Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr."

Transkrypt

1 Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr.

2 GENEZA REJESTRU: Inicjalizacja systemu Windows w wersji 3.1 opierała się na plikach: win.ini zawierał podstawowe informacje dotyczące konfiguracji oprogramowania. Plik miał ograniczony rozmiar(do 64 KB). Kiedy wielkość pliku osiągnęła już swój maksymalny rozmiar, wszystkie wpisy dodane do ostatnich sekcji były ignorowane przez system, Powodowało to wiele problemów. system.ini - zawierał informacje o konfiguracji sprzętu komputerowego i sterownikach ładowanych podczas startu. progman.ini zawierał ustawienia inicjalizacji dla Manager Program, natomiast winfile.ini dla File Program. control.ini zawierał ustawienia wprowadzone w Panelu sterowania, protocol.ini zawierał ustawienia sieci dla Windows,

3 reg.dat przechowywane w nim były skojarzenia plików i informacje OLE(Object Linking &Embedding). Dzięki niemu można było obejrzeć listę zainstalowanych aplikacji i rozwiązywać problemy z niewłaściwym łączeniem i osadzaniem obiektów w zarejestrowanych aplikacjach. W porównaniu do plików ini, które były plikami tekstowymi, łatwymi do edytowania, plik reg.dat był plikiem binarnym. Do jego edycji potrzebny był Editor Registry (registry.exe). Struktura tego pliku była dużo prostsza niż dzisiejszego rejestru. Ponieważ plik reg.dat pozwalał już na pewne modyfikacje, Microsoft postanowił dalej rozwijać ten pomysł.

4 I tak w wersji Windows 95 po raz pierwszy zaistniał REJESTR jako centralna baza danych. Instalowane urządzenia (wraz ze swoimi sterownikami w postaci plików inf ) oraz aplikacje umieszczały w nim swoje adnotacje. Jego budowa przypominała budowę plików ini sekcjom odpowiadały klucze, wpisom wartości. Ich nazwy nie były już ograniczone do 8 znaków. Pozwoliło to znacznie łatwiej wykrywać problemy i odszukiwać informacje. Wprowadzenie rejestru nie było jednak równoznaczne z pozbyciem się plików ini. Powodem tego było zachowanie zgodności z aplikacjami 16-bitowymi przeznaczonymi dla środowiska MS-DOS i Windows 3.x. W systemie Windows XP Professional PL rejestr składa się z plików sam.dat, security.dat, software.dat, system.dat, default.dat umieszczonych w katalogu c:\windows\system32\config oraz w pliku ntuser.dat umieszczonego w katalogu profilu danego użytkownika.

5

6 Początkowy etap startu komputera kontrolowany jest przez BIOS i test POST - Power On Self Test, odpowiedzialny głównie za testowanie karty graficznej i pamięci RAM. Ostatnim etapem realizowanym przez BIOS jest odszukanie pierwszego sektora dysku startowego MBR Master Boot Record i wczytanie z niego do pamięci RAM programu inicjującego ładowanie tzw. bootloadera, który z kolei odpowiedzialny jest za ładowanie do pamięci pliku startowego NTLDR( NT Loader) uruchamiającego system operacyjny. Pierwszym etapem startu systemu jest odczytanie przez NTLDR pliku boot.ini. W przypadku, gdy mamy zainstalowanych >1 systemów, wyświetlone zostanie menu startowe wyboru systemu, jeżeli mamy tylko 1 system to menu startowe zostanie pominięte.

7 Po wybraniu opcji Windows XP, uruchamiany jest program NTDETECT.COM, który analizuje konfigurację portów komunikacyjnych, zainstalowanych kart rozszerzeń w magistralach PCI, EISA, ISA, napędów dyskowych i myszki. Wszystkie te informacje zapisywane są w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION. NASTĘPNY ETAP STARTU SYSTEMU OPERACYJNEGO związany jest z ładowaniem przez NTLDR jądra systemowego, NTOSKRNL.EXE. W dalszej kolejności odszukiwane są sterowniki uruchamianych urządzeń. Informacje na temat sterowników umieszczone są w rejestrze w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services Jeśli któryś ze sterowników posiada wartość Start 0x0, oznacza to, że zostanie on załadowany ale nie uruchomiony. Wartość Start 0x1 oznacza że sterownik zostanie załadowany i jednocześnie uruchomiony.

8 Kolejnym etapem startu systemu jest menadżer sesji Smss.exe. Informacje na jego temat znajdują się w kluczu HKEY_LOCAL_MACINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager. Menadżer sesji odpowiedzialny jest za uruchamianie programów znajdujących się w wartości BootExecute. W niej domyślnie znajduje się autochk uruchamiający program Autochk.exe, który sprawdza dysk twardy w momencie startu systemu. Menadżer sesji odpowiedzialny jest również za uruchamianie menadżera logowania Winlogon.exe, podczas uruchamiania procesu Winlogon pobierana jest zawartość klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicrisoftNT\CurrentVersion \Winlogon Po udanym zalogowaniu użytkownika do systemu, w rejestrze następuje modyfikacja wpisu o ostatniej poprawnej konfiguracji systemu. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, pojawia się pulpit.

9 Z punktu widzenia użytkownika najistotniejsze są informacje, które klucze rejestru są aktywowane i odpowiadają za uruchomienie programów i skryptów podczas startu systemu operacyjnego. Wiąże się to głównie z niebezpieczeństwami wynikającymi na przykład z uruchamiania się dialerów. Aby mieć całkowitą pewność i kontrolę nad uruchamianymi programami podczas startu, warto sprawdzić wpisy w pliku Win.ini w sekcji Load= i Run= oraz sprawdzać, jakie skróty znajdują się w folderze Autostart umiejscowionym w katalogach C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy \Autostart oraz C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\menu Start \Programy\Autostart

10 Rejestr zawiera mnogość informacji dotyczących systemu, urządzeń i aplikacji. Aby łatwo było się w nim poruszać, nadano mu strukturę drzewiastą, podobną do struktury folderów. Gałęzie główne (kategorie) to podstawa rejestru, nie można ich usunąć ani dodać nowych. Kategorie zawierają klucze, które odpowiadają folderom. Każdy klucz zawiera podklucze, które z kolei odpowiadają plikom.

11

12 Jest to jedyna gałąź w rejestrze zachowana ze względu na zgodność z rejestrem Windows 3.x. przechowywane są w niej skojarzenia typów plików według ich rozszerzeń>>>

13

14 KAŻDY TYP PLIKU MA WŁASNY KLUCZ ORAZ OKREŚLENIE APLIKACJI, JAKA MA GO URUCHAMIAĆ. NATOMIAST INFORMACJE OLE POZWALAJĄ NA ŁATWĄ KOMUNIKACJĘ Z SERWEREM OLE, np. wklejanie arkusza Excela do dokumentu Worda. Dane do tego klucza pobierane są z kluczy HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes i HKEY_CURRENT_USER\Software Classes. Odbicie tej kategorii znajduje się w opcjach eksploratora na karcie Typy Plików.

15 Gałąź ta zawiera informacje o ustawieniach i konfiguracji systemu aktualnie zalogowanego użytkownika i generowana jest dynamicznie podczas logowania. Połączona jest ściśle z gałęzią HKEY_USER.

16 AppEvents klucz zawiera informacje o zdarzeniach dźwiękowych występujących w systemie oraz zdefiniowanych przez użytkownika, np. schematach dźwiękowych, powiadomieniu o nowej poczcie (informacje w tym kluczu należy zmieniać przy pomocy Panelu Sterowania, korzystając z narzędzia Dźwięki; Control Panel znajdziemy tu klucze odpowiadające narzędziom dostępnym w Panelu Sterowania aktualnie zalogowanego użytkownika;

17 Keyboard Layout zawiera ustawienia użytkownika dotyczące układu klawiatury; Printers informacje o zainstalowanych drukarkach i ich ustawieniach; RemoteAccess zawiera informacje wykorzystywane do zdalnego dostępu do innych komputerów; Software informacje dotyczące konfiguracji aplikacji dostosowanych do potrzeb użytkownika (pozostałe dane konfiguracyjne mają swoje miejsce w kategorii HKEY_LOCAL_MACHINE\Software).

18

19 Zawiera informacje dotyczące konfiguracji komputera niezależnie od zalogowanego użytkownika. Gromadzone są tu dane dotyczące urządzeń podłączonych do komputera nie tylko w chwili obecnej, ale również w przeszłości. Zmiany w tej gałęzi dokonywane są za pomocą narzędzia System dostępnego w Panelu Sterowania oraz poprzez automatyczne wykrywanie urządzeń Plug & Play. Programy instalacyjne sterowników również umieszczają tu swoje wpisy(pliki.inf). Czasami dla tego klucza używa się skrótu HKLM.

20 Hardware zawiera konfigurację sprzętu systemowego; dane zawarte w tym kluczu są podczas każdego uruchomienia systemu zbierane przez program NTDETECT i przekazywane do jądra systemu po jego uruchomieniu;

21 Sam zawiera informacje o lokalnych i domenowych kontach, takie jak hasła czy definicje grup; tego klucza nie może odczytać żaden użytkownik, nawet administrator, ponieważ dane zapisane w nim są w formie zaszyfrowanej;

22 Security zawiera polisy użytkownika i grupy, np. uprawnienia do zdalnego dostępu; również ten klucz jest zaszyfrowany;

23 Software zawiera informacje konfiguracyjne wszystkich aplikacji, które korzystają z rejestru, informacje dotyczą wszystkich użytkowników którzy zalogują się do systemu;

24 System zawiera główne dane dotyczące konfiguracji systemu, np. partycja na której został zainstalowany. Najważniejszy jest klucz CurrentControlSet zawierający opis profilu konfiguracji systemu wykorzystywany w trakcie bieżącej sesji. ControlSet zawiera ostatnią dobrą konfigurację, z której udało się poprawnie uruchomić system.

25 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control zawiera ustawienia sieci, protokoły komunikacyjne, system plików, mapowanie klawiatury, konfigurację Plug&Play, rodzaj systemu i inne; HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum enumeracja przypisywanie do identyfikatorów wykorzystywanych przez system wszystkich urządzeń w systemie; HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services zawiera opis wszystkich usług systemowych i ich parametry konfiguracyjne; jest to jedyne miejsce w rejestrze, które pozwala uzyskać pełną kontrolę nad parametrami uruchamianych usług.

26 Zawiera osobne klucze dla każdego użytkownika dysponującego kontem lokalnym w systemie zgodnie z opisem w HKCU. Klucz DEFAULT zawiera ustawienia, których używa konto SYSTEM. Pozostałe konta są identyfikowane przez numeryczną wartość SID (Security Identifier) i odpowiadają profilom poszczególnych użytkowników

27

28 Jest to gałąź, która jest ściśle powiązana z kluczem HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\ HardwareProfiles\Current, zawierającym dane konfiguracyjne aktualnie wykorzystywanego profilu sprzętowego. Są tu przechowywane tylko informacje różniące się od domyślnych ustawień zawartych w kluczach Software i System. Większość zawartych tu ustawień profilu można modyfikować poprzez Panel Sterowania (Usługi, Menadżer urządzeń, System).

29

30 Menu Start/Uruchom/regedit.exe

31 Systemy Windows Server 2003 i Windows XP: znaków System Windows 2000: 260 znaków ANSI lub znaki Unicode Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 znaków Wartości długie (o rozmiarze większym niż 2048 bajtów) muszą być przechowywane jako pliki z nazwami plików przechowywanymi w rejestrze. Rejestr działa wtedy wydajniej. Maksymalny rozmiar wartości jest następujący: System Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003: dostępna pamięć Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: bajtów Uwaga: Obowiązuje limit całkowitego rozmiaru wszystkich wartości klucza równy 64 k.

32 Wartość binarna -REG_BINARY - Dane binarne. Większość informacji o składnikach sprzętowych jest przechowywana jako dane binarne i wyświetlana w Edytorze rejestru w formacie szesnastkowym. Wartość DWORD - REG_DWORD - Dane reprezentowane przez liczbę o długości 4 bajtów (32bitową całkowitą). Wiele parametrów sterowników urządzeń i usług jest tego typu i jest wyświetlanych w Edytorze rejestru w formacie binarnym, szesnastkowym lub dziesiętnym. Wartości pokrewne to DWORD_LITTLE_ENDIAN (najmniej znaczący bajt znajduje się pod najniższym adresem) i REG_DWORD_BIG_ENDIAN (najmniej znaczący bajt znajduje się pod najwyższym adresem).

33 Wartość ciągu rozwijalnego -REG_EXPAND_SZ -Ciąg danych o zmiennej długości. Ten typ danych obejmuje zmienne, których wartości są obliczane, jeśli program lub usługa korzysta z danych. Wartość wielociągu - REG_MULTI_SZ - Ciąg wielokrotny. Wartości zawierające zestawienia lub wartości wielokrotne, zapisane zwykle w formie możliwej do odczytania przez ludzi. Wpisy są oddzielane spacjami, przecinkami lub innymi znacznikami. Wartość ciągu - REG_SZ - Ciąg tekstowy o stałej długości.

34 Gałąź rejestru to grupa kluczy, podkluczy i wartości w rejestrze, która ma zestaw plików obsługi zawierających kopie zapasowe jej danych. Pliki obsługi wszystkich gałęzi rejestru z wyjątkiem HKEY_CURRENT_USER znajdują się w folderze Systemroot\System32\Config w systemach Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003; pliki obsługi gałęzi HKEY_CURRENT_USER znajdują się w folderze Systemroot\Profiles\Username. Rozszerzenia nazw plików w tych folderach, a w niektórych przypadkach brak rozszerzenia, wskazują typ danych zawartych w tych plikach.

35 Gałąź rejestru - Pliki pomocnicze HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM - Sam, Sam.log, Sam.sav HKEY_LOCAL_MACHINE\Security - Security, Security.log, Security.sav HKEY_LOCAL_MACHINE\Software - Software, Software.log, Software.sav HKEY_LOCAL_MACHINE\System - System, System.alt, System.log, System.sav HKEY_CURRENT_CONFIG - System, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log HKEY_USERS\DEFAULT - Default, Default.log, Default.sav

36 Aby wykonać kopię zapasową całego rejestru, należy przy użyciu narzędzia Kopia zapasowa wykonać kopię zapasową stanu systemu. Stan systemu obejmuje rejestr, bazę danych rejestracji klasy COM+ i pliki rozruchowe. Krok 1. Uruchomienie narzędzia Kopia zapasowa a. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ntbackup.exe, a następnie kliknij przycisk OK. b. Jeśli zostanie uruchomiony Kreator kopii zapasowej lub przywracania, przejdź do kroku 3. Pojawienie się następującego komunikatu o błędzie oznacza, że narzędzie Kopia zapasowa nie jest zainstalowane: System Windows nie może odnaleźć programu ntbackup.exe. W takim przypadku kliknij przycisk Zakończ, a następnie przejdź do kroku 2.

37 Krok 2. Zainstalowanie narzędzia Kopia zapasowa a. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD lub DVD komputera. b. Kliknij przycisk Zakończ. c. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK: DyskCD:\valueadd\msft\ntbackup\ntbackup.msi Uwaga DyskCD jest literą dysku stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM. Jeśli nie znasz tej litery dysku, spróbuj użyć litery D lub E. d. W odpowiedzi na monit Kreatora kopii zapasowej lub przywracania kliknij przycisk Zakończ. e. Wyjmij dysk CD z systemem Windows XP. f. Aby uruchomić narzędzie Kopia zapasowa, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ntbackup.exe, a następnie kliknij przycisk OK.

38 Krok 3. Wybranie folderów lub dysków, które mają zostać uwzględnione w kopii zapasowej a. Na stronie Kreator kopii zapasowej lub przywracania Zapraszamy! kliknij łącze trybu zaawansowanego. b. Kliknij kartę Kopia zapasowa. c. W menu Zadanie kliknij polecenie Nowy. d. Zaznacz kliknięciem pola wyboru odpowiadające dyskom, których kopie zapasowe chcesz utworzyć. Jeżeli chcesz dokonać bardziej szczegółowego wyboru, rozwiń żądany dysk, a następnie zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym plikom lub folderom. e. Kliknij pole wyboru System State (Stan systemu), aby je zaznaczyć. Uwaga Aby wykonać kopię zapasową ustawień systemu oraz plików danych, należy utworzyć kopię zapasową wszystkich danych znajdujących się na komputerze oraz danych dotyczących stanu systemu. Dane stanu systemu obejmują rejestr, bazę danych rejestracji klasy COM+, chronione pliki systemu Windows i pliki rozruchowe.

39 Krok 4. Wybranie lokalizacji dla plików kopii zapasowej a. Na liście Miejsce docelowe kopii zapasowej kliknij jedno z miejsc docelowych, którego chcesz użyć. b. Jeśli w poprzednim kroku została kliknięta opcja Plik, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz lokalizację. Jako miejsce docelowe dla pliku kopii zapasowej możesz określić udział sieciowy.

40 Krok 5. Wykonanie kopii zapasowej plików a. Na karcie Kopia zapasowa kliknij przycisk Rozpocznij. Pojawi się okno dialogowe Informacje o zadaniu kopii zapasowej. b. W obszarze Jeżeli nośnik zawiera już kopie zapasowe wykonaj jeden z następujących kroków: Jeżeli chcesz dołączyć tę kopię do starszych kopii, kliknij polecenie Dołącz tę kopię zapasową do nośnika. Jeżeli chcesz, aby ta kopia zastąpiła starsze kopie, kliknij polecenie Zamień dane na nośniku tą kopią zapasową. c. Kliknij kartę Zaawansowane. d. Zaznacz pole wyboru Weryfikuj dane po wykonaniu kopii zapasowej. e. W polu Typ kopii zapasowej kliknij żądany typ kopii zapasowej. Po kliknięciu typu kopii zapasowej opis tego typu kopii pojawi się w obszarze Opis. f. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej. Pojawi się okno dialogowe Postęp kopii zapasowej i zostanie uruchomione wykonywanie kopii.

41 Krok 6. Zamknięcie narzędzia Kopia zapasowa a. Po zakończeniu wykonywania kopii zapasowej kliknij przycisk Zamknij. b. W menu Zadanie kliknij polecenie Zakończ.

42 Aby przywrócić całą zawartość rejestru, należy przywrócić stan systemu z kopii zapasowej. UWAGA: Wykonanie kopii zapasowej stanu systemu powoduje również utworzenie zaktualizowanych kopii plików rejestru w folderze %SystemRoot %\Repair. Jeśli po edytowaniu rejestru nie można uruchomić systemu Windows XP, można zastąpić pliki rejestru ręcznie, wykonując następujące kroki:

43 Opisano tu sposób odzyskiwania systemu Windows XP, który nie uruchamia się z powodu uszkodzenia rejestru. Opisana procedura nie gwarantuje pełnego przywrócenia poprzedniego stanu systemu, ale powinna umożliwić odzyskanie danych. Ostrzeżenie: Procedury opisanej tutaj nie należy stosować na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji OEM. Na gałęzi systemowej w instalacjach OEM tworzone są hasła i konta użytkowników, które wcześniej nie istniały. Po zastosowaniu tej procedury może się okazać, że ponowne zalogowanie się do konsoli odzyskiwania w celu przywrócenia oryginalnych gałęzi rejestru jest niemożliwe.

44 Uwaga: Należy się upewnić, że zmieniono wszystkie pięć gałęzi rejestru. Zastąpienie tylko jednej lub dwóch gałęzi może spowodować potencjalne problemy, ponieważ ustawienia oprogramowania i sprzętu mogą się znajdować w wielu lokalizacjach rejestru.

45 Przy próbie uruchomienia lub ponownego uruchomienia komputera z systemem Windows XP może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie: Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE Stop: c {Awaria pliku Rejestru} Nie jest możliwe załadowanie przez Rejestr gałęzi (pliku): \Katalog_główny_systemu\System32\Config\SOFTWARE lub jego dziennika bądź drugiej kopii Błąd systemu: Lsass.exe Kod zwrócony przy próbie aktualizacji hasła wskazuje, że wartość podana jako bieżące hasło jest niepoprawna. Procedura tu opisana korzysta z Konsoli odzyskiwania i narzędzia Przywracanie systemu. Podana jest również lista wszystkich kroków, które należy wykonać w odpowiedniej kolejności, aby w pełni zakończyć proces. Po zakończeniu tej procedury system powróci do stanu, który będzie bardzo zbliżony do stanu sprzed wystąpienia problemu.

46 W części pierwszej należy uruchomić Konsolę odzyskiwania, utworzyć folder tymczasowy, wykonać kopię zapasową istniejącego rejestru w nowej lokalizacji, usunąć pliki rejestru z bieżącej lokalizacji, a następnie skopiować pliki rejestru z folderu naprawczego do folderu System32\Config. Po zakończeniu tej procedury zostanie utworzony rejestr umożliwiający uruchomienie systemu Windows XP. Utworzenie i zapisanie tego rejestru nastąpiło w trakcie początkowej instalacji systemu Windows XP. Dlatego wszelkie zmiany i ustawienia wprowadzone po zakończeniu instalacji zostaną utracone.

47 Aby ukończyć pierwszą część procedury, wykonaj następujące kroki: 1. Włóż dysk startowy systemu Windows XP do stacji dyskietek lub dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD-ROM, a następnie ponownie uruchom komputer. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu kliknij w celu zaznaczenia wszelkich opcji wymaganych do uruchomienia komputera z dysku CD. 2. Po pojawieniu się ekranu Zapraszamy do programu instalacyjnego. naciśnij klawisz R, aby uruchomić Konsolę odzyskiwania. 3. Jeśli na komputerze skonfigurowano podwójny lub wielokrotny rozruch, wybierz instalację, do której chcesz uzyskać dostęp z Konsoli odzyskiwania. 4. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu wpisz hasło administratora. Jeśli hasło administratora nie zostało ustalone, naciśnij po prostu klawisz ENTER.

48 5. W wierszu polecenia konsoli odzyskiwania wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER: md tmp copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak delete c:\windows\system32\config\system delete c:\windows\system32\config\software delete c:\windows\system32\config\sam delete c:\windows\system32\config\security delete c:\windows\system32\config\default copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default 6. Wpisz polecenie exit, aby zamknąć konsolę odzyskiwania. Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Uwaga: W tej procedurze założono, że system Windows XP jest zainstalowany w folderze C:\Windows. Jeśli jego lokalizacja jest inna, zmień folder C:\Windows na odpowiedni folder_systemu_windows.

49 Aby wykonać procedurę opisaną w tej sekcji, należy zalogować się jako administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi (użytkownik, którego konto znajduje się w grupie Administratorzy). W systemie Windows XP Home Edition można zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi. Logując się jako administrator, należy najpierw uruchomić system Windows XP Home Edition w trybie awaryjnym. Aby uruchomić komputer z systemem Windows XP Home Edition w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki. Uwaga: Przed wykonaniem dalszych czynności należy zapisać tę instrukcję. Przed wykonaniem dalszych kroków należy zapisać tę procedurę, ponieważ po ponownym uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym będzie ona niedostępna. Użytkownicy systemu plików NTFS powinni również wydrukować procedurę zamieszczoną w artykule KB bazy wiedzy Knowledge Base. W kroku 7 znajduje się łącze do wspomnianego artykułu.

50 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Zamknij system (lub kliknij polecenie Wyłącz komputer), kliknij opcję Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK (lub kliknij polecenie Uruchom ponownie). 2. Naciśnij klawisz F8. Na komputerze skonfigurowanym do uruchamiania wielu systemów operacyjnych należy nacisnąć klawisz F8 po pojawieniu się menu Autostart. 3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiednią opcję trybu awaryjnego, a następnie naciśnij klawisz ENTER. 4. Aby w systemie z podwójnym lub wielokrotnym rozruchem wybrać instalację, do której chcesz uzyskać dostęp, użyj klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

51 W części drugiej należy skopiować pliki rejestru z folderu ich kopii zapasowej utworzonej przy użyciu narzędzia Przywracanie systemu. Ten folder jest niedostępny z Konsoli odzyskiwania i zwykle jest niewidoczny. Przed rozpoczęciem tej procedury należy zmienić kilka ustawień, aby ten folder stał się widoczny: 1. Uruchom Eksploratora Windows. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów. 3. Kliknij kartę Widok. 4. W obszarze Ukryte pliki i foldery zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane). 5. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym zawierającym monit o potwierdzenie wyświetlenia tych plików. 6. Kliknij dwukrotnie dysk, na którym zainstalowany jest system Windows XP, aby wyświetlić listę folderów. Ważne jest, aby kliknąć właściwy dysk. 7. Otwórz folder System Volume Information. Ten folder jest niedostępny i wyszarzony, ponieważ został ustawiony jako superukryty. Uwaga: W tym folderze znajduje się jeden lub więcej folderów _restore {GUID}, takich jak _restore{87bd b-923f-f86e30b3e7f8}. Uwaga: Może pojawić się następujący komunikat o błędzie: Folder C:\System Volume Information nie jest dostępny. Odmowa dostępu. Po pojawieniu się tego komunikatu przeczytaj następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać dostęp do tego folderu i kontynuować wykonywanie procedury: (http://support.microsoft.com/kb/309531/pl/) Jak uzyskać dostęp do folderu System Volume Information

52 8. Otwórz folder, który nie został utworzony w danym momencie. Konieczne może się okazać kliknięcie polecenia Szczegóły w menu Widok, aby ustalić daty utworzenia poszczególnych folderów. W tym folderze może znajdować się jeden lub kilka folderów o nazwach rozpoczynających się ciągiem RPx Są to punkty przywracania. Otwórz jeden z tych folderów, aby zlokalizować folder Snapshot. 9. Otwórz jeden z takich folderów, aby zlokalizować podfolder Snapshot. Oto przykładowa ścieżka do folderu Snapshot: C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EBA81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot 10. Z folderu Snapshot skopiuj następujące pliki do folderu C:\Windows\Tmp: _REGISTRY_USER_.DEFAULT _REGISTRY_MACHINE_SECURITY _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM _REGISTRY_MACHINE_SAM

53 11. Zmień nazwy plików znajdujących się w folderze C:\Windows\Tmp w następujący sposób: Zmień nazwę pliku _REGISTRY_USER_.DEFAULT na DEFAULT Zmień nazwę pliku _REGISTRY_MACHINE_SECURITY na SECURITY Zmień nazwę pliku _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE na SOFTWARE Zmień nazwę pliku _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM na SYSTEM Zmień nazwę pliku _REGISTRY_MACHINE_SAM na SAM

54 Są to kopie zapasowe plików rejestru, które zostały wykonane przez narzędzie Przywracanie systemu. Ponieważ aktualnie używany plik rejestru został utworzony przez program instalacyjny, rejestr nie wie, że te punkty przywracania istnieją i są dostępne. W folderze System Volume Information tworzony jest nowy folder z nowym identyfikatorem GUID, a w nim tworzony jest punkt przywracania zawierający pliki rejestru skopiowane w części pierwszej. Dlatego tak istotne jest, aby nie używać najnowszego folderu, szczególnie jeśli czas jego utworzenia jest czasem bieżącym.

55 Bieżąca konfiguracja systemu nie rozpoznaje poprzednich punktów przywracania. Aby ponownie udostępnić poprzednie punkty przywracania, należy uzyskać dostęp do poprzedniej kopii rejestru z poprzedniego punktu przywracania. Pliki rejestru skopiowane do folderu Tmp w folderze C:\Windows zostaną przeniesione w celu uzyskania do nich dostępu w Konsoli odzyskiwania. Należy zastąpić nimi pliki rejestru, które aktualnie znajdują się w folderze C:\Windows\System32\Config. Domyślnie Konsola odzyskiwania ma ograniczony dostęp do folderów i nie można za jej pomocą skopiować plików z folderu System Volume Information. Uwaga: W procedurze opisanej w tej sekcji założono, że na komputerze używany jest system plików FAT32.

56 W części trzeciej należy usunąć istniejące pliki rejestru, a następnie skopiować pliki rejestru utworzone przez narzędzie Przywracanie systemu do folderu C:\Windows\System32\Config:

57 1. Uruchom Konsolę odzyskiwania. 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER: del c:\windows\system32\config\sam del c:\windows\system32\config\security del c:\windows\system32\config\software del c:\windows\system32\config\default del c:\windows\system32\config\system copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default Uwaga: Niektóre z wierszy zawinięto, aby poprawić ich czytelność.

58 3. Wpisz polecenie exit, aby zamknąć konsolę odzyskiwania. Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Uwaga: W tej procedurze założono, że system Windows XP jest zainstalowany w folderze C:\Windows. Jeśli jego lokalizacja jest inna, zmień folder C:\Windows na odpowiedni folder_systemu_windows.

59 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy. 2. Kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Narzędzia systemowe. 3. Kliknij polecenie Przywracanie systemu, a następnie kliknij polecenie Przywróć do poprzedniego punktu przywracania.

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov DMDE DM Disk Editor and Data Recovery Software Instrukcja obsługi Wersja 2.10 Wersja instrukcji od 03.07.2014 2005-2014 Dmitrij Sidorov Spis treści Pomoc DMDE... 3 Pomoc kontekstowa... 3 O DMDE... 4 O

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Wersje Systemu Windows Server 2003

Wersje Systemu Windows Server 2003 Wersje Systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003, Standard Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium i AMD64) Windows Server 2003, Enterprise Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo