LF6135d. SFF 6135hfd. Register your product and get support at Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LF6135d. SFF 6135hfd. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 LF6135d SFF 6135hfd Register your product and get support at Instrukcja obsługi

2 Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Szanowny Kliencie! Wst p Brand Variabel Nabywając to urządzenie wybrałeś wysokiej jakości produkt marki PHILIPS. Jej urządzenia spełniają najbardziej zróżnicowane wymagania użytkowników indywidualnych, biurowych i biznesowych. Tryb oszcz dzania energii Funkcje oszczędzania energii i toneru służą do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i toneru przez przełączenie urządzenia do trybu oszczędzania energii lub trybu oszczędzania toneru. Do łatwego i szybkiego wykonywania kopii z funkcją oszczędzania toneru służy przycisk ECO. Nabój startowy Urządzenie drukuje przy zastosowaniu nowoczesnej technologii laserowej. Urządzenie jest dostarczane z uruchomieniowym wkładem drukującym. Pojemnik startowy jest już zainstalowany, jednak należy usunąć opakowanie transportowe, zanim będzie można korzystać z urządzenia. Taca na papier Do tacy na papier można włożyć maksymalnie 250 arkuszy. Do podajnika ręcznego można wkładać specjalne formaty papieru, koperty, slajdy, arkusze etykiet lub zadrukowane dokumenty. Crystal Urządzenie jest wyposażone w funkcję Crystal służącą do korekcji obrazu i tekstu, która umożliwia uzyskiwanie optymalnej jakości drukowania i kopiowania dokumentów. Wst p Używając funkcji kopiowania wizytówek, można skopiować obie strony małego dokumentu (na przykład wizytówki) na jednej stronie kartki papieru Drukowanie kalendarza Urządzenie drukuje tygodniowy przegląd w formie strony kalendarza, na bieżący tydzień, następny tydzień i inny, dowolnie wybrany tydzień. Użytkownik może drukować łamigłówki Sudoku o czterech poziomach trudności wraz z rozwiązaniem. Ksi ka Telefoniczna W książce telefonicznej urządzenia można zapisywać pozycje, zawierające kilka numerów i tworzyć grupy, składające się z wielu pozycji. Do różnych pozycji można przypisywać różne dzwonki. Dostępnych jest wiele funkcji wysyłania faksu, na przykład różne rozdzielczości lub funkcja wysyłania o określonej porze. Odbiór faksów można zabezpieczyć kodem. Przychodzące faksy nie są drukowane, tylko zapisywane w pamięci faksu. Polling faksów umożliwia pobieranie dokumentów, oczekujących w urządzeniu faksowym, którego numer zostanie wybrany. Datownik Urządzenie drukuje na każdym odebranym faksie datę odbioru oraz dokładną godzinę. W ten sposób można udokumentować, kiedy faks został odebrany. Pamięć buforowa urządzenia zapewnia, że również w przypadku zaniku prądu podawana jest prawidłowa data i godzina. Wst p Przy odbiorze faksów na nośnik USB urządzenie zapisuje odbierane faksy na podłączony nośnik USB. Faksy są zapisywane jako pliki TIFF z datą i godziną odbioru w nazwie. Wst p Menu wyboru nośnika USB pojawia się na wyświetlaczu, gdy tylko nośnik USB (pendrive, zewnętrzny dysk twardy itp.) zostanie podłączony do portu USB z przodu urządzenia. Można wydrukować listę wszystkich zapisanych dokumentów, pojedyncze dokumenty, a także usuwać pliki. Zapisuje zeskanowane dokumenty i odbierane faksy na nośniku USB. Companion Center SFX Urządzenie można podłączyć do komputera i używać go jako drukarki lub skanera. Oprogramowanie znajduje się na dołączonej instalacyjnej płycie CD Companion Center SFX. W ten sposób można skanować i edytować zdjęcia i dokumenty tekstowe, wysyłać i odbierać faksy i korzystać z interfejsów WWW urządzenia, za pomocą których można zmieniać wiele ustawień. Sieci Adapter sieci WLAN umożliwia podłączenie urządzenia do istniejącej sieci jako drukarki sieciowej. Wszystkie komputery w sieci będą mogły uzyskiwać dostęp do urządzenia, aby korzystać z funkcji skanowania i drukowania. opcjonalne i oryginalne Ustawienie WLAN jest opcjonalne WLAN jest opcjonalna i działa tylko z oryginalnym adapterem, który można nabyć na zamówienie. Więcej informacji: Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z zakupionego urządzenia i jego funkcji! 2 Philips LaserMFD 6135hfd

3 Spis treści Spis treści Wstęp 2 1 Ogólne informacje na temat 5 bezpieczeństwa 2 Opis ogólny 8 Opis urządzenia 8 Przyłącza z tyłu 8 Panel wyświetlacza 9 Przegląd funkcji menu 10 3 Przygotowanie do pracy 12 Zawartość opakowania 12 Zdejmowanie materiału opakowaniowego 12 Podłączanie słuchawki telefonu 14 Podłączanie kabla telefonicznego 15 Podłączanie kabla zasilania sieciowego 15 Przygotowanie do pracy 15 Podłączanie do komputera 16 4 Companion Center SFX 18 Wymagania 18 Instalowanie sterownika i oprogramowania 18 5 Interfejs WWW 20 Wyświetlanie interfejsu WWW. 20 Dostęp do interfejsu WWW przez 20 przeglądarkę internetową 6 Skaner 21 Ładowanie dokumentów 21 Zeskanuj dokument i zapisz go w 22 komputerze Skanuj dokument i zapisz go w pamięci USB 23 Skanowanie za pomocą oprogramowania 24 Companion Center SFX 7 Drukarka i nośniki druku 25 Specyfikacje nośników druku 25 Włożyć papier do tacy na papier 25 Włożyć papier do ręcznego podajnika 27 papieru Ładowanie kopert 27 Wkładanie przezroczy i etykiet 27 Ładowanie papieru wstępnie zadrukowanego 28 Drukuj listę dokumentów dostępnych w 28 pamięci USB Drukuj dokument z pamięci USB 29 Usuń pliki z pam. USB 29 Drukowanie kalendarza 30 Sudoku: drukowanie łamigłówki 30 8 Kopiarka 32 Ładowanie dokumentów 32 Wykonywanie kopii ze standardowymi 33 ustawieniami Wykonywanie wielu kopii 33 Kopiowanie z korekcją jakości obrazu i tekstu (funkcja Crystal) 34 Wykonywanie kopii z ustawieniami z 34 drugiego profilu Wykonywanie kopii z ustawieniami 34 określonymi przez użytkownika Wykonywanie powiększonych lub 35 zmniejszonych kopii Kopiowanie obu stron dokumentu na jednej 35 stronie arkusza papieru (= kopiowanie wizytówek) Konfigurowanie ustawień drugiego profilu 36 9 Funkcje telefoniczne 37 Nawiązywanie połączenia za pomocą 37 urządzenia Wybieranie numeru złożonego 37 Dostęp do linii zewnętrznej 37 Wstawianie pauzy podczas wybierania 37 Wywoływanie dodatkowych funkcji telefonu 37 Identyfikacja abonenta wywołującego (CLIP) 38 Połączenia nieodebrane Książka telefoniczna urządzenia 39 Wyszukiwanie pozycji 39 Zapisywanie pozycji 39 Edycja pozycji 39 Usunięcie pozycji 39 Usuwanie wszystkich pozycji 40 Drukowanie książki telefonicznej 40 Grupy 40 Eksportowanie/importowanie książki 41 telefonicznej 11 Faks 42 Wysyłanie faksu ze standardowymi 42 ustawieniami Ładowanie dokumentów 42 Wybieranie numeru 43 Wybieranie numeru złożonego 43 Dostęp do linii zewnętrznej 43 Wstawianie pauzy podczas wybierania 44 Wysyłanie faksu z opóźnieniem (= fukcja 44 timera) Ręczne wysyłanie faksu 44 Używanie szablonów faksów 44 Przesyłanie faksów za pomocą 44 oprogramowania Companion Center SFX Odbieranie faksów 46 Ręczny odbiór faksu 47 Cichy odbiór faksów 47 Odbieranie faksów na nośniku USB 47 Datownik 47 Nastawianie chronionego odbioru faksu 47 Przywoływanie faksów 48 Zadania Sieci 49 Sieci bezprzewodowe (WLAN): 49 Konfiguracja sieci bezprzewodowej (WLAN) 49 Podłącz adapter WLAN 50 Spis treści 3

4 Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej 50 (WLAN) Konfigurowanie sieci bezprzewodowej 50 (WLAN) za pomocą kreatora Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej 51 (WLAN) Dodatkowe ustawienia sieci 53 bezprzewodowej 13 Ustawienia 54 Ustawianie funkcji oszczędzania energii 54 Ustawianie funkcji oszczędzania toneru 54 Ustawianie funkcji oszczędzania papieru 54 Wybór kraju 54 Wybór języka 54 Data oraz godzina 55 Wprowadzanie numeru faksu i nazwy 55 użytkownika Ustawianie dzwonki 56 Wyłączanie dźwięków przycisków 56 Konfiguracja ustawień papieru 56 Nastaw rozdzielczość 56 Regulacja kontrastu 57 Ustawianie jasności 57 Dodatkowe opcje skanera 57 Dodatkowe opcje kopiarki 57 Ustawianie trybu odbioru faksu 58 Cichy odbiór faksów 58 Dodatkowe opcje transmisji faksowej 58 Dodatkowe opcje odbioru faksów 59 Blokowanie urządzenia 60 Drukowanie list i raportów Linie telefoniczne i urządzenia 61 dodatkowe Włączanie i wyłączanie identyfikacji abonenta 61 wywołującego (CLIP) Określenie procesu wybierania 61 Ustawianie publicznej sieci telefonicznej 61 (PSTN) Ustawianie prywatnej centrali abonenckiej 62 (PABX) Łącze DSL 62 Łącze ISDN 62 Rejestrowanie i wyrejestrowywanie 62 dodatkowych telefonów bezprzewodowych Podłączanie dodatkowych urządzeń 63 Używanie dodatkowego telefonu (Easylink) 64 Używanie zewnętrznej automatycznej 64 sekretarki 15 Serwis 65 Dostęp do stron pomocy 65 Wyświetlanie poziomów licznika 65 Wyświetlanie poziomu tonera 65 Sprawdzanie wersji oprogramowania 65 sprzętowego Aktualizacja oprogramowania Firmware 66 Wymiana wkładu z tonerem 66 Usuwanie zaciętego papieru 68 Czyszczenie 70 Kalibracja skanera 71 Użycie kodów serwisowych 72 Naprawa przez wyłączenie i włączenie 72 zasilania Problemy i ewentualne przyczyny 73 Komunikaty błędów i możliwe przyczyny 76 Słownik Załącznik 83 Dane techniczne 83 Gwarancyja 85 4 Philips LaserMFD 6135hfd

5 1 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Wprowadzenie 3 Urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności z normami EN i IEC i może być współpracować tylko z systemami telefonicznymi i urządzeniami zasilającymi spełniającymi powyższe normy. Urządzenie zostało skonstruowane w celu użytkowania wyłącznie na wskazanym terytorium sprzedaży. Wprowadzenie 2 Nie należy dokonywać w nim jakichkolwiek zmian ani stosować ustawień, które nie są opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe postępowanie może być przyczyną obrażeń, uszkodzenia urządzenia lub utraty danych. Należy stosować się do wszystkich znaków ostrzegawczych i informacji dotyczących bezpieczeństwa. Przygotowanie urządzenia do pracy Urz dzenie nale y ustawi bezpiecznie, na stabilnej, p askiej powierzchni. Urządzenie należy ustawić bezpiecznie, na stabilnej, płaskiej powierzchni. Upadek urządzenia grozi uszkodzeniem oraz zranieniem ludzi, szczególnie małych dzieci. Aby uniknąć zagrożenia dla osób i samego urządzenia należy umieścić wszystkie kable w taki sposób, aby nikt się nie mógł o nie potknąć. Jeśli urządzenie zostało upuszczone, powinno ono zostać sprawdzone przez centrum obsługi technicznej. Odst p od innych urz dze wzgl dnie przedmiotów powinien wynosi przynajmniej 15 centymetrów. Odległość pomiędzy urządzeniem, a innymi urządzeniami lub przedmiotami musi wynosić co najmniej 15 centymetrów; dotyczy to również dodatkowych telefonów bezprzewodowych. Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu odbiorników radiowych lub telewizyjnych. Nale y chroni urz dzenie przed bezpo rednim wiat em s onecznym Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym, promieniowaniem cieplnym, dużymi wahaniami temperatury i wilgotności. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników i klimatyzatorów. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących temperatury i wilgotności, podanych w rozdziale zawierającym dane techniczne. Urz dzenie powinno mie zapewniony wystarczaj cy dop yw powietrza Urządzenie powinno mieć zapewniony wystarczający dopływ powietrza i nie może być niczym przykryte. Nie wolno umieszczać urządzenia wewnątrz zamkniętych szafek lub opakowań. Nie należy stawiać urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak obrusy lub dywany, ani zakrywać szczelin wentylacyjnych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do przegrzania i zapalenia się urządzenia. Miejsce u ywania urz dzenia musi mie odpowiedni wentylacj Miejsce używania urządzenia musi mieć odpowiednią wentylację, szczególnie jeśli jest ono często używane. Urządzenie należy tak ustawić, aby powietrze wylotowe nie było kierowane na stanowisko pracy. Je li faks jest zbyt gor cy wzgl dnie wydobywa si z niego dym Jeśli użytkownik zauważy nadmierne nagrzewanie się urządzenia lub dym wychodzący z urządzenia, powinien natychmiast wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego. Następnie należy przekazać urządzenie do przeglądu przez przeszkolonych specjalistów w ośrodku serwisowym. Aby uniknąć zapalenia, należy chronić urządzenie przed otwartym ogniem. Nie w cza urz dzenia w wilgotnych pomieszczeniach. Nie włączać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach. Nie należy dotykać wtyczki sieciowej, przyłącza sieciowego ani gniazdka telefonicznego mokrymi rękoma. Nale y chroni urz dzenie przed zalaniem p ynami. Należy chronić urządzenie przed zalaniem płynami. W przypadku przedostania się płynów lub ciał obcych do wnętrza urządzenia, należy je odłączyć od sieci zasilającej i sieci telefonicznej, i przekazać do przeglądu przez przeszkolonych specjalistów w ośrodku serwisowym. Nie nale y pozwala dzieciom na korzystanie z urz dzenia bez nadzoru. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru. Materiały opakowaniowe należy chronić przed dziećmi. Nie naciskaj pokrywy skanera ani nie przyk adaj si y do jej zamkni cia Nie dociskać na siłę pokrywy skanera podczas skanowania dokumentów lub trójwymiarowych obiektów może to spowodować uszkodzenie pokrywy skanera i/ lub szyby. Zasilanie/Linia telefoniczna Sprawd czy zasilanie dost pne w miejscu instalacji jest zgodne z wymaganymi parametrami zasilania urz dzenia Sprawdź czy zasilanie dostępne w miejscu instalacji jest zgodne z wymaganymi parametrami zasilania urządzenia (podanymi na tabliczce znamionowej). Emisje Urządzenie klasy B według EN Używać wyłącznie dostarczonych kabli zasilających i telefonicznych. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, czy podłączono dostarczony kabel telefoniczny zgodnie z instrukcjami. przypadku uszkodzenia izolacji nie wolno dotyka kabla zasilaj cego ani telefonicznego. W przypadku uszkodzenia izolacji nie wolno dotykać kabla zasilającego ani telefonicznego. Natychmiast wymienić uszkodzone przewody. Należy używać wyłącznie odpowiednich kabli. W razie potrzeby należy się skontaktować z naszym działem pomocy technicznej lub ze sprzedawcą. Podczas burzy nale y od czy urz dzenie od sieci zasilaj cej i telefonicznej. Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i sieci telefonicznej, aby uniknąć uszkodzenia przez uderzenie pioruna. Jeśli nie jest to możliwe, należy pamiętać, aby nie korzystać z urządzenia podczas burzy. Przed czyszczeniem powierzchni urz dzenia nale y je od czy od sieci zasilaj cej i telefonicznej. Przed czyszczeniem powierzchni urządzenia należy je odłączyć od sieci zasilającej i telefonicznej. Używaj miękkiej, niepylącej ściereczki. Nie wolno używać ciekłych, gazowych lub łatwo zapalnych środków czyszczących (aerozoli, środków ściernych, zwiększających połysk i alkoholu). Nie pozwól, aby jakiekolwiek płyny dostały się do wnętrza urządzenia. Wy wietlacz nale y czy ci such, mi kk ciereczk. Wyświetlacz należy czyścić suchą, miękką ściereczką. Pęknięcie wyświetlacza może spowodować wyciek cieczy o słabych właściwościach korozyjnych. Należy chronić przed nią skórę i oczy. przypadku awarii zasilania urz dzenia nie b dzie dzia a ; W przypadku awarii zasilania urządzenia nie będzie działać, ale zapisane dane pozostaną zachowane w pamięci. Nie wy czaj urz dzenia bezpo rednio po wydruku lub po wprowadzeniu ustawie. W rzadkich przypadkach zapisane ustawienia mogą zostać częściowo lub całkowicie zresetowane do ustawień fabrycznych, gdy urządzenie zostanie wyłączone lub w przypadku zaniku zasilania. Nie wyłączaj urządzenia bezpośrednio po wydruku lub po wprowadzeniu ustawień. Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa 5

6 Połączenie z komputerem U ywa tylko kabla USB High Speed Aby połączyć urządzenie z komputerem, należy użyć wyłącznie specjalnego kabla USB High Speed. Długość kabla nie powinna przekraczać 1,5 metra. Sieci bezprzewodowe (WLAN): Sieci bezprzewodowe (WLAN): Sygnały nadawane przez urządzenie mogą zakłócać działanie systemów zabezpieczających, sprzętu medycznego oraz innych wrażliwych urządzeń. Należy przestrzegać wszystkich zasad (lub ograniczeń) użytkowania w pobliżu takich urządzeń. Promieniowanie o wysokiej cz stotliwo ci radiowej mo e oddzia ywa na urz dzenia medyczne. Używanie tego urządzenia może mieć wpływ na niewystarczająco ekranowane urządzenia medyczne, aparaty słuchowe i stymulatory serca, ponieważ emituje ono promieniowanie radiowe o wysokiej częstotliwości. Należy się również skonsultować z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby określić, czy jest ono wystarczająco ekranowane od zewnętrznego promieniowania o wysokiej częstotliwości. Nośniki pamięci USB U ywa wy cznie takich no ników pami ci, które s zgodne z urz dzeniem. Używać wyłącznie takich nośników pamięci, które są zgodne z urządzeniem. Upewnić się, czy moc urządzenia USB nie przekracza dozwolonego limitu amperażu złącza USB. Do każdego złącza USB można podłączyć tylko jedno urządzenie dużej mocy (USB 2.0). Nie podłączać do urządzenia urządzeń dodatkowych, takich jak akumulatory, wentylatory, ładowarki. Urządzenie rozpoznaje wyłącznie nośniki sformatowane z systemem plików FAT16 lub FAT32. System NTFS nie jest obsługiwany. Nigdy nie wyjmowa no nika, gdy urz dzenie odczytuje z niego dane. Nigdy nie wyjmować nośnika, gdy urządzenie odczytuje z niego dane. Może to spowodować uszkodzenie lub utratę danych. Aktualizacja oprogramowania Firmware Wykonując aktualizację oprogramowania Firmware, należy użyć wyłącznie oprogramowania Firmware przeznaczonego do danego urządzenia, pobranego z witryny: Użycie innych plików oprogramowania firmware może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia. Sagemcom nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wadliwe działanie urządzenia, które można powiązać z użyciem oprogramowania Firmware innych dostawców. Tekst dotycz cy licencji G Oprogramowanie Firmware w tym urządzeniu jest objęte licencją częściową G. W przypadku pytań dotyczących licencjonowania konkretnych części oprogramowania firmware, proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Możemy Państwu przesłać CD ze wszystkimi potrzebnymi kodami źródłowymi w cenie równej kosztom produkcji. Materiały eksploatacyjne Oryginalny materia eksploatacyjny Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Można je nabyć od wyspecjalizowanych sprzedawców detalicznych oraz w naszym dziale zamówień (patrz ostatnia strona instrukcji). Inne materiały eksploatacyjne mogą uszkodzić urządzenie lub skrócić okres jego eksploatacji. rodowisko naturalne Zużyte materiały eksploatacyjne należy usuwać, zgodnie z krajowymi przepisami o usuwaniu odpadów. Ostro no podczas pracy z tonerem proszkowym: Ostrożność podczas pracy z tonerem proszkowym: W przypadku dostania się pyłu z toneru do płuc, natychmiast wyjść na świeże powietrze. Niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską! W przypadku połknięcia toneru proszkowego należy pić niewielkie ilości wody. Starać się NIE wymiotować. Niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską! Jeżeli toner proszkowy dostał się do oczu, przepłukiwać je dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską! Nabój z tonerem 1 Nigdy nie otwierać naboju z tonerem. Nowe i używane naboje należy w taki sposób przechowywać, aby nie dostały się do rąk dzieci. Zator papieru W przypadku zacięcia papieru delikatnie wyciągnąć go z urządzenia. Ostrożnie wyrzucić papier: toner na wydruku może być jeszcze niecałkiem utrwalony, co z kolei może powodować uwalnianie się pyłu tonerowego. Je li wydosta si py tonerowy, unika jego kontaktu ze skór i oczami. Jeśli wydostał się pył tonerowy, unikać jego kontaktu ze skórą i oczami. Nie wolno w żadnym razie wdychać pyłu tonerowego. Pył należy usunąć z ubrań lub przedmiotów zimną wodą, ciepła woda utrwaliłaby toner. Nigdy nie usuwać rozsypanego pyłu z toneru za pomocą odkurzacza. Naprawy Niebezpiecze stwo wysoka temperatura! Zespół utrwalający i jego otoczenie wewnątrz urządzenia jest gorące podczas pracy urządzenia. Po otwarciu urządzenia nie dotykać tych części. Postępować ostrożnie na przykład podczas usuwania zacięcia papieru. Wy wietlacz W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i w raporcie o błędach. Naprawy Nie należy samodzielnie wykonywać żadnych napraw. Niewłaściwie wykonane naprawy grożą uszkodzeniem ciała lub urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Nie wolno usuwać tabliczki znamionowej z urządzenia; gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Bezpieczeństwo lasera Bezpiecze stwo lasera Odnośnie do laserów, urządzenie jest zgodne z normami funkcjonowania dla urządzeń laserowych ustalonymi przez agencje rządowe, krajowe i międzynarodowe jako produkt laserowy klasy 1. Urządzenie jest zaprojektowane w taki sposób, że użytkownik nie jest narażony na promieniowanie laserowe, które przekracza wartość dla klasy 1 w normalnych warunkach pracy i przy prawidłowej konserwacji i prawidłowym użytkowaniu. Bezpośredni (lub pośredni, przez odbicie) kontakt wzrokowy z wiązką światła laserowego może prowadzić do poważnych uszkodzeń oczu. Przewidziano środki ostrożności i mechanizmy blokady, aby zapobiec ewentualnemu narażeniu operatora na działanie wiązki światła laserowego. Tylko wykwalifikowany technik serwisowy powinien otwierać urządzenie i wykonywać czynności serwisowe. Klasa 1 produkt laserowy à Klasa 1 produkt laserowy 6 Philips LaserMFD 6135hfd

7 O instrukcji użytkownika O instrukcji użytkownika Korzystając z instrukcji instalacji, przedstawionej na kolejnych stronach, można szybko i łatwo rozpocząć użytkowanie urządzenia. Szczegółowe opisy są podane w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją obsługi. Dla poprawnego działania urządzenia niezbędne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych zaleceń zwalnia producenta od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Używane symbole Rozwi zywanie problemów Uszkodzenie urz dzenia lub utrata danych! Rozwiązywanie problemów Ten symbol oznacza wskazówki, dotyczące bardziej efektywnego i łatwiejszego użytkowania urządzenia. Uszkodzenie urządzenia lub utrata danych! Ten symbol stanowi ostrzeżenie o uszkodzeniu urządzenia i możliwej utracie danych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować uszkodzenie ciała, lub straty materialne. Zagro enie dla ludzi! ZAGROŻENIE! Zagrożenie dla ludzi! Ten symbol oznacza ostrzeżenie o zagrożeniu dla ludzi. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować uszkodzenia ciała lub straty materialne. Niebezpieczne promienie! NIEBEZPIECZEŃSTWO LASER! Niebezpieczne promienie! Ten symbol w instrukcji obsługi lub w urządzeniu wskazuje na niebezpieczeństwo związane z widzialnym i niewidzialnym promieniowaniem. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować uraz oczu lub inne szkody. Gor co! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSOKA TEMPERATURA! Gorąco! Ten symbol w instrukcji obsługi lub w urządzeniu wskazuje na niebezpieczeństwo związane z gorącymi powierzchniami. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować uszkodzenia ciała lub straty materialne. O instrukcji użytkownika 7

8 2 Opis ogólny Opis ogólny Opis urządzenia Opis urządzenia Pokrywa skanera Pokrywa skanera Panel wy wietlacza ƒ Panel z wyświetlaczem Podajnik wydruków i faksów Podajnik wydruków i faksów Podajnik wydawania dokumentów Podajnik wydawania dokumentów Taca na papier Taca na papier R czny podajnik papieru Ręczny podajnik papieru Pod czenie hosta USB (przód) ˆ Gniazdo ý złącze hosta USB do nośnika pamięci S uchawka telefonu ze spiralnym kablem Słuchawka telefonu ze spiralnym kablem Übersicht nummeriert Szyby skanera Skaner Nabój z tonerem ƒ Nabój z tonerem Zakleszczenie papieru - drzwiczki (jednostka drukuj ca) Zakleszczenie papieru - drzwiczki (jednostka drukująca) Übersicht nummeriert %%%Spaltenumbruch$$$ Przyłącza z tyłu Przyłącza z tyłu Gniazdko LINE Gniazdko FAX/Ñ Gniazdko połączeniowe kabla telefonicznego Gniazdko EXT ƒ Gniazdo AUX./Ò gniazdo do podłączania dodatkowych urządzeń Gniazdko s uchawki telefonicznej Gniazdo Ó gniazdo do podłączania kabla telefonicznego D wignia napinaj ca zespó utrwalacza Dźwignia napinająca zespół utrwalacza (Dwie dźwignie!) Pod czenie hosta USB Gniazdo ý złącze hosta USB do nośnika pamięci Po czenie USB z komputerem Gniazdo ý złącze połączenie USB z komputerem Zakleszczenie papieru - drzwiczki (utrwalacz) ˆZakleszczenie papieru - drzwiczki (utrwalacz) Gniazdo kabla zasilaj cego Gniazdo kabla zasilającego W cznik/wy cznik Š Włączanie/wyłączanie Übersicht nummeriert 8 Philips LaserMFD 6135hfd

9 Panel wyświetlacza Panel wyświetlacza Czerwona lampka Czerwona lampka Æ Jeśli lampka miga lub świeci się, należy przeczytać wskazówki na wyświetlaczu Zielona lampka Zielona lampka â Zielona lampka â na panelu operacyjnym pulsuje, gdy w pamięci zapisany jest faks. Stop 2 j Przerwanie wykonywania funkcji / powrót do trybu wyjściowego C Wywoływanie funkcji menu / Powrót do poprzedniego poziomu menu / usuwanie pojedynczych cyfr Przyciski ze strza kami [ Ustawienie liczby kopii / nawigacja w menu / wybieranie opcji / przesuwanie kursorem OK OK Wcisnąć dwa razy w celu automatycznego sporządzania kopii. Naciśnij raz, aby dostosować liczbę kopii / Nawigacja w menu: potwierdzenie wprowadzonego wyboru Start (Uruchomienie transmisji wiadomo ci / Uruchomienie funkcji) o Uruchomienie transmisji wiadomości / Uruchomienie funkcji Kontrast Ustawienie kontrastu w skanerze Powi kszenie Ô/ZOOM Ustawienie parametru skali (skanowanie ze zmniejszeniem lub powiększeniem) Dupleks Õ/DUEX Wybór druku dwustronnego lub jednostronnego (Dupleks/Simpleks) Rozdzielczo f Ustawienie wysokiej rozdzielczości dla faksów (DOMYŚLNE, DOBRA, B DOKL, FOTO) i kopiowania (AUTO, TEKST, JAKOŚĆ, FOTO) Faks FAX Rozpocznij przekazywanie faksu, odbiór faksu Kopiowania COPY Wcisnąć dwa razy w celu automatycznego sporządzania kopii. Jednokrotne naciśnięcie: dostosowywanie kopii Skanowanie SCAN Otwórz menu wyboru funkcji skanowania Lista ponownego wybierania / lista telefonuj Lista ponownego wybierania/lista telefonujących: Lista ponownego wybierania/lista telefonujących zawiera ostatnio wybrane numery i ostatnie połączenia przychodzące ( wskazuje wybrane numery, odebrane połączenia, a * nieodebrane połączenia). R Wprowadź funkcję krótkiego przerwania na linii (Hook Flash) jako menu biurowe w danej centrali PA- BX, lub aby wywoływać specjalne funkcje w publicznej centrali telefonicznej (PSTN) Ksi ka Telefoniczna m Przywołaj funkcje książki telefonicznej Przyciski numeryczne Klawiatura numeryczna wprowadzenie cyfr, liter i znaków specjalnych ECO ECO Pobieranie ustawień dotyczących papieru, zasilania i oszczędzania toneru/kopiowanie z funkcją oszczędzania toneru LFF 6135hfd %%%Spaltenumbruch$$$ %%%Spaltenumbruch$$$ Opis ogólny Panel wyświetlacza 9

10 Przegląd funkcji menu Przegląd funkcji menu Wst p Urządzenie jest wyposażone w wymienione poniżej funkcje. Istnieją dwa sposoby uruchamiania funkcji. Nawigacja po menu Nawigacja w menu: Naciśnij C, aby uzyskać dostęp do menu funkcji. Użyj [, aby przechodzić pomiędzy pozycjami menu. Użyj OK aby wybrać funkcję. Naciśnij przycisk C, aby wrócić do poprzedniego poziomu menu. Naciśnij j aby zamknąć menu i powrócić do trybu początkowego. Bezpo rednie uruchamianie Bezpośrednie wywoływanie funkcji: Możesz wywołać funkcję menu bezpośrednio, używają numeru funkcji. Naciśnij C i wprowadź właściwy numer funkcji używając klawiatury numerycznej. Potwierdź za pomocą OK. Numer funkcji znajdziesz na poniższej liście. 0 Ustawienia Ustawianie funkcji oszcz dzania papieru, energii elektrycznej i tonera. 002 Ustawianie funkcji oszczędzania papieru, energii elektrycznej i tonera. Wy czanie d wi ków przycisków 007 Wyłączanie dźwięków przycisków Ustawianie sieci telefonicznej 032 Ustawianie sieci telefonicznej * Ustawianie trybu odbioru faksu 041 Ustawianie trybu odbioru faksu Ustawianie liczby sygna ów inicjuj cych tryb odbioru faksu 042 Ustawianie liczby sygnałów inicjujących tryb odbioru faksu W czanie/wy czanie pracy z central PABX 051 Włączanie/wyłączanie pracy z centralą PABX Wprowadzi numer wybierany przy pracy z central PABX 0522 Wprowadzić numer wybierany przy pracy z centralą PABX Okre lenie procesu wybierania 053 Ustawienie trybu wybierania (wybieranie tonowe/impulsowe) * Nastawianie g o no ci dzwonka 055 Nastawianie głośności dzwonka W czanie i wy czanie identyfikacji abonenta wywo uj cego (CLIP) 057 Włączanie i wyłączanie identyfikacji abonenta wywołującego (CLIP) * Ta funkcja nie jest dost pna we wszystkich krajach i sieciach * Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach i sieciach... na stronie na stronie 56 Data oraz godzina 01 Data oraz godzina... na stronie 55 Wprowadzanie nazwy 021 Wprowadzanie nazwy... na stronie 55 Wprowadzanie numeru 022 Wprowadzanie numeru... na stronie 55 Wybór kraju 031 Wybór kraju... na stronie na stronie 61 Nastawianie j zyka 033 Nastawianie języka... na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie 61 Ustawianie d wi ku dzwonka 054 Wybór dzwonka... na stronie na stronie na stronie 61 1 Kopiarka Wykonywanie kopii ze standardowymi ustawieniami 11 Wykonywanie kopii ze standardowymi ustawieniami Wykonywanie kopii z ustawieniami z drugiego profilu 12 Wykonywanie kopii z ustawieniami z drugiego profilu Wykonywanie powi kszonych lub zmniejszonych kopii 13 Wykonywanie powiększonych lub zmniejszonych kopii Kopiowanie z korekcj jako ci obrazu i tekstu (funkcja Crystal) 15 Kopiowanie z korekcją jakości obrazu i tekstu (funkcja Crystal) Kopiowanie obu stron dokumentu na jednej stronie arkusza papieru (= kopiowanie wizytówek) 16 Kopiowanie obu stron dokumentu na jednej stronie arkusza papieru (= kopiowanie wizytówek) 2 Drukarka Drukuj list dokumentów dost pnych w pami ci USB 211 Drukuj listę dokumentów dostępnych w pamięci USB Drukuj dokument z pami ci USB 212 Drukuj dokument z pamięci USB 3 Skaner Zeskanuj dokument i zapisz go w komputerze 31 Zeskanuj dokument i zapisz go w komputerze Skanuj dokument i zapisz go w pami ci USB 32 Skanuj dokument i zapisz go w pamięci USB 4 Faks Ustawienia transmisji faksowej 401 Ustawianie transmisji faksowej Nastawianie chronionego odbioru faksu 403 Nastawianie chronionego odbioru faksu W czanie/wy czanie datownika 404 Włączanie/wyłączanie datownika Odbieranie faksów na no niku USB 44 Odbieranie faksów na nośniku USB Okre lanie ustawie kopiowania 10 Określanie ustawień kopiowania... na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie 35 Konfiguracja ustawie papieru 20 Konfiguracja ustawień papieru... na stronie na stronie na stronie na stronie na stronie 23 Konfiguracja ustawie skanera 30 Konfiguracja ustawień skanera... na stronie na stronie 59 Ustawienia dot. odbioru faksu 402 Wybór odbioru faksu... na stronie na stronie na stronie 59 Wysy anie faksu 41 Wysyłanie faksu... na stronie 42 Przywo ywanie faksów 42 Przywoływanie faksów... na stronie na stronie 47 Drukowanie szablony faksów 45 Drukowanie szablony faksów... na stronie Philips LaserMFD 6135hfd

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi LF6170dw SFF 6170dw Register your product and get support at www.philips.com/welcome Instrukcja obsługi Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Szanowny Kliencie! Brand Variabel Nabywając to urządzenie wybrałeś

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Broszura z instrukcją 253107569-A_POL Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeñstwo przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski Xerox WorkCentre 7120 Xerox Multifunction WorkCentre Printer 7120 Multifunction Printer Xerox Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 3045 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Styczeń 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) urządzeń: 4448 Model(e): 4d1, 4dE Znaki towarowe Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 4500. Podręcznik użytkownika A909 G510

OFFICEJET 4500. Podręcznik użytkownika A909 G510 OFFICEJET 4500 Podręcznik użytkownika A909 G510 Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 4500 series (G510) Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2009 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika

FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika Zanim rozpoczniesz użytkowanie tego urządzenia przeczytaj dokładnie tą instrukcję i przechowuj ją w dostępnym miejscu, aby odwoływać się do niej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta Wypełnij

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-J4510DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika

XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika 2013, Xerox Corporation. Xerox e XEROX com a marca figurativa são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Nazwy produktów i znaki

Bardziej szczegółowo