MWM Sp. z o.o. Gliwice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MWM Sp. z o.o. Gliwice"

Transkrypt

1 Spis treści MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 Część ogólna Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis systemu AKPiA i BMS Budowa systemu AKPiA i BMS Zestawy zasilająco sterujące ZZS Oprogramowanie sterowników ZZS...7 A. ZZS 1.SUW 1,2,3 Stacja Uzdatniania Wody Basenowej...7 B. ZZS 2.RWN 1 wentylacja mechaniczna centrala N1W1 hala basenowa...9 C. ZZS 2.RWN 2 wentylacja mechaniczna centrala pozostałe...10 D. ZZS 3.RWC 1,2 Kotłownia gazowa i węzeł Cieplny...10 E. Układ pomiaru zużycia mediów w budynku...11 F. Układ prezentacji danych procesowych w pom. ogólnych Wytyczne realizacji robót Trasy kablowe, okablowanie i oprzewodowanie Elementy wykonawcze, czujniki Zestawienie materiałów systemu AKPIA i BMS Opis systemu Komputerowej Obsługi Klienta Budowa systemu Planowany ruch klienta po obiekcie Organizacja strefy wejścia/wyjścia Założenie czasowe Wymagania techniczne Zestawienie urządzeń i materiałów: Opisy aplikacji komputerowych Zestawienie sygnałów i elementów...26 Część rysunkowa RYS 1Schemat blokowy systemu automatyki budynku RYS 2 Schemat ideowy automatyki SUW 1 RYS 3 Schemat ideowy automatyki SUW 2 RYS 4 Schemat ideowy automatyki SUW 3 RYS 5 Schemat ideowy automatyki SUW 4 RYS 6 Schemat ideowy automatyki SUW 5 RYS 7 Schemat ideowy sterowania atrakcji wodnych cz 1 RYS 8 Schemat ideowy sterowania atrakcji wodnych cz 2 RYS 9 Schemat ideowy sterowania oświetlenia podwodnego RYS 10 Schemat ideowy automatyki wentylacji układ N1W1 RYS 11 Schemat ideowy automatyki wentylacji układ N2W2... N6W6 RYS 12 Schemat ideowy automatyki kotłowni gazowej RYS 13 Schemat ideowy automatyki węzła cieplnego Strona: 1

2 1 Część ogólna 1.1 Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu AKPiA i BMS wraz z projektem sieci komputerowej i komputerowego systemu obsługi klienta dla Krytej Pływalni w Słupsku Redzikowie 1.2 Podstawa opracowania. Projekt opracowano na podstawie: umowy i uzgodnień z Inwestorem wytycznych programowo funkcjonalnych dla obiektów tego typu uzgodnień międzybranżowych, obowiązujących norm i przepisów. projektów wykonawczych: technologii uzdatniania wody basenowej, wentylacji mechanicznej i kotłowni gazowej 1.3 Zakres opracowania. Obiekt zostanie wyposażony w układ sterowania, regulacji i monitorowania parametrów eksploatacyjnych głównych instalacji technicznych, który składać się będzie z następujących podsystemów system sterowania central wentylacyjnych system sterowania stacji uzdatniania wody basenowej system sterowania kotłowni i węzła cieplnego Strona: 2

3 2. Opis systemu AKPiA i BMS Układ automatyki obiektu zapewnia zasilanie i sterowanie oraz wizualizację parametrów następujących instalacji technicznych budynku: 1. Instalacja technologiczna stacji uzdatniania wody basenowej dla obiegów: SUW1 basen sportowy, SUW 2 basen rekreacyjny, SUW 3 brodzik SUW 4 wanna hydromasażowa SUW 5 wanna hydromasażowa 2. Instalacja wentylacji mechanicznej dla układów: N1W1 hala basenowa N2W2 zespoły szatniowo natryskowe N3W3 kręgielnia z zapleczem N4W4 pom. rehabilitacji N5W5 kompleks saunowy N6W6 pom. podbasenia 3. Instalacja technologiczna kotłowni gazowej i węzła cieplnego 4. Instalacja pomiaru zużycia mediów w budynku Przyjęto realizację systemu regulacji rozproszonej, w którym każdy układ kontrolno pomiarowy posiada niezależny sterownik realizujący własny algorytm sterowania. Zgodnie z ideą inteligentnego budynku przyjęto powiązanie układów regulacji w jedną całość. Elementem nadrzędnym będzie Centralna Stacja Wizualizacji i Rejestracji (CSW), która umożliwiać będzie konfigurowanie parametrów systemu, ich stałą kontrolę oraz ręczne sterowanie obiektu w sytuacjach awaryjnych. Powiązanie układów będzie umożliwiało wzajemną wymianę danych pomiędzy sterownikami co umożliwi ograniczenie ilości elementów takich jak czujniki temp. w pomieszczeniach, czujniki temp. zewnętrznej. Strona: 3

4 Systemy regulacji bazują na podzespołach pomiarowych, czujnikach i elementach wykonawczych (zawory, siłowniki) firm Joventa, Huba Control, Danfoos i innych. W obiekcie zaprojektowano również sieć komputerową Ethernet obsługującą pomieszczenia administracji oraz komputerowy system obsługi klienta. 3. Budowa systemu AKPiA i BMS Podstawowymi elementami systemu są zespoły zasilająco sterujące (ZZS) BASENIX zarządzane przez sterownik swobodnie programowalne (PLC) typu SIEMENS S7 200 lub sterowniki konfigurowalne serii SIEMENS Synco 700. ZZS współpracują z układami wykonawczymi i czujnikami parametrów zabudowanymi w odpowiednich miejscach instalacji. Sterowniki poszczególnych zespołów połączone są z komputerem centralnej stacji wizualizacji (CSW) pełniącej funkcje interfejsu użytkownika oraz rejestratora danych i zdarzeń systemowych. Stacja ta wyposażona zostanie w oprogramowania Desigo Insight firmy Siemens wraz z niezbędnymi interfejsami i protokołami komunikacyjnymi, zapwniającymi współdziałanie z zastosowanymi sterownikami. UWAGA Projekt układu wentylacji mechanicznej przewiduje zastosowanie central prod DanTherm wyposażonych we własne układy automatyki pracujące pod kontrolą systemu XL f my Honeywell. Intergacja z systemem budynku zostanie wykonana na poziomie CSW, która wyposażona zostanie w oprogramowania umożliwiające komunikację z siecią LON, w jakiej pracują sterowniki wentylacji. W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o centrale inne niż DanTherm, do systemu AKPiA należy: włączyć dostawę układów ZZS odpowiedzialnych za sterowanie systemu wentylacji. Szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić z projektantem przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń Strona: 4

5 3.1. Zestawy zasilająco sterujące ZZS ZZS są specjalizowanymi rozdzielniami elektrycznymi, zapewniającymi rozdział energii dla poszczególnych odbiorników oraz ich sterowania, regulacji i rejestracji zdefiniowanych parametrów pracy instalacji. Algorytmy zabezpieczające, sterujące i regulujące, wynikające z wymagań technologicznych danej instalacji, realizuje oprogramowanie zabudowanych sterowników programowalnych. Do ZZS przyłączone są poszczególne odbiorniki elektryczne instalacji, poprzez tory zasilające, wyposażone w niezbędną aparaturę zabezpieczającą i sterującą. Do ZZS podłączone są także czujniki parametrów i elementy wykonawcze wchodzące w skład instalacji. Aparatura zabudowana w ZZS zapewnia zarówno odpowiednie zasilanie tych elementów jak i kondycjonowanie uzyskiwanych sygnałów Jako układy ZZS przewidziano zastosowanie specjalizowanych szaf sterowniczych systemu BASENIX lub równoważne, o tym samym standardzie technicznym. W obiekcie przewidziano następujące układy 1. ZZS 1 SUW 1 basen pływacki, pompa ciepła, atrakcje wodne 2. ZZS 1 SUW 2 basen rekreacyjny i brodzik, oświetlenie podwodne 2. ZZS 1 SUW 3 wanny hydromasażowe 3. ZZS 2 RNW 1 wentylacja mechaniczna układ N1W1 (2 centrale) * 4. ZZS 2 RNW 2 wentylacja mechaniczna układy pozostałe N2W2..N6W6 (5 central) * 5. ZZS 3 RWC 1 kotłownia gazowa 6. ZZS 3 RWC 2 węzeł cieplny układy automatyki dostarczane łącznie z centralami wentylacyjnymi nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania Strona: 5

6 3.2 CSW i sieć sterowników Wszystkie niezbędne parametry instalacji technicznych dostępne za pomocą zabudowanych układów lub algorytmów przedstawiane są operatorowi za pomocą komputera Centralnej Stacji Wizualizacji. Na komputerze tym uruchomione będzie oprogramowanie do którego podstawowych funkcji należy: wizualizacja danych procesowych układu AKPiA wizualizacja i rejestracja stanów przekroczeń i alarmowych rejestracja parametrów pracy instalacji nadawanie wartości dozwolonym zmiennym procesowym restrykcja dostępu i rejestracja aktywności operatora Dane dla oprogramowania pochodzi z sieci łączącej poszczególne sterowniki zabudowane w ZZS. Z uwagi na zastosowanie kilku typów sterowników, sieć zbudowana będzie w następujących standardach: MODBUS RTU dla komunikacji ze sterownikami S7 200 obsługującymi stację uzdatniania wody układy BASENIX SUW 1, SUW 2, SUW 3 KNX dla komunikacji ze sterownikami Synco 700 obsługującymi kotłownie i węzeł cieplny układy BASENIX RWC 1 I RWC 2 LON dla komunikacji ze sterownikami Honeywell XL 500 obsługującymi wentylację mechaniczną Medium transmisji danych stanowi skrętka UTP 4x2x0,5, która umożliwia przesyłanie danych we wszystkich występujących sieciach. Przewód przyłączany jest za pomocą odpowiednich złącz terminatorów do portów transmisyjnych poszczególnych sterowników. Sieć ma topologię magistrali. Końcowe punkty terminowane są odpowiednimi rezystorami. Szczegóły połączeń przewody sieciowego wykonać zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej poszczególnych typów sterowników Poza CSW przewidziano zastosowanie dwóch układów komunikacji z obsługą HMI (Human Machine Interface). Będą to komputer panelowy SUW HMI 1 zabudowany na szafie BSENIX ZZS SUW 1 i służący do bieżącej kontroli i regulacji parametrów uzdatniania wody, oraz panel operatorski SUW HMI 2 zabudowany w pomieszczeniu ratowników, a służący do prezentacji aktualnych parametrów fizykochemicznych wody oraz sterownia atrakcjami basenowymi. Strona: 6

7 Jako oprogramowanie wizualizacyjne proponuje się wykorzystanie systemowego oprogramowania DESIGO INSIGHT Do niniejszego opracowania dołączono opis oprogramowania wizualizacji CSW systemu BASENIX. W przypadku zastosowania oprogramowania innych producentów, spełniane funkcje muszą pokrywać się z opisanymi w tym opracowaniu. 3.3 Oprogramowanie sterowników ZZS Funkcje realizowane przez algorytmy oprogramowania sterowników systemu BASENIX A. ZZS 1.SUW 1,2,3 Stacja Uzdatniania Wody Basenowej 1. Pomiar parametrów fizykochemicznych wody basenowej: 1.a tor wolnego chloru; 1.b tor odczynu ph; 1.c tor potencjału Redoks; Współpraca z elektrodami pomiarowymi serii DULCOMETER produkcji PROMINENT;wszystkie pomiary metodą amperometryczną. 2. Kalibracja elektrod pomiarowych jedno lub dwupunktowa; do buforów z zdaniem wartości buforu lub do wartości mierzonej; 3. Kontrola sprawności elektrod pomiarowych przez weryfikację punktów kalibracji do wartości dozwolonych; 4. Kontrola poprawności sygnałów elektrod pomiarowych z sygnalizacją wartości błędnych; 5. Prezentacja wartości pomiarowych elektrod w jednostkach sterownika, jednostkach fizycznych [ppm, mv]; prezentacja wartości dla domyślnych krzywych kalibracyjnych; 6. Rejestracja wartości mierzonych, prezentacja w formie tabelarycznej i wykresów liniowych dla dowolnych przedziałów czasu; archiwizacja danych za okres co najmniej 3 miesięcy; 7. Prezentacja pomiarów bieżących w formie graficznej (wskaźnik obrotowy) z prezentacją wartości awaryjnych. Strona: 7

8 8. Regulacja wartości wolnego chloru i odczynu ph wody basenowej do wartości zadanej za pomocą sygnału sterującego dla pomp dozujących; sygnał sterujący w standardzie 4 20 ma lub imp/min. Regulatory PID. Możliwość zadawania parametrów regulatora z programu użytkownika. Kontrola poprawności wprowadzenia wartości zadanej i parametrów regulacji w stosunku do zadanych stałych. 9. Pomiar temperatury wody basenowej w punktach: odpływ z niecki i napływ do niecki; pomiar za pomocą czujników temperatury z przetwornikiem 4 20 ma 10.Rejestracja wartości mierzonych, prezentacja w formie tabelarycznej i wykresów liniowych dla dowolnych przedziałów czasu; archiwizacja danych za okres co najmniej 3 miesięcy; 11.Prezentacja pomiarów bieżących w formie graficznej (wskaźnik obrotowy) z prezentacją wartości awaryjnych. 12.Regulacja wartości temperatury wody basenowej do wartości zadanej za pomocą sygnału sterującego dla zaworów trójdrogowych; sygnał sterujący w standardzie 4 20 ma lub 3 stanowy. Regulatory PID. Możliwość zadawania parametrów regulatora z programu użytkownika. Kontrola poprawności wprowadzenia wartości zadanej i parametrów regulacji w stosunku do zadanych stałych. 13.Regulacja poziomu wody w zbiornikach retencyjnych basenu; czujniki z sygnałem ciągłym w standardzie 4 20 ma (ultradzwiękowe lub hydrostatyczne) lub dwustanowe (sondy konduktometryczne lub pływaki); identyfikacja co najmniej 3 poziomów lustra wody w zbiorniku (MINIMUM, PRACA, MAXIMUM); w przypadku czujników z sygnalem ciągłym zadawanie parametrów identyfikacji (wysokość słupa wody w metrach dla każdego z poziomów); wysterowywanie zaworu elektromagnetycznego uzupełniania wody (sygnał 2 stanowy) 14. Sterowanie pomp obiegowych instalacji technologicznych w trybie czasowym, godzinowo tygodniowym; obsługa przesunięcia czasu uruchamiania poszczególnych pomp dla uniknięcia przeciążenia instalacji zasilającej; zabezpieczenie pomp obiegowych przed pracą przy zbyt niskim poziomie wody 15.Sterowanie atrakcji wodnych i oświetlenia podowdnego basenów przy pomocy repetytora wskazań BASNIX SUW HMI 2 zlokalizowanego w pom. ratowników. 16.Kontrola poprawności pracy układu uzdatniania z wykorzystaniem sygnału z przepływomierza indukcyjnego. Wizualizacja i rejestracja danych o przepływie wody przez stację uzyskiwanych z przepływomierza indukcyjnego. 17.Obsługa procedury płukania filtrów basenowych; sterownie położenia przepustnic filtrów przez obsługę na podstawie wskazówek prezentowanych na ekranie interfejsu użytkownika. Kontrola czasów etapów Strona: 8

9 procedury płukani filtrów do wartości zadanych przez obsługę. Blokowanie dozowania reagentów basenowych i ozonu na czas trwania procedury płukania filtrów. 18.Obliczanie czasu od ostatniej poprawnie zakończonej procedury płukania; sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnych odstępów czasowych w płukaniu filtrów; 19.Rejestracja zużycia wody na potrzeby technologii uzdatniania wody basenowej i kontrola w stosunku do wymaganych wielkości dobowych na podstawie danych o frekwencji z pochodzących komputerowego systemu obsługi klienta PALATYN. 20.Komunikacja z oprogramowaniem rejestrującym i wizualizacyjnym CSW poprzez sieć sterowników oraz równolegle z oprogramowaniem wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody uruchomionym na komputerze panelowym będącym wyposażeniem szafy sterującej ZZS BASENIX SUW 1 Funkcje związane z: kalibracją elektrod pomiarowych; zadawaniem parametrów regulacji; definicją grafika pracy pomp obiegowych; dostępne wyłącznie dla oprogramowania komputera HMI SUW 1. Oprogramowanie wizualizacyjne zabezpieczone przed dostępem osób postronnych systemem loginów i haseł. B. ZZS 2.RWN 1 wentylacja mechaniczna centrala N1W1 hala basenowa Centrala nawiewno wywiewna z systemem odzysku ciepła za pomocą wymiennika glikolowego, pompy ciepła i recyrkulacją powietrza wywiewanego. 1. Standardowa procedura rozruchu i zatrzymania centrali wentylacyjnej; sterowanie przepustnic odcinających nawiewu i wywiewu. 2. Standardowe procedury sygnalizacji braku sprężu wentylatorów, zabrudzenia filtrów, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy; 3. Regulacja temperatury nawiewu przez wysterowanie zaworu trójdrogowego nagrzewnicy wodnej. Strona: 9

10 4. Regulacja stopnia odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym 5. Ochrona przed szronieniem wymiennika 6. Regulacja stopnia udziału powietrza zewnętrznego w powietrzu nawiewanym w zależności od zdolności osuszania powietrza zewnętrznego (lato zima); 7. Sterowanie procesem odzysku ciepła przez pompę ciepła 8. Sterowanie procesem osuszania powietrza recyrkulowanego na parowniku pompy ciepła. Komunikacja z oprogramowanem rejestrującym i wizualizacyjnym CSW poprzez sieć sterowników Honeywell LON C. ZZS 2.RWN 2 wentylacja mechaniczna centrala pozostałe Algorytmy realizowane przez oprogramowanie sterowników pozostałych central wentylacyjnych są zgodne z wytycznymi producenta. Komunikacja z oprogramowanem rejestrującym i wizualizacyjnym CSW poprzez sieć sterowników Honeywell LON D. ZZS 3.RWC 1,2 Kotłownia gazowa i węzeł Cieplny Oprogramowanie sterujące zapewnia obsługę następujących funkcji: 1. Kaskadowe sterowanie pracą trzech, zmiennotemperaturowych kotłów gazowych, wraz z detekcją stanów awaryjnych oraz obsługą zabezpieczeń technologicznych (pompa mieszająca, zabezpieczenia gazowe) 2. Przełączanie trybów pracy LATO/ZIMA, DZIEŃ/NOC automatyczne (na podstawie pomiaru temp. zewnętrznej oraz programu czasowego godzinowo tygodniowego) oraz ręcznie na podstawie zaleceń obsługi; 3. Rozruch obiektu wzmocnienie otwarcia zaworów regulacyjnych dla szybszego osiągnięcia temperatury użytkowej po okresie wychłodzenia; czas rozruchu i % wzmocnienia otwarcia zaworów zadawane ręcznie Strona: 10

11 w tabeli zależności od temperatury zewnętrznej lub uzyskiwane dzięki procedurze adaptacyjnej na postawie wskazań czujnika temperatury w pomieszczeniu referencyjnym; 4. Wychłodzenie obiektu dla osiągnięcia temperatury osłabienia nocnego; czas rozpoczęcia wychłodzenia oraz % przymknięcia zawory regulacyjnego uzyskiwane analogicznie jak dla procedury rozruchu; 5. Obsługa obniżenia nocnego z kontrolą poziomu temperatury w pomieszczeniu referencyjnym; Wartość lub % obniżenie zadawane przez obsługę; 6. Regulacja temperatury w obiegach grzewczych wg krzywej grzania (niezależnie dla każdego z obiegów) lub stałowartościowo do temp zadanej; zadawanie nachylenia krzywej grzania. 7. Obsługa procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z funkcją zabezpieczenia przed rozwojem bakterii lagionelii. 8. Kontrola poprawności pracy czujników temperatury; 9. Kontrola i regulacja ciśnienia zładu, 10.Obsługa układu zabezpieczenia gazowego. Komunikacja z oprogramowanem rejestrującym i wizualizacyjnym CSW poprzez sieć sterowników KNX Oprócz w/w, oprogramowanie sterowników realizuje także inne funkcje niezbędne dla poprawnego, bezpiecznego i przyjaznego dla obsługi działania systemów technicznych obiektów. W przypadku wykorzystywania innego systemu sterowania niż przewidziany w niniejszym projekcie system BASENIX, na wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania kompletnych i niezbędnych uzgodnień zastosowanych rozwiązań z projektantem systemu. E. Układ pomiaru zużycia mediów w budynku Opomiarowanie zużycia mediów realizowane jest przez obiektowe elementy pomiarowe przyłączone do wybranych układów ZZS. Pomiar energii elektrycznej realizowany jest za pomocą elektronicznych liczników energii elektrycznej wbudowanych do rozdzielni głównej (RG) obiektu; przyłączenie liczników do instalacji zostało przewidziane z wykorzystaniem istniejących przekładników prądowych obsługujących amperomierze tablic głównych. Strona: 11

12 Liczniki należy zabudować w szafach RG i podłączyć linią sygnałową (sygnał impulsowy proporcjonalny do zużycia energii elektrycznej) do układów RWC zgodnie z odpowiednimi schematami. Pomiar energii cieplnej odbywa się za pomocą ciepłomierza zabudowanego na rurociągu doprowadzającym czynnik cieplny do belek rozdzielacza węzła cieplnego basenu. Wyjście impulsowe licznika podłączone będzie do ZZS 3 RWC 2. Pomiar zużycia wody na cele technologiczne realizowany jest za pomocą dodatkowego wodomierza zabudowanego na rurociągu doprowadzającym wodę do zbiorników retencyjnych SUW 1,2 i 3. Wyjście impulsowe wodomierza przyłączone jest do układu SUW F. Układ prezentacji danych procesowych w pom. ogólnych System przewiduje wyświetlanie niektórych danych procesowych pochodzących z systemu AKPiA w pomieszczeniu hali basenowej, dla zapoznania się użytkowników obiektu z temperaturą wody w poszczególnych nieckach basenu oraz temp powietrza wewnątrz hali basenowej. Układ zbudowany jest w oparciu o wyświetlacze segmentowe o wysokości cyfr 18 cm sterowane za pomocą pętli prądowej podłączonej do wyjścia analogowego odpowiednich sterowników układ AKPiA. Przyłącze wyświetlaczy wykonane zostanie kable UTP, którym podawane będzie także napięcie zasilające (24VAC). Strona: 12

13 4. Wytyczne realizacji robót 4.1 Trasy kablowe, okablowanie i oprzewodowanie. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady rozdzielnego prowadzenie oprzewodowania sygnałowego i transmisyjnego instalacji AKPiA od okablowania zasilającego odbiorniki nn. W tym celu zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe składające się z dwóch ciągów koryt metalowych. Prowadzenie koryt należy wykonać tak aby zachowywać między korytkami minimalny odstęp 20 cm. Większe zbliżenie dopuszczalne jest wyjątkowo, lecz na odcinkach nie dłuższych niż 0,5 m. Skrzyżowań tras powinny być wykonywane pod kątem prostym. Dopuszcza się prowadzenie okablowania zasilającego odbiorniki pracujące na napięciu 230 i 400V trasami wspólnymi z ogólną instalacją siłową budynku. Okablowanie transmisyjne sieci sterowników oraz okablowanie zasilające odbiorniki technologii uzdatniania wody przewidziano w dokumentacji elektrycznej obiektu. Okablowanie central wentylacyjnych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, gdyż zostanie dostarczone łącznie z centralami i ich układami sterowani. Z układu ZZS 3 RWC1 przewidziano również zasilanie odbiorników pomocniczych kotłowni (oświetlenie i ogrzewanie terowentylatorami) Przewody i kable należy mocować do korytek opaskami kablowymi. Krawędzie koryt i otwory po których prowadzone są przewody zabezpieczyć odpowiednimi nakładkami z tworzywa sztucznego. Pionowe elementy koryt przykryć pokrywami. Odcinki przewodów od korytek do aparatury pomiarowej lub urządzeń prowadzić w rurkach instalacyjnych lub wężach elastycznych Peschl'a. Zapewnić galwaniczne połączenia całej długości tras kablowych i przyłączenia w odpowiednich odległościach do instalacji wyrównawczej. Oprzewodowanie instalacji AKPiA wykonać przewodami o typach zgodnych lub podobnych z podanymi w tabelach elementów poszczególnych zespołów. Dopuszcza się zamiany typów przewodu w przypadku wynikających z zastosowania elementów innych producentów Strona: 13

14 Oba końce prowadzonych przewodów należy trwale i czytelnie oznaczyć symbolem prowadzonego sygnału zgodnie z tabelą elementów. Końcówki poszczególnych żył zabezpieczyć lutowaniem lub przez zaciśnięcie tulejek ochronnych. 4.2 Elementy wykonawcze, czujniki Mocowanie mechanicznej elementów wykonawczych i czujników wykonać ściśle wg zaleceń producentów. Przestrzegać zalecanych parametrów otoczenia, zwracają szczególną uwagę na unikanie możliwości ewentualnego zalania lub uszkodzenia spowodowanego awarią instalacji. Każdy z czujników i elementów wykonawczych oznaczyć symbolem urządzenia oraz słownym opisem funkcji/sygnału wg tabel zawartych w niniejszej dokumentacji. Po zakończeniu ruchu próbnego instalacji zabezpieczyć listwy zaciskowe w urządzeniach przez zalakierowanie wykorzystanych torów. Strona: 14

15 5 Zestawienie materiałów systemu AKPIA i BMS ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SYSTEMU AKPiA i BMS obiekt KT_073 KRYTA PŁYWALNIA SŁUPSK MWM Sp. z o.o. Gliwice Lp. Typ Opis elementu Producent Ilość CZUJNIKI I ELEMENTY WYKONAWCZE 1 AP TOPGN /2" /0..50 Czujnik temp. zanurzeniowy woda LIMA THERM 5 2 AP TOPGN /2" /0..50 Czujnik temp. zanurzeniowy woda LIMA THERM 5 3 AP TOPGN /2" / Czujnik temp. Zanurzeniowy CO LIMA THERM 5 4 AP TOPGN /2" / Czujnik temp. Zanurzeniowy CO LIMA THERM 6 5 AP TOP Czujnik temp. zewnętrznej LIMA THERM 2 6 D8 CTEP/3 Licznik energii elektrycznej z wyjściem impulsowym SCHRACK 2 7 SONOCAL 2000 DN 80 Ultradzwiękowy licznik ciepła SIEMENS 1 URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE 1 BASENIX 3000/SUW 1/KT_073/1 Układ Zasilająco Sterujący 1.SUW 1 MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 2 BASENIX 3000/SUW 2/KT_073/2 Układ Zasilająco Sterujący 1.SUW 2 MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 3 BASENIX 3000/SUW 2/KT_073/3 Układ Zasilająco Sterujący 1.SUW 3 MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 4 BASENIX 3000/RWC 1/KT_073/1 Układ Zasilająco Sterujący 3.RWC 1 MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 5 BASENIX 3000/RWC 1/KT_073/1 Układ Zasilająco Sterujący 3.RWC 2 MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 6 BASENIX 3000/SUM HMI 1/KT_073 Oprogramowanie wizualizacji pracy SUW komputera ZZS 1.SUW 1 BASENIX MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 7 BASENIX 3000/CSW/KT_073 Oprogramowanie wizualizacji CSW BASENIX DESIGO INSIGHT MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 8 BASENIX 3000/SUM HMI 2/KT_073 Repetytor wskazań SIMATIC TP177micro wraz z oprogramowaniem wizualizacji BASENIX MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 9 BASENIX 3000/DSP REP/KT_073 Wyświetlacz danych procesowych 18 cm 0,00 C 4 20 ma MWM Sp. z o.o. Gliwice 5 10 POWER EDGE SC1430 Komputer CSW o parametrach nie gorszych niż DELL SYNCMASTER 920N 1x Intel Dual Core Xenon ,0 GHz, Chipset Intel 5000V, 1GB FBD DDR2 533 MHz SDRAM HDD SATAII 160 GB, grafika ATI 16 MB, karta sieciowa Broadcom 1000 Mb/s, CD RW wyposażony w system operacyjny MS WIN XP Professional Monitor LCD 19 SAMSUNG 1 15 HANDLOWY Drukarka raportująca laserowa A4 cz b 16ppm DOWOLNY 1 16 Serwer druku Ethernet 10/100 Mb/s PCI 1 17 HANDLOWY Stolik komputerowy DOWOLNY 1 OPRZEWODOWANIE I OKABLOWANIE 1 HANDLOWY Korytko metalowe 50x35 z wspornikami DOWOLNY HANDLOWY Korytko metalowe 100x50 z wspornikami DOWOLNY 45 3 LIYY 10x1,0 Przewód sygnałowy LIYY 10x1,0 TECHNOKABEL 55 4 LIYY 6x1,0 Przewód sygnałowy LIYY 6x1,0 TECHNOKABEL 55 5 LIYY 2x0,5 Przewód sygnałowy LIYY 2x0,5 TECHNOKABEL LIYY3x0,5 Przewód sygnałowy LIYY3x0,5 TECHNOKABEL LIYCY 2x1 Przewód sygnałowy LIYCY 2x1 TECHNOKABEL YKY 4x4 Kabel YKY 5x4 TELEFONIKA 85 9 YDY 3x2,5 Przewód YDY 3x2,5 TELEFONIKA P6ES 901 3BF20 0XA0 Kabel przyłączeniowy z konwerterem PPI/PC SIEMENS 2 11 Terminatory połączeniowe siec sterowników SIEMENS LIYCY 2x1 Przewód sieci PPI TECHNOKABEL HANDLOWY Listwy przyścienne PVC 60x40 DOWOLNY UTP 4x2x0,5 Przewód UTP 4x2x05 kat 5 ICS Kable krosowe 1m kat 5 ICS 16 Strona: 15

16 6 Opis systemu Komputerowej Obsługi Klienta System komputerowej obsługi użytkownika został zaprojektowany dla zapewnienia organizacji i rozliczenia ruchu użytkowników obiektu pływalni krytej. Podstawowym zadaniem systemu jest pomiar czasu pobytu klienta na basenie z uwzględnieniem korzystania z zdefiniowanych stref i urządzeń, a następnie naliczenie należności i obsługa wszelkich czynności formalnych związanych z rozliczeniami finansowymi. Identyfikacja poszczególnych użytkowników obiektu odbywa się z wykorzystaniem transponderów zbliżeniowych w postaci pasków na ręcznych. Szczegółowy opis ruchu klienta po obiekcie i procedur z tym związanych znajduje się w dalszej części opracowania. 6.1 Budowa systemu Podstawowymi elementami systemu są stanowiska kasowe zlokalizowane na wejściu i przy wyjściu z obiektu. Uruchomione na tych stacjach oprogramowanie Systemu Obsługi Klienta PALATYN rejestruje za pomocą czytników transponderów fakt wejścia i wyjścia klienta. Dzięki unikalnym kodom transponderów i przypisaniu ich konkretnej osobie następuje łatwa identyfikacja czasu wejścia i wyjścia oraz historii dodatkowej aktywności klienta. Baza danych zdarzeń zlokalizowana jest na komputerze centralnym systemu z którego stacje robocze kas wejścia wyjścia korzystają zgodnie z zasadą oprogramowania typu KLIENT/SERWER. Baza danych pracuje pod kontrolą systemu Borland InterBase Serwer 5.1. Do komunikacji pomiędzy elementami systemu wykorzystane są mechanizmy języka SQL. System pracuje pod kontrolą protokołu sieciowego TCP/IP. Zarówno serwer jak i stacje robocze wyposażone są w system operacyjny MS WINDOWS 2004Server/XP HE Czytniki kodów transponderowych zlokalizowane w kasach połączone są do portów szeregowych stacji roboczych. Komputer kasy wyjściowej dodatkowo obsługuje drukarkę fiskalną (podłączona do portu szeregowego) Sterowanie ruchem klienta odbywa się za pomocą bramek (sterowalnych i wolnych). W kierunku wejściowym zabudowana jest bramka wolna (niesterowalna) w postaci kołowrota jednokierunkowego, poprzez który następuje wejście klienta na obiekt. Strona: 16

17 Kierunek wyjściowy zagrodzony jest tripodem sterowalnym jednostronnym, który zapewnia operatorowi kasy wyjściowej nadzór nad procesem opuszczania obiektu. Zwalnianie blokady wyjścia następuje za pomocą przycisku monostabilnego zlokalizowanego pod blatem stanowiska wyjściowego. 6.2 Planowany ruch klienta po obiekcie Osoba pragnąca skorzystać z basenu udaje się do kasy wejściowej, gdzie otrzymuje transponder stanowiący również klucz do szafki w szatni. System dopuszcza podział na szatnie wg płci jak również brak podziału (szatnie koedukacyjne). Rozpoczęcie naliczania czasu pobytu rozpoczyna się w momencie wydania transpondera przez kasę wejściową (procedura wczytania transpondera do systemu w kasie wejściowej.) Z uwagi na uproszczenie i skrócenie czasu obsługi w kasie wejściowej nie jest pobierana zaliczka za korzystanie z basenu. (co jest zmianą w stosunku do dokumentacji pierwotnej) Opłata naliczana jest przez system zgodnie z następującymi zasadami: 1) rozpoczęcie naliczania czasu pobytu następuje z chwilą pobrania paska z transponderem w szatni wejściowej 2) Od czasu pobytu odejmuje się zdefiniowany w systemie czas przeznaczony na oczekiwanie w kasie wyjściowej (standardowo 10 minut) 3) Opłata za pobyt pobierana jest za każdą 1/100 godziny (około 0,5 minuty) 4) System umożliwia zdefiniowanie minimalnej opłaty za wejście na basen (np. co najmniej 5 zł lub co najmniej 1 godzina) Wyjście klienta z obiektu następuje poprzez kasę wyjściową. Z uwagi na wielkość obiektu i planowaną frekwencje, system nie posiada zdefiniowanej strefy zerowej przy kasie wejściowej, tzn. przestrzeni oczekiwania na obsługę, przed wejściem do której następuje blokada czasu naliczanego za pobyt. Kwestia oczekiwania jest rozwiązana poprzez możliwość zdefiniowania w oprogramowaniu czasu oczekiwania za który nie pobierana jest opłata. Obsługa klienta zostaje zakończona z chwilą wydrukowania paragonu fiskalnego i pobrania należności za pobyt. Strona: 17

18 6.3 Organizacja strefy wejścia/wyjścia Strefa obsługi klienta jest przestrzenią na której zachodzą procesy związane z wejściem na obiekt lub wyjściem z obiektu. Znajdują się w niej: kasa w kierunku wejście (1 stanowisko) kasa w kierunku wyjście (1 stanowisko) urządzenia organizacji ruchu 1. przegrody i wydzielenia 2. bramka wejściowa (kołowrót jednokierunkowy) 3. bramka wyjściowa (tripod sterowany jednokierunkowy) Przyjęty układ z pojedynczym stanowiskiem kasowym na każdym kierunku jest z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązaniem najbardziej uzasadnionym. Rozbudowa o stanowiska dodatkowe powoduje oprócz wzrostu kosztów inwestycyjnych, także konieczność dodatkowego zatrudnienia. Jak pokazuje dotychczasowa eksploatacja obiektów tej wielkości, rozwiązanie takie zdaje egzamin, zapewniając bezproblemowy przepływ w ciągu wejściowym i wyjściowym. Elastycznośc zastosowanego oprogramowania PALATYN umożliwia również pracę kas w tzw. trybie zastępczym, w którym każde stanowisko może pełnić równocześnie rolę kasy wejściowej i wyjściowej. Taki sposób obsługi jest zalecany w godzinach niższej frekwencji, pozwalając na obniżenie kosztów osobowych obsługi systemu. Strona: 18

19 6.4 Założenie czasowe Dane czasowe dotyczące obsługi przedstawiają się następująco: KASA WEJŚCIOWA Wykonywane czynności (obsługa klienta indywidualnego) przyjęcie zapotrzebowania klienta pobranie transpondera odczyt transpondera w czytniku wybrania odpowiedniego rodzaju biletu potwierdzenie transakcji Czas obsługi 5 15 sekund, przy czym jedynie czas odczytu transpondera w czytniku jest zdeterminowany przez system, a pozostałe czasy przez wytrenowanie kasjera. Tak więc zakładana przepustowość kasy wejściowej wynosi około osób na godzinę KASA WYJŚCIOWA Wykonywane czynności (obsługa klienta indywidualnego) przyjęcie transpondera odczyt transpondera w czytniku potwierdzenie transakcji wydruk paragonu fiskalnego pobranie należności i wydanie reszty zwolnienie bramki wyjściowej Strona: 19

20 Czas trwania obsługi wynosi sekund, przy czym również tylko czas odczytu transpondera w czytniku jest zdeterminowany przez system, a pozostałe czasy przez wytrenowanie kasjera. Proces druku paragonu fiskalnego nie wpływa na wydłużenie czasu obsługi. Głównym elementem czasochłonnym jest naturalnie proces rozliczenia gotówkowego, którego długość zależy głównie od wprawy kasjera ale również od strony organizacyjnej (zapewnienie odpowiedniej ilości bilonu, papieru do drukarki fiskalnej itp.) Zakładana przepustowość kasy wyjściowej wynosi osób na godzinę. Różnica w przepustowości jest wyrównywana zarówno przez buforowanie w strefie wyjściowej z zapewnieniem 10 minutowego czasu bezpłatnego oczekiwania, jak również przez samoistną nierównomierność napływu klientów na ten typ obiektów. Do niniejszej dokumentacji dołączono w celach informacyjnych dokumenty zawierające opis funkcjonalny systemu PALATYN oraz instrukcję obsługi systemu. W przypadku zaproponowania przez wykonawcę, innego systemu niż przewidziany w niniejszej dokumentacji, należy uzyskać akceptację projektanta, uzależnioną od oceny zgodności rozwiązań zamiennych. Strona: 20

Spis treści. MWM Sp. z o.o. Gliwice

Spis treści. MWM Sp. z o.o. Gliwice Spis treści MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 Część ogólna...2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3 Zakres opracowania...2 2. Opis systemu AKPiA i BMS...3 2.1 Budowa systemu AKPiA i BMS...3

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

14. O P I S U S Ł U G

14. O P I S U S Ł U G 14. O P I S U S Ł U G Zawartość: A. Szafy i obudowy, B. Aparatura obiektowa wraz z okablowaniem, C. Uruchomienie układów automatyki bez BMS D. Sprzęt komputerowy, oprogramowanie E. Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KRYTEJ PŁ YWALNI W OŁAWIE Tom 4.6 Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych i automatyki węzła cieplnego

PROJEKT WYKONAWCZY KRYTEJ PŁ YWALNI W OŁAWIE Tom 4.6 Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych i automatyki węzła cieplnego Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU: I OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA Lp. Rodzaj uzgodnienia i jednostka uzgadniająca Znak/L.dz. Data Zał. 1 Bilans energii elektrycznej - Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1 Opis systemu Komputerowej Obsługi Klienta

1 Opis systemu Komputerowej Obsługi Klienta 1 Opis systemu Komputerowej Obsługi Klienta System komputerowej obsługi użytkownika został zaprojektowany dla zapewnienia organizacji i rozliczenia ruchu użytkowników obiektu pływalni. Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Automatyka i sterowania

Automatyka i sterowania Automatyka i sterowania Układy regulacji Regulacja i sterowanie Przykłady regulacji i sterowania Funkcje realizowane przez automatykę: regulacja sterowanie zabezpieczenie optymalizacja Automatyka i sterowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATU NAPRAW GŁÓWNYCH MZK UL. DŁUGA 50 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATU NAPRAW GŁÓWNYCH MZK UL. DŁUGA 50 43-300 BIELSKO-BIAŁA PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH PAWEŁ ZAWALSKI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt wentylacji mechanicznej Warsztat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

B - Instalacje elektryczne

B - Instalacje elektryczne B - Instalacje elektryczne I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: Przemysław Pierzchała,...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: Przemysław Pierzchała,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna Adres obiektu budowlanego: 35-959 Rzeszów; ul. ks J. Jałowego 23A Nazwa i adres zamawiającego: Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ INWESTOR: GMINA WIELKA OPRACOWAŁ: WOJCIECH LISEK RP-Upr 945/94 DATA : 04.2009 SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEN 17-C. obsługa nigdy nie była tak prosta ZALETY FOLDER INFORMACYJNY. nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym. wyświetlacz

DEN 17-C. obsługa nigdy nie była tak prosta ZALETY FOLDER INFORMACYJNY. nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym. wyświetlacz DEN 17-C obsługa nigdy nie była tak prosta nowoczesny panel z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem sterujący pracą central wentylacyjnych i rekuperacyjnych DANE TECHNICZNE PARAMETR napięcie zasilania wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH

WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH NA TERENIE DZIAŁANIA PEC Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 1.01.2007r. WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH 1 I. Warunki techniczne do doboru regulatorów. 1.

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego Lp. Pytania z dnia 01.10.2014 r. Odpowiedzi z dnia 10.10.2014 r. 1. 2. Proszę o podanie parametrów komputera ACP-4320 - tj. procesor, RAM, dyski(i), system

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu 2017r. ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Juraszów 7/19 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul. EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT WYKONAWCZY MONITORINGU WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11 INWESTOR: Powiat Stargardzki

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL

REGULACJA KM REGULACJA KM PL REGULACJA KM REGULACJA KM 16.02 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Zestaw KMFB SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i wizualizacji SecoLOG.

System zarządzania i wizualizacji SecoLOG. SCHRACK SECOLOG 1D / M. Schwantner - Schrack Seconet AG 2008 INLAND-WORKSHOP System wizualizacji i zarządzania 2008 SecoLOG System zarządzania i wizualizacji SecoLOG. 1 Cele rozwoju. Prosta, przejrzysta

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.03.2015 r. Liczba stron 1/6 I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instalacje SCADA z zastosowaniem urządzeń MOXA

Instalacje SCADA z zastosowaniem urządzeń MOXA Instalacje SCADA z zastosowaniem urządzeń MOXA Krzysztof Tomal Inżynier Automatyk / Senga s.c. ktomal@senga.com.pl Moxa Solution Day Data: 21.05.2013 Modernizacje Systemy pomiarowe www.senga.com.pl Systemy

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

Przetwornice częstotliwości Danfoss w aplikacjach HVAC.

Przetwornice częstotliwości Danfoss w aplikacjach HVAC. 2013-12-15 Przetwornice częstotliwości Danfoss w aplikacjach HVAC. Niniejszy artykuł przedstawia system automatycznego sterowania wentylacją mechaniczną nowej linii rozlewniczej butelkowej w Zakładach

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA REGULACJA KM REGULACJA KM 17.01 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY DRV KM

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: G- Technologie cieplne Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 Opracował:

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych System monitoringu i sterowania pomp obiegowych Komputerowe systemy wizualizacji i telemetrii oparte na pakiecie FactorySuite firmy Wonderware są istotnymi elementami modernizacji ciepłowni i systemów

Bardziej szczegółowo

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE Krótka charakterystyka Optymalizacji ciśnienia powietrza nawiewanego i wywiewanego Dodawanie i odejmowanie z przepływów w strefie

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

5.2 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące wielokanałowego regulatora, czujników i zaworów regulacyjnych.

5.2 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące wielokanałowego regulatora, czujników i zaworów regulacyjnych. 5.2 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące wielokanałowego regulatora, czujników i zaworów regulacyjnych. 5.2.1 Do regulacji temperatury centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

sondami pomiarowymi ( sondy: chloru wolnego, chloru całkowitego, ph, Redox ) i przetwornikami 4-20 ma ( 2 kpl. )

sondami pomiarowymi ( sondy: chloru wolnego, chloru całkowitego, ph, Redox ) i przetwornikami 4-20 ma ( 2 kpl. ) Specyfikacja techniczna Systemu Automatyki Basenowej SAB - Rozdzielnica Systemu Automatyki Basenowej RSAB - konstrukcja metalowa z płytą do montażu naściennego. - Jednostka centralna - sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE Wonderware / Schneider Satel Siemens Rockwell GE IP Kawasaki Fanuc ABB Cognex Keyence Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Bardziej szczegółowo

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku.

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Źródło ciepła. Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Temperatura zasilania wytwarzana w źródle ciepła nie może być niższa niż 65 o C (w okresie letnim może

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

Urządzenia dla systemów inteligentny budynek

Urządzenia dla systemów inteligentny budynek Urządzenia dla systemów inteligentny budynek Prezentowana grupa urządzeń pomiarowych i sterowniczych została opracowana w MIKRONICE do zastosowań w systemach inteligentnego budynku (BMS). Urządzenia te

Bardziej szczegółowo

Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza

Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza Industry / B / CPS Produkty HVAC firmy Siemens Systemy Automatyki Budynkowej Systemy standardowe ermostaty Czujniki Zawory i siłowniki Siłowniki do przepustnic

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: " II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego,, Modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji DP ViewNet Zaawansowane systemy sterowania Nowa seria central DP to także najnowocześniejsze układy sterowania Automatyka central DP została

Bardziej szczegółowo

Spis treści - część elektryczna

Spis treści - część elektryczna Spis treści - część elektryczna 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...2 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE...2 2.1 Zasilanie kotłowni...2 2.2 Instalacja oświetleniowe i gniazd...2 2.3 Ochrona przeciwporażeniowa...2

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar Robót

Wykonawca: Przedmiar Robót Inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.henryka Wieniawskiego 1 61-712 Poznań Wykonawca: Poznań 2006-08-19 Przedmiar Robót Kod CPV: 45214400-4/453156600-4 Data Oprac.: 2003-08-07 Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Systemy Sygnalizacji Pożarowej.

Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Systemy Sygnalizacji Pożarowej. System wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP. FIRE ALARM Najważniejsze informacje. Prosta, przejrzysta oraz zgodna z obecnymi standardami obsługa systemów sygnalizacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

5.3 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące sterownika swobodnie programowalnego, czujników i zaworów regulacyjnych.

5.3 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące sterownika swobodnie programowalnego, czujników i zaworów regulacyjnych. 5.3 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące sterownika swobodnie programowalnego, czujników i zaworów regulacyjnych. 5.3.1 Do regulacji temperatury centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych ZADANIE XII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Celem zadania budowa

Bardziej szczegółowo

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE 1. Dane techniczne: Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wymiary[mm] : 70 x 90 x 58 Możliwość sterowania binarnego Regulowane parametry pracy : 12 Wyświetlacz LED Port

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Instalacja automatyki węzła kompaktowego 1. Opis techniczny. 2. Spis rysunków. CO-1 Schemat technologiczny węzła cieplnego połączenia urządzeń automatyki CO-2 Schemat zasilania i

Bardziej szczegółowo

Podgrzew gazu pod kontrolą

Podgrzew gazu pod kontrolą Podgrzew gazu pod kontrolą Funkcjonalności Automatyczne sterowanie THERMOSMARTLINE to nowoczesny, elastyczny system podgrzewu gazu dedykowany dla stacji gazowych. To komplementarny układ, który łączy w

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip.

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. opis systemu Oczekiwanym wyposażeniem rozdzielnic potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP.

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

micro PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ZRÓB JE SOBIE SAM JEŚLI NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄCEGO TWOJE WYMAGANIA!?...

micro PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ZRÓB JE SOBIE SAM JEŚLI NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄCEGO TWOJE WYMAGANIA!?... JEŚLI NIE OŻESZ ZNALEŹĆ URZĄDZENIA SEŁNIAJĄCEGO TWOJE WYAGANIA!?... ZRÓB JE SOBIE SA STEROWNIK SWOBODNIE ROGRAOWALNY microlc DEDYKOWANE ZASTOSOWANIA: WENTYLACJA CHŁODNICTWO CIEŁOWNICTWO OŚWIETLENIE ONITORING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Obwody końcowe (maks. 4 obwody po 20 opraw) 1. Instalacja okablowania systemu FZLV. Schemat blokowy systemu FZLV: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Przewody zasilające - Sterownica SAK1 Lp Przewód Cel przewodu Typ Ozn. Opis Ozn. 1. YDYżo 5x10 -W1 Rozdzielnica Zasilająca RG (*)

Przewody zasilające - Sterownica SAK1 Lp Przewód Cel przewodu Typ Ozn. Opis Ozn. 1. YDYżo 5x10 -W1 Rozdzielnica Zasilająca RG (*) Przewody zasilające - Sterownica SAK1 1. YDYżo 5x10 -W1 Rozdzielnica Zasilająca RG (*) 2. ÖLFLEX CLASSIC -W2 Wentylator nawiewny KN1M 3. ÖLFLEX CLASSIC -W3 Wentylator wywiewny dachowy 3faz KW1M 110CY Black

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM 17.07

REGULACJA KM REGULACJA KM 17.07 REGULACJA KM REGULACJA KM 17.07 UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 111 SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.ELEMENTY SKŁADOWE UKŁADU REGULACJI

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA Przemysłowy Alarm Gazowy System central PAG 8 lub PAG 8P (wersja z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym), połączonych w sieć z jednostką PC przy pomocy

Bardziej szczegółowo