LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 LF6170dw SFF 6170dw Register your product and get support at Instrukcja obsługi

2 Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Szanowny Kliencie! Brand Variabel Nabywając to urządzenie wybrałeś wysokiej jakości produkt marki PHILIPS. Jej urządzenia spełniają najbardziej zróżnicowane wymagania użytkowników indywidualnych, biurowych i biznesowych. Tryb oszcz dzania energii Funkcje oszczędzania energii i toneru służą do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i toneru przez przełączenie urządzenia do trybu oszczędzania energii lub trybu oszczędzania toneru. Do łatwego i szybkiego wykonywania kopii z funkcją oszczędzania toneru służy przycisk ECO. Nabój startowy Urządzenie drukuje przy zastosowaniu nowoczesnej technologii laserowej. Urządzenie jest dostarczane z uruchomieniowym wkładem drukującym. Pojemnik startowy jest już zainstalowany, jednak należy usunąć opakowanie transportowe, zanim będzie można korzystać z urządzenia. Taca na papier Do tacy na papier można włożyć maksymalnie 250 arkuszy. Do podajnika ręcznego można wkładać specjalne formaty papieru, koperty, slajdy, arkusze etykiet lub zadrukowane dokumenty. Podajnik dokumentów Urządzenie jest wyposażone w automatyczny podajnik dokumentów. Do urządzenia można włożyć automatycznie maksymalnie 50 dokumentów przeznaczonych do skanowania, wysłania faksem lub skopiowania. Pojedyncze dokumenty lub mniejsze formaty można skanować za pomocą skanera płaskiego. Crystal Urządzenie jest wyposażone w funkcję Crystal służącą do korekcji obrazu i tekstu, która umożliwia uzyskiwanie optymalnej jakości drukowania i kopiowania dokumentów. Używając funkcji kopiowania wizytówek, można skopiować obie strony małego dokumentu (na przykład wizytówki) na jednej stronie kartki papieru Drukowanie kalendarza Urządzenie drukuje tygodniowy przegląd w formie strony kalendarza, na bieżący tydzień, następny tydzień i inny, dowolnie wybrany tydzień. Użytkownik może drukować łamigłówki Sudoku o czterech poziomach trudności wraz z rozwiązaniem. Ksi ka Telefoniczna W książce telefonicznej urządzenia można zapisywać pozycje, zawierające kilka numerów i tworzyć grupy, składające się z wielu pozycji. Do różnych pozycji można przypisywać różne dzwonki. Dostępnych jest wiele funkcji wysyłania faksu, na przykład różne rozdzielczości lub funkcja wysyłania o określonej porze. Odbiór faksów można zabezpieczyć kodem. Przychodzące faksy nie są drukowane, tylko zapisywane w pamięci faksu. Polling faksów umożliwia pobieranie dokumentów, oczekujących w urządzeniu faksowym, którego numer zostanie wybrany. Datownik Urządzenie drukuje na każdym odebranym faksie datę odbioru oraz dokładną godzinę. W ten sposób można udokumentować, kiedy faks został odebrany. Pamięć buforowa urządzenia zapewnia, że również w przypadku zaniku prądu podawana jest prawidłowa data i godzina. Przy odbiorze faksów na nośnik USB urządzenie zapisuje odbierane faksy na podłączony nośnik USB. Faksy są zapisywane jako pliki TIFF z datą i godziną odbioru w nazwie. Menu wyboru nośnika USB pojawia się na wyświetlaczu, gdy tylko nośnik USB (pendrive, zewnętrzny dysk twardy itp.) zostanie podłączony do portu USB z przodu urządzenia. Można wydrukować listę wszystkich zapisanych dokumentów, pojedyncze dokumenty, a także usuwać pliki. Zapisuje zeskanowane dokumenty i odbierane faksy na nośniku USB. Companion Center SFX Urządzenie można podłączyć do komputera i używać go jako drukarki lub skanera. Oprogramowanie znajduje się na dołączonej instalacyjnej płycie CD Companion Center SFX. W ten sposób można skanować i edytować zdjęcia i dokumenty tekstowe, wysyłać i odbierać faksy i korzystać z interfejsów WWW urządzenia, za pomocą których można zmieniać wiele ustawień. WLAN Urządzenie jest wyposażone w złącze WLAN. Dzięki temu można je zintegrować z istniejącą siecią bezprzewodową (WLAN). Wszystkie komputery w sieci będą mogły uzyskiwać dostęp do urządzenia, aby korzystać z funkcji skanowania i drukowania. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z zakupionego urządzenia i jego funkcji! 2 Philips LaserMFD 6170dw

3 Spis treści Spis treści Wstęp 2 1 Ogólne informacje na temat 5 bezpieczeństwa 2 Opis ogólny 8 Opis urządzenia 8 Przyłącza z tyłu 8 Panel wyświetlacza 9 Przegląd funkcji menu 10 3 Przygotowanie do pracy 12 Zawartość opakowania 12 Zdejmowanie materiału opakowaniowego 12 Mocowanie podpórki dokumentów 14 Podłączanie kabla telefonicznego 14 Podłączanie kabla zasilania sieciowego 15 Przygotowanie do pracy 15 Podłączanie do komputera 16 4 Companion Center SFX 17 Wymagania 17 Instalowanie sterownika i oprogramowania 17 5 Interfejs WWW 19 Wyświetlanie interfejsu WWW. 19 Dostęp do interfejsu WWW przez 19 przeglądarkę internetową 6 Skaner 20 Ładowanie dokumentów 20 Zeskanuj dokument i zapisz go w 21 komputerze Skanuj dokument i zapisz go w pamięci USB 22 Skanowanie dokumentu i zapisywanie w 23 komputerze sieciowym Skanowanie za pomocą oprogramowania 24 Companion Center SFX 7 Drukarka i nośniki druku 26 Specyfikacje nośników druku 26 Włożyć papier do tacy na papier 26 Włożyć papier do ręcznego podajnika 28 papieru Ładowanie kopert 28 Wkładanie przezroczy i etykiet 28 Ładowanie papieru wstępnie zadrukowanego 29 Drukuj listę dokumentów dostępnych w 29 pamięci USB Drukuj dokument z pamięci USB 30 Usuń pliki z pam. USB 30 Drukowanie kalendarza 31 Sudoku: drukowanie łamigłówki 31 8 Kopiarka 33 Ładowanie dokumentów 33 Wykonywanie kopii ze standardowymi 34 ustawieniami Wykonywanie wielu kopii 35 Kopiowanie z korekcją jakości obrazu i 35 tekstu (funkcja Crystal) Wykonywanie kopii z ustawieniami z 36 drugiego profilu Wykonywanie kopii z ustawieniami 36 określonymi przez użytkownika Wykonywanie powiększonych lub 36 zmniejszonych kopii Kopiowanie kilku dokumentów na jednej 37 stronie (= kopia mozaikowa) Kopiowanie obu stron dokumentu na jednej 37 stronie arkusza papieru (= kopiowanie wizytówek) Konfigurowanie ustawień drugiego profilu 38 9 Książka telefoniczna urządzenia 39 Wyszukiwanie pozycji 39 Zapisywanie pozycji 39 Edycja pozycji 39 Usunięcie pozycji 40 Usuwanie wszystkich pozycji 40 Drukowanie książki telefonicznej 40 Grupy 40 Eksportowanie/importowanie książki 41 telefonicznej 10 Faks 42 Wysyłanie faksu ze standardowymi 42 ustawieniami Ładowanie dokumentów 42 Wybieranie numeru 43 Dostęp do linii zewnętrznej 44 Wysyłanie faksu z opóźnieniem (= fukcja 44 timera) Ręczne wysyłanie faksu 44 Wybieranie numeru złożonego 44 Odsłuchiwanie dźwięków podczas 45 nawiązywania połączenia Transmisja do wielu odbiorców (= funkcja 45 broadcast) Używanie szablonów faksów 45 Przesyłanie faksów za pomocą 45 oprogramowania Companion Center SFX Odbieranie faksów 48 Ręczny odbiór faksu 48 Odbieranie faksów na nośniku USB 48 Datownik 48 Nastawianie chronionego odbioru faksu 49 Przywoływanie faksów 49 Zadania 49 Połączenia nieodebrane 50 Spis treści 3

4 11 Sieci 51 Sieci bezprzewodowe (WLAN): 51 Konfiguracja sieci bezprzewodowej (WLAN) 51 Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej 51 (WLAN) Konfigurowanie sieci bezprzewodowej 52 (WLAN) za pomocą kreatora Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej 52 (WLAN) Dodatkowe ustawienia sieci 54 bezprzewodowej 12 Ustawienia 56 Ustawianie funkcji oszczędzania energii 56 Ustawianie funkcji oszczędzania toneru 56 Ustawianie funkcji oszczędzania papieru 56 Wybór kraju 56 Wybór języka 56 Data oraz godzina 57 Wprowadzanie numeru faksu i nazwy 57 użytkownika Ustawianie dzwonki 58 Wyłączanie dźwięków przycisków 58 Konfiguracja ustawień papieru 58 Nastaw rozdzielczość 59 Regulacja kontrastu 59 Ustawianie jasności 59 Dodatkowe opcje skanera 60 Dodatkowe opcje kopiarki 60 Ustawianie trybu odbioru faksu 60 Cichy odbiór faksów 61 Dodatkowe opcje transmisji faksowej 61 Dodatkowe opcje odbioru faksów 61 Blokowanie urządzenia 62 Drukowanie list i raportów Linie telefoniczne i urządzenia 64 dodatkowe Włączanie i wyłączanie identyfikacji abonenta 64 wywołującego (CLIP) Określenie procesu wybierania 64 Ustawianie publicznej sieci telefonicznej 64 (PSTN) Ustawianie prywatnej centrali abonenckiej 64 (PABX) Łącze DSL 65 Łącze ISDN 65 Rejestrowanie i wyrejestrowywanie 65 dodatkowych telefonów bezprzewodowych Podłączanie dodatkowych urządzeń 66 Używanie dodatkowego telefonu (Easylink) 67 Używanie zewnętrznej automatycznej 67 sekretarki 14 Serwis 68 Dostęp do stron pomocy 68 Wyświetlanie poziomów licznika 68 Wyświetlanie poziomu tonera 68 Sprawdzanie wersji oprogramowania 68 sprzętowego Aktualizacja oprogramowania Firmware 69 Wymiana wkładu z tonerem 69 Usuwanie zaciętego papieru 71 Usuwanie zaciętego dokumentu 74 Czyszczenie 74 Kalibracja skanera 75 Użycie kodów serwisowych 75 Naprawa przez wyłączenie i włączenie 76 zasilania Problemy i ewentualne przyczyny 77 Komunikaty błędów i możliwe przyczyny 80 Słownik Załącznik 87 Dane techniczne 87 Gwarancyja 89 4 Philips LaserMFD 6170dw

5 1 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Wprowadzenie 3 Urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności z normami EN i IEC i może być współpracować tylko z systemami telefonicznymi i urządzeniami zasilającymi spełniającymi powyższe normy. Urządzenie zostało skonstruowane w celu użytkowania wyłącznie na wskazanym terytorium sprzedaży. Wprowadzenie 2 Nie należy dokonywać w nim jakichkolwiek zmian ani stosować ustawień, które nie są opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe postępowanie może być przyczyną obrażeń, uszkodzenia urządzenia lub utraty danych. Należy stosować się do wszystkich znaków ostrzegawczych i informacji dotyczących bezpieczeństwa. Przygotowanie urządzenia do pracy Urz dzenie nale y ustawi bezpiecznie, na stabilnej, p askiej powierzchni. Urządzenie należy ustawić bezpiecznie, na stabilnej, płaskiej powierzchni. Upadek urządzenia grozi uszkodzeniem oraz zranieniem ludzi, szczególnie małych dzieci. Aby uniknąć zagrożenia dla osób i samego urządzenia należy umieścić wszystkie kable w taki sposób, aby nikt się nie mógł o nie potknąć. Jeśli urządzenie zostało upuszczone, powinno ono zostać sprawdzone przez centrum obsługi technicznej. Odst p od innych urz dze wzgl dnie przedmiotów powinien wynosi przynajmniej 15 centymetrów. Odległość pomiędzy urządzeniem, a innymi urządzeniami lub przedmiotami musi wynosić co najmniej 15 centymetrów; dotyczy to również dodatkowych telefonów bezprzewodowych. Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu odbiorników radiowych lub telewizyjnych. Nale y chroni urz dzenie przed bezpo rednim wiat em s onecznym Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym, promieniowaniem cieplnym, dużymi wahaniami temperatury i wilgotności. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników i klimatyzatorów. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących temperatury i wilgotności, podanych w rozdziale zawierającym dane techniczne. Urz dzenie powinno mie zapewniony wystarczaj cy dop yw powietrza Urządzenie powinno mieć zapewniony wystarczający dopływ powietrza i nie może być niczym przykryte. Nie wolno umieszczać urządzenia wewnątrz zamkniętych szafek lub opakowań. Nie należy stawiać urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak obrusy lub dywany, ani zakrywać szczelin wentylacyjnych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do przegrzania i zapalenia się urządzenia. Miejsce u ywania urz dzenia musi mie odpowiedni wentylacj Miejsce używania urządzenia musi mieć odpowiednią wentylację, szczególnie jeśli jest ono często używane. Urządzenie należy tak ustawić, aby powietrze wylotowe nie było kierowane na stanowisko pracy. Je li faks jest zbyt gor cy wzgl dnie wydobywa si z niego dym Jeśli użytkownik zauważy nadmierne nagrzewanie się urządzenia lub dym wychodzący z urządzenia, powinien natychmiast wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego. Następnie należy przekazać urządzenie do przeglądu przez przeszkolonych specjalistów w ośrodku serwisowym. Aby uniknąć zapalenia, należy chronić urządzenie przed otwartym ogniem. Nie w cza urz dzenia w wilgotnych pomieszczeniach. Nie włączać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach. Nie należy dotykać wtyczki sieciowej, przyłącza sieciowego ani gniazdka telefonicznego mokrymi rękoma. Nale y chroni urz dzenie przed zalaniem p ynami. Należy chronić urządzenie przed zalaniem płynami. W przypadku przedostania się płynów lub ciał obcych do wnętrza urządzenia, należy je odłączyć od sieci zasilającej i sieci telefonicznej, i przekazać do przeglądu przez przeszkolonych specjalistów w ośrodku serwisowym. Nie nale y pozwala dzieciom na korzystanie z urz dzenia bez nadzoru. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru. Materiały opakowaniowe należy chronić przed dziećmi. Nie naciskaj pokrywy skanera ani nie przyk adaj si y do jej zamkni cia Nie dociskać na siłę pokrywy skanera podczas skanowania dokumentów lub trójwymiarowych obiektów może to spowodować uszkodzenie pokrywy skanera i/ lub szyby. Zasilanie/Linia telefoniczna Sprawd czy zasilanie dost pne w miejscu instalacji jest zgodne z wymaganymi parametrami zasilania urz dzenia Sprawdź czy zasilanie dostępne w miejscu instalacji jest zgodne z wymaganymi parametrami zasilania urządzenia (podanymi na tabliczce znamionowej). Emisje Urządzenie klasy B według EN Używać wyłącznie dostarczonych kabli zasilających i telefonicznych. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, czy podłączono dostarczony kabel telefoniczny zgodnie z instrukcjami. przypadku uszkodzenia izolacji nie wolno dotyka kabla zasilaj cego ani telefonicznego. W przypadku uszkodzenia izolacji nie wolno dotykać kabla zasilającego ani telefonicznego. Natychmiast wymienić uszkodzone przewody. Należy używać wyłącznie odpowiednich kabli. W razie potrzeby należy się skontaktować z naszym działem pomocy technicznej lub ze sprzedawcą. Podczas burzy nale y od czy urz dzenie od sieci zasilaj cej i telefonicznej. Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i sieci telefonicznej, aby uniknąć uszkodzenia przez uderzenie pioruna. Jeśli nie jest to możliwe, należy pamiętać, aby nie korzystać z urządzenia podczas burzy. Przed czyszczeniem powierzchni urz dzenia nale y je od czy od sieci zasilaj cej i telefonicznej. Przed czyszczeniem powierzchni urządzenia należy je odłączyć od sieci zasilającej i telefonicznej. Używaj miękkiej, niepylącej ściereczki. Nie wolno używać ciekłych, gazowych lub łatwo zapalnych środków czyszczących (aerozoli, środków ściernych, zwiększających połysk i alkoholu). Nie pozwól, aby jakiekolwiek płyny dostały się do wnętrza urządzenia. Wy wietlacz nale y czy ci such, mi kk ciereczk. Wyświetlacz należy czyścić suchą, miękką ściereczką. Pęknięcie wyświetlacza może spowodować wyciek cieczy o słabych właściwościach korozyjnych. Należy chronić przed nią skórę i oczy. przypadku awarii zasilania urz dzenia nie b dzie dzia a ; W przypadku awarii zasilania urządzenia nie będzie działać, ale zapisane dane pozostaną zachowane w pamięci. Nie wy czaj urz dzenia bezpo rednio po wydruku lub po wprowadzeniu ustawie. W rzadkich przypadkach zapisane ustawienia mogą zostać częściowo lub całkowicie zresetowane do ustawień fabrycznych, gdy urządzenie zostanie wyłączone lub w przypadku zaniku zasilania. Nie wyłączaj urządzenia bezpośrednio po wydruku lub po wprowadzeniu ustawień. Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa 5

6 Połączenie z komputerem U ywa tylko kabla USB High Speed Aby połączyć urządzenie z komputerem, należy użyć wyłącznie specjalnego kabla USB High Speed. Długość kabla nie powinna przekraczać 1,5 metra. Sieci bezprzewodowe (WLAN): Sieci bezprzewodowe (WLAN): Sygnały nadawane przez urządzenie mogą zakłócać działanie systemów zabezpieczających, sprzętu medycznego oraz innych wrażliwych urządzeń. Należy przestrzegać wszystkich zasad (lub ograniczeń) użytkowania w pobliżu takich urządzeń. Promieniowanie o wysokiej cz stotliwo ci radiowej mo e oddzia ywa na urz dzenia medyczne. Używanie tego urządzenia może mieć wpływ na niewystarczająco ekranowane urządzenia medyczne, aparaty słuchowe i stymulatory serca, ponieważ emituje ono promieniowanie radiowe o wysokiej częstotliwości. Należy się również skonsultować z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby określić, czy jest ono wystarczająco ekranowane od zewnętrznego promieniowania o wysokiej częstotliwości. Nośniki pamięci USB U ywa wy cznie takich no ników pami ci, które s zgodne z urz dzeniem. Używać wyłącznie takich nośników pamięci, które są zgodne z urządzeniem. Upewnić się, czy moc urządzenia USB nie przekracza dozwolonego limitu amperażu złącza USB. Do każdego złącza USB można podłączyć tylko jedno urządzenie dużej mocy (USB 2.0). Nie podłączać do urządzenia urządzeń dodatkowych, takich jak akumulatory, wentylatory, ładowarki. Urządzenie rozpoznaje wyłącznie nośniki sformatowane z systemem plików FAT16 lub FAT32. System NTFS nie jest obsługiwany. Nigdy nie wyjmowa no nika, gdy urz dzenie odczytuje z niego dane. Nigdy nie wyjmować nośnika, gdy urządzenie odczytuje z niego dane. Może to spowodować uszkodzenie lub utratę danych. Aktualizacja oprogramowania Firmware Wykonując aktualizację oprogramowania Firmware, należy użyć wyłącznie oprogramowania Firmware przeznaczonego do danego urządzenia, pobranego z witryny: Użycie innych plików oprogramowania firmware może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia. Sagemcom nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wadliwe działanie urządzenia, które można powiązać z użyciem oprogramowania Firmware innych dostawców. Tekst dotycz cy licencji G Oprogramowanie Firmware w tym urządzeniu jest objęte licencją częściową G. W przypadku pytań dotyczących licencjonowania konkretnych części oprogramowania firmware, proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Możemy Państwu przesłać CD ze wszystkimi potrzebnymi kodami źródłowymi w cenie równej kosztom produkcji. Materiały eksploatacyjne Oryginalny materia eksploatacyjny Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Można je nabyć od wyspecjalizowanych sprzedawców detalicznych oraz w naszym dziale zamówień (patrz ostatnia strona instrukcji). Inne materiały eksploatacyjne mogą uszkodzić urządzenie lub skrócić okres jego eksploatacji. rodowisko naturalne Zużyte materiały eksploatacyjne należy usuwać, zgodnie z krajowymi przepisami o usuwaniu odpadów. Ostro no podczas pracy z tonerem proszkowym: Ostrożność podczas pracy z tonerem proszkowym: W przypadku dostania się pyłu z toneru do płuc, natychmiast wyjść na świeże powietrze. Niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską! W przypadku połknięcia toneru proszkowego należy pić niewielkie ilości wody. Starać się NIE wymiotować. Niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską! Jeżeli toner proszkowy dostał się do oczu, przepłukiwać je dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską! Nabój z tonerem 1 Nigdy nie otwierać naboju z tonerem. Nowe i używane naboje należy w taki sposób przechowywać, aby nie dostały się do rąk dzieci. Zator papieru W przypadku zacięcia papieru delikatnie wyciągnąć go z urządzenia. Ostrożnie wyrzucić papier: toner na wydruku może być jeszcze niecałkiem utrwalony, co z kolei może powodować uwalnianie się pyłu tonerowego. Je li wydosta si py tonerowy, unika jego kontaktu ze skór i oczami. Jeśli wydostał się pył tonerowy, unikać jego kontaktu ze skórą i oczami. Nie wolno w żadnym razie wdychać pyłu tonerowego. Pył należy usunąć z ubrań lub przedmiotów zimną wodą, ciepła woda utrwaliłaby toner. Nigdy nie usuwać rozsypanego pyłu z toneru za pomocą odkurzacza. Naprawy Niebezpiecze stwo wysoka temperatura! Zespół utrwalający i jego otoczenie wewnątrz urządzenia jest gorące podczas pracy urządzenia. Po otwarciu urządzenia nie dotykać tych części. Postępować ostrożnie na przykład podczas usuwania zacięcia papieru. Wy wietlacz W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i w raporcie o błędach. Naprawy Nie należy samodzielnie wykonywać żadnych napraw. Niewłaściwie wykonane naprawy grożą uszkodzeniem ciała lub urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Nie wolno usuwać tabliczki znamionowej z urządzenia; gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Bezpieczeństwo lasera Bezpiecze stwo lasera Odnośnie do laserów, urządzenie jest zgodne z normami funkcjonowania dla urządzeń laserowych ustalonymi przez agencje rządowe, krajowe i międzynarodowe jako produkt laserowy klasy 1. Urządzenie jest zaprojektowane w taki sposób, że użytkownik nie jest narażony na promieniowanie laserowe, które przekracza wartość dla klasy 1 w normalnych warunkach pracy i przy prawidłowej konserwacji i prawidłowym użytkowaniu. Bezpośredni (lub pośredni, przez odbicie) kontakt wzrokowy z wiązką światła laserowego może prowadzić do poważnych uszkodzeń oczu. Przewidziano środki ostrożności i mechanizmy blokady, aby zapobiec ewentualnemu narażeniu operatora na działanie wiązki światła laserowego. Tylko wykwalifikowany technik serwisowy powinien otwierać urządzenie i wykonywać czynności serwisowe. Klasa 1 produkt laserowy à Klasa 1 produkt laserowy 6 Philips LaserMFD 6170dw

7 O instrukcji użytkownika O instrukcji użytkownika Korzystając z instrukcji instalacji, przedstawionej na kolejnych stronach, można szybko i łatwo rozpocząć użytkowanie urządzenia. Szczegółowe opisy są podane w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją obsługi. Dla poprawnego działania urządzenia niezbędne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych zaleceń zwalnia producenta od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Używane symbole Rozwi zywanie problemów Uszkodzenie urz dzenia lub utrata danych! Rozwiązywanie problemów Ten symbol oznacza wskazówki, dotyczące bardziej efektywnego i łatwiejszego użytkowania urządzenia. Uszkodzenie urządzenia lub utrata danych! Ten symbol stanowi ostrzeżenie o uszkodzeniu urządzenia i możliwej utracie danych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować uszkodzenie ciała, lub straty materialne. Zagro enie dla ludzi! ZAGROŻENIE! Zagrożenie dla ludzi! Ten symbol oznacza ostrzeżenie o zagrożeniu dla ludzi. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować uszkodzenia ciała lub straty materialne. Niebezpieczne promienie! NIEBEZPIECZEŃSTWO LASER! Niebezpieczne promienie! Ten symbol w instrukcji obsługi lub w urządzeniu wskazuje na niebezpieczeństwo związane z widzialnym i niewidzialnym promieniowaniem. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować uraz oczu lub inne szkody. Gor co! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSOKA TEMPERATURA! Gorąco! Ten symbol w instrukcji obsługi lub w urządzeniu wskazuje na niebezpieczeństwo związane z gorącymi powierzchniami. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować uszkodzenia ciała lub straty materialne. O instrukcji użytkownika 7

8 2 Opis ogólny Opis ogólny Opis urządzenia Opis urządzenia Pokrywa automatycznego podajnika dokumentów Pokrywa automatycznego podajnika dokumentów Podajnik dokumentów ƒ Podajnik dokumentów Podajnik dokumentów Podajnik dokumentów Podpórka dokumentów Podpórka dokumentów Pokrywa skanera Pokrywa skanera Klawiatura alfabetyczna (zas oni ta) Klawiatura alfabetyczna (zasłonięta) Taca na papier ˆ Taca na papier R czny podajnik papieru Ręczny podajnik papieru Podajnik wydawania dokumentów Š Podajnik wydawania dokumentów Pokrywa urz dzenia Pokrywa urządzenia Panel wy wietlacza Œ Panel z wyświetlaczem Pod czenie hosta USB Gniazdo ý złącze hosta USB do nośnika pamięci Übersicht nummeriert Szyba skanera automatycznego podajnika dokumentów Szyba skanera automatycznego podajnika dokumentów Szyby skanera ƒ Skaner Nabój z tonerem Nabój z tonerem Zakleszczenie papieru - drzwiczki (jednostka drukuj ca) Zakleszczenie papieru - drzwiczki (jednostka drukująca) Übersicht nummeriert %%%Spaltenumbruch$$$ Przyłącza z tyłu Przyłącza z tyłu Gniazdko LINE Gniazdko FAX/Ñ Gniazdko połączeniowe kabla telefonicznego Gniazdko EXT ƒ Gniazdo AUX./Ò gniazdo do podłączania dodatkowych urządzeń D wignia napinaj ca zespó utrwalacza Dźwignia napinająca zespół utrwalacza (Dwie dźwignie!) Pod czenie hosta USB Gniazdo ý złącze hosta USB do nośnika pamięci Po czenie USB z komputerem Gniazdo ý złącze połączenie USB z komputerem Zakleszczenie papieru - drzwiczki (utrwalacz) Zakleszczenie papieru - drzwiczki (utrwalacz) Gniazdo kabla zasilaj cego ˆ Gniazdo kabla zasilającego W cznik/wy cznik Włączanie/wyłączanie Rückansicht nummeriert SFF3 8 Philips LaserMFD 6170dw

9 Panel wyświetlacza Panel wyświetlacza Czerwona lampka Czerwona lampka Æ Jeśli lampka miga lub świeci się, należy przeczytać wskazówki na wyświetlaczu Zielona lampka Zielona lampka â Zielona lampka â na panelu operacyjnym pulsuje, gdy w pamięci zapisany jest faks. Stop 2 j Przerwanie wykonywania funkcji / powrót do trybu wyjściowego C Wywoływanie funkcji menu / Powrót do poprzedniego poziomu menu / usuwanie pojedynczych cyfr Przyciski ze strza kami [ Ustawienie liczby kopii / nawigacja w menu / wybieranie opcji / przesuwanie kursorem OK OK Wcisnąć dwa razy w celu automatycznego sporządzania kopii. Naciśnij raz, aby dostosować liczbę kopii / Nawigacja w menu: potwierdzenie wprowadzonego wyboru Start (Uruchomienie transmisji wiadomo ci / Uruchomienie funkcji) o Uruchomienie transmisji wiadomości / Uruchomienie funkcji Kontrast Ustawienie kontrastu w skanerze Powi kszenie Ô/ZOOM Ustawienie parametru skali (skanowanie ze zmniejszeniem lub powiększeniem) Dupleks Õ/DUEX Wybór druku dwustronnego lub jednostronnego (Dupleks/Simpleks) Rozdzielczo f Ustawienie wysokiej rozdzielczości dla faksów (DOMYŚLNE, DOBRA, B DOKL, FOTO) i kopiowania (AUTO, TEKST, JAKOŚĆ, FOTO) Faks FAX Rozpocznij przekazywanie faksu, odbiór faksu Kopiowania COPY Wcisnąć dwa razy w celu automatycznego sporządzania kopii. Jednokrotne naciśnięcie: dostosowywanie kopii Skanowanie SCAN Otwórz menu wyboru funkcji skanowania Lista ponownego wybierania / lista telefonuj Lista ponownego wybierania/lista telefonujących: Lista ponownego wybierania/lista telefonujących zawiera ostatnio wybrane numery i ostatnie połączenia przychodzące ( wskazuje wybrane numery, odebrane połączenia, a * nieodebrane połączenia). Rozsy anie okólników À Transmisja (= braodcasting): Możliwe jest wysyłanie tego samego faksu po kolei do wielu odbiorców. G o nik (Basic) μ Odsłuchiwanie dźwięków podczas nawiązywania połączenia Przyciski numeryczne Przyciski numeryczne (0 9) wprowadzanie cyfr ECO ECO Pobieranie ustawień dotyczących papieru, zasilania i oszczędzania toneru/kopiowanie z funkcją oszczędzania toneru Klawiatura alfabetyczna 3 Przyciski (A Z) Wprowadzanie liter / + Przycisk Shift: Wprowadzanie dużych liter / \ usuwanie pojedynczych liter / przechodzenie do nowej linii / õ wprowadzanie znaków specjalnych / ½ wpisać spację i Paneel MF 5571dw %%%Spaltenumbruch$$$ %%%Spaltenumbruch$$$ Opis ogólny Panel wyświetlacza 9

10 Przegląd funkcji menu Przegląd funkcji menu Urządzenie jest wyposażone w wymienione poniżej funkcje. Istnieją dwa sposoby uruchamiania funkcji. Nawigacja po menu Nawigacja w menu: Naciśnij C, aby uzyskać dostęp do menu funkcji. Użyj [, aby przechodzić pomiędzy pozycjami menu. Użyj OK aby wybrać funkcję. Naciśnij przycisk C, aby wrócić do poprzedniego poziomu menu. Naciśnij j aby zamknąć menu i powrócić do trybu początkowego. Bezpo rednie uruchamianie Bezpośrednie wywoływanie funkcji: Możesz wywołać funkcję menu bezpośrednio, używają numeru funkcji. Naciśnij C i wprowadź właściwy numer funkcji używając klawiatury numerycznej. Potwierdź za pomocą OK. Numer funkcji znajdziesz na poniższej liście. 0 Ustawienia Ustawianie funkcji oszcz dzania papieru, energii elektrycznej i tonera. 002 Ustawianie funkcji oszczędzania papieru, energii elektrycznej i tonera. Wy czanie d wi ków przycisków 007 Wyłączanie dźwięków przycisków Ustawianie sieci telefonicznej 032 Ustawianie sieci telefonicznej * Ustawianie trybu odbioru faksu 041 Ustawianie trybu odbioru faksu Ustawianie liczby sygna ów inicjuj cych tryb odbioru faksu 042 Ustawianie liczby sygnałów inicjujących tryb odbioru faksu W czanie/wy czanie pracy z central PABX 051 Włączanie/wyłączanie pracy z centralą PABX Wprowadzi numer wybierany przy pracy z central PABX 0522 Wprowadzić numer wybierany przy pracy z centralą PABX Okre lenie procesu wybierania 053 Ustawienie trybu wybierania (wybieranie tonowe/impulsowe) * Nastawianie g o no ci dzwonka 055 Nastawianie głośności dzwonka W czanie i wy czanie identyfikacji abonenta wywo uj cego (CLIP) 057 Włączanie i wyłączanie identyfikacji abonenta wywołującego (CLIP) * Ta funkcja nie jest dost pna we wszystkich krajach i sieciach * Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach i sieciach... na stronie na stronie 58 Data oraz godzina 01 Data oraz godzina... na stronie 57 Wprowadzanie nazwy 021 Wprowadzanie nazwy... na stronie 58 Wprowadzanie numeru 022 Wprowadzanie numeru... na stronie 58 Wybór kraju 031 Wybór kraju... na stronie na stronie 64 Nastawianie j zyka 033 Nastawianie języka... na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie 64 Ustawianie d wi ku dzwonka 054 Wybór dzwonka... na stronie na stronie 64 1 Kopiarka Wykonywanie kopii ze standardowymi ustawieniami 11 Wykonywanie kopii ze standardowymi ustawieniami Wykonywanie kopii z ustawieniami z drugiego profilu 12 Wykonywanie kopii z ustawieniami z drugiego profilu Wykonywanie powi kszonych lub zmniejszonych kopii 13 Wykonywanie powiększonych lub zmniejszonych kopii Kopiowanie kilku dokumentów na jednej stronie (= kopia mozaikowa) 14 Kopiowanie kilku dokumentów na jednej stronie (= kopia mozaikowa) Kopiowanie z korekcj jako ci obrazu i tekstu (funkcja Crystal) 15 Kopiowanie z korekcją jakości obrazu i tekstu (funkcja Crystal) Kopiowanie obu stron dokumentu na jednej stronie arkusza papieru (= kopiowanie wizytówek) 16 Kopiowanie obu stron dokumentu na jednej stronie arkusza papieru (= kopiowanie wizytówek) 2 Drukarka Drukuj list dokumentów dost pnych w pami ci USB 211 Drukuj listę dokumentów dostępnych w pamięci USB Drukuj dokument z pami ci USB 212 Drukuj dokument z pamięci USB 3 Skaner Zeskanuj dokument i zapisz go w komputerze 31 Zeskanuj dokument i zapisz go w komputerze Skanuj dokument i zapisz go w pami ci USB 32 Skanuj dokument i zapisz go w pamięci USB Skanowanie dokumentu i zapisywanie w komputerze sieciowym 36 Skanowanie dokumentu i zapisywanie w komputerze sieciowym 4 Faks Ustawienia transmisji faksowej 401 Ustawianie transmisji faksowej Nastawianie chronionego odbioru faksu 403 Nastawianie chronionego odbioru faksu W czanie/wy czanie datownika 404 Włączanie/wyłączanie datownika Odbieranie faksów na no niku USB 44 Odbieranie faksów na nośniku USB Okre lanie ustawie kopiowania 10 Określanie ustawień kopiowania... na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie 37 Konfiguracja ustawie papieru 20 Konfiguracja ustawień papieru... na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie 23 Konfiguracja ustawie skanera 30 Konfiguracja ustawień skanera... na stronie na stronie 61 Ustawienia dot. odbioru faksu 402 Wybór odbioru faksu... na stronie na stronie na stronie 61 Wysy anie faksu 41 Wysyłanie faksu... na stronie 42 Przywo ywanie faksów 42 Przywoływanie faksów... na stronie na stronie 48 Drukowanie szablony faksów 45 Drukowanie szablony faksów... na stronie Philips LaserMFD 6170dw

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo