MWM Sp. z o.o. Gliwice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MWM Sp. z o.o. Gliwice"

Transkrypt

1 Spis treści MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 Część ogólna Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis systemu AKPiA i BMS Budowa systemu AKPiA i BMS Zestawy zasilająco sterujące ZZS Oprogramowanie sterowników ZZS...7 A. ZZS 1.SUW 1,2,3 Stacja Uzdatniania Wody Basenowej...7 B. ZZS 2.RWN 1 wentylacja mechaniczna centrala N1W1 hala basenowa...9 C. ZZS 2.RWN 2 wentylacja mechaniczna centrala pozostałe...10 D. ZZS 3.RWC 1,2 Kotłownia gazowa i węzeł Cieplny...10 E. Układ pomiaru zużycia mediów w budynku...11 F. Układ prezentacji danych procesowych w pom. ogólnych Wytyczne realizacji robót Trasy kablowe, okablowanie i oprzewodowanie Elementy wykonawcze, czujniki Zestawienie materiałów systemu AKPIA i BMS Opis systemu Komputerowej Obsługi Klienta Budowa systemu Planowany ruch klienta po obiekcie Organizacja strefy wejścia/wyjścia Założenie czasowe Wymagania techniczne Zestawienie urządzeń i materiałów: Opisy aplikacji komputerowych Zestawienie sygnałów i elementów...26 Część rysunkowa RYS 1Schemat blokowy systemu automatyki budynku RYS 2 Schemat ideowy automatyki SUW 1 RYS 3 Schemat ideowy automatyki SUW 2 RYS 4 Schemat ideowy automatyki SUW 3 RYS 5 Schemat ideowy automatyki SUW 4 RYS 6 Schemat ideowy automatyki SUW 5 RYS 7 Schemat ideowy sterowania atrakcji wodnych cz 1 RYS 8 Schemat ideowy sterowania atrakcji wodnych cz 2 RYS 9 Schemat ideowy sterowania oświetlenia podwodnego RYS 10 Schemat ideowy automatyki wentylacji układ N1W1 RYS 11 Schemat ideowy automatyki wentylacji układ N2W2... N6W6 RYS 12 Schemat ideowy automatyki kotłowni gazowej RYS 13 Schemat ideowy automatyki węzła cieplnego Strona: 1

2 1 Część ogólna 1.1 Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu AKPiA i BMS wraz z projektem sieci komputerowej i komputerowego systemu obsługi klienta dla Krytej Pływalni w Słupsku Redzikowie 1.2 Podstawa opracowania. Projekt opracowano na podstawie: umowy i uzgodnień z Inwestorem wytycznych programowo funkcjonalnych dla obiektów tego typu uzgodnień międzybranżowych, obowiązujących norm i przepisów. projektów wykonawczych: technologii uzdatniania wody basenowej, wentylacji mechanicznej i kotłowni gazowej 1.3 Zakres opracowania. Obiekt zostanie wyposażony w układ sterowania, regulacji i monitorowania parametrów eksploatacyjnych głównych instalacji technicznych, który składać się będzie z następujących podsystemów system sterowania central wentylacyjnych system sterowania stacji uzdatniania wody basenowej system sterowania kotłowni i węzła cieplnego Strona: 2

3 2. Opis systemu AKPiA i BMS Układ automatyki obiektu zapewnia zasilanie i sterowanie oraz wizualizację parametrów następujących instalacji technicznych budynku: 1. Instalacja technologiczna stacji uzdatniania wody basenowej dla obiegów: SUW1 basen sportowy, SUW 2 basen rekreacyjny, SUW 3 brodzik SUW 4 wanna hydromasażowa SUW 5 wanna hydromasażowa 2. Instalacja wentylacji mechanicznej dla układów: N1W1 hala basenowa N2W2 zespoły szatniowo natryskowe N3W3 kręgielnia z zapleczem N4W4 pom. rehabilitacji N5W5 kompleks saunowy N6W6 pom. podbasenia 3. Instalacja technologiczna kotłowni gazowej i węzła cieplnego 4. Instalacja pomiaru zużycia mediów w budynku Przyjęto realizację systemu regulacji rozproszonej, w którym każdy układ kontrolno pomiarowy posiada niezależny sterownik realizujący własny algorytm sterowania. Zgodnie z ideą inteligentnego budynku przyjęto powiązanie układów regulacji w jedną całość. Elementem nadrzędnym będzie Centralna Stacja Wizualizacji i Rejestracji (CSW), która umożliwiać będzie konfigurowanie parametrów systemu, ich stałą kontrolę oraz ręczne sterowanie obiektu w sytuacjach awaryjnych. Powiązanie układów będzie umożliwiało wzajemną wymianę danych pomiędzy sterownikami co umożliwi ograniczenie ilości elementów takich jak czujniki temp. w pomieszczeniach, czujniki temp. zewnętrznej. Strona: 3

4 Systemy regulacji bazują na podzespołach pomiarowych, czujnikach i elementach wykonawczych (zawory, siłowniki) firm Joventa, Huba Control, Danfoos i innych. W obiekcie zaprojektowano również sieć komputerową Ethernet obsługującą pomieszczenia administracji oraz komputerowy system obsługi klienta. 3. Budowa systemu AKPiA i BMS Podstawowymi elementami systemu są zespoły zasilająco sterujące (ZZS) BASENIX zarządzane przez sterownik swobodnie programowalne (PLC) typu SIEMENS S7 200 lub sterowniki konfigurowalne serii SIEMENS Synco 700. ZZS współpracują z układami wykonawczymi i czujnikami parametrów zabudowanymi w odpowiednich miejscach instalacji. Sterowniki poszczególnych zespołów połączone są z komputerem centralnej stacji wizualizacji (CSW) pełniącej funkcje interfejsu użytkownika oraz rejestratora danych i zdarzeń systemowych. Stacja ta wyposażona zostanie w oprogramowania Desigo Insight firmy Siemens wraz z niezbędnymi interfejsami i protokołami komunikacyjnymi, zapwniającymi współdziałanie z zastosowanymi sterownikami. UWAGA Projekt układu wentylacji mechanicznej przewiduje zastosowanie central prod DanTherm wyposażonych we własne układy automatyki pracujące pod kontrolą systemu XL f my Honeywell. Intergacja z systemem budynku zostanie wykonana na poziomie CSW, która wyposażona zostanie w oprogramowania umożliwiające komunikację z siecią LON, w jakiej pracują sterowniki wentylacji. W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o centrale inne niż DanTherm, do systemu AKPiA należy: włączyć dostawę układów ZZS odpowiedzialnych za sterowanie systemu wentylacji. Szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić z projektantem przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń Strona: 4

5 3.1. Zestawy zasilająco sterujące ZZS ZZS są specjalizowanymi rozdzielniami elektrycznymi, zapewniającymi rozdział energii dla poszczególnych odbiorników oraz ich sterowania, regulacji i rejestracji zdefiniowanych parametrów pracy instalacji. Algorytmy zabezpieczające, sterujące i regulujące, wynikające z wymagań technologicznych danej instalacji, realizuje oprogramowanie zabudowanych sterowników programowalnych. Do ZZS przyłączone są poszczególne odbiorniki elektryczne instalacji, poprzez tory zasilające, wyposażone w niezbędną aparaturę zabezpieczającą i sterującą. Do ZZS podłączone są także czujniki parametrów i elementy wykonawcze wchodzące w skład instalacji. Aparatura zabudowana w ZZS zapewnia zarówno odpowiednie zasilanie tych elementów jak i kondycjonowanie uzyskiwanych sygnałów Jako układy ZZS przewidziano zastosowanie specjalizowanych szaf sterowniczych systemu BASENIX lub równoważne, o tym samym standardzie technicznym. W obiekcie przewidziano następujące układy 1. ZZS 1 SUW 1 basen pływacki, pompa ciepła, atrakcje wodne 2. ZZS 1 SUW 2 basen rekreacyjny i brodzik, oświetlenie podwodne 2. ZZS 1 SUW 3 wanny hydromasażowe 3. ZZS 2 RNW 1 wentylacja mechaniczna układ N1W1 (2 centrale) * 4. ZZS 2 RNW 2 wentylacja mechaniczna układy pozostałe N2W2..N6W6 (5 central) * 5. ZZS 3 RWC 1 kotłownia gazowa 6. ZZS 3 RWC 2 węzeł cieplny układy automatyki dostarczane łącznie z centralami wentylacyjnymi nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania Strona: 5

6 3.2 CSW i sieć sterowników Wszystkie niezbędne parametry instalacji technicznych dostępne za pomocą zabudowanych układów lub algorytmów przedstawiane są operatorowi za pomocą komputera Centralnej Stacji Wizualizacji. Na komputerze tym uruchomione będzie oprogramowanie do którego podstawowych funkcji należy: wizualizacja danych procesowych układu AKPiA wizualizacja i rejestracja stanów przekroczeń i alarmowych rejestracja parametrów pracy instalacji nadawanie wartości dozwolonym zmiennym procesowym restrykcja dostępu i rejestracja aktywności operatora Dane dla oprogramowania pochodzi z sieci łączącej poszczególne sterowniki zabudowane w ZZS. Z uwagi na zastosowanie kilku typów sterowników, sieć zbudowana będzie w następujących standardach: MODBUS RTU dla komunikacji ze sterownikami S7 200 obsługującymi stację uzdatniania wody układy BASENIX SUW 1, SUW 2, SUW 3 KNX dla komunikacji ze sterownikami Synco 700 obsługującymi kotłownie i węzeł cieplny układy BASENIX RWC 1 I RWC 2 LON dla komunikacji ze sterownikami Honeywell XL 500 obsługującymi wentylację mechaniczną Medium transmisji danych stanowi skrętka UTP 4x2x0,5, która umożliwia przesyłanie danych we wszystkich występujących sieciach. Przewód przyłączany jest za pomocą odpowiednich złącz terminatorów do portów transmisyjnych poszczególnych sterowników. Sieć ma topologię magistrali. Końcowe punkty terminowane są odpowiednimi rezystorami. Szczegóły połączeń przewody sieciowego wykonać zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej poszczególnych typów sterowników Poza CSW przewidziano zastosowanie dwóch układów komunikacji z obsługą HMI (Human Machine Interface). Będą to komputer panelowy SUW HMI 1 zabudowany na szafie BSENIX ZZS SUW 1 i służący do bieżącej kontroli i regulacji parametrów uzdatniania wody, oraz panel operatorski SUW HMI 2 zabudowany w pomieszczeniu ratowników, a służący do prezentacji aktualnych parametrów fizykochemicznych wody oraz sterownia atrakcjami basenowymi. Strona: 6

7 Jako oprogramowanie wizualizacyjne proponuje się wykorzystanie systemowego oprogramowania DESIGO INSIGHT Do niniejszego opracowania dołączono opis oprogramowania wizualizacji CSW systemu BASENIX. W przypadku zastosowania oprogramowania innych producentów, spełniane funkcje muszą pokrywać się z opisanymi w tym opracowaniu. 3.3 Oprogramowanie sterowników ZZS Funkcje realizowane przez algorytmy oprogramowania sterowników systemu BASENIX A. ZZS 1.SUW 1,2,3 Stacja Uzdatniania Wody Basenowej 1. Pomiar parametrów fizykochemicznych wody basenowej: 1.a tor wolnego chloru; 1.b tor odczynu ph; 1.c tor potencjału Redoks; Współpraca z elektrodami pomiarowymi serii DULCOMETER produkcji PROMINENT;wszystkie pomiary metodą amperometryczną. 2. Kalibracja elektrod pomiarowych jedno lub dwupunktowa; do buforów z zdaniem wartości buforu lub do wartości mierzonej; 3. Kontrola sprawności elektrod pomiarowych przez weryfikację punktów kalibracji do wartości dozwolonych; 4. Kontrola poprawności sygnałów elektrod pomiarowych z sygnalizacją wartości błędnych; 5. Prezentacja wartości pomiarowych elektrod w jednostkach sterownika, jednostkach fizycznych [ppm, mv]; prezentacja wartości dla domyślnych krzywych kalibracyjnych; 6. Rejestracja wartości mierzonych, prezentacja w formie tabelarycznej i wykresów liniowych dla dowolnych przedziałów czasu; archiwizacja danych za okres co najmniej 3 miesięcy; 7. Prezentacja pomiarów bieżących w formie graficznej (wskaźnik obrotowy) z prezentacją wartości awaryjnych. Strona: 7

8 8. Regulacja wartości wolnego chloru i odczynu ph wody basenowej do wartości zadanej za pomocą sygnału sterującego dla pomp dozujących; sygnał sterujący w standardzie 4 20 ma lub imp/min. Regulatory PID. Możliwość zadawania parametrów regulatora z programu użytkownika. Kontrola poprawności wprowadzenia wartości zadanej i parametrów regulacji w stosunku do zadanych stałych. 9. Pomiar temperatury wody basenowej w punktach: odpływ z niecki i napływ do niecki; pomiar za pomocą czujników temperatury z przetwornikiem 4 20 ma 10.Rejestracja wartości mierzonych, prezentacja w formie tabelarycznej i wykresów liniowych dla dowolnych przedziałów czasu; archiwizacja danych za okres co najmniej 3 miesięcy; 11.Prezentacja pomiarów bieżących w formie graficznej (wskaźnik obrotowy) z prezentacją wartości awaryjnych. 12.Regulacja wartości temperatury wody basenowej do wartości zadanej za pomocą sygnału sterującego dla zaworów trójdrogowych; sygnał sterujący w standardzie 4 20 ma lub 3 stanowy. Regulatory PID. Możliwość zadawania parametrów regulatora z programu użytkownika. Kontrola poprawności wprowadzenia wartości zadanej i parametrów regulacji w stosunku do zadanych stałych. 13.Regulacja poziomu wody w zbiornikach retencyjnych basenu; czujniki z sygnałem ciągłym w standardzie 4 20 ma (ultradzwiękowe lub hydrostatyczne) lub dwustanowe (sondy konduktometryczne lub pływaki); identyfikacja co najmniej 3 poziomów lustra wody w zbiorniku (MINIMUM, PRACA, MAXIMUM); w przypadku czujników z sygnalem ciągłym zadawanie parametrów identyfikacji (wysokość słupa wody w metrach dla każdego z poziomów); wysterowywanie zaworu elektromagnetycznego uzupełniania wody (sygnał 2 stanowy) 14. Sterowanie pomp obiegowych instalacji technologicznych w trybie czasowym, godzinowo tygodniowym; obsługa przesunięcia czasu uruchamiania poszczególnych pomp dla uniknięcia przeciążenia instalacji zasilającej; zabezpieczenie pomp obiegowych przed pracą przy zbyt niskim poziomie wody 15.Sterowanie atrakcji wodnych i oświetlenia podowdnego basenów przy pomocy repetytora wskazań BASNIX SUW HMI 2 zlokalizowanego w pom. ratowników. 16.Kontrola poprawności pracy układu uzdatniania z wykorzystaniem sygnału z przepływomierza indukcyjnego. Wizualizacja i rejestracja danych o przepływie wody przez stację uzyskiwanych z przepływomierza indukcyjnego. 17.Obsługa procedury płukania filtrów basenowych; sterownie położenia przepustnic filtrów przez obsługę na podstawie wskazówek prezentowanych na ekranie interfejsu użytkownika. Kontrola czasów etapów Strona: 8

9 procedury płukani filtrów do wartości zadanych przez obsługę. Blokowanie dozowania reagentów basenowych i ozonu na czas trwania procedury płukania filtrów. 18.Obliczanie czasu od ostatniej poprawnie zakończonej procedury płukania; sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnych odstępów czasowych w płukaniu filtrów; 19.Rejestracja zużycia wody na potrzeby technologii uzdatniania wody basenowej i kontrola w stosunku do wymaganych wielkości dobowych na podstawie danych o frekwencji z pochodzących komputerowego systemu obsługi klienta PALATYN. 20.Komunikacja z oprogramowaniem rejestrującym i wizualizacyjnym CSW poprzez sieć sterowników oraz równolegle z oprogramowaniem wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody uruchomionym na komputerze panelowym będącym wyposażeniem szafy sterującej ZZS BASENIX SUW 1 Funkcje związane z: kalibracją elektrod pomiarowych; zadawaniem parametrów regulacji; definicją grafika pracy pomp obiegowych; dostępne wyłącznie dla oprogramowania komputera HMI SUW 1. Oprogramowanie wizualizacyjne zabezpieczone przed dostępem osób postronnych systemem loginów i haseł. B. ZZS 2.RWN 1 wentylacja mechaniczna centrala N1W1 hala basenowa Centrala nawiewno wywiewna z systemem odzysku ciepła za pomocą wymiennika glikolowego, pompy ciepła i recyrkulacją powietrza wywiewanego. 1. Standardowa procedura rozruchu i zatrzymania centrali wentylacyjnej; sterowanie przepustnic odcinających nawiewu i wywiewu. 2. Standardowe procedury sygnalizacji braku sprężu wentylatorów, zabrudzenia filtrów, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy; 3. Regulacja temperatury nawiewu przez wysterowanie zaworu trójdrogowego nagrzewnicy wodnej. Strona: 9

10 4. Regulacja stopnia odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym 5. Ochrona przed szronieniem wymiennika 6. Regulacja stopnia udziału powietrza zewnętrznego w powietrzu nawiewanym w zależności od zdolności osuszania powietrza zewnętrznego (lato zima); 7. Sterowanie procesem odzysku ciepła przez pompę ciepła 8. Sterowanie procesem osuszania powietrza recyrkulowanego na parowniku pompy ciepła. Komunikacja z oprogramowanem rejestrującym i wizualizacyjnym CSW poprzez sieć sterowników Honeywell LON C. ZZS 2.RWN 2 wentylacja mechaniczna centrala pozostałe Algorytmy realizowane przez oprogramowanie sterowników pozostałych central wentylacyjnych są zgodne z wytycznymi producenta. Komunikacja z oprogramowanem rejestrującym i wizualizacyjnym CSW poprzez sieć sterowników Honeywell LON D. ZZS 3.RWC 1,2 Kotłownia gazowa i węzeł Cieplny Oprogramowanie sterujące zapewnia obsługę następujących funkcji: 1. Kaskadowe sterowanie pracą trzech, zmiennotemperaturowych kotłów gazowych, wraz z detekcją stanów awaryjnych oraz obsługą zabezpieczeń technologicznych (pompa mieszająca, zabezpieczenia gazowe) 2. Przełączanie trybów pracy LATO/ZIMA, DZIEŃ/NOC automatyczne (na podstawie pomiaru temp. zewnętrznej oraz programu czasowego godzinowo tygodniowego) oraz ręcznie na podstawie zaleceń obsługi; 3. Rozruch obiektu wzmocnienie otwarcia zaworów regulacyjnych dla szybszego osiągnięcia temperatury użytkowej po okresie wychłodzenia; czas rozruchu i % wzmocnienia otwarcia zaworów zadawane ręcznie Strona: 10

11 w tabeli zależności od temperatury zewnętrznej lub uzyskiwane dzięki procedurze adaptacyjnej na postawie wskazań czujnika temperatury w pomieszczeniu referencyjnym; 4. Wychłodzenie obiektu dla osiągnięcia temperatury osłabienia nocnego; czas rozpoczęcia wychłodzenia oraz % przymknięcia zawory regulacyjnego uzyskiwane analogicznie jak dla procedury rozruchu; 5. Obsługa obniżenia nocnego z kontrolą poziomu temperatury w pomieszczeniu referencyjnym; Wartość lub % obniżenie zadawane przez obsługę; 6. Regulacja temperatury w obiegach grzewczych wg krzywej grzania (niezależnie dla każdego z obiegów) lub stałowartościowo do temp zadanej; zadawanie nachylenia krzywej grzania. 7. Obsługa procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z funkcją zabezpieczenia przed rozwojem bakterii lagionelii. 8. Kontrola poprawności pracy czujników temperatury; 9. Kontrola i regulacja ciśnienia zładu, 10.Obsługa układu zabezpieczenia gazowego. Komunikacja z oprogramowanem rejestrującym i wizualizacyjnym CSW poprzez sieć sterowników KNX Oprócz w/w, oprogramowanie sterowników realizuje także inne funkcje niezbędne dla poprawnego, bezpiecznego i przyjaznego dla obsługi działania systemów technicznych obiektów. W przypadku wykorzystywania innego systemu sterowania niż przewidziany w niniejszym projekcie system BASENIX, na wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania kompletnych i niezbędnych uzgodnień zastosowanych rozwiązań z projektantem systemu. E. Układ pomiaru zużycia mediów w budynku Opomiarowanie zużycia mediów realizowane jest przez obiektowe elementy pomiarowe przyłączone do wybranych układów ZZS. Pomiar energii elektrycznej realizowany jest za pomocą elektronicznych liczników energii elektrycznej wbudowanych do rozdzielni głównej (RG) obiektu; przyłączenie liczników do instalacji zostało przewidziane z wykorzystaniem istniejących przekładników prądowych obsługujących amperomierze tablic głównych. Strona: 11

12 Liczniki należy zabudować w szafach RG i podłączyć linią sygnałową (sygnał impulsowy proporcjonalny do zużycia energii elektrycznej) do układów RWC zgodnie z odpowiednimi schematami. Pomiar energii cieplnej odbywa się za pomocą ciepłomierza zabudowanego na rurociągu doprowadzającym czynnik cieplny do belek rozdzielacza węzła cieplnego basenu. Wyjście impulsowe licznika podłączone będzie do ZZS 3 RWC 2. Pomiar zużycia wody na cele technologiczne realizowany jest za pomocą dodatkowego wodomierza zabudowanego na rurociągu doprowadzającym wodę do zbiorników retencyjnych SUW 1,2 i 3. Wyjście impulsowe wodomierza przyłączone jest do układu SUW F. Układ prezentacji danych procesowych w pom. ogólnych System przewiduje wyświetlanie niektórych danych procesowych pochodzących z systemu AKPiA w pomieszczeniu hali basenowej, dla zapoznania się użytkowników obiektu z temperaturą wody w poszczególnych nieckach basenu oraz temp powietrza wewnątrz hali basenowej. Układ zbudowany jest w oparciu o wyświetlacze segmentowe o wysokości cyfr 18 cm sterowane za pomocą pętli prądowej podłączonej do wyjścia analogowego odpowiednich sterowników układ AKPiA. Przyłącze wyświetlaczy wykonane zostanie kable UTP, którym podawane będzie także napięcie zasilające (24VAC). Strona: 12

13 4. Wytyczne realizacji robót 4.1 Trasy kablowe, okablowanie i oprzewodowanie. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady rozdzielnego prowadzenie oprzewodowania sygnałowego i transmisyjnego instalacji AKPiA od okablowania zasilającego odbiorniki nn. W tym celu zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe składające się z dwóch ciągów koryt metalowych. Prowadzenie koryt należy wykonać tak aby zachowywać między korytkami minimalny odstęp 20 cm. Większe zbliżenie dopuszczalne jest wyjątkowo, lecz na odcinkach nie dłuższych niż 0,5 m. Skrzyżowań tras powinny być wykonywane pod kątem prostym. Dopuszcza się prowadzenie okablowania zasilającego odbiorniki pracujące na napięciu 230 i 400V trasami wspólnymi z ogólną instalacją siłową budynku. Okablowanie transmisyjne sieci sterowników oraz okablowanie zasilające odbiorniki technologii uzdatniania wody przewidziano w dokumentacji elektrycznej obiektu. Okablowanie central wentylacyjnych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, gdyż zostanie dostarczone łącznie z centralami i ich układami sterowani. Z układu ZZS 3 RWC1 przewidziano również zasilanie odbiorników pomocniczych kotłowni (oświetlenie i ogrzewanie terowentylatorami) Przewody i kable należy mocować do korytek opaskami kablowymi. Krawędzie koryt i otwory po których prowadzone są przewody zabezpieczyć odpowiednimi nakładkami z tworzywa sztucznego. Pionowe elementy koryt przykryć pokrywami. Odcinki przewodów od korytek do aparatury pomiarowej lub urządzeń prowadzić w rurkach instalacyjnych lub wężach elastycznych Peschl'a. Zapewnić galwaniczne połączenia całej długości tras kablowych i przyłączenia w odpowiednich odległościach do instalacji wyrównawczej. Oprzewodowanie instalacji AKPiA wykonać przewodami o typach zgodnych lub podobnych z podanymi w tabelach elementów poszczególnych zespołów. Dopuszcza się zamiany typów przewodu w przypadku wynikających z zastosowania elementów innych producentów Strona: 13

14 Oba końce prowadzonych przewodów należy trwale i czytelnie oznaczyć symbolem prowadzonego sygnału zgodnie z tabelą elementów. Końcówki poszczególnych żył zabezpieczyć lutowaniem lub przez zaciśnięcie tulejek ochronnych. 4.2 Elementy wykonawcze, czujniki Mocowanie mechanicznej elementów wykonawczych i czujników wykonać ściśle wg zaleceń producentów. Przestrzegać zalecanych parametrów otoczenia, zwracają szczególną uwagę na unikanie możliwości ewentualnego zalania lub uszkodzenia spowodowanego awarią instalacji. Każdy z czujników i elementów wykonawczych oznaczyć symbolem urządzenia oraz słownym opisem funkcji/sygnału wg tabel zawartych w niniejszej dokumentacji. Po zakończeniu ruchu próbnego instalacji zabezpieczyć listwy zaciskowe w urządzeniach przez zalakierowanie wykorzystanych torów. Strona: 14

15 5 Zestawienie materiałów systemu AKPIA i BMS ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SYSTEMU AKPiA i BMS obiekt KT_073 KRYTA PŁYWALNIA SŁUPSK MWM Sp. z o.o. Gliwice Lp. Typ Opis elementu Producent Ilość CZUJNIKI I ELEMENTY WYKONAWCZE 1 AP TOPGN /2" /0..50 Czujnik temp. zanurzeniowy woda LIMA THERM 5 2 AP TOPGN /2" /0..50 Czujnik temp. zanurzeniowy woda LIMA THERM 5 3 AP TOPGN /2" / Czujnik temp. Zanurzeniowy CO LIMA THERM 5 4 AP TOPGN /2" / Czujnik temp. Zanurzeniowy CO LIMA THERM 6 5 AP TOP Czujnik temp. zewnętrznej LIMA THERM 2 6 D8 CTEP/3 Licznik energii elektrycznej z wyjściem impulsowym SCHRACK 2 7 SONOCAL 2000 DN 80 Ultradzwiękowy licznik ciepła SIEMENS 1 URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE 1 BASENIX 3000/SUW 1/KT_073/1 Układ Zasilająco Sterujący 1.SUW 1 MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 2 BASENIX 3000/SUW 2/KT_073/2 Układ Zasilająco Sterujący 1.SUW 2 MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 3 BASENIX 3000/SUW 2/KT_073/3 Układ Zasilająco Sterujący 1.SUW 3 MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 4 BASENIX 3000/RWC 1/KT_073/1 Układ Zasilająco Sterujący 3.RWC 1 MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 5 BASENIX 3000/RWC 1/KT_073/1 Układ Zasilająco Sterujący 3.RWC 2 MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 6 BASENIX 3000/SUM HMI 1/KT_073 Oprogramowanie wizualizacji pracy SUW komputera ZZS 1.SUW 1 BASENIX MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 7 BASENIX 3000/CSW/KT_073 Oprogramowanie wizualizacji CSW BASENIX DESIGO INSIGHT MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 8 BASENIX 3000/SUM HMI 2/KT_073 Repetytor wskazań SIMATIC TP177micro wraz z oprogramowaniem wizualizacji BASENIX MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 9 BASENIX 3000/DSP REP/KT_073 Wyświetlacz danych procesowych 18 cm 0,00 C 4 20 ma MWM Sp. z o.o. Gliwice 5 10 POWER EDGE SC1430 Komputer CSW o parametrach nie gorszych niż DELL SYNCMASTER 920N 1x Intel Dual Core Xenon ,0 GHz, Chipset Intel 5000V, 1GB FBD DDR2 533 MHz SDRAM HDD SATAII 160 GB, grafika ATI 16 MB, karta sieciowa Broadcom 1000 Mb/s, CD RW wyposażony w system operacyjny MS WIN XP Professional Monitor LCD 19 SAMSUNG 1 15 HANDLOWY Drukarka raportująca laserowa A4 cz b 16ppm DOWOLNY 1 16 Serwer druku Ethernet 10/100 Mb/s PCI 1 17 HANDLOWY Stolik komputerowy DOWOLNY 1 OPRZEWODOWANIE I OKABLOWANIE 1 HANDLOWY Korytko metalowe 50x35 z wspornikami DOWOLNY HANDLOWY Korytko metalowe 100x50 z wspornikami DOWOLNY 45 3 LIYY 10x1,0 Przewód sygnałowy LIYY 10x1,0 TECHNOKABEL 55 4 LIYY 6x1,0 Przewód sygnałowy LIYY 6x1,0 TECHNOKABEL 55 5 LIYY 2x0,5 Przewód sygnałowy LIYY 2x0,5 TECHNOKABEL LIYY3x0,5 Przewód sygnałowy LIYY3x0,5 TECHNOKABEL LIYCY 2x1 Przewód sygnałowy LIYCY 2x1 TECHNOKABEL YKY 4x4 Kabel YKY 5x4 TELEFONIKA 85 9 YDY 3x2,5 Przewód YDY 3x2,5 TELEFONIKA P6ES 901 3BF20 0XA0 Kabel przyłączeniowy z konwerterem PPI/PC SIEMENS 2 11 Terminatory połączeniowe siec sterowników SIEMENS LIYCY 2x1 Przewód sieci PPI TECHNOKABEL HANDLOWY Listwy przyścienne PVC 60x40 DOWOLNY UTP 4x2x0,5 Przewód UTP 4x2x05 kat 5 ICS Kable krosowe 1m kat 5 ICS 16 Strona: 15

16 6 Opis systemu Komputerowej Obsługi Klienta System komputerowej obsługi użytkownika został zaprojektowany dla zapewnienia organizacji i rozliczenia ruchu użytkowników obiektu pływalni krytej. Podstawowym zadaniem systemu jest pomiar czasu pobytu klienta na basenie z uwzględnieniem korzystania z zdefiniowanych stref i urządzeń, a następnie naliczenie należności i obsługa wszelkich czynności formalnych związanych z rozliczeniami finansowymi. Identyfikacja poszczególnych użytkowników obiektu odbywa się z wykorzystaniem transponderów zbliżeniowych w postaci pasków na ręcznych. Szczegółowy opis ruchu klienta po obiekcie i procedur z tym związanych znajduje się w dalszej części opracowania. 6.1 Budowa systemu Podstawowymi elementami systemu są stanowiska kasowe zlokalizowane na wejściu i przy wyjściu z obiektu. Uruchomione na tych stacjach oprogramowanie Systemu Obsługi Klienta PALATYN rejestruje za pomocą czytników transponderów fakt wejścia i wyjścia klienta. Dzięki unikalnym kodom transponderów i przypisaniu ich konkretnej osobie następuje łatwa identyfikacja czasu wejścia i wyjścia oraz historii dodatkowej aktywności klienta. Baza danych zdarzeń zlokalizowana jest na komputerze centralnym systemu z którego stacje robocze kas wejścia wyjścia korzystają zgodnie z zasadą oprogramowania typu KLIENT/SERWER. Baza danych pracuje pod kontrolą systemu Borland InterBase Serwer 5.1. Do komunikacji pomiędzy elementami systemu wykorzystane są mechanizmy języka SQL. System pracuje pod kontrolą protokołu sieciowego TCP/IP. Zarówno serwer jak i stacje robocze wyposażone są w system operacyjny MS WINDOWS 2004Server/XP HE Czytniki kodów transponderowych zlokalizowane w kasach połączone są do portów szeregowych stacji roboczych. Komputer kasy wyjściowej dodatkowo obsługuje drukarkę fiskalną (podłączona do portu szeregowego) Sterowanie ruchem klienta odbywa się za pomocą bramek (sterowalnych i wolnych). W kierunku wejściowym zabudowana jest bramka wolna (niesterowalna) w postaci kołowrota jednokierunkowego, poprzez który następuje wejście klienta na obiekt. Strona: 16

17 Kierunek wyjściowy zagrodzony jest tripodem sterowalnym jednostronnym, który zapewnia operatorowi kasy wyjściowej nadzór nad procesem opuszczania obiektu. Zwalnianie blokady wyjścia następuje za pomocą przycisku monostabilnego zlokalizowanego pod blatem stanowiska wyjściowego. 6.2 Planowany ruch klienta po obiekcie Osoba pragnąca skorzystać z basenu udaje się do kasy wejściowej, gdzie otrzymuje transponder stanowiący również klucz do szafki w szatni. System dopuszcza podział na szatnie wg płci jak również brak podziału (szatnie koedukacyjne). Rozpoczęcie naliczania czasu pobytu rozpoczyna się w momencie wydania transpondera przez kasę wejściową (procedura wczytania transpondera do systemu w kasie wejściowej.) Z uwagi na uproszczenie i skrócenie czasu obsługi w kasie wejściowej nie jest pobierana zaliczka za korzystanie z basenu. (co jest zmianą w stosunku do dokumentacji pierwotnej) Opłata naliczana jest przez system zgodnie z następującymi zasadami: 1) rozpoczęcie naliczania czasu pobytu następuje z chwilą pobrania paska z transponderem w szatni wejściowej 2) Od czasu pobytu odejmuje się zdefiniowany w systemie czas przeznaczony na oczekiwanie w kasie wyjściowej (standardowo 10 minut) 3) Opłata za pobyt pobierana jest za każdą 1/100 godziny (około 0,5 minuty) 4) System umożliwia zdefiniowanie minimalnej opłaty za wejście na basen (np. co najmniej 5 zł lub co najmniej 1 godzina) Wyjście klienta z obiektu następuje poprzez kasę wyjściową. Z uwagi na wielkość obiektu i planowaną frekwencje, system nie posiada zdefiniowanej strefy zerowej przy kasie wejściowej, tzn. przestrzeni oczekiwania na obsługę, przed wejściem do której następuje blokada czasu naliczanego za pobyt. Kwestia oczekiwania jest rozwiązana poprzez możliwość zdefiniowania w oprogramowaniu czasu oczekiwania za który nie pobierana jest opłata. Obsługa klienta zostaje zakończona z chwilą wydrukowania paragonu fiskalnego i pobrania należności za pobyt. Strona: 17

18 6.3 Organizacja strefy wejścia/wyjścia Strefa obsługi klienta jest przestrzenią na której zachodzą procesy związane z wejściem na obiekt lub wyjściem z obiektu. Znajdują się w niej: kasa w kierunku wejście (1 stanowisko) kasa w kierunku wyjście (1 stanowisko) urządzenia organizacji ruchu 1. przegrody i wydzielenia 2. bramka wejściowa (kołowrót jednokierunkowy) 3. bramka wyjściowa (tripod sterowany jednokierunkowy) Przyjęty układ z pojedynczym stanowiskiem kasowym na każdym kierunku jest z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązaniem najbardziej uzasadnionym. Rozbudowa o stanowiska dodatkowe powoduje oprócz wzrostu kosztów inwestycyjnych, także konieczność dodatkowego zatrudnienia. Jak pokazuje dotychczasowa eksploatacja obiektów tej wielkości, rozwiązanie takie zdaje egzamin, zapewniając bezproblemowy przepływ w ciągu wejściowym i wyjściowym. Elastycznośc zastosowanego oprogramowania PALATYN umożliwia również pracę kas w tzw. trybie zastępczym, w którym każde stanowisko może pełnić równocześnie rolę kasy wejściowej i wyjściowej. Taki sposób obsługi jest zalecany w godzinach niższej frekwencji, pozwalając na obniżenie kosztów osobowych obsługi systemu. Strona: 18

19 6.4 Założenie czasowe Dane czasowe dotyczące obsługi przedstawiają się następująco: KASA WEJŚCIOWA Wykonywane czynności (obsługa klienta indywidualnego) przyjęcie zapotrzebowania klienta pobranie transpondera odczyt transpondera w czytniku wybrania odpowiedniego rodzaju biletu potwierdzenie transakcji Czas obsługi 5 15 sekund, przy czym jedynie czas odczytu transpondera w czytniku jest zdeterminowany przez system, a pozostałe czasy przez wytrenowanie kasjera. Tak więc zakładana przepustowość kasy wejściowej wynosi około osób na godzinę KASA WYJŚCIOWA Wykonywane czynności (obsługa klienta indywidualnego) przyjęcie transpondera odczyt transpondera w czytniku potwierdzenie transakcji wydruk paragonu fiskalnego pobranie należności i wydanie reszty zwolnienie bramki wyjściowej Strona: 19

20 Czas trwania obsługi wynosi sekund, przy czym również tylko czas odczytu transpondera w czytniku jest zdeterminowany przez system, a pozostałe czasy przez wytrenowanie kasjera. Proces druku paragonu fiskalnego nie wpływa na wydłużenie czasu obsługi. Głównym elementem czasochłonnym jest naturalnie proces rozliczenia gotówkowego, którego długość zależy głównie od wprawy kasjera ale również od strony organizacyjnej (zapewnienie odpowiedniej ilości bilonu, papieru do drukarki fiskalnej itp.) Zakładana przepustowość kasy wyjściowej wynosi osób na godzinę. Różnica w przepustowości jest wyrównywana zarówno przez buforowanie w strefie wyjściowej z zapewnieniem 10 minutowego czasu bezpłatnego oczekiwania, jak również przez samoistną nierównomierność napływu klientów na ten typ obiektów. Do niniejszej dokumentacji dołączono w celach informacyjnych dokumenty zawierające opis funkcjonalny systemu PALATYN oraz instrukcję obsługi systemu. W przypadku zaproponowania przez wykonawcę, innego systemu niż przewidziany w niniejszej dokumentacji, należy uzyskać akceptację projektanta, uzależnioną od oceny zgodności rozwiązań zamiennych. Strona: 20

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW

II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW TOM I DROGI I PLACE WEWNĘTRZNE TOM II BRANŻA BUDOWLANA KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA TOM III BRANŻA TECHNOLOGICZNA TOM IV BRANŻA SANITARNA Instalacje wentylacji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TT.15.1-50/2011 dla postępowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo