PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 KOPEX S.A. RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w 2007 roku Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Treść raportu: Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. Jednocześnie Zarząd KOPEX S.A. informuje, iż oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Grabowej 1. Raporty są także udostępnione na stronie internetowej KOPEX S.A.: - raporty bieżące pod adresem: - raporty okresowe - pod adresem: Załączniki Plik Opis Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku KOPEX Spółka Akc yjna (pełna nazwa emitenta) KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Katowice (kod pocztowy) (miejscowość ) ul. Grabowa 1 (ulica) (numer) (032) (032) (telefon) (fax) kopex.com.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu Joanna Węgrzyn Prokurent Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 Wykaz informacji przekazanych w 2007 roku do publicznej wiadomości: Raporty bieżące: 1/ Znacząca umowa na rynku chińskim (data publikacji: ) 2/ Znacząca transakcja - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 3/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 4/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 5/ Wejście umowy w życie - rynek rosyjski (data publikacji: ) 6/ Znacząca umowa - obrót energią elektryczną (data publikacji: ) 7/ Aneks do umowy o gwarancje kontraktowe (data publikacji: ) 8/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 9/ Aneks do znaczącej umowy o linię gwarancyjną (data publikacji: ) 10/ Znaczące umowy krajowe jednostki zależnej (data publikacji: ) 11/ Zwołanie NWZA na dzień 15 lutego 2007 roku (data publikacji: ) 12/ Proponowane zmiany statutu Spółki na najbliższym NWZA (data publikacji: ) 13/ Wejście w życie znaczącej umowy na rynku rumuńskim (data publikacji: ) 14/ Znacząca umowa - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 15/ Znacząca umowa - dostawa towarów (data publikacji: ) 16/ Znacząca umowa kredytowa (data publikacji: ) 17/ Umowa na zakup kombajnu ścianowego (data publikacji: ) 18/ Znacząca umowa - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 19/ Aneks do umowy pożyczki (data publikacji: ) 20/ Znacząca umowa na rynku francuskim (data publikacji: ) 21/ Umowa na zakup obudowy zmechanizowanej (data publikacji: ) 22/ Znacząca umowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 23/ Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA w dniu 15 lutego 2007 roku (data publikacji: ) 24/ Daty przekazywania w 2007 roku raportów okresowych (data publikacji: ) 25/ Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (data publikacji: ) 26/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 27/ Znacząca umowa - dostawa towarów (data publikacji: ) 28/ Znaczące umowy krajowe jednostki zależnej (data publikacji: ) 29/ Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej (data publikacji: ) 30/ Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego (data publikacji: ) 31/ Publikacja w internecie sprawozdań finansowych ZZM S.A. (data publikacji: ) 32/ Znacząca umowa - dostawa towarów (data publikacji: ) 33/ Znacząca umowa - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 34/ Aneks do znaczącej umowy kredytowej (data publikacji: )

3 35/ Podwyższenie kapitału - złożenie opinii przez sądowego biegłego rewidenta (data publikacji: ) 36/ Treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 15 lutego 2007 roku (data publikacji: ) 37/ Znacząca umowa zagraniczna - wejście w życie (data publikacji: ) 38/ Umowa na zakup urządzeń górniczych (data publikacji: ) 39/ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na NWZA w dniu 15 lutego 2007 roku (data publikacji: ) 40/ Umowa na zakup przenośników taśmowych i kruszarki (data publikacji: ) 41/ Znacząca transakcja - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 42/ Nabycie aktywów o znacznej wartości (data publikacji: ) 43/ Publikacja opinii i raportu wydanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (data publikacji: ) 44/ Złożenie Prospektu Emisyjnego do KNF (data publikacji: ) 45/ Zmiana znaczącej umowy (data publikacji: ) 46/ Aneks do umowy pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 47/ Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 48/ Aneks do znaczącej umowy krajowej jednostki zależnej (data publikacji: ) 49/ Aneks do znaczącej umowy kredytowej (data publikacji: ) 50/ Znacząca umowa - obrót energią elektryczną (data publikacji: ) 51/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 52/ Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (data publikacji: ) 53/ Znacząca umowa - obrót energią elektryczną (data publikacji: ) 54/ Znacząca umowa kredytowa (data publikacji: ) 55/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 56/ Znacząca umowa - obrót energią elektryczną (data publikacji: ) 57/ Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (data publikacji: ) 58/ Znacząca umowa - obrót energią elektryczną (data publikacji: ) 59/ Znacząca umowa - obrót energią elektryczną (data publikacji: ) 60/ Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 61/ Umowa o limit wierzytelności (data publikacji: ) 62/ Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 63/ Znacząca umowa krajowa - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 64/ Znacząca umowa - dostawa towarów (data publikacji: ) 65/ Znacząca umowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 66/ Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 67/ Znacząca umowa kredytowa (data publikacji: ) 68/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 69/ Rezygnacja osoby zarządzającej (data publikacji: )

4 70/ Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 71/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 72/ Rezygnacja osoby nadzorującej (data publikacji: ) 73/ Rezygnacja osoby nadzorującej (data publikacji: ) 74/ Powołanie osób nadzorujących (data publikacji: ) 75/ Porozumienie do znaczącej umowy (data publikacji: ) 76/ Aneks do znaczącej umowy (data publikacji: ) 77/ Znacząca umowa na rynku tureckim - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 78/ Wejście umowy w życie - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 79/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 80/ Znacząca umowa kredytowa (data publikacji: ) 81/ Aneks do umowy pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 82/ Umowa konsorcjum jednostki zależnej (data publikacji: ) 83/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 84/ Warunkowa umowa nabycia aktywów o znacznej wartości na rynku niemieckim (data publikacji: ) 85/ Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 86/ Znacząca umowa - obrót energią elektryczną (data publikacji: ) 87/ Znacząca umowa - obrót energią elektryczną (data publikacji: ) 88/ Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 89/ Umowa zamiany akcji (data publikacji: ) 90/ Znacząca umowa krajowa - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 91/ Wykonanie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 92/ Znacząca umowa kredytowa (data publikacji: ) 93/ Znacząca umowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 94/ Umowa pożyczki (data publikacji: ) 95/ Wykonanie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 96/ Znacząca umowa na rynku rosyjskim (data publikacji: ) 97/ Umowa pożyczki pomiędzy jednostką zależną a podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 98/ Aneks do umowy pożyczki (data publikacji: ) 99/ Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 100/ Nabycie aktywów o znacznej wartości (data publikacji: ) 101/ Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2007 roku (data publikacji: ) 102/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 103/ Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego R-2006 (data publikacji: ) 104/ Znacząca umowa krajowa (data publikacji: ) 105/ Umowa handlowa z podmiotem powiązanym (data publikacji: )

5 106/ Zbycie aktywów o znacznej wartości (data publikacji: ) 107/ Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej (data publikacji: ) 108/ Zatwierdzenie prospektu emisyjnego (data publikacji: ) 109/ Umowa konsorcjum jednostki zależnej (data publikacji: ) 110/ Ocena Spółki przez Radę Nadzorczą (data publikacji: ) 111/ Umowa handlowa z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 112/ Podpisanie memorandum w sprawie budowy kopalni w Indonezji (data publikacji: ) 113/ Umowa Spółki w Chinach (data publikacji: ) 114/ Umowa zakupu udziałów w firmie rosyjskiej (data publikacji: ) 115/ Planowana sprzedaż akcji przez ZZM (data publikacji: ) 116/ Rozwiązanie umowy na rynku niemieckim (data publikacji: ) 117/ Podpisanie listu intencyjnego (data publikacji: ) 118/ Znacząca umowa - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 119/ Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA w dniu 27 czerwca 2007 roku (data publikacji: ) 120/ Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego (data publikacji: ) 121/ Rejestracja spółek w KRS (data publikacji: ) 122/ Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w 2006 roku (data publikacji: ) 123/ Zbycie znacznego pakietu akcji (data publikacji: ) 124/ Przeniesienie własności akcji przez Skarb Państwa (data publikacji: ) 125/ Zbycie części akcji ZZM S.A. przez podmiot dominujący (data publikacji: ) 126/ Zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego (data publikacji: ) 127/ Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji KOPEX S.A. (data publikacji: ) 128/ Znacząca umowa krajowa (data publikacji: ) 129/ Przerwa w obradach ZWZA (data publikacji: ) 130/ Cofnięcie wypowiedzenia umowy przez kontrahenta niemieckiego (data publikacji: ) 131/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 132/ Treść uchwał powziętych przez ZWZA (data publikacji: ) 133/ Powołanie osób nadzorujących (data publikacji: ) 134/ Realizacja oferty akcji serii B (data publikacji: ) 135/ Aneks do znaczącej umowy o linię gwarancyjną (data publikacji: ) 136/ Aneks do znaczącej umowy kredytowej (data publikacji: ) 137/ Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji (data publikacji: )

6 138/ Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji (data publikacji: ) 139/ Poręczenie dla podmiotu powiązanego (data publikacji: ) 140/ Aneks do znaczącej umowy kredytowej (data publikacji: ) 141/ Korekta błędu pisarskiego w RB 134/ realizacja oferty akcji serii B (data publikacji: ) 142/ Spłata pożyczki przez podmiot powiązany (data publikacji: ) 143/ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na ZWZA (data publikacji: ) 144/ Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów (data publikacji: ) 145/ Umowa pożyczki jednostki zależnej z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 146/ Umowa o linię gwarancyjną (data publikacji: ) 147/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 148/ Zatwierdzenie aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego (data publikacji: ) 149/ Memorandum w sprawie nabycia udziałów w australijskiej spółce (data publikacji: ) 150/ Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym KOPEX Construction Sp. z o.o. (data publikacji: ) 151/ Zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego (data publikacji: ) 152/ Umowa pożyczki jednostki zależnej z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 153/ Umowa o linię gwarancyjną (data publikacji: ) 154/ Umowa pożyczki jednostki zależnej z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 155/ Warunkowa uchwała KDPW (data publikacji: ) 156/ Podsumowanie subskrypcji akcji serii B (data publikacji: ) 157/ Nabycie aktywów o znacznej wartości (data publikacji: ) 158/ Zatwierdzenie aneksu nr 5 do prospektu emisyjnego (data publikacji: ) 159/ Zmiana znaczącej umowy kredytowej (data publikacji: ) 160/ Zatwierdzenie aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego (data publikacji: ) 161/ Wejście w życie dwóch umów na rynku argentyńskim (data publikacji: ) 162/ Znacząca umowa na rynku krajowym (data publikacji: ) 163/ Umowa pożyczki zawarta pomiędzy jednostkami zależnymi (data publikacji: ) 164/ Znacząca umowa - obrót energią elektryczną (data publikacji: ) 165/ Zatwierdzenie aneksu nr 7 do prospektu emisyjnego (data publikacji: ) 166/ Umowa o gwarancję bankową (data publikacji: )

7 167/ Umowa zakupu akcji spółek serbskich (data publikacji: ) 168/ Zbycie pakietu akcji KOPEX S.A. przez ZZM S.A. (data publikacji: ) 169/ Zatwierdzenie aneksu nr 8 do prospektu emisyjnego (data publikacji: ) 170/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 171/ Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa (data publikacji: ) 172/ Umowa pożyczki zawarta pomiędzy jednostkami zależnymi - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 173/ Wykonanie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 174/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 175/ Umowa pożyczki pomiędzy jednostkami zależnymi (data publikacji: ) 176/ Zbycie pakietu akcji KOPEX S.A. przez ZZM S.A. (data publikacji: ) 177/ Zatwierdzenie aneksu nr 9 do prospektu emisyjnego (data publikacji: ) 178/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 179/ Zatwierdzenie aneksu nr 10 do prospektu emisyjnego (data publikacji: ) 180/ Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego KOPEX S.A. (data publikacji: ) 181/ Tekst jednolity Statutu Spółki (data publikacji: ) 182/ Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego RS-2006 (data publikacji: ) 183/ Zwołanie NWZA na dzień 31 sierpnia 2007 roku (data publikacji: ) 184/ Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (data publikacji: ) 185/ Dopuszczenie akcji serii B do obrotu giełdowego (data publikacji: ) 186/ Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (data publikacji: ) 187/ Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (data publikacji: ) 188/ Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (data publikacji: ) 189/ Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (data publikacji: ) 190/ Rejestracja w KDPW akcji serii B (data publikacji: ) 191/ Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji (data publikacji: ) 192/ Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji (data publikacji: ) 193/ Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej o liczbie posiadanych akcji (data publikacji: ) 194/ Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (data publikacji: ) 195/ Umowa pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi (data publikacji: ) 196/ Aneks do znaczącej umowy krajowej jednostki zależnej (data publikacji: )

8 197/ Znacząca umowa kredytowa jednostki pośrednio zależnej (data publikacji: ) 198/ Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego KOPEX Construction Sp. z o.o. (data publikacji: ) 199/ Zbycie akcji przez osobę bliską prokurentowi (data publikacji: ) 200/ Znaczące dwie umowy krajowe jednostki zależnej (data publikacji: ) 201/ Umowa handlowa z jednostką pośrednio zależną (data publikacji: ) 202/ Treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad NWZA w dniu 31 sierpnia 2007 roku (data publikacji: ) 203/ Wyrok sądowy w sprawie cywilnej ZZM (data publikacji: ) 204/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 205/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 206/ Zmiana znaczącej umowy jednostki zależnej (data publikacji: ) 207/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 208/ Zbycie akcji przez osobę bliską prokurenta (data publikacji: ) 209/ Wejście w życie znaczącej umowy na rynku rosyjskim (data publikacji: ) 210/ Zbycie akcji przez osobę bliską prokurentowi (data publikacji: ) 211/ Rezygnacja członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A. (data publikacji: ) 212/ Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. (data publikacji: ) 213/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 214/ Znaczące umowy krajowe jednostki zależnej (data publikacji: ) 215/ Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego P-2007 (data publikacji: ) 216/ Treść uchwały powziętej przez NWZA w dniu 31 sierpnia 2007 roku (data publikacji: ) 217/ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na NWZA (data publikacji: ) 218/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 219/ Stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania na sprzedaż akcji ogłoszonego w dniu roku (data publikacji: ) 220/ Znaczące umowy krajowe jednostki zależnej (data publikacji: ) 221/ Aneks do znaczącej umowy kredytowej (data publikacji: ) 222/ Umowa pożyczki jednostki zależnej z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 223/ Znaczące umowy krajowe jednostki zależnej (data publikacji: ) 224/ Umowa pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi (data publikacji: ) 225/ Znacząca umowa - obrót energią elektryczną (data publikacji: ) 226/ Znacząca umowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 227/ Znacząca umowa jednostki zależnej (data publikacji: )

9 228/ Umowa pożyczki z jednostką zależną (data publikacji: ) 229/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 230/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 231/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 232/ Umowa pożyczki pomiędzy podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 233/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 234/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 235/ Apelacja od wyroku (data publikacji: ) 236/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 237/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 238/ Znacząca umowa pomiędzy jednostkami powiązanymi (data publikacji: ) 239/ Znacząca umowa (rynek niemiecki) - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 240/ Rozwiązanie umowy na rynku niemieckim - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 241/ Znacząca umowa pomiędzy jednostkami powiązanymi (data publikacji: ) 242/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 243/ Umowa poręczenia jednostki zależnej (data publikacji: ) 244/ Zmiana znaczącej umowy (data publikacji: ) 245/ Znacząca umowa krajowa (data publikacji: ) 246/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 247/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 248/ Znacząca umowa jednostki zależnej o linię gwarancyjną (data publikacji: ) 249/ Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (data publikacji: ) 250/ Aneks do znaczącej umowy kredytowej (data publikacji: ) 251/ Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (data publikacji: ) 252/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 253/ Aneks do znaczącej umowy krajowej (data publikacji: ) 254/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 255/ Utworzenie nowej Spółki (data publikacji: ) 256/ Aneks do umowy handlowej z podmiotem powiązanym (data publikacji: ) 257/ Umowa pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi (data publikacji: ) 258/ Znacząca umowa kredytowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 259/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 260/ Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad HANSEN Sicherheitstechnik AG w Monachium (data publikacji: )

10 261/ Aneks do znaczącej umowy krajowej jednostki zależnej (data publikacji: ) 262/ Znacząca umowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 263/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 264/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 265/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 266/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 267/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 268/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 269/ Przedwstępna umowa nabycia udziałów spółki Tiefenbach Polska Sp. z o.o. (data publikacji: ) 270/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 271/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 272/ Korekta prognozy wyników (data publikacji: ) 273/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 274/ Znacząca umowa pomiędzy jednostkami powiązanymi (data publikacji: ) 275/ Zawarcie znaczącej umowy przez ZZM S.A. (data publikacji: ) 276/ Aneks do umowy pożyczki (data publikacji: ) 277/ Aneks do umowy pożyczki (data publikacji: ) 278/ Porozumienie konsorcjalne w Indonezji (data publikacji: ) 279/ Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej (data publikacji: ) 280/ Znaczące umowy krajowe jednostki zależnej (data publikacji: ) 281/ Nabycie udziałów w spółce Tiefenbach Polska Sp. z o.o. (data publikacji: ) 282/ Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (data publikacji: ) 283/ Spłata kredytu (data publikacji: ) 284/ Spłata kredytu (data publikacji: ) 285/ Umowa pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi (data publikacji: ) 286/ Nabycie aktywów o znacznej wartości (data publikacji: ) 287/ Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (data publikacji: ) 288/ Znacząca umowa kredytowa i zastaw rejestrowy (data publikacji: ) 289/ Aneks do znaczącej umowy krajowej jednostki zależnej (data publikacji: ) 290/ Nabycie znacznych aktywów - akcji Hansen Sicherheitstechnik AG (data publikacji: ) 291/ Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji (data publikacji: ) 292/ Wygranie przetargu na zakup odlewni w Serbii (data publikacji: ) 293/ Aneks do umowy pożyczki (data publikacji: ) 294/ Aneks do umowy pożyczki (data publikacji: ) 295/ Spłata pożyczek przez podmiot powiązany (data publikacji: )

11 296/ Zakup aktywów o znacznej wartości - akcji serbskiej odlewni (data publikacji: ) 297/ Zmiana firmy jednostki pośrednio zależnej (data publikacji: ) 298/ Znacząca umowa zagraniczna - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 299/ Spłata pożyczek (data publikacji: ) 300/ Znacząca umowa kredytowa (data publikacji: ) 301/ Kontrakt w Rep. Poł. Afryki (data publikacji: ) 302/ Memorandum o współpracy w Indonezji (data publikacji: ) 303/ Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji (data publikacji: ) 304/ Wniesienie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (data publikacji: ) 305/ Spłata kredytu (data publikacji: ) 306/ Aneks do umowy pożyczki (data publikacji: ) 307/ Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji (data publikacji: ) 308/ Nabycie akcji przez osobę bliską dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej (data publikacji: ) 309/ Aneks do umowy pożyczki (data publikacji: ) 310/ Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji (data publikacji: ) 311/ Nabycie akcji przez osobę bliską dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej (data publikacji: ) 312/ Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego jednostki pośrednio zależnej (data publikacji: ) 313/ Znacząca umowa - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 314/ Znacząca umowa - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 315/ Znacząca umowa (dostawa towarów) - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 316/ Znacząca umowa (dostawa towarów) - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 317/ Znacząca umowa (dostawa towarów) - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 318/ Znacząca umowa (dostawa towarów) - odtajnienie informacji (data publikacji: ) 319/ Znacząca umowa (dostawa towarów) - odtajnienie informacji (data publikacji: ) Raporty okresowe: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2006 data publikacji: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007 data publikacji: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2007 data publikacji: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2007 data publikacji: Raport półroczny P 2007 data publikacji: Skonsolidowany raport półroczny PS 2007 data publikacji: Raport roczny R 2006 data publikacji: Skonsolidowany raport roczny RS 2006 data publikacji:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 35 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 35 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO BBI DEVELOPMENT NFI RB-W 35 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 35 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-04 Skrócona nazwa emitenta BBI DEVELOPMENT NFI Temat Wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 15 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 15 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO BBI DEVELOPMENT NFI RB-W 15 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2009 Data sporządzenia: 2009-05-13 Skrócona nazwa emitenta BBI DEVELOPMENT NFI Temat Wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r. Nr raportu Data Temat 1/2006 03.01.2006 r. 2/2006 06.01.2006 r. 3/2006 06.01.2006 r. 4/2006 10.01.2006 r. 5/2006 10.01.2006 r. 6/2006 12.01.2006

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, przekazanych przez INSTAL-LUBLIN S.A. do publicznej wiadomości w 2010 r.

Wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, przekazanych przez INSTAL-LUBLIN S.A. do publicznej wiadomości w 2010 r. Wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, przekazanych przez INSTAL-LUBLIN S.A. do publicznej wiadomości w 2010 r. Lp. Rodzaj i numer raportu Raporty przekazane do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

2/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. 3/2013 Realizacja postanowień listu intencyjnego r.

2/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. 3/2013 Realizacja postanowień listu intencyjnego r. RAPORTY BIEŻĄCE WYKAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDIBĄ W WYSOGOTOWIE W 2013 ROKU NR RAPORTU TEMAT RAPORTU DATA PRZEKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 02-01-2008 Emisja obligacji art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 2 03-01-2008 Emisja obligacji

Podstawa prawna. 02-01-2008 Emisja obligacji art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 2 03-01-2008 Emisja obligacji Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2009 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. Raporty bieżące Lp. Data publikacji Temat Podstawa prawna 1 02-01-2008

Bardziej szczegółowo

/2006: Odtajnienie informacji dot. podpisania przez PBG S.A. listu intencyjnego dotyczącego realizacji kontraktu w Norwegii.

/2006: Odtajnienie informacji dot. podpisania przez PBG S.A. listu intencyjnego dotyczącego realizacji kontraktu w Norwegii. Raporty bieŝące opublikowane przez PBG SA w roku 2006 2006-12-20 102/2006: Rozstrzygnięcie przetargu międzynarodowego 2006-12-14 101/2006: Odtajnienie informacji dot. podpisania przez PBG listu intencyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 22/2008

Raport bieżący nr 22/2008 Końskie, dnia 23 kwietnia 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący nr 22/2008 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 RODZAJ NR DATA TEMAT RAPORTU RAPORTU PRZEKAZANIA Raport bieżący 1/2012 2012-01-09 Zażalenie na postanowienie sądu upadłościowego w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

RAPORTY BIEŻĄCE 2011

RAPORTY BIEŻĄCE 2011 RAPORTY BIEŻĄCE 2011 L.p. Temat Data przekazania 1 Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., które w 2010 roku nie przekroczyły równowartości 5.000

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 25/2009 Data: 2009-05-06 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo

Data przekazania. 2/ stycznia 2006 Terminy przekazywania raportów finansowych. 3/ stycznia 2006 Umowa sprzedaży nieruchomości

Data przekazania. 2/ stycznia 2006 Terminy przekazywania raportów finansowych. 3/ stycznia 2006 Umowa sprzedaży nieruchomości Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2006 roku. Podane niżej raporty są również dostępne na stronie www.stalexport.com.pl oraz w siedzibie spółki. RAPORTY BIEŻĄCE Raport numer Data przekazania

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2009

Raport bieŝący nr 19/2009 PEMUG: wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej przez Emitenta w roku 2008 (Emitent - PAP - czwartek, 7 maja 11:28) Raport bieŝący nr 19/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku Lp. 1. 1/2010 06.01.2010 r. Zawarcie znaczącej umowy 2. 2/2010 12.01.2010 r. Daty raportów okresowych w 2010 r. 3. 3/2010 12.01.2010 r.

Bardziej szczegółowo

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości. Rury stalowe: zgrzewane ze szwem wzdłużnym Ø 114,3 406,4 spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0 1022,0 spawane ze szwem wzdłużnym Ø 559,0 2020,0 Kształtowniki zamknięte: ze szwem wykonane na zimno kwadratowe:

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009. Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009. Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI Zarząd Zakładów Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając w oparciu o art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2010

Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2010 Numer Raportu bieżącego Data Temat Uwagi 1/2010 09.01.2010 Wykaz informacji podanych do wiadomości publicznej w roku 2009 2/2010 18.01.2010 Prognoza wyników finansowych Spółki za rok 2009 zmienione: Raport

Bardziej szczegółowo

/2007 Informacja o odwołaniu prokury /2007 Informacja o rejestracji akcji Spółki przez KDPW

/2007 Informacja o odwołaniu prokury /2007 Informacja o rejestracji akcji Spółki przez KDPW Warszawa, 28 kwietnia 2008 roku 32/2008 Zgodnie z art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Bardziej szczegółowo

Przejęcie przez Scanmed Multimedis S.A. poręczeń Black Lion Fund za zobowiązania leasingowe Scanmed S.A. Warunkowe przejęcie poręczeń za Scan

Przejęcie przez Scanmed Multimedis S.A. poręczeń Black Lion Fund za zobowiązania leasingowe Scanmed S.A. Warunkowe przejęcie poręczeń za Scan Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych wiadomości publicznej przez Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. Raporty bieżące

Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. Raporty bieżące Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. Raporty bieżące Raport numer Data przekazania Temat Nabycie akcji Spółki przez prokurenta 1/2007 3 stycznia 2006 2/2007 4 stycznia 2007 Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 / 2015 K

Raport bieżący nr 8 / 2015 K FAMUR S.A. RB-W 8 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015 K Data sporządzenia: 2015-04-15 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Uzgodnienie planu połączenia FAMUR S.A. i ZMG GLINIK

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych przez RADPOL S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku

Wykaz informacji przekazanych przez RADPOL S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku Lp. Data nadania raportu Numer raportu Temat RAPORTY BIEŻĄCE 1. 04-01-2012 1/2012 2. 04-01-2012 2/2012 Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. (31-01-2012r) 3. 23-01-2012

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 29 / 2015

Raport bieżący nr 29 / 2015 ZAMET INDUSTRY S.A. RB-W 29 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 29 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-23 Skrócona nazwa emitenta ZAMET INDUSTRY S.A. Temat Rejestracja zmian statutu Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Lp. 1. 1/2012 05.01.2012 r. Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksów do umów faktoringowych 2. 2/2012 16.01.2012 r. Stałe daty przekazywania

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Wykaz informacji przekazanych przez FAM Grupa Kapitałowa S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Tytuł: Wykaz informacji przekazanych przez FAM Grupa Kapitałowa S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 11/2011 Tytuł: Wykaz informacji przekazanych przez FAM Grupa Kapitałowa S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku. Data: 17:00,

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Raport bieżący Nr 21/2015 Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 21 / 2017

Raport bieżący nr 21 / 2017 FAMUR S.A. RB-W 21 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2017 Data sporządzenia: 2017-05-09 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2012 Data sporządzenia: 2012-02-22 Temat: zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2012 r.

Raport bieżący nr 9/2012 Data sporządzenia: 2012-02-22 Temat: zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2012 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Paged Spółkę Akcyjną w 2012 roku I. RAPORTY BIEŻĄCE Numer raportu Data przekazania Temat raportu Raport bieżący nr 1/2012 Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

5/ r. Znaczący akcjonariusze Emitenta po podwyŝszeniu kapitału zakładowego Emitenta Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje

5/ r. Znaczący akcjonariusze Emitenta po podwyŝszeniu kapitału zakładowego Emitenta Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje , Raporty bieŝące wysłane w 2007 r. Numer raportu Data wysłania W nawiązaniu do raportu nr: Przedmiot raportu Podstawa prawna 1/2007 02.01.2007 r. Rejestracja podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta

Bardziej szczegółowo

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. Zawarcie z Pragma Inkaso umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring z tytułu obligacji serii B

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. Zawarcie z Pragma Inkaso umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring z tytułu obligacji serii B Raporty bieżące NR RAPORTU DATA PRZEKAZANIA TEMAT KOMUNIKATU 1 RB nr 241/2011 30.12.2011 Zawarcie znaczącej umowy faktoringu 2 RB nr 240/2011 21.12.2011 Zawarcie znaczącej umowy faktoringu 3 RB nr 239/2011

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących podanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Temat raportu

Wykaz raportów bieżących podanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Temat raportu Wykaz raportów bieżących podanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Lp. Nr raportu Data publikacji Temat raportu 1 1/2012 03-01-2012 Zawiadomienie osoby obowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki.

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Zakłady Azotowe Puławy SA w roku kalendarzowym 2005

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Zakłady Azotowe Puławy SA w roku kalendarzowym 2005 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Zakłady Azotowe Puławy SA w roku kalendarzowym 2005 Raporty Bieżące Lp. Raport bieżący Nr Data publikacji 1. 1/2005 2005-06-27 2. 2/2005 2005-06-27

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. Nr raportu Data przekazania Temat raportu 1/2013 02.01.2013 r. Zawarcie znaczącej umowy 2/2013 04.01.2013 r. Powołanie prokurenta 3/2013

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2007

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2007 1. 01/07 04/01/2007 Informacja o otrzymaniu od Firmy Zarządzającej Polonia Financial Services Sp. z o.o. zawiadomienia o nabyciu prawa do Wynagrodzenia Motywacyjnego za Zarządzanie 2. 02/07 05/01/2007

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 24 / 2015

Raport bieżący nr 24 / 2015 KREZUS SA RB-W 24 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 24 / 2015 Data sporządzenia: 2015-09-14 Skrócona nazwa emitenta KREZUS SA Temat Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

giełdowego 9/2007 Wprowadzenie do obrotu giełdowego. Data pierwszego notowania r. 10/2007 Rejestracja akcji P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w KDPW S

giełdowego 9/2007 Wprowadzenie do obrotu giełdowego. Data pierwszego notowania r. 10/2007 Rejestracja akcji P.R.I. POL-AQUA S.A. w KDPW S Raport bieżący nr: 29/2008 Data: 2008-06-25 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna przedstawia wykaz raportów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 50 / 2017

Raport bieżący nr 50 / 2017 FAMUR S.A. RB-W 50 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 50 / 2017 Data sporządzenia: 2017-07-24 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r.

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r. FAMUR S.A. RB-W 26 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 26 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-05 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Raport bieżący nr 10 / 2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Raport bieżący nr 10 / 2016 RB-W 10 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 / 2016 Data sporządzenia: 2016-03-09 Skrócona nazwa emitenta Temat Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 marca

Bardziej szczegółowo

MWTRADE (MWT): Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

MWTRADE (MWT): Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku MWTRADE (MWT): Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku Raport bieŝący nr 8/2010 Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej

Bardziej szczegółowo

Raporty bieżące przekazane przez TVN S.A. w 2013

Raporty bieżące przekazane przez TVN S.A. w 2013 Raporty bieżące przekazane przez TVN S.A. w 2013 Data Numer Tytuł 11 stycznia 2013 1/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych. 13

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 /

Raport bieżący nr 8 / KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015 04 Data sporządzenia: 2015-04-29 Skrócona nazwa emitenta Temat Uchwały walnego zgromadzenia. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

RB_ASO: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmian w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB_ASO: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmian w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki RB_ASO: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmian w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki Data: 2016-02-26 Firma: SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3.

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 6 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 6 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ES-SYSTEM S.A. RB-W 6 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 / 2014 Data sporządzenia: 2014-04-10 Skrócona nazwa emitenta ES-SYSTEM S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku Wysogotowo, dnia 28 marca 2011 r. Raport bieżący nr 15/ 2011 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 34/2009. Emisja obligacji TP S.A Emisja obligacji TP S.A Emisja obligacji TP S.A

RAPORT BIEŻĄCY 34/2009. Emisja obligacji TP S.A Emisja obligacji TP S.A Emisja obligacji TP S.A Warszawa, 17 marca 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w 2010 roku

Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w 2010 roku Warszawa, 4 stycznia 2011 roku Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w 2010 roku Raport bieżący nr 01/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 28/2007

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 28/2007 Data sporządzenia: 2007-05-31 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 28/2007 Temat: 1) cofnięcie apelacji, umorzenie PDA serii F, zapisanie warrantów subskrypcyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15 / 2014

Raport bieżący nr 15 / 2014 EFH RB 15 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2014 Data sporządzenia: 2014-05-15 Skrócona nazwa emitenta EFH Temat Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 15 maja 2014 roku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez B3SystemS.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez B3SystemS.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez B3SystemS.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku L.p. Nr raportu Data przekazania Temat komunikatu 1. 1/2012 2012-01-03 Wykaz informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 24 listopada 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 110/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Demetriusz Kurosad Członek Zarządu Demetriusz Kurosad

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Demetriusz Kurosad Członek Zarządu Demetriusz Kurosad VARIANT S.A. RB-W 3 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2016 Data sporządzenia: 2016-01-29 Skrócona nazwa emitenta VARIANT S.A. Temat Informacja osób zobowiązanych o transakcjach na

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieŝących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Vistula Group S.A. w Krakowie w 2009 roku. I.

Wykaz raportów bieŝących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Vistula Group S.A. w Krakowie w 2009 roku. I. Wykaz raportów bieŝących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Vistula Group S.A. w Krakowie w 2009 roku. I. Raporty bieŝące: 1) 2009-01-19 - Raport bieŝący Nr 1/2009 Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 10 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2007 r.

ANEKS NR 10 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2007 r. ANEKS NR 10 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2007 r. Aneks nr 10 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B KOPEX S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE Załącznik do RB 3/2009

AmRest Holdings SE Załącznik do RB 3/2009 1. Raporty bieŝące przekazane do wiadomości publicznej w 2008 roku: Data Numer i Tytuł 03-01-2008 RB 1/2008 Utworzenie AmRest Coffee Kft 03-01-2008 RB 2/2008 Podpisanie umów pomiędzy AmRest Coffee Kft

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 7 / 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Treść projektów uchwał na WZA r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 7 / 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Treść projektów uchwał na WZA r. ES-SYSTEM S.A. RB-W 7 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2011 Data sporządzenia: 2011-04-21 Skrócona nazwa emitenta ES-SYSTEM S.A. Temat Treść projektów uchwał na WZA - 24.05.2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w 2009 roku

Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w 2009 roku Warszawa, 5 stycznia 2010 Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w Raport bieżący nr 1/2010 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG ) przekazuje wykaz

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 12 / 2015

Raport bieżący nr 12 / 2015 VARIANT S.A. RB-W 12 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2015 Data sporządzenia: 2015-12-23 Skrócona nazwa emitenta VARIANT S.A. Temat Informacja osób zobowiązanych o transakcjach na

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów biecych i okresowych Impexmetal S.A. przekazanych do publicznej wiadomoci w roku 2007.

Wykaz raportów biecych i okresowych Impexmetal S.A. przekazanych do publicznej wiadomoci w roku 2007. Wykaz raportów biecych i okresowych Impexmetal S.A. przekazanych do publicznej wiadomoci w roku 2007. I. RAPORTY BIECE nr raportu biecego data przekazania temat 1/2007 5-01-2007 Nabycie akcji spółki ZM

Bardziej szczegółowo

Raporty bieżące: r. Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych obligacji.

Raporty bieżące: r. Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych obligacji. Raporty bieżące: RB 1/2011 05.01.2011r. Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych obligacji. RB 2/2011 12.01.2011r. Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych papierów RB 3/2011 18.01.2011r. Zbycie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 3 / 2016

Raport bieżący nr 3 / 2016 KPPD KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2016 Data sporządzenia: 2016-04-25 Skrócona nazwa emitenta KPPD Temat Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 2017-05-05 18:19 TAURON POLSKA ENERGIA SA (16/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2017 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Raport bieżący z plikiem

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 36 / 2015

Raport bieżący nr 36 / 2015 FAMUR S.A. RB-W 36 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 36 / 2015 Data sporządzenia: 2015-07-31 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Sprawozdania zarządów FAMUR S.A. i FAMUR PEMUG Sp.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU I Opis organizacji Grupy Kapitałowej Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 56 / 2011 RB-W 56 2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 56 / 2011 RB-W 56 2011 POLNA RB-W 56 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 56 / 2011 Data sporządzenia: 2011-11-08 Skrócona nazwa emitenta POLNA Temat Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Jerzy Orzeszek, Leszek Prawda, Wojciech Wiśniewski.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Jerzy Orzeszek, Leszek Prawda, Wojciech Wiśniewski. BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 39 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 45 / 2010

Raport bieżący nr 45 / 2010 ELZAB RB-W 45 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 45 / 2010 Data sporządzenia: 2010-10-28 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat stanowisko Zarządu ELZAB S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10 / 2017

Raport bieżący nr 10 / 2017 SANOK RC SA RB-W 10 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-26 Skrócona nazwa emitenta SANOK RC SA Temat Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2016 rok. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bioton S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bioton S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bioton S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 9 maja 2006r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Projekty uchwał

Załącznik Projekty uchwał RB 4/2016 Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 15.02.2016 r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19.02.2016 r. Zgodnie z 38 ust. 1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie PPH KOMPAP S.A. oraz sprawozdanie finansowe jednostki

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku 11.01.2011 1/2011 11.01.2011 2/2011 Informacja o sprzedaży akcji emitenta przez Dom Maklerski IDMSA 11.01.2011 3/2011 Informacja o sprzedaży akcji emitenta przez Dom Maklerski IDMSA 11.01.2011 4/2011 Terminy

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Nr Temat raportu Data. Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2011 roku.

Nr Temat raportu Data. Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2011 roku. Raporty bieżące Nr Temat raportu Data raportu wysłania 1/2011 Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2011 roku. 04-01-2011 2/2011 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 1 marca 2016 roku Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Robyg S.A. DATA NW: 1 marca 2016 roku (godz. 12.00) MIEJSCE NW: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Standard Raportowania Informacji Poufnych w MakoLab S.A.

Indywidualny Standard Raportowania Informacji Poufnych w MakoLab S.A. Indywidualny Standard Raportowania Informacji Poufnych w MakoLab S.A. Przyjęty uchwałą nr.. Zarządu MakoLab S.A. z dnia. 2016 r. M a kolab S.A., ul. Demokratyczna 46, 93-430, Łódź, t: 48 42 683 74 60,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 18 / 2009

Raport bieżący nr 18 / 2009 INTERSPORT S.A. RB-W 18 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-18 Skrócona nazwa emitenta INTERSPORT S.A. Temat Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 18 marca 2014 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 18 marca 2014 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 18 marca 2014 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Data Nr raportu Temat Raporty bieżące 2013-01-02 1/2013 2013-01-08 2/2013 2013-01-11 3/2013 Terminy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: [ ] stwierdzenia prawidłowości zwołania oraz jego ważności

Bardziej szczegółowo