziej szczegółowo

treści 040608111114161920222324252627

treści 040608111114161920222324252627 osuszacze COTES 10 osuszacze COTES Misją KLIMA-THERM S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości, dający pełną satysfakcję Klientom oraz zapewniający

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny, Firma Kampmann. Systemy Grzewcze,

Innowacyjny, Firma Kampmann. Systemy Grzewcze, Firma Kampmann Innowacyjny, Systemy Grzewcze, kompetentny, Chłodzące, międzynarodowy Wentylacyjne zajmuje obecnie wiodącą pozycję w różnych segmentach rynku. To efekt ponad 36- letniego, ukierunkowanego

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE.

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

DP Comfort / DP Basic Centrale klimatyzacyjne. Klimatyzacja i wentylacja biurowców i hoteli

DP Comfort / DP Basic Centrale klimatyzacyjne. Klimatyzacja i wentylacja biurowców i hoteli DP Comfort / DP Basic Centrale klimatyzacyjne Klimatyzacja i wentylacja biurowców i hoteli Opis ogólny Klimatyzacja budynków biurowych, hotelowych i edukacyjnych Głównym zadaniem central klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DO WENTYLACJI I KLIMATYZACJI CENNIK PRODUKTÓW. Aktualny od 01.01.2014 Ceny NETTO, nie zawierają podatku VAT.

PRODUKTY DO WENTYLACJI I KLIMATYZACJI CENNIK PRODUKTÓW. Aktualny od 01.01.2014 Ceny NETTO, nie zawierają podatku VAT. PRODUKTY DO WENTYLACJI I KLIMATYZACJI CENNIK PRODUKTÓW Aktualny od 01.01.2014 Ceny NETTO, nie zawierają podatku VAT. Ceny podane w EUR przeliczane są w dniu wystawienia faktury wg. tabeli kursu sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SWISS TECHNOLOGY. CENNIK PRODUKTÓW 2009 www.nenutec.pl

SWISS TECHNOLOGY. CENNIK PRODUKTÓW 2009 www.nenutec.pl SWISS TECHNOLOGY CENNIK PRODUKTÓW 09 www.nenutec.pl Spis zawartości cennika Upust na poszczegulne gamy produktów 1 Siłowniki do przepustnic ze sprężyną powrotną NAFAM 2 Siłowniki do przepustnic standardowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

wentylacji i klimatyzacji

wentylacji i klimatyzacji Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpoŝarowej i akustycznej Dr inż. Michał Kozioł Wentylacja naturalna grawitacyjna (EN 12792:2003) Wentylacja planowany nawiew

Bardziej szczegółowo