numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO"

Transkrypt

1 numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2 Spis treści Wydawca Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe Koordynator Projektu Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu ul. Rynek Kościuszki Białystok Redakcja Waldemar Wierżyński redaktor naczelny Kreacja i okładka Rafał Kamiński Druk PRO100 DRUKARNIA ul. Ciołkowskiego Białystok Przekazując teksty do redakcji, autorzy przenoszą na wydawcę prawa autorskie i wydawnicze. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania publikowanych tekstów. Publikacja bezpłatna. Nakład 2000 egzemplarzy. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Klastry szanse i wyzwania, wywiad z Waldemarem Pawlakiem, Wicepremierem i Ministrem Gospodarki 6 Europejski Kongres Gospodarczy relacja 8 Europa potrzebuje pobudzenia, rozmowa z Danutą Hübner, przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim 10 Rzetelność w biznesie 12 ISO-Poland Internacjonalizacja klastrów relacja z konferencji 18 Centrum Rozwoju Biznesu, artykuł Magdaleny Bieryło 22 Informacja o wspólnej ofercie BiznesKlastra 56 Teraźniejszość i przyszłość funduszy europejskich, wywiad z Sebastianem Rynkiewiczem 58 Nowi w BiznesKlastrze 68 Inicjatywy BiznesKlastra Wschodni Klaster Budowlany i Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej 75 Leksykon dotacji 76 Rynek usług szkoleniowych w woj. podlaskim, analiza Adama Walickiego i Joanny B. Zielińskiej 78 Jest taka ustawa, artykuł dr Macieja Etela

3 Prognoza pogody Na pytanie, w jakich czasach żyjemy, śmiało można odpowiedzieć jednym, ale jakże wiele mówiącym słowem burzliwych. Ostatnio burz mamy aż w nadmiarze, bo gwałtowne wyładowania oraz intensywne opady spotykamy nie tylko w przyrodzie. Naturalne zjawiska atmosferyczne choć niebezpieczne, nagłe i gwałtowne mają jednak tę zaletę, że trwają chwil co najwyżej kilka. Gorzej z burzami gospodarczymi i politycznymi, które potrafią razić piorunującymi informacjami przez długie miesiące, psują klimat do inwestowania, powodują opady, ale bynajmniej nie deszczu w ich czasie opadają nastroje na rynkach, zwłaszcza finansowych. Trwająca ciągle burza w strefie euro to poważne wyzwanie dla politycznych elit i wielkiego, międzynarodowego biznesu. Trzeba mieć nadzieję, że Europa zbuduje nie tylko parasol ochronny dla Grecji i innych państw zagrożonych kryzysem, ale przede wszystkim, że z tej lekcji wyciągnie właściwe wnioski. A te wydają się oczywiste trzeba postawić na działania podnoszące innowacyjność i konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jednym z mechanizmów tego procesu powinna być polityka rozwoju w oparciu o klastry. Cluster-Based Policy polega na skoordynowaniu działań w różnych dziedzinach życia gospodarczego, ekonomicznego, politycznego, naukowego, a nawet społecznego. Dzięki temu tworzy się spójny system i swoisty mechanizm naczyń połączonych nauka wspiera technologię produkcyjną, edukacja odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy, wspieranie konkurencyjności lokalnych firm pomaga przyciągnąć inwestycje zagraniczne, etc. O zyskach ze stosowania Cluster-Based Policy mówi na naszych łamach wicepremier i minister gospodarki, Waldemar Pawlak. Zachęcam do lektury tego wywiadu, z którego dowiecie się Państwo także wielu interesujących rzeczy na temat wykorzystania potencjału Specjalnych Stref Ekonomicznych dla pobudzania klasteringu w Polsce. O sprawach europejskich rozmawiamy natomiast z prof. Danutą Hübner, niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie integracji europejskiej. Tematem rozmowy jest nowa Strategia UE 2020 oraz przyszłość polityki spójności. Ostatnie miesiące to także czas wielu ważnych i prestiżowych wydarzeń biznesowych: Europejski Kongres Gospodarczy, międzynarodowe konferencje branży IT i BPO NASSCOM w Indiach i Shared Services&Outsourcing Week w Stanach Zjednoczonych. W tych i wielu innych wydarzeniach gospodarczych Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu brał aktywny udział, a relacje z kongresów, konferencji i targów znajdziecie Państwo w tej publikacji. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu integruje środowisko przedsiębiorców i inicjuje wiele przedsięwzięć, których celem jest rozwój gospodarczy makroregionu Polski Wschodniej. Możemy już pochwalić się dwoma projektami, które powstały dzięki zaangażowaniu BiznesKlastra. To Wschodni Klaster Budowlany i Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej. Zainicjowane przez nas przedsięwzięcia spotkały się ze znakomitym przyjęciem ze strony przedsiębiorców, instytucji naukowych i innych organizacji. Liczymy, że po tym pierwszym kroku w stronę współpracy, nastąpią kolejne: konkretne działania, wspólne projekty i produkty. Na tym etapie tworzenia wspólnej oferty jest właśnie Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu. Z przyjemnością przedstawiamy kompleksową informację na temat produktów i usług oferowanych przez zrzeszenie firm i organizacji, należących do BiznesKlastra. Informacja ta pozwoli Państwu lepiej poznać nasze powiązanie gospodarcze i dostrzec drzemiący w nim potencjał. A wracając jeszcze raz do burz jest ich specjalna kategoria, która pozytywnie wpływa zarówno na całą gospodarkę, jak i poszczególne przedsiębiorstwa. To burze mózgów tego rodzaju burzliwej pogody mogę życzyć Państwu z czystym sumieniem. Z poważaniem Waldemar Wierżyński redaktor naczelny

4 > > w y w i a d Rozmowa z Waldemarem Pawlakiem, Wicepremierem i Ministrem Gospodarki Klastry szanse i wyzwania W Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 wymienia się kilka istotnych barier w rozwoju tego regionu. To między innymi niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, brak spójności społecznogospodarczej, brak stałych relacji między światem biznesu a nauki, niska aktywność uczelni w konkurowaniu o środki rozwojowe. Czy tworzenie klastrów może zmienić tę sytuację? Jak najbardziej. Struktury klastrowe stanowią skuteczny mechanizm koncentrowania zasobów i środków oraz efektywny sposób stymulowania współpracy horyzontalnej w gospodarce. Rozwój klastrów przyczynia się do podnoszenia produktywności, a co za tym idzie do zwiększania zysków oraz powstawania nowych miejsc pracy. Klastry pomagają intensyfikować współpracę także między światem nauki i gospodarki. Chodzi tu przede wszystkim o transfer technologii z jednostek badawczo-rozwojowych do przedsiębiorstw przemysłowych, które wykorzystują wyniki ich prac w działalności gospodarczej. Sztandarowym przykładem powodzenia idei klasteringu jest Dolina Lotnicza w województwie podkarpackim. Klaster ten odniósł sukces pomimo, iż jest zlokalizowany w jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów w Unii Europejskiej. Świadczy to o tym, że nawet obszary o niskim poziomie rozwoju mogą być, przy spełnieniu określonych warunków, atrakcyjne dla inwestorów i być źródłem impulsów rozwojowych dla otaczających je regionów. Najnowszy pomysł Ministerstwa Gospodarki na pobudzenie gospodarczego rozwoju to przekształcenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w klastry. Czy chodzi jedynie o zmianę nazwy, czy kryje się za tym coś więcej zmiana filozofii działania, mechanizmów finansowania sektora B+R, podejścia struktur państwowych do klastrów? Pomysł Ministerstwa Gospodarki nie polega na formalnym przekształceniu Specjalnych Stref Ekonomicznych w klastry, ale na tworzeniu takich instrumentów i zachęt w strefach, aby działający na ich terenie przedsiębiorcy zrzeszali się w klastry. Celem funkcjonowania SSE jest wspieranie rozwoju regionów, m.in. poprzez przyciąganie inwestycji, tworzenie lokalnych więzi kooperacyjnych oraz napływ nowych technologii. Jako takie, strefy stanowią dobrą bazę do wzmacniania współpracy w ramach istniejących powiązań gospodarczych, a także rozwoju inicjatyw klastrowych. Oczywiście jest to możliwe jedynie w tych częściach SSE, gdzie wykształciła się specjalizacja branżowa, która może być zalążkiem klastrów sektorowych. Nasze wstępne analizy pokazują, iż niektóre strefy wykształciły bardzo sprzyjające warunki do inicjowania takich przedsięwzięć. W Łódzkiej SSE mógłby z powodzeniem rozwijać się klaster AGD, a klaster budowlany w strefie Pomorskiej. Z kolei w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej istnieją świetne warunki do rozwoju klastra ICT, a w Wałbrzyskiej motoryzacyjnego.

5 Zarządzający strefami analizują obecnie możliwości w tym zakresie, a więc potencjał i skłonność firm strefowych do tworzenia tego rodzaju struktur. Jeśli wyniki ekspertyz będą obiecujące, MG rozważy możliwość wsparcia tworzenie nowych struktur na terenach stref uregulowaniami prawnymi. Na obecnym etapie jednak inicjatywa leży po stronie zarządzających i przedsiębiorców. Pomysł wywołał ożywioną dyskusję w sektorze biznesu i nauki, opinie są podzielone. Przeciwnicy podkreślają, że SSE działają dobrze, więc lepiej wszystko zostawić po staremu. Zwłaszcza, że wiele klastrów w Polsce istnieje jedynie na papierze, a w rzeczywistości to martwe inicjatywy, które upadły albo z powodu niezrozumienia idei klasteringu, albo wzajemnej nieufności potencjalnych partnerów lub zwyczajnie z powodu braku środków finansowych na rozwój. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że nie chodzi o przekształcanie stref, czy zmianę ich nazwy. Funkcjonowanie SSE reguluje ustawa, w której określono, że będą one działać do 2020 r. Naszym zamiarem jest zbadanie możliwości tworzenia struktur klastrowych w oparciu o firmy działające na terenie stref i w ich otoczeniu. Koncepcja ta nie ma nic wspólnego z zamiarem formalnego likwidowania stref przeciwnie, instrumenty i zachęty rozwoju klastrów mają na celu stworzenie dodatkowego mechanizmu wspierania przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach stref. Chcemy uzyskać efekt synergii z połączenia polityki klastrowej z mechanizmami rozwoju stref ekonomicznych oraz ukierunkować instrumenty wspierania klastrów na wzmacnianie współpracy między firmami funkcjonującymi w strefach. Do roku 2013 na wspieranie inicjatyw klastrowych przedsiębiorcy otrzymają z różnych programów między innymi PO RPW i PO IG ponad 100 mln euro. Kto może sięgnąć po te pieniądze i w jaki sposób to zrobić? Zgodnie z przyjętą strategią w ramach priorytetu 5 PO IG Dyfuzja innowacji, wsparcie przeznaczone jest na rozwój ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami. W szczególności chodzi tu o wspólne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i doradczym, które przyczynią się do ułatwienia transferu i dyfuzji wiedzy oraz rozwoju innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami. W jego ramach mogą być finansowane projekty dotyczące doradztwa przy opracowywaniu planów rozwoju i ekspansji powiązań, tj. klastra, udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach oraz inwestycje w rozwój infrastruktury sieci szerokopasmowych. Budżet działania 5.1 PO IG wynosi ponad 104 mln euro i większość tych środków nie została jeszcze wykorzystana. Nabór wniosków przeprowadza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Lista rodzajów działalności, które można objąć wsparciem, została określona w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej dla pewnych form działalności gospodarczej zgodnie z polityką ochrony konkurencji Unii Europejskiej. Wyklucza to m.in. wsparcie rozwoju klastrów rolno-spożywczych czy morskich. Czy stosowane dotychczas w Polsce publiczne wsparcie dla klastrów było efektywne? Polityka klastrowa jest prowadzona w Polsce od niedawna, jednak z powodzeniem zostały już wdrożone różne programy i instrumenty w tej dziedzinie. Pewne aspekty wspierania klastrów w Polsce realizowane były poprzez SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach Mam tu na myśli priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Swój projekt systemowy pn. Program szkoleń promujących clustering realizowała także PARP. Agencja miała również program ukierunkowany na wzmocnienie konkurencyjności istniejących struktur klastrowych Wsparcia na rozwój klastra. Był to projekt pilotażowy, który miał zaktywizować istniejące klastry do bardziej efektywnego wykorzystywania funduszy strukturalnych, przewidzianych w Narodowej Strategii Spójności na lata W ramach tego programu koordynatorom klastrów udzielano pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia. Pieniądze przeznaczono na podnoszenie innowacyjności i atrakcyjności produktów powstałych w klastrach, zacieśnienia współpracy między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz przedstawicielami władz lokalnych. Efektywnie działające klastry mogą pomóc podmiotom gospodarczym, w szczególności MŚP, w poprawianiu ich pozycji konkurencyjnej. Firmy powiązane ze sobą w grupy mają większe, niż działając w pojedynkę, możliwości rozwoju, identyfikacji nisz produkcyjnych, dostępu do rynków eksportowych oraz prowadzenia polityki zatrudnieniowej. Jakie są perspektywy, zagrożenia i szanse związane z tą formą współpracy między przedsiębiorstwami? Ważnym elementem polityki klastrowej są działania na rzecz internacjonalizacji inicjatyw klastrowych. Prowadzą one do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz intensyfikacji transferu technologii z najbardziej innowacyjnych ośrodków w Europie. Umiędzynarodowienie działalności klastrów nabiera obecnie coraz większego znaczenia, co jest związane z procesami globalizacji gospodarki światowej i integracji europejskiej. Otwarcie nowych rynków spowodowało, że inicjatywy klastrowe powinny być otwarte również na partnerów zagranicznych i współpracę w skali międzynarodowej. Przykładem działań Polski w tej dziedzinie jest aktywne uczestnictwo w Europejskim Aliansie Klastrów PRO INNO (PRO INNO European Cluster Alliance), który jest siecią międzynarodowych projektów łączących klastry. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w klastrach zyskują przede wszystkim reputację oraz wzajemne zaufanie, co znacząco ułatwia prowadzenie biznesu. Usprawnia także współpracę w ramach potrójnej helisy (ang. triple helix): sfery przedsiębiorstw, naukowo-badawczej i edukacyjnej oraz rządowej i politycznej. Efektywnie działające klastry mogą pomóc podmiotom gospodarczym, w szczególności MŚP, w poprawianiu ich pozycji konkurencyjnej. Firmy powiązane ze sobą w grupy mają większe, niż działając w pojedynkę, możliwości rozwoju, identyfikacji nisz produkcyjnych, dostępu do rynków eksportowych oraz prowadzenia polityki zatrudnieniowej. Na koniec pytanie o dobre praktyki skąd możemy czerpać wzorce w zakresie zakładania inicjatyw klastorowych, a później zarządzania klastrami? Dobrym źródłem wiedzy o klastrach jest strona internetowa Ministerstwa Gospodarki: Istnieje także wiele przewodników w tym zakresie, np.: Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji oraz Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Dziękuję za rozmowę Rozmawiał Waldemar Wierżyński

6 > > k o n g r e s Europejski Kongres Gospodarczy sesji tematycznych, 500 przedstawicieli mediów, 900 prelegentów, 6000 gości tak wyglądał Europejski Kongres Gospodarczy w liczbach. To największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Ranga i znaczenie tego wydarzenia daleko jednak wykraczają poza dane statystyczne. Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress EEC) to przede wszystkim ważne forum dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, miejsce debat o stanie globalnej gospodarki, idealna przestrzeń do spotkań i wymiany doświadczeń. W tym prestiżowym wydarzeniu uczestniczył także Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu. Wiodącym tematem tegorocznej edycji była konkurencyjna gospodarka Europy i nowy ład Unii Europejskiej, a także problemy Europy Środkowej. Nie zabrakło problematyki związanej z pakietem klimatycznym UE i jego wpływem na gospodarkę oraz debaty o wspólnej polityce energetycznej Unii, o innowacyjności oraz o zależnościach między rozwojem gospodarki, regionów i miast. Kongres zainaugurował Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej Komitetu Organizacyjnego EEC SESJA INAUGURACYJNA 6 OTWARCIE EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO 2011

7 Wysoka liczba uczestników przekroczyła nasze oczekiwania. Świadczy to niewątpliwie o randze imprezy, jaką jest Europejski Kongres Gospodarczy oraz o wielkiej potrzebie dyskusji na tematy związane z gospodarką europejską WOJCIECH KUŚPIK, INICJATOR EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO, PREZES GRUPY PTWP SA. w latach , Peter Mandelson, Komisarz UE ds. Handlu w latach , Sekretarz Stanu ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności Wielkiej Brytanii w latach i Günter Verheugen, Komisarz UE ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w latach , Komisarz UE ds. Rozszerzenia w latach JERZY BUZEK, PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 udział wzięło czterech premierów krajów Europy Środkowej: Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP, Jadranka Kosor, Premier Republiki Chorwackiej, Petr Nečas, Premier Republiki Czeskiej, Viktor Orbán, Premier Węgier oraz dwóch obecnych i trzech byłych Komisarzy UE: Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego oraz Danuta Hübner, Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej Wśród wielu interesujących tematów poruszonych na Kongresie, znalazły się zagadnienia związane z klasteringiem. Sesja zatytułowana Klastry sposób na innowacyjny wzrost w gospodarce przyciągnęła wielu gości, wśród nich przedstawicieli Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. - To było niezwykle cenne doświadczenie mówi Tomasz Kozłowski, koordynator BiznesKlastra Poznaliśmy wiele przykładów udanych działań w ramach struktur klastrowych. Okazuje się, że zamiast drapieżnej konkurencji warto stosować formułę mądrego współdziałania, która może przynieść wiele korzyści nie tylko pojedynczym przedsiębiorstwom, ale i całej gospodarce. Na sesji tematycznej poświęconej klastrom omówiono także zagrożenia i bariery w rozwoju tego rodzaju powiązań gospodarczych, przeanalizowano ich funkcjonowanie w kontekście zasad wolnego rynku i konkurencji, przedstawiciele administracji centralnej przedstawili natomiast założenia polityki wsparcia klastrów. Oprac. Waldemar Wierżyński na podstawie danych organizatorów EEC ROZMOWY KULUAROWE BANKIET FINAŁOWY SESJA INAUGURACYJNA 7

8 > > w y w i a d Rozmowa z Danutą Hübner, przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, pierwszą polską komisarz w Unii Europejskiej. Unia Europejska przechodzi poważny test, turbulencje w strefie Euro odbijają się na całej Wspólnocie tak w sferze politycznej, gospodarczej, jak i społecznej. Jaka zatem powinna być wizja rozwoju UE w dobie kryzysu? Europa potrzebuje pobudzenia To, co jest najważniejsze to fakt, że Unia Europejska wykorzystuje kryzys do tego, aby się zredefiniować i zreformować, w szczególności swój sektor finansowy i bankowy. Już przyjęte zostały regulacje, np. dotyczące nadzoru nad instytucjami finansowymi, których Unia Europejska w swojej historii integracji nigdy wcześniej nie proponowała. Są to rozwiązania bardzo nowatorskie, gdyż wykorzystujemy kryzys do tego, żeby pogłębić integrację europejską. Pomimo tej retoryki, którą czasem odbieramy jako retorykę narodową, podkreślającą partykularne interesy poszczególnych państw członkowskich, trzeba koniecznie podkreślić, że inicjowane w Unii reformy mają wymiar europejski, ponadnarodowy. Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest ustanowienie nowej formuły zarządzania gospodarczego w Europie, tzn. dodania do unii ekonomiczno-monetarnej tej drugiej nogi, czyli polityki fiskalnej. Nie można było tego zrobić dziesięć lat temu, ponieważ nie było takiej woli politycznej. Nie możemy jednak zapominać o konieczności zapewnienia całej unijnej gospodarce warunków do osiągania wzrostu. Dlatego coraz lepsze wykorzystanie budżetu unijnego, udrożnienie wszystkich polityk realizowanych przez Wspólnotę jest kluczowe musimy przeorientować strukturę inwestycyjną tak, aby oczekiwany wzrost napędzał konkurencyjność gospodarki europejskiej w kontekście przemian globalnych. Stąd też wynika wielka rola polityki spójności, ponieważ to jest akurat taki instrument, który tę funkcję pobudzania wzrostu ma dobrze zakorzenioną w samej swej istocie, co sprawia, że może inicjować także przemiany strukturalne, zachęcając i ułatwiając inwestycje w nowych obszarach.

9 To jest również polityka, która wspiera i pobudza przedsiębiorczość, zachęca szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa do inwestowania w innowacyjność. Polityka spójności i w obecnym okresie programowania, i jak sądzę w przyszłym, zda egzamin z pobudzania wzrostu i budowania konkurencyjnej gospodarki. Jednak zdaniem wielu państw członkowskiej, zwłaszcza tzw. starej Unii, polityka spójności w obecnym kształcie nie może być utrzymana, bo jest zbyt kosztowna. Czy zatem nie pojawia się zagrożenie, że planując nowy wieloletni budżet, Unia Europejska oszczędności będzie poszukiwać właśnie w polityce spójności? Rzeczywiście, bardzo nośnym hasłem w Europie stały się cięcia, oszczędności, obcinanie wydatków, co wynika z rosnącego zadłużenia publicznego poszczególnych państw. Ratując sektor bankowy, wiele krajów weszło w stan zadłużenia, który zagraża stabilności rozwoju, stąd ciągle mówi się o konieczności cięć budżetowych. O ile logika cięć ma sens w odniesieniu do budżetów narodowych, które muszą pilnować równowagi, a które nie są budżetami inwestycyjnymi, o tyle nie pasuje zupełnie do budżetu europejskiego, bo jest on właściwie w 95 proc. budżetem inwestycyjnym. Jedynie w 5 proc. służy administracji europejskiej, natomiast cała reszta wraca do państw członkowskich w postaci inwestycji. Dlatego mówienie o tym, że trzeba ograniczać budżet europejski, bo jesteśmy w trudnym okresie jest nieporozumieniem. Europa bowiem potrzebuje pobudzenia, inwestycji w innowacyjność, nowe miejsca pracy, które nie byłyby jutro utracone na rzecz Chin czy Indii. Dlatego uważam, że kiedy dyskusje na temat nowego wieloletniego budżetu europejskiego wejdą w decydującą fazę, ta logika cięć zostanie bez żalu porzucona. Polityka spójności jest w 100 proc. polityką inwestycyjną i do tego polityką, która nie wypiera inwestycji prywatnych. Polityka spójności jest sposobem inwestowania publicznego w taki sposób i takiej formule, która przyciąga prywatny kapitał i to jest jej ogromna wartość. Ci, którzy uważają, że nakłady na politykę spójności należy zmniejszyć nie uwzględniają faktu, że jest ona proinwestycyjna, pozwala budować infrastrukturę w Europie, połączenia transportowe, sprzyja lepszej efektywności energetycznej, innowacyjności, pobudza przedsiębiorczość zwłaszcza sektora MŚP, który w związku z kryzysem bankowym cierpi na niedostatek źródeł finansowania swojego rozwoju. W związku z tym, według mnie, nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla sposobu myślenia, który zakłada, że trzeba ciąć wydatki na politykę spójności. Zapewnia więc realizację wspólnych celów europejskich, takich jak Strategia 2020, a jednocześnie umożliwia uwzględnienie tej specyfiki terytorialnej poszczególnych regionów, poszczególnych miast. Dodatkowo angażuje i władze lokalne, i biznes, i ośrodki naukowe. Myślę więc, że ta polityka znajdzie swoje godne miejsce w przyszłym budżecie europejskim. Na koniec pytanie o głos Polski w dyskusji nad przyszłością Unii Europejskiej. Jaki powinien być nasz przekaz zarówno jeśli chodzi o formę, jak i treść w kontekście prezydencji Polski w Unii Europejskiej? Polska od wielu lat aktywnie uczestniczy w debatach europejskich. Przedstawiamy konkretne i dobre pomysły, choćby, co do przyszłości polityki spójności. Dyskusja na ten temat toczy się praktycznie od 2007 roku, czyli od poprzedniego raportu spójności. Propozycje Polski, które są popierane przez pozostałe nowe kraje członkowskie, są zbieżne z wizją, jaką ma Komisja Europejska. Mam nadzieję, że do końca tych debat nad przyszłością polityki spójności polskiego głosu nie zabraknie, w tym także głosu pochodzącego z regionów, bo polskie regiony, za co je trzeba pochwalić, są bardzo aktywne w Brukseli. Mam nadzieję, że polska prezydencja, której jednym z ważnych priorytetów jest zorganizowanie procesu negocjacji wieloletnich ram finansowych na okres po 2013 roku spełni oczekiwania Europy i pozwoli wypracować taki system negocjacji, który da nam w rezultacie dobry, przewidywalny i pro-rozwojowy budżet. Oczekiwania wobec prezydencji Polski są rozbudowane, a ten pierwszy krok w postaci negocjacji budżetowych jest bardzo ważny, bo jeśli się postawi go mądrze, to potem cała droga do końcowego kompromisu będzie łatwiejsza. Pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji, w związku z czym stały głos Polski w Unii, który bierze pod uwagę nie tylko interes narodowy, ale także interesy całej Wspólnoty, jest bardzo potrzebny i ważny. Silna Wspólnota jest zdecydowanie w naszym interesie, więc myślenie i budowanie siły Unii Europejskiej jednocześnie służy Polsce. Rozmawiał Waldemar Wierżyński Na Forum Spójności przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso stwierdził, że polityka spójności jest przyszłością Wspólnoty, więc sygnały są optymistyczne Jest wiele pozytywnych sygnałów. Ta polityka w 2006 roku została mocno zreformowana, powiązana ze wzrostem innowacyjności, wzrostem przedsiębiorczości, to jest jedna z bardziej nowoczesnych polityk europejskich, ponieważ tworzy związki między poziomem lokalnym, regionalnym, narodowym i instytucjami europejskimi. 9

10 PANEL DYSKUSYJNY Rzetelność w biznesie Uczciwość, rzetelność, lojalność, praworządność to wartości, których nie da się kupić, na które pracuje się latami i które we współczesnej gospodarce stają się coraz cenniejszym kapitałem. Wielu przedsiębiorców już to zrozumiało. Potwierdzeniem ich etycznej postawy są Złote Certyfikaty Rzetelności przyznawane przez Rzetelną Firmę przy współpracy z Krajowym Rejestrem Długów. W uroczystej gali ich wręczenia uczestniczył Tomasz Kozłowski, koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu i prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego. PSDiK jest partnerem programu Złotych Certyfikatów Rzetelności, a BiznesKlaster patronem medialnym. Uroczystą galę poprzedził panel dyskusyjny Etyka biznesu w polskich realiach gospodarczych. Wśród rozmówców nie zabrakło znanych ekspertów ze świta biznesu i finansów. W dyskusji wzięli udział: Adam Łącki Prezes Krajowego Rejestru Długów, Waldemar Sokołowski Prezes Rzetelnej Firmy Sp. z o.o., Andrzej Roter Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Krzysztof Kuniewicz Dyrektor Zarządzający Bibby Financial Services Sp. z o.o, Katarzyna Kreczmańska-Gigol Katedra Finansów Szkoły Głównej Handlowej, Krzysztof Kokot Doradca Prezesa Zarządu Kredyt Banku SA. Uczestnicy panelu dyskutowali o roli i znaczeniu etyki w działalności gospodarczej, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. ADAM ŁĄCKI, PREZES KRD TOMASZ KOZŁOWSKI, KOORDYNATOR BIZNESKLASTRA, PREZES PSDIK

11 Przedsiębiorstwa wkładają wiele energii w działania marketingowe. Mimo to nie zawsze podejmowane przez nich decyzje dotyczące cen, promocji czy też wprowadzania na rynek nowych produktów i usług są trafne. Właściciele firm i kadra zarządzająca często zapominają o długofalowych strategicznych kwestiach, które decydują o przeżyciu marki, jej tożsamości i wizerunku. WALDEMAR SOKOŁOWSKI, PREZES RZETELNEJ FIRMY SP. Z O.O. - Co chwilę docierają do mnie komunikaty o rozmaitych, budzących wątpliwości natury moralnej, sytuacjach mówił Waldemar Sokołowski Przykładem mogą być chociażby wielkie finansowe nadużycia, które w pewnym momencie zagroziły nawet największej gospodarce świata. Patrząc przez pryzmat takich wydarzeń można odnieść wrażenie, że nie dzieje się najlepiej. Jednak na podstawie prowadzonych przez nas badań muszę przyznać, że poziom etyki w Polsce nie jest wcale tak niski, jak powszechnie panująca opinia. Choć daleko nam jeszcze do krajów skandynawskich, zwłaszcza Danii, to na pewno nie jesteśmy w tej kwestii europejskim pariasem. Rzetelność w biznesie jest coraz ważniejsza. Terminowe regulowanie swoich należności, odpowiedzialność społeczna i ekologiczna biznesu, przestrzeganie praw pracowników na te kwestie coraz większą uwagę zwraca rynek (akcjonariusze, partnerzy biznesowi, konsumenci i klienci). Dlatego wysoka etyka działania leży w interesie każdego przedsiębiorcy. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu wspiera wszystkie działania, które promują rzetelności i etykę w działalności gospodarczej. JEDEN ZE ZDOBYWCÓW ZŁOTYCH CERTYFIKATÓW RZETELNOŚCI W konsekwencji, efekt podejmowanych działań nie jest w pełni satysfakcjonujący. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu dysponując olbrzymim doświadczeniem oferuje szereg usług związanych z kreowaniem i wdrażaniem kampanii marketingowych. Badając potrzeby rynku i wsłuchując się w głosy przedsiębiorców, opracowaliśmy szereg nowatorskich produktów w zakresie procesów marketingowych. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu wspiera rozwój firm poprzez: tworzenie strategii marketingowych tworzenie kompleksowych kampanii reklamowych i PR budowanie i wdrażanie strategii e-marketingu (newsletter, mailing, banery) budowanie wizerunku przedsiębiorstwa budowanie strategii marki projektowanie nowych i odświeżanie istniejących stron internetowych budowanie identyfikacji wizualnej, obejmującej logo, wizytówki, papier firmowy, teczki Tworzymy efektywne strategie komunikowania się z otoczeniem, obejmujące kompleksowe wykorzystanie dostępnych narzędzi marketingu. Konsekwencją naszych działań jest wykształcenie w świadomości klientów lojalności wobec danej marki, jak i samej firmy. Lojalny klient to w warunkach silnej konkurencji rynkowej najważniejszy kapitał firmy.

12 > > k o n f e r e n c j a ISO-Poland 2011 czwarty kongres i pierwszy plebiscyt Menedżerowie jakości, których jest w Polsce w sumie co najmniej dwadzieścia tysięcy, mają swoje nagrody, święta i zjazdy. Jednym z najważniejszych jest Polski Kongres Menedżerów Jakości ISO-Poland, którego czwarta edycja odbyła się w Warszawie, w dniach maja 2011 r. W wydarzeniu tym uczestniczył także Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu reprezentowany przez koordynatora powiązania, Tomasza Kozłowskiego. Z pytaniem o podsumowanie zwróciliśmy się do inicjatora projektu, Wiesława Bełza. Czym tegoroczny kongres różnił się od poprzednich? Był dwudniowy, zawierał nowe elementy programowe, gośćmi byli nowi, nieobecni wcześniej, wybitni prelegenci. Z czego wynikały te zmiany? Rok temu zauważyliśmy, że impreza nie pozwala już pomieścić wszystkich niezbędnych elementów, na przykład kilku sesji dyskusyjnych. Sesje są ważnym elementem kongresu ich formuła pozwala zabierać głos większej liczbie gości, jest także mniej ograniczająca niż typowe prezentacje. Uznaliśmy, że nadszedł czas rozwinięcia kongresu do dwóch dni. Nowe tematy wystąpień programowych to efekt dyskusji toczących się w środowisku jakościowców. Jacy nowi prelegenci pojawili się na tegorocznym ISO-Poland? Niewątpliwą gwiazdą był prof. Andrzej Blikle. Obok niego swoje wykłady przedstawili: Grzegorz Turniak, Marek Kowalczyk, Tomasz Mnich, Wiesław Porosło, dr Andrzej Niemiec. Należy odnotować błyskotliwą prelekcję Zarządzaj jakością swojego życia Krystyny Jarockiej, laureatki konkursu Człowiek Jakości Roku KAPITUŁA I LAUREACI W KOMPLECIE

13 LAUREATEM NAGRODY CZŁOWIEK JAKOŚCI ROKU WYBRANYM PRZEZ KAPITUŁĘ JEST PROF. ANDRZEJ BLIKLE PREZES TOMASZ KOZŁOWSKI WRĘCZA DYPLOM PANI KRYSTYNIE JAROCKIEJ OD LEWEJ OLAF HENRYKOWSKI (URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO) I WIESŁAW BEŁZ (INICJATOR ISO-POLAND) Wspomniał Pan o konkursie to także nowa jakość kongresu. Czy nowe trofeum jakościowe było potrzebne? Przecież funkcjonują już podobne nagrody, choćby Polska Nagroda Jakości. Człowiek Jakości Roku jest sposobem uhonorowania osób za szczególne dokonania związane z promocją jakości w naszym kraju. Jest to nagroda za działania wyjątkowe. Polska Nagroda Jakości to raczej obserwacja niż ocena regulaminu honoruje osoby, które często, po prostu, wykonują swoje codzienne obowiązki pracownicze: lista nagrodzonych jest już bardzo długa. Doszliśmy do wniosku, że czas wystąpić z nagrodą, która będzie dobrem rzadkim, honorującym działania nadzwyczajne. Kto w tym roku uzyskał ten zaszczytny tytuł? Pani Krystyna Jarocka uzyskała go w głosowaniu otwartym (uzyskała największą liczbę głosów nadesłanych drogą mailową), prof. Andrzej Blikle w głosowaniu kapituły, zaś pan Tomasz Kruszewski w głosowaniu otwartym i kapituły łącznie. Za rok kolejna edycja konkursu i kolejny kongres ISO-Poland. Czego należy życzyć w związku z nimi? W kontekście kongresu: najlepszych prelegentów, najlepszych wstąpień, żywych reakcji i zaangażowania uczestników. Co do konkursu dobrych kandydatów i zaangażowania popierających ich stronników. Wdrażanie systemów zarządzania jakością Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu pomaga podmiotom gospodarczym, organizacjom i instytucjom publicznym w procesie wdrażania systemów zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO Pomoc obejmuje: doradztwo i szkolenia w zakresie wymagań norm systemowych i obowiązujących przepisów prawnych, opracowania stosowanej dokumentacji (Księgi Jakości, procedur i instrukcji), wybór jednostki certyfikującej. ISO-POLAND TO INTERESUJĄCE PRELEKCJE I INTRYGUJĄCE DYSKUSJE PROF. ANDRZEJ BLIKLE PRZEDSTAWIŁ AUTORSKI WYKŁAD NA TEMAT ROLI WSPÓŁPRACY W ZARZĄDZANIU Tel. (85)

14 Firmy BiznesKlastra z certyfikatami ISO 9001 Certyfikaty jakości już dawno na całym świecie stał się miarą wiarygodności firm, czynnikiem w znacznym stopniu podnoszącym zarówno ich prestiż, jak i skuteczność działania. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest najlepszym sposobem na zdobycie zaufania klientów. Właściwie utrzymywany poziom jakości jest udokumentowany, firma zyskuje wizerunek organizacji profesjonalnej i rzetelnej. Certyfikowany System Zarządzania Jakością usprawnia codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, umożliwia lepszą organizację procesów biznesowych i optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów firmy: technicznych, intelektualnych, ekonomicznych. Norma ISO 9001 pomaga podmiotom gospodarczym w osiąganiu sukcesu rynkowego poprzez poprawę poziomu zadowolenie klientów i motywacji pracowników. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu planuje wdrożenia certyfikowanych Systemów Zarządzania Jakością w kolejnych organizacjach. W ten sposób BiznesKlaster realizuje jedno z podstawowych swoich zadań, podnosząc standardy biznesu i stając się promotorem dobrych praktyk w życiu gospodarczym regionu Polski Wschodniej. 14 Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu pomaga zrzeszonym firmom w podnoszeniu standardów jakościowych. Trzy podmioty PRO100 Drukarnia, Agencja Interaktywna BV i Epicenter Sp. z o.o. pozytywnie zakończyły proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i uzyskały akredytowany certyfikat ISO 9001:2009. Procedura obejmowała m.in. ocenę dokumentacji, przeprowadzenie auditu, sporządzenie raportu końcowego. Usprawnia procesy biznesowe Generuje oszczędności Podnosi motywację pracowników Podnosi poziom zadowolenie klientów Poprawia wizerunek i reputację firmy/marki N O R M A ISO 9001:2009 Charakterystyka i korzyści Norma ISO 9001 pomaga udoskonalić zachodzące w firmie procesy biznesowe poprzez poprawę komunikacji i przepływu informacji, uporządkowanie struktury organizacyjnej i udoskonalenie działań operacyjnych. Firmy, które wdrożyły Systemy Zarządzania Jakością zgodne z normą ISO 9001, odnotowują wzrost wydajności operacyjnej, sprzedaży, rentowności, a także wyższy zwrot ROA. Norma ISO 9001 sprzyja zwiększeniu zaangażowania pracowników w działania firmy, ponieważ poprawia wewnątrzorganizacyjną komunikację, przepływ informacji, co sprzyja rozwiązywaniu problemów i łagodzeniu napięć. Audity pozwalają także szybko zidentyfikować obszary, w których występuje deficyt kompetencyjny. Norma ISO 9001 gwarantuje, że potrzeby Klientów są zawsze właściwe rozpoznawane, uwzględnienia i realizowane. Umożliwia to wprowadzenie odpowiedniej struktury działań w firmie: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj. Certyfikat na zgodność z normą ISO 9001 może być skutecznym narzędziem marketingu i promocji. Jest sygnałem dla otoczenia klientów, udziałowców, interersariuszy że firma przywiązuje dużą wagę do wysokich standardów i ciągłego samodoskonalenia.

15 Bartłomiej Niewiński Prezes Zarządu Agencji Interaktywnej BV Roman Kozłowski właściciel PRO100 Drukarni Robert Szymański Prezes Zarządu Epicenter Sp. z o.o. Certyfikat ISO 9001 to nie tylko wyróżnienie, prestiż, ale przede wszystkim dowód na to, że Agencja Interaktywna BV jest firmą spełniającą międzynarodowe standardy w zakresie organizacji i obsługi Klientów. Najwyższa jakość usług i zadowolenie Klientów jest naszą misją. Inwestujemy w nowoczesne rozwiązania, oferujemy innowacyjne produkty i usługi. W polskim e-biznesie działamy już od ponad 11 lat, w branży internetowej to naprawdę długi okres czasu. Przez lata intensywnej pracy doszliśmy do poziomu, który spełnia najostrzejsze wymagania normy ISO Liczymy, że wdrożony System Zarządzania Jakością w jeszcze większym stopniu udoskonali naszą pracę, a tym samym oferowane przez nas produkty i usługi. Uzyskany certyfikat ISO 9001 potwierdza, że rozwijamy się we właściwym kierunku, jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom w zakresie jakości na wielu polach jakości produktów i usług, ale także jakości zarządzania i organizacji pracy wewnątrz firmy. System Zarządzania Jakością, który wdrożyliśmy, jest nie tylko powodem do satysfakcji, ale także zobowiązaniem, by ten najwyższy poziom utrzymywać. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001 jest dla nas ważnym wydarzeniem. Certyfikat ISO 9001 z jednej strony potwierdza najwyższą jakość produktów i usług oferowanych przez PRO100 Drukarnię, z drugiej stanowi dla nas impuls do dalszego, intensywnego rozwoju. Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, stale inwestujemy w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia poligraficzne (jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy unikalny na skalę światową workflow, wiele maszyn zainstalowanych w PRO100 było pierwszymi maszynami instalowanymi w Polsce), profesjonalizm i terminowość to nasze atuty. Naszą misją jest oferowanie wysoko przetworzonych produktów poligraficznych w ustalonym terminie. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 także dlatego, że branża poligraficzna jest bardzo konkurencyjna i wymagająca. Szansę na sukces mają w niej tylko najlepsi, a certyfikat ISO 9001 mogą uzyskać jedynie doskonale zorganizowane i zarządzane firmy, w których jakość obsługi klienta i oferowanych usług spełnia najwyższe, międzynarodowe standardy. Do takich firm należy właśnie PRO100 Drukarnia. Nadrzędnym celem Epicenter Sp. z o.o. jest zaspokajanie coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb Klientów poprzez oferowanie im coraz doskonalszych produktów, o gwarantowanej i powtarzalnej wysokiej jakości. Chcąc pozostać liczącym się partnerem na rynku oraz dostosować własne warunki działalności do standardów międzynarodowych, postanowiliśmy wdrożyć System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO Dołożyliśmy wszelkich starań, aby System został tak zaprojektowany, by stanowił dynamiczne narzędzie wspomagające zarządzanie całą firmą we wszystkich określonych obszarach. Do tej pory jego wprowadzenie pozwoliło nam skutecznie uporządkować organizację biura, poprawić komunikację między pracownikami a kierownictwem oraz ułatwiło nadzór nad dokumentacją. Gruntowna analiza działalności firmy, poprzedzająca proces certyfikacji, wskazała nam natomiast istniejące obszary działania, które okazały się dla nas niepotrzebne i nieopłacalne. Priorytetem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w firmie jest dostarczanie naszym Klientom produktów i usług o uznawanej wysokiej jakości oraz podniesienie poziomu kultury pracy i jej efektywności przez ciągłe doskonalenie metod zarządzania. Liczymy, że uzyskany przez nas Certyfikat Jakości ISO 9001 pomoże nam w umocnieniu statusu rzetelnego i sprawdzonego partnera na rynku. 15

16 Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jako ważna organizacja gospodarcza regionu Polski Wschodniej został zaproszony do udziału w przedsięwzięciu Polskie klastry i polityka klastrowa. Ekspercie KIOB wzięli aktywny udział w międzynarodowej konferencji Podlaskie Klastry w Europie od współpracy lokalnej do współpracy międzynarodowej. Organizatorem konferencji, która odbyła się w Białymstoku była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki. > > k o n f e r e n c j a Internacjonalizacja klastrów Głównym celem konferencji była prezentacja dokonań podlaskich klastrów, podniesienie wiedzy animatorów i koordynatorów struktur klastrowych w zakresie współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji działań. Równolegle z konferencją odbywały się targi, na których klastry miały możliwość przedstawienia swojej działalności i oferty. Jedną z prelekcji wygłosił Adam Walicki ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie marketingu i strategii rozwoju. Przedstawił on główne założenia BiznesKlastra: cele organizacji, najważniejsze działania, proces internacjonalizacji KIOB i dobre praktyki. Z kolei w panelu dyskusyjnym na temat przyszłości klastrów na Podlasiu oprócz Adama Walickiego wziął udział drugi z naszych ekspertów, Sebastian Rynkiewicz, prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele zagranicznych klastrów z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Litwy. Spośród nich szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Reza Zadeh a z angielskiego Instytutu Konkurencyjności, który pracował nad rozwojem klastrów w południowej Walii. Omówił on korzyści płynące z internacjonalizacji oraz współpracy międzynarodowej klastrów. Podkreślił, że kluczowe dla rozwoju klastrów jest ich specjalizacja. Jego zdaniem struktury klastrowe są najlepszym sposobem podnoszenia innowacyjności europejskiej gospodarki. W konferencji uczestniczył także przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, dr Igor Mitroczuk, Radca Ministra, który przedstawił założenia i rozwój krajowej polityki klastrowej w kontekście unijnej Strategii Konferencja była okazją do podjęcia dyskusji na temat przyszłości klastrów na Podlasiu oraz ekspansji międzynarodowej ich wspólnych produktów. W zamykającym konferencję panelu dyskusyjnym eksperci zgłosili wiele cennych uwag i propozycji usprawnienia polityki klastrowej realizowanej w Polsce. Konferencja i targi były doniosłym wydarzeniem w życiu gospodarczym regionu i okazją do pokazania, że w województwie podlaskim i szerzej w makroregionie Polski Wschodniej istnieje duży i jeszcze nie w pełni wykorzystany potencjał do rozwoju struktur klastrowych. Oprac. Waldemar Wierżyński 16 ADAM WALICKI, EKSPERT BIZNESKLASTRA REZA ZADEH Z INSTYTUTU KONKURENCYJNOŚCI W WIELKIEJ BRYTANII.

17 dr Igor J. Mitroczuk Radca Ministra Ministerstwo Gospodarki Dlaczego uważam, iż Konferencja Podlaskie Klastry w Europie od współpracy lokalnej do współpracy międzynarodowej, która odbyła się w Białymstoku w dniu 30 czerwca br., była ważnym wydarzeniem w procesie budowania inicjatyw klastrowych w Polsce? Po pierwsze dlatego, że mówiąc o współpracy przedsiębiorców w ramach klastrów, tak naprawdę dotykamy istoty problemu z kapitałem społecznym w Polsce. Typowy dla zachowań biznesowych agresywny indywidualizm polskich przedsiębiorców kłóci się z wymogami współpracy mimo konkurencji, czyli zjawiskiem kooperencji przedsiębiorstw, które inicjatywy klastrowe i działające już klastry skutecznie promują. Po drugie dlatego, co Minister Gospodarki wielokrotnie podkreślał, iż klastry to inicjatywy oddolne (ang. bottom-up approach), a więc dziejące się w regionach nie wszystkie konferencje winny odbywać się w Warszawie. Po trzecie wreszcie dlatego, iż różnorodność inicjatyw klastrowych Podlasia (od Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, przez Klaster Obróki Metali, po Klaster Bielizny przy okazji, gratulacje za nowy katalog linii Silver) zasługuje na oddzielny artykuł. Po czwarte wreszcie dlatego, że konferencja pracowała wokół najważniejszego obecnie wymiaru rozwoju klastrów w Polsce ich internacjonalizacji, rozumianej nie tylko jako szukanie powiązań z kalstrami w innych krajach, z którymi można wspólnie tworzyć łańcuch wartości dodanej, ale przede wszystkim z poszukiwaniem produktu, który mógłby zasługiwać na miano europejskiej specjalności, którą wspólnie można promować i sprzedawać poza obszar Wspólnoty. Polityka wspierania klastrów w Polsce, ze względu na swój horyzontalny charakter, stanowi istotny element składowy kilku dziedzin polityki gospodarczej, przede wszystkim innowacyjnej, regionalnej i przemysłowej. Struktury klastrowe, stanowiące skuteczny mechanizm koncentrowania zasobów i środków, mogą stać się biegunami wzrostu w skali całego regionu, a nawet kraju. Obszarami w szczególny sposób sprzyjającymi rozwojowi inicjatyw klastrowych są specjalne strefy ekonomiczne. Należy zauważyć, że zasięg geograficzny klastrów nie pokrywa się z reguły Klastry biegunami wzrostu z zasięgiem terytorialnym stref, jednakże jednym z rezultatów działalności specjalnych stref ekonomicznych jest tworzenie się specjalizacji branżowej, która może być zalążkiem struktur klastrowych. Inicjowanie i wspieranie rozwoju klastrów w specjalnych strefach ekonomicznych może przyczynić się do utrwalania długookresowych korzyści wynikających ze stworzenia atrakcyjnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w strefach, także po formalnym zakończeniu ich funkcjonowania. Minister Gospodarki proponuje uczynienie ze spółek zarządzających, wyspecjalizowanych już w skutecznych działaniach na rzecz podmiotów gospodarczych, brokerów inicjatyw klastrowych, nastawionych na internacjonalizację produktów i usług, stąd zbieżność naszych przemyśleń. Minister Gospodarki oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współprzewodniczą pracom Grupy roboczej ds. Polityki Klastrowej działającej w ramach realizacji projektu pn. Polskie klastry i polityka klastrowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 2.1.3, projekt systemowy PARP Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji ), objętego patronatem honorowym Ministra Gospodarki. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 10 czerwca br. Celem pracy Grupy jest wypracowanie propozycji instrumentów w zakresie wspierania rozwoju klastrów w Polsce, możliwych do realizacji zarówno ad hoc oraz w ramach przygotowania kolejnej perspektywy finansowej UE. Minister Gospodarki uczestniczy także w pracach Komisji Europejskiej oraz projektach międzynarodowych, których zadaniem jest wypracowywanie jak najlepszych rekomendacji dla rozwoju polityki klastrowej w skali całej UE tak, aby w praktyce realizować zapisy Strategii Europa 2020 ukierunkowanej na osiągnięcie wzrostu inteligentnego (ang. smart), zrównoważonego (ang. sustainable) oraz sprzyjającego włączeniu społecznemu (ang. inclusive). Dążąc do integracji różnych działań toczących się w kraju, w Ministerstwie Gospodarki funkcjonuje także Klub Klastrów, mający stać się forum wymiany poglądów między przedsiębiorcami, ich sieciami i klastrami, a administracją publiczną, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań systemowych w zakresie polityki wspierania klastrów. Do udziału w pracach Klubu zaproszono także przedstawicieli wszystkich specjalnych stref ekonomicznych. Więcej informacji na temat polityki wspierania klastrów jest dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: 17 > > o p i n i e

18 Centrum Rozwoju Biznesu Magdalena Bieryło Aby sektor małych i średnich firm mógł się rozwijać adekwatnie do potrzeb, przedsiębiorcy coraz częściej korzystać muszą z różnorodnych usług doradczych, finansowych czy szkoleniowych. W prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw istotną rolę odgrywają instytucje otoczenia biznesu. Podmioty te świadczą kompleksowe usługi, przez co ułatwiają firmom, zwłaszcza w początkowej fazie istnienia, ich rozwój. Taką instytucją, promującą przedsiębiorczość, będzie Centrum Rozwoju Biznesu. BARIERY W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polska gospodarka na przestrzeni ostatnich lat rozwija się bardzo dynamicznie, zachowując przy tym relatywnie zrównoważone tempo wzrostu produktu krajowego brutto. Sukcesywnie zmniejszają się również różnice, jakie dzielą nasz kraj od krajów starej 15 Unii Europejskiej. Utrzymanie tej tendencji wymaga przede wszystkim zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy konkurencyjności gospodarczej regionów oraz podjęcia działań niwelujących poziom bezrobocia. Województwo podlaskie, podobnie jak w latach poprzednich, zajmuje dość niską pozycję wśród regionów pod względem podstawowych wskaźników obrazujących poziom przedsiębiorczości. W 2010 r., wg danych GUS, w podlaskiem funkcjonowało przedsiębiorstw wpisanych do rejestru REGON, co dało regionowi 16, ostatnie miejsce w rankingu województw. Co więcej, tegoroczne dane pokazują wyraźną tendencję spadkową przez pierwszych 5 miesięcy bieżącego roku z podlaskiego rejestru REGON ubyło prawie podmiotów gospodarczych. Do kluczowych czynników, które utrudniają firmom rozwój, a nawet mogą doprowadzić do ich upadku, według danych opublikowanych w raporcie Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce (J. Kantorowicz, D. Żuk, raport Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa, listopad 2008) zalicza się: brak dostępu do wiedzy i innowacji - obecnie za wiedzę, czyli wyselekcjonowaną, sprawdzoną i przetworzoną informację o wysokiej wartości płaci się duże pieniądze. Dla małych przedsiębiorstw, chcących realizować innowacyjne przedsięwzięcia oparte na wiedzy, jest to często barierą nie do pokonania; niewystarczające finansowanie lub jego brak - innowacyjne projekty młodych przedsiębiorców obarczone są ryzykiem, a do tego zysk mogą przynieść dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Powoduje to często, iż instytucje finansujące nie są zainteresowane inwestycjami tego typu; brak kompleksowych usług dla MŚP - podmioty działające w szeroko rozumianym otoczeniu biznesu udzielają wsparcia w bardzo wąsko wyspecjalizowanych obszarach, np. w zakresie funduszy unijnych, usług prawnych czy finansowych; brak infrastruktury - wysoki koszt wynajmu własnego biura czy zakup jego podstawowego wyposażenia i podłączenie do sieci to często decydujące czynniki w kształtowaniu wizji rozwoju przedsiębiorstwa oraz efektywności jego funkcjonowania w pierwszym okresie działalności; brak dostępu do klientów - jak wskazuje praktyka prowadzenia biznesu, przedsiębiorstwo bez odpowiednio dużej bazy klientów i kontaktów biznesowych nie ma długich perspektyw utrzymania się na rynku. Baza klientów jest podstawą prowadzenia działalności gospodarczej. INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU W Polsce funkcjonuje obecnie około 735 instytucji otoczenia biznesu, z czego tylko niewielka część zlokalizowanych jest na terenie województwa podlaskiego. W układzie rodzajowym dominują ośrodki szkoleniowo-doradcze, brakuje natomiast specjalistycznych instytucji finansowych i ośrodków badawczo-rozwojowych. Wspieramy rozwój Twojej firmy Zadzwoń: (85)

19 Wychodząc naprzeciw problemom oraz oczekiwaniom regionalnych przedsiębiorców różnych branż o różnym stopniu rozwoju, znając ich zapotrzebowania na usługi okołobiznesowe, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe przystąpiło do planowania kompleksowego projektu z zakresu wsparcia przedsiębiorczości. Projekt zakłada stworzenie oferty obejmującej zakresem doradczym szerokie spektrum zagadnień od aspektów organizacyjno-prawnych, poprzez finansowanie, promocję, dobór odpowiednich szkoleń aż po decyzje inwestycyjne. Możliwe to będzie dzięki zlokalizowaniu w jednym miejscu inkubatora przedsiębiorczości, centrum obsługi inwestora, promocji oraz centrum doskonalenia zawodowego. Takie połączenie Centrum Rozwoju Biznesu daje ogromne możliwości tworzenia nowych usług o znaczeniu rozwojowym. Inicjatywa po części oparta jest o wnioski z badania potencjału i kierunków rozwoju Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, które wykonane zostało przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Wśród rekomendowanych działań rozwojowych Klastra jeden z ważniejszych elementów stanowi zalecenie budowania wspólnej kompleksowej oferty firm klastrowych ukierunkowanej na wsparcie przedsiębiorstw MŚP. Realizacja przedmiotowego projektu to niepowtarzalna okazja do stworzenie kompleksowej, innowacyjnej usługi w postaci Centrum Rozwoju Biznesu budowanego pod marką Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. OFERTA CENTRUM ROZWOJU BIZNESU Usługi świadczone w ramach Centrum Rozwoju Biznesu budowane będą głównie na bazie potencjału Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. W ten sposób będzie następował transfer wiedzy, doświadczenia i technologii z firm i instytucji klastrowych, liderów w swoich branżach, a także z największych w regionie uczelni, tj. Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Wszystko to stwarza młodym przedsiębiorcom niepowtarzalną szansę rozwoju. W województwie podlaskim brakuje podmiotu świadczącego usługi doradcze, marketingowe, szkoleniowe i konsultingowe w formie skonsolidowanej oferty. Połączenie potencjału intelektualnego i możliwości technicznych wielu firm oraz jednostek naukowych umożliwia stworzenie produktu o wysokiej jakości dostosowanego do potrzeb każdego, nawet najbardziej wymagającego, klienta. Połączenie inkubatora przedsiębiorczości z centrum doskonalenia zawodowego, przy współpracy z uczelniami wyższymi, przyniesie niespotykane dotąd możliwości rozwoju nowego biznesu w naszym regionie. Z kolei centrum obsługi inwestora i promocji będzie doskonałym narzędziem, umożliwiającym kompleksową informację i świadczenie specjalistycznych usług związanym z wyborem i analizami nowych inwestycji. Utworzenie Centrum Rozwoju Biznesu nie jest możliwe bez współpracy z regionalnymi ośrodkami naukowymi. Wszystkie zaplanowane w ramach Centrum działania wymagają oprócz nakładów finansowych, które są niezbędne dla zapewnienia zaplecza technicznego przede wszystkim ogromnej wiedzy i doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin. Szczególnie istotne jest zapewnienie bazy ekspertów, praktyków, doświadczonych przedsiębiorców, którzy zapewnią wysoką klasę świadczonych usług. To od jakości kapitału intelektualnego osób zaangażowanych w przedsięwzięcie będzie zależało, jakie efekty zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu. W perspektywie budowania innowacyjnych usług doradczych, marketingowych, księgowych i edukacyjnych kluczową rolę odgrywać będzie współpraca z uczelniami wyższymi, szczególnie poprzez badania, seminaria, konferencje, panele dyskusyjne oraz realizację wspólnych projektów. Nowatorska usługa polegająca na zintegrowaniu w jednym miejscu usług okołobiznesowych jest niewątpliwie jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w skali całego województwa. Biorąc pod uwagę potencjał, jaki niesie za sobą rynek nowopowstałych i już istniejących przedsiębiorstw naszego regionu, zintegrowana oferta biznesowa uzyskana dzięki umiejscowieniu w jednej lokalizacji szeregu usług jest naturalnym i bardzo oczekiwanym przez rynek działaniem. Każde przedsiębiorstwo bez względu na status, rodzaj czy branżę ma określone potrzeby związane z prowadzeniem skutecznej działalności. Warunki do zaspokojenia tych potrzeb zagwarantuje Centrum Rozwoju Biznesu. Potencjał województwa podlaskiego i w szerszej perspektywie całego makroregionu Polski Wschodniej nie jest w pełni wykorzystany. Składa się na to wiele czynników społecznych i gospodarczych. Mając powyższe na uwadze, tworzona infrastruktura w postaci Centrum Rozwoju Biznesu przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy, przepływu informacji, a także nawiązywania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Magdalena Bieryło Kierownik działu ds. funduszy unijnych w EuroFirmie Media Sp. z o.o. Doświadczony ekspert w zakresie funduszy unijnych. Zagadnienia, które leżą w kręgu jej zainteresowań zawodowych związane są z wykorzystywaniem środków zewnętrznych przy wspieraniu rozwoju regionów i przedsiębiorstw, wzroście ich konkurencyjności i innowacyjności. Jest autorką i współautorką wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności oraz biznes planów projektów przewidzianych do finansowania w ramach różnych programów pomocowych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Ukończyła również studia podyplomowe Zarządzanie projektem inwestycyjnym z funduszy strukturalnych. KONTAKT tel Wspieramy rozwój Twojej firmy Napisz:

20 BiznesKlaster na międzynarodowych targach i konferencjach Przedstawiciele Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu wzięli udział w dwóch misjach zorganizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dzięki wyjazdom do Mumbaju (Indie) i Orlando (Stany Zjednoczone) przedsiębiorcy zrzeszeni w BiznesKlastrze nawiązali wiele cennych kontaktów gospodarczych, poznali aktualne trendy rozwojowe w kluczowych dla globalnej gospodarki branżach IT i BPO (Business Process Outsourcing). IT i BPO to dynamicznie rozwijające się sektory globalnej gospodarki. BPO obejmuje takie usługi jak: księgowość, finanse, technologie informatyczne, badania i rozwój. W Polsce wartość tej branży szacowana jest od 1,5 do 2 mld złotych. Ale żeby rozwijać zaawansowane usługi dla biznesu w zakresie inżynierii finansowej czy IT, trzeba czerpać wzory od najlepszych. A liderów rynku najlepsze firmy i organizacje można spotkać na międzynarodowych konferencjach takich, jak NASSCOM India Leadership i Shared Services&Outsourcing Week w Orlando. Przedsiębiorcy i samorządowcy z regionu Polski Wschodniej, dzięki zaproszeniu PAIiIZ, wzięli udział w tych wydarzeniach. NASSCOM India Leadership i Shared Services&Outsourcing Week to targi połączone z cyklem konferencji i spotkań biznesowych. Spotykają się na nich największe firmy IT i BPO z całego świata głównie z Indii, USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, ale także ze wschodzących rynków takich jak Egipt, Chiny, Filipiny i Polska. OD LEWEJ TOMASZ KOZŁOWSKI (KOORDYNATOR BIZNESKLASTRA) I ROBERT SZYMAŃSKI (EPICENTER) 20 PRZEDSIĘBIORCY Z REGIONU POLSKI WSCHODNIEJ NA TARGACH NASSCOM KONFERENCJA I TARGI NASSCOM CO ROKU GROMADZĄ TYSIĄCE GOŚCI Z CAŁEGO ŚWIATA

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa w Polsce. Agnieszka Małkowska Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju 7 marca 2017 r.

Polityka klastrowa w Polsce. Agnieszka Małkowska Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju 7 marca 2017 r. Polityka klastrowa w Polsce Agnieszka Małkowska Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju 7 marca 2017 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju W obecnych warunkach globalizacji i systemu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ TARGÓW. Kampania promocyjna na rzecz przemysłu targowego na świecie

ŚWIATOWY DZIEŃ TARGÓW. Kampania promocyjna na rzecz przemysłu targowego na świecie ŚWIATOWY DZIEŃ TARGÓW Kampania promocyjna na rzecz przemysłu targowego na świecie Światowy Dzień Targów 2016 CEL KAMPANII Wyeksponowanie znaczenia przemysłu targowego w odbiorze kluczowych grup interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO Monika Szymańska INSPIRUJEMY DO ROZWOJU

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO Monika Szymańska INSPIRUJEMY DO ROZWOJU MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO 23.11.2016 Monika Szymańska Kim jesteśmy? 2 INNpuls Sp. z o.o. firma doradczo-szkoleniowa Rozpoczęcie działalności - 2008 Instytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata

Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata 2014-2020 Warszawa, 15 września 2016 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Warszawa, 28 marca 2011r. Stawiamy na innowacje Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: - maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Plan rozwoju eksportu produktów turystycznych na wybranych rynkach Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku LIDIA GRONEK Ekspert ds. środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wiedza, która poszerza horyzonty

Wiedza, która poszerza horyzonty BARTOSZ KORBUS Wiedza, która poszerza horyzonty Bartosz Korbus o inicjatywie Koordynator projektu systemowego PARP pt. Partnerstwo publiczno-prywatne po stronie Instytutu PPP oraz współprowadzący seminaria

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Klaster nie liczba a skuteczność

Klaster nie liczba a skuteczność WITAMY Klaster nie liczba a skuteczność Powiazanie Kooperacyjne Proces tworzenia powiązań kooperacyjnych Co to takiego jest te powiązanie kooperacyjne? Takie pytanie pewnie zadaje sobie większość z nas

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo